Amnesty International

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 40146
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door moslims

Berichtdoor Pilgrim » Za Jun 15, 2013 5:24 pm

Imam el-Forkani helpt Amnesty bij het liegen over de Islam

Posted on 15 juni 2013

Afbeelding
Imam el-Forkani

Het was een ontluisterende vertoning die woensdagavond 12 juni 2013 in een Amsterdams zaaltje. Studenten van de Universiteit van Amsterdam hadden een “debat” georganiseerd over “islamofobie” en de belangrijkste vraag die in dat kader aan de orde kwam, luidde of islam en mensenrechten samen konden gaan. Tsja, wie dat nu nog niet weet is dommer of kwaadwillender dan iemand die rond 1935 een “debat” organiseerde rond de vraag of het Nazisme en de individuele vrijheid een vanzelfsprekende combinatie zouden kunnen zijn. Het “debat” vond overigens plaats onder de vlag van mensenvriendenclub Amnesty International.

Op het verhoginkje voor een gehoor van zo’n 25 studenten zaten drie debatanten. Een vierde, een zekere Okay Pala van Hizb-ut-Tahrir was niet komen opdagen. Wie wil weten wie deze hystericus is moet dit vier minuten-filmpje even bekijken. Hier staat een interview met hem. Mijn persoonlijke vermoeden is dat er onderling overleg is geweest tussen de andere islamitische gast Yassine el-El-Forkani en deze Okay Pala en dat el-Forkani heeft gezegd: “Kijk, we zitten volgens mij nog in de Mekkaanse fase in Nederland en jij doet alsof we al in de Medinese fase zitten. Laat mij liever dit klusje alleen opknappen. Jouw tijd komt nog wel.” Zoiets.

Mekkaanse fase en Medinese fase? De Mekkaanse is die waarin moslims nog liegen en bedriegen en zich vredelievend voordoen omdat ze nog te zwak zijn om het hun ware gezicht te tonen. Dat gebeurt in de Medinese fase, waarin openlijk geweld wordt gepleegd en wordt gemoord.

Maar Yassine el-Forkani was dus wel aanwezig. Hier is hij te bezichtigen in een aflevering van DWDD met zijn grote vriend Felix Rottenberg. Zullen we de redactie van DWDD de introductie van el-El-Forkani laten verzorgen?

“Yasin el-Forkani is een (jongeren)imam uit Slotervaart. Hij kijkt met een Westerse geest naar de teksten in de Koran en preekt als een van de weinigen in het Nederlands in moskeeën in heel Nederland, waarbij hij zich richt op maatschappelijke thema’s. Daarbij adviseert hij scholen en overheden bij integratievraagstukken. El-Forkani komt uit een Marokkaanse imamfamilie, groeide op in Heerhugowaard en bezocht van zijn achtste tot zijn veertiende een Koranschool in Marokko.”

Verder weet ik van el-Forkani dat hij de “imam” is van “de Blauwe Moskee” en dat hij in dat “debat” die avond erin slaagde om geen enkele zin uit te spreken zonder daarin een hele of halve leugen te verpakken. Die leugen vervolgens ook echt vinden, is overigens niet gemakkelijk, want de meeste taal die el-Forkani uitslaat is een mist van vaag gezwatel. Maar el-Forkani is lichtgetint en dus stellen linkse mensen hun eisen navenant bij. Ik vind dat racistisch. Maar wie ben ik?

Als je lang luistert naar de priesterlijke wartaal van imam el-Forkani krijg je overigens toch een kern-mistflard te pakken. Ik althans wel. En ik meen die kern te ontwaren in de meest Koninklijke van alle perversies: de islam is alleen maar af en toe boos omdat de mensen zo naar doen tegen de islam. “Uitsluiting” en “discriminatie”: u kent het wel.

De tweede spreker was Dr. Egbert Harmsen, een man zonder eigenschappen die bij mij een grafschrift in herinnering bracht. Het gaat om een parel uit de reeks grafteksten van Multatuli:

De man die hier begraven leit,
Stak uit in onuitstekendheid.


De levende dode Egbert Harmsen slaagde erin uitsluitend lege clichés in het midden te brengen in de trant van “waarom kunnen we niet allemaal aardig zijn tegen elkaar”. Zouden die studenten dat nu niet door hebben? Is de kritische geest zo diep begraven? Ik vrees van wel. De pensée unique heerst aan onze universiteiten. “Kritische geest” betekent tegenwoordig dat je de NRC-versies van de wereldproblemen nablaat. Al het andere staat je carrière maar in de weg.

Afbeelding
Doctor Egbert Harmsen

Behalve ik was er nóg minstens één normaal mens aanwezig: professor Hans Jansen had toch weer de moed opgebracht om te pogen zijn kennis over de islam te delen met de aanwezigen. Hulde! Waar haalt een mens de energie vandaan!

Er was ook een tweekoppig multicultureel presentatieteam: een zeer waarschijnlijk Marokkaanse knulletje dat uitgekozen scheen op zijn lieflijke uitstraling en een blonde Hollandse jongedame die dat compenseerde door een lompheid die misschien voor zakelijk moest doorgaan. In elk geval waren ze niet geselecteerd op kennis over de islam. Met name van de donkere kanten van de islam – kan iemand eigenlijk eens de lichte kanten opsommen? – moord, marteling, racisme en onderdrukking, waren ze blijkbaar niet op de hoogte. Maar goed, het waren dan ook UvA-studenten en vertegenwoordigers van Amnesty International:

De student die hier begraven leit
Stak uit in onnozele onwetendheid.


Een andere klassieke tekst die mij te binnen schoot bij het aanschouwen van deze verdedigers van de islam was de wonderschone verzuchting van Gerard Reve: “Was het maar oorlog.” Waarop ik dan aanvul: want dan konden we ze te lijf.

De beschaafde lezer die al jaren braaf doneert aan Amnesty International zal mij grof vinden. Maar deze lezer houd ik voor: er is niets grover dan het vuige liegen en het regelrechte bedrog van doctor Harmsen en imam el-Forkani. Vooral el-Forkani is goed in glashard liegen. Zo zei de imam meerdere malen en zonder voorbehoud dat het in de islam aan moslims is toegestaan om de islam de rug toe te keren en bijvoorbeeld christen te worden. Godsdienstvrijheid in de islam! Hij zei het gewoon! Keihard! En het verbijsterende was dat de zaal dat pikte. Alsof ze nog nooit iets gelezen hadden over de islam.

“Dé islam bestaat niet”, zei el-Forkani.
Dat is een altijd weer terugkerende debattruc van moslims.
Dus zei ik met harde stem vanuit het publiek:
“Dat zijn de 57 landen van de OIC niet met je eens!”
Het was niet mijn eerste interruptie en een zaalwachter kwam vervolgens naast mij staan en verzocht mij de zaal te verlaten.
“Dat doe ik niet”, zei ik.
Hij keek vertwijfeld en ik vond dat ik hem moest helpen.
“Bel de brandweer”, zei ik.
Achter mij zaten een paar schapen die aan de Uva studeren.
“Wat bent u toch onaardig mijnheer! Je zou er moslima van worden.”
“Moet je doen. Misschien kan je de vierde vrouw van el-Forkani worden.”

Ik weet niet meer precies hoe el-Forkani de megaleugen formuleerde, maar het kwam hier op neer: “Mijn islam is heel vredelievend en huldigt exact dezelfde waarden als de Westerse Joods-Christelijke traditie.”

Ik meen dat het op deze leugen was dat een medestrijdster iets vanuit het publiek in het midden wilde brengen. Was het iets over de ondertekening van de mensenrechten door een aantal islamitische landen met slecht één voorbehoud: “voor zover niet in strijd met de Sharia”? Hoe dan ook: de zaalmeester meende de dame in kwestie tot vertrek te moeten aansporen door haar geniepig heel hard in haar bovenarm te knijpen. Aldus werd leugenaar el-Forkani door onze faciliteerders en collaborateurs in bescherming genomen.

Een variant op de dé-islam-bestaat-niet-leugen is de stelling dat ook de Sharia enorm veel verschillende gezichten en scholen kent en dat er beslist een Sharia bestaat die hartstikke lief is. Je zou de UvA-studentjes toch werkelijk eens mee moeten slepen naar de plaatsen op aarde waar de islam het voor het zeggen heeft. Dat is trouwens niet eens nodig. Je zou denken dat in de moderne tijd waarin iedereen alles kan bekijken op zijn computer alle mensen, en zeker studenten, doordrongen zouden zijn van het niet te ontkennen feit dat overal waar islam de baas is wreedheid en onrecht eveneens heersen. En als ze niet op een oliebel zitten, heerst er ook armoede. Geen grotere mensenrechten-schenners dan islamieten. Maar nee hoor, die studentjes geloven zo maar in het wilde weg dat de islam heel goed te verenigen is met de Mensenrechten. Feiten hebben geen invloed op het denken van deze kinderen. Onvoorstelbaar. Zo dom als een UvA-studente – het zijn veelal meisjes – moet een staande uitdrukking worden.

Onze ordeverstorende bijdrage, de vaststelling dat de OIC schijt heeft aan de Mensenrechten, leidde niet tot een erkenning van ongelijk bij doctor Harmsen noch bij imam el-Forkani. Welles, nietes! Het weerspreken van leugens is in zo’n “debat” een onmogelijke opgave. Wie in een gesprek bereid is te liegen, heeft een geweldige voorsprong op de eerlijke deelnemers aan het gesprek. En dat is wat moslims en hun faciliteerders voortdurend doen: glashard liegen.
Enkele punten die Hans Jansen naar voren bracht wil ik met u delen. In de eerste plaats het antwoord van Hans op de openingsvraag van de Amnesty-studentjes of er in Nederland “islamofobie” bestaat.
“Islamofobie”, verduidelijkten de studentjes, “is angst voor de islam”.
Jansen dacht een paar seconden na en zei:
“Nee, Nederlanders zijn beslist niet bang voor de islam.”
Tsja, daar wisten de andere panelleden en de gespreksleiders even geen raad mee.
Temeer daar niets in de houding of intonatie van Jansen verried of hij dat gebrek aan angst terecht of onterecht vond.

Hans stelde enkele gerichte vragen aan el-Forkani die daarop eenvoudigweg weigerde te antwoorden. Presentator en presentatrice vonden het niet nodig op een antwoord aan te dringen. Stel je voor, een lichtgetinte imam in het nauw brengen: dat kán natuurlijk niet! Geniet even mee.

Hans Jansen (in mijn woorden):

“De Mekkaanse Koran verschilt van de Medinese Koran. In de Mekkaanse periode is Mohammed in de minderheid en stelt hij zich dienovereenkomstig op. Zo wordt in koran 16:67 gesteld dat wijn een goede drank is. Kent u deze soera? Klopt het wat ik zeg?”

El-Forkani weigert dan botweg te antwoorden.
Boem!
Gewoon weigeren te antwoorden!
En geen enkele aandrang om aan te dringen op een antwoord bij de Amnesty-moderators.

Waarom weigerde el-Forkani te antwoorden? Omdat naar waarheid antwoorden een erkenning zou zijn van het dubbele gezicht van de koran. De Mekkaans verzen in de Koran instrueren de moslims hoe te liegen zolang zij in de minderheid zijn. Maar de Medinese verzen in Koran schrijven de juiste houding voor als de macht van de moslims toeneemt: vijanden van de islam vermoorden. In absolute zin gaan Medinese verzen boven Mekkaanse verzen. Dat is het principe van de abrogatie in de islam. El-Forkani weet dat maar al te goed. Maar dat kan niet duidelijk worden gemaakt want hij weigert te antwoorden, hierin gesteund door de UvA-Amnesty-moderatortjes. De aanwezige studentjes hadden hier een heel belangrijk inzicht in de dubbele moraal van de islam kunnen krijgen, maar het is ze niet gegund. En hoe komt dat? Dat komt omdat Amnesty pro-islam is. Moeilijker is het niet.

Jansen brengt inzake het al dan niet voorkomen van “islamofobie” naar voren dat de Koran islamofobie, in de zin van angst voor moslims, dwingend oplegt in Soera 3:151 ”Wij zullen de ongelovigen angst aanjagen”. Soera 8:60 kan er ook wat van met de opwekking: “Breng alles in gereedheid dat u hebt aan gewapende kracht zodat je de vijanden van Allah zo bang mogelijk maakt”.

El-Forkani grijpt dan naar de volgende twee standaardleugens in “debatten” met moslims: Eerste standaard leugen: “Zo staat het er niet/u hebt het niet goed vertaald.”
Tweede standaard leugen: “U negeert de context.”
Altijd hetzelfde.
Standaard-repertoire.
En er zijn standaard-ontzenuwingen van dat gelieg, die ik hier even buiten beschouwing laat.
Je zou denken dat de moderators hiervan op de hoogte zijn en zorgen dat iemand, Hans Jansen bijvoorbeeld, kans krijgt een weerlegging te formuleren.
Nee, doen ze niet.
Want ze zijn pro-islam.
Echt Amnesty: steun de beulen en de moordenaars!

Dat elke dag vrome moslims met een beroep op 3:151 (en vele andere koranverzen) anderen vermoorden en martelen maakt voor el-Forkani en voor Amnesty International niet uit. El-Forkani weet dat de moordenaars en beulen prima moslims zijn die zich keurig gedragen naar de Medinese omstandigheden. Amnesty kijkt glimlachend toe hoe overal in de wereld christenen aan stukken worden gehakt door moslims en werkt er graag aan mee dat we ook in Nederland zo vlot mogelijk de Medinese situatie zullen bereiken.

Een debat in de zin van een uitwisseling van ideeën en opvattingen, ontstaat zo natuurlijk niet. Ik persoonlijk raak er steeds meer en meer van overtuigd dat debatteren met moslims principieel niet mogelijk is.

Nog eens komt Hans Jansen met een voorbeeld over de moslimse moraal en de problemen die deze moraal mogelijk zou brengen in enig Westers beschaafd land. Jansen zet uiteen dat het in de Sharia zo geregeld is dat als een kind gedood wordt, alleen de ouders of voogd van het kind hiervan “aangifte” kunnen doen. Waardoor de situatie ontstaat dat als moslimse ouders hun eigen kind eerwraaksgewijze van het leven beroven en hiervan geen aangifte doen, er ook geen vervolging is. Een moslimouder mag volgens de Sharia straffeloos zijn kind doden. Ga het maar eens nalezen in het in de moslimwereld alom gerespecteerde “Sharia-handboek” The Reliance of the Taveller en wel op de pagina’s 583 en 584. Nogmaals: een moslimouder mag zijn kind doden. En dat gebeurt dan ook met zeer grote regelmaat met vooral dochters in de wereld van de islam.

Reactie el-Forkani?

Een stroom woorden waaruit niet valt op te maken wat hij wil zeggen. Een bevestiging van de woorden van Jansen zal het zeker niet geweest zijn. Ja, zo kom je dus niet verder. Wat is dit voor debat? Ja, dit is een typisch debat met een moslim. Je kan beter tegen een steen praten. Die steen laat in ieder geval minder onzin los.

Bij het verlaten van de bijeenkomst worden we nog aangeklampt door een oudere vrouw op krukken die laat weten “zelf ook arabiste te zijn” en die ons verwijt dat wij el-Forkani niet klakkeloos geloofden want “hij was toch heel vriendelijk”. Wie had het ook alweer over de profeet Mohammed als “de glimlachende doder”? Ah ja! Mijnheer Bouyeri in die dreigbrief aan Ayaan die hij met een slagersmes vast stak in de borst van Theo van Gogh.

Wat kan je nog zeggen? Gerard Reve citeren “moedig voorwaarts” en blijven geloven dat deze etterend zweer ooit openbarst. Het zal niet zonder geweld gaan, ben ik bang en dat zal de schuld zijn van de faciliteerders, in dit verhaal twee UvA-Amnesty-schapen en doctor Egbert Harmsen. Ooit zal het moment waarop autochtone Nederlanders moslims te lijf gaan natuurlijk wel aanbreken maar zo ver is het nog niet. De eindeloze aanval op onze voornaamste waarden zal niet eindeloos met geduld ondergaan worden. Dat gaat een keer helemaal mis. Zo keek ik pas in het Rijksmuseum naar een afbeelding die het einde van de gebroeders de Witt toonde. Ik dacht toen: zie wat Nederlanders kunnen aanrichten, zelfs onder Oranje-leiding.

De islam is heilig in de ogen van Amnesty International, zo maakten presentator en presentatrice meerdere malen duidelijk. Zij geloven werkelijk blind in die omdraaiing die zegt dat als “Wilders” nu maar eens zijn mond houdt, de islam zijn ware vredige en tolerante aard kan tonen. El-Forkani beweerde in dit kader zelfs dat er vele aanvallen waren in Nederland op moslims en dat er moskeeën in brand werden gestoken. Het eerste is natuurlijk een totale leugen: er worden in Nederland geen moslims aangevallen. Wel worden er homo’s en Joden aangevallen door moslims. En als er zo’n haathut, moskee genaamd, in brand wordt gestoken dan zou het ook nog eens heel goed kunnen zijn dat het door moslims zelf gebeurt: ongeveer zoals “de Palestijnen” voor zoveel mogelijk slachtoffers onder de eigen bevolking zorgen in de strijd tegen Israël.

Mijn conclusie: Amnesty International ontpopt zich als de beulsknecht van de islam.

Door: Roelf-Jan Wentholt

http://ejbron.wordpress.com/2013/06/15/ ... -de-islam/
Laatst gewijzigd door Pilgrim op Za Dec 07, 2013 3:14 am, 5 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Dutch
Berichten: 3268
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Dutch » Za Jun 15, 2013 5:40 pm

Grandioos artikel!!!!!

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7455
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor xplosive » Za Jun 15, 2013 6:07 pm

Er gingen bij mij direct al alarmbellen rinkelen toen ik 4 jaar geleden las dat directeur Eduard Nazarski van Amnesty International er als de kippen (en één van de eersten) bij was om Geert wilders te veroordelen om zijn kopvoddentaks-voorstel. Toen al dacht ik : "Amnesty International is zwaar geïnfiltreerd door islamisten". Nu wordt dit nog maar weer eens bevestigd. Over beulende islamisten hoor je bij Amnesty International nauwelijks een wanklank. Daar klopt dus iets niet.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Marieke
Berichten: 427
Lid geworden op: Zo Mei 19, 2013 3:54 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Marieke » Za Jun 15, 2013 9:59 pm

Laat ik allereerst zeggen: ik vind het geweldig wat Amnesty International doet! Maar dit is inderdaad heel triest. Zou het kunnen dat daar niet over gepraat wordt omdat ze dan misschien beschuldigd zouden kunnen worden van haat zaaien en/of bepaalde mensen die dit onder de aandacht brengen bedreigd kunnen gaan worden??? :thinking: Want dat is over het algemeen wel een groot probleem!
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...

Marieke
Berichten: 427
Lid geworden op: Zo Mei 19, 2013 3:54 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Marieke » Za Jun 15, 2013 10:04 pm

xplosive schreef:Er gingen bij mij direct al alarmbellen rinkelen toen ik 4 jaar geleden las dat directeur Eduard Nazarski van Amnesty International er als de kippen (en één van de eersten) bij was om Geert wilders te veroordelen om zijn kopvoddentaks-voorstel. Toen al dacht ik : "Amnesty International is zwaar geïnfiltreerd door islamisten". Nu wordt dit nog maar weer eens bevestigd. Over beulende islamisten hoor je bij Amnesty International nauwelijks een wanklank. Daar klopt dus iets niet.

Nou, eerlijk gezegd vind ik die 'kopvoddentaks' (die je trouwens ook beter 'hoofddoekjesbelasting' zou kunnen noemen), ook pure waanzin! Want vergeet niet dat sommige vrouwen gedwongen worden door hun man om een hoofddoek te dragen! Dus dan lost dat niks op, denk ik. Plus dat de moslima's die wél vrijwillig een hoofddoek dragen, met zo'n maatregel niet gaan inzien wat er mis is met de islam. En zich dan alleen maar gediscrimineerd voelen.
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Ozes » Zo Jun 16, 2013 1:46 am

Er zou geen enkele hoofddoek in Nederland rond moeten lopen, ik wil, hoewel ik zelf een xenofoob ben, ook niemand in een KKK-zakdoek zien rondlopen.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Zo Jun 16, 2013 2:26 am

xplosive schreef:Er gingen bij mij direct al alarmbellen rinkelen toen ik 4 jaar geleden las dat directeur Eduard Nazarski van Amnesty International er als de kippen (en één van de eersten) bij was om Geert wilders te veroordelen om zijn kopvoddentaks-voorstel. Toen al dacht ik : "Amnesty International is zwaar geïnfiltreerd door islamisten". Nu wordt dit nog maar weer eens bevestigd. Over beulende islamisten hoor je bij Amnesty International nauwelijks een wanklank. Daar klopt dus iets niet.

Ik zie het iets anders. Amnesty is een nogal (lees: extreem) linkse organisatie. Dat zijn ze altijd al geweest, vanaf het moment dat ze begonnen. De beste manier, waarschijnlijk de enige manier, om het proletariaat te vestigen is grootschalige onrust en economische chaos. Als westerse landen in vrede en veiligheid leven kunnen ze dat vergeten. Wat doe je dan als het communisme op haar gatje is gevallen? Dan zoek je een andere groep op. Vandaar hun omarming van het mohammedanisme.

Verder is het bijzonder eenvoudig om huilie huilie te doen: Westerse landen hebben een rechtssysteem, en moeten derhalve rekening houden met Amnesty. Je kan de revolutie daar gemakkelijk afdwingen via de rechter en de media. Ze kunnen even veel aandacht geven aan gevallen in dictatoriale mohammedaanse landen, maar die trekken zich daar simpel weg geen bal van aan. De verhouding 1 zaak in Nederland (gevangene wordt gemarteld, want geen halal chateau briand voor ontbijt) tegenover 1.000.000 zaken in Pakistan, dat interesseert ze veel minder. Ze pakken en Nederland en Pakistan aan, dus er is geen sprake van een voorkeursbeleid.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Zo Jun 16, 2013 2:32 am

Marieke schreef:Nou, eerlijk gezegd vind ik die 'kopvoddentaks' (die je trouwens ook beter 'hoofddoekjesbelasting' zou kunnen noemen), ook pure waanzin! Want vergeet niet dat sommige vrouwen gedwongen worden door hun man om een hoofddoek te dragen! Dus dan lost dat niks op, denk ik. Plus dat de moslima's die wél vrijwillig een hoofddoek dragen, met zo'n maatregel niet gaan inzien wat er mis is met de islam. En zich dan alleen maar gediscrimineerd voelen.


Klopt. Dat was een uitglijder van de bovenste orde. Had Wilders het goed gedaan, dan had hij aan het einde van het debat gezegd: gefopt! Ik wilde eens weten hoe gemakkelijk linkse partijen zich uit de tent laten lokken. Een ervaren politicus zoals hij moet gewoon weten dat het klimaat er niet rijp voor is. Nog afgezien van de ontzettend imbeciele bewoording.

Hetgeen laat zien dat ook Wilders maar een gewoon mens is.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7455
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor xplosive » Zo Jun 16, 2013 6:22 am

Marieke schreef:Nou, eerlijk gezegd vind ik die 'kopvoddentaks' (die je trouwens ook beter 'hoofddoekjesbelasting' zou kunnen noemen), ook pure waanzin! Want vergeet niet dat sommige vrouwen gedwongen worden door hun man om een hoofddoek te dragen! Dus dan lost dat niks op, denk ik. Plus dat de moslima's die wél vrijwillig een hoofddoek dragen, met zo'n maatregel niet gaan inzien wat er mis is met de islam. En zich dan alleen maar gediscrimineerd voelen.

Tsja, je moet iets doen om de radicale islam terug te dringen. En natuurlijk was het de bedoeling om de mannen te laten betalen voor het willen dwingen van vrouwen om zich verstoppen onder tentdoek. Er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan zo'n voorstel en de nadelen daarvan hadden rustig besproken kunnen worden. In plaats daarvan werd Geert Wilders onevenredig zwaar aangevallen en direct verketterd. Dat bedoel ik. De gretigheid waarmee Amnesty International dit deed wekte bij mij direct argwaan.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7455
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor xplosive » Zo Jun 16, 2013 6:38 am

H.Numan schreef:Klopt. Dat was een uitglijder van de bovenste orde. Had Wilders het goed gedaan, dan had hij aan het einde van het debat gezegd: gefopt! Ik wilde eens weten hoe gemakkelijk linkse partijen zich uit de tent laten lokken.

Dat had ook geen goede indruk gemaakt, want om op die manier tijd te verspillen in de Tweede Kamer wordt ook niet in dank afgenomen. Geert Wilders zou dan nog jaren achtervolgd zijn geweest met zijn fopvoorstel.

Het voorstel van Geert Wilders was niet voldoende goed doordacht. Maar in plaats van hem te verketteren had de achterliggende motivatie (namelijk het terugdringen van hondsbrutaal en crimineel moslimgedrag) positief opgepakt kunnen worden en had er een beter voorstel uitgewerkt kunnen worden. En laten we eerlijk wezen : de groei van het aantal verplichte verpakkingen overstijgt de groei van het aantal moslims ruimschoots. En dat betekent dat de radicalisering onder moslims schrikbarend toeneemt, want die verpakkingen worden als vlaggestokken van de islam gebruikt (en niet vooral door vrouwen, maar vooral door mannen).
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18585
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor King George » Zo Jun 16, 2013 7:02 am

xplosive schreef:
H.Numan schreef:
Marieke schreef:Nou, eerlijk gezegd vind ik die 'kopvoddentaks' (die je trouwens ook beter 'hoofddoekjesbelasting' zou kunnen noemen), ook pure waanzin! Want vergeet niet dat sommige vrouwen gedwongen worden door hun man om een hoofddoek te dragen! Dus dan lost dat niks op, denk ik. Plus dat de moslima's die wél vrijwillig een hoofddoek dragen, met zo'n maatregel niet gaan inzien wat er mis is met de islam. En zich dan alleen maar gediscrimineerd voelen.


Klopt. Dat was een uitglijder van de bovenste orde. Had Wilders het goed gedaan, dan had hij aan het einde van het debat gezegd: gefopt! Ik wilde eens weten hoe gemakkelijk linkse partijen zich uit de tent laten lokken. Een ervaren politicus zoals hij moet gewoon weten dat het klimaat er niet rijp voor is. Nog afgezien van de ontzettend imbeciele bewoording.

Hetgeen laat zien dat ook Wilders maar een gewoon mens is.


Dat had ook geen goede indruk gemaakt, want om op die manier tijd te verspillen in de Tweede Kamer wordt ook niet in dank afgenomen. Geert Wilders zou dan nog jaren achtervolgd zijn geweest met zijn fopvoorstel.

Het voorstel van Geert Wilders was niet voldoende goed doordacht. Maar in plaats van hem te verketteren had de achterliggende motivatie (namelijk het terugdringen van hondsbrutaal en crimineel moslimgedrag) positief opgepakt kunnen worden en had er een beter voorstel uitgewerkt kunnen worden. En laten we eerlijk wezen : de groei van het aantal verplichte verpakkingen overstijgt de groei van het aantal moslims ruimschoots. En dat betekent dat de radicalisering onder moslims schrikbarend toeneemt, want die verpakkingen worden als vlaggestokken van de islam gebruikt (en niet vooral door vrouwen, maar vooral door mannen).


Wie het debat beter had gevolgd, had kunnen weten dat hij de kopvoddentax opteerde als vergelijkingsmateriaal tussen al die belachelijke nieuwe en hogere belastingen doe het kabinet Bos-Balkenende het volk trechterden. Weinig mensen zijn zich er overigens van bewust dat in Islam beschavingen andersdenkenden een Dhimmy belasting moeten betalen.

We mogen ook gerust onder ogen zien dat onder die hoofddoek vaak een grote minachting schuil gaat richting Nederland, ons land. Het land dat hen heeft voorzien van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen en allerlei andere overvraagde gedwongen solidariteit.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18585
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor King George » Zo Jun 16, 2013 9:13 am

Ik heb Amnesty International altijd al als (gesubsidieerde) apolegeten van het "Weg met ons!"-denken gezien en terecht. En dikwijls zijn zij eenzijdig, partijdig en selectief verontwaardigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Zo Jun 16, 2013 9:42 am

Ik had vroeger een goede vriend die echt zeer extreem neo nazi was. Hij vond neo zelfs een belediging. Hij was helemaal niks neo! Best een paar biertjes mee gedronken (ik een paar en hij een paar dozijn). Toen vroeg ik hem eens: waarom ondersteunen jullie de grijze wolven en andere mohammedanen? Daar zouden jullie tocht tegen moeten zijn? Nee, zei hij. Wij (de hardcore neo nazis) komen nooit aan de macht als de tijden goed zijn. (We spreken rond 1990.) Alleen als er hele grote problemen zijn, zoals een mega-economische crisis of als er een burgeroorlog dreigt tussen mohammedanen en Nederlanders maken we kans. Anders niet. Dus laat maar flink veel mohammedanen naar Nederland komen! Bij een andere gelegenheid sprak ik met een (ex) zeer actieve linkse activist. Die zei precies hetzelfde. Maar dan uiteraard voor zijn variant van socialisme.

Dat heeft me de ogen geopend. Misschien ben ik iets te paranoïde, maar vanaf dat moment ben ik heel anders tegen clubs als Greenpeace, Medicins sans Frontieres en Amnesty aan gaan kijken. En vooral de milieubeweging. Ze worden allemaal politiek door extreem links ondersteunt, dat is eigenlijk al een weggevertje. Als de SP of GL een club een warm hart toe dragen, dan is er iets flink verkeerd mee.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Manon » Zo Jun 16, 2013 9:42 am

eerlijk gezegd vind ik die 'kopvoddentaks' (die je trouwens ook beter 'hoofddoekjesbelasting' zou kunnen noemen), ook pure waanzin!


Ik vind de benaming "hoofddoekJE" helemaal niet correct. Het is geen doekJE (zakdoekJE) maar een doek van ongeveer één vierkante meter. dat is geen doekJE. Ook niet voor degenen die die benaming als zoethoudertje willen gebruiken.
een handdoekJE is ook geen lap van een verkante meter, dan heet het zelfs badhanddoek. een gastendoekJE is 30X20cm.

Laten we dus niet meegaan in het verkleuterende doekjesverhaal.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Manon » Zo Jun 16, 2013 9:45 am

H.Numan schreef:
xplosive schreef:Er gingen bij mij direct al alarmbellen rinkelen toen ik 4 jaar geleden las dat directeur Eduard Nazarski van Amnesty International er als de kippen (en één van de eersten) bij was om Geert wilders te veroordelen om zijn kopvoddentaks-voorstel. Toen al dacht ik : "Amnesty International is zwaar geïnfiltreerd door islamisten". Nu wordt dit nog maar weer eens bevestigd. Over beulende islamisten hoor je bij Amnesty International nauwelijks een wanklank. Daar klopt dus iets niet.

Ik zie het iets anders. Amnesty is een nogal (lees: extreem) linkse organisatie. Dat zijn ze altijd al geweest, vanaf het moment dat ze begonnen. De beste manier, waarschijnlijk de enige manier, om het proletariaat te vestigen is grootschalige onrust en economische chaos. Als westerse landen in vrede en veiligheid leven kunnen ze dat vergeten. Wat doe je dan als het communisme op haar gatje is gevallen? Dan zoek je een andere groep op. Vandaar hun omarming van het mohammedanisme.

Verder is het bijzonder eenvoudig om huilie huilie te doen: Westerse landen hebben een rechtssysteem, en moeten derhalve rekening houden met Amnesty. Je kan de revolutie daar gemakkelijk afdwingen via de rechter en de media. Ze kunnen even veel aandacht geven aan gevallen in dictatoriale mohammedaanse landen, maar die trekken zich daar simpel weg geen bal van aan. De verhouding 1 zaak in Nederland (gevangene wordt gemarteld, want geen halal chateau briand voor ontbijt) tegenover 1.000.000 zaken in Pakistan, dat interesseert ze veel minder. Ze pakken en Nederland en Pakistan aan, dus er is geen sprake van een voorkeursbeleid.


Vanaf het ogenblik dat Amnesty International akkoord gaat met de bepaling dat de islamitische rechten van de mens ondergeschikt zijn aan de sharia, kan men heel die AI toestand beter naar huis sturen.
Er wordt in die IRVDM zelfs onderscheid gemaakt tussen "moslims" en "mensen". Me dunkt is dat ook niet zo kosher, maar who cares nietwaar. Amnesty International alvast niet.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 40146
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jun 16, 2013 11:41 am

Het waren destijds vooral moslims zelf die bezwaar maakten tegen de term hooddoekJE, omdat dat discriminerend zou zijn. Volgens de moslims moesten we juist hoofddoek zeggen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18585
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor King George » Zo Jun 16, 2013 11:43 am

Ik kan geen kopvod meer zien!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7455
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor xplosive » Zo Jun 16, 2013 12:15 pm

H.Numan schreef:Dat heeft me de ogen geopend. Misschien ben ik iets te paranoïde, maar vanaf dat moment ben ik heel anders tegen clubs als Greenpeace, Medicins sans Frontieres en Amnesty aan gaan kijken. En vooral de milieubeweging. Ze worden allemaal politiek door extreem links ondersteunt, dat is eigenlijk al een weggevertje. Als de SP of GL een club een warm hart toe dragen, dan is er iets flink verkeerd mee.

Ik denk inderdaad dat het "iets" te zwart/wit is. Maar natuurlijk wordt er inderdaad een heleboel flauwekul verkocht. En we moeten niet nalaten om steeds fel de schijnwerpers op die flauwekul te richten. De milieubeweging komt vaak met allerlei flauwekul, maar met sommige milieuzaken wordt wel degelijk de spijker op de kop geslagen. Door alles over één kam te scheren worden we niet wijzer.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: Zo Jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Schepsel » Zo Jun 16, 2013 12:26 pm

Ik snap de aversie jegens milieu niet, dat het broeikaseffect ons niet levend zal koken en de hel zal laten losbarsten betekent niet dat we alles maar moeten kapotmaken en vervuilen, met alle gevolgen voor dier en milieu van dien! Dat het ons mensen ook treft blijkt wel uit de foto's die ik in het milieutopic plaatste, van China, en dat die mensen anoniem voor ons zijn maakt het niet minder erg.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Ozes » Ma Jun 17, 2013 2:37 am

Mijn aversie is tegen de pogingen om internationale, linkse initiatieven waar te maken die onze rechten inperken. Ik ben zeker voor een schoner milieu en vind ook dat conservatieve, nationalistische projecten de voorkeur moeten hebben. Het Tokyo protocol, waar de linkse media Bush voor aan de schandpaal nagelden, blijkt niet te werken. Ik vind dat er betere manieren zijn om dit probleem op te lossen, en die zijn zo tegendraads tegen linkse internationalistische wensen dat conservatieven wel erg dom zijn als ze daar niet snel opkomen.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 17, 2013 9:06 am

Conservatieve mensen hebben geen aversie tegen het milieu. Ze hebben een aversie tegen drammers die onbewezen theorieën als vaststaande feiten presenteren, en mensen die vragen hebben direct doodverven als extreme kapitalisten of neo nazis.

Ander punt is dat de meeste extreme milieu ideeën enorm veel geld kosten, tegen minimale opbrengsten. Wederom, als je daar vraagtekens bij zet ben je een milieuvervuiler, Wildersfanaat en nazi.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7455
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor xplosive » Ma Jun 17, 2013 12:03 pm

H.Numan schreef:Conservatieve mensen hebben geen aversie tegen het milieu. Ze hebben een aversie tegen drammers die onbewezen theorieën als vaststaande feiten presenteren,

Aan de andere kant kun je stellen dat daar waar de aanwijzingen voor het oprapen liggen dat iets slecht is voor het milieu (veeteelt bijvoorbeeld) dat men zich in allerlei bochten wringt om obscure quasi "goed" onderbouwde minderheidsgezichtspunten te vinden die als excuus moeten dienen om een gemakzuchtig destructief gedrag gewoon te kunnen handhaven.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Di Jun 18, 2013 3:26 am

Laten we die discussie even uit de weg gaan, om het onderwerp zuiver te houden. Jij als principieel vegetariër en ik - op z'n best - als economisch vegetariër zullen daar altijd over blijven kibbelen.

Is enorm veel gedaan voor het milieu, waar men doodleuk overheen stapt om NOG meer te kunnen doen. Wat kostte de Oosterschelde dam? Een godsvermogen. Had dat nut? Jazeker, want dat maakte het mogelijk dat de oester en mossel cultures bij Ierseke bleven bestaan, zodat het economisch verantwoord was.

Heee..... maar die zijn er toch niet meer? Nee, nu niet meer. Want om het milieu te sparen moesten die verhuizen naar de Waddenzee. En om de Waddenzee te sparen ...

Het gaat enorm veel beter met het milieu, maar de milieu organisaties zijn slim genoeg om dat nooit toe te geven. Dat zou ze heel veel economische schade berokkenen. Zo'n alternatief baantje als aksiefoerder voor de zeldzame Noodzee Geelgors tegen een modaal salaris voor 5 uurtjes per week is best relaxed, weet je wel? Nederland heeft niet een beetje maar iets van 4x meer bos dan in 1900. Dat areaal is groeiende.

Maar dat is zeer beslist niet iets wat de groene maffia interesseert. Ze zijn uitsluitend geïnteresseerd in macht. De top uiteraard. Die top is zo rood als de koran groen is. Het voetvolk bestaat uit jonge mensen die grotendeels helemaal geen problemen hebben om iemand te vermoorden, als dat het kostbare leven van een Guinees biggetje kan redden. Gedeeltelijk neem ik dat die jongeren niet echt kwalijk. Je bent jong, en je wilt wat doen. Echt doen. Zo dacht ik er vroeger ook over, wilde me zelfs opgeven als actievoerder bij Greenpeace, toen ze pas begonnen waren. :crazy: Had ik dat gedaan, dan was ik op dit moment waarschijnlijk een heel andere persoon... Heb het om vele redenen niet gedaan, en een er van was dat die mensen me toch iets te linksig waren. Ik stond eigenlijk een beetje voor gek in een overhemd met stropdas tussen die slobbertruien.

Die jongeren denken niet na over de gevolgen van hun daden. Die willen alleen resultaten zien. De leiding wel. Die wil een communistische samenleving, en dat doe je door de economie ernstig te beschadigen. Extreme aandacht voor het milieu helpt daar prima bij. Ik zeg niet dat Amnesty of Greenpeace voor dat doel opgezet zijn, maar in de loop der jaren zijn ze volledig overgenomen om dat doel te bereiken.

Net zo goed dat niemand tot begin jaren 80 zich echt bewust was van het gastarbeiders nu kolonisten probleem. Die situatie is gewoon enorm uit de klauw gegroeid, en als monster van Frankenstein een eigen leven gaan leiden. Waar de diverse partijen proberen om het monster voor hun te laten werken.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor Ozes » Di Jun 18, 2013 3:34 am

Radicaal links wil graag internationale wetgeving, en daar heb ik het niet mee. Greenpeace, Earth day, en allerlei dergelijke projecten word geleid door regelrechten communisten(haters van de westerse "imperialistische"wereld). Rechts moet mikken op "competitie" en "vrijemarkt" oplossingen en daarmee de vergiftiging van de aarde tegengaan. Daar hoef je niemand voor te dwingen, slechts te stimuleren.

Rechts heeft helaas altijd het probleem het in een mooi jasje te verkopen, en het te promoten. Daar heb je glibbers voor nodig ^^
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Amnesty International verzwijgt discriminatie door mosli

Berichtdoor H.Numan » Di Jun 18, 2013 5:46 am

Radicaal links wil wat ze altijd wilden: een klasseloze samenleving van het proletariaat. Het enige wat ze verandert hebben is de naam. Wat vroeger de Maoïstische partij heette is nu de Socialistische Partij. Ga je het oude programma vergelijken met het huidige dan zie je dat de inhoud exact identiek is. Alleen de bewoordingen zijn wat opgeleukt. De interne organisatie is niet verandert. De worstendraaier uit Oss is nog steeds de baas, Roemer mag het volk vertellen wat Dear Jan graag wilt.

Ze weten donders goed dat ze nooit op democratische wijze aan de macht zullen komen. Mocht dat toevallig lukken is het gewoon een meevallertje. Vandaar het ruime gebruik van mantel organisaties.

Amnesty International is een aardig voorbeeld. Ze geven iets meer aandacht aan dictaturen dan aan westerse landen. Voornamelijk om de schijn van onpartijdigheid te kunnen tonen. Een beetje vreemd dat een land als Nederland vrij regelmatig klachten van Amnesty krijgt, terwijl een land als Pakistan waar de overtredingen en duizenden keren erger zijn en duizenden keren meer voorkomen ongeveer even vaak wordt aangeklaagd.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem


Terug naar “Topics allerhande”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Pilgrim en 3 gasten