Feminisme en islam?

Bestaan gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in de islam? Begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden? Bevrijdt de islam de vrouw?
Dutch
Berichten: 3288
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Feminisme en islam?

Berichtdoor Dutch » Zo Okt 19, 2003 12:02 am

Een vraag die me al een hele tijd bezighoudt is de volgende :
Waarom houden feministes en hun organisaties hun mond als het op islam aankomt?
Hier hebben we te maken met een religie die de vrouw duidelijk ondergeschikt acht aan de man, die vrouwen de meest fundamentele rechten ontzegt, die polygamie predikt, die vrouwen kortwiekt, inpakt, wegstopt, ... en toch laat geen enkele officiële feministische stem zich horen...
Hebben deze moedige dames dan in het verleden hun rol voor niks gespeeld? Is de vrouwelijke solidariteit dan minder van belang dan het niet voor het hoofd willen stoten van een "religie"? Zijn de rechten van de vrouw dan ondergeschikt aan "religie"?...
Allemaal vragen waarop ik geen zinnig antwoord vind.
U wél?

Dutch

Gebruikersavatar
AREND
Berichten: 129
Lid geworden op: Wo Mar 12, 2003 6:22 pm

Berichtdoor AREND » Vr Nov 14, 2003 7:03 pm

Hoi dutch...Ik snap[ volkomen wat jij bedoelt...

Wat wel gaande is.is een proefproces van een of andere rooietantes clud...De wickman stichting of zo... Tegen de sgp..
Omdat zij als griffo(gereformeerden) geen vrouwen of weinig vrouwen toelaat in haar partij voor bestuurlijke functies.

Het is een beetje de omgekeerde wereld geworden
Als een of andere imaam opdreunt dat vrouwen in het westen hoeren zijn,is het wel op een of andere manier maatschappelijk geaccepteerd door den haag...

Maar als er iemand zijn mond open doet over de werkelijke onderdrukten,de moslimas. is opeens de wereld te klein...Dan weten de burgermeesters en bewindlieden niet hoe snel dat ze de kont van een of andere imaam moeten likken en alles goed moeten trekken...

Ik geef de feministes wel gelijk dat ze eens goed die sgp aanklagen of een principe rechtzaak openen.
Laat de rechter eens goed uitspraak doen.....Dan is er nog hoop,voor als er bijvoorbeeld een moslim partij in het leven word geroepen in den haag. Dat deze geen beweging krijgen op wat voor manier dan ook om maar een vrouw te discrimineren......Onze grondwet moet eens nageleeft worden...Dat eeuwige om de pot heen draaien word ik ook dol van..

Ik vrees dat ze gauw de fout zullen maken.,,,euh,,,Ik hoop...heheheh
Proefprocessen SGP volop in voorbereiding
dinsdag, 23 september - 10:07
Bron: http://www.clara-wichmann.nl

Na een jaar van zorgvuldige voorbereiding komen de procedures van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen het uitsluiten van vrouwen als volwaardig lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) steeds meer in zicht. Het feit dat de SGP onlangs – ondanks haar vrouwenstandpunt – nog als volwaardige regeringspartij werd beschouwd, heeft het fonds gesterkt in zijn opvatting dat het tijd is dat in rechte uitspraak wordt gedaan over de rechtmatigheid van het uitsluiten van vrouwen van het lidmaatschap van de SGP. In het belang van de procedures heeft het fonds hierover tot op heden zelf naar buiten toe weinig mededelingen gedaan. Naar aanleiding van recente berichten in de pers, willen wij nu echter met nadere informatie naar buiten treden. Over de juridische gang van zaken kunnen wij echter - nog steeds in het belang van de procedures – geen mededelingen doen.

Het afgelopen jaar heeft het fonds zich uitvoerig laten adviseren vanuit zowel de juridisch-wetenschappelijke hoek (Universiteit van Amsterdam) als de juridische praktijk over de grondslagen en mogelijke haalbaarheid van de voorgenomen procedures. Mede naar aanleiding van deze adviezen heeft het fonds besloten de voorbereiding van de procedures voort te zetten. Bovendien werd een wetenschappelijke klankbordgroep in het leven geroepen, waaraan acht gerenommeerde specialisten op de verschillende relevante juridische deelgebieden bereid werden gevonden deel te nemen.

Het fonds zal op eigen naam de proefprocessen gaan voeren, maar doet dit niet alleen. Tien landelijke mensenrechtelijke, maatschappelijke en vrouwenorganisaties zullen optreden als mede-procespartijen ter ondersteuning van deze ultieme poging van het fonds om het standpunt van de SGP met betrekking tot vrouwen in rechte te laten beoordelen in het licht van het democratische grondrecht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het gaat hier om het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (koepelorganisatie met 52 lidorganisaties), Tiye International (koepelorganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen met 21 lidorganisaties), de Vrouwen Alliantie (koepelorganisatie met 45 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, het Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie, E-Quality, de FNV Vrouwenbond en de Vereniging Vrouwennetwerk Nederland.
Ons initiatief blijkt hiermee breed gedragen te worden binnen de Nederlandse samenleving. Dit blijkt overigens ook uit de vele individuele (financiële en andere) steunbetuigingen die wij hebben ontvangen.

Het gaat om het principe dat directe discriminatie van vrouwen door de SGP geen punt lijkt (en gezien de perikelen rondom de regeringsformatie van het afgelopen voorjaar, blijkt) te zijn. Bovendien achten wij het onjuist dat een politieke partij die vrouwen intern niet toelaat en hen in- en extern het passief kiesrecht onthoudt, van overheidswege wordt gesubsidieerd.
De relevante en actuele vraag is hoe het nu eigenlijk gesteld is in Nederland met het grondwettelijk recht op gelijke behandeling naar sekse op het moment dat dit grondrecht in botsing komt met het recht op godsdienstvrijheid en/of het recht op vrijheid van vereniging. Dit is dan ook één van de vragen die zal moeten worden beantwoord in de voorgenomen procedures.

Inmiddels is uit een dit voorjaar door het Reformatorisch Dagblad onder zijn lezers gehouden enquête gebleken dat een kleine meerderheid van mening is dat vrouwen gewoon lid moeten kunnen worden van de SGP. In reactie hierop verzucht partijvoorzitter Kolijn (NRC Handelsblad, 12 juli jl.): ‘We hebben ons standpunt onvoldoende uitgelegd. Ik besef dat hier een onbetaalde rekening ligt.’ Kolijn zal de kwestie ‘grondig’ gaan bespreken met het hoofdbestuur en de achterban, zo blijkt verder uit het NRC-artikel, maar de uitkomst staat voor hem vast: ‘Het vrouwenstandpunt zal niet gewijzigd worden’, aldus Kolijn.
Dat is dan duidelijke taal. U hoort binnenkort meer van ons.

Dit artikel is verschenen in de Nieuwsbrief van het Clara Wichmann Instituut van september 2003.
"leest u ons ook voor uit de
fabeltjeskoran,t"
mijn homepage
Afbeelding

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Vr Nov 14, 2003 8:23 pm

Dit bewijst natuurlijk weeral hoe erg het ondertussen gesteld is: éérst moet de SGP worden aangepakt, alvorens??? moslimorganizaties.

Niet dat die ClaraWichman geen gelijk heeft om die SGP aan te pakken, maar dat men énkel op die basis nadien ook iets aan moslimorganizaties zou kunnen doen, daar heb ik toch mijn bedenkingen bij.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
AREND
Berichten: 129
Lid geworden op: Wo Mar 12, 2003 6:22 pm

Berichtdoor AREND » Vr Nov 14, 2003 9:21 pm

Beste Manon

Bewust zullen ze niet dit doen om ook moslims aan te pakken..
Maar zal dit wel een stap kunnen zijn om dichter bij zulk soor praktijken te verhinderen....Bijvoorbeeld de manier waarom vrouwen geslagen mogen worden in de islam..
In de hadith staat het duidelijkIf your wives (or daughters) make you angry slap them.
Sahih Muslim 9, No 3506


Deze leer moet maar eens verbannen worden in nederland.


Als het aan mij zou liggen zou er geen islamitisch onderwijs bestaan in nederland..
We hebben de laatste jaren wel gezien wat dit soort indoctrinatiescholen voor zin hebben,,,,helemaal niks.

Als je je eigen wilt bezatten met de theologie van een geesteszieke pedofiel,ga je maar lekker naar je imaam denk ik dan.

Ik weet dat nederlanders nog een hoop te leren hebben....Ik hoop daarom ook dat de islam ook aangepakt word in de politiek..

Balkenende is al een aardig eind op weg... Eerst word de wao gesaneerd...Daar zitten al een hoop islamieten in...(vraag mij niet hoe dat komt) Luiheid op grote schaal lijkt mij.
Wand de meesten zitten daarin, omdat ze geen nederlands kunnen spreken.. Dat is voor onze afgelopen kabinet genoeg reden geweest om hun dasarin te duwen...Zo lekker makkelijk.

Ik zal er zeker emails voor gaan sturen naar de desbetreffende personen. Ik eis dat niet alleen de sgp gedagvaard word...Maar ook al die imaams die vinden dat nederlandse vrouwen hoeren zijn.... en mannen varkens...

Tjee,,, En dat te weten dat varkens hele lieve beesten zijn..Afbeelding

groetjesss....arend
"leest u ons ook voor uit de

fabeltjeskoran,t"

mijn homepage

Afbeelding

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Za Nov 15, 2003 4:47 am

Hallo Manon, waar heb je precies je bedenkingen bij? Het Clara Wichman Instituut moet de SGP wel aanpakken, omdat anders moslimorganisaties precies hetzelfde kunnen gaan doen, namelijk vrouwen hun gelijke rechten en macht ontnemen.

In het achterlijke Nederland wordt het door de staat toegestaan om vrouwen uit te sluiten van politieke besluitvorming, omdat de vrijheid van achterlijke godsdiensten hier hoger wordt aangeslagen dan de mensenrechten en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. We zijn hiervoor zelfs al door de Verenigde Naties op het matje geroepen, maar de staat der Nederlanden doet er het zwijgen toe.

Sommige mensen probeerden dit onrecht te legitimeren door steeds te zeggen, ach, de SGP bestaat toch uit een uitstervende soort. Wat in zekere zin misschien waar is. Maar het niet aanpakken ervan heeft wel consequenties.

Het Clara Wichman Instituut heeft niet alleen de SGP gedagvaard, maar ook de Nederlandse Staat, omdat deze zich niet inspant om de rechten van de vrouw te beschermen. Nu wordt de staat dus gedwongen om een standpunt in te nemen.

Dus binnenkort zullen we weten of wij in Nederland worden beschermd door de wet en de mensenrechten, of dat achterlijke godsdiensten vrouwen weer 'democratisch' uit het publieke domein kunnen wegwerken, of wij dat willen of niet. De godsdiensten geven ons namelijk geen stem.

http://www.clara-wichmann.nl/activiteiten/persberichten/031114_SGP.html

Ook de Nederlandse Staat is gedagvaard: die gedoogt deze uitsluiting van vrouwen en werkt er zelfs actief aan mee door partijsubsidies te verstrekken.

Volgens het fonds en de mede-procespartijen is de handelwijze van de SGP in strijd met de Nederlandse grondwet en met internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag: artikel 7 van dit verdrag bepaalt bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. De VN verzocht de Nederlandse Staat in 2001 dringend maatregelen tegen de SGP te nemen, maar dat leidde tot niets. Daarop stuurden het Proefprocessenfonds en de andere betrokken organisaties in juni jongstleden sommatiebrieven aan de SGP en de Nederlandse Staat met het verzoek de discriminatie van vrouwen te stoppen. Omdat hier niet op werd ingegaan, wordt nu de stap naar de rechter gemaakt.

Doel van de procedure is een principiële uitspraak te krijgen over de waarde van het fundamentele recht op gelijke behandeling van mannen en vrouwen als dat botst met het recht op godsdienstvrijheid of het recht op vrijheid van vereniging, rechten waar de SGP zich op beroept. Het feit dat de SGP nog dit voorjaar als volwaardige regeringspartij in beeld kwam hebben het fonds en de andere organisaties verder gesterkt in de opvatting dat er een duidelijke uitspraak moet komen over de rechtmatigheid van het uitsluiten van vrouwen van het lidmaatschap.
Bovendien willen het fonds en de andere betrokken organisaties met de procedure voorkomen dat er in de toekomst andere politieke partijen worden opgericht die mensen op godsdienstige of andere gronden uitsluiten. Dit is des te belangrijker nu politieke partijen in Nederland een sleutelrol vervullen bij het passief kiesrecht: alleen personen die op de lijst van een partij staan kunnen worden gekozen in vertegenwoordigende organen.


Bovendien moet het Clara Wichman Instituut nog haast maken ook met dit kostbare proces, want hun subsidie (van diezelfde staat natuurlijk) wordt stopgezet.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Za Nov 15, 2003 5:12 am

Dutch schreef:Waarom houden feministes en hun organisaties hun mond als het op islam aankomt?


Nou, dat geldt in elk geval niet voor de Opzij. In het oktobernummer stond nog een artikel over moslimvrouwen die door hun zoons worden geslagen. De zonen zijn de baas over hun moeders en zusters, en ze zien erop toe dat hun moeder niet zomaar de deur uitgaat of er haar eigen leven op na houdt. Zelfstandige moeders worden met geweld afgestraft en binnengehouden.
De manier waarop de zussen kort worden gehouden is net zo erg, ze worden door alle mannen in de gaten gehouden, tot een punt waarop hun leven helemaal onleefbaar wordt.

Hebben deze moedige dames dan in het verleden hun rol voor niks gespeeld?


Pauline Sinnema gaf ook heel duidelijk aan dat moslimvrouwen met een hoofddoek niet passen binnen de Opzij, omdat de hoofddoek precies staat voor datgene waar de Opzij-feministen voor streden, namelijk seksuele vrijheid van vrouwen en 'baas in eigen buik'. Wel vreemd dat daar weer zo hysterisch op werd gereageerd. Ik vind dat ze helemaal gelijk heeft. Blijkbaar is de strijd nog niet uitgestrijden. Mij best hoor, gaan we gewoon door. :)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Za Nov 15, 2003 11:21 am

Hallo Manon, waar heb je precies je bedenkingen bij? Het Clara Wichman Instituut moet de SGP wel aanpakken, omdat anders moslimorganisaties precies hetzelfde kunnen gaan doen, namelijk vrouwen hun gelijke rechten en macht ontnemen


Ik heb me wat onzorgvuldig uitgedrukt :wink:

Eigenlijk ging ik voort op de eerste posting van Dutch, waarin ze stelde :
"Waarom houden feministes en hun organisaties hun mond als het op islam aankomt? "


In functie van het - zeer gerechtvaardigde - proces tegen de SGP, vroeg ik me in feite af hoe zou gereageerd worden indien men een gelijkaardige actie zou ondernemen tegen ... tja... bijna islam in zijn geheel dan.

Ik zie dan het beeld voor me van Mieke Vogels (Agalev) die zich geroepen voelde ook een hoofddoek op te zetten toen ze een groepering van moslima's bezocht. Wat in mijn hoofd prompt een kortsluiting veroorzaakte :shock: :evil: en bijgevolg een stem minder voor Agalev.

Mijn 'bedenkingen' sloegen dus op het feit dat de linkerzijde (waar ook de feministische groeperingen inzitten) blijkbaar wèl de misstanden uit de christelijke religies wensen aan te kaarten, maar nog steeds als de dood zijn om die misstanden in islam aan te kaarten,of dat slechts via een omweggetje zullen / kùnnen(???) doen. Gewoon omdat nog steeds kritiek op islam in de rechts-racistisch hoek wordt geduwd.

Uit uw laatste posting blijkt dat er weldegelijk iets roert binnen de feministische partijen ook tegenover islam, en dat kan ik enkel maar aanmoedingen.

Toch nog een bijbedenking:

Herinnert zich iemand de houding van de "Vlaamse" of "Nederlandse" vrouwen in het begin van de emancipatiestrijd? Stonden zijzelf negatief daartegenover?
Ik kan me dat niet herinneren, omdat ikzelf een moeder had die voorvechtster was, ik kan dus niet putten uit die herinnering. Wèl weet ik dat mijn leeftijdsgenoten er allemaal zeer positief tegenover stonden.

Ik zie dit echter niet binnen de islamitische gemeenschap. Aan de toename van de hoofddoeken te zien, zijn het vooral de jongeren zélf die zich verzétten tegen een ontvoogding van de moslima's!
Zelfs als ik het beschouw als een puberaal verschijnsel, geeft het me toch geen enkele hoop op vooruitgang in de nabije toekomst.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Za Nov 15, 2003 7:02 pm

In functie van het - zeer gerechtvaardigde - proces tegen de SGP, vroeg ik me in feite af hoe zou gereageerd worden indien men een gelijkaardige actie zou ondernemen tegen ... tja... bijna islam in zijn geheel dan.


In besloten organisaties gebeurt er natuurlijk heel wat, maar tot nu toe bestaan er nog geen openbare politieke moslimorganisaties die discriminerende regels of wetten voor vrouwen handhaven.

Als het CWI deze zaak wint, ziet het er naar uit dat dat ook niet binnenkort te gebeuren staat. Als de godsdienstvrijheid boven de mensenrechten blijft gelden, is de kans des te groter dat we zullen aanschouwen hoe de gemeente reageert als we de barricades opgaan tegen de islam. :)

Maar ik vind de reactie zoals hij is op de SGP al erg genoeg. De Nederlandse Staat negeert botweg de aanmaningen van de VN. Ik kan me geen moslimorganisatie voorstellen die het nog bonter maakt.

Ik zie dan het beeld voor me van Mieke Vogels (Agalev) die zich geroepen voelde ook een hoofddoek op te zetten toen ze een groepering van moslima's bezocht. Wat in mijn hoofd prompt een kortsluiting veroorzaakte en bijgevolg een stem minder voor Agalev.


Zulke grapjes hebben we hier ook al gehad. Femke Halsema notabene, waarvan ik wilde dat we meer van zulke mensen in de politiek hadden, begon opeens te pleiten voor het toestaan van polygamie :x in het kader van de multicultuur. :shock: :shock: :shock: Welja, waarom verstoten we ongehuwd ontmaagde meisjes niet uit de gemeenschap na het toedienen van 80 zweepslagen, in het kader van de multicultuur.
Ik vroeg me echt af waar ze haar hoofd heeft zitten. Gelukkig begonnen de moslimvrouwen zelf te sputteren.
Het voordeel is misschien wel dat we hierdoor worden gedwongen om al onze kennis en debatteervermogens op scherp te zetten. Gebrek aan kennis, niet alleen van de islamitische wet, maar ook van onze eigen geschiedenis, draait ons anders de nek om.

Herinnert zich iemand de houding van de "Vlaamse" of "Nederlandse" vrouwen in het begin van de emancipatiestrijd? Stonden zijzelf negatief daartegenover?


Ik herinner me wel iets anders, namelijk dat vrouwen gewoon de barricades opgingen en zich niets aantrokken van mensen die vonden dat vrouwen uitsluitend geschikt waren voor het huwelijk. Pas als je er keihard tegen ingaat, heb je kans dat er iets verandert.

Ook herinner ik me nog hoe er een keer 'geheime notulen' werden gepubliceerd van het CDA (toen ook regeringspartij), waaruit bleek dat op hun agenda achter de schermen werd bekonkeld dat de vrouwemancipatie moest werden belemmerd, omdat daar 'economisch nog geen ruimte voor was'. In het openbaar vertelden ze hele andere dingen. Als openlijke kritiek op de vrouwen niet kan, krijgen ze dus te maken met achterbakse tegenstand.

Ik zie dit echter niet binnen de islamitische gemeenschap. Aan de toename van de hoofddoeken te zien, zijn het vooral de jongeren zélf die zich verzétten tegen een ontvoogding van de moslima's!


Ik hoor moslimvrouwen inderdaad hele vreemde dingen zeggen, die de discriminerende islamitische wet moet vergoelijken. Anderen denken weer dat de islam vrouwen vrijheid heeft gegeven, en dat de discriminatie erin is geslopen door oudere culturen. Dat is dus duidelijk gebrek aan kennis.

Maar ik hoor toch ook vrouwen die zich bijvoorbeeld tegen de AEL uitspraken, omdat deze de sharia wil invoeren. Er werd ontzettend veel ophef over die partij gemaakt, en als je het web moest geloven, zou de sharia voor de deur staan. Maar ze zijn hier als een nachtkaars uitgegaan, en dat was toch ook omdat niet alle moslimvrouwen zitten te wachten op het islamitische erfrecht of huwelijksrecht.

Wat de moslimvrouwen precies willen zeggen met die hoofddoeken, is mij ook niet duidelijk. Ze willen zich van het westen onderscheiden door islamitische kleding. Maar ik begrijp niet dat diezelfde vrouewn vaak wel profiteren van de rechten die ze hier hebben, en het liefst zelfs zeggen dat de islam die rechten al 1400 jaar geleden gaf, zodat ze nooit respect hoeven te tonen aan de vrouwen en mannen die voor ons de weg hebben gebaand, en die zeer beslist geen moslims waren.

Het is een beetje ingewikkeld. Binnen de 'hoofddoekenstroming' bestaan heel veel bewegingen, van vrouwen die daartoe desnoods met geweld worden gedwongen, of die allang niet meer voldoende zelfbewustzijn hebben, tot tienerstromingen die ik zelfs wel leuk vind, en die het meer gebruiken als kleding om je identiteit aan te geven. Het is moeilijk te omschrijven, maar sommige meisjes kleden zich een beetje hippie-achtig met lange bloemetjesjurken, of ze hebben hele stoere kleren aan.
Al deze vrouwen hebben hun eigen beweegredenen om een hoofddoek te dragen.

Wat ik vaak jammer vind, is dat er weinig van moslims te horen is over vrouwen die worden gedwongen om bedekkende kleding te dragen, of de discriminerende aspecten van deze kleding. De grootste angst onder moslims is om iets te bekritiseren wat islamitisch is. Misschien komt dit omdat de islam één hecht totaal systeem is. Stel één deelaspect aan de kaak, en de hele boel valt als een kaartenhuis in elkaar. Dat kan niet, álles moet perfect zijn, één fout is het einde van het geheel.

Afijn, genoeg geleuterd weer. Waarom wordt het bij mij toch altijd zo lang? :(

ibrahiem
Berichten: 4
Lid geworden op: Vr Dec 12, 2003 4:39 pm
Locatie: Antwerpen

Berichtdoor ibrahiem » Vr Dec 12, 2003 4:58 pm

Waarom niet degenen die een sjaaltje willen dragen het gewoon laten dragen.
Als het hun vrije keuze is wie zijn jullie dan om te zeggen het mag niet?

Ik ga ook akkoord als er gezegd wordt dat er meisjes en vrouwen verplicht worden door vader of man.
Die moeten echt de vrijheid krijgen om zelf te kunnen kiezen.
Wat een moeilijke opgave is daar het gebeurd in gezins of familieverband

Maar steek het niet op de religie mensen.
In de Qor'aan staat "er is geen dwang in het geloof".

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Vr Dec 12, 2003 7:24 pm

Tussen de letter en de geest van de "wet" bestaat soms een groot verschil.

"Er is geen dwang in het geloof" staat er netjes en is ook heel correct.
Echter, als je ziet waaraan de niet-gedwongenen onderworpen worden, dan ziet het plaatje er helemaal anders uit.

Er is geen dwang om een hoofddoek op te zetten, maar dan moet je hier ook niet meer zijn.
Er is geen dwang om moslim te zijn, maar dan spreken we niet meer tegen je
Er is geen dwang om je te bekeren, maar dan mag ik wel niet met je trouwen.

Ik denk dat ze in het bewuste vers met "dwang" vooral fysieke dwang bedoelden: je handen worden nog net niet afgehakt... over de psychologische dwang daarentegen wordt met geen woord gerept.

Mohamed was dan ook een groots psycholoog!

Door een verbod op hoofddoekjes ontneem je de psychologische dwinglanden één van hun "hulp"middeltjes! Ze zullen op een meer duidelijke manier voor hun niet-dwang moeten uitkomen!
Waarom zou er anders zo'n commentaar op komen?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Vr Dec 12, 2003 10:28 pm

Hai Ibrahiem, wat dapper van je dat je deze een beetje op z'n gat liggende site nieuw leven probeert in te blazen. :D
Ik heb inmiddels al veel in deze topic gezegd, maar ik zal ook nog maar eens op jouw vraag reageren.

Waarom niet degenen die een sjaaltje willen dragen het gewoon laten dragen.
Als het hun vrije keuze is wie zijn jullie dan om te zeggen het mag niet?


Ik ben het met Manon eens dat er verschillende soorten 'dwang' bestaan. Waar ik mij het meest aan irriteer, is wel dat vrouwen die hoofddoekjes dragen en hun lichaam bedekken zeggen dat ze dit doen omdat ze geen lustobject willen zijn. Ze doen het omdat mannen anders hun seksuele begeerten niet zouden kunnen bedwingen. Als vrouwen lastig worden gevallen op straat, is dat ook hun eigen schuld, omdat ze er 'onbescheiden' bijlopen.

Er zitten dus twee kanten aan: aan de ene kant dragen die vrouwen vrijwillig hun hoofddoek, maar aan de andere kant zijn er moslims die vrouwen in zomerse kleding minachten, en die hen beschouwen als hoeren of lustobjecten. Met de komst van de islam in Nederland heb ik ook het fenomeen 'kontknijpen' leren kennen. Moslims knijpen vrouwen die zich op straat niet bedekken stiekem in hun gat. Dat zul jij als man wel niet meemaken - tenzij je mannen kent die dat leuk vinden om te doen - maar ik als vrouw maak het dus wel mee.

In Marokko, waar ook veel vrouwen zich niet-islamitisch kleden, is het een ware plaag geworden.

Volgens mij komt dit doordat het dragen van bedekkende kleding eigenlijk wil zeggen dat vrouwen de plicht hebben om al hun seksualiteit te verbergen.

De koran adviseert dit als middel om te voorkomen dat vrouwen worden lastig gevallen.
Dat gaat tegen al mijn gevoelens in: ik vind dat het mannen zo moeten worden opgevoed dat ze geen vrouwen lastig vallen, niet dat vrouwen zich aan het zich moeten onttrekken om te voorkomen dat ze worden lastig gevallen.

Ook vind ik dat vrouwen moeten worden opgevoed om zich te verdedigen tegen viespeuken die ons lastig vallen. Vertel die mannen dat ze zich fatsoenlijk gedragen, of geef ze eens een koekje van eigen deeg om het ze af te leren.

Maar om vrouwen te leren dat ze hun vrijheid moeten beperken wegens het wangedrag van mannen, dat gaat er bij mij niet in.

Wat de kontknijperij betreft: ik vind dat moslims daar zelf iets tegen moeten doen. Doen ze dat niet, dan moet ik het wel doen, en de heren moeten niet verwachten dat ik dit doe door midden in de zomer mijn lichaam te bedekken. :P

Kort gezegd: ik zie die hoofddoekjes dus als een goedkeuring van de moslimdames om mij als een vogelvrije hoer te behandelen. Indirect verontschuldigen ze hiermee ook mannen als deze mij lastig vallen.

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Vr Dec 12, 2003 10:47 pm

Wat bijvoorbeeld te denken van deze uitspraak van een Turk die hoofddoeken verkoopt?

http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=407

Ik zie vrouwen als elektriciteitskabels. Als je ze aanraakt, is dat schadelijk. Daarom moet je ze goed inpakken.


Dit maakt wel duidelijk hoe er psychologische druk op vrouwen wordt uitgeoefend om hoofddoeken te dragen.

Blijkbaar staat de heer er niet bij stil dat vrouwen mannen ook aantrekkelijk kunnen vinden: zijn eigen lichaam ziet hij niet als schadelijk, daarom hoeft hij niet goed te worden ingepakt.

Persoonlijk begrijp ik niet dat vrouwen iets kopen van iemand die zelf aangeeft hoe denigrerend hij over vrouwen denkt. Maar waarschijnlijk hebben ze het nog niet in de gaten.

En waaarom dragen veel Turkse vrouwen een hoofddoek?

Karadumans reactie verklaart deels waarom veel vrouwen kiezen voor de hoofddoek. De naaste omgeving speelt daarbij wel degelijk een rol. Waarom draagt hun echtgenote een hoofddoek? ,,Omdat ik dat wil'', antwoorden veel Turkse mannen zonder blikken of blozen.

Dutch
Berichten: 3288
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Za Dec 13, 2003 5:02 pm

Hallo Ibrahiem, welkom bij FFI.

Hopelijk kunnen we hartige gesprekken voeren met iemand die koran en hadiths grondig kent en ons de nodige uitleg kan geven.
Ben even gaan kijken op de door jou aangegeven sites, maar ben er niets wijzer geworden. Heb er alleen maar de standaard lofuitingen voor Allah en een scherm praktisch vol gesluierde meisjes/vrouwen gevonden. Wat is de bedoeling daarvan?

Dutch

ibrahiem
Berichten: 4
Lid geworden op: Vr Dec 12, 2003 4:39 pm
Locatie: Antwerpen

Berichtdoor ibrahiem » Zo Dec 14, 2003 11:56 pm

Amaai.
direct een heel resem vragen :wink:
Ik ga mijn best doen

Manon:

Er is geen dwang om een hoofddoek op te zetten, maar dan moet je hier ook niet meer zijn.
Er is geen dwang om moslim te zijn, maar dan spreken we niet meer tegen je

In ieder islamitisch land zijn er ook mensen die niet moslim zijn.
Zelfs in Bagdad is er een kerk gemeenschap.
Het zijn de mensen die zo reageren wat spijtig is.

Er is geen dwang om je te bekeren, maar dan mag ik wel niet met je trouwen.

Dit is nu éénmaal een regel die we opvolgen.
Er zijn natuurlijk mensen die bekeren enkel daarom.
Waar ik me dan vragen bij stel in hoever ze echt bekeerd zijn.

Waarom zou er anders zo'n commentaar op komen?

Zo als ik al zei laat de vrouwen die er zelf voor kiezen het dragen.
Natuurlijk hoe weet je het hé. :cry:

nina

Hai Ibrahiem, wat dapper van je dat je deze een beetje op z'n gat liggende site nieuw leven probeert in te blazen.

hello nina en iedereen trouwens Afbeelding
Hoe dapper en hoe lang ik het uit hou zien we wel.
Het kan zijn dat ik een tijd niet kom omdat ik het druk heb.
Maar Insha'Allah geef ik wel een antwoord.

Als vrouwen lastig worden gevallen op straat, is dat ook hun eigen schuld,

Als vrouwen lastig worden gevallen verdient die man of jongen een goede Afbeelding

Met de komst van de islam in Nederland heb ik ook het fenomeen 'kontknijpen' leren kennen. Moslims knijpen vrouwen die zich op straat niet bedekken stiekem in hun gat.

Kijk het zal niet leuk dat zijn kontknijpen; maar een moslim die zijn religie praktiseerd doet zo iets niet.
Wij mogen geen andere vrouwen aanraken van onze religie.
Ook niet bekijken zelfs.

Volgens mij komt dit doordat het dragen van bedekkende kleding eigenlijk wil zeggen dat vrouwen de plicht hebben om al hun seksualiteit te verbergen.

De man mag ook geen spannende kledij dragen.
Ze mogen ook hun kontje niet laten zien.
Maar de mannen en jongens kijken alleen maar hoe de vrouw zich moet kleden. :oops:
Ze zouden eerst beter bij hun zelf beginnen en dan naar een ander kijken.

ik vind dat het mannen zo moeten worden opgevoed dat ze geen vrouwen lastig vallen

100% akkoord

Ook vind ik dat vrouwen moeten worden opgevoed om zich te verdedigen tegen viespeuken die ons lastig vallen. Vertel die mannen dat ze zich fatsoenlijk gedragen, of geef ze eens een koekje van eigen deeg om het ze af te leren.

Ook 100% mee akkoord;
Niet nadenken direkt slaan met de sjakosch ( handtas :) )

ik zie die hoofddoekjes dus als een goedkeuring van de moslimdames om mij als een vogelvrije hoer te behandelen. Indirect verontschuldigen ze hiermee ook mannen als deze mij lastig vallen.

Ok dat is uw gedacht.
Ik zie het hoofdoekje als een vorm van aanbidding voor Allah.
En iedere aanbidding moet in volle vrijheid gebeuren.

Dutch

Hallo Ibrahiem, welkom bij FFI.

Afbeelding
Jij bent moderator denk ik;


Hopelijk kunnen we hartige gesprekken voeren met iemand

Hoop ik ook.

koran en hadiths grondig kent en ons de nodige uitleg kan geven.

Hier moet ik je al teleurstellen Afbeelding
Ik ken wel iets maar niet alles. :?
Maar geef me tijd hé :lol:

Ben even gaan kijken op de door jou aangegeven sites, maar ben er niets wijzer geworden. Heb er alleen maar de standaard lofuitingen voor Allah en een scherm praktisch vol gesluierde meisjes/vrouwen gevonden. Wat is de bedoeling daarvan?

Het zijn flaches over de islaam.
De bedoeling is dat er mensen naar kijken.
Staat onder al mijn usernames van forums.
Maar een speciale bedoeling Afbeelding
neen
Amaai dit was het :wink:

Gebruikersavatar
Hamsa
Berichten: 525
Lid geworden op: Za Jan 25, 2003 7:45 am

Berichtdoor Hamsa » Zo Dec 28, 2003 9:31 am

Het probleem van de hoofddoeken is dat je de verantwoording bij de potentiele slachtoffers (de vrouwen) legt en niet bij de potentiele daders (de mannen).
Het zelfde is dat volgens de Islam een vreemde man en een vreeemde vrouw nooit samen in een afsgesloten ruimte mogen zijn. Want ze zullen wel eens.............
Op mijn werk werken mannen en vrouwen bijelkaar. Als ik met een vrouw werk haal ik het niet in mijn hoofd om haar sexueel te benaderen. Als je elke vrouw ziet als een potentieel sexobject is er toch iets mis met je? En daarom moeten ze beschermd worden met een hoofddoek.

Als een hoofdoek een algemeen aanvaard verschijnsel wordt, krijg je problemen met niet-hoofdoek-dragende vrouwen.
Mannen krijgen een vrijbrief om die vrouwen lastig te vallen, immers "ze zullen het zelf wel gewild hebben".

In een demonstratie zie je alleen vrouwen die gekozen hebben voor een hoofddoek en te kennen geven dat ze dat ding vrijwillig dragen. Conclusie: moslimvrouwen dragen de hoofdoek vrijwillig en wij moeten ons daar niet mee bemoeien.
Demonstratie van moslimvrouwen die tegen de hoofdoek zijn zie je niet. Nee, natuurlijk niet. Wat dacht wat die vrouwen te wachten staat als ze thuis komen? Ze worden als afvalligen en verraadsters gezien.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mei 03, 2015 2:54 am

Argeloze feministen steunen het recht om een sluier te dragen

Geplaatst op 01 mei 2015, door rommel

(Door: Ingrid Carlqvist – Vertaling: rommel)


Afbeelding
Argeloze feministen steunen het recht om een sluier te dragen.

Terwijl de Zweedse media de vrije hand geeft aan moslima’s die zonder enig bewijs beweren dat ze slecht behandeld worden omdat ze een sluier dragen, wordt er driftig gecensureerd als er feiten van de islam ter sprake komen.

Lezers van Dispatch Internationals en luisteraars van Radio Lansmans zijn bekend met de Somalische vrouw Mona Walter die zo’n twintig jaar geleden naar Zweden vluchtte. In Somalië voelde ze zich niet gedwongen een hoofddoek te dragen of de verplichting een moskee te bezoeken, zodra ze in Zweden aankwam werd de islamitische groepsdruk te groot en ging ze tegen haar wil een sluier dragen en luisteren naar imams in moskeeën.

Na een tijdje werd ze zo boos over wat zij daar moest aanhoren (dat Zweedse moslims de christenen en joden niet als vriend moeten aannemen omdat het ongelovige “kafirs” zijn, en het de plicht van een moslima is om zoveel mogelijk kindjes te baren om Zweden over te nemen) dat zij brak met de islam. In het begin keerde zij zich tegen alle religies, maar na een paar jaar ontdekte ze de bijbel en is nu een christen.

Mona Walter kent de koran van binnen en buiten en probeert haar kennis van de islam te delen met de Zweedse christelijke kerk, politici en journalisten. Wat geen makkelijke taak blijkt te zijn – omdat bijna niemand naar haar wil luisteren. Onlangs stuurde Mona Walter dit onderstaande debatartikel naar Aftonbladet – de schuin vetgedrukte gemarkeerde tekst werd gecensureerd door de krant:

In hun ijver om de rechten van minoriteiten te beschermen wordt altijd graag het recht van de moslima benadrukt om een sluier of hoofddoek te dragen. Door hun onwetendheid over de geschiedenis van de sluier in de islam en zijn ware betekenis ondersteunen ze een systeem waarin vrouwen worden onderdrukt. Bijzonder opmerkelijk is het vooral dat zelfs feministen niet begrijpen hoe deze praktijk vrouwen het recht ontneemt om voor hun eigen kledij te kiezen zonder vergeldingsmaatregelen te ondergaan.

De gewoonte in de islam om vrouwen onder bedekkende kledij te verstoppen is geen vrouwelijke uitvinding, maar komt voort uit een masculiene patriarchale samenleving met een interesse om vrouwen te onderdrukken. In de tijd van Mohammad waren slavinnen een algemeen goed om naar eigen behoefte te gebruiken, maar moeilijk te onderscheiden van moslimvrouwen. In een openbaring van Allah (soera 33:59 en 24:31) gaf Mohammed de oplossing voor dit dilemma; door het verplichten van moslimvrouwen zich te versluieren of hoofddoek te dragen worden ze gemakkelijk herkenbaar als moslima. Met deze eenvoudige oplossing worden moslimmannen beschermd tegen onbedoelde handelingen die in strijd met de islamleer zijn. Een trouwgeleerde moslimman mag namelijk niet een moslima als slachtoffer uitzoeken. Als gevolg daarvan hoeft volgens de islam een ongesluierde vrouw geen respect betoond te worden. Het gebruik van een sluier is meer een manifestatie van de islam voor de constante zorg voor de moslimman dan vrouwen.

Ik ben opgegroeid in een islamitische samenleving in Somalië waar het op school verboden was om een sluier te dragen of iets anders wat vrouwen onderdanig aan de islamleer brengt. Om mee te maken hoe imams en zelfverklaarde zedenpolitieagenten in Zweedse buitenwijken druk uitoefenen op moslimfamilies is afschuwelijk. Het verband met het kledij van deze vrouwen en respect van moslimmannen heeft een beangstigende gelijkenis met het argument dat vrouwen zelf aan een verkrachting schuldig zijn; vrouwen die zich te bloot kleden hebben het aan hun zelf te danken!

De argeloze die zich kan vinden in de islamleer dat een vrouw een hoofddoek of sluier moet dragen is een verraad voor alle vrouwen die het dragen uit angst voor de consequenties als ze het niet doen.

Een deel van de gecensureerde tekst kan te maken hebben met ruimtetekort in de rubriek, maar merk op dat Aftonbladet de verwijzing naar de koranverzen heeft verwijderd, waar Mona Walter niet haar mening geeft maar feiten.

Bron: http://www.d-intl.com/2015/04/20/aftonb ... ttartikel/

http://www.vrijechroniqueurs.nl/23491/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Nov 01, 2015 11:31 pm

De moslimtoekomst van Europese feminisme: “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst”

Geplaatst op 1 november 2015

Je kunt feminisme hebben of je kunt islam hebben.

Dit is de toekomst van Europese feminisme in een notendop. Soeren Kern van Gatestone doet nog een verzameling van “vluchteling”verhalen in Duitsland. Eén verhaal viel mij op als een voorbeeld van het Nieuwe Europa:

Een vrouw beschreef hoe moslimmannen herhaaldelijk in de rij van de supermarkt bij het afrekenen voordrongen. “Tijdens het winkelen in een Duitse supermarkt werd mij twee keer getoond dat ik een tweederangs burger was”, schreef ze. In één geval dwong een volwassen moslimman met een volle winkelwagen voor haar. In gebroken Duits zei hij: “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst.” In een ander geval stootte tijdens het voordringen een jonge moslimman de vrouw met zijn elleboog. “Toen ik tegen hem zei dat ik hem voor had laten gaan als hij mij om toestemming had gevraagd, kreeg ik van zijn zus opgedragen dat de jongens niet hoeven te vragen, dat ze alleen maar eisen.”

Dit doet me denken aan de afsluitende regels van Christopher Caldwell’s grandioze stuk in The Standard.

Een paar weken geleden was er een mooie jonge vrouw die aan de voorkant van een roltrap stond in het Westbahnhof voor het verzamelen van geld voor de vluchtelingen. Ze droeg een T-shirt met de Gloria Steinem slogan “Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets.” Wat dacht ze dat ze aan het doen was? Mannen mee aanvallen? Of het oproepen van de soort mannen die niet op die manier worden aangesproken?

Ik denk dat we het antwoord voor dat hebben. De toekomst van Europa’s islamitische feminisme is: “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst.”

Uit Kern’s Gatestone stuk hier nog meer geweldige momenten in Euro-islamitisch Feminisme:

In Bad Kreuznach maakte een familie van asielzoekers uit Syrië een afspraak voor het bezichtigen van een vier-kamer woning, maar weigerde het huis te bezichtigen doordat de makelaar een vrouw was. Volgens makelaar Aline Kern:

“Een van de mannen, die gebroken Duits sprak, zei dat ze niet geïnteresseerd waren in het bekijken van de woning omdat ik een vrouw was, ik blond ben, en ik in de ogen van de mannen kijk. Dit was ongepast. Mijn bedrijf zou een man moeten sturen om het pand te bekijken. Ik stond perplex. Je wilt helpen en je wordt weggestuurd, ongewild, in je eigen land.”

Ze zijn hier om jouw land over te nemen.

Een moeder meldde dat tijdens een bezoek aan de school van haar dochter ze een volledig gesluierde vrouwelijke vluchteling tegenkwam en vroeg aan haar of ze haar van hulp kon zijn.” Een man met een mooie pak en een driedaagse baard, die leek alsof hij net uit een Hugo Boss modeblad kwam, zei: ‘Mijn vrouw spreekt de taal niet van de onzuiveren.’ Toen ik hem vroeg wie hier onzuiver was, zei hij dat ik het was. Ik vroeg hem wat dat betekent. Hij zei dat het niets tegen mij persoonlijk was, want alle Duitse vrouwen zijn onrein, en dat zijn vrouw de taal van de onreine niet mag spreken, zodat zij zuiver kan blijven.”

... het Duitse nieuwsmagazine Focus heeft meer dan 800 e-mails ontvangen van vrouwen in het land die beschrijven hoe ook zij door moslimmigranten slecht werden behandeld.

En dit is maar het begin. Je kunt feminisme hebben of je kunt islam hebben. Maar je kunt ze niet allebei hebben.

Neem genoeg boze moslimmannen op die zich voordoen als vluchtelingen en “Ik man. Jij vrouw. Ik ga eerst” zal de manier worden hoe de dingen gaan lopen.

Bron: www.frontpagemag.com

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door: M.V.

https://ejbron.wordpress.com/2015/11/01 ... -ga-eerst/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Dec 06, 2015 4:14 pm

“Islamitisch feminisme”

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Dec 13, 2015 8:44 pm

Feministen boycotten Israël en buigen diep voor kalief al-Baghdadi van ISIS

13 december 2015, brabosh

Welke betere vijand dan Islamitische Staat (Daesh/ISIS) zou kunnen worden veroordeeld tijdens de grootste conferentie van feministen van Noord-Amerika, dàt ISIS dat vrouwen ontvoert, verhandelt en verkracht onder haar controle, hen kooit onder de boerka en ze gebruikt als kanonnenvlees in zelfmoord operaties?

En indien Abu Bakr al-Baghdadi, de zelfbenoemde kalief voor ISIS/Daesh in Syrië en Irak, het publiek van militante feministen niet genoeg vermag te beïnvloeden, waarom dan niet de misdaden veroordelen jegens vrouwen, die plaatsvinden in de Iraanse theocratie (en in bv. de shariastaat Saoedi-Arabië), die het vrouwen verbiedt om lange nagels te hebben, edelstenen in de tanden, nauw aangesloten jassen, hoofddoeken die lange haren laten loshangen en laarzen met hoge hielen onder broeken?

Natuurlijk niet. De National Women’s Studies Association (NSWA) koos als haar ultieme vijand één die meer voldoening schenkt en veel minder gevaarlijk is: de Staat Israël. Het enige land in het Midden-Oosten waar vrouwen prestigieuze posities bekleden in politiek, cultuur, sociale activiteiten, van Golda Meir tot Nobelprijs laureaten, tot Tzipi Livni. En als u de ‘lijnen van 1967’ zou oversteken, vraag dan aan de Palestijns Arabische vrouwen waar zij genieten van een beter leven, in Ramallah of in Riyad, welk antwoord zou u dan denkelijk krijgen?

De feministen van de National Women’s Studies Association stemden voor een boycot van Israëlische collega’s en de instellingen van de Joodse staat. Zoals professor Simona Sharoni meedeelde aan Inside Higher Ed: “90 procent van de leden van de National Women’s Studies Association stemden voor de resolutie.”

“De stemming is een verraad tegenover de realiteit en tegenover vrouwen, vooral dan die vrouwen die leven onder de Sharia”, zei Phyllis Chesler, al heel lang een feminist en auteur, aan mij en vervolgde aldus:

“De associatie veroordeelt niét al die vreselijke dingen die vrouwen worden aangedaan door Hamas, IS, Boko Haram, Taliban. Niets over de perverse vrouwelijke genitale verminking en kindhuwelijken in de Arabisch-Islamitische wereld. Niets over het verschrikkelijke lot van vrouwen die het wagen om zelf hun echtgenoten te kiezen. Israël is geen feministische hemel, maar vrouwen vechten er voor hun rechten en als onze feministische tegenhangers hetzelfde zouden doen in Mekka, Mogadishu, Teheran, Islamabad en Kaboel, dan zouden zij in de gevangenis worden opgesloten, verkracht, gemarteld, onthoofd of gestenigd worden. Feministen gedragen zich lafhartig en conformistisch in hun trouweloosheid.”

Het was een Joods Canadese ondernemer, Steve Maman, (aka de ‘Joodse Schindler‘ genoemd) die honderden levens van Yezidi meisjes heeft gered van sexuele slavernij onder ISIS. Het is de paradox die door Phyllis Chesler werd benadrukt: “Christenen, geen feministen, hebben deze meisjes gered.”

Het is de paradox van een feminisme dat militeert tegen “obscurantisme” binnen de Katholieke Kerk maar zwijgt over de onderdrukking van moslim vrouwen; een feminisme dat fulmineert over de gender ideologie maar tevens het dragen van de islamitische hoofddoek ondersteunt als een teken van “emancipatie”; een feminisme dat de “bezetting” door Israël boycot maar doofstom en blind blijft over de bezetting van vrouwenlichamen in de Arabisch-Islamitische wereld.

Duizenden Yezidi meisjes, weggerukt uit hun families en vastgebonden aan het bed van de Kalief van ISIS, vragen thans aan de National Women’s Studies Association: waarom boycotten jullie de enige vrije gemeenschap in het Midden-Oosten en zwijgen jullie over onze vervolgers?

Door Giulio Meotti

http://brabosh.com/2015/12/13/pqpct-bvp-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Za Jan 09, 2016 5:02 pm

Feministen houden van “islamisten”

Gepubliceerd op 8 jan. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40725
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Mahalingam » Wo Jan 13, 2016 12:02 am

Feminisme in het huidige tijdsgewricht. Er is cognitieve dissonantie.
Hier een lang verhaal over de gedachten die in die kringen rondzwerven na Keulen.
Ik zal de verleiding weerstaan om mijn bek open te trekken.
'Aanrandingen Keulen misbruikt voor racisme'
De aanrandingen in de oudjaarsnacht in Keulen worden 'misbruikt voor populistische en racistische propaganda'. De strijd tegen seksueel geweld heeft 'de hoogste prioriteit', maar mag niet slechts serieus worden genomen wanneer niet-Duitsers de daders zijn en blanke vrouwen het slachtoffer.

Spoiler! :
Een groep van 22 Duitse feministen schrijft dit in een verklaring, mede ondertekend door ruim 900 Duitse politici, academici, auteurs en andere prominenten. Onder hen Manuela Schwesig, SPD-minister van Familiezaken in de regering-Merkel, en vicevoorzitter van de Bondsdag Claudia Roth (Groenen). Er zijn ook buitenlandse ondertekenaars, zoals de Amerikaanse activiste Angela Davis en de Britse feministische auteur Laurie Penny.

'Tegen geseksualiseerd geweld en racisme. Altijd. Overal', is de oproep van de maandag gelanceerde website aus-nahmslos.org ('zonder uitzondering'). De hashtag #ausnahmslos op Twitter was 's middags in Duitsland meteen al trending topic no. 1, nog boven David Bowie.

Gemengde gevoelens hebben de Duitse feministen bij alle aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen sinds de excessen in Keulen en andere steden. 'Als de aandacht blijvend is, is dat winst', zegt Kristina Lunz, een van de opstellers van de verklaring. 'Maar wat wij zien, is dat de kwestie wordt misbruikt door mensen met een racistische agenda.'

Verdeeldheid
Het is hoogst belangrijk dat er wordt gesproken over geweld tegen vrouwen, aldus de opstellers, 'ook in zaken die minder aandacht van de media krijgen en waarin de daders voor het merendeel blank zijn'. Nu wordt het feminisme 'misbruikt door rechtse populisten die het niet te doen is om het welzijn van de slachtoffers'.

Overigens doet zich in Zweden de gespiegelde situatie voor: daar is om politieke redenen juist gezwegen over aanrandingen door Afghaanse jongens. Een 'grof schandaal', noemt Lunz dat. 'Als de berichten uit Zweden kloppen, is ook dát politieke exploitatie van vrouwenrechten. Het is niet te verteren dat de daders van geseksualiseerd geweld hun straf ontlopen.'

In het Duitse feminisme heerst na 'Keulen' verdeeldheid. Terwijl Emma-hoofdredacteur Alice Schwarzer van leer trekt tegen de 'valse tolerantie' jegens een vrouwonvriendelijke godsdienst, zeggen feministen als Lunz dat de afkomst van de daders in Keulen niet ter zake doet. Blanke Duitse mannen maken zich, zo voeren ze aan, net zo goed schuldig aan seksuele intimidatie.

De actievoersters roeren al jarenlang de trom over het seksueel lastigvallen van vrouwen, maar werden volgens hen nooit serieus genomen. Op z'n best was er onverschilligheid. Pas nu 'de asielzoekers' of 'mannen uit Noord-Afrika' als schuldigen kunnen worden aangewezen, ontstaat er veel ophef.

'Feministen zijn lange tijd belachelijk gemaakt', zegt Lunz, oprichtster van Stopbildsexism, een site die het dagelijks seksisme in de massakrant Bild volgt. 'Het belagen van vrouwen is alomtegenwoordig, maar het interesseerde nooit iemand.' Typische reacties waren 'Jongens blijven jongens', of 'Overdrijf niet zo', of 'Beschouw het als compliment'.

Lunz' medestandster Anne Wizorek begon in 2013 het twitteraccount #Aufschrei, waarop alledaags seksisme en geweld tegen vrouwen wordt gesignaleerd. 'Verkrachtingscultuur', noemt ze het in een artikel in de Duitse Vice. Dat is niet iets exclusief Noord-Afrikaans: die cultuur is volgens haar sinds lang een - getolereerd - onderdeel van de Duitse samenleving.

Oktoberfest
Wizorek wijst net als Lunz op het Oktoberfest in München, waar volgens hen jaarlijks gemiddeld tien vrouwen in fonteinen van bier worden belaagd door beschonken Duitse mannen. Als 'niet-officiële aantal' slachtoffers wordt (zonder bronvermelding) 200 genoemd. 'De korte weg naar het toilet is je reinste spitsroeden lopen', schrijft Wizorek. 'Zeg je er iets van, dan word je uitgemaakt voor slet.'

Daarover is echter nooit debat; wel over Keulen. 'Absoluut hypocriet', zegt Lunz. 'We zijn compleet geschokt door wat er in Keulen is gebeurd. De slachtoffers moeten alle nodige zorg krijgen en hopelijk worden de daders bestraft. Maar het problematische is dat pas nu naar vrouwen wordt geluisterd. Waarom? Omdat de daders waarschijnlijk uit Noord-Afrika komen. Mensen die ons steeds hebben bespot, roepen nu dat vrouwen beschermd moeten worden.'

Het debat onder Duitse feministen krijgt soms een vileine toon. Vrouwenrechten mogen niet 'worden geïnstrumentaliseerd voor racisme', schrijft Wizorek, 'of dat nu uit nieuw-rechtse hoek komt, of uit feministische kring (looking at you, Alice Schwarzer)'.

Deze grand lady van het Duitse feminisme schreef op de website van haar tijdschrift Emma dat migranten 'ervan dromen helden te zijn zoals hun broeders in de burgeroorlogen in het Midden-Oosten - en nu voeren ze oorlog midden in Europa'. Uit naam van de godsdienstvrijheid zijn hier 'parallelle werelden' ontstaan, met een 'gewelddadig patriarchaat' binnen families.

Schwarzer (73) waarschuwt al meer dan vijftien jaar voor de politieke islam en voor de gevolgen die de opmars daarvan ook in Europa heeft voor de positie van vrouwen. In 2002 publiceerde ze Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz. Zij bepleit een hoofddoekverbod in het onderwijs. De sluier ziet zij als 'de vlag van de islamitische kruisvaarders', oftewel 'de fascisten van de 21ste eeuw'.

Op de website van Emma wordt verslag gedaan van de demonstratie van ongeveer duizend vrouwen (en enkele mannen) afgelopen zaterdag op het plein in Keulen waar eerder de aanrandingen plaatsvonden. Naast leuzen tegen seksueel geweld in het algemeen klonk ook daar het besef door dat seksuele intimidatie niet is voorbehouden aan Arabische mannen. 'Nee tegen geweld tegen vrouwen, of het nu in Keulen gebeurt, in huis of op het Oktoberfest', aldus een spandoek op een door Emma afgedrukte foto.

De Keulse CDU-bestuurster Christine Kronenberg zegt tegen het blad dat ook de reclameborden voor bordelen in de stad weg moeten. 'Klopt, ook dat is seksueel geweld', aldus Emma. 'Daar kunnen mannen voor een paar centen legaal doen, wat ze op het plein illegaal hebben gedaan. 'Honderd meisjes in één nacht', staat bijvoorbeeld op de reclameborden. Dat had heel goed het motto van de daders van oudejaarsnacht kunnen zijn.'

http://www.volkskrant.nl/buitenland/-aanrandingen-keulen-misbruikt-voor-racisme~a4223308/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jan 24, 2016 5:28 pm

Keulen: collaboratiefeministen zijn de hulptroepen van ISIS, NSB-ers van deze tijd

'Alleen een verslagen volk laat zijn vrouwen verkrachten'

Ajiedj Bakas, 23-01-2016

Afbeelding

‘Blanke feministen ontpoppen zich nu als fopfeministen, die de trend van het integratiepessimisme volledig hebben gemist omdat ze een gutmensch-sekte zijn gaan vormen’

Het moeten verwarrende tijden zijn voor linkse feministen. Ik heb niets tegen linksmensen, mijn man is lid van de PvdA, en we hebben het prima samen. Ik vind het ook goed dat bijvoorbeeld SP-ers met zoveel passie opkomen voor de verliezers van de vooruitgang. Ik ben ook voor vrouwenemancipatie. Homomannen en heterovrouwen kunnen het doorgaans goed vinden en ik ben blij te wonen in een land met zoveel vrije vrouwen met wie je lol kunt maken, zonder over eerwraak en andere middeleeuwse onzin te hoeven nadenken.

Nog nooit in de geschiedenis hebben vrouwen in Europa en Noord-Amerika zoveel vrijheid gehad als nu. Dat is mede te danken aan vroegere feministen. Mooi.

Ik heb ook helemaal niets tegen moslims. Ik ken genoeg vredige, lieve moslims, en alle mensen die een religie aanhangen over één kam scheren vind ik not done. En natuurlijk zijn niet alle Syriërs verkrachters. De Amerikaanse studente Caitlin Duncan vertelt dat ze in de beruchte Keulse oudejaarsnacht, waar ze belaagd werd door een groep mannen, juist ontzet werd door een andere groep mannen, ook Syriërs. Daar staat dan weer tegenover dat een imam meldde dat de vrouwen dat aan zichzelf te danken hadden omdat ze parfum op hadden.

Tijden veranderen
De grote volksverhuizing die nu vanuit het Midden-Oosten gaande is richting Europa, zorgt er ook voor dat een regiospecifieke vorm van vrouwenhaat meereist, zoals Brenda Stoter onlangs schreef in Trouw. En blanke feministen ontpoppen zich nu als fopfeministen, die de trend van het integratiepessimisme volledig hebben gemist omdat ze een gutmensch-sekte zijn gaan vormen.

Meindert Fennema, links dus gutmensch, schrijft dat hij feministen van zijn generatie het ergst vindt in het wegkijken. Fennema heeft gelijk, maar dat wegkijkfeminisme zie je ook bij jongere feministen. In een week waarin vrouwen worden gestenigd in Duitsland (ja, maar dat zijn transgenders, geen echte vrouwen, zeggen fopfeministes) en ruim drie weken na ‘Keulen’, kijken de dames nog steeds weg van de geïmporteerde vrouwenhaat.

Hafid Bouazza schrijft in NRC: “We zijn zo tolerant geworden dat het kruiperig wordt.”
Raja Felgata, die het boek I Love Mo schreef, zegt in de Volkskrant: “Het is de hoogste tijd dat moslims dit probleem onder ogen zien en er iets aan doen. Als we het niet bespreekbaar maken, hebben we over twintig jaar nog steeds toestanden als in Keulen en heb ik tien boeken geschreven, terwijl ik dat niet eens wil.
Goed gezien. Jammer dat wegkijkfeministen geen oog en oor hebben voor wat deze moedige mensen zeggen.

Asha ten Broeke
Dieptepunt was onlangs Asha ten Broeke, die in de Volkskrant blij riep dat ‘Keulen’ kwam door bendes die genesteld waren in azc’s, maar waar asielzoekers part nog deel aan hebben. Ze had dat uit een Duitse krant gehaald. Dat zullen omwonenden van azc’s vast goed nieuws vinden. Ze mag dan wel zeggen dat ze een vrouw van de feiten is, maar dat klopt dus niet, want ze is wel erg selectief aan het winkelen in Duitse media. Keulse politieagenten hadden immers in diezelfde media al eerder verklaard dat er wel degelijk asielzoekers bij betrokken waren, en dat ze die ook hadden gearresteerd en erna weer vrijgelaten, wegens cellentekort.

Selectief winkelen in Duitse media om het wegkijken te legitimeren. En wie daar wat van zegt, wordt subiet uitgemaakt voor racist. Of wanneer het iemand betreft die zelf een kleurtje heeft, zoals ondergetekende, dan krijg je het verwijt een brulkikker te zijn. Geestig om dat te horen van iemand die zelf een beetje op een kikvors lijkt, maar humor is in deze kringen dun gezaaid. Henry Kissinger, niet moeders mooiste, ging altijd vergezeld door mooie vrouwen. Daarover grapte hij ooit: “Macht maakt van een kikvors een sprookjesprins, en ik ben daar het voorbeeld van.”

Linkse feministen, hulptroepen van ISIS
De Canadees-Pakistaanse Tarek Fatah en zijn dochter Natasja Fatah, die in Canada strijden tegen islamisten, verzuchten regelmatig dat hun felste tegenstanders linkse feministen zijn die wegkijken van wat de islamisten allemaal aanrichten. En dat deze gutmenschen pas wakker zullen worden als de islamisten met hun hulp de macht in handen krijgen. In Nederland zie je hetzelfde. De Asha’s van deze wereld -Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen riep al eens de ‘Asha ten Broeke Okselhaar Challenge’ uit- negeren de hun onwelgevallige feiten, zijn niet solidair met islamitische vrouwen die knokken voor hun vrijheid, trekken verklaringen van de Keulse vrouwen op een boosaardige manier in twijfel en zenden feitelijk de boodschap uit: ‘Die vrouwen hebben het aan zichzelf te danken’.

Ik kan daar alleen maar sarcastisch op reageren. Deze types, de hulptroepen van ISIS, zijn de NSB-ers van deze tijd. Denken ze dat ze straks in het kalifaat Eurabia beloond zullen worden voor hun hand- en spandiensten? Zelfs als hun kelen worden doorgesneden als dank voor al hun hulp, zullen ze nog Allah Akbar roepen.

Van Gogh & Charlie Hebdo
Aan zichzelf te danken. Dat hoorden we ook toen Theo van Gogh vermoord werd. Toen Charlie Hebdo-redacteuren vermoord werden. Ze hadden ook niet moeten provoceren.

Publiciste Harriet Duurvoort schrijft:

“Op marokko.nl viel mijn oog op een discussie gestart door een verontwaardigde salafiste die de ‘Marokkaanse hoeren’ veroordeelt die ‘twerkend op negermuziek, zelfs degenen met een hoofddoekje op’ naar de disco gaan. Instagramfoto’s delen waarin ze sexy duckfaces in hun glitterniemendalletjes maken, en geen ander rolmodel lijken te hebben dan de Kardashians.”

Op een vergelijkbare manier heb ik vaker feministische vrouwen van linkse persuasie over andere vrouwen horen praten. Tussen salafisten en blanke feministen bestaat meer overeenstemming dan in eerste instantie lijkt.

Lelijke fopfeministen
Als je de beelden van de fopfeministen zet naast die van de Keulse slachtoffers zie je dat de laatsten beduidend mooier zijn. Zou het wegkijken van de fopfeministen daar wellicht mee te maken hebben? Ik heb uit die kringen vaker venijn meegemaakt over mooie vrouwen. ‘Lipstick lesbian’ wordt als scheldwoord gebruikt. Citeerde ik eens Jacobine Geel, kreeg ik van zo’n tuinbroek te horen dat dit een ‘reli-babe’ is die op geen enkele manier serieus genomen zou moeten worden. Ze spuugde het woord ‘reli-babe’ eruit met een van haat vertrokken gezicht.

Activist Thierry Baudet was ook niet serieus te nemen volgens een andere feministe, want zo’n ‘mooiboy’. Nouja! Weer een andere blanke feministe vond dat de niqaab prima was. Dat moesten we gewoon accepteren in Nederland. Deze dame, ik zal het voorzichtig uitdrukken, stond niet vooraan toen God schoonheid uitdeelde. Zou ze de niqaab propageren om minder concurrentie in het straatbeeld te hebben? En zou het wegkijken en in twijfel trekken van de verklaringen van de Keulse vrouwen door de fopfeministen ook voortkomen uit revanchistische gevoelens jegens mooie vrouwen die vrolijk dansend de Oudejaarsnacht ingingen? Het zou mij eerlijk gezegd niets verbazen. Vrouwen in het bedrijfsleven die hun eigen broek ophouden en geen subsidiejunks zijn zoals veel fopfeministen, hekelen dit soort vrouwen.

Mannen in rokje
Een Rotterdamse zakenvrouw: “Zo’n bloktor bezorgt die Syriërs direct een verschrompeling. Misschien moet de Keulse politie zulke types bij de komende jaarwisseling als vogelverschrikker inzetten op het stationsplein.”
De dames minachten ook de blanke mannen waar ze het vaak mee houden. Nu denken ook linkse mannen dat je, met een rokje aan, de asieleisers vrouwvriendelijk krijgt, ‘hihaho’ roepend.

Historicus Dirk Jan van Baar schrijft in zijn recensie over de roman Soumission van Michel Houllebecq:

“De moderne westerse intellectueel is volgens Houellebecq een lul van een vent, een lamzak voor wie alleen nog z’n natje en z’n droogje telt. Daarmee krijgen niet alleen de jihadisten gelijk, maar ook de feministen. Ze minachten allemaal hetzelfde soort man, een slappeling die overal voor wijkt. Toen dat tot me doordrong, begon het in Keulen nog veel harder te donderen.”

Chris Rutenfrans schrijft in de Volkskrant:

“In het debat bij Buitenhof over ‘Keulen’ zei de Somalisch-Nederlandse schrijfster Yasmine Allas dat ze was gewaarschuwd: Kijk uit dat je niet iets lelijks zegt dat tegen ons gebruikt kan worden. Zij trok zich daar niets van aan en bevestigde volmondig dat het seksuele geweld in Keulen te maken had met culturele achtergrond: ‘Die mannen zijn niet opgevoed, ze kunnen zich tegenover vrouwen niet beheersen.’ Haar oplossing? ‘Leer ze dat ze hier van vrouwen moeten afblijven, en als ze niet opvoedbaar zijn, enkele reis naar Saoedi-Arabië.’ Wat vond Anniek de Ruijter van het Clara Wichman Instituut? Zij had het verstandiger gevonden als Allas had gezwegen. Niks emancipatie.”

Rutenfrans ontmaskert met dit stekelige stukje genadeloos de hypocrisie van de wegkijkfeministen.

Whataboutism
Whataboutism is ook wat blanke feministen uit de kast halen om Keulen goed te praten. Dat staat voor: “Ja, de boyz daar waren een beetje stout, maar blanke mannen verkrachten ook hoor! En blanken zijn verantwoordelijk voor zoveel leed in de wereld”. En dan komt er een hele waslijst. Zucht. In sommige whataboutism-argumenten zit overigens wel wat. Elma Drayer, die de wegkijkers fel onder vuur neemt, hekelt terecht ook de verkrachtingen van hindoe-vrouwen in India en van niet-moslim-vrouwen in Zuid-Afrika. In beide landen is verkrachting epidemisch en niet islamitisch van aard.

After Cologne, Feminism is Dead, is de titel van een zeer lezenswaardige artikel van Phillip Mark McGough. Een mooie passage:

“If German history in general is short on laughs (…) the period 1933 to 1945 is emphatically joyless. Though one of the few tragi-comic chapters in the horror story of Nazism concerns a strange little organization called the Association of German National Jews. They were a pro-National Socialist Jewish group whose membership not only welcomed Hitler’s accession but actively promoted the self-eradication of Jewish identity and its absorption into the new, heroic, master-culture represented by the Nazis (it was said of them, tongue only partly in cheek, that their motto was “down with us”). In 1935, predictably and forcibly, the group was disbanded. Whereas Stalin had his useful idiots, for Hitler there could be no useful Jews.”

De huidige blanke feministen doen mij sterk denken de Association of German National Jews, die McGough beschrijft. ‘Weg met vrouwen’, is hun devies.

De geschiedenis herhaalt zich
Onderzoeksjournalist Philip Dröge stelt dat de geschiedenis zich herhaalt. Hij schrijft:

“Het rumoer dat in Duitsland is ontstaan naar aanleiding van de aanrandingen en verkrachtingen in Keulen, lijkt echt iets van deze tijd. De daders zijn volgens de politie afkomstig uit een aantal moslimstaten, ze zouden zich vergrijpen aan de Duitse vrouwen omdat ze niet beter weten. Maar is het wel zo’n nieuwe kwestie? Een blik in de geschiedenisboeken leert dat de kwestie al eerder heeft gespeeld, bijna een eeuw geleden.

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog bezetten de Britten, Belgen en Fransen het Duitse Rijnland, de strook land langs de Rijn waar tegenwoordig het Roergebied ligt. Zo willen ze voorkomen dat Duitsland snel een nieuwe aanval op kan zetten. Frankrijk stuurt wat op dat moment wordt gezien als ‘B-troepen’ naar Duitsland, Senegalese soldaten. Deze donkere moslimmannen dienen al jaren trouw de koloniale meesters uit Frankrijk. Ze staan bekend als de tirailleurs of ‘geweermannen’. Voor het eerst zien veel Duitsers mensen met een donkere huidskleur in hun land.

Maar al snel gaat het mis. Steeds meer Duitse vrouwen geven aan dat ze worden lastig gevallen door de moslimmannen. De conservatieve pers springt daar bovenop en bedenkt de term ‘die schwarze Schande’ voor de bezetting door de 40.000 koloniale soldaten. Uiteindelijk komen 66 gevallen van verkrachting van een Duitse vrouw door een Senegalese man voor de rechter. Maar waarschijnlijk is het veel vaker gebeurd, denken historici tegenwoordig. Nog geen dertig soldaten worden veroordeeld.

Een Amerikaanse generaal die de gevallen onderzoekt, zegt dat de hele zaak is opgeblazen door rechtse politici en de pers. Hij noemt de Afrikaanse troepen ‘keurig’. Uit de seksuele contacten tussen Duitse vrouwen en de tirailleurs – vrijwillig en onvrijwillig – zijn 16.000 en 18.000 kinderen voortgekomen. Hitler vond het bestaan van deze mensen een smet op het Germaanse volk. Hij laat enige honderden steriliseren, zodat de schande bij hen zou eindigen. De meeste ‘Rijnland Bastaarden’ ontspringen echter de dans.”


Nu Angela Merkel voor de derde keer binnen een eeuw Duitsland en Europa in een (burger)oorlog stort is het verstandig te beseffen dat verkrachtingen altijd onderdeel zijn van een oorlogsstrategie. Maar de vorige twee keer dat het gebeurde had Duitsland een bloedige oorlog verloren. Nu vinden de verkrachtingen plaats aan het begin van de oorlog. En de blanke feministen kijken weg, desavoueren de slachtoffers en zijn verworden tot collaboratiefeministen. En blanke mannen zijn zo gefeminiseerd dat ze rokjes dragend, ‘hihaho’ roepend denken vrouwen te beschermen.

Arm Europa, arme slachtoffers.

http://politiek.tpo.nl/2016/01/23/keuls ... eministen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Di Feb 02, 2016 3:35 am

“De morele ijdelheid en aanmatigende arrogantie is sterker dan de empathie met de slachtoffers van het ´islamisme´.”

Geplaatst op 1 februari 2016

Afbeelding

De oprichtster van FEMEN Germany, Zana Ramadani (foto), heeft zich in een interview met de het Duitse werkgeversverbond over de gebeurtenissen in Keulen geuit en daarbij links keihard bekritiseerd. “Juist in Duitsland is er in de linkse scene sprake van een aanmatigende arrogantie en verwaandheid. Het is zeer aanmatigend om iedereen, die vragen stelt over de islamitische wereld of problemen aanspreekt te beschuldigen van racisme. Het is absurd dat juist vanuit deze richting spreek- en denkverboden worden uitgesproken. Het is een verraad aan de slachtoffers van het ´islamisme´ en andere onderdrukkende regimes”, aldus Ramadani. Lees hieronder het complete interview:

Peter Schmidt: De gebeurtenissen in Keulen – en ook in andere steden – hebben gezorgd voor een niet voor mogelijk gehouden discussie in Duitsland over de vraag van onze omgang met gedragsnormen, die zo helemaal niet overeenkomen met onze ideeën van samenleven van mensen en geslachten. Waarom nu pas? Het probleem was toch al jarenlang, voor diegenen die het wilden zien, bekend?

Zana Ramadani: Deze discussie wordt ook al jarenlang door mij en andere mensen gevoerd. Wij worden echter monddood gemaakt. In Duitsland kun je niet meer zakelijk en constructief over dit onderwerp discussiëren. De angst om beschuldigd te worden van racisme, overweegt boven de angst voor de toekomstige ontwikkeling. Duitsland moet opnieuw leren deze onderwerpen aan te spreken en er vragen over te stellen. De media hebben er nu, na deze gebeurtenissen in Keulen, toe bijgedragen dat er zo openlijk over gediscussieerd kan worden. En zelfs in deze situatie komt bij iedere discussie de beschuldiging van racisme naar voren. We hebben een nieuwe discussiecultuur nodig!

Peter Schmidt: Hebt u een verklaring voor de schijnheiligheid dat er enerzijds verbitterd wordt gestreden om vrouwen-poppetjes op voetgangerslichten en de laatste plek in de raad van toezicht voor vrouwen, maar dat het aan de kaak stellen van de dramatische onderdrukking van vrouwen in islamitische culturen verhinderd moet worden met de beschuldiging van “racisme”?

Zana Ramadani: Ook hier komen we weer terecht bij de beschuldiging van racisme. Van islamitische zijde moet ik steeds opnieuw aanhoren dat ik geen gelovige zou zijn enzovoort. En door de linksen en vooral door het nieuwe blanke feminisme moet ik me zelfs laten beschuldigen van racisme. Terwijl deze mensen, die toch eigenlijk voor vrijheid, gelijkheid en gelijkberechtiging, strijden, niet in het minst in de gaten hebben dat zij precies diegenen zijn die rugdekking geven aan diegenen die zij eigenlijk zouden moeten bestrijden. Deze mensen, die mij beschuldigen van racisme, zijn zich vermoedelijk helemaal niet bewust van hun postkoloniale aanmatiging. De morele ijdelheid en verwaande arrogantie is sterker dan de empathie met de slachtoffers van het ´islamisme´.

Peter Schmidt: Augstein heeft op de gebeurtenissen in Keulen gereageerd met de opmerking “dat beetje betasten”. Zijn we daarmee niet opnieuw in al lang overwonnen geloofde tijden aangeland toen er werd gezegd “het is de eigen schuld van dat loeder, dan had ze zich maar niet zo uitdagend moeten kleden?”

Zana Ramadani: Daarmee heeft Augstein zichzelf toch quasi gediskwalificeerd, of niet? De opmerking “dat beetje betasten” toont meer dan duidelijk wat hij onder seksisme en seksuele overvallen verstaat. Ik zou graag willen dat hij een dag lang een vrouw zou zijn en zich een beetje te kunnen laten betasten. Hij kan zich absoluut niet voorstellen hoe vernederend en storend een “beetje betasten” voor een vrouw kan zijn. Ik hoop niet voor hem dat zijn vrouw, zijn dochter of zijn zuster dit ooit moeten meemaken. Treurig feit is echter: dit maakt IEDERE vrouw meerdere keren in haar leven mee! Weliswaar heeft hij daarna een langer statement in “Der Spiegel” gepubliceerd en geprobeerd hierin alles te relativeren, maar daarbij husselt hij vele onderwerpen door elkaar om zijn uitspraak op een bepaalde manier te rechtvaardigen.

Peter Schmidt: Juist onze linkse mainstream maakt de weg vrij dat onze liberale samenleving kan worden afgeschoten door iedere eis naar gedragsveranderingen aan de nieuwe burgers te verhinderen en zelfs de kritiek op de middeleeuwse rites – en de verhulling van de vrouw is diep middeleeuws – te onderdrukken. Was dat het met de vrijheid die wij kenden?

Zana Ramadani: Daarin moet ik u gelijk geven. Ik hoop niet dat we ons weer terug ontwikkelen. Maar, zoals hiervoor al genoemd, alleen al het linkse en blanke feminisme maken ons het leven moeilijk.

Peter Schmidt: Dat integratie niet mogelijk is wanneer men alleen maar steunt en niets eist, kan men heel goed zien in Frankrijk. Integratie is ten eerste ook een brengschuld – van ieder nieuw lid van een samenleving zou de wil om zich bezig te houden met de cultuur van het gastland verwacht moeten worden en als eerste geste van respect het leren van de taal. Waarom verzet zich vooral de links-groene publieke opinie zo enorm tegen een politiek van eisen?

Zana Ramadani: Deze vragen kan ik helemaal niet beantwoorden. Dit zou u aan iemand moeten vragen die juist dit als enige juiste beschouwt. Ik doe het niet!

Ik eis altijd al dat er verplichtende taalcursussen moeten plaatsvinden. Maar dat gaat me persoonlijk nog niet ver genoeg. Bovenop deze verplichtende taalcursussen eis ik aparte, en vooral verplichtende, cursussen “burgerkunde” – en wel speciaal voor vrouwen. Volgens mij lukt een goede integratie alleen via de vrouwen. We moeten de vrouwen in ieder opzicht sterker maken, zodat zij zichzelf, de familie en de gemeenschap kunnen emanciperen. Dit zal helaas, in deze vastgelopen samenleving, niet alleen via de mannen functioneren. En ALLEN MAAR door steunen en oproepen zal het al helemaal niet functioneren. Door alleen maar op te roepen zullen ze zich hoogstens oppervlakkig en voor de schijn veranderen, innerlijk echter niet. Dat is echter geen “gelukte” integratie. Precies daardoor ontstaan er steeds meer parallelsamenlevingen.

Peter Schmidt: Vroeger werd trots de zin van Rosa Luxemburg geciteerd “Vrijheid is altijd de vrijheid van andersdenkenden”. Met het oog op immigratie beleven we nu echter het totale verbod op anders denken. Ziet u de oorzaak daarvoor in naïeve wereldbeschouwing – het andere is altijd het betere – of veeleer in een “stiekeme” sympathie met een rigide cultuur?

Zana Ramadani: Ik heb het hiervoor al genoemd. We hebben hier juist in de linkse scene te maken met een aanzienlijke arrogantie en aanmatiging. Het is heel aanmatigend om iedereen die ook maar in beginsel vragen stelt over de islamitische wereld of problemen aanspreekt van racisme te beschuldigen. Het is absurd dat er juist vanuit deze richting spreek- en denkverboden worden uitgesproken. Het is een verraad aan de slachtoffers van het ´islamisme´ en andere onderdrukkende regimes.

Peter Schmidt: Omdat een mens niet zonder hoop kan leven, de vraag: “Zullen we over twintig jaar nog ongedwongen levensvreugde in het open lucht zwembad hebben, carnaval en een westers rechtssysteem?”

Zana Ramadani: Ja, dat zullen we! Als ik deze hoop niet zou hebben, zou ik zelfmoord moeten plegen. Dan zou ik me erbij neer moeten leggen dat men op zeker moment de bitter bevochten vrijheid van ons afpakt. Ik ben realistisch en denk niet dat we een volledige gelijkberechtiging van de geslachten, in ieder geval niet in de tijd dat ik leef, zullen bereiken. Ik weet ook dat e rnog enkele problemen op ons af zullen komen. Ik zal echter de rest van mijn leven, ondanks al die dreigingen en beledigingen, iedere morgen opstaan en doorgaan. Ik heb de hoop dat ik met mijn werk iets bijdraag aan de positieve ontwikkeling van onze samenleving. Of er in ieder geval mijn deel aan bijdraag dat het niet nog erger wordt. Het alternatief zou zijn om op te geven en pessimistisch naar de toekomst te kijken. Dat kan ik niet.

Bron: www.deutscherarbeitgeberverband.de

Interview: Peter Schmidt

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/01 ... ore-108631
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Ma Feb 08, 2016 2:08 am

Zweedse feministes willen niet tegen verkrachters beschermd worden

Geplaatst op 8 februari 2016

Afbeelding

Na de massale overvallen op autochtone vrouwen door immigranten hebben in Zweden groepen mannen ertoe opgeroepen de vrouwen actief te verdedigen en tegen overvallen te beschermen. Links-extremistische feministes laten sindsdien op Twitter openlijk weten dat ze deze hulp in geval van een overval helemaal niet willen.

“Niet jullie vrouw”

Inderdaad werden onder de hashtag “#inte er kvinna” een heleboel berichten geplaatst met de mededeling dat niet de buitenlandse seksdaders, maar de om hun lichamelijke ongedeerdheid bezorgde Zweden diegenen zijn die hen “bang, bezorgd, woedend en treurig” maken, aldus citeert de nieuwssite “TheLocal.se.”

De Zweedse media nemen de actie waar als burgermoed tegen “racisme” en de “rechts-extreme meute”, terwijl menig hulpvaardige Zweedse man er in het vervolg wel tweemaal over nadenkt om een ingesloten en betaste vrouw te helpen.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/02/08 ... md-worden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45924
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Feminisme en islam?

Berichtdoor Pilgrim » Do Jun 30, 2016 11:43 pm

Ayaan Hirsi Ali: Waarom vechten feministes niet voor islamitische vrouwen?

Gepubliceerd op 27 jun. 2016Zo. En dan nu eens een keer geen boze ouwe man, geen afgemeten verbeten talking infowarhead en geen felnarcistische nicht. Maar een rustig sprekende donkere mevrouw van zuiver feministische persuasie. Het is Us Ayaantje en ze heeft een belangrijke boodschap voor alle mensen van goede wil en gezond verstand.

SIGN THE PETITION! Demand that feminist activists fight for Muslim women! https://goo.gl/MmS1kq
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Rechten van de vrouw in Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten