Wie is Allah?

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Wie is Allah?

Bericht door Maroc_21 »

'Zeg: Hij is God als enige. God de eeuwige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig.' (Koran, 112:1-4)

'Waarlijk, in het gedenken van God vinden de harten vrede' (Koran, 13:27)


De Islam is gebouwd rond het centrale geloof dat er geen god is dan God. Allah is het arabisch woord voor God. Het is het enige arabische woord dat noch mannelijk, noch vrouwelijk is - het heeft ook geen meervoudsvorm. Deze linguistische kenmerken onderstrepen meteen de unieke aard van God. Mede daarom, en omdat de Koran in het Arabisch geopenbaard is, verkiezen de meeste Muslims het woord Allah boven het woord God, maar de betekenis van beide termen is hetzelfde.

Zoals men in het nederlands God zegt, in het Hebreeuws Jahweh en in het frans Dieu, zo zegt men in het arabisch Allah. In een Christelijke arabische Bijbel, wordt God inderdaad vertaald als Allah, zoals blijkt uit volgende vergelijking, waarin het arabische woord Allah groen aangeduid werd:

1. Het woord "Allah"in de Heilige Koran, Hoofdstuk 1, vers 1:
Afbeelding
Nederlands: In de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige

2. Het woord "Allah" in de Christelijke Arabic Bible Boek Genesis, vers 1:
Afbeelding
Nederlands: In het begin schiep God hemel en aarde

Voor Muslims gaat gaat dit veel verder dan een taalkundig feit. Immers, volgens Muslims, betreft het hier dezelfde Ene God die in het Oude Testament Jahweh genoemd wordt. De Islam leert dat Joden, Christenen en Muslims essentieel dezelfde Ene God aanbidden - al zijn er natuurlijk wel onderlinge verschillen tussen de drie godsdiensten van het Boek, die ook de "monotheïstische" godsdiensten genoemd worden.

Islam gelooft dat er een duizenden Profeten geweest zijn die allemaal hetzelfde geloof verkondigd hebben. Volgens de Islam, bevestigt de Profeet Mohammed dan ook slechts de Boodschap die voor hem door andere Profeten zoals Abraham, David of Jezus, gebracht werd. Muslims zijn overigens verplicht in al deze Profeten en in hun Boodschap te geloven. Wanneer men niet gelooft in Jezus en de Boodschap die Hij bracht, kan men dus geen Muslim zijn.

Muslims geloven verder dat al diegenen die in de Boodschap geloven die hen door de Profeten gebracht werd, naar de hemel kunnen gaan. Christenen en Joden kunnen volgens de Islam dus ook naar de hemel gaan, waaruit nogmaals blijkt dat zij volgens Muslims allemaal in dezelfde Ene God geloven.

Allah is dan ook niet een of andere exotische maangod. Dit misverstand is eeuwen geleden ontstaan, toen Mohammed begon te prediken. Christenen aanzagen hem als een valse profeet, en besloten dat de God waarover hij het had, bijgevolg onmogelijk dezelfde kon zijn als hun God. Daarom begonnen ze te praten over "Allah, de god van de Muslims", om zich duidelijk van hen te onderscheiden. Hele generaties Westerse Islam-deskundigen zijn vanuit dit perspectief opgeleid, met erg verstrekkende gevolgen voor de manier waarop het Westen de Islam bekijkt. Zo denken velen dat de Islam andere waarden en normen hanteert. Ook deze opvatting is geworteld in de idee dat de God van de Muslims een andere God is dan die van de Christenen. De achterliggende gedachte is immers dat alle mensen die in één en dezelfde God geloven, naar die God kijken voor de bepaling van wat goed en verkeerd is, en dus dezelfde normen delen. Vermits men de God van de Muslims als een andere God aanziet dan de eigen God, is het logische gevolg dat die God dan ook wel andere definities zal hebben van goed en kwaad. Echter, vanuit het perspectief van de Islam, aanbidden Joden, Christenen en Muslims allen dezelfde God, en delen zij dus dezelfde morele basis als de Westerse Judeo-Christelijke maatschappijen. Muslims geloven bijvoorbeeld ook in de Tien Geboden.

De Uniciteit van God volgens de Thora, de Bijbel en de Koran

Hierna volgen een paar verzen uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en De Koran, waaruit telkens het centrale belang van het geloof in de Ene God blijkt:

"Gij zult geen andere goden hebben dan Mij". (Deuteronomium 5:6)

En de Heilige Koran:

"Weet dat er geen god is dan God" (Koran 47:19)

Andere goden dan God, wat moet men zich daarbij voorstellen? Zeker niet enkel het aanbidden van meerdere goden of idolen maar alles wat in de weg komt van het aanbidden van de Eén God - dus ook het eigen ik dat men tot status van godheid kan verheffen (wanneer men zelf bepaalt wat goed in slecht is, in plaats van de Goddelijke Bepalingen daarover te volgen). Volgens de Islam is de hoogste vorm van Jihad (streven) overigens deze van het streven tegen het eigen ik, om zo volledig God te dienen.

Het geloof in éen God, werd door alle Profeten verkondigd. Zo horen we bijvoorbeeld Mozes zeggen:

"Hoor, Israël! de Heer (Jahweh) is onze God, en de Heer alleen. Bemin uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht." (Deuteronomium 6:4-5)

In het Nieuwe Testament, horen we ook Jezus zeggen:

"Hoor Israël! De Heer onze God is de enige Heer, Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht." (Marcus 12:29-30)

Ook in de Heilige Koran vinden we dit terug:

"Zeg : "Hij is God als enige, God als Bestendige. " (Koran 112:1-2)

Het Oude Testament stelt reeds ondubbelzinnig dat niets of niemand met God gelijkgesteld mag worden:

Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid; gij zult geen andere goden naast Mij hebben. Ge zult u geen godenbeelden maken, noch enig beeld vn wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden of in het water onder de aarde is." (Exodus, 20:2)

God is de Eerste en de Laatste. In het boek Isaiah (Jesaja) lezen we:

"Jullie zijn Mijn getuigen, zegt de Heer. Vòór mij was er geen god, en na mij zal er geen god zijn. Ik ben de Heer, en behalve Mij, is er geen enkele Redder". (Jesaja 43:11)

"Ik ben de Eerste en ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen god." (Jesaja 44:6)


Ook dit vinden we in de Koran terug:

"Hij is de Eerste en de Laatste" (Koran 57:3)

en

"En er is geen andere god dan Ik, een rechtvaardige God, een Redder. Er is er geen dan Ik. Omdat Ik God ben, en er is geen ander." (Jesaja 45:21-23)

De Islam gelooft dan ook niet dat Jezus zelf God was. Dit doorbreekt volgens de Islam immers het zuivere monotheïsme dat er geen god is dan God, vermits het een mens verheft tot de status van god-zijn , wat volgens de Islam niet kan. Volgens Muslims was Jezus evenwel een machtig Profeet van God, die dezelfde boodschap verkondigde als al de andere Profeten van God.

Jezus wordt herhaaldelijk eervol vermeld in de Koran - zo ook zijn moeder, Maria. Er is zelfs een hoofdstuk van de Koran (hoofdstuk 19) dat haar naamt draagt. Moslims geloven overigens, net als de Christenen, in de maagdelijke verwekking van Jezus en verwijzen daarbij naar Adam om te verduidelijken dat dit niets verandert aan het feit dat Jezus een mens is. Immers, Adam had ook geen menselijke vader (en zelfs geen menslijke moeder), maar dat maakte hem ook niet tot God: "Waarlijk, het voorbeeld van Jezus, voor God, is zoals dat van Adam. Hij schiep hem van stof en zei "Wees!" en hij was." (Koran 3:59)

Mijn conclusie: De Islam is een wereldreligie!

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Nou en..?
Amorele atheistische nitwit

Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Allah bestaat niet
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Allah was oorspronkelijk een maangod.
Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom de Islam een halve maan als symbool heeft, waarom Moslims een halve maan op hun moskeeën en minaretten plaatsen en waarom de vlag van Islamitische landen een halve maan bevat?

De religie van de maan
Archeologen hebben honderden kleine idolen met een halve maan op hun hoofd gevonden. Soms met meerdere sterren bij deze halve maan, deze symboliseren de dochters van de maan god.

De connectie
Nu zul je je al beginnen te realiseren dat er een verband moet zijn tussen de oude heidense religie, waarin de maan god werd vereerd, en de Islam. Voor de geboorte van Mohammed aanbaden de Arabieren tussen de 300 en 400 heidense goden in de Kabah in Mekka. De maan god was een(1) van deze goden. Deze maan god was getrouwd met de godin zon. De sterren waren hun kinderen.

De rituelen van de maan
De mensen aanbaden de maan god. Dat deden ze door middel van het, tijdens het gebed, buigen in de richting van Mekka. Dat deden ze een paar keer per dag. Zij maakten een pelgrimstocht naar Mekka en renden zeven keer rond een heidense stenen tempel, Kabah genaamd, sneden de keel van een schaap door en gooiden stenen naar de duivel. Zij gaven aalmoezen aan de armen ter ere van de maan god. Zij vastten gedurende de maand waarin de halve maan niet meer in de lucht te zien was en eindigden met vasten op het moment dat de halve maan weer in de lucht verscheen. Deze maan religie was de heidense religie waar Mohammed aandacht voor had.

Deze oude religieuze rituelen, met betrekking tot de maan, voeren de Moslims toch nog steeds uit? Zij bidden in de richting van Mekka. Zij maken een pelgrimstocht naar Mekka en rennen zeven keer rond de Kabah. Zij snijden nog steeds kelen van schapen door en gooien stenen naar de duivel. Zij kennen nog steeds het vasten tijdens de Rammadan, welke begint en eindigt met de halve maan. Als dat waar is dan is wat tegenwoordig de “pijlers van de Islam”genoemd wordt niets meer dan de heidense riten van de maan god.

Archeologen hebben ontdekt dat de maan god in het Arabisch “Al-ilah” genoemd werd, dat werd later afgekort tot “Allah”. Bij hem hoorden de zon godin en hun dochters werden “de dochters van Allah”genoemd. De namen van de “dochters van Allah” heten Uzza en Mannat (Koran: Surah 53:19-20). Deze dochters zijn de sterren naast het symbool van de maan.

Het mysterie opgelost
Het mysterie is nu opgelost. Waar kwam de halve maan van de Islam vandaan die te vinden is op moskeeën en vlaggen? Van de maan god, Allah. Het is daarom wel erg triest dat deze mensen in onwetendheid buigen naar Mekka om te bidden naar de maan god Allah.
Bron : www.faq-online.nl


Ziezo, oorsprong van allah achterhaald.

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Bericht door weda »

maroc schreef:

1. Het woord "Allah"in de Heilige Koran, Hoofdstuk 1, vers 1:

Nederlands: In de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige

2. Het woord "Allah" in de Christelijke Arabic Bible Boek Genesis, vers 1:

Nederlands: In het begin schiep God hemel en aardeals god barmhartig is, waarom moeten ongelovigen vermoord worden, diezelfde god heeft hun (ongelovigen) ogen en oren verzegeld en nu moeten de ongelovigen vermoord worden. ten tweede: In de naam van God. wie zegt hier "in de naam van God" . dit bewijst dat de koran van een mens afkomstig is, want hij begint met een "eed" in de naam van God. God zou dat niet gezegd hebben. jullie geloven dat de koran niet gemanipuleerd kan worden, er kan geen vers toegvoegd en verwijderd worden. bovenstaand vers is dus wel toegevoegd.
als god barmharig is, waarom moeten moslims die de islam verlaten hebben worden vermoord. op al deze vragen heb jij en de hele islam geen antwoord.

"in het begin schiep god hemel en aarde"

vertel mij hoe hij dat gedaan heeft.

groet,
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

weda schreef:vertel mij hoe hij dat gedaan heeft.
Als je het vriendelijk vraagt wil ik je het wel vertellen, maar niet vandaag! Ik wil je geen graits les geven terwijl je onvriendelijk doet.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Dutch schreef:Allah was oorspronkelijk een maangod.
Allah betekent God..Lees bovenstaande goed door! Vroeger geloofde men in vele goden (lees afgoden). De Islam komt en zegt er is geen god (kleine letter) behalve God (grote letter).

""Laa iLaaha iLLaAllah" = "Er is geen god behalve God".

"Laa" geeft een ontkenning weer, en "iLLa" geeft een bevestiging weer.

"Laa iLaaha" ontkent het bestaan van elke valse godheid (inclusief jouw maangod) en veroordeelt valse aanbiddingen.
"iLLaAllah" bevestigt het ontstaan van de Ene.

De boodschap van God was sinds Adam al! Elke keer wordt deze vergeten of door de tijd vervaagd. God stuurt elke keer een nieuw profeet om de mensen er aan te herinneren dat God niet het beeld is maar God is de Ene, de Levende, de Eeuwige. Mozes kondigde de God de Ene en niet het kalf, mensen in zijn tijd (sommige joden) noemden het kalf god. Maar God is de Ene en nie het kalf. Abraham kondigde dat God niet het beeld maar God de Ene is! Zo kondigde de profeet Mohammed dat God niet de maanbeeld maar God is de Ene. Want mensen hebben God altijd verward met (..vul maar in..).
zie het Christendom de dag van vandaag wordt God verward met een mens die op het kruis is gestorven! Nee God is geen mens maar God is de Ene!

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Allah was voorheen de hoofdgod uit het pantheon van afgoden van de Arabieren, al-Lah, betekend simpelweg de God. Daar het de hoofdgod was uit het pantheon afgoden is het meer dan waarschijnlijk de MaanGod geweeest.

De Arabische stammenstelsel stond op instorten en veel Arabieren waren jaloers op de Christenen en de Joden en namen toen simpelweg aan dat de God van de Joden en de Christenen ook hun God al-Lah was.

De reden dat de Arabieren jaloers waren op de Joden en de Christenen was het feit dat de Arabieren buiten het goddelijke plan bleven, hun was immers nog geen profeet van God gezonden.

Mohammed, koopman als hij was, zag het gat in de markt, et voilá de Islam was een feit.

De Islam was anders dan andere geloven, het was meer een politieke ideologie, logisch want Mohammed wou de Arabieren weer verenigen, dit heeft hij uiteindelijk ook gedaan, uiteraard met geweld....

And the stroy of meaningless shit goes on.....

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Maroc,
Ik lees, spreek en schrijf Arabisch, dus hoef je geen moeite te doen om me uit te leggen wat la illaha illa allah betekent, toch bedankt voor de moeite. Ik kan je er zelfs aan toevoegen dat voor mijn part la illaha oua la allah oua la achadou an mohamadan rassoula allah :lol:

Heb je het artikel echt gelezen? Moslims hebben precies dezelfde rituelen als de aanbidders van de maangod (al illah, afgekort allah), dat moet je toch toegeven. Rond de kaaba rennen, stenen naar de duivel gooien, schapen ritueel slachten, vasten met de maan als referentie (zelfs tot in onze tijd....), ja zelfs de dochters van al illah, Mannat en Uzza (Koran: Surah 53:19-20) komen in de koran voor als dochters van allah. Doet dit alles, samen met el hilaal (de halve maan) ,als teken van de islam, geen belletje bij jou rinkelen?

Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Maroc, vraagje: hoeveel symbolen van de Maan god Allah herken je op het volgende plaatje?

Afbeelding
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: wo feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contacteer:

Bericht door weda »

Maroc schreef,

`Als je het vriendelijk vraagt wil ik je het wel vertellen, maar niet vandaag! Ik wil je geen graits les geven terwijl je onvriendelijk doet.`

wat een idiote redenering. wie geeft hier les met betaling. alles wat ik vertel is gratis. Oke´maroc, wil je mij aub, ik ben al op mijn knieen, vertellen hoe jouw god de aarde geschapen heeft.

ik doe niet onvriendelijk, oke´ mijn argumenten zijn hard maar fair. ik pak jouw met je eigen woorden aan en dat kun je niet hebben.

groet,
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Dutch schreef:Heb je het artikel echt gelezen? Moslims hebben precies dezelfde rituelen als de aanbidders van de maangod, dat moet je toch toegeven. Rond de kaaba rennen, stenen naar de duivel gooien, schapen ritueel slachten, vasten met de maan als referentie (zelfs tot in onze tijd....), ja zelfs de dochters van al illah, Mannat en Uzza (Koran: Surah 53:19-20) komen in de koran voor als dochters van allah. Doet dit alles, samen met el hilaal (de halve maan) ,als teken van de islam, geen belletje bij jou rinkelen?
Moslims hebben de traditie van Abraham. En Abraham was geen afgodenaanbidder.

En toen Abraham zeide: "Mijn Heer maak deze stad (oord van) vrede en weerhoud mij en mijn kinderen van het aanbidden van afgoden."(De Heilige Koran: hoofdstuk Abraham 14:35

Ten overvloede Abraham was voor Mohammed met duizenden jaren. Logischerwijs zouden elementen van zijn leer overgebleven zijn bij de Ismaelieten de Heidenen de Christenen en de Joden. In onze tijd heb je ook atheisten die kers vieren, terwijl kersviering meer met het Christendom verbonden is dan met de Goddelooshied.

Hieronder lees je een mooi verhaal over de offer van Abraham. In de Islam is voor elk retueel een achtergrond en een reden! Waarom slachten moslims een schaap/ram tijden het offerfeest? Ter nagedachtenis aan de offer van Abraham. Aan de moed van de jongen die zich 100% overgaf aan de wil van Allah. En aan de moed van de ouders die zich 100% hebben overgegeven aan de wil van Allah. De duivel heeft alles geprobeerd maar die werd slechts beantwoord met stenen. Deze gehoorzaamheid heeft God goed beloond.
De beproeving van Abraham
HET OFFER VAN ABRAHAM

Op een dag verwonderden de mensen van Abrahams stam zich over de grote hoeveelheden dieren die hij offerde aan Allah. Duizend rammen, driehonderd ossen en honderd kamelen. Hij zei tot het verbaasde volk: "Dat is niets bijzonders. We offeren een deel van onze goederen aan God, die ons het leven schonk. Aan mijn edelmoedige Heer zou ik mijn eigen zoon offeren, als Allah mij een zoon zou schenken!"

Een paar jaar later kreeg Abrahams vrouw Hagar een zoon. Zij noemden hem Ismaël. Abraham was zeer gesteld op dit zachtmoedige en wijze kind. Hij nam hem overal met zich mee op reis en dankte God iedere dag.

Ismaël was nu zeven jaar oud. Op een nacht, het was de achtste van de maand dzu-al-hijja, kreeg Abraham in een droom de opdracht van God om zijn belofte gestand te doen en zijn zoon te offeren. Abraham besloot om honderd kamelen te offeren en smeekte Allah om dit offer in plaats van zijn kind te nemen. Maar de volgende nacht kreeg hij dezelfde droom: "Doe je belofte gestand!" Opnieuw offerde hij honderd kamelen, maar weer kreeg hij dezelfde droom: "Doe je belofte gestand!" Abraham wist nu zeker dat hij Ismaël moest offeren. Toen hij 's morgens opstond, het was nu de tiende van de maand dzu-al-hijja, zei Abraham tegen zijn vrouw Hagar:

"Kom, trek Ismaël zijn beste kleren aan en parfumeer hem met de beste parfum, want ik ga bij mijn Vriend op bezoek en ik neem Ismaël mee." Abraham nam Ismaël bij de hand, ook nam hij een stuk touw en een mes mee. Ze gingen op weg naar Mina, zeseneenhalve kilometer buiten Mekka. Het kind holde en sprong vrolijk voor zijn vader uit. Daar kwam de duivel naar hem toe en zei: "Abraham, wat ben jij voor een vader, dat je je eigen zoon gaat doden?" Maar Abraham antwoordde: "Ik heb dit bevel van de Almachtige God gekregen, die alles weet."

De duivel probeerde toen Hagar aan het twijfelen te brengen door haar de ware reden van de reis te vertellen. Maar het lukte hem niet. Toen vertelde hij Ismaël zelf wat er ging gebeuren, maar ook het kind antwoordde hem, dat wat God beval gedaan moest worden. Abraham en Ismaël zaten nu samen aan de kant van de weg en Abraham vertelde de reden van hun tocht. Ismaël antwoordde: "O vader, volg het bevel van Allah. Ik zal gehoorzamen. Bind mijn handen en voeten vast, opdat ik u in mijn doodsstrijd geen pijn kan doen. Als u jongens van mijn leeftijd tegenkomt, huil dan niet, wees niet bedroefd, want uw verdriet zou mijn ziel kwetsen."

Droevig luisterde Abraham naar de woorden van zijn zoon. Hij bedankte en omhelsde hem en kon zijn tranen niet langer bedwingen.

"Kom, vader," zei Ismaël, "laat ons niet langer wachten om het bevel van Allah te gehoorzamen."

Toen nam Abraham het mes in zijn handen en drukte het op de keel van Ismaël om hem te offeren, maar... o wonder, het mes weigerde te snijden. Verbaasd sleep Abraham het mes opnieuw, maar het liet geen krasje achter op de huid van zijn zoon. Hoe was dit mogelijk? Abraham verloor zijn geduld en smeet het mes op de rots. De rots brak in stukken...

Op wonderbaarlijke wijze begon het mes te praten: "Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden. Zelfs niet het kleinste haartje van je zoon zou ik kunnen krenken zonder zijn toestemming."

Ismaël zei: "O vader, laat ons samen de naam van Allah aanroepen, als u het mes op mijn keel zet."

Abraham drukte nogmaals het mes op de keel van zijn zoon en beiden riepen: "Allahu Akbar (God is machtig)," en dezelfde woorden weerklonken uit de hemel: "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Het was de stem van de aartsengel Gabriël. Hij verscheen aan Abraham met de woorden: "Abraham, ik breng u de vredesgroet van de Heer van hemel en aarde. Hij schenkt u deze ram om te offeren in plaats van uw zoon."

Vader en zoon waren overgelukkig en begrepen dat er aan hun beproeving een einde was gekomen.


EINDE

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Christenen hebben ook dit verhaaltje van Abraham die zijn zoon wilde opofferen aan god, Maroc. Hun verhaaltje bestond al heel lang voordat de islam bestond, dus wie copieerde van wie? Logisch hé.

Nu heb je enkel geantwoord in verband met het slachten van schapen.

Hoe zit het met de rest van de oude maangod-rituelen, die moslims integraal overgenomen hebben? Zeker de dochters van allah, in de koran vermeld, niet vergeten...

TheBrains
Berichten: 110
Lid geworden op: za jul 09, 2005 2:52 pm
Locatie: Nederland

Bericht door TheBrains »

Dutch schreef:Christenen hebben ook dit verhaaltje van Abraham die zijn zoon wilde opofferen aan god, Maroc. Hun verhaaltje bestond al heel lang voordat de islam bestond, dus wie copieerde van wie? Logisch hé.
Aangezien de verhalen van de Christenen niet klopte, over God etc.-volgens de islamitische kijk-, zond Allah de Koran. "Om de verschillenen aan te tonen'.
Hoe zit het met de rest van de oude maangod-rituelen, die moslims integraal overgenomen hebben? Zeker de dochters van allah, in de koran vermeld, niet vergeten...
Allah een maangod? laat me niet lachen! De Islam VERBOOD de Qoraish om afgoden aan te bidden, en dan kom jij effe aanhuppelen dat Allah een maangod is?
De teken van de maan in de Islam is niets anders dan het teken dat er een nieuwe maand is begonnen. Niet meer en niet minder.

Jij moet het vers 53: 19-20 maar eens heeeeel goed gaan lezen. Want er staat helemaal niet dat Ozza en Laat, de dochters zijn van Allah.
( Bahira en Mohammed waren een keer bij elkaar gekomen. Ze gingen eten. Zodra het eten op was, vroeg Bahira aan Mohammed: “Kom eens naast mij zitten. Bij Al Laat en Al Ozza, vertel eens wat over jezelf.” … Mohammed verbeterde hem: “vraag me niets bij Al Laat of Al Ozza, want, bij Allah, er is niets dat ik meer haat dan die twee.” Je kunt dus zien dat Mohammed het niet uit kon staan als iemand In de naam van Al laat en Al Ozza iets zei, omdat ze simpelweg geen goden waren. Er is namelijk maar 1 God. )
Allah benadrukt zijn Eenheid ; 1. Zeg: "Allah is de Enige. 2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.
4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."
Dat wil dus zeggen dat er geen God is buiten Allah. Hij heeft noch een zoon, noch een dochter.
Zelfs toen de christenen claimden dat God een zoon had, zond Hij deze vers neer:
"En zij zeggen: "Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Hij. Neen, alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem.".

TheBrians.

stropke
Berichten: 3412
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

In de spits van maandag 14 nov een belangrijke reactie gezien, hier het citaat:
In spits van woensdag 9 november staat de zin: allah al akbar (God is groot). Echter de werkelijke vertaling van”allah al akbar”is: allah is de grootste. Ik vind dat men dit wel moet weten.
Aldus een zekere L Ghalfah. En verder zegt hij nog iets over Geert Wilders, maar dat doet niet ter zake hier.

In de brochure ‘twee gezichten, één islam”staat volgende verduidelijkend citaat:
Moslims stellen dat men allah niet kan beschrijven. Alles wat een moslim kan doen is zijn handen naar de hemel opheffen of diep ter aarde buigen en uitroepen: allahoe akbar! Dat betekent niet: allah is groot, zoals veel mensen denken, want dan zou het zijn: allahoe kebir! Akbar is de vergrotende trap van kebir., en de roep allahoe akbar betekent dus: allah is Groter ( dan de God van joden en christenen) groter en hoger dan de Allerhoogste vlg Jes.13:14.
In Jes13:12-14 staat de ware gedaante van allah onthult en wie hij werkelijk is: “Hoe zijt gij uit den hemel gevallen , gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nogwel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijk stellen.”.


Tot zover beide vergelijkingen. En valt mij op dat ze duidelijke overeenkomst vertonen.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Allah oe Akbar = Allah is de Aller Grootste.

....Zeg: ‘Hij is Allah, de Enige’ * Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. * Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. * En niemand is Hem in enig opzicht gelijk...” (Koran Soerat al-Iglaas, 112:1/4)

Heilig is HIJ. Hij is de Almachtigste, De AllerGrootste, de Alziende, de Alwetende. Hij heeft de 99 Schone Namen waaronder Al Kabier wat de AllerGrootste betekent.

Allah is uniek. Allah kent geen enkel tekortkoming en is vrij van gebreken. Hij is ondeelbaar; Hij is oneindig; Hij is de Almachtige, de Alrechtvaardige. Allah heeft de werelden lief. Allah is overal. Niets of niemand is gelijk aan Allah. Allah heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan!

Allah is door niemand geschapen. Allah is geen vader van wie dan ook. Hij heeft geen ouders, geen vrouw of kinderen en geen familie.

Allah alleen beschikt over het leven en de dood, over Djannat (het Paradijs) en Djahannam (de Hel). Djannat is het verblijf van vrede en gelukzaligheid, waar iedere wens in vervullling gaat, waar geen verdriet is. Djahannam is het verblijf van pijn, kwelling en foltering.

Allah is van niemand afhankelijk! Alles en iedereen is wel afhankelijk van Allah. Zelfs een graankorrel kan niet zonder de wil van Allah groeien. Allah heeft kennis van alle dingen, verborgen of niet. Allah is de enige die berouw van zonden accepteert en zonden vergeeft. Allah is Gerechtigheid, Allah benadeelt niemand. Wij zijn dienaars van Allah.

Zijn zegeningen zijn oneindig. Allah is de enige die het aanbidden waard is. Behalve Allah is niets of niemand het waard om aanbeden te worden, niet op de aarde en ook niet in de hemelen.

Allah ziet alles en iedereen. Allah weet alles. De aanwezigheid van Allah is noodzakelijk, Zijn verdwijning of afwezigheid is onmogelijk. Allah’s kennis is oneindig. Hij is volledig op de hoogte van wat er zich in onze harten afspeelt, wat wij van plan zijn te doen, etc..

Allah heeft ons allemaal geschapen en ons ook voorzien van voedsel, water en alles wat wij nodig hebben om te leven. Allah Subhanu Wa Ta’ala is Alwetend en Alziend!

Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen (goed of kwaad).

Iedere handeling die in strijd is met de Geboden en Wetten van Allah, is een zonde.

Alleen Allah en niemand anders dan Allah kan zonden vergeven.
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Bericht door gideong »

"Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen" Niemand mag dus dit vermogen van een mens afnemen. Ieder mens mag dus vrij beslisen over bijvoorbeeeld wel of niet geloven. Begrijp ik toch goed Maroc ?
De boom herken je aan zijn vruchten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76188
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Beste TheBrains.

Wie heeft jou verteld dat de bijbel corrupt is? Heb je dat zelf ontdekt? Of is jou dit met de paplepel in gegoten. Ik vermoed het laatste.

Ten eerste….Nergens in de koran wordt de bijbel afgeschilderd als tekstueel corrupt. De verzen in de koran die moslims gebruiken om de bijbel te beschuldigen van tekstuele corruptie zijn slechts pogingen van sommige moslims om de islam te verdedigen. Zelfs als de koran de bijbel zou beschuldigen van corruptie, dan was het nog extreem moeilijk te bewijzen in het licht van de tekstuele en archeologische bewijzen.
Ik zou zo zeggen, ga eens op onderzoek uit, en bewijs dat de bijbel corrupt is.
Ik kijk vol verwachting uit naar de uitkomst van jouw studie.
Hoe zit het met de rest van de oude maangod-rituelen, die moslims integraal overgenomen hebben? Zeker de dochters van allah, in de koran vermeld, niet vergeten...
Allah een maangod? laat me niet lachen! De Islam VERBOOD de Qoraish om afgoden aan te bidden, en dan kom jij effe aanhuppelen dat Allah een maangod is?
De teken van de maan in de Islam is niets anders dan het teken dat er een nieuwe maand is begonnen. Niet meer en niet minder.
Kijk een beste brains..
Naar de vergelijking tussen de maangod en Allah is wel een gedegen onderzoek gedaan.
Ik hoop dat je deze link wil aanklikken en de pagina met een open geest wil lezen.
Je noemt jezelf de brain, dus ik ga er vanuit dat jij je brains wil laten werken.

http://www.sign2god.com/folders/ILL/Bab ... Islam.html

Laat me weten of je dit onderzoek kan ontmaskeren.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Allah is overal
Vreemd dat ik hem dan nooit opgemerkt heb... of bedoel je soms dat hij verantwoordelijk is voor al het leed op aarde?? (door mensen en natuur veroorzaakt in mijn opinie)
In dat geval ga ik een aanklacht indienen bij het International Criminal Court tegen "Allah", wegens schending van de mensenrechten en het plegen van oorlogsmisdaden, vernietiging op grote schaal.. :idea:

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

gideong schreef:"Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen" Niemand mag dus dit vermogen van een mens afnemen. Ieder mens mag dus vrij beslisen over bijvoorbeeeld wel of niet geloven. Begrijp ik toch goed Maroc ?
Je hebt hem goed begrepen jongen!
De mens heeft volkomen het keuzerecht om te geloven en heeft zelfs de vrijheid om tegen een bevel van God in te gaan.

"Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

De mens is dus vrij om te geloven waarin hij ook maar wil. Hij heeft zelfs de vrijheid God de rug toe te keren of te geloven dat God helemaal niet bestaat.

Een keuze opleggen is in de Islam verboden:

In de godsdienst is er geen dwang." (Koran, 2:256)

en

"Waarschuw de mensen, want jij bent slechts een waarschuwer. Je hebt niet de autoriteit om iemand te dwingen."(Koran 88:22-23)

Je mag een mens wel een boodschap overbrengen of het belang van een keuze in te lichten maar nooit dwingen een keuze te maken.

Groetjes,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

Sjeng schreef: Vreemd dat ik hem dan nooit opgemerkt heb... of bedoel je soms dat hij verantwoordelijk is voor al het leed op aarde?? (door mensen en natuur veroorzaakt in mijn opinie)
De leed die wij op aarde zaaien kunnen wij God niet verwijten. De mens blijft vrij in zijn keuzes maar neemt wel de verantwoording voor de leed die hij anderen bezorgt. Sommige van de keuzes die wij maken tasten de ozonlaag andere keuzes doden vissen in de zee enz. enz.

Wat zegt de Koran daarover?

"..verderf is gekomen over land en zee door hetgeen de handen der mensen hebben gewrocht, zodat Hij hun een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij zich bekeren (Koran 30:41).
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

stropke
Berichten: 3412
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Maroc_21 schreef:
gideong schreef:"Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen" Niemand mag dus dit vermogen van een mens afnemen. Ieder mens mag dus vrij beslisen over bijvoorbeeeld wel of niet geloven. Begrijp ik toch goed Maroc ?
Je hebt hem goed begrepen jongen!
De mens heeft volkomen het keuzerecht om te geloven en heeft zelfs de vrijheid om tegen een bevel van God in te gaan.

"Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

De mens is dus vrij om te geloven waarin hij ook maar wil. Hij heeft zelfs de vrijheid God de rug toe te keren of te geloven dat God helemaal niet bestaat.

Een keuze opleggen is in de Islam verboden:

In de godsdienst is er geen dwang." (Koran, 2:256)

en

"Waarschuw de mensen, want jij bent slechts een waarschuwer. Je hebt niet de autoriteit om iemand te dwingen."(Koran 88:22-23)

Je mag een mens wel een boodschap overbrengen of het belang van een keuze in te lichten maar nooit dwingen een keuze te maken.

Groetjes,


:roll: Zeer interessant, maar ge vergeet de andere kant van de munt te tonen
Ik zet ff een studie over uit de site Answering islam. En Maroc21 wees eerlijk in uw eventuele reactie. Kom echt nie met de smoes aan dit dit niet waar is want daar trap ik echt niet in. Waarom haalt ge alleen die mooie verzen aan en verzwijgt ge wat eigen islam geleerden zeggen?

Hoofdstuk 1

De afvallige
Het geloof verlaten

Ongeacht of de moslim christendom aanvaardt (zoals het vandaag gebeurt met miljoenen Indonesiërs) of een atheïst wordt, de islamitische wet vereist dat hij gedood moet worden. Ook, iemand die één van de basis verordeningen van de islam verwerpt of de profeet of de koran beledigt (zoals Salman Rushdie deed) zal beschouwd worden als een afvallige en moet gedood worden. Het is welbekend dat alle moslimgeleerden het over deze punten zonder uitzondering eens zijn. Zij erkennen ook dat de profeet Mohammed het zei, en zij brengen het in praktijk met degenen die de islam opgeven en afvallig worden. De geleerden leren ook dat dit is wat de kaliefen (Mohammeds opvolgers) na hem deden. Hedendaagse geleerden spreken zonder schaamte dat de vrijheid van de moslims om zijn geloof te veranderen niet bestaat en door de islam niet erkend wordt.

Hedendaagse geleerden

De Azhar Universiteit in Egypte

Het is welbekend dat Egypte het grootste Arabische/ islamitische land in de wereld is. De Universiteit van Azhar is door de jaren beschouwd als de Mineret (licht) van de islam voor de gehele islamitische wereld. Het Wetgevende comité op de Azhar publiceerde: “Het wetsvoorstel van rechterlijke bestraffing”. Dit boek is gestuurd naar alle moskeeën in het Westen vergezeld door een beschrijvend memorandum voor deze wetten. Het wetgevende comité verzocht de moslim om deze straffen te implementeren en zich te onderwerpen aan de islamitische wet. Dit wetsvoorstel was zowel in het Arabisch als in het Engels geschreven. Het handelt over de straffen opgelegd door de islamitische wet zoals amputatie van de hand van de dief en het geselen van de wijndrinker. Echter, we willen graag hier de straf voor de afvallige die het islamitische geloof opgeeft behandelen.

Specifieke voorwaarden voor afvalligheid

Het “Wetsvoorstel van rechterlijke bestraffing” zegt (p.12):

“Een persoon schuldig aan afvalligheid (man of vrouw) moet ter dood gebracht worden als berouw niet binnen de toegestane periode uitgesproken wordt die niet zestig dagen mag overschrijden. Berouw van een persoon die meer dan twee keer afvalligheid heeft gepleegd zal niet worden aanvaard.

“Een afvallige is die moslim die afstand doet van het geloof van de islam ongeacht zijn aanname van een andere geloofsovertuiging.

“De misdaad van afvalligheid wordt gepleegd op de volgende manieren:

het maken van een expliciete uitspraak of het doen van een daad dat beslissend het opgeven van de islam aangeeft,
het ontkennen van de essentiële geloofstellingen van het geloof,
het ridiculiseren door woord of daad van de koran.”
Op pagina 30 vinden we deze uitleggende opmerking:

“De voorgeschreven straf voor afvalligheid is gebaseerd op de Soenna. De profeet, vrede zij met hem, zei: ‘Iemand die zijn geloof verandert, moet worden gedood’ (Al-Boechari). Het wordt ook verteld door Al Dar Qutni dat toen een vrouw genaamd Oemm Marwan afstand doet van de islam, de profeet gebood dat als zij geen berouw toont zij ter dood gebracht moet worden. De rechtgeleide kaliefen continueerden deze praktijk. Het is wel bekend dat Aboe Bakr de getrouwe vocht tegen degenen die zich van de religie van de islam ontrokken en hij doodde velen. De genadige metgezellen hadden dezelfde kijk, en een consensus onstond over deze zaak.”

Dit zijn de uitspraken van de hedendaagse Azhar-geleerden. Zij zijn de mensen die het beste op de hoogte zijn van de wetten van de islamitische tradities van Mohammed en de daden gepleegd door zijn opvolgers.

De geleerden van Saoedi-Arabië

In één van zijn toespraken die gepubliceerd werd door de Tunesische kranten, viel de voormalige president van dat land de koran aan en zei dat hij vol tegenstrijdigheden is. Hij zei ook dat Mohammed een woestijnman was die mythen in de koran schreef. De Saoedische geleerden schreven een boek waarin zij hem bedreigden. Op de voorkant van het boek, was het volgende gedrukt:

“Uit de publicaties van de islamitische Liga van Medina Munawwari in Saoedi-Arabië:

“Het vonnis van de islam: ‘Voor degene die beweerde dat de koran tegenstrijdig is en enkele mythen bevat, die de apostel Mohammed beschreef alsof hij misdaden pleegde, of die zijn boodschap aanviel…’

Op pagina 13 van zijn boek, zegt Sheikh ' Abdul-' Aziz, samen met de sjeiks van Saoedi-Arabië:

“Het vonnis van de islam is om iemand ter dood te veroordelen die dergelijke dingen doet. Dus de president Abu Ruqayba moet zich haasten berouw te tonen.”

Zij verzekerden hem (pagina’s 14 en 15) dat alle moslimgeleerden overeen zijn gekomen dat iemand die deze dingen doet gedood moet worden. Zij zeiden dat dit ook de mening van hoofden van de vier hoofd islamitische scholen is. De hoofd islamitische scholen zijn de Shafi’i, Malik, Aboe Hanifa en Ahmad. Het is welbekend dat de eerdere president van Tunesië zijn liberale meningen over Mohammed en de koran niet veranderde die hij naar voren bracht in zijn toespraken.

Dus, de Westerse wereld zou niet verbaasd moeten zijn geweest, toen Khomeini de executie van Rushdie gebood omdat dit de mening van alle moslimgeleerden is als ook die van de vier leidende scholen.

Het Egyptische parlement: De hoogste rechterlijke autoriteit

Op 6 augustus 1977, publiceerde de meest prestigieuze krant in Egypte, al-Ahram, de volgende verklaring:

“Het parlement heeft een wet goedgekeurd om de straf op afvalligheid uit te voeren. De afvallige die met opzet de islam opgeeft door een expliciete verklaring of een beslissende daad moet ter dood gebracht worden. Afvalligheid wordt bekrachtigd door een bevestiging of door het getuigenis van twee mannen. De afvallige is verboden om zijn eigendommen te beheren. Hij zal 30 dagen gegeven worden om berouw te tonen voor de executie van de doodstraf. Maar als iemand die zich bekeerd tot het christendom 10-14 jaar oud is, zal hij vijftig keer gegeseld worden.”

Deze wet is tot nu toe niet geïmplementeerd in Egypte. Dit is vanwege het bezwaar van sommige liberale, verlichte schrijvers zoals Mustafa Amin die een artikel publiceerde in de Akhbar krant in dezelfde maand, waar hij zei:

“We moeten ons duizend keer bedenken voordat we een dergelijke wet goedkeuren omdat een goddelijke religie geen galgen nodig heeft om zich te beschermen. Het heeft niet een zwaard nodig om de nekken van degenen die het ermee oneens zijn af te hakken.”

Mustafa Amin is een erg beroemde persoon in de hele Arabische wereld vanwege zijn nobele karakter, kennis, en dapperheid, maar hij weet niet dat de religie van de islam zeker galgen nodig heeft om zichzelf te beschermen omdat de wet van afvalligheid een islamitische wet is.

Het meest verbazingwekkende deel van de uitspraak van het Egyptische parlement is deze: “De afvalligheid wordt vastgesteld door het getuigenis van twee mannen.” Niettemin is het mogelijk dat twee moslimmannen naar voren komen en getuigen dat zij een christenman hoorden zeggen: “Ik ben bekeerd tot de islam en ik getuig dat Mohammed de apostel van God is.” Zij mogen dat zeggen hoewel in werkelijkheid de man nooit die bewering maakte. Niettemin zal het getuigenis van de moslimgetuigen aanvaard worden. In dit geval heeft die arme man geen keus dan de islam te aanvaarden of ter dood gebracht te worden.

Het is een afschuwelijke wet die verworpen is door de Egyptische regering (zij implementeren hem niet) hoewel veel moslims in Egypte reeds christen zijn geworden. Dit is omdat de regering een seculiere regering is en geen islamitische, echter, de regering is onderhevig aan toenemende druk, dag na dag, van de terroristische islamitische krachten.

Wat gebeurt er met moslims in Egypte die christenen worden

In januari 1986 arresteerden de Egyptische autoriteiten acht mensen (mannen en vrouwen) van 20 tot 30 jaar oud. De beschuldiging was dat zij enkele jaren daarvoor het christendom aanvaard hadden. Acht maanden later, werden zij vrijgelaten uit de gevangenis nadat hun verhaal gepubliceerd werd in veel Westerse kranten en tijdschriften. Wat voor ons hier belangrijk is dat hoewel de acht christenen in de gevangenis waren, een moslimleider de regering schreef eisend om hen te executeren - niet slecht hen onder arrest te bewaren. Op de tweede van juli 1986 zei de krant “Het Islamitische Licht” die uitgegeven wordt de Ahrar partij (de liberale partij) in een artikel “Punt van absurditeit”:

“Twee dingen vinden we absurd. Het eerste is dat de Egyptische kerk hun onmiddellijke vrijlating eist en de Internationale Amnesty Commitee gecontacteerd heeft om zijn verontwaardiging te uiten over de gevangneming van acht mensen vanwege hun afvalligheid van de islam. Het tweede wat we absurd vinden is dat de Egyptische regering genoegen nam, hen alleen te arresteren. Verwacht wordt om de islamitische wet op hen uit te voeren; namelijk, dood als zij geen berouw tonen. De regering moet dit helder maken aan de hele wereld en trots zijn op deze wet omdat het Gods vonnis is.”

Dit is niet Gods vonnis, mijn vriend. God is liefde en respecteert de besluiten van de mens. God wil je vrij maken van waanideeën om je naar het licht van de waarheid te brengen. Wat ons werkelijk verbaasd is de algemene indruk dat God wraakgierig is zoals de wet zou betekenen. Wat ons nog meer verbaasd is dat de naam van de krant “Het journaal van Licht” is en de partij “De partij van de vrijen” is. Wat voor licht is dit? En wat voor vrijheid? De islamitische wet is een schande!

De Verenigde Staten - Land van vrijheid en mensenrechten— en de Verenigde Naties

De moslimjeugd in New York publiceert een wekelijks islamitisch tijdschrift genaamd al-Tahrir (“Bevrijding”). In zijn nummer van 5 februari, 1983, schreef de hoofdredacteur een artikel met de titel “De symptomen van afvalligheid in de islamitische maatschappij”. Op pagina 15 zei hij:

“De afvallige is niet alleen de persoon die de islam opgeeft en een andere religie aanvaardt, maar de symptomen van afvalligheid zijn vele, en degenen die ze in de praktijk brengt worden beschouwd als ongelovigen en afvalligen en verdienen te worden gedood. De symptomen van afvalligheid zijn: wanneer de regering niet regeert bij Gods wet (de meeste moslimregeerders doen dat), of wanneer de regering aspecten van de religie of één van de islamitische wetten bespot zoals de ex-president van Egypte, al-Sadat, deed toen hij zei dat de kleding van de moslimvrouw is als een tent.

“Een ander symptoom van afvalligheid is als een moslim alleen in de koran gelooft en de traditie verwerpt, namelijk, de uitspraken en daden van Mohammed (de Soenna) en de apostel Mohammed aanvalt door beledigingen of de koran bekritiseert. Ook onder de symptomen van afvalligheid is de bevordering van motto’s die de koran tegenspreken, zoals de motto’s van nationalisme, patriottisme en humanisme! Iedereen die roept om deze motto’s wordt beschouwd als een ongelovige en een afvallige verdient te worden gedood als hij geen berouw toont. Ook, iemand die gelooft in Masonianisme.”

We antwoorden door te zeggen dat schrijver volgens de islamitische leerstellingen juist is, maar wat is de mening van de Amerikaanse politie op deze beweringen en deze krant, in het bijzonder omdat veel Iraniërs en Arabieren in de Verenigde Staten christenen en Amerikaanse burgers zijn geworden. Zij zijn onder de bedreiging van dood volgens de islamitische wet.

De vroege geleerden

Zonder uitzondering zijn alle vroegere geleerden het eens over het ontnemen van de rechten van mensen om hun religie te veranderen en zij eisen de doodstraf voor iemand die dat doet. Ik heb de meest belangrijke en beroemde geleerden gekozen - degenen die erkend worden door alle moslims.

De Imam al- Shafi'i

In zijn boek, “De verordeningen van de koran” (deel 1, p. 289), merkt hij op:

“Als iemand een moslim wordt, vervolgens afvallig wordt, moet hij gevraagd worden om berouw te tonen, als hij geen berouw toont, moet hij gedood worden.”

Al-Shafi'i is één van de vier stichters van de jurisprudentie scholen die (volgens de Saoedische geleerden) overeenstemmen dat de afvallige ter dood gebracht moet worden.

Ibn Hazm

In Vol. 4, p. 316 van zijn deel, “Het gezoete”" (Al Muhalla) zegt Ibn Hazm:

“Ieder ongelovige die zegt: ‘Er is geen god dan God en Mohammed is de apostel van God,’ is een moslim geworden onderworpen aan de islamitische wetten. Als hij die later verwerpt, wordt hij onderworpen aan de dood. Maar als hij één van de mensen van het Boek (namelijk, uit de joden of de christenen) was, moet hij om een moslim te worden, zeggen: ‘Ik heb de islam aanvaard.’ Dan wordt hij een moslim onderworpen aan de islamitische wetten. Als hij ze verwerpt, wordt hij gedood.”

Ibn Taymiyya

Deze beroemde geleerde, die sjeik al-Islam wordt genoemd, zegt onder de titel van de wet inzake de afvallige:

“De moslim die niet bidt moet geboden worden om te bidden; als hij weigert te bidden, moet hij ter dood gebracht worden, omdat hij een ongelovige en afvallige zou zijn, volgens de geleerden en de imams, zelfs als hij zei dat Mohammed de apostel van God is, en zelfs als hij overtuigd was van de bedoelingen van gebeden” (Vol. 35, pp. 105-106).

In Vol. 32, pp. 276 en 279 beantwoordt hij deze zaken, namelijk, het doden van degene die zijn gebeden verwaarloost. Vervolgens spreekt hij tot de echtgenoten:

“Als een vrouw zich onthoudt van bidden, wordt zij gevraagd om berouw te tonen. De echtgenoot mag haar geselen om berouw te tonen, anders moet zij worden gedood.”

Het is welbekend dat de meerderheid van de moslims niet de dagelijkse vijf gebeden bidt, in het bijzonder de vrouwen die hiervoor geen tijd hebben. Dus, in dit geval, als de echtgenoot een ware moslim is, zou hij zijn vrouw slaan om haar te dwingen te bidden, en als zij weigert te gehoorzamen moet hij haar ter dood veroordelen! God, heb genade met ons!

Dit oordeel is niet alleen het vonnis van Ibn Taymiyya, maar (zoals hij frequent beweerde), is het een vonnis die alle geleerden en imams erkennen. Eigenlijk heeft ons onderzoek ons geleid om Ibn Taymiyya’s bewering te geloven. In deel 11, Vol. 8, herhaalt Ibn Hazm in zijn boek “ al-Moehalla” (“Het Gezoete”, p. 378) dezelfde woorden en verklaart ons dat dit alleen de mening van de Shafi’i en Malik is, beiden benadrukken dat degene die zijn gebeden verwaarloost en geen berouw toont, gedood moet worden. Sahieh Moeslim (Vol. 1, p. 267) geeft aan dat dit ook de mening van Ali ibn abi Talib is. Niettemin heeft Aboe Hanifa een lichtelijk andere mening. Hij zegt dat degene die het gebed negeert niet gedood zal worden maar gegeseld moet worden totdat hij berouw toont. Als hij geen berouw toont, moet hij voortdurend worden geslagen zelfs als hij sterft onder de straf.

Uit het begin van de islam

Uitspraken van Mohammed en zijn opvolgers

Profeet van genade en vrijheid

We hebben reeds gezien hoe de geleerden van de Azhar hun besluit baseerden over de doodsstraf van de afvalligheid op Mohammeds uitspraak: “Degene die zijn geloof opgeeft, dood hem.” Dit wordt geciteerd op gezag van Ibn Abbaas zoals het opgeschreven is in Sahieh van al-Boechari (deel 9, p. 19). Niet alleen al-Boechari maar de volgende geleerden schrijven deze beroemde uitspraak ook aan Mohammed toe!

Ibn Hazm, pp. 129 en 401, deel 8 Vol. 11
Ibn Hisjaam, p. 284, deel 3, van Mohammeds biografie, al rawd al-Anaf.
Ibn Qayyim al-Jawziyya, p. 45, deel 5 van zijn boek Zad al-Ma'ad waarin hij beweert dat Mohammed deze woorden uitsprak en iedereen veroordeelde die zijn geloof opgaf.
Andere uitspraken door Mohammed gerelateerd aan deze zaak:

In een erg beroemde uitspraak, definieerde Mohammed drie gevallen waarin een moslim moet worden gedood:

“Het bloed van de moslim is niet wettig [om te vloeien] behalve in drie gevallen: Ongelovigheid na geloof, overspel na huwelijk, en het doden van een ziel zonder enig recht.”

Wat voor ons hier belangrijk is, is zijn frase: “Ongelovigheid na geloof.” Als je mij vraagt wie beweerde dat Mohammed dit zei, zal ik antwoorden: Alle vroegere en hedendaagse geleerden, zonder uitzondering, getuigen hiervan.

Toen Oethmaan ibn Affaan, de derde kalief en de echtgenoot van Roeqaijade dochter van Mohammed, werd bestormd door enkele beroemde moslimmetgezellen van de apostel, herinnerde hij hen aan Mohammeds uitspraken en vroeg hen: “Voor welke van deze drie redenen wil je mij doden?” en “Ben ik niet de prins van de gelovigen?” Niettemin doodden zij hem. Onder deze die betrokken waren in zijn moord waren Mohammed ibn Aboe Bakr El Seddik en Ammar ibn Yasir. (Zie de Kronieken van al-Tabari deel 2, p. 669 en alle boeken van de islamitische geschiedenis zoals de “Kronieken van de kaliefen” door de as-Suyuti en Ibn Kathir).

Deze uitspraak wordt ook beschreven in het volgende:

Sahieh van Moeslim Vol. I, p. 267 (de interpretatie van Nawawi).
Shafi'i, “De verordeningen van de koran” deel 2, p. 46.
Ibn Hazm, deel 11, Vol. 8, p. 377 en ook geherformuleerd op p. 400.
De sjeik Shaltute in zijn beroemde boek: “Islam: een dogma en een wet”, p. 322.
Dr. Afifi ' Abdul-Fattah, in zijn wijdverspreide boek, “De geest van de islamitische religie”, p. 408.
Het is duidelijk dan, dat deze uitspraak goed beschreven is en zonder twijfel aan Mohammed toegeschreven wordt. Het is ook welbekend dat de Sahieh van al-Boechari in deel 9, p. 18 opgeschreven heeft dat:

“De afvallige moet gedood worden gebaseerd op Gods uitspraak in de koran: ‘Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige... ’” (het hoofdstuk van de Koe: 217).

Daden van Mohammed, Profeet van barmhartigheid en vrijheid

Het hoogste comité van wet in de Azhar noemde dat een vrouw met de naam Oemm Mirwan haar islamitische geloof opgaf. Mohammed gebood haar om berouw te tonen of te worden gedood. Islamitische geschiedenisboeken beschrijven ook dat toen Mohammed Mekka veroverde, hij allen die afvallig werden of hem beledigden ter dood veroordeelde (zie de Kronieken van Tabari, deel II, p. 160 en Ibn Hisjaam deel 4, pp. 15, 16 in “De biografie van de profeet”).

Mohammeds metgezellen en opvolgers: Wat deden zij?

Moe'adh ibn Djabal en de joodse man

Hij was één van Mohammeds grootste metgezellen onder de “helpers.” Zelfs Mohammed zelf zei: “Leer de koran van vier (mensen: Moe ’ adh ibn Djabal en...” (zie de Boechari, deel 6). Het volgende schrik aanjagende incident is opgeschreven in de Sahieh van al-Boechari (deel 9, p. 19):

“Moe’ adh ibn Djabal ging Aboe Moesa de gouverneur van Jemen bezoeken. Hij bood hem een kussen aan om op te zitten. Een man met touwen gebonden was daar. Moe’ adh vroeg Aboe Moesa: ‘Wat is dit?’ Hij antwoordde: ‘Deze man was een jood, vervolgens werd hij bekeerd tot de islam, later werd hij afvallig en werd opnieuw jood.’ Moe’ adh zei tot hem: ‘ Ik zal nooit op een kussen zitten totdat deze man ter dood gebracht is. (Dit is) het vonnis van God en Zijn apostel.’ (De gouverneur) gebood hem te worden gedood. (Alleen daarna) ging Aboe Moe’ adh zitten.”

Hier zien we een joodse man die zich bekeerd had tot de islam en later overtuigd was dat hij een fout gemaakt had. Dus keerde hij terug naar zijn oude geloof en werd met touwen gebonden als een dier. Vervolgens kwam Moe’ adh binnen en weigerde om op een kussen te zitten tenzij deze man onmiddellijk ter dood gebracht werd; dus executeerden zij hem. Toen, en alleen toen, at en dronk Moe’ adh met Aboe Moesa die vrede had met zichzelf omdat hij geloofde dat hij het gebod van God en Zijn apostel, Mohammed, had uitgevoerd. Zijn apostel en de heer van de boodschappers, de profeet van genade en vrijheid zei: “Wie zijn geloof opgeeft, dood hem.”

Ali ibn abi Talib en enkele christenen

Deze wrede man verbrande afvalligen dood of levend. Hij was de neef van Mohammed en zijn schoonzoon. Hij was Mohammeds favoriete vriend en één van de tien aan wie Mohammed het paradijs gaf. Mohammed voedde hem op voor en na de dood van zijn vader en zei dat Ali de beste was om te oordelen volgens islamitische wet.

Laten we nu kijken wat opgeschreven was over Ali ibn abi Talib, de vierde kalief, die zowel door Sjiieten als Soennieten wordt bewonderd. In zijn achtste volume, deel elf van zijn boek “Het gezoete” zegt Ibn Hazm (pagina 189):

“Ali bracht afvalligen en verbrande hen. Toen Ibn Abbaas het nieuws ontving zei hij: ‘Als ik het was in plaats van (hem), zou ik hen niet verbrand hebben maar zou hen in plaats daarvan op een andere manier gedood hebben omdat de apostel van God zei: “Wie zijn geloof opgeeft, dood hem.””

Hetzelfde incident is opgeschreven in Sahieh van al-Boechari (deel 9, pagina 19). Ibn Hazm (in dezelfde vorige bron, p. 190) vertelt ook wat Ali met sommige ex-moslims deed die zich bekeerden tot het christendom. Hij vertelt de volgende drie episodes:

Ibn Hazm zegt:

“Zij brachten een oude man tot Ali die oorspronkelijk christen was, vervolgens de islam aanvaarde, en later zich herbekeerde tot het christendom. Ali vertelde hem: ‘Misschien werd jij afvallige tot het christendom om een erfenis te verwerven, en daarna wilde je terugkeren naar de islam.’ De (oude man) zei: ‘Nee.’ Ali vroeg hem: ‘Misschien werd je afvallig tot het christendom om een christenmeisje te trouwen en daarna wilde je terugkeren tot de islam.’ De oude man zei: ‘Nee.’ Ali vertelde hem: ‘Dan, heraanvaard de islam.’ De oude man zei: ‘Nee, niet voordat ik Christus ontmoet.’ Ali gebood hem (om te worden gedood). Zij onthoofden hem.

“Een andere moslim viel af en werd een christen. Ali gebood hem om berouw te tonen maar hij weigerde. Ali doodde hem en gaf zijn lichaam niet aan zijn familie. Zij boden hem veel geld (om dat te doen), maar Ali weigerde en verbrandde het lichaam.

“Een andere man van de stam van bani ‘ Ijl werd christen. Zij brachten hem geketend naar Ali. Ali sprak tot hem voor een lange tijd. De man zei tot hem: ‘Ik weet dat Isa (Jezus) de zoon van God is.’ Ali stond op en stapte op hem. Toen de mensen dat zagen, stonden zij, ook, op en stapten op hem. Vervolgens vertelde Ali hen: ‘Dood hem.’ Zij doden hem. Vervolgens gebood Ali hen om hem te verbranden.”

In Gods naam, Ali! Is het omdat de geesten van die mannen (jong en oud) overtuigd waren door het christendom, dat je hen gebood om hun overtuigingen te veranderen? Wanneer zij weigeren dat te doen martelde je hen... of doodde je hen... of verbrande je hen.

Oethmaan ibn 'Affaan

Hij is de derde kalief en de echtgenoot van Raqija en vervolgens van Oemm Kalthom, de dochters van Mohammed. Hij is ook één van de tien aan wie Mohammed het paradijs schonk. Iemand kwam tot Oethmaan en deelde hem mee dat sommige mensen uit Irak afvallig waren geworden. Oethmaan schreef de gouverneur daar en gebood hem om hen berouw te tonen en de islam te heraanvaarden. Als zij weigerden dat te doen, moesten zij allen gedood worden. Sommigen van hen werden werkelijk gedood omdat zij weigerden terug te keren tot de islam, terwijl anderen bezweken en vanwege angst tot de islam terugkeerden (zie Ibn Hazm, deel 11, p. 190).

Aboe Bakr en de oorlogen van afvalligheid

De hele beschaafde wereld tezamen met de mensen van het vrije geweten beschouwen deze oorlogen als tiranniek, primitief en barbaars. Oorlogen die gevoerd werden zonder enige rechtvaardiging. De wereld zal zich altijd afvragen, wat de misdaad van deze arme Arabische stammen was en wat zij deden wat Aboe Bakr, de eerste kalief, prikkelde om dergelijke lange en wrede oorlogen tegen hen te voeren en tienduizenden mensen te doden. Alle moslims antwoorden snel dat Aboe Bakr Mohammeds bevelen aan het uitvoeren was, zoals hijzelf beweerde, omdat deze Arabische stammen onmiddellijk nadat Mohammed stierf de islam verlieten. Daarom was het gevecht tegen hen onvermijdelijk.

Ontwikkelde landen en vrije mensen begrijpen of accepteren dit antwoord niet dat de eenvoudigste principes van mensenrechten en de persoonlijke vrijheid negeert om te geloven in de religieuze doctrine van je keuze. Als de lezer de mogelijkheid gegeven was om de islamitische geschiedenisboeken te lezen, zou hij zelf de buitensporige wreedheid die gepleegd werd in deze oorlogen ontdekken. Menigten werden afgeslacht, en de overleverden werden gedwongen om de islam te her-aanvaarden en aalmoezen te betalen aan Aboe Bakr El Seddik, de vader van Aisja, vrouw van Mohammed. Natuurlijk, Aboe Bakr was de eerste aan wie Mohammed het paradijs gaf. Hij zei over hem: “Aboe Bakr is de favoriet voor mij onder de mannen, en zijn dochter Aisja is de geliefste onder de vrouwen.”

De oorlogen van afvalligheid worden geleerd in alle scholen van Arabische en islamitische landen omdat alle beroemde islamitische kroniekschrijvers zoals de Tabari, Ibn Khaldun, Ibn Kathir en Suyuti deze in detail beschreven. In de Kronieken van de Tabari (deel 2, pp. 258, 272), lezen we dat Aboe Bakr gewoon was om degenen die hij stuurde om de afvallige stammen te bevechten, te vertellen :

“Roep hen om de islam te her-aanvaarden; als zij weigeren, spaar niemand van hen. Verbrand hen met vuur en dood hen met kracht en neem de vrouwen en kinderen als krijgsgevangenen.”

Aboe Bakr herhaalde regelmatig deze beroemde woorden aan moslimstrijders. Oemar ibn al-Chattaab vertelde hem dat sommige van de stammen teruggekeerd waren tot de islam, maar zij weigerden om hem aalmoezen te betalen. Zij zeiden dat aalmoezen alleen aan Mohammed betaald moesten worden, hoewel zij bereid waren terug te keren tot de islam. Aboe Bakr zou antwoorden: “Bij God, als zij weigeren mij een touw te geven die zij gebruikten om de apostel van God te betalen, zal ik hen bevechten vanwege het weigeren” (zie p. 175 van Vol. I van Sahieh Moeslim, vertaling van de Nawawi. Zie ook ieder boek over de oorlogen van de afvalligheid).

Er is een erg belangrijk hedendaags boek dat uitgegeven werd door de Azhar Universiteit, getiteld: “ De khoelafa’ al-Rashidoen” (De rechtgeleide kaliefen” door Dr. Aboe Zaid Shalabi, professor van de islamitische beschaving op het College van de Arabische taal. Het boek werd in 1967 uitgegeven. De auteur presenteert gedetailleerde informatie over de Oorlogen van afvalligheid op 20 pagina’s (41-60). We willen graag het volgende hieruit citeren:

“Aboe Bakr zond elf moslimgeneraals tegen elf steden om de afvalligen te bevechten. Velen werden gedwongen de islam te her-aanvaarden. Onder deze landen waren Bahrein dat ingenomen werd door al-Ala ibn al-Hadrami, en Jemen dat aangevallen werd door Soewaid ibn Maqrin. Chalid ibn al-Walid ging heen om te vechten tegen Toelaiha, de stam van Bani Asad en zijn omringende Arabische stammen.”

Vervolgens commentarieert Aboe Zaid over deze oorlogen op pagina 60:

“De overwinningen bereikt door moslims in de oorlogen van afvalligheid hadden een erg opvallend resultaat. Deze overwinningen schrikten iedereen af die van plan was afvallig te worden van de islam.”

Het punt, dan, Dr. Shalabi, is dat door bedreiging van de dood, islam mensen tegen hun wil in het rijk van de islam probeert te houden. Bent u ook niet beschaamd om in uw boek te beschrijven, dat door middelen van offensieve oorlogen, de islam zich over het hele Middenoosten verspreidde! Motiveert dat u niet om uw religie opnieuw te onderzoeken? U logica is erg vreemd. Deze oorlogen schrikken iedereen af die van plan is om de islam op te geven omdat hij hetzelfde lot te wachten staat dat andere Arabische stammen moesten ondergaan.

Ibn Hisjaam

Ibn Hisjaam, in “Mohammeds biografie” ( Al-Sirat El Nabawia, deel 4, p. 180 ), zegt:

“Toen Mohammed stierf stonden de meeste Mekkanen op het punt om zich van de islam af te keren en wilden dat doen. Soehail ibn Amroe stond op en zei: ‘Van iemand die de islam opgeeft, zullen we zijn hoofd afsnijden.’ Mensen veranderden van gedachten en waren bang.”

Dit was wat betreft de Mekkanen, maar de meerderheid van de Arabische stammen keerden zich in wekelijkheid van de islam af. Aboe Bakr bevocht hen. De meedogenloosheid van Chalid ibn Al-Walied was erg overduidelijk. Dr. Aboe Zaid zei over hem dat hij degene was die de ogen van afvalligen uitstak.

Niettemin, zijn er belangrijke vragen in dit opzicht die onze aandacht vragen. Deze zijn: Waarom werden de Arabieren afvallig na de dood van Mohammed? Waarom waren de Mekkanen van plan om zich van de islam af te wenden? Het bekende antwoord is dat zij de islam hadden aanvaard onder de bedreiging van het zwaard omdat Mohammed hen dwong te kiezen tussen de islam of de dood.

Er zijn twee belangrijke vragen waarop een groot aantal mensen graag antwoorden wil hebben.

De eerste vraag

Hoe rechtvaardigen moslims het doden van afvalligen?

De moord van een afvallige (iemand die zich van zijn geloof keert) wordt gezien als een schending van vrijheid van religie als ook een duidelijke overtreding van de Internationale Rechten van de Mens (lid 18) die de meeste Arabische landen hebben getekend. Wat zeggen hedendaagse moslimgeleerden over deze serieuze zaak?

De geleerden van Koeweit en Katar behandelden deze vraag. Het wekelijks Koeweit tijdschrift, “De Islamitische Maatschappij” zegt in haar uitgave van 17 april 1984:

“Iemand kan zeggen: ‘Wil je de vrijheid van mensen ontzeggen?’ We zeggen tot hem: ‘Als bedoelt wordt met vrijheid, niet te geloven in Gods religie, of de vrijheid van ongelovigheid en afvalligheid, dan is die vrijheid afgeschaft en we erkennen die niet; we willen die zelfs uitroeien, en we streven ernaar om die te onderdrukken. We spreken dat publiekelijk en in het openbaar uit ’” (Geciteerd uit Dr. Taha Jabir's artikel).

Vervolgens gaat Dr. Jabir verder met uit te leggen dat de islam dit soort vrijheid helemaal niet erkent; namelijk de vrijheid van afvalligheid. Hij begint (op pagina 26) de islamitische regeringen te bekritiseren die de media toestaan om afvalligheid gemakkelijker te maken, om het te beschouwen als een persoonlijk recht voor iemand die het wil.

De internationale verklaring van de mensenrechten

Om het antwoord van de islam op deze verklaring te begrijpen, laten we naar een ander Arabisch islamitisch land gaan. Dr. Ahmad van Katar heeft een antwoord op deze verklaring. Dr. Ahmad is een hedendaagse moslimgeleerde en een befaamde professor van de islamitische wet op de Universiteit van Katar. In 1981 publiceerde hij een beroemd boek onder de titel: “Individuele waarborgen in de islamitische wet”. Als we de pagina’s 15 en 16 opslaan van zijn boek, zien we hem zeggen:

“Lid 18 van de Internationale Rechten van de mens verklaart dat ieder individu het volledige recht heeft om van zijn geloof te veranderen of het op te geven als hij dat wenst om de vrijheid van denken en de vrijheid van geloof te beschermen. We vragen ons af of deze vrijheid van iemands geloofsverandering hem naast anderen schade zou toebrengen? Of zelfs als de bedoeling van het veranderen van geloof is het zaaien van zaad van oproer en het verspreiden van slechtheid in het land of het ondermijnen van het geloof van de harten van anderen?”

Wat bedoelde je, Dr. Ahmad, toen je zei: “Zelfs het veranderen van je geloof zou je schade toebrengen?” Is dit je persoonlijke mening of is dit de mening van de persoon zelf? Waarom leg je je persoonlijke mening op aan alle mensen – omdat je denkt dat het een goede mening is? Je gelooft dat het opgeven van de islam schade berokkent aan de persoon die het doet, maar is dit je eigen overtuiging. Wat als iemand anders gelooft en overtuigd is dat verder te gaan als moslim hem zal schade zal toebrengen? Als voor zijn eigen welzijn, hij zich wil bekeren tot het christendom en wil geloven in Degene die stierf voor hem zodat hij een leven van vrede, plezier, liefde en heiligheid mag leven, waarom kom je naar die persoon en vertel je hem: “We verbieden het jou! We geven jou niet de vrijheid om je geloof te veranderen. Als je dat doet, zullen we je doden opdat je jezelf geen schade toebrengt!”

Misschien was het vanwege deze reden dat Mohammed, Ali en Oethmaan de afvalligen doodden en dat Aboe Bakr degenen bevocht die zich van de islam afkeerden en tienduizenden doodde … “opdat zij zichzelf geen schade toebrengen”!

Wat betreft uw uitspraak dat degene die zijn geloof opgeeft, het geloof doet beven in de harten van anderen: dit heeft niets van doen met zijn overtuiging. Het is hun probleem met hun eigen geloofsovertuiging en niet met hem. Hij zoekt zijn eigen spirituele welzijn en is overtuigd een andere religie te aanvaarden. Misschien is het beter voor die mensen om hun geloof te betwijfelen of zelfs om het uit hun harten te trekken, omdat het louter een vruchteloze illusie kan zijn die tot vernietiging kan leiden.

Er is iets genaamd mensenrechten, Dr. Ahmad. Dat is, een man heeft het recht om vrijelijk en intellectueel overtuigd de geloofstellingen te belijden die hij wil en om God volgens zijn eigen overtuiging te aanbidden. De beschaafde landen als ook de Verenigde Naties hebben die erkend, negerend natuurlijk, het gebod van uw profeet: “Wie zijn geloof verandert, dood hem!”

U zei dat de afvallige slechtheid in het land verspreidt. Verspreidt iemand die zich tot het christendom bekeerd heeft met zijn nobele spirituele principes ingesloten in het Evangelie, corruptie op aarde, of is het degene die zich houdt aan de islam die degenen doodt die hun geloof veranderen? Het christendom is duidelijk zichtbaar in het evangelie. Het roept ons om de ene God te aanbidden en benadrukt liefde - zelfs voor onze vijanden. Het spoort aan tot een leven van heiligheid en vrede.

De tweede vraag

Hoe kunnen moslims de noodzaak van dwang ontkennen?

Heel vaak citeren moslims die werkelijk verlangen om de waarheid te weten en die geloven dat hun geloof de vrijheid van de mens respecteert, de koranfrase: “Er is geen dwang in religie” als een bewijs voor hun bewering. Deze mensen weten niet de betekenis van dit vers zoals het door moslimgeleerden werd geïnterpreteerd. We hebben reeds gezien dat islam stelt, dat de afvallige gedood moet worden, maar om de betekenis van “Er is geen dwang in religie” te begrijpen verwijzen we naar de antwoorden van hedendaagse en oude geleerden van de islam.

De sjeik Mohammad Moetawilli al-Sha'rawi

Hij is één van de meest beroemde hedendaagse geleerden in Egypte. Miljoenen mensen in de islamitische wereld kijken naar zijn Tv-programma’s aangezien hij voortdurend het christendom aanvalt. Hij beweert dat christenen ongelovigen zijn, en hij wekt in Egypte gevoelens op om christelijke kerken aan te vallen, hen te verbranden en de ongelovigen te doden. Locale Egyptische kranten en tijdschriften rapporteren dit, ook. Ik heb deze man niet ontmoet noch heb ik zijn programma gezien, maar ik heb al zijn boeken gelezen. In één van zijn beroemde boeken: “Jij vraagt en islam beantwoordt” vond ik het volgende (pagina 52 van deel 2):

“Sommigen vragen: Hoe kan de islam zeggen dat er geen dwang in geloof is, doch gebiedt het doden van de afvallige? We zeggen tot hen: U ben vrij te geloven of niet te geloven, maar eens u het geloof hebt aanvaard bent u niet vrij (meer) en moet u gebonden zijn aan de islam anders zult u straf krijgen en de beperkingen ondergaan, onder hen is het doden van de afvallige; dat is, er is geen dwang in het aanvaarden van het geloof maar, als je de islam aanvaardt, bent je niet vrij om het op te geven.”

Sha’ rawi's uitspraak is in volledig overeenstemming met de wet van het doden van de afvallige. Het bekrachtigt de wet en valideert het. In zijn interpretatie van dit vers, zijn Ibn Hazm, al-Baidawi het volledig eens met de Sha’ rawi. Een mens (of hij een christen of een jood is) is vrij om te geloven of niet te geloven; dat is, hij heeft de optie om de islam te aanvaarden of de hoofdelijke belasting te betalen. Als hij niet religieus is, is hij niet vrij om een andere religie te kiezen, maar hij moet een moslim worden. Ibn Hazm merkt op dat:

“Het was echt ons verteld dat Mohammed dwang gebruikte om de Arabische heidenen het geloof te aanvaarden. Hij gaf hen de optie om of de islam of de dood te aanvaarden. Dat is mensen dwingen om de islam te aanvaarden ( zie Vol. 8, deel 11, p. 196, “Het Gezoete ” Al Mohalla)”

Wat van het grootste belang voor ons is in de Sha’ rawi’s bewering is dat wie gelooft in de islam niet de vrijheid heeft om het op te geven, anders moet hij gedood worden.

:roll: En nog een volgende aanvulling uit zelfde site:

BEHANDELING VAN AFVALLIGEN. Onder islamitische wet (gebaseerd op de koran, het voorbeeld van Mohammed [Soenna] en consensus [idjmaa], pleegt wie afvalt van het geloof in de islam een “onvergefelijke zonde” Een dergelijke “afvallige” moet onder dwang in gevangenschap genomen worden, en geroepen worden om schuld te belijden. Hij die niet terugkeert naar de islam heeft, volgens de sjaria, zijn leven verbeurd en moet ter dood worden gebracht. Hoewel dit niet op een regelmatige basis in de meeste islamitische landen uitgevoerd wordt, is de dreiging ervan er.

Volgens het dagblad, Al Alam, gaf koning Hassan II van Marokko, ook de imam van zijn land, de volgende voorstelling van zaken voor een mensenrechtencommissie op 15 mei 1990: “Als een moslim zegt: ‘Ik heb een andere religie dan de islam gekozen,’ zal hij – voordat hij geroepen wordt voor spijtbetuiging –gebracht worden voor een groep van medische specialisten, zodat zij hem kunnen onderzoeken of hij nog bij goed verstand is. Nadat hij geroepen is voor spijtbetuiging, maar besluit vast te houden aan het getuigenis van de andere religie die niet komt van Allah – dat is, niet de islam - zal hij veroordeeld worden.”

Het is geen wonder dat een groot deel van de moslimbevolkingen in meerderheid-moslimlanden zoals Algerije, Egypte, Turkije en Indonesië de volledige invoering van de sjaria tegengaan. Zij wensen niet te komen onder de beangstigende last van onderdrukking van vragen dat van dieven hun handen en voeten geamputeerd worden, overspelers gegeseld worden, en bekeerlingen tot het christendom vermoord worden. Echter, een significante minderheid van de moslims vragen geestdriftig om de onmiddellijke invoering van de sjaria en zijn in sommige plaatsen bereid om ervoor te vechten met de hulp van terrorisme en revoluties. In ieder islamitisch land worstelen militanten en gematigden over de sjaria. Zonder twijfel, de islam gaat door een wereldwijde identiteitscrisis; proberend te definiëren wat het in de 21e eeuw zal worden.

In het naar voren brengen van deze dingen, laat me u herinneren dat ik niet blind ben voor de waanzin van de Inquisitie van de Middeleeuwen, waarin degene die weigerden zich te onderwerpen aan de “Kerk” vervolgens werden gemarteld en gedood voor hun “afvalligheid”. Opnieuw moeten we, echter, naar voren brengen dat dit kwaad in de kerkgeschiedenis in directe tegenstelling was met de wet en de geest van Christus. Houd alstublieft dit onderscheid in de gaten. In Jezus’ gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15), liet de vader zijn rebellerende zoon niet schaduwen, opsluiten, martelen, uithongeren of doden. Hij gaf zijn zoon vrijheid om te kiezen (en te lijden aan de natuurlijke gevolgen van zijn keuzes). Terwijl God veel autoriteit aan individuen en aan regeringen geeft, is het martelen of het doden van hen die weigeren Gods reddingsplan te geloven en te gehoorzamen NIET iets dat Hij de mens gevraagd heeft te doen! Uiteindelijk zal GOD iedere persoon oordelen: “Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].” (Romeinen 14:11,12; Jesaja 45:21-23)
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: di feb 01, 2005 10:30 am

Bericht door Maroc_21 »

In de godsdienst is er geen dwang." (Koran, 2:256)

De mens is vrij om God de rug toe te keren en tegen een bevel van God in te gaan...en dat is precies wat die zogenaamde "geleerden"... doen. Ik respecteer hun mening en ieders mening van een weldenkend mens juist omdat ik geloof in de Godswoorden: "Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)

Iedereen mag van mij schrijven wat hij wil en zeggen wat hij wil en doen wat hij wil zolang ik en mijn medemens daar geen fysieke last van heeft. Ook mensen die vinden dat je geen vrijheid hebt hebben de vrijheid dat te zeggen van mijn godsdienst: De Islam.

Ook answering islam heeft het recht te schrijven wat ze willen...Uiteindelijk is het goede duidelijk van het kwaad onderscheiden. Je hoeft echt niemand te vertellen wat goed en kwaad is. Maar sommigen willen het kwaad goed bestempelen en andersom..ook zij hebben de vrijheid dat te doen.

groetjes,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Bericht door gideong »

Ha Maroc,

Ben blij met je antwoorden:

“..De mens is vrij om God de rug toe te keren en tegen een bevel van God in te gaan...en dat is precies wat die zogenaamde "geleerden"... doen. Ik respecteer hun mening en ieders mening van een weldenkend mens.. .. Iedereen mag van mij schrijven wat hij wil en zeggen wat hij wil en doen wat hij wil zolang ik en mijn medemens daar geen fysieke last van heeft.”


Uit Stropkes verhaal:

“Sommigen vragen: Hoe kan de islam zeggen dat er geen dwang in geloof is, doch gebiedt het doden van de afvallige? We zeggen tot hen: U ben vrij te geloven of niet te geloven, maar eens u het geloof hebt aanvaard bent u niet vrij (meer) en moet u gebonden zijn aan de islam anders zult u straf krijgen en de beperkingen ondergaan, onder hen is het doden van de afvallige; dat is, er is geen dwang in het aanvaarden van het geloof maar, als je de islam aanvaardt, bent je niet vrij om het op te geven.”

Het is geen wonder dat een groot deel van de moslimbevolkingen in meerderheid-moslimlanden zoals Algerije, Egypte, Turkije en Indonesië de volledige invoering van de sjaria tegengaan. Zij wensen niet te komen onder de beangstigende last van onderdrukking van vragen dat van dieven hun handen en voeten geamputeerd worden, overspelers gegeseld worden, en bekeerlingen tot het christendom vermoord worden. Echter, een significante minderheid van de moslims vragen geestdriftig om de onmiddellijke invoering van de sjaria en zijn in sommige plaatsen bereid om ervoor te vechten met de hulp van terrorisme en revoluties. In ieder islamitisch land worstelen militanten en gematigden over de sjaria. Zonder twijfel, de islam gaat door een wereldwijde identiteitscrisis; proberend te definiëren wat het in de 21e eeuw zal worden.Maroc,

Ik begrijp je dus goed dat jij afvalligen niet wil dood maken. Maar ik denk ook te begrijpen uit je andere uitingen dat je de sharia zou willen invoeren. Hoe ga je er dan voor zorgen dat afvalligen niet gedood worden, door dat soort geleerden ?

Wil je ook nog een reactie geven op de andere thread (over stenigen bij overspel)


Groet
De boom herken je aan zijn vruchten

nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Hallo Maroc_21,
Hallo Maroc_21, schreef:"Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn." (Koran 18:29)
Ik zie liever het hele vers geciteerd, dan zie je beter dat het niet zo'n schattig vers is. :wink:
18:29. Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.
Hier worden uitgebreid voorbeelden gegeven uit de sharia, de duidelijke uitspraken van Mohammed over de doodstraf op het verlaten van de islam, uitleg over deze doodstraf door islamgeleerden plus fatwa's, wetten van vele moslimlanden die het verlaten van de islam verbieden, de doodstraf die al op vele ex-moslims is uitgevoerd door overheden, plus ontelbare moorden door moslims die het recht in eigen hand namen en ex-moslims en islamcritici vermoordden.

Heb je hier al gekeken? Wat vind je van al die mensen die ter dood zijn veroordeeld, en die ondergedoken zijn?

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... .php?t=288

Toch blijf jij vertellen dat wij van niets weten en dat uitstappen volgens de koran geen enkel probleem is.

Dan vraag ik me af: waarom ga jij eigenlijk niet een uitgebreide discussie aan met de korangeleerden die beweren dat de islam de dood stelt op afvalligheid? Misschien kun je hun overtuigen, dat zou een grote opluchting zijn voor al die mensen in dodencellen, en al die mensen die zitten ondergedoken of die niet durven te zeggen dat ze geen moslim meer zijn uit angst voor de bedreigingen van hun omgeving.

Hier nog maar eens de sahih hadith uit de verzameling van Bukhari waarop de moslimgeleerden zich baseren, waarin Mohammed zegt dat wie de godsdienst verlaat moet worden gedood.
Sahih Bukhari, Volume 9, Book 84, Number 57:
Narrated 'Ikrima:

Some Zanadiqa (atheists) were brought to 'Ali and he burnt them. The news of this event, reached Ibn 'Abbas who said, "If I had been in his place, I would not have burnt them, as Allah's Apostle forbade it, saying, 'Do not punish anybody with Allah's punishment (fire).' I would have killed them according to the statement of Allah's Apostle, 'Whoever changed his Islamic religion, then kill him.'"
Peace man... :shock:

Plaats reactie