Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Deze afdeling is voor algemene topics die niet passen in wat reeds voorzien is. Ze moeten wel aansluiten bij ons thema.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Wat gaat de gemeente je als warmtebron aanbieden als je geen aardgas meer mag gebruiken vanwege het klimaat? De stadsverwarming. In de praktijk komt dat erop neer dat veel kleine CV-ketels worden vervangen door een hele grote. In dit geval is schaalvergroting niet efficiënter.
Maar dat mag de pret niet drukken. Want die stadswarmte is een monopolie. En dat houdt in dat de consument meer betaald dan economisch nodig is. En veel van wat de burger dan extra moet ophoesten gaat in de gemeentekas. Ook in Amsterdan is het hemd is nader dan de rok.
Kritiek op stadswarmte in nieuwbouw: ‘Ongelooflijk zonde’
Amsterdam staat voor de rechter omdat nieuwbouw in de Sluisbuurt toch wordt aangesloten op stadsverwarming. Al weer twee jaar terug zei de gemeenteraad: niet meer doen.
[...]
Niet veel later bleek dat in de Sluisbuurt toch stadsverwarming komt. Vattenfall had namelijk al de concessie gekregen voor het hele Zeeburgereiland. In principe kunnen projectontwikkelaars wel een alternatief naar voren schuiven, maar dat moet dan even duurzaam zijn. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) bleek uit berekeningen dat het warmtenet van Vattenfall een lagere CO2-uitstoot heeft dan de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen.
[...]
De actiegroep (Amsterdam Fossielvrij) vermoedt dat de gemeente de oren laat hangen naar Vattenfall omdat de stad zelf grote belangen heeft bij de stadsverwarming.
[...]
Ook Klimaatgarant maakt zich zorgen dat er geen eerlijke concurrentie is met stadsverwarming. Gemeentepolitici denken bijna automatisch in collectieve oplossingen, volgens ’t Hart. Daar komt bij dat gemeenten vaak mede-eigenaar zijn van het warmtenet. “Een projectontwikkelaar wil zo’n gemeentebestuur ook niet tegen de schenen schoppen.”
https://www.parool.nl/amsterdam/kritiek ... ~b8bc6a2c/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Woningcorporaties en energiebedrijven willen huishoudens nu écht van het gas afhalen
Bij honderdduizend huurhuizen moet zo snel mogelijk de gaskraan dicht, uiterlijk 2022. Dat doel stond al in het landelijk Klimaatakkoord uit 2019. Alleen: de uitvoering loopt stroef. Overheden en bedrijven zitten vaak op elkaar te wachten, bewoners twijfelen. In de hoop die impasse te doorbreken, presenteren 35 woningcorporaties en vijf warmtebedrijven vandaag een akkoord.

Daarin beloven energieleveranciers transparant te zijn, over hun investeringen en winst. Dit moet wantrouwen wegnemen, over troebele kostenplaatjes in de warmtehandel. Bovendien mogen bewoners die overstappen op een alternatieve warmtebron geen hogere maandnota krijgen dan hun oude gasrekening. Dankzij een “eerlijke prijs” wordt gasloos wonen aantrekkelijk, zeggen de initiatiefnemers. Ze doen de belofte ondanks de onzekere coronatijd. Corporaties willen de “startmotor” zijn, om gasloos wonen op gang te helpen.
Het aldus ontstane warmte monopolie zou dus in strijd met alle economische wetmatigheden voordelig uitpakken voor de consument?
Dankzij de vergroening zullen energieprijzen blijven stijgen. Het is dus volkverlakkerij om te spreken van "geen hogere maandnota krijgen dan hun oude gasrekening." Eerlijker zou zijn te zeggen: "geen hogere rekening dan wanneer u gas was blijven gebruiken."
Woningeigenaren in een ‘huurwijk’ moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen, wanneer een cluster huurhuizen in één klap aardgasvrij wordt, zo beoogt het akkoord. Woningbezitters kunnen aanhaken op het warmtenet van huurwoningen. Het Rijk moet huiseigenaren daar een speciale subsidie voor gaan bieden, bepleiten de woningcorporaties en energiebedrijven. Er bestaan al wel subsidiepotten voor aardgasvrije proefwijken, maar nog niet voor een individuele woningeigenaar die wil meedoen aan een warmtenet.
Ik denk dat na corona het Rijk wel belangrijkere urgente zaken zal gaan subsidiëren.
Een warmtenet in plaats van aardgas

De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat huurwoningen versneld aangesloten worden op een warmtenet, in plaats van aardgas. Een warmtenetwerk is, naast elektrische warmtepompen en schoon gas, een van de alternatieven die huizen gasloos kan maken. Bedrijven leveren energie in de vorm van warm water, afkomstig van (industriële) fabrieken, biomassacentrales of bodemenergie.

Daarmee willen de woningcorporaties, verenigd in de koepel Aedes, samen met de vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) grofweg de helft van de honderdduizend huurhuizen op warmtenetten gaan aansluiten. De Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn blij met de afspraken. Gemeenten slagen er zelf onvoldoende in de “regiefunctie” op zich te nemen.

Ook het Rijk, dat eind maart al 200 miljoen euro beloofde voor 55.000 gasvrije huurhuizen, steunt het akkoord. In 2030 moeten 1,5 miljoen Nederlandse woningen van het aardgas af zijn, staat in het landelijk Klimaatakkoord. Door dalende kosten en schaal kunnen richting 2050 alle 7 miljoen huishoudens de cv-ketel wegdoen, is het streven.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b71c68a7/
k denk dat die 'dalende kosten' een fantasie zijn. En verder: schaalvergroting van warmtenetten heeft heel weinig invloed op de kostprijs voor de eindverbruiker.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b71c68a7/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Pilgrim »

Versneld van het gas af kost in Amsterdam € 9 miljard extra

16 april 2020

Afbeelding

AMSTERDAM – De wens van het linkse stadsbestuur van Amsterdam om de hoofdstad tien jaar eerder van het gas af te halen dan Nederland, gaat hoofdstedelingen negen miljard euro extra kosten. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die VVD-raadslid Stijn Nijssen aan het stadsbestuur stelde.

„Het verschil in kosten tussen een doelstelling aardgasvrij in 2050 en aardgasvrij in 2040 komt overeen met [..] circa 9 miljard euro aan additionele maatschappelijke kosten tot 2050”, aldus het ambtelijke antwoord namens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck. Nog deze week debatteert de gemeenteraad met haar over verduurzaming van de hoofdstad.

„Het verschil in kosten tussen een doelstelling aardgasvrij in 2050 en aardgasvrij in 2040 komt overeen met [..] circa 9 miljard euro aan additionele maatschappelijke kosten tot 2050”, aldus het ambtelijke antwoord namens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck. Nog deze week debatteert de gemeenteraad met haar over verduurzaming van de hoofdstad.

„Hier schrik ik echt van”, reageert raadslid Nijssen. „We vragen al twee jaar over het verschil in kosten, maar nooit kregen we antwoord. Negen miljard is volkomen onverantwoord. Bovendien krijgen de financiën van onze gemeente toch al een extra tik door de coronacrisis. Het zou gaan om 300 miljoen aan gederfde inkomsten. Waarom zouden we dan zoveel geld uitgeven aan een onnodig scherpe ambitie?”

Opmerkelijk genoeg maakten woningcorporaties gisteren bekend dat zij in heel Nederland 100.000 huurwoningen versneld van het gas af gaan halen. Maar in dit geval gaat het de bewoners geen stuiver extra kosten, zo belooft het akkoord Startmotorkader. Naast koepelorganisatie Aedes ondertekenden woningcorporaties en vijf warmtebedrijven de overeenkomst.

De gemiddelde huurder gaat straks voor het warmtenet niet meer betalen dan nu voor gas, stelt het akkoord. Het gaat met name om corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Waarnemend voorzitter van Aedes Tonny van de Ven zegt dat door dit akkoord de corporaties volledig inzicht krijgen in de kosten en baten van een aansluiting op een warmtenet. „Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de klimaatdoelstellingen voor Nederland te halen.

Verduurzaamd
Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland. In 2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

Het akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1669453 ... euro-extra
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

De Rekenkamer heeft gekeken naar wat al die subsidies voor 'aardgasloos' opleveren.
Aardgasvrije wijken: te hoge verwachtingen gewekt
Verschuivende doelen

De minister van BZK heeft voor het Programma Aardgasvrije Wijken een bestedingsplan ingediend bij de minister van Financiën. In dat bestedingsplan stond dat met € 435 miljoen in de periode 2018-2027 50.000 woningen aardgasvrij zouden worden gemaakt. Daarmee ging de minister van Financiën akkoord en kwam het geld vrij voor besteding. Maar dat doel werd later aangepast. Aan de Tweede Kamer meldde de minister dat het belangrijkste doel van het programma was om te leren over het aardgasvrij maken van wijken. De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2019 dat het bestedingsplan, de begrotingen, het jaarverslag van het Ministerie van BZK en antwoorden op Kamervragen telkens andere doelen noemen. Het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer.

Doel niet gehaald

In de periode 2018-2019 is circa € 150 miljoen besteed aan het programma. Het plan was om aan het einde van die periode al ruim 2.000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt. De Algemene Rekenkamer constateert dat eind 2019 slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij zijn gemaakt. Volgens de minister zou het programma leiden tot een vliegwiel. Gemeenten zouden samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Wat dat vliegwiel is en uit welke concrete maatregelen het bestaat, maakt de minister naar oordeel van de Algemene Rekenkamer niet duidelijk.

Geld zoekt plan

Het lijkt erop dat bij de start van het Programma Aardgasvrije Wijken sprake was van ‘geld zoekt plan’. De minister van BZK stelde als voorwaarde voor het ontvangen van een financiële bijdrage dat gemeenten een vergevorderd plan moesten hebben om woningen aardgasvrij te maken. Dit roept bij de Algemene Rekenkamer de vraag op of die plannen niet ook zouden zijn doorgegaan zonder de bijdrage van het Ministerie van BZK.

Inzicht belangrijk voor huurders en huiseigenaren

Omdat de meeste Nederlandse woningen en andere gebouwen met aardgas verwarmd worden, krijgen alle inwoners van Nederland, als eigenaar of als huurder, op termijn te maken met het loskoppelen van hun woning van het aardgas. Voor huurders en huiseigenaren is inzicht in het tijdsverloop, de kosten en de opbrengsten van het aardgasvrij maken van woningen belangrijk aangezien zij uiteindelijk, direct of indirect, de kosten dragen.
In reactie op het onderzoek zegt de minister van BZK toe een evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken uit te zullen voeren in 2022. Gezien de inhoudelijke zwakheden van het programma is volgens de Algemene Rekenkamer een eerdere evaluatie dan in 2022 op zijn plaats. Hoe eerder deze evaluatie plaatsvindt, hoe meer profijt Nederland heeft van het programma om gebouwen in versneld tempo van het aardgas af te krijgen.
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/v ... gen-gewekt
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22589
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door King George »

Een gasvrije Taibah-moskee in Amsterdam Zuid-Oost kost de belastingbetalers € 115.000.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding

Dit is de de Van der Pekbuurt in Amsterdam. Woninkjes van wel 100 jaar oud uit de tijd dat men nog kolenkachels had. Isoleren is hopeloos dus. En deze wijk zal het zonder aardgas moeten stellen.
En er kwamen vele leden van de warmtepomp maffia bij de mensen langs om ze de geweldige voordelen voor te schotelen.
De gemeente wil natuurlijk dat ze een vinger in de pap hebben door de stadsverwarming verplicht te maken. Dat is een monopolie waar de gemeente niet armer van wordt.
Ymere wil geen warmtepomp voor Van der Pekbuurt
Is het wel zo duurzaam om een wijk te verwarmen door verbranding van hout of afval? Bert Müssig, huurder in de Van der Pekbuurt, vraagt het zich hardop af. Afval willen we in de toekomst toch veel meer hergebruiken? Biomassa is er niet genoeg. “Ik vrees dat we een dood­lopende weg inslaan.”

De 2300 woningen in de Van der Pekbuurt zijn aangewezen om samen als een van de eerste Amsterdamse wijken van het aardgas af te gaan. In een deel van de wijk, de Gentiaanbuurt, zijn al 38 woningen aangesloten op stadsverwarming. Het warmtenet van Vattenfall levert hitte uit de afvalovens van AEB, dat ook nog een ­biomassacentrale bouwt. Müssig: “Op den duur is dat niet circulair.”

Warmte uit het IJ

Er bestaat wel een circulair alternatief: bewoners denken aan een warmtenet met warmte uit het IJ, die wordt opgeslagen in de bodem. In de winter kan die met 15 graden Celsius in huis worden gehaald; een modern geïsoleerde ­woning is met die temperatuur goed warm te krijgen met gebruik van een elektrische warmtepomp.

Dat dit een optie is voor de Van der Pekbuurt, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Energygo, TU Delft en Waternet. Deze ‘lagetemperatuurverwarming’ komt samen met stadsverwarming als beste uit de bus. Het warmtenet van 15 graden heeft zelfs de laagste CO2-uitstoot.

Sommige huurders verwachten dat ze daarmee ook goedkoper uit zijn. Tanja den Broeder vreest de rekening die huurders gepresenteerd krijgen als ze eenmaal op het warmtenet van Vattenfall zijn aangesloten; dan zijn ze over­geleverd aan dit energiebedrijf, denkt zij. “Dit is zowat de armste wijk van Nederland. Die huurders kunnen hier straks niet meer wonen.” Voor de samenleving als geheel is stadsverwarming en lagetemperatuurverwarming volgens het onderzoek overigens even duur, maar er is niet gekeken naar welk deel van de kosten bij de huurders terechtkomt.

Geluidsoverlast

De gemeenteraad bleek vorige week enthousiast over de mogelijkheid dat de Van der Pekbuurt lagetemperatuurverwarming krijgt. Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) temperde de verwachtingen. Zij benadrukte: de eigenaar van de woningen heeft altijd het laatste woord.

In de Van der Pekbuurt zijn de meeste woningen van woningcorporaties, met name Ymere. En Ymere blijft erbij dat het warmtenet van Vattenfall hier de beste oplossing is. “Het onderzoek sterkt ons in de conclusie die we al hadden getrokken,” zegt een woordvoerder. Dan gaat het bijvoorbeeld om de geluidsoverlast die een warmtepomp kan veroorzaken en de ruimte die de benodigde boiler inneemt in krappe huur­woningen. “We hebben alles afgewogen.”

Ymere betwijfelt bovendien of de Van der Pekbuurt zo goed geïsoleerd kan worden dat de woningen ook hartje winter comfortabel blijven met lagetemperatuurverwarming. “Dit is geen nieuwbouwwijk die ontworpen is op deze ­manier van verwarmen. Het zijn woningen van bijna honderd jaar oud.” En dat het duur­zamer is? “We zijn geen milieuorganisatie. Voor ons staat de betaalbaarheid van de huren voorop.”

De consequentie is dat onduidelijk is hoe het verdergaat in de Van der Pekbuurt. De gemeente heeft ruim de tijd genomen voor het onderzoek in de hoop dat dit de argwaan over stadsverwarming zou wegnemen. Een jaar later lijken de twijfels in de wijk nog levensgroot.

Voor de renovatieplannen en om de woningen aan te sluiten op stadsverwarming heeft Ymere de steun nodig van 70 procent van de huurders. Müssig is nog niet overtuigd, verre van. “Dan blijf ik voorlopig liever aan het gas tot er betere isolatie is en we wel kunnen overstappen op ­lagetemperatuurverwarming.”
https://www.parool.nl/amsterdam/ymere-w ... ~b5857c85/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Ik zeg wel eens: "Als je als klimaatactivist echt daadwerkelijk iets wil doen dan moet je voortaan koud douchen."
En er zijn burgers die koud douchen . Onvrijwillig want ze wonen in een wijk zonder aardgas.
Zij genieten de zegeningen van de stadsverwarming. Een monopolist dus en dan weet je het wel: weinig warmte voor extra veel geld en geen klantvriendelijkheid.
Bewoners zijn koude douche ‘meer dan zat’, politiek eist actie
Bewoners van de Bodegraafse nieuwbouwwijk Weideveld die zijn aangesloten op de warmte-koude-opslag (WKO) zijn klaar met het haperende en dure systeem en koude douches. De politiek eist actie van wethouder Kees Oskam en wil dat hij boetes oplegt aan leverancier Eteck.

,Om te huilen”, zo noemde D66-fractievoorzitter Elly de Vries afgelopen woensdag de uitslag van een enquête onder gebruikers van het WKO-systeem in Weideveld. Van de 65 ondervraagde huishoudens is slechts 8 procent tevreden: 60 procent is (zeer) ontevreden, 82 procent heeft problemen met warm water, 72 procent met koeling en de energiekosten zijn fors hoger dan bij vergelijkbare woningen. Iedereen wil overstappen op een ander systeem, maar dat kan juridisch gezien niet.

De maat is vol

Voor de gemeenteraad, die op 25 maart via Oskam al had opgeroepen door te pakken, is de maat nu vol. Zij eist dat de gemeente de boeteclausule van 100 euro per dag per huis per tekortkoming inzet als Eteck in gebreke blijft. Oskam: ,,Ik ben nu op dat punt.”

Bewoonster Rina Hampel heeft grote problemen met het systeem sinds leverancier Eteck dat drie jaar geleden overnam Ze is blij met het inzetten van de boeteclausule, maar verbaasd over de gang van zaken, zegt ze. ,,We zijn zowel door Eteck als het college weggezet als notoire klagers. We werden niet geloofd als we zeiden dat we niet de enigen zijn. Dat steekt. Via een WOB-verzoek moesten we erachter komen dat dit contract, waar we niet vanaf kunnen, bestaat.”

Hampel vreest voor een juridisch gevecht tussen Eteck en de gemeente en denkt dat deze problemen ook elders ontstaan als woningen van het gas af moeten. ,,Zeker met de nieuwe Warmtewet die is opgesteld door de ‘warmtemaffia’. Daarin staat dat een systeem er acht uur per dag uit mag liggen. Als consument sta je heel zwak.”
https://www.ad.nl/alphen/bewoners-zijn- ... ~a5936d62/
Columnist Dennis: ‘Bewoners Weideveld hebben al maandenlang een koude douche. Eteck, los het op!’

De klaagzang gaat door merg en been, maar Eteck uit Waddinxveen geeft niet thuis. Het bedrijf is, zoals het zelf zegt, Neerlands grootste leverancier van duurzame energie. De missie is dat iedereen er ’s winters comfortabel en ’s zomers koeltjes bijzit. Maar dan moet je de winter en de zomer natuurlijk niet door elkaar halen.

Vraag maar na bij de bewoners van de Bodegraafse nieuwbouwwijk Weideveld. De hypermoderne technologie van Eteck is voor hen een bron van ergernis. Gelukkig was de winter zacht, maar wie koud moet douchen als het 5 of 10 graden is, wordt net zo goed knap chagrijnig.

De bewoners klagen al drie jaar lang steen en been over de energieleverancier en diens state-of-the-art-systeem: ,,Het kostte een vermogen, werkt beroerd en de maandelijkse energienota is fors hoger dan bij vergelijkbare woningen.” Kortom, niet best.Eteck, dat al 125 jaar bestaat, zegt dat de klant op nummer 1 staat, maar in Bodegraven bewijzen zij dus het tegendeel. En als ik de klachtenregen op sociale media moet geloven staat de zaak ‘Weideveld’ niet op zichzelf en maakt het bedrijf er elders ook een potje van.

Dat is zo jammer, want dit bedrijf heeft enorm veel knowhow. Bovendien heeft Eteck, met het oog op de rigide energiewetten anno 2020, een potentie waar een paard de hik van krijgt.

Ik denk dat oprichter en mededirecteur Jaap van Eck zich niet langer moet verschuilen en nu echt eens moet optreden. Want zijn bedrijf is bezig de zorgvuldig opgebouwde reputatie eigenhandig om zeep te helpen.

De zomer is in aantocht, maar dat betekent niet dat hij de Bodegravers nog langer in de kou mag laten staan. Los het op!
https://www.topics.nl/columnist-dennis- ... =brand/ad/

"enorm veel knowhow." Mooi, prachtig maar daar worden de bewoners niet warm van.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

De Notabelen van Katwijk vinden dat hun gemeente mee moet in de vaart der volkeren.
En dat kan door de wijk Hoornes aardgasvrij te maken.
Ze hebben 2,8+0,4 miljoen euro daarvoor gekregen.
Maar de bewoners lopen er niet warm voor.
Katwijk niet blij met kritisch rapport over nut miljoenensubsidie voor aardgasvrije wijk Hoornes: ’Als we te snel gaan, bereiken we niets’
[...]. Daarnaast merkte Knape dat zijn eigen enthousiasme lang niet door alle inwoners van de Hoornes werd gedeeld. Een aanzienlijk deel vreest dat het leidt tot dure verbouwingen en hogere energierekeningen.

Koploper

,,Er zijn mensen die koploper willen zijn, anderen willen juist wachten tot de technieken voor alternatieve warmtevoorziening beter zijn ontwikkeld’’, zegt Knape. ,,.Ook zijn er inwoners die zeggen: ik heb daar geen geld voor. Zij willen alleen meedoen als de overheid alles vergoedt. Allemaal heel logische reacties, wat mij betreft.’’

Volgens de wethouder is het dan ook essentieel om de tijd te nemen om genoeg inwoners achter het project te krijgen, en daar een klein deel van de subsidie aan te besteden. ,,In gesprek gaan met mensen is niet altijd terug te brengen tot concrete resultaten. Maar als we dat niet doen, en te snel gaan, bereiken we niets.’’

Aan het einde van dit jaar besluit Katwijk of het haalbaar is om de Hoornes geheel of gedeeltelijk van het aardgas te halen en te gaan verwarmen met bijvoorbeeld het oppervlaktewater van de Rijn.
Waar ze de warmte vandaan moeten halen is volledig wazig. Als het echt koud is dan is het oppervlaktewater ook koud. Toch maar een grote houtkachel? Kunnen we geen turf stoken zoals vroeger?

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20 ... n-we-niets
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80779
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef: Waar ze de warmte vandaan moeten halen is volledig wazig. Als het echt koud is dan is het oppervlaktewater ook koud. Toch maar een grote houtkachel? Kunnen we geen turf stoken zoals vroeger?
:smile4: Dat wordt moeilijk in de Hoornes. Die wijk bestaat namelijk uit flats. En De Hoornes is het afvalputje waar ze de allochtonen en vluchtelingen in stoppen.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Er komt meer bezinning over wat aardgasloos betekent. Kou en armoe.
Steun voor aardgasverbod brokkelt af: steeds meer Nederlanders willen gas behouden

Steeds meer Nederlanders vinden stoppen met aardgas een slecht idee. Was in 2017 nog 28% tegen, in 2020 is dit al 45%. Dat blijkt uit een peiling van klimaatstichting Hier. De steun voor de energietransitie van Rutte III brokkelt zienderogen af.

Twintigduizend euro kosten

Uit de peiling blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de kosten van een aardgasverbod. Terecht want adviesbureau Berenschot berekende dat afstappen van het aardgas een gemiddeld huishouden wel 20.000 euro kost. Geen bedrag dat de gemiddelde huiseigenaar kan lijden. Al helemaal niet als hij via de belastingen ook moet meebetalen aan het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Doemverhalen

Veel steun aan de oorlog tegen aardgas komt voort uit angst. Angst opgewekt door de doemverhalen van de klimaatlobby. Die schetst graag het plaatje van een collectieve ‘aardgasverslaving’ (dixit Diederik Samsom) die ons gevaarlijke Groningse gasbellen deed aanboren, met aardbevingen tot gevolg. Als dat geen argument voor ‘afkicken’ is! Helaas trappen veel Nederlanders in de val. In 2018 noemde wel 18% de Groningse aardbevingen reden om van het gas af te willen, aldus het onderzoek van stichting Hier.

Nederland is grootexporteur van aardgas

Het is een onnodige zorg. Nederland is niet verslaafd: het aardgasverbruik daalde van 1.476 petajoule in 2000 naar 1.265 petajoule in 2016. Nijpende tekorten zijn er niet: Nederland exporteert met 51 miljard kubieke meter per jaar meer dan het verbruikt (40 miljard). Daarmee zitten we in de wereldwijde top tien, met giganten als Rusland en de Verenigde Staten. Export was dan ook de drijvende kracht achter het blijven boren in aardbevingsgevoelige gebieden. Terwijl de aardgaskraan van de gewone Nederlander dicht moet, blijft de kraan naar het buitenland open. Gelukkig daagt het bij Nederlanders dat ze voorgelogen zijn: in 2019 noemde slechts nog 9% de Groningse aardbevingen als reden om tegen aardgas te zijn. Zodra de angst wijkt, lekt de steun voor de energietransitie weg.

Proeftuinen

Niet alleen in de publieke opinie, ook in de proeftuinen van de energietransitie zien we een kanteling. De gasvrije ‘ecowijk’ De Teuge bleek zo koud te zijn dat de huizen nu op aardgas aangesloten zijn. De stad Purmerend ziet zijn plannen om aardgasvrij te worden in rook opgaan: de huizen zijn afgesloten van aardgas maar worden niet warm genoeg waardoor bijgestookt met worden met de gemeentelijke cv-ketel. Die draait op, u raadt het al, aardgas. Niet ver van Purmerend wordt in notabene het progressieve Amsterdam bijna een kwart van de nieuwbouwwoningen opgeleverd mét aardgasaansluiting. Ook al is dit sinds 2018 niet meer toegestaan. Het firmament van de energietransitie vertoont steeds meer scheuren.

“Linkse hype”

Opvallend is dat het meest genoemde bezwaar volgens stichting Hier niet financiën is maar “Weer zo’n linkse hype”. Nederlanders voelen goed aan wat Cultuur onder Vuur heeft onderbouwd in het boek Groen is het nieuwe rood: dat klimaatbeleid een ideologisch project is. Via de groene route komt het rode socialisme terug en valt de vrijheid en welvaart van de burger aan. Dat maakt menig burger boos. Het kan komende verkiezingen slecht aflopen voor de partijen van klimaatkabinet Rutte III.
https://cultuurondervuur.nu/steun-voor- ... -behouden/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Achter de betaalmuur van de Telegraaf:
Bewoners van Haagse wijk moeten soms fors bijbetalen
Woede om hoge energienota met warmtepomp: ’We voelen ons beduveld’


DEN HAAG - Honderden huishoudens van de Haagse wijk Transvaal Midden, die zijn aangesloten op een collectieve Warmte-en Koude Opslag, zijn woest over torenhoge energienota’s en stijging van vaste kosten. „We voelen ons beduveld”, zegt Jasar Benzian.
https://www.telegraaf.nl/financieel/213 ... s-beduveld

Ze zullen niet de laatste burgers zijn die zich belazerd weten.
En als de enige energiebron 'het collectief' is dan heb je te maken met een monopolie en dan wordt je altijd uitgezogen.
Geen aardgas geeft kou en armoe.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80779
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Ariel »

Spoiler! :
Honderden huishoudens van de Haagse wijk Transvaal Midden, die zijn aangesloten op een collectieve Warmte-en Koude Opslag, zijn woest over torenhoge energienota’s en stijging van vaste kosten. „We voelen ons beduveld”, zegt Jasar Benzian.

Sinds maart druppelden de eindafrekeningen binnen en die veroorzaakten een grote schok bij de inwoners die zijn aangesloten op het warmtenet van de Haagse leverancier Energiek, eigendom van woningcorporatie Staedion. In plaats van dat ze net als voorheen zo’n gemiddeld 200 euro terugkregen, moesten sommige bewoners fors bijbetalen. Soms enkele honderden euro’s tot duizend euro extra.

"Maandlasten met veertig procent gestegen"
„Hoe kan dat? Ons werd een duurzame woning voorgeschoteld met lagere energiekosten dan wanneer je op het gas bent aangesloten. Bovendien was de winter zacht”, zo vraagt bewoner Benzian zich af.

Milko Lippens, die al tien jaar in de Hertzogstraat woont: „Mijn maandlasten zijn dit jaar met veertig procent gestegen. Ik heb nooit een verhoging van meer dan een paar euro gehad.”

Tel daar nog dik twintig storingen dit jaar en afgelopen jaar bovenop, waarbij er alleen koud water uit de kraan stroomde. „Wij betaalden 85 euro toen wij met vijf in een huis woonden”, zegt Arnaud van der Veere. „Nu wonen wij met zijn tweetjes, zijn er bijna nooit en betalen 200 euro per maand.”

De bewoners, die geen keus hadden en verplicht moesten overstappen op het nieuwe systeem waarbij warmte wordt opgepompt uit het grondwater, trokken aan de bel bij onder meer de gemeente, Staedion en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). „We horen alleen maar dat de tarieven in lijn zijn met de Warmtewet”, zegt Benzian.

Staedion is bereid om in gesprek te gaan. „Ons oprechte doel is om tevreden bewoners te hebben”, zegt een woordvoerder. „In de algemeenheid is er een verschil in de kosten van het vastrecht en de prijs per eenheid geleverde warmte. De ACM verhoogt het vastrecht en verlaagt de warmtetarieven om de continuïteit van het systeem te waarborgen. Ik hoop dat we er samen met de bewoners uitkomen. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het hen vrij om naar de geschillencommissie van de ACM of de rechter te stappen.”

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag vraagt opheldering aan het gemeentebestuur. „Eerst iedereen verplicht de energietransitie inrommelen om daarna je handen in onschuld te wassen. Het moet niet zo zijn dat je honderden euro’s meer betaalt terwijl je in een goed geïsoleerd huis zit, dat bedrag zou je juist moeten terugkrijgen. Duidelijk is dat over de ruggen van bewoners iemand hier behoorlijk beter van wordt, het klimaat als oplichtersmodel.”

Een woordvoerder meldt dat de gemeente geen partij is in de kwestie. „De vergunningen voor de WKO-installatie zijn verstrekt door de provincie, de gemeente ging alleen over de leidingen.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Je moet wat over hebben voor het klimaat. Maar Jan met de Pet heeft niet zoveel geld 'over'.
Gasloos huis kost bewoners Oranjewijk en Doeskwartier in Leiderdorp ruim 4000 euro
Aan het aardgasvrij maken van de woningen in de Oranjewijk en een deel van het Doeskwartier moeten de bewoners zelf ruim vierduizend euro bijdragen. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders van Leiderdorp op vragen van GroenLinks.

De gemeente Leiderdorp begon in 2018 met een onderzoek naar de mogelijkheden om van de Oranjewijk en Doeskwartier-West, waar de riolering over niet al te lange tijd moet worden vervangen, gasvrije wijken te maken. Omdat dat een kapitale investering vraagt, is aan het Rijk 4,7 miljoen euro subsidie gevraagd.

Rekensommetje

Bewoners van de wijken maken zich zorgen, schrijft fractieleider Bob Vastenhoud van GroenLinks, over het bedrag dat zij straks zelf kwijt zijn als hun woning wordt verwarmd met restwarmte of door geothermie. Zo stuurde een van de bewoners hem een rekensommetje waaruit zou blijken, dat het verwarmen van een huis dan 1850 euro per jaar kost. Aan aardgas verstookt een gemiddeld Nederlands huishouden iets meer dan duizend euro per jaar.

Los daarvan rekent Leiderdorp op een investering van 14.500 euro per woning voor de nodige aanpassingen aan de woningen en het afsluiten van het gas. De subsidie van het Rijk zou daarvan 10.250 euro dekken. De rest moeten bewoners zelf betalen. ’Het is onontkoombaar om ook van de bewoners een bijdrage te vragen’, staat in het antwoord op de vraag van GroenLinks.

Wegstrepen

Volgens de gemeente kun je dat bedrag van 4250 euro echter grotendeels wegstrepen tegen de kosten die bewoners anders ergens in de komende vijftien jaar zouden hebben voor de aanschaf en het onderhoud van een nieuwe CV-ketel. Leiderdorp rekent dan ook met een ’eigen bijdrage’ van 250 euro.

Van de ongeveer 830 huishoudens, heeft 36 procent aangegeven te willen meedoen aan het project om de twee wijken aan te sluiten op een warmtenet. Uit die peiling bleek dat 18 procent er vooralsnog niet aan wil en dat 46 procent nog twijfelt. Om van de omvorming naar gasloze wijken een succes te maken, moet volgens de gemeente ’75 tot 100 procent’ van de huishoudens meedoen.
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20 ... -4000-euro
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

De mensen trappen er niet in. Feit:
Stijging in verkoop aantal cv-ketels

In Nederland zijn vorig jaar ongeveer 450.000 cv-ketels verkocht. Dat is een stijging van bijna 5 procent in vergelijking met 2018. Dit staat in de woensdag gepubliceerde Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu.

"De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen. Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein", aldus Rob van Tilburg, directeur Programma's Natuur & Milieu.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ~b9f4fc43/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7474
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door hans van de mortel »

Hahaha!

Lang leve de domme mens!


Wie verstandig is en nadenkt - zijn hersenen gebruikt - probeert zo snel mogelijk van het gas af te geraken. Want gasverbruik is stinkend duur in verhouding tot elektriciteit.

Mensen zijn gasdom. Een ander voorbeeld van die parate domheid: zij stemmen op de VVD van Rutte in plaats van op de PVV van Wilders. Zo komen we nooit van moslims af en hun weerzinwekkende vieze smerige sadistische en stinkende modderreligie die een belangrijke oorzaak is van de kostbare schade toegebracht aan het milieu. Denk alleen maar aan al die bewaking op de luchthavens en al die geheime diensten die ons moeten beschermen tegen de waanzin van moslims die vasthouden aan de leringen - niet van Hitler - maar van de andere historische profeet, genoemd Mohammed (VZMH), die niet alleen analfabeet was, maar vooral in de smaak valt bij moslims door zijn reputatie als Arabische pedofiel, psychopaat, weerzinwekkende sadist, vakkundige roverhoofdman, en last but not least: vieze gore oorlogsmisdadiger.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Pilgrim »

Het gasverbod: de molensteen om de nek van Rutte III

4 sep 2020

Afbeelding

Het gasverbod, het grote project van Rutte III om een ‘energietransitie’ van Nederlanders af te dwingen, draait op een totale mislukking uit. Dat is maar goed ook.

Cultuur onder Vuur stelde de onzinnigheid van het gasverbod al in het voorjaar van 2019 met een grote campagne aan de kaak. Sindsdien brokkelt het draagvlak eronder steeds verder af. Weinig politici – zelfs van GroenLinks – durven het nog te verdedigen. Alleen de ministers Ollongren (D66) en Wiebes (VVD) blijven trekken nog aan wat steeds meer op een dood paard gaat lijken.

Huizenhoge investeringen
Het ‘groene’ Planbureau voor de Leefomgeving geeft nu openlijk toe dat de gevolgen van het aardgasverbod voor de burger onbetaalbaar zijn: in tegenstelling tot wat men de gemiddelde woningeigenaar eerder voorspiegelde, zal die de huizenhoge investeringen (peperdure warmtepomp, in combinatie met vergaande isolatiemaatregelen) die aan het gasverbod vastzitten niet meer terugzien. Bovendien moet hij maar afwachten of hij na al die uitgaven zijn huis nog wel even warm zal krijgen.

Jaloers
Maar het aardgasverbod betekent niet alleen de gewone burger en huizenbezitter op enorme kosten jagen, het is ook vernietiging van waardevolle infrastructuur. Nederland heeft een groot en fijnmazig gasnet waar andere landen jaloers op zijn. Als het Gronings aardgas op is (of als we dat niet meer willen gebruiken wegens aardbevingsgevaar) kan het gebruikt worden voor geïmporteerd aardgas of andere soorten gas, zoals biogas.

Enorm veel stroom
Omgekeerd dienen er in het elektriciteitsnet enorme bedragen geïnvesteerd worden, wil het bij benadering de capaciteit krijgen om het land elektrisch te verwarmen. Je huis verwarmen is namelijk van heel andere orde dan stofzuigen of koffiezetten: het kost enorm veel stroom. Het stroomnet is totaal niet berekend op de enorme vraag aan elektriciteit die zou ontstaan als ’s winters alle huizen elektrisch zouden moeten worden verwarmd.

Hersenschimmig
Bovendien moet die stroom ook ergens vandaan komen. Het land dus nóg voller zetten met windmolens en zonnepanelen? Zelfs dat zal niet genoeg zijn. Er zouden als achtervang een aantal ‘vervuilende’ energiecentrales bijgeplaatst moeten worden. Alles vanwege de internationaal gepromote, maar daarom niet minder hersenschimmige ‘klimaatopwarming’, die Cultuur onder Vuur ontzenuwd heeft in het boek Groen is het nieuwe rood: het internationale doemdenken over het milieu dient geen ander doel dan de burgers rijp maken voor ‘noodmaatregelen’ die hun privé-eigendom ondermijnen.

Ontbost
Intussen is het sprookje dat je in die energiecentrales milieuvriendelijk ‘biomassa’ zou kunnen verstoken eveneens doorgeprikt, notabene van linkse zijde: Michael Moore laat in zijn spraakmakende documentaire Planet of the Humans zien hoe hele streken ontbost worden en hoe de ‘biomassa’ van de andere kant van de wereld wordt aangesleept, met alle nodeloze vervuiling van dien. Weliswaar kiest hij voor de verkeerde oplossing – terug naar een primitief leefniveau – maar zijn conclusie staat: heel veel partijen worden beter van biomassa, maar de natuur beslist niet.

Bangmakerij
Het domst van al is nog dat het allemaal nergens voor nodig is geweest. Aardgas is een van de goedkoopste en schoonste brandstoffen die we voor het verwarmen van onze huizen hebben. Nederlanders weten wat ze willen: ondanks het dreigende gasverbod blijken we afgelopen jaar meer gasketels gekocht te hebben dan ooit. De bangmakerij van het kabinet heeft dus gefaald. Wat een nederlaag voor de milieumaffia, Rutte III en het opgedrongen gasverbod.

Coronacrisis
En dan nog iets: het land kan deze miljardenverspilling er in de huidige coronacrisis niet meer bij hebben. Minister Wopke Hoekstra moet nu al bijlenen, om alle steunpakketten voor bedrijven en werknemers te kunnen betalen. De rekening daarvan – ook de politieke rekening – kun je uitstellen, maar zul je uiteindelijk niet kunnen ontlopen.

Eindrekening
Zal Rutte III dus het lef hebben om het gasverbod in te trekken? Dat is niet direct te verwachten. Het gasverbod was het vlaggenschip van de klimaatplannen die het kabinet met veel bombarie aankondigde. Maar nu wordt het een molensteen om de nek van het kabinet, waar het met goed fatsoen niet meer af kan. Er is teveel gezichtsverlies aan verbonden. Maar in maart 2021 komen er weer verkiezingen. Dan zal er het draagvlak voor gasverbod nog verder verkruimeld zijn en is het echec onloochenbaar, met alle desastreuze gevolgen van de coronacrisis daar nog eens bovenop. Dan zal de kiezer aan Rutte III de eindrekening presenteren.

https://cultuurondervuur.nu/het-gasverb ... newsletter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Ik heb voor mijn huis (mini-grachtenpandje in een steeg, bouwjaar 1875, waarde 220.000 euro) geschat wat de kosten van isolatie , zodat ik met een warmtepomp uit kom, waren. 150.000 euro optimistisch geschat.
Hoe zou dat met een echt grachtenpand zijn van een Amsterdams grachtengordeldier?
LOLOL! Transitieprofessor Jan Rotmans lukt het niet om eigen huis gasvrij te maken: ‘Al voor ton aan verspijkerd!’

Op termijn moet heel Nederland van het gas af – dat is de conclusie die de welbekende klimaattafels trokken deze kabinetsperiode. Sommige gemeentes willen het beste jongetje (m/v) van de klas zijn en gaan er nog harder in dan Rutte met z’n maatjes Nijpels en Samsom. Sommige gemeentes zoals Amsterdam, inderdaad. Daar willen ze de grachtengordel gasvrij maken.

Maar hoe onmogelijk dat is, bleek wel toen hoogleraar transitiekunde – die vooraan loopt in de de strijd tegen gasaansluitingen van Nederlanders – in de gemeenteraad zelf moest toegeven dat het niet altijd mogelijk is. Het stulpje van de professor blijkt namelijk totaal niet van het gas te halen te zijn, zo moest hij met het schaamrood op z’n kaken toegeven:
“Ondanks torenhoge investeringen die Rotmans al heeft gedaan in zijn oude huis om het bijvoorbeeld beter te isoleren, lukt het hem niet de klimaatgevaarlijke gaskraan dicht te draaien. „Ik heb er al voor honderdduizend euro aan verspijkerd. De beste experts van Nederland zijn langs geweest. Maar ik krijg mijn woning niet aardgasvrij”, aldus Rotmans.”
Pijnlijk dat zoiets honderdduizend euro heeft gekost, maar desondanks mogen we het toch wel een vorm van hypocrisie noemen. FVD-raadslid Kevin Kreuger was er dan ook als de kippen bij om uit te leggen dat Rotmans niet in een unieke situatie zit: vele huizen kán je gewoon niet zomaar van het gas halen. Zo simpel ligt dat nu eenmaal:
“Dit is precies dezelfde situatie die geldt voor de hele Amsterdamse grachtengordel. Het zijn historische panden die met geen mogelijkheid geschikt zijn te maken voor een warmtepomp. Dat de GroenLinks-fractie juist daar wil beginnen met het aardgasvrij maken van de stad is absurd. Als je het al zou willen, moet je die oude huizen als laatste aanpakken.”
Laat Nederland dát maar eens in de oren knopen.
[url]https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... jkerd/[url]

Mensen die in zulke historische panden wonen zouden gewoon net als toen die huizen gebouwd werden en ruimteverwarming niet bestond, met truien en mutsen en handschoenen enz. aan in huis moeten leven zoals je op oude schilderijen ook kan zien.

Vrouw met mof.
Afbeelding
De mof verscheen in de 16e eeuw in de damesmode en werd een populair accessoire voor zowel vrouwen als mannen in de 17e en 18e eeuwen.
Afbeelding
Voetenstoof

Afbeelding
Bedkruik

Afbeelding
Bestee met 2 kasten
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22589
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door King George »

Dat wordt dan een grote houtkachel in huis nemen wil je er een beetje warm bij zitten.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Aarzelingen en twijfels over aardgasvrije Hoornes krijgen vat op Katwijkse politiek: ’Waarom moeten we hier nu al in voorop gaan lopen?’

De enthousiast ontvangen miljoenensubsidie van het kabinet om van de Hoornes een van de landelijke ’proeftuinen’ te maken, begint zwaar op de maag te liggen. ,,Waarom moeten we hier nu al in voorop gaan lopen’’, vroeg raadslid Sonny Spek van oppositiepartij Durf zich deze week af.

Wethouder Jacco Knape is nog steeds blij met de 5,2 miljoen uit Den Haag, maar laat geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat de gemeente nog niets heeft besloten. ’Betaalbaarheid en draagvlak onder de inwoners staan voorop’, is zijn mantra geworden.

,,Als het vooruitlopen de gemeente Katwijk geld zou kosten, moeten we het niet doen’’, voegde hij daar aan toe. ,,We hebben er geld voor gekregen, dat besteden we nu ook. Er is veel kennis, maar het totaalplaatje is er nog niet. We hebben er als gemeentebestuur voor gekozen om hieraan te beginnen, dat had gelukkig de steun in de raad. Het is mooi om deze stappen te zetten, we wachten niet tot we over twee jaar alles weten en dan vaststellen dat we nog niet alles weten.’’

Weerbarstig

De praktijk blijkt veel weerbarstiger dan de papieren plannen. Al snel werd uit een tweede onderzoek duidelijk dat de miljoenensubsidie lang niet volstaat om de hele Hoornes van het aardgas af te krijgen. Vandaar dat de wethouder niet langer groot, maar klein wil beginnen: met een milieuvriendelijk warmtenet voor vijfhonderd woningen, bijvoorbeeld opgewekt uit het oppervlaktewater van de Rijn.

Hij stelt de gemeenteraad voor om dat uit te besteden aan één marktpartij. Die ontwerpt het warmtenet, legt het aan, financiert, onderhoudt en exploiteert het. De gemeente betaalt de bouw van de warmtecentrales, verkoopt ze door aan de marktpartij en houdt als ’juridisch eigenaar’ op de achtergrond een oogje in het zeil.

Drie energiebedrijven zijn geïnteresseerd om hierin te stappen. Zij dragen de risico’s, benadrukt de gemeente tegenover het kritische raadslid Jaap Haasnoot (KiesKatwijk). Hij vindt dat Katwijk een slechte reputatie heeft opgebouwd als het gaat om grote projecten. De gemeente moet wat hem betreft dan ook niet voorop willen lopen bij het aardgasvrij maken van een bestaande woonwijk.

Tarieven

Katwijk kan ook mede-eigenaar worden van een nieuw warmtebedrijf in de Hoornes. Dat is volgens Knape financieel riskanter, en dus niet aantrekkelijk in een tijd van flinke bezuinigingen. Maar de tarieven dan, vroegen raadsleden van links tot rechts zich af. Hebben we die nog in de hand als we het aan de markt overlaten? Knape vindt het ’te vroeg om die vraag te stellen’. Volgens hem kan de gemeente tijdens de aanbesteding hiervoor ’de kaders aangeven’, en dus bepalen hoe hoog de rekening voor de inwoners maximaal wordt.

Op eieren lopend blijft de wethouder de voordelen van de miljoenensubsidie benadrukken. Katwijk kan een flink deel daarvan gebruiken voor de bouw van warmtecentrales. De opbrengst van de verkoop daarvan aan een marktpartij kan het weer in de volgende steken. Zo moet de Hoornes een leerzaam ’vliegwiel’ worden voor de rest van de gemeente.

Toch is ook dat niet zo eenvoudig als het lijkt, houdt Knape het kabinet voor. Nu kan Katwijk de miljoenensubsidie aanspreken om de hogere verwarmingskosten van inwoners te compenseren, als dat geld op is niet meer. ,,Heel mooi die proeftuinen, maar hoe gaat dat bij volgende wijken?’’
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20 ... gaan-lopen
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8893
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door sjun »

Het stiekem doorvoeren in de Staatsliedenbuurt gaat in elk geval niet meer lukken nu steeds meer mensen via de stem van de straat zelf aan het rekenen zijn geslagen.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80779
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Ariel »

Haperende Haagse warmtepompen: ’Trillen van de kou’

Bewoners van de Haagse wijk Spoorwijk kampen, net als de wijk Transvaal, met hoge energierekeningen en haperende warmtepompen. Honderden huur- en koopwoningen in Spoorwijk zijn aangesloten op een collectieve warmte-koudebron (WKO). „Ik voel mij aan mijn lot overgelaten”, zegt een bewoner die anoniem wil blijven. „In de winter trillen mijn kinderen van de kou.”

Tientallen bewoners van Spoorwijk 3, de laatste fase van de vernieuwing van Spoorwijk die in 2009 werd opgeleverd, trokken al in 2018 aan de bel bij energieleverancier Eneco met verschillende klachten over de installatie. „Er lopen buren in een T-shirt in de winter, maar mijn gezin moet dikke truien aan om het warm te houden”, zegt de bewoner.

Een andere bewoner heeft een deels werkende vloerverwarming. „De helft van mijn woning wordt niet verwarmd. Vorig jaar kreeg ik opeens een forse eindafrekening en moest ik 550 euro bijbetalen. Ik kwam erachter dat de meter doordraait bij koude stand, maar ik heb nog geen reactie over hoe dit wordt opgelost.”

"De helft van mijn woning wordt niet verwarmd"
Eneco meldt dat deze klachten bekend zijn. „In 2019 hebben wij 27 klachten gekregen. Het is reuze vervelend voor de bewoners dat zij niet tevreden zijn.” Er komen niet alleen klachten uit Spoorwijk 3, maar ook uit Spoorwijk 1, waar 281 huishoudens zijn aangesloten op een collectieve WKO-opslag in combinatie met individuele warmtepompen. Daarbij gaat het vaak ’om korte storingen die zelden tot nooit tot comfortklachten leiden’.

Technisch probleem
Eneco liet DWA een onderzoek uitvoeren voor Spoorwijk 3 en heeft de aanbevelingen uitgevoerd waar het bedrijf zelf over gaat. Aanpassingen in de woningen zelf zijn voor rekening van de bewoner. Dat de nota’s in hoogte verschillen kan volgens de Eneco-woordvoerder te maken hebben met het stookgedrag van bewoners of een technisch issue. „Waarvan wij dus weten dat dit hier helaas het geval is. Overigens zijn voor 2020 de tarieven aangepast op basis van de ACM-richtlijnen. De impact verschilt per bewoner, ook afhankelijk van het gebruik.”

Kraantjes
Bewoner Petra huurt van Vestia een woning aan de Hildebrandstraat. „Ik draai de kraantjes van de WKO-installatie dicht om kosten te besparen”, zegt zij. „Het eerste jaar moest iedereen in mijn flat bijbetalen. Dat varieerde van 300 tot soms wel 1200 euro.”

„Er kan altijd een klant zijn waar iets niet klopt, maar structureel gaat het gewoon niet fout”, aldus de Eneco-woordvoerder. „ Gemiddeld hebben klanten de afgelopen zeven jaar 104 euro per jaar moeten bijbetalen.” Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag noemt het ’triest dat mensen ervoor kiezen om de verwarming uit te zetten vanwege kosten’. Hij stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

Als de overheid het heeft over 'duurzame huizen' dan bedoelen ze: 'huizen zonder aardgas'.
En die warm krijgen is onbetaalbaar. Tenzij de huizen super-geïsoleerd worden. Maar dat laatste is ook onbetaalbaar. En nu komt dit:
Streep door plan uit Klimaatakkoord: toch geen speciale lening voor duurzaam huis

Het kabinet schrapt een belangrijk plan uit het Klimaatakkoord om een speciale lening mogelijk te maken voor het verduurzamen van huizen. De ‘gebouwgebonden financiering’ – waarbij de lening is gekoppeld aan het huis en niet aan de bewoner – blijkt te ingewikkeld en te duur.


Dat laat minister Kajsa Ollongren (Wonen) weten aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat het Burgerlijk Wetboek zou worden veranderd, zodat banken en andere geldverstrekkers een lening zouden kunnen geven die is gekoppeld aan een woning, en niet aan een persoon. Daardoor zou het voor een huizenbezitter minder risicovol worden om te investeren in bijvoorbeeld woningisolatie of een warmtepomp.

Omdat veel Nederlanders niet weten hoe lang zij in hun koophuis blijven wonen, durven zij het niet aan om grote investeringen te doen in verduurzaming en daarvoor geld te lenen. Bij ‘gebouwgebonden financiering’ zou zo’n lening bij verkoop van het huis automatisch overgaan op de nieuwe koper. Die zou dan de rente en aflossing moeten doorbetalen.

Rente te hoog

,,Uit intensief overleg met kredietverstrekkers is naar voren gekomen dat commerciële kredietverstrekkers naar verwachting niet in staat zullen zijn een product aan te bieden dat voldoende aantrekkelijk is ten opzichte van bestaande financieringsopties voor verduurzaming’’, schrijft Ollongren. Ook staan Europese en nationale regels in de weg om een lening in te voeren die niet direct aan een persoon is gekoppeld.

Als banken en andere geldverstrekkers de lening tóch zouden aanbieden, zou de rente waarschijnlijk flink hoger zijn dan bij een normale hypotheek. Daarom heeft het geen zin om het plan op deze manier door te zetten, aldus Ollongren.

Warmtefonds

Het is een nieuwe tegenvaller voor het kabinet bij de uitvoering van de klimaatplannen. Vorige maand waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat het voor de meeste huizenbezitters te duur is om hun woning energieneutraal te maken. ,,Gebouwgebonden financiering gaat tegen een hogere rente dan een hypotheek, omdat het onderpand voor de geldverstrekker ontbreekt’’, zei PBL-onderzoeker Frans Schilder toen al. ,,De investering wordt dan nog moeilijker terug te verdienen.’’

Ollongren zet haar zinnen nu op het Nationaal Warmtefonds. Dat overheidsfonds biedt langlopende leningen tegen lage rentes voor woningbezitters die hun huis willen vergroenen. ,,Ik heb het Nationaal Warmtefonds gevraagd te bezien of en onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden’’, meldt de minister.
https://www.ad.nl/wonen/streep-door-pla ... ~a8e889fc/

Je huis vergroenen is een andere manier om te zeggen 'van het aardgas af'.
En daarvoor hadden we al het 'duurzaam wonen ' wat precies hetzelfde betekent.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 44654
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door Mahalingam »

In Purmerend is het afsluiten van het gas in een wijk nog altijd niet doorgegaan. Reden: geldgebrek door tekort aan subsidies.
Project ’van gas af’ stilgelegd wegens ’waslijst aan issues’
In de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend zouden in het kader van het Programma Aardgasloze Wijken (PAW) de komende twee jaar 1276 gebouwen van het gas afgekoppeld worden om daarna op een warmtenet te worden aangesloten. Maar de gemeente denkt dat „afronding in 2022 niet haalbaar is”, zegt wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66) in NRC.

In 2030 zouden 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten zijn.

De wijk in Purmerend is de enige subsidie-ontvanger (6,9 miljoen euro) binnen het PAW waar sinds 2018 daadwerkelijk huizen van het gas ontkoppeld zijn.

Bewoners hebben in juli en september een brief ontvangen met het bericht dat de tweede fase, die na de zomer had moeten beginnen, is uitgesteld. Reden daarvoor is „een waslijst aan issues”, zegt projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente. „We zijn keihard tegen een muur opgelopen.”

Zo is de aansluting van elke woning op het warmtenet veel duurder dan gepland. Ook zijn er bewoners die na een eerdere renovatie van hun (huur)huis nu zo’n lage energierekening hebben (soms maar veertig euro per maand) dat ze geen zin hebben mee te werken aan het duurdere warmtenet. Ze weigeren van hat gas af te gaan.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1895822 ... aan-issues

Ja, dat is een probleem: huizen die al supergoed geïsoleerd zijn verstoken weing gas dat ook nog eens relatief goedkoper is geworden dit jaar. (vanwege dalende olieprijzen) En daardoor zal een investering in een warmtenet tijdens een mensenleven niet terugverdient worden.
Er bestaat in deze dus een 'wet op de remmende voorsprong'.

Meer details en weetjes over de zaak kan je hier lezen:
Ineens was er een brief: voorlopig gaat uw wijk toch niet van het gas af
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/in ... f-a4016235
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7474
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Gasloos Nederland. Wat kost dat?

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:
ma sep 28, 2020 9:44 pm

Omdat veel Nederlanders niet weten hoe lang zij in hun koophuis blijven wonen, durven zij het niet aan om grote investeringen te doen in verduurzaming en daarvoor geld te lenen.
Dit slaat volgens mij als een tang op een varken dat zo maar eventjes uit de lange mouw is geschut zonder goed en logisch na te denken.

Veel Nederlanders doen van alles aan hun koophuis om dat zo mooi en goed mogelijk te maken. Daar lenen zij meestal geld voor bij de bank. Dat heet een tweede hypotheek of hoe dat ook mag heten. Maakt niet uit. Bij de bank kun je geld lenen. En zoals ik uit dit bericht begrijp wil de overheid het stokje van de banken overnemen met vanzelfsprekend een belachelijk bespottelije lage rente voor een lening waar ieder mens gelukkig van wordt.

Een goed onderhouden huis met alles erop en eraan heeft en behoudt zijn waarde dat zich in de verkoopprijs etaleert.

Dus waarom liegen dat de huizenbezitter bang is uitgevallen voor verduurzaming van zijn huis? Waar het om draait is of de huizenbezitter het vanuit zijn eigen logica en wilsbekwaamheid nodig acht om te verduurzamen en of hij daar het geld voor over heeft. Het heeft geen ene malle moer te maken met durf of onwetendheid van de huizenbezitter. Allemaal slap gelul bezijden de waarheid.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Plaats reactie