Doemgedachten

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Ma Nov 09, 2015 2:26 am

Kans op kernoorlog steeds groter

Door Germen · 7 november 2015

Een wereldwijde kernoorlog uitlokken met een nucleaire winter als gevolg lijkt niet het slimste plan.Toch is er slecht nieuws: enkele zeer verontrustende ontwikkelingen maken de kans op een nucleair conflict veel groter dan eerst.

Nucleaire herbewapening in Europa
Nu de spanningen tussen de NAVO enerzijds en Rusland en China anderzijds snel oplopen, wordt duidelijk dat de legers van West-Europese landen ernstig verzwakt zijn. Het Amerikaanse leger, vooral de luchtmacht, is veel sterker dan het Russische leger, maar slechts een klein deel hiervan bevindt zich in Europa. De Russische overmacht aan tanks is in principe in staat om binnen enkele dagen op te rukken tot diep in de Noord-Europese laagvlakte, lees: Duitsland. Om een tegendreiging te bieden, transporteert de VS nu kernwapens naar bases in onder meer Duitsland. Omdat het Russische leger is verzwakt, is de Sovjet-doctrine van non-first use van kernwapens nu veranderd. De opvolgerstaat van de Sovjetunie, Rusland zal, desnoods als eerste, kernwapens inzetten als het land een militair conflict dreigt te verliezen.

Afbeelding
Een kernoorlog kent alleen verliezers. Bron: russia-insider.com

Ballistische kernwapens, die met ICBM’s doelen aan de andere kant van de wereld kunnen verwoesten, zijn bij het grote publiek goed bekend. Minder bekend zijn tactische kernwapens, kleinere ladingen waarmee bijvoorbeeld een kolonne tanks is uit te schakelen, of bijvoorbeeld een vijandelijke luchtmachtbasis. Een gemiddeld tactisch kernwapen verwoest ongeveer een vierkante kilometer. Met radioactieve fallout, vanzelfsprekend. Dit is een tiende van een strategisch wapen. Als er eenmaal kernwapens worden gebruikt, ook tactische kernwapens, is de kans groot dat naar de zware strategische kernwapens wordt gegrepen.

Nieuwe Indiase strategie maakt kans op kernoorlog met Pakistan groter
De relaties tussen het overwegend hindoeïstische India, een kernmogendheid met meer dan een miljard inwoners, en de veel kleinere islamitische buurstaat Pakistan, ook in het bezit van een geducht kernwapenarsenaal, zijn ronduit slecht. Pakistan wil onder meer de Indiase deelstaat Kashmir met een meerderheid van moslims in handen krijgen en ondersteunt actief terroristische islamistische groepen in India om het buurland te ondermijnen. Dit wekt de nodige woede bij nationalistische Indiërs. Op dit moment zorgen de kernwapens voor enig afschrikwekkend effect, maar dat dreigt te veranderen.
India heeft een leger dat vele malen sterker is dan dat van Pakistan. In een conventionele oorlog zou de Indiase land- en luchtmacht de Punjab, de kern van Pakistan waar 60% van de Pakistanen woont, binnen enkele dagen onder de voet lopen. Om die reden baseren de Pakistanen nu hun verdediging op de afschrikwekkende werking van kernwapens.

Tot voor kort was de Indiase strategie puur defensief: als Pakistan aanviel, zouden de Indiase divisies aan de grens het offensief enkele dagen tegenhouden, tot het Indiase leger was gemobiliseerd en een tegenaanval kon inzetten.
Deze strategie faalde in 2001. Vanwege deze vernedering werkt het Indiase leger nu aan een andere strategie, Cold Start genaamd. Als het Pakistaanse leger een soortgelijke actie op touw zet als in 2003, zal het Indiase leger Pakistan enkele tientallen kilometers binnenvallen. Dit geeft Pakistan een gevoelige les, maar is geen existentiële bedreiging voor het land, waardoor Pakistan geen strategische kernwapens in zal zetten, aldus de Indiase berekening. Als antwoord op deze strategie dreigt Pakistan in dat geval tactische kernwapens op de legereenheden van de Indiërs in te zetten. Uiteraard is dit niet al te slim in een dichtbevolkt land, maar de gevolgen voor de burgerbevolking lijken de Pakistaanse legerleiding minder te interesseren dan de ondenkbare gedachte, de conflicten met de ongelovigen in India op vreedzame wijze op te lossen.

http://www.visionair.nl/ideeen/kans-op- ... ds-groter/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Jul 16, 2016 2:49 am

De vijf ruiters van de Apocalyps: is de ondergang nabij?

By Germen · Published 15 juli 2016

Uit historische gegevens blijkt, dat de samenloop van vijf dodelijke processen leidt tot collaps van de beschaving. Hoe dicht zitten Europa en het globale systeem bij de ineenstorting? Wat kunnen weer aan doen?

De val van een rijk en de val van een beschaving
Het is al vele malen in de geschiedenis voorgekomen dat een groot rijk uit elkaar viel. In de meeste gevallen heeft dat geen drastische gevolgen. De middeleeuwse beschaving bleef voortbestaan nadat het keizerrijk van Karel de Grote in brokstukken uit elkaar viel. Dat gold ook voor de Hindoe-beschaving na de val van het Maurya-rijk, dat bijna heel India omvatte. Soms bleek de instorting zo diep, dat de bijbehorende cultuur totaal verdween. Denk aan de instorting van de raadselachtige Harappa-beschaving rond de nu drooggevallen Sarasvati-rivier. Of van de ‘stad der wijzen’ Teotihuacán, of de Maya-steden in Yucatán. Dit betekende de totale ineenstorting van de bijbehorende cultuur. Wat er voor in de plaats kwam, was niet meer te herkennen als de voorgaande cultuur – we kunnen nog steeds niet het Harappaanse schrift ontcijferen, bijvoorbeeld.

Donkere Eeuwen
Na deze ineenstortingen duurde het gemiddeld 500 tot 1000 jaar tot de beschaving weer het voorgaande peil had bereikt. Deze perioden worden in het Engels Dark Ages genoemd, vrij vertaald donkere eeuwen, omdat er weinig vondsten uit deze perioden zijn en de leefomstandigheden erbarmelijk waren.

Afbeelding
De Vier Ruiters van de Apocalyps, zoals geschreven door Vasnetsov. – Public domain

De Vijf Ruiters van de Apocalyps
Bij al deze catastrofale ineenstortingen, die tot de ondergang van een complete beschaving leidden, bleken er vijf factoren tegelijkertijd op te treden. Vanwege het fatale effect dat ze in combinatie hebben, worden deze factoren door historicus Ian Morris aangeduid als de Vijf Ruiters van de Apocalyps (naar de [vier] gelijknamige ruiters uit het laatste bijbelboek Openbaringen die volgens christenen in de laatste dagen dood en verderf zullen zaaien). Deze zijn: massa-immigratie (altijd), zware epidemieën (ontstaan omdat de immigranten nieuwe ziektekiemen met zich meebrengen), instorting van de staat, instorting van de handel (of in andere bronnen: hongersnood) en klimaatverandering.

Hoe dicht staan we bij een ineenstorting?
Op dit moment maken we onderdeel uit van een wereldomspannende beschaving, die wordt beheerst door de machtige militaire paraplu van de Verenigde Staten. Dit systeem,dat ontstond door de val van de Sovjet-Unie in 1989, loopt nu op zijn laatste benen. De instandhouding van een enorm militair apparaat brengt de Verenigde Staten ernstig in de problemen, omdat er onvoldoende geldstroom is van de perifere gebieden naar de Verenigde Staten (het tekort op de handelsbalans).

Presidentskandidaat Trump wil dit oplossen door een vorm van neo-imperialisme, waarbij onderworpen gebieden schatting gaan betalen, of neo-feodalisme, waarbij ze zelf hun eigen militaire broekriem ophouden.

De problemen zijn groter in Europa als onderdeel van de Amerikaanse periferie. Als we de EU als staat zien, begint deze te desintegreren. Er is ook sprake van een enorme instroom van hoofdzakelijk islamitische immigranten, die in Zweden en Duitsland al tot ernstige problemen leidde. Epidemieën als zika, vogelgriep en dergelijke grijpen steeds vaker om zich heen, al kunnen de uitbraken tot nu toe binnen de perken worden gehouden.

De EU rafelt uiteen. Daardoor dreigt ook het handelsverkeer af te nemen. De klimaatsverandering grijpt steeds meer om zich heen. Hierdoor worden oogsten onzekerder. Kortom: alle vijf factoren voor het ontstaan van een totale ineenstorting zijn aanwezig.

Is de ineenstorting onvermijdelijk?
Uit de geschiedenis blijkt dat in bepaalde perioden sterke, effectieve leiders het verschil kunnen maken tussen de ineenstorting en het voortleven van de beschaving. Ian Morris noemt het voorbeeld van de eerste twee keizers van de Chinese Tang-dynastie, die na de instorting van de Sui-dynastie er in slaagden de invasies van Turkse volkeren af te wenden en het Chinese keizerrijk tot nieuwe bloei te brengen.

Op dit moment worden enkele Europese landen geleid door leiders met dit soort kaliber: Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Bij liberalen staan Orbán en Duda in een slechte reuk – de beschuldiging van populisme en nazisme wordt vaak gehoord – maar ze lijken uitstekend te begrijpen wat er op dit moment dreigt. Als de massa-immigratie van doorgaans anti-westerse en vijandige migranten wordt gestopt, kan de belangrijkste “ruiter” ten val worden gebracht. De EU is hier duidelijk niet toe in staat. Orbán slaagde hier vrijwel in zijn eentje en ondanks het getier van eurocraten als Timmermans wel in, door in eerste instantie een hek rond Hongarije te plaatsen en daarna Macedonië te assisteren met het plaatsen van goede hekken. Zeer effectieve internationale samenwerking buiten de EU om.

Wat kunnen wij doen als burgers?
De ineenstorting van de EU kunnen wij niet voorkomen en de vraag is ook, of we dat moeten willen. Wat we wel kunnen voorkomen is dat onze lokale gemeenschappen en in mindere mate onze landen desintegreren. Het vaak verketterde “maatschappelijk middenveld” zou onze redding kunnen zijn. Verder moeten we zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Hongersnoden zijn de effectiefste manier om een samenleving te ontwrichten, dus zelfvoorzienend worden in voedsel en energie moet absoluut de eerste prioriteit krijgen.

De import van migranten – hoe zielig ook en hoe fascistisch, neonazistisch en racistisch stoppen met opvang ook is – moet stoppen. Nu. Voel je je sociaal bewogen, help dan de vluchtelingen in Libanon en Jordanië, niet de migranten hier. Partijen die deze import niet willen stoppen, bedreigen rechtstreeks ons voortbestaan. Dat geldt ook voor partijen, die het conflict met Rusland op de spits drijven. Poetin heeft maar één middel om de veel sterkere NAVO van zich af te slaan, en hij heeft hier ook herhaaldelijk mee gedreigd: de inzet van kernwapens. Vooral het toepassen van EMP – een elektromagnetische puls door middel van de explosie van een kernwapen boven Centraal-Europa – zou het grootste deel van de elektronica laten doorbranden. Dit zou de directe instorting van Europa betekenen. Organiseer dus actiegroepen die protesteren tegen de massa-immigratie en de escalatie tegen Rusland. Er moet verder een buffer van welvarende landen rond Europa komen en het zinloze conflict in Syrië moet stoppen. Hier zijn tips om een EMP te overleven.

Hongersnoden veroorzaken direct totale ontwrichting. De landbouw moet daarom bestendig worden tegen klimaatsveranderingen. Dit betekent: overstappen op landbouwgewassen met een wijde ecologische range, zoals gerst, en ontwikkelen van intensieve teeltsystemen onder glas en op zee.

http://www.visionair.nl/analyses/de-vij ... apocalyps/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 12, 2016 12:38 pm

STILTE VOOR DE STORM

Geplaatst op 12 augustus 2016

Afbeelding

Stilte voor de storm – is dat de situatie waarin we ons nu bevinden? Wat was de stemming in 1913 en 1939? Waren mensen zich bewust van wat er komen ging? De wereldorde die we sinds 1945 hebben gekend, komt ten einde. President Obama ziet dat als zijn heilige opdracht.

Het Amerikaanse leger heeft hij tot minder dan vijfhonderdduizend man laten krimpen, de Amerikaanse grenzen staan wagenwijd open, Engels is over enkele decennia in Amerika een minderheidstaal, van de grondwet trekt hij zich niets aan en hij leidt zijn land samen met een oligarchische elite.

Obama heeft gedaan wat hij beloofde: Amerika fundamenteel transformeren, en daarmee heeft hij de enige partij ondermijnd die een beschaafde wereldorde, ondanks zijn gebreken, in stand kon houden.

Er is iets gaande en het is moeilijk daarop de vinger te leggen, ook al heb ik er lol in mijn verbeelding voor het ergste rampscenario open te stellen.

Actualiteit
Toen ik in 2008 mijn roman Het recht op terugkeer publiceerde, meende ik dat het boek een variant was van wat in het Midden-Oosten kon gebeuren, maar ik dacht dat die variant een geringe kans van verwerkelijking had: realistisch was het, maar ik verwachtte dat mijn verhaal niet snel actualiteit zou worden. Ik vergiste me.

Het kalifaat dat ik in 2008 bedacht, kwam er heel snel. Ontvoerde jongens die tot Jihadist werden opgeleid, waren in mijn roman een verhaallijn die ik op een historisch gegeven had gebaseerd – ze worden in ons heden ontvoerd en tot Jihadist opgeleid. De nachtmerrie die die roman was, is akelig dichtbij gekomen.

Ik heb de waarheid niet in pacht, maar de strijd die ik vlak na 9/11 de Derde Wereldoorlog noemde, is gaande. We verkeren midden in een oorlog maar verdommen het de feiten te aanvaarden. Onze wereld is fundamenteel aan het transformeren, maar we verdedigen onze wereld en leefwijze niet omdat we weigeren wat er gebeurt als een essentiële strijd te omschrijven. Dus hoeven we niets te verdedigen en niets te offeren. Het is goed daar, waar de kop in het zand steekt.

Ruslands oligarchen hebben we tot vijand gemaakt. Hun bommenwerpers voeren schijnaanvallen uit, tot aan de Amerikaanse kusten toe. China’s oligarchen zijn bezig op de Pacific een kolossale vloot op te bouwen, Irans oligarchen mogen onbelemmerd terroristische bewegingen financieren en op termijn atoomwapens bouwen, en in het noorden van Afrika en het Midden-Oosten wachten miljoenen migranten op de kans om uit ’failed states’ – en dus: ’failed cultures’ – te vluchten in de verwachting dat ze in Europa, begrijpt u het?, hun cultuur kunnen bewaren.

Rusland, China en Iran hebben imperiale ambities, we willen ze niet zien. Ons leger heeft geen kogels meer, onze jongens zijn virtueel verslaafd en onze leiders manipuleren en, wanneer ze dat nodig achten, liegen alsof het gedrukt staat. We houden ons gezellig bezig met transseksualiteit en een zielige leeuw, en we zijn elke gedachte aan het verdedigen van een humane samenleving kwijtgeraakt. Als we de toespraken van Churchill horen, klinkt een stem uit een onbekende wereld met vreemde ideeën over een cultuur die bewaard en verdedigd moest worden. Niets lijken we te willen verdedigen, liever virtualiteit dan de werkelijkheid.

Het vrije Westen bestaat echt – nu nog wel. Maar de vormen van religieuze waanzin die we dachten te hebben overwonnen, zijn springlevend. Of je nou een Iraanse ayatollah, een Arabische imam of een ultraorthodoxe jood hoort, de goeien daargelaten (ja, die bestaan ook), ze zijn vaak bezeten van ficties vol hel en verdommenis en een pervers verlangen naar allerlei Apocalypsen waarin ze elkaar uitroeien.

Naast dit reveil van religieuze waanzin zien we de wederkeer van de ambities van het Russische rijk en de ontplooiing van China, dat duizenden jaren lang in zichzelf gekeerd was maar nu ook naar buiten kijkt en een broze wereld ziet die overheerst kan worden na Amerika’s transformatie tot zomaar een land zonder mondiale verantwoordelijkheden.

Verschuiving
Er hangt iets in de lucht – het is moeilijk te vatten. De machtsverhoudingen in de wereld zijn aan het schuiven en daarmee ook de demografische verhoudingen. En dus ook culturele waarden. Wie durft te zeggen dat westerse waarden essentieel zijn voor vrijheid en welvaart, is een racist. Het is volstrekt duidelijk welke opvattingen migranten uit islamitische landen mee naar Europa hebben genomen, maar de problemen die daardoor ontstaan, zijn door onze islamofobie veroorzaakt, beweren de cultuurrelativisten, die niet bij machte zijn één redelijk vrije islamitische samenleving aan te wijzen.

Ondertussen zijn de Europese landen overmeesterd door een andere oligarchische elite die in Brussel een revolutie bedrijft zonder dat de betrokken volken daarvan weet hebben – het is een uniek proces, en je weet dat deze machtsgreep tot een tragische implosie zal leiden; het is een kwestie van tijd.

Deze eeuw kan de beste eeuw in de geschiedenis van de mensheid worden. Ergens in deze eeuw worden alle kankers genezen, ligt de levensverwachting ver boven honderd jaar, bestaat er mondiaal geen honger meer en zullen we over oneindige hoeveelheden energie beschikken. Maar dan moet onze cultuur wel overleven.

De zon schijnt, de winkels liggen vol en toch is er iets gaande – we voelen het, we weten dat het dreigt, maar we kunnen het niet grijpen. Beleven we het einde van onze vrijheden en de opkomst van de oligarchische elites, die onvermijdelijk met elkaar in conflict komen en dus oorlogen uitlokken? Ik moet me vergissen.

Bron: www.telegraaf.nl

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/12 ... e-storm-2/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 06, 2016 3:25 am

Stephen Hawking: Dit is de gevaarlijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid

Xander, 04-12-2016

Afbeelding
Het gevaar dat we onszelf compleet vernietigen zou nog nooit zo groot geweest zijn.

‘Verregaande automatisering groot gevaar voor stabiliteit samenleving’ – Het ‘goede nieuws’: ‘Mensheid kan binnen een generatie ‘aliens’ ontdekken’

’s Werelds meest beroemde wetenschapper Stephen Hawking schrijft dat het Brexit en de verkiezing van Donald Trump aantonen dat de gewone man ‘zich in de steek gelaten voelt door zijn leiders’, en dat terwijl dit ‘de gevaarlijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid’ is. Hawking pleit ervoor dat de wereldwijde elite met elkaar gaat samenwerken om de wereldproblemen op te lossen, ‘maar dan moeten ze wel van de lessen van het afgelopen jaar leren, bovenal een les in het tonen van menselijkheid.’

Hawking verafschuwt Trump, maar begrijpt waarom het volk hem koos. ‘Op dat moment lieten de vergeten mensen hun stem horen, leken ze het eens te zijn, en verwierpen ze overal het advies en de leiding van experts en de elite.’

Verregaande automatisering groot gevaar voor samenleving
De gehandicapte wetenschapper wees erop dat de mensheid wel de technologie heeft om zichzelf en de planeet te vernietigen, maar nog niet om de planeet te ontsnappen en elders in het heelal koloniën te vestigen. ‘Misschien over een paar honderd jaar, maar nu hebben we nog maar één planeet, dus moeten we samenwerken om deze te beschermen.’

Eén van de gevaren die de mensheid bedreigt is de invoering van kunstmatige intelligentie en verregaande automatisering, waardoor de complete middenklasse dreigt te verdwijnen, wat grote onstabiliteit in de samenleving dreigt te veroorzaken. Hele industrieën dreigen op deze wijze te verdwijnen. Al die werknemers ‘moeten opnieuw worden getraind voor een nieuwe wereld, en financieel worden gesteund terwijl ze daarmee bezig zijn.’

Rutte: Niet naar burgers luisteren brengt EU naar afgrond
In Nederland leek er gisteren ook iets van dit besef te dagen bij premier Mark Rutte, die ervoor pleitte dat er beter ‘naar de zorgen van de burgers in de lidstaten’ wordt geluisterd en hun problemen eerst worden opgelost, omdat anders ‘datzelfde Europa dichter bij de afgrond’ wordt gebracht (2).

Al weet je het bij Rutte maar nooit –immers, wie herinnert zich niet zijn vele nooit ingeloste beloftes en simpel weer teruggedraaide harde toezeggingen (A zeggen, maar B doen)- , toch nam hij daarmee in ieder geval voor even wat afstand van de linksliberalen van D66, die juist nog veel meer EU en Brussel willen. Dat komt feitelijk neer op het verstrekken van een overdosis heroïne als ‘medicijn’ aan een ten dode opgeschreven drugsverslaafde.

Het ‘goede nieuws’: ontdekking van aliens
Er is volgens Hawking ook ‘goed nieuws’: de mensheid zou binnen een generatie het bestaan van aliens, buitenaardse wezens, kunnen ontdekken. Als die ‘aliens’ echter ook maar een beetje op de wezens uit de gelijknamige films lijken, dan gaat dat een niet zo prettig verhaal worden:

Afbeelding

Xander

(1) Zero Hedge
(2) NU

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... e-mensheid
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 06, 2016 3:27 am

Afbeelding

1980: Red de boom
1990: Red het regenwoud
2000: Red de ijsbeer
2010: Red de euro
2013: Red Griekenland
2015: Red de vluchtelingen

2020: Redden wie zich redden kan!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Jan 17, 2017 1:31 am

"WO III is al begonnen"

29/03/2010, door ghouben

Afbeelding

Sommige militaire experten denken dat Wereldoorlog III zal starten 100 jaar na WOII, sommigen denken dat hij al bezig is. Konstantin Sivkov behoort tot het laatste kamp. Volgens de Russische wetenschapper is de eerste fase van WOIII al bijna voltooid.

"De eerste oorlogsfase, namelijk het vreedzaam proberen op te lossen van mondiale conflicten, nadert zijn eind. De opeenvolgende toppen van de G20 hebben geen resultaten opgeleverd," aldus Sivkov die zijn analyse stoelt op een ontleding van de fases in WOII.

Volgens Sivkov, verbonden aan de Russische Academie voor Geopolitieke Vraagstukken, bestaan de coalities voor de toekomstige oorlog al. En precies door de aard van de conflicten, zal het een mondiale oorlog worden met militaire inzet.

Zelfde breuklijnen
Hij onderscheidt drie conflicthaarden, die grosso modo in dezelfde breuklijnen uitmonden. Ten eerste de tegenstelling tussen het groeiritme van productie en consumptie enerzijds en de beschikbare grondstoffen anderzijds.

De tweede conflicthaard is de tegenstelling tussen de arme ontwikkelingslanden en de rijke industrielanden. Ten derde is er de tegenstelling tussen de vrije markt, de macht van het geld en het vrijzinnige Westen enerzijds en de spirituele wereld van een hele reeks religies zoals de islam, het boeddhisme, het orthodoxe en ultraconservatieve christendom anderzijds.

Onverzoenbare belangen
"De analyse van de mogelijke oplossingen voor deze conflicten, toont hun onverzoenlijk karakter. De crisis kan niet opgelost worden zonder inbreuken op de belangen van de tegenpartij. Inzet van militaire middelen lijkt dus onafwendbaar. Gezien de globale aard van de crisis, denken we dat het militaire conflict ook mondiaal zal worden," aldus Sivkov in Pravda.ru.

Spirituele basis
WOIII wordt volgens Sivkov een oorlog van coalities. Landen zullen zich aansluiten bij een van de twee wereldblokken. In tegenstelling tot de vorige mondiale conflicten, zal WOIII niet gaan over economische expansie of territoriale geschillen, maar over de spirituele basis voor een nieuwe wereldorde.

"Landen die geen deel uitmaken van de Westerse beschaving, met als militaire hoeksteen de NAVO, zijn niet klaar voor een militaire confrontatie. Maar deze landen vertegenwoordigen het overgrote deel van de wereldbevolking en beschikken over grote natuurlijke rijkdommen en territoria. Dit verhoogt hun kansen om een lange, zich uitbreidende oorlog te overleven. Er zal ruim de tijd zijn voor deze landen om een anti-Westerse coalitie te vormen," aldus Sivkov.

http://www.gva.be/cnt/aid914768/wo-iii-is-al-begonnen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Zo Mar 12, 2017 9:14 pm

Er wachten ons donkere dagen

By Mat Herben • 12 maart 2017

Afbeelding
Mat Herben

“Door de migratiecrisis, de rol van de Europese Unie, de problemen met de islam, hier en in de wereld, ben ik ben heel somber en merk bij mezelf een zekere berusting: de wal gaat het schip keren. Het vrije Europa dat we nu kennen, bestaat in 2050 niet meer”.

(Interview met Mat Herben in het AD Groene Hart, 11 maart 2017)

“Ik zie bij de meeste politici geen bereidheid om van het verleden te leren. In 2008 ben ik door Mark Rutte gevraagd om lid van de VVD te worden. Ik ben onder andere bezig geweest het adviseren van Kamerleden op gebied van Europa en Defensie. Mijn insteek was het moderniseren van de Europese Unie: Brussel doet alleen wat het moet doen en moet verder terughoudend zijn. Daar is niets van terecht gekomen. Dat is een van de redenen dat ik vorige maand mijn lidmaatschap van de VVD heb opgezegd. Ik ben nu partijloos burger. De bereidheid om te hervormen is afwezig bij VVD en CDA, de linkse partijen maken de problemen nog erger.

De EU is belangrijk geweest voor de veiligheid in Europa: de Frans-Duitse tegenstelling die tussen 1870 en 1945 tot drie oorlogen heeft geleid, moest worden opgeheven. De euro was vervolgens bedoeld om Duitsland in Europa te verankeren na de hereniging met de DDR. Tot zover heeft de EU gewerkt. Maar in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Het oude recept werkt niet in de discussie over Oekraïne of de migratiecrisis. Sterker nog: Europa biedt niet alleen geen oplossingen, maar het is nu zelf het probleem. We kampen nu met problemen die zijn veroorzaakt door goede bedoelingen en misplaatst idealisme. Politici beschrijven een ideale wereld, maar sluiten hun ogen voor de realiteit. Bij jongelui als Jesse Klaver mag je onbekommerd idealisme verwachten, maar het wordt zorgelijk als ook ervaren leiders volharden in hun achterhaalde wereldbeeld dat is gevormd in de vorige eeuw. Het is die combinatie van onwetendheid en onwil, waardoor ik denk dat we onvermijdelijk op de ondergang van Europa aansturen”.

Expansiedrift
De expansiedrift van de Europese Unie is de oorzaak van instabiliteit aan onze grenzen. De EU beschouwt haar vorm van democratie als een exportproduct, waarop iedereen zit te wachten. De bemoeienis van de EU met landen in het Midden-Oosten heeft daar valse hoop gegeven en Libië in de ellende gestort. De onderhandelingen met Turkije waren een onvergeeflijke blunder die Erdogan vaster in het zadel heeft geholpen, zoals ik in 2004 al voorspelde. Er is immers geen Turk die naar de pijpen van Brussel en Duitsland wil dansen, dat willen Nederlanders, Britten en Polen ook niet. Het geflirt met de Oekraïne heeft Poetin een ijzersterk argument toegespeeld. Er is geen Rus die gelooft dat je Duitsers kunt vertrouwen. Alleen een Europese Economische Gemeenschap heeft toekomst. Alle gesprekken over uitbreiding moeten worden gestaakt. De EU moet zich helemaal niet bemoeien met buitenlands beleid en defensie, daarvoor is de NAVO. Het is volkomen verkeerd om te onderhandelen met Turkije over toetreding. Dat schept niet alleen verwachtingen, je had kunnen weten dat uiteindelijk geen Turk, ook niet de seculieren, wil worden bestuurd vanuit Brussel. Erdogan heeft de onderhandelingen alleen maar gestart om ze uiteindelijk met veel misbaar over discriminatie te laten stranden. Ik heb daar al in 2006 voor gewaarschuwd, nadat ik met een delegatie van de Tweede Kamer in Turkije was geweest.

“Wir schaffen das”, zei de Duitse kanselier Angela Merkel in augustus 2015. “Zij maakte geen helder onderscheid tussen echte vluchtelingen en migranten”. Dat standpunt van het machtigste land van Europa had een enorme aanzuigende werking. Kijk wat de golf van migranten heeft betekend voor de stabiliteit van de EU. De Brexit heeft hier zeker mee te maken gehad. Landen als Hongarije en Polen hebben geen zin naar de pijpen van Duitsland te dansen. De grenscontroles faalden hopeloos, waardoor ook terroristen zijn binnen gekomen. Er wachten ons nog donkere dagen.

Schulz rampzalig
En dan te bedenken dat SPD-kandidaat Martin Schulz, dit najaar zijn er verkiezingen in Duitsland, nog veel verder wil gaan. Dat zal het einde van het vrije Europa betekenen. Schulz leeft nog in de droom van de multiculturele samenleving, terwijl we weten dat misschien wel de helft van de migranten zich niet wil of mag aanpassen aan de Westerse rechtstaat met vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Van hun leiders, zoals Erdogan, moeten zij vooral Turk blijven. Erdogan heeft overal in Europa zijn vijfde colonne zitten.

Je kan zeggen dat het Duitsland is dat de EU aan het opblazen is. De SPD is met Martin Schulz met een sterke opkomst bezig. Dertig jaar na de val van de muur lopen de Duitsers weer achter een socialistische sprookjesverteller aan. Zijn beleid zal rampzalige gevolgen hebben voor Europa en de wereldvrede. Op Trump zijn vele analyses gemaakt, de meeste volkomen voorbarig, maar over Schulz als opvolger van Merkel maakt in Nederland nog niemand zich druk.

Hoe kijkt u aan tegen de verkiezingsstrijd?
“In 2002 ging het om de kloof tussen burger en politiek. Nu lees je over de kloof tussen de boze, witte man en de elite. Onzin. Het gaat om de mondige burger en die heeft geen moeite met de elite, als die elite maar presteert. We gunnen ook een voetballer zijn miljoenensalaris, zolang hij doelpunten maakt en geen kapsones heeft. Kijk je in Nederland naar de elite van de politiek, de culturele wereld, het bankwezen, het openbaar bestuur, dan presteert die ondermaats. Maar zelf vindt deze elite dat ze juist heel goed presteert en dat de rest van Nederland dom is en het niet begrijpt. Die arrogantie! Pim Fortuyn had het over ‘ons soort mensen’. Daar bedoelde hij de grachtengordel mee, de VARA, de PvdA, de Volkskrant en NRC. Je mag wel naar het Concertgebouw, maar niet naar André Rieu. Je kijkt naar De Wereld Draait Door (VARA) en niet naar Hart van Nederland (SBS). Je vindt Pauw boeiender dan Boer zoekt Vrouw, enzovoorts. Feitelijk zien we in de hele Westerse wereld een kloof tussen een arrogante en bevoorrechte hoofdstedelijke elite en de provincie. Parijs en het ‘platteland’, alleen al die neerbuigende uitdrukking. Noord-Italië, waar wordt gewerkt, versus Rome waar het geld wordt uitgegeven. Brussel versus Vlaanderen. In Groot-Brittannië en de VS is het niet anders, dat verklaart de Brexit en de komst van Trump. In Nederland is het geduld met de Amsterdamse hegemonie ook op, met name in Brabant, Limburg en Groningen. Toch maakt de PvdA keer op keer de fout Amsterdammers als Cohen of Asscher als lijsttrekker te kiezen. Dan vráág je om een afstraffing. Bij GroenLinks ging de vlag uit toen Diederik Samsom aan de kant werd geschoven.

Peter Wennink, de topman van het Brabantse ASML, een van de belangrijkste bedrijven van Nederland, heeft berekend dat Amsterdam 123 euro per persoon subsidie krijgt voor cultuur en sport, terwijl Eindhoven slechts 1,53 ontvangt. Het Concertgebouw en Rijksmuseum zijn nationaal erfgoed, maar is dat een reden de rest van Nederland stiefmoederlijk te behandelen?

Het woord populisme en populist duikt nu steeds weer op als scheldwoord. Fortuyn was een ‘gevaarlijke’ populist omdat hij het land aan de burgers wilde terug geven. Wilders, Trump, Jan Roos het zouden allemaal populisten zijn. Maar toen Obama zei ‘we are the people’ of ‘yes we can change’, zat het establishment zwijmelend voor de buis. Selectieve verontwaardiging is een handelskenmerk van de linkse elite. Populisme is een nietszeggende term, omdat alle politici er een handje van hebben. Ik spreek liever over goede en slechte politici. Een slecht politicus belooft meer dan hij kan waarmaken en heeft onvoldoende werkelijkheidszin. In 2002 was je een populist, omdat je problemen zag die niet zouden bestaan. In 2017 is het verwijt dat je komt met makkelijke oplossingen voor zeer complexe problemen. Toen wilde men de problemen met islam en integratie niet erkennen, nu wil men ze niet aanpakken”.

Wat gaat u stemmen?
“Ik twijfel tussen Forum voor Democratie van Thierry Baudet, die inhoudelijk goed heeft gekeken naar Pim Fortuyn, of Kees van der Staaij van de SGP. Als vrijdenker ben ik allesbehalve een calvinist, maar Kees is een integere man die heel goed begrijpt wat er op het spel staat. Ik verwacht dat we na 15 maart een vechtkabinet krijgen van VVD, CDA, D66 en de christelijke partijen of de PvdA. Dat zit er hooguit twee jaar. Dan krijgen we nieuwe verkiezingen met een ruk naar rechts. Wilders en Baudet zullen dan flink winnen. Als Schulz in Duitsland wint, lijkt een Nexit mij onvermijdelijk. Europa valt dan sowieso uit elkaar, helaas”.

(Bovenstaande tekst is afkomstig uit een interview met AD, inclusief passages die door ruimtegebrek waren geschrapt. Zelf heb ik de passages over lokale politiek geschrapt. Het oorspronkelijke interview door Hans-Paul Andriessen kunt u HIER lezen op de site van het AD.)

http://sta-pal.nl/2017/03/er-wachten-ons-donkere-dagen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7640
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Doemgedachten

Berichtdoor xplosive » Zo Mar 12, 2017 9:35 pm

Ik haal deze zin er even uit omdat ik deze nogal kernachtig vind :

Politici beschrijven een ideale wereld, maar sluiten hun ogen voor de realiteit.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Apr 15, 2017 11:10 pm

Mensheid stevent gestaag op nieuwe wereldoorlog af

Xander, 11-04-2017

Afbeelding
Ondanks alle gevaarlijke ontwikkelingen denken de meeste mensen nog steeds dat zoiets nooit kan gebeuren.

VS ondanks Trump door met agressief imperialisme - Islam alleen te verslaan als Westen en Rusland gaan samenwerken – China posteert 150.000 man aan grens met Noord Korea, dat opnieuw met kernoorlog dreigt na komst Amerikaanse marine

De vorige Amerikaanse president kreeg alleen al vanwege zijn mooie beloftes de Nobelprijs voor de Vrede, en liet vervolgens 9 landen bombarderen, waarbij zo’n 1 miljoen doden vielen. Barack Hussein Obama werd zelfs de eerste president in de geschiedenis die iedere dag van zijn 8 jaar durende termijn wel ergens oorlog voerde. De huidige president beloofde de agressieve politiek van zijn land los te laten, maar deed er nog geen drie maanden over om tientallen kruisraketten op Syrië af te schieten, voorbereidingen te beginnen voor een ‘full scale’ invasie, en daarmee de Derde Wereldoorlog met Rusland te riskeren. Kan die eigenlijk nog wel worden voorkomen? Volgens analist Mac Slavo (SHTFplan) nauwelijks meer.

Als er iets is dat Trump in zijn eerste 2 ½ maand in het Witte Huis heeft aangetoond, is het dat iedere Amerikaanse president al heel lang niet meer de baas van het land is, en de al vaak besproken ‘Deep State’ schaduwregering aan de touwtjes trekt. Donald Trump leek zo oprecht toen hij beloofde Washington te zullen schoonvegen en de agressieve oorlogen en conflicten van zijn voorgangers te stoppen – en vermoedelijk was hij dat ook wel, alleen bleek ook hij niet in staat tegen het machtige complex van de militaire- en inlichtingendiensten op te staan.

Analist Mac Slavo schrijft dan ook dat ‘de echte tragedie is dat wij al bijna 20 jaar voor vrede stemmen, maar alleen maar oorlog krijgen. Dat zou u echt iets moeten zeggen, namelijk dat ons systeem zich niets aantrekt van wat de president of de kiezers willen. Het systeem wordt nooit ergens verantwoordelijk voor gehouden, dus is niet te stoppen. Het systeem krijgt linksom of rechtsom altijd zijn zin, dus als onze regering oorlog wil, dan zullen we die krijgen ook.’

Voor lezers die denken ’dat komt mij bekend voor’ – inderdaad, dit is in een paar regels exact het –helaas succesvolle- blauwdruk van hoe ook de Europese Unie te werk gaat.

Eerste grote gevaar: Oorlog met Rusland
Terug naar de VS. Donald Trump beloofde de spanningen met Rusland te begraven en te gaan samenwerken, maar ging vervolgens onthutsend snel een pad op dat Obama (uiteindelijk) niet aandurfde, namelijk een rechtstreeks aanval op Syrië. Dat noopte het zich doorgaans zeer terughoudend opstellende Kremlin ertoe hem ervoor te waarschuwen dat Amerika nu ‘slechts één stap verwijderd is van oorlog’ met Rusland. Rekent u er maar op dat als dit in Moskou hardop wordt uitgesproken, dit bloedserieus moet worden genomen, want als de Russen ergens een hekel aan hebben, dan is het aan oorlog.

Het Amerikaanse volk is al die oorlogen die door hun leiders worden begonnen eveneens meer dan spuugzat, maar is er net als de Europeanen achter gekomen dat hun zogenaamde ‘democratie’ niet meer dan een farce, een schijnvertoning is. Zowel de VS als de EU worden geregeerd door een totalitair clubje dat zich hoegenaamd niets aantrekt van de belangen en mening van de gewone man.

Afspraken en verdragen worden naar believen gebroken, en de machtigste special interests groepen –banken, milieulobby, militair-industriële complex, Arabische islamisten- zijn naast de heersende elite de enigen die profiteren van biljoenen dollars en euro’s die uit het niets worden gecreëerd, en de welvaart en het welzijn van de samenleving langzaam maar zeker compleet wegzuigen.

Slavo waarschuwt dat de wereld dankzij ‘het systeem’ gevaarlijk dicht bij de Derde Wereldoorlog is beland. ‘En ga er maar vanuit dat onze economie die volgende grote oorlog niet zal overleven, zeker niet als Rusland en China erbij betrokken zijn. Zelfs als deze oorlog niet in een nucleaire slachtpartij eindigt, zal de wereldeconomie en het financiële systeem compleet worden vernietigd.’

Gisteren riep een Russische oppositieleider al op tot vergeldingsaanvallen op de Verenigde Staten (4), en vlogen diverse Amerikaanse marine toestellen uit omdat er voor de kust van Californië een onbekende onderzeeër zou zijn gesignaleerd, mogelijk afkomstig uit Rusland of Noord Korea (5).

Tweede grote gevaar: instorting financiële systeem
Rusland en China bereiden zich financieel-economisch voor op een andere wereld door stap voor stap de dollar als internationale reservemunt los te laten, en een nieuw systeem op te zetten dat weer is gebaseerd op goud. Dat systeem zal de dominante kracht worden zodra er oorlog uitbreekt en de dollar –en daarmee ook de euro- zullen instorten.

Slavo: ‘Ons financiële systeem stevende toch al op een instorting af. De kosten van weer een andere grote oorlog zullen dat proces versnellen. Zodra dat gebeurt zullen alleen degenen met echte ‘assets’, zoals land, wapens, voedsel en natuurlijk goud, boven water blijven.’ (1)

Derde grote gevaar: de islam
Bovenop het grote risico op WO-3 is er ook nog eens de strijd tegen het islamitische extremisme, tegen ISIS, Al-Qaeda en vele tientallen andere terreurgroepen, en tegen de islamitische haatideologie in zijn geheel. Nu de grond voor ISIS in Irak en Syrië te heet onder de voeten wordt, richten de jihadisten zich in toenemende mate weer op Noord Afrika. Naast Libië lopen vooral Algerije, Tunesië –waar veel top ISIS leiders vandaan komen- en Marokko het grootse risico overspoeld te worden door islamisten.

Mochten deze landen vallen, dan wacht Europa een monstrueuze migrantentsunami die de toch al amper houdbare stroom van de afgelopen paar jaar volledig in de schaduw zal stellen, waardoor onze samenleving zo goed als zeker de nekslag zal krijgen. De enige optie om dat nog te voorkomen is als het Westen gaat samenwerken met Rusland, dat er door middel van militaire- en inlichtingenhulp reeds voor zorgt dat Noord Afrika nog niet helemaal ‘islam-zwart’ is geworden.

Pas als Europa zich realiseert dat Rusland niet de vijand is, maar een broodnodige, cruciale partner in het tegenhouden en verslaan van de islam, zullen onze landen gered kunnen worden, niet alleen van een zekere nieuwe wereldoorlog (2), maar ook van de totale islamisering en daardoor verarming, om over de dagelijkse chaos, terreuraanslagen en onderdrukking van minderheden nog maar niet te spreken. Hiervoor zullen er wel op zeer korte termijn andere leiders moeten worden gekozen, en daar ziet het –met uitzondering van Frankrijk- vooralsnog niet naar uit.

Vierde grote gevaar: Noord Korea
Het vierde, mogelijk nog acutere gevaar is Noord Korea, en vooral de reactie van de Verenigde Staten op de nucleaire ‘madman’ in Pyongyang. Hoewel de Stalinistische dictatuur de beschikking heeft over vermoedelijk 10 kernbommen, kan het nog altijd geen raketten op de VS afschieten. Het land is wel in staat de Amerikaanse bondgenoten Zuid Korea en Japan te raken, maar dat zou een zekere zelfmoord betekenen.

De slimste politiek lijkt dan ook om Noord Korea zoveel mogelijk aan China over te laten, dat beslist niet gebaat is bij een buurman die bij het minste of geringste dreigt met een kernoorlog. Maar wat deed Trump? Hij stuurde een ‘carrier strike group’, een vlooteenheid met een vliegdekschip, naar de wateren bij Korea, en dreigt met militair ingrijpen.

Dat dit juist de (kern)oorlog kan ontketenen die hij zegt te willen voorkomen, behoeft geen uitleg. Dictator Kim Jong-un, die in eigen land toch al onder grote druk staat, zou de provocaties kunnen aangrijpen voor een nucleaire aanval op de Amerikaanse marine, wat een verwoestend antwoord zal uitlokken. China beseft dat dit volledig uit de hand kan lopen, en heeft volgens Zuid Koreaanse bronnen al zo’n 150.000 man bij de grens met Noord Korea geposteerd. (6)

Dominosteentjes
Dankzij het ‘globalisme’ zijn vrijwel alle landen, economieën en systemen met elkaar verbonden, dus als één van bovenstaande dominosteentjes omvalt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een desastreuze kettingreactie in gang zetten die inderdaad de nooit meer verwachte Derde Wereldoorlog in gang kan zetten. Het gevaar dat er dan op zeker moment grote aantallen kernwapens zullen worden gebruikt betekent dat het overleven van de mensheid zelf in het geding zal komen.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Zero Hedge
(3) Infowars
(4) Infowars
(5) Infowars
(6) Infowars

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... doorlog-af
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jun 12, 2017 11:55 pm

Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld

Xander, 11-06-2017

Afbeelding
Door voortdurende gewelddadige acties en provocaties zal ‘links’ uiteindelijk een even harde reactie van rechts doen ontketenen, met mogelijke opstanden en zelfs (burger)oorlogen tot gevolg.

Massa immigratie en meer EU de dominostenen die onze samenleving zullen doen instorten

De afgelopen jaren hebben we enkele keren aandacht besteed aan het boek ‘The Fourth Turning’ (Het Vierde Keerpunt) uit 1997, waarin auteurs William Strauss en Neil Howe op grond van duizenden jaren historie een patroon optekenden van de opkomst, hoogtijdagen, afval en uiteindelijk ondergang van (hoogstaande) beschavingen. 20 jaar geleden was het Westen al vrijwel ongemerkt de periode van afval ingegleden. De huidige ontwikkelingen laten zien dat we nog maximaal 8 jaar de tijd hebben om de totale instorting van onze samenleving en zelfs beschaving te voorkomen of te minimaliseren. Eén ding is zeker: we staan op de rand van een onzekere, angstwekkende periode vol chaos en geweld.

De geschiedenis is gedoemd zich te herhalen, is een bekend gezegde. Strauss & Howe bestudeerden hoe oude en modernere beschavingen zich ontwikkelden, heersten, en waarom ze uiteindelijk weer verdwenen. Daar bleken een aantal opmerkelijke overeenkomsten in te zitten, zoals een ongeveer 80 jaar lange cyclus die bestaat uit:

1. Hoogtijdagen, die volgen op een grote crisis. In ons geval was dat de Tweede Wereldoorlog. De samenleving begon als één man met de wederopbouw. Ze hadden een gezamenlijk doel: een betere toekomst creëren voor hun (klein)kinderen en zichzelf. Het vertrouwen in de overheid was groot, de moraal hoog. Het leidde tot een enorme groei van de welvaart en het welzijn van de gewone man.

2. Bewustwording. Deze fase begon in de jaren ’60, toen almaar groter wordende groepen mensen vraagtekens begonnen te zetten bij de heersende normen en waarden, en bij de besluiten van de gevestigde orde. We kregen de ‘psychedelische’ revolutie en protesten tegen even bloederige als zinloze oorlogen zoals in Vietnam. Burgerrechtenbewegingen kregen steeds meer invloed.

3. Afval. Het economische, financiële en buitenlandse beleid van de regering Reagan zorgde ervoor dat het Westen uit de grote crisis van eind jaren ’70 – begin jaren ’80 kwam, en in de jaren ’90 een periode van ongekende groei kende. In tegenstelling tot in de hoogtijdagen kwam die groei nu voornamelijk ten goede van ‘het grote geld’, Wall Street, de banken, de multinationals, de machtige elite, en nauwelijks van de burgers.

Tegelijkertijd kwam er in de maatschappij een sterke verschuiving van het belang van het collectief naar het individu, in onze tijd uitmondend in egocentrisch ingestelde jongere ‘selfie’ generaties, wier leven volledig draait om hun eigen belevingen, ervaringen, contacten en ook meningen. Het wegvallen van een gezamenlijk doel, voor een groot deel veroorzaakt door het opheffen van zowel landsgrenzen als maatschappelijke, culturele en persoonlijke grenzen, leidde tot versplintering in de samenleving en ook in de politiek, en een alomvattend verlies aan identiteitsgevoel.

4. Crisis. De laatste fase in het Westen begon in 2008 met het uitbreken van de financiële crisis. De gewone man kreeg steeds minder vertrouwen in politici, mede vanwege de talloze gebroken beloften, verdragen en afspraken. De machtigen redden hun vriendjes bij de banken en vooral ook zichzelf en hun eigen politieke idealen met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld, en zadelden het volk met de rekening op. Tal van besluiten werden tegen de wil van de meerderheid gemaakt, zoals verdere integratie van de EU-lidstaten, het opgang brengen van een –volgens alle eerdere verdragen illegale- permante geldstroom van Noord naar Zuid, en de massale immigratie van miljoenen moslims.

Vierde Keerpunt is in volle gang
In de VS en Europa is het ‘Vierde Keerpunt’ inmiddels in volle gang. De samenleving wordt steeds onstabieler en gewelddadiger. Mensen polariseren in ‘rechts’ en ‘links’, waarbij ‘rechts’ terug wil naar de stabielere, welvarende periode waarin ze nog iets over de toekomst van hun eigen landen hadden te zeggen, en ‘links’ juist alle bestaande structuren wil afbreken, en massa immigratie daarbij het belangrijkste wapen is.

De ‘politiek correcte’ linkse meningenterreur van en door de overheid en media zorgt er ondertussen voor dat een almaar grotere groep mensen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen en besluiten die over hun hoofden worden gemaakt, in een hoek worden gezet en worden genegeerd en/of zwartgemaakt als ‘extreem-rechtse racisten’.

Links hoopt door geweld alsnog zijn zin te krijgen
Na de voor het establishment schokkende verkiezingsoverwinning van Donald Trump, die de kandidaat van de ‘Deep State’ schaduwregering, Hillary Clinton, versloeg, lijkt de VS mogelijk al deze zomer af te stevenen op goed georganiseerde, door de extreemlinkse globalist George Soros gefinancierde massaprotesten van ‘links’, die hopen door het creëren van zoveel mogelijk chaos en geweld de politiek zover te krijgen om Donald Trump af te zetten.

Patriottistisch ‘rechts’ Amerika houdt zich over het algemeen nog erg rustig, maar analisten twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van Trumps achterban bereid is om –eveneens desnoods met geweld- hun belangen en hun president te verdedigen.

In Europa hebben we vooral in Duitsland al tal van soms zeer gewelddadige protesten gehad van de extreemlinkse pro-islamitische ‘Antifa’ beweging, die volgens diverse bronnen op de achtergrond door de linkse partijen en de sociaaldemocraten wordt aangestuurd. Elders in Europa zijn er vergelijkbare botsingen, die echter zoveel mogelijk worden verzwegen door de media, om de mensen zolang mogelijk het valse te geven dat alles bij het oude blijft.

Verzet tegen Deep State in VS en Europa
De hoorzitting van de ontslagen FBI-directeur James Comey onderstreepte dat de regering Trump uit alle macht probeert de oude politieke orde, en met hen de veel te machtig geworden ‘Deep State’, te breken.

In Europa hebben we onze eigen ‘Deep State’ in de vorm van een politieke kliek in Brussel, Den Haag en andere hoofdsteden, die toewerkt naar het volledig opheffen van de soevereiniteit van de lidstaten, ten gunste van een federale (geïslamiseerde) Europese Superstaat. Vrijheidspartijen zoals het Front National, de PVV, Lega Nord, AfD en Zweden-Democraten proberen hiermee te breken, maar worden stuk voor stuk getroffen door een ‘cordon sanitaire’ van de heersende partijen.

Steeds hardere maatregelen van elite om macht en controle te houden
Om de controle en de macht te behouden grijpt de gevestigde orde naar steeds heftigere middelen, zoals het inperken van de vrijheid van meningsuiting op het internet, het manipuleren van de publieke opinie met ‘nepnieuws’, en het bagatelliseren/weglaten van de oorzaak van de criminaliteits- en terreurgolf die Europa overspoelt.

Ook deze fase is in ‘The Fourth Turning’ omschreven. Het ging weliswaar niet met dezelfde technologische middelen, maar is verder precies wat de elite van eerdere imperiums ook deed als ze de grip op hun onderdanen begon te verliezen. Deze cirkel van almaar hardere maatregelen zal, indien de huidige ontwikkeling niet heel snel wordt omgekeerd, er weer geluisterd wordt naar de zorgen van het volk en hun belangen weer voorop komen te staan, onvermijdelijk leiden tot een explosie van geweld en terreur, die eerder vroeger dan later zal komen, omdat de sociale systemen door het huidige massa-immigratie- en klimaatbeleid al binnen enkele jaren financieel totaal onhoudbaar zullen worden.

Finale crisis in uiterlijk 2025
In het tot nu toe bijna profetisch gebleken boek uit 1997 werd gesteld dat de finale crisis van het Vierde Keerpunt in ongeveer 2005 zou beginnen (dat werd 2008), en in uiterlijk 2025 zijn hoogtepunt zal bereiken, en dat dit catastrofale moment zeer waarschijnlijk gepaard zal gaan met een nieuwe grote oorlog of serie oorlogen, wellicht zelfs een wereldoorlog. Dat houdt in dat we nog maar 8 jaar de tijd hebben om te herstellen wat ‘onze’ politieke leiders in razendsnel tempo aan het afbreken zijn.

Helaas hebben wij Nederlanders in maart een enorme kans hierop volledig laten liggen. De keus die toen in het stemhokje werd gemaakt kan wel eens fataal zijn geweest, zeker nu er alsnog een kabinet met GroenLinks en D66 zit aan te komen, partijen die juist die factoren die onze ooit stabiele samenleving en toekomst aan het wankelen hebben gebracht (EU/immigratie/islamisering/klimaatbeleid), nog veel verder willen versterken.

Nóg meer olie op het vuur als de oplossing – ook die verblinding is tekenend voor de ‘leiders’ tijdens het ‘Vierde Keerpunt’, en één van de belangrijke redenen waarom we op dit cruciale punt in onze geschiedenis zijn gekomen.

Xander

(1) (op basis van) Zero Hedge

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -en-geweld
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Jun 27, 2017 12:18 am

Komt de eindstrijd naderbij?

Geplaatst op 26 juni 2017

Afbeelding

Een voorlopig historisch overzicht van de huidige teloorgang en de val van West-Europa door Emmet Scott.

Het wordt met de dag duidelijker dat de eindstrijd nu, in ieder geval in Europa, op komst is. De dingen kunnen op deze manier niet veel langer doorgaan. Er moet iets gedaan worden en wel zo snel mogelijk. Naar het zich laat aanzien, is hetgeen wij als ‘Europese beschaving’ hebben leren kennen ten dode opgeschreven. De directe oorzaak hiervan is echter niet de massa-kolonisatie van West-Europa, die de afgelopen twee jaar meerdere malen in een hogere versnelling is gekomen. Ook zijn het niet in eerste instantie de chaos, de wetteloosheid en het terrorisme dat deze kolonisten hebben meegebracht. Deze dingen zijn het gevolg, niet de oorzaak. De voornaamste oorzaak is de grootschalige afwijzing door de heersende elites van de waarden waarop de westerse beschaving is gegrondvest en gebouwd.


Tenminste sinds de jaren zestig hebben deze zelfde elites, waaronder de politieke, de intellectuele en de gerechtelijke standen, onvermoeibaar gewerkt om deze waarden – van het christendom en het Hellenistische rationalisme – uit het openbare leven weg te nemen. Hele boeken zouden kunnen worden (en zijn) geschreven over de oorzaak van deze historische ontwikkeling; en ik ben niet van plan om hier aan de literatuur erover iets toe te voegen. Wat belangrijk is, is dat het is gebeurd. De westerse (d.w.z. christelijke) beschaving is vervangen door wat men het sociaal marxisme zou kunnen noemen – een geloofsovertuiging (want dat is het), die in haar geheel vrijwel elke gevestigde gewoonte en culturele norm waarop de westerse beschaving was gebaseerd, afwijst. Dit omvat alles, van de traditionele familie en de opvatting over rolpatronen tot het gehele concept van patriottisme en het publieke reilen en zeilen.

In overeenstemming met deze nieuwe geloofsbelijdenis hebben de westerse elites er sinds het midden van de jaren zestig onopvallend aan gewerkt om de westerse beschaving af te schaffen. Dit programma heeft onder andere betrekking op de feitelijke vervanging van de inheemse bevolkingen van Europa door immigranten uit verschillende delen van de wereld – met name uit Afrika en Azië. Europeanen werden op alle mogelijke manieren aangemoedigd om geen kinderen te krijgen, daarna werd immigratie, als een noodzakelijk iets, vanwege de lage Europese geboortecijfers, aan hen opgedrongen.

De spanningen die door deze massale immigratie zijn veroorzaakt, hebben de elites, die deze hebben bekokstoofd, nooit beïnvloed, dus negeerden zij de steeds groter wordende misdaadpercentages die de werkende standen – de gelukkige ontvangers van deze ‘culturele verrijking’ – moesten verdragen. Door de opkomst van wijdverbreid islamitisch terrorisme in de afgelopen decennia hebben deze spanningen meer de aandacht van het publiek getrokken, maar die hebben weinig of geen invloed gehad op de levensbeschouwelijke visies/overtuigingen van de politiek-correcte elite. De vervanging van de inheemse bevolking van Europa zal onverminderd door blijven gaan. En dit is iets wat moet worden benadrukt. In het debat ‘Clash of Civilizations’ zijn de heersende elites NIET neutraal; zij staan vastberaden aan de kant van de radicale islamieten. Inderdaad, elk hulpmiddel dat kan worden ingezet om alle oppositie tegen de islamisering van Europa de kop in te drukken, wordt ingezet: Alles, van de grove macht van de staatsdwang tot de subtielere en verraderlijke kracht van de propaganda van de media. Zolang de huidige elites de touwtjes in handen blijven houden, zal de islamisering van Europa doorgaan – ongeacht hoeveel gruweldaden de radicale islamieten plegen.

De situatie ziet er dus buitengewoon somber uit. Degenen die alle macht in handen hebben, zijn Europa’s hardnekkigste en gevaarlijkste vijanden – en dit gaat op voor alle politieke partijen, zowel die van ‘rechts’ als van ‘links’. (Angela Merkel, het mag niet vergeten worden, is de leider van de veronderstelde “centrumrechtse” partij van Duitsland). De elites hebben de grootste aanhang onder de voor de staat werkende beroepsbeoefenaars – hetzij in het onderwijs, de geneeskunde, het sociale welzijn of de ambtenaren. Zij bezitten de mainstream media in zijn geheel. (En het mag niet worden vergeten dat er geen equivalent van Fox News is, in welk westers Europees land dan ook. Alles wat er is, zijn volledige kopieën van CNN, NBC, enz.) Dit plaatst de oppositie – voor wat die waard is – in een erg sombere situatie. De ‘oppositie’ is in het algemeen samengesteld uit de meest machteloze en verachte leden van de moderne westerse samenleving. Er zijn kleine groepen traditionele christenen – degenen die niet de politiek-correcte leiding van de gewone kerken (waaronder nu de katholieke kerk) hebben nagevolgd; er zijn een paar professionals (meestal werkzaam in de particuliere sector) en er zijn de overblijfselen van wat de stedelijke werkende standen zijn geweest (nu helaas verarmd door de gebruikelijke sociale voorzieningen en de werkloosheid). Hoe kunnen dergelijke gemarginaliseerde groepen het Westen redden?

Het antwoord daarop is dat ze dat niet kunnen. Als de dingen zich op dezelfde manier blijven ontwikkelen, dan zal West-Europa (alles ten westen van Duitsland) in 2030 min of meer geheel zijn geïslamiseerd. De dodelijke stempel/funeste invloed van de politiek-correcte controle zal ervoor zorgen dat niets dit proces kan belemmeren. We hoeven echter de hoop niet te verliezen. Niemand kan de toekomst met zekerheid voorspellen. Wat nodig is, is vooral de verwijdering van de politieke en intellectuele elites die het Westen momenteel vernietigen. Slechts één ding kan dit teweeg brengen; dat is een totale economische ineenstorting. Het meest ironische is dat hetzelfde marxisme dat de Europese elites hebben omarmd, hun ondergang kan veroorzaken. Door de decennia van volstrekt onhoudbare sociale voorzieningen, in combinatie met het krankzinnige globalistische project van de Europese Unie en de euro, bevindt Europa zich nu op de rand van een economische afgrond. Bergen schuld hebben zich het afgelopen decennium opgehoopt, in een nutteloze poging om het desintegrerende systeem op te lossen, en het is duidelijk dat deze situatie niet veel langer kan doorgaan. Alles wat er nodig is om het hele bouwsel te laten instorten, is een trekker die wordt overgehaald; misschien een bijzonder ernstige terroristische aanslag, zoals bijvoorbeeld één met een ‘vuile bom’; misschien een crisis in een ander deel van de wereld, zoals in China of in Amerika (beide waarschijnlijk); of misschien wel een vorm van politieke crisis in Europa (Spanje staat op de rand van iets dergelijks, met een dreigende afscheiding van Catalonië in oktober).

Meer dan één commentator heeft aangevoerd dat de gehele wereldwijde economie, en niet alleen die van Europa, op de rand van de afgrond staat. In toenemende mate hebben onophoudelijke stemmen (die bijna volledig genegeerd zijn in de media) gewaarschuwd voor een dreigende en naderende crisis. Er zijn reële tekenen van een situatie die overeenkomt met de Grote Depressie van de jaren dertig (of nog erger). Praktisch gezien zou een dergelijke situatie waarschijnlijk leiden tot grote sociale onrust – misschien zelfs tot een burgeroorlog of burgerlijke anarchie in veel landen. In de jaren dertig was het percentage stedelijke bewoners als deel van de totale bevolking veel kleiner dan nu. Platteland-bewoners kunnen overleven met hun kippen en groentetuinen, enz. Er zijn weinig moderne westerlingen die toegang hebben tot dergelijke zaken. Een economische ineenstorting zou snel resulteren in extreme ontbering, misschien zelfs hongersnood tot gevolg hebben. Ernstige conflicten tussen bevolkingsgroepen zouden dan bijna onvermijdelijk zijn. Dit alles zou echter tot een positief resultaat kunnen leiden: de elites, die de hele onzinnige situatie hebben beraamd, zouden terzijde kunnen worden geschoven. Zij zouden echter niet vrijwillig of in stilte weggaan. Integendeel, het is mogelijk om ons een situatie voor te stellen waarin de Marxistische elite in Europese landen een formeel bondgenootschap aangaat met de radicale islamieten om een patriottische of nationalistische oppositie te vermorzelen.

Ons allemaal zouden inderdaad weleens zeer interessante tijden te wachten kunnen staan.

(Emmet Scott is de auteur van “Mohammed en Charlemagne Revisited: de geschiedenis van een controverse” en “De impact van de islam”. Voor zijn eerdere essays, zie het Archief van Emmet Scott.)

Bron: http://gatesofvienna.net

Auteur: Emmet Scott

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/26 ... -naderbij/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Do Jun 29, 2017 12:12 am

De eindstrijd komt naderbij: Onze vijanden in beeld

Geplaatst op 28 juni 2017

Afbeelding

Een commentaar op “Komt de eindstrijd naderbij?”

De analyse van Emmet Scott leest als een indrukwekkende, geschreven profetie over het naderende einde van onze westerse beschaving. Zijn goed onderbouwd betoog staat haaks op het verhaal waarin de aanhangers van het politiek-correcte denken blijven volharden, namelijk dat onze samenleving door de voortdurende immigratie zich verrijkend ontwikkelt. Het is niet moeilijk vast te stellen wie het gelijk aan zijn kant heeft. Ook de “positief” ingestelde elites weten diep in hun hart heel goed dat hun opvattingen over verrijking en harmonie niet overeenstemmen met de feitelijke ontwikkelingen die iedere objectieve waarnemer kan zien. Wie bij de heilsleer van de leidinggevende bestuurslaag openlijk kanttekeningen plaatst, wordt ogenblikkelijk getrakteerd op pogingen om kritiek met alle middelen in de kiem te smoren. Dat is een teken van zwakte, want iemand die ECHT zeker is van zijn zaak probeert een politieke tegenstander niet te overschreeuwen, te bedreigen en te demoniseren.


Scott zet lijnen uit van ontwikkelingen die uiteindelijk zullen samenvallen, ontwikkelingen die – en dat zou hij nog meer hebben moeten benadrukken – zich weliswaar afspelen in verschillende delen van de wereld, maar al die gebieden hebben iets met elkaar gemeen: Zij zijn qua cultuurvorm verwant! In Europa, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Australië en Nieuw Zeeland spelen zich dezelfde ontwikkelingen af. De laatste vier gebieden namen het gedachtegoed van Europa over; het werelddeel van waaruit zij ooit als koloniën werden gestart. Twee gebieden, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, staan (tot dusver) minder in de schijnwerpers als het gaat om de ontwikkelingen waar Scott op doelt.

Wat wij nu dus zeer moeten benadrukken, is dat er in de gebieden die wij gewoonlijk onder de noemer “westerse wereld” samenvatten, het Joods-christelijke en het humanistische denken vorm hebben gegeven aan de maatschappij. Deze samenlevingen hebben als kenmerk: Een democratische bestuursvorm, grote persoonlijke vrijheid, ondernemingszin en een hoogontwikkelde wetenschap en cultuur. In genoemde gebieden is het leven GOED, in velerlei opzicht. Deze samenlevingen zijn in aanleg opmerkelijk stabiel! Het westerse maatschappijmodel is zo buitengewoon succesvol, dat het voor velen in de wereld als voorbeeld dient.

MAAR NIETTEMIN...

Er zijn drie krachten in de wereld actief die zich tot doel hebben gesteld om met alle middelen de uitstekend functionerende Joods-christelijke/humanistische samenleving OM ZEEP TE HELPEN.

Op dit moment worden er systematische pogingen ondernomen een einde te maken aan de blanke, Joods/christelijke wereld. Opmerkelijk is daarbij dat deze verwoestende krachten degenen die tegen hun activiteiten protesteren, beschuldigen van iets waaraan zij zelf zeer schuldig zijn: Verregaande INTOLERANTIE (politiek-correct staat niet toe dat men vrijuit voor de eigen samenleving opkomt!) en RACISME (politiek-correct wil onze samenleving DWINGEN om zich te vermengen met grote aantallen mensen met een niet-westerse etniciteit die hier georganiseerd worden binnengelaten, terwijl het volk daar niet om heeft gevraagd! Inmiddels roept een sleutelfiguur in de Duitse overheid, Wolfgang Schäuble, zijn landgenoten ongegeneerd op zich te vermengen met de binnenkomers. Deze vermenging zou “degeneratie van het Duitse volk” tegengaan...

Deze pogingen zijn al decennia aan de gang en zij worden gepresenteerd als een verruiming van denken, die zal uitmonden in een ‘verrijkend’ samengaan met andere culturen, die uiteindelijk naar een harmonische wereldorde zullen voeren. In deze nieuwe wereldorde zal de stem van het Joods-christelijke denken teruggebracht worden tot gefluister, dat uiteindelijk volledig zal worden verstomd. Kortom: WEG met de blanken! Weg met het Jodendom en WEG met het christendom! Dat zijn de voorwaarden voor de realisering van het nieuwe ideale politiek-correcte wereldbeeld. Bij dit gegeven zouden bij IEDERE JOOD en IEDERE CHRISTEN en IEDEREEN UIT DE WESTERSE WERELD alarmbellen moeten overgaan!!! Helaas zijn onder de Joden en in de meeste christelijke kerken de bacteriën van het politiek-correcte denken volop actief. Ook in die hoek ziet men vaak niet meer scherp wat er feitelijk gebeurt. Wie van het heersende politiek-correcte denken niet geneest, blijft stekeblind voor de feitelijke processen die zich voltrekken en is reddeloos verloren.

De drie krachten – de wereld van het grote geld, de islam en de politiek-correcte stroming – zouden elkaar logischerwijs nooit hebben opgezocht, laat staan elkaar hebben gevonden in het huidige samenwerkingsverband, want tot op heden voert elke betrokken “partij” nog steeds een eigen agenda! Deze agenda’s verschillen onderling sterk, maar kennelijk valt er voor elke vernieler van onze westerse samenleving iets te halen. Maar degenen die structureel inzicht willen krijgen in de interacties van de drie partners in het kwaad, die moeten BOVENAL dit blijven bedenken: Wie bewust de Joods-christelijke en humanistische basis van de westerse maatschappij wil vernietigen, streeft IMPLICIET EEN GODSDIENSTIG DOEL na. Het religieuze aspect van de komende ontwikkelingen moeten wij steeds voor ogen houden. Dat aspect benoem ik als ANTISEMITISCH, ANTI-CHRISTELIJK denken.

Deze bron van destructieve inspiratie zien wij aanwijsbaar vertegenwoordigd in twee van de gelegenheidsbondgenoten: het politiek-correcte marxisme, dat een grote hekel heeft aan elke vorm van godsdienst (“Godsdienst is opium van/voor het volk!”) en de islam, die – volgens de koran – het christendom als dwaalleer ziet en het Jodendom als een gruwel in de ogen van Allah. De invloed van beide religies in de wereld moet worden teruggebracht tot nul en vervangen door islamitisch gedachtegoed. In deze twee aversies vinden het marxisme en de islam elkaar.

De derde vennoot in het Kwaad is wat wij “Het Grootkapitaal” noemen: kolossale multinationals, banken, speculanten, beleggers, die de hele wereld overzien met de intentie overal geld binnen te halen waar het voor het oprapen ligt! Dat in dit streven de belangen van de “gewone man en vrouw in de straat” beslist geen topprioriteit heeft, laat zich begrijpen. In de wereld van “Het Grote Geld” worden mensenmassa’s pas belangrijk wanneer schatrijke manipulators mensen tegen elkaar kunnen uitspelen, wanneer zij crises kunnen veroorzaken die ingrijpen van de bezittende klassen nodig zullen maken! En bedenk ook dat in de strijd om het bestaan “Het Grote Geld” arbeid door berooide werkwilligen zal laten verrichten, waarbij de vergoedingen die deze mensen voor hun arbeid ontvangen steeds lager zullen worden, met als doel de winstpercentages voor de bedrijven verder te laten stijgen.

Het is de derde partner in het kwaad die absoluut voor een wereld zonder grenzen is en dus tegen elke vorm van belemmering in het zakelijk verkeer. Vandaar dat elk nationaal gevoel en elke drang tot zelfbeschikking in een volk grondig met ALLE middelen zal worden bestreden: Politieke acties die de stem van rechts (opkomen voor eigen land en volk) met geweld proberen te onderdrukken, worden gefinancierd. Veel media in het Westen zijn al lang onder controle gekomen van voorstanders van één grote wereld. Onthoud de naam van één zeer grote speler in de wereld van het grote geld: Soros, een man met een dubieus naziverleden, die met geld smijt “voor de goede zaak”. De stem van de groot-kapitalistische partner in het kwaad klinkt zacht, maar zwijgt nooit...

Hoe zoiets werkt, zien wij in de Verenigde Staten, waar aan de acties om president Trump te treiteren en om hem het regeren onmogelijk te maken geen einde komt! Hier geldt HET adagio van elke onderzoeker: Wie financiert al deze acties in stilte? “FOLLOW THE MONEY”.

Dus blijven er twee kwaden over, die aanmerkelijk meer in beeld zijn: Politiek-correct (zeer links!) en de islam, die zijn invloed in de wereld wil vergroten. Beide partijen denken te winnen, maar hun ogenschijnlijk vér strekkende bondgenootschap is zwakker dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Hun “bondgenootschap” bevat namelijk onoverbrugbare, ingebouwde tegenstellingen die men intact wil laten. Daardoor is hun machtsblok “EEN REUS OP LEMEN VOETEN”. Het kan logischerwijs niet anders of die reus komt zeker een keer ten val.

Eén van de oorzaken van die val zal een toenemende bewustwording zijn, die meer en meer zal post vatten onder de mensen die niet tot de “elite” behoren. Zij vormen nog steeds getalsmatig de meerderheid! Steeds meer zal tot die bevolking het inzicht doordringen dat politiek-correct zichzelf voortdurend tegenspreekt, terwijl – op hun beurt – de aanhangers daarvan de wereld blijven bezien vanuit een tunnelvisie. Deze verslaafden aan het “nieuwe denken” kunnen niet inzien dat tegengestelde opvattingen zich niet automatisch zullen vermengen tot een soort compromis! Alleen al in een starre ideologie als de islam zal men absoluut niet bereid zijn tot enigerlei ideologische aanpassing aan het westerse denken, dat de moslims immers als tweederangs denken, als mensenwerk, beschouwen! Het westerse denken is vooral aards, een product van de menselijke geest en de islam beschouwt zichzelf als “van God – lees Allah – gezonden”. Hier bevinden zich breuklijnen in de samenleving die zich zullen verbreden!

In een poging om de illusie van eensgezindheid in stand te houden, vervalt “politiek-correct” in een soort zielige reflex, iedere keer wanneer de illusie van eenheid weer door de harde, ontnuchterende werkelijkheid wordt ontzenuwd. Na elke geweldpleging door Jihadisten volgt steeds dezelfde reactie van onze bestuurslaag: Wij laten de eenheid in onze samenleving (WELKE EENHEID??) NIET aantasten! Hier is de islam niet aan het werk geweest, want de islam is te allen tijde VREDE, ook al roepen de geweldplegers Allah aan. In Duitsland hoor je regelmatig: “Der Islam gehört zu Deutschland”. Ik heb de Duitsers er een paar keer op gewezen dat degenen die dat echt denken, impliciet het islamitische denken tot Duits denken verklaren en één van de opvallendste elementen in dat denken is JODENHAAT... Politiek-correct volhardt in haar zienswijze om het kwade goed en het goede kwaad te noemen. Wie dat blijft denken, vernietigt zichzelf.

Zullen wij een “interessante tijd beleven?” Ja! Daar valt niet aan te ontkomen. Het wordt een tijd van grote onzekerheid, waarin wij niet zo zwak zullen staan als wij weleens denken, omdat de meerderheid van de westerse bevolkingen de destructieve dromen van politiek-correct NIET zal onderschrijven.

Wat wij uit de geschiedenis kunnen leren, is dat er na ontsporingen ALTIJD correcties optreden. Geen enkele leugen heeft het laatste woord. Die opvatting berust – inderdaad – op Joods/christelijk denken. Wij, die ziende zijn, moeten ons maar bezinnen hoe wij ons tegen de leugens van politiek-correct blijvend te-weer kunnen stellen. De strijd die wij hebben te voeren, zal misschien wel de zwaarste in ons leven zijn.

Overgave aan de politiek-correcte waanzin is nooit een optie.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2017/06/28 ... -in-beeld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Aug 22, 2017 4:41 pm

‘Een seconde later’: Wat te doen na een aanval met een EMP bom

Xander, 13-08-2017

Afbeelding

U rijdt op de snelweg naar uw werk, en hebt net uw kinderen afgezet bij school. Het is druk, maar het verkeer rijdt verder goed door, en u luistert ondertussen naar uw favoriete radiozender. Plotseling hoort u de speakers kraken, waarna het stil wordt – heel stil, want ook uw motor blijkt ermee te zijn gestopt. En u blijkt niet de enige te zijn, want alle auto’s naast u vallen stil. U probeert weer te starten, maar geen resultaat. Dan maar iemand bellen, maar uw mobieltje blijkt ‘dood’. U stapt net als veel andere automobilisten uit, en kijkt elkaar verbijsterd aan, want bij iedereen doet helemaal niets het meer. Het is dan toch gebeurd. We zijn aangevallen met EMP bommen. Maximaal drie dagen later zal er overal totale chaos en anarchie zijn uitgebroken. Het boek ‘One Second After’ (‘Een seconde later’, van William R. Forstchen, recensie) is werkelijkheid geworden.

Het boek is weliswaar fictie, maar een Amerikaanse generaal buitendienst heeft verklaard dat het wel eens de gruwelijke waarheid kan worden zodra schurkenregimes zoals Noord Korea en Iran de beschikking krijgen over kernbommen en raketten waarmee ze satellieten kunnen lanceren.

Dat blijkt anno 2017 bij beide landen het geval te zijn. Zowel Noord Korea als Iran, die zoals we onlangs nog berichtten steeds nauwer met elkaar samenwerken, hebben satellieten in de ruimte gebracht. Noord Korea is reeds een kernwapenmacht, en Iran doet er alles aan om het te worden. Het enige wat ze hoeven te doen is een satelliet met een kernkop in de ruimte te brengen, op een baan richting respectievelijke Amerika en Europa. Nauwkeurigheid is niet nodig. Ergens boven beide werelddelen wordt de kernbom op een hoogte van circa 300 kilometer tot ontploffing gebracht, en het is definitief gebeurd met ons.

Verreweg de meesten mensen zullen totaal onvoorbereid zijn en geen idee hebben wat te doen. Jeremiah Johnson, alias van een voormalige ‘groene baret’ van de Amerikaanse special forces, geeft 15 tips hoe u in het geval van zo’n fatale EMP aanval toch veilig thuis kunt komen:

1. Stel NU een plan op.

2. Overkomt u wat in de eerste alinea staat beschreven, pak dan uw noodrugzak en ga daar zo snel mogelijk weg.

In die rugzak zit voor 3 dagen kant-en-klaar noodvoedsel, voor 1 dag water, en een waterfilter voor de dagen erna. Daarnaast een zaklantaarn, een kompas, een EHBO-doos inclusief materiaal om wondjes mee te kunnen hechten, een poncho, extra kleren zoals een jas of sweatshirt en sokken, een (ongemerkte*) landkaart, lichte slaapzak, aansteker/lucifers, extra cash geld (in kleine coupures), en een oprolbare mat om op te kunnen liggen en slapen.

Daarnaast kan een klein vishengeltje handig zijn als u voedsel op raakt. Volgens Johnson heel noodzakelijk: een vuurwapen, ongeacht of dat in uw land of staat nu wel of niet is toegestaan. Immers, na een EMP aanval zal de hele rechtstaat samen met de complete overheid instorten. ‘Als u niet de vastberadenheid toont door dat wapen te nemen en bereid te zijn het te gebruiken, dan zult u het waarschijnlijk niet overleven, en niet in staat zijn uw gezin te beschermen. Dus: een geweer, een pistool, met munitie voor beide.’

Na de EMP aanval pakt u uw rugtas en uw wapens, sluit u uw auto af, en vertrekt zo snel mogelijk.

* Nooit uw adres op aankruisen! Want als die kaart in verkeerde handen valt...

3. Probeer op 50 meter afstand van wegen en mensen te blijven, tenzij u hen kent en vertrouwt. Ga niet midden op de weg lopen.

4. Zat u in de trein of metro toen het gebeurde? Is het buiten de stad en moet u terug, zorg dan dat u met uw familie een locatie hebt afgesproken waar u elkaar na zo’n calamiteit zult ontmoeten. Als dat niet mogelijk is, moet u extreem voorzichtig zijn, en moet één gezinslid thuis blijven en het huis volledig afsluiten. Reis zoveel mogelijk als het donker is, dan bent u veiliger voor rovers.

5. Lange afstand af te leggen? Zoek voedsel waar u maar kan, op de weg terug. Vul zo vaak als het kan uw waterfles(sen) bij. Leer de route(s) uit uw hoofd, weet waar u dit kunt doen, weet waar onoverkomelijke obstakels (zoals rivieren e.d.) zijn.

6. Wees psychisch voorbereid op de stress. De elektriciteit zal namelijk niet meer terugkeren – nooit meer. ‘Doomsday’ is geweest, en nu kunt u alleen overleven als u zich hebt voorbereid en u erop hebt getraind. Accepteer zo snel mogelijk dat uw leven totaal en permanent is veranderd.

7. Johnson: ‘Het beste advies wat ik u kan geven: reis ’s nachts’. Maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Bij een kernaanval kunt u te maken krijgen met radioactieve straling, waardoor u zo snel mogelijk naar huis moet of een schuilplaats moet zien te vinden, en daar wekenlang moet zien te blijven. Zijn er kinderen thuis, dan wilt u daar ook zo snel mogelijk heen. Bij enkel een EMP aanval zal het nog een uurtje of 6 tot 12 redelijk rustig blijven voordat de hel losbreekt.

8. Uw gezin / familie moet eveneens uw plan weten en ook een eigen plan hebben totdat u weer bij elkaar bent.

9. Vermijd (groepen) mensen, reis zo onzichtbaar mogelijk. Na zo’n ramp is het ‘ieder voor zich’, en zal u vermoord worden voor de paar noodzakelijke spullen die u bij u heeft. Praat met niemand (behalve met degenen die onderdeel zijn van uw plan), vertel niemand iets, want het kan en zal later allemaal tegen u worden gebruikt.

10. Ga zo omzichtig mogelijk uw huis in, zodat niemand het ziet of in de gaten heeft. Spreek een teken af met uw geliefden waarmee ze u laten weten dat alles nog oké is, of juist niet, bijvoorbeeld een omgevallen brievenbus, een bepaalde sticker, wat dan ook.

11. Onderschat nooit waar mensen, ook u zo aardige buren, toe in staat zijn. Ze zetten zó een pistool op het hoofd van uw geliefden. Probeer daarom lid te worden van een survival groep, zodat u samen uw eventueel gegijzelde vrouw en kinderen kunt bevrijden.

12. Eenmaal thuis? Dan moet u vechten. Er zullen plunderaars komen, bewapend met stokken, knuppels, messen, et cetera. Die zult u moeten kunnen afweren, keer op keer weer. Zonder vuurwapens zult u nauwelijks een kans maken.

13. Zorg dat u een ‘ham’ radio, een ‘bakkie’, of een satelliettelefoon in een ‘kooi van Faraday’ heeft gezet, waardoor deze beschermd is tegen een EMP puls. Als uw bekenden dat ook hebben gedaan, kunt u met hen communiceren.

14. Bewapen het hele gezin / de hele familie, met uitzondering van de kleine kinderen. Al degenen die een wapen kunnen dragen, moeten eveneens klaar zijn om te vechten.

15. Komt u in uw straat en blijkt uw huis geplunderd, verwoest, uitgebrand, of bezet? Trek u dan terug en zorg dat u een plan heeft wat in dat geval te doen.

‘Als de lichten uitgaan betekent dat niet dat alles voorbij is,’ besluit Johnson (1). Maar feitelijk is dat natuurlijk wel zo. Analisten denken dat er na zo’n EMP aanval –of extreem krachtige zonnedeeltjes storm- miljoenen mensen zullen omkomen door geweld, honger en dorst, en zorg- en medicijngebrek. Na enkele maanden tot een jaar zal tot 90% van de bevolking het niet hebben overleefd, en zal er een keiharde ‘Mad Max’ achtige samenleving zijn ontstaan. De vraag is zelfs of u in zo’n geval wel tot de 10% overlevenden wilt behoren.

Overheid kan zich voorbereiden maar wil vooralsnog niet
Een overheid die zich hierop wil voorbereiden kan de totale instorting van de maatschappij, met miljoenen slachtoffers, voorkomen. In plaats van de komende jaren tientallen miljarden in zinloze windmolens te pompen, kan ook de cruciale infrastructuur EMP-proof worden gemaakt, en er een nauwgezet plan worden opgesteld om de elementaire basisstructuur van de samenleving (energie, voedsel) binnen hooguit enkele weken weer draaiende te maken. Het kan, als de politieke wil er maar voor is. Alleen: die ontbreekt nog steeds, bij alle partijen.

Xander

(1) ReadyNutrition via Zero Hedge

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... en-EMP-bom
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Sep 23, 2017 10:54 pm

Crises Noord Korea, Iran en Syrië dankzij beleid Trumps voorganger Obama

Xander, 23-09-2017

Afbeelding

Rusland dreigt openlijk door Amerika gesteunde SDF in Syrië te vernietigen - Koerdisch referendum over onafhankelijkheid op 25 september verhoogt spanningen in giftige cocktail Syrië en Irak – Lid Koerdische commissie verwacht ‘spoedig een nieuwe oorlog’

De almaar verder oplopende spanningen rond Noord Korea, Iran en Syrië, waar de Amerikaanse president Donald Trump zich mee geconfronteerd ziet, zijn voor het grootste deel te danken aan zijn in Europa nog altijd verafgode voorganger Barack Hussein Obama, die er met fake verdragen en afspraken voor gezorgd heeft dat Iran en Noord Korea onbeperkt konden doorgaan met hun kern- en ballistische rakettenprogramma’s, en die in Syrië bijna de Derde Wereldoorlog met Rusland heeft veroorzaakt. Noord Korea testte vanmorgen vermoedelijk opnieuw een kernbom; Iran vuurde een ballistische raket af die ook delen van Europa kan raken, en in Syrië heeft Rusland gedreigd de door het Westen gesteunde Syrian Democratic Forces (SDF) te zullen vernietigen.

Het kernverdrag dat Obama met Iran sloot is feitelijk nog onbenulliger, slechter en gevaarlijker dan het beruchte ‘peace in our time’ akkoord dat de Britse leider Neville Chamberlain met Adolf Hitler sloot. Dat bleek eveneens het papier waarop het stond geschreven niets waard, maar daar stond tenminste nog een handtekening onder. Iran heeft het akkoord met het Westen nooit officieel ondertekend, waardoor het met het aankopen van enorme hoeveelheden militair materieel en het testen van ballistische raketten met een steeds groter bereik enkel theoretisch de afspraken schendt. Voor die ‘prestaties’ werd het door de regering Obama en de EU beloond met het intrekken van de economische sancties.

Nauwe samenwerking Iran en Noord Korea
Het is geen toeval dat Iran op dezelfde dag dat er in Noord Korea –dat een dag eerder dreigde met een bovengrondse test met een waterstofbom in de Grote Oceaan (1)- opnieuw een aardbeving werd geregistreerd als gevolg van een ondergrondse kernproef, zelf een test uitvoerde met een ballistische raket met een bereik van 2000 kilometer, waarmee Europese landen zoals Roemenië, Bulgarije en Griekenland kunnen worden geraakt. Beide landen werken al jaren in het geheim samen, en intensiveerden dat op 3 augustus, toen een hoge delegatie uit Pyongyang 10 dagen lang in Teheran verbleef, en er afspraken werden gemaakt om het nucleaire- en rakettenprogramma gezamenlijk uit te breiden.

De nieuwe Iraanse Koramshahr raket kan volgens generaal Ahajizadeh van de Revolutionaire Garde meerdere koppen dragen, waardoor deze in staat is om Israëlische en Westerse raketafweersystemen te omzeilen. Zelfs al zou het lukken om één of twee koppen te vernietigen, dan zullen de andere projectielen hun doel alsnog vernietigen.

Doet Trump iets aan ‘gestoorde mannen met raketten’?
‘We kunnen niet hebben dat gestoorde mannen overal hun raketten op afschieten. Hij had al lang geleden moeten worden aangepakt,’ zei president Trump afgelopen vrijdag over de Noord Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat hij daar volkomen gelijk in had bleek de volgende dag toen Iran de Koramshahr raket testte. Trump is door Obama’s dramatische beleid opgezadeld met twee ‘schurkenstaten’ die inmiddels in staat zijn om delen van Amerika en Europa -en als het zo doorgaat over enkele jaren totaal- te vernietigen.

Sommigen vragen zich af waarom het dan zo gevaarlijk is als deze landen net als Rusland, China, Frankrijk, Engeland, India, Israël en natuurlijk de VS zelf eveneens over kernwapens beschikken. Het antwoord is simpel: omdat Noord Korea en Iran al jaren herhaaldelijk letterlijk dreigen met de vernietiging van Amerika, en in het geval van Iran ook Israël, dus duidelijk aangeven van plan zijn deze wapens offensief te zullen gebruiken.

Dat de Amerikaanse regering en ook de president zelf nu eveneens enkele malen met de vernietiging van Noord Korea heeft gedreigd, is daarom buitengewoon, en heeft Trump in een zeer lastige positie gebracht. Op de Noord Koreaanse TV wordt Trump al een ‘blaffende hond’ genoemd. Israëlische defensiespecialisten schrijven dat het gevaar dat Noord Korea en Iran vormen ‘niet langer kan worden aangepakt met scheldwoordjes. Dreigen met ‘totale vernietiging’ en verzekeren dat er iets aan gedaan zal worden begint op excuses te klinken voor Trumps falen deze provocatieve bedreigingen van Kim Jong-un en Ayatollah Khamenei het hoofd te bieden.’

‘Israël kan niet passief blijven’
Ook de eigen premier Benyamin Netanyahu krijgt opnieuw kritiek, omdat hij net als Trump weliswaar harde woorden gebruikt, maar die behoudens een enkele raketaanval niet onderbouwt met substantiële acties. Iraanse milities en troepen nemen onder Russische bescherming steeds meer posities in Syrië in, ook vlakbij de grens op de Golanhoogte.

‘Israël zit te dicht bij het vuur om passief de regering Trump te volgen in het ‘wel of niet’ reageren op een gevaar dat de drempel reeds heeft bereikt. Jeruzalem kan zonder ernstig verlies van afschrikking en militaire geloofwaardigheid niet blijven vertrouwen dat Washington zijn belangrijkste veiligheidsdreigingen oplost.’ (2)

Rusland waarschuwt VS de SDF te zullen vernietigen
Vooral wat Syrië betreft heeft Trumps voorganger ook daar een serie kapitale blunders gemaakt die aan honderdduizenden mensen het leven hebben gekost, een massale migrantenstroom naar Europa op gang brachten, en in 2013 bijna de Derde Wereldoorlog veroorzaakten. Ongeveer een jaar geleden, toen Obama nog president was, bombardeerden Amerikaanse vliegtuigen troepen van het Syrische leger dat in Deir Ezzor tegen ISIS vocht. Daarbij kwamen zeker 100 soldaten om het leven, en moesten de troepen zich terugtrekken, waardoor de in het nauw gebrachte ISIS strijders werden gered.

Tijdens een hoogst ongebruikelijke (sinds Amerika’s proxy oorlog in Oekraïne in 2014 verboden) ontmoeting afgelopen week hebben Russische militaire leiders hun Amerikaanse collega’s te verstaan gegeven dat het niet langer getolereerd wordt als de door het Westen gesteunde Syrian Democratic Forces (SDF) het vuur openen op het Syrische leger, en dat zij in dat geval onmiddellijk zullen worden vernietigd. Tevens werd Amerika ervan beschuldigd om de afgesproken de-escalatiezones te misbruiken voor het aanvallen van het Syrische leger door aan Al-Qaeda verbonden islamitische terreurgroepen. De rechtstreekse steun van Amerika en Europa aan Al-Qaeda in Syrië is eveneens een zeer bedenkelijke erfenis van de regering Obama. (3)

Koerdisch referendum verhoogt spanningen
In deze toch al giftige cocktail spelen ook de Koerden een grote rol, die een zeer effectieve buffer tegen ISIS en Al-Qaeda zijn geweest. Over twee dagen houden de Koerden een internationaal referendum over onafhankelijkheid. De Amerikanen hopen met het bouwen van nog meer bases de Koerden te gebruiken voor controle over de olievelden in het noorden van oosten van Syrië. Tegelijkertijd weten de Koerden dat ze net zo makkelijk door Amerika zullen worden gedumpt zodra de steun voor de Koerden teveel problemen met andere landen oplevert, zoals met NAVO lid Turkije, dat juist probeert de Koerden uit te roeien.

De Koerdische Regionale Regering (KRG) heeft verzoeken van onder andere Irak en Amerika het referendum uit te stellen naast zich neergelegd. President Massoud Barzani verklaarde dat iedere poging om de Koerden uit steden zoals Kirkuk te verjagen met geweld zal worden beantwoord. Dr. Jutyar Mahmoud, lid van de referendum commissie, zei zelfs dat ‘absoluut een nieuwe oorlog kan worden verwacht, en spoedig.’

Grootste bedreiging is niet eens het Iraakse leger, dat behoorlijk verzwakt is door de oorlog tegen ISIS, maar de door Iran gesteunde (Shi’itische) paramilitaire Hashd al-Shaabi strijders. Volgens Mahmoud is de kans aanwezig dat Iran hen opdracht geeft tegen de Koerden te gaan vechten, ondanks het feit dat beide groepen ISIS als vijand hebben. Extra complex is dat er ook enkele duizenden Koerdische Turken aan de kant van Hashd al-Shaabi -dat heeft onderstreept dat Koerdistan wat hen betreft onlosmakelijk aan Irak blijft verbonden- staan.

Voorlopig is het verslaan van ISIS de grootste prioriteit van Irak, de KRG en ook de Koerdische Peshmerga strijders, die de afgelopen jaren een zeer belangrijke macht tegen de jihadisten zijn gebleken. Met het terugtrekken van ISIS beginnen de interne onenigheden echter stap voor stap weer naar boven te borrelen, zoals de spanningen rond het omstreden referendum uitwijzen.

Situatie Midden Oosten en Oost Azië buitengewoon gespannen
De conclusie is dat de internationale situatie, vooral in het Midden Oosten en Oost Azië, buitengewoon gespannen is, en er maar weinig voor nodig is één van de vele lonten in het kruitvat aan te steken, waardoor er een nieuwe grote oorlog uitbreekt of misschien wel serie van oorlogen, die in het slechtste geval kunnen uitmonden in de lang gevreesde Derde Wereldoorlog.

Xander

(1) Infowars
(2) DEBKA
(3) Zero Hedge
(4) Zero Hedge

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... nger-Obama
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73365
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Ariel » Zo Sep 24, 2017 12:43 am

De Amerikaanse president Donald Trump laat Noord-Korea geen andere keus dan raketten te ontwikkelen waarmee het doelen op het Amerikaanse vasteland kan raken. Dat heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho zaterdag gezegd voor de Verenigde Naties in New York.

De Noord-Koreaanse minister verklaarde dat zijn land niet van plan is kernwapens in te zetten tegen landen die niet meedoen aan Amerikaanse militaire acties tegen Noord-Korea. Maar Pyongyang zal niet schromen „preventieve actie zonder genade” te ondernemen wanneer de VS „en hun vazallen” een aanval inzetten om het regime te „onthoofden.”En........President Trump toont zijn spierballen aan Kim Jong-un. Hij stuurt bommenwerpers langs kust Noord-Korea.

Amerikaanse bommenwerpers zijn zaterdag dicht langs de oostkust van Noord-Korea gevlogen. Volgens het Pentagon heeft president Donald Trump dit gedaan om te laten zien hoe sterk VS zijn. Dit meldt BBC.

Woordvoerster Dana White heeft gezegd dat deze actie is gedaan om ’te laten zien wat een scala aan militaire opties president Trump heeft om te verdedigen én aan te vallen’.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Di Okt 24, 2017 2:19 am

Nederland – Time to say Goodbye
Gepubliceerd op 23 okt. 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1591
Lid geworden op: Do Apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pizzaman » Di Okt 24, 2017 10:01 pm

Ariel schreef:En........President Trump toont zijn spierballen aan Kim Jong-un. Hij stuurt bommenwerpers langs kust Noord-Korea.


Dat zijn geeneens spierballen, het is alleen nog maar een middelvinger.
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Nov 04, 2017 2:21 am

Opkomt en ondergang van wereldrijken: hoe staan we er voor?

Door Germen · Gepubliceerd 2 november 2017 · Bijgewerkt 3 november 2017

Sir John Glubb, in de Arabische werld beter bekend als Glubb Pasja, schreef in de jaren zeventig het geruchtmakende boekje The Fate of Empires. Volgens dit boek overleven imperia ongeveer 250 jaar, en doorlopen ze allen vaste fasen. Onafhankelijk van technologisch niveau. Zijn conclusie is pessimistisch. Wat brengt de toekomst?

Ooit enorme wereldrijken, zoals het Romeinse en het Spaanse, bestaan niet meer. In hun plaats zijn er andere wereldrijken verrezen – en vaak weer ten onder gegaan. Sommige imperia, zoals het Incarijk Tawantinsuyu, zijn in hun bloeitijd vernietigd door een invasie en ziekten. Maar in de meeste gevallen was het rijk al van binnen aan het desintegreren, waardoor aanvallers vrij spel hadden om het wankelende rijk te plunderen en op te slokken.

Universeel patroon
Glubb bestudeerde als Arabist voornamelijk islamitische imperia, maar ook meer bekende rijken zoals dat van Alexander de Grote en het Russische. Hierbij stelde hij vast dat deze rijken doorgaans tien generaties besloegen, rond de 250 jaar. Dit geldt voor monarchieën, theocratische rijken en zelfs het unieke Mammelukse Rijk, waar alleen slaven heerser konden worden. Het geldt voor rijken waarin het vervoer door dragers plaatsvond en rijken waarin stoomtreinen de steden met elkaar verbonden. Klaarblijkelijk is de oorzaak voor het verval van de imperia sociologisch en heeft dit alles te maken met de enige onveranderlijke constante: alle imperia bestonden uit mensen.

Afbeelding
Glubb Pasha bij een parade van de erewacht van het Arab Legion van het Jordaanse leger bij het paleis. *1953

Veroveringsoorlog
Elk imperium begint met een orgie van grof geweld en grote moed. De veroveraars, arm en fanatiek, lopen in een onstuitbare lawine van geweld zwakkere buurlandjes – of zelfs volken aan de andere kant van de oceaan – omver. De Romeinen maakten korte metten met de Etruskische stadsstaten en daarna de Carthagers, Grieken en Galliërs. De volgelingen van Mohammed veegden in enkele jaren het Oost-Romeinse Rijk en de Sassaniden grotendeels van de kaart. Genghis Khan zaaide dood en verderf van Hongarije tot China. In de volgende fase wordt het geweld beter georganiseerd. Bruikbare militaire technieken van overwonnen tegenstanders worden overgenomen. Het imperium dijdt uit tot enorme omvang. Dit zet de volgende fase in gang.

Handel
Handel is lastig als je om de tien kilometer weer het volgende potentaatje moet omkopen om je kameel met kostbare mirre door te laten. Na het ontstaan van het imperium zijn er geen roofridders meer, alleen één centraal gezag. Het leger beschermt tot op zekere hoogte tegen diefstal door anderen. Plotseling wordt handel erg winstgevend. Enorme fortuinen hopen zich op bij de elite en nieuwe, gedurfde ondernemingen zijn aan de orde van de dag.

Kunst en intellectualisme
De nakomelingen van de ooit arme, fanatieke grondleggers van het imperium gaan geld zien als het hoogste doel. Weg is hun bereidheid om hun leven op het spel te zetten in een ver land. In plaats daarvan gaan hun kinderen zich richten op de kunsten en daarna wetenschap. De monumenten van verloren beschavingen dateren uit deze periodes. De helden uit dit tijdperk zijn grote kunstenaars en wetenschappers.

Cultuurrelativisme en fatalisme
Het idee wordt populair dat alle problemen door het menselijk intellect, met andere woorden door debat en praten, op te lossen zijn. Sofisme en drogredenen vervangen opofferingsgezindheid. Seksuele losbandigheid neemt toe. Naarmate de kernideeën die de grondslag vormen voor de beschaving in de vergetelheid raken, neemt ook de verdeeldheid toe. Pessimisme verspreidt zich. De meest bewonderde mensen in dit stadium zijn zangers, acteurs en sportlieden. Van het leven genieten wordt belangrijker dan zich inzetten voor een groter ideaal. De ineenstorting is nu een kwestie van jaren.

Leven we in dit stadium? Of kunnen we ontsnappen aan deze historische wetmatigheid? Op het eerste gezicht ziet het er slecht uit. Veel van de voortekenen kloppen met wat we om ons heen zien gebeuren. Meer recent onderzoek aan onder meer het Chinese Rijk lijkt echter uit te wijzen dat door krachtige hervormers het verval een halt kan toe worden geroepen. En door de bevolking. Laten we ophouden respect te hebben voor mooipraters, lafaards en leeghoofden, en onze echte helden, zij die onze menselijke idealen in de praktijk brengen, weer gaan eren.

https://www.visionair.nl/politiek-en-ma ... e-er-voor/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Do Nov 09, 2017 3:11 am

Duisternis wacht Europa wanneer de Verlichting uitvalt

Joris Sterckx, 8 november 2017

Afbeelding

Wie zich op een onbewaakt moment vervuld voelt geraken van een ongebreideld vooruitgangsoptimisme, kan ter genezing daarvan niet beter doen dan het boek Wat op het spel staat te lezen, van het brein van Philipp Blom. Je hoeft het zelfs niet helemaal uit te lezen, minder dan 5% volstaat, om binnen de kortste keren weer je goede oude zwaarmoedige zelf te worden.

Er staat véél in Wat op het spel staat- en op de tandenfee na is niks van dat ‘véél’ opbeurend. Kort door de bocht houdt Blom de waarden van de Verlichting en het liberalisme tegen de ongekende uitdagingen die het Westen te wachten staan, zoals klimaatverandering, massamigratie, de nu al voelbare algoritmisering van arbeid en de herleiding van het individu tot een in digitale data representeerbare consument. Nog korter door de bocht, maar wel tweetbaar: de vermarkting van de Verlichting.

Fundamenten van de Verlichting
Twee van de fundamenten van onze liberaal-democratische samenleving zijn de rechten van de mens en het geloof dat iedereen in se gelijk is. Maar, hoe evident beide aannames in veel westerse hoofden vandaag ook mogen zijn, geen van die fundamenten is meer dan een al dan niet tijdelijke consensus. Anders gezegd: democratie, liberalisme en mensenrechten werken zolang er voldoende mensen zijn die erin geloven. Valt het maatschappelijke draagvlak weg, dan is het slechts een kwestie van tijd eer alternatieve samenlevingsvormen (in het boek van Blom ‘autoritairdere’) in de dans springen: ‘Democratie is geen natuurtoestand, geen historische noodzaak’ (p.165).

Over de Europese Unie uit Blom zich eerder positief: ‘De nu door crises geplaagde Europese Unie is een klassiek voorbeeld van zo’n eliteproject dat veel mensen groot voordeel heeft gebracht’ (p. 118). Die bevinding ten spijt schrijft Blom ook enkele keren dat de EU worstelt met haar legitimiteit. Daar valt wat voor te zeggen. Anno 2017 kampt de EU met een afstotend democratisch deficit. In tien jaar tijd kregen de Europeanen al twee wake-upcalls die het draagvlak onder de liberaal-democratische samenleving dreigen weg te slaan.

Private winsten, sociale schulden
De eerste wake-up call was de manier waarop de bankencrisis van 2008 werd aangepakt. Het dogma ‘wie werkt, plukt daar vroeg of laat de vruchten van’ kreeg een flinke knauw door de selectiviteit waarmee getroffenen hulp toegeschoven kregen. De grootbanken, aan wie we de crisis grotendeels te danken hadden, werden ‘too big to fail’ verklaard, een status die zelfs landen niet te beurt viel. Terwijl duizenden mensen hun werk, hun spaargeld en hun huis verloren, kochten onze overheden de zieltogende banken op, met het geld van diezelfde duizenden getroffen individuen.

Die selectiviteit, waarmee vele Europeanen op nogal crue manier de eigen onbeduidendheid onder de neus werd gewreven, was an sich al behoorlijk stout. Helemaal cynisch werd het toen diezelfde grootbanken, die dus aan de basis van de crisis lagen, kort daarna niet alleen op het oude elan verdergingen, maar daar bovendien een schepje bovenop deden door nog hogere bonussen en dividenden uit te keren, door nog meer van de mensen die hen hadden gered te ontslaan en in Spanje zelfs door de op dat moment duurste voetbaltransfer aller tijden te financieren.

Zoals het in Bloms boek gevat verwoord staat: ‘De winsten worden geprivatiseerd, de schulden gesocialiseerd’. Voor de doodgewone, totaal in de steek gelaten, Europeaan, niet eens van slechte wil, is dit een hoogst ontluisterende ervaring. Hij blijft achter met de dodelijke indruk dat sommigen zich gelijker wanen dan anderen, dat de doorsnee werknemer louter gedoogd wordt ter verrijking van een onzichtbare, niet-verkozen en dus onmogelijk ter verantwoording te roepen elite. Daar komt het onwelmakende gevoel bij dat de Europese overheden, als het er op aankomt, niet aan de zijde van de gewone mens te vinden zijn.

Onprettig ontwaken
De tweede wake-upcall doorlopen we vandaag, eind 2017, en hij raakt aan het fundament van de rechten van de mens. Het conflict tussen Spanje en Catalonië kan door vele brillen bekeken worden. Voor de meeste van die brillen valt mijns inziens nog wel iets te zeggen, vooral zolang we de clash binnen de Spaanse context analyseren. Echter, sinds enkele decennia valt Spanje ook binnen de Europese context, waardoor wat daar gebeurt vanzelf een Europese dimensie krijgt, een dimensie die dankzij initiatieven zoals Erasmus alsmaar intensiever beleefd wordt.

De EU droomt in haar discours van een echte Europese gemeenschap, maar geeft helaas niet thuis wanneer die zich manifesteert op een wijze die haar onverkozen leiders niet zint. De EU, die als heimat van de Verlichting terecht prat gaat op haar waarden, toont zich andermaal selectief en niet alleen dat, maar laat die selectiviteit spelen ten nadele van haar onderdanen. Zelfbeschikking, vrijheid van politiek denken en handelen, recht op vrije media, op een waardige behandeling in de gevangenis en dialoog als enige aanvaardbare oplossing bij conflict... Voor velen onder ons voor wie die dingen vanzelfsprekend waren, was het onprettig ontwaken de afgelopen maand.

Had de EU de zijde van Catalonië moeten kiezen dan? Neen. De EU had geen zijde moeten kiezen, tenzij die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en die van haar eigen gedragsregels, die geweld tegen de eigen bevolking veroordelen. Nu heeft de EU haar eigen waarden verloochend, niet alleen door ze niet te laten prevaleren op al de rest, maar vooral door de zijde van één partij te kiezen en dan nog die partij die die waarden het duidelijkst heeft genegeerd.

Rechten of privileges?
Voor mij en mogelijk ook voor heel wat andere Europeanen gaat het in Spanje al lang niet meer over de al dan niet afscheuring van Catalonië, die we misschien sympathiek vinden, maar voor de rest niet zo heel belangrijk. Waar het om gaat, is dat in Spanje een precedent geschapen wordt, dat daar een norm gezet wordt voor wat onze regeringen met ons mogen doen wanneer zij in ons zaken projecteren, al dan niet terecht, die hen tegen de haren instrijken. De nieuwe norm is nu dat mensen tot bloedens toe geslagen mogen worden door de politie, dat democratisch verkozen politici de gevangenis invliegen en dat dat hele EVRM maar om te lachen was.

Tweemaal in tien jaar tijd heeft de EU haar masker moeten laten zakken en evenveel keer was er achter dat masker van de Verlichting niet veel te zien. Integendeel, de toekomst oogt pikkedonker voor de doorsnee Europeaan, die stilaan leert wat het verschil is tussen echte rechten en tijdelijke privileges. De conclusie die zich in alsmaar meer hoofden opdringt, is pijnlijk en wrang: we zijn irrelevant. Als het erop aankomt, staan we in de kou en daarboven (in de hemel noch op het Schumanplein) is er niemand die aan onze kant staat.

Wie blijft achter?
Welke vaart het allemaal zal lopen, is niet zeker. Maar dat er nog wake-upcalls zullen volgen, staat in de sterren geschreven. De robotisering en algoritmisering van arbeid zullen de EU eerder vroeg dan laat voor de beslissing zetten wat te doen met de miljoenen overbodige Europeanen. Ik schrijf trouwens niet per ongeluk ‘miljoenen’, want er is nagenoeg geen enkele arbeid die niet goedkoper (voor de eigenaars ervan) kan gedaan worden door robots en algoritmes. Daarnaast plaatsen de massale migratie vanuit Azië en Afrika (op een bepaalde manier ook het gevolg van het selectief hanteren van de Verlichtingswaarden) en de klimaatwijziging de Europeanen voor ongeziene uitdagingen.

De Europeanen resten twee mogelijkheden, nu het nog kan. Eén mogelijkheid is de verkiezing van beleidsmakers die een ander Europa visioneren, één dat opnieuw aansluit bij de waarden van de Verlichting en geënt is op het EVRM. Dat is iets wat we, voorlopig althans, nog in eigen hand lijken te hebben. Een andere mogelijkheid is dat de Europeanen die de liberale democratie genegen zijn, zelf de wijk nemen naar andere delen van de wereld – Amerika is groot genoeg – om daar verder te bouwen aan de idee ‘Europa’. Het hoeft geen betoog dat in dat laatste scenario heel veel mensen niet zullen meekunnen. Voor de achterblijvers op het Oude Continent ziet het er op dit ogenblik waarlijk niet goed uit.

https://doorbraak.be/verlichting-gaat-u ... +Doorbraak
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Jan 27, 2018 7:36 pm

‘Instorting Westerse beschaving, met VS voorop, al ernstiger dan wordt beseft’

Xander, 27-01-2018

Afbeelding
Voor de meesten in onze ‘kop in het zand’ samenleving (8) zal de uiteindelijke instorting als een grote schok komen. (Afbeelding: (10)).

Als u zoals zovelen –vooral jongeren- gedachteloos via uw smartphone het gecensureerde en gemanipuleerde social media nieuws tot u neemt, dan zou u bijna niets te verwijten zijn als u denkt dat alles weer geweldig gaat, met uitzondering misschien van die paar vervelende critici die steeds maar blijven wijzen op de gevaren die onze toekomst bedreigen, en die verder niemand zou zien – tenzij u zoals in ‘The Matrix’ de blauwe pil heeft gekozen, en uw ogen heeft geopend voor de echte wereld om ons heen. Een wereld waarin vooral in het Westen de ene ‘headline’ na de andere elkaar tegenspreken, zoals record op de beurzen vs. record armoede, record werkgelegenheid vs. het ene na het andere faillissement, record veiligheid vs. record gestegen criminaliteit en terreur.

Umair Haques essay op Eudaimonia concentreert zich vooral op het voorfront van de instorting van de Westerse beschaving: de Verenigde Staten. Op veel punten is Europa er echter niet veel beter aan toe, op sommige punten zelfs nog slechter. Haques noemt een aantal voorbeelden die hij de ‘sociale pathologie van instorting’ noemt: vreemde, rare, en afschuwelijke nieuwe ziekten, zaken die normaal gesproken niet in gezonde samenlevingen voorkomen:

* 11 schietpartijen op Amerikaanse scholen in slechts 23 dagen tijd. Waarom vermoorden Amerikaanse kinderen elkaar? Waarom gebeurt dit vrijwel uitsluitend in de VS en bijna nergens anders, zelfs niet in Afghanistan of Irak?

Waarom doet de maatschappij niets om deze schietpartijen te voorkomen? Haque: ‘Vermoedelijk omdat deze kinderen het leven hebben opgegeven, en hun ouders hèn hebben opgegeven. Maar misschien heeft u wel gelijk en ligt het niet zo eenvoudig. En wat doen de kinderen die elkaar niet vermoorden? Nou, heel veel zijn bezig zichzelf te vermoorden.’ Dat brengt hem bij het volgende punt:

* Waarom worden er nergens ter wereld zoveel medicijnen en drugs gebruikt als in de VS? Er wordt al jaren van een ‘opiaten epidemie’ gesproken. Elders in de wereld kun je bij apotheken vrijelijk alle medicatie verkrijgen die je maar wilt, maar toch heerst in die landen meestal geen epidemie. Sterker nog: die heeft alleen in Amerika toegeslagen, zelfs zo erg, dat de gemiddelde levensverwachting aan het dalen is.

‘Mensen moeten echt traumatische en wanhopige levens hebben, met nauwelijks gezondheidszorg, om zichzelf op deze gruwelijke wijze te behandelen,’ vervolgt Haque. ‘Wat er zo wanhopig aan ze is?’:

* De ouderen en bejaarden zijn beroofd van al hun waardigheid. Velen moeten rondkomen van het inzamelen van lege flessen, wonen in hun auto, en leven letterlijk van maaltijd tot maaltijd.

Deze ‘nomadische bejaarden’ leven in hun auto’s, gaan van plaats naar plaats, seizoen na seizoen, op jacht naar ieder mogelijk tijdelijk laagbetaald baantje. Nergens ter wereld treft zoveel ouderen en bejaarden dit trieste lot, zelfs niet in de meest arme landen, ‘waar families nog samenleven, met elkaar delen, en voor elkaar zorgen. Dit is een andere pathologie van instorting die uniek is voor Amerika: totale machteloosheid om met enige waardigheid te leven.’

De oorzaak: het ook in Europa en Nederland oprukkende extreme kapitalisme, dat een ‘catastrofaal verval van sociale binding’ veroorzaakt. Zelfs in Pakistan en Nigeria zijn mensen beter in staat voor elkaar te zorgen dan in de VS. Sociale banden, relaties, zijn in Amerika een luxe geworden die velen zich niet meer kunnen veroorloven.

* Deze zaken wijzen op het laatste ziektebeeld, een die de essentie, de ziel van het land getroffen heeft. Amerikanen lijken het doorgaans namelijk prima te vinden dat hun landgenoten op dergelijke erbarmelijke wijzen moeten leven en sterven. De meesten halen er hun schouders over op, met de houding ‘zolang ik er geen last van heb, zal het mij een zorg zijn wat er met mijn buurman gebeurt’.

‘Dit is mijn laatste pathologie: een roofzuchtige samenleving. Niet enkel de rijken die de mensen financieel leegzuigen, maar meer nog de gewone mensen die knikken en glimlachen en hun dagelijkse ding doen, terwijl hun buren, vrienden en collega’s creperen (lett. ‘een vroege dood sterven en in ondiepe graven terecht komen’).’

‘Het roofdier in de Amerikaanse samenleving is niet enkel de superrijke, maar een onzichtbare, onverzadigbare kracht: de normalisering van wat in de rest van de wereld als het schandelijke, historische en morele falen –zo niet de misdaden- van een generatie zou worden gezien; zaken die hier gewoon zijn geworden, waar men zich niet al teveel zorgen over maakt.’

In eigen land is deze kille, cynische visie op de samenleving vooral terug te vinden in de liberale partijen VVD en D66, en zelfs nog meer in het libertarische Forum voor Democratie, dat de sociale zekerheid in ons land zo ongeveer wil afbreken omdat iedereen maar voor zichzelf moet zien te zorgen.

‘Amerikaanse instorting veel ernstiger dan we denken’
Haque: ‘Deze sociale pathologieën zijn als vreemde en gruwelijke nieuwe ziektekiemen die het sociale lichaam besmetten... Amerika is altijd pionier geweest, maar nu ook in ziekteverschijnselen die in de moderne wereld nog nooit buiten Amerika zijn waargenomen.’ Dat toont volgens hem aan dat ‘de Amerikaanse instorting veel ernstiger is dan we denken. We overdrijven het niet, we onderschatten de omvang juist.’

De schrijver haalt hierbij nog niet eens aan dat het juist het establishment is dat de democratie en vrijheid in Amerika ernstig ondermijnt. Zo is er inmiddels keihard bewijs dat er inderdaad een ‘Deep State’ complot bestaat, met onder andere federale diensten zoals de FBI, het ministerie van Justitie, de Clintons en Barack Obama, die tijdens en na de verkiezingen voortdurend hebben geprobeerd om met hoogst illegale methoden Donald Trump ten val te brengen. (5)(6)(7)

Volgen van voorbeeld VS = hetzelfde lot als de VS
De problemen van de VS zijn in historisch perspectief meer dan de signalen van een natie in verval. ‘Het is als een lichaam dat plotseling wordt aangevallen door onvoorstelbare ziekten. De Amerikaanse ineenstorting is een ongekende catastrofe in menselijke mogelijkheden.’ En omdat de puinhoop zo groot en uniek is, zal ook het medicijn uniek moeten zijn, betoogt Haque. Hij vergelijkt de instorting van Amerika zelfs met de meteoroïde die de dinosauriërs deed uitsterven.

De wereld kan de Amerikanen daar niet bij helpen. Wat de wereld wèl kan doen is zich realiseren dat het volgen van het Amerikaanse model van extreme kapitalisme, dus amper investeren in de samenleving, wreedheid als een manier van leven, het perverteren van normale en goede eigenschappen, betekent dat het hierboven geschetste Amerikaanse ziektebeeld –junk food, junk media (de officiële nepnieuws/propaganda verspreiders), junk science (‘global warming’), junk cultuur (alles wat lelijk, smerig, laag, vuil, bot, shockerend en disharmonieus is, wordt bewonderd), junk economie (gebaseerd op schulden en nog eens schulden, waardoor de rijken steeds rijker worden, en de rest steeds armer(8)), mensen die elkaar als ‘junk’ behandelen- ook elders onvermijdelijk zal toeslaan.

In Europa en Nederland is de sociale cohesie doorgaans nog een stuk sterker dan in de VS. Toch zijn ook hier de nodige tekenen van verval zichtbaar, in sommige gevallen zelfs nog ernstiger:

* Het aantal drugsdoden in Nederland verdubbelde in 2016 t.o.v. slechts twee jaar eerder; (2)

* De armoede in Nederland blijft toenemen. Zo was de toeloop voor het traditionele kerstdiner voor de minima in een sporthal in Zwolle zo groot, dat veel mensen moesten worden teleurgesteld. ‘Dat het zo goed gaat in Nederland, daar geloof ik niet in,’ was de reactie van de organisator. (3)

* De democratie en vrijheid van meningsuiting staan net als in Amerika onder grote druk. Zonder dat het volk er iets over te zeggen krijgt, wordt steeds meer macht overgeheveld naar een ongekozen, totalitaire EU-superstaat regering in Brussel. Onafhankelijke (nieuwe) media worden beschuldigd van ‘nepnieuws’ en op social media geblokkeerd (9), terwijl de officiële media in handen zijn van radicaal linkse ideologen, die louter nog staatspropaganda verspreiden.

* De grenzen werden geopend voor grote aantallen volgelingen van een religieuze ideologie die op de meeste punten diametraal staat tegenover de Westerse waarden. De islam heeft zelfs een speciaal beschermde status gekregen, ondanks het feit dat in het overgrote deel van de islamitische wereld minderheden worden vervolgd, vrouwen worden gediscrimineerd, homo’s worden opgehangen, op basis van de Koran gestreefd wordt naar de uitroeiing van de Joden en onderwerping van de christenen, en de zo nodig gewelddadige verovering van de hele wereld de plicht van iedere moslim is.

* Eén van de gevolgen is een exploderend aantal terreuraanslagen en misdaden (4), maar daar wordt in de genoemde propaganda media zo min mogelijk over bericht.

* De schulden van de staat, het bedrijfsleven en particulieren in Europa zijn sinds de crisis in 2008 in snel tempo verder gestegen, mede dankzij het lage-rente en ‘gratis geld’ beleid van de ECB. Grote aantallen analisten waarschuwen dat dit niet veel langer zo kan doorgaan, en een nieuwe, nog veel ernstigere crisis om de hoek ligt.

* Kortom: ook hier hebben we een cultuur die zichzelf onder leiding van de elites stapsgewijs aan het uithollen, opheffen en vernietigen is. En ook hier staren de meeste mensen zich nog altijd blind op de technologische vooruitgang en hun eigen dagelijks gevulde koelkast. Voor hen zal de klap, die anderen al enige tijd zien aankomen, totaal onverwacht en zeer schokkend zijn.

Xander

(1) Eudaimonia via Zero Hedge
(2) NU
(3) NOS
(4) Anonymous
(5) Zero Hedge
(6) Zero Hedge
(7) Zero Hedge
(8) Cafe Americain Blog via Zero Hedge
(9) Project Veritas via Nachtwächter
(10) Afbeelding: 350org

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... rdt-beseft
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 24, 2018 2:44 am

Richting anarchie

Geplaatst op 23 februari 2018

Afbeelding

De generaties die bewust WOII hebben meegemaakt, beginnen uit te sterven. En hiermee komen meer generaties ook binnen de politiek naar voren die geen enkel benul hebben wat oorlog inhoudt. Noch enig idee hebben hoe min of meer van het ene op het ander moment iets wat onomstotelijk lijkt, kan kantelen. Dus ook democratie en vrede.

Door een vorm van toenemende decadentie, waarin vele generaties van na de oorlog zijn opgegroeid, leven velen in de foutieve veronderstelling dat hun welvaartsmaatschappij van overvloed onmogelijk ooit kan verdwijnen. Dit is op zich begrijpelijk, omdat iemand zich vaak heel moeilijk iets kan voorstellen dat onbekend voor die persoon is.

Meer, mooier, duurder, fijner en bomen die groeien tot ver in de hemel is wat vrijwel iedereen van na WOII gelooft dat blijvend is. Ironisch genoeg zijn het diezelfde mensen die, zonder dit in te zien, druk doende zijn om hun eigen graf te graven.

Na weer een verre vakantie, en na weer te zijn geconfronteerd met afgrijselijk leefomstandigheden van lokale bevolking, kan enkel diegene die geen geweten bezit rustig in het vliegtuig naar huis stappen. Hier ligt het begin van onze ondergang.

Natuurlijk zal ieder menselijk mens vinden dat al die mensen, in gebieden waar onze ‘hoogstaande’ cultuur nog niet is doorgedrongen, ook recht hebben om op z’n minst te leven in een soort welvaart en veiligheid. Velen zullen na weer grove misstanden en armoede te hebben gezien het gevoel hebben daar iets aan te willen doen. Maar wat?

De vluchtelingen- en migrantenindustrie geeft hierop het antwoord. Laat de arme mensen binnen in het rijke Europa. Mooi toch. De arme mensen krijgen het ook beter en het kost de Europeanen niet veel, zo redeneert men. Deze gedachten is volkomen foutief en is niet voortgekomen uit redenering, maar uit emotie. Emotie die weer is voortgekomen uit schuldgevoelens.

Een schrijver kan ergens een zwarte Afrikaan die net in Europa is aangekomen een mobiel schenken en vinden dat hij hiermee heel goed werk heeft verricht, maar ziet duidelijk niet de grote gevolgen van dit emotionele handelen. Hij ziet enkel die ene persoon die het duidelijk minder goed heeft dan hij – of dit zo doet voorkomen – en volgt zijn instinct door met de aanschaf van dat mobieltje zijn geweten schoon te wassen. De aanzuigende krachten die ook hij hiermee in werking zet, en dat hij wordt gebruikt door criminelen, ziet hij niet.

Op zich is bovenstaand nog geen probleem. Het wordt een probleem als bestuurders op eenzelfde weinig doordachte wijze de maatschappij laten slabakken en de maatschappij besturen met willekeur. Als bestuur niet bestuurt, zullen lobbyisten en allerlei soorten actiegroepen vrij spel hebben om de basis van de maatschappij, mensen, te beïnvloeden.

Hieruit kan het zogenaamde principe ‘when you listen to fools the mob rules’ volgen. Wat uiteindelijk leidt tot de bij Antifa-lieden gewenste anarchie, hoewel mij vaker is gebleken dat zij nauwelijks weten wat anarchie inhoudt. Veel van hen denken dat het iets onnozels als ‘vrijheid blijheid’ betekent. Maar dat de vrijheid/blijheid van de één terreur voor de ander kan betekenen, dringt vaak niet tot hun hoofden door.

Goed bedoelende dwazen kunnen zonder represailles dus vandaag dingen doen die niet in het algemeen belang zijn. Het is ook vaak niet mogelijk voor een individu of een instantie om eigen belang onderhavig te laten zijn aan het grotere algemeen belang. Zoiets botst nu eenmaal met het ingebakken gevoel van eigenbelang bij iedereen.

Bij geen of nauwelijks bestuur zal ieder individu en iedere organisatie trachten het onderste voor zichzelf uit de kan te halen en dat is precies wat momenteel wereldwijd politiek gezien geschiedt na een president in de VS te hebben gehad die geen enkele bestuurservaring had, maar wel torenhoge ambitie. In het vacuüm dat ontstond, sprong een manager die haar kans dacht te kunnen grijpen en die nu niet meer terug wil noch kan. Zo gaan we richting anarchie.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/23 ... -anarchie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 24, 2018 2:45 am

The END GAME: WHY the WEST is LOST
Black Pigeon Speaks - Gepubliceerd op 8 mei 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mar 12, 2018 3:22 am

Amerikaanse kolonel bang dat confrontatie Israël en Iran in Derde Wereldoorlog eindigt

Xander, 11-03-2018

Afbeelding
Met dit soort campagnes en advertenties wordt gewaarschuwd voor een nucleair bewapend Iran. De vraag is echter of het bewust opzoeken van een militaire confrontatie, zoals de huidige Israëlische regering lijkt te doen, nu wel zo’n verstandige koers is.

Kolonel Lawrence Wilkerson, oud stafchef van ‘neocon’ minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, heeft op de jaarlijkse Israël-lobby conferentie van de National Press Club onverwacht zware kritiek geuit op de Joodse staat. Volgens hem probeert de huidige Israëlische regering –met steun van nota bene Saudi Arabië- de Verenigde Staten in een gezamenlijke oorlog tegen Iran te lokken. Als dat lukt, dan kan volgens hem het hele Midden Oosten worden verwoest, met de Derde Wereldoorlog als gevolg.

Volgens Wilkerson ligt Israël op koers voor ‘een massale confrontatie’ met diverse vijanden, ‘een confrontatie die Amerika mee zal zuigen’, het einde van Israël kan betekenen, en ‘onherstelbare schade zal toebrengen aan het imperium dat Amerika is geworden.’

De kolonel wees op de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman, die in april in New York op de jaarlijkse conferentie van de Jerusalem Post een toespraak zal houden over het niets verhullende onderwerp ‘De Nieuwe Oorlog met Iran’. Die oorlog zou niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de Saudische hoofdstad Riyadh hoog op het verlanglijstje staan.

Te vaak de ‘antisemitisme’ kaart?
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu gebruikt in Wilkersons ogen veel te vaak de ‘antisemitisme’ kaart. ‘Dat is bijna altijd het eerste wapen waar Israëlische politici onder druk naar grijpen. In dit geval is dat tegen een land, Iran, waar de grootste Joodse gemeenschap buiten Israël en Turkije in redelijke vrede leeft.’

Waarbij wij aantekenen dat ‘redelijk’ inhoudt dat de Joden in Iran weliswaar meestal met rust worden gelaten, maar in ongeveer alle aspecten van het leven als tweederangsburgers worden gezien en behandeld. Christenen in Iran hebben veel zwaarder; veel christenen die openlijk hun geloof belijden, worden gediscrimineerd, vervolgd, geterroriseerd, en worden niet zelden zonder vorm van proces gevangen gezet.

Netanyahu ‘hypocriet’
Wilkerson lijkt echter een punt te hebben bij het wijzen op de hypocrisie van premier Netanyahu. Die hield op de internationale veiligheidsconferentie in München een stuk van een volgens hem Iraanse drone omhoog, die in het Israëlische luchtruim werd neergehaald. Israël zelf stuurt echter al jaren voortdurend drones en gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Libanon in, en de laatste jaren ook regelmatig van Syrië, waar Iran militair steeds actiever wordt.

Israël en Saudi Arabië hebben Amerika nodig
Netanyahu, Lieberman en de nieuwe Saudische koning Mohammed bin Salman willen volgens hem Iran aanvallen en het nucleaire programma van het land vernietigen, maar zijn niet in staat dit zelf te doen. Daarom proberen zowel Israël als Saudi Arabië de VS zover te krijgen mee te doen.

Israël heeft weliswaar al $ 2 miljard uitgegeven aan voorbereidingen voor een enorme militaire operatie tegen Iran, maar beseft dat het daar niet op eigen houtje aan kan beginnen zonder dat de vergelding vanuit bijvoorbeeld Libanon, waar de Shi’itische terreurbeweging Hezbollah al zo’n 100.000 raketten en projectielen heeft, de kleine Joodse staat grotendeels vernietigt, en Joodse doelen wereldwijd met grof geweld te maken zullen krijgen.

Iraanse haat- en oorlogsretoriek
De Israëlische angst voor Iran is overigens goed te begrijpen als gekeken wordt naar de jarenlange haat- en oorlogsretoriek die wordt gebezigd door de Ayatollahs en mullahs in Teheran. Die laten geen gelegenheid onbenut om op te roepen tot de totale vernietiging van de Joodse staat. Iraanse defensie onderdelen hebben in de loop der jaren diverse animatiefilmpjes geproduceerd waarin een massale Iraanse/moslim aanval op Israël werd getoond, zelfs met kernwapens, waar Iran al bijna twee decennia clandestien aan werkt.

Focus kan beter op verdediging worden gelegd
De opmerkingen van kolonel Wilkerson snijden echter in zoverre hout, dat de wijsheid van het opzettelijk proberen te veroorzaken van een oorlog met Iran door de huidige Israëlische regering kan worden betwijfeld. In Jeruzalem zou men er wellicht beter aan doen de eigen retoriek flink te temperen, en er ondertussen voor te zorgen dat de toch al geduchte Israëlische strijdkrachten tot de tanden toe klaar en bewapend zijn om zich tegen eventuele Iraanse agressie –mogelijk ook vanuit Syrië- te verdedigen. Als slachtoffer van agressie zal Israël dan vermoedelijk veel meer steun vanuit Amerika en de Westerse wereld krijgen, dan als dader en mogelijke aanstichter van de Derde Wereldoorlog.

Xander

(1) TheAntiMedia via Zero Hedge

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... og-eindigt
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16227
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Ma Mar 12, 2018 9:52 am

De enige echte doemgedachte die hier een ereplaats verdient is de gedachte dat het plaatsen van artikelen door Pilgrim ten faveure van Xander NOOIT ophoudt.
:cry:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43585
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Doemgedachten

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 09, 2018 1:17 am

Wanhopige burgeres: “Ik heb onze toekomst gezocht en niet gevonden!”

Geplaatst op 8 april 2018

Afbeelding

“Vandaag moest ik te voet door de binnenstad. Terwijl ik mijn inkopen deed en langs de winkels en cafés liep, heb ik haar gezocht: onze toekomst. Ik heb haar niet gevonden.

Ik zag veel hoofddoeken met sterk opgemaakte en onvriendelijke gezichten. Ik zag veel zwangere vrouwen. Veel jonge mannen. Naar schatting waren het 50% mensen met een duidelijke migratieachtergrond – en daarvan ongeveer de helft moslims. Ik zag een lesauto: achter het stuur een jongen, die er Arabisch uitzag. In de tram daarna een groepje van vier ´Zuidlanders´. De gecontroleerde zwartrijder was een jonge Noord-Afrikaan, die bij de volgende halte zonder gevolgen uit de tram stapte.

Hé, dacht ik: wat moet mij hieraan verrijken? Misschien is het iets dat ik niet direct zie. Ik probeerde de ´diversiteit´ en ´verscheidenheid´ te zien – en het lukte me niet. En ik moest denken aan mijn jeugd in mijn geboortestad, waarin de hele wereld op me overkwam als een zee van kleuren. Gewoon alles: de mensen, de muziek, de ongedwongenheid om zelfs na middernacht bij het station met vrienden te kletsen, zonder bang te hoeven zijn plotseling te moeten uitwijken voor een aanval.

Daarvoor heb ik op Facebook de beelden van het weekend uit Duitse steden gezien: parken, vol met hele groepen op dekens, kinderwagens en houtskool barbecues. Nauwelijks mensen ´die hier al langer zijn´. Dan was er opnieuw een Turkse bruiloft op de autosnelweg met het op de koop toe nemen van verkeersslachtoffers.

Ze doen gewoon wat ze willen. Omdat wij hen hiertoe uitnodigen. Omdat niemand iets mag zeggen. Wij zijn stom – en zij doen en pakken alles wat ze willen.

In enkele postings scheppen ze dan op: ´Haha, weldra zijn we met meer dan jullie, dan kruipen jullie en kun je blij zijn dat we jullie laten leven.´ Het idiote is: hij heeft gelijk. ZO zal het worden, want het zal getalsmatig niet meer lukken.

Waar zou dit optimisme ook vandaan moeten komen? De economie en de politiek zetten in op groei – en zoveel kinderen kunnen de Duitsers helemaal niet meer krijgen dat ze daar nog iets aan zouden kunnen doen.

Ik wil het nu helemaal niet hebben over waar ze allemaal moeten wonen, wie dat allemaal moet betalen wanneer 50% (en meer) van de mensen geen betaalde baan heeft, omdat men immers met Hartz-IV en de hersenscheet “basisinkomen” ook comfortabel thuis kan blijven. Tot dat moment zijn we toch gewoon dom geworden door inclusiviteit en gemak en met onze enige waardevolle stof, ´hersenwerk´, van de wereldmarkt verdwenen.

Nee, ik heb in de binnenstad geen toekomst gevonden. Omdat die voor mijn land niet meer bestaat.”

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Monika S.

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/08 ... -gevonden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Topics allerhande”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten