Wat de islam betekent voor een gewone moslim in India

Dit forum is alleen bedoeld voor getuigenissen van ex Moslims en de moderator heeft het recht zonder enige voorkennis alle off-topic threads verplaatsen in daarvoor bestemde folders.
Mahalingam
Berichten: 41553
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Wat de islam betekent voor een gewone moslim in India

Bericht door Mahalingam »

Wat de islam betekent voor een gewone moslim in India MIRZA GHALIB

Hoe mijn ervaringen in Saoedi-Arabië en het lezen van de Koran en de levensbeschrijving van Mohammed mijn ogen openden voor de barbaarse sekte, die de islam is.

Over mijzelf
Ik ben een gewone moslim uit India. Ik ben vijftig jaar oud en mijn bijnaam is Mirza Ghalib. Vanaf mijn zevende jaar moest ik van mijn ouders vijf keer per dag bidden. Het is de gewoonte onder de moslims in India dat elk kind de ‘Arabische’ Koran geheel moet lezen, of het die nu begrijpt of niet. Ik ben één van die kinderen. De lokale Arabische onderwijzer, een mullah die ons Arabisch leerde, snapte niets van de betekenis. Geen van ons had de mogelijkheid om de islam te lezen en te bestuderen in onze eigen taal. Wat wij van de islam wisten is het gevolg van het doen alsof van onze imams en mullahs. Wij waren bang om deze mullahs vragen te stellen. Gewoonlijk worden onze moskeeën bestuurd door oude, ongeletterde, onwetende en luie mensen en diegenen, die in hun wereldse leven geen vooruitgang willen bereiken.

Verkeerde denkbeelden over de islam in India
Het is voor de zeer jonge kinderen van de vrome moslimfamilies verplicht om vijf keer per dag te bidden. Ik behoor daar ook toe. Tijdens de preken op vrijdag werden wij gehersenspoeld en liet men ons geloven dat Mohammed een vriendelijke, barmhartige, grootmoedige en goddelijke persoon was. Met deze gedachten heb ik dertig jaar geleefd als een echte en onschuldige moslim.

De enige gelukkige gebeurtenis die in die dertig jaar van mijn leven heeft plaatsgevonden is dat ik met succes mijn technische studie heb afgerond. Maar dit heeft niets met de islam te maken. Dit had veel meer te maken met het feit dat onze buren hindoes en christenen waren. Zij inspireerden mij bij mijn studie. De moslims uit India geven er meestal de voorkeur aan om binnen hun gesloten moslimgemeenschap te leven. De meesten van hen zijn analfabeet. Bewust of onbewust maakten mijn ouders de ‘fout’ om te midden van de ‘ongelovigen’ te leven. Dit bood mij de mogelijkheid om mijn studie af te ronden en, in een later stadium, over het geloof na te denken.

Saoedi-Arabië: een uniek werelddeel
In 1990, op dertigjarige leeftijd, ging ik met mijn gezin naar het heilige islamitische land, Saoedi-Arabië, om als ingenieur te gaan werken. In dit land werden mijn ogen geopend. Mijn sterke geloof in de islam en mijn diepe respect ten opzichte van dit islamitische heilige land namen met de dag af. Door ruimtegebrek is het voor mij onmogelijk om hier de verschrikkelijke ervaringen uit te leggen die ik en mijn mede-emigranten hier hebben opgedaan. Dit kost mij honderden pagina’s om uit te leggen. Ik zal beslist in de toekomst een boek schrijven over mijn ervaringen in Saoedi-Arabië.

Mijn verlichting: met dank aan mijn collega’s in Saoedi-Arabië
Vóór mijn bezoek aan Saoedi-Arabië vond ik mijzelf een perfecte moslim. Ik bad vijf keer per dag en vastte dertig dagen tijdens de ramadan. In werkelijkheid had ik ongelijk. Dit werd mij verteld door mijn Saoedische manager, een muthawwa ofwel een religieuze persoon, en enige van mijn Saoedische collega’s. Mijn activiteiten waren niet islamitisch omdat ik contact onderhield met met hindoe en christelijke collega’s. Ik toonde mijn sympathie voor hen en lunchte gezamenlijk met hen. Ik nodigde hun gezinnen bij mij thuis uit en kwam bij hen over de vloer. Dat deed ik ook in India als een normaal menselijk wezen. Ik werd door de Saoedi’s gepest als gevolg van dit zeer menselijke gedrag. Zij vonden dat on-islamitisch en zij raadden mij aan om de Koran en de Hadith te lezen.

Zoals ik al heb gezegd onderwezen mijn ouders mij de Koran in het Arabisch toen ik zeven jaar oud was. Maar ik begreep er geen woord van. Zo zeggen alle moslims in India dat ze de Koran ‘kennen’. Ik besefte dat ik niet op de hoogte was van de betekenis van de Koran. Tijdens mijn eerste vakantie in India kocht ik de vertalingen van de Koran in het Engels, Urdu, Hindi en Tamil. Dit zijn de talen die ik ken.

Het begrijpen van de islam door de vertalingen te lezen
Na mijn terugkeer uit Saoedi-Arabië nam ik deze vertalingen serieus door. Aan het begin van de tweede sura, Al-Baqra, wordt ons het volgende verteld. Een perfecte moslim is diegene, die alles gelooft wat in de Koran staat. Hierom moest ik lachen. Ik vond dat deze Koran niet bestemd is voor normale mensen.

Toen las ik de levensgeschiedenis van Mohammed. Ik schaamde mij ervoor dat ik gedurende de afgelopen dertig jaar een volgeling van hem was geweest zonder de waarheid over hem te weten. We hadden geen les gehad in de complete levensbeschrijving van hem. In India kennen we alleen het positieve deel van zijn ‘verzonnen’ mooie verhalen. Alle negatieve aspecten, zoals zijn leven als piraat en over zijn aantal vrouwen (ongeveer vijftien), waren weggelaten. Hij had ook seks met vele gevangen genomen meisjes en met Maria, de dienstmeid van zijn vrouw. Hij eiste ook het recht op om seks te hebben met gehuwde moslimvrouwen. Hij verwierp het grootmoedige Arabische gebruik van adoptie en trouwde met de vrouw van zijn geadopteerde zoon Zayd. Ook zijn oorlogen tegen onschuldige stammen en het meedogenloos doden van zijn tegenstanders werd gecensureerd.

Vijfennegentig procent van de onwetende moslims in India is niet op de hoogte dat Mohammed zich tot koning liet uitroepen. In plaats daarvan denken zij dat hij een arme, vriendelijke en nobele soefi en goddelijke persoon was. Over zijn grote aantal vrouwen werd ons door de mullahs in India verteld dat dit allemaal oude weduwen waren. Mohammeds bedoeling om met hen te trouwen was niet vanwege seksueel gerief. Het diende om een voorbeeld te stellen aan zijn volgelingen om de arme en hulpeloze oude vrouwen te helpen. Ons werd ook de leugen verteld over Mohammed dat hij geen seks had met deze vrouwen, met uitzondering van zijn eerste vrouw Khadeeja.

Mohammeds geschenken aan mannen en discriminatie van vrouwen
Hoe dan ook, toen ik klaar was met het lezen van de Koran, kwam ik tot de conclusie dat de Koran een door een leek gefabriceerde mengelmoes is van bijbelverhalen, met gedeeltelijk vertelde bijbelgeschiedenissen en herhalingen van dezelfde verhalen. Ik kan het weten want ik heb de bijbel diverse keren gelezen gedurende mijn opleiding bij christelijke zendelingen.

Behalve de bijbelse verhalen voegde Mohammed ook verzen toe over zijn gruwelijke en onmenselijke wens om koning van het Arabische schiereiland te worden in plaats van een typische woestijnpiraat. Dit toont duidelijk aan dat Mohammed de steun van zijn mannelijke volgelingen nodig had om de naburige stammen aan te vallen en het grondgebied aan het zijne toe te voegen. Daarom kocht hij zijn mannelijke volgelingen om met heel veel geschenken, zoals vier vrouwen en talloze slavinnen voor de seks.

Hij gaf hen ook toestemming om onschuldige stammen te plunderen en de vrouwen te verkrachten. Hij toonde minachting, en zelfs haat, ten opzichte van zijn vrouwelijke volgelingen omdat zij nutteloos waren bij zijn oorlogsactiviteiten. Hij noemde de vrouwen de bewoners van de hel. Hij beroofde hen van de rechten die zij genoten voordat zij zich bij zijn sekte aansloten. Hij verlaagde hun positie tot op het niveau van huisdieren om het zijn mannelijke volgelingen naar de zin te maken.

Foute vertalingen van de Koran
Toen ik de vertalingen in de verschillende talen las, merkte ik ook dat er tussenvoegingen zijn in verzen die niet te verdedigen zijn. De vertalers waren bang om de werkelijke betekenis van die onzinnige verzen te vertalen. Zij beseften dat een beschaafde samenleving het goddeloze denkbeeld van de islam niet zou aanvaarden. Zo werd het woord ‘khatl’ verkeerd weergegeven als ‘strijd’. Wat voor strijd? Een woordenstrijd? Of een gewapend treffen? Of een juridische strijd? Of om te doden? Wat voor strijd had Mohammed voor ogen? Voor zover ik weet is de betekenis van ‘khatl’ in het Urdu ‘doden’. Het Urdu is een verzameling van Arabische, Perzische en Hindi talen.

Als ik de vertaling in Urdu lees over de Hoor-E-Een (hitsige maagden), wordt er verteld dat zij geen natuurlijk, maar een geestelijk lichaam hebben. Hoe moeten wij ons dit geestelijke lichaam van Mohammed voorstellen? Toen ik de imams in Saoedi-Arabië hiernaar vroeg, antwoordden zij dat dit ongetwijfeld de beloning is die door Allah in het paradijs aan elke mannelijke moslim wordt gegeven. Daar kan ik inkomen. Toen vroeg ik aan dezelfde mullahs naar de beloning voor moslima’s in het paradijs. Zij waarschuwden mij dat ik niet zulke idiote vragen moest stellen ten voordele van vrouwen. Ik moest ook niet veel nadenken, want dit zou mijn geloof verzwakken. Natuurlijk, als moslim moet ik mijn hersenen niet gebruiken.

Onschuldige en onwetende moslims
Toen ik weer in India terug was, legde ik de ware Koran en de ware levensbeschrijving van Mohammed aan mijn familie uit. Niemand hoort graag iets vreemds over zijn heilige boek of zijn geliefde profeet. Zij zijn bang dat hun geloof wordt vernietigd als zijn dit horen. Niemand heeft de moed of belangstelling om de levensbeschrijving van Mohammed of de Koran te lezen in vertalingen die zij begrijpen. Toch zeggen zij dagelijks de Arabische Koran aan Mohammed op. Drukkers zijn niet bang om de levensbeschrijving van deze Arabische bandiet te drukken. Hoe komt het dan dat zijn volgelingen in deze moderne tijd bang zijn om de waarheid over hem te weten te komen? Is er enige hoop om deze mensen te bevrijden van de onderworpenheid van Mohammeds gevaarlijke sekte?

Onze taak moet doorgaan tot elke moslim bevrijd is
Ik ben van mening dat elke geestelijk gezonde moslim, die de ware levensbeschrijving van Mohammed heeft gelezen – zonder de hulp in te roepen van een mullah – de islam onmiddellijk de rug zal toekeren. Er zijn heel veel levensbeschrijvingen van Mohammed in India verkrijgbaar. Ik geef de voorkeur aan ‘Al-Raheeq Al-Maqdoom’, omdat dit boek in 1979 in Mekka de eerste prijs won van alle levensbeschrijvingen. Het is geschreven door de Indiase schrijver As-Shaikh Safiur Rahmaan in het Arabisch. Het is vertaald in de meeste van de Indiase talen en verkrijgbaar in alle islamitische boekhandels. Het is geschreven door een moslimwetenschapper en goedgekeurd door zeer gerespecteerde wetenschappers in Mekka. Dit zal ons doel ondersteunen. Als onderdeel van mijn opdracht heb ik een groot aantal exemplaren van dit boek gekocht om aan te bieden aan vele van mijn medemoslims. Ik dring er bij hen op aan het te lezen. Ik zal dit blijven doen om de ergste en overigens onschuldige en onwetende slachtoffers van de islam, de moslims, te redden.

Mijn wens
Ik kan haast niet geloven dat enkele belangrijke persoonlijkheden zoals M.A. Khan en Ali Sina en anderen uit de moslimgemeenschap de buitengewone moed hebben getoond door groot gevaar te lopen door deze barbaarse sekte te ontmaskeren. Zij verrichtten een uitmuntende taak voor de gehele mensheid. Ik heb twintig jaar gewacht totdat deze ongelooflijke droom werkelijkheid zou worden. Het is mijn bescheiden verzoek aan u om de afvalligen van de islam in elk land te organiseren en op een goede manier samen te werken. Zo zullen wij beter in staat zijn onze medemoslims te redden, want dit zijn de eerste en ernstigste slachtoffers van hun eigen geloof.

Vertaald uit het Engels door: W. IJsgeer.

http://www.islam-watch.org/index.php?op ... cle&id=316
What Islam Means to an Ordinary Muslim in India
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Plaats reactie