Alle uitzendingen van MTRO

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door Manon »

Moeten we toch proberen op te volgen.
Vandaag is het die madam van het minderhedenforum dat ons drie vaste feestdagen verlof wil afpakken om de moslims te kans te geven verlof te nemen wanneer zij willen. Blijkbaar is dat dan gewoon drie extra verlofdagen, te nemen als het past voor de werkgever, vermits het bedrijf niet meer zal sluiten!
leuke vooruitgang nietwaar?

Verder nog eens het gemekker (door diezelfde blonde trees) over de hoofddoek: in vlekkeloos nederlands en volledig plat op de buik en kont omhoog!

Ze zijn alvast niet van plan het op te geven. Binnenkort kunnen we dus solliciteren met een vergiet op ons hoofd (m/v) en als ze je niet aanwerven is dat door discriminatie en moet degene die personeel zocht je zes maanden loon uitbetalen! ONTHOUDEN.

ik kan er niet naar blijven kijken.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76609
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door Ariel »

Manon schreef:
ik kan er niet naar blijven kijken.
:laugh1: Ik kon er ook niet meer naar kijken. Slecht voor de bloeddruk, en och arme, wat zijn hoofddoekjes toch een zegen voor een werkgever. Je zou bijna elke niet gelovige werkneemster verplichten om een schaamlap op te zetten.
En...Je wilt het niet geloven, Belgen die voor de hoofddoek zijn moeten meer hun stem laten horen... :?
Ik wist niet dat jullie in Belgie ook zo'n fijn moslim uurtje compleet met koran teksten op TV hebben. Boffers....
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door Manon »

dat is nog maar een paar maanden hoor, maar ik vergeet steeds wanneer ze uitzenden. Dat is niet elke week.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
peter calluy
Berichten: 120
Lid geworden op: di okt 05, 2010 12:10 am

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door peter calluy »

Met veel plezier geef ik hieronder mijn innige dialoog weer met Mvr Charkaoui van het 'minderhedenforum. Het heeft geen énkele zin.

Veel leesplezier !

Geachte Mvr Charkaoui,


Omdat ik gecensureerd word op het standaard forum ben ik zo vrij om U mijn bedenkingen bij uw opiniestuk ivm stageplaatsen op deze manier te bezorgen.

Nu ik heb daarover ivm een opiniestuk van Mr De Witte al over geschreven en opgestuurd naar het CGKR. In bijlage vind U nogmaals mijn mening daarover. Deze is evenzeer toepasselijk op uw opinie en behoeft eigenlijk geen aanpassingen.

Wel wil ik U wijzen op het feit dat het mij opvalt dat het minderhedenforum zich in grote mate bekommerd om minderheden met een moslim achtergrond. Dat vind ik nogal eng.

Ook ik behoor tot een minderheid, met name atheïsten. Een gegeven foute benaming dewelke ons onvrijwillig is toegedicht in de geschiedenis door mensen met een religieuze levensvisie die eigenlijk de goddelozen wenste te duiden op een negatieve manier door hem/haar te omschrijven als zijnde tegen god. Het is echter onwaarschijnlijk dat iemand tegen iets kan zijn wat hij/zij zelf benoemd als onbestaand. Tegen iets zijn wat, in hoofde van de betreffende persoon niet bestaat noemt 'waan' zoals achtervolgingswaan bvb.

Nu in de geschiedenis, alweer de geschiedenis zult U zeggen maar het is ook daar waar religies zijn ontstaan; in de geschiedenis dus was het zo dat ALLE onderwijs, ALLE sociale zorg ed in handen was van, toen de katholieke kerk dewelke met ijzeren greep bepaalde wat wel en niet gebeurde, onderwezen werd ed.....In een voortschrijdende bewustwording en gedragen door de wetenschap begon dat ernstige wrevel op te wekken bij mensen die zich niet meer aangetrokken voelden of nooit behoord hadden tot deze religieuze stellingnames en bijbehorende dogmatismen.

Het is in deze context bijvoorbeeld dat U de secularisering van de democratische rechtstaat moet beschouwen, de schoolstrijd ed zijn vooraf gegaan aan het moeizame en niet geweldloze verwerven van een splitsing in een katholiek net en een seculier net, het GO!

Dit is dé plaats waar bijvoorbeeld ook goddelozen hun kinderen school laten lopen om deze te vrijwaren van, volgens hun ouders onhoudbare dogmatiek en visies ivm wetenschap en filosofie. Dat bij goddelozen het vrije en kritische onderzoek erg belangrijk is zult U begrijpen omdat ethiek en moraal niet van 'boven af' wordt gedicteerd, doch tot stand komt door de kritische bevraging van zichzelf door middel van zelfreflectie, wat ik voor de gemakkelijkheid in gesprekken met gelovigen soms het gebed van de goddeloze noem, EN uiteraard kritische bevraging van de omgeving. Dit gaat gepaard met enige kennis van het evolutionaire proces dat ons vertelt dat een mens, zoals andere organismen beperkt is in vele zaken. Doch door dit vrije onderzoek zal het kind bvb thuiskomen en vragen, U weet hoe kinderen en jongeren zijn :-), tot 'de pieren uit uw neus komen' zeggen wij hier in onze streek. Het geven van een objectief, onderbouwd en eerlijk antwoord zal de goddeloze gebieden dat de vraag, 'wat betekend die doek op het hoofd van de juffrouw, klasgenote' of 'kruisbeeld' of....in het antwoord:’ dat in de visie van de religie dat de dragers daarvan aanhangen hun mama en papa naar de hel gaan’. Het antwoord op de vraag wat is de hel is voor onze kinderen een trauma, ook voor andere kinderen maar daarover gaat het nu even niet, ik ben even niet altruïstisch.

Denkt U dat het een goede zaak is dat zulke zaken aan deze ouders opgedrongen worden ? Aan deze kinderen, die dan in de klas zitten en moeten luisteren en vertrouwen hebben in iemand van wie zij weten dat die persoon stelt dat hun ouders en ook zijzelf naar de hel gaan ? Vind U dat U in de naam van een totaal niet wetenschappelijk bewijsbare stelling dat recht hebt om dat op te dringen in een onderwijsnet dat met veel strijd en bloed zweet en tranen is geïnstaleerd net om dit te voorkomen ?

Ik weet niet mevrouw maar dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit in uw bedoeling ligt. De uma is er zelf nog niet uit of de hoofddoek moet, mag, religieuze plicht is, voorgeschreven of niet in de heilige boeken. Zou het misschien niet nuttiger zijn om eerst onder de uma tot een consensus te komen alvorens te pleiten om bedrijfsleiders, seculiere instellingen ed door middel van zachte en harde dwang dit gebruik zonder meer te laten tolereren. We zijn er in ieder geval nu wel uit dat het hier niet gaat ' om het zoveelste betekenisloze hoofddeksel' want anders zou er geen enkel probleem zijn. Wat dan de juiste theologische betekenis ervan is, daar hoef ik mij niet echt in te verdiepen. Echter, door empathie en oprechte interesse in mijn naaste, alle naasten heb ik dat toch geprobeerd door middel van lectuur pro en contra, maar vooral wetenschappelijk, filosofisch en historisch, kritische bevraging van moslims die ik persoonlijk ken, en heb ik vastgesteld dat de auteur van in dit geval de koran het helemaal niet goed voor heeft met velen van mijn dierbaren en naasten. Al zeker niet met de goddelozen en hun kinderen die, zoals vermeld, zullen dienen als brandstof in de hel om hun ouders te verbranden.

Een ietwat terughoudendheid Mevrouw, zou U sieren. Ook focussen op de werkelijke problemen van de diverse minderheden zou uw doelstellingen minder confronterend maken en de integratie meer bevorderen. De houding in de hoofddoekensaga zet de godsvrede op de helling en brengt de seculiere democratische rechtstaat ernstig in gevaar.

De tijd en het geduld van de nazaten dewelke verschrikkingen hebben doorstaan om deze vrije maatschappij te bewerkstelligen wordt op de proef gesteld door een verstarring en compromisloosheid dewelke ons vreemd en beangstigend overkomt. Het is aan U als minderhedenforum om dat op een duidelijke, correcte en verantwoorde manier over te brengen aan uw doelgroep.

Het opdringen van unitaire, dogmatische regels aan de broze maatschappijstructuren hoort daar niet bij. Zeker niet met argumenten ontleend aan voorschriften gegeven door iets ongedefinieerd en onbewezen als een of andere godheid. En neen ik kan niet bewijzen dat hij niet bestaat, ik beroep mij dan ook niet op zijn argumentatie.

Ik hoop dat ik U met dit schrijven enige duiding heb kunnen geven vanuit mijn minderheidspositie als goddeloze.Met voorname achting,

Peter Calluy

Boom.
Geachte heer,

ik heb uw bericht in goede orde ontvangen.
Hoewel we het niet eens zijn, dank ik u voor uw reactie.


Vriendelijke groeten,

Naima Charkaoui
Directeur
Minderhedenforum
Vooruitgangsstraat 323/4 | 1030 Brussel
Tel: 02 – 245 88 30 | Fax: 02 – 245 58 32
http://www.minderhedenforum.be" onclick="window.open(this.href);return false;
nieuwsbrief | vrijwaring
Geachte Mvr Charkaoui,

Ook ik heb uw antwoord in goede orde ontvangen. Ik heb daar uit begrepen dat we het niet eens zijn, niet meer of minder dan dat.
Dit summiere antwoord op mijn uitvoerig betoog roept meer vragen op dan dat het antwoord biedt.

Omdat ik iemand ben die moeite doet om te begrijpen ga ik niet uit van de volgende vooronderstellingen:

U vindt een ongelovige geen onderbouwd antwoord waardig.
U vindt de positie van andersdenkenden in de maatschappij inferieur en derhalve ondergeschikt aan de religieus gefundeerde eisen van sommige moslims.
U vindt de moeizame oprichting van een seculier neutraal net zoals hieronder beschreven irrelevant.
U vindt het dan ook gewenst dat bvb kinderen naar school komen met opschriften als ' fuck allah, mama en papa gaan niet naar de hel '
Ik kan nog zo een tijdje doorgaan en dat weet u ook zelf wel.


Ook zult u begrijpen dat ik VOOR de oprichting van moslim of islam scholen ben. Welteverstaan, ik vind dat beter dan het neutrale onderwijs te laten kapen door religieus geïnspireerde groepen die door hun uiterlijke tekens en symbolen uiting geven van geloof in en onderwerping aan een ideologie die het recht op levensadem van anderen betwist. Ik refereer hier naar holebi's, ongelovigen en in het geval van de islam de Joden. De hoofddoek is daar uiteindelijk maar één symptoom van, halalvoedsel versus dierenwelzijn, gescheiden turnen, zwemmen, schoolreis versus gelijkheid man vrouw of NIET zwemmen, leraars natuurwetenschappen die er niet toe komen om hun lespakket af te werken. Dit wegens de dogmatiek van het creationisme versus de wetenschappelijke consensus i.v.m. de evolutieleer dewelke door de wetenschappelijke uma als het ware wordt onderschreven. Dit zijn eigenlijk allemaal zaken die in de eerste plaats de kinderen van moslimouders en puberale bekeerlingen treffen in kwade zin. De achterstelling die u telkens weer op de agenda plaatst hebben volgens mijn bescheiden mening en expertise ter zake zeker terechte én dan ook verwerpelijke, te mijden oorzaken. Het is echter intellectueel oneerlijk om bij het opsommen van deze oorzaken zedig te zwijgen over de zelfgekozen oorzaken van achterstelling. Indien de diploma's van islamscholen dan ondergewaardeerd worden door het bedrijfsleven , tja ..

John Rawls in zijn 'theorie van rechtvaardigheid' maakt die opdeling in onvrijwillige en zelfgekozen achterstelling wel. Hij stelt dan ook dat in een welgeordende samenleving ( ik haast mij om te zeggen dat die niet perfect zal zijn, dat bestaat niet ) terdege omkadering moet worden voorzien om de onvrijwillige achterstelling en zijn mechanismen te bannen of te neutraliseren. De zelfgekozen achterstelling daarentegen is volgens dezelfde Mr Rawls ten laste van diegene die deze keuze maakt en niet ten laste van de samenleving. Ook wijdt hij een hoofdstuk aan het 'tolereren van de intolerantie '. Deze intolerantie kan getolereerd tot daar waar de welgeordende samenleving in het gedrang komt. Ik ben van mening dat het 'par force' opdringen van niet neutrale gebruiken aan ons gemeenschapsonderwijs en de daarmee gepaard gaande doorbreking van het 'pacificatiemodel door secularisatie' onze welgeordende samenleving in het gedrang brengt.

Ik raad u dan ook aan om zoals ik de pro, de contra, en de puur wetenschappelijke werken te lezen ivm wat bvb rechtvaardig is of kan zijn. Want laten we eerlijk zijn, alles afmeten aan de norm van een boek dat 1400 jaar oud is om te stellen of iets juist of fout is, dat is in 2010 in een hoogtechnologische maatschappij als de onze te vergelijken met aderlatingen tegen zondige gedachten. Iets wat nog bestaat zoals wij dat hebben kunnen vaststellen in verband met het trieste overlijden van Jufr. Layla Hachichi.
Ik geef U graag mijn 'grafschrift' zoals een vriend het noemde mee in bijlage als ook mijn reactie op Mr Brys van de HOLEBI federatie cavaria.

Mevrouw, ik geef u echt ter goeder trouw de raad om twee keer na te denken. Zoals u ongetwijfeld al weet heb ik jongeren van moslimouders ooit als doelgroep gehad, zij worden vooral onwetend gehouden door diegenen die stellen het voor hen op te nemen.
Ooit heb ik gesteld tegen hun """"begeleiders"""" in de zelforganisatie annex jeugdwerking, ' nu stemt 20 % voor het vlaams blok, pak dat daar 5 % echte onverbeterlijke racisten tussenzitten die altijd iemand zullen vinden om te haten en 15 % te snel en onverstandige misnoegden. Goed. Als je nu gaat morrelen aan de fundamenten van de rechtstaat en zo, dan wordt die andere 75 % echt nerveus en zij zullen liever doodvallen dan voor het blok te kiezen, zij zullen hun kwaadheid anders tonen, hoe ????

Een intelligent rekenwonder repliceerde mij, ' dat moet 80 % zijn hé ' Ik heb hem gezegd , neen , die 5 % zijn jullie die daar de gevolgen gaan van dragen. De witte zakdoeken van mensen als ik die al zolang actief zijn in bewegingen tot verdediging van de democratie zullen niet meer helpen.

Ik wil mezelf hier niet benoemen als profeet, maar wanneer rationeel nadenken niet meer zou mogen opteer ik zelf voor euthanasie.

De cijfers Mevrouw zijn bekend. 85 % van de burgers heeft geen vertrouwen meer in de politiek ( parlement ) Niet enkel maar ook door de feiten waar we het hier over hebben.
Het racisme DAALT tegenover alle groepen, behalve tegenover magrebijnen. ( niet omdat ze Marokkaan zijn hoor )


Maar desalniettemin Mevrouw, dank ik u voor uw antwoord en blijf uw tussenkomsten van nabij volgen.Met voorname achting,

Peter Calluy.

Boom.Geachte heer,

Gezien de onrespectvolle toon van uw e-mail en uw ongefundeerde beschuldigingen, veronderstel ik dat u geen dialoog wenst en ga ik dus niet verder in op uw mails.

Vriendelijke groeten,
Naima Charkaoui
Directeur
Minderhedenforum
Vooruitgangsstraat 323/4 | 1030 Brussel
Tel: 02 – 245 88 30 | Fax: 02 – 245 58 32
http://www.minderhedenforum.be" onclick="window.open(this.href);return false;
nieuwsbrief | vrijwaring


:nono:
http://www.youtube.com/watch?v=tonyptTRHq8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=3oY_Ie_k ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=auEa0MYr ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qt4WVmwh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;

mercator
Berichten: 19177
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door mercator »

Wel ik ga mij daar ook s registreren denk ik. Natuurlijk is het alsof je tegen lucht praat. Passend, Islam IS ook lucht.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door Manon »

Knappe brieven Peter!
In feite zouden we dit - met de beleefde antwoorden - op de portal moeten plaatsen, onder "minderhedenforum".
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door Manon »

mercator schreef:Wel ik ga mij daar ook s registreren denk ik. Natuurlijk is het alsof je tegen lucht praat. Passend, Islam IS ook lucht.
niks te registreren aan. Zoals het een goede linkiewinkie site betaamt mag je enkel lezen en niks terugzeggen;
Wat ook duidelijk bleek uit de "respectvolle" antwoorden van madame Charkouie

deze:
http://www.minderhedenforum.be/medewerkers.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19177
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door mercator »

Dat clubje is dus-zoals te verwachten was- door en door racistisch. Enkel ethnisch-culturele minderheden mogen er hun bek opentrekken, dus geen atheïsten zoals Peter :D . Kort gezegd: wie wil meedoen moet een kleurtje hebben.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
peter calluy
Berichten: 120
Lid geworden op: di okt 05, 2010 12:10 am

Re: Alle uitzendingen van MTRO

Bericht door peter calluy »

Van mij mogen ze op de portal hoor !

Zij waren mee de trekkers van de ronde tafels van de intercultuur.

http://www.belgium.be/nl/nieuws/2010/ne ... apport.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;

Peter C :crying:
http://www.youtube.com/watch?v=tonyptTRHq8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=3oY_Ie_k ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=auEa0MYr ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qt4WVmwh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;

Plaats reactie