Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20177
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor King George » Do Mar 01, 2012 12:16 pm

Geert Wilders – de vrijheidsstrijder

Geert Wilders is een moedige man, een strijder, zo eentje die eens in de honderd jaar wordt geboren en die in staat blijkt om doelgericht voor een cultuuromslag te zorgen. Een man die niet alleen Nederland, maar ook in landen binnen en buiten Europa noodzakelijke veranderingen in gang zet.

Toeval bestaat niet bij Geert Wilders; de man die volgende week exact 7,5 jaar geleden uit de VVD stapte heeft in zijn eentje de Nederlandse politiek volledig op zijn kop gezet in strijd tegen de oude politiek. Op 3 september 2004 verliet hij de VVD fractie omdat hij zijn voormalige partij maar slappe hap vond. Hij vond dat de VVD een conservatievere koers moest varen en stelde in juli 2004 een manifest op met als bedoeling om de liberalen wakker te schudden.

We kunnen nu vaststellen dat hij, na de oprichting van de Groep Wilders, niet alleen de VVD op het juiste spoor heeft gezet maar ook zelf zijn sporen heeft verdiend in het ´opschudden´ van ´de verweesde samenleving´ in Nederland. Toegegeven; het CDA en de PvdA hebben zelf ook een steentje bijgedragen tot hun verval maar de totale ontmanteling heeft plaatsgevonden onder de bezielende leiding van Geert Wilders.

Het neersabelen van deze voormalige politieke grootmachten was hard nodig voor een herstel van de Nederlandse cultuur en het behoud van de vrijheid van meningsuiting en mag een prestatie van formaat worden genoemd.

Geert Wilders – de realist

De tolerante en gastvrije Nederlanders die de tijdelijke arbeiders en (economische) vluchtelingen uit Zuid-Europa en Afrika met open armen ontvingen begonnen te piepen en te kreunen nadat de, door hen gekozen, overheden het Nederlandse Recht voor die groepen allochtonen wel heel erg ruimhartig interpreteerden en toepasten.

Uit ideologische en electorale overwegingen hebben zowel het CDA als de PvdA decennia lang de oorspronkelijke en autochtone bevolking op laten draaien voor de negatieve gevolgen van de ´positieve´ discriminatie die werd toegepast ten faveure van de Nederlandse burgers. Al te goed is buurmans gek is een bekend gezegde, maar de Sociaal- en Christen-democraten waren uitsluitend geïnteresseerd in een voor hen zo gunstig mogelijke coalitievorming na de verkiezingen. Ieder kritisch geluid uit de samenleving werd afgedaan als een vorm van discriminatie en/of racisme.

Geert Wilders, een man van het volk, hij die het aandurfde om na de politieke moord op Pim Fortuyn een vuist te maken tegen de elite werd al gauw in hetzelfde hokje geplaatst als zijn voorganger. Dezelfde media, dezelfde extreem-linkse bewegingen, diezelfde met zichzelf ingenomen politici, zij wisten dat je iemand vogelvrij kunt verklaren door hem voortdurend te demoniseren.

Voor een individu is het onmogelijk om letterlijk en figuurlijk te overleven in een wereld waar maffiosos het volk in een houdgreep hebben. Je moet van goeden huize komen om niet te bezwijken onder een vloedgolf van manipulatieve beschuldigingen en belediging-en. Dit laatste geldt niet alleen voor Geert Wilders maar ook voor degenen die hem door dik en dun steunen. Ondanks het feit dat hij vanaf zijn aantreden als fascist en racist wordt uitgemaakt blijkt Geert boven alles nog steeds een nuchtere realist.

Geert Wilders – een man met een missie

Geert Wilders, een man met zelfrespect en trots, een man die zijn leven in de waagschaal stelt om de burgerbevolking van Nederland een betere toekomst te bieden; hij is een ware nakomeling van de stoere en onoverwinnelijke Batavieren. Wat in een periode van zo´n vijftig jaar door de christen- en sociaaldemocraten is verziekt kan niet zonder slag of stoot worden geheeld.

Het land werd geregeerd door regenten zonder visie in een “verdeel en heers” cultuur, op een wijze waarbij zaken niet meer in zijn verband werden gezien en waarbij het gevoel van realiteitszin volkomen is gevaporiseerd. De kloof tussen burgers en gekozen volksvertegenwoordigers was dermate groot geworden dat de Nederlandse politiek rijp was voor de sloop.

Na de moord op Pim Fortuyn werd eens te meer duidelijk dat de burgerbevolking het tijdperk CDA-PvdA meer dan zat was en dat men snakte naar een drastische aanpak van de problemen in hun wijken. Het koste Geert Wilders niet veel moeite om zijn mouwen op te stropen en zich op te werpen als ´soldaat van oranje´. Inmiddels zijn we dus 7,5 jaar verder en kunnen we met trots terugkijken op een doelgerichte, effectieve en zeer succes-volle missie.

Geert Wilders – een Ster

Een jaar geleden werd Geert Wilders door zijn tovenaarsleraar Frits Bolkestein in het interview met de Dagelijkse Standaard nog tot “kortstondige komeet” ge(dis)kwalificeerd; een kwalificatie die hij beter had kunnen geven aan “de vallende ster” Job Cohen.

Onze Geert blijkt allerminst een modeverschijnsel; Geert is helemaal “2012″; de “iron lady” van de lage landen. Daar waar Meryl Streep in alle bioscopen de conservatieve en historische Margaret Thatcher op een formidabele wijze neerzet, daar zal Geert Wilders de komende maanden in de huiskamers schitteren in zijn rol als gladiator.

Een rol die hem op het lijf geschreven is want toen Geert uit de fractie stapte heeft hij bewust de ´spotlight´ opgezocht. Zijn optreden bleef niet beperkt tot Nederland; vanaf het moment dat hij aan zijn ´carrière´ begon, werd hij internationaal alom geprezen en verguisd voor zijn kordate handelen. Als geen ander beseft Geert Wilders dat de proble-men die zich in Nederland voordoen mede worden veroorzaakt door buitenlandse politieke verdragen en krachten.

Dat hij door zijn confronterende en onbuigzame karakter veel vijanden maakt dat zal hem een rotzorg zijn; Geert Wilders heeft zijn principes en daar wijkt hij niet van af. De Nederlandse media en culturele organisaties, die nog steeds onder invloed staan van de oude corrupte Sociaal- en Christendemocratische machthebbers hebben een haat/liefde-verhouding met hem. Aan de ene kant schrijven ze hem graag de vernieling in maar aan de andere kant dringt het gezegde ´wiens brood men eet diens taal men spreekt´ zich op.

Ten goede of ten kwade, Geert Wilders is de ster van de politieke arena; hij weet al ruim zeven jaar alle media-aandacht naar zich toe te trekken. Vraag een doorsnee Nederlander maar eens om drie belangrijke Nederlandse politieke leiders op te noemen, grote kans dat de naam van Geert Wilders in het korte lijstje voorkomt.

Geert Wilders – de gedoger

Hij had het allemaal al zo uitgestippeld, lang voor de geboorte van het gedoogkabinet. In de aanloop naar deze voor Nederland bijzondere constructie onderhield Geert Wilders nauw contact met Pia Kjaersgaard, de leider van de Deense Volkspartij (DVP) die in Denemarken gedurende tien jaar gedoogsteun verleende aan drie verschillende centrum rechtse kabinetten.

De Partij voor de Vrijheid heeft zich inmiddels onaantastbaar maar zeker niet anoniem als burgerpartij tussen de gevestigde politieke partijen genesteld. Het geluid van de PVV is onveranderd gebleven evenals de koers van de partij. De VVD vindt in de samenwer-king met Geert Wilders een betrouwbare partner en dobbert ritmisch mee op de golven die door Geert Wilders worden veroorzaakt.

Het CDA daarentegen sterft inmiddels een langzame politieke dood, veroorzaakt door intern gehakketak en een chronische identiteitscrisis. De eigenwaarde van de PvdA is ook aan barrels; een succes dat op naam van Geert Wilders kan worden geschreven.

Geert Wilders – de patriot

Nog enkele dagen wachten en dan is het zover. Op 1 maart maakt het CPB zijn lang­verwachte ramingen bekend. Dan kan de politieke strijd losbarsten over de noodzakelijke extra bezuinigingen. Geert staat erom bekend dat hij, voor alles, de belangen van de Nederlandse burger in bescherming neemt tegen negatieve buitenlandse invloeden.

De buitenlandse invloeden zijn ook niet te geringschatten. Nederland is voor haar welvaart afhankelijk van de handel en relaties met het buitenland, dat is waar, maar ook hier geldt: ‘al te goed is buurmans gek´:

De handelsbalans, die het verschil tussen import en export van goederen en diensten uitdrukt, is positief. Als we echter kijken naar de bijdrage die Nederland altijd heeft geleverd aan de Europese Unie, op gebied van ontwikkelingssamenwerking, opname economische vluchtelingen, militaire missies dan dienen we ook hier een balans op te maken.

Geert Wilders heeft er keer op keer op gewezen dat de kosten van de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen de Nederlandse samenleving tussen de zes en tien miljard euro per jaar kost. Daarnaast droeg Nederland in 2010 ca. 5,74 miljard af aan de EU. In hetzelfde jaar ontvingen we 2,27 miljard aan Europese steun. Aan ontwikkelingshulp wordt jaarlijks zo´n 4 miljard afgedragen. De missie in Uruzgan blijkt alleen al 2 miljard gekost te hebben.

Het is niet zo gek dus dat Geert Wilders vindt dat de Nederlandse burgers onevenredig belast zijn door buitenlandse aangelegenheden. Het is niet voor niets dat hij deze problemen als eerste wenst aan te pakken, niet alleen vanuit financiële overwegingen maar ook vanuit het besef dat de Nederlandse identiteit langzaam maar zeker aan het verdwijnen is onder invloed van multiculturalisme en islamisering.

Geert Wilders – the eye-opener

Of het nu de problemen zijn die voortvloeien uit de massa-immigratie van niet Westerse landen, de tsunami van Polen, Hongaren en Bulgaren in ons land, verspilling van geld door landelijke, provinciale of landelijke overheden, Geert Wilders heeft de ruggengraat en moed om deze problemen in een brede maatschappelijke discussie in brengen.

Geert Wilders hamert al jaren op het feit dat de invoering van de Euro ons Nederlanders heel veel heeft gekost en is voorstander van terugkeer naar de Gulden. Om zijn stelling kracht bij te zetten heeft hij een onderzoek laten verrichten naar de mogelijke gevolgen voor Nederland als ons land de eurozone verlaat, dit wordt op 5 maart gepresenteerd.

Het rapport zal dan in een vergaderzaal in de Tweede Kamer naar buiten worden gebracht. Hij doet dat samen met Charles Dumas van het Londense onderzoeksbureau Lombard Street Research (LSR). Die organisatie werd door de PVV ingeschakeld om het onderzoek te doen.

Geert Wilders – de slimme onderhandelaar

Bij Geert Wilders bestaat toeval niet want op 1 maart zal het CBS bekend maken hoe Nederland er economisch voorstaat en aansluitend op 5 maart zullen de onderhande-lingen tussen CDA, VVD en de PVV beginnen over de extra bezuinigingen van tussen de 8 en 10 miljard.

Drie maanden geleden maakte Geert Wilders duidelijk naar zijn onderhandelingspartners dat wat hem betreft er flink op de kosten van ontwikkelingshulp gesneden moet gaan worden voordat er überhaupt met hem gesproken kan worden over hervormingen op de arbeidsmarkt en hypotheekrenteaftrek.

Dat de Nederlandse burger opdraait voor het wanbeleid dat de Christen- en Sociaaldemo-craten de afgelopen 20 jaar hebben gevoerd dat is wel duidelijk. Geert Wilders zal op alle manieren trachten te bewerkstelligen dat de gevolgen beperkt zullen blijven en dat bij het Nederlandse volk het besef zal groeien dat er maar een partij in Nederland is die ook daadwerkelijk opkomt voor onze belangen.

Geert Wilders weet waar de prioriteiten liggen en weet als geen ander zijn politieke tegenstanders naar zijn hand te zetten. Gedurende de maanden maart en april zal hij alles in de strijd gooien om ons de waanzin van de Europese Unie in de huidige vorm te laten inzien. Dat de SP in de peilingen is gegroeid ten koste van het CDA en de PvdA zal hij eerder toejuichen dan betreuren; het zou wel eens een belangrijke bondgenoot kunnen gaan worden in de strijd tegen de machtige positie van Brussel.

Geert Wilders – de verlosser

Dat toeval niet bestaat bij Geert Wilders getuigt ook uit het feit dat hij aaneensluitend op Koninginnedag, 30 april 2012, zijn boek over de mondiale strijd tegen de islamisering uit zal brengen. Hij heeft het allemaal precies uitgekiend, daar waar hij zich het afgelopen jaar niet of nauwelijks van zich heeft laten horen over de wereldwijde islamisering, daar zal hij zichzelf vanaf 1 mei aanstaande opwerpen als de verlosser van het oprukkende kwaad.

Hij zal naar alle waarschijnlijkheid in samenwerking met internationale organisaties de balans opmaken van de Arabische Lente en wat de gevolgen zijn voor de democratie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hij zal zich in zijn strijd gesterkt voelen door de wereldwijde aandacht die er momenteel is voor de dreiging vanuit Iran.

Geert Wilders – de genie en de rots in de branding

Heel Nederland zou blij en trots moeten zijn dat wij een dergelijke visionair en leider in ons midden hebben. Een man die de afgelopen 7,5 jaar heeft aangetoond zijn principes voor niets of niemand te laten varen. Hij zal ooit de geschiedenisboeken in gaan als een genie en een rots in de branding maar we zullen de komende jaren nog veel van hem horen, dat is zeker.

Bron Burger Journalisten
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Leader » Do Mar 01, 2012 1:49 pm

Een waarheid als een koe!!! :rock:
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Ozes » Do Mar 01, 2012 4:48 pm

Ik verbaas me veelvuldig over hoe Wilders dit allemaal voor elkaar krijgt. De media is er alleen maar op hem belachelijk te maken en proberen hem te beschadigen, de multiculturele leugen mag niet in gevaar komen en daar zullen ze alles voor doen. Overigens zou geen enkele linkse, noch pseudo-rechtse politicus ook maar een half uurtje in zijn schoenen kunnen staan.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45764
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Pilgrim » Do Mar 01, 2012 4:53 pm

Ozes schreef:Ik verbaas me veelvuldig over hoe Wilders dit allemaal voor elkaar krijgt.

Of zijn 'wij' het die het allemaal voor hem voor elkaar krijgen. :D Bosma zei destijds geloof ik dat zonder internet de PVV niet bestaan zou hebben.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1436
Lid geworden op: Vr Okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor KevinB » Do Mar 01, 2012 10:23 pm

Of zijn 'wij' het die het allemaal voor hem voor elkaar krijgen. :D Bosma zei destijds geloof ik dat zonder internet de PVV niet bestaan zou hebben.


Of de PVV er zonder het internet niet zou zijn geweest, betwijfel ik. Maar ik denk wel dat de PVV dankzij het internet groter geworden is.

Ik ben het niet over de hele lijn eens met Wilders, maar misschien wel voor 85% of zoiets. Ik mag Wilders heel erg, hele leuke en verstandige man is hij.

Gebruikersavatar
gerard_m
Berichten: 400
Lid geworden op: Wo Jul 28, 2010 1:34 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor gerard_m » Do Mar 01, 2012 10:59 pm

Wilders is de enige die het gevaar van de islam ziet en benoemt en dat is zijn grote verdienste. Het is ook nogal wat om jarenlang bedreigd en beveiligd te worden. Stel je voor om nooit eens zomaar de straat op te kunnen zonder bodyguards en daarnaast voortdurend neergehaald te worden in de media. Dat hij desondanks doorgaat laat wel zien dat hij een missie heeft.

Wel jammer dat de rest van zijn partijprogramma behoorlijk bedroevend is, vooral als het gaat over milieu en economie.
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
(Buddha)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20177
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor King George » Vr Mar 02, 2012 12:15 am

Wat zei Geert Wilders ook alweer toen hij ook na de slag om de Tweede Kamer ook organisatorisch de boel op orde had om in alle Provinciale Staten continueerbare ploegen te hebben gemobiliseerd en zetels in de Eerste Kamer te hebben verworven met als resultaat dat je iets te zoeken hebt in de landelijke politiek?

Was het niet

Geert Wilders schreef:De PVV gaat door
De PVV-kiezers gaan door
En Geert Wilders gaat door


Wel,

Deze PVV-kiezer gaat door en haakt niet bij gebrek aan ruggegraat vroegtijdig af in de lange mars die nodig is om het elitaristische betonrot, doorgedrongen tot in de fundamenten van de beschaving, uit onze samenleving te verwijderen en vervangen door iets ten behoeve van de continuïteit van onze beschaving.
Wel, deze PVV-kiezer gaat door en blijft doorgaan met de lange mars! En voor eventuele twijfelaars (En dat zijn er velen, zoniet wij allemaal, want iedereen twijfelt wel eens.): Haak opnieuw mee in de lange mars. Want we moeten doorgaan!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Leader » Vr Mar 02, 2012 5:33 pm

Ik sprak laatst terloops iemand, een moeder van een tiener, die vertelde mij dat in een doucheruimte van een school haar zoon aan het douchen was en dat twee marokkanen z'n deodorantspray afpakten, leegspoten op hun eigen lichaam en wederom gewoon weer teruggaven. Op zich niet zo'n zwaar gegeven, maar iedere keer word ik hier toch weer misselijk van... :sly:
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1436
Lid geworden op: Vr Okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor KevinB » Vr Mar 02, 2012 5:42 pm

Het is geen zwaar vergrijp, maar het toont wel aan dat ze geen enkel respect hebben voor iemand anders en voor iemand anders spullen/eigendom. Die kerels hebben geen scrupules om dingen van anderen te nemen voor hun eigen genot. Nu is het een flesje deodorant, de volgende keer gaat het om veel waardevollere dingen. Misschien doen die gasten dat ook al wel. Ik vind het ook om misselijk van te worden, Leader.

mercator
Berichten: 19014
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor mercator » Vr Mar 02, 2012 9:34 pm

Wilders is op dit moment de enige optie. Wie niet op Wilders stemt verraadt zijn eigen beschaving en biedt zijn dochters aan tot verkrachting door moslims.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re:

Berichtdoor Ozes » Vr Mar 02, 2012 9:37 pm

KevinB schreef:Het is geen zwaar vergrijp, maar het toont wel aan dat ze geen enkel respect hebben voor Nederlanders/niet-marokkanen anders en voor iemand anders spullen/eigendom. Die kerels hebben geen scrupules om dingen van anderen te nemen voor hun eigen genot. Nu is het een flesje deodorant, de volgende keer gaat het om veel waardevollere dingen. Misschien doen die gasten dat ook al wel . Ik vind het ook om misselijk van te worden, Leader.


aangepast
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

mercator
Berichten: 19014
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor mercator » Vr Mar 02, 2012 11:21 pm

Wilders is zondermeer een genie. De enige kans die links nog heeft om hem de mond te snoeren is hem vermoorden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1436
Lid geworden op: Vr Okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Re:

Berichtdoor KevinB » Za Mar 03, 2012 12:54 am

Ozes schreef:
KevinB schreef:Het is geen zwaar vergrijp, maar het toont wel aan dat ze geen enkel respect hebben voor Nederlanders/niet-marokkanen anders en voor iemand anders spullen/eigendom. Die kerels hebben geen scrupules om dingen van anderen te nemen voor hun eigen genot. Nu is het een flesje deodorant, de volgende keer gaat het om veel waardevollere dingen. Misschien doen die gasten dat ook al wel . Ik vind het ook om misselijk van te worden, Leader.


aangepast


Bedankt voor die aanpassing, Ozes. Je hebt natuurlijk gelijk... maar je kan er ook niet-moslims van maken. Ook iemand van Marokkaanse afkomst die verkiest uit de islam te stappen... nou ja, dat weten we allemaal wel. Ongelovigenhaat is een van de voornaamste pijlers van de islam.

Wilders is zondermeer een genie. De enige kans die links nog heeft om hem de mond te snoeren is hem vermoorden.


Dat idee zal helaas ergens wel de ronde doen. Dat hij maar héél goed beveiligd wordt.

mercator
Berichten: 19014
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Re:

Berichtdoor mercator » Za Mar 03, 2012 1:29 am

KevinB schreef:[Dat idee zal helaas ergens wel de ronde doen. Dat hij maar héél goed beveiligd wordt.

Hij wordt beveiligd door zijn eigen vijanden.
Filip de Winter loopt gewoon op straat rond in Antwerpen omdat hij weet dat politiebescherming de bevelen krijgt vanuit het multikul establishment.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: Zo Sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Alba » Zo Mar 04, 2012 2:49 pm

Als je zou proberen om wat Geert Wilders allemaal beweert met argumenten onderuit te halen, dan kun je niet anders concluderen dan dat hij gelijk heeft. Mijn stem heeft hij hoe dan ook. Het valt gewoon op dat de (linkse) media en andere partijen alleen maar bezig zijn om alles wat de PVV en Geert Wilders zeggen of doen, zwart te maken en af te fikken. Als je jezelf niet verdiept in datgene waar hij tegen strijdt, dan krijg je een heel ander beeld.
Onlangs nog een discussie met mijn man over wat Wilders had gezegd over Albayrak, dat ze beter premier van Turkije kon worden. Ik vond het een uitspraak waar ik achter kan staan. Mijn man eerst niet, maar toen ik hem wat meer informatie gaf over dat moslims in eerste instantie lid zijn van de umma en pas daarna een nationaliteit hebben (Turks) en daarna heel misschien Nederlander, ging hij wel anders kijken. Kennis is nodig om te begrijpen hoe groot het gelijk is van Geert Wilders. Ik kom nu ruim 5 jaar op deze website en heb veel stukken met walging gelezen, omdat het aantoont wat islam en islamisering daadwerkelijk betekenen. En daarom ben ik een PVV-stemmer.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Scarlatti » Zo Mar 04, 2012 3:35 pm

http://burgerjournalisten.wordpress.com ... -branding/
Scarlatti Bombatti zegt:
04/03/2012 om 13:22
Gràndioos! Ik had het zèlf kunnen schrijven! Geert is ècht precies zoals hier is beschreven en mensen zoals ‘Guido’ geven duidelijk blijk niet gehinderd te worden door ook maar énige kennis van zaken…
hetgeen bedroevend is…

(Wie is de auteur van dit artikel? Kan het nergens vinden bij de bron...)
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Eliabe » Zo Mar 04, 2012 4:17 pm

Ik zag het stukje ook bij "nujij" staan. Wat een reacties daar zeg. Ik ga toch ernstig twijfelen aan het intellect van Nederland. Bij een beetje doordenken kan dat ook niet anders.
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Scarlatti » Zo Mar 04, 2012 7:23 pm

oh dank je wel Eliabe, ik ga daar dus niet eens kijken dan! Ik ben dat domme volk zoooo kots en kots beu!!!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Eliabe
Berichten: 3982
Lid geworden op: Di Mei 12, 2009 8:11 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Eliabe » Zo Mar 04, 2012 7:41 pm

Scarlatti schreef:oh dank je wel Eliabe, ik ga daar dus niet eens kijken dan! Ik ben dat domme volk zoooo kots en kots beu!!!

Het artikel heeft inmiddels al 420 reacties en 14 stemmen. Het artikel had al bij "best gewaardeerd" moeten staan. Heb het ernstig vermoeden dat ze bij nujij dit bewust tegen houden. Zo zie je maar hoe corrupt de linkse mens is.
God schiep mens en dier, maar welke idioot bracht de islam hier?

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7804
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor xplosive » Ma Mar 05, 2012 2:48 am

Eliabe schreef:Zo zie je maar hoe corrupt de linkse mens is.

Ik maak ernstig bezwaar tegen deze generalisatie. Zijn alle linkse mensen volgens jou corrupt?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor Scarlatti » Ma Mar 05, 2012 10:48 am

De auteur is Bert Jansen, ik kreeg bericht van hem zelf er over.

@xplosive

vind je dit niet wat 'muggenzifterig'?? Jij weet toch best wel met jouw vaak overduidelijke helderheid en intelligentie hoe je dit zou 'moeten/kunnen' interpreteren?!

Ik zal je iets vertellen waar ik niet erg trots op ben.... Mijn oudste dochter is helaas 'links' naar ze zegt en dr stemmen op de sp tegenwoordig... maar of zij corrupt is?? ach... wie weet àlles van een ànder?? Ik vind het wel heel verontrustend dat iig 'linksen' zooolang met de ogen en oren dicht kunnen leven ondanks dat ze iets zouden 'kunnen' zien àls zij deze berichten zouden kennen... ik weet v mijn oudste dat zij nagenoeg geen kranten meer leest, amper nr t nieuws kijkt, zich niet verdiept in de doelstelling vd koran want 'alsof de christenen, de kruisvaarders... etc etc etc' je kent de riedel wel....ik 'mag' er dan ook niet meer over praten 'want jij bent racistisch en discriminerend' waarop ik de definitie vdie 2 begrippen nogmaals heb uitgelegd en gevraagd of ze überhaupt op school ooit opgelet had?
Het valt mij op dat 'linksen' al snel beginnen met 'die arme mensen die zichzelf vermoorden door de PVV omdat ze geen pgb meer zouden krijgen, niet te eten meer hebben... en ook heel snel 'persoonlijk gemenig' ineens naar 'jou' worden als je dat durft te weerleggen... dan ben JIJ ineens een rijke stinkert etc etc etc....

het moet gezegd dat ik ook niet àlle rechtse figuren verlicht vind bij tijd en wijle maar het gaat er om dat 'de linkse' al bij voorbaat in de stress en aanval schiet zodra zij denken dat zij in hun portemonnee worden gepakt.... maar die rijke stinkerts dat zijn de grote schoften in hun ogen, de racisten, de discrimineerders met hun 'dikke' auto's en hun 'patserige huizen' etc etc... AFGUNST! Pure jaloezie! Echt weerzinwekkend en die willen doen alsof zij 'nobel' zijn en 'strijden voor de zwakkere onder ons'??? Kom nou toch! ZIJ hebben alleen zèlf niet wat die in hun ogen 'rijke stinkert' wel vergaard heeft inmiddels, mag ook wel gezien de inzet en de leeftijd over het algemeen (uiteraard heb ik t niet over de rijke criminelen dus de onderwereld, maar wàt about de regeringsfiguren, de slechte ministers/ambtenaren/burgemeesters/hun gades/hun vrienden...)

Linxen willen graaaag gezien worden als do-gooders, maar ze zijn het voor zichzèlf in de hoop er zèlf beter van te worden en heeeel vaak zijn het 'beroeps klagers, zeikertjes en afgunstigen die niet te veel zelf willen doen dan lekker leven en zich vooral nergens druk over maken dan over die slechterikken vd PVV... trieste figuren maaaaar zoals gezegd... die zitten ook helaas bij rechts... denk aan de jazz muzikant vd vvd om er maar ff eentje te noemen alvast....)
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20177
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor King George » Ma Mar 05, 2012 12:05 pm

Alba schreef:Als je zou proberen om wat Geert Wilders allemaal beweert met argumenten onderuit te halen, dan kun je niet anders concluderen dan dat hij gelijk heeft. Mijn stem heeft hij hoe dan ook. Het valt gewoon op dat de (linkse) media en andere partijen alleen maar bezig zijn om alles wat de PVV en Geert Wilders zeggen of doen, zwart te maken en af te fikken. Als je jezelf niet verdiept in datgene waar hij tegen strijdt, dan krijg je een heel ander beeld.
Onlangs nog een discussie met mijn man over wat Wilders had gezegd over Albayrak, dat ze beter premier van Turkije kon worden. Ik vond het een uitspraak waar ik achter kan staan. Mijn man eerst niet, maar toen ik hem wat meer informatie gaf over dat moslims in eerste instantie lid zijn van de umma en pas daarna een nationaliteit hebben (Turks) en daarna heel misschien Nederlander, ging hij wel anders kijken. Kennis is nodig om te begrijpen hoe groot het gelijk is van Geert Wilders. Ik kom nu ruim 5 jaar op deze website en heb veel stukken met walging gelezen, omdat het aantoont wat islam en islamisering daadwerkelijk betekenen. En daarom ben ik een PVV-stemmer.


En zo zijn er meerdere redenen om PVV te (blijven) stemmen. Ook ik stem de volgende keer weer PVV. Dat betonrot politieke correctheid en al die maatschappelijke gevolgschade kunnen we slechts tenietdoen middels een lange mars met een rechte rug en hierin kunnen we niet bij gebrek aan ruggegraat vroegtijdig afhaken. Want het gaat om Nederland!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

mercator
Berichten: 19014
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor mercator » Ma Mar 05, 2012 12:18 pm

Scarlatti schreef:Linxen willen graaaag gezien worden als do-gooders, maar ze zijn het voor zichzèlf in de hoop er zèlf beter van te worden en heeeel vaak zijn het 'beroeps klagers, zeikertjes en afgunstigen die niet te veel zelf willen doen dan lekker leven en zich vooral nergens druk over maken dan over die slechterikken vd PVV... )

Het overduidelijkst zie je dat bij onze vakbonden. Onder het mom van dure woorden als solidariteit en arbeidersrechten is het hen er alleen maar om te doen om HUN voordeeltjes en portemonnee te spekken, zoveel mogelijk vangen om zo weinig mogelijk uit te richten kort gezegd. Dat een ander-nochtans ook een "arbeider"-daar hinder en inkomensverlies door lijdt kan hen niks verdommen. Zo zit links in elkaar, afgunst is het pure afgunst. Een beetje zoals moslims in hun haat tegen het Westen. Daarom ook dat die 2 elkaar zo goed kunnen vinden.

En wat dan helemaal zo maf is, is dat links vindt dat een ondernemer een soort "plicht" zou hebben om zijn werknemers vet te mesten. Het resultaat zien we hier in W Europa: alle industrie trekt weg in sneltreinvaart en de werkloze arbeiders vinden dat dat de "schuld is van de kapitalisten". Als buitenlandse ondernemer zou ik W Europa helemaal links laten liggen en mijn bedrijf opzetten in Polen of Brazilië.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7804
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor xplosive » Di Mar 06, 2012 5:41 am

Scarlatti schreef:De auteur is Bert Jansen, ik kreeg bericht van hem zelf er over.

@xplosive

vind je dit niet wat 'muggenzifterig'??

Nee, want het schept een onjuist beeld.

Scarlatti schreef:Jij weet toch best wel met jouw vaak overduidelijke helderheid en intelligentie hoe je dit zou 'moeten/kunnen' interpreteren?!

Dat dan weer wel (althans, dat vermoed ik), maar dan nog vind ik de benaming 'linksen' onjuist. Ik zou dergelijke mensen in dit verband liever betitelen als 'ongenuanceerd denkenden' of 'sterk bevooroordeelden'. Bovendien is niet iedereen een 'goede verstaander'.

Scarlatti schreef:Ik zal je iets vertellen waar ik niet erg trots op ben.... Mijn oudste dochter is helaas 'links' naar ze zegt en dr stemmen op de sp tegenwoordig... maar of zij corrupt is?? ach... wie weet àlles van een ànder?? Ik vind het wel heel verontrustend dat iig 'linksen' zooolang met de ogen en oren dicht kunnen leven ondanks dat ze iets zouden 'kunnen' zien àls zij deze berichten zouden kennen... ik weet v mijn oudste dat zij nagenoeg geen kranten meer leest, amper nr t nieuws kijkt, zich niet verdiept in de doelstelling vd koran want 'alsof de christenen, de kruisvaarders... etc etc etc' je kent de riedel wel....ik 'mag' er dan ook niet meer over praten 'want jij bent racistisch en discriminerend' waarop ik de definitie vdie 2 begrippen nogmaals heb uitgelegd en gevraagd of ze überhaupt op school ooit opgelet had?
Het valt mij op dat 'linksen' al snel beginnen met 'die arme mensen die zichzelf vermoorden door de PVV omdat ze geen pgb meer zouden krijgen, niet te eten meer hebben... en ook heel snel 'persoonlijk gemenig' ineens naar 'jou' worden als je dat durft te weerleggen... dan ben JIJ ineens een rijke stinkert etc etc etc....

Heel herkenbaar, maar ik zou 'linksen' graag willen vervangen door een andere term.

Scarlatti schreef:maar het gaat er om dat 'de linkse' al bij voorbaat in de stress en aanval schiet zodra zij denken dat zij in hun portemonnee worden gepakt.... maar die rijke stinkerts dat zijn de grote schoften in hun ogen, de racisten, de discrimineerders met hun 'dikke' auto's en hun 'patserige huizen' etc etc... AFGUNST! Pure jaloezie!

Niet alle linkse mensen laten zich leiden door jaloezie (rechts stokpaardje) of denken zo ongenuanceerd. Een genuanceerd links denkend mens gunt een ander best wel wat en ook meer dan zichzelf, mits (en nou komt het) de rijkere enige consideratie toont voor de minder bedeelde en deze niet met een hautaine of arrogante (laat staan mensonterende) houding tegemoet treedt.

Scarlatti schreef:Echt weerzinwekkend en die willen doen alsof zij 'nobel' zijn en 'strijden voor de zwakkere onder ons'??? Kom nou toch! ZIJ hebben alleen zèlf niet wat die in hun ogen 'rijke stinkert' wel vergaard heeft inmiddels, mag ook wel gezien de inzet en de leeftijd over het algemeen (uiteraard heb ik t niet over de rijke criminelen dus de onderwereld, maar wàt about de regeringsfiguren, de slechte ministers/ambtenaren/burgemeesters/hun gades/hun vrienden...)

Linxen willen graaaag gezien worden als do-gooders, maar ze zijn het voor zichzèlf in de hoop er zèlf beter van te worden en heeeel vaak zijn het 'beroeps klagers, zeikertjes en afgunstigen die niet te veel zelf willen doen dan lekker leven en zich vooral nergens druk over maken dan over die slechterikken vd PVV... trieste figuren

Deze schets is (met alle respect) wat mij betreft veel te zwart-wit en te ongenuanceerd.

Scarlatti schreef:trieste figuren maaaaar zoals gezegd... die zitten ook helaas bij rechts... denk aan de jazz muzikant vd vvd om er maar ff eentje te noemen alvast....)

Je bedoelt zeker wijlen Hans Dijkstal. Dat was wat mij betreft een triest figuur, inderdaad.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 19014
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Geert Wilders = een genie en een rots in de branding

Berichtdoor mercator » Di Mar 06, 2012 10:12 am

xplosive schreef: Een genuanceerd links denkend mens gunt een ander best wel wat en ook meer dan zichzelf, mits (en nou komt het) de rijkere enige consideratie toont voor de minder bedeelde en deze niet met een hautaine of arrogante (laat staan mensonterende) houding tegemoet treedt.
.

Wat moet de "rijkere" dan precies doen opdat de links denkende mens zich beter zou voelen :D ? Is het voldoende om te zeggen "sorry dat ik wat meer centen heb dan jij "? Je zal wel merken dat het net hetzelfde is als de wrok van zwarten tegen blanken. Slachtoffercultus is het, niks anders.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel


Terug naar “Topics allerhande”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten