Gevolg van arrest wegens racisme

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Gevolg van arrest wegens racisme

Berichtdoor Manon » Ma Apr 26, 2004 10:25 am

De gevolgen van het arrest van het Hof van Beroep in Gent (zie: http://www.ligavoormensenrechten.be/wor ... 040421.doc ) zullen bij de volgende verkiezingen op 13 juni zeer verstrekkend zijn.

Vermits het VB dit arrest niet aanvaardt en dus naar Cassatie gaat, kan de partij op 13 juni nog wel deelnemen aan de verkiezingen.

Ik post hier een lezersbrief uit de Standaard, die het probleem tamelijk duidelijk voorstelt.Vlaams Blok veroordeeld: een Vlaamse reactie

Vlaams Blok veroordeeld: een Vlaamse reactie. STELLING. Het Vlaams Blok is principieel een democratische partij, want sterk geworden via het democratische verkiezingen. De kiezer heeft hen gesteund en groot gemaakt om de Vlaamse belangen op alle terreinen te verdedigen. Om deze reden heeft het VB een serieuze aanhang gekregen.
Men moet erkennen dat het VB de verdienste had de migranten-problematiek aan te kaarten, daar waar de traditionele partijen in gebreke bleven.
Wel heeft het VB de fout gemaakt om in verband met de migrantenproblematiek de migranten zelf te viseren, terwijl de echte te bevechten tegenstanders de te kort schietende federale en gewestelijke regeringen waren.
De doelstellingen van het VB zijn en blijven waardevol, en dat is te ijveren voor volwaardige politieke rechten voor Vlaanderen. Een belangrijk doel is daarbij Vlaanderen te bevrijden van de nefaste dominantie van het moderne Vlaanderen door het ouderwetse 'Vlaams en Frantalig Belgicisme' (VFB), een samengaan van Franstalig Belgisch kapitalisme, Brusselse kringen en Het Hof, het Belgisch leger, Justitie, verfranste Vlaamse bourgeoisie, de traditionele 'Belgische' partijen en aanhang.


ARGUMENTEN.

VLAAMSE STRIJD.
Het VB, de partij die veroordeeld werd is niet geheel toevallig de partij die het Vlaams en Frantalig Belgicisme (VFB), het meeste dwars zat. Gelijk welke partij die sedert WO-2 opkwam voor Vlaamse belangen was en is de officiele vijand van VFB. Omdat Vlaanderen 'Vlaams', d.w.z. 'Niet in de eerste plaats Belgisch', en helemaal niet 'Franstalig' is of zou willen worden. Nederlands in het onderwijs of in het Belgisch leger, Nederlands aan de universiteiten, officiele Nederlandstalige versies van de Belgische wetten konden alleen bekomen worden na een lange taaie strijd. Taalwetten die het Nederlands in Belgie moeten beschermen zijn ontstonden tegen de zin van het VFB. De taalgrens idem ditto. Het gebruik van Nederlands in het bedrijfsleven eveneens. De federalisatie van Belgie is doogevoerd tot grote schrik en helemaal tegen de zin van het VFB. De Vlaamse partijen achter Vlaamse belangen stonden werden dé vijand van het VFB.


HET ANTWOORD VAN HET 'VFB'op VLAAMSE STREVINGEN.

1. oprichting van ht FDF, Front des Francophones, onder leiding van de Antoinette Spaak. Een racistische partij, want steunend op een superioriteits-idee, met een negatief programma nl. het verdrijven van al wat Vlaams is in en rond Brussel. Zie maar naar hun huidige houding in zake Brussel-Halle-Vilvoorde. En zeggen dat het FDF samenwerkt met de partij van Michel, onze nationale mensenrechten-held.

2. de jarenlange agitatie van figuren zoals Happart in Voeren, die ermee kon doorgaan zonder ook maar een afkeurend woord van VFB.

3. de bepaling dat de Federale regering altijd paritair zou samengesteld worden (evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen, eerste minister uitgesloten, die neutraal zou moeten zijn).
Practische resultaat: de eerst minister van de federale regering is altijd een Vlaming, maar mag zich niet Vlaams opstellen. Als tegenprestatie voor dit eerste-ministerschap hebben de VFB steeds onredelijk hoge voordelen geeist voor Franstalig Belgie. Zoniet kon er gewoon geen regering gevormd worden.
Iedereen weet het ondertussen: Belgie wordt bestuurd door Di Rupo; Stevaert en Verhofstadt lopen aan zijn handje, want aan Di Rupo hebben zij, onrechtstreeks, hun ministerschap te danken.

4. Met behulp van deze practische macht is Franstalig Belgie er in geslaagd een voorkeursbehandeling op alle terreinen van de maatschappij te bekomen. Deze voorkeursbehandelingen brengen hen 5 tot 10 miljard Euro per jaar extra op, betaald door Vlaanderen. Wanneer Vlaanderen eist dat die geldstromen doorzichtig en controleerbaar zouden worden, dan wordt dat met de grootste kracht tegengewerkt, ja er wordt gedreigd met het einde van Belgie.

5. Het VFB heeft steeds met de grootste koppigheid de ontwikkeling van Vlaanderen tegengewerkt door de overdracht van bestuurlijke bevoegdheden van het Federale niveau naar de Gewesten zo goed als onmogelijk te maken. Vraag het maar aan onze minister-presidenten.


ANTWOORD VAN DE KLASSIEKE PARTIJEN OP VLAAMSE EISEN.

De klassieke partijen waren voor en onmiddelijk na de federalisatie van Belgie 'nationale' Belgische partijen. CVP, BSP en Liberale partij hadden een Nationale leiding, waarin dus ook Franstaligen vertegenwoordigd waren. Ze waren de steunpilaren van het 'VFB'. Vandaar de 'traditionele' slappe bijna onbestaande 'Vlaamse' houding van deze partijen. Daarenboven waren sommige figuren in de leiding van deze partijen regelrecht anti-Vlaams (denk aan de toenmalige PVV).
Politiek resultaat: beslissingen die zouden moeten genomen worden in het belang Vlaanderen, werden zelden of nooit genomen. Ook thans nog, nu er geen nationale partijen meer bestaan, blijft de automatische Pavlov-reactie van deze partijen: eerst de Franstalig Belgie tevreden stellen, de restjes zijn voor Vlaanderen. We kunnen gerust zeggen: Di Rupo regeert Belgie, voor Franstalig Belgie, tegen Vlaanderen.


ANTWOORD VAN VLAANDEREN AAN DE BEVOOGDING DOOR VFB.

Iedereen kent het antwoord: de oprichting van de VU, en de actie van de groeiende VU die tenslotte geleid heeft tot federalisatie van Belgie. De 'taal-faciliteiten' echter werden tegen de zin van veel Vlamingen in, geslikt door een deel van de VU. Deze facilieiten werden iets wat het 'VFB' graag gewild had: een permanente haard van gestook tegen Vlaanderen. Maar de onvrede bij veel Vlamingen betekende ook de splitsing van de VU en het ontstaan van het Vlaams Blok. De aanhangers van het VB waren namelijk overtuigd dat Belgie in de toekomst geen waarde meer kon hebben voor Vlaanderen, en Belgie dus moest afgeschreven worden.


REACTIE VAN HET VFB OP HET ONSTAAN VAN HET VB.

Voor VFB was het Vlaams Blok meteen de zwarte vijand. Om de belangen van VFB veilig te stellen was het van het hoogste belang het Vlaams Blok zo snel mogelijk te vernietigen. Zo nodig met de hulp van de Vlaamse 'traditionele' politieke partijen. Vanaf dat moment alle argumenten, alle middelen goed om het zo ver te krijgen.

DE FOUTEN VAN HET OFFICIELE BELGIE.

De grote en onvergeeflijke fout van Belgie is dat het ouderwetse VFB zich vereenzelvigt met het moderne Belgie zelf, met uitsluiting van alles wat in hun verbeelding niet 'Belgisch' genoeg is. De grote fout van het ouderwetse achteroplopende Belgie is de koppige, permanente mentale uitsluiting van Vlaanderen, een Vlaanderen dat zij in sommige gevallen zelfs haten. Vlaanderen is voor hen juist goed genoeg om geld op te brengen, als een oneindige bron van belastingen. Voor de rest hebben ze enkel misprijzen.
Vlaanderen weet dat. De 'Vlaamse' politieke partijen die hun zouden moeten vertegenwoordigen, zijn te slap en te lafhartig, te onderdanig aan het VFB om hier iets aan te doen. Vlaamse belangen en wensen, zelfs zeer belangrijke, bvb op economisch gebied, worden uitgesteld ad calendas graecas. Want anders zal 'de prijs die de Franstaligen vragen' te hoog zijn (dit zei onlangs nog dhr Dewael, ex-minister president van Vlaanderen, stel u voor).
Een werkelijk schitterende illustratie van die nefaste en onrechtvaardige houding van het VFB vinden we in het dossier van de nachtvluchten over Brussel. En merk op, ook dit dossier wordt niet politiek uitgevochten, neen, ook hier wordt het gerecht ingeschakeld!


HOE WERD HET VB GEZIEN IN VLAANDEREN.

Het VB heeft in Vlaanderen altijd twee gezichten gehad:
1. het VB had een 'ruw' uiterlijk. Ze streven naar een 'revolutie' en spreken dus een ongekuiste taal (Belgie Barst). Het VB probeert de taal te spreken van hun achterban (volkse wijken in Antwerpen), het zijn geen Franstalige salonards.
2. het VB had echter ook een 'actief' gezicht. Ze kwamen radicaal op voor Vlaamse belangen. Als zodanig hadden zij de steun en sympatie van een groeiend aan deel van de Vlaamse kiezers. Vooral nu het voor de Vlaamse kiezer steeds duidelijker wordt dat Vlaanderen via het 'VFB' bestuurd wordt, groeit de aanhang van het VB. Van de traditionele partijen is voor vele Vlamingen niets meer te verwachten (zie de huidige herrie rond B-H-V). Meer nog, het VB is de-facto de enige on-officiele oppositiepartij geworden. Het oprichten van het Cordon Sanitaire, een Vlaamse en Belgische blunder van de hoogste orde, heeft hier zeer krachtig aan meegewerkt.


HET VB en de MIGRANTEN-PROBLEMATIEK

Men moet erkennen dat het VB de verdienste had de migranten-problematiek aan te kaarten, daar waar de traditionele partijen in gebreke bleven. Deze problematiek had een Europese dimensie, maar werd geschuwd door de diverse Europese nationale regeringen.
Wel heeft het VB de fout gemaakt om in verband met de migrantenproblematiek de migranten zelf te viseren, terwijl in Belgie de echte te bevechten tegenstanders de te kort schietende federale en gewestelijke regeringen waren. Dit was vanwege het VB een beoordelingsfout die bij sommigen heeft kunnen leiden tot racistische taal. Een veroordeling op deze basis was onvermijdelijk.
Anderzijds geeft dit het VB nu de kans beter te zien waar de echte tegenstanders in deze problematiek zich bevinden. De werkelijke tegenstanders zijn ook hier het VFB-establishment en hun sympatisanten, de traditionele slappe Vlaamse partijen, de almacht van Di Rupo. Het is de onbestaande politiek i.v.m. de migranten-problematiek van de 'democratische' partijen die het VB had moeten bestrijden, niet de migranten zelf.

Zijdelings mag ook gezegd worden dat het VFB de aanvoer van migranten genegen was. PS met Di Rupo zagen daar een middel hun macht tot in Brussel uit te breiden. Want de Franstalige migranten, die in de armere randgebieden van Brussel teracht kwamen, zouden zonder twijfel het PS in Brussel kunnen versterken. Om die reden, en deze alleen, is onlangs het 'migrantenstemrecht' ingevoerd, tegen Vlaanderen in, met koppige medewerking van SP.A en VLD. Nog maar eens een versterking van de positie van Di Rupo, met de hulp van 'weldenkende democratische' partijen.


WAT KAN WELDENKEND BELGIE VERWETEN WORDEN.

Wat de Belgicistische kringen zeker kan verweten worden is wel dat ze een politieke beweging als het VB wetens en willens vernauwd hebben tot migranten-problematiek en racisme. Eens dat gebeurd was het mogelijk via het gerecht een vervaarlijke politieke kracht als het VB uit te schakelen. De nodige wetten werden met dat doel aangepast.

Daarom was het racisme-proces in de eerste plaats een politiek proces van officieel Belgie tegen een politieke bedreiging vanuit Vlaanderen.

Een politieke vijand via het gerecht bestrijden is in wezen anti-democratisch. Politieke strijd kan enkel met politieke en democratische methodes uitgevochten worden. Voert men de 'strijd' dan toch via het gerecht, ja dan stelt men zich op het niveau van totalitaire regimes. Daarenboven bewijzen onze Belgicistische politici daardoor dat zij de problemen die zich het VB aankaart niet aankunnen. Ze bewijzen ook hun onderdanigheid aan het 'VFB'. Spijtig voor onze politiekers, en van een aantal van hun sympatisanten, ze zullen moeilijk van die smet afgeraken.

Overigens, over het extreem-rechtse FN in Franstalig Belgie doet men niet druk, alhoewel deze in de peilingen tot meer dan 6 % van de stemmen kunnen halen, meer dan toen het VB reeds als een bedreiging voorgesteld werd.


EN DE VOLGENDE VERKIEZINGEN?

Ook Vlamingen willen gerespecteerd worden. En dat kan enkel door een volwassen bestuur, gericht op de Vlaamse belangen. Via een bestuur met de nodige bevoegdheden en de nodige daadkracht. Onze huidige politiekers zijn door hun hondse onderdanigheid aan het 'VFB' het geloof van Vlaanderen in een Belgie dat Vlaanderen respecteert, totaal aan het vernietigen. Door blijvende onkunde. Door het ontkennen van problemen gesteld door de Vlaamse bevolking.

De geschiedenis van Vlaanderen een beetje kennend denk ik dat onze partijen op 13 Juni zullen kunnen waarnemen hoe een boemerang terugkomt.Guido Steenhoudt


Van op afstand bekeken, kan men dikwijls een betere kijk hebben op bepaalde gebeurtenissen.
Dit is de vertaling van het artikel uit The Times

Dit artikel is te vinden op; http://www.stephenpollard.net/001564.html

Lees op de site ook de vele commentaren van lezers. Zeer interessant.
------------------------------------------------
Een blik in de toekomst: ‘t is eng en 't is Belgisch (the Times)
"Gepost op 24 April..2004 01:24 AM"
Categorie: Europa.


De (Engelse? red.) Eerste Minister maakt veel van de "schrikverhalen" en "mythen" die de tegenstanders van verdere verdieping van de EU vermoedelijk verspreiden. Zij zijn gebaseerd, blijkbaar, op paranoia, en zijn producten van niet-zo-latente vreemdelingenhaat.

Goed hier een zeer eng verhaal dat geen speculatie is maar een feit.
Deze week eindigde het democratisch recht om voor de partij te stemmen die u wenst te steunen binnen één lidstaat van de EU. Vorige Woensdag verbood de Belgische rechterlijke macht een politieke partij het werken in België.
De reden? Het politieke etablissement van het land houdt niet van zijn meningen. De partij het verbood is niet één of andere duistere randorganisatie maar één die 18 zetels vertegenwoordigt in het 150-zetels tellende Belgische parlement, vele lokale raadsleden en twee Leden van het Europese Parlement heeft. De opinieonderzoeken voorspelden dat het de meeste Belgische stemmen bij de Europese en lokale verkiezingen in Juni kon winnen.

De verboden partij is Vlaams Blok (VB). Het Hof van Beroep in Gent -bekend voor zijn links-liberale strekking - achtte het om een "ondemocratische en racistische" organisatie wegens zijn stelling dat de immigranten slechts twee keuzen zouden moeten worden gegeven: " te assimileren of naar huis terug te keren”.
Misschien is een dergelijk beleid inderdaad racistisch; misschien ook niet. VB zelf, die veel gelijkenis vertoont met de Lijst Fortuyn in Nederland, is ervan beschuldigd.
Maar in een democratie is dit hoe dan ook een besluit dat de kiezers zouden moeten nemen, niet rechters.
Maar het racisme van VB was slechts een verontschuldiging. De echte reden waarom de Belgische overheid zich jarenlang over het verbieden van VB heeft gebogen heeft niets met racisme en de rechten van immigranten te doen. Het is dat de partij de ommekeer in België en de totstandbrenging van een Republiek van Vlaanderen bepleit. Erger nog, als enige conservatieve partij van België verstoort het het comfortabele, knusse politieke wereldje van het land. Het Belgische Etablissement heeft het niet met argumenten verslagen maar door het te verbieden.

Na de uitspraak van Woensdag, is het nu onwettig om Vb- publicaties te verspreiden en zijn politici worden geweerd van staatsradio en televisie. De partij gaat in beroep tegen de uitspraak, maar de neiging van de Belgische rechterlijke macht om de zin van de politieke klasse te doen betekent dat het beroep bijna geen kans heeft om te slagen. Wanneer het verbod wordt bevestigd, zal het VB als een misdadige organisatie worden afgekondigd en zal het ontbonden worden, het bestaansrecht ontnomen, en niet langer in staat zijn gedachtengoed te debatteren.
Ik houd geen memorandum voor VB; al had ik de mogelijkheid om in Vlaanderen te stemmen, zou ik er niet voor stemmen. Maar dat is niet het punt. Wat in Gent op Woensdag gebeurde is een angstaanjagende maar klassieke demonstratie van de politieke denkrichting die achter een "ooit nauw verbonden unie" van de EU ligt: als u bepaalde politieke strekkingen niet onderschrijft, plaatst u zich per definitie in de illegaliteit. De uitspraak was slechts de recentste in een reeks van pogingen om VB te vernietigen wegens de bedreigingen die het voor de huidige Belgische staatsvorm betekende. In 1999 werden privé schenkingen van meer dan 125 euro onwettig in België. Dit besluit werd onmiddellijk gevolgd door een actie tegen het VB betreffende die gronden.
Toen een Vlaamse rechter weigerde om een vonnis uit te spreken door te stellen dat dit kwesties voor het electoraat waren eerder dan de hoven, zei het hoofd van het Centrum voor Gelijke kansen die de zaak voor de rechter had gebracht, dat hij zou blijven aanklagen tot hij een rechter tegen VB zou vinden.
Deze week kwam één te voorschijn: Alain Smetrijns, die ook de voorzitter van de Lions-Club in Gent blijkt te zijn, een francofone pro-Belgische groep.

België is in menig opzicht de mini-EU: een kunstmatige staat (vergelijkbaar met drie voormalige Europese staten, de Sovjetunie, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië) als resultaat van politieke ideologie eerder dan om het even welke betekenis van nationale eenheid, en samengehouden door een politieke klasse die bereid is om democratie te ontwrichten om zijn doelstellingen te bereiken.
Voeg aan dat een rechterlijke macht toe die, verre van onafhankelijk te zijn van het politieke bestel, een belangrijk deel van het probleem is, en u hebt een recept voor wat in Gent deze week plaatsvond: democratie, Belgisch-Stijl, waarin u slechts voor een partij kunt stemmen van wie de meningen door elites worden goedgekeurd. De acties kunnen voor België specifiek zijn, maar de les is van een bredere invoer. De EU is tijdens zijn wording ook een dergelijke kunstmatige staat. Het lot van Vlaams Blok toont aan dat de zorgen over de toekomst van de democratie een angst verhalen zijn. Zij zijn echte gevaren en zij zijn vandaag met ons.


It's Belgium and it's scary! Inderdaad.

De betreffende wet, speciaal gemaakt (verschillende wetswijzigen + wijziging van de grondwet) om het Vlaams Blok van zijn politieke rechten te ontnemen zegt :

§ 1. Er is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.
http://www.antiracisme.be/nl/wetten/racisme/belgië/antidiscriminatiewet.htm

Vermits het Hof heeft besloten dat systematisch erover pràten en kritiek geven, eveneens onder die wet valt, wordt iedereen in Belgie monddood gemaakt!

Waarschijnlijk volgen nu hopen aanklachten, vermits een onderscheid maken op basis van iemands fortuin (de ene betaalt meer procent belastingen dan de andere persoon, op basis van zijn inkomen) evenééns strafbaar is....
tegenstanders van homohuwelijken mogen dat niet meer zeggen
tegenstanders van adoptie door homosexuelen mogen dat niet meer uiten
tegenstanders van besnijdenissen in bepaalde culturen/religies mogen dat niet meer uiten (was trouwens één van de aanklachten tegen het Vlaams Blok, zie arrest)


De kritieken die we hier geven op de islam kunnen m.i. door deze wet eveneens aanzien worden als een inbreuk wegens racisme.
Dàt is het gevolg van de machtshonger in Belgie!

Ik vond bovendien dit:

Het arrest vertoont veel gelijkenissen met de arresten die terug te vinden zijn tijdens de inquisitie.

In het boek ‘Abrégé du manuel des Inquisiteurs’ van Abbé Morellet, 1762 staat een tekst onder het hoofdstuk: De l’interrogatoire de l’accusé, p. 109

Quote:
« …il faut qu’après les avertissements de l’inquisiteur, il abandonne ses erreurs ; autrement il devient hérétique obstiné et impénitent.
Quelques auteurs ont prétendu que les avertissements du seul inquisiteur ne suffisent pas pour cela. Mais le sentiment du plus grand nombre, et le seul qui puisse être suivi, est que toutes les fois que l’inquisiteur, agissant comme juge , avertit l’accusé que telle et telle opinion est hérétique, même lorsqu’il s’agit d’une opinion qui n’a pas été ouvertement condamnée, l’accusé est obligé de l’abandonner sous peine d’être regardé comme hérétique obstiné »

Hier een redelijke vertaling.

…hij moet nadat hij door de inquisiteur verwittigd is, zijn fouten herstellen, zoniet wordt hij een verstokte ketter zonder berouw. Enkele auteurs vermeldden dat de verwittigingen van een enkele inquisiteur niet voldoende waren. Maar de stelling van de meerderheid, die trouwens moet gevolgd worden, stelt dat de inquisiteur die als rechter aangesteld is, de beschuldigde moet verwittigen dat deze of gene opinie een ketterij is, zelfs indien deze niet openlijk (specifiek) verboden is. De beschuldigde moet deze dwaling herroepen, zoniet wordt hij beschouwd als verstokte ketter.

Het boek van Abbé Morellet uit een kritiek op de Inquisitie en haar stellingen zoals die verschenen in het Directorium Inquisitorum van Nicholau Eimeric.


......

De doos van pandora is hierbij geopend!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Patrick
Berichten: 383
Lid geworden op: Di Jan 21, 2003 10:23 pm

Berichtdoor Patrick » Ma Apr 26, 2004 7:00 pm

Racisme moet inderdaad bestreden worden evenals discriminatie en liefst zonder twee maten en gewichten, maar wat men allemaal onder racisme verstaat volgens de Belgische wetgeving is gewoonweg absurd.

Het voor de rechtbank brengen van een politieke partij omwille van een afwijkend gedachtengoed doet me veeleer denken aan de "Haatzaai wet" zoals die in Indonesië bestaat. De haatzaai wet werd er tijdens het Hollands bewind ingevoerd om tegenstanders van de Hollandse elite monddood te maken. Na de onafhankelijkheid bleef die wet bestaan opdat de opeenvolgende regimes het volk konden onderdrukken. Overdrijf ik nu? Jazeker, maar toch hebben we een kleine stap in die richting gezet.

Deze server staat gelukkig onder de Amerikaanse wetgeving waar men de vrije meningsuiting zeer au serieux neemt. Het geniale aan vrije meningsuiting is nu net dat radicale groeperingen zonder schroom hun boodschap kunnen brengen waardoor ze tevens hun eigen geloofwaardigheid ondermijnen. Laat de radicale Imams maar vrijuit spreken opdat ze door de mand vallen. Maar grijp wel in als ze de daad bij het woord willen voegen.

Leve Voltaire !!!


Terug naar “België - Vlaanderen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten