Doel Moslims is wereldheerschappij

Waarom slaan bepaalde moslims, waar dan ook, elkaar en anderen de hersens in? Hoort geweld en de drang tot overheersing en bekering bij de essentie van de islam?
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19955
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor King George » Za Okt 15, 2011 7:42 pm

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen allerlei politieke figuren alsof er niets aan de hand is. Islamitische kopstukken in het Westen doen hun best om de islam voor te stellen als weldadig, open en accepterend, als een broeder van het Joden- en christendom, toevallig helaas gekaapt door ‘extremisten. Ze beweren (ten onrechte) dat die drie geloven altijd harmonieus samenleefden. Ook houden ze de fabel intact dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven. Zo strooien ze zand in de ogen van die politici die denken dat die ‘tolerante’ islam prima kan participeren in de westerse democratie. Dat ze daar wonderwel in zijn geslaagd blijkt wel uit het feit dat de politici in het Westen de kritiek op de islam van meet af aan de kop hebben ingedrukt en de werkelijke feiten rondom de islam en moslimimmigranten stelselmatig hebben verdraaid. De islam is in werkelijkheid een doodsvijand van Joden en Christenen en alle andere niet-moslims. Allah laat Mohammed verklaren dat de Joden en Christenen “apen en varkens” zijn (soera 5:60). Ze verachten de westerse wereld als een inferieure samenleving.

De overheden blijken zich totaal niet te realiseren wat een immens gevaar er achter de islam schuilt. Ze doen er alles aan de dreigingen van de islam te minimaliseren om zodoende hun multiculturele wensdroom niet te laten verstoren. Politieke kopstukken en de media bedekken de politieke islam met de mantel der liefde en dat, wanneer men daar mee door blijft gaan, dit catastrofale gevolgen zal hebben voor de westerse wereld. Wanneer de overheden de confrontatie met de islam uit de weg blijven gaan, zal de islam ongetwijfeld het openbare leven gaan domineren. De islamieten geloven dat er een tijd zal komen, dat de gehele wereld één groot islamitisch rijk zal zijn. Men spreekt over een wereldwijd Kalifaat dat indien nodig, gewapenderhand dient te worden gesticht. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van de islamitische wetten in het Westen tot de mogelijkheden moeten gaan behoren. De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is. Overal waar niet-moslims door moslimbendes worden vermoord, doen ze een daad van vrede, waardoor de wereldvrede dichterbij komt, zo menen ze.

De islam groeit en slaat haar destructieve tentakels over de aarde uit. Het gaat niet alleen meer tegen Israël en de Verenigde Staten, maar tegen heel de westerse wereld in wiens landen zij vrijelijk mogen vertoeven en waarvan de oorspronkelijke bevolking door hen wordt vergeleken met varkens, ezels en honden. Zij verstaan als geen ander de kunst de ruimhartigheid van het westen te misbruiken. Ze mogen hier in vrijheid leven, moskeeën bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Maar velen zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren en kunnen er slecht tegen wanneer ze met de barbaarse praktijken van hun extremistische geloofsgenoten worden geconfronteerd. Het westen heeft het “Paard van Troje” binnengehaald. http://wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=56503 De jihad is geen beeldspraak of een poëtische manier van zeggen, maar een goddelijk bevel en opdracht voor alle moslims die dat als hun heilige plicht beschouwen. Jihad betekent onderwerping met het zwaard! Overal is te zien dat het steeds een kleine groep moslimextremisten is, die de situatie naar zijn hand zet.

Nu nog leven miljoenen islamieten min of meer vredelievend naast Europeanen en Amerikanen en willen niets te maken hebben met de jihad, maar de geschiedenis leert dat ‘slapende’ islamieten ooit weer wakker kunnen worden om morgen ineens mee te strijden voor de onderwerping van de aarde aan de islam. Niet voor niets betekent het woord “islam” onderwerping! Wanneer de zaak escaleert kunnen de ‘vreedzame’ islamitische buren van vandaag, fanatieke vijanden worden. Als hun extremistische broeders naar de macht grijpen zullen ook zij gedwongen worden de zijde van de terroristen te kiezen. Zie hoeveel moslims er door moslims worden vermoord in landen als Irak, Afghanistan, Pakistan, en ook in de Palestijnse gebieden. De wreedheid die ze daarbij aan de dag leggen is weerzinwekkend. Zo schrikken islamitische doodseskaders er niet voor terug vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken bij hun terreuracties.

De moslims hebben vanaf het begin van hun bestaan de Arabische wereld niet door godsdienstige overtuiging maar door godsdienstoorlogen veroverd. En deze geest lijkt vandaag onveranderd van toepassing. http://www.terrorismawareness.org/know-about-jihad/

Volgens Henryk Broder, schrijver van het boek ‘Hurra, wir kapitulieren’ http://de.wikipedia.org/wiki/Hurra,_wir_kapitulieren! laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderende onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandige overname te voorkomen. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen’.

Diverse onderzoekers zeggen dat de dialoog met moslims geen enkele zin heeft, zelfs niet met ‘gematigde’ moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels in het vrije Westen. Men verwacht dat de islam zich als een brand over de wereld zal uitbreiden als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en Christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen een potentieel doelwit. De politieke islam is een vijandige “staat” binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Wat ooit begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Het doel is wereldheerschappij, die met alle middelen moet worden bereikt en waaraan iedere moslim dient mee te werken. De integratiepolitiek is maar voor een deel geslaagd omdat een deel van de immigranten gewoonweg niet willen integreren. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol. Het minste of geringste commentaar over hun doen en laten levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd.

Wat drijft moslimzelfmoordterroristen tot de weerzinwekkende moordpartijen zoals al vele in jaren in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan te zien zijn. Wat Allah’s volgelingen uit zijn naam in deze landen maar ook elders in de wereld aanrichten is onvoorstelbaar. Volgens diverse schrijvers zijn het de opruiende teksten in de Koran die hieraan ten grondslag liggen. Voor de moslimextremisten is de Koran de grote inspiratiebron. In de Koran staan 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah. Niet alle moslims nemen deze voorschriften serieus, maar de gehersenspoelde extremisten wel en zij zijn degenen die wereldwijd terroristen rekruteren en motiveren om andersdenkenden te vermoorden. Waar fanatisme begint, houdt logica op. Het fanatisme van de heilige oorlog zet de moslims aan tot terreur en zelfmoordacties, want de beloning is immers een vermeend paradijs met zeventig maagden voor iedere moslimmartelaar.

Allah gebiedt het doden van mensen. In 164 verzen (bijvoorbeeld soera 8:65) leert hij dat de wereld moet worden veroverd (jihad) totdat er niemand meer is die niet in Allah gelooft. Soera 9:5 heet het Vers van het Zwaard en gebiedt: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen (dus Allahgelovige worden), laat hun weg dan vrij.

In http://www.worldnetdaily.com/index.php? ... geld=58174 worden een serie gebeurtenissen beschreven waarin duidelijk wordt dat de islamitische cultuur bezig is een hele generatie jongeren te vernietigen. Wat is er gebeurd met een ventje van 6 die zegt: “Wij zullen de zetel van de despoten vernietigen, zodat ze de vlammen van de dood zullen voelen.” Wat is er gebeurt met deze kinderen wier zielen al in hun jongste jaren zodanig vergiftigd zijn met haat dat ze bereid zijn het pad van waanzin en moord te volgen? Wat gebeurt er met deze kinderen in de huizen van hun ouders, op hun scholen, tijdens hun zomerkampen en op de koranscholen, dat ze bereid zijn zich met explosieven te omhangen en zich op te blazen tussen onschuldige burgers? Wie bezielt een jongeman uit een gezin van vader, moeder, broers en zussen zijn eigen zuster met een bijl te onthoofden alleen omdat ze de hand heeft vastgehouden van een vriend die niet tot de familiekring behoorde? In het onderzoeksrapport “Child Sacrifice” wordt een schokkend beeld geschetst van een religie die tot barbarisme is vervallen. http://soundthetrumpet.ca/media/?id=1135 Abdulrahman al-Rashed schreef begin september 2004 in de krant A-Sharq Al-Awsat, dat moslims deze schandalige feiten onder ogen moeten zien en niet moeten proberen ze te ontkennen of te negeren.

Zodra niet-moslims commentaar leveren op Mohammed’s gewelddadige verleden, reageren, moslims eveneens gewelddadig. Er is wat dat betreft een historische continuïteit vast te stellen in de vijandigheid van de islam ten opzichte van andersdenkenden. Robert Spencer schetst na gedegen onderzoek in de “The truth About Muhammed” een duidelijk beeld van Mohammed. Spencer gaat in op Mohammeds rol als krijgsheer (bendeleider) die geweld predikte. Die opdracht gaf tot moordpartijen ter vergroting van zijn bezittingen. Hij vertelt over Mohammeds losbandige leven, zijn huwelijken (inclusief dat met het negenjarige meisje Aisha) zijn genot in het brutaal vermoorden van zijn vijanden, en bovenal, zijn duidelijke orders aan zijn volgelingen niet-moslims tot de islam te forceren of te leven als ondergeschikten onder de islamitische wet. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Truth_About_Muhammad http://blogcritics.org/books/article/bo ... -muhammad/ Spencer merkt op dat er miljoenen vredelievende moslims zijn, maar dat radicale moslims kernteksten van de islam gebruiken die diep geworteld zijn in de islamitische theologie, traditie, geschiedenis en wetgeving om hun daden te rechtvaardigen. Er staan in de koran diverse teksten die spreken van verdraagzaamheid maar ook heel veel teksten die het geweld tegen ongelovigen goedkeuren en zelfs voorschrijven.

Op Sultan Knish Blog staat een artikel genaamd: Islam is Incompatible with Diversity http://sultanknish.blogspot.com/2010/03 ... rsity.html (de islam is niet verenigbaar met diversiteit) door Daniel Greenfield. Het artikel is vertaald door http://brabosh.com/2010/05/22/islam-is-niet-compatibel/ op 22 mei 2010.

Hier volgt een deel van de tekst: ‘Islam begon door het geven aan Mohammed en zijn volgelingen het recht om te plunderen en iedereen in slavernij te brengen die hen weigerde te gehoorzamen en wat uiteindelijk ertoe leidde dat haar cultus werd omgedraaid in een fanatieke wereldwijde beweging die, met wat ze het Midden-Oosten hadden aangedaan, wil uitbreiden…over de hele wereld. De geschiedenis laat zien, dat er geen zekerder manier bestaat om de culturele en religieuze diversiteit te vernietigen, dan door de islam aan deze mix toe te voegen. Het idee dat de islam een ingrediënt kan zijn voor de multiculturele samenleving is net zo dwaas als het idee dat een tank gevuld met piranha’s toevoegen aan een aquarium, zal resulteren in een grotere verscheidenheid van soorten. Omdat de islam niet deelneemt in de ecologie van de a-multiculturele maatschappij, is het een roofdier dat andere culturen en overtuigingen consumeert en vernietigd…en in haar kielzog enkel lijken en verschrikte slachtoffers achterlaat.

Vandaag de dag is Israël het enige land in de regio dat religieuze vrijheid biedt. Als gevolg daarvan heeft zelfs een islamitische splintergroep zoals de Bahai, hun basis in Israël, omdat ze nergens anders veilig zijn. Amerikaanse en Europese leiders die van ‘diversiteit’ hun bijbel hebben gemaakt en van het ‘multiculturalisme’ hun heilige schrift, gierend en tierend tegen Israël, terwijl zij tezelfdertijd moslims invoeren met volledige vliegtuig – en scheepsladingen tegelijk. En niet te verwonderen ervaart Europa thans wat het Midden-Oosten ondervindt. Europese steden worden overspoeld door criminele bendes, die weinig anders lijken dan diegenen die in het verleden karavanen plunderden en hun gevangenen verkrachten als volgelingen van Mohammed. Wetten op Godslastering worden opgelegd door middel van geweld en gehandhaafd door het dreigen met geweld. Onwetendheid vervangt kennis. En voormalige grootse steden veranderen in mesthopen die bruisen van haat.

De grootste steden van Europa veranderen in het Midden-Oosten. En dit hoeft niemand te verbazen. Ooit waren Alexandrië, Damascus, Constantinopel en Jeruzalem kosmopolitische centra van cultuur en onderwijs. Alleen vandaag draagt West-Jeruzalem nog ergens aan iets bij, precies omdat dit het enige van alle landen (in het Midden-Oosten) is dat niet gebukt loopt onder het juk van de islam. Islam heeft het Midden-Oosten vernietigd. En het heeft nu haar zinnen gezet op Europa en de rest van de wereld. Terwijl de politici van de Oude Wereld diversiteit prediken, overstromen islamitische migranten hun kusten, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in diversiteit, omdat hun cultuur, recht en religie de Islam is. Ze willen geen andere…en nog belangrijker ze tolereren geen andere. De bebaarde piranha’s werden in het Europese aquarium uitgezet, waar ze zijn overgegaan tot het reproduceren in grote aantallen, terwijl intussen alle andere vissen worden verslonden. Het Europese aquarium zal er binnenkort precies hetzelfde uitzien als het aquarium van het Midden-Oosten, gemaakt van soortgelijk puin, vuiligheid en haat. Een regio waar de geletterdheid lager is dan bezuiden de Sahara in Afrika. Waar de vrouwen gereduceerd worden tot pure eigendomsobjecten. Waar geen grondwet meer is, enkel en alleen de wil van de Imam of van een tiran.

Dat is het Europa dat de voorstanders van diversiteit en multiculturalisme snel op gang kunnen brengen. Dat is het Europa, het Amerika, Australië en Canada van de toekomst, waar hun kleinkinderen mee zullen moeten leven. Het zal geen oord van diversiteit zijn, behalve in de diversiteit van de aantallen slaven. Er zal geen cultuur zijn, geen vrijheid, geen kennis en geen waarheid’ aldus Daniel Greenfield.


Franklin ter Horst
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

mercator
Berichten: 18880
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor mercator » Za Okt 15, 2011 8:00 pm

King George schreef:Diverse onderzoekers zeggen dat de dialoog met moslims geen enkele zin heeft, zelfs niet met ‘gematigde’ moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels in het vrije Westen. ]


Neen. De waan-leren van de 3 psychopathen Abraham, Jezus en Mohammed zijn juist nauw verwant. Alleen zijn de 2 oudste idiotieën min of meer ontmand kunnen worden door de logica, alleen met moslims wil dat zo niet lukken. Verwijzen naar de helende invloed van dat zgz. joods/christelijke gedachtengoed maakt het probleem onduidelijk. Het moslimwezen is een parasiet die geen enkele nuttige functie kan hebben op W Europese bodem, ongeacht met welke waanideetjes die hij in zijn kop heeft.
Islam is niet het probleem, de moslim is het probleem.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Eliabe » Za Okt 15, 2011 9:59 pm

Moslimleider Egypte wil christenen uitroeien en piramides sluiten voor toeristen.
Invloedrijke Sheik kondigt islamitische verovering van hele wereld aan - 'Als landen weigeren zich te voegen bij de islam, volgt er oorlog'

Sheik Adel Shehato, een snel rijzende ster binnen de islamitische beweging die na de val van president Mubarak grote invloed heeft gekregen in Egypte, heeft in een interview met een Egyptische krant gezegd dat de christenen in zijn land zich moeten bekeren of onderwerpen aan de islam of anders uitgeroeid moeten worden. Verder wil hij in Egypte de streng islamitische, extreem racistische Sharia wet invoeren en tevens de wereldberoemde piramides en de Sfinx sluiten voor toeristen.

Sheik Shehato is een hoge leider in de Egyptische tak van de Islamic Jihad terreurbeweging. Om die reden werd hij in 1991 gevangen gezet. Na de val van Mubarak begin dit jaar werd hij weer vrijgelaten.

'Bent u tegen het opblazen van (christelijke) kerken?' vroeg de Egyptische krant Aroz Al-Yousef hem. 'Ja en nee,' antwoordde hij. 'De christen is vrij om zijn God in zijn kerk te aanbidden, maar als hij problemen geeft voor de moslims, dan zal ik hen uitroeien. Ik word geleid door de Sharia, en die bepaalt dat zij in een staat van vernedering de jizya (onderwerpings) belasting moeten betalen.'

'Deze standpunten maken ons Egyptenaren bang,' reageerde de interviewer. Sheik Shehato: 'Ik zal niet om mensen te plezieren tegen mijn geloof in handelen... Wij zeggen tegen de christenen: bekeer je tot de islam of betaal de jizya, anders zullen wij tegen jullie vechten. De Shariah is niet gebaseerd op logica maar op goddelijke wetten. Daarom zijn wij tegen universele, door mensen ingestelde wetgevingen.'

Geen toerisme, geen kunst, geen zang en dans
'Vanwege (medische) behandelingen zal er nog toerisme bestaan, maar de piramides, de Sfinx en Sharm Al-Sheikh zullen worden gesloten voor toeristen. Het is namelijk mijn taak om mensen Allah te laten dienen in plaats van andere mensen. Geen enkele trotse moslim zal ooit van het toerisme willen leven, omdat toeristen wijn drinken en ontucht plegen. Als ze hier willen komen moeten ze instemmen met de vereisten en wetten van de islam. We zullen hen uitleggen de piramides volgens de Sharia uit een heidense en polytheïstische tijd stammen.'

'In de islam bestaat er niet zoiets als kunst. Schilderen, zingen en dansen zijn verboden. Omdat ik de cultuur van de ongelovigen niet kan onderwijzen zal er in onze staat alleen maar islamitische cultuur zijn... Wij zullen terugkeren tot de juiste cultuur van de moslims en hun voorvaderen, en tot de islamitische geschiedenis.'

Democratie is anti-islam
Egypte krijgt volgens de Sheik dan ook géén democratie, zoals in het Westen wordt gehoopt. 'Als moslims moeten wij geloven dat de Koran onze wetgeving is, en dat het onmogelijk is een Westers democratisch regime te hebben. Ik ben tegen democratie omdat dit niet het geloof van de moslims is... Volgens de islam is het verboden dat het volk heerst en wetten uitvaardigt, omdat alleen Allah heerser is. Allah gaf ons als bestuursvorm niet de term (democratie), die zelfs totaal niet bestaat in de Arabische en islamitische woordenschat.'

'Zodra Allahs wet wordt ingesteld zal de rol van het volk ophouden en zal Allah de opperheerser zijn.' Volgens Sheik Shehato is het voor een islamitische leider zoals hij dan ook niet nodig te weten wat het volk wil. 'Er is geen overleg (door overheidsleiders) met de gewone man zoals arbeiders en fellahin. Ook is er geen overleg over zaken die tegen de Shariah ingaan.' De afgezette president Mubarak was volgens hem dan ook een afvallige moslim omdat hij zich niet aan de Shariah hield. 'Zij zijn, in tegenstelling tot ongelovigen als joden en christenen, afvallige ongelovigen. Iedereen die eraan twijfelt of zij ongelovigen zijn, is zelf een ongelovige.'

Opgepast voor christenen!
Moslims moeten volgens de Sheik vooral oppassen voor christenen en geen vrienden met hen zijn. 'Ik moet de moslim steunen en tegen de christen zijn. Als er een christen is die mij geen kwaad doet zal ik beperkt contact met hem houden. Islam staat bepaalde vormen van contact met de christen toe, namelijk: beloften nakomen, eerlijk met hem omgaan, hem vriendelijk behandelen en vrienden met hem worden. De eerste drie zijn toegestaan maar de vierde wordt als gevaarlijk beschouwd, omdat het tegen het (Koran)vers ingaat dat zegt: 'O gij die gelooft! Neem niet mijn vijand en uw vijand tot vriend...'

Sheik kondigt oorlog tegen alle niet-moslims aan
Als het aan Sheik Sehato ligt blijven zijn plannen niet beperkt tot Egypte. 'Natuurlijk zullen wij over de hele wereld een islamitische veroveringscampagne beginnen. Zodra de moslims en de islam de baas zijn in Egypte en de Sharia invoeren, zullen wij ons tot onze buurlanden en tot Libië en in het zuiden Soedan richten. Alle moslims in de wereld die de Sharia wereldwijd willen invoeren zullen zich bij het Egyptische leger voegen om zo islamitische bataljons te vormen, wiens taak het zal zijn te overwinnen...'

Over internationale betrekkingen was hij eveneens kort en duidelijk: 'Er zijn moslims en er zijn ongelovigen. Wij zullen in ieder land ambassadeurs hebben. Wij willen al die andere landen oproepen zich bij de islam te voegen, en dat zal dan ook de taak van de ambassadeurs zijn. Als deze landen weigeren, dan volgt er oorlog.'
http://xandernieuws.punt.nl/?id=639012& ... _archief=&
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19955
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor King George » Za Okt 15, 2011 11:58 pm

En wat werd die Arabische lente, die nu al afstevent op een Arabische hel, in "progessieve" kringen bejubeld. Wij waren beter af met Mubarak. Eerlijk gezegd denk ik ook dat wij beter af zouden geweest met Khadaffi. Hoezeer wij in het Westen openstaande rekeningen met Khadaffi te vereffenen hadden; Beroepscrimineel Khadaffi en zijn al even beroepscriminele kliek waren de laatste tien jaar vooral het probleem van Libië zelf; In het troebele water wat nu is ontstaan, is het goed vissen voor relifundies, stamleiders, nieuwe beroepscriminele gangs (en vaak een explosief mengsel daarvan), welke ook ons probleem kunnen worden. Zulk soort beschavingen verdienen niet beter.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Mahalingam
Berichten: 40241
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Mahalingam » Za Apr 14, 2012 2:36 pm

Franklin ter Horst (zie die tekst van hem een tijdje terug hier) ververst zijn artikel "Europa onder het zwaard van de islam" geregeld. De laatste update is nu van maart 2012.
http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Ozes » Za Apr 14, 2012 6:14 pm

Islam is niet het probleem, de moslim is het probleem.


Links zegt:
Islam is niet het probleem, de moslim-terrorist is het probleem.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Pilgrim » Za Apr 14, 2012 6:20 pm

De Islam is het echte probleem, want de Islam maakt van mensen moslims en worden zo een gevaar voor andere mensen. Als de Islam uit de mensen verdwijnt worden het weer normale en goede mensen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Dhana » Za Apr 14, 2012 6:29 pm

Pilgrim schreef: Als de Islam uit de mensen verdwijnt worden het weer normale en goede mensen.Dat normaal worden gaat niet vanzelf. Daar is jaren intensieve therapie en geestelijke begeleiding voor nodig.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Pilgrim » Za Apr 14, 2012 6:43 pm

Maar als ze zich tot het Christendom bekeren lijkt het opeens sneller te gaan.

viewtopic.php?p=277496#p277496
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1436
Lid geworden op: Vr Okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor KevinB » Za Apr 14, 2012 7:06 pm

Pilgrim schreef:De Islam is het echte probleem, want de Islam maakt van mensen moslims en worden zo een gevaar voor andere mensen. Als de Islam uit de mensen verdwijnt worden het weer normale en goede mensen.


In het algemeen is dat misschien zo... maar ik ben geneigd om te denken dat dat niet voor iedereen geldt. Er zijn volgens mij ook moslims die gewoon 'van nature' slecht zijn, en die je niet goed kunt maken door ze van de islam af te helpen (wat überhaupt niet lukt). Met dat soort types kun je twee dingen doen... ofwel onder strenge bewaking opsluiten, ofwel opruimen.

Ik heb het over types zoals Bin Laden, Al Awlaki, Mullah Omar, en dergelijke meer.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Ozes » Za Apr 14, 2012 7:18 pm

Uiteraard, oorlog is oorlog, en de regering staat helaas niet aan de juiste kant. Ik denk dat we ons ook wel eens af mogen vragen wat er mis is met onze vorm van regering dat deze steeds besluit aan de verkeerde kant te staan wanneer er een ideologie opduikt die onze manier van leven probeert uit te roeien.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Pilgrim » Za Apr 14, 2012 7:55 pm

Ozes schreef:Ik denk dat we ons ook wel eens af mogen vragen wat er mis is met onze vorm van regering dat deze steeds besluit aan de verkeerde kant te staan wanneer er een ideologie opduikt die onze manier van leven probeert uit te roeien.

Dat probleem is er iedere keer met de elite in zijn algemeenheid (niet alleen de regering).
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Ozes » Za Apr 14, 2012 8:00 pm

Pilgrim schreef:
Ozes schreef:Ik denk dat we ons ook wel eens af mogen vragen wat er mis is met onze vorm van regering dat deze steeds besluit aan de verkeerde kant te staan wanneer er een ideologie opduikt die onze manier van leven probeert uit te roeien.

Dat probleem is er iedere keer met de elite in zijn algemeenheid (niet alleen de regering).


Het zijn lafaards die gokken op de partij die ze zien winnen, als het volk niets doet om zijn soevereiniteit te behouden is die keuze natuurlijk snel gemaakt.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doel Moslims is wereldheerschappij

Berichtdoor Pilgrim » Do Jan 23, 2020 12:01 am

Jeruzalem: Moslims vieren de val van Constantinopel en willen Rome veroveren

Geplaatst op 22 januari 2020

Afbeelding

De wens bij radicale moslims naar de wereldheerschappij van de islam is ongebroken – en ze maken geen geheim van hun plannen: de “ongelovigen” moeten onderworpen, Jeruzalem “bevrijd” en Rome veroverd worden. Niet opgemerkt door de mainstream pers, die tegen beter weten in zijn droom verder droomt van de “vreedzame religie islam”, werd enkele dagen geleden, op 17 januari, de video van een manifestatie bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem op internet verbreid. Daar werd de dag van de verovering van Constantinopel door het Ottomaanse Rijk in het jaar 1453 gevierd en aan de niet-islamitische wereld de strijd verklaard.

Volgens “Memri-TV” werd de manifestatie georganiseerd door Hizb ut-Tahrir, een transnationale radicaalislamitische beweging die in de vroege jaren-50 door de islamitische religiegeleerde Taqī ad-Dīn an-Nabhānī werd opgericht en die strijdt voor de oprichting van een kalifaat.

“Allah heeft ons een kalifaat beloofd. Dit kalifaat zal zijn macht versterken en binnenkort ook Rome veroveren. Dat is slechts een kwestie van tijd. Allahu Akbar”, aldus de Palestijnse prediker Nidhal “Abu Ibrahim” Siam tegenover de enthousiaste menigte. Deze woorden zouden “door velen als waarschuwing worden opgevat”, bericht de Oostenrijkse site “Unser Tirol”.

Onder het kalifaat, met het “bevrijde” Jeruzalem als hoofdstad, zou de islam zijn buren onderwerpen en zich over de hele wereld uitstrekken. Het zou de taak van de aanwezigen zijn om de Jihad ter wille van Allah te voeren en het woord van de ongelovigen ondergeschikt te maken aan het woord van Allah. Bovendien zouden zij moeten streven naar het martelaarschap, dus naar de “martelaarsdood”, aldus de oproep van Nidhal “Abu Ibrahim” aan de islamgelovigen, die zijn woorden steeds opnieuw met enthousiaste spreekkoren beantwoordden.

“Gehoorzaam niet de aanhangers van satan en diegenen die met Amerika, Rusland en het Westen samenwerken.” De menigte zong zeker van de overwinning: “Deze Al-Aqsa-moskee zal bevrijd worden. Het kalifaat werd door Allah beloofd. Via het kalifaat en de versterking van de macht is haar verovering, oh Rome, een zekere zaak… Allahu Akbar!”

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Marilla Slominski

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/22 ... veroveren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Terrorisme, Jihad en politieke islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten