President Donald Trump

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Amerikaanse verkiezingsstrijd: Trump presenteert agenda voor tweede ambtsperiode

Geplaatst op 15 augustus 2020

Afbeelding

De beslissende fase begint

Nauwelijks notitie van genomen door de mainstream media heeft de Amerikaanse president Donald Trump in zijn rede in Ohio zes centrale verkiezingsbeloftes gedaan, die hij in het geval van een tweede ambtsperiode in het Witte Huis wil vervullen. In het middelpunt van zijn agenda, die vooral gericht is op de Amerikaanse arbeiders, staan de bestrijding van de coronapandemie en de versterking van de Amerikaanse economie.

1. De overwinning op het coronavirus met behulp van inentingen en andere behandelingsmethodes


Trump benadrukte dat de regering er heel hard aan zou werken om de corona-epidemie in Amerika onder controle te brengen. Men zou het virus – dat door de president op grond van de waarschijnlijke herkomst van de ziekteverwekker “China-virus” wordt genoemd – op alle niveaus aanvallen en met deze agressieve strategie de “oorlog” sneller winnen dan algemeen wordt aangenomen. Men zou bezig zijn een serie succesvolle therapieën te ontwikkelen.

Trump noemde met name de geneesmiddelen Remdesivir en Dexamethason, evenals behandelingen met antistoffen, die bijzonder goed zouden werken.

De president wees er op dat het aantal sterfgevallen in verband met Covid-19 in de VS sinds april met 85% gedaald zou zijn. Bovendien zou men de binnenlandse productie van persoonlijke beschermende uitrusting zoals ademmaskers, beschermende kleding en handschoenen in de afgelopen weken “dramatisch opgevoerd” hebben. Tegelijkertijd was Trump optimistisch dat “duidelijk voor het eind van het jaar” een vaccin tegen het coronavirus ter beschikking zou staan.

2. Herstel van de economie na de corona-instorting

Trump maakte duidelijk dat de herleving van de economie na de dramatische conjunctuurinstorting als gevolg van de shutdown bij hem de hoogste prioriteit zou hebben. Het doel zou zijn om verloren arbeidsplaatsen opnieuw te creëren en de industriële productie minstens naar het niveau van voor de crisis te tillen.

“We zullen ons uit de nood, die deze vreselijke, onzichtbare vijand met zich heeft meegebracht, verheffen en welvarender en sterker zijn dan ooit tevoren. We hebben dingen gedaan waarvan we nooit wisten dat we ze kunnen doen.”

Trump voorspelde in zijn rede dat het aantal banen in de VS weldra weer duidelijk zou stijgen. Hij wees op de economische opbloei van de beide afgelopen maanden en voorspelde voor de VS “zeer, zeer succesvolle jaren”, voor zover dit perspectief niet door belastingverhogingen en nieuwe reguleringen verwoest zou worden – een duidelijke uithaal naar de politieke tegenstander, de Democraten. In hun gelederen is vooral de sterke linkervleugel voorstander van een hogere belasting van ondernemingen en “rijken” om gaten in de staatsbegroting te dichten. Trump´s programma´s van belastingverlaging werden door de Democratische Partij in het Congres merendeels afgewezen. Ook zou er in geval van een verkiezingsoverwinning van de Democraten rekening mee gehouden moeten worden dat de voorschriften op bijvoorbeeld het gebied van de milieubescherming weer aangescherpt zouden worden, wat de economie met extra kosten zou belasten.

3. Ontwikkeling van Amerika tot toonaangevend centrum voor geneeskunde en farmacie

Een andere verkiezingsbelofte van Trump betreft de toekomstige verzorging van de VS met geneesmiddelen en medische apparatuur.

Als een les uit de coronacrisis kondigde Trump aan de productie van deze vitale goederen naar de VS terug te willen halen. De Verenigde Staten zouden in staat moeten zijn om belangrijke apparatuur, voorraden en geneesmiddelen zelf te produceren. Men zou juist in tijden van nood niet op andere naties zoals China mogen vertrouwen, die op zekere dag de levering van zulke producten zouden kunnen weigeren.

“In de loop van de komende vier jaar zullen we onze farmaceutische en medische leverantieketens naar huis halen. We brengen ze naar huis, waar ze thuishoren. We zullen een einde maken aan de afhankelijkheid van China, net zoals we dat gedaan hebben met wasmachines en wasdrogers”, zei Trump.

Hij zou onlangs een presidentieel decreet ondertekend hebben, dat opdracht zou geven aan de regeringsautoriteiten om alle belangrijke medicamenten uitsluitend bij Amerikaanse producenten in te kopen. Bovendien zouden onnodige regulerende hindernissen voor de binnenlandse productie van geneesmiddelen uit de weg zijn geruimd om moderne productieprocessen te bevorderen en de prijzen voor de consumenten laag te houden, vulde Trump aan.

4. Het scheppen van nieuwe industriële arbeidsplaatsen in de VS

Behalve het segment van de medicijnproductie wil Trump het aantal arbeidsplaatsen in de Amerikaanse industrie uitbreiden. Zodoende herhaalde hij zijn belofte uit de verkiezingscampagne van 2016, stelde echter nieuwe, ambitieuzere doelen en somde de branches op die volgens hem bijzonder sterk zouden groeien. Er dienen vooral nieuwe banen te ontstaan in de elektronindustrie, de machinebouw, de logistiek, de lucht- en ruimtevaart en de automobielproductie, maar ook in de ijzer- en staalbranche.

“In de acht jaren van de vorige regering (bedoeld wordt de Obama-regering) heeft Amerika 10.000 fabrieken en bijna 200.000 industriële arbeidsplaatsen verloren. Denkt u daar aan. Daartegenover heeft mijn regering meer dan een half miljoen extra banen geschapen. In werkelijkheid waren het zelfs tot 701.000 arbeidsplaatsen, voordat de epidemie losbarstte.”

5. Naar overzee verplaatste banen naar Amerika terughalen

Trump maakte duidelijk dat hij er ook in de toekomst alles aan zou doen om naar het buitenland verplaatste arbeidsplaatsen naar de VS terug te halen. Om desbetreffende druk op Amerikaanse ondernemingen uit te oefenen, zou hij daarvoor elk middel gebruiken dat hem als president ter beschikking zou staan. Daartoe behoren vooral invoerrechten.

“Ik houd van doelmatig opgelegde invoerrechten, omdat zij oneerlijk handelende concurrenten ertoe brengen om datgene te doen wat jij wilt”, aldus Trump.

Bovendien noemde de president nog andere middelen die hij van plan is te gebruiken om het gestelde doel te bereiken, waaronder nieuwe handelsovereenkomsten, gebaseerd op eerlijkheid en wederkerigheid.

6. Bescherming van Amerikaanse arbeiders tegen ongerechtvaardigd verlies van arbeidsplaatsen

Trump´s laatste verkiezingsbelofte aan Amerika´s arbeiders luidt hen te beschermen tegen banenverlies ten gevolge van oneerlijke praktijken en slechte beslissingen. Als voorbeeld noemde Trump de Tennessee Valley Authority (TVA), een staatsonderneming, waarvan de bedrijfsleider een vet salaris van $ 8 miljoen per jaar verdiende, tegelijkertijd echter Amerikaanse geschoolde arbeiders door goedkopere buitenlandse krachten liet vervangen om kosten te besparen. Deze bedrijfsleider zou hij ontslagen hebben, aldus de president. Trump kondigde meer personele maatregelen bij de TVA aan, mochten de ontslagen Amerikaanse arbeiders niet weer in dienst genomen worden.

Of de verkiezingsbelofte van Trump ook een ontslagbescherming voor werknemers in vooral de private economie bevat, die op dit moment niet bestaat in de VS, liet de president in het midden.

Met de nu openbaar gemaakte agenda voor een mogelijke tweede ambtsperiode sluit Trump programmatisch naadloos aan zijn “America First”-doctrine aan, die al in 2016 de weg naar het Witte Huis voor hem geëffend heeft. De juistheid van deze tegen onbeperkte globalisering en internationale arbeidsdeling gerichte strategie werd door de corona-ervaringen bevestigd. Want in de crisis is aangetoond dat elk land in de eerste plaats zijn nationale belangen volgt en dat er weinig overblijft van de veel bezworen internationale solidariteit als het geldt om de existentiële behoeftes van de eigen bevolking te bevredigen. Ook de Duitse regering wil daarom productiecapaciteiten voor vitale geneesmiddelen en beschermende uitrusting opbouwen in Duitsland respectievelijk voorraden aanleggen om in geval van een onderbreking van globale leverantieketens, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een nieuwe wereldwijde pandemie, gewapend te zijn.

Maar het gaat Trump om meer dan alleen maar voorzorg in geval van nood. Hij wil de VS uit de afhankelijkheid van buitenlandse handelspartners bevrijden en de Amerikaanse economie vooral van die van China afkoppelen (“decoupling”). Want onder het communistische regime in Peking is het Rijk van het Midden van plan om tot de sterkte economische macht ter wereld op te klimmen en de liberale marktorde van het Westen door zijn model van een door de staat aangestuurd kapitalisme te verdringen. Maar ook de EU, met voorop het op export gerichte Duitsland, zal zich warm moeten aankleden, mocht het Trump lukken om in november weer in het Witte Huis te komen.

Want Trump heeft in Ohio nog een keer ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat hij ook in de toekomst invoerrechten en andere importsancties als wapen wil inzetten om de belangen van zijn land in de internationale handelsbetrekkingen door te drukken.

Stond in de eerste vier jaar van zijn regeringstijd het conflict met China op de voorgrond, in een mogelijke tweede ambtsperiode zou de focus van Trump zich wel eens sterker op de EU kunnen richten, die Washington beschuldigd van protectionisme op vooral agrarisch gebied.

Omdat Trump niet een derde keer kan worden gekozen, zou hij geen rekening hoeven houden met bepaalde kiezersgroepen in het eigen land, die door een handelsconflict met andere landen benadeeld zouden worden.

Een escalatie van het conflict met de VS zou de nu al aangeslagen Europese Unie voor een nieuwe belastingsproef plaatsen.

Alleen al om deze reden zullen de elites in Brussel en Berlijn uit alle macht proberen om een overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in november te verhinderen!

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/15 ... tsperiode/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

DUIDELIJK!...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump legde de basis voor vrede in het Midden-Oosten

Geplaatst op 19 augustus 2020

Afbeelding

Nog in januari lachten de mainstream media over Trump´s vredesplannen in het Midden-Oosten, wezen ze van de hand of verklaarden ze voor onmogelijk. Zo noemde “Der Spiegel” Trump´s inspanningen om het conflict tussen Israël en “Palestina” uit de weg te willen ruimen een “vuil vredesaanbod”.

Terwijl Trump het lukte om binnen enkele maanden een historische mijlpaal voor de pacificatie van het Midden-Oosten te bereiken. Zoals hij onlangs in een persconferentie bekendmaakte, verwacht Trump door deze pacificatie ook een verbetering van de situatie voor de christelijke minderheden in de regio´s. In zijn onderhandelingen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zou hij heftig de aandacht hebben gevestigd op de situatie van de christenen en een verbetering geëist hebben.

De VAE staan op de wereldvervolging index van de hulporganisatie “Open Doors” op de 47e plaats van de 50 landen die christenen het ergst discrimineren.

Eerste Golfstaat in diplomatie met Israël
Sinds zijn aankondiging in januari kon de president al grote vooruitgang boeken. Na 49 jaar worden nu voor het eerst volledige diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de VAE opgenomen. De VAE zijn de eerste Golfstaat die diplomatieke betrekkingen met Israël onderhoudt. Men zou ook wederzijds ambassades inrichten, maakte de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu bekend. Behalve de opname van diplomatieke betrekkingen verklaarde Israël zich er in het kader van het akkoord ook toe bereid om eerst af te zien van de geplande “annexatie” van de “Westelijke Jordaanoever”. Een volledige opheffing van de “annexatie”plannen schijnt voor Netanyahu echter geen sprake van te zijn.

Palestijnen reageren woedend
Door Trump´s diplomatie staat de machtsconstructie in het Midden-Oosten op het punt om nieuw geordend te worden. De Palestijnen reageerden volgens verwachting boos en trokken onmiddellijk na de bekendmaking van het diplomatieke bondgenootschap hun ambassadeur uit de VAE terug, zoals minister van Buitenlandse Zaken Riad Amalki bekendmaakte. Het Palestina-probleem geraakt steeds verder op de achtergrond, Hezbollah mist door de overeenkomst nu een wezenlijke bondgenoot in de strijd tegen Israël, de islamitische alliantie lijkt door Trump te zijn aangetast. Deze moet nu meer op Iran vertrouwen.

Wereldwijde hoop op oplossing van het Midden-Oosten-conflict
De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, daarentegen verwelkomde het historische vredesakkoord. Hij zou hierin een gelegenheid voor onderhandelingen tussen de regeringen van Israël en de Palestijnen zien, aan het einde waarvan een tweestatenoplossing zou kunnen staan.

Dit stelde ook de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, Anwar Gargasch, in het vooruitzicht. De opschorting van de “annexatie” van de “Westelijke Jordaanoever” zou een “nieuwe kans zijn om de vrede weer tot leven te wekken”, het akkoord zou uiteindelijk het Midden-Oosten-conflict kunnen oplossen.

Mainstream zwijgt
Hoewel er in de hele wereld hoop bestaat op de oplossing van het Midden-Oosten-conflict, oefenden de meeste mainstream media zich in een beteuterd stilzwijgen. Een narratief, waarin de Republikeinse Amerikaanse president als vredestichter werkt, schijnt voor westelijke elites, die hun partner op dit moment meer zien in de Amerikaanse Democraten, ondenkbaar.

Video: Trump kondigt vredesakkoord aan tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)Bron: www.wochenblick.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/19 ... en-oosten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Donald Trump is de grootste pro gay president in de Amerikaanse geschiedenis
20 aug. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Met Trump komt er een einde aan het linkse fascisme in Amerika

Posted on August 22, 2020 by The Balkans Chronicles

Afbeelding

De essentie van het presidentschap van Donald Trump is de afkeer van de heersende fascistische globalistische politieke linkse ‘elite’, die een crimineel gelegaliseerd monster heeft opgebouwd. Het is een ‘elite’ die het gehele Westen heeft verraden en al decennia lang de kiezer negeert... “Nieuw links fascisme bedreigt de VS. Op scholen, redacties, zelfs in de bestuurskamers van onze grote bedrijven is sprake van een extreemlinks fascisme, dat absolute trouw eist. Als je zijn taal niet spreekt, zijn mantra’s niet opdreunt en zijn bevelen niet opvolgt, word je gecensureerd, in de ban gedaan, op de zwarte lijst gezet, vervolgd en gestraft”, zei de Amerikaanse president Trump. Ondertussen krijgt hij van alles voor elkaar waarin zijn voorgangers schromelijk gefaald hebben. Trump is het medicijn dat deze wereld nodig heeft...

Amerika is geen racistisch land. Laten we even niet vergeten dat Amerika een zwarte president (Obama) heeft gehad, een zwarte Secretary of State (Condoleezza Rice), nog een zwarte Secretary of State (Colin Powell), een zwarte Associate Justice of the Supreme Court of the United States (Clarence Thomas), een zwarte burgemeester van de derde grootste stad van Amerika (Lori Lightfoot). Dit zijn zomaar een paar top functies in de Amerikaanse samenleving. Dus hoezo zwarten hebben geen kansen in Amerika, bullshit i say. Amerika is het land van de kansen en als je als zwarte zelfs president kan worden dan kan je alles worden. Er zijn in de VS ongeveer 11 procent zwarten. Dat is dus een kleine minderheid. Maar toch werd Obama in 2008 tot president verkozen, en in 2012 nog eens. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk als een groot deel van de blanken ook voor hem gestemd heeft...

De muur aan de grens met Mexico dient niet om de latino’s tegen te houden die naar Latijns-Amerika willen vluchten. Het is natuurlijk omgekeerd. De muur aan de grens met Mexico dat dient ook dat Mexicanen illegaal de grens oversteken. Het moderne Mexico mag je best wel een failed state noemen. Met alle corruptie, de vele moorden en de onverzadigbare bloedlust van drugsbendes is het land van de coke-kartels het Columbia van de 21e eeuw. Muren zijn effectief; dat is de praktijk. We zien het o.a. in Hongarije waar de massale instroom door de muur sterk is verminderd. En daarom willen veel Democraten geen muren, want ze willen de instroom omdat het nieuwe stemmen oplevert (de meeste Latino’s stemmen op de Democratische partij). Vergeet ook de muur in Israël niet. Sinds die er staat, is het aantal jihad-zelfmoordaanslagen bijna non-existent. Het Romeinse Rijk ging ten onder aan de Grote Volksverhuizing. Een goed plan om te kijken of het deze keer beter gaat...

De muur aan de grens met Mexico geldt ook voor de landen van zwart Afrika. Zou er één Afro-Amerikaan bij zijn volle verstand de ‘onderdrukking’, het ‘politiegeweld’ en het ‘racisme’ in de VS willen ontvluchten door naar een Afrikaans land te emigreren, dat door zwarte politici wordt bestuurd? Bijna 2 miljoen zwarte Afrikanen en meer dan 1 miljoen zwarten uit het Caribisch gebied zijn de afgelopen 20 jaar naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Waarom zouden zoveel zwarten vrijwillig naar een land verhuizen met ‘racistisch systeem’, een land waarin volgens voorstanders van de ‘Amerika is racistisch’ smaad, elke blanke een racist is? Zijn al deze zwarten dom? Zijn ze onwetend? En hoe zit het met de miljoenen anderen die hierheen zouden verhuizen als ze dat mochten? Hoe valt bijvoorbeeld te verklaren dat Nigerianen tot de meest succesvolle immigrantengemeenschappen behoren?...

Rellen in Amerika hebben niets te maken met racisme. Het is een frontale aanval op westerse geschiedenis en cultuur. Geïnitieerd door extreem links, gepusht door journalisten en naïeve politici. Blanke agenten in de VS niet gewelddadiger zijn tegen zwarten, dan hun collega’s. In 2016 werden in de Verenigde Staten 243 zwarten vermoord door blanken. Datzelfde jaar werden 533 blanken gedood door zwarten. Van 1976 tot 2005 werd 94 procent van de zwarte slachtoffers gedood door andere Afro-Amerikanen... ‘Anti-fascisme’ is het fascisme van deze tijd. De zwarte mensen en hun emoties worden gebruikt als breekijzer, de meesten hebben niet door dat ze gewoon gebruikt worden door linkse tokkies...
[...]
De strijd om het Amerikaanse presidentschap is begonnen en Google zegt: “Wij gaan er voor zorgen dat Trump niet wint de volgende keer”. Dat is een serieuze inmenging in een democratisch proces. En in een verse tweet laat Trump weten dat Twitter zich nu bemoeit met de aankomende verkiezingen en dat het bedrijf de vrijheid van meningsuiting compleet beperkt. Tot nu toe zijn er slechts twee tweets van de president gelabeld... De wereldvrede zal afhangen van de verkiezingen in november in Amerika. Als Trump wint, zal dat goed zijn voor de hele wereld. Oorlogen zullen er niet zijn en hij als zakenman bij uitstek zal proberen om een nog betere westerse economie te creëren. Als hij verliest, zal er zeker een Derde Wereldoorlog komen met Rusland...
[...]

https://zlj13051967.wordpress.com/2020/ ... n-amerika/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Nicholas Sandmann: “Niemand is een erger slachtoffer geweest van unfaire mediaverslaggeving dan president Donald Trump” (+ Engelse ondertiteling)
25 aug. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6733
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door hans van de mortel »

Pikante onthullingen van jonge badmeester komen Trump zeer ongelegen

Een kopstuk van de Amerikaanse evangelische gemeenschap is afgetreden als hoofd van een universiteit in Virginia. Jerry Falwell Jr. zou in een speedo hebben toegekeken hoe zijn vrouw seks had met een 20-jarige badmeester – en zich nog jarenlang hebben verlekkerd aan de twee. Een rel die Trump best kan missen in zijn verkiezingsstrijd.
Dit valt onder schending van de privacy. Omdat de mens geen vrije wil heeft, gebeuren dit soort onschuldige dingen waar geen mens aanstoot aan behoort te nemen. Binnen de Amerikaanse Evangelische Gemeenschap was het beslist niet toegestaan met stenen te gooien en al helemaal niet om daarbij als eerste op te treden in een show toegewijd aan den Here Jezus. [icon_lol.gif]

Veel erger en wat dagelijks internationale aandacht zou moeten krijgen is het geestelijke gedrag van moslims wereldwijd die door middel van hun vrouwen met aangeschroefde schaamhaarlap om het hoofd aangeven uitsluitend en absoluut te willen gehoorzamen aan de leringen en geboden van de walgelijke smerige historische ultra fijngevoelige weerzinwekkende sadist pedofiel Mohammed, eigenaar van tientallen vrouwen die gespecialiseerd was in het overvallen en beroven van handelskaravanen en wereldwijd berucht werd als doortrapte onbetrouwbare smerige organisator van aanvalsoorlogen.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Donald Trump!

Afbeelding

In plaats van met pensioen te gaan en te genieten van de rijkdom die hij vergaard heeft als succesvol zakenman, koos Trump ervoor alles op te geven en dagelijks aangevallen te worden om het Amerikaanse volk tegen het echte kwaad te beschermen.

Geplaatst/vertaald via: E.J. Bron (via Twitter; “Frans12”)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump vecht al jaren tegen radicaal-linkse maffia

Posted on August 28, 2020

Afbeelding

“Deze verkiezing zal beslissen of we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda ons geliefkoosd lot afbreekt. Deze verkiezing zal beslissen of we brave Amerikanen beschermen, of dat we vrij spel geven aan gewelddadige, anarchistische onruststokers en criminelen die onze burgers bedreigen. Als links aan de macht komt, zullen ze de buitenwijken slopen en je wapens in beslag nemen. Ik heb meer gedaan voor Afro-Amerikaanse gemeenschap dan welke president dan ook sinds Abraham Lincoln. En ik heb in drie jaar meer gedaan dan Joe Biden in 47 jaar. Een stem voor welke Democraat dan ook in 2020 is een stem voor de opmars van radicaal socialisme en de vernietiging van de Amerikaanse droom”, zei Trump. Hij noemde zijn opponenten ‘een radicaal-linkse maffia’...

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 stelde het online magazine Salon het imago van het politieke systeem in de VS aan de orde: corrupt, zelfbedienend, onoprecht en met minachting voor de kiezer. Dankzij Obama verloren honderdduizenden hun huizen, die vervolgens door de met miljarden belastinggeld geredde banken voor een appel en een ei konden worden opgekocht en weer worden verkocht. DAAROM werd Trump gekozen: hij is al miljardair en hoeft zijn zakken niet te vullen zoals de Clintons of de Obama’s. Trump heeft zijn eigen geld, verdiend in het spel van ‘vraag en aanbod’, en is dus minder vatbaar voor het chantage-spel van de verborgen macht, dat is het probleem sinds hij, onverwacht, de verkiezingen won van hun kandidaat Clinton. De Deep State (de ‘verborgen macht’ die regeert) leidde tot grote tegenstellingen in de VS: de enorme kloof tussen rijk en arm, de voortdurende oorlogen, de controlemaatschappij. Welke van de twee politieke partijen ook aan de macht is, per saldo heeft de Deep State het voor het zeggen: een kleine groep toplieden uit parlement, bedrijfsleven, militair-industrieel complex, Wall Street en Silicon Valley...

Sinds zijn aantreden probeert Trump schoon schip te maken. Hij wil het hele verrotte linkse bouwwerk in zijn val mee te sleuren. Vandaar de pogingen van de Deep State om hem af te zetten. Hij danst nu met de duivel Deep State en vecht voor zijn overleven. Trump is nog steeds geen oorlog begonnen, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Een oorlog kan hij zich niet permitteren. Dan is hij net als de rest. Sinds de Tweede Wereldoorlog, Washington-Deep State voert de constante reeks oorlogen overal ter wereld. Het Pentagon is een ‘trillion $’, ‘een miljoen maal miljoen’ (1.000.000.000.000) aan belastinggeld ‘kwijtgeraakt’; niet te verantwoorden in de boekhouding, van hun budget. Hillary was bedoeld om de voortgang van de oorlogspolitiek te garanderen. Zoals Joe Biden nu...

Deep State en Navo hebben geprobeerd om Trump ‘om te keren’ en hem in een militair avontuur te leiden, maar dat lukte niet. Hij heeft Amerika (grotendeels) teruggetrokken uit alle internationale oorlogen en vuurtjes die gestookt werden door de Democratische voorgangers. Trump is nu in oorlog met Deep State. En ‘links’ Nederland geniet van wat Trump overkomt en kan niet wachten tot een ‘normale’ socialistische oorlogshitser als Joe Biden het overneemt. Van Den Haag tot de NAVO, van MSM tot ‘links’, ze zullen opgelucht ademhalen als Trump weg is en als alles weer ‘bij het oude is’ - socialistisch is. En nu zien wij hoe de linkse media uit pure hufterigheid een terroristische, Maoïstische beweging als Black Lives Matter omarmen. Deze marxistische beweging ‘Black Lives Matter’ (BLM) beweerden te willen opkomen tegen het dodelijke geweld van de politie tegen onschuldige zwarten. Maar in werkelijkheid is het een openlijk racistische organisatie met een radicale agenda, die herinnert aan de Black Panthers van de jaren zestig. Waarom ageert de BLM-beweging niet tegen de stijgende criminaliteit door zwarten, die vooral gericht is tegen andere zwarten? Wel aandacht voor een relatief gering aantal politieblunders, maar niet voor duizenden zwarten, die jaarlijks door zwarten worden gedood...

Een samenleving die in de greep blijft van een diepgeworteld blank racisme: dat is het beeld van Amerika dat de meeste Nederlanders overhouden wanneer ze regelmatig naar het NOS-journaal kijken of ‘vertrouwen’ op de berichtgeving in linkse kranten. Maar, wat in deze politiek-correct media niet gezegd worden, is dat niet de zwarten, maar blanke mannen de meeste vuurwapendoden zijn in Amerika. Jaarlijks doodt de politie ongeveer 900 tot 1000 mensen, voornamelijk mannen, daarvan 424 (52%) blank, 264 (32%) zwart en de rest voornamelijk Latino: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl ... objectonly ... In 2015 werden 920 mensen neergeschoten door de politie. Slechts in 258 van de gevallen was het slachtoffer zwart. En van vermoordde mensen in 2019 was 24 procent zwart, wat betekent dat verreweg de meerderheid van de vermoordde mensen niet zwart is. Volgens het Bureau of Justice Statistics zijn er in de VS jaarlijks vijf keer meer geweldplegingen van zwarten ( en die vormen 13% van de bevolking) op blanken, dan omgekeerd...

Vele multinationals zoals Bol.com (linkse drollen) geven donaties aan BLM, en gebruiken dit proxie-leger, welke sluw de rascisme-kaart speelt, om met een revolutie -de communistische wereldorde-, vooral economisch te resetten! Een foto van Zwarte Piet mag niet meer bij Bol.com -schopt in zijn gezicht- maar NAZI propaganda boeken mogen wel. Nederland dreef steeds meer in de klauwen van de communistische United Nations en de EUSSR. Waar in de USA de voortdurende linkse volksmennerij Trumps elan zichtbaar afzwakt, geeft Mark Rutte die linkse communistische kar steeds weer brutaal een flinke duw en springt in. Nederland laat zich met open ogen naar de communistische slachtbank leiden. De totaal verziekte Amerikaanse samenleving kan alleen genezen, als de Deep State-radicaal linkse maffia- een kopje kleiner wordt gemaakt en de zeggenschap terug gaat naar – the people.

Volgens Amerikaans president Trump is beweging Antifa verantwoordelijk voor het geweld en de plunderingen. Hij wil deze linkse tokkies via een decreet als binnenlandse terreurgroep bestempelen. Deze linkse idioten hebben maar 1 doel, ontwrichten van de maatschappij.

https://zlj13051967.wordpress.com/2020/08/28/47333/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

10 dingen die de media je niet vertellen over Donald Trump
Lonneke Engel - 11 aug. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump bewijst eer aan doodgeschoten patriot

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8036
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: President Donald Trump

Bericht door sjun »

This audio PROVES the 'rioter' killed in Portland actually was TARGETED for supporting Trump
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8036
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: President Donald Trump

Bericht door sjun »

Blaming Trump for Violent Riots: Debunked!
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump dreigt geldkraan naar ‘wetteloze’ steden dicht te draaien

Buitenlandredactie, 03-09-20

Afbeelding

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren een memo ondertekend waarin wordt gedreigd de federale geldstroom naar onder meer de steden Seattle, Portland, New York en Washington stil te leggen, omdat die ‘wetteloos’ zouden zijn. In de genoemde steden wordt fel gedemonstreerd tegen racisme, buitensporig politiegeweld en president Trump en diens regering. Ook hebben alle vier de steden een Democratische burgemeester.

‘Mijn regering zal niet toelaten dat federaal belastinggeld naar steden gaat die toestaan dat zij afglijden tot wetteloze zones’, staat in het memo dat door het Witte Huis is vrijgegeven. Op Twitter stelt Trump dat hij alles in het werk stelt ‘om te voorkomen dat zwakke burgemeesters en wetteloze steden’ gefinancierd worden, ‘terwijl zij toestaan dat anarchisten mensen pijn doen, gebouwen afbranden en levens en bedrijven verwoesten’.

In het memo wordt minister van Justitie William Barr geïnstrueerd binnen twee weken met een lijst te komen van ‘anarchistische’ bestuursregio’s. De hoogste ambtenaar van financiën in het Witte Huis moet federale agentschappen binnen dertig dagen instructies geven over hoe zij de financiering van de steden op Barrs lijst moeten afknijpen.

Trump heeft al langer een vete met lokale bestuurders van de steden waar veel gedemonstreerd wordt en rellen plaatsvinden. Vooral de volgens Trump te softe Democratische burgemeesters moeten het daarbij ontgelden. In aanloop naar de verkiezingen van 3 november profileert Trump zichzelf daartegenover als leider die hard optreedt tegen wanorde en criminaliteit.

https://www.ad.nl/buitenland/trump-drei ... ~a590c88b/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

De Nederlandse CNN ( De NOS ) en zijn dagelijkse anti Trump bashing artikel.
Trump ontkent dat hij gesneuvelde militairen losers en sukkels noemde

President Trump ontkent stellig dat hij minachtend heeft gesproken over Amerikaanse militairen die zijn gesneuveld, gewond zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen. Tegenover journalisten noemde hij de bewering dat hij zich negatief over hen zou hebben uitgelaten een totale leugen.

Trump: 'Niemand heeft zoveel gedaan voor de Amerikaanse strijdkrachten als ik'
Trump reageert op een artikel in het tijdschrift The Atlantic waarin staat dat hij bij diverse gelegenheden gesneuvelde Amerikanen "losers" heeft genoemd. Hij zou dat onder meer hebben gedaan in Frankrijk, toen hij in 2018 op het laatste moment een bezoek afzegde aan een Amerikaanse oorlogskerkhof, waar 1800 Amerikaanse militairen liggen die in 1918 sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

Volgens bronnen van The Atlantic wilde hij niet gaan omdat het regende en daardoor zijn kapsel uit model zou raken en omdat hij niet begreep waarom de gevallenen geëerd zouden moeten worden. "Waarom moet ik naar die begraafplaats", zou hij hebben gezegd. "Hij ligt vol met losers". Ook zou hij de 1800 gesneuvelde militairen "sukkels" hebben genoemd.

Good guys
De gesneuvelde Amerikanen hielpen de Duitse opmars naar Parijs in het voorjaar van 1918 te stoppen. Trump zou ook hebben gezegd dat hij niet snapte waarom de Amerikanen de Fransen en Engelsen daar moesten helpen. "Wie waren eigenlijk de good guys in deze oorlog?", zou hij hebben gevraagd.

Tegenover journalisten herhaalde Trump gisteren de verklaring die hij ook in 2018 gaf. Hij zou het bezoek aan de militaire begraafplaats hebben afgezegd omdat een helikoptervlucht door het slechte weer niet mogelijk was en de inlichtingendiensten niet wilden dat hij er met de auto heen ging. "De geheime dienst zei me: 'je kunt er niet heen'. Ik zei: 'Ik moet erheen. Ik wil daar zijn'. Maar zij zeiden: 'Dat kan echt niet'".

Trump retweette een tweet van een medewerker die beweert dat hij juist zwaar teleurgesteld was toen hij niet naar de begraafplaats kon.

Jordan Karem
  • Again, this is 100% false. I was next to @POTUS the whole day! The President was greatly disappointed when told we couldn’t fly there. He was incredibly eager to honor our Fallen Heroes. https://t.co/8YZlWS83I3
Volgens de bronnen van The Atlantic snapt Trump, die zelf aan de militaire dienstplicht ontkwam, niet dat mensen iets vrijwillig doen waar ze geen geld aan verdienen, zoals vechten voor het vaderland. Deze houding zou ook bij andere gelegenheden gebleken zijn. Zo zou hij voormalig president Bush sr. een loser hebben genoemd omdat hij in de oorlog tegen Japan als oorlogspiloot werd neergeschoten.

Ook liet hij zich laatdunkend uit over senator John McCain, die vijf jaar in Noord-Vietnamese gevangenschap zat. Tijdens zijn campagne voor de Republikeinse nominatie zei hij in 2015 dat McCain geen oorlogsheld was en dat hij hield van mensen die zich niet gevangen lieten nemen. The Atlantic schrijft nu dat hij zich ergerde toen hij na McCains' overlijden in 2018 vlaggen halfstok zag hangen. "Die vent was een fucking loser", zou hij hebben uitgeroepen.

Arlington
Een ander incident zou zich hebben voorgedaan in 2017, toen hij op de militaire begraafplaats Arlington met zijn minister John Kelly het graf bezocht van diens zoon, die in Afghanistan was gesneuveld. Volgens bronnen van The Atlantic was het de bedoeling dat Trump zijn respect zou betuigen voor de gevallen militairen, maar zou hij dat hebben nagelaten en Kelly hebben gevraagd: "Ik snap het niet. Wat hadden ze eraan om daar te zijn?"

Een generaal, een vriend van Kelly, zegt tegen The Atlantic dat Trump deze opmerking maakte omdat hij zich niet kan voorstellen dat iemand iets doet voor iemand anders of voor een grotere zaak. "Hij denkt dat iedereen die iets doet waar hij geen direct voordeel bij heeft, een sukkel is. Hij kan zich ook niets voorstellen bij het verdriet van iemand anders. Daarom zegt hij zoiets tegen een vader van een gevallen marinier."

Biden
Zijn Democratische rivaal John Biden zegt in reactie op het artikel in The Atlantic dat als deze onthullingen waar zijn, ze het zoveelste bewijs zijn hoezeer hij en Trump het oneens zijn. "Als mij de eer ten deel valt de volgende president te worden, dan zal ik de Amerikaanse helden verzekeren dat ik ze altijd zal steunen en hen zal eren".
En dan nu de waarheid...

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Amerikaanse Broederschap van politie ondersteunt trots Donald Trump

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77410
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door Ariel »

Dit is zo grappig. :roll: Satire op zijn best.
Anonymous White House Source Claims Trump Punched A Baby

Afbeelding

WASHINGTON, D.C.—An anonymous report from anonymous sources confirmed without a doubt that Trump has punched a baby directly in the face, completely unprovoked. According to the anonymous sources that are so anonymous they speak mainly through quiet whispers carried along on the north winds, Trump was in the Oval Office when he saw the innocent baby and ruthlessly assaulted him.

"That baby, he looked at me funny," said Trump, according to 48 sources who wish to remain unidentified. "I know a funny look when I see one. What a dope! That baby looks like a complete and total loser. You want a piece of me, baby?"

Secret witnesses who have not been named are confirming that Trump wound up and punched the baby square in the face, even though the baby had done nothing aggressive or right-wing that would rightly provoke such an attack. "I prefer babies who aren't total losers," said Trump. "That baby was a complete disaster. Looked at me funny. Probably a member of Antifa. Sad."

Nancy Pelosi has confirmed that the anonymous sources cited by the media have leaked further information on Trump's alleged altercation with the baby. She has assured the public she will be conducting a thorough and anonymous investigation.

The media has reached out to the baby, who chooses to remain anonymous. According to media investigators, the baby, in his first words, has anonymously endorsed Biden for president.

Republicans have denied the allegations, calling them "stupid" and "ridiculous" and saying they're 95% sure Trump would never do anything like that.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump verdubbelt aantal aanhangers onder Afro-Amerikanen – ook andere groep stapt naar hem over

Geplaatst op 5 september 2020

Afbeelding
Donald Trump en Candace Owens.

Meerdere representatieve peilingen weerleggen anti-Trump leugen van de massamedia

Ja, de meeste Trump-stemmers zijn blank

In de VS bestaan over de meeste onderwerpen zeer informatieve statistieken. Zo weten we heel precies welke kiezersgroepen met welke percentages welke kandidaten gekozen hebben. In 2016 bijvoorbeeld hebben 57% van alle blanken op Trump gestemd en maar 8% van alle zwarten.


Maar deze 8% alleen al was indrukwekkend, wanneer je bedenkt dat de belangrijkste strategie van de Democraten er in bestond de Republikein Trump als racist neer te zetten. Toch hebben 28% van alle Latino´s, 27% van alle Aziaten en 36% van alle andere etniciteiten op hem gestemd.

Nu ondersteunen steeds meer Afro-Amerikanen Donald Trump
Nu lijkt de statistiek te verschuiven. Uit peilingen blijkt dat op dit moment niet 8%, maar 19% van de Afro-Amerikanen op Trump zouden stemmen. Onder zwarten is zijn kiezersbasis dus duidelijk meer dan verdubbeld!

Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar gehouden peilingen: eentje uitgevoerd door het private Emerson College uit Boston en eentje door het Democracy Institute in Washington.

#BLEXIT
In oktober 2018 richtte de zwarte conservatieve Candace Owens het initiatief “Blexit” op. Het doel is om Afro-Amerikanen er van te overtuigen dat de conservatieven en niet de ”liberalen” (socialisten) hun belangen vertegenwoordigen.

Candace schreef op 1 september 2019 op Twitter: “In 2017 zei ik: ´20% in 2020´ en mensen lachten me uit. Nu is het 2020 en de voorspelling ziet er behoorlijk somber uit voor de Democraten. Zwarte mensen worden wakker en scheuren zich los. #BLEXIT”.

Ook katholieken ondersteunen Trump in toenemende mate!
Amerikaanse katholieken stemden om twee redenen op de Democratische Partij: enerzijds uit traditie, want tot in de jaren-60 waren de Democraten conservatiever dan de Republikeinen. Anderzijds geven Democraten zoals Joe Biden zichzelf graag een katholiek laagje, waaraan ze inhoudelijk niet kunnen voldoen.

Na de Republikeinse Nationale Conventie enkele dagen geleden kwam het daarom tot een schreeuw van verontwaardiging door de media, toen de katholieke ordezuster en voormalig legerarts Dede Byrne ertoe opriep om op Trump te stemmen:“Donald Trump is wat betreft het beschermen van leven de meest betrokken president die deze natie ooit had. Hij verdedigt het leven in alle fasen. Zijn geloof in de heiligheid van het leven gaat verder dan politiek. President Trump staat op tegen Biden/Harris, die de meest levensvijandige kieslijst in de historie vormen door zelfs de horror van de late abortus en het doden van nieuw geborenen te ondersteunen.”

Bron: https://flinkfeed.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/09/05 ... -hem-over/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8036
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: President Donald Trump

Bericht door sjun »

Biden REFUSES To Call out BLM Riots Because It's HIS Fault, Trump Is Cleaning Up HIS Mess
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2564
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: President Donald Trump

Bericht door silkyboxershortXL »

Bespreking van wat de verkiezing teweeg gaat brengen.*
Kevin Shipp bij Greg Hunter van 'USA watchdog'.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump beschuldigt linksen van racisme

Geplaatst op 6 september 2020

Afbeelding

Decreet van de Amerikaanse president

In een nieuw decreet verbiedt de Amerikaanse president Donald Trump de uitgifte van belastinggeld voor alle “vervolgmaatregelen” of verenigingen die etnische groepen of rassen als inherent kwaadaardig of racistisch neerzetten.


Het is vooral gericht op het narratief van het “white privilege” of de “critical race theory”, dat probeert bepaalde etnische groepen of rassen alleen op grond van hun huidskleur als bijzonder gevaarlijk, intolerant of “geprivilegieerd” neer te zetten of over het algemeen eigenschappen toedicht die als fundamenteel slecht beoordeeld worden.

In het memorandum staat:

“Intussen krijgen alle autoriteiten opdracht om ermee te beginnen alle contracten of ander uitgaven te identificeren, die op enigerlei wijze verband houden met bijscholing in ´kritische rassentheorie´, ´blank privilege´ of welke andere training of propaganda-inspanning die doceert dat of (1) de VS een inherent racistisch of slecht land zouden zijn of (2) een of ander ras of etniciteit inherent racistisch of slecht zou zijn.”

Vooral Russ Vought, de “directeur van het bureau voor management en begroting”, noemde de kritische rassentheorie splijtend en anti-Amerikaans. Als voorbeeld haalde hij aan dat daarbij foutieve voorstellingen zouden worden doorgegeven dat de overtuiging dat Amerika een land van de onbegrensde mogelijkheden zou zijn of de overtuiging dat de hoogst gekwalificeerde persoon een baan zou moeten krijgen, “racistisch” zou zijn.

Een kort voorbeeld van de kritische rassentheorie werd bekend, toen het “National Museum for African American History and Culture” (NMAAHC) het racistische idee doorgaf dat bepaalde waarden fundamenteel slecht zouden zijn, omdat ze inherent deel zouden uitmaken van het “blank zijn”: zelfstandigheid – objectief, rationeel denken – hard werken als sleutel tot succes – werk gaat voor spel – respect voor autoriteiten – competitie – vooruitgang.

Bron: www.pi-news.net

Door: “ARENT”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/09/06 ... n-racisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

‘Trump kan 14e amendement gebruiken voor arrestaties burgemeesters, gouverneurs en rechters die Black Lives Matter opstand steunen’

Posted on 07/09/2020

Afbeelding

‘President moet proberen de geplande staatsgreep door de Democraten en mainstream media voor te zijn’

We hebben reeds enkele malen beschreven hoe de Democraten en aan hen verbonden Gates/Soros/Zuckerberg globalisten en mainstream media van plan zijn de Amerikaanse verkiezingen te stelen, en Donald Trump door middel van een staatsgreep uit het Witte Huis te verwijderen. Trump is er echter de man niet naar om dat rustig in zijn stoel af te wachten – integendeel. Zijn geheime wapen tegen deze geplande coup is vermoedelijk het 14e amendement van de grondwet, dat hem in staat stelt om alle burgemeesters, gouverneurs, rechters en andere federale officials die de gewelddadige opstand van Antifa en Black Lives Matter steunen, te laten arresteren wegens rebellie tegen Verenigde Staten.

Trump kan alleen via staatsgreep uit Witte Huis worden verdreven
Zelfs Trumps grootste haters beginnen knarsetandend toe te geven dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geen schijn van kans maakt tegen de zittende president. Biden maakt zich keer op keer onsterfelijk belachelijk met de meest idiote beweringen en versprekingen, zoals het voorlezen van aanwijzingen op de teleprompter. Uit peilingen blijft dat Trumps populariteit zelfs onder zwarten en Hispanics flink is toegenomen.

Zoals we al vaker hebben geschreven is Biden waarschijnlijk niet meer dan een stroman, die na zijn eventuele aantreden als president al snel om gezondheidsredenen vervangen zou gaan worden door zijn runner-up Kamala Harris, die vanwege haar extreemlinkse ideeën niet goed ligt bij de gemiddelde Amerikaanse kiezer, ook niet bij veel Democraten. Een eventuele andere ‘ongedachte’ vervanger – zoals Hillary Clinton – is eveneens nog niet helemaal uit the picture.

Trump moet dus via een coup, een staatsgreep, uit het Witte Huis worden verwijderd. Dat zal gebeuren door de media ongeacht de verkiezingsuitslag sowieso Joe Biden tot winnaar te laten uit te roepen, waarna de Democraten zullen proberen om op grond van deze (valse) uitslag Trump en zijn regering af te zetten.

14e amendement maakt hard optreden tegen rebellie mogelijk
De huidige president heeft diverse middelen tot zijn beschikking om dat te voorkomen. Eén daarvan is het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Die geeft de federale overheid en de president macht om in het geval van ‘rebellie tegen de VS’ iedereen te arresteren die de opstand van de racistische Black Lives Matter beweging en de linksradicale terreurbeweging Antifa op wat voor wijze dan ook steunt.

Behalve rechters, burgemeesters, gouverneurs, commissarissen en federale officials vallen daar ook de meeste mainstream media en de Democratische Partij onder. Ook de ‘Big Tech’ social media platforms, die van meet af aan openlijk hun steun betuigen aan BLM/Antifa, kunnen ermee worden aangepakt. Steden die de ‘opstand of rebellie’ tegen de VS steunen, kan daarnaast ook federaal overheidsgeld worden onthouden.

Democratische staten zoals Californië, Oregon, Washington, New York en Illinois steunen die linkse opstand/rebellie tegen de VS inmiddels openlijk. Duizenden publieke officials en ambtenaren bieden hulp en ruimte aan de gewelddadige roof-, plunder- en moordtochten van Black Lives Matter en Antifa activisten. Onder het 14e amendement kunnen de burgemeesters van Chicago, Portland, Seattle en New York worden gearresteerd wegens het schenden van hun eed van trouw aan de grondwet van de VS, en het deelnemen en/of steunen van deze opstand.

Staten en media maken zich schuldig aan ‘voter suppression’
Sectie 2 van dit amendement geeft de president ook de macht om staten die aantoonbaar de verkiezingen proberen te manipuleren door middel van ‘voter suppression’ (het voor de bevolking of bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk of onmogelijk maken om te stemmen en/of een objectieve keuze te laten maken tussen de kandidaten) hun zetels in het Congres en het Electorale College af te pakken. Dat betekent dat deze staten en Congresleden hun stemrecht verliezen.

Alle grote Big Tech platforms en bedrijven, zoals Facebook, Google, Twitter, YouTube, Microsoft, Apple en Vimeo, maken zich al lange tijd opzichtig schuldig aan ‘voter suppression’, door veel conservatieve en rechtse pagina’s en geluiden te censureren. In ruil daarvoor krijgen zij hoge subsidies van door de Democraten gerunde staten en overheden.

Democraten noemen Trump letterlijk ‘staatsvijand’
Ook officieren van justitie en rechters die BLM/Antifa hebben geholpen door relschoppers, plunderaars, dieven, verkrachters en zelfs verdachte moordenaars niet te vervolgen en vrijwel meteen weer vrij te laten, kan Trump uit hun ambt laten zetten en laten arresteren wegens het mogelijk maken van de opstand.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, bestempelde president Trump en de Republikeinse partij onlangs letterlijk tot ‘staatsvijanden’. Dit soort termen gebruik je als politicus alleen als je van plan bent om je politieke tegenstanders via een gewelddadige staatsgreep af te zetten, om hen daarna te laten executeren.

‘Links zal letterlijk de oorlog verklaren aan Trump, die dan leger kan inzetten’
Mike Adams, voorman van ‘Natural News’, verwacht overigens dat Trump het 14e amendement pas na de verkiezingen inroept. Maar ‘om Amerika te redden, moet hij dit vóór de verkiezingen doen,’ vindt hij. ‘Dat stelt hem in staat om de stemmen in het Electorale College van staten die de openlijke rebellie tegen de VS steunen, zoals Californië, aan te vechten… Het geeft hem ook de gelegenheid om alle corrupte linkse officials op de dag na de verkiezingen te arresteren, waarmee hij hun criminele pogingen om met behulp van valse stembiljetten te ‘winnen’, zal afkappen.’

Zo’n actie zal er natuurlijk toe leiden dat links letterlijk de oorlog verklaart aan Trump, maar op dat punt heeft de president de vrijheid om desnoods het leger in te zetten tegen alle ‘binnenlandse vijanden’, die met hun opstand of hun steun daaraan verraad plegen aan de VS, de Amerikaanse bevolking en de Amerikaanse grondwet.

Daarom kunnen we de komende maanden in heel de VS nog veel meer linkse haat, geweld, vernielingen en plunderingen verwachten. De Democraten, BLM, Antifa en de mainstream media zullen een ultieme poging doen om zoveel mogelijk steden in totale anarchie te storten, in de hoop dat dit funest zal blijken te zijn voor Trump, of om dit op 4 november sowieso aan te grijpen als excuus voor hun nauwgezet voorbereide staatsgreep.

‘Oorlog tegen de VS onderdeel van grotere oorlog tegen de mensheid’
‘De oorlog om de verkiezingen in november is slechts een klein hoofdstuk in de veel grotere oorlog tegen Amerika en tegen de mensheid,’ vervolgt Adams. ‘Naast de oorlog om Amerika te vernietigen is er een wereldwijde oorlog gaande om het menselijke ras uit te roeien, en de planeet te ontvolken. Deze oorlog wordt (ook) gevoerd met de Covid-19 vaccins, die zijn ontworpen om door middel van onvruchtbaarheid en dood een wereldwijde ontvolking te realiseren.’

Degenen die dit onmiddellijk wegzetten als een complottheorie, zouden zich eens moeten afvragen waarom de ingrediënten van de Covid vaccins dan tot staatsgeheim moeten worden verklaard. Iedere arts en zorgmedewerker die meewerkt aan het inspuiten van mensen met een onbekende stof, schendt daarmee zijn of haar beroepseed, en kan later vervolgd worden wegens het opzettelijk toebrengen van ernstige schade aan de gezondheid van misschien wel miljoenen mensen.

Adams besluit: ‘Wees voorbereid, of u zult het niet overleven. Als u dacht dat 2020 tot nu toe al erg was: the party has only just begun, mensen.’]

Xander

(1) Natural News

https://www.xandernieuws.net/algemeen/t ... d-steunen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: President Donald Trump

Bericht door Pilgrim »

Trump: ‘Wij doen niet meer mee aan die eindeloze oorlogen’

8 september 2020

Afbeelding

President Trump werd enkele dagen geleden weer onder vuur genomen in de media. Hij zou Amerikaanse militairen die hun leven gaven voor hun land ‘losers’ en ‘sukkels’ hebben genoemd. Zijn tegenstander Joe Biden probeerde garen te spinnen bij de heisa. Volgens vier getuigen van tijdschrift The Atlantic zou Trump een gepland bezoek aan een oorlogskerkhof in Frankrijk in 2018 hebben overgeslagen. “Waarom zou ik daarnaartoe gaan? Daar liggen alleen losers,” had Trump volgens de ‘getuigen’ gezegd. Al snel bleek dat The Atlantic eigendom is van een megadonateur van Biden.

Maandag gaf Trump in het Witte Huis een toespraak over de steun die hij geniet van het leger. “Ik zeg niet dat het leger van me houdt; de soldaten houden van me, de hoge piefen in het Pentagon waarschijnlijk niet omdat ze alleen maar oorlog willen voeren om al die bedrijven die bommen en vliegtuigen maken tevreden te houden.”

Hij richtte zich rechtstreeks tot de media: “Jullie moeten je schamen. Biden liet onze jeugd meevechten in bizarre, eindeloze oorlogen. Maar wij doen niet meer mee aan die eindeloze oorlogen.”

“We hebben het IS-kalifaat verslagen. 100 procent. Toen ik het stokje overnam, was het een puinhoop. Een jaar later vroeg ik: ‘Waar zijn ze?’ Ik kreeg horen: ‘Ze zijn allemaal weg. Dankzij u.’ Vanwege mijn filosofie. Helemaal weggevaagd. Ik zei: ‘Dat is mooi. Laten we onze soldaten naar huis halen’. Maar sommige mensen willen niet naar huis. Sommige mensen willen geld blijven uitgeven. De ene na de andere kille globalist heeft zichzelf verraden.”

Waarlijk historisch moment
Eerder deze maand maakte de president bekend dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben besloten een vredesakkoord te sluiten. De aankondiging kwam onverwacht. Het akkoord is een succes voor het vredesteam van Trump, dat zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner leidt.

Hij zei te verwachten dat meer Arabische en islamitische landen in de voetsporen van de Emiraten zullen volgen. “Dit is een waarlijk historisch moment,” twitterde hij.

Vorige week kondigde Trump daarnaast een akkoord aan tussen Servië en Kosovo, die zijn overeengekomen om de banden tussen beide landen aan te halen. De Amerikaanse president bemiddelde tussen de twee landen, die sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 op gespannen voet stonden met elkaar.

https://www.ninefornews.nl/trump-wij-do ... -oorlogen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie