George Soros

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Soros lost onze sores niet op

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Met alle goede bedoelingen van George Soros vind ik dat hij de plank volledig misslaat. Hij werpt zich op als een Don Quichot met een enorme kist met geld om daarmee zijn doelen te bereiken die nooit gehaald zullen worden. Kortom: weggegooid geld door een mafketel die in zijn eentje - net zoals de meest verschrikkelijke historische figuren, meent de wereld te moeten verbeteren door de democratie te misbruiken met onrust stoken.

Zijn basis gedachten kloppen wel, maar hij gaat in zijn eigengereide bekeringsdrift voorbij aan het feit dat hij met hetzelfde bezig is waar de ergste fascistische dictators mee bezig waren in hun tijd, namelijk hun gelijk opdringen aan anderen. Dat was nu juist de reden voor Soros om voor Don Quichot te gaan spelen. Een Don Quichot met bord voor zijn kop, op weg naar een 'open' samenleving (dus inclusief moslims). Soros past weliswaar geen direct geweld toe maar genereert wel indirect geweld en chaos. Denk maar aan zijn steun aan het meest weerzinwekkende falende schaamteloze politieke beleid van de 21e eeuw: het tolereren van buitenlandse indringers met parasitaire bedoelingen, en het ergste van dit alles, u raadt het al, het achteloos negeren van de kwalijke gevolgen van de invloed van de islam in Europa. Als er een massa bestaat die tegen een open samenleving is - Soros is voorstander - dan zijn het wel moslims die niets willen weten van scheiding tussen kerk en staat. Enfin, leest u dit interessante stuk aandachtig dat ik heb overgenomen uit De Groene, het beste onafhankelijke niet corrupte informatieve weekblad van Nederland. Ik heb hier en daar subtiel commentaar gegeven waarmee ik aangeef dat Soros, of een ordinaire querelant is, of een geniale belegger met dramatisch filosofisch inzicht.

De open samenleving volgens George Soros

Van gefaald filosoof tot staatsman zonder staat

George Soros gebruikt zijn miljarden om wereldwijd ‘open samenlevingen’ te promoten. Daarmee is de filantroop de perfecte vijand voor nationalistische populisten, zoals die in zijn geboorteland Hongarije.

DOOR JAAP TIELBEKE in De Groene

10 mei 2017

Niet alleen in zijn geboorteland geldt Soros als public enemy number one. In Polen wakkert PiS-kopstuk Jaroslaw Kaczynski de hetze aan. Volgens hem wil Soros ‘samenlevingen zonder identiteit’ creëren. In Roemenië noemde de leider van de sociaal-democraten hem ‘de financier van het kwaad’. En in Macedonië is er, met steun van vooraanstaande politici, een ‘Stop-Operation-Soros’-beweging gestart met als doel het land te ‘de-sorosificeren’. De Russische tak van de osf moest in 2015 haar activiteiten staken nadat ze was aangemerkt als een ‘ongewenste organisatie’.

Afbeelding

Voor nationalistische populisten is Soros de perfecte vijand. Hij belichaamt alles wat zij verafschuwen: hij is een puissant rijke joodse speculant, het product van het mondiale kapitalisme en een voorvechter van ‘open samenlevingen’ waarin migranten welkom zijn en diversiteit hoog in het vaandel staat. De aanval op Soros toont de botsing van twee wereldbeelden, waarvan de scheidslijnen niet enkel door Centraal-Europa lopen, maar overal ter wereld zichtbaar zijn: het was Clinton versus Trump in de Verenigde Staten, Le Pen versus Macron in Frankrijk, Remain versus Leave in Groot-Brittannië. En in alle gevallen: de internationalistische blik versus de nadruk op nationale soevereiniteit.

Soros’ filantropische netwerk omvat inmiddels veertig kantoren in 36 landen, van Kirgizië tot Kenia. Samen hebben ze voor 2017 een budget van ruim 970 miljoen dollar. Met dat geld financieren ze lokale projecten en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). In totaal heeft de Open Society Foundation de afgelopen drie decennia meer dan dertien miljard dollar uitgegeven om ‘levendige en tolerante democratieën te bouwen’. Anders dan veel collega-filantropen geeft Soros niet zomaar geld aan goede doelen of sympathieke projecten. Hij heeft een uitgesproken visie op hoe een gezonde staat en een levendige samenleving eruit moeten zien en gebruikt zijn fortuin om die visie te verspreiden. Niet voor niets omschrijft Soros zichzelf graag als een ‘staatsman zonder staat’. (HvdM: Zie je wel, ook hij denkt net zoals Fidel Castro als staatsman dat de geschiedenis hem gelijk zal geven)

Toen George Soros in 1956 naar de Verenigde Staten trok had hij een vijfjarenplan. Hij zou een smak geld verdienen op Wall Street en vervolgens terugkeren naar Londen. Daar zou hij zich toeleggen op zijn ware passie: filosofie. Op zijn zeventiende was hij Hongarije ontvlucht om aan de London School of Economics te studeren, waar hij in de leer ging bij vermaarde denkers. Tijdens de oorlogsjaren waren intellectuelen uit heel Europa neergestreken aan de universiteit om hun academische werkzaamheden voort te zetten. De Oostenrijkse econoom Friedrich Hayek ontwikkelde er zijn theorieën over de vrije markt en zijn landgenoot Karl Popper gaf les aan de filosofiefaculteit.

Die laatste zou een centrale rol spelen in Soros’ leven. In voordrachten en publicaties laat hij geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken hoezeer Popper zijn denken heeft gevormd. Het is niet overdreven om te stellen dat Soros er zijn levensmissie van heeft gemaakt om de ideeën van zijn mentor in praktijk te brengen. Alleen al de naam van zijn filantropische stichting is een hommage aan Poppers politiek-filosofische klassieker: De open samenleving en haar vijanden.

Dat boek schreef Popper toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als balling in Nieuw-Zeeland zat. Terwijl Europa verzwolgen werd door dictatoriale ideologieën boog hij zich over de intellectuele wortels van dit totalitarisme. Wat hem zo aansprak in dit werk, zou Soros later zeggen, was dat Popper blootlegde dat het nazisme en het communisme volgens dezelfde logica werkten: beide claimden de absolute waarheid in pacht te hebben.

In het boek hekelt Popper de onuitroeibare neiging van mensen om Grote Verhalen te verkondigen. De vijanden van de open samenleving waren filosofen zoals Marx die geloven in historische wetmatigheden. Het marxisme was een seculiere heilsleer, met de klassenloze maatschappij als aards paradijs. Dat mondt onvermijdelijk uit in repressie en geweld. Iedereen die beweert de enig juiste interpretatie van de werkelijkheid te hebben vormt een gevaar voor de open samenleving, betoogt Popper. (HvdM: :huh: moslims beweren de werkelijkheid te beheersen aan de hand van hun erbarmelijke walgelijke onmenselijke intolerante profeet).
Vooruitgang vindt in Soros ogen niet plaats door ambitieuze vergezichten na te jagen, maar door de bestaande situatie stukje bij beetje te verbeteren. Geen radicale avonturen, maar stapsgewijs bouwen aan een betere samenleving. ‘Piecemeal social engineering’, noemde hij dat. Ieder utopisch project zou gedoemd zijn om te eindigen in totalitarisme.

Dat Poppers boodschap zo’n openbaring was voor Soros valt niet los te zien van zijn levensloop. De man die in 1930 als Györgi Schwartz ter wereld kwam, heeft aan den lijve ondervonden wat het is om onder totalitaire regimes te leven. Als jood moest hij onderduiken voor de nazi’s, om kort na de oorlog te vluchten voor het communisme. Soros begreep intuïtief waar Popper het over had als hij over de open samenleving schreef. ‘Ik vond het aantrekkelijk omdat het een contrast vormde met het fascisme en het communisme en ik onder beide had geleden’, schrijft hij in zijn boek De illusie van onfeilbaarheid uit 2006. ‘In alle redelijkheid mag gezegd worden dat ik meer gewicht hechtte aan de idee van een open samenleving dan Karl Popper zelf.’ (HvdM: een open samenleving met moslims leidt onherroepelijk tot het afschaffen van de democratie. Goed bezig Soros!)

Het liep anders. Pas nadat Soros de status van invloedrijke miljonair had bereikt verschenen de boeken waarin hij zijn theorieën over waarheid, feilbaarheid en democratie uit de doeken doet. Door academische filosofen werd hij tot zijn frustratie nooit echt serieus genomen. Soros beweerde Poppers filosofie verder te brengen, maar schopte vooral open deuren in, vonden zij. Meedogenloze recensenten schreven dat zijn faam de enige reden was dat zijn schrijverij überhaupt werd gepubliceerd. Maar volgens Soros dankt hij zijn financiële successen juist aan zijn filosofische capaciteiten. Zijn rijkdom ziet hij als bewijs voor de originaliteit en geldigheid van zijn ideeën. Doordat hij heeft ingezien dat ons begrip van de werkelijkheid inherent onvolmaakt is en – vooral – dat ons denken deze werkelijkheid beïnvloedt, zou hij de markten beter bespelen dan zijn concurrenten.

‘Mijn filosofie is niet alleen een leidraad bij het verdienen van geld, maar ook bij het uitgeven ervan’, schrijft Soros in De illusie van onfeilbaarheid. Lange tijd had hij filantropie weggewuifd als ijdel tijdverdrijf van de nouveau riche, maar na een existentiële midlife crisis – geld verdienen was leuk en hij was er goed in, maar wat moet je vervolgens met al die miljoenen? – ontpopte hij zich razendsnel tot een toegewijde weldoener met een helder doel voor ogen: de promotie van de open samenleving. De abstracte ideeën waar hij zich als filosofiestudent mee bezig had gehouden moesten nu concreet gestalte krijgen.

In de context van de Koude Oorlog was het klip en klaar wat dit in de praktijk betekende: het steunen van dissidenten achter het IJzeren Gordijn om het sovjetcommunisme van binnenuit open te breken. Zo gaf Soros financiële steun aan Solidarnosc in Polen en Charta 77, de groep rondom Václav Havel, in Tsjechoslowakije. Hij verspreidde economieboeken met theorieën over de vrije markt en verschafte studiebeurzen aan Oost-Europese studenten om lessen te volgen op westerse universiteiten. (Saillant detail: zijn zelfverklaarde nemesis Viktor Orbán kon dankzij zo’n beurs in Oxford studeren.) In 1984 startte hij de eerste buitenlandse tak van zijn stichting in zijn geboorteland.

Bij de ingang van de Open Society Foundation in Boedapest liggen informatieboekjes over coffeeshops in Nederland. ‘Lessen voor drugsbeleid’, heet de serie. Pal ernaast ligt een stapeltje folders over etnisch profileren in de Europese Unie. ‘Je kunt de open samenleving op een hoogdravende, filosofische manier definiëren, maar in de praktijk hebben we een heel concrete missie’, zegt Goran Buldioski, directeur van de Europese projecten van de Hongaarse afdeling. ‘We verdedigen de voorwaarden voor een goed functionerende democratie: respect voor mensenrechten, vrije en eerlijke verkiezingen, een divers maatschappelijk middenveld, onafhankelijke rechtbanken en een pluralistisch medialandschap.’

Er was een tijd dat Soros vooral achter de schermen opereerde. Tot in de jaren negentig reikte de faam van de meesterbelegger niet verder dan de financiële wereld, waar collega’s hem bewonderden om zijn kwaliteiten als money manager. Dat veranderde in 1992, toen een financiële klapper hem in één klap bombardeerde tot een wereldwijde beroemdheid. Hij speculeerde met grof geld op de devaluatie van de pond en verdiende meer dan een miljard dollar toen de Britse regering de munt uit het Europese valutastelsel moest halen. Sindsdien staat hij bekend als ‘The man who broke the bank of England’.

De plotselinge media-aandacht greep Soros aan om zichzelf een publiek profiel te geven. Bekendheid, merkte hij, helpt om toegang te krijgen tot invloedrijke kringen. ‘Soros nam de beslissing om zichzelf tot een beroemdheid te transformeren’, schreef Connie Bruck in 1995 in een profiel voor The New Yorker. ‘Wat hij boven alles wilde, was gehoord worden. Hij gokte erop dat hij zijn faam in het ene veld (financiën) kon vertalen naar een ander veld (publiek beleid).’

George Soros: ‘Zelfs de VS, ’s werelds leidende democratie, verkozen een oplichter en dictator-in-de-dop tot president’

Dat de open samenleving aan herziening toe was, begreep Soros al in 1997. In februari van dat jaar publiceerde hij in The Atlantic een artikel met de provocerende kop The Capitalist Threat. De filosofie van Popper heeft vandaag de dag nog steeds geldingskracht, schreef hij. Maar ‘ze kan niet langer gedefinieerd worden in termen van de communistische dreiging. Het moet een positieve inhoud krijgen.’ Waar Popper de nadruk legde op de onderdrukking van het individu signaleerde Soros nu een tegenovergestelde tendens: een ‘overmatig individualisme’. De nieuwe vijand van de open samenleving, betoogde Soros, is een doorgeslagen kapitalisme met een dogmatisch geloof in de ‘magie van de markt’. Evengoed als het marxisme was dit laissez-faire-denken een verwerpelijke ideologie.

Het was een van de redenen waarom Soros in 2004 besloot de campagne van de Democratische presidentskandidaat John Kerry te steunen. Eigenlijk wilde hij zich niet associëren met een politieke partij, maar het vooruitzicht van een tweede termijn Bush dwong hem om stelling te nemen. De Republikeinse Partij, schreef hij in De illusie van onfeilbaarheid, is geradicaliseerd en gekaapt door ‘conservatieve en religieuze extremisten’. Tijdens de afgelopen verkiezingen trok Soros opnieuw zijn portemonnee om de campagnekas van Hillary Clinton te spekken. Maar net als in 2004 kon hij niet voorkomen dat een vijand van de open samenleving tot president werd verkozen. ‘De democratie verkeert in crisis’, schreef hij kort na Trumps overwinning op de opiniewebsite Project Syndicate, ‘Zelfs de Verenigde Staten, ’s werelds leidende democratie, verkozen een oplichter en dictator-in-de-dop tot president.’

‘Het is makkelijker om de vijanden van de open samenleving te identificeren dan om het concept een positieve invulling te geven’, schreef Soros twintig jaar geleden in The Atlantic. In het ruim zesduizend woorden tellende artikel lijkt hij er zelf ook niet uit te komen. Hij ontwaart weliswaar een nieuwe dreiging, maar aan een inhoudelijke programmaverklaring komt hij niet toe. Dat is misschien ook onvermijdelijk, erkent hij, want ‘een blauwdruk voor een open samenleving is een contradictio in terminis’.

Wellicht is dat deel van het probleem, suggereert Václav Havel in een kritisch voorwoord bij een heruitgave van De open samenleving. De afwijzing van utopisme, schrijft hij, leidt al gauw tot ‘de afwijzing van iedere vorm van conceptueel denken’. Ieder richtinggevend ideaal wordt de kop in gedrukt als potentiële bron van totalitarisme. Poppers pleidooi voor

‘Mijn doel is om van de wereld een leefbaarder plek te maken’, schrijft Soros. ‘Daar is niets ongewoons aan. Veel rijke mensen die stichtingen oprichten hebben daar verborgen motieven bij. Ik mag graag denken dat ik anders ben.’ Maar je hoeft Soros’ onbaatzuchtigheid niet in twijfel te trekken om te zien dat zijn doel niet zo neutraal is als hij zelf graag gelooft. Hij staat misschien niet aan het hoofd van een sinistere lobbymachine, maar bedrijft wel degelijk politiek. De osf sponsorde de ja-campagne bij het Oekraïne-referendum. Soros schuift aan bij wereldleiders om advies te geven. Hij e-mailt met Hillary Clinton over buitenlands beleid. Hij geeft miljarden uit aan organisaties die zijn gedachtegoed omarmen. Al die activiteiten worden gedreven door politiek gekleurde opvattingen over wat goed is voor de democratie en de economie. Zo betaalde Soros in 1989 de econoom Jeffrey Sachs voor zijn adviezen aan de Poolse regering om rücksichtsloze neoliberale hervormingen door te voeren, die de markt openden voor buitenlands kapitaal, maar ook zorgden voor een toename van ongelijkheid en armoede.

Op dat vlak is Soros later tot inkeer gekomen. In boeken en opiniestukken levert hij nu stevige kritiek op het marktfundamentalisme en het geglobaliseerde kapitalisme. Het toont dat hij niet dogmatisch is. Maar een beetje hypocriet is het wel. Soros verdiende miljarden door zonder scrupules te speculeren op de financiële markten. ‘Dat maakt hem zo’n verwerpelijk figuur’, schreef de Sloveense filosoof en polemist Slavoj Zizek. ‘Zijn dagelijkse routine is een leugen. De ene helft van de dag is hij bezig met speculeren, de andere helft met “humanitaire” activiteiten om de catastrofale effecten van zijn eigen speculaties te verzachten.’ Volgens biograaf Kauffman heeft Soros echter geen last van zijn geweten. ‘Zijn filantropie en staatsmanschap worden gedreven door morele criteria, terwijl hij zijn financiële ondernemingen als amoreel beschouwt.’
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: George Soros

Bericht door Ariel »

Als jood moest hij onderduiken voor de nazi’s, om kort na de oorlog te vluchten voor het communisme. Soros begreep intuïtief waar Popper het over had als hij over de open samenleving schreef. ‘Ik vond het aantrekkelijk omdat het een contrast vormde met het fascisme en het communisme en ik onder beide had geleden’, schrijft hij in zijn boek De illusie van onfeilbaarheid uit 2006.
Huh??? :huh: )nderduiken voor de nazi’s ?


Kroft: “My understanding is that you went … went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews.”

Soros: “Yes, that’s right. Yes.”

Kroft: “I mean, that’s — that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult?”

Soros: “Not, not at all. Not at all. Maybe as a child you don’t … you don’t see the connection. But it was — it created no — no problem at all.”

Kroft: “No feeling of guilt?”

Soros: “No.”

Kroft: “For example, that, ‘I’m Jewish, and here I am, watching these people go. I could just as easily be these, I should be there.’ None of that?”

Soros: “Well, of course, … I could be on the other side or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn’t be there, because that was — well, actually, in a funny way, it’s just like in the markets — that if I weren’t there — of course, I wasn’t doing it, but somebody else would — would — would be taking it away anyhow. And it was the — whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So the — I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt.“
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Soros´ formule om Amerika om zeep te helpen – een korte gids voor Amerikanen
Light Dancing - Gepubliceerd op 3 nov. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: George Soros

Bericht door Mahalingam »

Soros is niet zo erg als zijn tegenstanders geloven. Hij is best een toffe socialistische peer.
De bemoeienis van belangenbehartigers als Soros, leidt tot onevenwichtige besluiten
Natuurlijk moeten we wel aandacht hebben voor de geldstromen van Soros.
[...]
Maar in dat artikel struikelde ik over een passage waarin Willem Wagenaar van de Anne Frankstichting suggereerde dat belangstelling voor de financiële handel en wandel van Soros al bijna gelijk is aan antisemitisme. Soros doet goede dingen, zet zich in voor de liberaal-democratische zaak. Wie zegt dat hij de geldstromen van Soros in kaart wil brengen, zoals Thierry Baudet onlangs deed, bevindt zich al snel aan de verkeerde kant van de streep.
https://www.volkskrant.nl/columns-opini ... ~bcda0b52/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: George Soros

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Die Anne Frank Stichting is allang verworden tot een smerig bemoeizieke politieke instelling met nare domme mensen die zich niet rustig op hun plaats weten te gedragen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Mahalingam
Berichten: 42492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: George Soros

Bericht door Mahalingam »

Huilie huilie in Trouw. Over iets dat in de ogen van marxisten illegaal is (die hebben een hangup over 'legaliteit' om ze te onderscheiden van een gewone boevenbende.)
‘Een zwarte dag voor Europa’, Soros-universiteit moet definitief weg uit Boedapest
De Central European University (CEU) moet definitief verdwijnen uit de Hongaarse hoofdstad Boedapest, en verhuist daarom volgend jaar naar Wenen. Dat heeft de CEU gisteren laten weten in een bittere verklaring over ‘een willekeurige uitzetting’.

De verhuizing naar de Oostenrijkse hoofdstad hing al in de lucht, maar de internationale universiteit hield tot op het allerlaatste moment hoop dat de regering van premier Viktor ­Orbán alsnog zou tekenen voor een langer verblijf in Boedapest. Die hoop is nu vervlogen.
“Dit is nog nooit vertoond”, aldus CEU-voorzitter en rector Michael ­Ignatieff in de verklaring. “Een Amerikaanse instelling wordt verdreven uit een land dat een Navo-bondgenoot is. Een Europese instelling moet vertrekken uit een EU-lidstaat. Willekeurige uitzetting van een gerenommeerde universiteit is een flagrante schending van academische vrijheid. Dit is een zwarte dag voor Europa en een zwarte dag voor Hongarije.”

Ignatieffs verklaring is de voorlopige climax in de jarenlange strijd tussen Orbán en zijn aartsrivaal George Soros (88), de Hongaars-Amerikaanse filantroop, miljardair en oprichter van de CEU. Soros is een voorvechter van liberalisme en open democratie, maar volgens Orbán wil hij Europa overspoelen met migranten.
https://www.trouw.nl/home/-een-zwarte-d ... ~ad236d60/

Die legalisten dachten slim te zijn:
en van de bepalingen is dat een buitenlandse universiteit alleen in Hongarije actief mag zijn als die ook een vestiging heeft in het land van herkomst.

Om daaraan tegemoet te komen, opende de CEU een dependance in de staat New York en stelde het een nieuw contract op. Hoewel de universiteit wel aan de nieuwe regels ­voldeed, weigerde de regering dat te ondertekenen.
De regering heeft dus de plicht om te ondertekenen. En als ondertekening een plicht is en geen vrije keuze , dan kan je het beter laten.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: George Soros

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:Huilie huilie in Trouw. Over iets dat in de ogen van marxisten illegaal is (die hebben een hangup over 'legaliteit' om ze te onderscheiden van een gewone boevenbende.)
Ook onze regering onder de bezielde leiding van Rutte doen huilie huilie.

Onze MinPress maakt zich ernstige zorgen over het verplaatsen van de Centraal Europese Universiteit van Boedapest naar Wenen.
“Een Amerikaanse instelling wordt verdreven uit een land dat een NAVO-bondgenoot is. Een Europese instelling moet vertrekken uit een EU-lidstaat. Willekeurige uitzetting van een gerenommeerde universiteit is een flagrante schending van academische vrijheid. Dit is een zwarte dag voor Europa en een zwarte dag voor Hongarije,” zo schreef Michael Ignatieff eenCanadese rector.

De Europawoordvoerder van D66, Kees Verhoeven, ging gisteren in debat met de premier voorafgaand aan een Europese top vandaag en morgen in Brussel. “Ik heb het wel vaker gezegd dat de rechtsstaat niet onder het mom van de democratie kan worden teruggedrongen. En dat is wel wat er lijkt te gebeuren in Hongarije, waar een Hongaarse universiteit in Budapest gedwongen door Orbans nieuwe wetgeving noodgedwongen haar deuren moet sluiten en gewoon moet verhuizen naar Wenen.”

Volgens D66 staat de academische vrijheid in de EU onder druk door het gedrag van de regering Orban. “Dan heb je het niet meer over een normale democratie maar over het schenden van academische vrijheid als gedeelde Europese waarde. Een steunpilaar van de vrije samenleving wordt met voeten getreden. Daar kunnen we niet naar blijven kijken alsof het niks is. D66 vindt dat in ieder geval zeer problematisch.”
Verhoeven ( D66) probeerde de PVV nog te verleiden om uitspraken te doen over het verdwijnen van deze universiteit uit Hongarije.
“In Hongarije is een partij die op basis van uw democratische meerderheid, uw democratische walhalla, zegt: we gaan een universiteit uit het land zetten. Wat vindt de PVV daarvan? Is dat de democratie waar u de mond zo van vol heeft? Vindt u dat goed beleid? Zou de PVV ervoor zijn om een universiteit het land uit te zetten op basis van een politieke meerderheid, zoals in Hongarije gebeurt?”
Op deze uitlokking wilde de PVV niet ingaan.
“U zegt hoe ze het moeten doen in Afrika, Hongarije en noem maar op. Kijk eens naar de Nederlanders. De helft van de Nederlanders staat het water tot aan de lippen. Ze komen nauwelijks rond. Maar u maakt zich druk over wat er gebeurt in Hongarije, het Midden-Oosten, Afrika en noem maar op,” reageerde PVV-Kamerlid Tony van Dijck.
Wat een drukte om niets. De naam van Soros wordt in het artikel niet genoemd. Het lijkt nu alsof Soros niets met die universiteit van doen heeft.

En Rutte kan zich beter ernstige zorgen maken over de dure oer Hollandse Makkumse vaas die hij al 20 keer uit zijn klauwen heeft laten vallen en die nu zwaar beschadigd is.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: George Soros

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Voor alle duidelijkheid.

De inhoudelijke betekenis van het woord 'Democratie' gaat niet verder dan de werkelijkheid toelaat. Namelijk het recht om te kiezen voor een dictatuur van gedeelde machtsuitoefening over het volk.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: George Soros

Bericht door Ariel »

Soros en zijn NGO-legioen: Vluchtelingen krijgen wereldwijd “Hot Tips”op geschonken smartphones

Toen Lily Eftetahi drie jaar geleden als vluchteling uit Iran in Griekenland aankwam, sprak ze noch Grieks noch Engels. Maar ze had talloze vragen over hoe ze een nieuw leven als vluchteling kon beginnen, zonder te weten wie ze moest vragen.

Maar volgens het nieuwsportaal Mashable kwam ze toen het platform “Refugee.info” op het internet tegen. Deze site is een verzameling digitale bronnen voor vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland, Italië, Servië, Bulgarije en Hongarije, waar ze in hun eigen taal kunnen achterhalen hoe ze werk kunnen vinden, welke documenten ze nodig hebben en of ze recht hebben op geld, hoeveel – en waar ze dat kunnen krijgen. Informatie over hoe en waar ze de taal van hun nieuwe land kunnen leren. Geschoolde web-moderators voorzien de bezoekers van deze site van actuele informatie en tips.

“Zelfs als ik de taal had gekend, zijn de regels en rechten voor iemand uit een ander land, vooral uit een ander continent, zeer, zeer verwarrend”, schreef Lily Eftetahi in een e-mail. “Maar toen ontdekte ik “Refugee.info.” en stelde daar al mijn vragen. De antwoorden kwamen zeer snel, uitgebreid en in mijn eigen taal.”

Lily Eftetahi is nu assistent-moderator van Refugee.info. Ze is een soort van een voorbeeld-kindvluchteling die het gemaakt heeft. En geeft nu graag informatie over hoe behulpzaam deze website, die haar zo goed heeft geholpen, is voor alle migranten. Volgens mevrouw Eftetahi helpt de informatie op deze website bijvoorbeeld om binnen enkele dagen de juiste werkdocumenten te verkrijgen.

De site “Refugee.info” maakt deel uit van het platform “Signpost”, een digitaal initiatief dat in 2015 werd opgericht door het International Rescue Committee en het Mercy Corps – net op tijd voor de grote golf van vluchtelingen in 2015 – en is sindsdien een belangrijk ” aanspreekpunt” voor vluchtelingen en asielzoekers op drie continenten en in zeven landen. Onlangs heeft de website met trots een belangrijke mijlpaal bereikt: de site bedient nu 1 miljoen mensen. Dat is het equivalent een grote Duitse stad.

Mercy Corps is een door George Soros medegefinancierde, goed toegeruste organisatie die overal migratie promoot en ondersteunt om de controversiële globalistische agenda van haar multi-miljonair en belangrijkste investeerder te ondersteunen, door massa’s mensen te helpen naar alle landen te loodsen als toekomstige goedkope arbeidskrachten. In Rusland is deze NGO van George Soros verboden wegen destabiliserend en desintegrerend.

Het Rescue Committee is een van de vele NGO’s die door Soros met dezelfde doelstellingen worden gefinancierd: Mondiale migrantenstromen om naties te ontbinden, regeringen omver te werpen, sociale structuren af te schaffen, een massale migratie van laagbetaalden op zoek naar werk in gang te zetten om vervolgens een wereldwijde heerschap van megacorporaties in te voeren.

Signpost begon oorspronkelijk als “Refugee.info” en was een app voor migranten die aan de Griekse kust aankwamen. Deze omvatte onder andere een geolokalisatie voor vluchtelingen die niet precies weten waar ze in Griekenland zijn aangekomen. De app werd echter afgeschaft en werd in plaats daarvan een zeer uitgebreide website en een Social-Media-Outreach. De ervaring leert dat, hoewel vluchtelingen hun reis beginnen met kleine spullen en bagage, ze vreemd genoeg bijna allemaal een goede smartphone hebben met ogenschijnlijk oneindig veel krediet. Er zijn genoeg berichten dat verschillende organisaties migranten ruimhartig uitrusten met smartphones, simkaarten en krediet.

Er zijn ook weinig verrassingen onder de financiers achter het zeker niet goedkope reusachtige instrumentarium van “Refugee.Info Modell”: De financiële en technische ondersteuning wordt geleverd door bedrijven zoals Google, Microsoft, Cisco en TripAdvisor. Signpost bevat nu ook gloednieuwe websites en Facebook-pagina’s genaamd Khabrona.Info (Khabrona is Arabisch voor “vertel ons”) en CuéntaNos (Spaans voor “vertel ons”). Beiden gebruiken het principe van Refugee.info om migranten te helpen en te adviseren in alles wat ze nodig hebben voor hun immigratie.

Khabrona.info helpt Syrische vluchtelingen in Jordanië. En natuurlijk alle Arabisch sprekende migranten in Europa.

CuéntaNos is eerder dit jaar gelanceerd en biedt een groot aantal bronnen en tips. Zoals de site schrijft, ook voor mensen “die getroffen zijn door geweld van bendes in El Salvador en mogelijk op zoek zijn naar een vluchtelingen- of asielstatus in een ander land”. In klare taal: Migranten die de VS willen penetreren.

Omdat het niet altijd veilig is voor hulpeloze El Salvadoranen om mobiele telefoons en tablets te gebruiken vanwege de dreiging van monitoring en afluisteren, is de Spaanse versie “CuéntaNos” deels ontworpen voor “sociale en humanitaire dienstverleners”, die dit alles vervolgens “in naam van de cliënten” regelen. Hoe mooi geformuleerd!

Meghann Rhynard-Geil is technologieontwikkelingsadviseur bij Mercy Corps. Hij ziet deze websites echter niet als een technologieproject, maar als een “volksproject” waarbij technologie als hulpmiddel wordt gebruikt. “We geven mensen de kans om keuzes te maken in hun leven”.

In landen met grote vluchtelingenpopulaties zijn deze websites een sleuteltechnologie geworden om de zogenaamde vluchtelingen snel en effectief te informeren over hun rechten, om hun financiële en organisatorische steun op te eisen en om op de juiste plaatsen geld en hulp te claimen. Dit bespaart adviseurs en mankracht ter plaatse.

De Arabische versie, “Khabrona.info”, bijvoorbeeld, heeft drie vloeiend Arabisch sprekende parttime moderators in dienst die vragen over de Facebook-pagina en de Facebook Messenger beantwoorden.

Syrische vluchtelingen die in Jordanië wonen, willen meestal weten hoe ze documenten van de regering en het bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen kunnen krijgen. Alleen deze documenten maken het mogelijk om er te werken, financiële steun en andere voordelen te ontvangen en de kinderen naar school te sturen.

Mira Al-Khatib is de projectmanager voor Khabrona.info bij Mercy Corps. Haar team ontvangt ongeveer 200 aanvragen per dag. De moderators behandelen vervolgens de correspondentie via privé- of beveiligde kanalen zoals WhatsApp of mobiele telefoons. Een bot doorzoekt de Facebook-pagina van de organisatie naar berichten die telefoon- en paspoortnummers van migranten bevatten. Dergelijke berichten worden verwijderd om de privacy van de gebruikers te beschermen.

Meer complexe juridische kwesties worden naar de juridische adviseur van het project gestuurd en een Mercy Corps-team behandelt verzoeken om persoonlijke veiligheid, zoals gendergerelateerd geweld. Natuurlijk is alles gratis voor de migranten.

Alle moderatoren van het Signpost-initiatief worden opgeleid door journalisten, advocaten en andere specialisten, die allen beschikken over actuele informatie over het vluchtelingenbeleid. Als er vragen rijzen, gebruiken ze Slack of e-mail om een grotere consult-redactie te vragen. Alle moderatoren zijn zelf vluchtelingen. Eftetahi, die bij Refugee.info voor het International Rescue Committee werkt, is van mening dat dit bijdraagt aan het succes van het initiatief: “We hebben veel begrip voor de levenssituaties waaruit dergelijke vragen voortkomen en hoe belangrijk accurate informatie is voor de vluchtelingen en welke gevolgen zij kunnen hebben voor hun leven”.

Soms wordt het moeilijk. Al-Khatib ervaart steeds weer dat velen zeer uitgebreide hulp verwachten en teleurgesteld of geïrriteerd zijn als niet alles wat ze willen, wordt uitgevoerd en de moderatoren moeten de “cliënten” eraan herinneren dat ze alleen juridische en civiele documenten en referenties kunnen verstrekken. “Ze willen meer van ons dan wij kunnen geven”, zegt ze.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: George Soros

Bericht door King George »

Filmpje! Nigel Farage gaat los op invloedrijke George Soros in Brussel: ‘subversie!’

Afbeelding
Nigel Farage in het Europese Parlement. Bron: Screenshot European Parliament / BBCFoto: Nigel Farage in het Europese Parlement. Bron: Screenshot European Parliament / BBC.

Door Teunis Dokter 31 december 2018

George Soros, de meestercommunicator, ligt weer onder vuur. Dit keer in het Europese Parlement en wel in een speech door Nigel Farage. In een al wat ouder filmpje is Farage helemaal los en bekritiseerd hij de politieke acties van Soros. Volgens hem zijn niet alleen de Russen schuldig aan het beïnvloeden van verkiezingen, maar bestaan naast statelijke actoren ook zogenaamde civil society-actoren met bijzonder veel invloed. Een daarvan is volgens hem Soros, die via zijn stichting Open Society Foundation onevenredig veel invloed heeft op het maatschappelijke debat.Farage spreekt over ‘subversie’. De Brit wantrouwt de filantroop in het bijzonder. Maar omdat Soros’ organisatie ideologisch gezien vriendschappelijk staat tegenover de Europese Unie zal de kritiek in Brussel waarschijnlijk op dovemansoren kunnen rekenen. Verder gaat Farage in op het identiteitsvraagstuk dat in Europa speelt. Zo vindt hij het vreemd dat patriotten die hun natiestaat willen behouden worden weggezet als ‘populisten’ terwijl patriotten op het Europese bestuursniveau wél geaccepteerd zijn. Zo is in Brussel de Europese identiteit leidend, maar wordt er gekscherend gedaan over nationale identiteiten.

Nigel Farage stapte onlangs nog uit UKIP omdat hij zich niet langer kon identificeren met de club. Maar in het Europees parlement is zijn stem nog niet verdwenen. Daar gaat hij door het conservatieve geluid te laten horen en neemt Soros onder vuur. Hij neemt het op voor Viktor Orbán en vraagt het Europees Parlement om financiele openheid te geven over de organisaties die hen financieren. Dit om transparant te maken welke politieke belangen er precies spelen. Dat is natuurlijk geen vreemd verzoek. Hetzelfde doet Jesse Klaver (GroenLinks) in de Tweede Kamer. Klaver hekelde lang de ogenschijnlijke invloed van Unilever op Mark Rutte en wil dat er openheid wordt gegeven over de contacten tussen het bedrijfsleven en bewindslieden.


DDS
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Goed nieuws! Soros maakt zich zorgen

Geplaatst op 15 februari 2019

Afbeelding

George Soros maakt zich zorgen over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Volgens hem moeten de mensen in Europa wakker worden voor het te laat is. Dat de verkiezingen niet over Europa, maar de EU gaan, laten we maar even zitten. Die fout wordt aan de lopende band gemaakt. De wens is de vader der gedachte, zullen we maar zeggen. Soros, zeer onterecht omschreven als weldoener van de mensheid, vreest dat het gedrocht dat Europese Unie heet eenzelfde einde wacht als de USSR.

Afgaande op de Soros-retoriek is het oorlog. Hij heeft het over Europa beschermen tegen zijn vijanden. Mobiliseren van de slapende pro-Europese meerderheid en het verdedigen van de waarden van de EU. Daar heeft hij veel geld voor over. Alleen al naar Nederland maakte deze miljardair tussen 2009 en 2014 minstens 4,9 miljoen euro over. Via zijn schimmige Open Society Foundations ging dat geld naar stichtingen, goede doelen en denktanks die Soros behulpzaam zijn bij het bevorderen van zijn nieuwe wereldorde. Bijvoorbeeld naar de pro-EU studentenvereniging AEGEE, die in vrijwel alle Nederlandse studentensteden aanwezig is. Ook ProDemos en KiesKompas, die in verkiezingstijd allebei een stemwijzer uitbrengen, kregen geld. Via Open Society Foundations beïnvloedde Soros ook ons Oekraïne-referendum. En niet alleen in Nederland zijn de vingerafdrukken van Soros te bespeuren...

Ondanks beïnvloeding en zelfs directe inmenging door Soros neemt de afkeer van de EU toe. Daarom kan volgens hem het project EU alleen nog gered worden door de politieke partijen te transformeren: “Het systeem van verouderde partijen belemmert degenen die de waarden willen behouden waarop de EU is gegrondvest, maar helpt degenen die deze waarden willen vervangen door iets totaal anders.” Lidstaten die de beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest schenden, moeten desnoods met harde hand gedisciplineerd worden. Het liefst zou hij naleving afdwingen. Alleen, daarvoor “beschikt de EU niet over voldoende capaciteit”. Maar daar wordt in Brussel hard aan gewerkt...

Met lede ogen moet Soros aanzien dat in Duitsland de CDU/CSU in rap tempo terrein verliest, terwijl de door hem verafschuwde AfD groeit. Zijn hoop is nu gevestigd op de Duitse Groenen, die hij beschouwt als de enige consequente pro-EU partij in dat land en het in de peilingen goed doen. Wie weet zijn die fans van Pol Pot straks in de gelegenheid samen met de CDU Duitsland verder in de vernieling te helpen...

In het Verenigd Koninkrijk gaat het volgens deze bemoeial ook al niet goed. Daar is de verouderde partijstructuur de boosdoener. Die verhindert namelijk dat ‘de populaire wil van het volk een vloedgolf van steun voor een (nieuw) referendum in gang kan zetten’. Ineens heeft Soros iets met de wil van het volk. O, o wat is Soros begaan met het land dat hij in 1992 nog een miljardenpoot uitdraaide door te speculeren op de koers van het Britse Pond.

De EU had, als het aan Soros lag, de Dublin-overeenkomst helemaal niet moeten naleven. (Ineens doen de waarden van de EU er niet meer toe.) Sjoemelen met afspraken moet kunnen, mits dat de doelen van deze manipulator dient. Van meet af aan hadden ‘vluchtelingen’ zich over heel de EU moeten verspreiden. Dat zou volgens hem chaos als in Italië voorkomen hebben. De waarheid is dat in steeds meer landen de burgers gaan beseffen dat ze door de EU overvallen, bedrogen en verraden zijn, en dat ze ook in de toekomst niets goeds uit Brussel te verwachten hebben.

Soros wil Europa destabiliseren door islamisering. Zijn doel is de oorspronkelijke culturen uit te wissen. In zijn wereldbeeld past geen Europese Volkspartij (EVP), de fractie van christendemocratische en verwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement. Die partij heeft volgens hem geen principes, omdat zij de Hongaarse premier Viktor Orbán als lid handhaaft. Dat zou de EVP alleen maar doen om de meerderheid te behouden en de toewijzing van top-banen in de EU te kunnen controleren. Maar elkaar de bal toespelen is toch de normale gang van zaken in de EU? Soros doet daar zelf aan mee. Zijn afkeer van de EVP heeft dan ook niet zozeer te maken met integriteit, als wel met het feit dat Orbán zijn grote tegenspeler in de EU is. Ooit vergeleek hij Orbán met nazi’s en communisten. Dat was niet slim als je zelf als immorele Joodse teenager in WOII de Duitsers hielp bij de razzia’s in Boedapest!

Soros ziet het somber in. Hij ziet het al voor zich dat de pro-EU partijen in mei als verliezer uit de bus komen. Het huidige leiderschap van de EU doet hem denken aan het Politbureau toen de Sovjet-Unie instortte. Het bleef oekazes uitgeven alsof ze nog steeds relevant waren. Toch opmerkelijk dat hij de EU met de voormalige corrupte Sovjet-Unie vergelijkt... Trouwens, die ineenstorting was helemaal geen ramp. In tegendeel.

Soros heeft het graag over fundamentele EU-waarden, maar maakt nooit duidelijk welke dat precies zijn. Zou ‘no borders’ zo’n waarde zijn? Handig voor criminelen en mensensmokkelaars. Of omvolking van Europa ten gunste van de islam? Of het controleren van de massa, te beginnen met het afschaffen van de vrije meningsuiting? Of het bereiken van een globale welvaartsstandaard, zodat de armoede over de hele wereld gelijk verdeeld is? Iedereen even arm. Behalve de happy few natuurlijk...

De media schilderen deze man af als filantroop. Maar iemand die zijn geld steekt in het verspreiden van eigen globalistisch gedachtegoed is geen filantroop, maar politiek activist. Goed nieuws dat Soros zich zorgen maakt over de EU! En nu maar hopen dat de EUSSR ook inderdaad instort.

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/15 ... ch-zorgen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Wynia’s Week; George Soros zet de Nederlanders tegen elkaar op
Cafe Weltschmerz - Gepubliceerd op 21 feb. 2019

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Pact met de duivel: Soros en de financiële oligarchie willen de Groenen in Europa aan de macht helpen

Geplaatst op 24 februari 2019

Afbeelding
Het uiteindelijke doel van de globalisten is een communistische wereldregering.

De Amerikaanse miljardair en Hedgefund-oprichter George Soros staat er om bekend zich graag te mengen in de aangelegenheden van landen: of dit nu is door “bevordering van democratie” en de sponsoring van kleurenrevoluties in Oost-Europa of door de financiële ondersteuning van asiel-NGO´s d.m.v. zijn zogenaamde Open Society Foundation. Nu heeft de megaspeculant zich ook uitgelaten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement – en laat zien op welke politieke krachten het grote geld inzet.

George Soros maakt zich zorgen om Europa. Hij vreest zelfs dat er voor de Europese Unie hetzelfde lot zou kunnen dreigen als voor de voormalige USSR. In werkelijkheid doet hij deze opmerkelijke vergelijking in een actuele gastbijdrage op de internetsite van het – door zijn Open Society Institute mede gefinancierde – medianetwerk Project Syndicate als hij schrijft: “De mensen in Europa moeten wakker worden, voordat het te laat is. Zo niet, dan zal de Europese Unie de weg van de Sovjet-Unie voor 1991 bewandelen.”

Populisten: “Anti-Europeanen”
Voor Soros zijn uiteraard de zogenaamde populisten de zondebokken, die in de afgelopen jaren in veel landen in opkomst zijn en de gebruikelijke partijsystemen in Europa behoorlijk in de war gebracht hebben. Deze EU- en immigratie-kritische krachten noemt hij “anti-Europees” en voorspelt voor hen een succes bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, omdat zij een “concurrentievoordeel” zouden hebben. Soros daarover:

“Daarvoor bestaan meerdere redenen, waaronder het verouderde partijen-systeem, dat in de meeste landen bestaat, de praktische onmogelijkheid van een verdragswijziging en het ontbreken van juridische middelen om de lidstaten, die de fundamentele waarden schenden op basis waarvan de Europese Unie werd opgericht, te disciplineren.”

Zo´n verouderd partijen-systeem ziet de invloedrijke investeerder o.a. in het Brexit-land Groot-Brittannië, in Italië, waar de ”Vijfsterrenbeweging” met de “LEGA” regeert, en in Duitsland, waar de AfD zich in de afgelopen jaren in het hele land als nieuwe kracht heeft gevestigd. De partijenconstructie in deze landen zou nog steeds gebaseerd zijn op de conflictlijnen van de 19e en de 20e eeuw, bijvoorbeeld de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, en diegenen belemmeren “die de waarden, waarop de EU werd opgericht, willen behouden”, terwijl ze diegenen zou helpen “die deze waarden door iets radicaals willen vervangen”.

Soros heeft ook meteen een nieuwe fundamentele tegenhanger paraat, waarop het huidige politieke systeem zou moeten richten”het verschil tussen “anti-Europese” en “pro-Europese” partijen. Ofwel: tussen partijen die sceptisch tot afwijzend staan tegenover de reëel bestaande EU, en de partijen die volledig op Brussel-koers liggen en zo mogelijk naar een nog verdergaande EU-integratie, een verdere ontbinding van de natiestaten streven.

Groenen: “De enige consequente pro-Europese partij”
In Duitsland zet de man, die met zijn valutaspeculaties complete economieën heeft geruïneerd, in op de Groenen! De “enige consequent pro-Europese partij van het land”, zoals hij ze noemt. Groot-Brittannië daarentegen beschouwt hij als verloren voor het EU-model, terwijl zich volgens hem in Italië zo snel mogelijk een consequente “pro-Europese” beweging zou moeten vormen om de zogenaamde populisten effectief tegenstand te bieden.

Desondanks ziet Soros ook een sprankje hoop: “Er wordt echter geprobeerd een verenigde pro-Europese lijst te organiseren. Een gelijksoortige nieuwe orde van de partijensystemen vindt in Frankrijk, Polen, Zweden en waarschijnlijk ook elders plaats.” Aan het eind van zijn tekst zet de vermeende vriend van Europa zelfs de helm op en schrijft: “De eerste stap om Europa tegen zijn interne en externe vijanden te beschermen bestaat erin de omvang van de bedreiging te herkennen die zij vormen.”

De tweede stap zou er uiteindelijk in moeten bestaan om “de slapende pro-Europese meerderheid wakker te maken en die te mobiliseren om de waarden te verdedigen waarop de EU werd opgericht. Anders zou de droom van een verenigd Europa de nachtmerrie van de 21e eeuw kunnen worden”.

Bron: www.anonymousnews.ru

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/24 ... ht-helpen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Vanwege nieuwe anti-Soros campagne van Orbán: EU-christendemocraten dringen aan op uitsluiting van Fidesz

Geplaatst op 24 februari 2019

Afbeelding
De Hongaarse minister-president Viktor Orbán.

Bij de Europese zogenaamde christendemocraten, die zich in de EVP (Europese Volkspartij) aaneengesloten hebben, waart voorafgaande aan de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei de angst rond: haar Hongaarse partnerpartij Fidesz onder minister-president Viktor Orbán dreigt met succes stemmen van hen af te pakken. De Hongaarse regering is een nieuwe campagne tegen de pro-immigratiepolitiek van de EU en de megaspeculant George Soros gestart.

Dat jaagt de christendemocraten in toenemende mate op stang. Ze hebben er vooral moeite mee dat in het kader van de campagne de voorzitter van de Europese Commissie Juncker (christendemocraat) net zo heftig op de korrel wordt genomen als Soros, die bewijsbaar over zeer nauwe en regelmatige contacten met de EU-top beschikt en invloed uitoefent op de migratiepolitiek van de EU.

Nu komen er steeds meer geluiden uit de gelederen van de EVP die aandringen op een uitsluiting van Fidesz.

Uit Duitsland kwam al heftige kritiek, echter nog zonder dreiging van uitsluiting zoals bijvoorbeeld uit Luxemburg. De voorzitster van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, en de voorzitter van de CSU, Markus Söder, waarschuwden Orbán er in kranteninterviews voor zijn politiek voort te zetten. In Hongarije zouden “indiscutabele” beslissingen zijn genomen, verklaarde ook de topkandidaat van de EVP voor de Europese verkiezingen, Manfred Weber (CSU). “Daarom treden we keihard tegen dit land op.” Ook de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) verklaarde dat de formuleringen van de affichecampagne “onacceptabel” zouden zijn.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/24 ... an-fidesz/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7958
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: George Soros

Bericht door sjun »

Pilgrim schreef:Wynia’s Week; George Soros zet de Nederlanders tegen elkaar op
Cafe Weltschmerz - Gepubliceerd op 21 feb. 2019

Afgezien van het feit dat Soros geen Holocaustslachtoffer was zegt Wynia hier rake dingen. Wellicht is er met wat beter spitwerk ook zicht te grijgen op gefinancierde eveninkomsten van dwarsige deelnemers op weblogs en fora die zich vooral door herhaling van politiekcorectismen laten gelden. In elk geval onderstreept deze kennis nog eens hoe verstandig het van Poetin en Orbán om de gekochte invloed van Soros op hun land aan te pakken en de landseconomie niet langer door Soros en door hem betaalde aanhang op kosten te laten jagen.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Dat was wel duidelijk: Het ARD “Framing Manual” is een Soros-product

Geplaatst op 27 februari 2019

Afbeelding
De omstreden “Framing-deskundige” Elisabeth Wehling onderhoudt nauwe contacten met Soros-stichtingen (linksboven het logo van de “Open Society Foundations” van George Soros).

Het schandalige “Framing Manual” van de ARD zorgt sinds zijn onthulling op 11-02-2019 door de “Welt” voor discussies. WDR-intendant Tom Buhrow moest zich zelfs van de propaganda-instructie distantiëren. Nu is het duidelijk: de schrijfster Elisabeth Wehling onderhoudt nauwe contacten met de “Open Society Foundation” van George Soros.

Meerdere alternatieve media berichtten al over het verband tussen het door de NDR georganiseerde “Netwerk Recherche” en de medialobbyisten van de Soros-stichtingen. Met het oog op de nieuwste onthullingen moet men zich nu afvragen hoe diep de verstrengelingen tussen de publiekrechtelijke omroepen en de Soros-stichtingen eigenlijk gaan.

Sponsoren van Elisabeth Wehling´s “Berkeley Framing Institute” – snel verwijderd
Op 19-02-2019 publiceerde AfD-referent Michael Klonovsky op zijn blog “Acta diurna” (naar beneden scrollen) een screenshot van de sponsoren van Elisabeth Wehling´s “Berkeley Framing Institute”, inmiddels op de officiële website verwijderd. Volgens het screenshot behoren de “Open Society Stichtingen” tot de sponsoren van Elisabeth Wehling, die naar eigen zeggen door George Soros met $ 32 miljard werden uitgerust voor linkse projecten.

Afbeelding

Soros-contacten van Wehling via haar vader George Lakoff
Zoals de “Deutschland Kurier” vandaag bericht, vonden de Soros-contacten van mevrouw Wehling hun oorsprong bij haar vader aan de linkse Amerikaanse universiteit Berkeley in Californië, George Lakoff. Lakof fis medewerker van de linkse denktank “Fenton Communications”, die volgens “SourceWatch” werkt voor alle belangrijke linkse NGO´s die gelieerd zijn aan Soros: “Open Society”, “People for the American Way”, “MoveOn”, “Sierra Club”, “Amnesty International” enz.

Samen met Wehling schreef Lakoff in 2012 “The Little Blue Book: The Essential Guide to Thinking and Talking Democratic”, een raadgever voor de Democratische Partij in Amerika. De uitgever was de linkse stichting “Free Press”, die o.a. wordt gefinancierd door de Open Society Foundation en de Ford Foundation. George Soros zei hierover in de tekst op de flap van het boek: “IK heb heel veel van Lakoff geleerd, en dat zou u ook moeten doen.”

Elisabeth Wehling uitgenodigd spreekster bij Open Society in Brussel
Volgens de Oostenrijkse blogster Alexandra Bader was Elisabeth Wehling in 2015 een uitgenodigd spreekster bij Open Society in Brussel: Op 23-02-2015 over het thema “The Moral Motives of Left- and Right-Wing Populism”, op 24-02 over het thema “Bringing Cognitive Science to Politics”, en bij de “Bijeenkomst van de sociaaldemocratische academici en kunstenaars” op 17-09-2015 over het thema “Framing, regionale verkiezingscampagne, en de vluchtelingencrisis”.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/27 ... s-product/
UPDATE 27-2-2019: Zie ook HIER.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Jussie Smollett | George Soros | Alexandria Ocasio-Cortez
Mr Reagan - Gepubliceerd op 9 apr. 2019 [53m45s]

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Twee gekken op een podium

Geplaatst op 22 april 2019

Afbeelding

Hoe betrouwbaar is onze democratie? Zo betrouwbaar als de stemcomputer of het stemmen met potlood in het algemeen is. Niet volledig dus. Met gewoon potlood stemmen kan een hoge graad van onbetrouwbaarheid in zich hebben vanwege het tellen van de stemmen. Wie telt de stemmen? Hoe betrouwbaar zijn de leden van het stembureau? De integriteit hangt helemaal van de personen in kwestie zelf af.

Zoals iemand ooit stelde, was het simpel om formulieren met een stem op een ongewenste partij te laten verdwijnen en zelfs te verwisselen met formulieren die al waren ingevuld met de door de persoon gewenste partij. Is dit te doen? Moeilijk, maar niet onmogelijk. Dit weet ik uit ervaring, ik heb zelf wel eens meegeteld op een stembureau en weet hoe chaotisch het kan zijn door de druk om snel met cijfers te komen. In chaos is niet meer alles goed te overzien. Dus ja het kan, en zeker, als er meerdere personen aan wensen mee te werken.

Zijn er vandaag genoeg personen te vinden voor deze vorm van democratieverkrachting? Ik vrees van wel. Ik vrees het ergste, zeker als ik de zogenaamde linkse partijen zie, en helemaal als ik kijk naar hun deels volledig ontspoorde en nietsontziende aanhang met een mentaliteit dat hun doel alle middelen heiligt. Met de stemcomputer is helemaal en nog makkelijker te frauderen. Met de juiste software is het makkelijk om verkiezingen naar de hand van de gewenste kandidaat of partij te zetten. Zeker als je ook nog eens weet, zoals van Soros wordt beweerd, dat een verkeerde persoon, hij dus, direct of anders indirect, de baas is van het bedrijf dat stemcomputers levert.

Van mensen als deze man is alles te verwachten, deze man kent geen scrupules, geen fatsoen, heeft niets op met democratie, en is er vanwege een soort zelfbevrediging op uit de wereld naar zijn pijpen te laten dansen, via de vele politici die hij vermeend al op zijn loonlijst zou hebben staan, een derde van het Europarlement, zo gonst het op internet op burger-journalistieke pagina’s. Geen wonder dat dit soort pagina’s als nep-nieuws worden betiteld door politici, van wie het de vraag is ‘of en hoe integer zij zijn’.

Het netwerk en de vele tentakels van deze omstreden multimiljardair kan bijna worden gezien als een sterk vergrote versie van de Scientology Church en werkt op vergelijke wijze. Wereldwijd heeft deze absoluut bedenkelijke man, die niet schroomde om landen bijna aan de bedelstaf te brengen met zijn gespeculeer, direct en zeker indirect de hand in de goed georganiseerde en geplande invasie die wereldwijd plaatsvindt vanuit de islamhoek.

Als manipulerende eigenaar van jong, hip en progressief ogende bedrijven die wereldwijd vestigingen hebben en die veelal met politiek, media en informatie in het algemeen te maken hebben, is het dus te zot voor woorden om stemcomputers van deze naar wereldoverheersing zoekende machtswellusteling te gebruiken en domweg te stellen dat er niet met deze computers gefraudeerd kan worden.

Dat er gefraudeerd kan worden, is af te leiden aan de hand van uitkomsten van Europese landelijke verkiezingen, na de door Soros verloren verkiezing van Hillary Clinton in Amerika. Uit de voor Soros en aanhang catastrofaal verlopen verkiezingen in de VS heeft de man lessen getrokken, die tijdens Europese landelijke verkiezingen in praktijk lijken te zijn gebracht. Niet voor niets kwam deze ‘godfather van corruptie’ hoogstpersoonlijk naar Europa om zich te vergewissen dat het dilemma-Trump zich niet in Europa ging herhalen.

En dat gebeurde dus ook niet. In tegenstelling tot alle prognoses vond er enkel een teruggang in zetels plaats en werd het de overwinning van deze man, doordat de gevestigde politieke partijen in staat bleven om de macht in handen te houden. Zelfs een zottin als Merkel kon aanblijven, en een gek als Macron werd tot president gekozen, of werd hij niet eerder door Soros en zijn lakeien uit Brussel tot president gemaakt? Stemmen met potlood of met de computer, beide manieren zijn niet waterdicht en absoluut te manipuleren en mee te frauderen.

Wat valt er dat geval te verwachten van de aankomende Europese verkiezingen als deze niet onder strikt toezicht van een derde partij staan. De vraag is alleen, welke partij? Rusland? China? In ieder geval niet de VN, een organisatie die zich met allerlei vreemde benoemingen totaal ongeloofwaardig heeft gemaakt. Hoe modderen we dan verder? We zijn in een situatie beland dat, hoe de uitslag ook gaat worden, deze gewantrouwd zal worden. Ondertussen gaat de invasie gewoon door. Een getikte miljardair staat op het wereldpodium en ‘speelt viool’ en een andere gek zingt er het lied ‘Kill the Boer’ bij.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/22 ... en-podium/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Nigel Farage eist onderzoek naar Soros-verkiezingsgeld

Geplaatst op 22 mei 2019

Afbeelding
Nigel Farage en George Soros.

“Het begin van een compleet nieuw tijdperk van politiek”

Nigel Farage heeft met zijn Brexit Party misschien wel de meest succesvolle politieke partij-oprichting aller tijden laten zien: in alle peilingen staat de een maand oude partij bovenaan bij de EU-verkiezingen morgen in Groot-Brittannië, in peiling over de Britse parlementsverkiezingen staat ze net onder de Labour Party. Nu eist Farage opheldering over de beïnvloeding door George Soros op de EU-verkiezingen.


De Brexit-campagne van Farage wordt er steeds opnieuw van beschuldigd ondersteund te zijn geworden door buitenlandse donoren, hoewel een onafhankelijk onderzoek van de regering in de zaak Cambridge Analytica geen bewijzen voor zo´n beïnvloeding heeft gevonden. Facebook heeft zich voor de rechter met succes tegen beschuldigingen verweerd het Brexit-referendum beïnvloed te hebben.

Daarentegen is het duidelijk dat de linkse grote donor en zijn Open Society Foundations massaal ten gunste van de EU in veel landen ingrijpen, zoals in Duitsland en Groot-Brittannië door groeperingen als “Hope not Hate” en “Best for Britain”. Maandag zei Nigel Farage tegen “Breitbart London” dat een nader onderzoek van de anti-Brexit-campagne “zeer veel Soros-geld” aan het licht zou brengen.

Soros had in januari bij het World Economic Forum in Davos een ontmoeting met anti-Brexit-leider Tony Blair om manieren te vinden het democratische volksreferendum uit het zadel te lichten. De ontmoeting werd uit de officiële protocollen verwijderd. Premier Theresa May stelde gisteren een tweede referendum voor om de Brexit toch nog tegen te houden. Farage en het Brexit-kamp beschuldigen de EU ervan in het geval van een negatief verkiezingsresultaat steeds maar weer opnieuw te laten stemmen tot het gewenste resultaat is behaald.

“Ze hebben alle beloftes gebroken”, zei Farage maandag tijdens een verkiezingsmanifestatie. “De grootste democratische daad in de Britse geschiedenis werd verraden. Maar donderdag zullen ze hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. Het wordt geen eenmalige protestverkiezing, maar het begin van een compleet nieuw tijdperk van politiek. Naar niets minder streef ik.”

In het Europees Parlement eiste Farage al in november 2017 een Soros-onderzoekscommissie en wees erop dat “Open Society” een lijst met 226 “betrouwbare bondgenoten in het Europees Parlement” had gepubliceerd, waaronder Martin Schulz en Alexander Graf Lambsdorff. Viktor Orbán heeft de EU-topkandidaat van links, Frans Timmermans, een “Soros-man” genoemd. Farage noemde Soros in het Europees Parlement in maart 2018 “de gevaarlijkste man ter wereld”.

De apologeten van Soros zetten graag iedere kritiek op de atheïst Soros als “antisemitisch” neer, hoewel de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu een van zijn grootste critici is. Netanyahu heeft de stichtingen van Soros er van beschuldigd “de veiligheid en toekomst van Israël te bedreigen”. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde George Soros er in juli 2017 van “de democratisch gelegitimeerde regering van Israël te ondermijnen” evenals “de joodse staat te belasteren en hem te beroven van het recht op zelfverdediging”.

In november 2018 had Soros een ontmoeting met de Oostenrijkse minister-president Sebastian Kurz, lid van de Israël-vijandige Soros-NGO “European Council on Foreign Relations”, om van mening te wisselen “over vragen betreffende Europa en buitenlandse politiek”, aldus Kurz. Volgens Max Otte schreef “een politieke waarnemer in januari dat hij gehoord zou hebben van een bron binnen de ÖVP dat de ÖVP de coalitie zou willen laten ontploffen en zich voorbereidt op nieuwe verkiezingen in de herfst.”

Bron: www.deutschland-kurier.org

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/22 ... zingsgeld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Stichting van Soros wil in het oosten van Duitsland actief worden wegens de AfD

Geplaatst op 25 juni 2019

Afbeelding

De door de Amerikaanse miljardair en speculant George Soros opgerichte en gefinancierde “Open Society Foundation” plant een permanente aanwezigheid in het oosten van Duitsland vanwege het groter worden van de AfD. Volgens de directrice van de stichting, Selmin Caliskan, zou ze naar mogelijkheden zoeken om spelers in het oosten van Duitsland te stimuleren en te ondersteunen die haar waarden delen – meldde het persbureau Reuters.

Vanwege de anti-Orbán-politiek werd de “Open Society Foundation” de grond in Boedapest een beetje te heet onder de voeten en sloot daarom haar kantoor. Ze koos Berlijn als nieuw hoofdkwartier in Europa. De oorspronkelijk uit Hongarije afkomstige miljardair Soros leidt behalve zijn zaken een wereld-reddende privémissie in naam van de door hem geprefereerde open samenleving en ondersteunt links-liberale organisaties die bij de staf van Soros als “progressie” bekendstaan. In Duitsland viel haar keuze op de Groenen, omdat die de “enige pro-Europese partij” in Duitsland zou zijn en zich bovendien zou kunnen verheugen in een toenemende populariteit, terwijl de AfD aan het dalen zou zijn – aldus het statement op het online platform “Project Syndicate”.

Behalve van andere projecten financiert Soros in Duitsland hoofdzakelijk projecten die pleiten voor gelijkberechtiging en antidiscriminatie. De “Open Society Foundation” van Soros legt het zwaartepunt ook op de begunstiging van journalistieke organisaties, zoals op het “International Consortium of Investigative Journalists”, dat zorgde voor de publicaties van de zogenaamde Panama-papers.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/25 ... ns-de-afd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

George Soros, door sommigen ook wel een financieel terrorist genoemd, die een heel groot aandeel heeft in het mondiale en Europese globalisatieplan, het ontdoen van de soevereiniteit van alle Europese landen en het laten ontstaan van een nieuw, minder intelligent, Europees ras door middel van de immigranteninvasie, heeft ook nauw samengewerkt met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken onder Obama.

De elektronische correspondentie tussen werknemers van de George Soros “Open Society Foundation” en het toenmalige hoofd van Eurasia, Victoria Nuland, heeft die nauwe samenwerking laten zien. Misschien zou Nederland, net zoals Hongarije, een verbod op Soros en zijn organisaties moeten leggen, die probeert de democratie te ondermijnen en daarbij de extreemlinkse Antifa-dwazen financieel ondersteunt.
https://deutsch.rt.com

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/27 ... oriale-eu/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

Miljardair George Soros, u weet wel, de man die zich in elk land bemoeit met het democratisch proces, die Antifa (in vele landen geclassificeerd als terroristische organisatie) en een behoorlijk aantal Europarlementariërs financiert, heeft een brief geschreven waarin alles haarfijn wordt uitgelegd.

Zoals eerder vermeld op Breitbart London, bevestigde Soros publiekelijk dat hij inderdaad alle Europese grenzen wil wegvagen na een beschuldiging vorige week door de premier van zijn geboorteland, Victor Orbán.

In navolging van de verklaring van minister-president Orbán stuurde Soros een e-mail naar Bloomberg Business, waarin hij beweerde dat zijn stichtingen, we weten gelukkig beter, daadwerkelijk helpen “de Europese waarden te handhaven”, terwijl de acties van Orbán om de Hongaarse grens te versterken en zo de enorme toestroom van migranten te belemmeren “die waarden ondermijnen”

De “Open Society Foundation” van Soros (OSF) biedt “hulp” aan pro-immigratie-activisten, de Bill en Hillary Clinton Foundation en andere globalistische organisaties. Orbán zegt heel terecht: ”Niemand heeft gestemd voor wat er aan de hand is in Europa, dus de kwaliteit van de Europese democratie staat ter discussie.”
www.worldunity.me

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/22 ... n-afnemen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: George Soros

Bericht door Pilgrim »

De asielinvasie die de VN en de EU in Europa hebben geïnitieerd en die ze betalen met uw belastinggeld, leidt vaak terug naar multimiljonair Soros, die wereldwijd probeert de democratie te vernietigen om uiteindelijk de NWO te laten regeren. Een wereld die bestuurd wordt door één wereldregering, de VN, en zo laat onderstaand artikel weten zijn ons koningshuis, prinses Mabel en ook de politiek erbij betrokken.

De invloed van Soros, door sommigen ook wel een financiële terrorist genoemd, is ook in Nederland aanwezig, zo blijkt uit onderzoek van de NRC. Soros geeft zo’n 7 miljoen per jaar aan Nederlandse organisaties die het globalisme promoten, de discussie rond Zwarte Piet negatief stimuleren en ook inzetten op maatschappelijke thema’s zoals het etnisch profileren bij de politie.

De Open Society Foundation van Soros zou, net als in Hongarije, ook hier in Nederland verboden moeten worden. In Hongarije is het zelfs strafbaar gesteld om Soros-gerelateerde bedrijven te helpen. Hongarije is wel het nieuwe voorbeeldland van Europa wat mij betreft.
https://indignatie.nl

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/04 ... fhysterie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: George Soros

Bericht door Ariel »

EXCLUSIVE – Polish MP: Soros ‘Wants to Rule the World’ as ‘Master of Puppets’

The left-liberal establishment is attacking Poland’s conservative government ahead of national elections on Sunday because its success “damages the Soros Plan”, according to Polish lawmaker Dominik Tarczyński.
In an exclusive interview with Breitbart News, the outspoken Polish parliamentarian said it was “obvious” that the international interest in his country’s elections is a result of “globalist” distaste for its conservative-populist Law and Justice Party (PiS) government and its pro-sovereignty, anti-mass migration agenda, which Prime Minister Mateusz Morawiecki has described as “far from neoliberalism, and equally far from socialism”.

“It’s the Soros Plan. He wants to be the master of puppets; he wants to rule the world. It might sound crazy, but it’s a fact, it’s true” Tarczyński insisted, referring to billionaire plutocrat George Soros, and Soros-endorsed efforts by the European Union to redistribute migrants throughout the continent via compulsory quotas — which Poland’s left-liberal opposition (Civic Platform, or PO, now Civic Coalition) signed up to in 2015 while it was still in government, only for PiS to sweep them out of office weeks later and refuse to implement them.

Soros’s supporters have long claimed he is merely a wealthy philanthropist and dismissed his detractors as conspiracy theorists, but the billionaire did confess in his 1987 book The Alchemy of Finance that he “always harboured an exaggerated view of my self-importance” and “fancied myself as some kind of god” from an early age.

“My sense of reality was strong enough to make me realize that these expectations were excessive and I kept them hidden as a guilty secret,” he said, revealing that this “was a source of considerable unhappiness through much of my adult life” — but, as he “made [his] way in the world” and acquired a vast fortune, “reality came close enough to my fantasy to allow me to admit my secret, at least to myself.”

“The money Soros is investing — let’s use the word ‘investing’ — in Europe, in Poland, it’s so huge… they want to rule us; they want to own us, and they know that if they will be defeated in Poland, and they will be, the whole plan will be damaged,” Tarczyński said of the left-establishment more broadly.

“It’s so sad, that leftists throughout the ages — not years, not decades, ages, because they were always present in some form — they were always, always, against identity, against the family, against values,” Tarczyński added, suggesting that they see people without national roots and no political aspirations beyond a desire to “eat, drink, and buy products” are easier to control.

The left-establishment’s desire for control, he suggested, stemmed from their perception of themselves as “elites; they think that they are better, more educated… it’s all about mentality.”

Fundamentally, the October 14th elections are about Poles asserting “our identity,” he concluded, comparing the modern left to the communists of old, who held sway in Poland under Soviet patronage for decades during the Cold War.

“The communists used to fight against the family, the church, and national identity,” the MP explained.

“We are now getting back our dignity as Christians, as Poles, as Europeans, and they don’t want us to take this dignity back; they don’t want us to win — but we have to fight for our Christian roots, for our Christian culture, for the principles of Roman law and Greek philosophers,” he added.

“This is what they hate. They hate values, they hate virtues, and we are fighting for values and virtues. They don’t like it. They like Muslims, they like cheap labour, and [migrants] who will vote for them — but it’s not going to happen; we’re going to save Europe, and I’m serious about it.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7958
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: George Soros

Bericht door sjun »

George Soros' non-profits may be using misleading, deceptive info. in tax filings


Verspreid het nieuws opdat het uiteindelijk ook in de Nederlandse media moet opduiken.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie