Waarom niet met duizend Chinezen, maar wel met de dezen!

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Vicky
Berichten: 5
Lid geworden op: ma mei 26, 2003 11:52 am

Waarom niet met duizend Chinezen, maar wel met de dezen!

Bericht door Vicky »

Reeds meer dan eens werden onderzoeken verricht naar het waarom. Waarom verzeilen zoveel moslimjongeren in de criminaliteit. Ook in de literatuur en de media is veel gespeculeerd over de oorzaken van de ontsporing en criminaliteit bij Marokkaanse jongeren in het bijzonder. Het zijn het stelselmatige gebrek aan fatsoen en kennelijk ontbreken van enige kennis van normen en waarden die het maatschappelijk onbehagen voeden. Botsende culturen zeggen sommigen, de jurist Sadik Harchaoui zette alle verklaringen op een rij in het tijdschrift Justitiële en concludeerde dat er eigenlijk geen plausibele verklaring is. Een gebrek aan integratie kan ook de oorzaak niet zijn, want juist de niet-geïntegreerde vaders en grootvaders komen nauwelijks in de criminaliteitsstatistieken voor.
Alleen de sociaal zwakkere positie van Marokkaanse gezinnen, de slechte onderwijs- en arbeidspositie van Marokkanen blijven in de visie van Harchaoui overeind als verklaring voor een gang op het criminele pad.

Even erg is het opkomend fundamentalisme onder deze jongeren. Die zij verklaren als een terugkeer naar de oertekst van het geloof, compromisloos leven volgend de voorschriften en niets anders.
De jongeren kijken neer op hun uit Noord-Afrika geëmigreerde vader met zijn verwaterde islam en zijn lage inkomen.
Voor de groei en bloei van een sterke islamitische beweging is niet zoveel nodig. Er is altijd wel een groep die op zoek is naar het strenge geloof waaraan je een duidelijke identiteit kunt ontlenen.
Niet eens om de inhoud van de dogma’s, maar om de vastigheid die het bood. Want er is inderdaad niet veel voor nodig om fundamentalist te worden. Een identiteitsprobleem volstaat….gevoegd bij een ‘gevoel’ van verworpen zijn en het geheel staat garant voor een explosieve samenleving.
Het hoofddoekje is niet zomaar ‘een stukje textiel’, zoals ooit iemand bij de Commissie voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding beweerde, het is veeleer een fundamentalistisch symbool van de islam en wordt nu eens uitgevoerd als uiting van cultuur, dan weer ter bescherming van de eigen identiteit terwijl het in de meeste gevallen enkel en alleen gaat om het uitdragen van het fundamentele islamitische gedachtegoed. In Turkije (het enige seculiere moslimland) is het bvb. verboden om op een pasfoto een hoofddoek te dragen. Ook in de scholen mag het niet.

Ondanks de mooie woorden van links-groen over gelijkheid en broederschap of noem het schaamteloze machtspolitiek, werden de allochtonen niet voor vol aangezien, zij werden gebruikt als stemmenlokkers en bovendien werd de autochtone bevolking in de steek gelaten.
Kinderen opgegroeid in amorele straten van de getto’s in onze grootsteden of kinderen die zonder enige begeleiding en zonder enige kennis van onze taal hun geluk komen beproeven in ons land. Kinderen zonder opvoeding …
Het heeft zo langzamerhand nog maar weinig nut om te blijven zoeken naar collectieve oorzaken. We zouden beter onze energie richten op oplossingen en preventie.
Niet alleen vanwege het groeiend ongenoegen in onze samenleving, maar ook omdat een hele generatie dreigt gestigmatiseerd te worden moet er dringend worden ingegrepen. Het kan niet langer dat zij onze rechtsstaat met de voeten treden en dan rechtvaardiging zoeken voor hun daden via onze Grondwet en de Commissie voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.
Want wie kritiek heeft, is racist.
De islamitische allochtone ouders werden niet onderricht in het opvoeden van hun kinderen in het Westen. De ouders moeten ophouden met klagen over de ‘goddeloze Westerse samenleving’! Zonder zich onze Westerse normen en waarden eigen te maken, gaan hun kinderen het niet redden. Wat er over blijft zijn toekomstloze jongeren.
Fatsoen opbrengen en respect tonen leren kinderen niet vanzelf. Opvoedcursussen voor ouders moet er maar eens van komen. Met sancties. Ouders die niet willen meehelpen hun kinderen in het gareel te krijgen moeten dat maar voelen, desnoods via een fikse korting op uitkering of kinderbijslag (of zijn geldboetes alleen maar geldig voor verkeersovertredingen?)
Ouders moeten eindelijk leren beseffen dat kinderen van tien niet meer om twee uur ’s nachts op straat thuis horen.
Opvoedcursussen…of een soort beschavingsoffensief, nu niet eens op z’n Belgisch met veel mooie intenties maar met strenge regels. Daar ligt ook een taak voor de overheid en de scholen. De overheid kan zorgen voor beter staatsonderwijs (zonder daarom het vrije onderwijs van haar vrijheid te beroven) zodat deze jongeren later betere arbeidskansen krijgen. Maar de overheid moet eveneens dringend de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Onze regering moet eindelijk beseffen dat in het kader van de gezinshereniging, de huwelijkspartners niet langer in de thuislanden mogen gezocht worden. Dat de imams hier moeten opgeleid worden en niet moeten gehaald worden in de landen van herkomst. Dat er een strengere controle moet komen op de kandidaat studenten die in ons land aan dubieuze private scholen komen studeren. Vooral studenten, op gevorderde leeftijd en die amper een woordje Frans spreken…of is men het dossier El Mouden reeds vergeten?

Dossier El Mouden (Met valse getuigenissen duizende Marokkanen naar hier gehaald, de hele zaak werd gevolgd door de internetkrant Mao, tot ze geen sponsors meer hadden en de krant werd opgedoekt.)

Plaats reactie