Het dubbelzinnig discours van Sami Zemni

Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: Ma Jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contact:

Het dubbelzinnig discours van Sami Zemni

Berichtdoor sprot » Do Apr 05, 2007 11:26 pm

Interessante lezersbrief uit De Standaard.

Het dubbelzinnig discours van Sami Zemni
Mario Bossche

Sami zemni zou de islamitische radicalisering in België willen onderzoeken, maar zijn ‘onderzoeksvoorstel’ werd afgewezen. Loopt Zemni dan zo met oogkleppen rond, dat hij de gestage radicalisering bij tal van moslimjongeren en bekeerlingen niet ziet of wil zien. Daar zijn echt geen dure onderzoeken voor nodig. In zijn bijdrage in deel 1 ‘de islam nu’, schrijft Zemni het fundamentalisme, het terugkeren naar de bron de fundamenten zoals die gelegd zijn in de 7de euw, toe aan het koloniale verleden waarbij de Arabische wereld onder de voet zou gelopen zijn van het Westen. Een redenering die absoluut niet opgaat. Want waarom doet hetzelfde fenomeen zich dan niet voor in de Afrikaanse en Zuid-Afrikaanse landen die onder de voet zijn gelopen, met andere woorden gekoloniseerd werden door het Westen? Een verklaring voor het toenemende fundamentalisme is eerder te zoeken in het feit dat sinds 1973, 20% van de rijkdom uit de oliewinning in islamitische landen voor religieuze doeleinden wordt gebruikt. De petro-dollars worden wereldwijd aangewend voor de ‘herislamisering’ gestuurd vanuit Saoedi-Arabië, die naast olie, het wahabisme (puriteinse.stroming binnen de islam die geen andere meningen duldt) exporteert. Terwijl : zending van staatswege verboden is in islamitische landen, draait op alle continenten de wereldzending van moslims op volle toeren. Moskeeën schieten in alle christelijke landen als paddestoelen uit de grond, terwijl in islamitische landen inheemse kerken worden lastig gevallen en bijna nooit een bouwvergunning krijgen. In Sarajevo werden na de oorlog veel moskeeën gebouwd, gefinancierd door Saoedi-Arabië. Het straatbeeld is er totaal veranderd. . De Tjsetsjeense terrorist Basejev liet zich ook inspireren door het wahabisme en voerde naar eigen zeggen een strijd tegen de ‘ongelovigen’. De Antwerpse buschauffeur en ‘imam’, Nordin Taouil’, die eerder door de staatsveiligheid werd geweerd uit de moslimexecutieve haalt ook zijn mosterd bij de wahabieten van de moskee in het jubelpark in Brussel. De invloed van het salafisme (radicale stroming die het ‘zuivere’ geloof uit de tijd van Mohammed nastreeft) en wahabisme reikt tot in de Vlaamse steden . De bekeerlingendag in de Turkse imam Bukhari moskee in Antwerpen (zie ook lezersbrief: artikel uit de Volkskrant 24/03) werd gesponsord door de ‘Muslim World Leage, International Association for new muslims’met zetel in Jeddah (Saoedi-Arabië). en door de vzw Al Minari, een lidorganisatie van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims). VOEM wordt gesubsidieerd door ‘Volksontwikkeling’ van de Vlaamse Gemeenschap. Gelden van de Vlaamse Gemeenschap worden dus gebruikt om activiteiten te financieren die bijdragen tot de radicalisering van moslims. Op deze bekeerlingendag waren ook fundamentalistische en fascistische literatuur (zoals de ‘Weg van de moslim’, dat aanzet tot haat en geweld tegen niet-moslims) vrij te koop. Deze boekjes die onverdraagzaamheid prediken tegen andersdenkenden en tegen de westerse samenleving (zowat alles wat ‘westers’ is, is voor fundi in strijd met de islam) vonden gretig afzet. Uiteraard liep alles strikt gescheiden: de bekeerlingen gekleed zoals proletariaatvrouwen meer dan 100 jaar geleden, jonge meisjes in zwarte shador en zwarte handschoenen, geboren geradicaliseerde en gematigde moslima’s en kinderen op de bovenverdieping; mannen met zwarte en rosse baarden in lang tenue en jongens in jeansbroek en sportschoenen op de grote benedenverdieping. Wababieten en salafisten waaronder sommigen met een onvervalst West-Vlaams accent die zich totaal hebben afgekeerd van hun vroegere bestaan en omgeving en willen dat hun familie, kennissen en omgeving zich aanpassen aan HUN islamitische richtlijnen, die uiteraard haaks staan op de westerse samenleving waarin ze zijn opgegroeid en leven. Deze radicalisering is een splijtzwam die de samenleving op termijn dreigt te ontwrichten en als uitkomst geweld kan hebben als deze verder kan blijven groeien en bloeien. Onder het wanbeleid van de groene Chantal Pauwels, nu politiek uitgerangeerd, kon de radicalisering in Antwerpen wortel schieten. Bizar genoeg worden door de dienst DIA (Dienst Integratie Antwerpen) nog steeds activiteiten gefinancierd waar radicale moslims propaganda voeren, worden er nog steeds faciliteiten en vaak ook subsidies gegeven aan organisaties die moslimjongeren radicaliseren en verder isoleren van de hun omringende ‘westerse’ omgeving. De radicalisering van moslimjongeren gebeurt niet zozeer in moskeeën (preken in het Arabisch verstaan ze niet eens), maar onder invloed van bepaalde organisaties, vzw’s en het internet. De ultra extreem rechtse organisatie Jongeren voor Islam gaat zelfs verder dan enkel leugen en laster, ook intimidatie en onrechtstreeks geweld zijn geoorloofd, telkens iemand de ongebreidelde verspreiding van hun onverdraagzame ideologie ook maar een haar in de weg staat. Waartoe de salafisten van JvI in staat zijn hebben de Nederlandse welzijnswerkster Marij Uijt den Bogaard en anderen mogen ondervinden. Niet de radicalisering wordt aangepakt, maar moedige mensen zoals Marij die deze problematiek aan haar oversten (o.m. Pauwels) heeft gemeld en dit is erg verontrustend. Steeds meer worden culturele centra en andere openbare gebouwen gebruikt voor activiteiten die enkel toegankelijk zijn voor (moslim)vrouwen en kinderen , waarbij mannen de toegang wordt verboden. Verontrustend is ook de ongecontroleerde uitgave en proliferatie van .fundamentalistische boekjes (vaak vertalingen van teksten uit Saoedi-Arabië). in moskeeën, sommige (allochtone) organisaties en winkels. Deze radicaliserende literatuur waaronder vb. de serie ‘De weg van de moslim’ (uitgeverij project dien 2001), ‘Islamitische richtlijnen’ (uitgeverij el Tawheed 2001), ‘Vrouw in de shari’ah’ (uitgeverij Noer 2000), ‘Geboorteregeling in de islam (uitgeverij Noer 2005), ‘Gids voor een islamitische opvoeding’ (uitgeverij Noer 2004) om er maar enkele te citeren; zijn publicaties die aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover alles wat niet-islamitisch (lees westers) is en zelfs aanzetten tot geweld (strafbaar volgens artikel 144 van het Strafwetboek) en dus door het CGKR zouden moeten worden aangekaart...Maar Jozef de Witte blijft selectief blind en doof en houdt zich liever onledig met de fratsen van JM Pfaff. Intussen wordt voor een aantal moslimjongeren die menen de ‘ware’, ‘zuivere’ islam te volgen, deze fundamentalistische literatuur steeds meer gemeengoed, maar alles blijft vooralsnog bij het ‘geschreven woord’ dat men niet kan verbieden in naam van de vrijheid van meninguiting. Wat als de sociale context en andere omstandigheden zodanig veranderen, dat deze teksten in de praktijk worden omgezet. Wie zal men dan met de vinger wijzen: Jozef de Witte en andere beleidsmensen die nu hun taak verzuimen??? Jonge ‘zuivere’ moslims verwijten hun ouders die de meer gematigde volksislam belijden dat ze ‘slechte’ moslims zijn.’Soefi’ (een meer spirituele, niet dogmatische stroming) is een scheldwoord. Jonge radicale moslims noemen de koningin van Marokko een ‘hoer’ (ze studeerde aan de universiteit van Fez voor handelsingenieur en verschijnt altijd ongesluierd in het openbaar). Ook de joodse adviseur en rechterhand van de Marokkaanse koning, Azoulay, wordt door de fundamentalisten hier uitgespuwd. Marokko zelf dreigt steeds meer in een tweespalt te verzeilen, enerzijds zijn er het koningspaar en de regering die het land willen moderniseren en vernieuwen en de moudawana, het familierecht grotendeels gebaseerd op de sharia, hervormden in het voordeel van de vrouw (de Marokkaanse vrouwenbeweging is de koning daarvoor erg erkentelijk), anderzijds de fundamentalisten die elke modernisering verwerpen. De fundamentalisten, waaronder Nadia Yassin, betoogden massaal tégen de hervorming van het familierecht dat Marokkaanse vrouwen meer rechten geeft. De naïeve vrouwen van het VOK (Vrouwen Overlegcomité) dwepen nochtans met de radicale Nadia Yassin, dochter van de beruchte sjeik Yassin. De islamisten van de PJP (Parti de la Justice et du Développement). leveren sinds september ’93 de burgemeester in 26 gemeenten. Het Marokkaanse weekblad ‘le journal’ maakte eind 2005 een bilan op van het beleid van de islamisten.. Het ‘bestuur’ van de PJP burgermeesters bleef tot dan toe beperkt tot beloften en projecten die geld zouden opbrengen maar waarvan er nog niets concreet werd gerealiseerd. Ze hadden ook al contacten met mensen van de AKP partij van de oerconservatieve premier Erdogan van Turkije (de AKP onstond uit een ultra extreem-rechtse partij die na een veroordeling door het Hooggerechtshof werd omgevormd). Voorlopig drijven de islamisten op pragmatisme en realpolitiek. Tegenstanders verwijten hen dat ze geen echt programma hebben voor de steden en spreken met een dubbele tong. In Khénifra (Midden-Atlas) waar van oudsher veel ‘vrouwen van plezier’ zijn voor mannen op doortocht, vinden de islamisten dat er meer dringende zaken zijn dan de aanpak van de prostitutie die volgens hen ‘historische en economische gronden heeft’. “Vooraleer we iets kunnen doen tegen prostitutie moeten we de vrouwen een alternatief kunnen aanbieden en dat kunnen we nu niet”. Intussen zetten deze islamisten de vrouwen wel onder druk om zich te sluieren. Hun strategie zou erin bestaan om doorheen alle lagen van de samenleving de politieke islam te doen waaien, zonder stormen. Daarom kleden de islamisten van de PJP, mannen met baard of snor, zich in maatpak om zich niet te onderscheiden van gematigde moslims. Deze mannen in maatpak met een dubbele agenda dwarsbomen wel grondig de moderniseringspolitiek van de Marokkaanse regering. Ook Sami Zemni , van het Centrum voor de Islam in Europa verbonden aan de vrijzinnige universiteit van Gent (net als sluwe vos Tariq Ramadan) hanteert een dubbel discours dat er eigenlijk op gericht is om alle obstakels die de verspreiding van de islam in West-Europa in de weg staan, hoe dan ook , te elimineren, dit in het kader van de wereldwijde moslimzending. Zendeling Zemni zei eerder al dat ‘België een aanpassing dient te ondergaan’. Hij wil naar eigen zeggen de islam ‘inpassen en organiseren binnen de Belgische constitutionele orde en grondwet’. Dan staat België wel voor een dilemma: Hoe kan men een religie waarvan een deel van de grondteksten (koran en hadith) strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet zelf, inpassen binnen het kader van de grondwet, zonder die grondwet zelf te wijzigen? Mogen we ons in de toekomst verwachten aan grondwetswijzigingen in functie die éne religie, die zelfs geen godsdienstvrijheid toelaat en daarmee alleen al artikel 19 van de Belgische grondwet overtreedt. Op 15 januari ‘07 deed de federale kamer een voorstel van resolutie voor de totstandkoming van een ‘Belgische’ islam, wat een illusie is: de grondlegger van de islam is geboren en getogen in Saoedi-Arabië, wat bepalend is voor deze religie. Het (onderhuids) zendingswerk van Zemni bestaat eruit om onze instellingen aan te passen aan de islam en ligt in het verlengde van het discours van de islamisten in Marokko (hoewel hij zelf Tunesische roots heeft). Zemni spreekt echt met een dubbele tong als hij in zijn interview (DS 15 maart) stelt dat ‘vrouwen in Marokko zouden verwijzen naar de universele mensenrechten om de hoofddoek te dragen’. Daarmee ondersteunt hij de politieke islam in Marokko (die vrouwen al dan niet subtiel onder druk zich te ‘verbergen’ onder de hoofddoek) wat ingaat tégen het .moderniseringsproject van de Marokkaanse regering. In Marokko mogen vrouwen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in het toerisme (vb suppoost in een museum) geen hoofddoek dragen. De overheid werft na staatsexamens bijvoorkeur ongesluierde vrouwen aan. De Marokkaanse minister van religieuze zaken stelde in een interview dat er een beweging is die alle vernieuwing afwijst en probeert om het geloof te ‘zuiveren’. Hij voegde eraan toe dat het malekisme (rechtsschool gevolgd in Marokko) verzwakt ten voordele van het wahabisme, dat hij een ‘extreme doctrine’ noemt. Verder zei de minister: “Marokko wordt geïnfecteerd door het wahabisme. De sluier en achterlijke ideeën worden nu toonaangevend.”. De Marokkaanse regering is zich bewust van de dreiging die uitgaat van de radicale en politieke islam die gewone mensen in haar zog meesleurt en doet radicaliseren waardoor ze sneller aansluiting vinden bij terreurgroepen zoals de GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) die in de Magreb recruteert . Er wordt gevreesd voor nieuwe aanslagen. (zie le Soir 30 maart ’07) . In 2006 werden in burgermilieus mensen gearresteerd: twee echtgenotes van piloten van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij die ervan verdacht worden activiteiten van terroristen te hebben gefinancierd. Het hoeft niet te verwonderen dat de aanslagen in Madrid en Londen gepleegd werden door jongeren uit de gegoede middenklasse die relatief veel kansen hebben gekregen. Radicalisering vraagt immers tijd, geld en middelen om zich in te werken in radicale literatuur, websites, organisaties enz. Radicalisering tot en met het plegen van terreurdaden is niet besteed aan de vele arme zwarte Afrikanen die elke dag opnieuw opstaan met als eerste en laatste zorg: overleven.
Mario Bossche
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.

diophantes
Berichten: 20
Lid geworden op: Zo Jul 23, 2006 4:10 pm

Berichtdoor diophantes » Do Apr 05, 2007 11:52 pm

Als men de hoofdpagina van zijn site bekijkt
http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE/index.htm
dan ziet men dat de belangrijkste zaken voor die jongens Israël zijn en niet de Islam per sé.
Dat stemt al tot denken waar ze daar mee bezig zijn.

En zijn assistente Linda Bogaert vindt het allemaal goed wat in de Koran staat.

Gebruikersavatar
Melissa
Berichten: 366
Lid geworden op: Di Jan 09, 2007 11:25 pm

Berichtdoor Melissa » Di Apr 10, 2007 11:26 am

In hoeverre is dat centrum nou echt gelieerd aan de universiteit van Gent? Vindt de universiteit van Gent dat nou allemaal goed? Want is snap niet, waarom het centrum voor islam in Europa kan heten, en het merendeel van de artikelen anti-joods en anti-israelisch is, wat is de link tussen islam en dat?

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Di Apr 10, 2007 12:30 pm

Melissa schreef:In hoeverre is dat centrum nou echt gelieerd aan de universiteit van Gent? Vindt de universiteit van Gent dat nou allemaal goed? Want is snap niet, waarom het centrum voor islam in Europa kan heten, en het merendeel van de artikelen anti-joods en anti-israelisch is, wat is de link tussen islam en dat?


Volkomen gelijk Melissa.
Nochtans denk ik toch dat het onder de auspicien van de universiteit valt en dus mede wordt gefinancierd door de Belgische belastingbetaler hoor:

WAARSCHUWING:

De bezoeker van deze website wordt erop attent gemaakt dat het "C.I.E." een academisch-wetenschappelijk, en dus levensbeschouwelijk pluralistisch onderzoeks- en dialoogcentrum is, werkzaam binnen de Universiteit Gent. Het heeft derhalve geen binding met enige islamitische instelling, het weze in Gent of elders. Evenmin verstrekt het een opleiding in islamitische theologie of deskundigheid.

http://www.flwi.ugent.be/cie/waarschuwing_caution.htmVerder kan ik de teksten van Linda Bogaert echt niet meer door mijn strot krijgen hoor.

In haar laatste bijdrage: De koranische arbeidsethiek

De Koran en de Sunnah hebben het er dan ook over, niet met de bedoeling slavernij te bestendigen, maar met de bedoeling de slavernij af te schaffen. Omdat dit een danig diep geworteld gebruik betrof, kon dat niet van de ene dag op de andere, maar werd een soort uitdoofscenario ingevoerd. Zo mochten er geen nieuwe slaven meer bijgemaakt worden, werd vrijlating van slaven sterk aangemoedigd door er vergeving van zonden in het hiernamaals voor in het vooruitzicht te stellen, en in afwachting van de volledige afschaffing van de slavernij kregen de slaven allerhande rechten en konden ze zelfs leider worden van een gemeenschap. Door die combinatie van maatregelen verdween de slavernij zo goed als volledig over een periode van 40 jaar.


Deze is ook zo leuk (hou even de ethnie van de Amerikaanse bevolking en die van de Arabische bevolking voor ogen: en zoek de nazaten van de zwarte slaven die de arabische slavenhandelaars gingen oogsten.
Lindatje vindt echter:

Slavernij in koranische zin is dus helemaal niet wat men zich voorstelt bij taferelen van uitbuiting en misbruik van Afrikaanse slaven in Amerika. Maar de drastische verbetering van hun sociale en economische situatie was voor de islam niet voldoende, want de Koran stuurde tegelijk aan op snelle en volledige afschaffing van de slavernij en een herstel van hun fundamenteel recht op persoonlijke vrijheid door eerder genoemde maatregelen die in detail besproken worden in de KoranNou, zijn we allemaal niet blij dat Mohammed de slavernij heeft afgeschaft? :cool:
Qua takkyah kan dit verdomme weeral eens tellen!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Di Apr 10, 2007 1:32 pm

Linda Bogaert op CEI schreef:Noteer dat in de islam de onderhoudsplicht voor het gezin van oudsher bij de man ligt. Hij moet voorzien in zijn ganse gezin. Een vrouw màg gaan werken, maar moet niet bijdragen tot de kosten van het gezin – alles wat zij verdient mag ze voor zichzelf houden. Het is haar uiteraard niet verboden toch bij te dragen in de kosten, maar dat is geen verplichting. En ook als de vrouw uit werken gaat, moet de man nog altijd in haar kosten (woonst, kledij, voedsel, verzorging enz.) voorzien. Het is ook daarom dat het erfdeel van zonen in de islam hoger ligt dan het erfdeel van dochters. Zonen moeten immers hun erfdeel ook besteden aan anderen (vrouw en kinderen, eventueel moeder, ongehuwde zuster enz.) terwijl dochters hun erfdeel volledig voor zichzelf mogen houden.


Lindaatje, het erfdeel ligt niet "hoger", het erfdeel is "het DUBBELE" schat!
Maar geen nood, ik zie dat de universiteit van Gent dit allemaal als doodnormaal begint te beschouwen.

Wat te denken van een gelijkaardige aanpassing van ons sociale systeem indien het over moslima's gaat?

waarom zouden moslima's een VOLLEDIGE uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid moeten krijgen, als hun man TOCH voor hun onderhoud moet zorgen. Misschien kunnen we hen in dàt geval ook gewoon de helft geven?
Ik denk dat Linda dit vast een prachtig idee vindt.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Berichtdoor naar boven » Di Apr 10, 2007 3:20 pm

Manon schreef:Wat te denken van een gelijkaardige aanpassing van ons sociale systeem indien het over moslima's gaat?
waarom zouden moslima's een VOLLEDIGE uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid moeten krijgen, als hun man TOCH voor hun onderhoud moet zorgen. Misschien kunnen we hen in dàt geval ook gewoon de helft geven? Ik denk dat Linda dit vast een prachtig idee vindt.


Zo'n uitkering wordt gezien als "jizyah" en valt daar vanzelfsprekend buiten..

diophantes
Berichten: 20
Lid geworden op: Zo Jul 23, 2006 4:10 pm

Berichtdoor diophantes » Do Aug 02, 2007 12:53 am

Het volgende is ook wel interessant nieuws:
http://www.antisemitisme.be/site/event_ ... anguage=NL

Dat centrum heeft links naar antisemitische en negationistische sites en een klacht is al neergelegd bij het Centrum voor gelijke kansen. 3 weken later is er nog niets gebeurd. Hallo Mr De Witte, bent u daar nog? Of zijn bermudas belangrijker voor u in deze komkommertijd?

Bengazi
Berichten: 293
Lid geworden op: Do Mei 29, 2003 10:17 am
Contact:

Berichtdoor Bengazi » Za Aug 11, 2007 6:41 pm

Manon schreef:Verder kan ik de teksten van Linda Bogaert echt niet meer door mijn strot krijgen hoor.


Ik ook niet. Zo schreef ze ook over mensen die beweren dat God en Allah niet de zelfde zijn "expleciet beweren dat moslims andere normen en waarden hebben".

Hoe zit het dan met mensen die niet in een God geloven ? Die zouden dan dus totaal geen normen en waarden hebben.

http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert8.htm

(Nog afgezien dat onder godsdienstvrijheid ook valt het recht in een andere God te geloven, ik geloof bijvoorbeeld in de anti-joodse en anti-christelijke en anti-islamitische God).

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Za Aug 11, 2007 9:51 pm

Bengazi schreef:
Manon schreef:Verder kan ik de teksten van Linda Bogaert echt niet meer door mijn strot krijgen hoor.


Ik ook niet. Zo schreef ze ook over mensen die beweren dat God en Allah niet de zelfde zijn "expleciet beweren dat moslims andere normen en waarden hebben".


Dat is Islamitische integristische discours. Bedoeld om Christenen te bekeren. Immers, als die toegeven dat Allah = de Vader, dan moeten ze meteen ook toegeven dat Mohammed = Profeet.

Echter, als ze stellen dat Mohammed geen profeet is, want Christus is de zegel, zeg je natuurlijk vanzelfsprekend dat Allah God niet is.

Hoe zit het dan met mensen die niet in een God geloven ? Die zouden dan dus totaal geen normen en waarden hebben.


Dat willen gelovigen soms graag 's beweren. In feite slaat dat nergens op. Omdat ze beweren dat alle moraliteit van God komt. Eigenlijk is die laatste uitspraak natuurlijk een onweerlegbaar bewijs dat ze ongelijk hebben.

http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert8.htm

(Nog afgezien dat onder godsdienstvrijheid ook valt het recht in een andere God te geloven, ik geloof bijvoorbeeld in de anti-joodse en anti-christelijke en anti-islamitische God).


Dat is de duivel of zo?

Natuurlijk, als de God-uit-de-woestijn nihil is, dan is de inverse god natuurlijk of ook nihil of oneindig :)

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Berichtdoor Navane » Vr Aug 17, 2007 2:13 pm

[
quote="Manon"]
Volkomen gelijk Melissa.
Nochtans denk ik toch dat het onder de auspicien van de universiteit valt en dus mede wordt gefinancierd door de Belgische belastingbetaler hoor:

WAARSCHUWING:

De bezoeker van deze website wordt erop attent gemaakt dat het "C.I.E." een academisch-wetenschappelijk, en dus levensbeschouwelijk pluralistisch onderzoeks- en dialoogcentrum is, werkzaam binnen de Universiteit Gent. Het heeft derhalve geen binding met enige islamitische instelling, het weze in Gent of elders. Evenmin verstrekt het een opleiding in islamitische theologie of deskundigheid.

http://www.flwi.ugent.be/cie/waarschuwing_caution.htm


Er staat bovendien het symbool van de universiteit op, daarmee claimen ze de CIE als een zusterorganisatie of orgaan waarvoor ze verantwoordelijkheid hebben.
Ongekend dit, dat een universiteit zoiets op zijn nek neemt. Afgezien daarvan is de enorme belangenverstrengeling van personen als Herman de Ley (een historicus die zich heeft gespecialiseerd in islamapologetiek) en L Bogaert, indien zij op de loonlijst van de universiteit staan en ook nog die van het CIE, volstrekt onaanvaardbaar.
Zijn er geen wetten die dat verbieden of in ieder geval gedragscodes?
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Berichtdoor Navane » Vr Aug 17, 2007 2:22 pm

Ketter schreef:
Bengazi schreef:
Manon schreef:Verder kan ik de teksten van Linda Bogaert echt niet meer door mijn strot krijgen hoor.


Ik ook niet. Zo schreef ze ook over mensen die beweren dat God en Allah niet de zelfde zijn "expleciet beweren dat moslims andere normen en waarden hebben".


Dat is Islamitische integristische discours. Bedoeld om Christenen te bekeren. Immers, als die toegeven dat Allah = de Vader, dan moeten ze meteen ook toegeven dat Mohammed = Profeet.


Inderdaad. Linda B toont zich hier van haar meest naief-slinkse kant. Ze doet alsof de zaak alleen een taalkundige kwestie is, en dan nog alleen vertaalkundig. In werkelijkheid gaat het natuurlijk om de betekenis van alles wat er aan God vast zit, het geloof enz., dat geheel anders is dan wat er aan Allah vast zit.
Linda is echt een manipulator, maar een slechte, die makkelijk te doorzien valt.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?


Terug naar “België - Vlaanderen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten