Onthullingen over de Bilderberg groep

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Ariel »

:shock: Waar of niet waar. Ik kan het bijna niet geloven.
Onthullingen over de Bilderberg groep

14 juni 2011 Op maandag 30 mei 2011 interviewde de Russische journalist Peter Odintsov een hooggeplaatste Zwitserse bankier in Moskou. De bankier verklaarde in het interview dat hij betrokken is geweest bij een directe betaling in contanten aan een professionele huurmoordenaar, die was ingehuurd om de president van een derde wereldland te vermoorden. De Zwitserse bank in kwestie ontving een gecodeerde en handgeschreven betalingsinstructie van de inlichtingendienst van een vreemde mogendheid. Deze procedure was en is nog steeds standaard praktijk bij de Black Ops, die in opdracht van de Bilderberg groep worden uitgevoerd. Zwitserse banken krijgen regelmatig dergelijke betalingsopdrachten die verband houden met executie opdrachten.

Vergelijkbare Zwitserse bankbetalingsopdrachten werden gebruikt om internationale ondermijnende activiteiten, uitgevoerd in opdracht van de Bilderberg groep te financieren, zoals het aanjagen van kunstmatige revoluties, stakingen, het aanzetten tot politieke onrust en politie acties.

Er passeren bedragen in de biljoenen dollars aan transacties met een illegaal, ongecontroleerd en voor de belastingdiensten onzichtbaar karakter door het Zwitserse banksysteem. De transacties worden buiten de boeken om uitgevoerd door Engelssprekend en niet op de loonlijsten voorkomend ‘veiligheidspersoneel’. Deze mensen voeren de dagelijkse zaken van het geheime Bilderberg netwerk uit. De Zwitserse overheid weet van deze transacties uitgevoerd door de grote banken, maar staat er machteloos tegenover.


In zijn interview met Peter Odintsov haalde de Zwitserse bankier de namen aan van Josef Ackermann (Duitsland) en Christine Lagarde (Frankrijk) als hoofdrolspelers binnen de Bilderberg connectie. Hij heeft het ook over het satanisme en de pedofilie die op een verborgen wijze stevig zijn verankerd binnen de Bilderberg groep.

In 2011 organiseren de Bilderbergers hun jaarlijkse conferentie in het Suvretta House Hotel in St Moritz, Zwitserland, van donderdag 9 tot zondag 12 juni.

Hieronder volgt een vertaling in het Nederlands van het interview:

Vraag: Kunt u ons meer vertellen over uw betrokkenheid bij het Zwitserse bankbedrijf?

Antwoord: Ik ben een groot aantal jaren bij Zwitserse banken werkzaam geweest en stond op de nominatie om opgenomen te worden in de Raad van Bestuur van een van de grootste Zwitserse banken. Door mijn werk was ik betrokken bij de uitbetaling in contant geld aan een persoon, die een president van een buitenlandse mogendheid had vermoord. Ik was deelnemer aan de vergadering waarin tot uitbetaling aan de moordenaar werd besloten. Het bezorgde me hevige hoofdpijn en knaagde aan mijn geweten. Het was niet het enige geval waarin sprake was van groot kwaad, maar het was wel het ergste wat ik heb meegemaakt. Het betrof een handgeschreven betalingsopdracht, die moest worden uitgevoerd in opdracht van een buitenlandse inlichtingendienst. De betaling was bestemd voor de moordenaar van een leider van een vreemde mogendheid, dit wist iedereen die deelnam aan de bewuste vergadering. En deze zaak stond niet op zichzelf. Wij ontvingen vaker dergelijke handgeschreven opdrachten van buitenlandse inlichtingendiensten om van geheime rekeningen personen uit te betalen, die ‘revoluties’ in beweging hadden gezet of mensen hadden omgebracht. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen, dat het klopt wat John Perkins beschrijft in zijn boek Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar. Het systeem waar hij het over heeft, bestaat echt en Zwitserse banken zijn hierbij betrokken.

DEMOCRACY NOW WITH JOHN PERKINS

Vraag: Perkins’ boek is vertaald in veel talen, waaronder in het Russisch (en in het Nederlands). Kunt u ons zeggen welke bank het betreft en wie de verantwoordelijke(n) zijn?

Antwoord: Het gaat om één van de toentertijd top drie Zwitserse banken en het ging om de executie van de president van een derde wereld land. Maar ik wil hierover niet teveel details geven, want ik kan zeer eenvoudig door hen getraceerd worden als ik de naam en het land ga noemen van de president in kwestie. Mijn leven zou daardoor in gevaar komen.

Vraag: Kunt u wel de naam van een persoon noemen die voor deze bank werkzaam was?

Antwoord: Nee, maar ik kan u verzekeren dat het werkelijk gebeurd is. Er waren meerdere mensen in de vergaderkamer. De voor de uitbetaling verantwoordelijke medewerker vroeg ons of het wel toegestaan is om zo’n enorm bedrag aan de betreffende persoon uit te betalen, waarop een van de directeuren informatie gaf over de achtergrond van de betaling en ook de andere aanwezigen bevestigden dat uitbetaling akkoord was.

Vraag: Kwamen dit soort zaken vaker voor? Ging het via geheime rekeningen?

Antwoord: Ja, dit was een speciale rekening, die werd beheerd door een bijzondere afdeling. Alle gecodeerde brieven vanuit het buitenland kwamen daar terecht. De belangrijkste brieven waren met de hand geschreven. We moesten deze eerst decoderen en het ging zonder uitzondering om betalingsopdrachten voor het ombrengen van mensen, financieren van ‘revoluties’, stakingen en meer activiteiten van diverse aard. Ik weet zeker, dat mensen die bij de Bilderberg groep behoorden, betrokken waren bij deze opdrachten. Ik bedoel, dat zij daadwerkelijk opdrachten gaven om personen te executeren.

Vraag: Kunt u ons zeggen om welk jaar of decennium het ging?

Antwoord: Ik kan niet zeggen in welk jaar, maar het speelde in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Vraag: Had u gewetensproblemen door het werk dat u deed?

Antwoord: Ja, ik had er grote problemen mee. Ik kon er tijden niet van slapen en het leidde tot mijn vertrek bij de bank.
Nogmaals, als ik u te veel details geef, dan word ik opgespoord. Meerdere geheime diensten, meest van Engelssprekende landen hebben opdracht gegeven om onwettelijke activiteiten te financieren, zelfs voor het vermoorden van mensen die bij Zwitserse banken werkzaam waren.

We moesten op instructie van vreemde mogendheden betalingen verrichten voor de moord op mensen, die bijvoorbeeld niet deden wat de Bilderberg groep, het IMF of de Wereldbank van hen eiste.

Vraag: Dit is wel heel schokkend, wat u nu zegt. Waarom voelt u zich uitgerekend nu gedrongen om hierover mededelingen te doen?

Antwoord: Omdat de Bilderberg groep op dit moment bijeen is in Zwitserland. Verder omdat de toestand in de wereld er met de dag slechter op wordt. En omdat de grootste Zwitserse banken betrokken zijn bij onethische activiteiten. De meeste hiervan blijven buiten de boeken. Het gaat om een veelvoud van wat zichtbaar wordt gemaakt. Er vindt geen controle op deze transacties plaats en van belastingheffing is geen sprake. Het gaat om enorme bedragen met heel veel nullen.

Vraag: Het gaat dus om miljarden?

Antwoord: Nee, om veel meer! Het gaat om biljoenen, niet gecontroleerd, illegaal en onzichtbaar voor welke belastingdienst dan ook. In feite is dit een grootschalige diefstal van de mensheid. Ik bedoel, gewone mensen betalen belastingen en houden zich aan de wet. Wat hier gebeurt druist compleet in tegen onze Zwitserse waarden, zoals objectiviteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. De discussies die zich afspeelden tijdens de vergaderingen waaraan ik deelnam gingen compleet in tegen onze democratische principes. Voor de duidelijkheid de meeste topmensen van Zwitserse banken zijn Anglo-Saksisch; Amerikaans of Brits. Zij hebben geen respect voor onze neutraliteit en onze waarden. Zij zijn tegen onze opvattingen over democratie. Ze gebruiken ons Zwitserse banksysteem slechts voor hun illegale doeleinden.

De enorme hoeveelheden geld die door deze lieden wordt getransfereerd, is uit het niets gecreëerd. Ze gebruiken het om over de hele wereld mens en menselijkheid te vernietigen, louter vanwege ongelimiteerde hebzucht. Ze zijn uit op macht en verwoesten het financiële systeem en de economie van hele landen, zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Zwitserland komt als laatste aan de beurt. De Chinezen worden door hen als werkslaven gebruikt.

Een persoon zoals Josef Ackermann, een Zwitsers staatsburger en topman bij de Duitse bank, gebruikt zijn macht louter om zijn hebzucht te bevredigen, zonder het geringste respect voor zijn medemens. Er lopen verscheidene rechtszaken tegen hem in Duitsland en ook in de Verenigde Staten. Ackermann is een Bilderberger. Hij heeft minachting voor welke nationale overheid dan ook, inclusief die van zijn geboorteland.

Vraag: Zegt u hiermee, dat de personen die u aanduidt aanwezig zijn op de Bilderberg conferentie in juni in St. Moritz, Zwitserland?

Antwoord: Ja

Vraag: Dus de personen over wie u spreekt hebben op dit moment een machtspositie?

Antwoord: Ja. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan aan om landen te vernietigen en elders op te bouwen. Zoals de afbraak van de industrie in Europa en Noord Amerika en de opbouw hiervan in China. Tegelijkertijd zijn Europa en de V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende) werk blijft over. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord Amerika. (Griekenland zou dus het voorland zijn van wat ons allemaal te wachten staat)

Vraag: Denkt u dat het feit dat de vergadering, die nu in St.Moritz wordt gehouden een symbolische waarde heeft? Ik bedoel, in 2009 was de conferentie in Griekenland, in 2010 in Spanje en kijk wat er met die landen is gebeurd. Is dit een slecht teken voor Zwitserland?

Antwoord: Ja. Zwitserland is een van de belangrijkste landen voor hen, vooral vanwege de enorme concentratie van geld. Men komt daar bijeen, omdat men los van alle andere doelstellingen die worden nagestreefd er vooral op uit is om de waarden te vernietigen waar Zwitserland voor staat. Voor hen is het land een obstakel, omdat het geen deel uitmaakt van de Europese Unie, niet de euro heeft geadopteerd, niet gecontroleerd kan worden vanuit Brussel, enzovoort. Sprekend over waarden, heb ik het niet over de grote Zwitserse banken, omdat die niet meer Zwitsers kunnen worden genoemd, want ze worden vrijwel geheel geleid door Britten en Amerikanen. Ik heb het over de echte Zwitserse geest, die gekoesterd en gedeeld wordt door de gewone Zwitserse mensen.

De plaats van handeling heeft absoluut een symbolische waarde, zoals u opperde. Hun uiteindelijke doel is een elite te vormen in een wereld waarin zij de absolute macht hebben en de mensheid door armoede tot slavernij aan hen vervalt.

Vraag: Denkt u echt dat het doel van de Bilderberg groep het scheppen is van een wereldheerschappij, waarin de multinationals de controle over de mensheid gaan uitvoeren en waarin geen sprake meer is van soevereine (democratische) landen?

Antwoord: Ja en Zwitserland is het enige land waarin nu nog sprake is van een waarachtige directe democratie. Daarom wordt het land beschouwd als een sta-in-de-weg dat opgeruimd moet worden. Ze gebruiken daarbij chantage tactieken als ‘too big to fail’ bij bijvoorbeeld de UBS Bank en brengen hiermee het land diep in de schulden. Hetzelfde hebben de Bilderbergers overigens ook gedaan met veel andere landen. Maar omdat Zwitserland een sterke financiële sector heeft, evenals IJsland dat had, is dit land extra kwetsbaar voor hun financiële manipulaties. IJsland ging, zoals u weet failliet en de financiële sector stortte compleet in.

Vraag: Gaat dit ook met de EU (redactie: en de V.S. en Japan) gebeuren?

Antwoord: Vanzelfsprekend! De EU (redactie: en de V.S. en Japan) zitten al in de ijzeren greep van de Bilderberg groep.

Vraag: Wat zou er volgens u kunnen worden gedaan om hen tegen te houden?

Antwoord: Dit is precies de reden waarom ik dit interview met u ben aangegaan. Het gaat om de waarheid. Dat is de enige manier! Stel het aan de kaak, zet ze in het spotlicht. Ze houden er niet van om in de schijnwerper te worden gezet. Er moet tot in de details duidelijkheid komen over de gang van zaken in de bankensector en alle andere sectoren in de samenleving.

Vraag: Wat u zegt is, dat grootste deel van de Zwitserse bankensector niet gecorrumpeerd is en dat er een paar grote banken zijn, die het financiële systeem misbruiken voor hun onwettelijke activiteiten?

Antwoord: Ja. De grote banken leiden hun kader op volgens ‘Anglo-Saksische’ waarden. Ze worden opgeleid om hebzuchtig en niets ontziend te handelen. Hebzucht vernietigt mensen in Zwitserland en over elders in de wereld. Wij hebben het grootste aantal banken per 1000 inwoners opererend binnen onze grenzen. De kleinere en middelgrote banken leven de regels van fatsoen en ethiek zonder uitzondering na. De multinationale banken vormen het probleem. Ze zijn niet Zwitsers en beschouwen zichzelf ook niet als zodanig.

Vraag: Denkt u dat het goed zou zijn, dat de Bilderbergers aan de kaak worden gesteld en dat wordt getoond wie ze in werkelijkheid zijn?

Antwoord: Ik denk dat de zaak Strauss-Kahn ons goede kansen biedt, omdat het onder de aandacht brengt, dat mensen in dergelijke posities vaak geestesziek zijn en vol psychische afwijkingen zitten. Daardoor kan men ook onder druk worden gehouden om te doen wat hen opgedragen wordt. Er zijn onder hen lieden, die vrouwen verkrachten, anderen hebben een sado-masochistische voorkeur of zijn satanist of pedofiel. In sommige bankgebouwen, zoals in de Rothschild Bank in Zurich ziet u bijvoorbeeld duidelijk satanische symbolen.

Mensen in topposities kunnen worden gechanteerd vanwege hun psychische afwijkingen. Ze volgen de opdrachten die ze krijgen op, of ze vallen door de mand, hun reputatie wordt vernietigd, of ze worden vermoord als ze niet doen wat van hun geëist wordt. Niet alleen de reputatie van bijvoorbeeld Strauss-Kahn is door de massamedia vernietigd, hij zou ook letterlijk om zeep kunnen worden gebracht wanneer dat nodig wordt geacht.

Vraag: Denkt u dat Ackermann een bepalende invloed heeft, omdat hij deel uitmaakt van het sturend comité van de Bilderberg groep?

Antwoord: Ja, maar er zijn naast hem veel anderen, zoals Lagarde, die waarschijnlijk de volgende IMF baas zal zijn. Lagarde is Bilderberger, evenals Sarkozy en Obama. Zij hebben een nieuw plan in petto om het internet te censureren, omdat het internet nog steeds een platform is voor vrije meningsuiting. Ze willen het onder controle krijgen en gebruiken daarvoor terrorisme, de bestrijding van pedofilie (…) of iets anders schokkends, uitsluitend om maar een geldig motief te hebben.

Vraag: Dus daar bent u bang voor?

Antwoord: Ik ben er niet alleen bang voor, ik ben er zeker van dat het gaat gebeuren. Zoals ik zei geven ze opdracht om mensen te executeren, dus ze zijn in staat tot vreselijke dingen. Als zij denken dat ze de controle kwijtraken, zoals het geval is met de momentele volksopstanden in Griekenland, Spanje en wie weet straks in Italië, dan zouden ze de Gladio strategie weer kunnen toepassen. Ik kende het Gladio Netwerk van nabij. (http://www.globalresearch.ca/index.php? ... a&aid=9556" onclick="window.open(this.href);return false;). Zoals u weet hebben ze ‘terroristische’ bewegingen gesteund, betaald met Amerikaans geld en bedoeld om het politieke systeem in Italië en andere Europese landen onder controle te krijgen. Voor de moord op Aldo Moro is hetzelfde banksysteem gebruikt als waarover ik u verteld heb.


Vraag: Was Ackermann betrokken bij dit betalingssysteem?

Antwoord: (Glimlach) …U bent de journalist. Kijk naar zijn carrière, hoe snel hij de weg af heeft gelegd naar de hoogste top…


Vraag: Wat zou er volgens u gedaan kunnen worden om hen af te stoppen?

Antwoord: Er zijn veel goede boeken op de markt, die achtergronden verklaren en verbanden leggen, zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde boek van Perkins. Hieruit wordt duidelijk, dat deze lieden echt huurmoordenaars inschakelen. En niet alleen dat, zij hebben een wereldwijd controlesysteem tot hun beschikking. Het is moeilijk om dergelijke figuren te ontmaskeren, omdat ze er alles, letterlijk alles, voor over hebben om hun macht te behouden.

Vraag: Hoe kunnen we ze dan tegenhouden?

Antwoord: Zoals ik al gezegd heb, door de waarheid. We hebben hier te maken met werkelijk niets ontziende misdadigers, waaronder oorlogsmisdadigers. Het is erger dan genocide. Deze personen zijn bereid tot en in staat om miljoenen mensen te vermoorden, uitsluitend om de macht en controle te behouden.


Vraag: Kunt u uitleggen waarom de massamedia in het westen volledig zwijgen over de Bilderberg groep?

Antwoord: Omdat er een afspraak is gemaakt tussen hen en de mediabazen. Er wordt niet over gesproken. Ze worden gekocht. Een aantal van hen (de mediabazen) zijn uitgenodigd voor de conferentie met de restrictie, dat er niet mag worden gesproken of geschreven over wat men ziet en hoort.

Vraag: Is het waar dat er een binnenste kring is in de Bilderberg organisatie, die kennis heeft van de werkelijke agenda en dat het grootste aantal gewoon doet wat van hen wordt gevraagd?

Antwoord: Ja, er is een binnenste kring, gevormd uit satanisten en er zijn de naïeve (idealistische) en minder goed geïnformeerde mensen. Er zijn in de buitenste cirkel mensen, die echt in de waan verkeren goed te doen.

Vraag: Volgens gepubliceerde documenten en mondelinge verklaringen, besloten de Bilderbergers destijds in 1955 om de Europese Unie en de euro in het leven te roepen. Met andere woorden, er zijn en worden door hen verstrekkende en zeer invloedrijke beslissingen genomen..

Antwoord: Ja en u weet dat de Bilderberg groep werd opgericht door de Nederlandse prins Bernhard en de directeur van Occidental Petroleum (Armand Hammer). Laatstgenoemde onderhield nauwe contacten met de communisten in de Sovjet-Unie. De Bilderbergers waren vanaf het begin actief aan beide kanten van het ijzeren gordijn, maar in werkelijkheid zijn het fascisten, die alles en iedereen onder controle wilden houden en mensen uit de weg ruimden die als obstakel werd gezien.

Vraag: Is het betalingssysteem dat zoals u dat heeft uitgelegd buiten de normale activiteiten wordt uitgevoerd, geheel afgescheiden en geheim?

Antwoord: Bij de banken waarin dergelijke transacties worden uitgevoerd, weten de gewone medewerkers niet wat er gaande is. Het is als een geheime dienst binnen de bank. Zoals gezegd, worden de transacties buiten de boeken gehouden, zonder enige controle van buitenaf. Sommige van deze activiteiten worden binnen het bankgebouw uitgevoerd, andere er buiten. Zij hebben hun eigen veiligheidsdienst, alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.


Vraag: Hoe slagen zij erin om deze transacties buiten het internationale SWIFT betalingssysteem te houden?

Antwoord: In het begin stonden de transacties soms op gewone lijsten (Clearstream listings). Door er valse namen tussen te zetten, wekten zij bij degenen die de lijsten controleerden de idee, dat de lijsten onjuist waren. Je ziet dat ook zij wel eens fouten maken. Uit die eerste lijsten kan veel informatie worden gehaald. Mensen, die naar aanleiding van hun bevindingen daarover rapporteerden kregen rechtszaken aan hun broek en werden gedwongen ontslag te nemen.

Toch blijft de enige en beste aanpak om de waarheid te vertellen en hun duistere praktijken aan het licht brengen. Als we ze niet afstoppen, dan zijn we binnenkort hun slaven.

Odintsov: Bedankt voor dit interview.

Peter Odintsov

Moskou, 30 mei 2011

Dit interview werd oorspronkelijk geplaatst op: http://www.noviden.info/article_239.html" onclick="window.open(this.href);return false;

en is overgenomen door meerdere websites waaronder: http://www.alfredvierling.com/?p=782" onclick="window.open(this.href);return false;

http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/bek ... p.php?pg=2" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Pilgrim »

Het bekende thema van een wereldwijde grote samenzwering. Complottenwaanzin!! Straks komen er ook nog ufo's aan te pas. :nono:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door naar boven »

Pilgrim schreef:Het bekende thema van een wereldwijde grote samenzwering. Complottenwaanzin!! Straks komen er ook nog ufo's aan te pas. :nono:
Complot of niet. Feit is dat onder anderen jouw minister van Buitenlandse Zaken, Uli Rosenthal, en jouw koningin op de laatste Bilderberg conferentie in het geniep zaken zaten te bekonkelen. Niemand mag weten waar het over gaat. Dat deugt niet. Wat hebben ze te verbergen?
RTFM
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Monique »

naar boven schreef:Niemand mag weten waar het over gaat. Dat deugt niet. Wat hebben ze te verbergen?
Een grote orgie?
Amorele atheistische nitwit
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door mercator »

Om over de Tempeliers maar te zwijgen...met zulke theorieën kom je net even ver als met godsdienst: je gelooft er in of niet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Mahalingam »

Ze kwamen het afgelopen weekend weer bijeen. de lijst van gasten was openbaar. De BBC had het er ook over. Zie hier een interview met het hoofd van de samenzweringsgelovigen:Als je niet al het gewauwel wil beluisteren, neem dan de laatste minuut. Die is leuk.
De man had geen aluminium hoedje op. Zodoende.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8173
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door xplosive »

Mahalingam schreef:Ze kwamen het afgelopen weekend weer bijeen. de lijst van gasten was openbaar. De BBC had het er ook over. Zie hier een interview met het hoofd van de samenzweringsgelovigen:Als je niet al het gewauwel wil beluisteren, neem dan de laatste minuut. Die is leuk.
De man had geen aluminium hoedje op. Zodoende.
De man (in het midden) had blijkbaar niet de beleefdheid om anderen uit te laten praten. Een geval van obsessieve gestoordheid, lijkt mij. Maar wie weet is deze persoon door Bilderberg slechts ingehuurd om deze rol te spelen teneinde alle (ook redelijke) Bilderberg-critici weg te kunnen zetten als onredelijke drammers.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Toon mij een lid en ik zeg u wie en wat de Bilderberg groep

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Nog maar even voor de broodnodige herhaling. Deze gasten behoren bij de door mij aangegeven 95% van de mensheid die dom is. Zij denken stuk voor stuk dat zij anderen naar hun hand kunnen zetten. Onze truthola prinses Beatrix is volgens mij ook lid van die bende. Nou dat zegt al genoeg over het niveau van de oneindig cirkelende gespreksintelligentie.

Een intens dom geestelijk ziek gestoorde vrouw als Beatrix - de reden waarom interesseert mij net zo min als dat ze morgen stikt in haar halalworst - gaat naar een Arabisch land op bezoek en draagt zoals altijd een prachtige hoed. Zoiets wordt ook wel als hoofdbedekking aangeduid. Voldoende dus om je smoel in de islam omgeving te vertonen. Er zijn genoeg vrouwen in Saoedi-Arabië die géén hoofddoek dragen. Maar voor ons nationale trutje is zoiets minderwaardig. Wil je tot de elite (onder andere Bilderberg groep) behoren, dan behoor je je op ISLAMITISCH HOOG NIVEAU te kleden. Dan is een prachtige hoofdbedekking niet voldoende. Wat doet dus ons nationale trutje? Die mishandelde een prachtig mooi gerecht door daar een verzuurde roomsaus overheen te flikkeren. Ze deed over haar hoofdbedekking nog eens een extra hoofdbedekking. Want als er ooit een trutholaatje de beste wilde zijn van allemaal, dan was het wel Beatrix. Beter, best, best. Moslima boven de moslima's. Walgelijk schepsel die boerentrien.

Afbeelding

Op zich vind ik dit niet bij haar misstaan. Wanneer zij zich altijd zo zou uitdossen bij bijzondere gelegenheden. Inderdaad een majestueuze verschijning. Maar dit is niet het geval. Dit is pure huichelarij, aanstellerij en gebaseerd op een complete ineenstorting van het functioneringsysteem van haar al langer dan vandaag aangetaste hersencellen.

Ik heb speciaal voor deze gelegenheid prinses Hola aangehaald als voorbeeld van de inhoudelijke waarde met betrekking tot de Bilderberg groep.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 42586
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Mahalingam »

En dan kan ik het niet laten om dit te plaatsen:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Onthullingen over de Bilderberg groep en kleding voorschrift

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Mahalingam schreef:En dan kan ik het niet laten om dit te plaatsen:

Afbeelding
Grappig! Zo zie je maar weer waar mensen hun ideeën vandaan halen. Leuk!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21319
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door King George »

Tijd om de netwerken in beeld te brengen:Deelnemers Bilderberg conferentie 2013

Chairman: Henri de Castries, Chairman and CEO, AXA Group
Paul M. Achleitner, Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
Josef Ackermann, Chairman of the Board, Zurich Insurance Group Ltd
Marcus Agius, Former Chairman, Barclays plc
Helen Alexander, Chairman, UBM plc
Roger C. Altman, Executive Chairman, Evercore Partners
Matti Apunen, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA
Susan Athey, Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business
Aslı Aydıntaşbaş, Columnist, Milliyet Newspaper
Ali Babacan, Turkish Deputy Prime Minister for Economic and Financial Affairs
Ed Balls, Shadow Chancellor of the Exchequer
Francisco Pinto Balsemão, Chairman and CEO, IMPRESA
Nicolas Barré, Managing Editor, Les Echos
José Manuel Barroso, President, European Commission
Nicolas Baverez, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Olivier de Bavinchove, Commander, Eurocorps
John Bell, Regius Professor of Medicine, University of Oxford
Franco Bernabè, Chairman and CEO, Telecom Italia S.p.A.
Jeff Bezos, Founder and CEO, Amazon.com
Carl Bildt, Swedish Minister for Foreign Affairs
Anders Borg, Swedish Minister for Finance
Jean François van Boxmeer, CEO, Heineken
Svein Richard Brandtzæg, President and CEO, Norsk Hydro ASA
Oscar Bronner, Publisher, Der Standard Medienwelt
Peter Carrington, Former Honorary Chairman, Bilderberg Meetings
Juan Luis Cebrián, Executive Chairman, Grupo PRISA
Edmund Clark, President and CEO, TD Bank Group
Kenneth Clarke, Cabinet Minister
Bjarne Corydon, Danish Minister of Finance
Sherard Cowper-Coles, Business Development Director, International, BAE Systems plc
Enrico Cucchiani, CEO, Intesa Sanpaolo SpA
Etienne Davignon, Belgian Minister of State; Former Chairman, Bilderberg Meetings
Ian Davis, Senior Partner Emeritus, McKinsey & Company
Robbert H. Dijkgraaf, Director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study
Haluk Dinçer, President, Retail and Insurance Group, Sabancı Holding A.S.
Robert Dudley, Group Chief Executive, BP plc
Nicholas N. Eberstadt, Henry Wendt Chair in Political Economy, American Enterprise Institute
Espen Barth Eide, Norwegian Minister of Foreign Affairs
Börje Ekholm, President and CEO, Investor AB
Thomas Enders, CEO, EADS
J. Michael Evans, Vice Chairman, Goldman Sachs & Co.
Ulrik Federspiel, Executive Vice President, Haldor Topsøe A/S
Martin S.Feldstein, Professor of Economics, Harvard University; President Emeritus, NBER
François Fillon, Former French Prime Minister
Mark C. Fishman, President, Novartis Institutes for BioMedical Research
Douglas J. Flint, Group Chairman, HSBC Holdings plc
Paul Gallagher, Senior Counsel
Timothy F Geithner, Former Secretary of the Treasury
Michael Gfoeller, US Political Consultant
Donald E. Graham, Chairman and CEO, The Washington Post Company
Ulrich Grillo, CEO, Grillo-Werke AG
Lilli Gruber, Journalist - Anchorwoman, La 7 TV
Luis de Guindos, Spanish Minister of Economy and Competitiveness
Stuart Gulliver, Group Chief Executive, HSBC Holdings plc
Felix Gutzwiller, Member of the Swiss Council of States
Victor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
Olli Heinonen, Senior Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School of Government
Simon Henry, CFO, Royal Dutch Shell plc
Paul Hermelin, Chairman and CEO, Capgemini Group
Pablo Isla, Chairman and CEO, Inditex Group
Kenneth M. Jacobs, Chairman and CEO, Lazard
James A. Johnson, Chairman, Johnson Capital Partners
Thomas J. Jordan, Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank
Vernon E. Jordan, Jr., Managing Director, Lazard Freres & Co. LLC
Robert D. Kaplan, Chief Geopolitical Analyst, Stratfor
Alex Karp, Founder and CEO, Palantir Technologies
John Kerr, Independent Member, House of Lords
Henry A. Kissinger, Chairman, Kissinger Associates, Inc.
Klaus Kleinfeld, Chairman and CEO, Alcoa
Klaas H.W. Knot, President, De Nederlandsche Bank
Mustafa V Koç,. Chairman, Koç Holding A.S.
Roland Koch, CEO, Bilfinger SE
Henry R. Kravis, Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Marie-Josée Kravis, Senior Fellow and Vice Chair, Hudson Institute
André Kudelski, Chairman and CEO, Kudelski Group
Ulysses Kyriacopoulos, Chairman, S&B Industrial Minerals S.A.
Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund
J. Kurt Lauk, Chairman of the Economic Council to the CDU, Berlin
Lawrence Lessig, Roy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School
Thomas Leysen, Chairman of the Board of Directors, KBC Group
Christian Lindner, Party Leader, Free Democratic Party (FDP NRW)
Stefan Löfven, Party Leader, Social Democratic Party (SAP)
Peter Löscher, President and CEO, Siemens AG
Peter Mandelson, Chairman, Global Counsel; Chairman, Lazard International
Jessica T. Mathews, President, Carnegie Endowment for International Peace
Frank McKenna, Chair, Brookfield Asset Management
John Micklethwait, Editor-in-Chief, The Economist
Thierry de Montbrial, President, French Institute for International Relations
Mario Monti, Former Italian Prime Minister
Craig J. Mundie, Senior Advisor to the CEO, Microsoft Corporation
Alberto Nagel, CEO, Mediobanca
H.R.H. Princess Beatrix of The Netherlands
Andrew Y.Ng, Co-Founder, Coursera
Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell, plc
David Omand, Visiting Professor, King's College London
George Osborne, Chancellor of the Exchequer
Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies
Soli Özel, Senior Lecturer, Kadir Has University; Columnist, Habertürk Newspaper
Alexis Papahelas, Executive Editor, Kathimerini Newspaper
Åžafak Pavey, Turkish MP
Valérie Pécresse, French MP
Richard N. Perle, Resident Fellow, American Enterprise Institute
David H. Petraeus, General, U.S. Army (Retired)
Paulo Portas, Portugal Minister of State and Foreign Affairs
J. Robert S Prichard, Chair, Torys LLP
Viviane Reding, Vice President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission
Heather M. Reisman, CEO, Indigo Books & Music Inc.
Hélène Rey, Professor of Economics, London Business School
Simon Robertson, Partner, Robertson Robey Associates LLP; Deputy Chairman, HSBC Holdings
Gianfelice Rocca, Chairman,Techint Group
Jacek Rostowski, Minister of Finance and Deputy Prime Minister
Robert E. Rubin, Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
Mark Rutte, Dutch Prime Minister
Andreas Schieder, Austrian State Secretary of Finance
Eric E. Schmidt, Executive Chairman, Google Inc.
Rudolf Scholten, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
António José Seguro, Secretary General, Portuguese Socialist Party
Jean-Dominique Senard, CEO, Michelin Group
Kristin Skogen Lund, Director General, Confederation of Norwegian Enterprise
Anne-Marie Slaughter, Bert G. Kerstetter '66 University Professor of Politics and International Affairs, Princeton University
Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs International
Martin Taylor, Former Chairman, Syngenta AG
Tidjane Thiam, Group CEO, Prudential plc
Peter A. Thiel, President, Thiel Capital
Craig B. Thompson, President and CEO, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Jakob Haldor Topsøe, Partner, AMBROX Capital A/S
Jutta Urpilainen, Finnish Minister of Finance
Daniel L. Vasella, Honorary Chairman, Novartis AG
Peter R. Voser, CEO, Royal Dutch Shell plc
Brad Wall, Premier of Saskatchewan Province, Canada
Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB
Kevin Warsh, Distinguished Visiting Fellow, The Hoover Institution, Stanford University
Galen G.Weston, Executive Chairman, Loblaw Companies Limited
Baroness Williams of Crosby, Member, House of Lords
Martin H. Wolf, Chief Economics Commentator, The Financial Times
James D. Wolfensohn, Chairman and CEO, Wolfensohn and Company
David Wright, Vice Chairman, Barclays plc
Robert B. Zoellick, Distinguished Visiting Fellow, Peterson Institute for International Economics
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8173
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door xplosive »

En wie zagen we op de lijst van de Bilderberg-conferentie van 2003 prijken?

Afbeelding

Wim Kok, de quasi "strijder voor de arbeiders" en die ooit was ingehuurd om de vakbond tandeloos te maken en in toom te houden.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De carrière van meneer Kok

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Een sinistere lugubere geschiedenis, de carrière van meneer Kok.

Een linkse rakker met een Nijenrode opleiding. Denk daar maar eens over na. Vervolgens wordt meneer, uitgerust met linkse ideeën, voorzitter van het FNV en loopt fanatiek voorop te demonstreren voor meer loon en rechten voor de arbeiders. Daar is natuurlijk niks mis mee. Arbeiders zijn de romp van onze samenleving.

Dan gaat meneer Kok de politiek in. Uiteraard via het FNV naar de PvdA. En uiteindelijk weet deze ongelooflijke huichelaar eerst minister van financiën te worden om daarna als voleerd charlatan, tot minister-president 'gekroond' te worden. Het is een symbolische kroning, want de kroon op zijn geraffineerde carrière-planning volgt pas wanneer hij in de Raad van Bestuur van ING wordt binnengehaald.

Dit medogenloze geraffineerde zwijn heeft mede de aanzet gegeven tot het overhoop schieten van de flamboyante politicus Pim Fortuyn. Een man die in mijn ogen een ieder recht in de ogen kon kijken. Hij ging mij na aan het hart.

Een eng griezelig vies en benauwd mannetje die Kok. Ik heb hem eigenlijk nooit gemogen. Een soort Paul Rosenmöller, maar dan duizend maal erger. Trouwens, die Rosenmöller geeft tenminste zijn fouten ruiterlijk toe. Dus wat mij betreft sans rancune. Maar Kok moet vandaag het liefst doodgaan aan een verschrikkelijke ziekte. Dan is deze dag zeker geslaagd voor mij.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De carrière van meneer Kok

Bericht door Pilgrim »

'Hans van de Mortel' schreef:Trouwens, die Rosenmöller geeft tenminste zijn fouten ruiterlijk toe.
Is dat zo? Volgens heeft hij dat juist nooit gedaan.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De eeuwige stank van Groen Links

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:Trouwens, die Rosenmöller geeft tenminste zijn fouten ruiterlijk toe.
Is dat zo? Volgens heeft hij dat juist nooit gedaan.
Hij is echt veranderd! Toevallig las ik dit in de VPRO-gids bij een interview over zijn reisprogramma door Zuid-Amerika. Je weet wel, over voormalige aan Maoïstische ideeën hangende landen met vrijheidsstrijders bij wie Rosenmöller destijds een warm hart onder de riem stak. Ik heb die Paul Rosenmöller altijd een walgelijk onuitstaanbare figuur gevonden. Pol Pot ophemelen. Hoe verzin je nou zoiets? Mijn vraag aan hem is dan: "Wat was er eigenlijk mis met Adolf Hitler?" Andere vraag: "Wat voor soort mensen waren zijn collega's bij Groen Links en de mensen die op deze socialistisch links fascistische bende hun stem uitbrachten?
Paul Rosenmöller schreef:"Natuurlijk heb ik weleens teruggedacht aan mijn eigen maoïstische verleden."
Afbeelding
Rosenmöller in gesprek met een oud-bendeleider in een gevangenis in El Salvador.

Afbeelding
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21319
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door King George »

Mark Rutte moet verantwoording afleggen over deelname Bilderberg 2013
Afbeelding De commotie over de Bilderberg meeting 2013 is al weer geluwd. Niemand die zich nog afvraagt wat tijdens deze samenzweringsconferntie nu eigenlijk besproken is en hoe uw toekomst hierdoor wordt bepaald. WeAreChangeRotterdam had een gesprek met de Nederlandse journalist Jurriaan Maessen, die zich terecht afvraagt of het niet tijd wordt dat Mark Rutte die nu voor de 2e maal aan de conferentie deelnam niet eens tekst en uitleg dient te geven wat zijn positie tijdens deze vergaderingen is en wat er zoal besproken wordt. Zie film interview.
Geen Nieuws
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Ergens rond het jaar 1954

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Je hoeft maar één naam gehoord te hebben en je weet al genoeg over de normen en waarden inhoud van deze Sjors van de Rebellenclub. Conclusie? Walgelijk autoritair zooitje van de pot gerukte huichelaars. Aan de schandpaal ermee! De betreffende naam?
Spoiler! :
Prins Bernhard (vzmh)
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Brekend! Bilderbergconferentie gehackt.

Bericht door Ariel »

Brekend! Bilderbergconferentie gehackt.

Door Joost Niemöller

Het is echt waar.

Ga naar de Wikipediapagina van de Bilderberg conferentie.
Klik onderaan die pagina de link naar de officiële pagina van de Bilderbergconferentie aan.
Dan ziet u, althans op het moment van dit schrijven, deze tekst verschijnen (zie ‘spiegel’ afbeelding hieronder) van een groep genaamd:

0x? HackBack movement

AnD AnonyMous

Volgens de tekst op de site kunnen de leden van de Bilderberg groep er nu vanuit gaan dat de elektronische kant van hun leven ook gehackt is. Ze hebben een jaar om hun leven te beteren. Ze dienen dan niet langer nog hun private doelen na te streven, niet langer zich actief te maken voor hun lobbygroepen, maar moet zich inzetten voor het heil van de wereldgemeenschap.

Dear Bilderberg mEmBers, From NoW(), each OnE of you have 1 year (365 days) to truly work in faVor of HumaNs and not youR private interests

Each TopIc you disCuss or work you achieve thRough YoUr uber privAte meetinGs should from now benefit WORlD population and not X or Y groUp of people


Doen ze dat niet dan zal de controle over de hele elektronische kant van hun leven worden overgenomen door de HackBack movement:

OtHerWIse, we will FinD you and we Will hAck you MiNd the cuRrent situation: We conTrol your expensive connected cars, we control your connecteD house security devices, we control your daughter laptop, we control your wife’s mobile, we tape YoUR seCret meetings, we reAD your emaiLs, we control your faVoriTe eScort girl smartWatch, we ARe inside your beLoved banks and we Are reading YoUr assets
You wont be safe anywhere near electricty anyMore
We WiLL watch yOu, from NoW on you got to WoRk for Us, Humanity, the People


Of de hackersgroep dit dreigement waar kunnen maken is natuurlijk zeer de vraag. Maar het is niet vreemd te veronderstellen dat door het hacken van de website privé informatie achterhaald kan worden. We hebben daar in het verleden aardig wat voorbeelden van gezien. En het kan dus best zo zijn dat deze informatie vandaag of morgen via Wikileaks gaat verschijnen. Om maar iets te noemen.

Hoe dan ook, het hacken van deze officiële website is bepaald spectaculair.

Het nieuws is terug te vinden op twee websites. (Waarbij het opvallend is dat de site van Russia Today momenteel ook niet bereikbaar is.)

Volgens de Website InfoWars (voor wie Bilderberg corebusiness is) valt niet precies vast te stellen wanneer de site voor het eerst gehackt is, maar wordt als vroegste datum 22 december gemeld:

It currently remains unclear how long the Bilderberg website has been under the control of the hackers. A tweet from Guardian journalist Charlie Skelton reveals the manifesto was present on December 22. A snapshot of the site hosted on archive.org displays an unaltered homepage on December 19.

De Mainstream Media hebben er verder geen aandacht aan besteed.

Enig commentaar van de Bilderberg organisatie zelf ontbreekt ook. Maar gezien de gesloten zwijgzaamheid van die club hoeft niemand zich daarover te verbazen.
Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Pilgrim »

Gevonden geheim Bilderberg-document uit 2012 bewijst: De vernietiging van Duitsland is te allen tijde het programma

Geplaatst op 17 september 2017

Afbeelding
Gevonden geheim Bilderberg-document bewijst: De vernietiging van Duitsland is te allen tijde het programma.

MERKEL HANDELT IN OPDRACHT VAN WERELDWIJD GEHEIM GENOOTSCHAP AAN DE VERNIETIGING VAN DUITSLAND

Het volgende document, waarbij het gaat om een manuscript naar aanleidig van een Bilderberg-conferentie, werd in 2012 verscheurd gevonden in een vuilnisemmer in Chantilly en wel precies daar, waar toen de Bilderberg-conferentie plaatsvond. Het bevat fragmentarisch (men vond het verscheurd, vóór het fotografisch werd vastgelegd en toegespeeld aan Wikileaks, men had het met plakstift weer aan elkaar gelijmd) exact het politieke programma van datgene, waarvan wij momenteel ooggetuigen zijn.


Overspoeling van Europa met massa’s immigranten, verlies van de nationale identiteit, vernietiging van Duitsland met een tot in de eeuwigheid voortdurende schuldenlast – en daarmee ten langen leste de verwerkelijking van verschillende plannen tegelijk, te beginnen met Kalergi tot aan Hooton (het Hooton-plan worden in de jaren ’40 gepubliceerde gedachten van de Harvard-antropoloog Earnest Hooton genoemd, die de raciale eigenschappen van de Duitsers centraal stellen en in plaats van de psychosociale heropvoeding een biologische her-cultivering en omvolking als noodzakelijke maatregel voor hun succesvolle en permanente onderwerping propageren) en Churchill. (“…Duitsland wordt te sterk, wij moeten het vernietigen!…” Winston Churchill in 1936 tegen Generaal Robert E. Wood).

AAN DE AUTHENTICITEIT VAN DIT MANUSCRIPT BESTAAT GEEN REËLE TWIJFEL

Zijn authenticiteit wordt alleen al hierdoor impliciet bewezen, dat sinds 2012 exact datgene in praktijk wordt gebracht wat men in dit betoog vond. Kort samengevat wordt in dit manuscript het volgende geëist:
  • De vernietiging van Duitsland is te allen tijde het motto. Men begrijpt waarom het multiculti-concept bij onze politici zo populair is.
  • De islamisering van Europa, in het bijzonder van Duitsland, geschiedt volledig doelbewust, is reeds lang voorbereid en reeds in volle gang.
  • Duitsland moet worden “overspoeld” met immigranten.
  • Verwoestende conflicten, de strijd der religies, burgeroorlog/geloofsoorlog – dat alles is reeds nuchter ingecalculeerd.
  • De teloorgang van de nationale identiteit is het doel.
  • Niet alleen de vernietiging van de samenleving schijnt wenselijk te zijn, maar ook de verpaupering van een hele natie, door de stapsgewijze overbrenging van het hele kapitaal, bv. de vermogens van het Duitse volk naar buitenlandse banken.
  • De burgers van Duitsland moeten voortdurend in de waan worden gelaten dat deze miljarden-transfers (reddingsplannen) “noodzakelijk” zouden zijn, omdat anders alles in elkaar zou storten.
Welke sleutelpositie het in de tekst genoemde jaar 2018 heeft – en wat men tot die tijd wil bereiken, daarnaar blijft het slechts gissen.

Dat is het geheime plan, volgens welk Duitsland de laatste jaren door zijn ergste kanselier uit de hele geschiedenis wordt geregeerd. Dat is ook de reden waarom de duizenden aangiften tegen haar, die van een professionele grondwet-juristen inbegrepen, allemaal op niets uitliepen.

Duitsland heeft van zijn soevereiniteit (ook de gedeeltelijke soevereiniteit, die het de facto had) allang afstand gedaan. Het wordt geregeerd door krachten, die met Duitsland niets te maken hebben. De machtenscheiding is buiten werking gesteld, evenals de staatsrechtelijkheid. Justitie volgt niet langer de Duitse wetgeving, maar aanwijzingen van buitenaf.

En zo is het ook te begrijpen, waarom Justitie tegen gewelddadige islamieten nagenoeg vonnissen zonder gevolgen uitspreekt, maar islam- en systeemcritici genadeloos vervolgt en ze overlaadt met processen – en ze zo goed als altijd de hardst mogelijke straffen geeft.

Ook dit maakt deel uit van dit plan. Men herinnert zich de Amerikaanse opper-strateeg van de NWO, Thomas Barnett: Dood de tegenstanders van de globalisering, als ze tegenstand bieden!.

Slechts het leger, waaraan ik op 20 juli van dit jaar een oproep heb gedaan om Duitsland te redden, kan het Duitse volk nog redden van zijn geplande ondergang!

“In zijn leunstoel, behaaglijk dom, zit zwijgend het Duitse burgerdom” (Karl Marx)

Bron oorspronkelijk artikel: http://julius-hensel.com

Foto origineel document:

Afbeelding

Bron: https://michael-mannheimer.net

Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door: Theresa Geissler

https://ejbron.wordpress.com/2017/09/17 ... programma/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Pilgrim »

Bilderbergers in Turijn, bespreken immigratie, populisme en verlies vertrouwen in media

Xander, 07-06-2018

Afbeelding
De Bilderbergers komen samen in Hotel Lingotto in Turijn, met op het dak een heuse racebaan. (Afbeelding: WikiMedia Commons, TuRbO_J, CCA 2.0 Generic license).

Zorgen over steeds meer Europeanen die hun eigen grenzen, cultuur, vrijheid en welvaart willen beschermen – Worden half miljoen illegale Afrikaanse migranten die Italië wil terugsturen mogelijk deels in Nederland opgenomen?

In het Italiaanse Turijn, uitgerekend in het EU-land waar zojuist de eerste anti-immigratie / anti-euro regering is aangetreden, komen vanaf vandaag de beruchte Bilderbergers bij elkaar om te praten over de ontwikkelingen in de wereld, en over plannen hoe de globalistische Nieuwe Wereld Orde kan worden gered. Deelnemers uit Nederland zijn onder andere premier Mark Rutte, koning W.A., D66 minister Sigrid Kaag, en Shell topman Ben van Beurden. Bovenaan de agenda staan onder meer het groeiende populisme in Europa, en de ‘post-waarheid’ fase waarin de media dankzij (hun eigen) nepnieuws in terecht zijn gekomen.

Andere onderwerpen die de revue passeren zijn de ongelijkheid, de toekomst van werk –mede in het licht van automatisering, de opkomst van kunstmatige intelligenties en kwantum computers-, de vrije handel die wordt bedreigd door (Amerikaans) protectionisme, de leidersrol van de VS, Rusland, en de spanningen tussen Saudi Arabië en Iran.

De Westerse elite, voor twee derde afkomstig uit Europa, vraagt zich af waarom steeds meer Europeanen hun eigen grenzen, taal, cultuur, vrijheid en welvaart willen bewaren en beschermen, en zich beginnen te verzetten tegen massa immigratie en islamisering.

De gevestigde orde gaat in ieder geval bespreken hoe Rusland de schuld van zo ongeveer alles wat hen niet zint kan worden blijven gegeven, dus ook de komst van de eerste populistische regering in Italië, zoals globalist-miljardair en EU-partner George Soros al gesuggereerd heeft.

Het ‘post-waarheid’ tijdperk en ‘nepnieuws’
De discussie over de ‘post-waarheid’ tijdperk gaat natuurlijk over ‘nepnieuws’, wat in de ogen van de Westerse elite alle blogs, websites, meningen en topics zijn die niet overeenkomen met de gewenste politiek-correcte versie die de officiële media al jaren verspreiden.

Daarvoor is het van belang om het steeds verder wegzinkende vertrouwen in de reguliere media te herstellen. De koers die tot nu toe in Europa wordt gekozen is er een van het met almaar harder wordende maatregelen onderdrukken van vrije, onafhankelijke en alternatieve media, zodat de burgers enkel nog de door de elite gedicteerde pro-Brusselse, pro-islamitische en anti-Russische propaganda te horen en lezen krijgen. De hoop is dat hierdoor het verzet van de Europeanen tegen het rechtstreeks tegen hun belangen in werkende establishment vanzelf zal verdwijnen.

Zorgen over populisme en verzet tegen globalisme
De grootste zorgen van de Bilderbergers zijn vermoedelijk dat het vanuit Oost Europa op Italië overgesprongen populisme zorgt voor stappen die het globalisme -het opheffen van alle grenzen en democratieën, en het toewerken naar superregeringen- willen terugdraaien, en ook de islam een halt toe willen roepen door bijvoorbeeld het in de gaten gaan houden van moskeeën, gekoppeld aan een hernieuwde waardering van de christelijke-humanistische basis van ons werelddeel, wat de elite nu juist stap voor stap aan het afbreken is.

Diezelfde media beweren nog steeds dat de jaarlijkse Bilderberg bijeenkomst –waarvan het bestaan tot en met 2007 nog virulent door hen ontkend en belachelijk gemaakt werd- slechts een soort informeel praatclubje is, maar niets is minder waar. In 2010 erkende voormalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes dat de deelnemers verplicht zijn om de gemaakte afspraken in hun eigen land na te komen en om te zetten in beleid. Dat houdt in dat hiermee zo ongeveer alle bestaande wetten die de democratie garanderen en beschermen, worden genegeerd en gebroken.

Eén (islamitische?) wereld gemeenschap
In 2009 pochte Bilderberg voorzitter Étienne Davignon zelfs dat de euro het geesteskind van de Bilderberg groep is. Acht jaar eerder gaf het Britse Labour lid tegen een journalist toe dat ‘het weliswaar overdreven is te zeggen dat wij streven naar een wereldregering, maar niet helemaal onwaar. Wij Bilderbergers vinden dat wij elkaar niet eeuwig om niets moeten blijven bestrijden, mensen moeten vermoorden, en miljoenen dakloos moeten maken. Daarom denken we dat één enkele gemeenschap voor de hele wereld een goede zaak is.’

Probleem is dat de gemeenschappelijke ideologie waaronder de Westerse elite de volken op de wereld wil dwingen zich te verenigen, de islam lijkt te zijn. Die is niet toevallig gekozen, maar juist omdat moslims van jongs af aan wordt ingeprent geen enkele twijfel te hebben bij hetgeen hen door hogerhand wordt geleerd, en de meesten het daarom niet wagen zich te verzetten tegen antidemocratische, fascistische en totalitaire regeringssystemen.

Daarnaast is het ook een simpele kwestie van aantallen: over niet al te lange tijd zijn er 2 miljard moslims waarvan de meesten om de hoek van Europa wonen. Met de huidige massa immigratie en islamisering is ‘Eurabië’ dan ook een kwestie van tijd, tenzij de autochtone Europeanen besluiten om alsnog hun grenzen en culturen te gaan beschermen, en dit islamiseringsproces gaan omkeren.

Worden half miljoen illegale Afrikaanse migranten over o.a. Nederland verdeeld?
Onze inschatting is dat de populistische Italiaanse Lega/M5S regering, in ruil voor het niet opblazen van de eurozone, de toezegging zal krijgen dat de 500.000 voornamelijk Afrikaanse illegale moslimmigranten die Italië wil terugsturen, door met name Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zullen worden overgenomen, waarbij Nederland mogelijk het naar verhouding grootste deel zal toelaten, omdat het verzet van ons volk tegen de massa immigratie en islamisering zo ongeveer het zwakste in heel Europa is. Deze eventuele ‘deal’ zal vanzelfsprekend niet door onze media bekend worden gemaakt, of in zeer gebagatelliseerde vorm.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Infowars

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... n-in-media
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Ariel »

Beatrix werkt met Bilderberggroep geheime agenda af

Al jarenlang is het gissen naar wat de meest invloedrijke personen uit de politiek, bedrijfsleven en wetenschap bespreken tijdens de jaarlijkse Bilderberg Conferentie. En dat betekent voedsel voor de critici en aanhangers van complottheorieën. De Bilderberggroep, waarvan ook koningin Beatrix deel uitmaakt, is vanaf vandaag weer bijeen in het Zwitserse Sankt Moritz, om een geheime agenda af te werken.

Het geloof in een financiële en politieke elite, die de wereld regeert achter gesloten deuren wordt steeds hardnekkiger

In de wintersportplaats zijn zo'n 150 bankiers, politici, mediatycoons en vertegenwoordigers van koninklijke families verzameld. Wat ze bespreken is geheim. De namen van de deelnemers worden niet bekendgemaakt, de bijeenkomsten zijn verboden voor media en publiek en er worden geen persberichten uitgegeven. Dit scenario maakt dat de wildste verhalen de ronde doen over de Bilderberggroep en dat de complottheorieën zich opstapelen.

Geschiedenis
De Bilderberggroep kwam in 1954 voor het eerst bijeen met de bedoeling om de Amerikaans-Europese betrekkingen te verstevigen en een nieuwe wereldoorlog te voorkomen.

De eerste conferentie vond plaats in Hotel De Bilderberg in Gelderse Oosterbeek. Ook prins Bernard was daarbij aanwezig. In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen onder wie de Amerikaanse presidenten George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton. Daarnaast prominenten als Henry Kissinger, David Rockefeller en de Britse prins Charles.

Nieuwe wereldorde
Het geloof in een financiële en politieke elite, die de wereld regeert achter gesloten deuren wordt steeds hardnekkiger. Complotdenkers gaan er van uit dat ze de laatste economische crisis in gang heeft gezet en dat ze van plan is de wereldbevolking met 80 procent te reduceren, omdat er anders in de toekomst onvoldoende voedsel is om alle monden te voeden.

De Amerikaanse radiopresentator en complotdenker Alex Jones, die de Bilderberggroep al jarenlang volgt: 'Het is een gewetenloze groep mensen met kwade bedoelingen.' Hij en met hem inmiddels vele anderen verdenken de Bilderberggroep van een nieuwe wereldorde te willen scheppen. Ze brengen de Bilderbergers in verband met het geheime genootschap de Illuminati, de Vrijmetselaars en het Vaticaan.

Times-journalist David Aaronovitch zegt dat het creëren van een nieuwe wereldorde traditioneel deel uitmaakt van het denken in complottheorieën. 'De aanhangers daarvan hebben de neiging elke ontwikkeling die zich op de wereld voordoet te koppelen aan de financiële machthebbers en dus ook vaak aan Joodse belangen.'

Slimmer
Professor Andrew Kakabadse, co-auteur van het pas verschenen boek 'Bilderberg People', meent dat de complotdenkers een punt hebben.

'Het gaat hier om een groep machtige mensen, die invloed uitoefent op de wereldeconomie. En zonder transparantie is het niet vreemd dat mensen zich zorgen maken over de Bilderberggroep. Het zit veel slimmer in elkaar dan een samenzwering. Het denken wordt beïnvloed, zodat mensen gaan aannemen dat er geen alternatieven zijn. Alles draait om het Westerse kapitalisme. Is dit het begin van een wereldorde? In zeker zin wel.'

Succes
Denis Healey, mede-oprichter van de Bilderbergroep verklaart dat het juist de geheimhouding rond de conferenties is die de bijeenkomsten tot een succes maakt. 'Het is de ideale manier om te netwerken voor deze mensen. Waar anders kunnen ze vrijuit spreken zonder na te hoeven denken over de consequenties van hetgeen ze zeggen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8173
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door xplosive »

Denis Healey, mede-oprichter van de Bilderbergroep verklaart dat het juist de geheimhouding rond de conferenties is die de bijeenkomsten tot een succes maakt. 'Het is de ideale manier om te netwerken voor deze mensen. Waar anders kunnen ze vrijuit spreken zonder na te hoeven denken over de consequenties van hetgeen ze zeggen.
Dus dat is wat ze willen : machthebbers die geen verantwoording aan het volk hoeven af te leggen. Een werelddictatuur dus.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77495
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door Ariel »

Koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte zijn deze week aanwezig bij de jaarlijkse Bilderberg-conferentie, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook de namen van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en Kamerlid Kathalijne Buitenweg (Groen Links) staan op de lijst van deelnemers die de organisatie van de conferentie heeft bekendgemaakt.
Hoe komt het toch dat nooit rechtse politici uitgenodigd worden voor de Bilderberg-conferentie. Willen die niet, of mogen ze niet.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2564
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door silkyboxershortXL »

De locatie is bekend gemaakt op het allerlaatste moment, nog 3 nachtjes slapen. Zwitseland stMoritz De locatie was gebruikelijk al een jaar van tevoren bekend.
Nogal kritische site icon_thumbup.gif :
Wearechange;

Bilderberg 2019 Jared Kushner And Many Other Surprises!
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8108
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Onthullingen over de Bilderberg groep

Bericht door sjun »

Wat is er zo belangrijk aan wat enkele zelfingenomen en met elkaar vergulde mensen vinden van waar het volgens hen naartoe moet? Ze leven in hun eigen wereldje en doorgaans zonder de financiële beperkingen van degenen over wiens lot zij sturende uitspraken trachten te doen? Kennelijk is het noodzakelijk om overal revoltes te starten om een dictatuur van enkelen te breken. Italië, Hongarije, Polen, Denemarken, Tsjechië en Slowakije maken duidelijk dat natiestaten hun eigen koers moeten varen op grond van door eigen burgers verleende mandaten. Zij verhelderen eveneens dat er drastisch in gemeenschappen moet worden geïnvesteerd in plaats van verdere omvolking te laten plaatsvinden die maar tot onmin, onvrede, armoede en uiteindelijk burgeroorlog leidt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie