Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Plaats reactie
justme
Berichten: 18
Lid geworden op: zo dec 27, 2009 7:21 pm

Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door justme »

Goedendag mijn beste christenen,

Ik hoop dat het goed gaat met een ieder van u.
Graag zou ik even wat willen uiteenzetten omtrent de meest achtbare persoon binnen het christendom van vandaag de dag. Namelijk paulus.

De naam paulus betekend in het latijns “klein of gering”. Het bijzondere aan zijn naam is het feit dat jezus hem al beloofde klein te zijn in de koninkrijk der hemelen. Dit deed hij in Matteüs 5:17-20:


Citaat:
“…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen… Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen…”

Dat paulus 1 van de mensen is waarop jezus hier doelde is te lezen in zijn brieven. Bijvoorbeeld in de brief aan de galaten schreef hij

Citaat:
“…Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester…” (Galaten 3:23-25)

Hieruit zou ieder rationeel denkend mens de conclusie moeten trekken dat het huidige christelijke doctrine niet het christendom predikt, maar juist het paulusdom. De volgelingen van deze indoctrinatie zijn in feiten geen christenen , maar paulussen. Immers de huidige “christenen” volgen niet de boodschap waarmee Jezus is gekomen, maar zij volgen dat wat Paulus geschreven heeft in zijn brieven.

Er is waarlijk gewaarschuwd tegen het knoeien met de leringen die komen van God. In de Bijbel lezen we o.a. in Deuteronomium 12:32: “…Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen (niets toevoegen), noch daarvan afdoen (niets weglaten)…” En in Deuteronomium 4:2: “…Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen…”

Deze kwestie is zeer serieus. In de Bijbel lezen we dat jezus zei o.a. in Matteüs 7:21-23: “…

Citaat:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid…”

En lees ook:

Citaat:
Marcus 7:6-9 + 13: “…Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden… …En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door u overlevering…”


De gevolgen van het knoeien met de ware leringen van onze geliefde profeet Jezus zijn:


Citaat:
“…Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens…” (Romeinen 1:21-23)

De volgende waarschuwing is er al vanaf de tijd van Mozes :
Citaat:
“…Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben… …Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen (aanbidden), want Ik, de Here, uw God, ben een naijverige God (Ik tolereer geen deelgenoten)…” (Exodus 20:3-5)

Volgens Jezus dient de wet nageleefd te worden en volgens Paulus bewerkt de wet alleen maar toorn: “…De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding…” (Romeinen 4:15)

Dus geen wetten is beter dan volgens wetten leven, want als er wetten zijn kun je fouten maken en wie wil er nou fouten maken? Op deze manier wil men ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid. Iedereen zal het met mij eens zijn dat er wetten en regels moeten zijn om een gemeenschap goed samen te laten leven. Ook God heeft in de Bijbel vele wetten en regels geopenbaard, maar daar wil het christelijke doctrine niets van weten.

En ze willen maar al te graag vergeten dat de bijbel ontelbaar keren zegt dat iedereen zal worden beoordeeld naar zijn werken. zoals:

(Psalmen 62:13) En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.

Dus zonder werken is het geloof DOOD! Paulus zegt volgens Romeinen 3:28: Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.

We hebben reeds gezien dat geloof zonder werken/daden zinloos is: het geloof is dood. Maar welke werken zijn goede werken en welke werken zijn slechte werken. Daarvoor heb je een wet nodig die ons dat duidelijk maakt, een wet, of geboden, waarover we in de Bijbel kunnen lezen:

Prediker 12:13: “…Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen…”

Deuteronomium 5:29: “…Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden…”

Om mijn topic niet al te lang te maken: De leer die paulus leerde en die het christelijke doctrine vandaag de dag nog onderwijst aan haar geïndoctrineerde of komende geïndoctrineerde, is hieraan tegenstrijdig.( zacht uitgedrukt).

Paulus heeft de wet afgeschaft en geindoctrineerde en zwakke volgen hem omdat dit overeenkomt met hun begeerten. Jezus heeft hierom ook gezegd dat de Trooster zal komen om de ware en rechte weg wederom te verkondigen. De boodschap van Jezus (vrede zij met hem) werd vergeten en aangepast, dus moest er een nieuwe Openbaring komen. En dat die Openbaring in één lijn ligt met de originele boodschap van Jezus (vrede zij met hem) is niet verwonderlijk, want de oorsprong is dezelfde: God.


Citaat:
Johannes, hoofdstuk 16, vers 7:
"Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden."

"Ahmed" of "Mohammed" wat "de prijzenswaardige" of "degene die prijst" betekent, is bijna de vertaling van het Griekse woord Periclytos. In Johannes 14:16, 15:26 en 16:7. Het woord 'Trooster' wordt gebruikt in de Nederlandse vertaling voor het Griekse woord Paracletos, wat advocaat of aardige vriend betekend in plaats van een trooster. Paracletos is een scheve interpretatie van Periclytos. Jezus heeft Ahmed voorspeld met toenaam. Zelfs het griekse woord Paraclete verwijst naar de Profeet mohemmed, die een zegen is voor alle schepsels.


MVG

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door naar boven »

Helemaal zelf geknipt en geplakt?

http://ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=42818" onclick="window.open(this.href);return false;
RTFM

justme
Berichten: 18
Lid geworden op: zo dec 27, 2009 7:21 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door justme »

maakt niks uit of het geplakt is of geknipt of op je hoofd geschreven
geef dan antwoord nee dat heb je niet omdat jullie dwalenden zijn en een hele andere
leer aanhangen dan wat Jezus heeft aangekondigt want als je deed wat jezus zei was je nu moslim wat betekent
moslim; iemand die zich overgeeft aan de wil van God
Jezus vzmh was ook een moslim.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Monique »

justme schreef: Jezus vzmh was ook een moslim.
Ach je moet wat nietwaar?
Wanneer een religie walgelijk is en geen normaal mens er vrijwillig lid van wil zijn dan ga je dreigen en zeggen dat iedereen als moslim geboren is.
Zielig.
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76576
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Ariel »

justme schreef: Jezus vzmh was ook een moslim.
Oh.... :? Waar kan ik dat in de bijbel vinden?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Dhana »

Ariel schreef:
justme schreef: Jezus vzmh was ook een moslim.
Oh.... :? Waar kan ik dat in de bijbel vinden?

Justhim is ook al vandoor. Maar ik vermoed dat hij uit deutoronium 18:18 opgeduikeld heeft. Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,21) en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.

Volgens moslims kan dit niet anders dan op Mohammed slaan. Het hele internet staat er vol mee. En daarmee is de hele bijbel van kaft tot kaft geanalyseerd.

Het valt me altijd weer op dat de bijbel zo vele malen interessanter blijkt te zijn dan de monotone, slaapverwekkende koran, want moslims steken er wat energie in uit dat vervalste en door mensen verdraaide boek hun eigen gelijk te halen.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Bernie »

Het valt me altijd weer op dat de bijbel zo vele malen interessanter blijkt te zijn dan de monotone, slaapverwekkende koran, want moslims steken er wat energie in uit dat vervalste en door mensen verdraaide boek hun eigen gelijk te halen.
Inderdaad, zonder de bijbel is de koran niet meer dan een onbegrijpelijk gebrabbel. De perfecte religie heeft de bijbel nodig, zoals een mug haar gastheer
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Dhana »

Bernie schreef:
Het valt me altijd weer op dat de bijbel zo vele malen interessanter blijkt te zijn dan de monotone, slaapverwekkende koran, want moslims steken er wat energie in uit dat vervalste en door mensen verdraaide boek hun eigen gelijk te halen.
Inderdaad, zonder de bijbel is de koran niet meer dan een onbegrijpelijk gebrabbel. De perfecte religie heeft de bijbel nodig, zoals een mug haar gastheer

Das een goeie, Bernie. Alleen heeft de bijbel godzijdank zoveel weerstand dat die geen last krijgt van jeukuitslag. Met de gemiddelde moslinm is dat een heel ander verhaal. Dat zijn net badeentjes. Je hoeft er maar even zachtjes in te knijpen en het piept al.

Ik ken de bijbel redelijk goed en toch blijft de koran voor mij nog steeds op het niveau van onbegrijpelijk gebral. Eigenlijk nog eerder dan gebrabbel.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Antigoon
Berichten: 3
Lid geworden op: do mar 11, 2010 2:04 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Antigoon »

Behalve jezus liepen er in die tijd nog meer goochelaars en uri gellers rond die een nog beter verhaal hadden en een betere voorstelling maar om de een of andere reden hebben de volksmanagers toen gekozen voor jezus om in het samengestelde onderdrukkingsboek te zetten.
Dus jezus was een van de velen maar omdat zijn verhaal zij het vervormt en omgebogen opgetekend is een paar honderd jaar later.
En nu een paar duizenden jaren later en nog hebben we last van die koran en bijbel dus petje af voor de bedenkers van deze wijze van volksmennerij het werkt nog steeds. Of dacht je echt dat een wezen die volgens de bijbel en zo een heelal heeft geschapen met ontelbare planeten en sterren op ons kleine kut planeetje een zoon (hoe komen ze er op) neer zou zetten die vervolgens door de lokale bevolking afgemaakt wordt. Denk toch eens zelf na en kijk eens hoe belachelijk is en zeker met de geringe hoeveelheid kennis die mensen hadden in die tijd die kon je alles wijsmaken.
Dus jammer jezus maar ook in jou geloof ik niet. Het zou toch gigantische wezen als er een tijdmachine ontwikkeld werdt kunnen eindelijk de sprookjes ontzenuwt worden. kijken waar ze dan weer mee komen ik denk decentralisatie dus weer terug naar meerdere goden :yuk:

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Dhana »

Antigoon schreef:Behalve jezus liepen er in die tijd nog meer goochelaars en uri gellers rond die een nog beter verhaal hadden en een betere voorstelling maar om de een of andere reden hebben de volksmanagers toen gekozen voor jezus om in het samengestelde onderdrukkingsboek te zetten.
Dus jezus was een van de velen maar omdat zijn verhaal zij het vervormt en omgebogen opgetekend is een paar honderd jaar later.
En nu een paar duizenden jaren later en nog hebben we last van die koran en bijbel dus petje af voor de bedenkers van deze wijze van volksmennerij het werkt nog steeds. Of dacht je echt dat een wezen die volgens de bijbel en zo een heelal heeft geschapen met ontelbare planeten en sterren op ons kleine kut planeetje een zoon (hoe komen ze er op) neer zou zetten die vervolgens door de lokale bevolking afgemaakt wordt. Denk toch eens zelf na en kijk eens hoe belachelijk is en zeker met de geringe hoeveelheid kennis die mensen hadden in die tijd die kon je alles wijsmaken.
Dus jammer jezus maar ook in jou geloof ik niet. Het zou toch gigantische wezen als er een tijdmachine ontwikkeld werdt kunnen eindelijk de sprookjes ontzenuwt worden. kijken waar ze dan weer mee komen ik denk decentralisatie dus weer terug naar meerdere goden :yuk:

Hoezo zou het evangelie een onderdrukkende inhoud hebben? Ik heb het dan even niet over hoe christenen zich in het verre verleden misdragen hebben.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door BFA »

Dhana schreef: Hoezo zou het evangelie een onderdrukkende inhoud hebben? Ik heb het dan even niet over hoe christenen zich in het verre verleden misdragen hebben.
Zelfs dat misdragen is fel overdreven.
Over het algemeen zijn christenen zachter geweest dan vele andere religies in dezelfde tijd.
Het zijn ook vooral Christelijken die via de lessen van Jezus, waar hun gedrag fout zat ivm deze lessen, dit gedrag aangepast hebben. Stukje bij stukje. Alles in één keer gaat niet.
Christenen moet je ook niet de etnische oorlogen die in Europa gewoed hebben verwijten. Elk Europees volk wilde nu eenmaal het uitverkoren volk zijn.
Je kan Christenen en de paus verwijten, dat ze hun macht en hun leer niet gebruikt hebben om die oorlogen te stoppen. Veel verder gaat het niet.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Dhana »

BFA schreef:
Dhana schreef: Hoezo zou het evangelie een onderdrukkende inhoud hebben? Ik heb het dan even niet over hoe christenen zich in het verre verleden misdragen hebben.
Zelfs dat misdragen is fel overdreven.
Over het algemeen zijn christenen zachter geweest dan vele andere religies in dezelfde tijd.
Het zijn ook vooral Christelijken die via de lessen van Jezus, waar hun gedrag fout zat ivm deze lessen, dit gedrag aangepast hebben. Stukje bij stukje. Alles in één keer gaat niet.
Christenen moet je ook niet de etnische oorlogen die in Europa gewoed hebben verwijten. Elk Europees volk wilde nu eenmaal het uitverkoren volk zijn.
Je kan Christenen en de paus verwijten, dat ze hun macht en hun leer niet gebruikt hebben om die oorlogen te stoppen. Veel verder gaat het niet.

Inderdaad, we hebben het over menselijk gedrag in goed en kwade zin. Soms bekruipt mij wel eens het gevoeld dat we moeten oppassen ons niet te laten meeslepen in het wij-en-zij keurslijf waarin islamieten de mensheid teug willen persen. Alle collectieve wandaden zijn en worden of uit hebberigheid of angst gepleegd en de angstigen hebberigen die het voor het zeggen hebben, krijgen hele volskstammen op de been door (religieuze) nationalistische gevoelens te scheppen en aan te wakkeren. Dat is de basis van de koran. De "heidense" stammengeest druipt eraf. De basis van het NT tapt uit een geheel ander vaatje en is een oproep om universele waarden voor ieder individu op te laten gaan. In wezen is er nu een strijd gaande tussen het stammensyndroom en universele waarden voor het welzijn van de gehele mensheid en alle zaken die zich voordoen in de vorm van welke actualiteiten dan ook zijn dus niet meer of minder symptomen van de werkelijke onderliggende strijd. Vandaar de constante hysterische aanvallen van mohammedanen richting joden/christenen/westen. Wie weet leven we zonder het te beseffen wel midden in de apoclalyps. En is het eind der tijden niet meer en minder dan de uiteindelijke ondergang van het Mohammedanisme en zijn we bezig voorgoed af te komen van het achterhaalde en achterlijke stammensyndroom.

De islam bestaat ten eerste uit het in stand houden van angst. En heeft het NT met het verhaal over Jezus als doel te laten zien hoe die angsten te overwinnen.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door BFA »

Dhana schreef:Wie weet leven we zonder het te beseffen wel midden in de apoclalyps. En is het eind der tijden niet meer en minder dan de uiteindelijke ondergang van het Mohammedanisme en zijn we bezig voorgoed af te komen van het achterhaalde en achterlijke stammensyndroom.
Een stervende koe maakt rare stampen in alle richtingen. Zijn varken en zijn schaap slacht de boer thuis, niet de koe. Bij de koe weet de boer niet of ze in haar doodstrijd hem niet zal meenemen. Daarom koe gaat naar het slachthuis.
Een koe trapt altijd. Ook als het natuurlijke ogenblik van gaan gekomen is.

Islam is door zijn onaanpasbaar paradigma een vorm van paganisme.
De oude Paganistische Goden wisten dat eens hun Ragnarok ging komen. Dit omdat die Goden niet wisten hoe hun paradigma aan de veranderende tijd aan te passen.
Als het ogenblik gekomen was, gingen de oude Goden in vrede. Hun volgelingen gingen over in de volgende religie wiens paradigma bij de nieuwe tijd paste.

Het probleem met Islam is, De islamitische God wil niet in vrede gaan.
Met al het terrorisme van zijn volgelingen, zijn andere bedreigingen is de islamitische God als de gijzelnemer, te laf om zelfmoord te plegen, met zijn slachtoffer voor de venster aan de politie vraagt hem neer te schieten.
Net zoals de politie poogt de gijzelnemer zonder schieten in te rekenen doen wij dit ook met Islam.
Omdat wij de ware aard van Islam miskennen. Islam is niet het schaap of het varken.

Islam is de koe die in zijn doodsstrijd naar alle richtingen trapt.
Het is de evolutie die islam buiten spel zet. In tegenstelling tot de oude Goden wil Islam niet in vrede gaan.
Om voor ons er zonder kleerscheuren af te komen zou het best zijn van de Islamterritoria te isoleren en een eeuw te wachten tot de doodsstrijd over is.
Het lijkt erop dat er onder ons velen zijn die Islam willen redden. Indien die reddende hand niet snel teruggetrokken wordt, gaan we er allen aan.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Dhana »

BFA schreef:
Dhana schreef:Wie weet leven we zonder het te beseffen wel midden in de apoclalyps. En is het eind der tijden niet meer en minder dan de uiteindelijke ondergang van het Mohammedanisme en zijn we bezig voorgoed af te komen van het achterhaalde en achterlijke stammensyndroom.
Een stervende koe maakt rare stampen in alle richtingen. Zijn varken en zijn schaap slacht de boer thuis, niet de koe. Bij de koe weet de boer niet of ze in haar doodstrijd hem niet zal meenemen. Daarom koe gaat naar het slachthuis.
Een koe trapt altijd. Ook als het natuurlijke ogenblik van gaan gekomen is.

Islam is door zijn onaanpasbaar paradigma een vorm van paganisme.
De oude Paganistische Goden wisten dat eens hun Ragnarok ging komen. Dit omdat die Goden niet wisten hoe hun paradigma aan de veranderende tijd aan te passen.
Als het ogenblik gekomen was, gingen de oude Goden in vrede. Hun volgelingen gingen over in de volgende religie wiens paradigma bij de nieuwe tijd paste.

Het probleem met Islam is, De islamitische God wil niet in vrede gaan.
Met al het terrorisme van zijn volgelingen, zijn andere bedreigingen is de islamitische God als de gijzelnemer, te laf om zelfmoord te plegen, met zijn slachtoffer voor de venster aan de politie vraagt hem neer te schieten.
Net zoals de politie poogt de gijzelnemer zonder schieten in te rekenen doen wij dit ook met Islam.
Omdat wij de ware aard van Islam miskennen. Islam is niet het schaap of het varken.

Islam is de koe die in zijn doodsstrijd naar alle richtingen trapt.
Het is de evolutie die islam buiten spel zet. In tegenstelling tot de oude Goden wil Islam niet in vrede gaan.
Om voor ons er zonder kleerscheuren af te komen zou het best zijn van de Islamterritoria te isoleren en een eeuw te wachten tot de doodsstrijd over is.
Het lijkt erop dat er onder ons velen zijn die Islam willen redden. Indien die reddende hand niet snel teruggetrokken wordt, gaan we er allen aan.

Mooi en geheel juist geformuleerd. Gelukje misschien dat islamieten niet gered willen worden. Das dan weer anders dan met de koe. De koe wil wel van de dood gered worden, maar de moslim niet van de islam.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Bernie »

De koe beseft niet dat de redder hem komt redden, hij voelt zich bedreigt en gaat wild om zich heen trappen.

Dit geldt ook voor de moslim. Geen enkel mens wil zijn leven vergooien in een soort gevangenis in zijn hoofd. Als de oprechte moslim zou beseffen dat hij zijn leven opoffert met het volgen van een nepprofeet, wil hij best gered worden. Maar de moslim heeft geleerd dat de wereld zijn vijand is en beseft niet dat de rest van de wereld een helpende hand uitsteekt.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door BFA »

Bernie schreef:Als de oprechte moslim zou beseffen dat hij zijn leven opoffert met het volgen van een nepprofeet, wil hij best gered worden.
Doel van het leven is dit opofferen voor een plaats in het paradijs.
Hopeloos.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Bernie
Berichten: 434
Lid geworden op: do aug 10, 2006 8:59 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door Bernie »

Inderdaad niet zo'n fris concept voor iedereen die durft na te denken.

Het is niet zo makkelijk om dit waanidee los te laten en iets te gaan maken van je leven.
En toch zijn er moslims die uit de islam stappen.
The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Bukhari Volume 3, Book 48, Number 826

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Welke leer predikte Jezus Die van Paulus?

Bericht door BFA »

Bernie schreef: Het is niet zo makkelijk om dit waanidee los te laten en iets te gaan maken van je leven.
En toch zijn er moslims die uit de islam stappen.
Afwachten of het blijft. Het is op latere leeftijd dat de angst toeslaat.
Ik heb muzikanten, die en goddeloos leven geleid hebben en zich nooit Moslim noemden, op latere leeftijd het instrument naast zich zien leggen en ruilen voor een orthodoxe levensstijl.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Plaats reactie