Er staat geen wetenschap in de Koran! Deel I (Big Bang)

Is de koran perfect? Bevat de koran informatie over de toekomst? Bevat de koran wonderen? Is de koran het woord van God? Of begonnen als een tekstuitleg bij de bijbel?
Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Er staat geen wetenschap in de Koran! Deel I (Big Bang)

Berichtdoor Kafir » Di Aug 15, 2006 12:40 pm

http://www.freethinker.nl/koran_wetensch.htm

ER STAAT GEEN WETENSCHAP IN DE KORAN!
Deel 1.

INLEIDING.
Thomas Henry Huxley, een groot Engels natuuronderzoeker en filosoof heeft eens gezegd: ‘Het is mijn taak mijn strevingen te leren zich naar de feiten te voegen, niet te trachten de feiten in overeenstemming te brengen met mijn strevingen.’
Deze houding is kenmerkend voor de ware wetenschapper. Religieuze fanatici uit de meest uiteenlopende stromingen hebben echter bijna altijd het tegenovergestelde gedaan, en hebben getracht de inhoud van de religieuze geschriften in overeenstemming te brengen met de feiten uit de wetenschappen. De meest absurde claims op dit gebied komen op dit moment grotendeels uit het islamitische kamp. Op vrijwel iedere islamitische website vindt men wel een afdeling met ‘wetenschappelijke wonderen van de Koran’, en er zijn over dit onderwerp vele boeken en brochures verkrijgbaar, waarvan de boeken van de Turkse creationist Adnan Oktar (beter bekend als ‘Harun Yahya’) waarschijnlijk wel de meeste bekendheid genieten. Wat men probeert aan te tonen is dat er in de Koran reeds zaken staan beschreven die moderne wetenschappers nu of in het recente verleden pas ontdekt hebben (de ‘Big Bang’, de vorm van de aarde, etc..). En dat wordt vervolgens weer naar voren gebracht als bewijs dat de Koran het volmaakte woord van God is. Voordat we specifiek op bepaalde claims ingaan, zijn er nog een aantal algemene bezwaren tegen dit absurde idee in te brengen.
Als er in de Koran werkelijk wetenschappelijke feiten worden vermeld, waarom hebben de meeste wetenschappelijke ontdekkingen dan zo lang op zich laten wachten? En waarom zijn de meeste van deze ontdekkingen gedaan door niet-moslims? De waarheid is dat de sura’s die door koranexegeten als bewijs naar voren worden gebracht, zó ontzettend vaag zijn, dat men er letterlijk alle kanten mee op kan.

DEEL 1: De Koran en de ‘Big Bang’.

Een van de meest gehoorde claims is dat de Koran beschrijvingen geeft van het ontstaan van het universum; beschrijvingen die Mohammed volgens de geloofsverdedigers nooit zelf had kunnen bedenken, en die daarom de goddelijke oorsprong van het boek zouden bevestigen. De ‘Big Bang’ en de uitdijing van het heelal, volgens sommige exegeten wordt het allemaal zeer duidelijk in de Koran weergegeven. Sura 51:47 is één van de meest gebruikte citaten. In zijn boek ‘De wonderen van de Qoer’an’ citeert Adnan Oktar Sura 51:47 als volgt:

51:47: 'Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden.’
Wat in dit korancitaat al opvalt is dat er helemaal niet wordt gezegd dat het heelal uitdijt, maar slechts dat Allah in staat is om de omvangrijkheid en de ruimte van de hemel uit te breiden. Dat Allah er volgens het vers toe in staat is, wil niet zeggen dat het ook iets is wat ooit heeft plaatsgevonden. In ‘De wonderen van de Qoer’an’ wordt overigens een koranvertaling gebruikt die mij onbekend is, en in het boek wordt hierover voor zover ik weet geen informatie gegeven. Oktar’s vertaling van sura 51:47 verschilt van de bekende Nederlandse en Engelse koranvertalingen. (1)

Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die hem hebben uitgebreid.’ (online koranvertaling; http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran )

Ook in deze vertaling is er echter niets te vinden dat in verband kan worden gebracht met een voortdurende uitdijing van het heelal. Duidelijker wordt het als we het vers bekijken dat erop volgt.

51:48. ‘En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.’

Hier wordt duidelijk dat deze verzen geenszins betrekking hebben op de uitdijing van het heelal, maar van een primitieve voorstelling van de platte, ‘uitgespreide’ aarde, met daarboven een ‘uitgebreid’ hemelgewelf (een bol kun je immers moeilijk ‘uitspreiden’); een voorstelling die in de antieke wereld veel voorkwam, en die Mohammed wellicht heeft overgenomen uit de Bijbel. Meer dan duizend jaar voor Mohammed werd geboren schreef de auteur van het Bijbelboek Jesaja een bijna identiek vers:

Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;’

Laten we om nog meer duidelijkheid te krijgen, naar de Bijbelse scheppingsmythe kijken.

Genesis 6: En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! 7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel.’

Op de tweede dag schiep God volgens Genesis een ‘uitspansel tussen de wateren’, waarna Hij tussen de wateren scheiding maakte, Het uitspansel dat Hij had geschapen noemde Hij ‘hemel.’ De hemel is hier een gewelf dat uit water bestaat. Het idee dat aarde en hemel verenigd waren, en vervolgens werden gescheiden door de macht van goden, komt niet alleen voor in de Bijbel en Koran, maar kwam ook algemeen voor onder de heidense religies uit het Midden Oosten. Bij de Egyptenaren was het de scheiding van Geb (de god van de aarde) van zijn vrouw en zuster Nut (de hemelgodin), die de oorzaak was van het scheiden van de aarde en de hemel. Het Sumerische Gilgamesh epos beschrijft evenzeer het moment van scheiding tussen een hemelgod (An) en een aardegodin (Ki) (2). Een andere sura uit de Koran die vaak door de exegeten in verband wordt gebracht met de Big Bang en de uitdijing van het heelal, is sura 21:30. Ook hier zijn duidelijke overeenkomsten met de Bijbelse scheppingsmythe.

21:30. Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend?

Er is heel veel fantasie voor nodig om de Big Bang en de expansie van het universum hierin te herkennen. Dat hier, net als in de Bijbel, sprake is van een platte aarde, met daarboven een hemelgewelf, dat volgens de Koran door Allah is ‘geopend’, wordt nog duidelijker als we de sura’s lezen die er op volgen;

21:31. ‘En Wij hebben op aarde onwrikbare bergen geplaatst, opdat zij niet met hen (de mensen) zouden beven; en Wij hebben er wijde wegen gemaakt, opdat zij de juiste richting zouden volgen.’

21:32. ‘En Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermd dak.’

In vers 31 zien we hoe Allah bergen op de aarde plaatst om te voorkomen dat deze gaat schudden, zoals wij een gewicht op een vel papier leggen, om te voorkomen dat deze wegwaait, en in vers 32 zien we weer het hemelgewelf (deze verzen zullen in een ander hoofdstuk apart behandeld worden omdat rond deze verzen ook zeer wonderlijke claims worden neergelegd). Ook hier is weer een parallel met veel oudere mythen als de Bijbel, zoals we zullen zien in het Bijbelboek Jesaja.

Jesaja 40:22: ‘Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;’

Sura 13:2 geeft ons nog meer opheldering.

13:2. Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon.’

Door het ‘welbeschermende dak’ op onzichtbare pilaren te plaatsen, voorkomt Allah dat deze naar beneden valt. Hoe kan men een dergelijk primitief wereldbeeld, verwarren met wetenschappelijke theorieën over de uitdijing van het heelal? Tevens is de vraag gerechtvaardigd waar in de Koran melding wordt gemaakt van de explosie waarmee alles begonnen is. Dit vinden we in de teksten niet terug. Bovendien refereert de Big Bang in de natuurkunde niet naar de explosie van materie, maar naar de explosie van een singulariteit. Toen de Big Bang plaatsvond bestond er nog geen materie, en planeten als de aarde ontstonden pas vele miljarden jaren later. Een hemel en aarde die ‘gesloten’ waren en vervolgens gescheiden werden? Zelfs met een buitensporige hoeveelheid fantasie is het moeilijk om hierin enige gelijkenis te zien met de gevestigde wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van het heelal.

Bronnen:
Voor Bijbelteksten heb ik gebruik gemaakt van de Statenvertaling.
Voor Koranteksten deze online vertaling: http://www.islam-info.be/idp/index.php?dekoran

(1): 51:47: ‘De hemel, wij hebben hem met handen gebouwd, en gaven hem ruime uitbreiding.’ Vertaling van prof. Dr. J.H. Kramers.

51:47: ‘Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zijn het, Die hem hebben uitgebreid.’ Nederlandse Koranvertaling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

51:47: ‘With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.’ Yusuf Ali.

51:47: ‘We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).’ Pickthal.

51:47: ‘And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample.’ Shakir.

(2): http://www.pantheon.org/articles/a/anu.html (In the Sumerian cosmology there was, first of all, the primeval sea, from which was born the cosmic mountain consisting of heaven, 'An', and earth, 'Ki'.)

Aanbevolen links:

http://www.geocities.com/denis_giron/za ... saiah.html Een taalkundige analyse en vergelijking tussen Koran en Bijbelteksten. Denis Giron.

http://www.mukto-mona.com/Articles/avij ... iracle.htm Does the Qur’an have any scientific miracles? 10 topmost scientific myths about the Qur’an. Avijit Roy.

http://www.secweb.org/index.aspx?action ... set&id=362 Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed. Richard Carrier.


Bron: http://www.freethinker.nl/koran_wetensch.htm

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Di Aug 15, 2006 1:00 pm

Ook als er wel interessante wetenschappelijke inzichten in de Koran stonden, zou ik het met de rest van dat boek oneens zijn.

Einstein was een briljant natuurkundige maar dat maakte hem nog niet een expert op andere gebieden.

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Di Aug 15, 2006 1:06 pm

Linda Danvers schreef:Ook als er wel interessante wetenschappelijke inzichten in de Koran stonden, zou ik het met de rest van dat boek oneens zijn.

Uiteraard, daar heb je gelijk in.
Toch is het belangrijk om die arrogante mythe van de superieure wetenschappelijke inzichten van de Koran, te ontzenuwen.

Een vriendelijke groet..

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Za Aug 19, 2006 4:41 pm

Het bizarre is ook niet dat er geen wetenschap in de koran staat, maar dat er mensen zijn die hemel en aarde en de werkelijkheid willen verdraaien om te bewijzen dat het wel zo is. Die krampachtigheid moet worden blootgelegd.

De mensen die dit doen, zijn er zich waarschijnlijk van bewust dat de koran niet erg goddelijk is als hij niet in overeenstemming te brengen is met de uitkomsten van objectief onderzoek. Maar de schok dat de koran het fout heeft is te groot, of de islamitische machthebbers beseffen dat zij de controle over hun schaapjes verliezen als het plebs tot de ontdekking komt dat de koran onzin heeft geopenbaard, zodat alles uit de kast wordt gehaald om te betogen dat de koran door de wetenschap wordt bevestigd.

Ik vind het niet verkeerd om mensen uit deze situatie van zelfbedrog te verlossen. Hoe kan het nou goed zijn voor een mens om de ogen te sluiten voor de realiteit, uit angst om een illusie te verliezen?

Ook in deze vertaling is er echter niets te vinden dat in verband kan worden gebracht met een voortdurende uitdijing van het heelal. Duidelijker wordt het als we het vers bekijken dat erop volgt.


Iemand bracht mij ooit bij dat als iets wordt betoogd aan de hand van een korancitaat, dat je dan direct de koran erbij moet halen om het citaat in de context te bekijken: het zal praktisch altijd blijken dat het citaat volledig uit de context is gehaald, zodat er eigenlijk iets heel anders stond.

Dat bleek een hele productieve tip te zijn. :D

Lees het artikel nu ook hier
Laatst gewijzigd door nina op Ma Aug 21, 2006 8:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Aug 20, 2006 12:07 pm

De bijbel in harmonie met wetenschappelijke feiten. De bijbel zegt in Job 26:7 over God dat hij ’de aarde aan niets ophangt’. De wetenschap zegt dat de aarde voornamelijk wegens de wisselwerking tussen de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht in haar baan blijft. Deze krachten zijn natuurlijk onzichtbaar. Daarom zweeft de aarde net als andere hemellichamen in de ruimte, alsof ze aan niets hangt. Sprekend vanuit Jehovah’s standpunt schreef de profeet Jesaja onder inspiratie: „Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn” (Jes 40:22). De bijbel zegt: „Hij [God] heeft een kring getrokken over het watervlak” (Job 26:10). Hij heeft door zijn verordening paal en perk gesteld aan de wateren, zodat ze op hun plaats blijven. Ze stijgen niet zo hoog dat ze het land overstromen; ook vliegen ze niet weg in de ruimte (Job 38:8-11). Van Jehovah’s standpunt uit bezien is het aardoppervlak, of het oppervlak van de wateren, natuurlijk cirkelvormig, net zoals de maan er voor ons cirkelvormig uitziet. Voordat er landoppervlak verscheen, was het oppervlak van de gehele aardbol één cirkel- of bolvormige massa onstuimige wateren. — Ge 1:2.

Bijbelschrijvers spreken vaak vanuit het standpunt van een waarnemer op aarde of verplaatsen zich in diens geografische positie, zoals ook wij dat thans onwillekeurig doen. De bijbel spreekt bijvoorbeeld over „de opgang der zon” (Nu 2:3; 34:15). Sommigen hebben de bijbel op grond daarvan als wetenschappelijk onnauwkeurig betiteld en beweerd dat de Hebreeën de aarde als middelpunt van het heelal beschouwden en geloofden dat de zon om de aarde draaide. Maar nergens hebben de bijbelschrijvers uiting aan een dergelijke gedachte gegeven. Diezelfde critici zien over het hoofd dat zij het precies zo zeggen en in al hun almanakken dezelfde taal bezigen. Het is heel gewoon iemand te horen zeggen: „De zon komt op”, of „de zon is ondergegaan”, of „de zon reisde langs de hemel”. De bijbel spreekt ook over „het uiteinde der aarde” (Ps 46:9), de „einden der aarde” (Ps 22:27), „de vier uiteinden der aarde” (Jes 11:12), „de vier hoeken van de aarde” en „de vier winden van de aarde” (Opb 7:1). Deze uitdrukkingen kunnen niet als bewijs worden opgevat dat de Hebreeën dachten dat de aarde vierkant was. Het getal vier wordt vaak gebruikt om iets aan te duiden dat als het ware volledig afgerond is, net zoals wij over vier windrichtingen spreken en soms uitdrukkingen gebruiken als „tot aan de einden der aarde” of „tot aan de vier hoeken van de aarde” en daarmee de gehele aarde bedoelen. — Vgl. Ez 1:15-17; Lu 13:29.

Figuurlijke en symbolische uitdrukkingen. Op verscheidene plaatsen wordt er in figuurlijke zin over de aarde gesproken. In Job 38:4-6 — waar Jehovah Job vragen stelt die deze uiteraard niet kan beantwoorden, vragen over de schepping van de aarde en hoe Jehovah alles daarop bestuurt — wordt ze met een gebouw vergeleken. Jehovah bezigt ook een figuurlijke uitdrukking om het gevolg van de rotatie van de aarde te beschrijven. Hij zegt: „[De aarde] verandert zich als leem onder een zegel” (Job 38:14). In bijbelse tijden gebruikte men voor het „ondertekenen” van documenten rolzegels, waarin het embleem van de schrijver was gegraveerd. Het zegel werd over het document of de enveloppe van zachte klei gerold en liet daarop een afdruk achter. Op soortgelijke wijze begint bij het aanbreken van de dageraad het gedeelte van de aarde dat uit de duisternis van de nacht te voorschijn komt, in het geleidelijk toenemende zonlicht vorm en kleur aan te nemen. Aangezien de hemelen, de plaats van Jehovah’s troon, hoger zijn dan de aarde, is de aarde in figuurlijke zin zijn voetbank (Ps 103:11; Jes 55:9; 66:1; Mt 5:35; Han 7:49). Van degenen die zich in Sjeool of Hades, het gemeenschappelijke graf van de mensheid, bevinden, wordt gezegd dat zij onder de aarde zijn. — Opb 5:3.

De apostel Petrus vergelijkt de letterlijke hemelen en aarde (2Pe 3:5) met de symbolische hemelen en aarde (2Pe 3:7). Met de in vers 7 genoemde „hemelen” wordt niet Jehovah’s woonplaats, de plaats van zijn troon in de hemelen, bedoeld. Jehovah’s hemelen kunnen niet geschokt worden. Ook wordt met de in dit vers genoemde „aarde” niet de planeet aarde bedoeld, want Jehovah zegt dat hij de aarde stevig gegrondvest heeft (Ps 78:69; 119:90). Toch zegt God dat hij zowel de hemelen als de aarde zal schudden of doen schokken (Hag 2:21; Heb 12:26), dat de hemelen en de aarde van voor zijn aangezicht zullen wegvlieden en dat er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde gegrondvest zullen worden (2Pe 3:13; Opb 20:11; 21:1). Het is duidelijk dat de hier genoemde „hemelen” symbolisch zijn en dat de „aarde” in symbolische zin betrekking heeft op een maatschappij van mensen die op de aarde leven. — Zie Ps 96:1; HEMEL (Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde).

Het woord „aarde” wordt ook symbolisch gebruikt om daarmee de stevigere, stabielere elementen van de mensheid aan te duiden. De rusteloze, onstabiele elementen van de mensheid worden zinnebeeldig voorgesteld door de karakteristieke rusteloosheid van de zee. — Jes 57:20; Jak 1:6; Ju 13; vgl. Opb 12:16; 20:11; 21:1.

In Johannes 3:31 wordt iemand die van boven komt, als hoger aangeduid dan iemand die van de aarde (ge) komt. Het Griekse woord e·pi·gei′os, ’aards’, wordt voor aardse, fysieke dingen gebruikt, vooral in tegenstelling met hemelse dingen, en voor iets wat lager en van grovere materie is. De mens is uit aardse materie gemaakt (2Kor 5:1; vgl. 1Kor 15:46-49). Niettemin kan hij God behagen door een ’geestelijk’ leven te leiden, een leven dat door Gods Woord en Zijn geest wordt bestuurd (1Kor 2:12, 15, 16; Heb 12:9). Wegens de zondigheid van de mensen en omdat hun denken meer op materiële dingen dan op geestelijke dingen gericht is (Ge 8:21; 1Kor 2:14), kan „aards” een onwenselijke betekenis hebben, zoals „verdorven” of „tegengesteld aan de geest”. — Fil 3:19; Jak 3:15.

Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: Ma Okt 17, 2005 4:17 pm

Berichtdoor Jm » Ma Aug 21, 2006 12:11 pm

1. De bijbel is net zo onwetenschappelijk als de koran.

2. bovenstaand bericht = off-topic :roll:
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Ma Aug 21, 2006 7:16 pm

Doen bijbelverkondigers ook mee aan de wedstrijd wie de meest dolzinnige wetenschappelijke kwatsch openbaart?

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Za Sep 02, 2006 11:37 pm

Op één of andere manier heb ik dit dubbel gepost. Excusez moi!
Laatst gewijzigd door Kafir op Ma Sep 04, 2006 11:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Za Sep 02, 2006 11:38 pm

fucmoh schreef:De bijbel in harmonie met wetenschappelijke feiten. De bijbel zegt in Job 26:7 over God dat hij ’de aarde aan niets ophangt’.

Ja, en dan kan er met de aarde nog steeds een platte schijf worden bedoeld.
De wetenschap zegt dat de aarde voornamelijk wegens de wisselwerking tussen de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht in haar baan blijft.

Waarom heeft de Heilige Geest zijn profeten dan niet 'geïnspireerd' om dit zo op te schrijven?
„Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn” (Jes 40:22).

En daar zit hij op zijn troon, net als Allah. Hopeloos antropomorphisch.
De bijbel zegt: „Hij [God] heeft een kring getrokken over het watervlak” (Job 26:10). Hij heeft door zijn verordening paal en perk gesteld aan de wateren, zodat ze op hun plaats blijven.

Misschien heeft Jahwe een muurtje gemetseld, zodat het water niet van de afgrond valt.
Ze stijgen niet zo hoog dat ze het land overstromen; ook vliegen ze niet weg in de ruimte (Job 38:8-11). Van Jehovah’s standpunt uit bezien is het aardoppervlak, of het oppervlak van de wateren, natuurlijk cirkelvormig, net zoals de maan er voor ons cirkelvormig uitziet. Voordat er landoppervlak verscheen, was het oppervlak van de gehele aardbol één cirkel- of bolvormige massa onstuimige wateren. — Ge 1:2.

Een cirkel is geen bol, laat staan een sferoïde. Een cirkel is tweedimensionaal, oftewel... plat.
Het is heel gewoon iemand te horen zeggen: „De zon komt op”, of „de zon is ondergegaan”, of „de zon reisde langs de hemel”.

Ja, en dat komt door de ontstaansgeschiedenis van onze taal. Onze taal en onze manieren van uitdrukken zijn duizenden jaren oud, en zijn onderhevig aan mutatie en selectie. Uitdrukkingen als 'de zon komt op', zijn voor ons normaal, omdat mensen dit al duizenden jaren zeggen. Het zijn de rudimentaire overblijfselen van onze taal. Zoals het staartbeen, de apendix en de plantaris verwijzen naar onze aapachtige voorouders, zo verwijzen uitdrukkingen als 'de zon komt op', naar de gebrekkige kennis van onze voorouders.

Maar ach, waar hebben we het over. De bijbel is geïnspireerd door de 'Heilige' Geest (zegt men). Daarom moet de Bijbel volmaakt zijn, óók voor de wetenschappelijk ingestelde mens, en daarom kunnen er geen teksten instaan die de aarde situeren als middelpunt van het heelal. Staan ze er wel in, dan is het boek niet volmaakt, en dus geen woord van God.
De bijbel spreekt ook over „het uiteinde der aarde” (Ps 46:9), de „einden der aarde” (Ps 22:27), „de vier uiteinden der aarde” (Jes 11:12), „de vier hoeken van de aarde” en „de vier winden van de aarde” (Opb 7:1).
Deze uitdrukkingen kunnen niet als bewijs worden opgevat dat de Hebreeën dachten dat de aarde vierkant was. Het getal vier wordt vaak gebruikt om iets aan te duiden dat als het ware volledig afgerond is, net zoals wij over vier windrichtingen spreken en soms uitdrukkingen gebruiken als „tot aan de einden der aarde” of „tot aan de vier hoeken van de aarde” en daarmee de gehele aarde bedoelen. — Vgl. Ez 1:15-17; Lu 13:29.

Een bol heeft geen uiteinden of hoeken, een platte schijf wel.
De bijbel zegt: 'Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;
Uitspannen doe je met iets wat plat is, zoals een tentzeil.
Ook wordt er regelmatig gesproken van een aarde die 'stevig gegrondvest wordt' of over de 'fundamenten der aarde'.
Hij zegt: „[De aarde] verandert zich als leem onder een zegel” (Job 38:14). In bijbelse tijden gebruikte men voor het „ondertekenen” van documenten rolzegels, waarin het embleem van de schrijver was gegraveerd. Het zegel werd over het document of de enveloppe van zachte klei gerold en liet daarop een afdruk achter.

Oh jee, dit lijkt wel het bijbelse equivalent van 'De wonderen van de Qoer'an'.
Let op! De aarde wordt hier vergeleken met het leem (de 'enveloppe' ('enveloppen zijn doorgaans plat) van zachte klei), niet met het 'rolzegel'. Dit vers bevestigd alleen maar de platheid van de aarde, volgens de Bijbel.
Aangezien de hemelen, de plaats van Jehovah’s troon, hoger zijn dan de aarde, is de aarde in figuurlijke zin zijn voetbank (Ps 103:11; Jes 55:9; 66:1; Mt 5:35; Han 7:49).

Waaruit blijkt dat de aarde als voetbank, figuurlijk wordt bedoeld? Welnee, daar is geen sprake van. Het is geheel jouw recht om dit symbolisch op te vatten hoor, maar het valt nergens uit op te maken. Duizenden jaren hebben bijgelovige mensen, onder invloed van deze teksten, geloofd dat God boven de wolken op een troon zit, met het kindeke Jezus aan Zijn rechterhand. Hopeloos antropomorphisch.
Van degenen die zich in Sjeool of Hades, het gemeenschappelijke graf van de mensheid, bevinden, wordt gezegd dat zij onder de aarde zijn. — Opb 5:3.

Overduidelijk platte aarde kosmologie. In het werkelijke heelal is geen sprake van 'onder' of 'boven' de aarde.
De mensen hebben duizenden jaren onder invloed van dergelijke teksten geloofd dat de aarde een platte schijf was, met een afgrond, en daaronder het hellevuur.
De bijgelovige bemanning van de vloot van Columbus was doodsbang dat ze van de afgrond zouden vallen. Sommigen meenden het hellevuur reeds te zien.

Een vriendelijke groet..

De Bruyne Stef
Berichten: 19
Lid geworden op: Zo Sep 03, 2006 7:46 pm
Locatie: Leuven

Koran

Berichtdoor De Bruyne Stef » Zo Sep 03, 2006 8:27 pm

Ik geloof wel degelijk in de Heilige schrift.In de Bijbel, de Apokalips spreekt men over de zeven geesten van God.
Ik heb denk ik wiegedood gehad en heb wel degelijk zeven geesten die eruit zagen als de klu-klux-klan gezien bij mijn opa tijdens bijna dood ervaringen.De geesten vertelde mij dat ze uit de hemel kwamen.Ze vonden mij te klein om met hun mee naar de hemel te gaan.Ze gaven mij de opdracht om terug naar de mensen te gaan en te vertellen dat die 7geesten de mensen in het oog hielden.Dit overkwam mij toen ik +/-2jaar was.Het had zo'n diepe indruk gemaakt dat ik het mij nog herrinner.Nu ben ik 38jaar en men kan mij psychologisch niet stoppen men word nog terecht gewezen ook verklaard de specialist.Ik heb een aanbevelingsbrief van de Katholieke Universiteit Leuven waarin staat dat mijn stage uitmuntend was en de Heer De Bruyne ten zeerste aantebevelen is.Mohammed B. noemt mij de King.Zelf ben ik echter meer bescheiden,maar de pastoor vroeg zig af of Onze Lieven Heer weer alles alleen heeft moeten doen.
De specialist zegt dat meer psychologische tests niet hoeven.
Dus Leuven (U-leven)zie ik wel degelijk als het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalde.Zo komen de apokalyptische voorspellingen van een boek van 2000jaar oud zeer dicht bij.Ongeloofelijk tog!!!..

Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: Ma Jun 14, 2004 6:14 pm

Berichtdoor Iznogoodh » Do Sep 28, 2006 12:01 am

Ik vind dat je heel leuk een psychiatrische patient kunt imiteren.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...

Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: Ma Okt 17, 2005 4:17 pm

Berichtdoor Jm » Do Sep 28, 2006 10:20 am

Pak jij hem beet? ...dan druk ik hem een spuitje in de kont ! :lol: :lol:
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Za Nov 11, 2006 12:07 am

Kafir schreef:
fucmoh schreef:De bijbel in harmonie met wetenschappelijke feiten. De bijbel zegt in Job 26:7 over God dat hij ’de aarde aan niets ophangt’.

Ja, en dan kan er met de aarde nog steeds een platte schijf worden bedoeld.
De wetenschap zegt dat de aarde voornamelijk wegens de wisselwerking tussen de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht in haar baan blijft.

Waarom heeft de Heilige Geest zijn profeten dan niet 'geïnspireerd' om dit zo op te schrijven?
„Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn” (Jes 40:22).

En daar zit hij op zijn troon, net als Allah. Hopeloos antropomorphisch.
De bijbel zegt: „Hij [God] heeft een kring getrokken over het watervlak” (Job 26:10). Hij heeft door zijn verordening paal en perk gesteld aan de wateren, zodat ze op hun plaats blijven.

Misschien heeft Jahwe een muurtje gemetseld, zodat het water niet van de afgrond valt.
Ze stijgen niet zo hoog dat ze het land overstromen; ook vliegen ze niet weg in de ruimte (Job 38:8-11). Van Jehovah’s standpunt uit bezien is het aardoppervlak, of het oppervlak van de wateren, natuurlijk cirkelvormig, net zoals de maan er voor ons cirkelvormig uitziet. Voordat er landoppervlak verscheen, was het oppervlak van de gehele aardbol één cirkel- of bolvormige massa onstuimige wateren. — Ge 1:2.

Een cirkel is geen bol, laat staan een sferoïde. Een cirkel is tweedimensionaal, oftewel... plat.
Het is heel gewoon iemand te horen zeggen: „De zon komt op”, of „de zon is ondergegaan”, of „de zon reisde langs de hemel”.

Ja, en dat komt door de ontstaansgeschiedenis van onze taal. Onze taal en onze manieren van uitdrukken zijn duizenden jaren oud, en zijn onderhevig aan mutatie en selectie. Uitdrukkingen als 'de zon komt op', zijn voor ons normaal, omdat mensen dit al duizenden jaren zeggen. Het zijn de rudimentaire overblijfselen van onze taal. Zoals het staartbeen, de apendix en de plantaris verwijzen naar onze aapachtige voorouders, zo verwijzen uitdrukkingen als 'de zon komt op', naar de gebrekkige kennis van onze voorouders.

Maar ach, waar hebben we het over. De bijbel is geïnspireerd door de 'Heilige' Geest (zegt men). Daarom moet de Bijbel volmaakt zijn, óók voor de wetenschappelijk ingestelde mens, en daarom kunnen er geen teksten instaan die de aarde situeren als middelpunt van het heelal. Staan ze er wel in, dan is het boek niet volmaakt, en dus geen woord van God.
De bijbel spreekt ook over „het uiteinde der aarde” (Ps 46:9), de „einden der aarde” (Ps 22:27), „de vier uiteinden der aarde” (Jes 11:12), „de vier hoeken van de aarde” en „de vier winden van de aarde” (Opb 7:1).
Deze uitdrukkingen kunnen niet als bewijs worden opgevat dat de Hebreeën dachten dat de aarde vierkant was. Het getal vier wordt vaak gebruikt om iets aan te duiden dat als het ware volledig afgerond is, net zoals wij over vier windrichtingen spreken en soms uitdrukkingen gebruiken als „tot aan de einden der aarde” of „tot aan de vier hoeken van de aarde” en daarmee de gehele aarde bedoelen. — Vgl. Ez 1:15-17; Lu 13:29.

Een bol heeft geen uiteinden of hoeken, een platte schijf wel.
De bijbel zegt: 'Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;
Uitspannen doe je met iets wat plat is, zoals een tentzeil.
Ook wordt er regelmatig gesproken van een aarde die 'stevig gegrondvest wordt' of over de 'fundamenten der aarde'.
Hij zegt: „[De aarde] verandert zich als leem onder een zegel” (Job 38:14). In bijbelse tijden gebruikte men voor het „ondertekenen” van documenten rolzegels, waarin het embleem van de schrijver was gegraveerd. Het zegel werd over het document of de enveloppe van zachte klei gerold en liet daarop een afdruk achter.

Oh jee, dit lijkt wel het bijbelse equivalent van 'De wonderen van de Qoer'an'.
Let op! De aarde wordt hier vergeleken met het leem (de 'enveloppe' ('enveloppen zijn doorgaans plat) van zachte klei), niet met het 'rolzegel'. Dit vers bevestigd alleen maar de platheid van de aarde, volgens de Bijbel.
Aangezien de hemelen, de plaats van Jehovah’s troon, hoger zijn dan de aarde, is de aarde in figuurlijke zin zijn voetbank (Ps 103:11; Jes 55:9; 66:1; Mt 5:35; Han 7:49).

Waaruit blijkt dat de aarde als voetbank, figuurlijk wordt bedoeld? Welnee, daar is geen sprake van. Het is geheel jouw recht om dit symbolisch op te vatten hoor, maar het valt nergens uit op te maken. Duizenden jaren hebben bijgelovige mensen, onder invloed van deze teksten, geloofd dat God boven de wolken op een troon zit, met het kindeke Jezus aan Zijn rechterhand. Hopeloos antropomorphisch.
Van degenen die zich in Sjeool of Hades, het gemeenschappelijke graf van de mensheid, bevinden, wordt gezegd dat zij onder de aarde zijn. — Opb 5:3.

Overduidelijk platte aarde kosmologie. In het werkelijke heelal is geen sprake van 'onder' of 'boven' de aarde.
De mensen hebben duizenden jaren onder invloed van dergelijke teksten geloofd dat de aarde een platte schijf was, met een afgrond, en daaronder het hellevuur.
De bijgelovige bemanning van de vloot van Columbus was doodsbang dat ze van de afgrond zouden vallen. Sommigen meenden het hellevuur reeds te zien.

Een vriendelijke groet..


En vandaag de dag zien de mensen nog steeds hoe de zon ondergaat.
En de wind komt nog steeds uit de vier windstreken.
Tot op elke uithoek van de aarde.

Je bent een beetje aan het muggenziften. De bijbel is de koran niet. De bijbel is een boek dat het menselijke perspectief in acht neemt.
En de bijbel bedient zich van beeldspraak om iets te symboliseren. Vandaag de dag doen mensen dat nog steeds.
Wat denk jij als je naar een zonsondergang kijkt? Goh, wat een mooie de aarde draait om de zon heen?
Een beetje kinderachtige voorstelling van zaken wat je hier geeft.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Za Nov 11, 2006 10:57 am

Kafir schreef:
fucmoh schreef:De bijbel in harmonie met wetenschappelijke feiten. De bijbel zegt in Job 26:7 over God dat hij ’de aarde aan niets ophangt’.

Ja, en dan kan er met de aarde nog steeds een platte schijf worden bedoeld.
De wetenschap zegt dat de aarde voornamelijk wegens de wisselwerking tussen de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht in haar baan blijft.

Waarom heeft de Heilige Geest zijn profeten dan niet 'geïnspireerd' om dit zo op te schrijven?
„Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn” (Jes 40:22).

En daar zit hij op zijn troon, net als Allah. Hopeloos antropomorphisch.
De bijbel zegt: „Hij [God] heeft een kring getrokken over het watervlak” (Job 26:10). Hij heeft door zijn verordening paal en perk gesteld aan de wateren, zodat ze op hun plaats blijven.

Misschien heeft Jahwe een muurtje gemetseld, zodat het water niet van de afgrond valt.
Ze stijgen niet zo hoog dat ze het land overstromen; ook vliegen ze niet weg in de ruimte (Job 38:8-11). Van Jehovah’s standpunt uit bezien is het aardoppervlak, of het oppervlak van de wateren, natuurlijk cirkelvormig, net zoals de maan er voor ons cirkelvormig uitziet. Voordat er landoppervlak verscheen, was het oppervlak van de gehele aardbol één cirkel- of bolvormige massa onstuimige wateren. — Ge 1:2.

Een cirkel is geen bol, laat staan een sferoïde. Een cirkel is tweedimensionaal, oftewel... plat.
Het is heel gewoon iemand te horen zeggen: „De zon komt op”, of „de zon is ondergegaan”, of „de zon reisde langs de hemel”.

Ja, en dat komt door de ontstaansgeschiedenis van onze taal. Onze taal en onze manieren van uitdrukken zijn duizenden jaren oud, en zijn onderhevig aan mutatie en selectie. Uitdrukkingen als 'de zon komt op', zijn voor ons normaal, omdat mensen dit al duizenden jaren zeggen. Het zijn de rudimentaire overblijfselen van onze taal. Zoals het staartbeen, de apendix en de plantaris verwijzen naar onze aapachtige voorouders, zo verwijzen uitdrukkingen als 'de zon komt op', naar de gebrekkige kennis van onze voorouders.

Maar ach, waar hebben we het over. De bijbel is geïnspireerd door de 'Heilige' Geest (zegt men). Daarom moet de Bijbel volmaakt zijn, óók voor de wetenschappelijk ingestelde mens, en daarom kunnen er geen teksten instaan die de aarde situeren als middelpunt van het heelal. Staan ze er wel in, dan is het boek niet volmaakt, en dus geen woord van God.
De bijbel spreekt ook over „het uiteinde der aarde” (Ps 46:9), de „einden der aarde” (Ps 22:27), „de vier uiteinden der aarde” (Jes 11:12), „de vier hoeken van de aarde” en „de vier winden van de aarde” (Opb 7:1).
Deze uitdrukkingen kunnen niet als bewijs worden opgevat dat de Hebreeën dachten dat de aarde vierkant was. Het getal vier wordt vaak gebruikt om iets aan te duiden dat als het ware volledig afgerond is, net zoals wij over vier windrichtingen spreken en soms uitdrukkingen gebruiken als „tot aan de einden der aarde” of „tot aan de vier hoeken van de aarde” en daarmee de gehele aarde bedoelen. — Vgl. Ez 1:15-17; Lu 13:29.

Een bol heeft geen uiteinden of hoeken, een platte schijf wel.
De bijbel zegt: 'Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;
Uitspannen doe je met iets wat plat is, zoals een tentzeil.
Ook wordt er regelmatig gesproken van een aarde die 'stevig gegrondvest wordt' of over de 'fundamenten der aarde'.
Hij zegt: „[De aarde] verandert zich als leem onder een zegel” (Job 38:14). In bijbelse tijden gebruikte men voor het „ondertekenen” van documenten rolzegels, waarin het embleem van de schrijver was gegraveerd. Het zegel werd over het document of de enveloppe van zachte klei gerold en liet daarop een afdruk achter.

Oh jee, dit lijkt wel het bijbelse equivalent van 'De wonderen van de Qoer'an'.
Let op! De aarde wordt hier vergeleken met het leem (de 'enveloppe' ('enveloppen zijn doorgaans plat) van zachte klei), niet met het 'rolzegel'. Dit vers bevestigd alleen maar de platheid van de aarde, volgens de Bijbel.
Aangezien de hemelen, de plaats van Jehovah’s troon, hoger zijn dan de aarde, is de aarde in figuurlijke zin zijn voetbank (Ps 103:11; Jes 55:9; 66:1; Mt 5:35; Han 7:49).

Waaruit blijkt dat de aarde als voetbank, figuurlijk wordt bedoeld? Welnee, daar is geen sprake van. Het is geheel jouw recht om dit symbolisch op te vatten hoor, maar het valt nergens uit op te maken. Duizenden jaren hebben bijgelovige mensen, onder invloed van deze teksten, geloofd dat God boven de wolken op een troon zit, met het kindeke Jezus aan Zijn rechterhand. Hopeloos antropomorphisch.
Van degenen die zich in Sjeool of Hades, het gemeenschappelijke graf van de mensheid, bevinden, wordt gezegd dat zij onder de aarde zijn. — Opb 5:3.

Overduidelijk platte aarde kosmologie. In het werkelijke heelal is geen sprake van 'onder' of 'boven' de aarde.
De mensen hebben duizenden jaren onder invloed van dergelijke teksten geloofd dat de aarde een platte schijf was, met een afgrond, en daaronder het hellevuur.
De bijgelovige bemanning van de vloot van Columbus was doodsbang dat ze van de afgrond zouden vallen. Sommigen meenden het hellevuur reeds te zien.

Een vriendelijke groet..


En vandaag de dag zien de mensen nog steeds hoe de zon ondergaat.
En de wind komt nog steeds uit de vier windstreken.
Tot op elke uithoek van de aarde.

Je bent een beetje aan het muggenziften. De bijbel is de koran niet. De bijbel is een boek dat het menselijke perspectief in acht neemt.
En de bijbel bedient zich van beeldspraak om iets te symboliseren. Vandaag de dag doen mensen dat nog steeds.
Wat denk jij als je naar een zonsondergang kijkt? Goh, wat een mooie ''de aarde draait om de zon heen?''
Een beetje kinderachtige voorstelling van zaken wat je hier geeft.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Za Nov 11, 2006 11:42 am

Een vraag die me al een tijdje bezighoudt:

Waar ligt op de wereldbol de lijn waar moslims zich moeten omdraaien als ze richting Mekka willen bidden, om er niet met hun kont naartoe te staan?

Zo ingeschat moet men in Los Angelos toch wel al richting "over de pacific" gaan bidden wil men niet in overtreding zijn!

http://earthtrip.putzig.com/worldmap.jpg

Is die officieel door een fatwa aangeduid? Dit lijkt me toch wel belangrijk!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Do Nov 16, 2006 11:05 pm

fucmoh schreef: En vandaag de dag zien de mensen nog steeds hoe de zon ondergaat.
En de wind komt nog steeds uit de vier windstreken.
Tot op elke uithoek van de aarde.

Dat we dat nu nog steeds zeggen is omdat we nog steeds dezelfde taal spreken als honderden jaren geleden toen mensen niet beter wisten.
Als we vanaf het begin van ons bestaan precies hadden geweten hoe alles in het heelal werkt, dan had onze taal er heel anders uit gezien.
Een beetje kinderachtige voorstelling van zaken wat je hier geeft.

Nee hoor. Natuurlijk geloofden de schrijvers van de Bijbel dat de aarde plat was. Datzelfde gold voor alle andere vormen van antiek bijgeloof. Mohammed heeft bijna niets zelf bedacht. De inhoud van de Koran is voornamelijk jatwerk uit de Bijbel en andere religies uit die tijd en omgeving, en uiteraard geldt dit dan ook voor de platte aarde kosmologie. Uiteraard protesteren christenen dan, want zij geloven, net als de moslims met hun Koran, dat de Bijbel het volmaakte Woord van God is.

Vriendelijke groet.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Do Nov 16, 2006 11:06 pm

Natuurlijk geloofden de schrijvers van de Bijbel dat de aarde plat was


Dat is absoluut onwaar. Het tegendeel is eerder het geval. De Bijbel gaat uit van een ronde aarde.

Ik kan het vers niet vinden.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Do Nov 16, 2006 11:09 pm

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Vr Nov 17, 2006 12:16 am

Lodewijk Nasser schreef:Lees bijvoorbeeld http://members.fortunecity.com/nholtorf/weten3.html

Sorry. Deze site is het christelijke equivalent van Harun Yahya's 'Wonderen van de Qoer'aan'.
Dat de Bijbel ergens zegt dat de aarde in het niets hangt, wil niet zeggen dat deze een sferoïde is.
Dat de Bijbel ergens zegt dat er Eén is die 'woont' boven het 'rond' der aarde, zegt ook niets. Een pannenkoek is óók rond.
Christenen hebben tot Columbus Amerika ontdekte, algemeen aanvaard dat de aarde een platte schijf was, die dreef op de oerzee (precies zoals beschreven staat in Genesis. Logisch ook, want dat is precies wat de Bijbel constant zegt:
'Job 37:18 Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?

Jesaja 40:22: Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

Psalmen 104:5 Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.

Jesaja 42:5: ‘Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt;’

Genesis 6: ‘En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! 7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel.’

Dit is gewoon het aloude idee, waar óók de Egyptenaren en de Soemeriërs in geloofden, van een platte, uitgespreide aarde en een hemel, die van elkaar gescheiden worden. Het idee dat hier gesproken zou worden van een bolvormige aarde of de Big Bang, of iets dergelijks, is absurd. De Bijbel is niet verhevener en wetenschappelijk correcter dan andere boeken uit de klassieke oudheid.

Vriendelijke groet.


Terug naar “Koran, sha'ria en ahadith (boodschappen, mirakels en wetenschap)”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten