Linkse/groene politiek

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

BOOS!!!

Geplaatst op 28 juni 2020

Afbeelding

Sorry, ik ben heel erg boos en heb dit geschreven zonder feiten te checken, maar alles uit de losse pols. Waarom heeft het tuig dat zich links noemt niets met links te maken? Simpel, een gedachte van links is samenwerking en solidariteit. Hetgeen vandaag door reactionaire geldgeile centenharkers van Groen Links, de SP en PvdA als links wordt gepresenteerd, staat daar volledig haaks op.

Groen Links is bijna een DDR-gedrocht dat groen noch links is, de SP bestaat uit carnaval socialisten die geen enkel idee schijnen te hebben hoe in een maatschappij alles in elkaar grijpt, hoe alles door politiek beheerst wordt. Dat heeft de PvdA wel en die partij konkelt er vanaf Nieuw Links vrolijk een eind op los om zo dicht bij de macht in die positie te blijven dat ze kan meedoen met welke richting dan ook. Waarom denkt u dat een PvdA-man tijdelijk minister kon worden?

Een prachtig voorbeeld van dat draaien en konkelen, is hoe Asscher als minister de jubeltoon hief over zijn flexwet en flexwerken introduceerde op grote(re) schaal om daarna in de oppositie te verkondigen dat hij flexwerkers, die dus onder andere door minister Asscher zijn flexwet in de problemen zijn geholpen, als oppositieleider Asscher gaat helpen om niet in de problemen te komen of eruit te komen.

Ja, ja! Wat een type, je moet maar durven. Hoewel, er is vrijwel geen moed meer voor nodig sinds de bijna volledige media in handen zijn van die politiek. Dus wiens brood men eet wiens woord vrijwel iedere journalist via de media spreekt. Als de journalist al journalist is en geen columnist die droomt en beweert journalist te zijn.

Om macht te krijgen is het van belang een achterban te scheppen die deze macht basis geeft. Met het ooit verheffen van de ‘gewone mens’ door het socialisme, heeft socialisme tegelijkertijd haar eigen ondergang bewerkstelligd. De ‘gewone mens’ ging zelfstandiger nadenken en zag haar belang soms bij andere partijen dan bij de linkse, en dat was niet wat links had bedoeld met dat verheffen.

Links wilde dat de verheven mensen hen dankbaar zouden zijn en tot in het oneindige toe blijven door op links te stemmen. Toen dat niet meer massaal gebeurde, moesten er nieuwe mogelijkheden worden geschapen. Dat deed men door tevens wraak op die eerder genoemde verhevene mensen te nemen, door arbeidskrachten vanuit alle hoeken en gaten van de wereld te halen, die dan weer verheven konden worden en zo weer voor de machtspositie van dit nep links konden worden gebruikt.

Door deze nieuwkomers ontstond een verlies aan banen bij onder andere die eerdere verheven mensen, die via werkloosheid een trap in het gezicht kregen als wraak dat zij, na te zijn verheven, links hadden gelaten voor wat links was. Het mes sneed aan nog een andere kant: eenmaal werkloos zouden veel van de verhevene mensen, die dachten links niet meer nodig te hebben, wel eens uit lijfsbehoud bij de religie socialisme kunnen terugkeren.

Ik kan lang doorgaan, maar dat bespaar ik u, dit eeuwige gekonkel werd en wordt gestapeld op nog meer gekonkel en nog meer draaien werd en wordt gedraaid om verder te draaien en zo gaat dit inmiddels nep links verder richting ondergang en neemt, wraaklustig als ze nu eenmaal is, de hele maatschappij mee naar die ondergang. Lekker puh! Hadden jullie maar bij ons moeten blijven!

Om nog een kansje te hebben keert links zich nu ook nog eens af van de ooit eerdere achterban en maakt een knieval voor zwart en islam in de hoop zo te kunnen blijven bestaan zodat de Van Dammen, de Timmermansen, de Marijnissen-dynastie en noem ze allemaal maar op, van Halsema tot Klaver en van Samsom tot Hamer, een leuke dik betaalde baan blijven houden en hun kinderen weer via hen.

Dit links is dus niets anders dan een stelletje parasiterende bijna misdadigers die de maatschappij kapot maken en leegzuigen door onder andere iedereen tegen iedereen op te zetten om zo lekker hun zakken te kunnen blijven vullen en een goed leven hebben aan dat gedraai en gekonkel. Sorry, voor dit alles: AMEN.

Door: “bozeoudeman”

https://ejbron.wordpress.com/2020/06/28/boos/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41759
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Mahalingam »

Is het er wel of is het er niet?
De 2-de Kamer heeft gepraat over institutioneel racisme.
Jesse komt aan met:
"Als ik niet Klaver had geheten maar de achternaam van mijn vader had gehad, dan had ik niet de zelfde kansen gekregen.”
Dat valt wel mee. Even wat namen van volksvertegenwoordigers:
Mahir Alkaya, Mustafa Amhaouch, Khadija Arib, Farid Azarkan, Salima Belhaj, Achraf Bouali, Zohair El Yassini, Sadet Karabulut, Tunahan Kuzu, Cem Laçin, Selçuk Öztürk, Nevin Özütok en Dilan Yeşilgöz .
Verder: Jesse Klaver probeert Geert Wilders de les te lezen over diversiteit maar dat backfired vrijwel direct keihard in zijn gezicht.

"U bent wel de laatste die mij de les moet gaan leren met uw roomblanke Groenlinks partij!"

Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

LONGREAD: De ultieme linkse greep naar de macht

Geplaatst op 21 juli 2020

Afbeelding

Op onze planeet komen nauwelijks nog samenlevingen voor die nog precies zo waren als vele honderden, of zelfs duizenden jaren terug. Alleen op extreem afgezonderde locaties kan men die soms nog vinden. Zodra zo’n bijna ‘fossiele’ gemeenschap in contact komt met de buitenwereld is het afgelopen met de onveranderlijkheid van haar manier van leven, want mensen reageren op mensen. Dat is altijd zo geweest. In principe bestaat er niet zoiets als een statische, onveranderlijke maatschappij, want het ligt in de aard van het leven zelf dat het zich ontwikkelt. Alle menselijke samenlevingen ontwikkelen zich.

Voor een harmonieuze, geleidelijke ontwikkeling van een land, gericht op haar toekomst, is echter innerlijke stabiliteit in het denken van groot belang! Die stabiliteit ontleent men aan constructieve, gedeelde opvattingen die richting bepalend zijn voor de koers die zo’n samenleving wil varen. Vele eeuwen lang heeft het Europese continent de invloed ondergaan van Judeo-christelijk denken (ontleend aan het Oude en Nieuwe Testament), aangevuld met denkbeelden vanuit het humanisme. Deze combinatie van inspiraties verrijkten de cultuur en de wetenschap van Europa en zij bewerkstelligden het mentale, morele herstel van onze samenlevingen, zelfs na tijden van gruwelijke conflicten. Ik noem deze vorm van putten uit duidelijk gedefinieerde bronnen buitengewoon heilzaam en dus ook buitengewoon GEWENST, want over het geheel genomen heeft wat wij de Westerse cultuur van ons continent noemen dermate veel succes gehad in de wereld dat onze manier van leven op meerdere continenten navolging vond. Willen wij onze toekomst ECHT veiligstellen, dan is het absoluut noodzakelijk dat onze inspiratiebronnen ONGEMOEID worden gelaten en RICHTING BEPALEND blijven!

Wij weten zo langzamerhand wel dat er twee richtingen in het denken bestaan die zich niet zullen vinden in het bovenstaande betoog. Beide richtingen streven naar een volstrekt ander soort Europa. Ik doel in de eerste plaats op de islam, die feitelijk geen andere denkrichting buiten de leer van de koran duldt en er altijd naar zal streven, hetzij stapsgewijs of door middel van geweld, deze ideologie tot allesbepalend te maken in ieder land waar ze deel van uitmaakt. De Koran predikt geen co-existentie, maar dominantie en onderwerping daaraan.

De niet religieuze tegenhanger ervan, die ook naar absolute overheersing van ons denken en grondige verandering van onze maatschappij streeft, zit in de (ultra-) linkse hoek. Na de veronderstelde val van het communisme in de USSR bleek er overal in Europa en zelfs ver daarbuiten aantoonbaar meer sprake te zijn van linkse indoctrinatie op elk mogelijk gebied, te beginnen met de al decennia durende systematische beïnvloeding van IEDEREEN die vormen van onderwijs genoot. Deze indoctrinatie drong geleidelijk aan ook door in het denken van onze overheden en de pers.

Lang niet iedereen die werkzaam is bij de overheden of de pers is zich ervan bewust dat linkse opvattingen een sturend deel vormden van de leerstof die zij of hij zich eigen maakte. Zeker is dat door de blootstelling aan allerlei linkse opvattingen sinds de jaren zestig de meeste mensen ideeën hebben opgedaan die zij nu als doodnormaal beschouwen en niet als links gekleurde opvattingen herkennen. De overtuigingskracht van de opvattingen die de aanhangers van de linkse Frankfurter Schule er op nahielden, berustte op het besef dat onophoudelijke herhalingen van opvattingen tijdens de overdracht van leerstof altijd tot resultaten zouden leiden.

Dat ook de EU er een linkse agenda op na houdt en zich van linkse methodes bedient, blijkt onder meer uit haar intentie om het christendom tot een onbeduidend randverschijnsel in de te vormen superstaat te maken. Ultralinks huldigt feitelijk ook de opvatting dat godsdienst opium voor het volk is en moet worden geëlimineerd. Bevreemdend is dan wel dat “Brussel” het christendom feitelijk wil vervangen door de islam. De bedenkers van die vervanging hebben vermoedelijk nooit diepgaande studies uitgevoerd over de verschillen tussen islamitische samenlevingen en onze westerse samenleving...

Hoe dan ook, de EU heeft bij volle bewustzijn definitief afstand genomen van de oorspronkelijke basis van de Europese samenlevingen en heeft zich letterlijk tot een ANTICHRISTELIJKE ORGANISATIE ontwikkeld en ik zou wel eens willen weten hoe kerkmensen, buitenkerkelijke, christelijke burgers, christelijke organisaties en politici met dat gegeven denken te kunnen omgaan... Geloof mij: de wereld die de EU voor ogen staat, zal in NIETS meer lijken op het glorierijke, inspirerende Europa zoals de wereld dat kende.

Dat blijkt uit alles waaraan de EU zich heeft gecommitteerd... De daden van de EU zijn alles zeggend.

– Sinds 2015 is de EU bezig aan de uitvoering van haar plannen, die haar tot een multiculturele en multiraciale supermacht moeten maken. De EU streeft dit na zonder dat de bevolkingen van haar lidstaten daarin ooit echt werden gekend. Dit bestuurlijke monster is dus een dictatuur in wording. Door onze overheden en volgzame pers wordt ons nu al tijden voorgehouden dat de bevolking niet mag denken in complottheorieën. Er zouden geen overheden, organisaties of individuen bestaan die de ordening van ons vrije land en de manier waarop wij onze vrijheid willen beleven volledig naar hun hand zouden willen zetten. Het idee alleen al! De situatie zou heel eenvoudig en verklaarbaar zijn: Wij worden tegenwoordig nu eenmaal geconfronteerd met allerlei ingrijpende problemen die schadelijk zullen kunnen uitpakken voor ons in meerdere opzichten en daarop moet nu eenmaal adequaat worden gereageerd, opdat de toekomst van ons volk veilig wordt gesteld.

Deze voorstelling van zaken wordt systematisch op ons losgelaten, maar de feiten wijzen overduidelijk in een bepaalde richting, wanneer wij kritisch op de ontwikkelingen van de laatste tijd letten en op de toon waarmee de overheden, hulporganisaties en de media ons denken willen opzadelen met “levens veranderende problemen” die zich heten aan te dienen. Deze problemen MOETEN wij namelijk – BLIJVEND – drastisch aanpakken en bovendien MOETEN wij de bedachte ’’oplossingen’’ allemaal onderschrijven. Wat wij eens normaal vonden, zal in de toekomst als abnormaal worden gezien. Wanneer wij de nieuwe manier van denken en handelen niet willen overnemen, dan wachten ons rampen. En wij, halsstarrige burgers, zullen daarvoor verantwoordelijk zijn. Is deze aanpak nog een voorbeeld van een vrije keuze voor ons? Oordeel zelf maar.

Zullen we eens kijken naar de opgaven die onze overheden achtereenvolgens op ons bord hebben gelegd?

– De beoogde aanslag op ons denken begon al een paar jaar geleden, toen de EU ons met wollig gepraat probeerde te laten wennen aan het beeld van de lijdende mensheid die ALLEEN OP ONS CONTINENT redding kon vinden. Ik herinner mij niet dat bij deze voorstelling van zaken door de zittende politici kanttekeningen werden geplaatst! Zo had men kunnen vragen: WAAROM zouden WIJ alle mensen in nood moeten binnenhalen? Zou er geen hulp op of vlak bij de plaatsen waar de humane rampen zich voltrekken kunnen worden geboden?? Slechts Geert Wilders en Thierry Baudet stelden dit soort vragen, maar de overgrote meerderheid van hun collega’s legde zich gewoon neer bij de EU-voorstelling van de problemen.

In aansluiting daarop maakte de EU meteen een begin met de uitvoering van het zeer ingrijpende proces dat het leven op ons continent definitief zou veranderen, omdat de uitkomst ervan een grootschalige, voortgaande en BLIJVENDE aantasting van de etnische samenstelling van de overwegend blanke bevolkingen van de lidstaten zouden inhouden. Zo’n kolossale ingreep leidt altijd tot enorme veranderingen op allerlei gebied. Vreemd genoeg leek deze ontwrichting van onze samenleving de bedenkers van de veranderingen weer eens niet te deren. De landsgrenzen moesten gewoon uitnodigend openstaan en grote massa’s hulpbehoevende niet-westerse migranten mochten het continent overspoelen. Wij werden geacht deze ongevraagde, maar duidelijk door de EU en door NGO’s bewerkstelligde ingreep in het leven van de zittende bevolkingen in een sfeer van medemenselijke ruimdenkendheid te verwerken. De leiding van de EU bleek niet geïnteresseerd in de protesten van burgers uit de lidstaten. In alle volgende nieuwe uitdagingen waarvoor wij zouden worden gesteld, zou de EU consequent dwang als pressiemiddel op ons toepassen.

Let op het accent dat ook de landelijke overheden – in navolging van de EU – consequent gingen leggen! De tot onontkoombare en logisch verklaarde kolossale instroom van niet-westerse migranten kreeg de volle aandacht. De problemen die deze instroom zouden veroorzaken voor de zittende burgerij werden volkomen onderbelicht, alsof deze nooit eerder vertoonde ingreep in ons bestaan eigenlijk niets voorstelde. En hoewel er nu even geen sprake meer van “tsunami’s van mensen” richting ons werelddeel, kan ik jullie verzekeren dat dit onderdeel van de EU-plannen nooit in de ijskast zal belanden.

Dat blijkt wel uit de vorm van “nazorg” voor de zittende burgerij, die na deze ver strekkende ingreep in haar leven subtiel en vakkundig ter hand wordt genomen door mensen die de tv-reclames bedenken. Zij laten ons door middel van allerlei reclamebeelden wennen aan de gedachte dat er OVERAL voorbeelden van opgelegde raciale vermenging te vinden zullen zijn in de maatschappij. Wij zullen deze beelden net zo lang te zien krijgen, totdat er geen herinnering aan vroegere tijden, waarin de bevolking overwegend blank was, in onze geest overblijven. Dat beeld moet helemaal verdwijnen! Maar het zal onze opdracht moeten worden de herinnering aan het beeld van onze oorspronkelijke maatschappij levend te houden. Dit zeg ik, omdat – in opdracht van de EU – ons denken onophoudelijk zal worden wordt bewerkt!

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis, en wat mij nu heel erg opvalt, is het gegeven dat er inmiddels al wordt gewerkt aan een nieuwe voorstelling van het verleden, waarin zal worden gesuggereerd dat VAN MEET AF AAN veel gekleurde mensen deel uitmaakten van de bevolking. Dat zullen we bijvoorbeeld gaan zien in speelfilms, waarin historische thema’s aan de orde komen. Ik kan jullie verzekeren dat, als gevolg van de manipulatie met geschiedkundige gegevens, zij die na ons komen echt zullen denken dat Europa van oorsprong een grote etnische verscheidenheid bezat. Wij zullen dit fenomeen van vermenging steeds meer in films met een historisch thema zien.

De absurditeit daarvan wil ik met een fantasietje verduidelijken: Stel je voor dat over het leven van de legendarisch Zoeloe-koning en krijgsheer Tsjakka Zoeloe een nieuwe film wordt gemaakt, waarbij als suggestie wordt aangedragen dat hij ook blank bloed in zijn aderen had... Hij zou dus van gemengd ras zijn geweest. Hoe denken jullie dat daarop vanuit de hoek van de zwarte gemeenschappen in de wereld zal worden gereageerd?? Het geweeklaag zou niet van de lucht zijn! Die man was zwart! Pikzwart! Zwart moet zwart blijven. Zwart heeft volop bestaansrecht en wij moeten deze beroemde vorst niet onteren. De aanwezigheid van blanke mensen in oude verhalen moet dus afgezwakt worden. Maar voor blank geldt: Blank moet bijgekleurd worden tot licht getint.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe misdadig het eigenlijk is geweest dat er “van hogerhand” onvoldoende aandacht werd besteed aan de risico’s waaraan de zittende bevolking zou kunnen worden blootgesteld door grote immigratiegolven. Om maar iets te noemen: nieuwkomers moeten uiteindelijk ergens wonen, maar beseften de overheden voldoende wat het effect zou zijn op autochtone woningzoekenden wanneer zij zouden ontdekken dat deze “nieuwe Nederlanders” vaak met voorrang woningen kregen toegewezen?

Een nog ernstiger kant van de migratie is het gegeven dat er zich zulke grote aantallen migranten aan de grenzen van Europa hebben gemeld dat zij lang niet allemaal medisch konden worden getest! Het is dus zeer wel mogelijk dat Europa een breed scala aan (besmettelijke) ziekten heeft geïmporteerd, waarbij zich ziekten kunnen bevinden die wij in het Westen allang hebben overwonnen! Ook over dit belangrijke onderwerp werd onze bevolking niet geïnformeerd. Dat is niet nalatig, maar misdadig!

Net zomin werd er voldoende aandacht besteed aan de problemen die veel ziekenhuizen ondervonden toen nogal wat migranten en hun verwanten voor problemen zorgden, omdat zij zich op grond van hun religie niet wensten aan te passen aan de regels die in ziekenhuizen gelden... Wie de eigen bevolking feitelijk achterstelt bij de nieuwe inwoners maakt zich schuldig aan geestelijke mishandeling.

– Het volgende aandachtspunt dat onze overheden ons dwingend voorhield, was de “vreselijke toestand van de klimaatsystemen op onze planeet” volgens linkse experts. Het heet dat onze planeert op sterven na dood is, want door toedoen van DE ONVERANTWOORDELIJKE MENS wordt het klimaat VERZIEKT. Om het Wereld Natuur Fonds te citeren: WIJ behoren tot de generatie die voor het EERST inziet dat het klimaat eraan gaat EN tegelijkertijd zijn wij de LAATSTE generatie die dat onheil van het doodzieke klimaat kunnen afwenden. Voor alle broodnodige volledigheid wijs ik er maar even op dat het centrum van de vervuiling in Oost-Azië ligt en NIET bij ons... Op dit klimaatprobleem werd ons door het boze meisje Greta “How-dare-you” Thunberg indringend gewezen. Haar optreden op het wereldpodium werd wel eens vergeleken met de rol die Jeanne d’Arc in Frankrijk speelde...

Het nut van “Zieneres Greta” vervaagde toen haar bron van inspiratie nogal omstreden bleek: zij, haar ouders en haar schare aanhangers van het concept van een groene planeet met groen denkende samenlevingen, zijn overtuigde sympathisanten van de Antifa-beweging, terwijl een groot deel van de financiering van haar Kinderkruistocht uit de onmetelijke financiële bronnen van Soros afkomstig is, en wij moeten het tot ons laten doordringen dat investeringen van deze man altijd erg veel geld opleveren. Soros heeft twee gezichten: hij kan overkomen als een weldoener, maar ook blijkt hij een gewetenloze manipulator van samenlevingen! In zijn vroege levensjaren, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hongarije, werd de jonge Joodse knaap Soros – door tussenkomst van zijn vader – ondergebracht in een christelijk gezin om aan deportatie door de nazi’s te ontkomen. Naderhand wierp deze JOODSE jongeman zich op de verkoop van geconfisqueerde goederen van gearresteerde en vermoorde Joden. Zo verdiende hij zijn eerste geld... Er bestaat een interview met de man, dat ieder beslist een zou moeten beluisteren. Dit interview met Soros in 65 minuten is hier te vinden.

Overal waar de onmetelijk rijk geworden Soros zijn bemoeizuchtige neus in steekt, wordt een samenleving gewoonlijk zodanig veranderd dat er een ontwrichting van allerlei sectoren ontstaat, waardoor economieën wordt ontregeld met als voorspelbaar effect: grote financiële instabiliteit. Daarin zullen wij aan de ene kant grote verliezers zien en aan de andere kant profiteurs die daar heel veel munt uit slaan... Tot deze laatste categorie zal Soros zeker behoren… De door Soros gesteunde groene plannen van Greta, die Timmermans in zijn Green Deal wil verwerken, tasten onze hoogontwikkelde agrarische sector en zeer rendabele economische sector landbouw, veeteelt en tuinbouw overduidelijk aan en met de zeer schadelijke uitkomsten van Timmermans’ nieuwe stokpaardje zal Soros zeker raad weten.

Het is verontrustend dat EU-man Timmermans, de zelfbenoemde “redder van het wereldklimaat”, onlangs verklaarde dat de acties van Greta en haar activistische aanhang hem hadden geholpen om zijn Green Deal plannen in gang te zetten. Bij mijn weten heeft deze man geen enkele ervaring op het gebied dat hij meent te moeten reorganiseren, maar een leek of niet, Timmermans zal deze plannen er hoe dan ook door willen drukken. Zo moeten volgens hem de bedrijven van onze landbouwers, veeboeren en tuinders volledig worden gereorganiseerd of zelfs worden opgedoekt. Hun wijze van werken ‘’is niet meer van deze tijd’’ denkt de Brusselse fanaat. Ook dit project zal Timmermans nooit willen opgeven.

Mag ik er op wijzen dat opgelegde reorganisaties van sectoren van onze economie regelrecht uit de ultralinkse hoek komen? In communistische dictaturen werkt(e) men steeds met “geleide economieën” en met meerjarenplannen. Daar vielen ook de agrarische sectoren onder. De meerjarenplannen pakten vaak niet goed uit en het is des te opmerkelijker dat er juist op agrarisch gebied – onder grote dwang van het communistische bewind van de Rode Khmer in Cambodja – ook een “groen” experiment werd uitgevoerd! Dat kostte het leven aan meer dan een miljoen mensen. De voormalige Groen Linkse leider Paul Rosenmöller was een bewonderaar van dat experiment. Wie daar meer over wil weten moet de film “The Killing Fields” maar eens bestuderen. Mensen met een intellectuele achtergrond werden gearresteerd en massaal naar werkkampen getransporteerd om daar tewerkgesteld te worden in eenvoudige (handmatige) landbouwprojecten. Wie niet meewerkte, verloor het leven...

Greta’s ideeën gaan aardig in de richting van die van de Rode Khmer. Greta en Timmermans zou men potentiële Groene Khmers mogen noemen. Na de omverwerping van de Rode Khmers keerde Cambodja terug naar normaal. Rosenmöller bekleedt nu nog steeds een hoge functie en hij heeft, meen ik, als taak zich te bemoeien met de leerstof in het onderwijs. DE VERPLICHTE INHOUD DAARVAN duidt andermaal op dictatoriale linkse intenties. De man heeft zich nooit verontschuldigd voor zijn steun aan een systeem dat heel veel mensen vermoordde. Maar ach, wanneer staat iemand met linkse opvattingen ooit in onze samenleving terecht??

Wilders heeft de naam “rechts” te zijn, hoewel zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid op oud-links denken duidt. Met een “rechts” persoon mag men natuurlijk juridisch sollen, na zijn eenmaal uitgesproken “Minder, minder” opmerking, want zoiets is uiteraard oneindig veel kwetsender dan je bewondering uitspreken voor een moordenaarsbewind dat een miljoen slachtoffers maakte...

– Bij de derde poging om de gedachten van een heel volk onder controle te krijgen, bleek succes verzekerd. De verklaring voor dat succes ligt helaas nogal duidelijk. Nu heet het namelijk dat het gevreesde Coronavirus een bedreiging vormt voor IEDEREEN. Wanneer men een samenleving kan voorhouden dat IEDEREEN HET SLACHTOFFER KAN WORDEN VAN EEN VRESELIJKE ZIEKTE verspreidt zich een sfeer van angst onder de mensen en een bang geworden samenleving kan men alles laten doen wat men wil. Gelet op de ontwrichtende uitwerking van de angst voor besmetting met Covid-19 durf ik te stellen dat het Covid-19 virus zich niet spontaan heeft ontwikkeld, maar door menselijk toedoen is ontstaan. De uitwerking van de manier waarop het Corona probleem wordt uitgepakt, past in de doelstellingen die gelden voor ABC-wapens. Daar kom ik nog op terug. Corona virussen bestonden al lang, maar plotseling trad er een variant op die ook heel schadelijk uitpakt voor BEPAALDE CATEGORIEËN mensen, te weten mensen boven de zestig jaar die al meerdere ziekten onder de leden hebben; mensen die verre van gezond zijn door bijvoorbeeld ongezonde eetgewoontes (obesitas kan daarvan het gevolg zijn): mensen die dicht op elkaar leven, in erbarmelijke leefomstandigheden die sowieso al schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Mensen uit die beklagenswaardige categorie zagen wij in videoreportages uit Ecuador.

Waarom denk ik dat het Covid-19 virus door de mens is geactiveerd? Microbiologen kunnen in bestaande virussen vrij gemakkelijk mutaties bewerkstelligen door toevoegingen van stoffen die het DNA van een virus veranderen. In Wuhan bevond zich een groot onderzoekscentrum op dat gebied, waarin ook wetenschappers werkzaam waren die met hun Chinese vakbroeders samenwerkten. In deze plaats kwam Covid-19 vrij. Dit kan een gevolg zijn van een fout in het veiligheidssysteem van het laboratorium. Aangezien de gevolgen van het vrijgekomen virus wereldwijd zijn, zal men waarschijnlijk nooit veel helderheid gaan verschaffen over de gebeurtenis die plaatsvond.

HET kenmerk van dat Covid-19 virus is dat de longen hun vermogen tot opname van zuurstof verliezen. De enorme psychologische uitwerking van “het corona probleem” doet mij absoluut denken aan de uitwerkingen van ABC-wapens. Reguliere legers gebruiken gewoonlijk “conventionele” wapens in oorlogen. Dat zijn wapens die moeten voldoen aan een van de bepalingen van de conventie van Genève: wapens zijn gericht tegen legers. Burgerdoelen mogen niet worden aangevallen, omdat burgers niet militair actief zijn.

De ABC-wapens onttrekken zich aan die conventie. We hebben het hier over Atomische, Biologische en Chemische wapens. Dat zijn massavernietigingswapens die – zoals het woord al aangeeft – grote delen van een bevolking in één keer kunnen “uitschakelen” en ook hun economieën te gronde richten. Zij mogen feitelijk niet worden gebruikt, maar u kunt gevoeglijk aannemen dat ELKE militaire grootmacht zich met de ontwikkeling ervan bezighoudt.

In oorlogen zijn al twee types gebruikt. Het atoomwapen werd gebruikt tegen Japan en maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog, en chemische wapens verschenen voor het eerst aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, terwijl het chemische wapen (zenuwgassen) door de nazi’s op grote schaal werd gebruikt in concentratiekampen en een einde maakte aan het leven van zes miljoen Joden. Ook jullie, beste lezers, hebben thuis mogelijk gebruik gemaakt van een huiselijke toepassing ervan: spuitbussen met gassen die het zenuwstelsel van insecten ogenblikkelijk uitschakelden.

Blijft dus over het gebruik van een ziekte verspreidend B-wapen. Het grote tactische “voordeel” daarvan ligt nogal voor de hand: bewijs namelijk maar eens dat epidemieën op gang werden gebracht door mensen! Men kan in de landbouw allerlei giftige stoffen sproeien over planten met het doel ongedierte te doden. Daarom moet iedereen thuis dan ook bij de voedselbereiding groentes en fruit grondig afspoelen. Ook legers hebben wel degelijk granaten met biologische ladingen erin. De Amerikanen besproeiden in hun strijd tegen de Vietcong vanuit vliegtuigen de oerwouden met Agent Orange, een ontbladeringsmiddel. Deze stof was ook schadelijk voor mensen.

Er zijn een paar zaken in het Corona verhaal die de aandacht trekken: Het karakter van de ziekte laat zich niet helder benoemen: Allerlei symptomen van verkoudheid, griep, astma, longontsteking lijken wat op die van corona, maar toch ook niet. Vast staat alleen dat het virus zich richt op de ademhalingsorganen. Er zijn overduidelijk leeftijdscategorieën die kwetsbaar zijn, maar de niet-kwetsbare groepen worden niet helder benoemd. De suggestie blijft: IEDEREEN KAN HET KRIJGEN. De waarheid is dat echt gezonde mensen onder de zestig jaar weinig te vrezen hebben, wat allerlei opgelegde beperkingen nogal discutabel maken. Bij de telling van het aantal dodelijke slachtoffers van Corona vergeten de tellers er bij te vertellen dat de meeste slachtoffers ervan tegelijkertijd aan meerdere ziektes leden en daarom hoe dan ook niet al te lang meer zouden leven. Deze aanpak suggereert dat men zich “van hogerhand” schuldig maakt aan een mogelijk opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken, met als doel het volk blijvend angst aan te jagen. Dat vermoeden wordt nog versterkt door totale vaagheid met betrekking tot de afloop van de ziekte. Niets wordt ons meegedeeld over de vraag hoe lang de corona dreiging moet duren. Zelfs werd ons al voorgehouden dat wij ons moesten instellen op een “nieuw normaal”. MET WELK DOEL dan wel?? Geen zinnig mens zal geloven in het nut van een anderhalve meter afstand maatschappij. Het enige “voordeel” voor de overheid zou zijn dat mensen aan wie men die de anderhalve meter regel echt zou willen opleggen niet meer massaal tegen maatregelen van de overheid zouden kunnen protesteren!

Wij worden echt gemanipuleerd. In de voorbije maanden waren het de ouden van dagen die zeer leden onder de opgelegde afzondering. En was het niet een zekere mevrouw Lagarde, die nu de Europese Centrale Bank bestuurt, die opmerkte dat de grote groep bejaarden een PROBLEEM zouden vormen voor de toekomst. Aan dat probleem zou men iets moeten doen.

Tot slot: een heel belangrijke video over de grote gevaren die er schuilen in de voorgenomen VERPLICHTE vaccinatie tegen Corona. Bekijk deze video en laat goed op jullie inwerken wat deze wetenschapper te zeggen heeft.

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2020/07/21 ... -de-macht/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

Berlijn – Belasting voor Duitsland: de hoofdstad drukt het bnp naar beneden

Geplaatst op 29 augustus 2020

Afbeelding

Berlijn belast Duitsland – niet alleen politiek met zijn rood-rood-Groene regering, maar heel duidelijk ook economisch: met zijn slechte economische prestatie trekt de hoofdstad Duitsland statistisch gezien naar beneden. Tot deze conclusie komt een onderzoek van het Instituut van de Duitse Economie (IW).

Het IW baseert zich op materiaal van de EU statistiekautoriteit Eurostat voor het jaar 2017. Dientengevolge profiteren bijna alle Europese landen niet alleen cultureel, maar ook economisch van hun hoofdstad – alleen Duitsland niet. Onder de onderzochte landen is Griekenland het meest afhankelijk van zijn hoofdstad – de economie zou zonder Athene met bijna 19% krimpen, afgemeten aan het bnp per hoofd van de bevolking. De Griekse economie wordt behalve door toerisme in de eerste plaats gevormd door dienstverlening – en deze dienstverleners zitten vaak in Athene.

Ook Frankrijk zou zonder Parijs bijna 16% armer zijn, de Tsjechische Republiek zonder Praag ongeveer 15%, het bnp van Denemarken zou zonder Kopenhagen 14% lager zijn, ook het bnp van Spanje zou zonder Madrid 5% dalen, Italië zonder Rome ongeveer 2%.

Alleen in Duitsland wordt het bnp door de “arm-maar-sexy”-hoofdstad Berlijn naar beneden getrokken – met 0,2%. De reden daarvoor is dat de meeste grote Duitse concerns hun hoofdvestigingen elders hebben – bijvoorbeeld in Beieren, Baden-Württemberg en Niedersachsen. Berlijn had tot de opname van het onroerend goed concern “Deutsche Wohnen” in juni 2020 geen enkele DAX-onderneming in de stad. Ook Berlijn´s jonge gemiddelde leeftijd helpt de hoofdstad niet, omdat jongere generaties door de bank genomen minder verdienen. Bovendien is in Berlijn het werkloosheidscijfer hoger dan het landelijk gemiddelde, evenals het aantal onontwikkelde migranten.

Bron: https://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/29 ... r-beneden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

Mijn terugblik op 50 jaar Links Gedram

De prijs van steeds meer gelijkheid

15 september 2020 - Wouter Roorda

Afbeelding
Foto: oud-premier Joop den Uyl (1979)

In de afgelopen decennia signaleert politiek links keer op keer grote maatschappelijke problemen, die een onmiddellijke verandering van onze manier van leven eisen. Massief overheidsingrijpen moet de samenleving in de gewenste richting duwen. Is het niet goedschiks dan maar met de nodige drang en dwang, want het doel heiligt alle middelen.

Dat gaat gepaard met groteske bewoordingen. Niet zelden staat de wereld of de samenleving op de rand van de afgrond. Het einddoel is de totale gelijkschakeling van alles en iedereen aan het linkse gelijkheidsideaal. Wat is het resultaat?

Het linkse kabinet-Den Uyl en diens missie om te komen tot het spreiden van inkomen, kennis en macht vormen begin jaren zeventig een omslagpunt. De tot dan nog enigszins sober vormgegeven verzorgingsstaat werd toen dusdanig uitgebreid, dat die bij een volgende recessie onbetaalbaar zou blijken. Dat gold eveneens voor de rol die de overheid moest spelen in de samenleving. Ook politici van CDA en VVD konden moeilijk afscheid nemen van het idee van verzorging van de wieg tot het graf. Ze volgden in de jaren daarna een koers van halfslachtige bezuinigingen, die pas met het aantreden van Ruud Lubbers enigszins op stoom kwam. Desondanks duurde het tot halverwege de jaren negentig voordat het lek boven was.

Egalitair
Intussen hadden vooral linkse politici hel en verdoemenis uitgesproken over elk beleid dat de verzorgingsstaat betaalbaar wilde maken. Bezuinigingen zouden leiden tot grote verdeeldheid, een maatschappelijke onderklasse, armoede, honger en dakloosheid. Niets van dit alles is gebeurd. De Nederlandse samenleving is naar inkomen en vermogen nog steeds een van de meest egalitaire ter wereld. De problemen die we hebben rond arbeidsparticipatie en uitkeringsgebruik worden juist veróórzaakt door die gelijkheid, die ervoor zorgt dat een voltijds baan voor teveel mensen weinig tot niets meer oplevert dan een uitkering.

Club van Rome
In dezelfde periode als het kabinet Den Uyl manifesteerde zich de Club van Rome, die wees op de eindigheid van natuurlijke grondstoffen. Een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen is prima, maar niet op de manier zoals in apocalyptische bewoordingen bepleit door deze Club. De door hun voorgestane verandering van onze manier van leven, tot stand te brengen via massief overheidsingrijpen, zou de samenleving qua welvaart vele jaren hebben teruggezet en was onnodig. Ondertussen maakten de achtenzestigers hun opmars door de instituties: mensen die geloofden in de maakbaarheid van de samenleving en voorstander waren van een almaar uitdijende overheid die elk probleem ‘oplost’.

Ontwapening
In de jaren tachtig hamerde links ook op de noodzaak van ontwapening. Het voortdurende uitbreiden van (kern)wapenarsenalen leek op het eerste gezicht geldverspilling, maar de Koude Oorlog was wel degelijk een echte strijd. Eenzijdig de eerste stap tot ontwapening zetten had dan ook geen vrede gebracht, zoals linkse activisten ten onrechte veronderstelden. Dat deed het in geen enkele oorlog. De Amerikanen toonden de Russen dat hun zakken de diepste waren, waarna deze uiteindelijk de handdoek in de ring gooiden.

Voor veel Oost-Europese landen (maar ook elders) brak een nieuw tijdperk van vrijheid aan. Dit terwijl links decennialang had geroepen dat we de situatie in Oost-Europa maar als vaststaand moesten accepteren. Reagan werd uitgelachen door vrijwel de voltallige Nederlandse media toen hij staande bij de Berlijnse Muur (nog zo’n gegeven feit) opriep om deze neer te halen.

Innovaties
In de jaren tachtig kwamen in tal van landen groene partijen op die wezen op de milieuramp die zich aan het voltrekken was, onder andere als gevolg van steeds grotere gaten in de ozonlaag en door zure regen. Je hoefde geen milieuactivist te zijn om te zien dat dit problemen waren waar snel iets aan moest worden gedaan. Dat vergde geen totaal andere manier van leven, zoals links betoogde, maar innovaties die het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen verminderden. Over de ozonlaag en zure regen hebben we het al jaren niet meer.

Arbeidsongeschikten
In Nederland naderde eind jaren tachtig het aantal arbeidsongeschikten de één miljoen. Politici werden gegijzeld door de vakbonden en de linkse partijen die op schrille toon riepen hoe asociaal het was om mensen die absoluut niet in staat waren te werken daartoe toch te dwingen. Mensen voor wie dat gold, waren natuurlijk snel gevonden. De Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzekering was de meest riante in de wereld. Dat lokte veel misbruik en oneigenlijk gebruik uit. Uiteindelijk ging PvdA-leider Wim Kok door de pomp en volgde er een hervorming.

Nu, bijna dertig jaar, later mogen we constateren dat dit niet gepaard is gegaan met grote ongelukken en dat de doembeelden die de linkse oppositie destijds inbracht in de verste verte niet zijn gerealiseerd. Beter had men zich boos kunnen maken over mensen die onterecht een invaliditeitsuitkering kregen, terwijl ze wel degelijk konden werken.

Integratie
Geld was echter nooit een issue. Terwijl Nederland een van de landen is die het meeste geld uitgeeft aan de verzorgingsstaat, is het volgens links nooit genoeg. Begin van de eeuw eisten zij veel meer geld voor de integratie van nieuwe Nederlanders en de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en werklozen. Terwijl tal van studies aantoonden dat de manier waarop dit in Nederland gebeurde niet bijzonder effectief was, werden jaar in jaar uit miljarden aan deze doelen gespendeerd, totdat het inzicht doorbrak dat het zo niet langer kon.

Migratie
Een dergelijk inzicht is nog steeds niet doorgedrongen tot de beleidsmakers als het gaat om de besteding van ontwikkelingshulp. Hulp die volgens hen ook nodig is om migratie uit Afrikaanse landen te voorkomen. Ineens blijkt ook de almachtige overheid machteloos, want volgens links kunnen de grenzen niet dicht. Dat de afgelopen maanden iets anders hebben laten zien, wordt bewust genegeerd.

Inmiddels hebben we het slechtste van twee werelden. We betalen jaarlijks miljarden om niet overspoeld te worden door migranten, die desondanks toch in grote aantallen blijven komen. En dat tegen steeds hogere kosten, want landen als Turkije hebben ontdekt hoe makkelijk het is om de EU hiermee te chanteren.

EU: pappen en nathouden
Sinds het begin van deze eeuw verdwijnt er steeds meer geld richting de EU en andere Europese landen. Het redden van de euro heeft Nederland al miljarden gekost, waar minister De Jager dit verkocht als een verdienmodel. Eenzelfde beleid van pappen en nathouden wordt gevoerd ten aanzien van landen als Italië en Spanje, die recentelijk met behulp van het coronavirus miljarden uit de zak van onder meer de Nederlandse belastingbetaler wisten te kloppen. Zij nemen het er inmiddels lekker van, gezien de aankondigingen dat in Italië de belastingen omlaag gaan, Spanje een basisinkomen krijgt en de Fransen nog steeds rond hun 62ste met pensioen gaan. Ook nu moesten we betalen van links, omwille van solidariteit en het veiligstellen van handelsbelangen.

Klimaatapocalyps
De afgelopen jaren is het ook noodzakelijk gebleken om tientallen miljarden uit te trekken voor het tegengaan van klimaatverandering. Doen we dat niet, dan zal volgens de in linkse kringen bewierookte Greta Thunberg binnen twaalf jaar (of iets later) de wereld vergaan. Ook hier mogen we (net als bij het gat in de ozonlaag en de zure regen) niet vertrouwen op menselijk vernuft om dit tegen te gaan, of althans de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Belangengroepen onderhandelden aan zogenaamde klimaattafels over de te kiezen aanpak. Wie vraagtekens zet bij de daar overeengekomen twee belangrijkste duurzaamheidsmaatregelen, massieve subsidies voor biomassa en het beleid om alle huizen van gas af te sluiten, werd ingedeeld bij de verfoeide groep klimaatsceptici die je de mond mag snoeren.

Resultaat
Wat heeft vijftig jaar door links geïnspireerd beleid ons opgeleverd? Een grote overheidsmoloch die steeds meer taken op zich moet nemen vanwege door links opgeblazen (non-)problemen en bij de uitvoering daarvan op tal van gebieden volledig de mist ingaat (Belastingdienst, UWV, CBR, IND, Justitie, politie). Het equivalent daarvan is een torenhoge belasting- en regeldruk en een enorme bureaucratie, die druk is met elkaar en met pietluttigheden, maar waarlijk grote problemen (als migratie en de gevolgen daarvan en hervorming EU) bewust op hun beloop laat. Het heeft geleid tot een al veertig jaar lang stagnerende welvaart, doordat elk stukje economische groei direct wordt opgeslokt door de overheid voor de zoveelste linkse hobby. De laatste hobby is natuurlijk het bestrijden van racisme en discriminatie.

Alles is geoorloofd in het streven naar steeds meer gelijkheid, want wie kan daar nu tegen zijn?

Maakbare samenleving
Wat had het moeten opleveren? In de eerste plaats de notie dat de samenleving niet maakbaar is. De kracht zit bij individuen en bij gemeenschappen (bedrijven, organisaties, verenigingen). De overheid als centrale planner is tot falen gedoemd. De daartoe benodigde informatie en daadkracht kan nooit worden gecentraliseerd, maar zit verspreid bij juist de individuen en gemeenschappen die ons huidige welvaartsniveau hebben gerealiseerd. Een overheid die zich bewust is van haar beperkingen en een samenleving die minder spastisch omgaat met verschillen, kan toe met minder ambtenaren, minder regels en lagere belastingen.

Pamperen
Een andere belangrijke notie is dat elk streven om het individuele lot van mensen te verbeteren tot falen is gedoemd als deze niet zelf bereid zijn daaraan de belangrijkste bijdrage te leveren. Dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben, en dat deze cruciaal is voor het realiseren van een beter leven, is helemaal naar de achtergrond verdwenen.

Steeds minder mensen geloven het ook zelf en laten zich gewillig aan de hand nemen door een overheid die hen pampert in plaats van stimuleert om het heft in eigen hand te nemen.

https://opiniez.com/2020/09/15/mijn-ter ... er-roorda/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

Frankrijk – ‘Groene ayatollahs’ en een ‘groene golf’

Door Alexander van der Meer · 19 september 2020

Afbeelding

Veel kiezers geloofden het wel afgelopen juni, de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. Nu zit men met een ongekende meute Groene Ayatollahs.

De nieuwe ecologische burgemeesters van Franse grote steden tonen hun ware gezicht. Veel grote steden in Frankrijk zaten na de gemeenteverkiezingen eind juni ineens opgescheept met groene burgemeesters. Deze zogeheten ‘groene golf’ was meer een storm in een glas water: landelijk had slechts 10% van het electoraat Groen gestemd. Dankzij een historisch lage opkomst en slimme lijstverbindingen met de linkse partijen wisten de écolos het onderste uit de kan te halen. Groen Frankrijk verkeert nog altijd in extase, en beschouwt iedere relativering van de uitslag als ‘rechtse propaganda’.

Maar verder trekt iedereen die niet is gaan stemmen zich de haren uit het hoofd, nu na drie maanden de ene ‘groene ayatollah’ nog gekker blijkt dan de andere… Die betiteling is niet van mij maar van Minister van Justitie Dupond-Moretti.

Een andere minister van Macron wond zich ook op over de streken van de nieuwe groene burgervaders: ‘Alles wat plezierig is in dit land, iedere gelegenheid om een beetje feestelijk en gezellig bij elkaar te zijn, willen ze verbieden’, zei Marlène Schiappa. ‘Wat een zuurpruimen! En het zijn vooral de kleine inkomens die ze daarmee pakken...’

Een grotere zuurpruim dan Grégory Doucet – de nieuwe groene burgemeester van Lyon, vind je niet snel. Afgelopen zaterdag mocht hij de door corona drie maanden te laat van start gegane Tour de France in zijn stad verwelkomen – ongetwijfeld volgens reeds lang gemaakte afspraken. Maar dat deed hij niet: hij heeft een hekel aan de wielerronde... Doucet werd wel op het erepodium gesignaleerd, maar liep daar meer rond als een dief in de nacht dan als een trotse burgervader... Vroeger ging de gemiddelde Franse burgemeester geen zee te hoog om de finish van een etappe binnen te halen, maar Doucet greep de kans aan om de Grand Boucle te betitelen als een ‘zeer milieuonvriendelijk macho feestje...’

Franse media wisten wat grootstedelijke bourgeoisie op te trommelen die net als Doucet geen boodschap had aan de Tour: ‘iets uit het verleden’. En natuurlijk een paar minder leuke tokkies die zeiden het juist heel leuk te vinden. Houd daarbij in het achterhoofd dat veel zenders progressief-liberalen en Groenen een warm hart toedragen, maar verder bijna niemand. Buiten de grote stad denkt waarschijnlijk zo’n driekwart van de mensen: kom niet aan onze Tour... Hoe dan ook, als het aan de burgemeester van Lyon ligt, wordt er geen enkel sportevenement meer georganiseerd zonder eerst de vraag te stellen wat de ecologische effecten zullen zijn...

Doucet brak overigens met nog een oude traditie: de ‘Voeu des Échevins’ de jaarlijkse traditionele gang van schepenen en burgemeester naar de basiliek, waar dan een speciale dienst wordt gehouden om de pest buiten de stad te houden. Zijn voorgangers gaven sinds 1643 acte de présence, maar hij beweerde de scheiding van kerk en staat te willen eerbiedigen.

Niks mis mee kun je denken, al rijst meteen de vraag waarom hij dan wel één dag later enthousiast de eerste steen van een nieuwe moskee ging leggen...

Bij Pierre Hurmic – de kersverse groene burgervader van Bordeaux, moet u niet bepaald denken aan een frisse wind als Jesse Klaver. Deze kromlopende oudere man ziet eruit of hij al een heel leven in een stoffig archief achter de rug heeft. Hij heeft wel al laten weten geen kerstbomen meer te dulden in Bordeaux met de feestdagen… ‘Ik heb geen zin om dode bomen in de stad te zetten’, zei hij.

Maar er komt wel ‘een handvest voor bomenrechten’ beloofde hij, dat voorschrijft wat je wel en niet met bomen mag doen... Ik verzin het niet.

En een petitie om toch kerstbomen in de stad te zetten, deed Hurmic af met: ‘de mening van fachos – fascisten, interesseert me niet.’ Voor de Franse Groenen ben je kennelijk een fascist als je een kerstboom leuk vindt...

Hurmic, Doucet en andere groene burgemeesters hebben zich ook ontpopt als echte luddieten. Doucet wil af van de geplande TGV Lyon-Turijn, Hurmic en zijn nieuwe groene collega van Besançon willen een ‘echt debat’ rond de invoering van 5G, de nieuwste norm voor geavanceerde telecommunicatie. Zonder dat daar concreet bewijs voor is, zou 5G verantwoordelijk zijn voor van alles dat niet deugt, zelfs voor Corona...

Het gaat deze burgemeesters uiteindelijk niet alleen om de Tour de France, of om kerstbomen. Ze willen de steden groener maken, een prima idee, maar ze hebben veel grotere plannen. De samenleving moet worden aangepast aan hun ideologie.

Het onderwijs moet bijvoorbeeld op de schop, dat is te veel gericht op jongens. Het moet dringend worden ‘ontgenderd’, geslachtloos gemaakt. Daar is Eric Piolle van Grenoble al mee bezig. Hij is de enige herkozen groene burgemeester van een grote stad.

Ook de straten moeten vrouwvriendelijker. Een loffelijk streven, probleem is de manier waarop. Toen in wijken boven het Gare du Nord in Parijs vrouwen niet meer ongesluierd op straat durfden omdat ze door allochtone en overwegend islamitische hangjeugd werden lastiggevallen, stelden groenen voor de trottoirs te verbreden…

Intussen wordt het Grenoble van Piolle ‘Le Chicago Français’ genoemd door de Nationale Politiebond, vanwege de explosief stijgende criminaliteit. Maar het is dankzij Piolle wel de enige stad waar je in ‘boerkini’ het openbare zwembad in mag...

De groene ayatollahs ontpoppen zich als autoritaire moraalridders, vooral geïnteresseerd in het heropvoeden van het gewone volk, de ‘beaufs’ – de boerenkinkels. Die fachos in Gele Vesten, met hun stuitende gewoontes als diesel rijden, katholiek zijn en Frankrijk geweldig vinden. Nu de écolos lokaal aan de macht zijn, bedenken ze de ene na de andere connerie – zoals iemand het op tv noemde – om dit plebs een andere levenswijze op te dringen, of in ieder geval het leven zuur te maken.

Door de gemeenteraadsverkiezingen eind juni links te laten liggen, hebben de Fransen in grote steden het paard van Troje binnengehaald.

http://verenoflood.nu/frankrijk-groene- ... oene-golf/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48404
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Linkse/groene politiek

Bericht door Pilgrim »

Geheugensteuntje...

Geplaatst op 19 september 2020

Afbeelding

Ik wil er graag nogmaals aan herinneren dat problemen zoals ouderdomsarmoede, woningnood, staatsschuld en het exploderende criminaliteitscijfer in Duitsland noch door Poetin, Trump of de AfD veroorzaakt werden.

Dat hebben we enkel en alleen maar te danken aan de CDU, de SPD, de FDP, de Groenen en Die Linke.


Niet vergeten!

Geplaatst/vertaald via: E.J. Bron (via Twitter; “Steffen”)

https://ejbron.wordpress.com/2020/09/19 ... nsteuntje/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie