Pagina 3 van 6

Geplaatst: Vr Apr 20, 2007 6:21 pm
door Melissa
Precies, want Koran is zogenaamd een eenvoudig boek, maar zodra je kritiek hebt, heb je het opeens fout, omdat je het niet in het arabisch hebt gelezen! Trouwens, koran is ook wel eens fout geïnterpreteerd in het modern arabisch.

Geplaatst: Vr Apr 20, 2007 6:27 pm
door Rust
Je kan de bijbel trouwens alleen correct lezen in het aramees als je geen christen bent. Jij snapt er gewoon niks van !


Armeens ligt heel erg dichtbij het Arabisch. Ik heb de film PASSION OF THE CHRIST gezien... Ik kon bijna alles volgen...

en let op wat die man zegt in dat filmpje:

"Al teeth khalone, heefe Munahma -- Bi hoda kashta bi Allah"

Bron: Click hier

Johannes 16:5. En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?
6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.
7. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
11. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
12. Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.


Groetjes,

Rust

Geplaatst: Vr Apr 20, 2007 6:33 pm
door Rust
De Koran

61:6 "En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben God's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

Bekijk dat filmpje nog eens:

"Al teeth khalone, heefe Munahma -- Bi hoda kashta bi Allah".

Zal ik jullie ook vertellen hoe Jezus in het Armeens echt heet ;)

Groetjes,

Rust

Geplaatst: Vr Apr 20, 2007 6:44 pm
door Melissa
http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html
Met groot enthousiasme is aan het eind van de negentiende eeuw door theologen de studie van het Aramees begonnen met betrekking tot het nieuwe testament. Natuurlijk hebben de theologen met hun claim dat Jezus Aramees zou hebben gesproken nooit opzettelijk beoogd om het christendom te ruïneren. Anderzijds hadden zij en velen na hen zich wel eens mogen afvragen waar de grenzen lagen van hun aspiraties. Omdat zij dit hebben nagelaten, is het hoog tijd dat die grenzen alsnog worden getrokken. Zoals de voorstanders van de Aramese theorie Jezus' Semitische uitspraken voortdurend hebben aangehaald ten gunste van hun opvatting, zo is nu de tijd aangebroken voor de tegenstanders van deze theorie om die uitspraken aan te halen als bewijs dat (1) Jezus nooit Aramees heeft gesproken tot de menigte en dat (2) zijn onderwijs in het Grieks nog steeds te vinden is in de vier evangeliën.

Geplaatst: Vr Apr 20, 2007 8:47 pm
door Rust
Ik ben terug....

Kan iemand mij vertellen waarom de link hierboven het niet meer doet? Click hieronder (nieuwe link)

"Al teeth khalone, heefe Munahma -- Bi hoda kashta bi Allah".

Vrede zij met alle profeten van Allah (swt)...

Groetjes,

Rust

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 12:33 am
door Melissa
Ja, nu heb ik clip gezien, kon niet eerder, misschien een foutje van je. Maar, even kijken, als ik het goed heb, moet een film uit Hollywood van Mel Gibson jouw gelijk tonen? Ach, als het maar in het straatje past.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 1:24 pm
door Silly
De Koran

61:6 "En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben God's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."
haalt hij zijn eigen bewijzen uit de koran :lol: wahahah wel een minnetje hoor...

waarom staat dat niet in het NT? het lijkt mij superrrbelangrijk, dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat eruit zouden laten.

al staat het wel vreemd, johannes maakt de weg vrij voor jezus die de weg vrij maakt voor ahmed :?

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 1:54 pm
door Rust
Silly schreef:al staat het wel vreemd, johannes maakt de weg vrij voor jezus die de weg vrij maakt voor ahmed :?


De Koran

17:81 “En zeg: De waarheid is gekomen en de valsheid is verdwenen”

De profeet Easa (as) verwijst naar iemand die na hem zal komen. De profeet Easa (as) geloofde in de Laatse profeer Mohammed (saws) en zijn echte volgelingen in zijn tijd geloofde ook in hem en geloofden in de Laatste profeet Mohammed (swas).. en getuig dat ik in Allah (swt), de Schepper van het universum, Diegene die alle profeten naar ons met de waarheid heeft gezonden, geloof en in alle profeten van Allah (swt), vrede zij met hen allen...

Wij moslims houden van alle profeten, vrede zij met hen allen. Maar de ongelovigen die in hun ongeloof verharden volgens slechts vermoedens en wijzen de waarheid af, wee hen op de dag des Oordeels..

Groetjes,

Rust

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 1:56 pm
door Silly
rust... voor 1 keer... ajb... haal iets
UIT
DE
BIJBEL!!!

en niet uit de koran, waar al weet ik hoeveel versies van zijn...

als je uit de bijbel kunt halen dat ahmed zou komen bak ik een taart voor je en wordt ik moslima.... afgesproken??

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 2:07 pm
door Pilgrim
Silly schreef:rust... voor 1 keer... ajb... haal iets
UIT
DE
BIJBEL!!!

en niet uit de koran, waar al weet ik hoeveel versies van zijn...

als je uit de bijbel kunt halen dat ahmed zou komen bak ik een taart voor je en wordt ik moslima.... afgesproken??


Munahma betekend Ahmed
En die heeft Jezus voorspeld

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 3:07 pm
door pd7835
ajax schreef:
Silly schreef:rust... voor 1 keer... ajb... haal iets
UIT
DE
BIJBEL!!!

en niet uit de koran, waar al weet ik hoeveel versies van zijn...

als je uit de bijbel kunt halen dat ahmed zou komen bak ik een taart voor je en wordt ik moslima.... afgesproken??


Munahma betekend Ahmed
En die heeft Jezus voorspeld


Flauwekul. Jezus heeft mohammed niet voorspeld. Dat is islamitisch gewauwel dat je ergens opgevangen hebt.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 4:07 pm
door Pilgrim
pd7835 schreef:
ajax schreef:
Silly schreef:rust... voor 1 keer... ajb... haal iets
UIT
DE
BIJBEL!!!

en niet uit de koran, waar al weet ik hoeveel versies van zijn...

als je uit de bijbel kunt halen dat ahmed zou komen bak ik een taart voor je en wordt ik moslima.... afgesproken??


Munahma betekend Ahmed
En die heeft Jezus voorspeld


Flauwekul. Jezus heeft mohammed niet voorspeld. Dat is islamitisch gewauwel dat je ergens opgevangen hebt.


Zoals ik al zei:Waarheid is hard

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 4:41 pm
door pd7835
ajax schreef:
Zoals ik al zei:Waarheid is hard


Ja ik weet dat de waarheid voor jou hard is ajax, vandaar dat je die niet aanvaard.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 4:42 pm
door Pilgrim
pd7835 schreef:
ajax schreef:
Zoals ik al zei:Waarheid is hard


Ja ik weet dat de waarheid voor jou hard is ajax, vandaar dat je die niet aanvaard.


Ik heb het al lang aanvaard

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 4:45 pm
door pd7835
ajax schreef:
pd7835 schreef:
ajax schreef:
Zoals ik al zei:Waarheid is hard


Ja ik weet dat de waarheid voor jou hard is ajax, vandaar dat je die niet aanvaard.


Ik heb het al lang aanvaard


:lol: :lol:

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 5:23 pm
door Chaimae
pd7835 schreef:
ajax schreef:
Zoals ik al zei:Waarheid is hard


Ja ik weet dat de waarheid voor jou hard is ajax, vandaar dat je die niet aanvaard.Je weet dat de waarheid hard is. Vandaar dat jij die niet aanvaard he? Ik wil je er wel bij helpen hoor. Ik wil het echt hoor. Lief van me he. Lieve Chaimae ben ik toch. Zal ik je helpen met het aanvaarden van de Islam? Maaar je kunt ook de waarheid niet aanvaarden en dan pas in je graf tot de ontdekking komen.. maar dan is het wel te laat. Ik wil je beschermen tegen de pijnlijke straf in de graf, de martelingen, de kwellingen. Etc. Begrijp het dan. Echt waar. Dus wat ga je nou kiezen?! Ik hoop echt voor het eerste. Elk rationeel mens kiest voor de Islam. Dat is logisch. Ik vind het echt zielig voor je.


Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.

Veeeeeeel kusjes van Chaimae. Oh wacht neee.. kusjes geven is haram. Weet je wat?! Vang die kusjes maar en stop ze in je broekzak. Oh nee want dan smelten die kusjes. Ik weet 't ook niet meer. Ik zal de Imaam wel even vragen.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 5:51 pm
door ric0
chaimae probeer je jezelf te overtuigen van jouw gelijk.Jou angst voor jouw God spreekt boekdelen.

je diend alleen jouw God omdat je bang voor hem bent.

zo triest om te zien!!

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 5:53 pm
door Chaimae
ric0 schreef:chaimae probeer je jezelf te overtuigen van jouw gelijk.Jou angst voor jouw God spreekt boekdelen.

je diend alleen jouw God omdat je bang voor hem bent.

zo triest om te zien!!


Hoi aardige R.

Nee dat is niet zo. Ik kan je wel zeggen dat het vroeger wel zo was. Jaa inderdaad, vroeger. Nu allang niet meer. Ben er al over uit. Ik dien God omdat ik van Hem hou. Wie niet wilt geloven.. ach ik hoef me voor niemand te bewijzen. Ik dien God omdat ik van Hem hou met heel mijn hart. Nog meer dan van mijn ouders.

Groetjes.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:08 pm
door gideong
Chaimae schreef:
ric0 schreef:chaimae probeer je jezelf te overtuigen van jouw gelijk.Jou angst voor jouw God spreekt boekdelen.
je diend alleen jouw God omdat je bang voor hem bent.
zo triest om te zien!!


Hoi aardige R.
Nee dat is niet zo. Ik kan je wel zeggen dat het vroeger wel zo was. Jaa inderdaad, vroeger. Nu allang niet meer. Ben er al over uit. Ik dien God omdat ik van Hem hou. Wie niet wilt geloven.. ach ik hoef me voor niemand te bewijzen. Ik dien God omdat ik van Hem hou met heel mijn hart. Nog meer dan van mijn ouders.
Groetjes.Chaimae, ben je het hier mee eens:

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Jezus zei hem: ‘U zult* de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. [40] Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

?

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:09 pm
door Chaimae
gideong schreef:
Chaimae schreef:
ric0 schreef:chaimae probeer je jezelf te overtuigen van jouw gelijk.Jou angst voor jouw God spreekt boekdelen.
je diend alleen jouw God omdat je bang voor hem bent.
zo triest om te zien!!


Hoi aardige R.
Nee dat is niet zo. Ik kan je wel zeggen dat het vroeger wel zo was. Jaa inderdaad, vroeger. Nu allang niet meer. Ben er al over uit. Ik dien God omdat ik van Hem hou. Wie niet wilt geloven.. ach ik hoef me voor niemand te bewijzen. Ik dien God omdat ik van Hem hou met heel mijn hart. Nog meer dan van mijn ouders.
Groetjes.Chaimae, ben je het hier mee eens:

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ [37] Jezus zei hem: ‘U zult* de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. [38] Dat is het grootste en eerste gebod. [39] Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. [40] Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

?


Jaa hoezo? Vind het trouwens een mooie citaat.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:12 pm
door gideong
Fijn Chaimae, dat geeft veel hoop.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:13 pm
door Chaimae
gideong schreef:Fijn Chaimae, dat geeft veel hoop.


Ik weet dat het een citaat is uit de Bijbel. :)

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:15 pm
door gideong
Geeft aan dat het doel van de wet niet de wet zelf is. Het doel van de wet is het goede voor alle mensen. En dat geeft hoop.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:17 pm
door Chaimae
Pecies. En zo denkt de Islam er ook over. Je moet iedereen in zijn/haar waarde laten en respecteren.

Geplaatst: Za Apr 21, 2007 10:18 pm
door gideong
Mooi