President Donald Trump

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Zwartmeer »

Trump is te minste een president die er in beukt als men Amerika iets flikt!!
President Trump says, “it is more important than ever before to come together as Americans. We cannot allow those seeking to sow confusion, discord, and rancor to be successful. It’s time we stop the outlandish partisan attacks, wild and false allegations, and far-fetched theories, which only serve to further the agendas of bad actors, like Russia, and do nothing to protect the principles of our institutions. We must unite as Americans to protect the integrity of our democracy and our elections.”
https://investigaterussia.org/media/201 ... aying-what
Wat zou Trump bedoelen met 'wild and false allegations, and far-fetched theories?' Heeft iemand een idee?

Lawrence: What Donald Trump Now Believes About Robert Mueller 'Witch Hunt'
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Zwartmeer »

Wat zei Trump eerder en wat zegt ie nu?
Trump has called the Russia probe a 'hoax,' a 'ruse,' a 'witchhunt,' and more. But that was before Mueller's damning indictment against 13 Russians accused of interfering in the 2016 election to help Trump. Philip Rucker & Robert Costa discuss.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door King George »

Zwartmeer schreef:Trump is te minste een president die er in beukt als men Amerika iets flikt!!
Prima zaak. Staat me stukken meer aan dan "Weg met ons!" Wie Amerika niet slaat, wordt niet teruggeslagen. Wat is het probleem daarmee?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

LONGREAD: Een onaangenaam mens in het Witte Huis

Geplaatst op 17 februari 2018

Afbeelding

“Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout”; een karakterbeschrijving uit Nicolaas Beets’ “Camera Obscura” over zijn imaginaire Amsterdamse neef Robertus Nurks. Een jongeman die van zijn hart bepaald geen moordkuil maakt, een scherp oog heeft voor andermans zwakheden en tekortkomingen, grossiert in venijnige en rake oordelen over zijn medemensen en zich daar niet voor schaamt. Ook niet wanneer een damesorkest in de uitspanning waar Hildebrand, samen met zijn Leidse vriend Boerhave en Nurks, aan een tafel zit, op een nogal onbeholpen manier de destijds populaire Franse romance “Fleuve du Tage” van Berloiz ten gehore brengt.

“Bah, wat is zij lelijk als zij zingt”, zegt Nurks dan voor vrijwel iedereen duidelijk hoorbaar over de roodharige en sproeterige zangeres, die daarbij een oude en aftandse harp bespeelt. Maar wanneer na afloop van het lied een der vrouwen onder het publiek met een schoteltje gaat mansen legt diezelfde Nurks wel het voor die tijd vorstelijke bedrag van vijf gulden op het schoteltje. Hoewel Nurks dan weer een van zijn beruchte opmerkingen plaatst in de richting van de mansende vrouw: “Hoeveel octaven kan jij wel zingen?”, beschaamt hij Hildebrand, die slechts het standaardbedrag van een dubbeltje heeft gegeven. “Altijd hier in dit land een opeenvolging van slechte muziek”, merkt hij vervolgens op. “Och, ik vind het nogal vrolijk”, zegt Hildebrand dan bemiddelend. “Ja maar”, antwoordt Nurks dan, Hildebrand strak in de ogen kijkend en daarna een lange teug limonade nemend, “Ja maar, ik geloof, om je de waarheid te zeggen, niet dat jij erg muzikaal bent.”

Nu zal men zich wellicht afvragen wat dit juweeltje van de Nederlandse literatuur uit de vroege XIXe eeuw met de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten te maken moet hebben. Toen schrijver dezes tijdens de zomer van 2016 enige debatten tussen Trump en zijn Republikeinse mededingers en Democratische tegenstanders volgde, schoot hem de vergelijking tussen hem en dit literaire karakter uit Beets’ “Camera Obscura” te binnen.

Trump is geen aangenaam mens. In ieder geval niet voor diegenen die hij als zijn tegenstrevers beschouwt, of waarvan hij zelfs maar vermoedt dat zij zich in de loop der tijd tot zijn tegenstrevers zouden kunnen ontwikkelen. Hij heeft een feilloos oog voor de tekortkomingen en zwakheden van anderen, zowel uiterlijk als innerlijk, en weet deze genadeloos in zijn voordeel te etaleren en uit te melken. Daar heeft hij het kippenhok van de Amerikaanse politiek en de media nu reeds bijna twee jaar lang opgewonden en verontwaardigd mee aan het kakelen gekregen. Maar met deze originele campagnestrategie en zijn authenticiteit, waarmee hij niets anders pretendeert dan zichzelf te zijn en te blijven, heeft hij wel de Amerikaanse presidentverkiezingen weten te winnen. En dat ook nog eens totaal onverwacht, hetgeen de gevestigde Amerikaanse en wereldwijde orde van politiek en media een schok heeft bezorgd die zij zelfs nu, na meer dan een jaar, nog steeds niet te boven zijn.

Met zijn nurkse authenticiteit heeft hij een groot deel van een voorheen apolitiek gemaakt kiezerspubliek, wat voordien al lange tijd fatalistisch en lamgeslagen berustte in een beleid vanuit Washington dat altijd en hoe dan ook in hun nadeel uitpakte, nieuwe hoop weten te geven. Een Robertus Nurks in de Amerikaanse politiek; een botte hork uit New York die precies zei waar het op stond. Maar die daarnaast ook een duidelijk plan had om de in het slop geraakte Amerikaanse industrie nieuw leven in te blazen. En paal en perk wilde stellen aan een irrationeel immigratiebeleid en de misstanden en gevaren die daaruit voortkomen. Iemand die weliswaar niet behoort tot de anonieme heffe des volks, maar die daarnaast ook beslist geen deel uitmaakt, of ooit deel uit wenste te maken, van de landelijke culturele en politieke elite. Totaal wars van pretenties, conventies en semi-intellectuele pedanterie. En daarom in vrijwel alles het tegendeel van zijn tegenstanders. Met een ego als een mammoettanker, de diplomatie van een Tiger tank en een ongekunstelde attitude. Een publiek imago, betreffende zijn persoon, dat gewoon op waarheid berust. En wat hij ook zorgvuldig in stand wenst te houden, omdat hij zich er terdege van bewust is dat hij daarmee de verkiezingen heeft weten te winnen.

Maar die dus daarnaast ook een duidelijk plan en een vastomlijnd program heeft, geformuleerd in zijn verkiezingsbeloften, die hij nu punt voor punt en stuk voor stuk uitvoert en in de praktijk brengt. En dat op een buitengewoon vasthoudende en rigoureuze wijze, waarbij hij als een bulldozer alles en iedereen aan de kant schuift die hem daarin in de weg zitten. Zijn tegenstanders blijven hopen op het ogenblik waarop hij zogenaamd door de mand zal vallen, of zijn hand zal overspelen. Deze valse en ijdele hoop kwam nog het meest aan het licht toen hij zich begaf in een gezelschap dat volgens deze tegenstanders voor hem het hol van de leeuw zou zijn; de conferentie van Davos. Wat men toen echter over het hoofd zag, is dat Trump een door de wol geverfde zakenman en grote ondernemer is. En daarom uitstekend kon accorderen met de aldaar ook aanwezige topmannen van multinationale bedrijven, simpelweg omdat hij een van hen is, hun taal spreekt en ook precies weet hoe hij hen kan motiveren en voor zijn karretje kan spannen. Wat in de ogen van zijn tegenstanders een afgang moest betekenen, werd daarom in plaats daarvan juist een triomf.

Een onaangenaam mens. Maar daarnaast ook een sluwe en uitgeslapen oude vos van een zakenman, die achter de façade van zijn publieke imago zijn troefkaarten verborgen houdt. En die weet dat de taal van het geld, de taal die hij als weinigen kent en buitengewoon goed beheerst, het pleit uiteindelijk altijd zal winnen. Want: “Erst kommt das Fressen, und dann die Moral.” Morele principes komen niet tot uiting op een loonstrookje. En van moraal kunnen de hypotheek, de zorgverzekeringspremie, de opleiding van de kinderen en de wekelijkse boodschappen niet worden betaald. En wanneer een politieke, culturele en maatschappelijke elite de rekening voor hun principes en moraal bij het volk neerlegt, zal er op een goed moment een Trump ten tonele verschijnen die deze werkwijze, namens ditzelfde volk, zal afstraffen. Als dit basale en logische historische gegeven een voor de wereldwijde gevestigde politiek en media enorme schok teweegbrengt, dan is dit eens te meer een indicatie van het feit hoezeer deze gevestigde machten zijn vervreemd van het volk wat zij in politiek en media worden geacht te vertegenwoordigen.

Het valt te verwachten dat het vertrek van dit onaangename mens in het Witte Huis nog tot 2020, of mogelijk zelfs tot 2024, op zich zal laten wachten. En dat ondanks alle zo langzamerhand sleets geworden aantijgingen en verdachtmakingen waaraan de meeste media zich nu al meer dan een jaar lang te buiten gaan. Het ontbreekt het onderzoekteam van Robert Mueller nog steeds aan doorslaggevend bewijs voor een samenzwering tussen het Kremlin en het campagneteam van Trump om de verkiezingen te manipuleren, want dat was de aanklacht. En het ziet er niet naar uit dat zo’n bewijs na negen maanden onderzoek ook geleverd zal kunnen worden. Want gezien de opgeklopte mediahysterie rondom deze kwestie zou een dergelijk bewijs, als het er zou zijn, allang in de richting van de media zijn gelekt. Dat is niet gebeurd, dus het is er hoogstwaarschijnlijk ook niet. Wat daarentegen wel aan het licht is gekomen, zijn hoogst twijfelachtige connecties tussen de Democraten, het campagneteam van Hillary Clinton en de hogere echelons van de FBI en de federale justitie. Dit neemt niet weg dat het uiterst gepolariseerde Amerikaanse politieke klimaat de media er als het ware toe dwingt om schier eindeloos te blijven hameren op steeds maar hetzelfde aambeeld van deze zogenaamde ”Russian collusion”, alsmede de veronderstelde obstructie van de rechtsgang, en Trump’s vermeende racistische, seksistische, narcistische, dementerende, megalomane, etc. geestesgesteldheid. Want dat genereert nu eenmaal advertentie-inkomsten en click-bait.

Er is wel het een en ander op deze Nurks in het Witte Huis aan te merken. Want niemand is volmaakt en Trump dus ook niet. Wie kaatst, zoals hij dit op Twitter, maar ook vaak genoeg in de reguliere media doet, moet in deze ook de bal van de media en van zijn tegenstanders verwachten. Het ziet er ook naar uit dat Trump het vuur van al deze ophef maar al te graag aanwakkert en brandende houdt. En wel met een tweezijdig motief. Ten eerste omdat hij zich ervan bewust is dat negatieve publiciteit ook publiciteit is, waarbij hij er vanuit gaat dat het kijkers- en lezerspubliek hierover op den duur wel een zelfstandig oordeel over zal vormen. En zich daarna steeds meer van dit eenzijdige en overduidelijk ideologisch gemotiveerde gehamer zal afkeren. Want het heeft het allemaal al honderden keren gezien en gehoord. En het is daarom nauwelijks nieuws meer. Ten tweede omdat deze ophef rondom zijn persoon en zijn publieke uitlatingen de aandacht afleidt van het verwezenlijken en het doorvoeren van zijn beleid en agenda, waarvan de punten vaak als een volslagen verrassing bij de media landen. En zij er daarom meestal maar weinig lastige vragen over kunnen stellen. Ook daarin betoont Trump zich als de uitgeslapen sluwe oude vos en media-manipulator bij uitstek die hij is. Want hiermee maakt hij de tegen hem gekeerde media in feite monddood waar het de werkelijk belangrijke onderwerpen aangaat.

Deze er wel degelijk toe doende onderwerpen maken, stuk voor stuk en punt voor punt, deel uit van zijn reeds in zijn campagne gedane beloften, die onderdeel zijn van de agenda die hij wenst door te voeren. En het blijkt dat vooral zijn economische politiek, een terrein waarop hij als zakenman bij uitstek deskundig is, vrijwel direct en meer en meer haar vruchten afwerpt. De Amerikaanse economie draait als een lier. Trump’s omvangrijke pakket van verlichting van de fiscale druk en deregulering heeft nu reeds tot meer positieve economische resultaten geleid dan acht jaar Democratisch beleid onder Obama en zijn stimulus plannen hebben kunnen doen. Bedrijven die de afgelopen twintig jaar de wijk namen naar lage lonen landen als Mexico, Brazilië en China vestigen zich nu weer in de Verenigde Staten. De werkloosheid, die in bepaalde gebieden en steden al als een onvermijdelijk gegeven was aanvaard, daalt meer en meer. En daarmee dus ook alle hiermee verbonden problemen van sociale marginalisering, structurele armoede en afhankelijkheid van schrale sociale voorzieningen, uitzichtloosheid, criminaliteit en doelloosheid. Hier is een zich doorzettende kerende tendens in gekomen, die ook haar positieve weerslag heeft op de positie van zwarte Amerikanen en Latino’s.

Het mag als een zegen worden gezien dat Trump de Verenigde Staten en de rest van de wereld behoed heeft voor vier, of misschien zelfs wel acht, jaar zelfvoldane pedanterie van Hillary Clinton en een hiermee gepaard gaande handhaving van een wurgende politiek correcte status quo op vrijwel ieder gebied op zowel nationaal als internationaal niveau. Wie zich uitput in het schrijven van driehonderdenvijftig pagina’s over hoe men de verkiezingen toch heeft kunnen verliezen, maar die de schuld hiervoor uitsluitend bij anderen legt, blinkt nu niet bepaald uit in deemoed en relativeringsvermogen. En dit zegt veel over de geestesgesteldheid van Hillary Clinton en de manier waarop zij het land zou hebben bestuurd. In die zin is het Amerikaanse volk, maar zeker ook de rest van de wereld, voor een ramp behoed. Want ook voor Europa mag het een zegen heten dat deze vrouw niet in het Witte Huis is beland. Haar diepe persoonlijke rancune in de richting van Poetin en haar obsessieve, welhaast psychotische vijandigheid jegens Rusland als geheel zou ons continent niet veiliger hebben gemaakt.

Donald Trump mag dan een Robertus Nurks zijn, maar hij heeft onder al deze nurksheid wel empathie voor diegenen die het in het leven niet zo heeft mee gezeten als hij. Daarom tracht hij, met zijn beleid, hun positie ook te verbeteren. Net zoals Robertus Nurks, met een snerend commentaar, het vorstelijke bedrag van vijf toen nog zilveren guldens op het mans-schoteltje van het damesorkestje in de Haarlemmerhout legde. Terwijl Hillary Clinton, die in het literaire vocabulaire van Beets “barones Gifgal” kan worden gedoopt, waarschijnlijk in het geniep naar de eigenaar van de uitspanning zou zijn gegaan om hem ertoe te bewegen deze arme vrouwen te weren en hen daarmee brodeloos te maken. Om vervolgens bij terugkeer op haar zitplaats minzaam glimlachend een rooie stuiver te doneren. Trump heeft deze boosaardige persoon de weg naar de macht en de verwezenlijking van haar tientallen jarenlange ambitie afgesneden. En dat zal zij hem nooit vergeven; zolang als zij leeft niet. Maar het is een zegen voor de mensheid dat deze vileine heks haar brandende begeerte niet heeft kunnen vervullen.

De grootste verdienste van Trump is dat hij de mensen die er zogenaamd niet meer toe deden opnieuw en actief bij de Amerikaanse samenleving heeft weten te betrekken. Dat zijn de mensen die genegeerd, veracht, en niet zelden gehaat werden door de Amerikaanse politieke, culturele en maatschappelijke elite. De “Hillbillies”, de “Rednecks”, de “Okies”, die zij in hun zogenaamd progressieve, vooruitstrevende en liberale stedelijke enclaves beschouwden als Hollywood-karikaturen uit stigmatiserende televisiekomedies als “The Beverly Hillbillies”, of als beangstigende gedegenereerden uit rolprenten als “Deliverance” en “Tobacco Road”. Het zijn die zelfde mensen, die in de dertiger jaren van de vorige eeuw, door een combinatie van misoogst, crisis en droogte, van hun land en hun thuis werden verdreven. En die zich in een rampzalige hongertocht massaal Westwaarts en Noordwaarts begaven. In wrakke, oude auto’s waarop zij hun schamele bezittingen hadden geladen. Wanhopigen en “deplorables”, op zoek naar leniging van hun nood. Maar die overal waar zij kwamen slechts werden geconfronteerd met verachting, vijandigheid en haat; niet in het minst in het in hun ogen schatrijke Californië. Zoals beschreven in het aangrijpende epos van John Steinbeck’s “The Grapes of Wrath”, en zestig jaar later nog eens bezongen door Bruce Springsteen in diens “The Ghost of Tom Joad”.

The highway is alive tonight.
But it’s kiddin’ no one about where it goes.
I’m sitting here in the campfire light.
Waiting for the ghost of Tom Joad.


Een liberale en progressieve beroemdheid als Bruce Springsteen koestert een haat jegens Trump als weinig anderen. Want hij had het nooit kunnen bevroeden, in zijn stoutste dromen nog niet, dat de geest van Tom Joad, de geest van het destijds vertrapte en nu nog steeds verachte Amerikaanse volk van het Midden Westen, niet aan zijn kampvuur, maar aan dat van de Nurks Donald Trump zou gaan aanzitten. Want deze verachtelijken, deze “deplorables”, hebben zich niet langer laten verleiden door het valse licht van opgeklopte morele sentimenten uit Hollywood. Noch door de al eveneens valse droombeelden van een Obama en diens aanhang uit Washington, die hen als een Hildebrand met een dubbeltje heeft afgescheept. In plaats daarvan hebben zij gekozen voor de Nurks Donald Trump. Een onaangenaam mens in het Witte Huis. Maar wel eentje die zijn beloften waarmaakt, die ongegeneerd en onbevreesd aan hun kant staat, ondanks al zijn snerende commentaren en zijn stekelige karakter. En die nog lang niet klaar is met zijn afrekening.

Fleuve du Tage, de stroom van de Taag. Een weemoedig Frans liedje en een Europese tophit uit de dertiger jaren van de XIXe eeuw van de hand van Hector Berloiz. Een sentiment van wat had kunnen zijn; de Franse heerschappij over het Iberische schiereiland en de stroom van de Taag. Maar wat teniet werd gedaan, omdat de tomeloze ambities van Napoleon werden gefnuikt. Zoals een rivier onverbiddelijk verder stroomt. En het menselijke streven van heersers en koningen meevoert op de stroom van de tijd. Wellicht zullen ook Macron, die dit liedje wel zal kennen, en Merkel nog eens een dergelijke verzuchting slaken over wat had kunnen zijn; het streven van tirannen, wat nog bijtijds is gefnuikt, afgesneden en teniet is gedaan. Omdat niet de Taag, maar ditmaal de Potomac, een kant op stroomt die hen zal meevoeren. En machteloos zal maken. En de Nurks Trump, het onaangename mens in het Witte Huis, vijf zilveren guldens op het mansschoteltje legt. Omdat “deplorables” op onbeholpen wijze dit liedje ten gehore hebben gebracht. Fleuve du Tage.

Door: “Taljaard”

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/17 ... itte-huis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Amerikaans Congres neemt wet aan voor sancties tegen Hamas (+ video)

Geplaatst op 17 februari 2018

Afbeelding

Het Amerikaanse Congres heeft afgelopen woensdag een preventieve wet tegen Hamas en haar gebruik van menselijke schilden aangenomen. De wet veroordeelt Hamas voor het feit dat zij burgers, waaronder kinderen, als menselijke schilden misbruikt en maakt het mogelijk om sancties uit te voeren tegen diegenen die menselijke schilden gebruiken.

De wet benadrukt eveneens dat het gebruik van burgers als menselijke schilden een schending is van het mensenrecht en de internationale wetgeving. Daarbij werd benadrukt dat het Israëlische leger zich ervoor zou inspannen om menselijke slachtoffers te vermijden. Hamas zou haar burgers er routinematig van afhouden gevolg te geven aan de Israëlische waarschuwingen en hen er vaak toe dwingen om als menselijke schilden op de daken van huizen te gaan staan.

Volgens berichten in de media omvatten de sancties tegen diegenen die menselijke schilden inzetten het inreisverbod in de VS en het vasthouden van eigendom dat alle transacties binnen de VS zou verbieden. Deze sancties zouden gelden voor alle personen die als verantwoordelijk worden beschouwd voor het gebruik van menselijke schilden, hiertoe opdracht zouden geven of zouden controleren.

“Hamas gebruikt al heel lang civiele woongebieden om bescherming te zoeken en valt Israël vanuit deze gebieden aan”, zei de afgevaardigde John Wilson, een van de initiatiefnemers van de wet.

“De wereld moet de dreiging van de Hamas-terroristen onder ogen zien, die wreedheden tegen burgers blijven begaan en hen als menselijke schilden gebruikt. Ik ben het congres er dankbaar voor dat het ons vandaag helpt tegen deze moorddadige terroristengroepering en ik ben vol hoop dat deze wet snel zal worden aangenomen in de Senaat.”

De wet moet nu nog goedgekeurd worden door de Senaat.

Video:Bron: www.israelheute.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/17 ... mas-video/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Zwartmeer »

King George schreef:
Zwartmeer schreef:Trump is te minste een president die er in beukt als men Amerika iets flikt!!
Prima zaak. Staat me stukken meer aan dan "Weg met ons!" Wie Amerika niet slaat, wordt niet teruggeslagen. Wat is het probleem daarmee?
Wat ik schreef was sarcastische bedoeld. De man deed in werkelijkheid helemaal niks.
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door King George »

Pilgrim schreef:
Amerikaans Congres neemt wet aan voor sancties tegen Hamas (+ video)
Spoiler! :
Geplaatst op 17 februari 2018

Afbeelding

Het Amerikaanse Congres heeft afgelopen woensdag een preventieve wet tegen Hamas en haar gebruik van menselijke schilden aangenomen. De wet veroordeelt Hamas voor het feit dat zij burgers, waaronder kinderen, als menselijke schilden misbruikt en maakt het mogelijk om sancties uit te voeren tegen diegenen die menselijke schilden gebruiken.

De wet benadrukt eveneens dat het gebruik van burgers als menselijke schilden een schending is van het mensenrecht en de internationale wetgeving. Daarbij werd benadrukt dat het Israëlische leger zich ervoor zou inspannen om menselijke slachtoffers te vermijden. Hamas zou haar burgers er routinematig van afhouden gevolg te geven aan de Israëlische waarschuwingen en hen er vaak toe dwingen om als menselijke schilden op de daken van huizen te gaan staan.

Volgens berichten in de media omvatten de sancties tegen diegenen die menselijke schilden inzetten het inreisverbod in de VS en het vasthouden van eigendom dat alle transacties binnen de VS zou verbieden. Deze sancties zouden gelden voor alle personen die als verantwoordelijk worden beschouwd voor het gebruik van menselijke schilden, hiertoe opdracht zouden geven of zouden controleren.

“Hamas gebruikt al heel lang civiele woongebieden om bescherming te zoeken en valt Israël vanuit deze gebieden aan”, zei de afgevaardigde John Wilson, een van de initiatiefnemers van de wet.

“De wereld moet de dreiging van de Hamas-terroristen onder ogen zien, die wreedheden tegen burgers blijven begaan en hen als menselijke schilden gebruikt. Ik ben het congres er dankbaar voor dat het ons vandaag helpt tegen deze moorddadige terroristengroepering en ik ben vol hoop dat deze wet snel zal worden aangenomen in de Senaat.”

De wet moet nu nog goedgekeurd worden door de Senaat.

Video:


Bron: www.israelheute.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/17 ... mas-video/
Wie zei er nou net nog dat Donald Trump niets verwezenlijkt?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'

Gepubliceerd: 18 februari 2018

Afbeelding

De Amerikaanse president Donald Trump ziet het Ruslandonderzoek van de FBI als reden voor het missen van signalen waardoor een schutter afgelopen woensdag 17 mensen doodde.

Trump twitterde in de nacht van zaterdag op zondag dat "het triest is dat de FBI zoveel signalen die de schutter op de school in Florida gaf heeft gemist". Dat gegeven koppelde de president aan het onderzoek naar de bemoeienissen van de Russen met onder meer de presidentsverkiezingen die Trump won in 2016.

"Het is onacceptabel. Ze besteden te veel tijd om te bewijzen dat er samenwerking was tussen de Russen en de Trump-campagne. Er was geen samenwerking. Ga terug naar de basis en maak ons trots", voegde Trump toe.

De FBI gaf deze week toe dat er fouten zijn gemaakt rondom de schutter in Florida, Nikolas Cruz. Twee tips werden verkeerd ingeschat, waardoor er niet voortijdig werd ingegrepen. Het team dat het Ruslandonderzoek verricht staat echter volledig los van FBI-agenten die dergelijke tips behandelen, in tegenstelling tot wat Trump beweert.

Doorbraak
Vrijdag was er een doorbraak in het Ruslandonderzoek, toen hoofdaanklager Robert Mueller formeel 13 Russen aanklaagde voor het willen beïnvloeden van het Amerikaanse democratische systeem en verkiezingen van 2016. Volgens de onderzoekers was er sprake van een ongeëvenaarde campagne om de verkiezingen te beïnvloeden.

Daarmee werden eerdere uitspraken van onder meer de FBI en de NSA bevestigd. Er werd wel toegevoegd dat deze campagne voor zover bekend geen invloed heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen.

Er was wel sprake van contact tussen de Russen en leden van de Trump-campagne, maar tot dusver stellen de onderzoekers dat die Russen zich voordeden als Amerikanen, waardoor de leden van de Trump-campagne niet zouden hebben geweten dat ze met Russen van doen hadden. Door de Russen in het leven geroepen Twitter-accounts werden wel meermaals door onder meer de zoon van Trump, Donald Trump Jr., geretweet.

Sinds de bekendmaking van de aanklacht laat Trump weinig gelegenheden onbenut om te benadrukken dat de Russische bemoeienis geen invloed heeft gehad, terwijl hij hiervoor steeds stelde dat het hele Ruslandonderzoek een 'hoax' en een heksenjacht was, bedacht door de Democratische partij om het verlies van de verkiezingen op af te schuiven.

Clinton
Trump haalde in een volgende tweet ook nog uit naar zijn Nationale Veiligheidsadviseur Herbert McMaster. Die zei eerder op zaterdag dat het bewijs "onbetwistbaar is" dat de Russen zich hebben bemoeid met de verkiezingen.

Volgens Trump "vergat McMaster daarmee te zeggen dat de resultaten van de verkiezingen in 2016 niet beïnvloed of veranderd waren door Rusland". Trump vervolgt: "De enige samenzwering was tussen Rusland en boef Hillary en de Democraten." De president sloot af met een verwijzing naar een dossier, het verhaal dat Clinton uranium zou hebben verkocht aan Rusland, haar toespraken, het e-mail-schandaal en John Podesta.

Door: NU.nl

https://www.nu.nl/donald-trump/5139356/ ... komen.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Zwartmeer »

Pilgrim schreef:
Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'
Je moet maar durven! Kan het schaamtelozer? Ook nu weer maakt Trump anderen voor zijn eigen falen verantwoordelijk. Bij de FBI werken mensen die in geweldsdelicten gespecialiseerd zijn, of in fraude onderzoeken, of georganiseerde misdaad, internetcriminaliteit, enz. Het lijkt me dat de mensen die nu het Ruslandonderzoek gedaan hebben zonder dat onderzoek bij iets vergelijkbaars waren ingezet en nooit zich met voorkoming van mass shootings zouden hebben beziggehouden. Het zijn allemaal specialismen die niet onderling inwisselbaar zijn. Een briljante FFI-computerdeskundige is waarschijnlijk waardeloos voor een arrestatieteam.
Volgens Trump "vergat McMaster daarmee te zeggen dat de resultaten van de verkiezingen in 2016 niet beïnvloed of veranderd waren door Rusland".
Waarom moet Trump zo liegen steeds?
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Zwartmeer schreef: Waarom moet Trump zo liegen steeds?
Omdat hij dat niet van een vreemde heeft. Dat heeft hij onder andere geërfd van wijlen zijn partijgenoot Reagan.
Pilgrim schreef:
Nog onder Reagan werd een plechtige belofte gedaan aan de Russische leider Gorbatsjov dat er geen uitbreiding zou zijn van de NAVO. Die belofte werd met voeten getreden zodra de voormalige Sovjet satellieten hun onafhankelijkheid kregen en daarmee prooien werden voor ongebreideld kapitalisme en westerse belangen. De CIA is buitengewoon vakkundig in het plegen van staatsgrepen, en ze pakken meestal verkeerd uit. Saddam Hoessein en Khadaffy werden succesvol geruimd, maar van Irak en Lybië is niet veel meer over. Mossadegh werd professioneel gevloerd, maar Perzië verzonk in treurnis. Gelukkig hebben die staatsgrepen wel een diepere bedoeling. De VS hebben een militaire presentie in meer dan honderd landen, niet zelden onder de aegis van de NAVO. In twaalf van de voormalige Sovjetstaten hebben de Amerikanen inmiddels een basis weten te bouwen. De Oekraïne zou de dertiende worden.
Tot nu is het liegen van Trump niets anders dan het doorgaan met jokken van een ondeugend brutaal eigenwijs kind en stelt in het geheel niets voor in vergelijking met de enorme politieke stank die zijn vorige collega's verspreid hebben, zoals onder andere de democraat Kennedy en republikein Eisenhower.

Koning, keizer, president, admiraal - stinken doen ze plichtsgetrouw allemaal.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

Hans v d Mortel sr schreef: Tot nu is het liegen van Trump niets anders dan het doorgaan met jokken van een ondeugend brutaal eigenwijs kind en stelt in het geheel niets voor in vergelijking met de enorme politieke stank die zijn vorige collega's verspreid hebben, zoals onder andere de democraat Kennedy en republikein Eisenhower.
Zeker weten Hans. En vergeet Obama niet . Die kon er ook wat van.

De lijst van "leugens" die Trump zogenaamd dagelijk verteld heeft, en die gepubliceerd is door de New York Times, is van zo'n infantiel niveau dat de tranen je in de ogen schieten, of je spontaan in lachen uit doen barsten.

Maar ja, de grootste leugen die Trump volgens de The New York Times verteld heeft, is dat veel kranten fakenews over hem verkondigen. En laat dat nou GEEN leugen zijn.

En een ieder persoon die constant weer begint over de leugens van Trump, heeft verder geen geestelijk munitie om Trump werkelijk af te schieten of hem af te rekenen op zijn daden. Die personen zijn net zo infantiel, zo niet infantieler dan de verongelijkte verslaggevers van The New York Times, CNN en andere media. Dat soort personen beperkt zich hier tot uitspraken zoals..."Trump staat elke dag op de golfbaan...Trump kijkt televisie in bed...Trump ging dagelijks vreemd..."Enz, enz...

Dat soort over Trump klagende personen zijn niet veel beter dan zeikerige jank kinderen die constant roepen ..."Meester.. Hij pest mij", of erger.... personen die er niet voor terug deinzen om anders denkende in een oorlog te verraden aan de vijand.

Ik heb totaal geen respect meer voor dat soort zeikers.

Sorry. Ik moest het weer even kwijt. :unhappy:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Teva Teff

Re: President Donald Trump

Bericht door Teva Teff »

Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'
Een duidelijke keiharde leugen. Dat kan ik gemakkelijk constateren.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

Teva Teff schreef:
Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'
Een duidelijke keiharde leugen. Dat kan ik gemakkelijk constateren.

Was jij één van de onderzoekers van dat Ruslandonderzoek Teva Teff ? :nietverstaan: Vertel.

Als jij geen onderdeel van dat Ruslandonderzoek ben/was, dan plaats ik je nu definitief in het mapje infantiele afzeikers van President Trump. Jij weet helaas niks.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Teva Teff

Re: President Donald Trump

Bericht door Teva Teff »

Ariel schreef:
Teva Teff schreef:
Trump: 'FBI te druk met Ruslandonderzoek om bloedbad Florida te voorkomen'
Een duidelijke keiharde leugen. Dat kan ik gemakkelijk constateren.

Was jij één van de onderzoekers van dat Ruslandonderzoek Teva Teff ? :nietverstaan: Vertel.

Als jij geen onderdeel van dat Ruslandonderzoek ben/was, dan plaats ik je nu definitief in het mapje infantiele afzeikers van President Trump. Jij weet helaas niks.
Leugenherkenning bij politieke leiders, sommigen hebben daar een talent voor, anderen niet.
Denk jij echt serieus dat het geen leugen is van jouw Amerikaanse held, superpresident Trump?
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door King George »

De FBI is toch nalatig geweest inzake het bloedbad in Florida? En de FBI is toch obsessief partijpolitiek aan het bedrijven middels het proberen kalt te stellen van de democratisch gekozen president Donald Trump. De FBI heeft zich niet met partijpolitiek bedrijven te bemoeien. Dat is hun taak niet.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door King George »

Ariel schreef:Zeker weten Hans. En vergeet Obama niet . Die kon er ook wat van.

De lijst van "leugens" die Trump zogenaamd dagelijk verteld heeft, en die gepubliceerd is door de New York Times, is van zo'n infantiel niveau dat de tranen je in de ogen schieten, of je spontaan in lachen uit doen barsten.

Maar ja, de grootste leugen die Trump volgens de The New York Times verteld heeft, is dat veel kranten fakenews over hem verkondigen. En laat dat nou GEEN leugen zijn.

En een ieder persoon die constant weer begint over de leugens van Trump, heeft verder geen geestelijk munitie om Trump werkelijk af te schieten of hem af te rekenen op zijn daden. Die personen zijn net zo infantiel, zo niet infantieler dan de verongelijkte verslaggevers van The New York Times, CNN en andere media. Dat soort personen beperkt zich hier tot uitspraken zoals..."Trump staat elke dag op de golfbaan...Trump kijkt televisie in bed...Trump ging dagelijks vreemd..."Enz, enz...

Dat soort over Trump klagende personen zijn niet veel beter dan zeikerige jank kinderen die constant roepen ..."Meester.. Hij pest mij", of erger.... personen die er niet voor terug deinzen om anders denkende in een oorlog te verraden aan de vijand.

Ik heb totaal geen respect meer voor dat soort zeikers.

Sorry. Ik moest het weer even kwijt. :unhappy:
:applause:
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: President Donald Trump

Bericht door mercator »

Alleen simpele geesten begrijpen niet dat die opmerking van Trump over een stuntelende FBI metaforisch bedoeld is.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

Teva Teff schreef: Leugenherkenning bij politieke leiders, sommigen hebben daar een talent voor, anderen niet.
LOL.. De arrogantie.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Hans v d Mortel sr »

mercator schreef:Alleen simpele geesten begrijpen niet dat die opmerking van Trump over een stuntelende FBI metaforisch bedoeld is.
Logisch! Nadenken! Hersens gebruiken! En vooral bij de les blijven. Moeilijk voor mensen die met het Trump-trauma opstaan en er mee naar bed gaan. Ronduit zielig, zelf vernederend en nietszeggend.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Teva Teff

Re: President Donald Trump

Bericht door Teva Teff »

mercator schreef:Alleen simpele geesten begrijpen niet dat die opmerking van Trump over een stuntelende FBI metaforisch bedoeld is.
Metaforisch?
Hoezo?
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: President Donald Trump

Bericht door mercator »

Hans v d Mortel sr schreef: Logisch! Nadenken! Hersens gebruiken!
Zo is het maar net [icon_lol.gif] . Een paar maanden geleden werd heel mijn auto leeg geroofd en ik deed daar aangifte van. Dan zou ik ook tegen de agenten van dienst kunnen zeggen niet moeilijk dat mijn spullen gepikt worden jullie hebben het veel te druk met snelheidsbekeuringen uitschrijven. In het algemeen klopt dat natuurlijk maar ik ben niet zo simpel om te geloven dat die 2 brave agentjes van dienst persoonlijk en direct verantwoordelijk zijn voor mijn verlies. Zo bedoelde Trump het natuurlijk ook maar zijn vijanden zijn zo simpel en verblind dat ze het metaforische van die opmerking niet doorhebben.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Teva Teff

Re: President Donald Trump

Bericht door Teva Teff »

Een aardige poging om een keiharde leugen van Trump wat zachter te maken. Dat wel.
Maar echt veel zachter is de leugen van de Amerikaanse president daarmee niet geworden.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

Teva Teff schreef:Een aardige poging om een keiharde leugen van Trump wat zachter te maken. Dat wel.
Maar echt veel zachter is de leugen van de Amerikaanse president daarmee niet geworden.
Hoi Teva, icon_thumbup.gif zet je even autonoom realistische motor aan. Je praat weer onzin.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: President Donald Trump

Bericht door mercator »

Ariel schreef: Hoi Teva, icon_thumbup.gif zet je even autonoom realistische motor aan. Je praat weer onzin.
Hij is driftig het woord metafoor aan het opzoeken.

Maar erger is dat het met die hele FBI nog slechter is gesteld dan Trump denkt. Kennelijk zijn die zo lamlendig of onbekwaam dat ze ondanks alle tips over die wapengek van niks wisten en zeker niks deden. Blijkbaar kan om het even wie op Facebook adverteren dat hij alvast wat wapens heeft ingeslagen om een massamoord te plegen en er gebeurt niks. Ik zou wel eens willen weten hoe het mij zou vergaan moest ik op FB posten dat ik van plan ben zou zijn om een varkenskop op de deur van de plaatselijke moskee te spijkeren.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Plaats reactie