Internationale vrouwendag

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Plaats reactie
Raszlik
Berichten: 94
Lid geworden op: zo feb 19, 2006 11:32 am

Internationale vrouwendag

Bericht door Raszlik »

Het is internationale vrouwendag. Vandaag kwamen er 250 Iraanse dames samen voor het stadstheather in het centrum van Teheran. Na het zingen van enkele liederen kwam de politie. De demonstranten werd gevraagd zich te verspreiden. Toen dat niet gebeurde greep de politie in en sloeg verschillende vrouwen. Enkele mannen werden opgepakt en kregen traangas in het gezicht gespoten.

Bron: http://www.onzemaninteheran.com/

Zie ook: http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=3257
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

de RAWA verklaring op de Internationale Vrouwendag

Bericht door sprot »

Zo lang de fundamentalisten aan macht zijn, zal er geen einde komen aan de onderdrukking en misdaden tegen Afghaanse vrouwen

Afbeelding

De wereld kwam in beweging in de naam van "bevrijdende de Afghaanse vrouw" en ons land werd binnengevallen, maar de leed en ontberingen van Afghaanse vrouwen zijn niet alleen afgenomen maar het niveau van onderdrukking en bruutheid neemt dag na dag toe op deze verguisde bevolking van onze maatschappij.


De Rechten van vrouwen zijn Mensenrechten!! Het corrupte en maffieuze regering van Dhr. Karzai en zijn internationale beschermheren, spelen in de praktijk schaamteloos met het onverdraaglijke lijden van Afghaanse vrouwen en misbruik het als hun propaganda werktuig voor het misleiden van de ganse wereldbevolking. Zij hebben vrouwen in sommige officiële regeringsposten benoemd die door de krijgsheren gedoogd werden en verkondigen dit als symbool van "de bevrijding" van vrouwen in het land. Maar de aanwezigheid van een aantal vrouwen in hoge posent is niet belangrijk zo lang zij de harde tegenslagen en het lijden van onze mensen niet aanpakken , zoals Malalai Joya onbuigzaam opkomt tegen de bloedvijanden van de rechten van vrouw en de democratie ,en strijdt voor het beschouwen de emancipatie van vrouwen als een integraal deel van de bevrijding van ons hele land van de smerige ketens van de fundamentalisten en hun buitenlandse meesters.

De regering en Westelijke media bazuinen de aanwezigheid van 68 vrouwen in het parlement als een reusachtige prestatie voor Afghanistan en een teken van democratie en de rechten van vrouwen uit. Maar bijna al deze vrouwen zich zijn de verschrikkelijkste vijanden van de rechten van vrouw en de democratie en handelen als bevoorrechte poppetjes die door de krijgsheren naar hun hand gezet worden. In dit kwalijk ruikende reactionaire parlement met de uitzondering van de glorieuze maar verstikte stem van Joya verheft zich geen enkele stem van de overblijvende 68 andere vrouwen tegen Khalqi, Parchami, Jehadi en de overige Taliban-gieren.

Een aantal van hen zoals Safora Niazi, Noorzia Atmar, Parveen Durani, Shakeela Hashmi, Malalai Isaqzai enz. zijn zo schaamteloos dat zij duidelijk bloedzuigers zoals Sayyaf, Rabbani, Alam Seya, Farooqi en enz.scheuten overtroffen en Malalai Joya zelfs lichamelijk aanvielen in het parlement . In realiteit zijn de hartverscheurende pijn en kreten van Saimas, Rahimas, Gul Sjahs, Sanoobers, Gul Bibis, Aminas en honderden erge verhalen van zelfmoord en zelf-verbranding tengevolge van onrecht en wanhoop in iedere uithoek van het land , is een stigma op het gezicht van de instellingen en van al degenen die, uit hun politieke interesses , proberen een schitterend beeld van de rechten van de vrouwen en hun toestand af te schilderen. In een land waar de krijgsheren en kampioenen van vernietiging, corruptie, en misdaad en handvol trouweloze intellectuelen aan de macht zijn moet men geen drastische veranderingen in de erge toestand van de vrouwen verwachten.

De hoofdoorzaak van de rampzalige toestand van ons land is te wijten aan de macht van verraders zoals Rabbani, Sayyaf, Qanoni, Muhaqiq, Dostum, Khalili, Ismail, Fahim en anderen die een duistere voorgeschiedenis hebben vol van van tirannie en barbaarsheid en dit kleeft ook op de vingers van hun regionale en internationale beschermers en hebben een schare van schandelijke intellectuele tot hun dienst.

Onlangs dienden deze godsdienstige fascisten een wetsvoorstel in van "Nationale Verzoening" in het parlement en de senaat, om om aan justitie te ontsnappen en om van immuniteit te genieten tegenover de rechtbanken voor het doden van honderden duizenden weerloze mensen in ons land.

Eens te meer hebben deze landverraders, door het organiseren van een in maart in Kaboel gehouden manifestatie ,geprobeerd hun macht te tonen en onze diepbedroefde mensen te intimideren en hen te dwingen tot verzoening , maar zij beschouwen anderen als blind en zijn zo dwaas te denken dat zij niet zullen vervolgd worden. Maar indien het hun er om te doen was hun macht aan Dhr. Karzai te tonen, zouden zij moeten weten dat sinds lange tijd Karzai de historische en schandelijke collaboratie en samenzwering met de moordenaars van zijn vader en honderden ,duizenden landgenoten ,vaders en moeders en zussen en broers ,heeft aangenomen .

Fahim en zijn kompanen waarschuwden dat indien bij de eerstvolgende keer dat Jehadi leiders voor oorlogsmisdaden beschuldigd worden, zal van hunnentwege een serieuze reaktie niet uitblijven.

Indien Karzai niet werd betrokken zou zijn in hun schuld en misdaden, wegens zo'n schandelijke bedreigingen, had hij de titel van Chef defensie en veiligheid van deze misdadiger moeten terugnemen en op z’n minst had hij de schandelijke elementen uit zijn gevolg moeten verwijderen en had hij de aanwezigheid van redeloze verraders als zijn ministers niet mogen toestaan.

Deze snode dieven, door hun goedkope bedreigingen, bewezen in de eerste plaats bloedzuigers te zijn en oorlogstokers en bewezen dat ze nog niet onderworpen zijn en zijn er nog steeds op uit ,en beschikken ook over faciliteiten om misdaden tegen onze mensen te begaan, en zijn nog steeds bereid tot het herhalen de verraderlijke jaren van 1992 tot 1996.

Het is niet belangrijk of Dhr. Karzai zijn bekrachtigingsstempel op dit bedrieglijke wetsvoorstel zet of niet, omdat door zijn anti-nationale betrekkingen en het installeren van de hatelijkste vijanden van het volk in de wetgevende macht , uitvoerende en gerechtelijke instanties, heeft hij zijn hoofd dedrenkt in het zwarte vieze potje van Jehadi, Parchami, Khalqi en Taliban-moordenaars. Maar zij moeten weten dat de dag zal komen dat onze mensen de handen van alle deze misdadigers zullen binden en hen onvermijdelijk voor rechtbanken zullen brengen ,en wanneer het zover komt zal Dhr. Karzai ook geinterpeleerd worden als hun medeschuldige.

De Revolutionaire Vereniging van Afghaanse Vrouwen (RAWA), gemachtiigd door het bloed van zijn martelaar en leider en de pijn en ellende van zijn natie , zweert voor de onderdrukte, maar vrijheidslievende vrouwen en mannen om zonder concessies te doen verder te strijden tegen moordenaars en fundamentalisten, hun intellectuele lakeien en hun buitenlandse meesters zonder onderhandelen en/of diplomatie. En in naam van onze momenteel zwijgende meerderheid zullen wij verder eisen aanvoeren tegen deze onderdrukkers ,steunend op op onze mensen en op hen die van gerechtigheid houden in deze wereld, zullen wij hen onomstotelijk tot gerechtigheid brengen zoals wij met hun religieuze broer Zardad deden.

De V.S. regering en haar bondgenoten hebben een onvergeeflijk verraad gepleegd naar onze mensen toe door het installeren van de Jehadi maffia's in de macht en zij heeft geen twijfel voor onze mensen en de wereld gelaten dat zij hun globale en regionale belangen eerst en vooral nastreven en dat stabiliteit, vrijheid en democratie een nutteloos ding voor hen zijn in Afghanistan. De Afghaanse vrouwen en mannen zouden moeten weten dat vrijheid en democratie een waardevol iets is, dat onmogelijk door de macht van B52 bommenwerpers en door buitenlandse landlopers en spionnen van Iran, Pakistan, VSA en Rusland gegeven kan worden. Deze waarden bereiken is enkel mogelijk door hun bewustzijn, en niet opgevende, voortdurende moed en strijd.

Bovendien sturen wij een warme groet naar iedereen van onze aanhangers en vrienden rond de wereld op de Internationale Dag van de Vrouwen, vraagt RAWA iedereen van hen en de overige krachten die gerechtigheid steunen, vrijheid en mensenrechten, om ons te helpen om de oorlogsmisdadigers van laatste dertig jaren te vervolgen.

Wég met de fundamentalisten en alle godsdienstige en niet-religieuze misdadigers en hun buitenlandse beschermers!
Leve de strijd van vrouwen en mannen in Afghanistan voor onafhankelijkheid, democratie en sociale gerechtigheid!


Revolutionaire Vereniging van de Afghaanse Vrouwen (RAWA)
8ste maart 2007 - Kaboel
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 maart 2018

Geplaatst op 8 maart 2018

Afbeelding

Waarom deze dag speciaal voor vrouwen? Omdat ze het verdienen! De vrouw staat als centraal fundament waar alles om draait. Vrijheid van de vrouw houdt veel in: Wie zij zal gaan trouwen, hoe zij zich zal kleden, hoe zij zich wenst te gedragen etc. Wij in het Westen zijn dat gewend en zeer bevoorrecht ten opzichte van vrouwen uit sommige culturen.

Uit een lezing van de Arabist Hans Jansen:

De islam leert dat er voor het sluiten van een huwelijk getuigen nodig zijn, maar voor het uitspreken van een verstoting niet. Ook leert de islam dat een man die zijn vrouw verstoten heeft die verstoting mag herroepen zelfs zonder dit aan de vrouw in kwestie mee te delen. Deze “wetgeving” (tussen aanhalingstekens) leidt ertoe dat een vrouw nooit zeker weet of ze nu wel of niet gescheiden is, en of ze kan hertrouwen. Wanneer ze hertrouwt, loopt ze het risico dat een boze eerste echtgenoot haar van ontucht beschuldigt, en maar al te graag de eerste steen komt werpen. Moeten wij geloven dat een zo onredelijke, zo vrouwvijandige wet gegeven is door dezelfde God als die van de Bijbel?

Op 8 maart vieren vrouwen wereldwijd jaarlijks het verkrijgen van hun ”rechten”. Rechten die zeer helder zijn. Wij vrouwen zijn niet ondergeschikt aan de man, wij zijn geen eigendom van de man, wij zijn vrije mensen met rechten. Niet iedere vrouw op de wereld heeft het genot van mensenrechten. Er zijn volop landen in de wereld waar de vrouw op de 2e of zelfs 3e of 4e plaats komt. Dat in gedachten nemend, is het vreemd dat wij in Europa, de bakermat van de beschaving, zo makkelijk doen over vrouwenrechten. Rechten waar onze moeders, grootmoeders en overgrootmoeders voor hebben gestreden, worden vandaag de dag met het grootste gemak ingeruild. En wat krijgt de vrouw daarvoor terug? Onveiligheid, aanranding, discriminatie en soms zelf onzichtbaarheid. Vrije vrouwen van Europa, laat dit niet gebeuren!! Onze rechten zijn onvervreemdbaar en horen ons rechtens toe. Laat elke dag van het jaar vrouwendag zijn, roep niet om quota voor vrouwen in de top. Echt talent komt vanzelf bovendrijven. Vraag wel om gelijk loon voor gelijk werk, neem de ruimte om uw mening te laten horen. Vergeet uw zusters niet die niet zo gelukkig zijn als wij. Strijd ook voor hun rechten.

Bedenk: zonder vrouwen geen leven, zonder vrouwen geen vooruitgang. Wees strijdbaar op 8 maart en geef de strijd nooit op.

Door: Raffie Chohan (Dutch Defense League)

https://ejbron.wordpress.com/2018/03/08 ... aart-2018/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Iran: Internationale Vrouwendag 2018...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Maarten
Berichten: 662
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Maarten »

De radicale reden waarom we Internationale Vrouwendag op 8 maart vieren

https://www.hln.be/nina/de-radicale-red ... ~add0bd0b/
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77338
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Ariel »

Ik vind die Internationale Vrouwendag zo'n enorme onzin....
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Maarten
Berichten: 662
Lid geworden op: di mar 21, 2017 3:00 pm
Locatie: Twente

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Maarten »

Ariel schreef:Ik vind die Internationale Vrouwendag zo'n enorme onzin....
Mee eens...
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Toespraak Ebru Umar bij islamdebat in Rotterdam

Geplaatst op 9 maart 2018

Afbeelding

Dames en heren, als het aan een aantal betrokkenen bij deze avond had gelegen, had ik hier niet voor jullie gestaan. Ik was niet welkom. Want tja, ik ben ik. Te controversieel. Te ‘gatver’. Te weetikveelwat. Iemand die je blijkbaar fysiek moet weren, omdat het verbaal niet lukt. Kunt u het zich voorstellen, dat je een columnist het spreken onmogelijk wilt maken? Het gebeurt wereldwijd, in landen die we aanduiden als bananenrepublieken. In landen die over de grens met Griekenland beginnen en het veto op vrij spreken spreidt zich uit over de rest van het Midden-Oosten. In vrijwel elke dictatuur, islamitische heilstaten voorop, wordt het spreken onmogelijk gemaakt, maar hier? In Nederland?

Het schijnt emancipatie te heten, uitspreken dat je mensen niet wilt horen. Uitspreken dat mensen niet gehoord mogen worden. Het wordt veelal geëist door mensen die de mond vol hebben over emancipatie en respect, maar van wie de eigen tolerantiegrens diep onder het nulpunt ligt. Ik heb schijt aan die mensen. Ik woon in Nederland. In een vrij Nederland.

En andermans vrijheid vind ik net zo belangrijk als mijn eigen vrijheid. Maar ik heb er een duidelijk grens bij: vrouwenonderdrukking, vrouwenmishandeling, vrouwenuitsluiting emancipatie noemen, goedpraten uit mom van een religie, is géén vrijheid. Mij mijn vrijheid misgunnen, is dat ook niet.

Dames en heren, het is 8 maart 2018, internationale en we houden in Rotterdam een islamdebat. Als je dat 45 jaar tegen de eerste gastarbeiders had gezegd, hadden ze naar hun voorhoofd gewezen. De islam? Onderwerp van debat? Doe ff normaal zeg. De islam is iets van thuis. Iets wat ze achtergelaten hebben. Iets uit de oudheid, iets wat achterhaald is. De islam is privé. Niet westers. Waarom zouden ze het überhaupt over de islam hebben? Laat staan in de toekomst?!

En toch overheerst de islam inmiddels in elke verkiezingsstrijd, beheerst het elk debat en zorgt het voor maatschappelijke spanningen. Waar is het misgegaan? Sinds wanneer heet dit emancipatie te zijn? Hoe kun je hier als moslim trots op zijn – tenzij je erop uit bent de samenleving willens en weten te ontregelen? Wat heeft dit land moslims misdaan wat in het land van herkomst van hun grootouders beter zou zijn geweest?

Maar eigenlijk moet je die vraag omdraaien: hoe kan dit land haar oorspronkelijke bevolking zo enorm in de steek laten, door de maatschappij te laten ontregelen door een handjevol criminelen en actievoerders, die zich verschuilen achter en verzamelen onder die ene noemer: islam? Hoe kan dit land al haar principes te grabbel gooien: gelijkheid van vrouwen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te zijn wie je bent, omdat achterlijke aanhangers van een godsdienst – of was het een achterlijke godsdienst – dat eisen?

Hoe kan het dat onze politici niet aan onze kant van vrijheid staan, maar aan de kant van dictatuur? Hoe kan dat in Rotterdam SP PvdA en GroenLinks samengaan met een partij, die onze vrijheden, onze waarden en onze normen met de voeten treedt? Hoe kan het dat om deze avond te organiseren vier man beveiliging is ingehuurd?

Ik heb hier geen antwoord op. Mijn grootste vijand echter wel: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”

Het station waar we nu zijn aangekomen, het perron waarop ik nu sta, is het perron van het islamdebat. Een perron dat nooit aangelegd had moeten worden, een perron waarop ik nooit had willen staan maar een perron waarvan ik regelmatig aan den lijve ondervind dat ik er niet welkom ben. Als het nou alleen om mij zou gaan, zou ik nog mijn schouders erover kunnen ophalen. Maar helaas. Dankzij onze politici die moslims behandelden als special snowflakes met hun eigen special rights die voorrang hebben boven álles wat normaal is in Nederland, zijn we als Nederland onderweg naar een station waar ik en met mij vele vrouwen niet eens mogen uitstappen.

Het is vandaag 8 maart 2018. Internationale vrouwendag.

Ik woon in een land waarin een vrouw, een op papier islamitische vrouw die niet in Nederland geboren is, voorzitter van de tweede kamer is geworden. Gekozen voorzitter. Zeik niet zo over discriminatie. Ik woon in een land waarin een man, een islamitische man, burgemeester van de allermooiste rotstad van dit land is geworden. Benoemd maar desalniettemin omarmd. Zeik niet zo over discriminatie. Ik woon in een land waarin vrijheden gelden voor nieuwkomers die ondenkbaar zijn voor de nieuwkomers in hún landen van herkomst. Daar moeten vreemdelingen zich aanpassen aan hún normaal aan hún wetten. Zeik niet zo over discriminatie. Doe. Normaal.

Bron: www.geenstijl.nl

https://ejbron.wordpress.com/2018/03/09 ... rotterdam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Internationale Vrouwendag... de islamitische editie

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Internationale Vrouwendag...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6783
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Ali Yas »

Ariel schreef:Ik vind die Internationale Vrouwendag zo'n enorme onzin....
Het zou een stuk minder onzin zijn als men dit zou aangrijpen om werkelijk iets te doen aan de behandeling van vrouwen in landen waar dat werkelijk een probleem is. Maar juist dat laat de VN na. Eigenlijk is die hele club nergens goed voor, ik hoop dat Trump op een goede dag de moed vindt het kantoor in New York te sluiten.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7945
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door sjun »

Pilgrim schreef:Internationale Vrouwendag...

Afbeelding
"Help, mijn man is klusser..." :muslima:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Internationale vrouwendag...

Afbeelding

“Je verkrachtte haar, omdat haar kleren jou provoceerden? Ik zou je gezicht in elkaar moeten trimmen, omdat jouw stompzinnigheid mij provoceert.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

Internationale Vrouwendag in Saoedi-Arabië...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Internationale vrouwendag

Bericht door Pilgrim »

BRIEFJE VAN JAN – Aan Cora van Nieuwenhuizen

Door: Jan Dijkgraaf, 9:31, 09 maart 2020

Afbeelding

U moest gisteren, op Internationale Vrouwendag, natuurlijk ook even uw deugpoepje doen

Mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Op 24 februari 2003, dus ruim zeventien jaar geleden, fotografeerde een Reuters-fotograaf een man en een vrouw in de buurt van Elbasan, niet ver van de Albanese hoofdstad Tirana.

De man rookte.

De vrouw liep er een paar meter achter met een partij hooi op haar schouders.

De traditie in Albanië wil dat vrouwen sjouwen (en poetsen).

U moest gisteren, op Internationale Vrouwendag, natuurlijk ook even uw deugpoepje doen. Maar het mocht allemaal niet teveel tijd kosten, dus liet u de beheerder van uw Twitter-account even snel een ouds fotootje van de Reuters-databank trekken.

Kijk maar:
Cora van Nieuwenhuizen
@CvNieuwenhuizen

Beelden zeggen vaak meer dan woorden... #vrouwendag

Afbeelding

12:19 - 8 mrt. 2020
Wat grappig dat u de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Albanië aan de kaak stelt, maar dat we u over die in Nederland niet horen.

En dan te bedenken dat dit soort volk al sinds 2010 vrij naar ons land mag reizen. Dát delegeren die Albanese mannen dan weer niet aan hun vrouwen, want uw partijgenoot Stef Blok vroeg niet voor niets vorig jaar in opdracht van de Tweede Kamer aan ‘Europa’ (louter voor de vorm, uiteraard) om de visumplicht weer in te voeren. Voor georganiseerde criminaliteit zijn de heertjes niet te lui.

En dat land, waar corruptie nog welig tiert, wordt dus binnenkort volledig lid van de EU.

Want u mag dan deugpuntjes scoren met zo’n foto op Twitter, de waarheid is dat dit volk mede dankzij uw partijgenoten Rutte en Blok over niet al te lange tijd alle rechten gaat krijgen die ook andere EU-burgers hebben. Wel de rechten ja...

De tekst bij uw tweet is trouwens wel grappig.

Beelden zeggen inderdaad meer dan woorden.

Als ik binnenkort weer thuis ben, zal ik op de A6 even een foto maken van de onlangs gestarte werkzaamheden voor de nieuwe afslagen richting Lelystad Airport.

Zodat de mensen snappen dat u dat volgend jaar gewoon open gooit. Dat drukt u er voor het einde van Rutte 3 heus nog even even door.

Want het is allemaal wel leuk en aardig, dat stikstof en pfas, dat gerommel met cijfers, die weggemoffelde rapporten en dat verzet van die provinciaaltjes, maar het vliegverkeer moet wel gewoon blijven groeien natuurlijk.

Groet,

JanD

https://tpo.nl/2020/03/09/briefje-van-j ... wenhuizen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie