Criterium van embarassment

Dit forum is alleen bedoeld voor getuigenissen van ex Moslims en de moderator heeft het recht zonder enige voorkennis alle off-topic threads verplaatsen in daarvoor bestemde folders.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Criterium van embarassment

Berichtdoor Manon » Wo Jun 07, 2006 12:29 pm

Ik plaats deze lezersbrief uit de Standaard hier, omdat er een verdomd goede uitleg in staat waarom de ongelovigen de koran en hadith niet mogen aanhalen als het niet in de kraam van de moslims terechtkomt.


Criterium van embarassment


Tot mijn grote ontgoocheling werd het Forum over Ayaan Hirsi Ali stopgezet, net op het moment dat er een eerste interessante discussie op gang kwam.
Rond de vraag namelijk of de belaagde dame inderdaad te ver was gegaan in haar bewering, zij het veel genuanceerder dan zij meestal wordt geciteerd, dat Mohammed een pedofiel was.
Daarbij was er een belangrijke interventie gekomen van een uitgetreden Vlaamse moslim die zich om veiligheidsredenen Jan Janssen noemt.
(*)
Hij maakte abstractie van het feit of Mohammed inderdaad zijn huwelijk voltrokken heeft met Aïsha toen ze negen was, om erop te wijzen dat los van de al dan niet bewezen historische feitelijkheid de Korangeleerden zelf geloven dat dit het geval was maar het wel niet willen gezegd hebben.

Daarbij wees hij op de bizarre omstandigheid dat minstens vijftig procent van de islamitische heilige traditie rond de profeet (de Hadith) naar onze normen - en eigenlijk ook naar de normen van de tijdgenoten toen - een regelrechte belediging vormen voor de eigen profeet.

De vroegste Arabische teksten stellen hem inderdaad voor als een man die zijn lusten niet kon bedwingen
(hij nam de door hem zelf opgelegde regel niet in acht dat als je na een krijgstocht andermans vrouw afnam, je veertig dagen diende te wachten vooraleer betrekkingen te hebben om zeker te zijn over een eventueel vaderschap;
hij kende zichzelf meer dan de vier toegelaten vrouwen toe, omdat Allah een uitzondering maakte voor profeten;
en hij huwde met Zaynab, de echtgenote die zijn adoptiefzoon ten zijne gerieve verstootte nadat zij hem verleid had, wat in tribale termen incest betekende).

Die Arabische bronnen schilderden hun profeet ook af als een man die geen kritiek, en zelfs geen grapje kon verdragen (zodat hij zowel in Medina als Mekka de spotdichters liet vermoorden).
Als iemand die het bezit van de anderen als het zijne beschouwde (zodat hij zijn volgelingen aanmoedigde tot ghazwa of plundertochten, waar hij dan twintig procent van kreeg, en waarbij moord na misleiding normaal werd geacht).
Een man ook die liefdeloos reageerde op mensen die hem steeds hondstrouw waren gebleven (als de arme Saudah, zijn tweede vrouw, die hij wilde verstoten toen hij negen andere echtgenotes had omdat hij ook tijd aan haar diende te besteden, terwijl zij altijd braaf zijn huishouden had gedaan terwijl zijn stoeipoezen Aïsha en Hafsa zich amuseerden). En die van zichzelf vertelde dat hij de enige was die ooit aangezicht tot aangezicht voor Allah had gestaan, voorbij Adam, Jezus, Mozes en Abraham tijdens de Mi'raj of nachtelijke tocht naar Jeruzalem (waarvan Aïsha trouwens de echtheid betwistte).

Al deze beschuldigingen staan opgetekend in islamitische teksten, die door de imams voor heilig worden gehouden en die onder de Korangeleerden worden verspreid en bestudeerd. De westerse oriëntalisten zijn daar zo verbaasd van geweest, en tegelijk zo benauwd door geworden, dat zij de meest onmogelijke redeneringen zijn gaan uitwerken om te verklaren dat deze tradities historisch niet juist kùnnen zijn, tot en met het historisch wegredeneren van Mohammed zelf.

Eén factor verklaren ze echter niet weg, en daar wees Jan Janssen op: waarom de moslims een ook in hun eigen ogen zo moeilijk verdedigbare man mythisch zouden geconstrueerd hebben om tot 'al-insan al-kamil' te komen, tot de volmaakte en tot in het kleinste detail na te volgen mens (de gelovige wahhabiet kotert zelfs in zijn tanden naar het beschreven voorbeeld van de profeet).

De verklaring voor dit merkwaardige fenomeen vinden we in het standaardwerk van het moderne evangelieonderzoek, 'A Marginal Jew', deel 1 'Rethinking the Historical Jesus' (1991 p. 168-171) van John P. Meier in de prestigieuze Anchor Bible Library. Meier schuift daarin een volkomen nieuw criterium naar voren voor historisch onderzoek dat exclusief gebaseerd is op bronnen afkomstig van aanhangers van de beschreven persoon, het criterium van 'embarassment'.

Het voorbeeld dat hij gebruikt is het verhaal van het doopsel ter vergeving van zonden in de Jordaan van Jezus door Johannes de Doper. Gezien het goddelijke statuut dat Paulus aan Jezus toegekend had, zaten de evangelisten daar meer dan mee verveeld, want Jezus werd geacht zonder zonden geboren te zijn. Het feit dat zij het toch vermeldden, betekent dat dit gebeuren historisch zo sterk was, dat zij het niet meer konden verzwijgen, stelt Meier. Datzelfde criterium was vijf jaar eerder al uitgewerkt door de marginale onderzoeker (maar houder van drie doctoraatstitels) van bij ons, wijlen Herman H. Somers, in zijn verguisd werk 'Jezus de Messias. Was het christendom een vergissing?' uit 1986. Somers steunde zich daarin op het forensische werk van de Duitse gerechtelijke expert Udo Undeutsch, die ongeveer het volgende stelt: als een partijdige getuige tijdens een verhoor een verzonnen verhaal vertelt, dan zal hij dat altijd proberen op te fleuren met details die het verzinsel 'echt' doen lijken. Naarmate hij echter emotioneler betrokken is bij het gebeuren, zal het hem moeilijker vallen om de waarheid te onderdrukken, en dus zullen er zich bijna compulsief details naar boven stuwen die in deze reconstructie niet thuishoren. De knappe gerechtelijke ondervrager nu doorziet de stereotiepe details, en boort door naar die details die niet in het perfecte plaatje passen.

Toegepast op Mohammeds relatie met Aïsha: het is duidelijk dat het verhaal van seksueel gebruik door een 53-jarige van een negenjarig kind in Damascus en Bagdad, de plekken waar de Hadith werd neergeschreven, niet goed lag. Het ging om hoog geciviliseerde steden, met een vierduizend jaar oude beschavingstraditie die terugging op de Sumeriërs, vijf eeuwen christendom achter de rug hadden, en met een bijzonder sterke invloed van nestoriaanse of aristotelische christenen, die er hoge morele principes op nahielden.
Als in zo'n midden al-Bukhari toch dit verhaal brengt, dan betekent dit dat het zich uit de geijkte mondelinge bedoeïenentraditie onweerstaanbaar sterk naar voren stuwde, en dat ook de isnad of rapportagelijn door de auteur erg betrouwbaar werd geacht. Zo betrouwbaar dat Bukhari, als gelovige moslim van de hanbalitische school die alles terugvoerde op de profeet, dit gewoon niet kon of durfde weglaten.

Dat latere generaties Korangeleerden het explosieve karakter van deze getuigenis zijn gaan inzien, en dus allerlei verhaaltjes verzonnen hebben om Aïsha ouder te maken, verandert niets aan het feit dat in het zelfverstaan van de imams - zoals Janssen aanduidt - al-Bukhari autoritair is. We staan dus tegenover het merkwaardige fenomeen dat 'zij' iets beweren wat niet waar wordt als 'wij' het herhalen.

Met andere woorden: Ayaan dient veroordeeld te worden, niet omdat zij leugens vertelde, maar omdat zij de onprettige waarheid waar de imams zelf in geloven wereldkundig maakte. In feite gaat het hier, uit hoofde van de Ayaan-criticasters, om een geëlaboreerde vorm van taqiyya of geoorloofde leugen tegen ongelovigen: men ontzegt anderen het recht om de waarheid te herhalen, omdat die waarheid negatief uitvalt voor het eigen geloof.

Precies de reden waarom de 23ste regel voor de dhimmi’s of andersgelovigen in het Pact van kalief Umar uit omstreeks 640 ook al erop neerkwam dat christenen de Koran niet mochten lezen: ze zouden hem namelijk kunnen bekritiseren, en dat moest ten alle koste vermeden worden.
Daarom werd Nasr Abu Zayd, die de Koran en Hadith met de technieken van de moderne Bijbelexegese wilde bestuderen, in Egypte ook takfir of afvallige verklaard. En diende hij met zijn vrouw – die niet met hem gehuwd mocht blijven – een onderkomen te zoeken in Nederland. Hetzelfde Nederland waar sommigen nu zo weinig begrip opbrengen voor al dan niet vermeende fouten van een vrouw die – net als de geciteerde Jan Janssen – met gevaar van haar leven dit soort beschaving ontvlucht en bekritiseert.

zondag 04 juni 2006

Eddy Daniels
---------------------------------------

(*) Discussie op Standaard Forum:
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Wo Jun 07, 2006 12:38 pm

Post van Jan Jansen (afvallige moslim):

----------------------------------
Door de meeste moslims zal gesteld worden dat afvalligen niet dienen gedood te worden als ze er geen ruchtbaarheid aan geven. Dit betekent dat iemend die besluit om geen moslim meer te zijn enkel rekenschap moet afleggen tegenover Allah. Als hij begint te doen zoals ik en kritiek geeft op de Islam dient hij gedood te worden aangezien hij zich tegen de moslimgemeenschap keert of door zijn afvalligheid de Islam beledigt. Hoe harder de afvallige roept, zoals Ayaan, hoe belangrijker het is om die te doden.

-----------------------------------------------

Voor een 'westerling' kan het absurd lijken dat iemand dient gedood te worden omdat hij ergens niet meer in gelooft. Als we even teruggaan naar de begintijd van de Islam is dit begrijpelijker maar daarom niet minder verwerpelijk. Toen de profeet met zijn 'missie' begon, was de arabische samenleving tribaal georganiseerd en was de loyauteit clangericht. Als je bvb iets van een andere clan steelt, dan is het stelen op zich niet erg. Het erge is dat de andere clan vergelding zal zoeken en dus je eigen clan in gevaar kan brengen.
Toen de Profeet met zijn missie begon, heeft hij systematisch mensen, die dan moslim werden, uit die clans losgeweekt en is hun loyauteit van de clan veranderd in een loyauteit ten opzichte van de nieuwe superclan, namelijk de moslimgemeenschap. De oude clan dacht dat hun ex-clanleden enkel een nieuwe godsdienst aangenomen hadden en hadden niet onmiddellijk door dat zij praktisch gezien vanaf dan niet meer tot de clan behoorden.
--------------------------------------------

Ditzelfde fenomeen zien we vandaag terug. Er zijn een aantal gevallen bekend van moslims die voor een geheime dienst werken en weigeren acties te ondernemen tegen andere moslims. Er zijn zelfs geheimagenten die, na zich tot de islam bekeerd te hebben, stoppen met acties tegen andere moslims.
-----------------------------------------------

Toen de Profeet uit Mekka verdreven was en in Medina de macht genomen of gekregen had begon hij met strooptochten tegen zijn 'vijand' uit Mekka. Die vijand bestond uit voormalige clanleden die nog niet konden vatten dat de profeet effectief een vijand geworden was. Bij de eerste strooptochten waren er ook geen mensen van Medina bij, enkel mensen die met de profeet meegekomen waren uit Mekka. De reden is simpel. De Profeet wou de mensen van Medina waar hij 'politiek asiel' gekregen had niet blootstellen aan latere wraakacties van de mensen van Mekka. Toen hij later sterk genoeg geworden was, dan was er geen keuze meer, maar moest iedereen meevechten in een soort permanente oorlogstoestand die de Profeet van de vrede veroorzaakt heeft en die tot op vandaag voortduurt.
--------------------------------------------------

De situatie was dus duidelijk dat er een nieuwe clan was, namelijk de moslim gemeenschap en dat al de rest vijanden waren. De Profeet had deze situatie dus zelf veroorzaakt. Wanneer nu iemand afvallig werd, dan was zijn loyauteit dus twijfelachtig geworden. Afvalligheid was dus plotseling hoogverraad geworden. Dit wordt door moslims dikwijls als vergoelijking ingebracht wanneer zij met de neus op de feiten gedrukt worden dat de Profeet in verschillende overleveringen zou gezegd hebben dat wie zijn godsdienst verlaat moet gedood worden. Dit staat ook in de koran in 4:89.

Anderzijds lag de profeet er niet wakker van of iemand echt geloofde of niet. De bedoeling wa een zo groot mogelijk moslim gemeenschap te verzamelen en dan de wereld te veroveren. Wanneer iemand moslim werd, al dan niet onder dwang, dan dient hij zich aan duizenden regels te houden en in de pas te lopen, anders is hij afvallig en moet gedood worden. Ook kritiek op de Profeet of de regels was uit den boze.

--------------------------------------------

Conclusie: de Islam is geen godsdienst zoals een ander, maar eerder een autoritaire ideologie met het geloof in 1 God als kapstok.

Wanneer de home-grown terroristen in Engeland verklaren dat zij de aanslagen van Londen gepleegd hebben ter vergelding van de zogenaamde slechte behandeling van hun moslimbroeders ergens in de wereld, dan verbaast mij dit dus helemaal niet.

Blijkbaar heeft men het in Belgie ook nog niet door dat er een probleem is met de Islam.
Zie volgende absurditeiten:

(1) Belgische bekeerling gaat naar Pakistan om de Islam te bestuderen en zijn bezorgde ouders halen hem terug omdat ze bang zijn dat hij terrorist zou kunnen worden. Kan je je voorstellen dat je broer naar Rome reist om priester te worden en dat je ouders hem terug halen omdat ze bang zijn dat hij zich in Egypte gaat opblazen om te protesteren tegen een vermeende onderdrukking van de Kopten?

(2) Kanditaat vertegenwoordigers van de Islamitische religie in Belgie worden door de staatsveiligheid gescreend. Misschien dient men ook alle priesters te screenen om de moslims niet te stigmatiseren. Er zijn nu al een aantal boedhistische tempels in Belgie. Zouden die afgeluisterd worden wegens het wereldwijde Boedhistische terrorisme dat aanslagen pleegt tegen Chinese doelwitten?

(3) Belgische bekeerde moslim wordt heel erg gelovig, verdiept zich in de Islam studie en doet een familieuitstap naar Irak om zich op te blazen.

(4) Deftige Iraanse student in de VS bestudeert gedurende 3 jaar zonder invloed van buitenuit de Koran (en alleen de Koran) en huurt dan een grote Jeep om in een massa studenten zoveel mogelijk doden te maken. Aan de studentenkrant stuurt hij een lijstje koranverzen waarop zijn actie gebaseerd is.

(5) Een van de Deense cartoons stelt de profeet voor met een zwaard. In de vlag van Saoedi-Arabie staat in het arabisch de geloofsbelijdenis met ... een zwaard. Indien er in de tijd van de profeet bommen zouden bestaan hebben, dan stond nu op dezelfde vlag misschien ook een bom.

http://www.standaard.be/Meningen/Forum/ ... &archief=1
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Jan Jansen

Berichtdoor Manon » Wo Jun 07, 2006 12:46 pm

Ook van de hand van Jan Jansen in de Standaard is volgende "Brief van een Afvallige":


Christen in Afghanistan

Mijn brief is eigenlijk een aanklacht tegen het cultuurrelativisme dat onze maatschappij teistert. Een tijdje geleden had Patrick Dewael het erover dat niet alle culturen gelijkwaardig zijn. Ikzelf vind dat hij overschot van gelijk heeft. Niettegenstaande onze eigen Vlaamse cultuur verre van perfect is, denk ik toch dat wij fier mogen zijn op onze manier van leven en van denken en op het feit dat we onszelf in vraag kunnen, durven en mogen stellen. Ik vind dat wij ook kritiek moeten kunnen geven op bepaalde aspecten van andere culturen die wij zelf helemaal niet acceptabel vinden zonder bang te moeten zijn om beschuldigd te worden van racisme of (het nieuwe modewoord)islamofobie.

Hierbij is het volgens mij van belang dat we om te beginnen voor onszelf duidelijk maken wat absoluut niet door de beugel kan en er ons daarna ook tegen te verzetten. . En dit kan zowel gaan over het verbod op het bouwen van kerken of tempels in Saoedi-Arabië... Wat voor mij absoluut niet acceptabel is, is het doden (of het dreigen ermee) van iemand die van geloof verandert of überhaupt geen geloof meer wenst te hebben.

(1) Ik heb een gigantisch probleem met "heilige boeken" die door de volgelingen van bepaalde godsdiensten als "absoluut" en "onaantastbaar" beschouwd worden en waarin onophoudelijk opgeroepen wordt tot haat en geweld tegenover mensen die anders zijn of denken. Bijvoorbeeld met volgende uitspraken ("uit een niet nader geïdentificeerd heilig boek"):
"Voorwaar, de ongelovigen onder de Joden en de Christenen en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen." (98:6)

"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en aalmoezen betalen, laat hun weg dan vrij." (9:5)

(2) Niet aanvaardbaar zijn ideologische systemen die vrouwen in een soort lijfeigenschap van hun echtgenoot laten leven (4:34), waarbij een man aan een vrouw een som geld geeft in ruil voor het gebruik van haar lichaam (4:20-4:21), die haar kan inruilen voor een andere vrouw (4:20), die op elk moment drie collega-echtgenotes kan meebrengen (4:3) die dan op eenvoudig verzoek kunnen bedankt worden voor bewezen diensten (2:227-229), maar zelf al een goede reden moeten hebben om van hun "contract" af te geraken (4:35).


(3) Niet aanvaardbaar zijn ideologiën die enerzijds gruwelijke straffen voorzien voor een dief (hand afhakken) of een overspelig gehuwd persoon (steniging) terwijl iemand die een afvallige doodt of die iemand doodt die kritiek geeft op dezelfde ideologie er hoogstens met een vermaning vanaf komt.

(4) Niet aanvaardbaar zijn ideologiën die een rechtssysteem hebben dat verschillende wetten voorziet afhankelijk van je geloof of je geslacht of van je status (slaaf of vrij). Onlangs was er kritiek vanwege de dochter van een vroegere eerste minister van Maleisië die zei dat moslimvrouwen gediscrimineerd worden t.o.v. christelijke vrouwen.

(5) Niet aanvaardbaar zijn ideologiën die, zelfs theoretisch, slavernij voorzien en dit reglementeren.

(6) Niet aanvaardbaar zijn ideologiën die dusdanige kledingvoorschriften opleggen die het onmogelijk maken om in de maatschappij waar de persoon leeft te functioneren.

(7) Niet aanvaardbaar zijn ideologieën die eigenlijk pedofilie legaliseren door toe te laten dat meisjes op 9-jarige leeftijd uitgehuwelijkt worden.

Nu iets over mijzelf. Ik zou mijzelf omschrijven als actieve xenofiel, d.w.z. iemand die van buitenlanders en andere culturen houdt en dit ook zelf aktief toepast. Ikzelf en buitenlanders zijn zoals de spreekwoordelijke vlieg op een pot honing. Iedereen die mij kent, kan dit bevestigen. Niettegenstaande mijn xenofilie ben ik een fiere Vlaming, fier op mijn cultuur en afkomst en zelfs een beetje nationalist. Maar zeker niet iemand die streeft naar zogenaamde "ras-zuiverheid". Integendeel! Mijn xenofilie belet mij niet om het onderscheid tussen goed en slecht te zien zowel in mijn eigen cultuur als in andere culturen. Zoals Erik Vandeweerdt in zijn reactie al vermoedde, gebruik ik niet mijn echte naam.
De reden is dat ik een ex-moslim ben en dus in principe ook terdoodveroordeeld. De redeneringen zoals het bevorderen van "sociale cohesie" door afvalligen te doden of het "voorkomen van sociale onrust" worden wel degelijk courant gebruikt in het Islamitische milieu. De terdoodveroordeling van afvalligen staat geschreven in de als authentiek beschouwde overlevering van de Profeet. Het kan misschien pathetisch lijken dat ik mijzelf een terdoodveroordeelde noem!?

Laten we even samen in mijn islamitisch wetboek kijken. Het wetboek in kwestie heeft een certificaat van goedkeuring van de -op het gebied van de Islam- leidinggevende universiteit van Al-Azhar in Kairo.

In het wetboek staat het volgende : in §o8.1: "Wanneer een persoon de puberteit bereikt heeft, bij zijn volle verstand is en de Islam afvalt, verdient hij het gedood te worden." In §o8.3 staat dat de Kalief het recht heeft om de doodstraf te laten uitvoeren en dat als iemand anders dit op eigen initiatief doet, hij dient terechtgewezen te worden. In §o8.4 staat dan dat er geen compensatie voorzien is voor het doden van een afvallige aangezien dit het doden is van iemand die het verdient gedood te worden.

Dit betekent: met of zonder Kalief kan elke goede moslim mij doden zonder daar schuldgevoelens bij te hebben. Terwijl Abdul Rahman aan iedereen duidelijk heeft gemaakt dat hij een afvallige was, was de enige uitweg voor de Afghaanse regering om te zeggen dat de man in kwestie gek was. Probleem opgelost! Wanneer de islamitische leiders in Afghanistan zeggen dat iedereen Abdul Rahman kan doden hebben zij het recht echter langs hun kant.
Dit wordt ook door het volgende bevestigd. In de overleveringen van de profeet, verzameld door de Heer Muslim, Boek 020, Hoofdstuk 8 Nummer 4533 staat te lezen: "Er is overgeleverd op authoriteit van Ibn 'Umar dat de Heilige Profeet gezegd heeft: Het is verplicht voor een Moslim om te gehoorzamen aan de leider boven hem aangesteld of hij dit graag heeft of niet, behalve indien hij opdracht krijgt een zonde te begaan. Indien hij opdracht krijgt een zonde te begaan, mag een Moslim noch ernaar luisteren, noch die opdracht uitvoeren." Deze overlevering wordt in het algemeen gebruikt om de gelovige toe te laten niet te gehoorzamen aan een leider wanneer die de Islam niet onverkort toepast. Ik neem aan dat een afvallige vrijlaten tegen de Islam is en dus hebben de vermeldde islamitische leiders inderdaad het recht langs hun kant.

Aangezien ik van het leven geniet, schrijf ik dus anoniem. Mijn weg uit de Islam is gebaseerd op het bestuderen van de geschriften die de basis vormen in de Islam: de Koran, de als authentiek beschouwde overleveringen en de vroegste biografieën van de Profeet. Als bronmateriaal bestaat er niets beter. Ik raad iedereen aan om deze bronnen te bestuderen. Wanneer je al deze bronnen samen bekijkt vormt dit een consistent verhaal waarbij onduidelijkheden in de ene bron verklaard worden door een andere bron. Ik kan nu in alles wat in de wereld gebeurt een equivalente situatie vinden in de verhalen van het ontstaan van de Islam.

Als samenvatting van deze geschriften (van het ontstaan) van de Islam, volstaat één woord: OORLOG.


In de Koran wordt dit onder andere als volgt verwoord in 2:216. "Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.". Onder andere deze passage wordt in de islamitische wetboeken als basis gebruikt om van de Jihad (de heilige oorlog) een verplichting te maken. In mijn geschriften verwijs ik ook naar bovenvermeld bronmateriaal. Indien iemand zegt dat iets in de Islam toegelaten is of niet en hij kan niet refereren naar een algemeen erkende bron, dan heeft hij wat mij betreft niets gezegd. Ook de studenten van Al-Azhar in Kairo en mensen die een opleiding in de Islam volgen op universitair niveau gebruiken dezelfde bronnen. Als je deze bronnen wegneemt, bestaat de Islam zelf ook niet meer!

Waarin ik niet geïnteresseerd ben, zijn boeken, geschreven door specialisten, die schrijven hoe goed de Islam is en die voor een westers publiek de scherpe kantjes eraf vijlen, vooral door dingen te verzwijgen of feiten te verdraaien. Wat mij opvalt, is dat het ook klopt wat ze zeggen, maar ze vertellen niet de hele waarheid.

Een voorbeeldje om dit te verduidelijken is een scene uit het leven van de Profeet wanneer hij Mekka binnenvalt. Dit wordt klassiek de "vreedzame inname" van Mekka genaamd. vechten. De profeet heeft toen opdracht gegeven om geen bloedbad aan te richten en enkel te vechten tegen de mensen van Mekka die zelf begonnen te vechten.
Wat er niet bij gezegd wordt (en wat wel in de eerste "officiële" biografieën staat) is dat hij een lijstje van mensen had die moesten gedood worden. De misdaad van deze mannen en vrouwen, slaven en vrije mensen, was dat zij ofwel de profeet beledigd hadden of dat zij afvallig geworden waren. Dit is een voorbeeld van de manier waarop het hele leven van de Profeet en de Islam zelf verdraaid worden in de boeken van de "specialisten" van de Islam. Wanneer de zogenaamd gematigde moslims zeggen dat het fout was om Theo van Gogh te vermoorden wegens zijn kritiek op de Islam, dan zitten zij dus zelf fout. Er zijn voldoende gedocumenteerde voorbeelden waarbij de Profeet zelf opdracht gegeven heeft om mannen en vrouwen te vermoorden die nogal kritisch waren. En het voorbeeld van de Profeet dient gevolgd te worden, of niet soms?

maandag 03 april 2006
Jan Janssen
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73852
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Wo Jun 07, 2006 6:05 pm

Bedankt Manon..
Wat goed verwoord.
Ik bedenk me nu net dat op FFI internationaal ook een Jan Jansen aktief is.
Zal ik hem een PM sturen en vragen of hij ook hier lid wil worden?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Berichtdoor Maroc_21 » Wo Jun 07, 2006 6:24 pm

Het leven van de mens bestaat uit falen en weer opstaan. Hetzelfde geldt ook met religie of zoals onze Heilige profeet heeft gezegd: "Geloof stijgt en daalt". Als ons geloof altijd sterk is waren we Engelen. Maar we blijven mensen.

Sommigen zogenaamde ex-Moslims vallen radicaal van hun geloof af en schelden zo hard ze kunnen op hun oude geloof met een fanatisme dat zelfs de duivel van bloost. Maar keert ook vaak terug na ontwaken uit de kortstondige nachtmerrie.

"En Allah leidt daarmede degenen die Zijn welbehagen zoeken op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad. (Koran 5:16)

mvg,
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Wo Jun 07, 2006 6:55 pm

Ariel schreef:Bedankt Manon..
Wat goed verwoord.
Ik bedenk me nu net dat op FFI internationaal ook een Jan Jansen aktief is.
Zal ik hem een PM sturen en vragen of hij ook hier lid wil worden?


Als hij een ex-moslim is, zou het wel leuk zijn als hij hier de gelederen komt versterken. :D

Gebruikersavatar
Firebird
Berichten: 282
Lid geworden op: Ma Mar 20, 2006 8:01 pm

Berichtdoor Firebird » Do Jun 08, 2006 9:31 pm

nina schreef:
Ariel schreef:Bedankt Manon..
Wat goed verwoord.
Ik bedenk me nu net dat op FFI internationaal ook een Jan Jansen aktief is.
Zal ik hem een PM sturen en vragen of hij ook hier lid wil worden?


Als hij een ex-moslim is, zou het wel leuk zijn als hij hier de gelederen komt versterken. :D


Ik heb hem ook gezien op FFI internationaal. Hij is erg goed ingevoerd in sirat en andere bronnen. 8)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73852
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Jun 13, 2006 1:09 am

Ik heb Jan Jansen een PM gestuurd en gevraagd of hij de zelfde Jan Jansen van deze bijdrage is.
Hij was net actief of FFI Internationaal, maar helaas was ik net te laat met mijn PM.
Hij is al weer weg, en mijn PM zit nog in mijn outbox.
Laten we hopen dat hij snel reageert.


En hoe komt het dat de naam Jan Jansen in alle posten rood gekleurd is?
Vreemd....

++++++++++++++++
Edit...
En nu is de rode naam Jan Jansen ineens weer zwart en niet vetgedrukt.
Ben ik aan het hallucineren of zo? :redface:
:redface:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Sjoerd
Berichten: 1261
Lid geworden op: Vr Apr 28, 2006 5:02 am

Berichtdoor Sjoerd » Di Jun 13, 2006 2:46 am

Mag ik het zeggen? 8)

Zijn naam was overal rood door de highlight functie in phpbb. Als je de zoekfunctie gebruikt zal phpbb alle woorden uit je zoek opdracht rood maken, zodat je ze makkelijk kunt vinden!

Kijk maar eens bovenaan in de adresbalk als je aan het zoeken bent, je zult zien dat er achter de normale link een highlight functie met je zoekwoorden zit geplakt.Je bent dus niet aan het hallucineren!

:tumbleweed:

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73852
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Jun 13, 2006 9:59 am

Bedankt voor je uitleg Sjoerd.
Ik snapte er echt niks meer van.
Jij hebt me weer moed gegeven. Ik hoef nog geen kamer te bespreken in een verpleeghuis voor demente bejaarden.
Nog niet. PHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :roll:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Sjoerd
Berichten: 1261
Lid geworden op: Vr Apr 28, 2006 5:02 am

Berichtdoor Sjoerd » Di Jun 13, 2006 12:05 pm

Gelukkig maar want we kunnen je nog niet missen!!

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Di Jun 13, 2006 12:21 pm

Sjoerd schreef:Gelukkig maar want we kunnen je nog niet missen!!


Idd just. Maar voor de 50+ FFI leden miss goed om samen in één bejaardenhuis in de Limburg te reserveren. Kunnen we samen op onze ouwe dag met de laptop op schoot (gekregen van kleinkinderen voor verjaardg) flink doorgaan de islam te ontrafelen en de jongere generatie te waarschuwen voor Taqija's e.d. En tussen de brichten door bij een wandeling in de vrije bosrijke Limburse natuur, pootje baden in de Maas, inspiratie opdoen voor vlgd bericht :lol: :lol:
Ik zie da al helegans zitten.
Als we tenminste nog onze kop erbij hebben, dwz letterlijk :roll:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !


Terug naar “Getuigenissen van ex-moslims”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten