Tijd om milieufreak te worden?

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.

Houd jij je bezig met het milieu?

Ja. Ik ben anti-milieu en koop alles zo goedkoop en vervuilend mogelijk. Ik ben de anti-hippie!
2
10%
Ja. Ik houd me graag bezig met het vitten op Greenpeace-mensen als ze weer eens op de tv zijn; heerlijk om te roepen: Zoek es een normale baan man!
2
10%
Nee. Ik denk er nooit aan. Walvissen gaan toch eens een keer dood en als wij die bomen niet vellen doet een bosbrand of moslim het wel.
2
10%
Nee. Maar dat is omdat ik het niet interessant vind.
3
14%
Nee. Maar dat is omdat het me te deprimerend is.
2
10%
Ja. Ik koop vaak de duurdere eco-versie maar besef wel dat ik er niet aan kan ontsnappen dat ik óók een ecologische voetafdruk heb.
8
38%
Ja. Ik voel me superschuldig, en ik wil alles doen om te voorkomen dat ik het milieu belast!
2
10%
Ja. Ik vind dat zo'n zalig gevoel, dat ik steeds voor de bio-eco-versie ga, en dat iedereen dan ziet: Tjonge, wat is die goed bezig!
0
Geen stemmen
 
Totaal aantal stemmen: 21

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Volgens onderstaand artikel is het vuile geheim van de klimaatverandering dat de elektrische industrie, zo gepromoot nu hier in ons land en andere landen, de opwarming van de aarde stimuleert. Zwavelhexafluoride of SF6 wordt veel gebruikt in de elektrische industrie om kortsluiting en ongevallen te voorkomen, het lekken van dit weinig bekende gas was in Engeland en de rest van de EU in 2017 het equivalent van een extra 1,3 miljoen auto’s op de weg. SF6 is een goedkoop en niet-brandbaar, kleurloos, geurloos en synthetisch gas en enorm effectief isolatiemateriaal voor middelgrote en hoogspanning elektrische installaties.

Het grote nadeel van het gebruik van dit gas is echter dat het het hoogste aardopwarmingsvermogen heeft van alle bekende stoffen. Het is 23.500 keer warmer dan koolstofdioxide (CO2). Slechts één kilogram SF6 verwarmt de aarde in dezelfde mate als 24 mensen die van London naar New York vliegen!!!

Over het gehele Britse netwerk van stroomleidingen en onderstations is ongeveer een miljoen kilogram SF6 geïnstalleerd. SF6 komt in de atmosfeer door lekken in de elektriciteitsindustrie, iets waar een stijging in zit en een andere zorg over dit gebruikte synthetische gas is dat het niet op een natuurlijke wijze wordt geabsorbeerd of vernietigd. Ontwikkelde landen moeten elk jaar aan de VN rapporteren hoeveel ze gebruiken, maar onderontwikkelde landen hebben geen gebruiksbeperkingen.
www.bbc.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/15 ... invloeden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet

Door: Vicki Van Lommel, 17:07, 16 september 2019

Afbeelding

'D66-voorstel om aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot'

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet deugt, omdat van tevoren onduidelijk is wat maatregelen opleveren. Daardoor staan nu 18.000 projecten die stikstofdepositie teweeg kunnen brengen op de helling, waaronder ook uitbreidingen van veehouderijen. Veehouderijen hebben voortaan ook nog voor het laten grazen van koeien en bemesten in de buurt van natuurgebieden een vergunning nodig, terwijl die niet verleend wordt bij extra stikstofuitstoot in natuurgebieden.

De rechtszaak was aangespannen door onder andere Mobilisation for the Environment (MOB), een non-gouvernementele organisatie die de juridische weg niet schuwt om haar wil rond klimaatverandering en biodiversiteit op te leggen.

Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel. Maar is dat de oplossing? En hoe kan het dat een EU-richtlijn, geldend in alle EU-landen, alleen in Nederland leidt tot een slot op economische ontwikkeling?

Mogelijk geeft een bijdrage op Foodlog.nl van 12 juli 2019 meer inzicht daarin. Terwijl de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) al in 1979 en 1992 van kracht was, duurde het tot 2004 voordat de Europese Commissie (EC) een Nederlandse selectie van natuurgebieden kon goedkeuren. Een jaar later werd de VHR grotendeels omgezet in Nederlandse wetgeving. Tot die tijd leken het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer meer oog te hebben voor hun zelfbedachte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die Nederland moest terugbrengen naar een soort ‘oer’-ideaal.

Bij de totstandkoming van de Nederlandse selectie van natuurgebieden zou niet zo nauw zijn omgesprongen met de feiten. LNV en anderen zouden ook op creatieve wijze wel de procedure naar hun hand hebben gezet, zodat alle transparantie voor belanghebbenden ontbrak en beroep onmogelijk was, waardoor alsnog de ‘oer’-EHS als zogenaamde EU-verplichting kon worden doorgedrukt, onterecht wijzend naar Brussel. Beheerplannen waren al opgesteld voordat een gebied een definitieve juridische status kreeg onder de noemer dat eerst de haal- en betaalbaarheid onderzocht moest worden, terwijl de EC in beginsel al voldoende ruimte had geboden voor dergelijk onderzoek. Achttien procent van de habitat-typen en -soorten die Nederland had aangewezen zouden niet eens voorkomen in de Nederlandse selectie die oorspronkelijk was voorgelegd aan de EC. Terwijl er slechts twee gebieden voor ‘actief hoogveen’ in aanmerking kwamen, werden er nog twintig toegevoegd.

Evaluatie van tweederde van het gebied bleef uit tot 2018 doordat fundamentele gegevens ontbraken. Daaruit bleek dat de twee ‘actief hoogveen’-gebieden konden worden aangemerkt als ‘uitstekend’ ondanks de enorme hoeveelheden stikstof die daar geacht werden neer te slaan. In ongeveer de helft van de andere gebieden bleef significante groei van hoogveen uit ondanks jarenlange investeringen, terwijl het enorme beperkingen legde op de (bedrijfs)activiteiten in de omgeving. Vergelijkbaar verging het met ‘herstellend hoogveen’.

Ook de drie beschermingsstrategieën die opgenomen zijn in de VHR zouden naar eigen goeddunken zijn geïnterpreteerd. De actieve strategie in de vorm van bijvoorbeeld maaibeheer, verbetering waterkwaliteit en aanleg en onderhoud van houtwallen werd vertaald als herinrichting van gebieden of het slopen van de ene habitat in ruil voor een andere. Dat terwijl de Habitatrichtlijn uitdrukkelijk stelde dat alle maatregelen rekening dienen te houden met sociaal-economische en culturele belangen.

De reactieve strategie die tot doel heeft de bestaande kwaliteit van gebieden te behouden werd vertaald tot vergunningsstelsel (PAS) in plaats van monitoringsprogramma. Zo kwam de bewijslast bij bedrijven en ontwikkelaars te liggen, terwijl er ook natuurlijke oorzaken van achteruitgang zijn, zoals bijvoorbeeld grote groepen ganzen waar andere vogels onder lijden.

Het gebruikte simulatiemodel in het vergunningstelsel zou ongeschikt zijn voor het beoogde doel. En terwijl hoogveen geen last heeft van stikstof werden er toch depositiewaarden geformuleerd. Theorie en praktijk zou nog nooit overeengekomen zijn.

De pro-actieve strategie beoogde het voorzorgsbeginsel om negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van een gebied te voorkomen. Bij significant negatieve effecten kan een plan of project alleen doorgang vinden bij groot openbaar belang. Grote onduidelijkheid was er onder andere over wat te verstaan onder ‘natuurlijke kenmerken’. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie luidde dat onder natuurlijke kenmerken ‘alleen de soorten en habitattypen worden verstaan die reden zijn geweest voor de selectie van het gebied’. Toch hield Nederland vast aan haar eigen brede interpretatie, waardoor de ruimte voor nabijgelegen activiteiten onnodig wordt beperkt.

Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR. Daarbij kan er niet eenzijdig naar de intensieve veehouderij worden gewezen omdat monitoring nooit plaatsvond. Het taartdiagram waarop bepaalde politici zich baseren in deze discussie is nietszeggend. Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is. Het is niet omdat een boerenbedrijf is gelegen naast een natuurgebied dat daarmee de stikstof die dat bedrijf veroorzaakt ook op dat natuurgebied neerslaat en dat een overschrijding van de stikstofwaarden enkel en alleen het gevolg is van dat boerenbedrijf. Om dit te achterhalen dien je letterlijk te meten en tevens de effecten op de natuur te monitoren. Gezien hoogveen hoeven hoge waarden niet te betekenen dat het slecht gaat met de natuur.

De oplossing voor deze PAS-impasse is dus niet een halvering van de intensieve veehouderij. Eerst dient de VHR eindelijk uitgevoerd te worden zoals die bedoeld is met een daarbij passend monitoringsprogramma die in meerdere opzichten de feitelijke situatie meet.

Milieu en klimaat wordt niet geholpen met een sanering die de intensieve veehouderij dwingt naar het buitenland. Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot. Terwijl nooit is onderzocht of de gehele vier procent wel als geheel neerslaat in natuurgebied.

Wanneer houdt deze symboolpolitiek die Nederland op alle vlakken op achterstand zet en internationaal voor paal laat staan een keer op?

https://tpo.nl/2019/09/16/stikstofbelei ... schut-zet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Hier jeugdigen die al klimaatfreak zijn:
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Oplichterij! Al Gore is grote investeerder nepvleesbedrijf terwijl klimaatwetenschap bang maakt voor echt vlees

Toegevoegd door JDreport - 18 september 2019, 06:03

Afbeelding

Het politieke establishment heeft in zijn nieuwste aflevering van Climate Propaganda 2019 geprobeerd om vlees te bashen, waarbij de Democratische kandidaten voor het presidentschap allemaal suggereren dat het misschien tijd is voor de regering om het eten van vlees te beperken om de planeet te redden van klimaatverandering.

En zou je het niet weten, maar niemand minder dan Al Gore kan er flink van profiteren als ze succesvol zijn.

Je zult hier niets over horen van de reguliere media, maar Gore is momenteel de grootste investeerder in “Beyond Meat”, een nep-vleesbedrijf dat met ‘veganistische’ voedselcreaties leurt die gemaakt zijn van dingen zoals genetisch gemodificeerde sojabonen , mononatriumglutamaat (MSG), en verschillende andere gezondheidsvernietigende ingrediënten en chemicaliën.

Als deze inspanningen voor het demoniseren van vlees door de klimaatgekken op de juiste manier uitpakken, zouden vleesetende mensen gedwongen kunnen worden om ofwel vegetarisch te gaan of hun traditionele hamburgers te vervangen door Beyond Meat-variëteiten – wat betekent dat Gore miljarden dollars verdient en profiteert van nog een belachelijker klimaatmisdrijf.

Het was niet genoeg voor Gore om miljoenen te maken van zijn An Inconvenient Truth-documentaire, die vol leugens zit over ijsberen die afsterven en oceaanniveaus die stijgen omdat mensen in auto’s rijden die op fossiele brandstoffen rijden.

Nu wil Gore je steaks wegnemen in de naam van het stoppen van de opwarming van de aarde, en dat geldt ook voor zijn democraatvrienden die strijden om het Ovale Kantoor.

“Al Gore staat op het punt om miljoenen te halen uit een rapport van het World Resources Institute voor het verminderen van de vleesconsumptie, een rapport dat zeker zal bijdragen aan het verhogen van de winst voor de vleesvervangende fabrikanten – waarin Gore toevallig een grote stakeholder is”, legt een rapport uit.

“Al Gore, partner en adviseur van Kleiner Perkins, de grote investeerder van Beyond Meat, haalt miljoenen binnen, als regeringen stappen ondernemen om de reële vleesconsumptie te beperken en burgers te dwingen de dubieuze vervangers en namaakproducten te consumeren.”

Al Gore profiteerde ook sterk van Obama’s “groene energie” oplichting
Marc Morano van Climate Depot kreeg onlangs de kans om met Mark Steyn van Fox News te praten om de financiële banden van Gore met de nepvleesindustrie te bespreken. Tijdens hun gesprek legde Morano uit dat Gore heel goed de ‘post-vlees miljardair’ van de wereld zou kunnen worden, als deze Democraten op de een of andere manier hun doel zouden bereiken om de hele wereld te dwingen – (zij zelf natuurlijk niet) – om een ’plantaardig’ dieet te nemen vrij van vlees.

“Het bestaat uit 22 ingrediënten, waaronder bamboe en aardappelzetmeel, en nu is het de meest succesvolle IPO dit jaar,” verklaarde Morano over Beyond Meat. “En tegelijkertijd schrijven de medewerkers van Gore rapporten waarin vlees wordt veroordeeld en het eten wordt gekoppeld aan het klimaat (verandering). Hij lobbyt in wezen voor voorschriften die hem opnieuw zullen verrijken. ”

Morano’s “alweer” opmerking verwijst naar geintjes die Gore uithaalde tijdens de Obama-jaren, toen 44 miljarden belastingbetaler dollars in “groene energie” bedrijven stortten, waarvan vele uiteindelijk kaput gingen voordat iemand zelfs maar wist waar het geld naartoe ging.

Het bleek dat Gore een relatie had met ongeveer 14 verschillende bedrijven die delen van Obama’s $ 2,5 miljard ‘groene stimulus’ ontvingen, wat betekent dat Gore in feite belastinggeld kreeg zonder absoluut goede reden, behalve dat hij een linkse boef is.

“Als een democraat het Witte Huis wint, komt er een hele stimulans van nepvlees”, waarschuwt Morano en merkt op dat de Verenigde Naties al van plan zijn een nieuw klimaatakkoord te implementeren dat uiteindelijk zal leiden tot torenhoge vleesprijzen – wat een meevaller betekent van slecht verkregen winst voor Gore en zijn mede-klimaatleugenaars.

En D666 en Groen rechts likken zich al om de mond in Nederland...

Lees verder bij de bron: worldunity.me

https://jdreport.com/oplichterij-al-gor ... ieuwsbrief
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

De Republiek Amsterdam staat graag aan het front in de strijd tegen het klimaat.
De veestapel is nog niet gehalveerd of de gemeente gaat al vleesloos.
Plakje worst alleen nog op verzoek bij gemeenteborrels
Wie voor recepties, borrels of diners van de gemeente Amsterdam geen dieetwensen doorgeeft, krijgt voortaan vegetarische hapjes. Leverworst, ossenworst of bitterballen komen pas op tafel als gasten daar expliciet om vragen.
Weer verdwijnt een stukje van onze cultuur: de bitterballen. (en natuurlijk ook de frikandellen)
Maar gelukkig, kaas mag nog wel.
In eerste instantie wilde Partij voor de Dieren plantaardige hapjes standaard maken, maar dat is op verzoek van het college veranderd in vegetarische snacks. Daarmee blijven de oerhollandse blokjes kaas tot het standaardassortiment behoren.
https://www.parool.nl/amsterdam/plakje- ... ~bbfde16a/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Het blijkt dat Al Gore profiteert en steeds maar rijker wordt door het promoten van nep vlees.
Al Gore Poised To Profit Big From Anti-Meat Drive – Largest Investor in ‘Beyond Meat’

"Al Gore is standing to rake in millions from a World Resources Institute meat consumption reduction report, a report that will certainly help boost profits for the meat substitute manufacturers – in which Gore just happens to be a big stakeholder...Al Gore, partner and advisor to Kleiner Perkins, Beyond Meat’s big investor, stands to haul in millions, should governments move to restrict real meat consumption and force citizens to consume the dubious substitutes and fakes."

lees verder.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

De EU, die ons allerlei klimaat- en stikstof maatregelen oplegt die ons financieel naar de afgrond brengen, maar waar ze echt eens aandacht aan zouden moeten besteden is het feit dat het overgrote deel, zo’n 90 %, van het plastic afval uit Azië en Afrika komt. Daar zouden ze maatregelen moeten treffen!
www.breitbart.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/19 ... den-terug/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
De EU, die ons allerlei klimaat- en stikstof maatregelen oplegt die ons financieel naar de afgrond brengen, maar waar ze echt eens aandacht aan zouden moeten besteden is het feit dat het overgrote deel, zo’n 90 %, van het plastic afval uit Azië en Afrika komt. Daar zouden ze maatregelen moeten treffen!
Precies! Dat is wat mij al tijden tegenstaat aan deze smerige hypocriete regering die constant het volk in de maling neemt, verwaarloost en in de buurt van komende verkiezingen begint met heerlijk riekende zoete broodjes te bakken.

Wij zijn een piepklein landje dat nog minder dan een druppel op een gloeiende milieuplaat uitmaakt. NEE, UIT KAN MAKEN. Want wij zijn met de beste wil van deze oplichtersregering daartoe niet toe in staat. Het is zelfs zo erg dat de vervuiling die China produceert door de lucht Europa bereikt.

Als onze regeringsleiders oprecht ter zee, te land en in de lucht willen zijn, moet Nederland, als veel geld ophoestende schakel van de EU-ketting, het voortouw nemen op een massale boycot tegen China.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Meer huizen bouwen, zo laat onderstaand artikel weten, is volgens een expert slecht voor de CO2-uitstoot. Ook in Duitsland is het motto bouwen, bouwen, bouwen in plaats van de grenzen sluiten en stoppen met het opnemen van mensen, tot de achterstand op de huizenmarkt is opgelost. 285.900 nieuwe appartementen werden voltooid in 2018 in Duitsland, maar dat zullen er 400.000 per jaar worden, zo wordt verwacht. Maar goed, persoonlijk geloof ik niet in die klimaathysterie en dat ze massaal bomen kappen voor de aanleg van 5G helpt niet bij het gezond houden van ons en onze planeet.
www.n-tv.de

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/20 ... n-sluiten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door King George »

Nu het CO2 verhaal niet meer werkt, komen ze met een nog grotere hoax: stikstof. Lucht bestaat voor 78% uit stikstof en 21% uit zuurstof.
Stikstof is niet schadelijk.
Nederlandse wordt door extremisten platgelegd vanwege een onzinnige EU-regel.

#stikstof


https://nos.nl/artikel/2302661-maximums ... bleem.html
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Cost plunges for capturing carbon dioxide from the air

By Robert F. Service - Jun. 7, 2018

Afbeelding
Banks of fans blow air through a carbon dioxide–capturing solution in this rendering of a direct air capture plant. Carbon Engineering

Pulling carbon dioxide (CO2) from the air and using it to make synthetic fuel seems like the ultimate solution to climate change: Instead of adding ever more CO2 to the air from fossil fuels, we can simply recycle the same CO2 molecules over and over. But such technology is expensive—about $600 per ton of CO2, by one recent estimate. Now, in a new study, scientists say future chemical plants could drop that cost below $100 per ton—which could make synthetic fuels a reality in places such as California that incentivize low-carbon fuels.

Those numbers are “real progress,” says Chris Field, a climate scientist at Stanford University in Palo Alto, California. That’s because the new study bases its numbers on data and costs from a real pilot facility, whereas others have relied on scientists’ best guesses of how CO2 capture technologies scale up. “These guys actually have something you can measure,” says Stephen Pacala, an ecologist with Princeton University who is chairing a panel on carbon removal technologies for the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Until now, the cost of climate change has been all about projections. Climate scientists say countries will need to drop CO2 emissions to near zero by midcentury and then remove more CO2 than they emit, if the planet is to avoid a catastrophic 2°C warming. Numerous so-called negative emissions technologies exist, including growing perennial plants and trees to make biofuels, and sequestering carbon in soils. One of the most compelling, known as direct air capture (DAC), uses giant banks of fans to blow air through a solution that contains a CO2-capturing chemical. Once purified, the captured CO2 can be injected underground or used to make commercial products, such as fuels or plastics. But in 2011, a review panel of the American Physical Society found that DAC would likely cost about $600 per ton of captured CO2.

That didn’t deter David Keith, a physicist at Harvard University who co-founded a company focused on DAC. In 2015, Carbon Engineering launched its first pilot plant for capturing CO2 in British Columbia in Canada. After capturing the CO2 in solution, the plant transfers it into a solid, which when heated releases it in a pure gas stream. The crucial CO2-capturing chemical is recycled. After 3 years, Keith and his colleagues had collected enough data to calculate the plant’s efficiency—and project the costs of building a commercial scale plant with the same technology. The results: Their technology can capture CO2 for between $94 and $232 per ton, they report today in Joule.

The company has also built a pilot operation to turn captured CO2 into a variety of liquid fuels, including gasoline, diesel, and jet fuel. A renewable energy–powered electrolyzer first splits water into hydrogen (H2) and oxygen. The H2 is then combined with CO2 to make liquid hydrocarbons using conventional chemical engineering technology. If the CO2 is captured at the low end of the cost range, the company says can produce its synthetic fuels for about $1 per liter, says Steve Oldham, Carbon Engineering’s CEO.

That’s more expensive than most fuels today, but not by much. And because the process recycles carbon from the air, it would constitute a low-carbon fuel, something that places such as California are increasingly requiring in their fuel mixes, and which command a premium price. That could drive a market for DAC plants that would likely drive costs down further, Oldham says. Still, Field cautions that the technology isn’t a silver bullet for combatting climate change—there’s no way yet to know whether it can scale up quickly enough to alter CO2 levels in the atmosphere. “There is a long way to go to see whether it will have any large-scale impact.”

https://www.sciencemag.org/news/2018/06 ... m=Facebook
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Dit is de man die ons land ’op slot’ kreeg

Ineens is hij bekende Nederlander. Na het ingrijpende besluit van de Raad van State om het stikstofbeleid af te schieten zijn alle ogen gericht op de aanstichter. Wie is Johan Vollenbroek? Wat drijft hem? Is hij ’de vervelendste Nederlander’, zoals website GeenStijl hem typeert? Of een milieuridder om te prijzen? Eén ding is zeker: het getorpedeerde stikstofbeleid is niet zijn eerste trofee.

Afbeelding

Elf jaar geleden schrok De IJmond op: het aantal gevallen longkanker bleek er veel hoger dan elders in Nederland. Iedereen keek naar Corus, het huidige Tata, als mogelijke oorzaak. Stichting Natuur en Milieu bemoeide zich ermee, Zembla bezocht bezorgde artsen in Wijk aan Zee en na onderzoek door het RIVM, ging het staalbedrijf door de bocht. Tata Steel installeerde doekfilters die de uitstoot van dioxines, fijnstof en zware metalen tot op de dag van vandaag beperken.

„Die victorie dankt Wijk aan Zee deels aan hem”, zegt Dorpsraadlid Douwe Buwalda. „Als Dorpsraad zochten we contact met Vollenbroek voor advies. Er was een revisievergunning aan Corus verleend voor vuile uitstoot, maar die leek ons veel te ruim. Samen met Johan begonnen we een bodemprocedure. Juridisch bleek hij super onderlegd. En hij had niet één, maar wel twintig zaken lopen! Zeer gedreven. Een echte vaderlandse Don Quichot. Nadat we onze rechtszaak wonnen, moest Corus haar uitstoot wel inperken.”

Jarenlang vocht Vollenbroek op de achtergrond. Nu priemen zijn smalle gelaat en professorsbrilletje door Nederlandse beeldbuizen als drakendoder van falend milieubeleid. Toch maakt de 70-jarige chemicus en procestechnoloog al zo’n twintig jaar, sinds hij milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) oprichtte, met grote regelmaat de gang naar de rechter. Om zo tegen, in zijn ogen onterechte, vergunningen te strijden. Het leverde hem zowel beklagers als bewonderaars op.

De oorsprong van zijn activisme ligt in het werk als milieuadviseur bij ingenieursbureau Royal Haskoning. Vollenbroek hielp Oost-Europese landen bij het invoeren van Europese natuur- en milieuwetgeving, maar ergerde zich in eigen land aan de achteruitgang van natuur. Ook namens MOB deed hij milieuklussen over de grens, maar terug in eigen land hamerde hij er bij VROM en raffinaderijen op dat ze in Pernis, in weerwil van Europese regels, niet de best beschikbare technieken gebruikten.

Benzeen
Moe van het gedram verzuchtte het hoofd juridische zaken van het ministerie van VROM op een dag: ’Het is klaar Johan, anders loop je maar naar de rechter’.

En zo startte Vollenbroek zijn juridische kruistocht. Tegen fijnstof, benzeen en stikstofoxiden. Niet alleen raffinaderijen werden het mikpunt, ook afvalverbranders en kolencentrales; eigenlijk elke grote vervuiler die niet binnen de wet opereerde.

Kolencentrales
Na een gewonnen juridisch gevecht met de kolencentrale van E.on in Rotterdam moesten alle Nederlandse kolencentrales, waaronder de Hemwegcentrale van Nuon, een rookgasreiniger inbouwen die de uitstoot van stikstofoxiden sterk verkleinde. Vollenbroek: „Toen dacht ik bij mezelf: ’Dit gaat goed. De rechtspraak werkt in Nederland’.” Het succes werkte als duwtje in de rug.

De strijd tegen Corus voerde Vollenbroek ook samen met Ron Wit, toen hoofd klimaat & energie bij Stichting Natuur & Milieu. „Het unieke aan Johan is zijn combinatie van kennis. Ik heb nog nooit een jurist gezien die zo goed is als ingenieur en andersom”, zegt Wit, nu directeur energietransitie bij Eneco. „Hij is heel analytisch, hij kijkt gewoon of overheid en bedrijfsleven zich aan de regels houden. Maar hij is ook best relaxed, hij is niet van de antikapitalistische school.”

Boerderij
Toch zien veel boeren hem als onruststoker. „Een lastige kerel die geen begrip heeft voor de agrarische wereld”, schetst Gerbrand van ’t Klooster van boerenorganisatie LTO, het gevoel onder veel veehouders. Omdat Vollenbroek niet rechtstreeks tegen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kon procederen, startten hij en medestanders ruim duizend bezwaarprocedures tegen natuurvergunningen voor staluitbreidingen. Alleen zo meende hij flora en fauna te kunnen redden van een stikstofstorm. Op elk geraakte boerenbedrijf voelde het echter als een vendetta.

„In mijn omgeving heeft een jong boerengezin het melkveebedrijf van één van de ouders overgenomen”, vertelt Van ’t Klooster. „Nieuwe stal, 130 melkkoeien. Een flinke investering. Maar tegen de natuurvergunning is beroep ingesteld door MOB. ’Waarom wij?’, denkt het gezin. Moeten zij terug naar 70 koeien? ’Dan zijn we failliet’. Zoiets raakt ze tot in hun botten. En dan vragen collega’s zich af: is dit boertje pesten? Of een afrekening om het één of ander?”

Varkens
Vollenbroek groeide nota bene zelf op op de boerderij. Varkens, kippen, granen. Slechts 10 hectare. Nabij Doetinchem. De milieustrijder herinnert zich vooral natuur. „Tegenwoordig is het chemie en eentonigheid.” Zijn vader stopte omdat hij niets moest hebben van schaalvergroting. Precies zoals zijn zoon megastallen bestrijdt. „Ik zat wel op één lijn met mijn vader.”

Maar voor Vollenbroek gaat het niet om ’boertje pesten’. Wel om de overheid te dwingen beter de biodiversiteit te beschermen.

De winst bij de Raad van State in de stikstofzaak is voor de in 2008 geridderde milieustrijder een ’waterscheiding’. Het land mag dan op slot staan, Vollenbroek ziet het als unieke kans om eindelijk de natuur serieus te nemen. Wachten op oplossingen van de commissie Remkes doet hij niet. Want de volgende dossiers liggen alweer op tafel. Nu moeten ook Schiphol en biomassacentrales eraan geloven.

Waar haalt de zeventiger zijn energie vandaan? „Veel sporten”, antwoordt Vollenbroek ad rem. „Zie je die ligfiets? Laatst nog 260 kilometer gedaan op één dag.” Met zijn vrouw fietste hij al eens op en neer naar Sevilla. De meeste energie haalt hij echter uit gewonnen rechtszaken. „Ik heb Nederland een stukje schoner gemaakt.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Een klimaat demonstratie in Berlijn . En dat gebeurde voor kinderogen. :shock: Mag dat zomaar?
Ze hadden van mij een gasbrander op die ijsblokken mogen zetten.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door King George »

Stikstof de nieuwe zonde waarvoor aflaat gedaan moet worden.

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Krimpende Zwitserse gletsjer 'begraven' door klimaatactivisten

Afbeelding

Zo'n 250 klimaatactivisten hebben de Pizol-gletsjer in de Zwitserse Alpen symbolisch ten grave gedragen. De gletsjer heeft inmiddels zoveel ijs verloren door de opwarming van het klimaat, dat het wetenschappelijk gezien geen gletsjer meer is. Daarom werd de ijsmassa vandaag 'begraven'.

"Ik ben hier zo vaak naar boven geklommen", zei Matthias Huss, glacioloog bij de ETH universiteit van Zürich, tegen de deelnemers. "Het is als het sterven van een goede vriend."

De Pizol-gletsjer bevindt zich op 2600 meter hoogte. De ijsmassa is nu 0,06 vierkante kilometer groot, een fractie van de 0,32 vierkante kilometer die in 1987 werd gemeten. Volgens schattingen is de gletsjer rond 2030 helemaal verdwenen.

Toekomst
"We kunnen de Pizol-gletsjer niet meer redden", zei Huss. "Maar als mensen nu actie ondernemen, kunnen veel van de negatieve effecten van klimaatverandering nog worden beperkt. Laten we alles doen wat we kunnen, zodat we honderd jaar van nu onze kinderen en kleinkinderen nog gletsjers in Zwitserland kunnen laten zien."

In IJsland werd deze zomer ook gerouwd om het verlies van een gletsjer: de Okjökull. Daar werd een gedenkplaat neergezet met een 'brief aan de toekomst'. Op de plaat stond dat in de komende 200 jaar alle IJslandse gletsjers zullen verdwijnen. "Dit monument is om te erkennen dat we weten wat er gebeurt en wat er moet gebeuren. Alleen jij zult weten of we dat gedaan hebben."
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Het Psalmenoproer speelde zich onder meer af in Vlaardingen en Maassluis in de jaren 1775-1776 na het invoeren van de ritmische psalmberijming van 1773 en het daaraan gekoppelde ritmisch zingen. In Zeeland waren er eveneens bewegingen die deze berijming fel bestreden.
Dat was bij de bevindelijke Gereformeerden.
Nu is weer een ander geloof: 'het klimaat'. En daar horen passende psalmen bij.
Musici gaan groene noten spelen tijdens de klimaatstaking
Zo’n honderd professionele Nederlandse musici brengen vrijdag tijdens de landelijke klimaatstaking in Den Haag op straat ‘klimaatsongs’ ten gehore. Er zullen orkestrale arrangementen klinken van bekende liedjes als ‘Do it now’ en ‘Who’s gonna stand up’, maar ook een nieuwe protestsong van flamencozangeres Erminia Fernández Córdoba.

“Bij demonstraties hoor je vaak één leus die eindeloos wordt herhaald”, zegt initiatiefnemer, musicus en componist Oene van Geel. “Wij van Musicians for Future maken nu een kunstzinnig, meerlagig gebaar. Met een kwalitatief hoogwaardige podiumpresentatie breng je de boodschap hopelijk beter over.”

Mede-organisator en componist Merlijn Twaalfhoven heeft zich al eerder ingezet voor het klimaat. In 2017 ging in New York zijn ‘Four drifting seasons’ in première, een werk voor twaalf zangstemmen. De muziek verklankt hoe de aarde tussen 1880 en 2017 opwarmde, op basis van klimaatdata van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa. Extra warmte vertaalde Twaalfhoven naar hogere tonen met meer spanning.

Vliegende musici zijn niet welkom

De Amerikaanse artiest Stephan Crawford deed met zijn ‘ClimateMusic Project’ iets vergelijkbaars. Hij schreef een compositie, beginnend in 1800 en lopend tot in de verre toekomst. Naarmate het klimaat verslechtert, stijgen toonhoogte en tempo. Het geluid raakt elektronisch steeds meer vervormd. Crawford verwerkte in zijn muziek twee toekomstscenario’s; in het positieve deel worden de Parijse klimaatdoelstellingen gehaald, waarna de muziek vrediger klinkt.

Musici beperken zich overigens niet tot groene noten, soms nemen ze ook krachtige maatregelen. Het symfonieorkest uit de Zweedse stad Helsingborg maakte in maart bekend dat vliegende musici niet langer welkom zijn. Het streven: ’s werelds eerste klimaatneutrale orkestseizoen.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b47f5e1e/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door mercator »

Mahalingam schreef:Nu is weer een ander geloof: 'het klimaat'. En daar horen passende psalmen bij.
Verdorie, ik ben te laat ! Ongeacht de kwaliteit van de muziek zou ik flink rijk geworden zijn door een KLIMAATREQUIEM te componeren. Opgedragen aan Greta Thunberg uiteraard.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

mercator schreef:
Mahalingam schreef:Nu is weer een ander geloof: 'het klimaat'. En daar horen passende psalmen bij.
Verdorie, ik ben te laat ! Ongeacht de kwaliteit van de muziek zou ik flink rijk geworden zijn door een KLIMAATREQUIEM te componeren. Opgedragen aan Greta Thunberg uiteraard.
Kan nog Mercator. Het kan nog. Volgens mij is nog niemand op het idee om een klimaat requiem te componeren
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

We zien een trendbreuk. Zou dat komen door de anti-vlees campagnes van de laatste tijd? Burgers gooien hun kont tegen de krib?
Of zou het door de opwarming komen (meer BBQ-en met warme dagen)?
Nederlanders aten in 2018 weer meer vlees
De vleesconsumptie in Nederland is in het jaar 2018 gestegen naar 77,2 kilo per persoon, zo blijkt een nieuw onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) in opdracht van Wakker Dier. Het maakt dat voor het eerst in 10 jaar weer een stijging zichtbaar is.
https://www.boerenbusiness.nl/financiee ... meer-vlees
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
We zien een trendbreuk. Zou dat komen door de anti-vlees campagnes van de laatste tijd? Burgers gooien hun kont tegen de krib?
Of zou het door de opwarming komen (meer BBQ-en met warme dagen)?
Nederlanders aten in 2018 weer meer vlees
Ik vermoed dat de vele Mohammedanen schuldig zijn aan deze cijfers.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Al vele jaren rij ik op de fiets in de zomer onder een stel hoogspanningsleidingen door.
Deze zomer waren ze weg en er hingen nieuwe kabels aan nieuwe masten (torens). Zo dus:

Afbeelding

Ik dacht nog: zo te zien hebbenze hier geen electriciteitsgebrek. Maar daarin vergiste ik mij. Die hele streek staat op rantsoen. Wat te doen?
Flexibele markt voor elektriciteit in boomkwekerijgebied Boskoop en Hazerswoude-Dorp
Vijf glastuinbouwbedrijven in de Zuidplaspolder zorgen binnenkort voor verlichting op het elektriciteitsnetwerk in Boskoop, Hazerswoude-Dorp en omliggende gemeenten. Het gaat om een tijdelijke oplossing, in afwachting van een nieuw elektriciteitsverdeelstation.

Netbeheerder Liander spreekt over een ’flexmarkt’, een slim systeem waarbij vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af worden gestemd. De vijf glastuinbouwbedrijven zorgen voor een flexibel vermogen op het elektriciteitsnetwerk in en rond de Zuidplaspolder. Ze stellen hun lichtverbruik uit door de verlichting in hun kassen uit te zetten, of wekken zelf stroom op door hun warmtekrachtkoppeling aan te zetten. Zo verlagen ze de belasting op het net en komt er capaciteit vrij voor andere bedrijven, die stroom nodig hebben of willen teruggeven (bijvoorbeeld stroom die is opgewekt via zonnepanelen).

Tenergy en Agro Energy verzamelen met deze werkwijze zo’n vijf megawatt aan flexibel vermogen, dat ze aan Liander aanbieden. De flexmarkt gaat binnenkort, nog voor de winter, van start. ,,In de winter neemt de belasting op het net toe’’, zegt Huibert Baud, manager strategie en innovatie bij Liander. ,,Het is goed dat we het systeem voor die tijd operationeel hebben.’’

Baud verwacht niet dat de tijdelijke oplossing alle capaciteitsproblemen in het Boskoopse boomkweekgebied verhelpt. ,,De flexmarkt zal verlichting brengen, maar zal er naar verwachting niet toe leiden dat we alle klanten die op extra netcapaciteit wachten, in hun wens kunnen voorzien.’’

Begin dit jaar maakte Liander bekend dat de greenport-economie in Hazerswoude-Dorp en Boskoop voor vijf jaar op slot moest wegens capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk. Stroomaanvragen van nieuwe bedrijven zijn sinds die tijd niet in behandeling genomen. Bestaande klanten van het nutsbedrijf konden hun bedrijf niet uitbreiden. De verduurzaming van veel glastuinbouwbedrijven loopt ook vertraging op door het netwerkprobleem.

De Zuidplaspolder is na Nijmegen-Noord de tweede regio in Nederland waar een flexmarkt komt. Ook netbeheerder Stedin werkt in - een ander deel van de - Zuidplaspolder aan een lokale stroommarkt.
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20 ... woude-dorp
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50381
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Maximum snelheid omlaag vanwege stikstof is volslagen zinloos en puur autootje pesten

Posted on 25/09/2019

Afbeelding
Afbeelding: (2).

Het Adviescollege Stikstofproblematiek probeert zijn bestaansrecht te bewijzen door het kabinet te adviseren om de maximum snelheid op de snelwegen flink te verlagen. Met 100 km/ uur zou het verkeer 14% minder stikstof uitstoten dan met 130 km/uur. Probleem is zoals met alle door de overheid gebruikte klimaatberekeningen dat weer niet het hele verhaal wordt verteld. Kijken we naar alle feiten, dan is zo’n verlaging van de max.snelheid op zijn best zinloze symboolpolitiek. Maar we kunnen ook rustig stellen: de terugkeer van het aloude linkse autootje pesten, want het snelwegverkeer draagt maar voor 4% bij aan de totale stikstofdepositie in de Natura-2000 gebieden. De theoretische besparing bedraagt dan ook maar 0,1 tot 1 mol, slechts een fractie van de 35 mol (depositie per hectare per jaar) die wordt aangehouden als veilige ondergrens voor natuurgebieden.

De Natura-2000 gebieden krijgen jaarlijks gemiddeld 1600 mol te verwerken, waarvan slechts 70 mol afkomstig is van de snelwegen. Daarnaast grenst maar 6% van de snelwegen aan deze Natura-2000 gebieden. Twee derde van deze snelwegen lopen over de Veluwe. Bovendien neemt het stikstofeffect van autoverkeer al op heel korte afstand van de snelweg af tot zeer geringe (totaal onschadelijke) niveaus.

Als de uitstoot van stikstof al zou moeten worden verminderd (de natuur verandert er slechts door, en je kunt er van mening over verschillen of dat negatief of juist positief is – zie ook link onderaan naar het artikel van 08-09), dan zou onmiddellijk grote winst kunnen worden behaald door de met afstand allergrootste veroorzaker aan te pakken: de landbouw, vooral omdat landbouwgebieden bijna allemaal aan Natura 2000 gebieden grenzen. Tweede grootste veroorzaker zijn stikstof emissies uit het buitenland.

Nog een reden waarom de verlaging van 130 naar 100 geen enkel effect zal hebben en daarom zinloos is: het vrachtverkeer, de grootste uitstoter onder de verkeersdeelnemers, mag nu al maar 80 km/uur. Een nog lagere maximum snelheid voor het vrachtverkeer is o.a. om verkeersveiligheidsredenen onmogelijk.

Kortom: als het kabinet Rutte inderdaad meegaat met dit onzinnige advies, dan levert dat een maximale vermindering van 14% van slechts 4% uitstoot op, vrijwel onmeetbaar dus, met nul effect. Maar laat de VVD er vooral mee akkoord gaan, want vermoedelijk zullen veel kiezers alsnog afhaken zodra ook de liberalen onder de drogreden van het klimaat en de natuur meegaan met het klassieke linkse autootje/automobilistje pesten.

Xander

Zie ook o.a.:

08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit

https://www.xandernieuws.net/algemeen/m ... je-pesten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Kaartje van alle gebieden waar stikstof des Duivels is.

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Over bovenvermelde ganzen. Die doemen op in dit overzichtje.

Afbeelding

Let op het verschil tussen wat hier mocht en wat in Duitsland mag.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie