Voorspellingen over de ondergang

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Voorspellingen over de ondergang

Disclaimer
Waarschuwing: deze topic is in hoge mate controversieel en bevat angstaanjagende elementen. Forummers met zwakke zenuwen of die snel angstig worden kunnen deze topic misschien maar beter overslaan. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor angstneurosen, cognitieve dissonantie, psychische problemen door een gebroken wereldbeeld of depressies, enz. (Let op: deze waarschuwing is geen grap! : nono3: )

Hier is dan eindelijk mijn topic over de profetieën van de Europese zieners die ik een tijd geleden heb aangekondigd en misschien wordt deze topic wel het begin van een omwenteling. Vanwege het extreem controversiële karakter heb ik deze topic maar in de Zoo geplaatst omdat het hier de minste aanstoot geeft (hoewel ik natuurlijk van mening ben dat het hier eigenlijk niet thuis hoort). Het is veel werk geweest en een compilatie van voorspellingen van een groot aantal zieners. Het verschijnsel van de voorschouw staat in de parapsychologie ook wel bekend als precognitie. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die van deze gave blijk gaven en toekomstige gebeurtenissen wisten te voorspellen, vaak in een versluierde taal. Ik zal daarom ook wat uitgekomen profetieën vermelden. De profetieën gaan vooral over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over technische zaken die ze onmogelijk konden weten. Er zal blijken dat ze eeuwen vooruit konden zien en voor hun geestesoog zagen ze ook de ondergang van hun wereld die zich in onze tijd zou moeten afspelen. Voorspellingen over die ondergang zijn de meest indringende voorspellingen die er zijn. Ik zal hierbij in het begin vooral citeren uit het boek ‘Voorspellingen’ van Jules Silver, omdat ik dit het meest toonaangevende boek vind dat in ons taalgebied is verschenen. In Nederland kun je eigenlijk heel weinig over die zieners vinden, in tegenstelling tot Duitsland. Duitsland heeft wat dat betreft een echte profetentraditie. De volgende personen zal ik aan het woord laten komen:

David Wilkerson (1931-2011), Dannion Brinkley (geboren in 1950), Asa Alonso Allen (1911 – 1970), Alois Irlmaier (1894-1959), Graaf Louis Hamon, Cheiro (1866 –1936), Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg (1864-1926), Joe Brandt (voorspelling 1937), Franz Kugelbeer (voorspellingen in 1922), Anton Johansson (1858-1929), Marie-Julie Jahenny (1850-1941), Melanie Matthieu van La Salette (1831-1903), John Bosco (popularly known as Don Bosco) (1815–1888), Extatische (non) van Tours (voorspellingen in 1872-1873), Mater Alphonsa (1814-1867), Jacob Lorber (1800-1864), Marie Anne Adelaide Lenormand (1772-1843), Wessel Dietrich Eilert ("De oude Jasper") (1764-1833), Katharina Leistnerin (?-1831), Mühlhiasl, "de Woudprofeet" (1750-1825), Anna Katherina Emmerich (1774-1824), Michael Tölk (rond 1750), Johann Peter Knopp (1714-1794), St. Kosmas (1714 -1779), Bernhard Rembold ("der Spielbernd") (1689-1783), Dionysius van Luxemburg (1652-1703), Mateo Ricci (1552 – 1610), Nostradamus (1503-1566), St. Franciscus van Paola (1416-1507), De Heilige Birgitta van Zweden (1302-1373), Saint Mechtilde of Hackeborn (1240/1241 –1298), Hildegard van Bingen (1098-1179), de Heilige Malachias (1094-1148), Hepidanus uit St. Gallen (1084-?), bisschop Methodius van Patara (omstreeks 677), Hilarion van Gaza (291-371), Lucius Caelius (of Caecilius?) Firmianus Lactantius (ca. 250-320).

Anonieme stemmen zijn:
Anonieme ziener uit de Waldviertel (alias Gottfried von Werdenberg (geb. 1939), de profetieën van pater Kapucijner (1762), het testament van de vluchtende paus (1701), de monnik van Werl (1701), de 'Zieneres van Praag' (17e eeuw), de profetie van Mainz (1670), de 'Byzantijnse Profetes' (8e eeuw), Bijbelse profetieën (voor zover die in samenhang zijn met andere), profetieën van de Sibyllen en de profetieën van de Hopi-indianen.

Ondanks de versluierde taal zijn veel voorspellingen die betrekking hebben op onze tijd niet zo moeilijk te duiden zoals de ‘hemel van vlammen’ of de ‘duizend bliksems’ waarmee de atoomoorlog soms wordt aangeduid, hoewel andere echter weer heel vreemd en raadselachtig overkomen zoals het mogelijke contact met een kosmische(???) beschaving. Eigenlijk komen alle voorspellingen over de ondergang van onze wereld op hetzelfde neer. Er komt een verschrikkelijke tijd waarin de (goede) mensen vreselijk in het nauw gedreven worden, maar dan komt er iemand die hun helpt. Iemand die de rol speelt van een verlosser of bevrijder, m.a.w. eigenlijk een soort nieuwe Messias, die de Grote Monarch genoemd wordt en waar naar in de voorspellingen ook vaak gerefereerd wordt als de 'Adelaar'. Hij is de overwinnaar van de Derde Wereldoorlog en richt daarnaast ook de Islam (zie hier, hier en hier) ten gronde. Deze Grote Monarch lijkt later ook over twee raadselachtige helpers te beschikken die onkwetsbaar lijken te zijn.

Dit apocalyptische tijdperk waarin onze wereld vergaat zal ik in het vervolg aanduiden met de Ondergang. Het zal voor velen misschien een verrassing zijn dat de ondergang van onze beschaving niet expliciet veroorzaakt wordt door de Islam, hoewel het er misschien wel een rol in speelt. We gaan vooral ten onder door ons zelf en met name door LINKS! De Ondergang lijkt te beginnen met een economische ramp die vrij snel gevolgd wordt door een grote Europese burgeroorlog. Deze burgeroorlog is nog aan de gang als de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Voor zover ik het kan overzien bestaat de Ondergang uit de volgende vijf fasen:

1. Economische ramp (wereldwijde hyperinflatie)
2. Grote Europese Burgeroorlog (door nieuwe socialistische revolutie)
3. Derde Wereldoorlog (kortdurend)
4. Tweede Interbellum (regering van Grote Monarch en een tijdje na zijn dood een wereldwijd schrikbewind door de antichrist dat drie en een half jaar duurt en verder ook buitenaards(?) contact.)
5. Vierde Wereldoorlog (begint met atoomoorlog en duurt vrij lang, 27 jaar?)
x. Gouden Tijdperk vangt aan.

De Derde Wereldoorlog zal niet lang duren en het wordt nog geen atoomoorlog. Daarna zal er een korte tijd van valse vrede zijn die ik maar het Tweede Interbellum genoemd heb. Het (eerste) Interbellum was immers de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd zal er, vlak voor het uitbreken van de Vierde Wereldoorlog, een schrikbewind komen waarin de hele mensheid een schifting zal ondergaan. Velen zullen echter op raadselachtige wijze ontkomen. Er zal ook een ‘nieuwe führer’ komen die het aanzien zal hebben van een vroegere Romeinse keizer. Dit is de Bijbelse antichrist en de nieuwe heersers zullen dan ook hun residentie in Rome hebben. Zijn grootste tegenstanders zijn de twee helpers van de Grote Monarch, maar de Grote Monarch zelf is al voor de komst van de Antichrist overleden (of verdwenen?), maar keert veel later op wonderbaarlijke wijze weer terug. Als gevolg van een drietal politieke moorden breekt de Vierde Wereldoorlog uit. Dit wordt wél een atoomoorlog. Direct al, in het begin! In een mum van tijd zullen alle grote steden weg gevaagd worden. Desondanks zal deze oorlog vrij lang duren en er wordt een paar keer een getal genoemd van 27 jaar (o.a. door Nostradamus). Deze twee toekomstige wereldoorlogen liggen echter zo dichtbij elkaar dat ze vaak als één geheel gezien worden (ook de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden trouwens vaak als één geheel gezien). Als alles voorbij is zal er een nieuw tijdperk aanbreken dat het Gouden Tijdperk wordt genoemd. Er wordt echter nadrukkelijk gezegd dat er maar weinig overlevenden zullen zijn die een nieuwe wereld zullen opbouwen.

Tot zover de inleiding. We gaan beginnen met Mühlhiasl, omdat hij in het boek van Jules silver de belangrijkste plaats inneemt en ook mijn lievelingsprofeet is. Tot op de dag van vandaag valt niet helemaal met zekerheid te bewijzen wie Mühlhiasl geweest is, maar pater Norbert Backmund (klooster Windberg) kwam op grond van jarenlang onderzoek tot de conclusie dat het Mathias Lang, de zoon van de molenaar van Apoig geweest moet zijn. Hij was herder en hersteller van beschadigde molens. De profetieën van Mühlhiasl zijn ook verspreid onder de naam Stormberger, de zoon van een uit Bohemen afkomstige berenjager en een waarzegster, die later dood in het bos werd gevonden. Volgens sommige onderzoekers heeft Mühlhiasl er zelf voor gezorgd dat zijn voorspellingen onder de naam Stormberger werden verspreid om zo een vervolging te ontgaan.
De profetische visioenen van de herder
De geheimzinnige volksprofeet uit het Beierse woud, Mühlhiasl, heeft honderdvijftig jaar geleden in eenvoudige, maar indrukwekkende, plastische beeldspraak de nieuwe tijd en zijn ondergang geschilderd op grond van zijn profetische visioenen. Hij zag het begin van het onheil voor de wereld dagen voor de kindskinderen van de kindskinderen van zijn tijd. In de simpele taal van de woudbewoner krijgen apocalyptische gebeurtenissen gestalte.
Hij gaf reeds vroeg blijk van zijn helderziende gave. Boven de vóórkennis van persoonlijk ongeluk, ziekte en dood uit zag hij in geweldige visioenen het lot van het Beierse woud gedurende de komende twee eeuwen. Hij voorspelde de toentertijd volkomen onbegrijpelijke technische en maatschappelijke ontwikkeling van onze dagen en het eind van de nieuwe tijd ten gevolge van grote rampen.
Mühlhiasl voorspelde o.a. de "drie tijden" en hun einde met de "grote vernietiging van de wereld". De herder, die dagen en nachten alleen was met de kudde, omgeven door bos en berg, wind, storm en sterrenhemel, kreeg ongewild openbaringen over de verste toekomst.
Hij voorspelde dat ten tijde van de kindskinderen van de kleinkinderen van zijn tijdgenoten op aarde alles in de war zou lopen.
De vierde generatie zou het begin van de nieuwe tijd met al zijn wonderen zien. In een ritme van drie verschillende tijdperken — "in drie tijden" — zou zich alles afspelen. In de "derde tijd" zou ook Neder-Beieren in een rokende, dode puinhoop veranderen, voordat het einde zou komen.
De "grote vernietiging" zou veel levens kosten. De poging tot uitroeiing van het christendom zou gepaard gaan met massamoord, vuur, pest en hongersnood.
Deze profetieën hebben weliswaar in de eerste plaats betrekking op Neder-Beieren en zijn steden, maar bevatten ook heel vaak algemeen geldige uitspraken.
"Als op de kerktoren van Zwiesel de bomen groeien, dan begint het," verkondigde Mühlhiasl.
In het jaar 1944 groeide op de toren inderdaad een linde van circa twee meter hoogte. Daar er vele nieuwsgierigen naar Zwiesel kwamen om de uitgekomen voorspelling van Mühlhiasi met verbaasde ogen te aanschouwen, werd de linde door de politie verwijderd, maar door onbekenden weer geplant. In 1947 bloeide de linde nog steeds op de kerktoren in Zwiesel.
"De mensen zullen zelf schuldig zijn aan het einde van de wereld. Ze zullen tenslotte zolang met vuur spelen tot God de Heer nee daarop zal zeggen. Dan wordt de wereld een hel — met vuurregen en neersneeuwende as."
In zijn boek Mühlhiasl, der Waldprophet laat Bausteftenlenz Mühlhiasi in overeenstemming met de overlevering in poëtische bewoordingen zeggen:
"Maneschijn — meer dan vijftigmaal zul je nog komen. En ik zal je zien en in je licht lezen, tot de beer mij aanvalt van over de zee. Tweemaal honderdmaal zul je op- en ondergaan, tot de verschrikkelijke tijd over de wereld komt.
Je zult de naakte bergen zien en de lege N.N, als de tijd gekomen is, omdat de dood de mensen bespringt met duizend bliksems.
Vrouwen wenen en mannen vloeken. Over blijft een woestijn waarin geen vogel zingt en geen water ontspringt. De aarde zal dor zijn als een bakoven.
Zeven jaren worden dor en zeven nat, de zon zal omfloerst zijn.
Velen liggen onder de rode en blauwe aarde, onder iedere boom een dode man, een dode op elke weg, een weduwe in elk huis, een weeskind in elke kamer.
Dan zal men God zoeken met alle lichten, in het bos en op de berg. Die met het teken zullen de bloeddans uitvoeren. Alles zal vol geesten zijn. Ze zullen één zijn met de mensen.
Uit de bomen zal de Boze komen en tot de mensen spreken in de zwarte taal. En eenmaal zal de maan komen met gesuis en gebruis..."
Afbeelding
Na de atoomoorlog (de ‘duizend bliksems’) zal de zon omfloerst zijn en de aarde dor als een bakoven.

Het rood en blauw waar Mühlhiasl regelmatig over spreekt lijkt te slaan op een politieke tegenstelling die vooral in de Grote Europese Burgeroorlog tot uiting zal komen.
Alles zal vol geesten zijn. Ze zullen één zijn met de mensen.
Uit de bomen zal de Boze komen en tot de mensen spreken in de zwarte taal. En eenmaal zal de maan komen met gesuis en gebruis..."
Ik kan er niets aan doen, maar ik krijg altijd weer een kick van deze griezelige verhaaltjes. :cool:
Laatst gewijzigd door Pilgrim op wo mar 05, 2014 2:25 am, 10 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Dank, Pilgrim, voor deze inzage in voorspellingen en hun uitkomsten. Ik ben benieuwd naar de vervolgen. Wanneer je (min of meer) klaar denkt te zijn met je reeks zal ik er waarschijnlijk wat uitgebreider op reageren. Voor nu wil ik volstaan met de opmerking dat het een interessant stuk proza is.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Wanneer ik klaar denk te zijn met deze reeks? :huh: Mijn topic over het koloniseren van Mars gaat ook nog steeds door hoor. :smile4: Naarmate het thema actueler wordt komen er ook steeds meer posts.

De reden om deze topic te beginnen was omdat ik mij onlangs scherp realiseerde dat de wereld opeens steeds meer begint te lijken op de wereld die door de zieners over onze tijd beschreven wordt. Er is bijvoorbeeld de snelle en gevaarlijke groei van de Islam in Europa, de dreiging van een wereldwijde economische crash, er is opeens een paus die Franciscus heet, 'wetten waaraan niemand zich meer kan houden' (EU wetten?) en 'belastingen die niemand meer kan opbrengen' (financiële crisis). Als er echt een ondergang komt is het beter dat mensen zich daarop kunnen voorbereiden. Een andere reden voor deze topic is om vooral bezoekers van buitenaf naar dit forum te lokken. Ik merk dat verscheidene van mijn sensationele topics vaak heel hoog in Google staan. Google maar eens op 'futuristische ontwikkelingen' of 'Mars koloniseren'. Als ik hier veel gasten naar toe kan lokken zullen ze misschien ook in de andere topics geïnteresseerd raken en lezen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Aangezien deze topic over Armageddon gaat draag ik deze topic hierbij officieel op aan Hans van de Mortel. :wink2:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19143
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door mercator »

De Profetieën van Mercator.

Ziet de hemelen zullen splijten als de man met de baard en de muts het wilde beest met de vurige tongen berijdt.
Weeklaag o mens en bekleedt u met boete en pijn!
De aarde zal beven en de oceanen zullen koken als de Boekmensen uit het Oosten de macht verwerven.
De hoer van Brussel en Straatsburg ontbloot haar boezem en zoogt de vluchteling.
Groot geween en geknars van tanden zal oorverdovend ten hemel stijgen.

etc.etc.

Echt, zo moeilijk is dat allemaal niet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Als je deze profetieën van je twee eeuwen eerder had geuit had je nu een plaatsje verdiend in de huldegalerij van zieners in deze topic, maar nu is deze profetie van jou toch weer iets te makkelijk, want het beschrijft niet een verre toekomst maar het heden en de zeer nabije (en voor iedereen voorspelbare) toekomst. :smile7:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Uitgekomen voorspellingen van Mühlhiasl
Het uitbreken van de eerste grote oorlog in onze eeuw werd door de ziener van het Beierse woud voorspeld voor de tijd waarin de spoorbaan van Kalteneck naar Deggendorf voltooid zou zijn. Hij gaf heel precies de ligging aan van de rails van deze op augustus 1914 geopende spoorbaan.
In de dagen waarin Mühlhiasl over de toekomst sprak bestond er is nog geen telefoon, geen fiets, geen auto, en ook de elektrische stroom, de spoorbaan en het vliegtuig waren nog volkomen onbekend. Toch was de profeet in staat twee eeuwen over te slaan en rond 1790 dingen te voorspellen die ver boven zijn eigen geestelijke horizon uitgingen.
Over de Eerste Wereldoorlog zei hij: "De grote oorlog wordt door de kleine begonnen, de grote van over het water (Amerika) beëindigt hem."
Verder voorspelde Mühlhiasl de bouw van de Nibelungenhal (Passau) en de aanleg van asfaltwegen, die de verbinding zouden vormen tussen dorpen die toen nog slechts bospaden bezaten. Kort voor het begin van de oorlog in 1914 vloog de Zeppelin over het Beierse bos. Mühlhiasl zag hem en noemde hem in zijn visioenen "de witte vis" aan de hemel. De tachtig jaar later uitgevonden fiets beschreef hij als "twee raderen, sneller dan paard en hond".
De door Mühlhiasi aangekondigde brug over de Donau in Straubing werd vóór het uitbreken van de oorlog in 1939 voltooid, en toch bleef hij onafgemaakt. Dr. C. A. Adlmeier schrijft daarover in zijn boekje Blick in die Zukunft: "Daar ik de voorspelling van Mühlhiasi kende, ben ik de zaak in 1939 nagegaan. De Donaubrug in Straubing werd gebouwd en afgemaakt, en toch was hij niet klaar. Het betondek ontbrak nog toen ik er overheen ging. Ik heb het met eigen ogen gezien. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit."
Over de jaren 1933-1945, dus de periode van het Derde Rijk, zei Mühlhiasl:
In de goede tijd voor de boeren, die eerst zou komen, zouden deze hoofdzakelijk "vreten en zuipen". Alle akkerzomen zouden worden omgeploegd en alle heggen neergehaald (alles ter wille van een zelfstandige voedselvoorziening), overal zou worden gepolitiseerd, en er zou veel twist heersen in de gezinnen. De kleinen zouden groot en de groten klein worden. De strenge heer zou veel plannen maken, maar niet alles zou worden doorgevoerd.
Als een boom op de kerktoren van Zwiesel de lengte van een vlaggestok zou hebben, zou de tijd gekomen zijn. Dat was het geval in 1944. En in hetzelfde jaar verscheen ook het voorspelde "vleermuisgeld"; in de tekening van het cijfer op het biljet van twintig mark kon men duidelijk een soort vleermuis herkennen.

Voortekenen van de Derde Wereldoorlog
Als een der eerste voortekenen van de naderende Derde Wereldoorlog beschreef de woudprofeet de wegenbouw van Straubing tot "Pilmersberg" (Pilgramsberg). De weg van Straubing naar Cham werd voltooid.
Na de Tweede Wereldoorlog zou niet de gehoopte en verwachte rust heersen. Want het volk zou opstaan, en in "elk huis zou oorlog heersen". De strijd van allen tegen allen zou uitbreken, en een ieder zou zijn bezit verliezen, en geen mens zou in staat zijn de ander te helpen. Aan het eind zouden de rijke en voorname lieden warden omgebracht. Wie geen eelt op zijn handen zou hebben zou ter dood worden gebracht. In deze tijd zouden de boeren hoge schuttingen om hun huizen bouwen en op hun belagers schieten.
Ook de "bouwwoede" zou een niet te veronachtzamen voorteken zijn van een nieuwe oorlog. Overal zou worden gebouwd, alleen maar gebouwd, ook gebouwen als bijenkorven (moderne torenflats). Als de mensheid zich op die wijze ging inrichten, alsof zij niet van plan was de aarde ooit nog te verlaten, ooit nog weg te gaan, dan zou de "vernietiging" weldra komen.

"IJzeren bezem door Bohemen..."
Het lot van Bohemen, dus van Tsjechoslovakije, zou eveneens een voorteken zijn van de derde oorlogsramp. De ijzeren bezem zou het land aanvegen.
In het Beierse woud zouden de kelders van het klooster Windberg beschutting bieden. Na de grote ramp kunnen degenen in het woud die het overleefd hebben plaats vinden binnen de muren van het Windberger klooster — meer zullen er niet overblijven. De mensen zullen zo schaars zijn dat iedereen die in de schemering een jeneverstruik ziet meteen zal kijken of het niet een mens is. Een voerman zal zeggen: Daar lag eens de stad Straubing. De koeien en paarden zullen zo zeldzaam zijn dat men hun zilveren bellen, respectievelijk gouden hoefijzers zou kunnen geven. Diep in het bos zullen nog hanen kraaien.
Er komt in de voorspellingen regelmatig en héél duidelijk naar voren dat er maar heel weinig overlevenden zullen zijn.

Laatst gewijzigd door Pilgrim op zo jan 26, 2014 5:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75868
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Ariel »

Als de man gelijk heeft, dan hebben we dit onheil over ons zelf afgeroepen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Schepsel!
Berichten: 1044
Lid geworden op: wo okt 23, 2013 12:51 pm
Locatie: De zetel van Iblis

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Schepsel! »

Afbeelding

'Schertsen en tabakskruid smoren! IJdelheid en lage lust. Doof dat rookgerei, broeder; de zonde heeft u in haar greep.'

Voor de vrolijke doemsfeer :smile4:
(^v^)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Dat is de eerste tijd: "De wereld zal zijn verstand verliezen"
De eerste tijd, het begin van de grote ramp die over de wereld zal komen, is volgens de woorden van Mühlhiasl te herkennen aan het feit dat alles in de war loopt. Niemand zal meer in staat zijn waarheid en leugen, die nauw verweven zijn, te onderscheiden.
De mensen worden in deze tijd steeds slimmer maar ze verliezen het geloof in God. Het begin van deze eerste tijd duurt vele jaren. "Maar al gauw zullen de mensen zeggen: 'Ach, waren wij maar nooit geboren!' Want de gevolgen van het beginnende onheil zullen onvoorstelbaar zijn."
Het geld zal geen waarde meer hebben, "het wordt waardeloos metaal". Een brood zal meer dan tweehonderd gulden kosten, en er zal hongersnood heersen.
Een tijdlang zal het mogelijk zijn voor een "enkele goudgulden" een hele boerderij aan te schaffen.
De mensen zullen niet meer van elkaar houden. Elk mens zal alleen aan zichzelf denken en zich niet meer om het welzijn van zijn medemens bekommeren.
Daarom zal ook het christelijke geloof het zwaar te verduren krijgen. Het geloof zal zo klein worden dat men het "in zijn geheel in een hoed kan stoppen". Het zal gemakkelijk zijn het geloof uit de mens te verdrijven. Met een "zweepslag" zal het mogelijk zijn, want de mensen zullen geen tegenstand meer bieden tegen het ongeloof.
Wie het nog waagt te bidden, zal dit heimelijk en in het donker doen. God, het kruis, zal van de muur worden genomen "en in de kast opgesloten" (in een la gelegd). De priesters, de zwartrokken, zullen worden gemeden als de pest. Dit zal zo blijven tot het grote onheil openlijk tot uitdrukking komt en "de wereld is vernietigd".
Maar als de rampen de wereld en de mensen teisteren, zullen de mensen hardop bidden en wenen en "God uit de kast halen". Maar dan is het te laat en zal het niet meer baten. "De zaak neemt zijn beloop". Slechts weinig mensen zullen die tijd van oorlog en verschrikking overleven. In deze tijd en daarna zal men elkaar overal weer het "Geloofd zij Jezus Christus" toeroepen, dat men vele jaren vergeten was.
De ‘eerste tijd’ lijkt gekenmerkt te worden door de jaren zestig waarin de mensen hun ‘verstand lijken te verliezen’ en alles in de war lijkt te gaan lopen omdat de oude normen en waarden opeens niet meer geldig lijken. Het geld dat waardeloos wordt lijkt te slaan op de economische ramp in de ‘derde tijd’. Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen dat er weer een tijd zal zijn dat men elkaar weer het "Geloofd zij Jezus Christus" zal toeroepen.
Alles volgt zijn bestemming
"Alles zal komen zoals het is voorbestemd. Wie geen heer kan, zijn moet knecht blijven. Vaak moeten de jongeren voor de fouten en nalatigheden van de ouderen boeten."
Als "de hemel sprak" kon Mühlhiasl "zien wat er met de wereld gebeurde".
Er waren momenten waarop hij geloofde dat alles om hem heen stil stond, lucht en water, leven en dood.
Als er in het Beierse woud zoveel mensen zijn "als vlooien" zal alle liefde en vriendschap tussen hen verdwijnen.
Daarna komt er een tijd waarin geen boom en ook geen grassprietje meer wil groeien. "Dat zal een wereld worden die ook de intelligentste mens zich niet kan voorstellen: De schrik of het geluk zal allen ombrengen die in deze verre tijd kunnen zien. De mensen zullen het vuur van de hemel halen en de dorheid tevoorschijn toveren, tot zij elkaar zullen doden en de grote sterfte door het land waart."

Mühlhiasl als sterrenwichelaar en magiër
Mühlhiasl kon, zoals het heette, in de sterren lezen. Hij kon zien wanneer het stervensuur van een mens was geslagen. Er werd over hem verteld dat hij geesten kon uitbannen en de duivel bezweren.
De dieren van het woud, ook de vogels, ratten en slangen, gehoorzaamden hem. Het leek of hij met ze kon praten. Tegen kerstmis liet hij een bankje maken van negen soorten hout, om er in de heilige nacht op te gaan zitten. "Op die manier kon hij alle heksen in levende lijve zien. Een dergelijk toverbankje kan volgens de overlevering alleen worden gebruikt als het uit de volgende houtsoorten bestaat: denne-, sparre-, berke-, beuke-, appelboom-, pereboom-, kerse- en pijnhout. De nagels moesten van een jeneverbesstruik komen."
Mühlhiasl kon ook brullen als een stier en werd door zijn kudde begrepen.
Hij voorspelde de mensen in zijn omgeving ongeluk, dood en ziekte. En alles gebeurde zoals hij voorspeld had.
Laatst gewijzigd door Pilgrim op ma jan 27, 2014 1:04 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Misschien roep ik te vroeg, maar het komt mij voor dat de "voorspellingen" van Mühlhiasl achteraf gelinkt zijn aan bepaalde gebeurtenissen om het toch maar "kloppend" te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld "witte vis" staat "als vanzelfsprekend" voor "zeppelin". Kun je niet elke "voorspelling" op die manier "kloppend" krijgen door een analogie (op zeer arbitraire wijze) te creëren tussen "gebruikte woorden en/of zinnen in de voorspelling" en 'bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis" ?

Voorspellen dat mensen ergens ooit onheil zal overkomen is niet zo'n kunststuk. Het is immers in de geschiedenis altijd al zo geweest dat mensen ergens bij tijd en wijle onheil ondervinden.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Toch niet dacht ik als je zijn voorspellingen ziet in het chronologische verband van het grote geheel van zijn profetieën.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Ik kan mij voorstellen dat het óók mogelijk is om bepaalde associaties zó te leggen dat ook de chronologische volgorde "klopt".
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Een beetje muggenzifterij vind ik. Het is in ieder geval niet mogelijk met de voorspelling van Mühlhiasl over de "drie tijden" en hun einde met de "grote vernietiging van de wereld", waarin een duidelijk chronologische volgorde zit.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Muggenzifterij zou ik het niet willen noemen. Ik probeer slechts te kijken naar welke mogelijke andere verklaringen er gevonden kunnen worden voor het "kloppen" van de "voorspellingen". Misschien als verder ontvouwd wordt hoe het een en ander in elkaar steekt dat ik mijn mogelijke verklaring voor het "kloppen" van de "voorspellingen" moet laten varen. Hoe "exact" zijn de voorspellingen? Met jaartallen en al? Die vernietiging van de wereld moet (hopelijk niet) eerst nog maar eens bewaarheid worden. Met veel mensen die de vernietiging van de wereld beschouwen als iets dat onontkoombaar op ons af moet komen zou het natuurlijk een "self fulfilling prophecy" kunnen worden, hetzij door passief te blijven bij verslechtering, hetzij door zelf actief mee te werken aan de ondergang van de wereld.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Er lijken een drietal redenen te zijn om de profetieën serieus te nemen:

1. Ze stemmen in groten lijnen met elkaar overeen, terwijl de zieners elkaar nooit gekend hebben en er soms zelfs eeuwen tussen zitten. Ook zijn er grote geografische afstanden tussen hen en in het geval van de profetieën van de Hopi-indianen ligt er zelfs een complete oceaan tussen. Toch voorspellen ook zij dezelfde ondergang met o.a. de Derde Wereldoorlog (invasie van de ‘roden’), de Antichrist (de Grote Hoofdhakker), de atoomoorlog en de Grote Monarch die ze de Pahana noemen.
2. Er zijn uitgekomen voorspellingen (die ook echt veel nauwkeuriger zijn dan die ‘witte vis aan de hemel’ als zeppelin).
3. Ze kunnen zaken beschrijven die ze in die tijd onmogelijk konden weten, zoals auto’s, tv, raketten, vliegtuigen, kernexplosies.

Ik zal hier later nog verscheidene voorbeelden van geven.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Pilgrim schreef:Er lijken een drietal redenen te zijn om de profetieën serieus te nemen:

1. Ze stemmen in groten lijnen met elkaar overeen, terwijl de zieners elkaar nooit gekend hebben en er soms zelfs eeuwen tussen zitten. Ook zijn er grote geografische afstanden tussen hen en in het geval van de profetieën van de Hopi-indianen ligt er zelfs een complete oceaan tussen. Toch voorspellen ook zij dezelfde ondergang met o.a. de Derde Wereldoorlog (invasie van de ‘roden’), de Antichrist (de Grote Hoofdhakker), de atoomoorlog en de Grote Monarch die ze de Pahana noemen.
2. Er zijn uitgekomen voorspellingen (die ook echt veel nauwkeuriger zijn dan die ‘witte vis aan de hemel’ als zeppelin).
3. Ze kunnen zaken beschrijven die ze in die tijd onmogelijk konden weten, zoals auto’s, tv, raketten, vliegtuigen, kernexplosies.

Ik zal hier later nog verscheidene voorbeelden van geven.
Ik wacht het af. Maar voor nu :

Sinds wanneer bestaan er in de menselijke geschiedenis eindtijdvoorspellingen? Al heel lang, dacht ik. De geschiedschrijving en schrijfkunst bestaat ook al vrij lang, zodat mensen over eeuwen heen ideeën van elkaar kunnen opdoen via geschriften en kopieën van deze geschriften (die verre reizen kunnen maken). Of eventueel via mondelinge overlevering van wat uit geschriften is gehaald. Hebben Hopi-indianen via via contact gemaakt met andere beschavingen? Ja toch zeker?

Met die nauwkeurigere voorspellingen kom je dan wellicht nog op de proppen.

Jules Verne was zijn tijd ook ver vooruit en Leonardo da Vinci ook. Er zijn altijd mensen die op een bepaald vlak meer kunnen bedenken dan de doorsnee mens (vaak afhankelijk van een bovengemiddelde begaafdheid op een zeker terrein).
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Ozes »

Er bestaan ook vele verkeerde wetenschappelijke theorieën, dat maakt niet dat alle wetenschap verkeerd is. Het bestaan van foute eindtijdvoorspellingen heeft geen invloed op eindtijdvoorspellingen die nog niet veroordeeld zijn door vadertje tijd.
Afbeelding
Vadertje tijd aan het werk
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

xplosive schreef:Hebben Hopi-indianen via via contact gemaakt met andere beschavingen? Ja toch zeker?
Ze hadden op een geven moment toen de Europeanen kwamen natuurlijk wel contact met hen, maar hun profetieën staan volkomen los van die van de Europese cultuur.

Ik moet trouwens nog zien of iedereen in staat is deze topic tot het einde toe te lezen zonder een zenuwinzinking te krijgen. Misschien kan je het beste eerst even een glaasje prozac drinken voordat je bepaalde posts van mij verderop in deze topic gaat lezen. :smile4:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Ozes schreef:Er bestaan ook vele verkeerde wetenschappelijke theorieën, dat maakt niet dat alle wetenschap verkeerd is. Het bestaan van foute eindtijdvoorspellingen heeft geen invloed op eindtijdvoorspellingen die nog niet veroordeeld zijn door vadertje tijd.
Afbeelding
Vadertje tijd aan het werk
Mijn bewering is niet dat alle eindtijdvoorspellingen noodzakelijkerwijs onjuist zijn. Ik sluit echter niet uit dat alle eindtijdvoorspellingen onjuist zijn.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Pilgrim schreef:Ik moet trouwens nog zien of iedereen in staat is deze topic tot het einde toe te lezen zonder een zenuwinzinking te krijgen.
Komt er dan een einde aan dit topic? En zo ja, een einde in welke zin of waaraan?
Pilgrim schreef:Misschien kan je het beste eerst even een glaasje prozac drinken voordat je bepaalde posts van mij verderop in deze topic gaat lezen. :smile4:
Ik verwacht wel het een en ander te kunnen verdragen. We zullen zien.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: za sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Ozes »

Nee snap ik, ik verduidelijk het slechts even. Ik vond dit bericht wel apart, nu het toch over (mogelijke)tekens van boven hebben:
Pope Francis’ Peace Doves Attacked at Vatican After Being Released Into Air
Two white doves that were released by children standing alongside Pope Francis as a peace gesture have been attacked by other birds.
As tens of thousands of people watched in St. Peter’s Square on Sunday, a seagull and a large black crow swept down on the doves right after they were set free from an open window of the Apostolic Palace.


Afbeelding
Vredesduif verdedigt zich tegen een geradicaliseerde meeuw
http://www.theblaze.com/stories/2014/01 ... -into-air/
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

xplosive schreef:Komt er dan een einde aan dit topic? En zo ja, een einde in welke zin of waaraan?
Nee, misschien komt er wel geen einde, maar de hoeveelheid tekst in mijn tekstverwerker is op dit moment natuurlijk wel eindig. Met 'einde' bedoel ik het dus einde van mijn huidige documentatie, maar het kan natuurlijk steeds verder aangevuld worden.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47967
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door Pilgrim »

Pope Francis’ Peace Doves Attacked at Vatican After Being Released Into Air.
Ja, dat is een duidelijk voorteken! Het zit fout met die paus. :shock:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7973
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Voorspellingen over de ondergang

Bericht door xplosive »

Is er dan ooit één paus geweest die gedeugd heeft?
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Plaats reactie