Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Manon » Zo Mar 01, 2009 3:27 pm

Volgens het gemeentebestuur althans.

Ofwel hebben ze zich dus al volledig gedhimmificeerd (wat zeer waarschijnlijk is) ofwel zijn ze vergeten wie er in Cordoba de plak zwaaide en wie er als onderdanige dhimmies amper als tweederangsburgers mochten blijven rondlopen....

Quote 1: de Antwerpse korpschef, Eddy Baelemans in http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen-i ... ereld.aspx
Eddy Baelemans is een Antwerpenaar in hart en nieren. Hij gaat nooit langer dan tien dagen op vakantie om zijn stad niet te moeten missen. “Antwerpen is het strafste dorp van de wereld”, meent hij. Baelemans werd na het ontslag van Luc Lamine in 2003 plots tot korpschef gebombardeerd. “Het was als een bunjee-sprong”, zegt hij daarover.

Commentaren
Maar die sprong heeft hij glansrijk doorstaan, zo blijkt uit de commentaren over hem:

Burgemeester Patrick Janssens: “Eddy is het beste wat Antwerpen en het Antwerpse korps in 2003 kon overkomen”

Hoofdcommissaris Serge Muyters: “Hij komt graag in volkscafés en dat levert hem een onvoorstelbaar netwerk aan informatie op.”

Rechercheur Jaak Albert: “Zeer belangrijk is dat ik, als kleurling, me altijd goed bij hem voel."

En waar droomt Eddy Baelemans van?
"Voor Antwerpen droom ik van een Cordoba aan de Schelde. Die unieke sfeer en ideale vorm van samenleven met een moskee, een kerk en een synagoge op een kluitje. Cordoba toont dat je moet zoeken naar wat je bindt en niet naar wat je scheidt."


Niet dat hij de enige is in Antwerpen die meent dat Cordoba hét summum van samenleven is.
Ze hebben er zelfs een heel project rond betaald (gebouwd wou ik bijna schrijven, BETALEN is natuurlijk het juiste woord)

Cordoba: secretariaat voor levensbeschouwingenDe zeven wettelijk erkende ‘erediensten’ hebben allemaal hun aanhangers in onze stad. Er zijn in Antwerpen rooms-katholieken, protestanten, joden, moslims, anglicanen, orthodoxen en vrijzinnigen. Met Cordoba wil het stadsbestuur impulsen geven aan de dialoog en de positieve ontmoeting tussen Antwerpenaren met een verschillende levensbeschouwing.


http://www.antwerpen.be/eCache/BTH/6/00 ... 1ODg5.html

Binnenkort opening van de afdeling "Het Arendsnest" om de "samenwerking met de joden" te promoten??? In Antwerpen kan je namelijk vanalles verwachten sinds het Cordoba heet! Vandaar ook de jaarlijkse organizatie van de Ramadan toestanden met islamitische feestelijkheden zeker? "Sultan der Maanden"? in afwachting van de stichting van een nieuw Kalifaat misschien?

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74449
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Ariel » Zo Mar 01, 2009 5:24 pm

Wat een pietpraat. Je weet gewoon niet wat je tegen dit soort goedbedoelde multicul gezwets moet zeggen.

Wat quotes van deze geweldige man.

Eddy Baelemans:
“Tijdens de interne opleding over diversiteit worden de agenten gedurende vier volle dagen volledig in dat ‘diversiteitsbad’ gedompeld. Aan het eind moet die opleiding in het lijf zitten.”


“Als een moslima in Antwerpen een boerka draagt, zal de identificatie bij voorrang door een vrouwelijke collega gebeuren. De politie toont daarmee respect voor de islam en krijgt er respect voor terug. De vrouw zal zich sneller aan onze gewoonten aanpassen.” Het zijn de woorden van Antwerps korpschef Eddy Baelemans en ze zijn erg duidelijk. In een stad die boeit en broeit van het multicultureel leven, is overleg de enige optie. “In de afdeling Antwerpen City leven mensen van 161 verschillende nationaliteiten samen. Daar moet je geen vuurwerk aansteken.


In deze stad wonen nu eenmaal mensen van alle nationaliteiten. Mensen die verschillen naar ras, geloof of seksuele geaardheid. Wie daar niet mee om kan of mee om wil leren gaan, past niet in ons korps. Die sluit zichzelf uit.”


Lees hier het gehele artikel
Spoiler! :
Lokale Politie Antwerpen leert omgaan met diversiteit
Naar eensmeltkroes van respect

Tien jaar geleden leidde een audit van het consultancybureau Berenschot tot een rapport met 19 verbeterprojecten voor de werking van de Antwerpse politie. Vreemd genoeg ontbrak toen het verbetertraject ‘diversiteit’, dat burgemeester Leona Detiège dan maar als 20ste thema aan het prioriteitenlijstje toevoegde. “Het is toch opvallend dat zo’n belangrijk gegeven niet in die audit voorkwam”, vindt hoofdcommissaris Baelemans. “Intussen is er gelukkig veel gebeurd. Diversiteit is bij de Antwerpse politie aanvaard. In deze stad wonen nu eenmaal mensen van alle nationaliteiten. Mensen die verschillen naar ras, geloof of seksuele geaardheid. Wie daar niet mee om kan of mee om wil leren gaan, past niet in ons korps. Die sluit zichzelf uit.”

De multiculturele inslag van Politie Antwerpen kreeg in die tien jaar vorm dankzij de oprichting van een aparte cel Diversiteit. Deze moet het korps positief leren omgaan met culturele spanningen. Ze streeft naar een mentaliteit waarin begrip voor de leefwereld van een ander centraal staat. De cel wil tegelijk zorgen voor interne diversiteit in het politiekorps. Het personeelsbestand moet op termijn divers genoeg zijn opdat elke Antwerpenaar zich in zijn of haar politie zou kunnen herkennen. Concrete streefcijfers of quota zijn nooit opgesteld.
“Ik geloof niet in quota of positieve discriminatie. Het komt er op aan van binnenuit het juiste gedrag te vertonen en een volwassen houding aan te nemen. Al de rest vloeit daar zelf uit voort”, zegt de hoofdcommissaris overtuigd. De cel Diversiteit bestond bij aanvang overigens uit 1 persoon en nu al uit vier: een Belgische man, een Belgische vrouw, een man van Turkse en één van Marokkaanse origine.

De cel organiseert vierdaagse interne opleidingen over diversiteit. Wat houden die cursussen in? Wat willen jullie ermee bereiken?

Eddy Baelemans: “Het is de bedoeling dat de deelnemers in hun beroep leren omgaan met allerlei soorten mensen en culturen. Hoe spreek je personen met een handicap aan? Waar liggen de gevoeligheden bij mensen die in een andere cultuur zijn opgegroeid?
De agenten worden in groepjes van hooguit zestien personen, gedurende vier volle dagen, volledig in dat ‘diversiteitsbad’ gedompeld. Het gaat hier niet om een cursus computer-vaardigheden. Het gaat om manieren van denken en kijken die intens doorleefd moeten worden en daarom is de opleiding zo intensief. Aan het eind moet die opleiding in het lijf zitten.”
“De deelnemers maken kennis met gebruiken in bijvoorbeeld de islamitische of joodse cultuur. Ze leren dat je een joodse vrouw geen hand aanreikt, omdat ze die volgens haar geloof moet weigeren. Een agent die dat niet weet en zijn uitgestoken hand genegeerd weet, zou verkeerd kunnen interpreteren dat die vrouw onbeschoft is. Tegelijk voelt die vrouw zich respectloos behandelt. Je vertrekt al van bij stap één in een sfeer van onbegrip en wantrouwen. Door daar in zo’n cursus even op te wijzen, kan veel wrevel voorkomen worden. Een moslima die met een boerka over straat loopt, moet je niet onmiddellijk een pv aansmeren. Het is trouwens een voorval dat zich delaatste jaren hooguit een tiental keer heeft voorgedaan. Dan creëer je gewoon conflicten. Wij hebben er een vuistregel van gemaakt dat in dit uitzonderlijk geval altijd een politievrouw de zaak afhandelt. Zij legt dan vriendelijk uit waarom er voor een boerka in onze samenleving geen plaats is. Dit zal veel minder haat en spanning opwekken dan een directe sanctie.”

“Ik geloof niet in quota of positieve discriminatie. Het komt er op aan van binnenuit het juiste gedrag te vertonen en een volwassen houding aan te nemen. Al de rest vloeit daar zelf uit voort.”

Dat klinkt goed in tijden van vrede. Wil het korps zich ook in andere culturen inleven als allochtone jongeren op een bus een man de dood hebben ingejaagd (d.d. 24 juni 2006, red.)?

Eddy Baelemans: (scherp) “Ik wil erop wijzen dat de politie op zeer adequate wijze heeft gereageerd op die gebeurtenissen. Er is correct opgetreden en de daders zijn snel gevat. Het gaat er trouwens niet over dat onze agenten poeslief moeten zijn en zomaar begrip moeten tonen voor onverantwoord crimineel gedrag. Neen, op dat moment moet de agent klare taal spreken en duidelijk maken dat dit soort daden precies het racisme oproept dat deze allochtone jongeren zelf zo verafschuwen.
Dat is ook een vorm van overleg, contact of gesprek met mensen uit andere culturen. Dat zorgt op termijn ook voor toenadering.”(twijfel)
“Verder kan het dat sommigen zich smalend zullen uitlaten over ons ‘overlegmodel’. Een aantal agenten is ongetwijfeld de mening aangedaan dat we soms te ‘soft’ optreden. Ze zijn in eerste instantie niet te vinden voor die culturele inslag, maar uiteindelijk geven ze meestal toe dat escalatie van spanning en conflict nergens toe leidt en dat alleen door respect te hebben voor elkaar de dingen op termijn wezenlijk veranderen.
Het advies dat de cel Diversiteit in tijden van crisis geeft en haar aanwezigheid op het terrein worden door de betrokkenen meestal gunstig onthaald.”

Het is geweten dat onder politiemannen wel een typische cultuur van stoere humor leeft. In hoeverre moet een aan-gebrande mop kunnen?

Eddy Baelemans: “Onversneden racisme of uitingen van een gebrek aan respect kunnen uiteraard niet door de beugel. Maar het kan wel eens gebeuren dat een agent onder collega’s een schuine opmerking maakt. Wij gaan niet onnodig ingrijpen of regeltjes opstellen over wat wel en niet kan. In het streven naar verdraagzaamheid preken we liever de ‘zachte evolutie’: als op dezelfde nagel steeds opnieuw geklopt wordt, dan zit die nagel uiteindelijk wel in de plank. Een agent die een ongepaste opmerking maakt, zal daar wel mee ophouden als zijn collega’s er intussen niet meer van moeten weten.
De evolutie is geleidelijk en we vertrouwen op het principe van de herhaling. ‘Diversiteit is realiteit’, dat kunnen we niet genoeg benadrukken.”

Hoe houdt u voeling met de sfeer en de mentaliteit binnen het korps? Is er ooit een intern onderzoek geweest naar racisme bij de Antwerpse politie?

Eddy Baelemans: “Wij werken niet via intern mentaliteits-onderzoek. De klachten van burgers zijn onze maatstaf.
Als iemand zich slecht behandeld voelt, dan nemen we dit ernstig en als blijkt dat een agent zijn boekje te buiten is gegaan, dan grijp ik zeker in. Dan zit die man hier op mijn bureau en mag hij het eens uitleggen, dat garandeer ik u. Die leg ik op de rooster, zonder twijfel. Toch blijft tucht altijd het laatste redmiddel.
Via functioneringsgesprekken en opleiding trachten we de juiste mentaliteit aan te scherpen.”
“We zetten op het terrein ook medewerkers in die waken over verdraagzaamheid in het politiekorps. Als een collega zich grof of racistisch zou gedragen, dan moeten ze hem daarover aanspreken.
Geloof me, als een collega je confronteert met hoe je bezig bent, gaan de oogjes wel open, hoor. Dat werkt oneindig sterker dan wanneer een chef je op de vingers tikt. Een baas 'zeurt' nogal snel, maar als een collega je op je fouten wijst, denk je wel even na. Die collega moet trouwens sterk in zijn schoenen staan. We kiezen de medewerkers met de sterkste persoonlijkheid om deze verantwoordelijkheid op te nemen, individuen die tegen het groepsdenken durven ingaan, ook al maakt hen dat er niet altijd populairder op. Kritiek geven op een collega is nooit gemakkelijk.”

U wil tot een divers en tolerant politiekorps komen. Doet u ook inspanningen om dit beeld aan de buitenwereld over te brengen?
Eddy Baelemans: “Het ene leidt automatisch tot het andere natuurlijk, maar we voeren ook wel concrete campagnes.
In afbeeldingen bij personeelsadvertenties staat gewoonlijk ook een vrouwelijke agente of een allochtone agent(e).
Al enkele jaren loopt in ons korps het Schooladoptieplan, waarin verschillende agenten elk een eigen lagere school uit de stad ‘adopteren’. Ze geven verspreid over het vijfde en zesde leerjaar een veertiental lessen, die telkens in het teken staan van een specifiek onderwerp, zoals geweld, vandalisme, kinderrechten en discriminatie/racisme. Dit alles onder de gemeenschappelijke noemer “Doe eens normaal”. Tijdens de lessen worden de leerlingen bij elkaar gezet om over de onderwerpen te praten en te discussiëren. Simpel eigenlijk, maar wel effectief. Dit is echte preventie. Daarnaast kan het geen kwaad dat het tolerant imago van de politie goed in beeld komt.”

Ondanks alle inspanningen voor een tolerante Antwerpse politie is het eigen personeelsbestand, net als in vele andere organisaties, nog altijd weinig divers. Binnen het politiekorps zijn er amper 16% vrouwen. Zij maken wel de dienst uit in uitvoerende functies: 75% van het burgerpersoneel is een vrouw. Allochtonen zijn in alle rangen sterk ondervertegenwoordigd. Hoe verklaart u deze kloof?

Eddy Baelemans: “Dat valt eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen.
Het is jammer, maar de lokale politie heeft helaas niets te zeggen in de hele procedure van rekrutering en selectie.
Dit verloopt haast volledig federaal. De kandidaten worden op nationaal niveau gerekruteerd en volgen dan een centrale politieopleiding die voor elke kandidaat dezelfde is. Als die opleiding achter de rug is, passeren de kandidaten bij ons en wij moeten dan op basis van één gesprek uitmaken of die agent in ons team zou passen. Dat lukt natuurlijk nooit. Het gebeurt vaak dat een agent het na een tijd voor bekeken houdt, omdat politiewerk in Antwerpen hem toch te zwaar ligt. Alleen al in de afdeling City staan er mensen van 161 verschillende nationaliteiten geregistreerd. Je moet daar mee kunnen omgaan. Het is geen verwijt aan eender welke agent als dat niet blijkt te lukken, maar veel problemen zouden kunnen voorkomen worden als de lokale politie in de rekruteringsfase enige inbreng had.
De Lokale Politie Antwerpen zou dan naar kandidaten kunnen zoeken met het juiste profiel. Momenteel ondersteunt de cel Diversiteit de federale aanwervingscampagnes door allochtone organisaties folders en affiches te bezorgen en potentiële kandidaten de nodige info te geven.”
“Uiteraard zou een directe actieve campagne meer resultaat opleveren. We zouden de kandidaten heel duidelijk kunnen meegeven wat het betekent om in een stad als Antwerpen politiewerk te doen. We zouden actief vrouwen en allochtonen kunnen rekruteren. Dit heeft voorlopig weinig zin omdat alles nog centraal verloopt. Gelukkig lijkt er wel schot in de zaak te komen. In de ministerraad van 28 april is opgenomen dat er op lokaal niveau ‘mogelijkheden tot rekruteren en selecteren’ komen. Dat valt nog concreet in te vullen, maar de piste is geopend.”

Een politieagent opleiden die niet blijft, is ook een dure zaak.

Eddy Baelemans: “Absoluut. We werken sinds dit jaar met een specifiek inlooptraject voor politiewerk in Antwerpen. Hoe zit de stad in elkaar? Waar ligt Lillo? Hoe werkt ons computer-systeem? Hoe verloopt de communicatie via politiewagens? Allemaal zeer concrete vragen en situaties. Als een agent dan na een tijd van regio verandert, dan is er veel tijd en geld verloren gegaan.”
“Het is ook algemeen toegelaten dat een medewerker die ver van zijn werk woont na drie jaar het recht krijgt om een vergelijkbare functie in zijn eigen regio te krijgen. Zo gebeurt het vaak dat West-Vlamingen eerst naar hier komen, maar dan later toch Antwerpen verlaten. Dat is begrijpelijk, maar het is zonde. Iemand die weet dat hij hier maar tijdelijk werkt, bouwt geen band op met deze stad. Hij neemt de gewenste cultuur en mentaliteit niet op dezelfde manier op. Kortom, het is moeilijk een cultuur uit te werken als je gebonden bent aan de beslissingen die op hoger niveau worden vastgelegd. Toch zetten wij onze acties consequent door. Het is aan het korps zelf om te bewijzen dat het niet racistisch is.”

http://www.sd.be/site/NR/rdonlyres/87DF ... 609_HR.pdf
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Manon » Zo Mar 01, 2009 8:59 pm

Als een moslima in Antwerpen een boerka draagt, zal de identificatie bij voorrang door een vrouwelijke collega gebeuren


voilà we zijn er al.

als IK in Antwerpen met een bivakmuts rondloop dan wens ik door een vlaamse vrouwelijke agente te worden geïdentificeerd.
alleen krijg ik voor dié eis een boete van het inquisitiecentrum wegens racisme!

Tenzij ik me natuurlijk beroep op mijn GODHEID die me die verplichting heeft doorgeseind... of zoiets? toch?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor mercator » Ma Mar 02, 2009 6:33 pm

Manon schreef:"Voor Antwerpen droom ik van een Cordoba aan de Schelde. Die unieke sfeer en ideale vorm van samenleven met een moskee, een kerk en een synagoge op een kluitje.


Met Cordoba is het destijds nog niet zo slecht afgelopen, de Katholieke Spanjaarden hebben uiteindelijk alle moslims er kunnen wegjagen. Maar zo ver reikt de historische kennis van de politiek-correcte Antwerpse diender niet wss.
Dat de verschillende culturen samenhokken in hun eigen wijken-niks integratie- is wss. ook niet iets wat Baelemans bij zijn ideaal Cordoba voorstaat.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor mercator » Ma Mar 02, 2009 6:36 pm

Ariel schreef:
Eddy Baelemans:
“Tijdens de interne opleding over diversiteit worden de agenten gedurende vier volle dagen volledig in dat ‘diversiteitsbad’ gedompeld. Aan het eind moet die opleiding in het lijf zitten.”Een bad met over het balkon gekieperde schapendarmen tijdens het Offerfeest is hier echt wel aangewezen, dan zit de multiculturele geest er wel goed in.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

PollyCorrect
Berichten: 384
Lid geworden op: Wo Jan 14, 2009 4:49 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor PollyCorrect » Vr Mar 13, 2009 12:19 pm

Goh. Ik was gisteren voor het eerst uitgebreid in Borgerokko, verdwaald - mij werd verkeerd de weg gewezen door politiek correcte slager (of was het een bakker? dat was niet zo duidelijk, ik zag brood en worst).

Ja, dus links van het centraal station heb je de wijk waar ik altijd mijn boodschappen ga doen (diamanten enzo) en rechts is de kansarme buurt van de slachtoffers van ons stoute westen.

Jemug! Het was wel een iétsje minder grimmig toch dan in de zielige kansarme slachtoffer-ghetto's in Brussel zoals daar zijn Anderlecht en Molenbeek, want dààr ben ik echt bang als ik er ooit kom (hetgeen ten allen tijden vermeden moet worden indien mogelijk, ook door politie agenten), maar het was wel érg. Allemaal van die kaftan winkels en waterpijp hellekrochten. En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Scarlatti » Vr Mar 13, 2009 3:08 pm

ja ik weet het, pas geleden moest ik er ook zijn voor t een of ander en kende het nog niet.. heb mijn dochter onmiddellijk afgeraden daar alleen heen te gaan voor het bekijken ve auto en er zeker niet eens een te gaan kopen... :evil:
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor mercator » Za Mar 14, 2009 1:33 am

PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.


Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? Of zien lopen of fietsen?
Neen natuurlijk , want heel dat moslim gedoe is een doodscultus, de ultieme negatie van leven en genot. Zichzelf aan stukken blazen en zo veel mogelijk anderen meenemen, DAT is het opperste genoegen van de moslim, of die nu gematigd of extreem is, maakt niks uit.
En ja dat soort middeleeuwse pest-toestanden zie je hoe langer hoe meer in wat eens Vlaamse of Hollandse steden waren, dikke moslimwijfjes, ingepakt in zwarte vodden, eerbiedig achter de mannetjes aanlopend, met een volle bezwangerde buik, een kinderwagen met een kleine moslimkrijserd en toekomstig Jihad-strijdertje erin en nog een stuk of 4 ander halfwas exemplaren erbij...
tja, naar het schijnt moeten we dat accepteren als een multiculturele verrijking...
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Scarlatti » Za Mar 14, 2009 12:42 pm

mercator schreef:
PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.


Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? Of zien lopen of fietsen?
Neen natuurlijk , want heel dat moslim gedoe is een doodscultus, de ultieme negatie van leven en genot. Zichzelf aan stukken blazen en zo veel mogelijk anderen meenemen, DAT is het opperste genoegen van de moslim, of die nu gematigd of extreem is, maakt niks uit.
En ja dat soort middeleeuwse pest-toestanden zie je hoe langer hoe meer in wat eens Vlaamse of Hollandse steden waren, dikke moslimwijfjes, ingepakt in zwarte vodden, eerbiedig achter de mannetjes aanlopend, met een volle bezwangerde buik, een kinderwagen met een kleine moslimkrijserd en toekomstig Jihad-strijdertje erin en nog een stuk of 4 ander halfwas exemplaren erbij...
tja, naar het schijnt moeten we dat accepteren als een multiculturele verrijking...


het is ook het ENIGE beeld wat IK zie, die enorme sacherijnigheid die van hen afkomt! en idd die kinderen, in de buik, in de kinderwagen in de wandelwagen, erom heen lopend, niemand lachend of blij of ondeugend kijkend, nix.. een grote doodsheid.. kennelijk is hen geen groter plezier te doen dan de dood tegemoet te zien.. wàt een troosteloos en triest bestaan, geen wonder dat ze zich zo gedragen als ze doen hier komen Pointers overwegingen zéker van pas.. aanpassen ad Westerse cultuur of per parachute droppen in hun woestijnen.. 'zijn woorden ff vrij ruim genomen' :turban:
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Manon » Za Mar 14, 2009 12:58 pm

en idd die kinderen, in de buik, in de kinderwagen in de wandelwagen, erom heen lopend


Volgens mij krijgen ze bij elke aankoop van een hoofddoek een gratis kinderwagen erbij! :cool:
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

PollyCorrect
Berichten: 384
Lid geworden op: Wo Jan 14, 2009 4:49 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor PollyCorrect » Za Mar 14, 2009 2:57 pm

mercator schreef:
PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.


Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? Of zien lopen of fietsen?
Neen natuurlijk , want heel dat moslim gedoe is een doodscultus, de ultieme negatie van leven en genot. Zichzelf aan stukken blazen en zo veel mogelijk anderen meenemen, DAT is het opperste genoegen van de moslim, of die nu gematigd of extreem is, maakt niks uit.
En ja dat soort middeleeuwse pest-toestanden zie je hoe langer hoe meer in wat eens Vlaamse of Hollandse steden waren, dikke moslimwijfjes, ingepakt in zwarte vodden, eerbiedig achter de mannetjes aanlopend, met een volle bezwangerde buik, een kinderwagen met een kleine moslimkrijserd en toekomstig Jihad-strijdertje erin en nog een stuk of 4 ander halfwas exemplaren erbij...
tja, naar het schijnt moeten we dat accepteren als een multiculturele verrijking...


Het is inderdaad niét de religie van de vreugde en het feest- over féést gesproken - zelfs tijdens hun Feest wordt de dood gevierd - bijvoorbeeld in de vorm van een onschuldig schattig schaap dat doodbloedt en aan stukken wordt gereten in het bijzijn van kleine kindertjes.

De enige momenten dat ik moslims heb zien genieten bv op straat in Brussel, dat is bij het martelen van een hond (iets waar ik wekenlang slapeloze nachten van had gekregen, toen ik dat op zeer jonge leeftijd zag!), of bij een carjacking of wanneer ze een jong meisje achtervolgen, en haar angst zien. Dan krijgen ze adrenaline. Ook hoor ik af en toe moslim hoofddoek meisjes op het openbaaar vervoer in hun telefoon krijsen, en dan hebben ze soms plezier, bv wanneer ze héél erg kwaadspreken over een bekende. Leedvermaak, sadisme, dat is toch ook plezier?

Everyone was beautiful and happy (1967) - wàt een verschil! Men had nog amper van Islam gehoord toen: http://www.youtube.com/watch?v=nuZU81nh ... re=related

Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Mahalingam » Za Mar 14, 2009 3:20 pm

mercator schreef:
PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.

Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? [...]

Er is al een naam voor dit soort gezichten bedacht: couscous-gezichten.
Onze zware gereformeerden hebben ook van die vreugdeloze gezichten. Daar hebben we het woord grefo-gezicht voor.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

PollyCorrect
Berichten: 384
Lid geworden op: Wo Jan 14, 2009 4:49 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor PollyCorrect » Za Mar 14, 2009 3:39 pm

Mahalingam schreef:
mercator schreef:
PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.

Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? [...]

Er is al een naam voor dit soort gezichten bedacht: couscous-gezichten.
Onze zware gereformeerden hebben ook van die vreugdeloze gezichten. Daar hebben we het woord grefo-gezicht voor.


Maar bij die grefo is er niet dat openlijke sadistische aspect, toch?
Misschiens stiekem, katjes in het donker knijpen.
Terwijl er bij de moslims openlijk aan leedvermaak/cq haat wordt gedaan.

Een nuancetje dus :rongue:

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor naar boven » Za Mar 14, 2009 6:07 pm

PollyCorrect schreef:...

Everyone was beautiful and happy (1967) - wàt een verschil! Men had nog amper van Islam gehoord toen: http://www.youtube.com/watch?v=nuZU81nh ... re=related

Is dat zo? Beeldmateriaal uit die tijd weerspreekt die stelling:

RTFM

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Scarlatti » Za Mar 14, 2009 6:51 pm

naar boven schreef:
PollyCorrect schreef:...

Everyone was beautiful and happy (1967) - wàt een verschil! Men had nog amper van Islam gehoord toen: http://www.youtube.com/watch?v=nuZU81nh ... re=related

Is dat zo? Beeldmateriaal uit die tijd weerspreekt die stelling:


:shock:
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
nadia
Berichten: 2237
Lid geworden op: Vr Sep 01, 2006 5:16 am

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor nadia » Za Mar 14, 2009 9:01 pm

Mahalingam schreef:
mercator schreef:
PollyCorrect schreef: En géén vrolijke gezichten, doch door lappen overdekte vormeloosheden.

Heeft iemand ooit een mannetjes of vrouwtjes moslim zien lachen? Of uitbundig doen op een ongedwongen wijze? [...]

Er is al een naam voor dit soort gezichten bedacht: couscous-gezichten.
Onze zware gereformeerden hebben ook van die vreugdeloze gezichten. Daar hebben we het woord grefo-gezicht voor.


CouCous is een nationaal gerecht, afkomstig van Noord-Afrika dus laat CousCous maar voor wat deze is.
Waarom moet er uberhaubt een vergelijking gezocht worden naar trieste gezichten?
Wie zegt dat standaard moslim allemaal treurige gezichten bij zich dragen?

Ik kom bijna 30 jaar geregeld in Antwerpen en dan ga ik meestal na afloop een mediterende wandeling maken in het grote stadspark van diversiteit.
Tussen de Joodse gezichten met haarlokjes aan de zijkant en ik zie daar ook hoofddoekjes rondlopen maar ook verliefde stellen en gewonen wandelaars.
Ik heb genoeg gelukkige gezichten gezien hoor, gelukkig maar.
:lol: Hoe meer geluk, des te beter voor de aura van Antwerpen zal ik maar zeggen.

Ik neem waar maar ik heb geen begrip voor de vervuiling daarzo. Telkens als ik Borgerhout via Plantin&Moretuslei binnenkom. Ik vind het eigenlijk meer jammer en daarom ben ik zelf niet kapot van dat deel in Antwerpen maar toch, het is iets van heel lang geleden en dat heeft zich zo gevormd kan ikme herinneren. Misschien is opkopen van woningen een oplossing om inwoners op den duur te gaan vermengen (in nette wijken) want nu zitten ze echt bijna op elkaar. Dit is nooit goed, maakt niet uit waar men vandaan komt.

Antwerpen heeft ook de Zoo, ook vele diverse gezichten en uitdrukkingen. Happy en unhappy. Een mooi aanvulling voor Antwerpen.
Binnenkort komt er een baby olifantje bij, we zullen zien hoe haar uitdrukking zal zijn.
"Diversiteit is veelzijdig, anders en mooi". :lol:

Nadia

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45856
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Pilgrim » Za Mar 14, 2009 9:26 pm

Heeee!!!!! Nadia!! Je bent weer terug. Van harte welkom! :D
Hoe gaat het met je? Je bent lang weg geweest.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Manon » Za Mar 14, 2009 9:54 pm

Long time no see Nadia.

Dat je al dertig jaar lang regelmatig in Antwerpen komt wist ik niet.
Waarom kom je dan zoal?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor mercator » Ma Mar 16, 2009 11:38 am

nadia schreef:Telkens als ik Borgerhout via Plantin&Moretuslei binnenkom. Ik vind het eigenlijk meer jammer en daarom ben ik zelf niet kapot van dat deel in Antwerpen maar toch, het is iets van heel lang geleden en dat heeft zich zo gevormd kan ikme herinneren. Misschien is opkopen van woningen een oplossing om inwoners op den duur te gaan vermengen (in nette wijken) want nu zitten ze echt bijna op elkaar.Gettovorming is een natuurlijk proces, eens het in gang is gezet valt dat niet meer te stoppen zonder dwangmaatregelen van bovenaf. Zo was Borgerhout enkele decennia geleden een nette buitenwijk van Antwerpen, de Allahtonen streken er neer, lieten hun huizen vervallen en maakten de buurt onleefbaar , de autochtonen zagen hun huizen in waarde dalen zodat nieuwe Allahtonen die konden kopen en zo spreidt zich dat als een olievlek uit. Dat zie je in zowat alle Vlaamse steden.

Ik hoor je graag zeggen "diversiteit is mooi", maar dat is nu net wat ontbreekt in zeg maar Borgerhout of de wijk Dampoort in Gent!
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 40694
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Mahalingam » Do Dec 31, 2009 12:37 am

Wij hebben een 020-Gaza en België een Cordoba aan de Schelde. Er zijn overeenkomsten. Zo hebben wij een Fatima Elatik en zij een Fatima Bali die ook links en van de partij Groen! is. En die partij doet aan rotering van functies. Dus 3 jaar en dan plaats maken voor iemand anders want voordat je het weet wordt iemand deskundig op een gebied en dat is niet eerlijk tegenover de rest die dat niet is. Dan kan je met meer gezag over zaken spreken is komt het gelijkheidsbeginsel in het gedrang.
En nu wil Fatima aan het pluche blijven plakken. Wie gaat winnen? Zij of de partij?
http://www.brusselsjournal.com/node/4240
Gooit Fatima Bali een Bom In de Antwerpse Politiek?
Bali speelt hoog spel. Ze rekent erop dat Van Besien, eveneens districtsschepen in Borgerhout, haar niet uit de partij durft te zetten. Bali behaalde tijdens de Vlaamse verkiezingen vanop de vierde plek ruim 7.500 voorkeurstemmen. Alleen lijsttrekster Mieke Vogels deed toen beter.[...]
Zal ze aansluiting zoeken bij twee vrienden van haar die een tijdje geleden de partij Moslim hebben opgericht ?[...]
Met Bali op hun lijst denk ik dat de partij Moslim in Antwerpen een bom kan zijn voor SPa en Groen!
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 19019
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor mercator » Do Dec 31, 2009 5:52 pm

het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de Antwerpse mossels de zaak overnemen. Gewoon goed door fokken en familie uit zandland laten komen en in 2025 is de helft van de Antwerpse bevolking moslim.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Antwerpen is Cordoba aan de Schelde???

Berichtdoor Manon » Ma Feb 08, 2010 12:45 pm

o ja, ook dit nog:

ANTWERPEN : 56% kinderen van allochtone afkomst

07:33 In de stad Antwerpen is ruim de helft van de kinderen tot negen jaar van allochtone origine. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de stedelijke Studiedienst Stadsobservatie.

De studiedienst hanteert een methode waarin ook de etnische achtergrond van Antwerpenaars van allochtone origine die in België zijn geboren en de Belgische nationaliteit dragen, zichtbaar is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 36,1% van alle Antwerpenaars van allochtone origine is.

Leeftijd
Binnen die groep is het aandeel van mensen met een oorsprong in Noord-Afrika het grootst (10,4%), gevolgd door West-Europa en West-Azië (elk 5,4%) en Oost- Europa (5%).

Dat Antwerpen steeds meer verkleurt, blijkt ook uit de evolutie per leeftijd. Van de Antwerpse twintigers is 46% van allochtone origine, van de tieners 48% en van de kinderen tot negen jaar liefst 56%.

Huwelijken
Schepen Monica De Coninck schat dat tegen 2020 twee van de drie Antwerpse jongeren van allochtone origine zijn. VB-raadslid Wim Van Osselaer reageert: “Antwerpen moet krachtige signalen geven aan de federale overheid om een einde te maken aan de ongebreidelde immigratie. Eerste prioriteit: de migratiehuwelijken aanpakken. Als er nu geen werk wordt gemaakt van een immigratiestop, kunnen we binnenkort minderheidsbeleidsplannen gaan opmaken voor de autochtone Vlamingen”.

http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen/5 ... omst.aspx#


Voilà. Bij volgende gemeenteraadsverkiezingen kan Linda de Win nog eens ter plekke voor de camera klaarkomen met de woorden: "pètrick, pètrick, pètrick het VB heeft een half procent verloren" (toen was het wel niet waar, maar volgende verkiezingen natuurlijk wel.) Hoe is het weer? als het volk niet voor ons stemt dan veranderen we het volk wel?

Wie ook heel content zal zijn is Bea Cantillon, rector van de Antwerpse unief. Een aantal jaar geleden was het namelijk hààr doelstelling dat de aula van de Antwerpse Unief voor de helft ging gevuld zijn met hoofddoeken. (de andere helft met de broertjes van de hoofddoeken neem ik dan aan?). De vlaamse kinderen zijn dan natuurlijk al lan vertrokken, zij het niet naar Leuven, dan wel naar de Nederlandse universiteiten (ik ken er zo NU al een stuk of vijf). Dat die hoofddoekjes volgens hun eigen profeet (dus let op: niet MIJN woorden) allemaal een mankement aan hun hersenen hebben neemt Bea er gerust bij; dan laten we het niveau wel zakken denkt ze stillekes, maar hoofddoeken zullen zijn!

En ons Monica? Wat krijgt die nu ineens? de hete aardappel toch niet? Probleem met migratiehuwelijken? maar allez toch zeg. Daarvoor is het VB verdomme veroordeeld wegens racisme!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.


Terug naar “België - Vlaanderen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten