Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Dit forum is alleen bedoeld voor getuigenissen van ex Moslims en de moderator heeft het recht zonder enige voorkennis alle off-topic threads verplaatsen in daarvoor bestemde folders.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Manon »

Prachtig stuk van de ons welbekende "ex-moslim Jan".

Op zijn eigen gekende manier fileert hij weer maar eens de manier waarop de Belgische "deradicaliseringsambtenaar"AlDe’emeh faalt:

Een MUSTREAD.
Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring


Tuesday 24 November 2015

Beste Montasser,

Ik ben Jan, voormalig bekeerling tot de Islam en nu stichter/voorzitter van de Beweging van Ex-moslims in België (http://www.exmoslim.org). Ik zou mij liever met iets anders bezighouden dan met de Islam en met het ondersteunen van mensen die uit de Islam gestapt zijn. Ik heb dit echter tot mijn levenstaak gemaakt omdat het probleem dat de Islam aan de wereld stelt gigantisch is en omdat ex-moslims ongelooflijk eenzaam zijn en elke steun heel hard kunnen gebruiken.

Ik wou je al langer schrijven en gebruik het artikel dat op 17 November 2015 over jou in Het Laatste Nieuws verschenen is als duwtje in de rug. Ik ga er even van uit dat het artikel jouw visie correct weerspiegelt. Laat mij weten indien dit niet zo zou zijn.

Als ik lees dat je actief geprobeerd hebt met je kenniscentrum “de weg naar” jongeren die interesse hebben in de Islamitische Staat op het rechte pad te krijgen, dan kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben. Je stelt nu vast dat deze hulpverlening niet vanzelfsprekend is, en denkt dat het tijd is voor een andere, meer repressieve aanpak.”

Ik ga wat dieper in op een paar passages en geef hierbij mijn commentaar.

"De islamoloog toonde zich tevens bezorgd over de toekomst. Op basis van zijn contacten met Syrië-strijders stelde hij "dat sommigen zodanig gebrainwasht zijn dat ze niet meer te redden vallen". "

Ik neem aan dat je met “gebrainwasht zijn” bedoelt dat de persoon in kwestie zo overtuigd is van zijn zaak dat hij totaal niet vatbaar is voor rede of voor argumenten.

“Gebrainwasht zijn” is een sterk negatief geladen term. Naar mijn gevoel wordt hij vooral gebruikt wanneer men het met iemand niet eens is en men er na een “rationele” dialoog niet in slaagt om de persoon te overtuigen. Men geeft het op en zegt: “de man of vrouw is gebrainwasht, we kunnen er niets aan doen”.

Langs de andere kant besef ik dat iedereen in grote mate gebrainwasht is, zowel door interne als externe factoren. Een vorm van brainwashing zijn de maatschappelijke tendenzen die men als politiek-correct beschouwt of met andere woorden, waarvoor een “maatschappelijk draagvlak bestaat”. Daarbij is er soms weinig plaats voor rede en is het veelal niet nodig om met objectieve feiten een bepaalde thesis te verdedigen. In het slechtste geval probeert men met wettelijke middelen of met geweld een afwijkende mening weg te werken.

Een paar voorbeelden:

Terwijl men het honderd jaar geleden normaal vond dat de doodstraf bestond en dat abortus moord was, is dit nu niet meer politiek correct, en word je in de 21e eeuw in discussies hard aangepakt wanneer je voor de doodstraf en tegen abortus bent. Het doden van een volwassene kan niet meer, bij een foetus moet het wel kunnen, vroeger was het omgekeerd.

Een ander voorbeeld, en wel uit het Midden-Oosten. Op Youtube kan je een video van de jaren 50 bekijken waarin Nasser, de toenmalige president van Egypte, in een toespraak de draak steekt met de hoofddoek. Hij had het over een gesprek dat hij had met het hoofd van de moslimbroeders, waarin hij gevraagd werd om het dragen van de hoofddoek op een of andere manier verplicht te maken in Egypte. Nasser lachte hem uit door te vragen hoe hij er moest in slagen om 20 miljoen vrouwen een hoofddoek te doen dragen als het hoofd van de moslimbroeders zijn eigen dochter niet kon overtuigen er een te dragen. Zijn dochter studeerde geneeskunde, en in Egypte was het in die tijd not-done om, als vrouw met een hogere opleiding of komende uit de midden- of hogere klasse, een hoofdoek te dragen. Zij droeg er geen en de mensen waren geprogrammeerd om dat “normaal” te vinden. Hoofddoeken waren voor arbeidsters of boerinnen. Nu is het not-done om in Egypte geen hoofddoek te dragen. Men kan stellen dat de mensen gebrainwasht zijn om iets normaal te vinden. Vroeger was dat in Egypte "geen hoofddoek dragen" en nu is dat "er wel een dragen".

Dichter bij ons is de maatschappij gebrainwasht om de Islam een godsdienst van de vrede te noemen waar niets mis mee is, en waarbij slechts een kleine minderheid extremisten een probleem vormt. Wie het tegengestelde beweert, is een Vlaams Belanger, extreem-rechts, een extremist die even erg is als de moslimterroristen, een racist. Men heeft zelfs een woord uitgevonden om elke discussie over de Islam finaal de kop in te drukken: islamofobie. Argumenten zijn niet meer nodig. Men hoeft niets te bewijzen.

Het "gebrainwasht zijn", daar komen ikzelf en mijn vrienden en vriendinnen van onze Beweging van Ex-moslims elke dag mee in aanraking bij onze veelvuldige contacten met moslims uit onze familie en kennissenkring.

De kennis van de meeste moslims over de Islam beperkt zich tot hetgeen ze gehoord hebben en tot de zeer summiere informatie die ze meegekregen hebben in de lessen Islam. Het beperkt zich daarbij dus tot hetgeen men hen heeft willen zeggen. Moslims herhalen de paar koranverzen of overleveringen van Mohammed die zij ingelepeld gekregen hebben als papegaaien, zonder enig besef te hebben van het hele verhaal en de context waarin die verzen of overleveringen passen.

Als je als Islamcriticus of als ex-moslim met een ander maar uitvoerig gedocumenteerd verhaal komt, dan luistert men gewoon niet. De argumenten ketsen af zoals een regendruppel van een dakpan. Als antwoord op mijn gedetailleerde opsomming met bronvermelding van een reeks misdaden die Mohammed, de stichter van de Islam, begaan had, krijg ik systematisch als antwoord: "bedankt Jan, je hebt mijn geloof versterkt".

Zelfs moslims die ik ken en die een doctoraat in een wetenschappelijke richting hebben behaald, kunnen over geen enkel onderwerp van de Islam een zinvolle argumentatie geven. Men kan gerust stellen dat zo goed als alle moslims gebrainwasht zijn als het over de Islam gaat, en er alles aan doen om de Islam uit de wind te zetten. Ze weten dat de Islam de opperste waarheid is en dat Mohammed het perfecte model was voor de mensheid. Documenteer eens dat de Islam en Mohammed heel problematisch zijn en de moslim wordt woedend. “Neen, we weten dat de Islam de waarheid is en dat het zogenaamd problematisch gedrag van Mohammed wel een goede reden zal gehad hebben”, wordt dan geantwoord.

Dit geldt niet alleen voor moslims, maar ook in zekere mate voor de weinige volgelingen van andere godsdiensten die nog in onze maatschappij rondlopen. Als illustratie hiervan vermeld ik even een verhaal dat in de heilige schriften van Joden, Christenen en Moslims staat, namelijk het verhaal van Abraham die zijn zoon moet doden als test van zijn geloof. Het toont de gruwelijkheid van Allah/God/Yahweh aan die als practical joke opdracht geeft aan Abraham om zijn eigen kind te doden. Trouwens, waarom moet de alwetende Allah/God/Yahweh zo’n gruwelijke test uitvinden, weet hij dan niet dat het geloof van Abraham heel sterk was? In elk geval is de gelovige voldoende gebrainwasht om hier geen graten in te zien. Moet kunnen. Voor moslims is de herdenking van deze barbaarse daad van Allah het onderwerp van hun belangrijkste feest van het jaar, met bijhorend schapenbloedbad, en is het feest zo waardevol dat het voor sommige moslims een voldoende reden is om met de directie van de school van hun kinderen ruzie te maken om die dag vrij te krijgen.

Ik herinner mij hoe ik in mijn moslimperiode een overlevering van Mohammed las waarin stond dat zijn volgelingen vrouwen die ze buitgemaakt hadden, verkrachtten en dat Mohammed daar absoluut geen probleem mee had, en dit bijgevolg toegelaten is in de Islam. Zelf heb ik deze erg schokkende passage gewoon weggedacht, verdrongen. Ik was gebrainwasht om daar zo mee om te gaan.

Beste Montasser, ook jij bent gebrainwasht in de Islam, en je zal er alles aan doen om de signalen die je ontvangt over de problematische aspecten van de Islam, uit je hersenen te wissen om je geloof uit de wind te zetten. Aangezien je islamoloog bent, ga ik ter illustratie even op twee uitspraken van jou in.

Eerste uitspraak: "Dat zo veel jongeren vatbaar zijn voor de gewelddadige IS-interpretatie van de islam is volgens AlDe’emeh niet alleen het gevolg van het feit dat ze worstelen met hun identiteit, hun frustraties en de grote wereldproblemen, maar ook dat ze de geschiedenis van de islam niet kennen."

Wow, ze kennen de geschiedenis van de Islam niet. Dat is het probleem! Ik wil graag komen lesgeven over de geschiedenis van de Islam; ik denk dat ze zullen schrikken! Iemand die de geschiedenis van de Islam kent, is Fouad Belkacem. Ik was stomverbaasd toen hij in een youtube video ter ere van Layla Al Hachichi sprak over hoe Mohammed een hele stam liet verdrijven omdat de leden ervan een islamitische zuster respectloos hadden behandeld. Belkacem had het hier over de Banu Qaynuqa, een joodse stam die gedeporteerd werd als eerste fase van de ethnische zuivering door Mohammad van alle niet-moslims uit Medina. De concrete aanleiding, je zou het ook een voorwendsel kunnen noemen, was een practical joke dat een lid van de stam met een moslima uitgehaald had. De Banu Qaynuqa hadden geluk dat iemand uit de entourage van Mohammed voor hen opkwam, want hij wou ze eigenlijk allemaal laten doden, “volgens de gebruiken van die tijd”, voegen moslims er dan fijntjes aan toe. Moslims geven hierbij impliciet toe dat Mohammed geen haar beter was dan de toenmalige tribale Arabieren. Ik was verbaasd dat Belkacem dit verhaal kende.

Als islamoloog ken je waarschijnlijk wel de geschiedenis van de stichting van de Islam en weet je dat dit met heel veel bloedvergieten gepaard gegaan is, inclusief preventieve genocides zoals die van de Bani Qurayza. De inhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia's, moordaanslagen van tegenstanders. Mijn islamitische schoonbroer maakte eens de opmerking dat men de Sira (biografieën van Mohammed) zou moeten lezen om echt te weten wat de betekenis van de Islam is, precies zoals je zelf denkt.

Geen enkele moslim blijkt te weten wat de Islam echt betekent. Mijn schoonbroer kende geen enkele naam van een biograaf van Mohammed, en vroeg zich ook niet af waarom geen enkele moslim de Sira gelezen heeft. De Kalief van de Islamitische Staat heeft de Sira wel gelezen en past het voorbeeld van Mohammed toe. Het resultaat is intussen bekend.

We hebben op onze website 10 illustraties gegeven van een uitspraak van Mohammed (Bukhari 4.52.220): “ik heb overwonnen door middel van terreur”. Ik haal er even het ergste verhaal uit. Dit gaat over “de dood van Umm Qirfa” volgens de overlevering een oude vrouw. Het verhaal vermeldt niet welke misdaad ze begaan heeft. Soit, het zal wel erg geweest zijn aangezien zij de meest gruwelijke “behandeling” kreeg. Men bond haar twee benen vast aan twee kamelen die men in een verschillende richting uitstuurde. De arme dame werd gewoon in tweeën gescheurd. Om alles nog erger te maken, blijkt dat de verantwoordelijke voor deze “actie” Zaid Bin Haritha was. Zaid is een van de weinige tijdgenoten van Mohammed die met zijn naam in de Koran vermeld wordt en wel als volgt:

33.37. En herinnert u, toen gij tot hem, wie Allah gunsten had bewezen en wie gij ook gunsten had bewezen, zeidet: "Behoud uw vrouw voor u en vrees Allah." Gij verborgt in uw hart wat Allah aan het licht zou brengen, en gij vreesdet de mensen terwijl Allah er meer recht op heeft dat gij Hem zoudt vrezen. Toen Zaid van haar scheidde, verenigden Wij haar met u in de echt, opdat er voor de gelovigen geen bezwaar mocht zijn ten opzichte van de vrouwen van hun aangenomen zonen, als zij van haar zijn gescheiden. Allah's gebod moet worden nageleefd.

Moet er nog zand zijn? Voor de biografen van Mohammed was het vermelden van dergelijke gruwelverhalen voldoende interessant om de geest te illustreren waarin Mohammed en de eerste moslims leefden. Maar voor moslims is dat allemaal geen hinderpaal om te geloven dat de Islam de woestijn-arabieren een uitzonderlijk niveau van moraal gebracht heeft.

Tweede uitspraak: “Nergens in de koran is echter sprake dat moslims naar een homogeen gebied moeten streven zoals IS doet of niet-gelovigen moeten doden.”

Om dit te horen van een islamoloog is wel even schrikken. Het hele hoofdstuk 9 van de Koran, genaamd “het berouw” gaat hierover. Berouw tonen betekent in deze context dat men spijt heeft dat men de Islam verworpen heeft, zich alsnog bekeert en zich aansluit bij de moslims. Het hoofdstuk werd een tijd na de verovering van Mekka door Mohammed geopenbaard, waarbij hij de Mekkanen in principe met rust liet. Ze werden niet gedwongen om zich te bekeren. Dit was het initieel contract met hen. Nadien kreeg hij spijt over zijn grootmoedig gedrag en openbaarde Allah hoofdstuk 9 waarin het contract opgezegd werd.

En dan komt het. Hoofdstuk 9 heeft een vers specifiek voor de Christenen en de Joden, de zogenaamde mensen van het Boek dat het volgende zegt:

9.29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

Er moet gevochten worden tenzij ze zich bekeren tot de Islam ofwel zich onderwerpen aan het islamitisch gezag terwijl ze hun eigen godsdienst verder mogen belijden, maar dan moeten ze wel een speciale taks betalen, de Jizya. Dit doet ook Islamitische Staat. Ze hebben de vertegenwoordigers van de Christenen gevraagd om zich te bekeren ofwel om een taks te betalen. Deze hebben geweigerd, dus worden de Christenen gedood, volledig in lijn met vers 9.29 van de “Nobele Koran” of de “Holy Quran” zoals Obama zou zeggen.

Voor alle andere categoriën geldt volgend vers:

9.5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Samengevat: bekeren of sterven.

Beste Montasser, dit komt al heel dicht bij hetgeen je noemt “streven naar een homogeen gebied”. Het standaard antwoord dat je op deze uitleg kan geven, is dat ik de dingen uit hun context haal en dat men het volledige plaatje moet bekijken. Klopt inderdaad. Laat ons het eens vragen aan de mensen die niets anders doen dan het volledige plaatje van de Islam bekijken, de islamitische geleerden. We vragen het dus even aan volgende mensen:

De universiteit van Al-Azhar in Cairo, waar Obama zijn beroemde speech gegeven heeft

De president van de International Institute of Islamic Thought (IIIT) in de VS, Westerse moslims dus

Volgens hun website: “The IIIT established a council of scholars to provide advice to IIIT on academic matters. The Council of Scholars is comprised of eight senior scholars from American and Canadian Universities who are professors of religion, Islamic studies or social sciences with published works and current research interests that intersect with IIIT areas of interest and with a record of research and publications in the sociological study of Islam and Muslim world affairs.”

De Mufti van de “Jordanian Armed Forces”

Gelukkig hoeven we niet te reizen want ze hebben allemaal hetzelfde wetboek islamitisch recht gecertificeerd, namelijk 'Reliance of the Traveller', verkrijgbaar op Amazon.

In hun hoofdstuk over jihad staan volgende opmerkelijke passages:

o9.0 Jihad

"Jihad betekent oorlog tegen niet-Moslims, en stamt etymologisch af van het woord mujahada, wat betekent oorlogvoering om de religie te vestigen. En dit is de kleine Jihad."

Dit gaat al in de richting van “streven naar een homogeen gebied” of “oorlog voeren tegen niet-gelovigen”. En het gaat verder:

DE DOELSTELLINGEN VAN JIHAD.

o9.8 "De kalief strijdt tegen Joden, Christenen en Zoroastra’s (N : aangenomen dat hij hen eerst heeft uitgenodigd tot de islam in geloof, indien zij weigeren, hen dan uitnodigt tot de sociale orde van islam door de niet-moslim belastingen te betalen (jizya def : o11.4) –het symbolische gebaar - niet het geld op zich - terwijl ze hun oude geloof kunnen blijven belijden) (O : en de oorlog duurt voort) totdat zij moslim worden ofwel de niet-moslim belasting betalen" (O : in overeenstemming met het woord van Allah de allerhoogste).

Komt ons bekend voor. Was dit niet het hierboven vermelde vers 9.29 uit de Koran?

o9.9 "De kalief bestrijdt alle volkeren totdat zij moslim worden (O : omdat zij niet mensen van het Boek zijn, noch gehonoreerd worden als mensen van het Boek, en geen genoegen wordt genomen met het betalen van de belastingen (jizya)) (n : alhoewel volgens de Hanafi school volkeren van alle andere religies, zelfs afgodendienaren, onder bescherming mogen leven van de Islamstaat, als zij, ofwel moslim worden, ofwel belasting betalen, de enige uitzondering hierop zijn Islam-afvalligen en afgodendienaren van Arabische afkomst, geen van dezen hebben een andere keuze dan Moslim worden. (al-Hidaya sharh Bidaya al mubtadï (y21), 6.48-49))."

Komt ons ook bekend voor. Was dit niet het hierboven vermelde vers 9.5 uit de Koran?

Ik herhaal nog even dat het boek waaruit deze passages komen is goedgekeurd door leidinggevende instanties binnen de islamitische wereld. Het komt dus niet van extremisten.

Beste Montasser, ben jij als islamoloog niet op de hoogte van de Jihad-doctrine? De jihadisten die je probeert om te praten, kennen dit onderdeel van de Islam wel. En als ze het niet expliciet kennen, dan kennen ze de algemene strekking ervan. Weet je nu waarom je hen niet kan overtuigen? Juist, de terroristen en extremisten hebben de beste kaarten als ze het over de Islam hebben. Zelf heb je theologisch gezien geen been om op te staan.

Zoals zij gebrainwasht zijn om officiële stellingen van de Islam effectief in de praktijk om te zetten, zo ben jij gebrainwasht om deze stellingen te ontkennen en kan je vermoedelijk met de aanpak die je zelf gebruikt om je doelgroep te deprogrammeren, zelf niet gedeprogrammeerd worden.

Ik ben zelf 5 jaar bezig geweest aan onze website (www.exmoslim.org) waarin ik haarfijn uitleg hoe de Islam in elkaar zit, op welke bases de Islam gestoeld is en waarom veel leerstellingen heel problematisch zijn. Ik dacht dat elke moslim die de site zou lezen de Islam zou verlaten. Dit is niet zo gebleken aangezien moslims zoals jijzelf geprogrammeerd zijn om alle onprettige facetten weg te denken of te ontkennen.

Mijn boodschap aan jou is de volgende. Lees de oudste biografieën van Mohammed (Ibn Ishaq, Tabari en Ibn Sa’d) opnieuw en je zal begrijpen wat de Islamitische Staat en haar volgelingen doen.

- See more at: http://de-bron.org/content/islamoloog-a ... XVojx.dpuf
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77958
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Ariel »

:applause:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Manon »

De commentaar van Koenraad Elst spreekt ook boekdelen:

Koenraad Elst schreef:Lees dit zeer sterke artikel van ex-moslim Jan. Het verschaft een antwoord op de vragen waar onze beleidmakers mee zitten, vooral: waarom beantwoordt het gedrag van moslims niet aan de rozige dogma's die onze beleidmakers geloven en uitdragen? Zelf onthou ik er vooral zijn ervaring uit dat zijn webstek vol haarfijne informatie over de islam zelfs bij de moslims die hem lezen zelden inwerkt. Zij hebben een robuuste mentale verdediging, een doelbewuste doofheid voor al wat strijdig is voor hun geloof. Ik erken dat dit het grootste praktische probleem is: je kan gelijk hebben zoveel je wil, maar hoe bereik je de mensen voor wie deze ontnuchterende boodschap bestemd is? Hoe breek je door de muur van moedwillige dwaasheid?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50320
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Pilgrim »

Manon schreef:De commentaar van Koenraad Elst spreekt ook boekdelen:
Koenraad Elst schreef:Zij hebben een robuuste mentale verdediging, een doelbewuste doofheid voor al wat strijdig is voor hun geloof.
Datzelfde verschijnsel zie je ook bij veel aanhangers van sekten. Er bestaan speciale technieken om ze weer om te turnen en wat bekend staat onder de naam 'deprogrammeren'. Ook de Islam vertoont de kenmerken van een sekte, maar is wel héél groot. Hoe deprogrammeren we anderhalf miljard moslims? :thinking:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8210
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door xplosive »

Pilgrim schreef:Hoe deprogrammeren we anderhalf miljard moslims? :thinking:
Volgens sommige bronnen zijn er zelfs al 2 miljard moslims op de wereld (bijna 30% van alle wereldbewoners).
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Manon »

moeilijk in te schatten Explosive.

Ze kweken gelijk ratten dat is een feit? Moslimlanden verdubbelen regelmatig hun bevolkingsaantal.

En volgens hen is het moslim-zijn een erfelijke bedoening, blijkbaar via DNA doorgegeven.

Tel daarbij dan dat afvalligen zich niet laten horen wegens "deserteurs worden geëxecuteerd"

Dus miljoenen zijn moslim tegen wil en dank.

Hoe tel je dat?

Verder: de katholieke kerk krijgt hier in B. subsidies op basis van het aantal gedoopten dacht ik. Op welke basis zouden ze "moslims" subsidieren?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Mahalingam
Berichten: 42880
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Mahalingam »

Egypte met een beperkt landbouwareaal dat niet groter kan worden:
 • Year Pop. ±% p.a.
  1805 4,000 —
  1882 6,712 +0.67%
  1897 9,669 +2.46%
  1907 11,190 +1.47%
  1917 12,718 +1.29%
  1927 14,178 +1.09%
  1937 15,921 +1.17%
  1947 18,967 +1.77%
  1960 26,085 +2.48%
  1966 30,076 +2.40%
  1976 36,626 +1.99%
  1986 48,254 +2.80%
  1996 59,312 +2.08%
  2006 72,798 +2.07%
  2013 84,314 +2.12%
Er komt een moment dat honger zal zorgen voor een enorme trek naar streken waar wel wat te eten is.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Manon »

Wim van Rooy had het er in zijn boek "Waarover men niet spreekt" als volgt over:

Afbeelding
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Mahalingam
Berichten: 42880
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Mahalingam »

De kat op het spek binden.
Afbeelding
Jihadonderzoeker Radboud zelf verdachte in terreurzaak
De bekende Belgisch-Palestijnse onderzoeker Montasser AlDe'emeh is als verdachte opgepakt in een terreuronderzoek. De onderzoeker wordt ervan verdacht een jihadist te hebben geholpen.

Volgens de Belgische omroep zijn er vermoedens dat AlDe'emeh een terreurverdachte uit de cel zou hebben gekregen door hem een vals getuigschrift op te laten stellen over een deradicaliseringstraject.

De terreurverdachte zou plannen hebben gehad om naar Syrië te reizen. Uit het valse document moest blijken dat hij een deradicaliseringstraject had gevolgd bij AlDe'emeh. Het parket onderzoekt nu of de deskundige nog meer op zijn kerfstok heeft.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achte ... eid=158493

Een deradicaliseringsdiploma als een vrijgeleide. Dat is heel andere kost dan een veterstrikdiploma.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42880
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Mahalingam »

Die vermelde terreurverdachte met getuigschrift zou kandidaat-Syriestrijder Jawad O zijn.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50320
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Pilgrim »

Jihadonderzoeker Montasser Alde'emeh in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte

11-01-2015, door Nikolas Vanhecke, Mark Eeckhaut

Afbeelding
“Jihad-expert” Montasser Alde’emeh.

Radicaliseringsexpert Montasser Alde'emeh (27) is maandagnamiddag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De man werd wel vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het federaal parket. Ook Khalid O. werd vrijgelaten onder voorwaarden, terwijl zijn broer Jawad O. dan weer zonder voorwaarden werd vrijgelaten. Beide broers werden ook in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

Jawad O. zit sinds 24 november 2015 in de cel in het kader van een federaal gerechtelijk onderzoek in Antwerpen. De man is in dat onderzoek in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De man verscheen op 27 november voor de Antwerpse raadkamer en zwaaide daar met een getuigschrift van een deradicaliseringstraject bij het Centrum "De Weg Naar", dat in Sint-Jans-Molenbeek gevestigd is.

Speurders vermoeden dat het om een vals getuigschrift gaat. Daarom is een nieuw onderzoek geopend, bij een Mechelse onderzoeksrechter. Het is in het kader van dat onderzoek dat de politie maandag binnenviel bij Montasser Alde'emeh en in het centrum "De Weg Naar" in Sint-Jans-Molenbeek, bij Khalid O. in Mechelen en in de gevangenis van Antwerpen waar Jawad O. opgesloten zit.

De drie mannen werden maandagnamiddag verhoord door de onderzoeksrechter, die hen vervolgens in verdenking stelde. Noch Montasser Alde'emeh, noch zijn advocaat waren vooralsnog bereikbaar voor commentaar.

Naar Syrië geweest
Sinds de eerste berichten over Belgische jongeren die naar het Midden-Oosten trekken om er te gaan strijden, profileert Alde'emeh zich als jihadexpert. Hij volgde de opleiding islamkunde aan de KU Leuven en begon na zijn studies te werken aan een doctoraatsonderzoek over radicalisering en Syriëstrijders. Daarvoor was hij verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Vandaag werkt hij als doctorandus bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Voor zijn onderzoek trok AlDe'emeh in 2014 tot grote verrassing van zijn promotor naar Syrië om er Belgische en Nederlandse strijders te volgen. Hij maakte deel uit van een groep die zichzelf linkte aan Jabhat Al-Nusra, een tak van Al Qaeda. 'Embedded' onderzoek uitvoeren bij de overheersende terreugroep Islamitische Staat vond hij te riskant.

AlDe'emeh had van veel geradicaliseerde jongeren het vertrouwen gewonnen en bleef met hen contact houden via kanalen zoals Skype en WhatsApp.

Eind november verscheen in het weekblad Knack een interview dat AlDe'emeh had afgenomen van de Kortrijkse Syriëstrijder Abdelmalek Boutaliss, vlak voordat de 19-jarige jongen zichzelf opblies in Irak.

Door zijn vertrouwensrelatie met Syriëstrijders en hun familie groeide AlDe'emeh ook naar eigen zeggen uit tot 'een tussenpersoon tussen hen en de samenleving'. Hij werd dikwijls om duiding gevraagd bij berichten over radicalisering en terrorisme en werkte ook zelf als journalist. In de eerste plaats publiceerde hij in Knack, maar ook andere media vonden de weg naar hem.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160111_02060396
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8414
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door sjun »

Met boeven moet je boven vangen. Nu komt het er op aan de netwerkjes te volgen en in kaart te brengen. Van Neo Marxisme naar islamisering moet dat toch niet al te moeilijk zijn. Laat ik eens aftrappen met Tariq Ramadan gekoppeld aan Jean Ziegler (Zwitsers socialist), Orhan Kaya (GroenLinks wethouder Rotterdam), Han Entzinger (Socioloog Erasmus Rotterdam en D66).
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 42880
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Islamoloog AlDe’emeh gooit de handdoek in de ring: antwoord van ex-moslim Jan

Bericht door Mahalingam »

Aan dit rijtje met namen : Montasser Alde'emeh, Jawad en Khalid O. en Nabil R. zou je niet zeggen dat dit in België speelt.
Na Montasser Alde'emeh en de broers Jawad en Khalid O. is nu ook de advocaat van Jawad, meester Nabil R., in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

De onderzoeksrechter heeft ook een huiszoeking laten uitvoeren in het kantoor van de advocaat, in bijzijn van de stafhouder. Dat meldt het federaal parket. Eén en ander draait rond een attest over een deradicaliseringstraject dat voor Jawad zou zijn opgemaakt, maar vals zou zijn.
http://www.demorgen.be/binnenland/monta ... -b3e86ac1/
Dit klinkt als een 'fellow traveller' advocaat. (zie: Rote Armee Fraction)
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie