Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 82842
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
vr mei 13, 2022 9:19 am
De invloed van Westerse denkbeelden is sterker geworden in de Oekraïne de laatste jaren.

Dat is heel erg zeg: vluchten naar Polen kan niet vanwege de mentaliteit van de Polen die nog niet op EU-niveau is wat betreft gender-denken. Het artikel gaat verder met veel tranentrekkende verhalen over het speciale leed van de LHBTQIA+ mensen in de Oekraïne. ZIjn ze nu banger voor hun landgenoten dan voor de Russen? Dat lijkt er wel op.
Stel dat ze het overleven, dan hebben ze straks misschien te maken met Russen. Die zijn ook niet dol op trans people.

Heeft iemand de trans seksuelen al gewezen op Nederland. Wij zijn dol op transseksuelen, en bieden ze graag een complete gratis verbouwing aan van man naar vrouw, of visaversa.
“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”
G. Michael Hopf
Mahalingam
Berichten: 46567
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Bericht door Mahalingam »

Stop ontkenning van de biologische werkelijkheid: geslacht doet ertoe

In Nederland zijn gender-kritische stemmen nog zwak, schrijft socioloog Elise van Hoek in een ingezonden opinie. Wanneer dringt breed het besef door dat de lobby van transactivisten aankoerst op een openlijke ontkenning van biologisch geslacht, onwerkbaar beleid en schade aan kinderen?


De nieuwe transgenderwet waarover de Tweede Kamer dit voorjaar debatteert, moet het eenvoudiger maken om juridisch van geslacht te veranderen. Een lichaamsveranderende operatie is hiervoor sinds 2014 al niet meer nodig, nieuw is dat een arts of psycholoog niet langer een diagnose hoeft te stellen van genderdysforie (aanhoudend onbehagen over je eigen geslacht). Het woord hiervoor is zelfidentificatie.

En hier zijn we bij de kern van het probleem. Want deze wet creëert een nieuwe werkelijkheid die grote gevolgen kan hebben. Er is dan geen definitie meer van wat een man of een vrouw is. Subjectieve genderidentiteit krijgt voorrang boven biologisch geslacht. Terwijl lichamelijkheid, vrouwelijkheid en mannelijkheid positieve ordenende principes zijn die ertoe doen. Als we die zichtbare biologische realiteit inruilen voor postmodern relativisme, verliezen we daarmee een gedeelde visie op de werkelijkheid.

Een brede culturele beweging

Hierbij is een kanttekening op zijn plaats. In deze bijdrage richt ik me op een oprukkende cultuurstrijd die om tegenwicht vraagt en die mede over de ruggen van kwetsbare transgender personen wordt gevoerd. Dat is onwenselijk. Juist in het belang van mensen die lijden onder genderdysforie, moeten we de ideologie blootleggen. Daarbij gaat het hier niet om de vraag of genderdysforie een aandoening is die wel of niet in de DSM-V (het handboek psychiatrie) thuishoort. Dit is geen medisch-wetenschappelijke discussie, maar vooral een culturele, sociale en uiteindelijk politieke controverse.

Wereldwijd worden SOGI-wetten ingevoerd. SOGI staat voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Bij wet wordt geregeld dat er geen medische diagnose van genderdysforie meer nodig is, geen hormonale therapie of operatieve ingreep en geen verandering in uiterlijk om van geslacht te veranderen. De realiteit van man of vrouw zijn bestaat alleen nog in het hoofd van de persoon die zegt man of vrouw te zijn. Je kunt je dus een vrouw noemen, maar een penis hebben. Of zeggen dat je een man bent, maar je eigen kind baren.

Zelfidentificatie

Zelfidentificatie is in een aantal landen al praktijk. Een biologische man kan zich vrouw noemen en toegang krijgen tot vrouwentoiletten, kleedruimten of gevangenissen. Vrouwen kunnen zich daar niet alleen ongemakkelijk of onveilig bij voelen, maar het heeft al daadwerkelijk tot fysiek geweld en verkrachting geleid. Binnen de vrouwensport heeft de invloed van transvrouwen grote impact zoals Lia Thomas, de Ivy League-transzwemmer, die als winnaar boven haar teamgenoten uittorent. Als zelfidentificatie bij wet geregeld is, wordt hiertegen bezwaar maken een vorm van discriminatie.

Wat betreft beleid en taal doet Nederland al volop mee om een genderneutrale werkelijkheid te creëren. ‘We promoten diversiteit omdat het essentieel is voor het realiseren van onze strategie,’ vermeldt ING. De gemeente Amsterdam stelde voor haar ambtenaren genderneutrale taaltips op. Dat burgers hier en masse kritisch op reageren, laat zien dat de vraag niet vanuit de samenleving komt maar dat dit onder de radar en vanuit internationale verbanden wordt doorgevoerd.


De ontkenning van de vrouw

Begin april stelde de liberale Australische senator Alex Antic in de Senaat van Canberra de vraag of het ministerie van Volksgezondheid kon definiëren wat een vrouw is. De minister, professor Brendan Murphy, kon slechts na het nodige geschutter toegeven dat er ‘definities zijn hoe mensen zich definiëren’. Labour-partijleider Keir Starmer bekritiseerde al eerder parlementslid Rosa Duffield, die de uitspraak steunde dat ‘alleen vrouwen een baarmoederhals hebben’. Het benoemen van de eigenheid van mannen en vrouwen, zoals genderexpressie of het feit dat geslacht ook sociaal en cultureel doorwerkt, komt steeds meer onder vuur te liggen.

En wie de grenzen loslaat of overgaat, krijgt een podium in de media als dapper inspirerend rolmodel. Maar ook de medische wetenschap neemt positie in. The Lancet werd bedolven onder boze reacties van vrouwen toen zij sprak over ‘lichamen met vagina’s’ terwijl in hetzelfde nummer mannen wel bij naam genoemd werden. Maar het gaat niet alleen om mannen en vrouwen. Binaire onderscheidingen zijn nodig om onderscheid te maken tussen verschijnselen, om ergens een oordeel over te vellen. Het stelt ons in staat een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het politieke doel van deze beweging is de betekenis van biologisch geslacht, als belangrijk ordeningsprincipe in onze samenleving, op te heffen. Dit leidt onherroepelijk tot wanorde en chaos. Geslacht doet ertoe in regels, wetten, beleid, taal en cultuur.

Sociale druk en sancties


Weerstand gaat gepaard met informele en formele sancties. Vanwege haar kritiek op ‘mensen die menstrueren’ ontving Harry Potter-auteur J.K. Rowling doodsbedreigingen. Haar opvattingen over biologisch geslacht gaven zo veel controverse dat hoogleraar Kathleen Stock zich genoodzaakt zag haar universiteit te verlaten. Werknemers die de ‘nieuwe’ aanspreekvorm van hun non-binaire collega’s niet willen gebruiken, kunnen rekenen op boetes. In ons land stelde het College voor de Rechten van de Mens transvrouw Aleksandra, inclusief penis, in het gelijk. De sportschool zou discrimineren omdat die Aleksandra de toegang tot de vrouwenkleedkamer ontzegde.

Maar de gevolgen kunnen nog ingrijpender zijn. In Canada kwam vader Robert Hoogland in de cel terecht omdat hij niet instemt met de medische transitie van zijn 14-jarige dochter. En in Californië kwam vader Ted voor de rechtbank te staan en werd hij uit de ouderlijke macht ontzet omdat hij de plotseling opgekomen transitiewens van zijn zoon Drew niet steunde.Veranderende opvattingen raken niet alleen wetgeving en beleid, maar ook de levens van jonge tieners.

Stijgende transitiewens bij tieners


Het zou naïef zijn te hopen dat deze ontwikkelingen overzee in ons land wel voorbij waaien. Hoewel de toegang tot transgenderzorg in de Verenigde Staten laagdrempeliger is dan in Nederland, is ook hier de trend ingezet naar affirmatieve (bevestigende) zorg. Mede door lesmethoden van Rutgers en COC raken kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het idee dat genderidentiteit een keuze is en je geslacht te veranderen is. Bedoeling is dat bij de nieuwe transgenderwet de leeftijdsgrens verdwijnt, zodat jongeren onder de zestien hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Terwijl vroeger vooral jonge jongens kampten met genderdysforie, melden zich nu toenemend pubermeisjes zich bij de genderpoli.

Deze trend is breder zichtbaar in westerse landen. Daarbij signaleren deskundigen dat de vraag verandert. Waren het eerst kinderen met een duidelijk aanwijsbare geschiedenis van problemen met het eigen geslacht, nu is dat niet meer zo. Er zijn sterke aanwijzingen dat verwarring rond geslacht en gender bij tieners en jongvolwassenen kan ontstaan door ‘sociale besmetting’ en dat sociale media daarbij een grote rol spelen, zoals journalist Abigail Shrier en onderzoeker Lisa Littman beschrijven en inmiddels door meerdere toonaangevende genderartsen wordt erkend.

Eerst debat

Wat op het spel staat, is de vrijheid om vragen te stellen en je mening te uiten over deze ontwikkeling. Dan klinkt het verwijt dat je de transidentiteit van mensen in twijfel zou trekken, hun diepste zelf niet erkent en je hen daarmee pijn doet, schade toebrengt of trauma’s vergroot. Tegelijk wordt zo elk gesprek onmogelijk gemaakt. En dat is ernstig. Dit raakt niet alleen het leven van jongeren die zoeken naar hun identiteit, maar dit raakt de vrijheid in onze samenleving om onze gedachten te uiten. Het raakt onze journalistieke vrijheid en een open debat.

Hier functioneert onze democratie niet zoals het zou moeten: dit is een issue waarover maatschappelijk debat moet zijn en waarover politieke partijen ruim vooraf kleur moeten bekennen. Anders kan er een nieuwe transgenderwet ingevoerd worden waar velen nooit van gehoord hebben, laat staan de consequenties overzien. Ook wie zorgeloos denkt los te komen van het binaire en individuele expressie toejuicht, leeft in een samenleving met anderen. We moeten de signalen van toenemende chaos over man-vrouw-definities, de druk en dwang tegen wie zich verzet en de explosief stijgende transitiewens bij jongeren uiterst serieus nemen. Een wetswijziging is het laatste dat daar nu bij past.
https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie ... oe-884215/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 46567
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Bericht door Mahalingam »

'Ik voel mij Chinees, dus ben ik een Chinees'

Er galmt een gil door de ruimte. Het is sowieso één en al gegil en gekwetter hier, in deze holle kleedruimte van het Zwemparadijs, maar deze gil is anders. Ik kijk in de richting van het geluid en zie een meisje wijzen op het geslachtsdeel van de jongen, die zich naast haar aan het omkleden is. ‘Jongens mogen hier niet komen!’ Hé, dat is inderdaad vreemd, die jongen lijkt een verkeerde afslag te hebben genomen. Mijn dochter ziet het nu ook en kijkt me vragend aan. De verstrooide aandacht van moeders en dochters balt zich nu samen in het tafereel, daar op het bankje aan de overkant. De jongen bloost zijn badpak snel aan. Badpak?

De badjuf ziet het ook gebeuren en grijpt kordaat haar autoriteit. Gelukkig maar, hoef ik die arme jongen niet vriendelijk te verzoeken de volgende deur te pakken. De badjuf stapt naar het centrum van de ruimte. Op zachte maar resolute toon zegt ze: ‘jongens, mag ik jullie vragen niet te discrimineren? Dat is niet alleen tegen de reglementen van het Zwemparadijs, maar ook tegen de wet en dus strafbaar.’ ‘Maar jongens mogen hier niet komen!’, werpt het meisje nogmaals moedig tegen. De badjuf vervolgt: ‘Het is geen jongen, het is een meisje. Hè Janine?’ De jongen in badpak knikt nauwelijks zichtbaar. De badjuf loopt voldaan terug naar de plek waar ze vandaan kwam, haar gehoor in verbijstering achterlatend.

In de laatste stafvergadering van het Zwemparadijs was deze casus goed voorbereid. Met de nieuwe Transgenderwet, die medio juni a.s. door de tweede kamer geloodst zal gaan worden, is iedereen namelijk vrij om -zonder tussenkomst van psycholoog of rechter- ‘de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen.’ Omdat het binnenkort dus niet meer dan een formaliteit zal zijn van geslacht te veranderen, vond de directie van het zwembad het de hoogste tijd hier eens zorgvuldig bij stil te staan. ‘Objectieve, uiterlijke kenmerken zijn niet bepalend voor de geslachtsaanduiding, maar het subjectieve, innerlijke gevoel,’ legde de voorzitter gewichtig uit. ‘Als een jongen zich meisje voélt en hij dat heeft laten aanpassen in zijn geboorteakte, ís hij dus een meisje en mag hij naar de meisjeskleedkamer.’ ‘Maar dit gaat toch problemen geven?’ werd vanuit een scherp oplettende badmeester nog tegengeworpen, maar de voorzitter was resoluut: ‘het staat binnenkort in de wet en we bestaan bij gratie van de subsidies van de wetgever. We willen dus geen gelazer. En jullie gaan op cursus om te leren wat een jongen en wat een meisje is.’

Mijn dochter kijkt me vragend aan: ‘is hij een meisje omdat hij een badpak aan heeft?’ ‘Nee schat,’ antwoord ik, ‘hij is een meisje omdat hij zich meisje voelt.’ ‘Maar als ik mij Chinees voel, ben ik toch nog geen Chinees?’, werpt mijn dochter geïrriteerd tegen. ‘Je bent blijkbaar wat je voelt,’ mompel ik nog wat terug en duw haar in de richting van de badjuf omdat de zwemles begint en om van de discussie af te zijn.

Een lachspiegel van het postmodernisme
De Transgenderwet die over een maand door de Tweede Kamer zal worden aangenomen is een nieuwe, gewonnen slag in de continue afbraak van het idee van het bestaan van een objectieve werkelijkheid. De -in dit geval- biologische werkelijkheid is in deze wet gedegradeerd tot een lagere orde dan wat door het individu zelf wordt ervaren: ik vóel mij man, dus bén ik een man, ook al heb ik een baarmoeder. Het simpelweg respecteren van andere ‘genderidentiteiten’ volstaat niet langer: via de wet kunnen we eraan worden gehouden een objectief vaststaand feit te verdraaien omwille van het gevoel van de transgender. Dit kunnen we niet uitleggen, niet aan onszelf en al helemaal niet aan onze kinderen. Omdat de Transgenderwet de waarheid te veel geweld aan doet, gaat dit project vroeg of laat faliekant mislukken, met alle gevolgen van dien, vooral voor die arme jongen in zijn badpak. De wet is een lachspiegel van het postmodernisme.

Maar met het wegstemmen van de Transgenderwet is het probleem van de jongen niet opgelost. Hij voelt zich immers nog steeds meisje met alle ingewikkeldheden van dien. Van de experts heb ik begrepen dat de maatschappelijke ontkenning van iemands genderidentiteit diep kan inhakken in de psychologie van de persoon. Het is daarom goed dat zij via een wet gesteund worden. De aankomende wet schiet zichzelf echter in de voet. De wet regelt dat de jongen in badpak een meisje is, maar hád moeten regelen dat de jongen zich ongehinderd meisje kan voelen. Het lijkt erop dat de boosheid van radicale ‘wokers’ aan de ene kant en het chronisch morele schuldgevoel van linkse partijen aan de andere, geleid hebben tot een kaping van het onschuldige vakje ‘geslacht’ in onze geboorteaktes. We zullen jullie (lees: gemiddelde Nederlander) krijgen! Met de huidige wet maken we een knieval voor de boosheid, maar dienen we niet de transgender.

Sekse versus genderidentiteit
Als ingenieur naar de zaak kijkende zou het veel logischer zijn een vakje ‘gender’ aan de geboorteakte toe te voegen. Naast het biologische en bij de geboorte vaststaande feit van de ‘sekse’, zou een hiervan afwijkende genderidentiteit kunnen worden ingevuld (man, vrouw, beide, geen van beide, of wat dan ook). Een nieuwe categorie dus, die niet de biologische vervángt, maar ernáast plaatst. In het geval van de jongen in badpak zou dat een mannelijke sekse en een vrouwelijke gender zijn. Daar waar de sekse in concrete situaties objectief van onzinnig belang is, kunnen we afspreken dat de gender moet worden gehanteerd. Ik denk dan aan een briefhoofd (Beste mevrouw huppeldepup), of de vrijheid je als man of vrouw te kleden, op welke plek dan ook, of bepaalde amateursporten, etc. Daar waar de sekse er wel degelijk toe doet (kleedkamers, sporten, dosering geneesmiddelen) hanteren we de sekse. Hierdoor respecteren we het kleurenspel van de subjectieve m/v-beleving, zonder de objectieve werkelijkheid geweld aan te doen. Het transgender-fenomeen zal dan, net als homoseksualiteit, veel breder gedragen kunnen gaan worden. Bij het huidige wetsvoorstel zal het publiek zich terecht keren tegen het feit dat de jongen in badpak simpelweg geen meisje ís.

In dit meer gedifferentieerde model zal de jongen zich in de jongenskleedkamer moeten omkleden en de badjuf moet dáár aan de vervelende jongens uitleggen dat hij volgens de reglementen van het Zwemparadijs en ook de wet vrij is om een badpak aan te trekken als hij zich daar prettiger in voelt. Als ik die jongen was, zou ik wel weten waar ik mij liever wil omkleden. Liever de hoon om mijn kleding dan de hoon om mijn geslacht. Aan het eerste zal iedereen op termijn wennen, aan het tweede nooit.

Alain Sadon,
Amsterdam
https://www.geenstijl.nl/5165121/ik-voe ... nees/#more
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 46567
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Bericht door Mahalingam »

Pastor Latzel vrijgesproken van beschuldiging van haatzaaien

BREMEN. De rechtbank van Bremen heeft de evangelische predikant Olaf Latzel vrijgesproken van de beschuldiging van aanzetten tot haat. Met zijn uitspraken over gendertheorieën viel hij volgens het vonnis van vrijdag sociale concepten aan, niet specifieke mensen.


In november 2020 heeft de rechtbank van Bremen Latzel veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, omgezet in een boete, wegens vermeende aanzetten tot haat tegen homoseksuelen . In oktober 2019 publiceerde de geestelijke een audio-opname op YouTube waarin hij homoseksualiteit omschreef als een “degeneratieve samenlevingsvorm” tijdens een huwelijksseminar in zijn gemeente. Hij verklaarde ook: "Criminelen rennen overal rond vanaf Christopher Street Day. Al deze genderviesheid is een aanval op Gods scheppingsorde, is duivels en satanisch.”

Latzel: Ik voel me gebonden door het Woord van God

Aan het begin van het hoger beroep had de verdachte zich herhaaldelijk verontschuldigd en benadrukt dat hij zich gebonden voelde door het woord van God, dat homoseksualiteit veroordeelde. Zelf heeft hij "helemaal niets tegen homoseksuelen", dit past niet bij zijn christelijke mensbeeld.

De rechtbank van Bremen volgde de analyse van een deskundige, volgens welke zowel het Oude als het Nieuwe Testament homoseksualiteit als een zonde zien en het daarom onmogelijk is om een ​​predikant wettelijk te beschuldigen van dergelijke uitspraken.

Pastor mag blijven prediken

Na de veroordeling in eerste aanleg stopte de werkgever van Latzel, de Bremer Evangelische Kerk (BEK), in december 2020 met de samenwerking . De secretaris van de BEK, Bernd Kuschnerus, had gezegd: "Naar onze mening is het niet mogelijk voor een predikant die door een rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland wegens haatzaaien is veroordeeld om zijn bediening te doen voor de duur van de disciplinaire straf. procedure."

In maart 2021 kreeg de pastoor een schikking aangeboden in opdracht van een kerkelijke rechtbank, waarmee de inmiddels 55-jarige had ingestemd. Na een publieke verontschuldiging en een belofte om voortaan zijn eigen woorden zorgvuldiger te kiezen, mocht hij onder politiebescherming en tegenprotesten weer preken. (ste)
https://jungefreiheit.de/politik/deutsc ... ch-bremen/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 46567
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Alles over feminisme/misogynie/manosphere/LHBTI

Bericht door Mahalingam »

De Duitse taal wordt zwaar verminkt door de gender gekte. En de inclusiviteitswaan.
Maar niet iedereen schik zich in zijn lot.
Eerste medium veroordeeld voor gendertaal


HAMBURG. Media en uitgevers mogen artikelen van hun auteurs niet herschrijven in zogenaamd "gender-eerlijke taal" als ze dat niet willen. De rechtbank van Hamburg heeft dat nu beslist, en was het daarmee eens met een vrouw die bezwaar maakte tegen het feit dat in haar artikel van "„Zeichner“ " (=tekenaar) een "„zeichnende Person“" werd gemaakt. Dit moet nu weer veranderd worden in de online versie.

De beeldend therapeut Sabine Mertens klaagde de uitgeverij “Manager Seminare” in oktober 2021 aan. De redactie van het daar gepubliceerde coachingblad "Training aktuell" had de controversiële wijzigingen in de tekst van Mertens aangebracht. Zij heeft er meerdere malen op gewezen dat zij het niet eens is met de gewijzigde versie.

Als gevolg hiervan verzekerden de redacteuren van de auteur, die betrokken is bij de "Duitse Taalvereniging" (VDS) tegen gendering, dat ze de genderneutrale woorden niet zouden drukken. Nadat Mertens de tekst echter had goedgekeurd, plaatste de uitgever deze opnieuw.

Volgens de rechtbank van Hamburg staat vast dat de uitgever auteursrechten en persoonsrechten heeft geschonden. Mertens is blij met de beslissing waar ze voor gestreden heeft: "Van de redactie van een tijdschrift dat zich bezighoudt met vervolgonderwijs en leren verwacht ik meer respect voor de vrijheid van de auteur." (fh)
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/ ... erurteilt/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie