Tijd om milieufreak te worden?

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.

Houd jij je bezig met het milieu?

Ja. Ik ben anti-milieu en koop alles zo goedkoop en vervuilend mogelijk. Ik ben de anti-hippie!
2
10%
Ja. Ik houd me graag bezig met het vitten op Greenpeace-mensen als ze weer eens op de tv zijn; heerlijk om te roepen: Zoek es een normale baan man!
2
10%
Nee. Ik denk er nooit aan. Walvissen gaan toch eens een keer dood en als wij die bomen niet vellen doet een bosbrand of moslim het wel.
2
10%
Nee. Maar dat is omdat ik het niet interessant vind.
3
14%
Nee. Maar dat is omdat het me te deprimerend is.
2
10%
Ja. Ik koop vaak de duurdere eco-versie maar besef wel dat ik er niet aan kan ontsnappen dat ik óók een ecologische voetafdruk heb.
8
38%
Ja. Ik voel me superschuldig, en ik wil alles doen om te voorkomen dat ik het milieu belast!
2
10%
Ja. Ik vind dat zo'n zalig gevoel, dat ik steeds voor de bio-eco-versie ga, en dat iedereen dan ziet: Tjonge, wat is die goed bezig!
0
Geen stemmen
 
Totaal aantal stemmen: 21

Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

We kunnen niet meer bouwen vanwege de stikstof en en kunnen ook niet meer baggeren vanwege de PFAS. Dat is een verzamelnaam van fluor bevattende stoffen door de mens gemaakt. En zijn ze ergens schadelijk voor? Onduidelijk. maar er moeten grenzen gesteld worden voor het geval dat.
PFAS zijn in Nederland en omliggende landen de afgelopen tientallen jaren zonder enige ophef uitgestoten. Vaak is niet eens duidelijk of, waar en in welke hoeveelheden ze uit fabrieken vrijkomen. Die PFAS-chemicaliën – die allemaal complex zijn en fluor bevatten – zitten daardoor overal in het water en in de bodem, in zeer lage concentraties.

Daar maakten weinigen zich zorgen over, want er gold geen milieunorm voor. Sinds juli is die norm er wel. Die norm is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) op zo’n streng niveau ingesteld, dat grote bagger- en grondverzetprojecten niet meer uitgevoerd kunnen worden. De Vereniging van Waterbouwers (VvW) – branchevereniging van baggeraars – zei vorige week in het vakblad Cobouw dat 70 procent van de baggerwerken stil ligt.
[...]
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat eerder dit jaar onderzoek deed naar de risico’s van PFAS, geeft tegenover NRC aan dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de laagste norm die het ministerie in juli instelde. „Dit heeft het ministerie beslist uit voorzorg”, aldus RIVM-onderzoeker Arjen Wintersen.
Baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stof PFAS
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/26/ba ... s-a3974809
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas

25 september 2019 - Gert-Jaap van Ulzen

Afbeelding

De feiten achter de gekte

Vandaag verscheen het eerste deel van het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Deze vindt dat het kabinet gebonden is aan de recente uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met de EU-regels. Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Gert-Jaap van Ulzen over de feiten achter de nieuwste hysterie.

Roeptoeter

De stikstofgekte in Nederland neemt langzamerhand bizarre vormen aan. Iedereen roept maar wat en ook de voormalige docent maatschappijleer en tegenwoordig klimaatkonijn Nijpels staat weer eens vooraan. Met de roeptoeter die wij NPO plegen te noemen als versterker. Dat is overigens dezelfde Nijpels die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De visionaire capaciteiten van deze voorman zijn daarmee wel getekend.

Geen broeikasgas
Stikstof (N2) is een volkomen onschuldig gas. De lucht die wij inademen bestaat voor 78% uit dat gas. Stikstofgas heeft ook gewoon een voedselmiddel E-nummer (net zoals bijvoorbeeld water) en wel E941. Stikstof wordt door de voedselindustrie bijvoorbeeld veel gebruikt om zuurstof uit de verpakking te verdrijven om zo de houdbaarheid van versproducten te verlengen.

Wanneer wij het hebben over de invloed van stikstofemissies op de natuur – in Nederland hebben we overigens helemaal geen natuur meer, maar uitsluitend nog cultuur – gaat het over zogenaamde stikstofverbindingen. In het bijzonder over ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Noch stikstofoxiden, noch ammoniak zijn broeikasgassen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterdamp.

Fijnstof
Milieuminnend Nederland (maar ook het Longfonds) trekt daar dan vervolgens de fijnstofproblematiek (PM10) weer eens met de haren bij. Al eerder werden de geitenhouderijbedrijven op slot gezet met fijnstof als argument. Terwijl nota bene het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek geen causaal verband kon vinden of aantonen tussen geitenhouderij en longaandoeningen. De uitkomst van wetenschappelijk onderzoek is blijkbaar voor de groene medemens volstrekt irrelevant geworden.

Berekende emissies
De emissies van stikstofoxiden, ammoniak, maar ook fijnstof worden keurig bijgehouden door het CBS. In tegenstelling tot wat vrijwel iedereen denkt zijn dat modelmatig berekende emissies en maar in zeer beperkte mate daadwerkelijke metingen. En zelfs voor zover het feitelijk metingen zijn, zijn de uitkomsten daarvan op zijn minst voor discussie vatbaar. Zo staat er bijvoorbeeld een meetpunt voor de deur van een pluimveebedrijf, maar ook hangt er ééntje precies boven een riooloverstort. Enige analogie met klimaat temperatuur meetstations zal u niet ontgaan, vermoed ik.

Naar die meetpunten voor ammoniakemissie is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, een doorkijkje naar de uitkomsten daarvan vindt u in onderstaand filmpje. Zo werd in februari 2012 de hoogste ammoniakuitstoot ooit ‘gemeten’, alleen was de grond op dat moment zo spijkerhard bevroren, dat de boeren de mest niet eens kónden uitrijden/injecteren. De beelden van het nét niet doorgaan van de Elfstedentocht op datzelfde moment, staan een ieder vast nog in het geheugen gegrift.Natura 2000
Bij het inkleuren van de Natura 2000 gebieden werd al snel duidelijk dat er een onmogelijke positie zou ontstaan. De aan te wijzen gebieden zouden op geen enkele wijze kunnen voldoen aan de EU-emissienormen voor stikstof-verbindingen. Helemaal niet omdat al die Natura 2000 gebieden postzegels in het landschap zijn.

Per hoofd van de bevolking heeft Nederland méér Natura 2000 oppervlakte dan bijvoorbeeld Frankrijk, alleen liggen ze hier overal en nergens. Om elk vergeten weiland werd een virtueel hek getimmerd en een bordje Natura 2000 opgehangen en het liefst voorzien van een ‘klimaatbosje’. Overigens worden tegenwoordig al die Natura 2000 gebieden beplant met windturbines (IJsselmeer, maar ook nota bene door Staatsbosbeheer).

Afbeelding

Programma Aanpak Stikstof
De liefhebbers van al die postzegels in het landschap moesten dus een list verzinnen en zo kwam in 2009 het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door – jawel – Dhr. Diederik Samsom (PvdA) en Dhr. Ger Koopmans (CDA). Die PAS komt er in de kern op neer, dat toekomstige emissie beperkingen rekenkundig naar voren mochten worden gehaald. Een weiland kon dus Natura 2000 gebied worden, mits in de toekomst de emissie in de nabijheid aan de normen zou voldoen. Daar heeft de Hoge Raad recentelijk een streep doorheen – en daarmee Nederland op slot – gezet. Paniek in de tent.

Nu kun je natuurlijk het bordje ‘Natura 2000’ ook weer gewoon weghalen, maar dat is tegen het zere been van de groene lobby. De emissies moeten worden beperkt, maar waar gaat het dan over?

Afname
We zien aan onderstaande CBS-cijfers over de emissies sinds 1990 daarbij dat met name wegverkeer en scheepvaart(!) verantwoordelijk zijn voor de NOx-emissies (32,5% respectievelijk 55,2%) en de landbouw voor de ammoniak(NH3)-emissies (88,8%). Maar we zien ook dat al die emissies (en de fijnstof PM10 uitstoot) sinds 1990 al met grofweg 65% zijn afgenomen. Het gaat uitstekend met het beperken van die stikstofemissies. Tenminste volgens het CBS.

Afbeelding

Voor de afname zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Het aantal personenauto’s is sinds 1990 met twee derde toegenomen tot 8,5 miljoen, maar de uitstoot daarvan is met twee derde afgenomen. De verbrandingsmotoren zijn veel schoner en zuiniger geworden. Ook de introductie van roetfilters zal zeker een bijdrage hebben geleverd. Het aantal melkkoeien nam af van 5,2 miljoen in 1980 tot 1,6 miljoen nu, maar ammoniak-wasinstallaties zullen ook daaraan een positieve bijdrage geleverd hebben. Eigenlijk is het juist de landbouw die zich al jaren aan de wettelijke normen en regels houdt ...

De Commissie-Remkes komt nu met een aantal voorstellen om Nederland weer in beweging te krijgen, het verlagen van de maximumsnelheid en het halveren van de veestapel. Maar zijn die dan ook effectief? En wat is dan de downside?

Maximumsnelheid
Het verlagen van de maximum snelheid van 130 km/u naar 120 km/u gaat 0,1% minder NOx emissies opleveren, eigenlijk nog minder want de gemiddelde snelheid op de Nederlandse snelwegen is geen 130 km/u maar slechts 122 km/u. Het effect is dus in werkelijkheid maar 0,02%. En ja, die komma staat goed. Verlaging naar 100 km/u levert iets meer op en wel het fenomenale percentage van 0,2%. Overigens gaan ook zonder verlaging van de maximumsnelheid die NOx emissie verder omlaag, verbrandingsmotoren worden gewoon ook nog steeds beter.

Veestapel
En het halveren van de veestapel? Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is by far het belangrijkste exportproduct van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Wat je dan hebt noemen we ‘biologische kunstmest’. Over circulaire landbouw gesproken ... Strikt genomen hebben we straks dan ook niet teveel mest, maar te weinig.

Misschien moeten we maar gewoon accepteren dat wij in Nederland geen natuur meer hebben en wie die natuur dan toch wil opzoeken, kan maar beter een vliegtuig pakken. Amper NOx-emissies, geen ammoniakuitstoot en nauwelijks fijnstof. Volgens de cijfers van het CBS tenminste.

https://opiniez.com/2019/09/25/stikstof ... jvanulzen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

“Het ‘boertje-pesten’ moet stoppen”

Sieta van Keimpema, 27 september 2019

Afbeelding
Waarom worden illegale vluchten op Schiphol gedoogd?

Het consequent ‘boertje-pesten’ door de overheid heeft ervoor gezorgd dat vier van de tien boeren wel willen stoppen. Dat is schokkend.

Het was voor de Nederlandse boeren de druppel die de emmer deed overlopen: de opmerking van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dat de helft van het vee – en dus een groot deel van de Nederlandse boeren – kan opkrassen. Het advies van de commissie-Remkes is even verontrustend.

Blijkbaar is het de Nederlandse politiek worst hoe men omgaat met boeren. De mensen die hen iedere dag voorzien van kwalitatief hoogstaande en betaalbare levensmiddelen én als enige sector in Nederland CO2 en stikstof (uitgestoten door verkeer, luchtvaart en industrie) vastleggen op grasland en akkergewassen. Vastgelegde stikstof en CO2 die we – ook als enige sector – grotendeels weer exporteren via onze voedselproducten.

Waarom de veehouderij?
Maar juist de boeren moeten opnieuw inleveren als het aan de politiek ligt. Terwijl de landbouwsector als enige sector bijna alle gestelde milieudoelen al haalde: zo nam het energiegebruik in de landbouw af van 2001 tot 2016 en werd de reductiedoelstelling voor de emissie van methaan en lachgas voor 2020 ten opzichte van 1990 al in 2013 bereikt.

Voor de periode 2020-2030 werd in EU-verband een afname van de ammoniak-emissie afgesproken van 13 procent ten opzichte van 2005. Ook deze doelstelling is gehaald. De Nederlandse landbouwsector heeft de emissies sinds 1990 zelfs meer dan gehalveerd.

Maar het is weer niet genoeg. De veehouderij moet saneren. Waarom de veehouderij?

Omdat het gemakkelijk is...

‘Boertje-pesten’
Dat het consequent ‘boertje-pesten’ door de overheid ervoor heeft gezorgd dat vier van de tien boeren wel willen stoppen, is schokkend. Het zal de landbouwsector in een diepe crisis storten, omdat de financiering ervan is gebaseerd op het huidige volume, en daarom ook de ‘blijvers’ treft met fors hogere kosten. Daarnaast is de landbouwsector een banenmotor: honderdduizenden Nederlandse banen zijn verbonden aan de landbouw. Banen die verdwijnen, samen met het vee en de boeren.

De eenzijdige aanpak van het Nederlandse stikstofprobleem is opvallend. Evenals het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing: de stikstofdepositie wordt nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen.

Randstedelijke problemen
En waarom worden de problemen in het randstedelijke gebied door stikstofoxiden niet aangepakt? Stikstofoxiden blijven over na het verbranden van fossiele brandstoffen (verkeer en industrie) en veroorzaken luchtverontreiniging. Vooral in de Randstad: daar vind je de meest vervuilde lucht van Europa. Er sterven daardoor jaarlijks 12.000 mensen. Kinderen in de Randstad kunnen eigenlijk niet meer buiten spelen door de vervuilde lucht.

Ruim 50 procent van die stikstofuitstoot wordt veroorzaakt door maar tien bedrijven: energiecentrales, Tata Steel, Chemelot, Yara en de Shell-raffinaderij. De uitstoot van deze tien bedrijven is even groot als drie keer de uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen.

Maar deze grote jongens worden ongemoeid gelaten.

Evenals Schiphol: waarom worden 100.000 illegale vluchten op Schiphol gedoogd? Wordt er gezwegen over het lozen van grote hoeveelheden kerosine op landerijen en huizen rondom de luchthaven door dalende vliegtuigen? Waarom mag Tata Steel doorgaan met het veroorzaken van grafietregens en de uitstoot van zware metalen als lood?

1 oktober
Zelfs als je de gehele veehouderij uit Nederland verbant, wordt Nederland daar qua stikstofuitstoot niet beter van. Niet alleen boeren zouden zich dus geroepen moeten voelen om op 1 oktober naar Den Haag af te reizen, maar ook burgers. Want deze regering laat niet alleen ons, boeren, maar ook u stikken. De belangen van de zware industrie gaan voor. Vóór mensen, hun gezondheid en hun toekomst. De enige sector die de lucht in Nederland nog wat opschoont, wordt opgedoekt als we ze in Den Haag hun gang laten gaan. De Nederlandse boeren pikken het niet meer. Die zullen er zijn in Den Haag op 1 oktober. En u? Hoelang pikt u dit nog?

https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Het ... 18c90ab1f0
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

Vindt u dat in Nederland maatregelen moeten genomen worden tegen de uitstoot van stikstof?
Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Kleinste leger ooit behaalt monsteroverwinning

Geplaatst op 1 oktober 2019

Afbeelding

Het record van het kleinste leger dat een monsteroverwinning behaalde, stond tot nu toe op naam van de Spanjaard Hernán Cortés. Hij landde in 1519 op de kust van Zuid-Amerika met 534 manschappen. Ze troffen daar de zeer hoogstaande Azteekse cultuur en werden allerhartelijkst ontvangen. Dat weerhield ze er niet van om van het ene op het andere moment te veranderen in een kwaadaardige moordmachine. Dat waren de Azteekse goedmenschen met hun hoogstaande omgangsvormen niet gewend en voor ze het wisten waren 11 miljoen Azteken onderworpen aan de Spanjaarden. Vanaf dat moment werd het land stelselmatig beroofd en geplunderd met als resultaat de totale ondergang van het Azteekse Rijk.

Maar dit record is in 2019 met glans gebroken. En het gebeurde allemaal in Nederland. Een klein duf legertje van een man of tien, geholpen door 130 politici en wat slippendragers van kranten en televisie, is erin geslaagd een heel volk van 17 miljoen mensen te verslaan en van zijn toekomst te beroven. Dat legertje heet de Raad van State en het merkwaardige is dat zonder een schot te lossen zij de heerschappij over het hele volk hebben overgedragen aan een tiran met de naam Stikstof en zijn zwarte helper PFOS. Tien kantoorklerken in vergadering bijeen bepalen dat de broodwinning van het land wordt stopgezet. Dat duizenden nóg minder kans hebben op een woning. Met zijn tienen leiden ze de ondergang van de welvaart in. En ze winnen de veldslag met glans.

Het volk blijft in onderdanige verwarring achter, niet in het laatst door zoveel onbenul. Het is een briljante vondst van de Raad van State om de schuld aan Stikstof en PFOS te geven en zelf buiten schot te blijven. Want Stikstof en PFOS kun je bij een volksgericht nu eenmaal niet ophangen aan de hoogste boom.

Door: “Weethetwel”

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/01 ... erwinning/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Werkgevers in brandbrief: tienduizenden banen op het spel door stikstofcrisis

Het kabinet moet binnen twee weken afspraken maken met de provincies om uit de stikstofcrisis te komen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schrijft in een brandbrief aan alle ministers dat tienduizenden banen op het spel staan, nu veel bouwprojecten stilliggen.

De provincies moeten onmiddellijk weer vergunningen gaan afgeven voor projecten, vinden de werkgevers. Daarvoor is noodwetgeving nodig. "De onzekerheid en angst bij lokale bestuurders moet zo snel mogelijk worden weggenomen", staat in de brief.

De bouwprojecten liggen stil, omdat de Raad van State een streep heeft gehaald door het Nederlandse stikstofbeleid. Projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten in de buurt van natuurgebieden krijgen sindsdien geen vergunning meer.

"De onzekerheid heeft een cascade aan negatieve gevolgen. Terugtrekkende investeerders, werknemers die werkloos thuiszitten en hun baan verliezen en faillissementen komen nu snel dichterbij.

Overgangsperiode
VNO-NCW stelt een zogeheten 'no-regret-overgangsperiode' voor, om de vergunningverleningen door de provincies weer op gang te brengen. In die periode, van maximaal drie jaar, moet het mogelijk zijn om bouwprojecten te starten, zolang ze maar een-op-een gekoppeld zijn aan herstelmaatregelen in natuurgebieden. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar gesteld worden.

Projecten waarvan vaststaat dat ze maar zeer weinig bijdragen aan de stikstofuitstoot, moeten met een versnelde procedure op gang getrokken worden. Volgens de werkgevers staat de Europese Unie, die de stikstofnormen heeft vastgesteld, zo'n overgangsperiode ook toe.

Woningbouw stagneert
"Met de geschetste aanpak denken we te kunnen voorkomen dat alle 18.000 projecten stilvallen en de bijvoorbeeld de woningbouw volledig stagneert, zoals nu dreigt", zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer.

Ondertussen moet er wat VNO-NCW betreft meer duidelijk worden over hoe onze natuurgebieden er werkelijk bijstaan. De Boer wil dat er echte metingen gedaan worden van de gevolgen van stikstofuitstoot op de natuur. Nu zijn het beleid en de vergunningverlening gebaseerd op ondoorzichtige rekenmodellen. Dat is een schijnwerkelijkheid, vindt De Boer.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Dit zijn de cijfers van de groei van het terrein bezit van Het Drentse Landschap:

1960: 26 hectare
1970: 1112 hectare
1980: 2464 hectare
1990: 4271 hectare
2000: 5594 hectare
2006: 7550 hectare
2017: 8760 hectare[1]
Bron: Wikipedia
Heide, woeste gronden en stikstof

De natuurwaarden van heide en stuifzand en de effecten van het menselijk handelen.

Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

In de 18e en 19e eeuw was de mest voorziening van de akkers rond de Drentse dorpen afhankelijk van plaggen en begrazing. De schapen werden ingezet om de grond verder van het dorp te begrazen. ‘s Avonds werden de schapen naar de stal gedreven waarvan de bodem voorzien was van een laag plaggen. De mest vermengde met die plaggen en werd uitgestrooid over de akkers.

Het land bestond nog voor een groot deel uit woeste grond en zolang de bevolkingsdruk niet te groot werd, was dit een goed werkbaar systeem om de rond de dorpen liggende akkers van fosfaat te voorzien.

Op deze wijze werd de humuslaag van de verder van het dorp gelegen “woeste grond” geleidelijk aan verarmd en de begroeiing verschraalde tot een paar soorten zoals heide, planten en enkele grassen die aan zeer arme grond genoeg hebben.

Door de landbouw en veeteelt, zoals schapen en geiten, ontstonden er door begrazing en verplaatsing van fosfaat naar de stallen grootschalige heidevelden die weinig met natuur te maken hebben.

Naarmate de grond nog verder werd uitgeput en de schapen op grotere afstand van de dorpen graasden was de bodem daar zover verarmd dat er weinig meer groeide en de wind grip kreeg op het zand. Zandverstuivingen rond de dorpen werd een groot probleem. De akkers en delen van de dorpen verdwenen regelmatig onder het stuifzand. Het leven werd vrijwel onmogelijk.

Uitgeputte grond heide en zandverstuivingen waren het resultaat door verdere verschraling van de grond rondom de dorpen. De werkwijze van de boeren hadden overbegrazing tot gevolg wat nog versterkt werd door de groei van de populatie.

Met de komst van kunstmest werden de “woeste gronden” weer vruchtbaar gemaakt en met het planten van bomen werd ook het stuifzand geleidelijk weer vastgelegd. Het directe gevolg was dat heidevelden omgevormd werd tot vruchtbare landbouwgrond.

Drenthe werd weer leefbaar, landbouw was in ontwikkeling en ook de bossen van Staatsbosbeheer kregen meer en meer grip op het landschap waardoor zandverstuivingen grotendeels tot het verleden gingen behoren.

Heide werd weer schaars. Het landschap wat was ontstaan door verarmde gronden als gevolg van overbegrazing en verarming verdween geleidelijk aan. Een in de vorige eeuw gegroeid landschap wat alleen kon bestaan door toedoen van de mensen die met moeite het hoofd boven water konden houden .

Drenthe stond begin vorige eeuw bekend om zijn paarse heidevelden die zo mooi beschreven waren in het boek van Thijsse. Jacobus Pieter Thijsse 1865 – 1945 heeft die laatste fase goed in beeld gebracht hij beschreef de uitgestrekte bloeiende heidevelden en maakte er prachtige afbeeldingen bij. Het gevolg daarvan was dat heide het etiket “natuur” kreeg.

Midden jaren 80 heeft Drenthe dan ook een aantal besluiten genomen om die heide weer terug te brengen in het landschap. De heide-motie werd aangenomen waarin als doelstelling was opgenomen het terugbrengen van paarse heidevelden in het Drentse landschap wat alleen mogelijk was door verarming van de gronden op en rond de schaarse heidevelden.

Bij Dwingeloo en in de buurt van Hooghalen bestonden nog wat heidevelden en schrale akkers en daarachter was het gebied bestemd voor landbouw en veeteelt.

In de heide-motie was geregeld dat heidevelden weer moesten uitbreiden door verschraling van het landschap en aankopen van gronden.

Ook werd de stichting het Drentse landschap in staat gesteld op kosten van de provincie grond op te kopen en om te vormen tot wat nieuwe natuur genoemd werd.

Het effect daarvan was dat vele grotere en kleinere percelen verspreid over heel Drenthe, inclusief landgoederen en hunebedden, in bezit of in beheer van de stichting het Drentse Landschap kwamen.

En daarmee werd verspreid over heel Drenthe grotere en kleinere terreinen als natuurgebied aangemerkt uitgaande van o.a. de natuurwaarden uit o.a. de heide-motie. De bezittingen van de stichting “het Drentse landschap” en daarmee de invloed op de omgeving groeide sterk sinds de jaren 80. Heel veel grotere en kleinere percelen moesten ontzien worden, ook wat de stikstofuitstoot in de omgeving van deze natuurgebieden betreft.

Bezittingen van de stichting het Drentse Landschap

De stichting is in 1934 opgericht en heeft in de loop der jaren diverse terreinen aangekocht in Drenthe.

Die bezittingen zijn niet alleen bossen, heidevelden, landgoederen en beekdalen, maar ook poelen, wallen, singels en zandwegen. De stichting beheert bovendien ongeveer 250 monumentale gebouwen en is verantwoordelijk voor de 21 provinciale hunebedden. Veen panden worden door de stichting verhuurd als woon- of werkruimte, of bijvoorbeeld als horecagelegenheid of vergaderlocatie.[3]

In de jaren zestig van de 20e eeuw kregen organisaties die het voor de natuur hadden opgenomen, de wind wat mee. Vanaf toen kon Het Drentse Landschap naast de bijdragen van haar begunstigers ook beschikken over gemeenschapsmiddelen om natuurgebieden en monumenten aan te kopen en te beheren.

Bij de opheffing van de stichting Oud Drenthe werden de bezitting daarvan overgedragen aan Het Drentse Landschap. Het betrof hier vijf cultuurhistorische objecten waaronder de Zwartendijksterschans.[4]

Dit zijn de cijfers van de groei van het terrein bezit van Het Drentse Landschap:

1960: 26 hectare
1970: 1112 hectare
1980: 2464 hectare
1990: 4271 hectare
2000: 5594 hectare
2006: 7550 hectare
2017: 8760 hectare[1]
Bron: Wikipedia

In de praktijk heeft dit beleid direct effect op een groot deel van de samenleving.

Stikstof werd in de ban gedaan boeren maar ook bedrijven worden aan strenge regels gebonden. Heidevelden werden uitgebreid en opnieuw “ontwikkeld”. De grond werd verarmd door de bovenlaag te verwijderen en heideplanten in te planten.

En waarvoor vraag je je dan af om de paarse heidevelden en zelfs zandverstuivingen terug te brengen als “bestaande en nieuwe natuur”?

Kijken we naar de periode 1800 – 1930 dan was alle heide een direct gevolg van verarming van gronden door begrazing en fosfaat transport via de schapen van het omringende land naar de akkers rond de dorpen. Na 1980 worden heidevelden kunstmatig in stand gehouden en heten nu nieuwe natuur. De vraag is alleen of we daar nu niet mee doorslaan.

Heide en zandverstuivingen zijn ontstaan door menselijk handelen en kunnen alleen blijven bestaan door continu verarmen. Jarenlang is met plagmachines heidegrond arm gehouden.

Ook werden grazers ingezet. Dit geeft het Drentse landschap aan: “Ga een stukje lopen in een terrein van Het Drentse Landschap en je komt ze tegen: de Schotse Hooglanders, Limousin-runderen, Drentse Heideschapen en Schoonebeker Heideschapen, die meewerken aan het beheer van de heide- en graslandgebieden. De runderen en schapen houden de terreinen open en zorgen voor variatie.

Ook stikstofuitstoot in de omgeving wordt aan banden gelegd en samen met afplaggen (het kunstmatig begrazen) en begrazen blijft de heide in stand. Als we stoppen met dit soort activiteiten zal heide weer vergrassen er gaan er planten groeien die stikstof uit de lucht vastleggen en zo kunnen er weer andere planten groeien die hier van oorsprong thuishoren. Er ontstaat een natuurlijk landschap bestaande uit bossen en grasvlakten. De echte natuur van Nederland.

Stikstof wordt nu als vervuiling gezien

In heel Nederland zijn we nu bezig met het aan banden leggen van activiteiten om stikstof te monitoren om “de natuurwaarden”, waaraan niets natuurlijk is, te handhaven.

De gevolgen op de economie zijn duidelijk.

Als gevolg van wegverkeer, vliegverkeer, landbouw en industrie komt stikstof in de atmosfeer. Dit kan als droge of natte depositie neerslaan en heeft dan een vermestend effect. Dit kan gevolgen hebben voor vegetaties, planten, en via de structuur en samenstelling van vegetaties ook voor vogels en andere dieren. Een deel van de vegetaties (in natuurgebieden) is gevoelig voor additionele depositie van stikstof.

Belangrijk aspect beoordeling Natura 2000-gebied

Met een model kunnen omvang en reikwijdte van additionele depositie door een nieuwe activiteit in beeld worden gebracht. Vervolgens kan beoordeeld worden in hoeverre flora, vegetatie en fauna hier negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. Stikstof is tegenwoordig een belangrijk aspect van beoordelingen van voorgenomen activiteiten en plannen rond Natura 2000-gebieden.

Bron hier.

Een antropogeen (door mensen teweeggebracht) landschap bestaande uit heide en zandverstuivingen wordt natuur genoemd en vastgelegd in de natuurwaarden. Vervolgens wordt meer van dit landschap ontwikkeld en dat heet “nieuwe natuur” en in stand houding daarvan is alleen mogelijk door continu ingrijpen zoals plaggen, begrazing en verarming van de omgeving.

Hoever moeten we zo gaan vraag je je af. Één heideveld is “mooi” maar in hoeverre moeten we door blijven gaan om grootschalige heide in stand te houden en zelfs uit te breiden onder het mom van nieuwe natuur. Stoppen we met dit beleid dan krijgt de natuur weer de kans om zelf te ontwikkelen en ontstaat een landschap bestaande uit bossen afgewisseld met grasland en op enkele plaatsen heide en een stukje zandverstuiving.

Het wordt tijd om eens na te gaan denken waar we mee bezig zijn. Nederland valt langzaam maar zeker stil, economische activiteiten zoals de bouw die net op gang kwam wordt weer op slot gezet. Landbouw wordt als vervuiler gezien en haast onmogelijk gemaakt.

We zijn letterlijk bezig om alle economische activiteiten on hold te zetten.

Echte problemen worden niet opgepakt. Neem fosfaat. Zonder fosfaat geen landbouw en wat we nu zien is dat grote hoeveelheden voedsel voor mensen en (kracht)voer voor het vee geïmporteerd wordt. Dat betekent uiteraard een mestoverschot en vervolgens gaan we mest als afval zien en vergisten etc. Wat we nu doen is grootschalig wereldwijd hetzelfde als de boeren in het dorpje in Drenthe in 1880 deden. Het verarmen van gronden verder weg en mest produceren in de stallen. In de gebieden waar ons veevoer en voedselgewassen vandaan komen ontstaat een enorm fosfaattekort.

Nu kunnen we daar nog wat aan doen, de mest drogen bewerken en het fosfaat terugbrengen naar de akkers waar ons voedsel en veevoer vandaan komt.
  • Prof. dr.ir. Oene Oenema schrijft het volgende

    “Zonder fosfaat geen voedsel. Onze huidige voedselproductie is in sterke mate afhankelijk van kunstmestfosfaat, gemaakt van ruwfosfaat. Berekeningen laten zien dat ruwfosfaat schaars wordt binnen enkele generaties. Het ‘fosfaatprobleem’ is groter dan het energieprobleem, want voor fosfaat is geen alternatief,’ zegt Oene Oenema. Fosfaat is essentieel voor plant, mens en dier. Voedselproductie kan niet zonder fosfaat en dat betekent dat we moeten overschakelen op hergebruik en het drastisch beperken van verliezen. Dat vergt een forse omschakeling. Oenema wil wegen verkennen voor efficiënt hergebruik van fosfaat in de voedsel productie-consumptieketen. De verdeling van (ruw)fosfaat en bodemfosfaat is zeer ongelijk in de wereld. De mestoverschotten in Nederland maken dat veel landbouwgronden nu rijk zijn aan fosfaat en dat fosfaat nog vaak als afval wordt gezien in plaats van waardevolle grondstof. In Afrika zijn de bodems daarentegen zeer arm aan fosfaat, waardoor de voedselproductie wordt beperkt. In Afrika schreeuwt de bodem om fosfaat; voor verhoging van de voedselproductie is daar meer fosfaat nodig.”
Zie verder hier.

Samengevat: Wat nu natuurgebieden genoemd worden zoals heidevelden en stuifzanden hebben net zoveel met natuur te maken als mijn achtertuin die op kleur en bloeitijd is aangelegd.

1e Gewassen die op voedselarme gronden leven zoals heide kunnen alleen grootschalig uitgroeien door kunstmatige verarming van de bodem. Dit natuurlijk noemen is een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Heidevelden zijn ontstaan door toedoen van de mens en kunnen alleen in stand blijven door kunstmatige bodemverarming door menselijk handelen.

2e Om de kunstmatige begroeiing van deze zeer grootschalige heidetuinen in stand te houden moet er onderhoud plaats vinden zoals plaggen en begrazing en ook door de uitstoot van menselijke bedrijvigheid kunstmatig laag te houden.

3e Stoppen met het onderhoud van deze grootschalige heidetuinen betekent dat de natuur die hier thuishoort en bestaat uit graslanden afgewisseld met grotere en kleinere bossages met de daarbij horende biotopen geleidelijk aan weer een kans krijgen.

4e Veel ontwikkelende natuur is de afgelopen periode compleet onderuit gehaald om natuur bestaande uit heide-achtige landschappen te ontwikkelen.


Hugo Matthijssen.
  • Als we de middelen die nu ingezet worden voor natuurontwikkeling en beheer gaan inzetten om mest te verwerken en terug te voeren naar het brongebied van ons voedsel en veevoer zodat we mondiaal een echte kringloop creëren dragen we bij aan een mondiaal evenwicht wat fosfaatgebruik betreft.

    Stikstof begrenzen om kunstmatige heidetuinen in stand te houden is contraproductief en heeft niets met natuurbeheer te maken. Stoppen met dat beleid maakt dat er net genoeg stikstof op de verarmde gebieden terecht komt om weer echte natuur te vormen – een biotoop die hier van nature ontstaat zonder menselijk ingrijpen. Heide is net zo natuurlijk als een graanveld.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Na al die klimaattafels vraagt men zich af "En de burgers".? De regering heeft dat gehoord en zal kunnen zeggen: 'ja we hebben de burgers er over bevraagd.'. Hoe?
Ergernis over ’stilgehouden’ klimaatenquête
Een stilgehouden kabinetsenquête naar de mening van Nederlanders over het klimaatakkoord van de regering Rutte roept woedende reacties op. ,,Dit is niet alleen stiekem, maar ook nog eens heel sturend”, klaagt opiniemaker Syp Wynia.

Stomverbaasd was de in het klimaat geïnteresseerde publicist toen hij door oplettende burgers op de klimaatconsultatie op internet werd gewezen. ,,Op 24 augustus is deze enquête gestart, maar niemand weet ervan! Wil deze regering het antwoord van Nederland wel horen?” Wynia geldt als fervent criticaster van de klimaatplannen van het kabinet, bijvoorbeeld het voornemen om Nederlandse huishoudens van het gas te halen.

Anna Yves heeft het voor elkaar gekregen om alsnog negenduizend mensen actief te krijgen om te reageren. Ze is de petitie ’Burgers tegen het klimaatbeleid’ gestart. „We zijn het rationeel denken in dit dossier kwijt”, zegt de verontruste burger. „Waarom moeten we opeens zo snel veranderen?”
Het boerenprotest is volgens haar een uiting van het ongenoegen: „Ik was blijverrast. Al die tijd dacht ik: waar blijven al die mensen?”

Schande

Ook Guus Berkhout, emeritus hoogleraar natuurkunde, spreekt schande van het geniepige enquêteergedrag in Den Haag. ,,Eerst mochten burgers niet meepraten aan de klimaattafels, want daar zaten alleen de groene belangengroepen. En nu moet zo’n stiekeme enquête dat gemis nog even goedmaken?”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lijkt verrast door de kritiek. „Zoals gebruikelijk hebben we de consultatie bekendgemaakt via een nieuwsbericht, dat onder mee via het twitteraccount van het ministerie onder de aandacht is gebracht”, reageert een woordvoerder. „Daarnaast hebben organisaties die een rol hebben gehad rondom het klimaatakkoord een e-mail ontvangen waarin wordt gewezen op de consultatie.”

1500 reacties

Het departement van minister Wiebes (Klimaat) laat weten dat tot nu toe bijna 1500 mensen hebben gereageerd. „Het grootste deel daarvan is afkomstig van particulieren.”

Zowel Wynia als Berkhout kraken de enquête zelf. Die is veel te sturend. Er wordt niet gevraagd óf mensen het klimaatbeleid willen, hoogstens kunnen burgers nog voorkeuren aangeven. Maar of windmolens nu voor of achter je huis verrijzen, het verziekt je woonomgeving sowieso, willen de heren maar zeggen.

Oproep

Toch roepen beiden de Nederlandse bevolking op hun stem te laten horen. Dat kan nog tot 4 oktober. ,,Ik heb er geen vertrouwen in dat het iets uithaalt, maar het is het enige dat we hebben”, zegt Wynia, die op zijn eigen website een klimaatmanifest aan de zaak wijdde.

Ook Berkhout roept iedereen op de moeite te nemen. ,,Vul het in, nu! Maar als je het niet eens bent met de sturende vraag, schrijf dat dan ook.” Vorige week stuurde Berkhout namens 500 internationale wetenschappers, waaronder de Amerikaan Richard Lintzen, nog een brief aan VN-baas Antonio Guterres onder de titel: ‘Er is geen klimaatcrisis’.

De enquête invullen? Dat kan hier.
https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan
https://www.telegraaf.nl/nieuws/7556113 ... aatenquete
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Biomassa veel vervuilender dan gas en kolen

De miljarden subsidies voor biomassacentrales zijn weggegooid geld. De centrales, die vaak hout stoken, produceren zelfs meer CO2 dan centrales op kolen of gas. Dat concludeert een groep Europese wetenschappers.

In ons land staan binnen een paar jaar 628 biomassa-instalaties die vaak gestookt worden op hout. De overheid heeft daarvoor inmiddels al het duizelingwekkende bedrag van 11,4 miljard euro subsidie verstrekt, zo schrijft het AD. Biomassa wordt gestimuleerd om zo sneller de gaswinning in het noorden te kunnen stoppen. Het zou ook veel beter zijn voor het milieu.

De wetenschappers van de gezaghebbende organisatie EASAC schrijven nu dat biomassa ’een hele slechte energiebron’ is. „Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden durzaam is”.

Er komt een centrale bij Diemen waar jaarlijks 18.000 voetbalvelden aan bos de oven in moet gaan. De wetenschappers zeggen dat er nooit snel genoeg nieuw bos kan worden aangeplant om dat te compenseren.

Om de zaak te versnellen, moeten er de komende jaren ook nog eens een heleboel biomassa-centrales in steden worden gebouwd. Het gaat dan om centrale pelletkachels (geperst hout) in appartementencomplexen. Het Longfonds vreest veel klachten van omwonenden.

De wetenschappers vinden de tientallen miljarden die in heel Europa worden besteed aan biomasa verspild geld. Het geld kan beter worden gestoken in de ontwikkeling van energie uit waterstof, zo schrijven ze.

Energiebedrijf RWE, die in ons land 2,6 miljard subsidie krijgt om te ’vergroenen’ met biomassa, noemt de kritiek van de wetenschappers ’bizar’ en ’onjuist’.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

‘Biomassa is bom onder het klimaat’

Afbeelding

In de grote kolencentrales, in nieuwe biomassacentrales, in flatgebouwen: Nederland gaat massaal energie opwekken uit biomassa. Maar voor het klimaat en het milieu kunnen we volgens gerenommeerde wetenschappers en de stikstofadviescommissie nog beter gas verbranden dan hout.

Het leek zo’n beetje het ei van Columbus op weg naar een klimaatneutraal Nederland: biomassa. Met alleen wind- en zonne-energie kunnen de doelen uit het Klimaatakkoord (de helft minder broeikasuitstoot in 2030) nooit worden gehaald. En daarbij: ook als het dagenlang windstil en bewolkt is, moet de stroomvoorziening op gang blijven. Daarom komt biomassa, het verbranden van hout in onze huidige kolencentrales om energie op te wekken, maar wat goed van pas. Het idee daarachter: met biomassa breng je een natuurlijke kringloop op gang. De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van hout, wordt opgenomen door bomen die groeien op de plaats van de exemplaren die voor dat doel zijn gekapt.

Maar, zo stellen invloedrijke Europese wetenschappers nu in harde bewoordingen: de gedachte dat dit een CO2-neutraal proces is, is een waanidee. De vraag naar biomassa zal de komende jaren zo stevig toenemen, dat daarvoor veel te veel bomen worden gekapt. Nieuwe bomen groeien nooit snel genoeg aan om de CO2 die vrijkomt op te nemen. Dat kan enkele jaren tot wel decennia duren. En dus ontploft de komende jaren als het ware een enorme broeikasbom. Dáár is de opwarmende aarde natuurlijk totaal niet mee geholpen.

Bij verbranding komen zelfs meer broeikasgassen vrij dan bij steenkool, concludeert de Europese wetenschapskoepel EASAC. Dat komt doordat hout geen efficiënte brandstof is. Iedereen met een open haard of houtkachel weet hoeveel hout nodig is om je huis op een koude winteravond warm te stoken.

Het rendement van aardgas is veel hoger. Om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken, komen daarbij dus veel minder broeikasgassen in de lucht.

De CO2-uitstoot van het transport en het bewerken van het hout tot pellets komen daar nog eens bovenop. Want in Nederland is lang niet genoeg snoeihout beschikbaar om in de snelgroeiende vraag naar biomassa te voorzien.

Energiebedrijven importeren op grote schaal houtkorrels voor biomassacentrales uit de Baltische Staten en Noord-Amerika - met schepen die stikstof, fijnstof en broeikasgassen uitstoten.

In die landen wordt bovendien zoveel hout voor energie gerooid dat zich een ecologische ramp voltrekt, stelt hoogleraar Louise Vet, die namens Nederland in de milieugroep van EASAC zit. ,,Daar ontstaan snelgroeiende, eenvormige bossen waar weinig biodiversiteit meer is.’’

Het importeren van biomassa is voor Nederland enorm aantrekkelijk omdat we er op papier onze nationale CO2-uitstoot snel mee kunnen verminderen. Volgens Europese regels hoeven we voor verbranding geen CO2-uitstoot te rekenen, terwijl die er in de praktijk natuurlijk wel is. Vervangen we steenkool door houtpellets, dan daalt de uitstoot van de centrales in één klap tot nul - op papier, want in de praktijk stoten ze zelfs meer CO2 uit dan voorheen.

In theorie moet het land waar de biomassa is geoogst de uitstoot wel rapporteren. Maar of dat ook overal keurig gebeurt? Vet acht het onwaarschijnlijk. ,,De VS is onder president Trump uit het Klimaatakkoord gestapt. Grondeigenaren in Noord-Amerika kunnen met hun bossen doen wat ze willen.’’

Ook de commissie van oud-minister Johan Remkes (VVD), die aanbevelingen moest doen om Nederland uit de deze zomer ontstane stikstofcrisis te helpen, heeft zijn bedenkingen bij het blinde geloof in biomassa. In zijn eindrapport adviseerde Remkes de miljardensubsidies die naar honderden kleine en grote biomassa-installaties en -centrales gaan te ‘heroverwegen’ - een keurig woord voor afschaffen.

Voor de grote energiebedrijven is die aanbeveling een harde klap. De Duitse energiereus RWE, die 2,6 miljard euro subsidie ontvangt om zijn kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven volledig te verbouwen voor biomassa, is des duivels. Taco Douma, de baas van de RWE-centrales, noemt het een ‘bizar advies’. ,,De wetenschap onwaardig. Het is onvolledig en onjuist.”

Michel Groeneveld van Uniper, dat biomassa stookt in een centrale op de Maasvlakte, spreekt van een ‘raar en dom voorstel’. ,,Biomassa heeft geen enkele invloed op stikstof. Of je nu steenkool gebruikt of biomassa, het maakt niet uit, want het wordt door filters toch allemaal opgevangen in de centrale.”

Per jaar gaat de centrale in Diemen 18.000 voetbalvel­den aan bos verbranden. Per dag gaat het om 25 vrachtwa­gens hout

Milieuclubs bestrijden die stelling. Ondanks de filters belanden bij grote biomassa-installaties jaarlijks miljoenen kilo’s stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) en ander fijnstof in de lucht. De centrales moeten daarom worden stilgelegd, stelt Mobilisation for the Environment, dat naar de rechter is gestapt.

Ook bezorgde buurtbewoners grijpen de stikstofuitspraak van de Raad van State aan om de bouw van nieuwe biomassacentrales tegen te houden. Zo togen tegenstanders van een grote centrale (120 megawatt) die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen bij Diemen, deze maand naar de rechter.

Ze vrezen dat de centrale de lucht gaat vervuilen die zij elke dag inademen. ,,Per jaar gaat de centrale 18.000 voetbalvelden aan bos verbranden. Per dag gaat het om 25 vrachtwagens hout. Dat is ontzettend slecht voor de luchtkwaliteit én voor het klimaat. Daar verzetten wij ons tegen’’, verklaart Fenna Swart van de Federatie tegen Biomassacentrales.

Aan de uitstoot van biomassacentrales worden veel minder strenge eisen gesteld dan aan bestaande kolen- en gascentrales, bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook hebben ze minder hoge schoorstenen en worden ze geregeld dichter bij dorpen of steden gebouwd.

Komende jaren komen er bovendien honderden kleinere biomassa-installaties bij, blijkt uit subsidietoekenningen die deze krant opvroeg bij het ministerie van Economische Zaken. Vaak middenin woonwijken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om installaties in appartementencomplexen die van het gas af moeten. In zulke zogenoemde pelletkachels worden kleine brokjes samengeperst hout verbrand (dezelfde pellets die sinds kort in de grote kolencentrales worden bijgestookt - en waar ze uiteindelijk voor 100 procent op moeten gaan draaien).

Oerbos
Het Longfonds maakt zich zorgen over die trend. ,,We zien nu een enorme groei van biomassa, maar mensen moeten zich realiseren dat het stoken van hout de lucht vervuilt. Fijnstof, zoals stikstofoxiden, veroorzaakt chronische ziektes als bronchitis en astma. Niet voor niets roepen wij mensen op te kiezen voor schonere vormen van verwarming dan houtkachels.’’

Ook de stikstofadviescommissie van oud-minister Remkes is ongerust en pleit voor meer onderzoek.

,,Het gaat om zulke grote hoeveelheden, dat wij ons zorgen maken over de gevolgen voor de gezondheid van mensen. Het is onduidelijk wat de uitstooteisen zijn en of daar controle op is’’, zegt hoogleraar Vet, een van de leden van de commissie. De hoge CO2-uitstoot van biomassa is echter de voornaamste reden dat de commissie het kabinet adviseert om met subsidies voor biomassabijstook te stoppen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door King George »

Vandaar dat ik zoveel bomen zie verdwijnen waar ik ook rij.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21599
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Stikstof, de nieuwe zwendel

Bericht door King George »

De zogenaamde stikstof crisis die ons land lam legt zorgt ervoor dat aannemers failliet dreigen te gaan. De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Bouwbedrijven en aannemers raken in grote financiële problemen door plotseling stopgezette bouwprojecten, zo’n 18.000 waarvoor reeds investeringen zijn gedaan, materialen zijn ingekocht en medewerkers zijn ingepland.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 03&cc_key=

De universiteit van Californië haalt de officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit.

De bevindingen van de universiteit, gepubliceerd in het prestigieuze Science blad, komen erop neer dat er is ontdekt dat er in het gesteente van de planeet enorme hoeveelheden stikstof, dat essentieel is voor het plantenleven, zijn opgeslagen.

Deze ontdekking verandert de complete theorie dat de planeet opwarmt door menselijke CO2 uitstoot,. Ben Houlton, milieu wetenschapper aan de Davis Universiteit van Californië verklaard dat; “dit tegen het eeuwenlange paradigma ingaat dat het fundament legde voor de klimaatwetenschappen.

Stikstof doet in combinatie met CO2 allerlei bomen gretig groeien en dat schijnt de overheid nu net niet te willen aangezien de massale houtkap van de afgelopen jaren.

Een nieuwe religie geleid door de klimaatsekte gaat ons hele leven veranderen en kleedt ons financieel uit om de rijken rijker te maken en de armen armer…

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 03&cc_key=

De asielinvasie die de VN en de EU in Europa hebben geïnitieerd en die ze betalen met uw belastinggeld leidt vaak terug naar multimiljonair Soros, die wereldwijd probeert de democratie te vernietigen om uiteindelijk de NWO te laten regeren. Een wereld die bestuurd wordt door één wereldregering, de VN en zo laat onderstaand artikel weten zijn ons koningshuis, prinses Mabel en ook de politiek erbij betrokken.

De invloed van Soros, door sommigen ookwel een financiele terrorist genoemd, is ook in Nederland aanwezig zo blijkt uit onderzoek van het NRC. Soros geeft zo’n 7 miljoen per jaar aan Nederlandse organisaties die het globalisme promoten, de discussie rond Zwarte Piet negatief stimuleert en ook inzet op maatschappelijke thema’s zoals het etnisch profileren bij de politie.

De Open Society Foundation van Soros zou net zoals in Hongarije ook hier in Nederland verboden moeten worden, in Hongarije is het zelfs strafbaar gesteld om Soros-gerelateerde bedrijven te helpen. Hongarije is wel het nieuwe voorbeeldland van Europa wat mij betreft.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 03&cc_key=

Onderstaand artikel stelt de vraag waarom wil de medische wereld toegang wil tot onze kinderen.

In 2016 heeft Harry Perry een zorgwekkende verklaring afgelegd waarin hij zei: We moeten ons soort privé-idee doorbreken dat kinderen tot hun ouders behoren of kinderen tot hun families. Drie jaar later worden concepten als “kinderen behoren tot de gemeenschap” samengevoegd tot “meer goed” praatpunten over volksgezondheidsvaccinaties van politici die het beleid bepalen.

De vraag gaat niet meer over het feit of ouders hun kinderen wel of niet moeten vaccineren maar over de vraag of ouders volledig van het beeld moeten worden verwijderd als het gaat over vaccinatiebeslissingen.

Vaccinaties zijn een verdienmodel geworden van de NWO, een baby krijgt al vaccinaties, peuters, kleuters, jongeren, risicogroepen krijgen de griepprik, en ook de ouderen.

In Amerika, en dat zal hier in Nederland niet anders zijn is het aantal vaccinaties drastisch omhooggegaan door de jaren heen.

In 1962 kreeg een kind 3 vaccinaties: Polio, Small Pox en DTP.
In 1983 kreeg een kind 24 vaccinaties: 2 als ze twee maanden zijn (DTP, OPV), 2 als ze 4 maanden zijn (DTP, OPV), bij 6 maanden (DTP), bij 15 maanden (MMR), 18 maanden (DTP), 4 jaar (DTP, OPV), 15 jaar (TD).
In 2018 zijn dat er 72.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 03&cc_key=

Hier een erg verontrustend filmpje van de gepensioneerde officier Simon Bean die ons vertelt dat er brieven zijn ontvangen door diverse militaire personen, waaronder generaal Riley en Admiraal Sir Roger Lane Nott, die zeggen dat, hoe het ook gaat met de Brexit op 31 oktober, de EU op 1 November de EU de controle overneemt van alle Europese militaire troepen en beveiligings-organisaties.

Diegenen die in dienst, bij de politie, het leger, speciale eenheden ect. zullen ontslagen worden door de individuele EU-lidstaten en zullen een nieuw contract moeten ondertekenen die hun in dienst stelt van de EU. De EU zal de controle overnemen over de inlichtingendiensten en andere nationale veiligheidsdiensten.

https://youtu.be/5xAPnTfoopg

Het is natuurlijk zo dat de EU de EU-lidstaten controleert en dicteert en streeft naar een Europa zonder een enkel soeverein land, met een EU-rechtssysteem, een EU-politie en een EU-leger maar daar zullen de Visegrad-landen gelukkig niet aan meewerken.
Mijns inziens zou Nederland net zoals Engeland gaat doen aan het einde van de maand, onmiddellijk uit de EU moeten stappen. We wachten het af hoe de EU verdergaat met het creëren van een EU-superstaat, een Europa onder de controle van de EU, die weer onder de controle staat van de VN.

De partij die al jaren vecht voor het behoud van ons Nederland, die al jaren de waarheid zegt over het politieke kartel, de islam en de EU en die mijns inziens de grootste partij van Nederland is mag van mij het stokje overnemen van dit incapabele anti-Nederlandse Rutte-kabinet.

Nederland weer voor de Nederlanders, grenzen dicht en uit de EU zodat we weer zelf beslissingen kunnen nemen over cruciale zaken en zoals Hongarije het zo mooi zegt: Zelf weer kunnen beslissen met wie we wel en niet samen willen leven in ons land.
https://vk.com/wall376534624_16003
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78005
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ariel »

Lekker eigenwijs doen. Gooi er nog een paar miljard tegen aan. :scratch:

Wat zijn we toch een gaaf extreem links land geworden.

Ik haat Wiebes. Die neus heeft Amsterdam ook financieel de ellende in geholpen. Wat een enge man.
Kabinet is niet van plan te stoppen met energie winnen uit biomassa

De kritiek op biomassa - plantaardig en dierlijk afval waarmee energie wordt opgewekt - zwelt aan. Maar het kabinet is niet van plan zijn plannen om te gooien. ,,Want er wordt door wetenschappers van alles beweerd”, aldus verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Een Europese groep wetenschappers concludeert dat biomassacentrales slecht zijn voor het klimaat. De miljardensubsidies die Nederland uittrekt voor biomassacentrales zijn weggegooid belastinggeld, volgens de Europese koepel van nationale wetenschappelijke academies (EASAC). Wiebes vindt echter dat we ons hoofd niet door het rapport op hol moeten laten brengen.

,,Er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren. Dat is uiterst waardevol maar uiteindelijk moeten we in Europees verband zien of dat iets betekent’’, reageert hij desgevraagd op het rapport van de EASAC. ,,Als het Europees beleid verandert, veranderen wij mij mee.’’

En dus blijft het kabinet inzetten op het verbranden van biomassa zoals hout als middel om de klimaatdoelstellingen te halen. Biomassa is een belangrijke hoeksteen in de plannen van het kabinet om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. In totaal hebben opeenvolgende kabinetten al 11,4 miljard euro subsidie voor allerlei biomassa-installaties uitgetrokken.

Wiebes trekt zich ook niets aan van de commissie-Remkes die onlangs adviseerde de miljardensubsidies voor biomassa te ‘heroverwegen’ omdat er bij de stook van hout ook veel stikstof vrijkomt waarmee Nederland al een enorm probleem heeft. ,,Wat Remkes adviseert, gaat tegen ons beleid in. Ik vond dat een wat wonderlijk advies.’’

De meerderheid in de Tweede Kamer denkt er net zo over. Slechts enkele oppositiepartijen willen dat het kabinet zo snel mogelijk stopt met biomassa. ,,Biomassa is bedrog en slecht voor het milieu’’, fulmineert Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Maar een verzoek van de Partij voor de Dieren om te debatteren over het EASAC-rapport werd door de meeste partijen afgewezen.

,,We moeten niet ineens de koers veranderen’’, vindt Kamerlid Mark Harbers van de grootste regeringspartij VVD. ,,Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, stelt dat biomassa duurzaam is. :scratch: De Europese Commissie stelt dat biomassa duurzaam is. Daar moeten we vanuit gaan. We kunnen niet selectief shoppen in de aanbevelingen van het IPCC waar ons hele klimaatbeleid op gebaseerd is.’’

Strenge voorwaarden
Nou komt de kritiek op het stoken van biomassa niet ineens uit de lucht vallen. Al jaren zet bijvoorbeeld de milieubeweging er vraagtekens achter. ,,Maar ik kan niet beoordelen hoe het zit als de ene wetenschapper iets anders zegt dan de ander’’, zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder. ,,Daarom moet we uitgaan van wat bijvoorbeeld ons eigen Planbureau voor de Leefomgeving zegt. En volgens hen is het wél duurzaam, mits het aan strenge voorwaarden voldoet. Het kabinet werkt juist aan die voorwaarden.’’

Het stoken van hout geldt als milieuvriendelijk, mits er voor de bomen die gerooid worden weer nieuwe bomen worden geplant die CO2 opnemen. Het probleem zit hem erin dat dat niet altijd gebeurt. En als het wél gebeurt, het jaren kost voor nieuwe bomen weer zijn aangegroeid. Volgens het EASAC is biomassa dan ook alleen op papier een oplossing voor het klimaatprobleem, terwijl bij het opstoken van hout in werkelijkheid juist méér CO2 vrijkomt dan bij bijvoorbeeld kolen.

,,We moeten niet alle biomassa over één kam scheren’’, vindt D66-kamerlid Matthijs Sienot. Hij wil evenmin stoppen met biomassacentrales om energie op te wekken. ,,Over al die bomen die worden vermalen, per schip hier heen worden vervoerd en dan worden opgestookt, heb ik ook mijn twijfels. Maar daarom krijgen kolencentrales vanaf 2024 ook geen subsidie meer voor de bijstook van biomassa. Maar takken of groenafval uit de buurt kunnen wel degelijk milieuvriendelijk worden verstookt.’’

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is er nog tot 2030 voldoende biomassa voorhanden die voldoet aan de internationale afspraken van duurzaamheid. Het kabinet ziet biomassa tot die tijd dan ook als een belangrijke bijdrage om te voldoende aan de klimaatafspraken. Over wat er daarna moet gebeuren, wordt nog gewerkt aan plannen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Onderzoekers: ‘Boeren beschermen de natuur juist tegen stikstof’

3 oktober 2019 - Aan Dirk van der Meulen

Afbeelding

Het verwijt dat de veehouderij de grootste stikstofvervuiler is van Nederland deugt van geen kant. Dat betoogt het Mesdag Zuivelfonds NLTO.

Het Mesdagfonds, gevestigd in Leeuwarden, heeft volgende week maandag overleg met de commissie Remkes (die de stikstofproblematiek onderzocht).

Volgens het RIVM is de veehouderij via ammoniak verantwoordelijk voor circa 46% van de stikstofuitstoot in Nederland. Daardoor, meent het RIVM, vormt de landbouw de grootste bron van stikstofneerslag in de bodems van kwetsbare natuurgebieden. De natuur dreigt overwoekerd te worden door grassen, brandnetels en andere stikstof minnende vegetatie.

Commentaar op rekenmethode
Het Mesdagfonds hekelt deze rekenmethode al jaren. De landbouw mag dan veel stikstof uitstoten, de sector neemt ook weer stikstof op doordat gras en gewas het maar wat graag als gratis meststof benutten. Niet alleen de stikstof uit de landbouw, maar ook die uit het verkeer, de luchtvaart en de industrie, verklaart Mesdag-voorzitter Jan Cees Vogelaar. Het fonds financiert landbouwonderzoek uit de voormalige gelden die melkveehouders moesten betalen als ze tweede klas melk leverden.

Vogelaar heeft becijferd dat in Nederland jaarlijks 215 miljoen kilo stikstof neerslaat, waarvan 92 miljoen afkomstig is uit de landbouw. Van die totale stikstofneerslag valt 118,5 miljoen kilo neer op landbouwgrond, waardoor de agrarische sector per saldo 26,5 miljoen kilo stikstof meer opneemt dan ze zelf in de atmosfeer brengt.

Het Mesdagfonds hekelt verder de manier waarop het RIVM de stikstofneerslag meet. Vogelaar: ,,Want dat doet het RIVM namelijk niet, dit meten. Het meet alleen de luchtconcentraties die vervolgens in rekenmodellen worden verwerkt om de neerslag te bepalen. Wat die verwerking inhoudt, daar wordt zeer geheimzinnig over gedaan.”

Gesprek met Remkes
De kritiek van het Mesdagfonds is inmiddels ook de commissie-Remkes ter ore gekomen. Volgende week maandag heeft Vogelaar een gesprek met enkele commissieleden. Remkes adviseerde onlangs om met spoed veebedrijven op te kopen rondom natuurgebieden en de maximum snelheid hier te verlagen

Om meer duidelijkheid te krijgen over de herkomst van stikstof op natuurgebieden, heeft het Mesdagfonds de Universiteit van Amsterdam onlangs verzocht hier onderzoek naar te doen. De onderzoekers zullen werken met ‘gemerkte stikstof’ (isotopen). Dat maakt het mogelijk om te bepalen waar de in de natuur belande stikstof vandaan komt: uit de landbouw, het (vlieg)verkeer of de industrie. ,,Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt’’, stelt Vogelaar.

RIVM: 'Cijfers fonds kloppen niet'
Het RIVM beweert dat de cijfers van het Mesdagfonds niet kloppen, maar kon nog niet zeggen hoe de rekensom wel gemaakt moet worden. ,,Dat is men nu druk aan het uitzoeken”, verklaart een woordvoerder. Over de werkwijze van de rekenmodellen zegt hij dat het RIVM geen geheimen heeft, maar dat het nog niet gelukt is om een afspraak te maken met het Mesdagfonds.

Jan Cees Vogelaar is vrijdagavond een van de sprekers op de BoerenBeleefdag van Mulder Agro in Kollumerzwaag.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Onderzoeker ... 85805.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

In zijn algemeenheid kan je zeggen dat Moeder Natuur streeft naar evenwicht.
En soms gaat dat mis. Dan krijg je een plaag van het een of ander. Zoals muizen in Friesland. Of nu de mestkevers in Oost-Gelderland.
Zwermen kevers doemen overal op in Gelderland: ‘Ik wist niet wat ik zag’
AALTEN/ WINTERSWIJK - Enorme zwermen met kleine mestkevers doemen momenteel overal op in Oost-Nederland. Vooral in de Achterhoek, maar ook in Ede, Didam en Malden, vormen de dieren sinds enkele weken een ware plaag.

,,Dit komt totaal onverwacht, het is voor ons ook een raadsel”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

In een maand tijd zijn er door heel Nederland ruim 200 waarnemingen van de beestjes gemeld op waarneming.nl. De meeste meldingen komen uit Gelderland. Het gaat volgens Van Vliet om de Aphodius Contaminatus, waar geen Nederlandse naam van is.

Van de Gelderse meldingen komen de meeste uit Winterswijk. Daar zijn de afgelopen weken vijf meldingen gedaan van de dieren. In Doetinchem zijn ze drie keer gemeld. Ook elders in Gelderland zijn de dieren gespot, zoals in Malden, Ede, Bennekom en Didam.

,,En er zijn natuurlijk ook zat mensen die ze zien, maar daar geen melding van doen”, zegt Van Vliet.

Wolk vol kevertjes

Ook manegehouder Alice Westervelt uit Aalten, eigenaar van Hippisch Centrum De Achterhoek, ziet sinds vorige week de zwermen dag in dag uit voorbij komen. ,,Ze vliegen als een gek en komen in je haar, achter je kleren. Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt. Ik hoop dat ze snel weer weg zijn.”

Richard Snoek uit Aalten was verbaasd toen hij op de Oude Aaltenseweg tussen Lichtenvoorde en Aalten vorige week een grote zwerm van de kevers tegenkwam. ,,Boven de opening van een mestkelder. Ik wist niet wat ik zag. Je kon er niet doorheen kijken, zo donker was die wolk. Hij zat helemaal vol met kevertjes. Bizar. Vorig jaar heb ik in de zomer juist maar heel weinig insecten gezien.”

Bernhard Harfsterkamp uit Winterswijk belandde tijdens het fietsen door Lintelo in ‘een regen van kevertjes'. ,,Het was heel apart. Het waren er echt heel veel. Dat had ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij.
https://www.gelderlander.nl/winterswijk ... oogle.com/

Fijn toch dat er deskundigen zijn. Nu weten we waar we mee te maken hebben: Aphodius Contaminatus. En wat weten van dit insekt? Niks, behalve een voorkeur voor schapen- en paardenmest.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Dichterlijke vrijheid wordt straks realiteit

Geplaatst op 3 oktober 2019

Afbeelding

Bomen worden in het ooit boomvriendelijk Nederland gerooid dat het een lust voor het ‘links progressieve’ DDR-oog is. Weg met dat groen dat daar vaak al eeuwen maar wat staat te staan. Want dat moet echt gebeuren hoor, het moet van de maffia van de EU en natuurlijk de geldharkers uit de VN, want die vijftien miljoen islamieten en zwarte Afrikanen die binnen vijf jaar hier onder welkomstliederen te verwachten zijn, willen wel luxueus wonend van hun uitkeringen genieten.

Dus weg met die boeren die deels voor onze voeding zorgen, hun land moet worden afgepakt en volgebouwd met woningen, woningen en woningen. Dat vindt dat ‘milieuvriendelijke’ jongetje in kleuterpyjama vast en zeker ook. Dus bouwen, bouwen, bouwen, niet voor onze eigen woningzoekenden, maar voor onze ‘cultureel en religieus hoogstaande meesters’ die met miljoenen gaan komen.

Bouw dus de Veluwe nu toch ook maar vol, nietwaar, Maarten, totaal stuk onbenul van een bijna corrupt te noemen Van Rossum dynastie. “We gaan toch zeker niet de Veluwe volbouwen”, sprak dit leeghoofdig PvdA stuk onbenul ooit eind jaren negentig op tv, toen de bouwwaanzin van Kok begon om de financiële tweedracht in Nederland te promoten. Wel, nu is het bijna zover, stuk leeghoofdig amoebe.

Als ik nu ten aanzien van deze in mijn ogen als hersenloze demente opa geboren dwaas hardop zou vragen ‘Folkert, waar ben je als we je nodig hebben’, zou ik dan ook door een heel ‘onpartijdig’ persoon bij dat eveneens zeer onpartijdige openbaar ministerie worden gevrijwaard van vervolging? Of geldt dat alleen als je dit enkel en slechts hypothetisch ‘verzucht’ ten aanzien van een ‘rechts’ of nog erger ‘populistisch’ persoon?

Dus verzucht ik maar in stilte wat ik graag hardop zou willen doen. Dat mag denk ik nog net zolang ‘links/progressief’ nog geen gedachtepolitie heeft opgericht in dit eens vrije land. Mengele ‘wetenschappers’ zijn gelukkig nog niet zover dat ze gedachten in beeld kunnen brengen, anders zou gelden: ‘If my thought-dreams could be seen, they’d probably put my head in a guillotine’.

Ja, in sommige (veel) opzichten was Bob Dylan zijn tijd ver vooruit. Ideeën en opmerkingen die toen, in de jaren zestig, nog een soort komische onzinzinnen uit dichterlijke vrijheid leken, of ontsproten uit geest-verheldering na een idem verruimend genotsmiddel te hebben geprobeerd, staan nu helaas al bijna in realiteit aan de deur te tikken. Hallo, wakker worden mensheid!

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/03 ... realiteit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Onderzoeksbureau CE in Delft heeft onderzocht hoeveel CO2 er wordt uit gestoten via de vliegvelden van de Schiphol Group. Het bureau bracht alle getankte kerosine in beeld en de uitstoot van al deze kerosine blijkt bijna net zo hoog als die van alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Over deze CO2-uitstoot wordt, net zoals over de vliegtickets, geen belasting betaald, zegt campagneleider Dewi Zloch van Greenpeace. Schiphol, zo zegt Dewi, ligt op ramkoers met het klimaat. Er is nu alleen naar de CO2-uitstoot gekeken, maar omdat vliegtuigen op grote hoogte vliegen, stoten ze natuurlijk ook andere gassen en/of fijnstofdeeltjes uit.
https://vroegevogels.bnnvara.nl

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/04 ... -stikstof/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Bladblazers in de ban om ’vervuiling’

4 oktober 2019

Afbeelding

KNOKKE – De nieuwe regering van Vlaanderen verbiedt haar ruim 300 gemeenten om nog langer motorische apparaten als bladblazers en heggenscharen te gebruiken. De reden is dat de apparaten te vervuilend zouden zijn.

Het gaat om apparaten met een kleine tweetakt motor. Wetenschappelijk onderzoek heeft volgens Belgische media aangetoond dat het gebruik van de apparaten vervuilender is dan 1700 kilometer met een auto rijden.

Vlaanderen verplicht de gemeenten nu over te stappen op elektrische apparaten op batterijen. De gemeente Knokke gaat alvast een stapje verder. Die verbiedt straks ook de ingezetenen om de tweetakt apparaten te gebruiken.

Afbeelding

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Er drijft veel afval in zee. Een gedeelte is plastic en dus zeer vervuilend. Alhoewel: er is aan het oppervlak een groot tekort aan drijvende zaken om zich aan vast te hechten. Voor vele vissen is het een opluchting om hun eitjes ergens aan vast te kunnen plakken.
Legio zijn de foto's van bijeengedreven (in baaien) van drijvend/zwevend plastic afval.
Met veel publiciteit is er een plasticvanger in werking getreden. Maar is dat wel goed voor het milieu in zee? Zie wat een succes het ding is:

Afbeelding
‘Succesfoto’ van Boyan Slats plasticvanger baart biologen zorgen
Het beeld, dat deze week werd gedeeld, bevestigt hun zorgen over de impact op het zeeleven als drijvende armen van honderden meters lang op grote schaal plastic gaan opruimen. Het ambitieuze project van Nederlander Boyan Slat bevindt zich nu nog in de testfase, maar over een paar jaar hoopt hij de grootste opeenhoping van afval in de Grote Oceaan voor de helft op te ruimen. In het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic beschreef Rebecca Helm, bioloog bij de Universiteit van North Carolina, begin dit jaar al te vrezen dat drijvend leven hierdoor massaal zal worden weggeschept.

Nu deelt ze op Twitter de foto van The Ocean Cleanup, zoals het project van Slat heet, met daarop omcirkeld ‘honderden’ drijvende dieren tussen het gevangen plastic. Het gaat met name om bezaantjes, drijvende kwalachtigen. Dat The Ocean Cleanup deze foto als succesverhaal presenteert is ‘totaal verbijsterend’, twittert conservatiebioloog David Shiffman, verbonden aan de Simon Fraser-universiteit in Canada, eveneens.

Marien biologen Lodewijk van Walraven van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Jan Andries van Franeker (Universiteit Wageningen) bevestigen desgevraagd dat de foto bijvangst toont. Van Walraven: ‘Het meeste is plastic, maar er zit aardig wat fauna tussen.’
Even wat uitleg:
n de bovenste meters van de oceaan, legt hij uit, zweven en drijven onder meer kwalachtigen, slakken en insecten (‘zoals halobates, die lijken op een schaatsenrijder’). Deze dieren dienen weer als voedsel voor bijvoorbeeld vissen en zeeschildpadden.

Veel van de oppervlaktedieren drijven passief met de stroming mee. Net als plastic, dus. Van Walraven is daarom niet verrast dat ze door de vangarm worden opgepikt, terwijl bijvoorbeeld vissen wegzwemmen.

Van Franeker verwacht ook bijvangst die niet op de foto zichtbaar is. Zoals eieren van vliegende vissen, die in strengen aan drijvend materiaal vastzitten. Wil Boyan Slat zijn hoge opruimambities waarmaken, dan begint de bioloog zich ‘toch wel zorgen te maken over de mogelijke populatie- en ecosysteemeffecten’.
En zo erg is het niet, bewerende makers. Hun werk is heilzaam.
In een blogpost stelde Slat begin dit jaar al dat het schoonmaakprogramma een relatief klein deel van de oceaan beslaat, omdat het afval zich concentreert. Bovendien zou een deel van de diersoorten waarover het gaat zich razendsnel reproduceren, dankzij een aanpassing op vernietigende stormen die grote delen van de populatie vernietigen.

Via e-mail brengt Rebecca Helm hier tegenin dat diersoorten niet gelijkmatig over de oceaan zijn verspreid. De locatie waarop The Ocean Cleanup zich wil focussen, is volgens haar bijvoorbeeld net het leefgebied een soort blauwe zeenaaktslak.

Volgens Lodewijk van Walraven van het NIOZ weten we eenvoudigweg te weinig over het leven in de bovenste meters van de oceaan om in te schatten wat er gebeurt als je er jarenlang met vangarmen doorheen schept. ‘Ik vind het voorbarig om te zeggen dat The Ocean Cleanup weinig impact heeft op het oceaanleven.’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~bbbf5aaf/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42913
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Mahalingam »

Een liter bezine kost ongeveer twee kwartjes. Dat wij meer betalen komt omdat de rest naar de staat gaat. Dat vinden wij normaal. Met het aardgas idem dito.
Er zijn landen waar het omgekeerde het geval is: daar legt de staat dubbeltjes toe op iedere liter brandstof.
Regering Ecuador schrapt gehate brandstofmaatregel
[...]Het akkoord bestaat uit het intrekken van het decreet waarin werd aangekondigd dat de subsidie op brandstoffen wordt afgeschaft. Ook wordt een commissie ingesteld waarin de regering samen met de inheemse leiders een andere invulling van het bezuinigingspakket gaat bespreken. Verder hebben de inheemse demonstratieleiders toegezegd hun protesten te beëindigen.
[...]
Het bezuinigingspakket waarvan de omstreden maatregel onderdeel vormde, was volgens president Moreno nodig om de lege staatskas aan te vullen en om de economie en arbeidsmarkt te hervormen. Het IMF had bezuinigingen geëist in ruil voor een lening van omgerekend zo’n 3,8 miljard euro. [...]
Na het geweld en de flinke schade die de toch al in problemen verkerende Ecuadoraanse economie opliep, zat er voor Moreno weinig anders op dan te zwichten voor de eisen van de inheemse leiders. De vraag is nu hoe hij alsnog de miljardenbezuinigingen gaat realiseren.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/re ... n-a3976642
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50384
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Pilgrim »

De globalisten die naar Agenda 21 van de VN toewerken, hebben na “de opwarming van de aarde”, “de zeespiegelstijging”, de klimaathysterie, het warmtepompenfiasco en andere wazige zaken die de burger financieel uitkleden weer iets nieuws gevonden. Volgens onderstaand artikel is dat PFAS, dat in vele dingen verwerkt schijnt te zijn. En wat opnieuw een bedreiging is voor bouwprojecten en onderhoud van infrastructuur. Het is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Wat mij betreft zouden ze dat Monsanto-glyfosaat eens aan moeten pakken, dat is veel schadelijker voor de mens en de natuur.
https://nos.nl

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/14 ... oodzaak-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6901
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Tijd om milieufreak te worden?

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Wat mij betreft zouden ze dat Monsanto-glyfosaat eens aan moeten pakken, dat is veel schadelijker voor de mens en de natuur.
Voor mensen minder schadelijk dan keukenzout.
To examine toxicity, one must look at a chemical’s LD50 value–a standard measure of acute toxicity for chemicals, expressed in the amount of chemical (milligrams) per body weight (kg) that it took to kill fifty percent of a population of test animals. Caffeine is over ten times more toxic than glyphosate. Using scientific measures, glyphosate is less toxic than baking soda and salt.
https://gmo.geneticliteracyproject.org/ ... dangerous/
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Plaats reactie