Vrouw in Islam

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Vrouw in Islam

Bericht door Gülay »

Vrouwen in de Islam

Vrouwen zijn niet minderwaardig aan mannen
Het is bewezen de vrouwen vele taken aankunnen die mannen doen, en soms zelfs nog beter.
Dus waarom zouden we in in deze situaties de vrouw minderwaardig aan de man beschouwen?

Volgens de Islam, zijn vrouwen niet minderwaardig aan mannen. Allah heeft hen beiden geschapen, en zij zijn gelijk in de ogen van Allah.
Wanneer zij gelijk zijn in de ogen van Allah, hoe kunnen zij dan minderwaardig zijn in de maatschappij of in de ogen van mannen?

Allah zegt in de Koran:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.

(Al-Hoedjoeraat 49:13).

Volgens de islam vullen mannen en vrouwen elkaar aan. Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden. Er zijn wat verschillen tussen de rol die de man en de vrouw hebben in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het ander minderwaardig. De gedachte van superieurheid en minderwaardigheid komt vanuit sommige van onze niet-islamitische culturen, maar het maakt zeer zeker geen deel uit van de islam.

Sommige mensen misinterpreteren het vers uit de Koran, Soerat An-Nisaa 4:34

“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”

Deze Aya gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.

Ten tweede gaat deze Aya gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.

Slaan van vrouwen
Blijkbaar leeft bij velen de overtuiging dat slaan van vrouwen in de Islam is toegestaan. Maar laten we onszelf eerst de volgende vragen voorhouden: Komt het slaan van vrouwen alleen voor bij moslims? Komt het ook bij andersgelovigen voor? Zijn andersgelovigen er in geslaagd om vrouwenmishandeling volledig uit de samenleving te verbannen. Op welke wijze kun je het slaan van vrouwen voorkomen en hoe zou je dat volgens de Islam kunnen aanpakken?

De profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

En van Aisha (de vrouw van de profeet) weten we dat de profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: 'Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, "Pas op Abu Masud", maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De profeet zei:" Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar." Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.'

De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): 'Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar[door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.'

Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): 'En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.'

De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:

De voorbeeldfunctie van de profeet Mohammed, die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
Het inbouwen van een 'stappenplan' door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan
Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen) Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.
Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.
Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.

In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzet te plegen. Het is mijns inziens een legitieme grond voor echtscheiding als een man zijn handen niet thuis kan houden.
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Jij kijkt naar mij
En je bent blij dat je mij niet bent. Jij voelt je 'vrij' '
'T is echt jammer dat je de realiteit niet kent
Het enige wat jij doet is naar mij staren
Staren naar mijn bedekte haren
Jij denkt dat ik een analfabeet ben En dat ik de Nederlandse taal niet ken. Jij denkt dat ik niks kan
En dat ik geen waarde heb in de ogen van de man
Jij bent zo blij dat je mij niet bent.

Echt jammer dat je de realiteit niet kent
Ik zal je eens wat zeggen
En je de realiteit uitleggen
Het zit namelijk zo:
Misschien zie ik er niet uit als een mooie meid
Maar wat ik wel heb is innerlijke schoonheid
Jij vindt mijn Hijaab 'ouderwets' en 'uit de tijd'
Maar mijn Hijaab geeft mij vrijheid en heeft mij bevrijd
Ik heb de kracht om mijn Hijaab te zien als mijn religieuze plicht en RECHT
Ook al betekend dat een levenslang gevecht
Mijn Hijaab heeft namelijk een bijzonder effect
Mannen behandelen mij met respect
Wanneer zij mij zien slaan zij hun ogen neer
Dit heb ik te danken aan de regel van de Barmhartige Heer
Want Hij weet wat het beste is voor mij
Hij weet wat het beste is voor jou en mij
Ik weiger aangekeken te worden met de lustvolle blik van de man
Ik weiger gehoor te geven aan het geroep van Shaytan
Mijn kostbare lichaam showen aan de man
Dat is wat hij van me wilt, mijn grootste vijand..... Shaytan
Onderdrukt ben ik absoluut niet
Ik ben al 1400 jaar geleden bevrijd
Jammer dat jij dat niet ziet
Jouw mini-rok is pas ouderwets en uit de tijd
O ongesluierde vrouw, wordt wakker en kijkt
De Hijaab is niet wat het lijkt
Het is mijn vrijheid en mijn leven
Denk eens na voor heel even
Moge de Almachtige mij de kracht geven
Om volgens Zijn voorschriften te leven
En moge Hij jou de goede weg wijzen
En ons allen naar Jannah leiden
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”

Deze Aya gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.
Waar staat dat deze aya uitsluitend gaat over de gezinssituatie...?

Wanneer mannen en vrouwen zo gelijkwaardig zijn...waarom mogen vrouwen dan niet zelf de verantwoordelijkheid hebben over zichzelf...?
Blijkbaar leeft bij velen de overtuiging dat slaan van vrouwen in de Islam is toegestaan. Maar laten we onszelf eerst de volgende vragen voorhouden: Komt het slaan van vrouwen alleen voor bij moslims? Komt het ook bij andersgelovigen voor? Zijn andersgelovigen er in geslaagd om vrouwenmishandeling volledig uit de samenleving te verbannen.
Overal worden vrouwen geslagen.
Grote verschil echter tussen de islam en anderen is dat het binnen de islam is toegstaan.
Op welke wijze kun je het slaan van vrouwen voorkomen en hoe zou je dat volgens de Islam kunnen aanpakken?
b.v. door binnen de islam een verbod op slaan in te stellen...?
Lijkt mij een goed begin.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Ik vond, gisteren tijdens de uitzending van het Eurorsongfestival, de overwinnares van vorig jaar, evenals de dansgroepen, uitermate prachtig !!! Nog een geluk dat die niet allemaal in een hijaab verpakt zaten !
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Waar staat dat deze aya uitsluitend gaat over de gezinssituatie...?
Het is duidelijk dat het gaat over de gezinssituatie..aangezien er bedoeld wordt dat de man verantwoordelijke wordt gesteld in het gezin en over zijn gezin..

Ik snap niet wat daar zo slecht aan is..
Er moet toch iemand verantwoordelijk zijn?
Maar dat betekent niet dat de vrouw absoluut geen verantwoording heeft..de vrouw heeft de meeste verantwoording over haar kinderen en het huishouden..zij bepaald wat daar gebeurd..
Maar in een islamitisch gezin heeft de moslim man de financiele verantwoordelijkheid over zijn vrouw en kinderen het is zijn plicht hen te financieren en te zorgen dat zij een dak boven het hoofd hebben en er eten op tafel staat.


En ja, je hebt gelijk slaan wordt toegestaan binnen de Islam..
Maar heb je ook gelezen wat voor regels en maatregelen daar aan vooraf gaan eer dat de man de vrouw een LICHTE tik zou mogen geven..?

Met betrekking tot het slaan van uw vrouw, dit is niet de eerste optie bij een conflict. Ten eerste zou je met haar moeten praten en haar adviseren (wanneer zij schuld draagt aan het conflict). Als dat na een tijd niet blijkt te werken, dat zou de man haar moeten verlaten in haar bed (d.w.z., dat hij gedurende een periode geen gemeenschap met haar heeft). Als dat niet helpt (en er geen enkele andere uitweg beschikbaar is) mag hij haar slaan, maar niet hard, zoals Allah zegt (vertaling):

"En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen in bed en (als dat niet helpt) slaan hen (licht, als er enig nut uit voort kan komen). Indien zij jullie dan gehoorzamen; zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen. Voorwaar, Allah is Verheven, Groots." (Soerat an-Nisaa, 4:34)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegen van Allah zij met hem) heeft ons verteld dat de beste van de mensheid niet degenen zijn die hun vrouwen slaan.Je zou de Kuran nu als 'wetboek' moeten zien..
De Kuran staat niet achter het slaan van de vrouw, er wordt zelfs geadviseerd eerst andere maatregelen te nemen..door met haar te praten..haar te negeren enz.
Wanneer het dan echt nodig mocht zijn... (en ik denk dat het in de meeste situaties allang niet meer nodig is..) dan wordt er in de Kuran gezegd dat er een lichte tik mag worden gegeven..
Een lichte tik waarvan de vrouw niet eens wat voelt..
Het is dus meer een symbolische tik die er wordt bedoelt..om de vrouw duidelijk te maken dat het menens is..
Er staat nergens dat je je vrouw een paar knallen voor haar bek mag geven en als ze dan nog niet ophoudt dat je haar helemaal in elkaar mag slaan..
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Ik citeer:
De situatie van moslimvrouwen is de laatste tijd weer een aantal malen negatief in het nieuws geweest door o.a. uitspraken van imams over het slaan van vrouwen en TV-reportages over gedwongen huwelijken en huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse gezinnen.De positie van de vrouw staat geloof ik bovenaan de top tien van onderwerpen waar de meeste vooroordelen over bestaan. En dan bedoel ik niet alleen bij de doorsnee Nederlander, maar vooral ook bij macho's uit islamitische landen van herkomst. Over het slaan van vrouwen staan in de koran zowel verzen die het toestaan (met bepaalde restricties) als verzen die het afkeuren (of zelfs verbieden). Begrijpelijk dat typische mannenmaatschappijen (wat de meeste islamitische landen helaas nog zijn) geneigd zijn deze laatste verzen te negeren. Toch blijkt ook uit de overlevering dat het slaan van vrouwen, hoe zacht ook, niet de voorkeur van onze geliefde profeet had. Er is dus voor moslims die verder kijken dan hun neus lang is nog een taak weggelegd m.b.t. het verspreiden van kennis over de islam in eigen gelederen.De meeste huwelijken in islamitische landen worden traditiegetrouw door ouders gearrangeerd. Vaak is daar prestige of financieel voordeel bij in het spel. We moeten echter bedenken dat een huwelijk waarbij de huwelijkspartners elkaar niet van tevoren hebben leren kennen, of waarbij één of beide partners zich tegen het huwelijk verzetten, volgens de islamitische wet strikt genomen ongeldig is. Eén van de zwakkere punten van de islamitische regels vind ik zelf dat het meisje geacht wordt met het voorgestelde huwelijk in te stemmen als zij niet protesteert. Daar kan makkelijk misbruik van gemaakt worden door vaders die meer houden van het geld van hun a.s. schoonfamilies dan van hun eigen dochters.Een huwelijk uit liefde is in de islam overigens niet verboden. Een argument daartegen kan zijn dat liefde vaak maar van korte duur blijkt. Als twee mensen verliefd worden zijn zij natuurlijk geneigd elkaars goede kanten te idealiseren, terwijl de minder goede kanten ontzien worden. Als je dan een tijdje met elkaar samenleeft, kan het zijn dat die minder goede kanten sterker naar voren komen of ergernis gaan oproepen.Om te voorkomen dat men snel op elkaar uitgekeken raakt, verbindt de islam een aantal regels aan het huwelijk en heeft onze geliefde profeet Muhammad aanbevelingen gedaan voor de omgang met elkaar. Eén van die aanbevelingen is bijvoorbeeld, dat je de minder goede - of zelfs slechte - eigenschappen van je partner niet moet gaan benadrukken ten koste van de goede. Ieder mens heeft nu eenmaal tekortkomingen; dat geldt niet alleen voor je partner, maar ook voor jezelf. Partners kunnen elkaar op die punten wellicht aanvullen.Het huwelijk wordt in de islam ook gezien als een 'zakelijke' overeenkomst, waarbij men zich door middel van een geschreven contract aan een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar verbindt. De belangrijkste hiervan wil ik kort noemen.1. De man wordt gezien als hoofd van het gezin, als leider, of liever als eindverantwoordelijke. Hoewel de vrouw haar man in principe moet gehoorzamen, mag de man dit niet zien als vrijbrief voor autoritair gedrag. Zeker bij het nemen van belangrijke beslissingen behoort hij met zijn vrouw te overleggen en haar om advies te vragen. Doet hij dat niet, en eist hij van zijn vrouw absolute gehoorzaamheid, dan is van een harmonisch gezinsleven natuurlijk geen sprake.2. Het is de taak van de man om het gezin van al het nodige te voorzien. Dat wil zeggen dat de man kostwinner is en zijn vrouw en kinderen tenminste recht hebben op voedsel, kleding en huisvesting. Een man mag zijn vrouw nooit dwingen om te werken om daarmee mede in deze basisbehoeften te voorzien. Anderzijds mag een vrouw natuurlijk uit eigen beweging een bijdrage leveren. Als een man zich niet aan deze verplichting houdt, of bijvoorbeeld zijn geld aan allerlei luxe-artikelen besteedt terwijl zijn vrouw met tweedehands kleding genoegen moet nemen, dan geeft dit de vrouw het recht een scheiding aan te vragen.3. De islam kent geen gemeenschap van goederen. Wat de man meer verdient dan voor de dagelijkse levensbehoeften nodig is, kan hij naar believen voor zichzelf besteden. Wat de vrouw eventueel meebrengt, erft of verdient (er is voor vrouwen geen verbod om buitenshuis te werken) is alleen voor haar; haar man kan daar geen enkel recht op doen gelden.4. Een islamitisch huwelijk is niet geldig zonder bruidsschat, dat wil zeggen een cadeau dat de man aan zijn aanstaande vrouw geeft. Dat kan een geldbedrag zijn, mooie kleding of een simpele ring. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor, zolang het maar in overeenstemming is met de wensen van de bruid en de financiële mogelijkheden van de bruidegom. Zij moeten hierover dus van tevoren overleggen en desnoods onderhandelen. De bruidsschat is een cadeau van de bruidegom aan zijn bruid. Hij kan deze later dus nooit terugeisen. Ook is het niet de bedoeling dat hij het meisje van haar ouders koopt, zoals in sommige culturen nog steeds gangbaar is.Tenslotte nog dit: Ik zei al dat het niet nakomen van bepaalde verplichtingen een vrouw het recht geeft om te scheiden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het katholicisme is echtscheiding dus toegestaan, zowel op initiatief van de man als van de vrouw, hoewel het als een laatste uitweg gezien wordt. Voordat het zover is moet eerst alles in het werk gesteld worden om de goede verstandhouding te herstellen, bijvoorbeeld door tussenkomst van elkaars familieleden of een imam. Maar als dit niet meer mogelijk blijkt en het huwelijk voor één of beide partners een kwelling is geworden, kan het beter zijn om uit elkaar te gaan en elkaar een nieuwe start te gunnen.
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Vergeet ook niet..

Dat in de Islam de profeet Mohammed een groot voorbeeld is.
Het feit dat Mohammed nog nooit zijn vrouw heeft geslagen moet een groot voorbeeld zijn voor alle moslim mannen (en vrouwen)
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Het is duidelijk dat het gaat over de gezinssituatie..aangezien er bedoeld wordt dat de man verantwoordelijke wordt gesteld in het gezin en over zijn gezin..
Ik zie niet waaruit blijkt dat het "duidelijk" is dat het de gezinssituatie betraft..?
“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”
Ik zie in bovenstaand geen enkele beperking.
Het lijkt mij idd vrij "duidelijk" wat daar staat.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

En ja, je hebt gelijk slaan wordt toegestaan binnen de Islam..
Maar heb je ook gelezen wat voor regels en maatregelen daar aan vooraf gaan eer dat de man de vrouw een LICHTE tik zou mogen geven..?
Doet er allemaal niet toe.
Een vrouw een tik geven MAG.
Mag het andersom ook..?
(let wel...ik heb een afschuw van slaan...het is enkel een teken van onmacht....degene die geslagen wordt is de sterkere)

Je zou de Kuran nu als 'wetboek' moeten zien..
De Kuran staat niet achter het slaan van de vrouw, er wordt zelfs geadviseerd eerst andere maatregelen te nemen..door met haar te praten..haar te negeren enz.
Wanneer het dan echt nodig mocht zijn... (en ik denk dat het in de meeste situaties allang niet meer nodig is..) dan wordt er in de Kuran gezegd dat er een lichte tik mag worden gegeven..
Een lichte tik waarvan de vrouw niet eens wat voelt..
Het is dus meer een symbolische tik die er wordt bedoelt..om de vrouw duidelijk te maken dat het menens is..
Er staat nergens dat je je vrouw een paar knallen voor haar bek mag geven en als ze dan nog niet ophoudt dat je haar helemaal in elkaar mag slaan..
Wat een ongelooflijk denigrende onzin.
Andersom werkt dat zeker ook zo..?
Wanneer de man "ongehoorzaam" is aan de vrouw...?
KAN een man eigenlijk wel ongehoorzaam ziojn aan een vrouw..?
Wat gebeurt er wanneer een vrouw die meneer een "tik" terug verkoopt..?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Vergeet ook niet..

Dat in de Islam de profeet Mohammed een groot voorbeeld is.
Het feit dat Mohammed nog nooit zijn vrouw heeft geslagen moet een groot voorbeeld zijn voor alle moslim mannen (en vrouwen)
Ik meen me te herinneren dat er een hadith is waar mohammed aisha toch echt geslagen heeft....?
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Hoewel de vrouw haar man in principe moet gehoorzamen
Waarom...?
Amorele atheistische nitwit
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Monique, ik meen dat een discussie met jou haast onmogelijk is..

Je bent tegen de Islam..hoe ik het wend of keer en je vat elk stuk uit de Kuran negatief op..
Daar kan ik niets aan veranderen..en dat heet ook geen discussie meer..

Je bent een zeer kinderachtige vrouw moet ik toegeven..

Zo'n vrouw die denkt geemancipeert te zijn en denkt dat ze voor alle vrouwen van de wereld op moet komen..net zoals de rest hier van het forum..
Alsof alle moslim vrouwen zielig zijn en geslagen worden door hun man..
Ik kan niet ontkennen dat er in de Kuran staat dat er een lichte tik uitgedeeld mag worden..
Ook staat de vrouw boven de man (dit is overigens in elke religie het geval)
Dat dat jou niet aanstaat..tsja dat is jou goed 'recht'..dat mag je allemaal zelf weten..
Maar ga nu niet net doen alsof de Islam achter het slaan van vrouwen staat..

Vrouwen van tegenwoordig moeten allemaal zo hard schreeuwen en roepen wanneer er wordt gezegd dat de man boven de vrouw staat..want we zijn ooohh zo onafhankelijk..

Het is net als met een kudde dieren..er is er altijd een de leider..
Het is de natuur
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Gülay schreef: Je bent tegen de Islam..hoe ik het wend of keer en je vat elk stuk uit de Kuran negatief op..
Daar kan ik niets aan veranderen..en dat heet ook geen discussie meer..
Dus, als je geen gelijk krijgt is het geen discussie meer ....??!
EEn plaatselijk spreekwoord zegt : ' Zelfkritiek is het begin van alle wijsheid'. Begin daar dan maar eens mee i.p.v. al uw 'wijsheid' uit een boek te halen :roll:
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Güley, als er dan toch geen verschil is tussen mannen en vrouwen, wat let je om de rollen eens om te draaien?

Jij zorgt voor het huishouden en voor de kinderen en in ruil daarvoor krijg je eten en wat kleding.
Je vrouw gaat werken in haar eigen zaak of bij haar eigen werkgever en alles wat ze verdient is van haar. (ze moet jullie wel van voedsel en kleding voorzien).
Bovendien mag ze er natuurlijk nog drie andere mannen ook bij onderhouden indien ze voldoende verdient.

Vermits zij de zaakwaarnemer is, ben jij natuurlijk gehoorzaamheid verschuldigd. En als je niet luistert dan krijg je een (lichte) tik, om aan te tonen dat het menens is!

Uiteraard zal zij alle beslissingen zelf nemen, vermits zij de beheerder van haar eigen gelden is en zij dus kan beslissen waar jullie gaan wonen en onder welke omstandigheden.
Jij màg (als je persé wil) ook nog een jobke gaan doen, maar uiteraard zal de huishouding en de opvoeding van de kinderen jouw eerste prioriteit zijn: je moet dus zorgen dat het eten klaarstaat en de boel volkomen in orde tegen dat je vrouw thuiskomt. De was en de plas zal ook gedaan zijn tegen dat zij - moe maar voldaan - terug van het werk huiswaarts keert. Bovendien zorg je er tevens voor dat de kinderen rustig zijn zodat ze niet nodeloos gestoord wordt.

En om er zeker van de zijn dat andere vrouwen niet op jou beginnen te geilen mag je niet buiten tenzij je volkomen in een lap stof gewikkeld zijt natuurlijk!

Bovendien, als je vrouw niet echt gelukkig meer is met jou, kan ze gewoon driemaal zeggen dat ze het beu is, en dan mag je je bruidsschat nemen en zorgen dat je haar huis zo snel mogelijk verlaat. Je zal dan gelukkig steeds bij je zuster terechtkunnen. Dat je de slechts de helft hebt geërfd van hetgeen je zus heeft gekregen, vind je doodnormaal, want uiteindelijk mag je samen met haar man voor haar huishouden gaan zorgen. Echt gezellig zo met zijn tweetjes.

Gelijk is gelijk!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Hi Güley,

Er zijn al heel wat discussies hier gevoerd over het slaan van vrouwen. Je kan niet anders zeggen dan dat vrouwen gewoon mogen worden geslagen volgens de islam, sterker, het moet zelfs, want als vrouwen niet met alle mogelijke middelen in het gareel worden gehouden, betekent dit het einde van de islam. Zelfs eremoord wordt om deze reden door vele rechters en wetten gelegitimeerd. Maar slaan is in geen enkel islamitisch land verboden. Zoals je weet mogen vrouwen ook niet scheiden, alleen in geval van onvruchtbaarheid van de man, mits ze dat kan aantonen. Maar als ze probeert een scheiding te krijgen wegens mishandeling zegt de rechter: "gehoorzaam je man wat beter, besteed meer aandacht aan zijn problemen, en maak je zelf mooi. Het is de schuld van je eigen gedrag dat je wordt geslagen." Dit heb ik al in vele verslagen van rechters gelezen.

Ook heeft de profeet zijn vrouw geslagen, hier volgen een aantal hadiths etc. waaruit blijkt dat de islam helemaal niet negatief staat tegen het slaan van vrouwen. Er zijn er nog wel meer. Lees bijvoorbeeld de sira van Mohammed, dan zul je ook zien dat het slaan van vrouwen en slaven bij Mohammed geen enkele verontwaardiging oproept.

Mohammed slaat Aisha:
Sahih Muslim

Sahih Muslim, Book 004, Number 2127:

He struck me on the chest which caused me pain, and then said: Did you think that Allah and His Apostle would deal unjustly with you?
Lees hier de hele hadith:

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/
hadithsunnah/muslim/004.smt.html#004.2127

Abu Dawud:

Book 11, Number 2142:
Verteld door Umar ibn al-Khattab:

De profeet zei: Een man zal niet worden gevraagd naar de reden waarom hij zijn vrouw slaat.
HISTORICAL CONTEXUAL BACKGROUND ON 4:34
Here is the reference for the background of 4:34.

"A women complained to Muhammad that her husband slapped her on the face, (which was still marked by the slap). At first the prophet said to her: "Get even with him", but then added: "Wait until I think about it". Later on, Allah supposedly revealed 4:34 to Muhammad, after which the prophet said: "We wanted one thing but Allah wanted another, and what Allah wanted is best". [To beat your wife is best.]

The above quote comes from Razi's "At-Tafsir al-Kabir" on 4:34 (Quoted in “Beyond the Veil [7]. Razi is one of the greatest Muslim scholars.
Abu Dawud

Book 11, Number 2141:
verteld door Abdullah ibn AbuDhubab:

Iyas ibn Abdullah ibn AbuDhubab deed verslag van de volgende uitspraak van de apostel van Allah: Sla Allahs dienstmaagden niet, maar toen Umar bij de Apostel van Allah kwam en zei: Vrouwen worden aangemoedigd tegen hun echtgenoten gaf de profeet toestemming ze te slaan. Daarop kwamn veel vrouwen bij de familie van de apostel van Allah met klachten over hun echtgenoot. Hierom zei de apostel van Allah: Veel vrouwen komen bij Mohammeds familie om te klagen over hun man. Dat zijn niet de besten onder jullie.
Bukhari
Volume 7, boek 72, Nummer 715:
Verteld door 'Ikrima:

Rifa'a verstootte zijn vrouw, waarna 'AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi met haar trouwde. 'Aisha zei dat de vrouw, die een groene sluier droeg, tegen haar (Aisha) klaagde over haar echtgenoot, (en ze toonde haar een groene plek op haar huid, veroorzaakt door slagen). In die tijd steunden de vrouwen elkaar, dus toen Allahs profeet kwam, zei Aisha: "Ik heb nog nooit een vrouw zo zien lijden als de gelovige vrouw. Kijk! Haar huid is nog groener dan haar kleren!"

Toen 'AbdurRahman hoorde dat zijn vrouw bij de profeet was geweest, kwam hij met twee zonen van een andere vrouw. Ze zei: 'Bij Allah! Ik heb hem geen kwaad gedaan, maar hij is impotent, en hij is net zo nutteloos als dit.", terwijl ze de franje van haar kleding liet zien.
'Abdur-Rahman zei: "Bij Allah, o Allahs apostel! Ze liegt! Ik ben heel sterk en kan haar bevredigen, maar ze is ongehoorzaam en wil terug naar Rifa'a".
Allahs apostel ze tegen haar: 'Als dat je bedoeling is, weet dan dat het wettelijk verboden is om met Rifa'a te hertrouwen tenzij Abdur-Rahman geslachtsgemeenschap met je heeft gehad."
Toen zag de profeet de twee jongens met 'Abdur-Rahman en vroeg hem: "Zijn dit je zonen?" Daarop antwoordde 'AbdurRahman: "Ja." De profeet zei: "Je beweert wat je beweert (nl. dat hij impotent is)? Maar bij Allah, deze jongens lijken op hem zoals een koe lijkt op een koe."
Het is wel duidelijk wie het voor de mishandelde vrouw opneemt, en dat is niet Mohammed. De mishandelende man stond volgens de islam helemaal in zijn recht. Mo zat er echt niet mee.

Hier een artikel over slaan:

http://www.faithfreedom.org/Articles/Ar ... n30907.htm

Het belangrijkste van het slaan is te zorgen dat de islam niet verwatert. Als vrouwen vrij zijn om te gaan waar ze willen, en ze kunnen dus ook seks hebben met willen, zal de islam verwateren. Daarom is slaan een van de redenen om te voorkomen dat vrouwen baas in eigen buik worden. Ook het opsluiten van vrouwen in hun huizen dient daarvoor, en gruwelstraffen zoals steniging en zweepslagen. Zweepslagen laten gruwelijke littekens achter. Het is duidelijk dat de koran helemaal geen moeite heeft met wreedheid als het gaat om de bescherming van de islam tegen vrije vrouwen.
Laatst gewijzigd door nina op ma mei 17, 2004 3:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Volgens de Islam, zijn vrouwen niet minderwaardig aan mannen. Allah heeft hen beiden geschapen, en zij zijn gelijk in de ogen van Allah.
Dat klopt dus niet. De islam zegt duidelijk dat de vrouw inferieur is aan de man. Hooguit kun je zeggen dat voor Allah inferieur gelijk is aan superieur.
Maar dat is een onzinnige redenering. Allah bestaat niet, maar de minderwaardige positie van de moslimvrouw bestaat wel degelijk.
Wanneer zij gelijk zijn in de ogen van Allah, hoe kunnen zij dan minderwaardig zijn in de maatschappij of in de ogen van mannen?
Nou, door net te doen alsof inferieur hetzelfde is als superieur. Maar daar trapt niet iedereen in. 8)
Allah zegt in de Koran:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen.
Dus vanwege het feit dat er seks bestaat en dat mensen worden geboren na seks tussen man en vrouw zouden mannen en vrouwen in de islam gelijkwaardig zijn???

Dat is natuurlijk onzin. Alle mensen in de hele wereld worden geboren dankzij seks. Ook al voor de islam bestond. Het feit dat in patriarchale culturen vrouwen worden onderdrukt heeft daar helemaal niets mee te maken.
Volgens de islam vullen mannen en vrouwen elkaar aan. Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden.
Ja, de man is leider, en de vrouw vult hem aan als zijn onbetaalde slavin. De man mag zijn vrouw slaan als zij hem niet naar behoren aanvult.

Het is prima dat mensen elkaar aanvullen, maar niet als hun plichten en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op stereotiepen en vooroordelen over mannen- en vrouwenrollen.
Deze Aya gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.
Precies. Het gaat over die aanvullende taken die je zelf al eerder noemde. De vrouw heeft de zorg voor het gezin, wordt niet betaald voor haar werk, en wordt geslagen door haar baas, haar man dus. Dat is die beroemde islamitische rolverdeling tussen man en vrouw. En volgens dat islamitische idee van aanvulling mag de man zijn vrouw slaan.

Dit is domweg hoe onderdrukking werkt. Dat wil nog niet zeggen dat alle moslimvrouwen worden onderdrukt. Maar de islamitische wet is wel degelijk onderdrukkend.
Ten tweede gaat deze Aya gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.
Ooohhhh.... Dus de islam laat de man zijn vrouw beschermen door haar in elkaar te slaan.... ik kan het nu echt niet meer volgen, hoor. :? :?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Gülay schreef:Monique, ik meen dat een discussie met jou haast onmogelijk is..

Je bent tegen de Islam..hoe ik het wend of keer en je vat elk stuk uit de Kuran negatief op..
Daar kan ik niets aan veranderen..en dat heet ook geen discussie meer..
Wanneer iets op mij als zijnde "negatief" overkomt vat ik dat idd negatief op. Wat vreemd.
Je bent een zeer kinderachtige vrouw moet ik toegeven..
Omdat ik niet klakkeloos je uitleg accepteer ben ik kinderachtig...?
Het zij zo.
Zo'n vrouw die denkt geemancipeert te zijn en denkt dat ze voor alle vrouwen van de wereld op moet komen..net zoals de rest hier van het forum..
Ik DENK niet alleen geemancipeert te zijn..ik BEN het ook...nog veel erger.
Ik heb helemaal niet de behoefte om voor alle vouwen in de wereld op te komen. Die leeftijd heb ik gehad.
Ik heb enkel nog de neiging om onzin uitgelegd te krijgen.
Alsof alle moslim vrouwen zielig zijn en geslagen worden door hun man..
Wie zegt dat..?
Ik meen begrepen te hebben dat er enkel gezegd is dat er in de koran staat dat HET MAG. Niemand heeft gezegd dat iedere moslim het ook DOET. Dat maak jij ervan.
Ik kan niet ontkennen dat er in de Kuran staat dat er een lichte tik uitgedeeld mag worden..
Mooi...nu zijn we er...daar ging het om.
Ook staat de vrouw boven de man (dit is overigens in elke religie het geval)
Je bedoelt waarschijnlijk dat de man boven de vrouw staat.
Dat is idd in iedere religie zo. Ik heb dan ook geen religie.
Ik geloof ook niet dat er in andere religies zo ontzettend zwaar aan getild wordt. Wanneer dat namelijk wel zo zou zijn zouden alle christelijke vrouwen in nederland thuis aan het aanrecht staan. Volgens mij is dat niet zo.

Dat dat jou niet aanstaat..tsja dat is jou goed 'recht'..dat mag je allemaal zelf weten..
Mooi...niet echt een islamitische instelling geloof ik..maar..je leert het nog wel..
Maar ga nu niet net doen alsof de Islam achter het slaan van vrouwen staat..
Je zegt net zelf dat in de koran staat dat het mag.
Dus..omdat in de koran staat dat het mag staat de islam er niet achter..? Die logica ontgaat me. Wanneer de islam NIET achter het slaan van vrouwen zou staan zou er in de koran staan dat het NIET mag...denk je ook niet..?
Vrouwen van tegenwoordig moeten allemaal zo hard schreeuwen en roepen wanneer er wordt gezegd dat de man boven de vrouw staat..want we zijn ooohh zo onafhankelijk..
Wanneer vrouwen de kans krijgen wel ja.
En dat is nu juist de angst van mannen...onafhankelijke vrouwen....daar is die hele koran op gestoeld....de angst van mannen.
Het is net als met een kudde dieren..er is er altijd een de leider..
Het is de natuur
idd...1 grote kudde en allah is de leider.
Amorele atheistische nitwit
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Sprot,

Ik kom hier niet om mijn gelijk te krijgen..
Ik kom hier om jullie proberen te laten inzien dat de Islam niet is wat jullie denken..

Om heel eerlijk te zijn..heb ik mij niet echt verdiept in het slaan van de vrouw..
Mijn toekomstige man zal mij niet slaan..en als hij dan ook maar een keer de neiging zal krijgen mij een tik te verkopen kan hij een schop onder zijn hol krijgen

Nina, om eerlijk te zijn heb ik mij nog niet erg in de hadiths verdiept..
Wel weet ik dat niet alle hadiths betrouwbaar zijn..
Ik kan dus niets zeggen over de gekopieerde stukken van jouw want weet absoluut niet of het betrouwbare bronnen zijn..

Monique

'Dat dat jou niet aanstaat..tsja dat is jou goed 'recht'..dat mag je allemaal zelf weten..

Mooi...niet echt een islamitische instelling geloof ik..maar..je leert het nog wel..'


Kun jij mij dat uitleggen?
Waarom zou dit geen islamitische instelling zijn?
In de Islam geloven we dat ieder mens geboren is met een eigen wil..
Je mag doen en laten wat je wilt..
Dat is jouw recht..
Of het ook uiteindelijk positief voor je uit zal pakken..tsja..dat is een ander verhaal..
Maar niemand zegt dat jij het recht niet hebt hoor..


Manon..
Ik ben een vrouw!

Ik kan niet ontkennen, dat er dingen in de kuran staan en vanuit de Islamitische 'cultuur' de mannen boven de vrouwen staan..
Als moslim vrouw accepteer je zoiets..
Je accepteert niet dat je man over je heen loopt maar je accepteert dat hij toch een andere positie heeft..
Ook nog steeds in de maatschappij..
Wat betreft het aanvullen..
De man en vrouw vullen elkaar beiden aan..
Zo heeft de vrouw haar speciale eigenschappen en zo heeft de man zijn speciale eigenschappen..daarmee vullen deze twee mensen elkaar aan..
Ik vind dat juist heel mooi..
Hoezo gelijkheid?
We kunnen niet allemaal gelijk zijn..
Ik geloof dat de man en vrouw in hun waarden gelijk zijn..
Maar qua positie staan zij niet gelijk..
En ik heb daar vrede mee..
Dat betekent niet dat, zoals ik al eerder zei, ik over mij heen laat lopen..mijn man de baas over mij kan spelen..of hij mij kan meppen..of alles bepaalt..
Maar ik zou respect hebben voor mijn man..en alles doen om een goede vrouw voor hem te zijn..dat is mijn taak..en mijn plicht (in het huwelijk)

Het is duidelijk dat geen van jullie vrouwen hier zouden kunnen leven op een islamitische manier..
Dat is jullie beslissing..daar zijn jullie vrij in..
Maar ik ben tevreden met mijn beslissing..en ik voel mij er gelukkig bij..
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

'Dat dat jou niet aanstaat..tsja dat is jou goed 'recht'..dat mag je allemaal zelf weten..

monique: Mooi...niet echt een islamitische instelling geloof ik..maar..je leert het nog wel..'

Kun jij mij dat uitleggen?
Waarom zou dit geen islamitische instelling zijn?
In de Islam geloven we dat ieder mens geboren is met een eigen wil..
Je mag doen en laten wat je wilt..
Dat is jouw recht..
Of het ook uiteindelijk positief voor je uit zal pakken..tsja..dat is een ander verhaal..
Maar niemand zegt dat jij het recht niet hebt hoor..
Volgens mij is het uiterst onislamitisch wanneer iemand "doet wat ie wil".
Je weet net zo goed als ik dat in islamitische landen iedereen in het gareel behoort te lopen. Leven volgens de regels van allah. Wanneer iemand dat niet doet staan hem/haar vreselijke straffen te wachten.
Wanneer ik in een islamitisch land zou leven zou ik NIET mogen doen en laten wat ik wil.
Ik heb mij gewoon aan de religieuze wtten te houden..of ik nu wil of niet.
Ik zou niet mijn leven kunnen leven zoals ik nu doe en wil.

Of iets voor mij positief of negatief zal uitpakken is geheel en al MIJN zaak en daar heeft NIEMAND iets over te zeggen...of zich mee te bemoeien.

Wanneer de islam werkelijk zo "vrij" zou zijn als jij doet voorkomen zouden er niet zoveel mensen vermoord worden of moeten vluchten vanwege hun "afwijkende" mening/levensstijl....denk je ook niet...?
Amorele atheistische nitwit
Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Bericht door Dutch »

Gülay
Om heel eerlijk te zijn..heb ik mij niet echt verdiept in het slaan van de vrouw..
Mijn toekomstige man zal mij niet slaan..en als hij dan ook maar een keer de neiging zal krijgen mij een tik te verkopen kan hij een schop onder zijn hol krijgen
En groot gelijk heb je!
Maar ... dan word je wel gelijk een ongehoorzame moslima en zal allah je daarvoor straffen... m'enfin, mohamed zag toch reeds dat het merendeel van de helbewoners vrouwen waren, één meer of minder, het steekt zo nauw nog niet.
Wat erger is, is dat je man (die je eten, onderdak en kleren geeft weet je nog) deze schop voor zijn kont niet zou kunnen appreciëren (hij is dat helemaal niet gewoon hoor) en wel eens driemaal in bijzijn van getuigen (moslims natuurlijk) zou kunnen zeggen "ik verstoot je" en hops, daar ga je zonder boe of ba, dag huis, dag kleren, dag eten, dag goede naam (je bent nu namelijk een "opstandige" vrouw die eruit gegooid werd), dag kinderen (als ze al wat ouder zijn en geen borstvoeding meer krijgen of als je man een andere voedster heeft gevonden), dag schoonfamilie...
Welke rechten heb je in zo'n huwelijk? :shock:

Gelukkig maar dat zo'n doemscenario enkel beperkt blijft tot de moslimlanden. Gelukkig maar dat de westerse moslima een beroep kan doen op wereldse wetten die haar basisrechten beschermen! Wees daarom niet hypocriet en geef toe dat de vrouw beter af is zonder islamwetten en mét de in Europa bvb. geldende wetten en rechten.
Of ben jij masochiste?

Dutch


Dutch
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

[/quote]En groot gelijk heb je!
Maar ... dan word je wel gelijk een ongehoorzame moslima en zal allah je daarvoor straffen...

Ik vind niet dat mijn man ooit het recht heeft mij te slaan..nooit..misschien wanneer ik hem vreselijk heb bedonderd..en dat hij dan uit woede mij een tik geeft..dat zou ook de enige reden zijn waarom ik hem zou willen slaan...het liefst zou ik dan zijn ballen eraf hakken en ballensoep er van maken :)
Mijn vriend..ja ik heb een vriend..is gelukkig een redelijk man..die altijd de dingen zal oplossen door te praten..
Overigens Dutch ik weet niet in wat voor omstandigheden jij leeft..ik geloof dat je in tunesie woont? Ik weet niet of ze daar zo streng zijn..
Maar bij mijn man in de familie zijn ze niet zo..

Waarom zou ik een masochiste zijn?
Kom op nou zeg..alsof de Islam een lijdensweg is..

Volgens mij is het uiterst onislamitisch wanneer iemand "doet wat ie wil".
Je weet net zo goed als ik dat in islamitische landen iedereen in het gareel behoort te lopen.

Het is niet on islamitisch..
Of je moslim bent of niet..je hebt nog altijd je eigen wil..
De Islam ontneemt niet jou wil..
Overigens..zei ik dat jij mocht doen wat je zelf wou..jij bent geen moslim toch?
Dus dit is toch niet van toepassing op jou?
Die zogenaamde Islamitische landen waar jij het over hebt..zijn in mijn ogen verre van islamitisch..
Die landen zijn zogenaamd Islamitisch maar er zitten een paar hoge mannetjes die zich moslim noemen en de regels allemaal naar hun hand zetten..
Vrouwen die niet mogen fietsen...vrouwen die niet na een bepaalde tijd de straat op mogen..whatever..
Wat heeft dat in godsnaam met de Islam te maken..
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Ok er is wat mis gegaan metmijn tekst..alles is weggevallen..
en weer mis gegaan met die Quote... blijf daar voortaan maar vanaf:)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77926
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

[/quote]Volgens mij is het uiterst onislamitisch wanneer iemand "doet wat ie wil".
Je weet net zo goed als ik dat in islamitische landen iedereen in het gareel behoort te lopen.

Het is niet on islamitisch..
Of je moslim bent of niet..je hebt nog altijd je eigen wil..
De Islam ontneemt niet jou wil..
Overigens..zei ik dat jij mocht doen wat je zelf wou..jij bent geen moslim toch?
Dus dit is toch niet van toepassing op jou?
Die zogenaamde Islamitische landen waar jij het over hebt..zijn in mijn ogen verre van islamitisch..
Die landen zijn zogenaamd Islamitisch maar er zitten een paar hoge mannetjes die zich moslim noemen en de regels allemaal naar hun hand zetten..
Vrouwen die niet mogen fietsen...vrouwen die niet na een bepaalde tijd de straat op mogen..whatever..
Wat heeft dat in godsnaam met de Islam te maken..
Gelukkig maar dat er ook liberale moslims zoals jij bestaan. Als iedereen in deze wereld zou denken zoals jij dan krijgen we vrede.
Jammer genoeg denken die hoge mannetjes die zich moslim noemen ( zoals jij dit zo mooi zegt) dat ze het recht hebben om de verradelijke ongelovige te elimineren. Ze bedoelen het goed denken ze , want in de koran staat ...."bestrijd hen tot er geen conflicten meer zijn en alle gelovige zich tot Allah richten"
Je kan het ze niet eens kwalijk nemen, want ze handelen als een goede moslim naar de koran. Ik neem aan dat jij het niet met deze stelling uit de koran eens bent.. Gelukkig maar zoals ik al eerder zei. Net als in de bijbel staan er gruwelijke dingen beschreven in de koran. Ik zou willen dat dat elke moslim zou na denken en de koran niet letterlijk zou nemen..
vriendelijk groet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gülay
Berichten: 60
Lid geworden op: za mei 15, 2004 9:07 pm

Bericht door Gülay »

Ik ben van mening dat dat soort mannetjes zich gedragen alsof ze God zelf zijn...
Die mannen moeten nog een aantal keer de Kuran lezen maar dan met een mooi een puur geweten..en zonder alles letterlijk te interpreteren
Kijken wat voor schoonheid ze er dan uithalen..

Overigens..zijn de Nederlandse vertalingen vaak toch anders dan de echte Kuran in het arabisch..om dus echt te weten waar je over spreekt is het beter de Kuran in het arabisch te lezen..
Gebruikersavatar
AREND
Berichten: 129
Lid geworden op: wo mar 12, 2003 6:22 pm

Bericht door AREND »

Gulay...
Dan heb ik hier de engelse versie vertaald vanuit het arabic.
Alrrijalu qawwamoona AAala alnnisai bima faddala Allahu baAAdahum AAala baAAdin wabima anfaqoo min amwalihim faalssalihatu qanitatun hafithatun lilghaybi bima hafitha Allahu waallatee takhafoona nushoozahunna faAAithoohunna waohjuroohunna fee almadajiAAi waidriboohunna fain ataAAnakum fala tabghoo AAalayhinna sabeelan inna Allaha kana AAaliyyan kabeeran
4:34 Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) BEAT THEM (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).

Verder zijn erewraak en dwang van het dragen van een hoofdoek een dagelijkse gebeurtenis voor de moslimvrouw.
Natuurlijk heb je dan ook de zogenaamde wannabee moslimvrouwen die de stelling aan nemen dat ze trots zijn op hun hoofddoek,wat bij behoorlijk blurrie overkomt en ongeloofwaardig.

De koran is geschreven door een man.
Dat is wel duidelijk,wand er word voordurend over vrouwen gepreekt alsof het over een gebruiksvoorwerp gaat.
Vrouwen hebben het halve erfrecht dan dat van de man.
Kan je mij uitleggen wat dat met gelijkheid te maken heeft?
Zo kan ik er nog wel een paar opnoemen.


groet

arend
"leest u ons ook voor uit de
fabeltjeskoran,t"
[url=http://ah_52.tripod.com/zeg-het-maar/]mijn homepage[/url]
Afbeelding
Plaats reactie