Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44424
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 15, 2010 5:42 pm

De Koran staat vol wetenschappelijke nonsens

Er zijn miljarden sterren in ontelbare melkwegen, en er worden er de hele tijd steeds meer van ontdekt. De dichtstbijzijnde ster is 4,5 lichtjaar van ons verwijderd de verst verwijderde sterren en melkwegen zijn ontelbare miljoenen lichtjaren verwijderd van ons, enkele van deze sterren zijn geweldig klein (zoals de witte dwerg die ongeveer de grootte heeft van onze aarde), daarentegen zijn er anderen sterren die omvang hebben veel groter dan de zon.

Als deze reuze sterren dichter bij de aarde zouden hebben gestaan hadden ze waarschijnlijk ons hele zonnestelsel opgeslokt in hun baan, de hitte zou al het leven op de aarde hebben vernietigd, ons leven is alleen veilig als deze sterren op een afstand blijven!!! Laten we eens gaan onderezoeken wat de Koran over de sterren te vertellen heeft, hoever de sterren van de aarde verwijderd zijn. De Koran vertelt dat er zeven hemelen/firmamenten boven elkaar zijn geplaatst (Koran 2:29; 37:6-7; 67:3; 71:15).

Maar dan wordt ons verteld dat de zon en de sterren binnen in de laagste hemel aanwezig zijn (Koran 37:6-7; 67:5; 78:12-13!)*
* De maan is binnenin al de zeven hemelen aanwezig Koran 71:16,
dat betekent dat de eerste hemel met de sterren en de zon erbij dichterbij de aarde staan dan de maan!
Dat houdt in dat de aarde tot as verbranden zou als de zon en deze sterren zo dicht bij de aarde zouden staan!!!


De Koran echter vertelt ons dat sterren zeer klein zijn, dat ze in de lucht hangen, of op zijn minst de afstand hebben die gelijk aan de zon van de aarde is. De laagste hemel houdt in die het dichtst bij de aarde staat.

Niet te geloven de zeven hemelen worden door Moslim in de Koran aangehaald, ja ze worden als wetenschappelijk wonder van inzicht door Moslims geprezen. Harun Yahya, een bekende Moslim apoloog die bekent staat als creationist in anti-evolutionistische boekjes en ook v.w. beweringen dat de Koran wetenschappelijke wonderen vertelt, geeft de volgende kijk in zijn ‘Miracles of the Quran’ (wonderen in de Koran) beweert hij dat de Koran een wetenschappelijk inzicht en raad bevat over dingen die wetenschappers pas in de 20-e eeuw ontdekten, de aardse atmosfeer heeft zeven lagen (d.w.z. stratosfeer, exosfeer,etc.) daarentegen negeert Yahya volledig dat de Koran zegt dat de benedenste hemel als dat zo is de sterren zich in de laagste laag van de atmosfeer zouden moeten bevinden! :roll2:

Maar we vinden nog veel meer fouten die belachelijk zijn voor astronomen. We lezen het volgende van deze god, ‘we hebben lichten in de hemelen gesteld we hebben ze behoed voor iedere vervloekte satan, behalve die stiekem luisterden dan volgt er een heldere komeet’. (Koran 15:16-19 zie ook Koran 37:6-7; 67;5)

De Koran vertelt ons dat de sterren en de kometen de boze geesten (satans) najagen. Het is wel een rare zaak hoe je het ooit draait dat deze boze geesten (dat leert de Koran om de mensen ongeluk te bezorgen) zich tegelijkertijd op een afstand van miljoenen lichtjaren bevinden, en dat zij zich door enorme kometen en sterren laten opjagen terwijl ze in volkomen rust hier op aarde kunnen leven.

De Koran vertelt ons over Abraham. Zoals de Joden en de Christenen, geloven zij dat hij een figuur in de geschiedenis was. De Moslims beweren dat de Koran het meest nauwkeurig geschiedkundig verslag is van al de profeten. Nadat de Koran vertelt dat Abraham de vloed in de tijd van Noach overleefde (Koran 37:88-90). Maar omdat Abraham zich ziek voelde, gingen de sterren van zijn aangezicht weg.

http://ajnorge.0catch.com/Dutch/AstronomischeFouten.htm

Nog meer nonsens.

De zon draait om de aarde.
De Koran praat over de aarde in thermen als dat hij vast stond en de zon om haar heen draaide. (Koran 2:258; 21:33; 36:40; 52:49; 53:1). “Het is hij die de nacht en de dag schiep, en de zon en de maan: al de (hemellichamen) zwemmende ieder in zijn geronde koers”. (Koran 21:33)
Vandaag weten we dat de zon vele malen groter is dan de aarde en dat de aarde in een baan rond haar draait .

In volle bewoordingen zegt de Koran, dat een van de rechtvaardige mannen van de dienaar van Allah de zonsondergang op een zekere plaats op aarde zag - iets heel bijzonders, hij zag dat ze in een bron vol van modder en water onderging. De man vond daar ook wat mensen. Laten we wat in de Koran is weergeven, lezen (Hoofdstuk 18 “de Grot” vers 86): “ Toen hij de plaats van de ondergang van de zon bereikte, zag hij dat ze onderging in een modderige bron, we vonden een volk daarin de buurt, We zeiden: “ Oh Dhul-Qarneyn! Doch straf hen of toon vriendelijkheid aan hen” (Koran 18:86).

Ik nam mijn toevlucht tot bekende Koran geleerden en oude Koran leraren.uit vrees dat ik de niet begreep wat de Koran met deze vreemde woorden zei. Ik ontdekte dat hun uitleg van elkander overeenstemde, ze zeiden dat de vriend van Mohammed een onderzoek deed naar de zons ondergang en hij aan hen het antwoord gaf. Alle leraren zoals Baydawi Jalalan en Zamakhshari bevestigen dit. De Zamakhshari merkt in zijn boek “the Kash-shaf het volgende op: “Abu Dharr (een van Mohammeds boezemvrienden) was tijdens de zonsondergang samen met Mohammed. Mohammed vroeg hem:” Oh Abu Dharr weet jij waar zij onder gaat?” Hij antwoordde dat Allah en zijn apostel het beter wisten.” Mohammed zei:” Dat zij in een modderhoudende waterbron onder ging. (3-de Uitgaven, Deel 2 Blz. 743,1987).

In zijn boek: “The lights of revelation” (de lichten van openbaring) (blz. 399) neemt de Baydawi waar: “De zon gaat in een glibberige bron onder, dat betekent, een bron die modder bevat. Enkele lezers van de Koran lezen het volgende,…….een hete bron. Er zijn twee beschrijvingen van de bron. Er werd gezegd dat Ibn ‘ Abbas zich baseert op de Mu’ awiya, hij leest het als ‘heet’. Hij vertelde aan hem? “hij is modderig” Mu’awiya werd naar Ka’b al-Ahbar gezonden hij vroeg hem:” Waar gaat de zon onder?” Hij zei in modder en water, er waren enkele mensen daar. Zo hij was het met de verklaring van ibn al- ‘abas eens. “Er was een man die een gedicht over de zonsondergang in de smoezelige bron geschreven heeft.”

De Jalalan (blz. 251) zegt dat de zonsondergang in een bron is met donkere modder. We vonden dezelfde uitleg en tekst in de commentaren van Tabari (blz.339) evenzo in “De Beknopte Interpretatie van Tabari” (blz. 19 van de tweede aflevering) waarin hij de opmerking plaatst dat de bron waarin de zon ondergaat “kalksteen en donkere modder bevat” Dit zijn de commentaren, van de steunpilaren der Islam en de getrouwe kameraden van Mohammed, zoals Abbas en Abe Dharr. Ook is het in de Koran duidelijk (Hoofdstuk 36:38) dat de zon rondloopt en zich dan neervlijt. Het vers verhaalt:”En de zon loopt naar zijn rustplaats.”
Op blz. 585 zegt de Baydawi: ‘De zon loopt in zijn baan tot een zekere grens, dan stopt hij’. Het is te vergelijken met een reiziger zijn rust, als hij zijn reis beëindigd heeft.” (Raadpleeg ook het boek van Al-Itqan door Suyuti, blz. 242.”

Dit is het verhaal van de ondergang van de zon in de bron en haar reis als van een reiziger!

Het verschijnsel van donder en bliksem
Het is algemeen bekend dat door wetenschappers onderwezen wordt dat het geluid van de bliksem niets anders is dan twee elektrische ladingen die in de wolken aanwezig zijn. Maar toch heeft de profeet Mohammed aangaande deze zaak een andere mening. Hij beweert dat de donder en de bliksem precies zo als Gabriël twee engelen van God zijn! In de Koran is er een hoofdstuk dat de “Donder” genoemd wordt daarin wordt gezegd dat de donder Allah prijst. We geloven niet dat dit letterlijk bedoeld wordt omdat de donder geen levend schepsel is ofschoon geestelijk gesproken verheerlijkt de natuur Allah. De uitleggers van de Koran haar grote leraren beweren hoe dan ook:” Mohammed zei dat het een engel is net als de engel Gabriël. In zijn Koran commentaar (blz. 329) legt de Baydawi vers 13 in het hoofdstuk van de donder uit: ”Ibn Abbas vroeg aan de apostel van Allah over de donder. Hij vertelde hem dat het een engel is die een taak over de wolk uitvoert, hij draagt met zich vurige bliksem schichten waarmee hij de wolken voortdrijft”.

In zijn commentaar over de Jalalan (blz. 206) lezen we het volgende over het vers:” De donder is een engel die de taak heeft de wolken voort te drijven.”

Niet alleen Kabas vroeg aan Mohammed over de aard van de donder, de Joden deden dat ook. In het boek “al-Itcan” door Suyuti (deel 4, blz. 230), lezen we volgende tweegesprek:” Op gezag van Ibn Abbas, zei hij dat de Joden tot de profeet kwamen (Vrede zij op hem) Hij zei,’vertel me wat de donder is? Hij vertelde hen:” Het is een van Allah’s engelen die een taak uitoefenen over de wolken. Hij draagt in zijn handen bliksem schichten van vuur waarmee hij de wolken prikt om ze naar de plaats te drijven waar Allah ze heeft bevolen. Ze zeiden tot hem wat is het geluid wat we horen? Hij zei (het is) zijn stem (de stem van de engel)”.

Hetzelfde voorval—de vraag van de Joden, Mohammed’s antwoord wordt door de leraren aangehaald. Neem b.v. al-Sahih Musnad Min Ashab Nuzul al-Ayat (verhalen die in verbinding staan met Koran verzen, Blz. 11) en al-Kash-shaf door Imam al-Kamakhshari (deel 2, blz.’s 518,519). Hij herhaalt hetzelfde verhaal, hij herhaalt dezelfde woorden van Mohammed. Het voorval is zwang bij de Moslims leraren, het verhaal en het tweegesprek tussen Mohammed en de Joden is wijd en zijd bij hen bekend.

We hebben wat Baydawi, Jalalan, Zamakhshari, Suyuti, en Abbas hebben gezegd aangehaald. Wij kennen (onder de oude leraren) iemand die bekender is dan zij. Wat het weerlicht betreft zegt Mohammed dat het een engel is, zoals Gabriël of Michaël. Op blz. 230 van de bovengenoemde aanhalingen zinspeelt Suyuti daarop. Ook op blz. 68 van paragraaf 4 van de Itqan legt Suyuti de namen van de engelen vast n.l. “Gabriël, Michaël, Harut, Marut, de donder en het weerlicht (hij zegt) het weerlicht heeft vier gezichten.” Suyuti noemt ze op in een lijst onder de nevennaam “De namen van Allah’s engelen” Hij haalt ook aan dat Mohammed vertelde dat het weerlicht de staart van een engel is wiens naam Rafaël is (zie paragraaf. 4 blz. 230 van de Itqan).

De aarde
Enkele duizenden jaren geleden vertelde de Heilige Bijbel al dat de aarde rond was en aan het niets hing,

Het is Hij die boven het rond der aarde zit
Jesaja 40:22

Hij strekt het Noorden over de lege ruimte uit, Hij hangt de aarde op aan het niets Job 26:7

Toch verloochent de Koran deze vastgelegde wetenschappelijke feiten. Op vele schriftplaatsen zinspeelt de Koran op het feit dat de aarde plat is, haar bergen zijn als pinnen die er voor zorgen dat de aarde niet verschuift. We zullen nu in ogenschouw nemen wat de Koran over de aarde zegt.

In hoofdstuk 88:17,20 is vastgelegd,
“Willen zij niet de kamelen in ogenschouw nemen hoe zij geschapen zijn en de Aarde hoe zij is uitgespreid?”

Op blz. 509, Zegt de Jalalan, ”In zijn zinsnede, “ Hoe zij is uitgespreid” geeft aan dat de aarde plat is. Al de leraren van de Islamitische wet zijn het over dit punt eens. Hij is niet rond zoals de geleerden beweren.”

De Koran leer is verduidelijkt door het (Koran)commentaar n.l. “De aarde is plat, en niet rond, zoals de wetenschappers beweren”. Waarom zegt de al-Jalal dit omdat de Koran vele hints geeft over een platte aarde (zie Koran 19:6, Koran 79:30, Koran 18:7 en Koran 21:30) De Koran geeft dat ook aan:

“We hebben in de aarde stevige heuvels geplaatst zodat hij niet zal schudden en het volk niet zal wegslingeren en zich bezeren zou” Koran 21:31
Leraren zijn het een over de betekenis van dit vers eens ze geloven wat de Jalalan zegt (blz. 270-271).

"Allah heeft op de aarde stevige bergen geplant opdat het volk niet geschud zal worden.”Op blz. 429 zegt al-Bavdawi: “Allah maakte sterke bergen op aarde opdat het volk niet weggeslingerd zal worden of geschud. Hij maakte de hemel als een dak en weerhield haar dat het naar beneden valt!”
De Zamkhshari is het met de boven vernoemde schrijvers eens, zij herhaalt dezelfde woorden (zie Zamakhshari deel 3, blz. 114) In de Koran (Hfdstk. 50:7) vinden we nog een vers die dezelfde mening naar voren draagt.

“En we hebben de aarde uitgespreid, en wierpen in haar stevige heuvelen” Koran (Qaf):7)
Dit wordt met hetzelfde commentaar vergezeld door de boven genoemde Moslimleraren (Zie Jalalan blz. 437; Bavdawi, blz. 686 Tabari, blz. 589, en Zamakhshan, deel 4, blz. 381 ) Ieder van hen verzekert ons dat de aarde al lang vervlogen was als deze onschudbare bergen niet aanwezig waren geweest.”

Zamakhshari, de Bavdawi en de Jalalan zeggen: “Allah heeft de hemel zonder pilaren gebouwd maar hij plaatste aanroerbare bergen op de aarde opdat zij niet het volk afschudt” Over hoofdstuk 50:7 zegt de Suyuti dat de leraren aangeven dat “QAF” een berg is, die de gehele aarde omcirkelt¨ (zie Itqan, deel 3, blz. 29). Qaf is een Arabische L zoals K. Dit zijn de commentaren woord voor woord. van de oude Moslim leraren Een paar jaar geleden schreven zelfs een paar Saudische Moslimleraren, dat een ronde aarde een mythe was, zij waren het met de bovengenoemde leraren eens, ze zeiden dat we de Koran moesten geloven en dat we de ronde kijk van de aarde moesten verwerpen! Wat de Koran zegt en ook algemeen bekend is, is dat er zeven aarden zijn en dat er niet alleen een aarde is (zie het commentaar van de Jalalan, op blz. 476, al Bavdawi, 745 hoe zij Hoofdstuk 61:12, surah Divorce: 12 uitleggen).

Het is heel duidelijk dat de zon niet langs de hemel reist en in een donkere modderige bron of slijmerig water of een plaats die beiden van hen bevatten onder gaat zoals de Baydawi, Zamakhshari en de Koran beweren. Evenmin is de aarde plat en de bergen de pilaren de gewelven die voorkomen dat de aarde beweegt zoals de Koran en de z.g geleerden beweren er is evenmin een berg die de hele aarde omringt en evenmin zijn er zeven aardens de bliksem is even zo niet een engel met de naam Rafaël, noch is de donder een engel. Het is nooit gebeurd dat de engel Gabriël Mohammed inspireerde om een hoofdstuk te schrijven dat over zijn vriend de engel van de donder ging! De donder en het weerlicht zijn natuurlijke verschijnselen en geen engelen van Allah zoals Michaël en Gabriël zoals de profeet van de Islam beweert.

http://ajnorge.0catch.com/Dutch/Koranfouten-1.htm
Laatst gewijzigd door Anonymous op Za Mei 15, 2010 6:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Berichtdoor Dhana » Za Mei 15, 2010 6:13 pm

Ik had zelf al diverse van die conclusies getrokken voordat ik maar een artikel gelezen had met deze statements. Maar het geloof in djins van goede en slechte aard door allah geschapen deden voor mij de deur dicht wat geloofwaardigheid van de koran betreft. De rest hoef ik ook niet te weten om als weldenkend mens met een gezond stel hersenen te kunnen weten dat de koran een grote brij is van door elkaar lopende hallicunaties van een zeer gestoorde persoonlijkheid. Hoe harder en hysterisch moslims gillen dat de koran van driect van God afkomstig is en hoe meer ze pochen over het feit dat er geen enkele onwaarheid of tegenstrijdigheid te vinden in de koran, hoe meer ze zich volkomen belachelijk en obgelofwaardig maken. Tel daarbij nog het eeuwige afgeven en afbranden van de bijbel op, dat dan weer niet geldt als ze denken er hun eigen onwaarheden daarmee recht kunnen breien en je hebt de koran tezamen met het kinderlijke, stupide geloof van moslims in een notendop volledig samengevat.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Lasteraar
Berichten: 181
Lid geworden op: Ma Mei 26, 2008 9:48 pm

Re: Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Berichtdoor Lasteraar » Di Jun 29, 2010 10:00 pm

Waarom wordt hier zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Islam kost duizenden doden per jaar uit naam van islam. Hoeveel mensenlevens zijn te redden door islam frontaal aan te vallen op dit vlak?
Ook voor Biologie haalt de koran een zware onvoldoende. Beschrijvingen van de menselijke voortplanting zijn ...klote, en een embryo groeit anders dan het allerwijste boek uitlegt.

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Berichtdoor Dhana » Di Jun 29, 2010 10:09 pm

Lasteraar schreef:Waarom wordt hier zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Islam kost duizenden doden per jaar uit naam van islam. Hoeveel mensenlevens zijn te redden door islam frontaal aan te vallen op dit vlak?
Ook voor Biologie haalt de koran een zware onvoldoende. Beschrijvingen van de menselijke voortplanting zijn ...klote, en een embryo groeit anders dan het allerwijste boek uitlegt.En wat dacht je van de claim dat de koran als wetenschappelijk boek door allah gedicteerd als eerste in de geschiedenis van het mensdom wist te vermelden dat ijzer van via kometen op aarde gekomen is? De Hettieten noemden dat al 4000 jaar voor Christus "ijzer dat uit de hemel komt".

En ze zijn gewoon blind en doof, want die verhaaltjes blijven gewoon de ronde doen ter meerdere glorie van de heilige, perfecte koran.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: Zo Jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Wetenschappelijke nonsens in de Koran

Berichtdoor Schepsel » Di Jun 29, 2010 11:26 pm

Waarom wordt hier zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Islam kost duizenden doden per jaar uit naam van islam. Hoeveel mensenlevens zijn te redden door islam frontaal aan te vallen op dit vlak?


0, vrees ik. De praktijk toont helaas al jaren aan dat moslims in het geheel niet voor rede vatbaar zijn. Als ze dat ook waren, waren ze geen, of niet lang, moslim. Ik heb gemerkt dat ze juist fanatieker worden als je ze frontaal aanvalt. Hopelijk komt dat voort uit een onbewuste twijfel, die me vrijwel onvermijdelijk lijkt als je kijkt naar veel onzin die ze verkondigen. Als je een beetje redelijkheid hebt kan je daar niet lang oprecht in geloven. Maar ja, misschien missen ze alle redelijkheid.... :?
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.


Terug naar “Koran, sha'ria en ahadith (boodschappen, mirakels en wetenschap)”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten