Etienne Vermeersch

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Etienne Vermeersch

Bericht door Manon »

Ik zou graag eens vernemen waar ik die 'essentie van de islam' kan vinden

Etienne Vermeersch is professor emeritus filosofie aan de UGent.

25 april 2017

Etienne Vermeersch. ©Karoly Effenberger

Het stuk van Wim Van Walle over mijn ‘Opinie’ betreffende ‘gelijkheid’ in de koran, getuigt van zoveel intellectuele oneerlijkheid dat ik me er niet toe zal verlagen daarop te antwoorden.

Op de bijdrage van Othman El Hammouchi wil ik wel reageren: hij brengt opwerpingen naar voren waarmee moslims critici vaak de mond willen snoeren. Zelf citeren ze graag koranteksten; maar als je hen met koranteksten van antwoord dient, verwijzen ze naar een ‘immens corpus’ van commentaren die men zo nodig moet gelezen hebben om de koran te kunnen begrijpen. Die Allah is dus wel een vreemd wezen: hij wou even de waarheid aan zijn volgelingen mededelen in een ‘Openbaring’, maar die gelovigen kunnen dat alleen begrijpen als ze eerst de bespiegelingen van ‘duizenden’ ‘geleerden’ bestudeerd hebben. Die geleerden schreven vooral in het Arabisch, zodat de verpletterende meerderheid van de moslims (Aziaten), die onmogelijk kunnen kennen. Is dat niet te gek voor woorden? Als de koran werkelijk niet eens het citeren waard is, welk belang heeft het dan nog die te lezen, laat staan van buiten te leren?

El Hammouchi gaat er zonder enige reden van uit dat ik zelf over de besproken passussen geen commentaren gelezen heb. Ik moet hem op het volgende wijzen. Ik beschik over de ‘Umdat al Salik’, in de Engelse vertaling: ‘Reliance of the Traveller’. Dat is hét standaardwerk over de ‘Islamic sacred law’ m.a.w. de shariah. De meest gezaghebbende universiteit van de islam: Al Azhar schrijft in een officieel certificaat het volgende: “We certify that the above mentioned translation corresponds to the Arabic original and conforms to the practice and faith of the Orthodox Sunni Community.” (1991). Vergelijkbare certificaten brachten ook het “International Institute of Islamic Thought (1990) en nog andere instituten.

Deze ‘Umdat’ is geschreven na het ‘sluiten van de poorten van de Ijtihad’. Daaruit volgt dat alle verwijzingen naar de koran, qua betekenis, het akkoord hebben van alle hieraan voorafgaande islamgeleerden. El Hammouchi beweert bv. dat het eerste vers dat ik citeer ‘geabrogeerd’ (herroepen) is, maar dit vers wordt geciteerd in de Umdat (01.0); dus is het zeker niet geabrogeerd. En inderdaad: “the indemnity for the death or injury of a woman is one half the indemnity paid for a man” (04.9): ongelijkheid dus.

El Hammouchi: “Het punt dat de vrouw niet kan scheiden, is dan weer gewoonweg onjuist…” (1°) Ik heb dat niet beweerd; ik heb gezegd: ‘verstoten’. (2°) De Umdat besteedt 73 blz aan ‘divorce’. In geen enkele zin wordt ook maar gesuggereerd dat een vrouw tot een echtscheiding kan beslissen: alleen de man kan dat. Wel kan de man aanvaarden een vrouw te verstoten: op haar verzoek, als zij hem een aanzienlijk bedrag daarvoor betaalt (n5.0-n5.6). Als de koran een vrouw zou toelaten een man te verstoten dan zou dat hier zeker vermeld worden.

Othman El Hammouchi heeft problemen met mijn vertaling van het Arabische ‘qawwamun’ als ‘zaakwaarnemers’ (S, 4:34); hij stelt wel geen alternatieve vertaling voor. Zoals steeds had ik deze passus vergeleken in twee Nederlandse, twee Franse en acht Engelse vertalingen. De meest gangbare term in het Engels is ‘maintainer of women’, maar je vindt ook ‘protector’, ‘manager of the affairs’. Die vertalers (moslims) zullen wel enkele honderden commentaren gelezen hebben en dus mag ik op hen betrouwen. De rest van dit vers wijst ook bij hen op een voorrang van mannen op vrouwen en dat strookt dus weer met mijn betoog.

De opvatting dat ik als materialist geen ‘objectieve’ morele oordelen kan vellen, zal ik maar met de mantel van Noah bedekken. Hume heeft gelijk dat je ‘moeten’ niet van ‘zijn’ kunt afleiden. Dat belet mij niet een solide moraal te ontwikkelen: zie bv. mijn ‘Provençaalse Gesprekken’, blz 51-99.

El Hammouchi beweert dat religies slavernij en verkrachting veroordelen: de feiten bewijzen het tegendeel: zie verder.

Ik ben helemaal niet ‘verontwaardigd’ over de koranische visie op de schepping van de vrouw: ik stel alleen vast dat die de thesis over ‘gelijkheid’ andermaal in het gedrang brengt. El Hammouchi betoogt dat volgens de islam de man ook voor de vrouw geschapen is; spijtig genoeg brengt hij daar geen bewijs voor. Ik zou ook graag eens vernemen waar ik die ‘essentie van de islam’ kan vinden.

El Hammouchi betwist blijkbaar niet de fundamentele ongelijkheid van man en vrouw inzake erfenis (S. 4:11) en inzake getuigenissen S. 2:282). Dat kan ook niet want beide discriminaties zijn uitvoerig in wetteksten uitgewerkt. (Zie ‘Umdat’ Book L 50 en 024.7).

Evenmin kunnen ‘duizenden islamgeleerden’ ontkennen dat er in de koran negen beschrijvingen staan over maagden die ter (seksuele) beschikking staan van mannen in het paradijs, maar geen enkele waar knapen of mannen ter beschikking staan van vrouwen.

Er is ook geen enkele passus waaruit blijkt dat vrouwen hun man mogen slaan, terwijl mannen dat wel degelijk mogen volgens S. 4:34.

Als het nodig is kan ik tientallen moslimauteurs vermelden, door de eeuwen heen, die dat bevestigen.


Uit zijn prestaties blijkt dat El Hammouchi bijzonder intelligent is. Ik hoop van harte dat hij die intelligentie verder gebruikt om de waarheid na te streven
Dat een vrouw alleen seks mag hebben met haar man, en die man met vier echtgenoten en een onbeperkt aantal slavinnen (S. 23:1-6, en andere) heeft de hele moslimcultuur zo doordrongen dat elke ontkenning (door duizenden…) hier bespottelijk zou zijn. Toch veroorzaken deze verzen manifeste discriminaties. (a) Tussen mannen onderling: als de rijken meerdere vrouwen hebben, zullen veel arme mannen geen vrouw kunnen krijgen. (b) Tussen mannen en vrouwen: het seksuele onrecht ten nadele van de vrouwen is evident. (c) Het gruwelijkste echter is de pijn en de vernedering die miljoenen slavinnen door dit vers hebben moeten ondergaan: zij konden zich niet verzetten tegen een meester die hen wou verkrachten. Welke visie hebben moslims over een ‘God’ die door zijn ‘Openbaring’ zo’n mateloos lijden op zo grote schaal veroorzaakt?

Even erg en even schandelijk vind ik de fysieke en psychische pijn die kinderen eeuwenlang hebben ondergaan, door het feit dat de koran toestaat dat men niet-geslachtsrijpe meisjes mag uithuwelijken. (S.65:4). Dat Mohammed zijn huwelijk met Aisha fysiek voltrok toen ze negen jaar was (zie Bukhari, Muslim, Ibn Hisham, Al Tabari, Abu Dawud…) heeft velen tot navolging aangespoord. Ook nu nog vindt men kindhuwelijken in veel moslimlanden. Wat die kinderen als schending van hun diepste wezen ondergingen, is niet alleen een aanfluiting van wat men ‘gelijkheid’ noemt (ze konden uiteraard niet zelf beslissen): het vormt één van de grootste schandalen van de wereldgeschiedenis. Dergelijke zaken gebeurden ook in andere culturen, maar daar niet na goedkeuring door God en als nabootsing van een Profeet.

Een ander noodlottig gevolg van een korantekst (S.33:50) is de traditie die bij islamoorlogen ontstaan is, waarbij vrouwen en kinderen van de overwonnen in slavernij werden gebracht. Hierdoor is de omvang van de slavernij, en dus de ongelijkheid, in de islamlanden mateloos gestegen. Bezwarend is daarbij dat reeds in Mohammeds tijd die vrouwen met zijn goedkeuring ter plekke werden verkracht. (Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

In mijn uitgave van Umdat al Salik (2008!) lees ik: “When a child or woman is taken captive, they become slaves by the fact of capture, and the woman’s previous marriage is immediately annulled.” Deze tekst (goedgekeurd door Al Azhar !) vormt de motivering van de huidige verkrachtingen van Yezidi-vrouwen en -meisjes door de krijgers van IS.

Het is mogelijk dat sommige mensen door deze teksten gekrenkt worden; ze zijn echter niet de mijne, ik citeer alleen. Ik doe dat omdat ik de mening toegedaan blijf dat de waarheid haar rechten heeft en dat “de waarheid ons zal vrij maken” (Joh. 8, 32).

Uit zijn prestaties blijkt dat El Hammouchi bijzonder intelligent is. Ik hoop van harte dat hij die intelligentie verder gebruikt om de waarheid na te streven. Dat vraagt intellectuele eerlijkheid en vanuit een bepaalde opvoeding is daar ook veel moed voor nodig: ik heb dat proces zelf moeten doormaken. Maar denk eraan: “Alles wat voortreffelijk is, is zowel moeilijk als zeldzaam” (Spinoza).

Lees ook:Waarom altijd maar weer negeren hoe gelovigen zelf hun heilige boeken lezen?


http://www.demorgen.be/opinie/ik-zou-gr ... -bedf8b03/
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6531
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Etienne Vermeersch

Bericht door Ali Yas »

IJzeren logica. Een must read.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6875
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Etienne Vermeersch

Bericht door sjun »

Zo moeilijk is die essentie van islam niet. Welbeschouwd gaat het om een persoonlijkheidscultus rondom Mohammed. Van deze Profeet der Moslims wordt aangenomen dat hij openbaringen van ene Gabriël ontving die dan weer van de deïteit Allah zouden zijn gekomen. Dit dient te worden aangenomen op het enige getuigenis van Mohammed zelf want anderen kregen daar nooit iets van mee. Een beetje volgeling van Mohammed vraagt zich dan ook bij alles wat hij doet af wat Mohammed (de meest ideale moslim) gedaan zou hebben. Je ziet dit bijvoorbeeld vorm krijgen in de Kalifaatstaat. Voor het beantwoorden van de vraag wat Mohammed gedaan zou hebben wordt moslims hulp geboden door de hadith (overgeleverde verhalen over Mohammeds uitspraken) en de soenna (het levensverhaal) van Mohammed. De vijf zuilen van Islam zijn dan ook niet in de Koran maar in de soenna en hadith terug te vinden zonder welke de Koran nauwelijks verstaan laat staan begrepen kan worden. Het is hierom dat geen moslim moet menen het beter te weten dan Mohammed en ook hierom dat kritiek op of spotten met Mohammed met de dood bestraft wordt. Zou die maatregel er niet zijn dan was de instructie en plichtenleer (sharia) met haar zwavelzure vruchten in de wereld waarschijnlijk al opgedoekt geweest.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Etienne Vermeersch

Bericht door Manon »

De FB commentaar van Koenraad Elst hierop:
De wijsneus El Hammouchi gaat de grootste denker van Vlaanderen eens de les lezen, zie. En als het over wijsbegeerte ging, zou daartegen geen bezwaar zijn. Wijsbegeerte wil radicaal zijn, zij begint vanaf nul en stelt alles in vraag. Wat de jonge islamwoordvoerder echter bedrijft, is *apologetiek*, het met argumenten verdedigen van een vooropgestelde "waarheid", nl. de islam. Maar ondanks zijjn omhaal van woorden, vinden we weinig argumenten, tenzij het meermaals inroepen van de "context" als antwoord op de vaststelling dat een aantal verzen erg kwalijk zijn. Hij vult dat versleten argument echter wijselijk niet in met een voorbeeld. Dat had hij goed gezien, want de aandacht die de islamverdedigers op de context leggen, doet alsof de twijfelachtige passussen daardoor te redden zijn.
In mijn boeken *De Islam voor Ongelovigen* en *Moordwapens en Dooddoeners* wordt de context van enkele veelbesproken verzen ontleed, en deze valt telkens nog negatiever uit dan de verzen zelf. Eén voorbeeld: islamvrienden beweren op eigen initiatief dat, in tegenstelling tot die reactionaire Kerk, de o zo progressieve Profeet voor geboortebeperking gewonnen was, gezien zijn instructie om coïtus interruptus toe te passen. Context: hij had een karavaan overvallen en vrouwen gegijzeld. Om bovenop de karavaanbuit nog wat extra's te verdienen, verkocht hij hen voor losgeld terug aan familie. In afwachting dat het losgeld geregeld en toegekomen was, waren die vrouwen ter beschikking voor verkrachting door zijn manschappen. Of hijzelf daar alleen maar bij toekek, wordt niet vermeld. Als roverhoofdman had hij echter zijn beroepseer, en dus wilde hij de gegijzelde goederen in hun oorspronkelijke toestand teruggeven, namelijk niet bezwangerd. Ziedaar de context waarin hij zijn mannen instrueerde om een primitief voorbehoedmiddel te gebruiken. (Later herriep hij dit gebod. Niet dat verkrachten plots verboden werd, maar hij was meer belang gaan hechten aan Gods wil: als Hij geen bevruchting wil, komt ze er toch niet, dus doe maar ongehinderd je zin.
In één opzicht is de wijsneus echter een veelbelovende vakfilosoof: wat die lui tegenwoordig doen, is gewoon het inkleden in hoogdravend vakjargon van vooropgestelde banaliteiten en eenheidsmeningen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 41478
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Etienne Vermeersch

Bericht door Mahalingam »

Het boek dat Etienne geregeld vermeld is hier te vinden.
http://www.mijnkerk.com/files/Reliance_ ... veller.pdf
http://www.actmemphis.org/Reliance-of-t ... mplete.pdf
Vanwege copyright is het heel lastig om een digitale copy ergens te vinden.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41478
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Etienne Vermeersch

Bericht door Mahalingam »

Filosoof Etienne Vermeersch (84) overleden
Filosoof, ethicus en opiniemaker Etienne Vermeersch (84) is overleden. Dat melden Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman donderdagmiddag namens de familie.

Emeritus professor dr. Etienne Vermeersch overleed op vrijdag 18 januari na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het afscheid vond al plaats in intieme kring.

Vermeersch was professor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, atheïst, scepticus, maar vooral een gerespecteerde stem in tal van grote maatschappelijke debatten. In de strijd voor het recht op contraceptie of de legalisering van abortus en euthanasie liep hij voorop.

Biografie

Geloven deed Etienne Vermeersch al lang niet meer. Niet in een god, maar ook niet in wat hem voor waar werd voorgezegd. “Geloof mij niet, denk zelf na”. Met die zes woorden relativeerde hij zichzelf, maar zette hij mensen vooral aan tot onderzoek en kritisch nadenken.

In god geloven heeft Vermeersch wel een tijdlang gedaan. Hij kwam uit een diepgelovig nest uit Sint-Michiels bij Brugge. Zijn vader was een smid (later machinist en kachelhandelaar), zijn moeder was een erg gelovige katholieke vrouw. Na de humaniora, in het Brugse Sint-Lodewijkscollege, trad hij in 1953 in bij de strenge jezuïetenorde.

Vijf jaar later, op 23 december 1958, trad hij uit omdat hij twijfelde aan de geloofwaardigheid van het klooster. Na anderhalf jaar nadenken werd hij overtuigd atheïst. Dat veel mensen onschuldig lijden, zag hij als een bewijs dat de christelijke god er niet is. “Als God bestaat, dan zal ik hem op het matje roepen”, zei hij daarover.

Hoogleraar

Vermeersch ging klassieke filologie en wijsbegeerte studeren aan de Gentse Rijksuniversiteit, waar hij in 1967 benoemd werd tot hoogleraar. Generaties studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte leerden hem kennen van de colleges waarin hij hen inleidde in de wijsbegeerte en de wetenschapsfilosofie.

Vanaf de jaren 70 begon Vermeersch standpunten in te nemen in het maatschappelijk debat, als woordvoerder van maatschappelijke bewegingen die ijveren voor ethische hervormingen. Zo leverde hij een grote bijdrage aan de legalisering van abortus en euthanasie in België. Op de rol die hij speelde in de totstandkoming van de euthanasiewet was Vermeersch best trots. Als lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek adviseerde hij het parlement en de regering over de materie. Zelf liet hij meermaals optekenen te willen dat er aan zijn leven een einde gemaakt zou worden als hij een paar weken na elkaar zijn familieleden niet zou herkennen.

Moeilijkste moment

Het moeilijkste moment uit zijn carrière beleefde Vermeersch na de dood van de afgewezen Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu, die bij haar gedwongen repatriëring om het leven kwam. De regering plaatst Vermeersch aan het hoofd van een commissie aan die de regels voor uitwijzingen moet evalueren. “Natuurlijk kunnen we niet iedereen binnenlaten, maar geconfronteerd worden met al die individuele gevallen: dat was verschrikkelijk. Ik heb ouders gezien die zo wanhopig waren dat ze hun twee kinderen dreigden te vermoorden (...) Hoe rationeel je ook bent, zulke beelden vergeet je nooit”.

Staatshervorming

Eenmaal mengde Vermeersch zich in het politiek-communautaire debat. Als lid van de Gravensteengroep, een groep van twintig Vlaamse intellectuelen en kunstenaars, hield hij in 2008 een pleidooi voor een verdere staatshervorming, wat hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Later toonde hij zich een fel verdediger van een hoofddoekenverbod in het onderwijs en aan overheidsloketten.

Overbevolking en geboortebeperking waren ook stokpaardjes van Vermeersch. Volgens hem moet de vergrijzing opgelost worden door niet meer, maar minder kinderen te krijgen. “Ik zou een belangrijk deel van de ontwikkelingssamenwerking laten uitdelen in premies aan vrouwen die zich laten steriliseren”, zei hij ooit in Knack. “Het grote drama van mijn leven is dat ik er maar niet in slaag om mensen te overtuigen van iets wat voor mij zo evident is”.

Hij en zijn vrouw waren bewust kinderloos.
https://www.gva.be/cnt/dmf20190124_0412 ... -overleden
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Plaats reactie