Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Pointer
Berichten: 117
Lid geworden op: wo sep 26, 2007 4:10 am
Locatie: NL
Contacteer:

Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Pointer »

Aangezien islamitische theologen het erover eens zijn dat de eerste mensen - laten we ze Adam en Eva noemen - reeds een moslim waren en kinderen van moslims vanzelf ook moslims zijn, moeten we de prehistorische mens, waarvan wij allen afstammen - de homo sapiens - ook zien als moslims, indien we de islamitische theologie willen volgen. Het maakt mij niet uit, want veel interessanter is, na te gaan, hoe mensen zich door de eeuwen heen hebben gedragen en wat daarvan in de genen is terechtgekomen, zodat we tegen wil en dank nog steeds dezelfde gedragspatronen volgen, vaak reflectief en onbewust, zonder onze verstandelijke vermogens in te schakelen. Dan neigen we ertoe dit "instinctief handelen" te noemen.

Instinctief handelen betreft zaken als territorium, overlevingsdrang, voortplanting en identiteit.

Voor de voortplanting heb je mannen en vrouwen nodig. Dat is altijd zo geweest en ik heb allerminst behoefte daarin verandering aan te brengen of daarnaar te zoeken. Mijn eigen moeder is een vrouw, dus ik ben het vrouwvolk zeer toegenegen en interesseer me voor hun geschiedenis. Hoewel de vrouw ten allen tijde onmisbaar is geweest, veranderde haar positie in het maatschappelijk bestel van tijd tot tijd aanzienlijk, maar verreweg de langste tijd was de leiding van jagers/verzamelaars tot en met de vroeg-agrarische samenlevingen in handen van vrouwen. Landbouw is sowieso ontstaan uit het verzamelen van voedsel als eetbare kruiden, zaden, vruchten, noten, bessen, wilde groenten, wortels en knollen. Dat verzamelen was bij uitstek een taak van vrouwen, terwijl de mannen op jacht gingen voor het stukje mals vlees en de vette jus. Alles werd bereid op de vuurplaat, een vuur dat continu brandende, dan wel smeulend, werd gehouden door de vrouw, omdat het aanmaken van nieuw vuur een hele klus was.
Het was dan ook naar deze vuurplaat dat de mannen van een bepaalde samenlevingsvorm, bijvoorbeeld een stam, terugkeerden met de buit van de jacht. Nu had je in die tijd nog geen burgerlijke stand om huwelijken te registreren en de meest succesvolle jager vervoegde zich dus simpelweg bij de vuurplaat van de meest aantrekkelijke vrouw. Dit vindt zijn oorzaak in de overlevingsdrang, want voortplanting is heel leuk, maar je moet het wel op de meest kansrijke manier van voortbestaan afstemmen. De meest aantrekkelijke vrouw moest beschikken over een potentieel ruime melkgift en een ruim kruis met volle billen. Voorts moest ze hoog op de volle benen staan en rank in het middel zijn, om het van tijd tot tijd noodzakelijke vluchtgedrag te optimaliseren. Heldere ogen en glanzend haar moesten haar algehele gezondheid bevestigen. Het lichaam moest fraaie rondingen hebben, niet voor het mooi, maar omdat ze dan met dat dunne speklaagje over het gehele lichaam beter bestand was tegen temperatuurwisselingen, zodat ze niet bij het eerste vorstverlet al zou bezwijken. Dit geldt nog steeds als het universele schoonheidsideaal voor vrouwen, hoewel de levensomstandigheden totaal veranderd zijn.

Indien de vrouw zwanger werd, verloor ze haar hoge positie als top-vrouw om zich aan de broedzorg te wijden. Er waren vrouwen genoeg, dus er werd wat gewisseld en verschoven. Er waren ook mannen genoeg, zodat iedere gezonde vrouw op z'n tijd wel aan bod kwam. Net als puberteit, democratie en burgerlijke stand was jaloezie nog niet uitgevonden.

Het laat zich aanzien dat het leven van vrouwen aanzienlijk statischer was dan dat van de mannelijke jagers die achter het meest begeerlijke wild aanzaten. Een mammoet was in één klap een flink berg vlees en een beer leverde bovendien ook een fraaie warme bontjas op. Een vrouw versieren door haar een bontjas te schenken is dus ook al heel oud.
Afijn, die beesten zaten niet altijd op dezelfde plek op die jagers te wachten en, zonder nu uitgebreid op de gebezigde jachttechnieken in te gaan, moeten we even bedenken dat de mannen gemiddeld een werkweek hadden van onderweg zijn, de buit verschalken en voordat het vlees kon bederven terugkeren voor een vrij weekend en verwennerij door de vrouwen, die aangewezen waren op de voedingswaarde van het vlees en andere producten der jacht. Maar al die omzwervingen maakten het leven van de mannen meer dynamisch. Hun lichaamsbouw is dan ook aangepast aan de eisen van kracht en snelheid plus wendbaarheid om succesrijk te zijn. Daar vallen vrouwen dan ook op, in de eerste plaats op succes, in de tweede plaats op kracht en ook snelheid en wendbaarheid stellen ze zeer op prijs. Dit geldt nog steeds als het universele schoonheidsideaal voor mannen, hoewel de levensomstandigheden totaal veranderd zijn.

Wij kunnen stellen dat de mens, zowel man als vrouw, bij voorkeur met duizend eeuwen prehistorie naar bed gaat. Daarbij heerst de vrouw als een aanbeden godin die naar believen koningen benoemt en ontslaat.

Maar ook is van belang dat de wildstand op peil blijft en dus hebben die mannen hun jachtgebied en nog fanatieker de vrouwen met hun vuurplaten te verdedigen tegen concurrenten. Als de stam groeide door hun succes, moest het jachtgebied soms worden uitgebreid. Dit alles werd aangestuurd door de territoriumdrang en daar hoorde niet over gediscussieerd te worden. Als men regelmatig honger had, werd men bevreesd of agressief en dan ging men erop los. Bij angst of gevaar gaan mannen instinctief eerder in de aanval dan vrouwen die de neiging hebben ineen te duiken en zich te verbergen of te vluchten.
De voortdurende concurrentiestrijd der stammen, met vrouwenroof om inteelt te bestrijden en het decimeren van de concurrenten, hield de bevolking zodanig op peil dat er voor iedereen genoeg was om het geheel in stand te houden. Om vriend van vijand te onderscheiden ontwikkelde men identiteit, wat in hoge mate werd bevorderd door de ontwikkeling van communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld taal. Waar taal een marginale functie heeft bij jagers was ze juist zeer belangrijk voor de vrouwen en daar werd taal ook doorgegeven aan de jongetjes, dus het was wel voor collectief gebruik. Ook nu noch hebben vrouwen overwegend meer taalgevoel dan mannen. Ze zijn zelfs in staat om urenlang inhoudsloos aan het woord te zijn. Jagers daarentegen zijn aangewezen op ruimtelijke oriëntatie, een bij uitstek mannelijke vaardigheid. Nog steeds is het niet erg verstandig om reizend per auto een vrouw te laten kaartlezen, hoewel, vreemd genoeg, kleurenblindheid uitsluitend bij mannen voorkomt.

Neanderthalers, hoewel aanzienlijk krachtiger gebouwd dan de homo sapiens, is dat (communicatie en identiteit) niet gelukt, zodat die zo'n 30.000 jaar geleden zijn uitgestorven. Wat bij Neanderthalers ontbrak was vooral een stabiele thuissituatie, geen vuurplaat als hoeksteen van de samenleving. Men deed maar wat. Zij hadden geen agenda en zoals we weten: de vrouw heerst over de agenda, zoals zij ook over de vuurplaat heerst. In de moderne zakenman en zijn secretaresse waar hij niet zonder kan zien we dat beeld terug. Het leven van de homo sapiens werd met groot succes vanuit een centrale plek georganiseerd. Jagers kregen een boodschappenlijstje mee, zodat ze niet als gekken alsmaar achter beren en mammoets aan bleven rennen, maar ook eens met een varkentje, een rund, wat roodwild en gevogelte thuiskwamen.
Wij moeten dus aannemen dat daarentegen de vrouwen bij de Neanderthalers een moderne vorm van emancipatie toepasten, d.w.z. dat vrouwen eenzelfde gedragspatroon ontplooiden als mannen. Dan had je de jonkies en oudjes ook altijd bij je op jacht en oorlogspad en dat is uiteraard weinig efficiënt. Bij ontbreken van een glazen plafond kun je collectief overleven wel vergeten, omdat specialisatie meer variatie binnen de groep en dus meer collectief aanpassingsvermogen aan de veeleisende omgeving oplevert. De minder krachtige doch beter georganiseerde homo sapiens, als belangrijkste concurrent van de Neanderthaler, kreeg daarom de overhand. De laatste mannen der Neanderthalers werden gedood - dan heb je er geen last meer van - en van de laatste Neanderthaler vrouwen vindt men nog een beetje DNA in de genen van sommige groepen der huidige mensheid.

De homo sapiens verspreide zich over de hele aarde en ze werden dus talrijker en als ze dan overal al zijn, komen ze dichter bij elkaar te wonen en dat vereist een efficiënter economie. Uit de jagers en verzamelaars ontstonden twee groepen, de veehouders en de landbouwers, elk met verschillende levenswijzen. Om het talrijk grazend veel voldoende weidegrond te bieden moest constant rondgezworven worden, een dynamische levenswijze onder mannelijke leiding, maar de statische levenswijze onderhield het oude matriarchale concept. Toen de mensen meer ingewikkeld gingen denken werd het vanzelfsprekende vastgelegd in voorschriften om de heersende structuren te beschermen tegen de willekeur van stupide oproerkraaiers/nieuwlichters en de beste manier om dat te doen was de voorschriften toe te schrijven aan een onsterfelijke hogere macht, zodat daaruit religie ontstond.
Aangezien de wereldmacht in handen lag bij agrarische gemeenschappen was het centrale thema der religie de vruchtbaarheid. Ik geef even een voorbeeld: Asteroth, ofwel Astarte, de maangodin, heerste over de aarde, terwijl haar gemaal de hemelgod Jahweh heerste over het heelal. Zo was dat bedacht in het huidige Palestina, Syrië, Libanon en Jordanië, met slechts licht verschillende varianten daaromheen, waarbij soms alleen de namen verschillen door het verschil in taal. Deze Astarte ging over de vruchtbaarheid, seks en oorlog en haar hogepriesteres benoemde de stadskoningen die Baäl (heer) genoemd werden. Zo'n benoeming werd jaarlijks bevestigd door de hogepriesteres door met de koning het bed te delen. Daarmee werd de vruchtbaarheid in het machtsgebied bevorderd voor mens, dier en plant. Tegenwoordig beweren verstandige economen en andere deskundigen dat het heel anders werkt in de economie en de bio-industrie. Derhalve is onze geliefde vorstin, ondanks aandrang van verschillend kardinalen, van de verplichte bijslaap verschoond gebleven.

Agrarische gemeenschappen waren elkaar niet tot last als de grenzen van ieders gebied eenmaal vastgelegd waren, maar steeds machtiger en veeleisender wordende herdersvorsten trokken zich van grenzen weinig aan. Ze lieten hun beesten grazen waar het gras was en trokken erachteraan. Zolang dat niet tot overbegrazing leidde was de mest welkom bij de agrariërs, maar uiteraard waren er ook conflicten, vooral om de verdeling van het schaarse water, die met het (bronzen) zwaard werden beslecht. Dan hadden die vredelievende boeren weinig in te brengen en dus moesten ze versterkingen bouwen met militair gezag. Allengs werd daardoor de hele samenleving patriarchaal naarmate ze militaristischer werd. Tegen die achtergrond ontstond de joodse religie en in streken die niet zo vlot konden meekomen, dus veel later, de daarmee vergelijkbare islam. Onder Romeins-Griekse invloed onderscheidde het christendom zich ondertussen hiervan. Dit is echter nauwelijks van belang want het monotheïsme in deze drie varianten dateert uit een heel klein stukje deels opgetekende historie vanaf de laatste 3000 jaar, terwijl we deze schets begonnen bij 100.000 jaar geleden, wat ook al niet het begin van alles was. Die 97.000 jaar matriarchale levenswijze heeft ons gevormd. Het is een volstrekte illusie te denken dat mannen de heersers der schepping zijn, nee, vrouwen, mits zij vrouw durven zijn, zijn ons, mannen de baas. Ze sturen ons erop uit met een boodschappenlijstje. Om te zorgen dat we daaraan voldoen, hebben ze de liefde uitgevonden, die bij de man wordt opgewekt met oeroude verleidingskunsten, waardoor ook de moderne man nog geheel automatisch 85% van zijn hersencapaciteit uitschakelt.
Waar dit mechanisme met kracht wordt ontkend en/of onderdrukt heerst onrust, narigheid en armoe.

Men wil daar kennelijk geen lering trekken uit het droevig lot van de Neanderthalers.
Integratie zonder assimilatie = infiltratie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Ariel »

Komt dit stuk uit je eigen koker Pointer ?

En heb jij de boeken van Jean Auel wel eens gelezen ? Haar eerste boek was "The clan of the Cave bear. "
Geweldige serie...
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pointer
Berichten: 117
Lid geworden op: wo sep 26, 2007 4:10 am
Locatie: NL
Contacteer:

Re: Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Pointer »

Ariel schreef:Komt dit stuk uit je eigen koker Pointer ?

En heb jij de boeken van Jean Auel wel eens gelezen ? Haar eerste boek was "The clan of the Cave bear. "
Geweldige serie...
Inderdaad, maar in die tijd was het leven van Neanderthalers nog veel minder gedetecteerd. De vondsten van uit Neanderthalers afkomstig DNA in mensen beneden de Pyreneeën en op enkele andere plaatsen in Europa zijn van de laatste twee jaar. Dat er vruchtbare hybriden mogelijk waren werd niet verwacht.
En ja, ik heb een verdomd vruchtbare koker doordat ik al een halve eeuw de literatuur volg over het ontstaan van religies. Interessant hoor, maar je wordt er wel overtuigd atheïst van.
Integratie zonder assimilatie = infiltratie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77304
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Ariel »

Ik zit al een tijdje op haar nieuwe boek te wachten, en ik zie net dat haar boek in maart uitkomt.
Het is het laatste deel. -The Land of Painted Caves: - Ik kan niet wachten, en ik heb het alvast besteld. ...

Door Jean Auel ben ik meer gaan lezen en me verdiepen in de Neanderthalers en de Cro-Magnon mens.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Dhana »

Pointer schreef:
Ariel schreef:Komt dit stuk uit je eigen koker Pointer ?

En heb jij de boeken van Jean Auel wel eens gelezen ? Haar eerste boek was "The clan of the Cave bear. "
Geweldige serie...
Inderdaad, maar in die tijd was het leven van Neanderthalers nog veel minder gedetecteerd. De vondsten van uit Neanderthalers afkomstig DNA in mensen beneden de Pyreneeën en op enkele andere plaatsen in Europa zijn van de laatste twee jaar. Dat er vruchtbare hybriden mogelijk waren werd niet verwacht.
En ja, ik heb een verdomd vruchtbare koker doordat ik al een halve eeuw de literatuur volg over het ontstaan van religies. Interessant hoor, maar je wordt er wel overtuigd atheïst van.
Dat laatste is ook bij mij het geval, Pointer. Ik smul werkelijk van religieuze archeologie. Alleen is het voor mij allemaal geen bewijs dat God niet kan bestaan, maar wel dat we Hem met evoluerende ogen mogen bekijken en/of vanuit een breder ontwikkeld bewustzijn. Maar dat is een kwestie van persoonlijke interpretatie.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Gebruikersavatar
Pointer
Berichten: 117
Lid geworden op: wo sep 26, 2007 4:10 am
Locatie: NL
Contacteer:

Re: Heerschappij van de Vrouw sinds 1000 eeuwen prehistorie

Bericht door Pointer »

Dhana schreef:...Alleen is het voor mij allemaal geen bewijs dat God niet kan bestaan, maar wel dat we Hem met evoluerende ogen mogen bekijken en/of vanuit een breder ontwikkeld bewustzijn. Maar dat is een kwestie van persoonlijke interpretatie.
Je kunt de evolutie niets kwalijk nemen want dat zit vol volkomen willekeurige mutaties. Wanneer er echter een virtuele schepper mee zit te spelen dan wordt het anders, want dan is die metafysische entiteit ongelooflijk aan het knoeien, omdat de totale mislukkingen onvergelijkelijk veel vaker voorkomen dan de moeizame successen. Wat een onvoorstelbare kluns is die onfeilbare, alwetende en almachtige dan. Als student zou die virtuele schepper bij mij geen schijn van kans gehad hebben om de eerste drie maanden van de studie vol te maken. Trouwens als ik de onverantwoordelijke gek, die dan ook verantwoordelijk is voor de hersenbeschadiging waar mijn zoon Willem op 18 augustus 1973 geboren is, ooit tegenkom, dan maak ik hem meteen dood.
Ook vraag ik me af, waar heb je in godsnaam een god voor nodig? Naar mijn idee is alles wat onnodig is, ook onbruikbaar en dat zie ik breed want spiritualiteit, op andere gronden dan volkomen onzin, acht ik hoog. De spiritualiteit die ik waardeer, vind je in kunst en wetenschap, omdat het werk van lieden die reeds lang ongemeen dood zijn, nog steeds inspirerend werkt in het heden. De dode stof, materie, door Rembrandt gebruikt is door de meester tot eeuwig leven gebracht. En dan heb je nog muziek, poëzie en de stelling van Pythagoras, dat soort dingen.
Ik ben niet altijd ongelovig geweest hoor. O jeetje, nee!
Ik heb er een versje over gemaakt, een sonnet zelfs:
PNIëL

Zocht ik de zekerheid op mijn ontdekkingsreizen,
bij de profeten en de snakkers, die ik sprak,
was men heel goed in staat tot doorverwijzen
naar een godheid, die uiteindelijk ontbrak.

Toen heb ik god uit alle macht toch nog gevonden.
Ik geef het toe, al slaat me dat nog uit het lood,
hij was in staat mijn ziel en lichaam te verwonden.
Maar al te gretig gaf ik hem mijn zwaktes bloot.

Ik confronteerde hem met onzin, neergeschreven
als zijn woord en wees op dwaallicht dat het voert.
Ik ben hem daarbij steeds op punten voorgebleven,
heb al zijn bodygards hartgrondig uitgevloerd.

Greep ik hem aan op misbruik van beweerde zonden,
op grond waarvan hij zoveel mensenbloed vergoot,
dan werd zijn willekeur met groot gelijk verbonden.

Terwijl mijn eigen bloed nog op de aarde spoot,
heb ik hem toen, uit zelfbehoud, voorgoed gedood
en op een kruis te Pniël stevig vastgebonden.
Integratie zonder assimilatie = infiltratie
Plaats reactie