Vrouw in Islam

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: zo feb 26, 2006 2:21 pm

Bericht door Peter Louter »

In de Volkskrant vandaag een artikel over de positie van vrouwen in de Arabische wereld. Gebaseerd op een VN-rapport. Ongeveer alles wat hier gezegd is daar in terug te vinden.
"De erste discriminatie is terug te vinden in het familierecht. In de meeste Arabische landen worden vrouwen daardoor ernstig benadeeld. Het maken van wetten en het interpreteren ervan in in de Arabische wereld in handen van een mangerichte cultuur. Privaatrecht is in de meeste Arabische landen 'legaal gesanctioneerde vooringenomenheid tegen vrouwen' "

Het is jammer dat vrouwen als Leyla, de 'mannelijke' uitleg die de situatie religieus rechtvaardigt voor zoete koek slikken.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Leyla schreef:Eerlijk: ik geloof niet in het zwart/wit-denken m.b.t. de Hel en het Paradijs. Ik gelóóf niet dat iemand met een goed hart, iemand die zijn naasten lief heeft, iemand die eerlijk, te goeder trouw vredelievend is, in de Hel komt....óók als diegene niet gelooft.
Maar jij gelooft nog steeds. Ik niet, ik weet zeker dat ik na de dood niet in de hel kom, omdat er geen hel is.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Re: Vrouwen in Islam

Bericht door Menneke »

habibti schreef:Lieverd,

In het paradijs word niet meer gehuwd of ten huwelijk gegeven.
Al die dingen zijn van de wereld. Het is God loven en zingen en jubelen.
Een ongekende vreugde die overtreft alle vreugde van de hele wereld bij elkaar!!

Mohhamed / koran spreekt de bijbel tegen.
Is totaal geen aanvulling of verbetering op de bijbel!
Lees openbaring laatste hoofdstuk laatste verzen.
Ik ben klaar.

habibti
Ben je wel eens heeeeeeel gelukkig geweest? bijvoorbeeld langer dan 10 minuten? Of heel verdrietig, ook langer dan 10 minuten?
Heb je ontdekt dat het gevoel langzaam zwakker wordt? Waarom zou je dan een staat van volkomen geluk willen zonder dat daar ooit een einde aan kan komen?
Genieten van rust bestaat alleen als je gewerkt hebt. Een vakantie is alleen leuk als je daarna weer gaat werken. En werken is alleen leuk als je weet dat je aan het einde van de dag rust hebt.
Kortom als er geen afwisseling is, gaat het vervelen. Ik ben ervan overtuigd dat als je lang nadenkt over wat jij verstaat onder een hemel, dat je daar ook niet langer dan een paar weken wilt zijn. Als er een hemel zou zijn, zou die na op zijn minst een paar eeuwen voor iedereen een hel worden, omdat het dan gewoon de strot gaat uithangen. Ik ben blij dat ik niet naar een hemel of hel hoef, want voor mij bestaat die gewoon niet.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

In de alle Abrahamistische religies zijn alle profeten mannen,
Deze religies laten de wereld beginnen met het patriarchale tijdperk.

Lilith, de vrouw die evenwaardig was aan de man, voor EVA bij ADAM wordt bijna niet vermeld.
De oudste vorm, Joods, schenkt er een ogenblik aandacht aan.
In het Christendom al een beetje minder. Wordt zij een duivelin.
In de Koran wordt zij helemaal vergeten.

Deze religies zijn ontstaan op de overgang van Matriarchaal naar patriarchaal. De goden kunnen moeilijk anders dan despotisch mannelijk zijn. Er moest een hele lijn ouder denken overstemt.

De tijdlijn: Adam en Eva speelt zich af 6 000 vC
OVergang Matriarchaal naar Patriarchaal volgens Maria Gimbutas:
7 000-6 000 vC

De bijbel zegt dat op dat ogenblik de Wereld werd gecreeerd. Het is niet de wereld, maar een andere wereld.

Waar is Lilith met haar kinderen heen? Is zij verantwoordelijk voor de andere volkeren waar later Kain heen vlucht? Zij kunnen niet van Adam en Eva zijn.

Deze volkeren, die later ineens Deus ex machina verschijnen tonen dat er meer denklijnen waren.

Op die manier is de Koran waarschijnlijk wel teruggegaan naar oorsprong. Met herinstelling van de wreedste, onmenselijkste en frastrerende behandeling een vrouw mogelijk. De eerste Patriarchen konden moeilijk anders.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gewoon niet joods
Berichten: 9
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 10:40 pm
Locatie: noord-holland
Contacteer:

De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de

Bericht door Gewoon niet joods »

De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de Bijbel
Om de joods-christelijke cultuur in Nederland veilig te stellen, willen sommige mensen in de Grondwet laten opnemen dat de joods-christelijke en humanistische cultuur in Nederland ‘dominant’ is. Dit omdat zij zich bedreigd voelen door moslimvrouwen met lange gewaden en hoofddoeken, maar het is deze mensen ontgaan dat de joods-christelijke cultuur - die qua kledingsvoorschriften zijn hele levensvisie ontleent aan het oude en nieuwe testament - niet veel verschilt van die van de moslims. De Koran die als uitgangspunt geldt voor de moslimvrouw schrijft haar een aantal kledingsvoorschriften voor. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun blikken neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun aantrekkelijkheden niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (sluiers) over hun boezems dragen.” (Soerat an-Noer: 31)

Maar ook vertoont de Bijbel wat dit onderwerp betreft grote overeenkomsten met de Koran. In 1 Petrus 3:1 valt te lezen: “Desgelijks, gij vrouwen, weest uwen mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen ongehoorzaam zijn, zij door den wandel hunner vrouwen zonder woord gewonnen worden, als zij uwen kuisen wandel in vreze aanzien; wier sieraad niet uitwendig zij met het haar te vlechten, en goud om te hangen, of klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderflijk sieraad van een zachten en stillen geest, die kostelijk is voor God.”

Dus ook volgens de Bijbel mogen de vrouwen hun aantrekkelijkheden niet tentoonstellen. Dit wordt nog eens bevestigd in 1 Timoteüs 2:9 met de volgende woorden: “Desgelijks wil ik dat de vrouwen in zedig gewaad zich eerbaar en ingetogen tooien, niet met vlechtsels, goud, paarlen of kostbare kledij, maar, zoals het vrouwen betaamt die op den naam van godvruchtigen aanspraak maken, met goede werken.”

En in het licht van het voorgaande, willen wij tegen diegenen die zonder enige kennis van feiten uitspraken doen zeggen dat dit de kledingsvoorschriften zijn voor de vrouw volgens de joods-christelijke cultuur. En om het af te leren, nog een tekst uit de Bijbel over het dragen van de hoofddoek:

“Maar ene vrouw, die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, onteert haar eigen hoofd; het is even alsof zij geschoren was. En wil zij zich niet dekken, zo snijd men haar ook het haar af.” (1 Korintiërs 11: 5-6)

De moslimvrouw met het dragen van haar Hidjaab heeft meer weg van de maagd Maria, dan de vrouw die onbedekt de straat opgaat. En je hoeft slechts te kijken naar de afbeeldingen van Maria in de kerk om dit begrijpen. In alle afbeeldingen van haar wordt zij getooid met een hoofdtooi.

Ook is het volgens de Bijbel de gewoonste zaak dat vrouwen zich in de aanwezigheid van vreemde mannen omhullen in een sluier. In Genesis 24: 64-65 staat: “En Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izaak; zij liet zich van den kemel afglijden en zeide tot den knecht: Wie is die man daarginds, die ons in het veld tegemoet komt? De knecht zeide: Dat is mijn heer. Toen nam zij haar sluier en omhulde zich.”

De Hidjaab van de vrouw is zowel volgens de Koran als de Bijbel een symbool van kuisheid, reinheid en schaamte. En niet een teken van onderdrukking zoals een aantal onwetende mensen willen doen geloven.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Re: De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran e

Bericht door Menneke »

Gewoon niet joods schreef:De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de Bijbel
Of je nu joods, christelijk of islamitisch bent, bhoedist of wat dan ook, jullie bestrijden elkaar over wie nu de ware god aanbidt. Zeker is, dat jullie allemaal de woorden van jullie ouders en godsdienstleraren voor waar aannemen. Het zijn altijd de anderen die verkeerd denken en nooit jijzelf. Ook als het om doctrines gaat en om ergens de schuld aan te geven, zijn het altijd de anderen en nooit jijzelf. Het is zo gemakkelijk, om anderen op te laten draaien voor jouw fouten. Het is nooit de wellust van de man, maar altijd de vrouw die hem daartoe aanzet. Natuurlijk heeft de natuur in het belang van de voortplanting zoiets gemaakt dat een vrouw aantrekkelijk is voor de meeste mannen. Maar toen wij uit de bossen kwamen, en ons min of meer als mensen gingen gedragen zijn er regels gekomen over het gedrag. In elke cultuur waren andere regels. In een aantal culturen zijn die regels door de eeuwen heen aangepast. Laat nu in de westerse cultuur, de vrouw toch zo ver zijn ontwikkeld, dat ze en aantrekkelijk kan zijn, en dat ze zonder gevaar zich onder westerse mannen kan begeven. Dat komt niet alleen door de vrouw, maar ook door de man, die gewoon weet hoe hij zich moet gedragen.

Het is dan ook een roep terug in de tijd, om de cultuur weer te laten leiden door voorschriften uit een cultuur die al eeuwen niets veranderd heeft. Of voor het kleden van een vrouw weer terug te grijpen naar geschriften die inmiddels al weer zo’n 1600 en 1400 jaar oude zijn. De bijbel en de koran.
Het is niet alleen een stap terug in de tijd voor de vrouwen, maar tevens een veroordeling van de man, die al jarenlang bewijst respect te hebben voor de vrouw, ongeacht of ze nu wel of niet een sluier draagt.
Als er mensen zijn die door hun opvoeding, menen dat ze de Nederlandse wetten aan hun laars moeten lappen, omdat ze menen in de koran te lezen dat een vrouw met blote armen onzedig is, en dus verkracht mag worden. Moeten die gewoon volgens Nederlands recht de gevangenis is. Probeer eerst eens met alle geloofsgemeenschappen tot één noemer te komen, voordat je tracht jouw geloofsovertuiging leidend te laten zijn in de dagelijkse omgang van mensen.
Wat je in je eigen huis doet, (mits binnen de wet) zal me een worst zijn. Wat je in je kerk beleid (mits de deuren open zijn en het binnen de wet is) zal mij worst zijn. Maar laat hier in Nederland de Nederlanders leven volgens hun wetten. En houdt de cultuur, die meer dan een millennium achter loopt op de onze, waar hij thuis hoort. Wij proberen ook niet in het oosten onze cultuur te brengen.
Gebruikersavatar
alifaa
Berichten: 124
Lid geworden op: zo sep 03, 2006 2:24 pm
Locatie: Zaanstad

Re: De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran e

Bericht door alifaa »

Menneke schreef:
Gewoon niet joods schreef:De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de Bijbel
Of je nu joods, christelijk of islamitisch bent, bhoedist of wat dan ook, jullie bestrijden elkaar over wie nu de ware god aanbidt. Zeker is, dat jullie allemaal de woorden van jullie ouders en godsdienstleraren voor waar aannemen. Het zijn altijd de anderen die verkeerd denken en nooit jijzelf. Ook als het om doctrines gaat en om ergens de schuld aan te geven, zijn het altijd de anderen en nooit jijzelf. Het is zo gemakkelijk, om anderen op te laten draaien voor jouw fouten. Het is nooit de wellust van de man, maar altijd de vrouw die hem daartoe aanzet. Natuurlijk heeft de natuur in het belang van de voortplanting zoiets gemaakt dat een vrouw aantrekkelijk is voor de meeste mannen. Maar toen wij uit de bossen kwamen, en ons min of meer als mensen gingen gedragen zijn er regels gekomen over het gedrag. In elke cultuur waren andere regels. In een aantal culturen zijn die regels door de eeuwen heen aangepast. Laat nu in de westerse cultuur, de vrouw toch zo ver zijn ontwikkeld, dat ze en aantrekkelijk kan zijn, en dat ze zonder gevaar zich onder westerse mannen kan begeven. Dat komt niet alleen door de vrouw, maar ook door de man, die gewoon weet hoe hij zich moet gedragen.

Het is dan ook een roep terug in de tijd, om de cultuur weer te laten leiden door voorschriften uit een cultuur die al eeuwen niets veranderd heeft. Of voor het kleden van een vrouw weer terug te grijpen naar geschriften die inmiddels al weer zo’n 1600 en 1400 jaar oude zijn. De bijbel en de koran.
Het is niet alleen een stap terug in de tijd voor de vrouwen, maar tevens een veroordeling van de man, die al jarenlang bewijst respect te hebben voor de vrouw, ongeacht of ze nu wel of niet een sluier draagt.
Als er mensen zijn die door hun opvoeding, menen dat ze de Nederlandse wetten aan hun laars moeten lappen, omdat ze menen in de koran te lezen dat een vrouw met blote armen onzedig is, en dus verkracht mag worden. Moeten die gewoon volgens Nederlands recht de gevangenis is. Probeer eerst eens met alle geloofsgemeenschappen tot één noemer te komen, voordat je tracht jouw geloofsovertuiging leidend te laten zijn in de dagelijkse omgang van mensen.
Wat je in je eigen huis doet, (mits binnen de wet) zal me een worst zijn. Wat je in je kerk beleid (mits de deuren open zijn en het binnen de wet is) zal mij worst zijn. Maar laat hier in Nederland de Nederlanders leven volgens hun wetten. En houdt de cultuur, die meer dan een millennium achter loopt op de onze, waar hij thuis hoort. Wij proberen ook niet in het oosten onze cultuur te brengen.
Hier sluit ik mij volledig bij aan :!:
Sommige geloven dat ze geloven, anderen geloven dat ze niet geloven!
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Re: De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran e

Bericht door Thomas »

Menneke schreef:
Gewoon niet joods schreef:De kledingsvoorschriften van de vrouw volgens de Koran en de Bijbel
Of je nu joods, christelijk of islamitisch bent, bhoedist of wat dan ook, jullie bestrijden elkaar over wie nu de ware god aanbidt. Zeker is, dat jullie allemaal de woorden van jullie ouders en godsdienstleraren voor waar aannemen. Het zijn altijd de anderen die verkeerd denken en nooit jijzelf. Ook als het om doctrines gaat en om ergens de schuld aan te geven, zijn het altijd de anderen en nooit jijzelf. Het is zo gemakkelijk, om anderen op te laten draaien voor jouw fouten. Het is nooit de wellust van de man, maar altijd de vrouw die hem daartoe aanzet. Natuurlijk heeft de natuur in het belang van de voortplanting zoiets gemaakt dat een vrouw aantrekkelijk is voor de meeste mannen. Maar toen wij uit de bossen kwamen, en ons min of meer als mensen gingen gedragen zijn er regels gekomen over het gedrag. In elke cultuur waren andere regels. In een aantal culturen zijn die regels door de eeuwen heen aangepast. Laat nu in de westerse cultuur, de vrouw toch zo ver zijn ontwikkeld, dat ze en aantrekkelijk kan zijn, en dat ze zonder gevaar zich onder westerse mannen kan begeven. Dat komt niet alleen door de vrouw, maar ook door de man, die gewoon weet hoe hij zich moet gedragen.

Het is dan ook een roep terug in de tijd, om de cultuur weer te laten leiden door voorschriften uit een cultuur die al eeuwen niets veranderd heeft. Of voor het kleden van een vrouw weer terug te grijpen naar geschriften die inmiddels al weer zo’n 1600 en 1400 jaar oude zijn. De bijbel en de koran.
Het is niet alleen een stap terug in de tijd voor de vrouwen, maar tevens een veroordeling van de man, die al jarenlang bewijst respect te hebben voor de vrouw, ongeacht of ze nu wel of niet een sluier draagt.
Als er mensen zijn die door hun opvoeding, menen dat ze de Nederlandse wetten aan hun laars moeten lappen, omdat ze menen in de koran te lezen dat een vrouw met blote armen onzedig is, en dus verkracht mag worden. Moeten die gewoon volgens Nederlands recht de gevangenis is. Probeer eerst eens met alle geloofsgemeenschappen tot één noemer te komen, voordat je tracht jouw geloofsovertuiging leidend te laten zijn in de dagelijkse omgang van mensen.
Wat je in je eigen huis doet, (mits binnen de wet) zal me een worst zijn. Wat je in je kerk beleid (mits de deuren open zijn en het binnen de wet is) zal mij worst zijn. Maar laat hier in Nederland de Nederlanders leven volgens hun wetten. En houdt de cultuur, die meer dan een millennium achter loopt op de onze, waar hij thuis hoort. Wij proberen ook niet in het oosten onze cultuur te brengen.
Prima stuk Menneke.
Ik sta hier helemaal achter.

Met vr.gr.

Thomas
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

De Hidjaab van de vrouw is zowel volgens de Koran als de Bijbel een symbool van kuisheid, reinheid en schaamte. En niet een teken van onderdrukking zoals een aantal onwetende mensen willen doen geloven.
Dit zegt genoeg!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Jongens, meisjes,
Als jullie het allemaal met mij eens zijn, is de discussie dood. :ermm:
Zou er ook iemand zijn die het niet met mij eens is?
Een discussie heeft overigens niets ruzie te maken.
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

Prima stuk, echt een Menneke he!
Wij proberen ook niet in het oosten onze cultuur te brengen.
Hoe zou je de invoering van democratie in Irak, Afghanistan en de Trans-Jordaanse gebieden noemen? Is deze niet opgelegd door de VS/Het westen?
Menneke
Berichten: 313
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 6:36 pm
Locatie: Utrecht

Bericht door Menneke »

Niet te moeilijk hé! Ik ben maar een simpel menneke. Maar in mijn simpelheid, vermoed ik dat we in die landen helemaal niet van democratie kunnen spreken. Je kunt geen democratie brengen of invoeren. Alleen het volk kan er voor zorgen dat er een democratie komt en blijft.
De westerse wereld kan dat niet veranderen, nog niet met 100 legers. Alleen het volk zelf, zou dat moeten kunnen. Daarvoor is ook een bepaalde welvaart vereist.

Bij deze mensen leeft de overtuiging, dat allah het allemaal wel zal regelen en in orde zal brengen. Ze doen geen moeite zichzelf geestelijk of economisch verder te ontwikkelen. Daardoor laten ze zichzelf de dictatuur van de islam aanleunen. Een voedingsbodem, om democratie te laten ontstaan, wordt gewoon door de leiders steeds weer verziekt. In de islam is geen democratie mogelijk, want dan moeten de imams en ayatollahs, hun macht afstaan en dat is iets dat ze niet zonder strijd zullen doen. Je hebt gezien, hoe ze in Iran, (voormalig Perzië) na de val van de Sjah opnieuw de macht hebben overgenomen en het land weer naar de afgrond hebben gevoerd. Als dat land geen olie had gehad, hadden ze nu ook geen grote bek tegen Amerika durven opendoen.
De strijd in Irak gaat helemaal niet tegen de Amerikanen, het gaat er gewoon om welke geestelijk leiders het straks voor het zeggen krijgen.
De boeken waaruit deze mensen zo vrijmoedig citeren, zijn geschreven door geestelijke leiders, die gewoon wereldse ideeën nastreven. Het zijn machtswellustelingen, die het gewone volk opvoeden maar vooral ook de gewone mensen onderdrukken met hun religie. Zolang als deze intolerante godsdienst getolereerd wordt door het volk, zal een democratie onmogelijk zijn.
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Bericht door Polleke »

Niet te moeilijk hé! Ik ben maar een simpel menneke.
Je verlangde toch naar commentaar? 't is ook nooit goed he :shock:

IN essentie ben ik het met je eens. Democratie is alleen mogelijk met een omvangrijke en stabiele middenklasse. Een middenklasse ontstaat alleen met secularisatie en een ontwikkelde economie.

De islam heeft allerlei regeltjes voor het economisch leven terwijl een bruisende economie is afhankelijk van het particulier initiatief. De islam legt een verlammend collectivisme op aan de economie, aangezien de kern van ondernemen, investeren, haraam is. Dus om de economie in het midden-oosten op gang te krijgen, is scheiding van staat en kerk nodig.

Een bloeiende economie heeft hooggeschoolde arbeidskrachten nodig. Hoogopgeleiden halen de scherpe kantjes van het dogma, stapje bij stapje, en maken zo de vorming van een middenklasse mogelijk.

De westerse afhankelijkheid van olie blokkeert de emancipatie van de Arabische bevolking. In plaats van eigen mensen op te leiden importeert de elite expertise uit het buitenland. Voor de opleving van de olieprijs waren de meeste olielanden bijna failliet. In Dubai begrepen ze bijtijds dat het feest der oliedollars binnenkort is afgelopen. Dubai is dan ook een "lichtend" voorbeeld in een duister gebied.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Vrouwen in de islam

Bericht door Khalidjuhh »

Voordat ik ga beginnen over de positie van een vrouw in de Islam zou ik graag de positie van een vrouw ten opzichte van andere culturen eens verduidelijken:

In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel. Als de vrouw bij de joden menstrueerde at ze en zat ze apart. De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-islamitische tijd (de tijd voor de komst van de Islam) erg slecht behandeld. Als een meisje geboren werd, werd ze levend begraven, de mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven.

Allah zegt in de Koran:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
(Al-Hoedjoeraat 49:13).


De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
Hierin laat Allah zien dat vrouwen en mannen gelijk aan elkaar zijn en dezelfde rechten hebben .
Zij zijn gelijkwaardige leden van de maatschappij en zij hebben beide hun plichten en verantwoordelijkheden. Er zijn wat verschillen tussen de rol die de man en de vrouw hebben in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het ander minderwaardig.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gekomen en verhief de status van de dochters met de Wil van Allah en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie.

De Profeet (Allah’s zegeningen en vrede zij met hem) zei:

“Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken - diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding - en hij strengelde zijn vingers inéén (in het Paradijs).” [Overgeleverd door Moeslim]


Ik denk dat dit een van de duidelijkste bewijzen zijn dat vrouwen en mannen evenveel rechten hebben in de islaam , één meer dan de ander maar dan in andere aspecten. De man bijv. is verplicht brood te brengen op plank en een vrouw in de huishouden zorgen voor de kinderen , maar dat wil niet zeggen dat Allah dit verbiedt voor de beide geslacht :

"Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie horen bij elkaar" (Surah 3 :Ayah 195).Wat ik ook duidelijk wil maken is dit : Mensen posten hier allemaal verzen van de Qoran , en maken meteen een oordeel , ik zou advies geven om eerst naar een geleerde van de islam te gaan en uitleg vragen . Maar Allah weet de beste.

Ik geef hier een voorbeeld van een vers die misgeinterperteerd is :

het vers uit de Koran, Soerat An-Nisaa 4:34

“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God de een boven de ander heeft bevoorrecht…”

Deze vers gaat niet over de absolute meerwaardigheid van alle mannen boven alle vrouwen.

Het spreekt alleen over de gezinssituatie, waar de echtgenoot de verantwoordelijkheid heeft om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. Het zegt niet dat alle mannen zaakwaarnemer zijn voor alle vrouwen.

Ten tweede gaat deze vers gaat niet over de spirituele, morele of intellectuele meerwaardigheid van de echtgenoot over zijn vrouw.
Het spreekt over zijn lichamelijke kracht en bekwaamheid, vanuit welke hij zijn gezin moet beschermen en de kostwinner moet zijn voor zijn vrouw en kinderen.

En Hij herhaalt in een andere vers:

"Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen." (Surah 16 : Ayah 97)

Allah heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden zoals bekend was in de pre-islamitische tijd. Hij zegt:

"O, jullie die geloven, het is u niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven." (Surah 4 :Ayah 19)

Allah heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt:

“Voor de mannen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten en voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig of veel: een vastgesteld gedeelte." (Surah 4 : Ayah 7)

Deze regel geldt voor elke vrouw, of ze een moeder is, een dochter, een zuster of een echtgenote.

De positie van de vrouw

De positie van de vrouw neemt een waardevolle plaats in de Islam. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van elke moslim. De moslimvrouw is immers de helft van de maatschappij, zij voedt haar kinderen op, die later een verantwoordelijke taak met zich mee zullen dragen en die later een grote rol zullen hebben in deze maatschappij. Zij is voor haar kinderen de eerste leerschool. Hij maakte haar de baas over haar kinderen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"De vrouw is de bewaker van het gezin van haar echtgenoot en ze zal op de Dag des Oordeels gevraagd worden over degenen die onder haar zorg vielen."
De kinderen dienen hun moeder te respecteren en goed te behandelen. Een man kwam bij Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en zei:

"O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?" De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde hem: "Jouw moeder." De man zei: "Wie is de volgende?" Het antwoord van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verbaasd de man. "Jouw moeder", zegt de profeet weer. "Wie is de volgende?", vraagt de man nogmaals.
"Jouw moeder", zo gaf de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor de derde maal ten antwoord. De man begrijpt hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelt hij zijn vraag nu anders: Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar?", informeert hij. Gods boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Jouw vader." [Overgeleverd door Boekharie en Moeslim]

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst.

Een andere man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): ”Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?” De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoorde: "Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen.” [Overgeleverd door Aboe Da woed, At-Tirmidhi]

Het huwelijk en de bruidschat

Het huwelijk in de Islam is een gezegend overeenkomst tussen man en vrouw waarin liefde, harmonie, samenwerking, respect en genegenheid de basis zijn voor een gelukkig huwelijk. De vrouw heeft in de Islam het recht al meer als 1400 jaar geleden gekregen om niet tegen haar wil uitgehuwelijkt te worden. Het huwelijk is een lange levensreis, voor man én vrouw. Daarom is het van belang voor beide partijen een partner te vinden die het beste past bij de persoonlijkheid van de man of de vrouw. Allah zegt in de heilige Koran:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Surah 30 : Ayah 21)

Een recht die de vrouwen ontnomen was, was de bruidschat. Het werd een verplichting voor de moslimman en een recht van de moslimvrouw zoals Allah aangeeft in de volgende vers:

En Hij gaf de vrouw het recht op een huwelijksgift en Hij beviel de mannen om haar deze gift volledig te geven, behalve dat deel waar ze vrijwillig afstand van doet."

Allah zegt ook:

"En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet er dan van zonder te vrezen dat dit gevolgen heeft." (Surah 4 : Ayah 4)

Allah heeft de echtgenoot ook verplicht gesteld om de vrouw te onderhouden en om haar op de juiste wijze te voorzien.

"De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen" (Surah 4 : Ayah 5)

Buitenshuis werken

De Islam verbiedt de vrouw niet om buitenshuis te werken. Zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.

Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (de taken binnenshuis komen op de eerste plaats).

Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collega's.

Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de Religie - sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de Religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen. Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islam leefden (ofwel de Sahaabiyaat, vrouwelijke metgezellen). Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit de boek: Tanbeehaat ‘alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu’minaat van Sjeikh Saalih Al-Fawzaan


Conclusie

Hoe kan de Islam de man opdragen om de vrouw te onderdrukken terwijl de vrouw, een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van iedere man. Allah zegt in de Koran:

Wij hebhen de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer. (Surah 31 :Ayah 14)

Om af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islam de man en de vrouw niet als gelijksoortige maar als gelijkwaardige ziet, in geen enkele opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn. Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren of borstvoeding geven. Dat zit niet in zijn natuur. In de Islam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar ze toch als gelijken worden aangesproken. Allah leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen. Allah zegt in de Koran :

"Zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar" (Surah 2 : Ayah 187)


Ik wil hiermee afsluiten , en Allah weet het beste , en ik sta open voor discussie , maar niet voor onnozele discussies.
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

En wie gaat bepalen of een discussie onnozel is of niet ??? Heb zo al een beetje de ervaring dat, als meneer of mevrouw geen gelijk krijgt , de discussie al vlug als onnozel wordt bestempeld! :wink:

trouwens allah heeft zelf niks gezegd, alleen een zelfbenoemde profeet zou af en toe iets gezegd hebben (naargelang de situatie en als het in zijn voordeel was ..)
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

sprot schreef:En wie gaat bepalen of een discussie onnozel is of niet ??? Heb zo al een beetje de ervaring dat, als meneer of mevrouw geen gelijk krijgt , de discussie al vlug als onnozel wordt bestempeld! :wink:

trouwens allah heeft zelf niks gezegd, alleen een zelfbenoemde profeet zou af en toe iets gezegd hebben (naargelang de situatie en als het in zijn voordeel was ..)
Een discussie is onnozel als die persoon geen kennis heeft over wat ie zegt , dus alles basseert op leugens , dus vraag ik om bewijs in vorm van boeken , overleveringen etc.

En b.t.w Allah heeft degelijk iets gezegt , oh wacht eens even , hij heeft een hele boek gezegt.. euhmmm ( DE KORAN??? komt je dat mischien bekent voor)
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Khalidjuhh schreef:
sprot schreef:En wie gaat bepalen of een discussie onnozel is of niet ??? Heb zo al een beetje de ervaring dat, als meneer of mevrouw geen gelijk krijgt , de discussie al vlug als onnozel wordt bestempeld! :wink:

trouwens allah heeft zelf niks gezegd, alleen een zelfbenoemde profeet zou af en toe iets gezegd hebben (naargelang de situatie en als het in zijn voordeel was ..)
Een discussie is onnozel als die persoon geen kennis heeft over wat ie zegt , dus alles basseert op leugens , dus vraag ik om bewijs in vorm van boeken , overleveringen etc.

Laat mij jou 1 ding zeggen: de meeste hier op Dutch Faithfreedom hebben de koran en de haddiths gelezen van voor tot achter en terug. Zij weten dus precies waar ze over praten. Dus begin niet zo arrogant aan een discussie waarvan jij nog niet weet hoe die eindigt en met wie je in discussie gaat!!!!!!!!!

Vind jij (net zoals de meeste van je geloofsgenoten) de koran en de haddiths van Muslim en Bukhari betrouwbaar???


En b.t.w Allah heeft degelijk iets gezegt , oh wacht eens even , hij heeft een hele boek gezegt.. euhmmm ( DE KORAN??? komt je dat mischien bekent voor)

Dat boek heeft hij niet zelf, geschreven of gezegd. Dat is de profeet in het oor gefluisterd door een engel (ja ja..een ENGEL). en die heeft het verder verkondigd. Leer je klassiekers!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Ketter »

Hallo Khalidjuhh,

Ik kan soms jouwlogica niet helemaal volgen. Een voorbeeld:
Khalidjuhh schreef: De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
Hierin laat Allah zien dat vrouwen en mannen gelijk aan elkaar zijn en dezelfde rechten hebben .
Als je uit dat vers afleidt dat vrouwen en mannen hetzelfde recht hebben, hebben ongelovigen helemaal geen rechten, dus. (Iets wat ik trouwens de Islam wel aansmeer hoor, maar op andere basis)

Klopt dat? Of heeft het vers het helemaal niet over rechten hier?
Khalidjuhh schreef:Wat ik ook duidelijk wil maken is dit : Mensen posten hier allemaal verzen van de Qoran , en maken meteen een oordeel , ik zou advies geven om eerst naar een geleerde van de islam te gaan en uitleg vragen . Maar Allah weet de beste.
De hoge geleerden in de Islam in Saoudi Arabië keren zich tegen het recht op van de vrouw om alle jobs uit te voeren die een man mag uitvoeren. Vrouwen mogen zelfs geen auto rijden. Hoe komt dit?

Mijn punt is hier: Allah wordt mannelijk aangesproken, alle profeten zijn mannen, alle Islamitische rechtsgeleerden zijn mannen. Hoe is het nu mogelijk dat jij de vrouw als gelijk ziet in de Islam?

Kijk, ook alle andere verzen die je zo positief mogelijk interpreteerd, ik zal je niet tegenhouden om dat te doen! Integendeel, alle respect daarvoor.

Het probleem is, we zien wat de positie van de vrouw in de Arabische wereld is. En vooral hoe de streng islamitische landen zoals Afghanistan het zien.

En je hebt je best gedaan om verzen en hadith te vinden die eventueel goed geïnterpreteerd kunnen worden. Maar de Islamitische geleerden baseren zich op verzen die in dit artikel te zien zijn:
http://www.dutch.faithfreedom.org/artik ... _boek.html

Dus je hebt nog veel werk aan de winkel, hé. Ik wens je veel sukses daar.

Geniet ondertussen van de gelijkheid van de geslachten op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze is door waardige mensen opgesteld en internationaal goedgekeurd, en niet de verordening van een ingebeelde vriend van een 7e eeuwse leider (een groot man hoor, zoals Caesar en Alexander de Grote) die er macht en vooral, veel, heel veel vrouwen mee verwierf.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

Thomas schreef:
Khalidjuhh schreef:
sprot schreef:En wie gaat bepalen of een discussie onnozel is of niet ??? Heb zo al een beetje de ervaring dat, als meneer of mevrouw geen gelijk krijgt , de discussie al vlug als onnozel wordt bestempeld! :wink:

trouwens allah heeft zelf niks gezegd, alleen een zelfbenoemde profeet zou af en toe iets gezegd hebben (naargelang de situatie en als het in zijn voordeel was ..)
Een discussie is onnozel als die persoon geen kennis heeft over wat ie zegt , dus alles basseert op leugens , dus vraag ik om bewijs in vorm van boeken , overleveringen etc.

Laat mij jou 1 ding zeggen: de meeste hier op Dutch Faithfreedom hebben de koran en de haddiths gelezen van voor tot achter en terug. Zij weten dus precies waar ze over praten. Dus begin niet zo arrogant aan een discussie waarvan jij nog niet weet hoe die eindigt en met wie je in discussie gaat!!!!!!!!!

Vind jij (net zoals de meeste van je geloofsgenoten) de koran en de haddiths van Muslim en Bukhari betrouwbaar???


En b.t.w Allah heeft degelijk iets gezegt , oh wacht eens even , hij heeft een hele boek gezegt.. euhmmm ( DE KORAN??? komt je dat mischien bekent voor)

Dat boek heeft hij niet zelf, geschreven of gezegd. Dat is de profeet in het oor gefluisterd door een engel (ja ja..een ENGEL). en die heeft het verder verkondigd. Leer je klassiekers!!!
Thomas ,

Als je even terugkykt , kun je zien dat ik nooit heb gezegt dat wat mensen op FFI zeggen leugens zijn . IK WAARSCHUW ALLEEN : IK STA OPEN VOOR DISCUSSIE IN TEGENDEEL TOT ONNOZELE , en ik kan bij God zweren dat niet iedereen hier kennis begeert en dat er hier zeker mensen zijn die fouten maken ( en ja ik ook als je dat wou zeggen) , daarom zeg ik ook , laat bronnen zien.

En ten tweede : De Engel Djibrail ( moge allah met hem tevreden zijn) , heeft degelijk wel in Profeet's oren gefluister ( JA JE HEBT JE HUISWERK GEDAAN) , maar het zijn degelijk Allah's woorden:

"Lees! In de naam van jouw Heer, Die jou heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees! En jouw Heer is de meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (Surah 96: Ayah 1 t/m 5)
die laaste zin duidt op de Quran.

En nu kun je even zo aardig zijn , een reactie te plaatsen op mijn artikel want zo kunnen we wel uren doorgaan . Anders open maar een topic over dit , want hier gaat het over de positie van een vrouw ten opzichte van de islam.

allah weet het beste ,
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Khalidjuhh schreef:
Thomas schreef:
Khalidjuhh schreef: Een discussie is onnozel als die persoon geen kennis heeft over wat ie zegt , dus alles basseert op leugens , dus vraag ik om bewijs in vorm van boeken , overleveringen etc.

Laat mij jou 1 ding zeggen: de meeste hier op Dutch Faithfreedom hebben de koran en de haddiths gelezen van voor tot achter en terug. Zij weten dus precies waar ze over praten. Dus begin niet zo arrogant aan een discussie waarvan jij nog niet weet hoe die eindigt en met wie je in discussie gaat!!!!!!!!!

Vind jij (net zoals de meeste van je geloofsgenoten) de koran en de haddiths van Muslim en Bukhari betrouwbaar???


En b.t.w Allah heeft degelijk iets gezegt , oh wacht eens even , hij heeft een hele boek gezegt.. euhmmm ( DE KORAN??? komt je dat mischien bekent voor)

Dat boek heeft hij niet zelf, geschreven of gezegd. Dat is de profeet in het oor gefluisterd door een engel (ja ja..een ENGEL). en die heeft het verder verkondigd. Leer je klassiekers!!!
Thomas ,

Als je even terugkykt , kun je zien dat ik nooit heb gezegt dat wat mensen op FFI zeggen leugens zijn . IK WAARSCHUW ALLEEN : IK STA OPEN VOOR DISCUSSIE IN TEGENDEEL TOT ONNOZELE , en ik kan bij God zweren dat niet iedereen hier kennis begeert en dat er hier zeker mensen zijn die fouten maken ( en ja ik ook als je dat wou zeggen) , daarom zeg ik ook , laat bronnen zien.

En ten tweede : De Engel Djibrail ( moge allah met hem tevreden zijn) , heeft degelijk wel in Profeet's oren gefluister ( JA JE HEBT JE HUISWERK GEDAAN) , maar het zijn degelijk Allah's woorden:

"Lees! In de naam van jouw Heer, Die jou heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees!

Ik lees en constateer tegelijk dat jij mij mag gaan vertellen waar jij de baarlijke nonsens vandaan haalt dat de mens is geschapen uit een bloedklomp....En jouw Heer is de meest Edele.

En Mijn heer bestaat dus niet want ik ben atheist!!!


Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (Surah 96: Ayah 1 t/m 5)
die laaste zin duidt op de Quran.

En nu kun je even zo aardig zijn , een reactie te plaatsen op mijn artikel want zo kunnen we wel uren doorgaan . Anders open maar een topic over dit , want hier gaat het over de positie van een vrouw ten opzichte van de islam.

allah weet het beste ,
Ok.
Als allereerst een stukje uit de koran:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.


Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van etnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

(Met de hulp van Linda. Bedankt Lin)
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Re: Vrouwen in de islam

Bericht door Khalidjuhh »

Ketter schreef:Hallo Khalidjuhh,

Ik kan soms jouwlogica niet helemaal volgen. Een voorbeeld:
Khalidjuhh schreef: De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht”.
Hierin laat Allah zien dat vrouwen en mannen gelijk aan elkaar zijn en dezelfde rechten hebben .
Als je uit dat vers afleidt dat vrouwen en mannen hetzelfde recht hebben, hebben ongelovigen helemaal geen rechten, dus. (Iets wat ik trouwens de Islam wel aansmeer hoor, maar op andere basis)

Klopt dat? Of heeft het vers het helemaal niet over rechten hier?

Oké .. hier gaat het zeker wel over de rechten van een vrouw en man
De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste.
Of het nou een man of vrouw is , de godvrezendste heeft de meeste rechten.
Khalidjuhh schreef:Wat ik ook duidelijk wil maken is dit : Mensen posten hier allemaal verzen van de Qoran , en maken meteen een oordeel , ik zou advies geven om eerst naar een geleerde van de islam te gaan en uitleg vragen . Maar Allah weet de beste.
De hoge geleerden in de Islam in Saoudi Arabië keren zich tegen het recht op van de vrouw om alle jobs uit te voeren die een man mag uitvoeren. Vrouwen mogen zelfs geen auto rijden. Hoe komt dit?
Dat ligt geheel aan de Saoedische wetten , ik weet bij Allah niet hoe ze erop komen , maar in de tijd van de profeten hadden ze geen auto's ? dus hoe weten zij dit? kun jij me helpen??? , Mijn moeder rijdt zelf ook auto en is Accountancy ( in saoudie Arabië een mannelijke job) , ik denk dat dit geheel ligt aan de cultuur van saoudie arabië .
Mijn punt is hier: Allah wordt mannelijk aangesproken, alle profeten zijn mannen, alle Islamitische rechtsgeleerden zijn mannen. Hoe is het nu mogelijk dat jij de vrouw als gelijk ziet in de Islam?


Om af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islam de man en de vrouw niet als gelijksoortige maar als gelijkwaardige ziet, in geen enkele opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn.


Dit komt letterlijk uit mijn artikel. Kun je even uitleggen wat je hier niet van begrijpt?

Kijk, ook alle andere verzen die je zo positief mogelijk interpreteerd, ik zal je niet tegenhouden om dat te doen! Integendeel, alle respect daarvoor.
Je kunt ze ook anders bekyken die keuze ligt geheel aan jou , maar WIJ MOSLIMS bekyken het zo , en diegene die het niet doen voorwaar hun zijn dwaas.
Het probleem is, we zien wat de positie van de vrouw in de Arabische wereld is. En vooral hoe de streng islamitische landen zoals Afghanistan het zien.
Wie is WE als ik vragen mag , en of nou het hele land verkeerd doet of de president of de koning , allah is alwetende , dus hij weet de beste.En ik oordeel niet over hun daden , maar die zijn in meeste gevallen fout daar heb je gelijk in .
Geniet ondertussen van de gelijkheid van de geslachten op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze is door waardige mensen opgesteld en internationaal goedgekeurd, en niet de verordening van een ingebeelde vriend van een 7e eeuwse leider (een groot man hoor, zoals Caesar en Alexander de Grote) die er macht en vooral, veel, heel veel vrouwen mee verwierf.
Doe ik hè , maar ik zie er niet veel verschillen in? maar toch bedankt. ;)
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Khalidjuhh
Berichten: 9
Lid geworden op: zo jan 07, 2007 6:17 pm

Bericht door Khalidjuhh »

Als allereerst een stukje uit de koran:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.


Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van etnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

(Met de hulp van Linda. Bedankt Lin)
Morgen zal ik eens langsgaan bij onze plaatselijke geleerde en eens uitleg vragen van deze vers... Aardig hè , maar ik kan er nu even niet opkomen en bij Islam mag je geen dingen zeggen waar je geen kennis van vergaart , voorwaar dan hoor je bij de zondenaren.

Mvg. Khalid
En ik ben blij dat ik behoor tot de gelovigen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78034
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Khalidjuhh schreef:
Als allereerst een stukje uit de koran:

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.


Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van etnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

(Met de hulp van Linda. Bedankt Lin)
Morgen zal ik eens langsgaan bij onze plaatselijke geleerde en eens uitleg vragen van deze vers... Aardig hè , maar ik kan er nu even niet opkomen en bij Islam mag je geen dingen zeggen waar je geen kennis van vergaart , voorwaar dan hoor je bij de zondenaren.

Mvg. Khalid
Weet je Khalidjuhh, weet je wat ik niet begrijp, dat is dat jij bij een plaatselijke geleerde uitleg over dit vers moet halen.
Heeft Allah jou zelf geen hersens gegeven om na te denken en zelf tot een conclusie te komen.
Waar haalt jouw plaatselijke geleerde zijn kennis vandaan/
Ook uit de koran vermoed ik, of hij moet een hotline met Mohammed hebben, en kan hij aan hem vragen wat Allah nou bedoelt met dit vers.
Ik heb altijd begrepen dat de koran zo gemakkelijk is om te begrijpen.
Wat je leest dat staat er.
Heel vreemd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

Zelf opzoeken, vergelijken, besluiten trekken, enz... is nogal moeilijk ... Liever een 'geleerde' napapegaaien ...
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Misschien kan je ineens ook uitleg vragen over volgende verzen Khalidjuhh:


Koran 4:34.bis

Vrouwen zijn voogden over de mannen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame mannen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder hun hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst hen terecht en laat en in hun bedden alleen en tuchtigt hen . Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen hen. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

en ook uitleg in verband met dit vers:

Koran 4.3.bis

En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan jongemannen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.

Koran 4.11 bis
11. God gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het vrouwelijke kind evenveel als het deel van twee mannelijke kinderen, maar als er alleen jongens zijn, meer dan twee, dan is er voor hen tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor hem is de helft. En voor elk haar ouders is er een zesde deel der erfenis, als zij een kind heeft, maar als zij geen kind heeft en haar ouders van haar erven, dan is er voor haar vader een derde deel en als zij broeders en zusters heeft, dan is er voor haar vader een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat zij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door God. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs.

Graag had ik geweten wat die wijze mannen daarover te zeggen hebben! Als vrouwen gelijkWAARDIG zijn aan de mannen, dan zie ik geen enkel probleem om het woord "man" te vervangen door het woord "vrouw" nietwaar?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Plaats reactie