(Nationaal) socialistische aktie

mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door mercator »

Hmm...van gnostiek e.d. ben ik niet zo op de hoogte. Wat ik wel weet is dat Hitler had moeten stoppen na de annexatie van Sudetenland in 1938 en alles was ok geweest.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door BFA »

mercator schreef:Hmm...van gnostiek e.d. ben ik niet zo op de hoogte.
Hitler was een socialist. Socialisme is een vorm van communisme. Dit zijn Gnostische ketterijen, ontstaan uit het Christendom.
De groen/ecologische romantiek kan je ook aanzien als een vorm van gnostiek.
Net zoals Neo-Paganisme. Dit gaat samen met het ecologisme.

Het basiskenmerk van gnostiek is het niet aanvaarden van de werkelijkheid zoals die is.Voor wie de werkelijke eigenaar is,
De wereld wordt geregeerd door een usurpator.
Gnostiek wil de wereld teruggeven aan zijn werkelijke eigenaar. Die werkelijke eigenaar kan je enkel construeren uit een idee. Er is geen enkele bron aanwezig wie dat werkelijk is.

Er wordt gewerkt naar een Armagedonn, een eindstrijd die de werkelijke eigenaar laat overwinnen. Het bestaande uitveegt.

Socialisme ziet Christendom/Kapitalisme als de usurpator. Werkt om die usurpator te vernietigen. Doet dit volgens de hele Christendom/kapitalitische dialectiek. De bron van het Kapitalisme is de oorsprong van het Christendom: Judaïsme.
Groen/ecologisch en Neo-Paganisme ziet De technologische maatschappij als usurpator. Met als bron Christendom en weer als oorsprong Judaïsme. De grootste kwaal die dezen gebracht hebben is overbevolking.

Deze groenen geven dan ook aan het Nazisme de rechtvaardiging voor: Uitroeingskampen, Extra wrede behandeling van overwonnenen met grote aantallen doden tot gevolg. Experimenten op mensen ipv dieren.
De hele rassentheorie, die volkeren in een hierarchie plaatst, in harmonie met de kosmos waarvan enkel het Arische Herenvolk technologische kennis mocht bezitten is ook een deel van het groene erfgoed van de Nazi's.
Net zoals de creatie van de Ubermensch in het gouden fornuis van duizendjarige oorlog. Een duizendjarige oorlog die het probleem overbevolking af ging maken.

(Velen denken dat de Nazis zichzelf zagen als übermenschen. Dit is niet zo. Zij waren het Herrenvolk dat de wereld moest leiden. Dit Herrenvolk kan de Ubermensch creëren uit oorlog.)

Neo-Paganisen en ecologisten hebben iets andere doelstellingen, overlappen voor + 90% elkaar.
Zie de Neo-Paganisten als nuttige idioten zonder wie de groene beweging niet voldoende massa kan krijgen.
De ecologisten zijn het meedogenloost zonder enig respect voor menselijk leven.

Die alliantie tussen Neo-Paganisten (lieve mensen meestal die zich niet in deze wereld vinden) Ecologisten (Zonder enig schroom anderen manipuleren (Neo-Paganisten zijn het makkelijkst) om zoveel miljoenen menselijke doden te verkrijgen en met als eerste vijand de moderne wereld), socialisten en op de zijlijn Islam als nodige partner is terug volop bezig.
Ik vrees het ergste.

Met Hitler dachten deze Ecologisten de Moderne technologie te kunnen gebruiken om de overbevolking terug te dringen.
Club van Rome en Greenpeace vinden nu dat dit niet geholpen heeft en dat het eerste doel de vernietiging van de Moderne wereld moet zijn. Iislam is een onwetende partner die in zijn narcisme enkel zichzelf ziet.

Het Gnostische Armageddon is opnieuw gepland.

Het Gnostisch Armegedon heeft niets te maken met het Armagedon (Ragnarok) uit de oude paganistische Godenverhalen.
De oude Goden wisten dat ze eens moesten verdwijnen omdat ze te statisch, door evolutie ingehaald zullen worden. De mens gaat door.
In het Gnostisch verdwijnt de mens en en zijn evolutie.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Het volgende artikel vond ik als pdf-bestand op internet. Ik weet niet hoe ik hier een pdf-bestand moet plaatsen maar er was ook een link naar een snellere weergave. Hoewel het artikel vooral gaat over de linkervleugel van de NSDAP blijkt heel duidelijk dat het nationaal-socialisme als links gezien werd.
In de optiek van Goebbels stond het nationaal-socialisme niet 'rechts', maar in het linkse politieke kamp.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... _5-cj15qew" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Over djins en demonen

Bericht door Pilgrim »

<!-- google_ad_section_start --> En dan gaan we nu verder met Karl Marx de grondlegger van het Marxisme, wat de dominante stroming vertegenwoordigt in het socialisme. Ook Karl Marx schijnt iets te maken te hebben gehad met djins en demonen.

Afbeelding

Aanvankelijk was Karl Marx christelijk. Het eerste boek dat wij van hem bezitten was “De gemeenschap der gelovigen met Christus”. Hierin lezen wij de woorden: “Door de liefde van Christus wenden wij ons hart tevens naar onze broeders die innerlijk met ons verbonden zijn en voor wie Hij zichzelf ten offer gaf”. Later moet er iets geheimzinnigs in het leven van Marx gebeurd zijn. Lang voordat Mozes Hess hem in 1841 overhaalde tot het socialisme was hij al absoluut en vurig antigodsdienstig geworden. Volgens de onderzoeker Richard Wurmbrand had Marx zich zelfs bekeerd tot een satanistische sekte, wat hij beschrijft in zijn schotschrift “Was Karl Marx een satanist?” en waaruit ik hier citeer.
Reeds tijdens zijn studentenjaren was er al een andere Marx ontstaan. In een gedicht schreef hij: “Ik wens mijzelf te wreken op Hem die heerst, daar boven”. Waarom zichzelf te wreken? Marx kwam uit een gegoede familie en had nooit honger geleden. Hij had het ook beter dan vele van zijn medestudenten. Er is ook geen persoonlijk motief bekend. Waarom zou hij op een leeftijd, waarop iedere normale jongeman schone dromen droomt over het weldoen aan anderen en over het opbouwen van een bestaan voor zichzelf, de volgende regel geschreven hebben?

“Ik wens voor mijzelf een troon op te richten.
Op een bergtop, koud en geweldig.
Omgeven door een verschansing van menselijke angst.
Beheerst door droefgeestig lijden.”

(Aangehaald in “Genius and Richness” door Rolix Henel. Berthelman’s uitgeverij, Duitsland.)

Waartoe zo’n troon? Het antwoord vinden wij in een weinig bekend treurspel, dat Marx eveneens in zijn studententijd schreef. Het heet “Oulanem”. Het is kenmerkend dat “Oulanem” een omkering van de Heilige Naam is, een anagram (letterkeer) van Emmanuel, een Bijbelse naam voor Jezus, die in het Hebreeuws betekent: “God met ons”. In de zwarte kunst gelooft men dat zulke omkeringen van namen een bepaalde uitwerking hebben. En luister nu naar de vreemde betekenis, die Marx zelf in zijn treurspel doet en die later door hem en zijn volgelingen weggelaten is:

[Dampen uit de hel benevelen mijn brein]
“Totdat ik waanzinnig word en mijn hart volkomen veranderd is,
Zie dit zwaard – de Vorst der duisternis verkocht het mij.”

(In de hogere inwijdingsriten in de satanische eredienst wordt aan de kandidaat een betoverd zwaard verkocht, dat succes garandeert. Hij betaalt ervoor, door met bloed uit zijn polsen een verdrag te tekenen dat zijn ziel na de dood aan Satan zal toebehoren.)
“Want hij slaat de maat en geeft de signalen.
Steeds woester speel ik de dans van de dood.
En zij zijn ook Oulanem, Oulanem.
De naam luidt voort als de dood.
Zij luidt voort totdat zij wegsterft in een ellendig gebrabbel.
Stil! Nu begrijp ik het. Het rijst op (van)uit mijn ziel.
Zo helder als de lucht, sterk als mijn gebeente.
Nog heb ik macht in mijn bruikbare armen.
Om je vast te grijpen en je te verpletteren
(d.w.z. Het mensdom – R.W.) met onstuimige kracht.
Terwijl voor ons beiden de afgrond gaapt in de duisternis.
Je zal wegzinken en ik zal lachend volgen.
Fluisterend in je oren: “Daal neer, kom met mij vriend”.


Dan komt de tijd van Oulanems dood. Hij zegt:

“Te gronde gegaan, te gronde gegaan.
Mijn tijd is volkomen ten einde.
Het uurwerk staat stil, het pygmeeënhuis is ingestort.
Spoedig zal ik de eeuwigheid aan mijn borst sluiten.
En spoedig zal ik geweldige vervloekingen over de mensheid uitbrullen”.


Marx stemde blijkbaar van harte in met de woorden van Mephistopheles in Faust: “Alles wat bestaat, is waard om vernietigd te worden”. Alles... inbegrepen het proletariaat en de kameraden. Marx haalde deze woorden aan in “De 18e Brumaire”. (De staatsgreep van Napoleon viel op de 18e Brumaire, de mistmaand, van 22 oktober tot 21 november, die men bij de Franse Revolutie had ingesteld.)

“Ha, eeuwigheid, zij is ons eeuwig verdriet.
Een onbeschrijflijke en onmetelijke dood.
Walgelijk, kunstmatig verwekt om ons verachtelijk te maken.
Wij, die zelf een uurwerk zijn, blind werktuiglijk.
Geschapen om een narrenkalender te zijn van Tijd en Ruimte.
Zonder doel, alleen maar om er te zijn en dan te gronde te gaan.

Als er iets is dat verslindt,
Zou ik er in springen, al zou ik de wereld tot een ruïne maken.
De wereld die ligt tussen mij en de afgrond,
Ik wil haar met mijn voortdurende vervloekingen aan stukken smijten.
Ik zal mijn armen om haar wrange werkelijkheid slaan.
Door mij te omhelzen, zal de wereld zwijgend sterven.
En dan wegzinken in een volkomen niets.
Omgekomen, met niets dat waarlijk leven is”.

(Bovengenoemde aanhalingen komen uit Rober Paynes “The unknown Karl Marx”, New York, Unity Press, 1971).

In dit treurspel “Oulanem” levert Marx het gehele menselijke ras over aan de verdoemenis.

Wij beginnen te begrijpen wat er met de jonge Marx gebeurd is. Hij had Christelijke overtuigingen gehad, maar er niet naar geleefd. Zijn briefwisseling met zijn vader getuigt van de verkwisting van grote bedragen voor vermaak en van zijn voortdurende opstand tegen het ouderlijk gezag in deze en andere zaken.

In deze tijd begon de levensgang van de jonge Marx zich al duidelijk af te tekenen. Bij hem was geen sprake van het dienen van de mensheid, van het proletariaat of van het socialisme. Hij wenste voor zichzelf een troon op te richten omgeven door een verschansing van (huiverachtige) menselijke angst. In diezelfde periode vinden wij enige geheimzinnige passages in de briefwisseling tussen Karl Marx en zijn vader. De zoon schrijft: “Een gordijn is gevallen. Mijn heilige der heiligen werd uiteengerukt en er moesten nieuwe goden geïnstalleerd worden”.
Deze woorden werden geschreven op 10 november 1837, door een jongeman, die voordien het Christendom beleden had. Wie zijn die nieuwe goden die Christus’ plaats hebben ingenomen? De vader antwoordt: “Ik heb er vanaf gezien aan te dringen op een uitleg over een zeer mysterieuze zaak, ofschoon deze uiterst twijfelachtig leek en met geld te maken had”. Was was deze mysterieuze zaak?
Tot nu toe heeft geen enkele biograaf van Marx een verklaring van deze vreemde zinnen gegeven. W. Blumenberg haalt in zijn boek “Marx” een brief aan van Marx’ vader aan zijn zoon: “Je vooruitgang, de hartelijke wens je naam eens met ere genoemd te zien en je aardse welzijn zijn niet de enigste verlangens van mijn hart. Deze illusies heb ik lang gekoesterd, maar ik kan je verzekeren dat de vervulling ervan mij niet gelukkig zou hebben gemaakt. Ik zal alleen gelukkig zijn wanneer je hart rein blijft en menselijk blijft kloppen en als geen duivel in staat zal zijn je hart te vervreemden van betere gevoelens. Slechts dan zal ik gelukkig zijn”.
Waarom sprak de vader plotseling zijn vrees uit voor demonische invloeden op zijn jonge zoon, die tot op dat ogenblik het Christendom had beleden.

Twee jaar later schreef de jonge Marx een geschrift, waarin hij zich plaatst achter de verklaring van Aeschylus: “Ik koester haat tegen alle goden”. (The difference between Democritus’ and Epicurus’ philosophy of nature). Dit onderstreept hij met de bewering dat hij tegen alle goden, op aarde en in de hemel is, die het menselijk zelfbewustzijn niet als de hoogste godheid erkennen.

Tot die tijd had hij geen belangstelling voor het socialisme, integendeel, hij streed er tegen. Hij was redacteur van een Duits blad, de Rheinsche Zeitung. En dit blad kende “zelfs geen theoretische geldigheid toe aan communistische ideeën”, laat staan dat het “verlangde naar de praktische toepassing van deze ideeën, die het in ieder geval onmogelijk vond... Pogingen van de massa om communistische ideeën ten uitvoer te brengen kunnen beantwoord worden met een kanon zodra zij gevaarlijk zijn geworden...”

Marx ontmoet in deze periode Mozes Hess, de man die in zijn leven de belangrijkste rol gaat spelen. Hess is, naar men beweert, de man die hem tot het socialistisch ideaal heeft overgehaald. Maar Hess zelf spreekt daarover niet. Hij noemt “Dr. Marx – mijn afgod die de laatste trap zal geven tegen middeleeuwse religie en politiek”. Georg Jung, een andere vriend van Marx in die tijd, schrijft het in 1841 zelfs nog duidelijker: “Marx zal zeker God uit Zijn hemel jagen en Hem zelfs een proces aandoen. Marx noemt de Christelijk religie één van de meest immorele van alle godsdiensten”. (Conversations with Marx and Engels. Insel Verlag, Duitsland, 1973). Geen wonder, want Marx geloofde dat Christenen in vroeger tijden mensen geslacht hadden om hun vlees te eten.
Marx was dus bereid de man te zijn die God er uit zou trappen. Het socialisme was het lokaas om proletariërs en intellectuelen mee te krijgen om dit duivelse ideaal ook tot het hunne te maken. In de beginjaren van het Sovjetbewind gebruikten de communisten de volgende leuze: “Laten we de kapitalisten van de aarde jagen en God uit de hemel”. Met deze leuze voerden zij de wilsbeschikking van Marx uit.
Hebt u wel eens gelet op de haardracht van Marx? In zijn tijd droegen mannen gewoonlijk een baard, maar geen baard als de zijne. Ook hadden zij geen lange haren. Marx gedroeg zich in vele opzichten evenals de volgelingen van Joana Southcott, een satanistische priesteres die van zichzelf zei dat ze in verbinding stond met de demon Siloh (Ibidem).

In het openbaar sprak Marx niet vaak over bovennatuurlijk zaken. Maar de mannen met wie hij samenwerkte, geven ons inzicht in zijn ideeën. Eén van zijn medewerkers in de Eerste Internationale was Bakoenin, een Russische anarchist, die schreef “Satan is de eerste vrijdenker en Verlosser van de wereld. Hij bevrijdt Adam en drukt het stempel van menselijkheid en vrijheid op diens voorhoofd door hem ongehoorzaam te maken”. (God and the State, International Bibliothek, juli 1891).
Bakoenin openbaart dat Proudhon, een andere belangrijke socialistische denker, en in die tijd een vriend van Karl Marx, ook “Satan diende”. Hess had Marx in aanraking gebracht met Proudhon, die ook die typische haardracht had van de satanistische sekte uit de 19e eeuw. (Conversations with Marx and Engels. Insel Verlag, Duitsland, 1973).
In een boek over de “gerechtigheid in de revolutie en in de kerk” verklaart Proudhon dat God het prototype van ongerechtigheid was. “Wij komen tot kennis ondanks Hem, wij komen tot welzijn ondanks Hem, wij vormen een gemeenschap ondanks Hem. Iedere stap vooruit is een overwinning, waarmee wij zegevieren over de Godheid”.
Hij roept uit: “God is domheid en lafheid, God is schijnheiligheid en leugen, God is tirannie en armoede, God is slecht. Waar de mensheid buigt voor een altaar, zal die mensheid die de slaaf is van koningen en priesters, ten dode gedoemd zijn. God, ik zweer met mijn hand uitgestrekt naar de hemelen, dat u alleen maar de uitvoerder van mijn verstandelijke overleggingen bent, het werktuig van mijn geweten...
God is in wezen antibeschaving, antiliberaal, antimenselijk”. (ontleend aan Proudhon’s boek: Philosophy of Misery).

Toen in 1871 de communistische revolutie in Parijs losbarstte, verklaarde de communard Flourence: “God is onze vijand. Haat tegen God is het beginsel van de wijsheid”. Marx prees grotelijks de communards, die openlijk deze leus tot de hunne maakten.

Over het onderwerp van de godsdienst heeft Marx zeer interessante gedichten geschreven. Eenstemmig is men van oordeel dat ze geen artistieke waarde bezitten, maar de gedachten die zij weergeven zijn onthullend. In zijn gedichten ‘Gebed van een wanhopige’ en ‘De prijs van de mens’, is het hoogste gebed van de mens een gebed om zijn eigen grootheid. Als de mens gedoemd is aan zijn eigen grootheid ten onder te gaan, is dat weliswaar een ramp die de hele schepping omvat, maar hij zal in ieder geval sterven als een goddelijk wezen en betreurd worden door de duivelen. Marx’ ballade “De Minstreel” geeft de aanklachten van de zanger weer tegenover een God, Die voor zijn kunst begrip noch eerbied heeft. Deze kunst komt op uit de duistere afgrond van de hel, bedriegt de geest en behekst het hart. Zijn dans is een dodendans. De minstreel trekt zijn zwaard en doorsteekt daarmee de ziel van de dichter.
.....
Alle actieve satanisten hebben het persoonlijke leven van medemensen verwoest. Dit is ook het geval met Marx. Arnold Künzli vertelt in zijn boek (Karl Marx – A Psychogram – Europe Verlag, Zürich) over het leven van Marx dat leidde tot de zelfmoord van twee van zijn dochters en van een schoonzoon. Drie van zijn kinderen stierven aan ondervoeding. Marx voelde zich niet verplicht voor het levensonderhoud van zijn gezin te zorgen, ofschoon hij dit makkelijk had kunnen doen, alleen al door zijn ontzaglijke talenkennis. Hij leefde op de zak van Engels. Hij had een onwettig kind bij zijn dienstbode. Later schreef hij het kind aan Engels toe, die zich deze komedie liet welgevallen. Marx was een zware drinker. Riazanov, directeur van het Marx-Engels Instituut in Moskou, geeft dit feit toe in zijn boek Marx the Thinker, Man and Fighter.

De kompaan van Marx was Friedrich Engels. Engels groeide op in een piëtistisch gezin. In zijn jeugd maakte hij mooie Christelijke gedichten. Wij kennen de omstandigheden niet, waarin hij zijn geloof verloor. Maar na zijn ontmoeting met Marx schreef hij over hem: “Wie jaagt daar voort met wilde hartstocht? Een zwarte man uit Trier (geboorteplaats van Marx), een merkwaardig monster. Hij loopt of rent niet, hij springt op zijn hakken en gaat als een razende tekeer alsof hij de hemelboog zou willen grijpen op de aarde gooien. Hij strekt zijn armen ver de lucht in. De wrede vuisten zijn gebald en hij raast zonder ophouden, alsof tienduizenden duivels hem bij de haren hadden” (M. Engels, Bruno Bauer).
.....
Rolf Bauer geeft een beschrijving van het ordeloze financiële leven van Marx (in Genie und Reichtum). Hij zegt: “Als student in Berlijn kreeg de zoon van papa Marx 700 thaler per jaar als zakgeld”. Dat was een enorm bedrag, want in die tijd had slechts 5% van de bevolking een hoger inkomen dan 300 thaler. In zijn leven kreeg Marx van Engels ongeveer 6.000.000 Franse francs. Deze getallen komen van het Marx-Engels Instituut. Marx was altijd uit op erfenissen. Terwijl een oom van hem op sterven lag, schreef hij: “Als de hond doodgaat, zou ik uit de moeilijkheden zijn”, waarop Engels antwoordde: “Ik wens mijzelf geluk met de ziekte van hem, die de erfenis in de weg staat en ik hoop dat de ramp nu zal plaatsvinden”.
Daarop stierf “de hond”. Marx schrijft op 8 maart 1855: “Een heel gelukkige gebeurtenis had plaats. Gisteren kregen wij het bericht van de dood van de 90-jarige oom van mijn vrouw. Zij zal ongeveer 100 pond sterling ontvangen, misschien meer als de oude hond niet een deel van zijn geld heeft vermaakt aan de dame, die voor hem zorgde”. Voor personen die hem veel nader stonden dan deze oom had hij zeker geen vriendelijker gevoelens. Met zijn moeder lag hij overhoop. In december 1863 schreef hij aan Engels: “Twee uur geleden kwam er een telegram met het nieuws dat mijn moeder dood is. Het noodlot moest één lid van de familie treffen. Ikzelf stond al met één voet in het graf. Gezien de omstandigheden ben ik meer nodig dan de oude vrouw. Ik moet nu naar Trier voor de erfenis”.
Dat was alles wat hij te zeggen had over het heengaan van zijn moeder. Marx verloor veel geld op de effectenbeurs waar hij (de econoom!) alleen maar wist te verliezen.
.....
Marx was een intellectueel van hoog niveau. En dat was Engels ook. Maar hun briefwisseling vloeit over van vuiligheden. Dat is ongebruikelijk in de maatschappelijke klasse, waartoe zij behoorden. Smerige taal heeft bij hen de overhand. Er is geen enkele brief, waarin zij idealistisch spreken over hun humanistische of socialistische dromen.

De houding en gesprekken van Marx vertonen een satanische inslag. Ofschoon zélf een Jood, schreef hij een kwaadaardig anti-joods boek (The Jewish Question). Maar hij haatte niet alleen de Joden. Zijn vriend Weitling schreef: “Gewoonlijk spreekt Marx niet anders dan over atheisme, over de guillotine, over Hegel en over strop en dolk”. Marx haatte de Duitsers. Hij schreef: “Ranselen is het enige middel om de Duitser wakker te krijgen”. Hij sprak over “het stomme Duitse volk” en zei: “Duitsers, Chinezen en Joden moeten vergeleken worden met marskramers en kleine handelaartjes”. Hij had het over de “walgelijke nationale bekrompenheid van de Duitsers” (Künzli, “A Psychogram”). Maar Marx’ haat ging nog verder.

Het lievelingskind van Marx was Eleonor. Hij noemde haar Tussy en zei vaak: “Tussy lijkt precies op mij”. Met zijn instemming trouwde Eleonor met Edward Aveling, een vriend van mevrouw Besant, een grondlegster van de theosofie. Aveling gaf lezingen over onderwerpen als “De verdorvenheid van God”. Dit is precies de satanistische gedachte! Satanisten ontkennen het bestaan van God niet, zoals atheïsten doen, behalve opzettelijk wanneer dit nodig is om anderen te misleiden. Zij dragen kennis van Gods bestaan, maar zij beschrijven hem als verdorven. In zijn toespraken trachtte Aveling te bewijzen dat God polygamie aanmoedigt en tot diefstal aanzet. Hij verdedigde het recht van godslastering (The life of Eleanor Marx, door Chushichi Tsuzuki, Clarendon-Press, Oxford, 1967).
Vreemd dat hier ook de theosofie genoemd wordt. Annie Besant werd lid van de Theosofische Vereniging en bij de dood van Blavatsky, in 1891, was ze een van de leidende figuren in de Vereniging. Later zou ze de presidente worden. Dit is dezelfde organisatie die nauw contact had met de Amerikaanse nationaal-socialisten van Bellamy. Ook Hitler liet zich erg door de theosofische ideeën van Blavatsky beïnvloeden.
Luister eens naar het volgende theosofische gedicht en bedenk dat Marx’ schoonzoon een van de belangrijkste sprekers van deze beweging was. Soortgelijke gedichten werden voorgedragen in Marx’ huis. Zo krijgt u even een blik op de geestelijke sfeer daar!

“Tot u moeten mijn verzen, ongebreideld en gedurfd,
Opstijgen, o Satan, koning van het feestmaal,
Weg met uw besprenkeling, o priester, en uw toonloze gedreun.
Want nooit, o priester, zal Satan achter u staan.
Uw adem, o Satan, inspireert mijn verzen,
Wanneer ik uit het diepst van mij hart de goden tart.
Onder alle vorsten in hun pracht, onder alle bovenaardse vorsten:
Behoort aan u de bliksem die de zielen doet beven.
O ziel die ver van de rechte weg zijt afgedwaald,
Satan is barmhartig. Denk daar aan Héloïsa!

Zoals de wervelwind, die zijn vlerken uitspreidt,
Gaat hij voorbij, o volk, Satan de grote!
Heil de grote verdediger van het verstand!
Toegewijd aan u zullen wierook en geloften opstijgen!
Gij hebt de God van de priesters onttroond”.

(Aangehaald in “The Prince of Darkness” door F. Tatford – Bible and Advent Testimony Movement).
De “bliksem” in dit vers lijkt wel een soort demonische profetie van de atoombom.
Er is nóg een interessant feit. Commandat Riis was een volgeling van Marx geweest. Bedroefd over het nieuws van diens dood ging Riis naar Londen om het huis te zien, waar de door hem bewonderde meester had gewoond. Het gezin was verhuisd. De enige persoon aan wie hij wat kon vragen was de vroegere dienstbode van Marx. Zij vertelde deze wonderlijke geschiedenis over hem: “Marx was een godvrezend man. Toen hij erg ziek was, is hij in zijn kamer alleen gaan bidden voor een rij brandende kaarsen, na eerst een soort meetlint om zijn voorhoofd gebonden te hebben”. Dit doet denken aan de gebedsriemen die Joden dragen bij hun morgengebed. Maar Marx was Christelijk gedoopt. Hij heeft nimmer het Judaïsme beleden. Naderhand werd hij een strijder tegen God. Hij schreef boeken tegen de godsdienst en voedde zijn kinderen op tot atheïsten. Wat had deze plechtigheid te betekenen, die een onwetende dienstbode als bidden beschouwde? Wanneer Joden met een gebedsriem om hun voorhoofd hun gebeden opzeggen, hebben zij nooit een rij kaarsen voor zich. Zou dit de een of andere magische rite hebben kunnen zijn?

Een ander mogelijke aanwijzing bevat een brief die zijn zoon Edgar op 31 maart 1854 aan zijn vader schreef (M.E. Briefwechsel. II vol. M.E. Lenin Institute, Moskou, p. 18, St. Louis Library 97 B). De brief begint met de ontstellende woorden: “Mijn beste duivel”. Wie heeft ooit gehoord van een zoon, die zijn vader zó aanspreekt? Toch is dat de manier waarop een satanist schrijft aan iemand van wie hij houdt. Zou het kunnen zijn dat de zoon ook was ingewijd?
Al deze dingen schrijf ik in de geest van onderzoek. Het probleem van de betrekkingen tussen Marx en het satanisme zal grondiger bestudeerd moeten worden. Marx stierf in wanhoop. Alle satanisten sterven op die wijze. Op 25 mei 1883 schreef hij aan Engels: “Wat is het leven doelloos en leeg, maar hoe begeerlijk is het”.

In dit verband is het van belang te wijzen op een gegeven in de biografie van Boecharin, algemeen secretaris van de Communistische Internationale en één van de belangrijkste kenners van het Marxisme van de 20e eeuw. Reeds op zijn 12e jaar, nadat hij het Bijbelboek Openbaring gelezen had, verlangde Boecharin ernaar, om de antichrist te worden. Hij ging er van uit dat de antichrist de zoon moest zijn van de daar beschreven “grote hoer”. Daarom drong hij er bij zijn moeder op aan te bekennen dat zij een hoer was geweest (The trial of Bukharin, Stein & Day, New York). Dezelfde Boecharin, die goed op de hoogte was als het om dit soort zaken ging, schreef over Stalin: “Hij is geen mens, maar een duivel”.
De eerste schuilnaam waaronder Stalin schreef, was “Demonosjvile”, wat zoiets betekent als “de bezetene” (Grani No. 90 – 4). Waarom?
Solzjenitsin vertelt in “Goelag Archipel” dat Jagoda, een minister van Binnenlandse Zaken in de Sovjet Unie, een hobby had om te schieten op beelden van Jezus en de heiligen. Weer een satanistisch ritueel, beoefend in hog communistische kringen.
Tijdens de algehele staking, die de Franse communisten in 1974 organiseerden, werden arbeiders opgeroepen om, marcherend door de straten van Parijs de volgende slogan te schreeuwen:
“Giscard d’Estaing s’est foutu
Les demons sont dans la rue”.
Dit betekent: Giscard d’Estaing (president van Frankrijk) is aan zijn eind. De duivels zijn nu op straat”.
Waarom “de duivels”? Waarom niet “het proletariaat” of “het volk”? Waartoe dit oproepen van demonische machten? Wat heeft dit te maken met de rechtmatige eisen van de werkende klasse tot betere lonen?
Het bovenstaande heb ik geciteerd uit het boekje ‘Was Karl Marx een satanist? Van Richard Wurmbrand.

Afbeelding

Wie op internet googlet op ‘Marx’ en ‘satanism’ of ‘satanist’ kan ook heel veel vinden over dit onderwerp.
In his poem The Pale Maiden, he writes:
Thus heaven I’ve forfeited, I know it full well.
My soul, once true to God, is chosen for hell. [p.20]

.....
In His poem Human Pride, Marx admits that his aim is not to improve the world, reform or revolutionize it, but simply to ruin in and the enjoy it being ruined:

With disdain I will throw my gauntlet full in the face of the world,
And see the collapse of this pygmy giant whose fall will not stifle my ardor.
Then will I wander godlike and victorious through the ruins of the world
And, giving my words an active force, I will feel equal to the Creator.[24]


http://www.crossroad.to/Quotes/communism/marx.htm
His daughter, Eleonora, wrote a book entitled: "The Moor and the general - memoirs of Marx and Engels." She says that Karl told many stories to her and his other daughter when they were children. Her favorite story was about some one named Hans Rekle. This story was continued for months and seemed to never end. Hans Rekle was a wizard who had a toy shop and a lot of debts. Though he was wizard, he constantly was in need of money. Therefore, in spite of his desire, he had to sell all his cute toys one by one to the devil. Eleonora wrote that some of these adventures were so awful that her hair stood on end.

Robert Payne, in his book "Marx," also tells in detail, from Eleonora's words, how the poor wizard Rekle unwillingly was selling his toys keeping them until the very last moment. But because he had an agreement with devil, he was unable to escape.

The biographer comments: "Scarely can we doubt that those never ending stories were autobiographic. Sometimes it seemed as though he was realizing that he was performing the devil's duty." Marx didn't conceive of socialism when was finishing "Oulanem" and other early works in which he admits he made a pact with Satan.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1121228/posts
En hier ook vreemde zaken:
Jesus spoke to the church at Pergamos some peculiar words: "I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is" (Rev. 2,13). Evidently, Pergamos was the center of a satanic cult in ancient times. A famous tourist book by Bedecker mentions, in a section dedicated to Berlin, that since 1944, the Altar of Pergamos was placed in one of Berlin's museums after it was excavated by German archeologists.
But this is not the end of the Satanic altar story. The Swedish paper "Swenska Dagbladet" reported the following on January 27, 1948:
1. After capturing Berlin, the Soviet Army removed the original Satanic altar to Moscow. (Strange, but for a long time the altar was not shown in any Soviet museum. Why it was necessary to remove it to Moscow? I mentioned earlier that some higher leaders of the Soviet hierarchy practiced satanic rituals. Possibly they wanted to keep the altar of Pergamos for their personal usage? There are many dark spots here. Even fragments of such precious archeological rarities don't disappear.)

2. Architect Schusev, who built Lenin's tomb, took the Pergamos altar as the project prototype. This was in 1924. It's a known fact that Schusev received all the needed information from Frederic Paulsen - an acknowledged authority in archeology.

Satan's altar of Pergamos was only one of a kind. Why did Christ point to it? Perhaps because it was to play a leading role. His words were prophetic.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1121228/posts
UPDATE 2017: Zie ook HIER! <!-- google_ad_section_end -->
Laatst gewijzigd door Anonymous op di jun 18, 2013 1:53 am, 17 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Wat ik in bovenstaande posts heb geschreven zegt genoeg over de volkomen duistere oorsprong van het socialisme! Zelf heb ik trouwens nooit het gevoel gehad dat het socialisme helemaal deugde, al was het alleen maar omdat de overheid heel veel macht krijgt. Wat me ook altijd al vroeg opviel was dat het socialisme mensen aantrekt waarvan ik het gevoel heb dat hun mentaliteit niet helemaal goed is. Ze zien zichzelf als ‘progressief, ruimdenkend en tolerant’, maar als je goed naar ze kijkt zijn ze eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze zich verbeelden te zijn: dogmatisch, stereotiepe, pedante en vooral ook intolerante mensen! Verreweg de meeste gewelddaden van de afgelopen decennia kwamen uit ‘progressieve’ hoek. Hoe vaak ben ik zelf trouwens niet voor ‘fascist’ uitgemaakt. We hadden in onze jeugd de tijd van de ‘progressieve’ dictaturen van Cuba en Cambodja (waar Rosenmuller een fan van was), de ‘progressieve’ terroristen en de ‘progressieve’ concentratiekampen met ‘progressieve’ genocide. Het socialisme is niet vooruitstrevend of modern maar een achterhaalde (pseudowetenschappelijke) ideologie uit de 19e eeuw waarvan het falen reeds lang geleden gebleken is. De muur is inmiddels gevallen en de Sovjet Unie is verleden tijd, maar toch denk ik niet dat het socialisme is uitgespeeld. In Rusland is de communistische partij inmiddels weer heel populair aan het worden. Ze hebben echter concurrentie van een andere concurrerende socialistische stroming, die ook heel populair geworden is; het nationaal-bolsjewisme! Deze ‘nazbols’ waren er ook al in de jaren dertig, maar werden nooit een beweging van betekenis. Ze waren net als het nationaal-socialisme antimarxistisch maar stonden bekend als extreemlinks. Nu zijn ze echter groot geworden en worden ze een bedreigende concurrent voor het klassieke communisme, die ze daarom (net als de vorige keer bij het nationaal-socialisme!) verketteren als extreemrechts. Nazbols zien zichzelf echter als extreemlinks. Vreemd genoeg lijkt de huidige situatie ook wel een beetje op de jaren dertig. Er is weer een grote economische crisis die de potentie in zich heeft om veel erger te worden. Als de kredietbel implodeert kan je een hyperinflatie krijgen van je jewelste. Heel goed mogelijk dat dan in veel landen de democratie ten val zal komen en dat de roep om een door de overheid geleide economie (socialisme) weer terug zal keren. Misschien dat ook in Rusland dan een situatie zal ontstaan als destijds in Duitsland in de jaren dertig en dat een van de twee socialistische stromingen (communisten en nazbols) de macht zullen grijpen. Het zou mij niet verbazen dat het nationaal-bolsjewisme de nieuwe grote socialistische dreiging gaat worden.

Afbeelding

Afbeelding

Nationaal-bolsjewisme; de volgende grote socialistische dreiging?
Laatst gewijzigd door Anonymous op za feb 02, 2013 9:41 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Hitler is niet uniek, Islam wél

ENCINA NAVAN - 17 MAART 2010

Wat is er mis met het vergelijken van de twee grootste leugens uit de geschiedenis: (nationaal-) socialisme en islam? Antwoord: Islam is veel erger.

Joost Niemöller schreef in een artikel op 14 maart ("Wie is de ergste Hitler?") dat waar links voorheen het alleenrecht had met het roepen van "fascist!", het tegenwoordig bijna mode lijkt te zijn om vergelijkingen te maken met Hitler, nazisme en Mein Kampf.

Terecht stelt hij dat dit soort kreten bedoeld zijn om aan te geven hoe erg we een bepaalde situatie vinden. De gebruiker eiste met dit soort kreten het morele gelijk op. De kracht van deze werkwijze kwam voort uit het feit dat iedereen wist wat er in die oorlog gebeurd was, dus verdere toelichting was overbodig. Nazisme werd gegeneraliseerd tot fascisme, om te voorkomen dat mensen scherp in de gaten zouden houden dat er grote verschillen zijn tussen fascisme en nationaal-socialisme en een Pavlov-reactie werd ingeslepen. Het begrip ‘totalitair’ is analytisch juister, maar retorisch veel te zwak, omdat het niet sterk verbonden is met bepaalde gebeurtenissen.

Afbeelding

Wie de kenmerken van leninisme, stalinisme, maoïsme, Rode Khmer en Hitler op een rij zet, komt tot de ontstellende ontdekking dat ze veel meer gemeen hadden dan gewoonlijk wordt verondersteld. Ze kenmerkten zich door:
- een totalitaire ideologie
- voortdurende inzet van propaganda
- het actief streven naar een nieuwe maatschappelijke orde
- een klassenloze samenleving
- vervolging van tegenstanders van deze nieuwe orde

Het fascisme van Mussolini voldoet grotendeels ook aan deze kenmerken, wat niet zo vreemd is als we weten dat Mussolini tot ongeveer 1919 het socialisme aanhing. Maar net als vele anderen had hij al jaren het gevoel dat socialisme geen toekomst had.

Niemöller trekt vervolgens twee opmerkelijke conclusies:

Ten eerste stelt hij dat als Wilders de islam vergelijkt met fascisme, we daar niets mee op schieten.

Maar nu dat wat Wilders zei: ‘De islam is een fascistische ideologie.’ Is die uitspraak gebaseerd op een studie van het fascisme of het nazisme? Wilders maakt zelf het onderscheid tussen nazisme en fascisme niet, aangezien hij in één adem door de koran vergelijkt met Mein Kampf, de bijbel van de nazi’s. Hij zegt dit ook allemaal niet om te bewijzen dat de islam ideologisch gezien hetzelfde is als het nazisme. Hij zegt het alleen om iets ‘ergs’ te zeggen, net zoals links in de jaren zestig alles maar ‘nazi’ noemde wat rechts of extreemrechts was.
(…)
Volgens mij schieten we hier niks mee op. De islam en het nazisme zijn twee volstrekt verschillende ideologieën, die dan wel een aantal aspecten gemeen hebben, zoals het antisemitisme en het imperialisme, maar dat bestond bijvoorbeeld ook binnen het christendom en het communisme. Het verduidelijkt niks kortom.


Als fascisme en communisme beide er op uit zijn om de liberale democratie te vernietigen, dan is de betekenis van een vergelijking van deze twee totalitaire systemen zeer duidelijk: er gaat een dreiging van uit die existentieel van aard is en dus urgent is.
De overeenkomsten tussen islam en nazisme (jodenhaat, totalitair denkpatroon, nieuwe inrichting van de samenleving, gelijkheidsideologie, het uitsluiten van bepaalde bevolkingsgroepen) zijn niet alleen overeenkomsten, ze zijn ook nog eens relevant wat betreft hun gedrag in de richting van de westerse democratie. Het zijn de overeenkomsten die tot kennis leiden: het inzicht dat het bestaan van de vrije wereld op het spel staat. Het heeft een voorspellende waarde in het opzicht wat we van deze systemen kunnen verwachten. Daar schieten we dus wel degelijk iets mee op.

De tweede conclusie van Joost betreft het unieke karakter van de Holocaust:

En er zit ook een andere kant aan. Wat er gebeurde onder Hitler met de planmatige vernietiging van de Joden is in zijn omvang en kwaadaardige gerichtheid uniek in de geschiedenis. Jawel, onder het bewind van Stalin werden meer mensen vermoord, maar dat gebeurde niet omdat moord en vernietiging het hoofddoel was. Stalin (en Mao) vernietigden mensen op grote schaal omdat ze dit nodig achtten ter instandhouding van hun ideologisch aangeklede dictaturen. Het was Waanzin. Wat onder Hitler gebeurde was Het Kwaad.

Als we naar de fysieke omvang kijken, hebben Stalin, Mao, maar ook Timoerlenk de daden van Hitler geëvenaard zo niet overtroffen. Rest nog te noemen Burundi en Darfur. Als we naar de bedoeling kijken van deze totalitaire heersers, dan was hun motief het heersen door middel van terreur. Solzjenitsin beschrijft in De Goelag Archipel dat al in de jaren dertig algemeen bekend was dat willekeurige mensen opgepakt werden en opgesloten in kampen alleen met het doel om de overigen in bedwang te houden. Zelfs hoge legerofficieren ontsnapten niet altijd aan de terreur van de veiligheidsdienst.

In beide gevallen draaide het om vernietiging. bij Stalin vond de vernietiging op psychologisch niveau plaats: de slachtoffers werden net zo lang ondervraagd tot ze vroegen wat ze moesten bekennen, zodat er tenminste een einde aan de kwelling kwam. Het Kwaad van de Sovjet-Unie (want Lenin begon er al mee en opvolgers van Stalin gingen er mee door) was in zekere zin erger dan het Kwaad van Hitler: eerst de psychologische vernietiging, daarna volgde de lichamelijke. Er was geen verweer mogelijk, want elke groep kon getroffen worden. Hitler was niet uniek.

Islam is erger, omdat bij (nationaal-) socialisme tenminste duidelijk is dat mensen verantwoordelijk zijn voor dit kwaad. In processen tegen moslims beroepen dezen zich vaak op een bovenmenselijke autoriteit en tonen minachting voor de menselijke wetten die hen tot inkeer proberen te bewegen.

Islam heeft de sharia, waarin niet-moslims (dhimmi’s) niet hetzelfde recht hebben, als getuige én als gedaagde, als moslims. Hiertegen is geen verweer mogelijk, want de sharia is door allah gegeven. De sharia werkt dus als een rassentheorie[1]: het scheidt het moslim-ras (want moslims zien zich als een natie of ras) van het niet-moslim-ras. Volgens een fatwa van Bin Baz zijn moslims en niet-moslims zelfs na de dood van elkaar gescheiden: een moslim kan niet erven van een niet-moslim en omgekeerd (fatwa).

Dat de ware aard van de Holocaust ondergraven zou worden door de koran nazistisch te noemen, lijkt me dan ook een conclusie uit het ongerijmde. Koran en hadith roepen nadrukkelijk op tot vernietiging van de joden (toelichting door Andrew Bostom), dan wel door onderwerping (psychologisch) dan wel door geweld (fysiek). Hetzelfde geldt voor christenen, maar dan in minder extreme bewoordingen, terwijl voor overige geloven (de meergodendienaren en atheïsten) de fysieke vernietiging zelfs verplicht is omdat ze de ergste zonde bedrijven, die niet door allah vergeven kan worden (fatwa over shirk ofwel meergodendom).
Dat de ware aard van de Holocaust ondergraven zou worden door vergelijkingen met de islam lijkt me uiterst onwaarschijnlijk, als we opmerken dat het nationaal-socialisme is bestreden door hetzelfde Europa waar het was ontstaan, terwijl er in de islamitische wereld nauwelijks weerstand is tegen de sharia of de jodenhaat, laat staan dat er enige kritiek mogelijk is op de islamitische Hitler. De Solzjenitsin’s van de islamitische wereld bevinden zich in ballingschap of gevangenschap (artikel).

Daarnaast is het uiterst gevaarlijk om bepaalde indrukwekkende historische gebeurtenissen te bestempelen als ‘uniek’. Dit betekent immers dat deze niet herhaald zou kunnen worden en dat kunnen we niet weten, omdat we de toekomst niet kennen. Als de Holocaust een unieke Europese ervaring zou zijn, dan zouden niet-Europese culturen gevrijwaard zijn van dit soort wandaden. Het zou ons blind maken voor de gebreken in andere culturen. Deze zienswijze lijkt op een moderne versie van de mythe van de nobele wilde.

Dit laatste is precies wat links beoogde met het gebruik van het woord ‘fascisme’ in de periode 1945-1989 voor alles wat totalitair is. Omdat fascisme en socialisme ontstonden in Europa, werd de Holocaust omgewerkt tot een ‘unieke’ Europese gebeurtenis, die in contrast met de Verlichting kon worden gebruikt voor politiek profijt.

De ironie van het lot wil dat nu de Sovjet-Unie en dus de wereldwijde socialistische heilstaat als toekomstbeeld verdwenen is, deze gegeneraliseerde betekenis van fascisme niet meer in het voordeel van links werkt. Links wilde deze generalisatie gebruiken tegen de ‘nationalistische’ cultuur van Europa, maar ondervindt nu dat deze generalisatie alle ‘cultuur’ van Europa kwetsbaar maakt voor islamisering.
Het is al eerder opgemerkt dat voor links in deze situatie maar één uitweg mogelijk is, zich namelijk weer opwerpen als de verdediger van de seculiere samenleving, zoals links in de periode 1870-1889 deed.

De seculiere positie van links heeft ze na de Tweede Internationale (1889) geleidelijk losgelaten om meer nadruk te leggen op strijd tegen nationalisme, imperialisme en kolonialisme (waarom links vrienden is met islam). Een dergelijke ommezwaai vereist een groot leider, en die heeft links op dit moment niet. Het vereist bovendien een realistisch wereldbeeld en dat heeft links ook niet. Ploumen noemde het woord ‘seculier’ niet eens in de nota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst (artikel). Het is veel makkelijker om mensen te verleiden met idealistische toekomstbeelden dan met de harde werkelijkheid.

Het is dan ook niet moeilijk om te voorspellen dat links niet in staat zal zijn om de seculiere positie weer in te nemen.


[1] Waarschijnlijk ten overvloede: het woord ‘ras’ moet hier niet opgevat worden in de biologische betekenis of in de historische betekenis die in de geschiedenis van Duitsland bekendheid heeft gekregen, maar in de betekenis die algemeen is in het Engelse en Spaanse taalgebied, namelijk die van ‘groep mensen die zich systematisch onderscheidt op grond van een gemeenschappelijk kenmerk als taal en cultuur’.

http://hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10902" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Pilgrim op zo okt 06, 2013 10:40 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Hoewel deze filmpjes ook in de Bronnenrubriek hebben gestaan vind ik ze zo verhelderend dat ze in deze topic niet mogen ontbreken. Vooral het tweede filmpje waarin de socialist Bernard Shaw zegt dat er een ‘humaan’ gas ontwikkeld moest worden om ‘minderwaardigen’ (racial trash) te verdelgen is heel interessant en zegt genoeg over het socialisme van de eerste decennia van de 20e eeuw.

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

European Socialism is supporting Islamo-fascism

Multi-culturalism leads ineluctably to the collapse of civilization. It divides up society into groups and protest fora. It destroys the majoritarian culture and intelligent political discourse. It excuses itself from the difficult tasks of building civilization. It acquiesces as political demagogues usurp more power and more money, to appease cultural and societal sensibilities. So it comes to pass that socialist sympathy allies itself with Islamo-fascism.

European Marxist, socialist movements and ideologies created various strains of fascism, communism and communal programs, designed to rid the world of decadent bourgeois liberalism. Now in Islam these groups of anti-reality ignorance have found a willing ally. Islam dedicated to the dismemberment of the modern world, is only too happy to receive money and blessings from spiteful socialists.

It is however a curious alliance. Socialist groups run the gamut of Marxian posturing from protectioninsts, to feminists, to gay culture supporters, to supporters of ever large government. Single issue socialists are as common as single issue conservatives. But in an ironic historical turn of fate the European Marxist – once the champion supposedly of female rights, the gay lifestyle, freedom of speech – is now embracing Islamofascism which prescribes the opposite of what liberal-socialists apparently advocate.

What do the European Marxists and Islamo-fascists have in common? A hatred of capital markets, the USA and Jews. These enmities are profound, deranged, absurd and illogical. But they inflame the European Marxist heart to such a degree that an alliance with Islamo-fascism is preferred to meaningful systemic reform of European Western civilization. Truly bizarre.

Some areas where European socialists find common cause with those flexible, freedom loving Muslims are: the wearing of the hijab; the beating of women; mandating that government not ask personal or moral questions of any immigrant [including illegal ones]; outlawing ‘hate’ speech against Islam; using public money to build mosques and separate Islamic school systems; an increase in welfare for Muslim immigrants – amongst other programs.

Even in that supposed right-wing bastion of England [the UK is markedly socialist], Tony Blair's government enacted the so-called, ‘Racial and Religious Hatred Act,’ which criminalizes any comment against ‘religious persons or beliefs.’ I guess one cannot even debate the very valid point that Islam is not a religion but a fascism. That is healthy for the concept of free speech I suppose. No one seems to object if I call Blair a moron, or Jesus an illiterate Jewish slob who was mentally unhinged enough to call himself the son of a God. That is okay.

In Holland, a recent study by the University of Amsterdam's Institute for Migration and Ethnic Studies found that 80% of immigrants most of whom are of course Muslim, voted for socialist parties in recent elections. In Belgium, left-wing apologists have openly thanked Muslim immigrants for blocking the supposedly ‘right wing’ Vlaamse Blok [Flemish Block] from gaining power in the Belgian parliament. Throughout the Nordic countries and in France and Germany, the Muslims who bother to vote do so in overwhelmingly huge numbers for parties that promise welfare; social support increase; or income transfers.

Seen from the ‘what is in this for me’ angle the Muslim support of ever expanding socialism makes sense. To gain and keep power socialists pander to multi-ethnics and concepts of compassionate and love. Supporting immigration has been a serious plank in all socialist platforms. Domestically the caring statist has much to gain from Muslim and multi-cult support.

This also means that in foreign policy, the merry Marxists are anti-American and anti-Jew. This natural hostility will only increase as Muslim’s with money start to grease socialist parties financial needs, and actively join electoral slates. With many countries sporting 2 or more socialist entities engaged in the struggle for power, the Muslim vote of course, becomes ever more crucial.

Europe has a long history of Marxist support for anti-modern and quite illiberal ideologies. European and UK socialists supported the national-socialist cult of Hitler; the communist madness of the Soviet Union; the post modern Marxist hatred of Western culture as espoused by Foucault and Derrida; Mao; Castro and sundry Islamic and anti-Jew fascisms in the Middle East and beyond.

In short European socialism has a long and sick love affair with ideologies and forces designed to eradicate liberty and destroy civilization. In this regard European left wing support for Islam is not only historically consistent but incredibly dangerous.

http://www.articlegarden.com/Article/Eu ... cism/54271" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Hier nog een goed artikel van Ben Kok.
Mein Kampf en Jihad voor Himmler hetzelfde verhaal

BEN KOK - 27 MEI 2009

Uit de verschillende bronnen over het leven van Himmler blijkt volgens een artikel van E.Vermaat hierover, dat Himmler serieus overwoog om moslim te worden.
Op zijn minst blijkt, dat hij grote waardering voor de islam had en op grond waarvan?


Afbeelding

-De belofte aan een strijder voor de goede zaak, dat hij als martelaar direct het paradijs betreedt, waar hij eeuwig in een bordeel met maagden zit.
In de islam begrijpt men tenminste de diepste verlangens van de ware strijder, aldus Himmler.
-Himmler had graag gezien, dat de moslims bij de poorten van Wenen waren doorgebroken en heel Europa hadden bezet; van het RK-christendom had hij al afstand genomen voor de oorlog.
-Hij introduceerde dan ook graag de Grand-Mufti Al-Hoesseini, jawel, familie van wijlen Arafat, bij Hitler, om zo tot een SS-jihad-moslim strijdgroep te komen; dit vanwege de “natuurlijk band tussen Nazi-Duitsland en de vrijheidslievende Mohammedanen overal ter wereld”.

In other words, Himmler admired the Muslim concept of martyrdom: if you die on the battlefield as a jihadist (Muslim holy warrior) and so become a martyr, you will be amply rewarded in the afterlife ("paradise"). This is precisely what Haj Amin Al-Husseini told the Muslim soldiers in the SS.
It was in the first half of 1942 that Himmler and an SS officer named Adolf Eichmann befriended this firebrand cleric – the Grand Mufti of Jerusalem whom the Nazis had welcomed to Berlin. Haj Amin Al-Husseini, whose hatred of the Jews equalled that of the Nazis, arrived in Nazi Germany in November 1941 and was received by Hitler that same month. The Grand Mufti wanted the Nazis to approve his plan for a pro-Nazi Muslim fighting force or "Arab legion." Hitler initially declined, but Himmler was enthousiastic about the idea. In November 1943, the SS Reichsführer sent a telegram to the Grand Mufti, saying there existed "a natural bond between National Socialist Greater Germany and the freedom loving Mohammedans throughout the world."
Earlier that year, a special Muslim unit had been created inside Himmler's "Waffen-SS" (the combat arm of the SS). It was called the "SS-Handschar Division" and largely consisted of Bosnian Muslims. In 1944, the Handschar Division committed serious war crimes in Yugolavia killing Serb civilians. (After the war, Yugoslav leader Marshall Tito wanted Al-Husseini for war crimes but the French and the British had no intention of upsetting the Arab world.) Al-Husseini traveled to Sarajevo in October 1944 to address his men from the Handschar Division. He said that the National Socialist and the Islamic world view largely ran parallel. "The Germans are the real friends of the 400 million Muslims," he added. In April 1944, the SS founded its own "Imam training school" in Guben, near Cottbus. Himmler strongly supported this initiative and the Grand Mufti gave the opening ceremony speech.
Himmler told his masseur Felix Kersten on December 2, 1942, that he was reading serious books on the "Mohammedan religion." When the war was over, he said, he wanted to visit the Islamic countries himself with a view to continuing his studies. "Look, how wise ("vernünftig") this religion is."


-Polygamie vond Himmler ook een inspirerende gedachte: hoe meer Arische kinderen, hoe beter en zelf hield hij er dan ook, naast zijn officiële vrouw, een 2e vrouw met kinderen op na.
-Vele gevluchte Nazi’s vonden een veilige plek in de moslimwereld na de oorlog.
-Himmler eindigde in zelfmoord, vlak na de oorlog; niet bepaald als “martelaar”, maar als ultiem voorbeeld van een criminele massamoordenaar, die graag moslim had willen worden.

Zie het hele artikel met bronvermeldingen:

http://www.militantislammonitor.org/article/id/3964" onclick="window.open(this.href);return false;

En dan wordt Geert Wilders aangeklaagd wegens een vergelijking tussen Mein Kampf en de koran?
Hoe gek willen we het hier nog gaan krijgen in dit land?
Zie in dit verband ook het complete verslag van een juridische beoordeling van mr. FrankenVrij van de Teldersstichting, waarvan de link staat in mijn artikel daarover en ook op de HVV-server beschikbaar is.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7674" onclick="window.open(this.href);return false;

Hij betrekt daarbij ook de joods-christelijke waarden zoals in de Bijbel verwoord en waardeert deze duidelijk ver boven de koran in zijn vergelijking van islam vs. westerse waarden.

Zijn conclusie: de koran is totaal onhoudbaar op basis van onze grondwet en westerse waarden!
Het in bezit hebben van de koran, het verspreiden van het gedachtegoed met haat tegen alle niet-moslims is volgens deze jurist strafbaar.
Moslims, imams en ayatollahs en ieder, die de koran propageert als de ultieme waarheid dienen dus te worden aangeklaagd wegens haat zaaien.
De aangifte werd geweigerd door de officieren van justitie in Haarlem en in Amsterdam!

Ben benieuwd wat Geert en beter nog Bram Moskowicz met dit gegeven gaat doen; legt wellicht meer gewicht in de schaal dan de recente actie via de Hoge Raad.
Maar je weet het nooit bij een politiek proces, “Barbertje moet hangen” e.d.
Of gaat de Nederlandse rechtstaat de rug recht houden? Wel te hopen voor ons allemaal, zeker ook voor moslims zelf.
Want welk zichzelf serieus nemend mens kan geloven in een boek, wat haat zaait, een totalitair regime propageert in een democratie (!) en op juridische gronden veroordeeld kan worden?

Shalom,
Ben Kok
(joods-christelijk pastor)
http://www.tora-yeshua.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8502" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De link tussen Islam en nationaal-socialisme

Bericht door Pilgrim »

<!-- google_ad_section_start -->
Islam en Hitler

De nazi’s werkten in de 2e wereld oorlog samen met de Groot-Moefti van Jeruzalem, die tijdens de oorlog een uit tienduizenden Bosnische moslims bestaande SS-divisie samenstelde die ingezet werd bij het vermoorden van tienduizenden Servische partizanen en burgers. Na de oorlog werd de samenwerking voortgezet door ex-nazi’s en tientallen andere hoge officieren die het pan-Arabische nationalisme van de Egyptische president Gamel Abdel Nasser van hand –en spandiensten voorzagen. Ook nu bestaan er nog belangrijke verbanden tussen nazi’s en fundamentalistische moslim terroristen.

De plannen om een aantal moslim divisies op te richten kwamen van Reichsführer van de SS Heinrich Himmler die in het oorlogsjaar 1942 op zoek was naar nieuwe verse eenheden die de grote Duitse verliezen aan het Oostfront konden vervangen. Daarnaast was Himmler ook gefascineerd door de islam die volgens hem 'haar volgelingen leerde om goede soldaten te zijn, die bij het sneuvelen op het slagveld op de genade van Allah konden rekenen.' Hitler vertelde tegen zijn minister van industrie en bewapening Albert Speer dat hij het jammer vond dat de invallende moslims de slag bij Poitiers in 732 tegen de christelijke ridders verloren hadden. Een Europa gedomineerd door de Islam zou veel krijgshaftiger zijn geweest dan met het christendom dat teveel sprak over liefde en het toekeren van de andere wang.

Islamitische SS-divisie 'Handschar'
De moslim Waffen-SS Divisies, waaronder de meest gekende de Bosnische Handzar- en Kama Divisies, waren ontsproten in het hoofd van SS-Reichsführer Heinrich Himmler eind 1942 en begin 1943. Moslims uit verschillende landen dienden ook in de volgende formaties en eenheden: een Albanese Waffen-SS Divisie in Kosovo-Metohija en West-Macedonië, een Moslim SS zelfverdedigingregiment in het Raskha gebied van Servië, het Arabische Legioen (Arabisches Freiheitskorps), de Arabische Brigade, het Ostmuselmanische SS-Regiment, het Ostturkischen Waffen Verband der SS dat bestond uit Turkistanen, formaties die bestonden uit moslims uit Tsjetjenië, en andere moslimformaties in de Waffen SS en de Wehrmacht, in Bosnië-Hercegovina, de Balkan, Noord-Afrika, door de nazi bezette gebieden in de Sovjet-Unie en in het Midden-Oosten. Duizenden moslims zullen tijdens WOII strijden voor nazi-Duitsland waaronder twee Bosnische Waffen-SS Divisies waarvan de de Handzar (Hanschar) Divisie met haar ongeveer 20.000 soldaten de grootste moslim divisie is geweest. Daarnaast bestond naar het einde van de oorlog toe ook de Bosnische Kama-Divisie.

Afbeelding
Bosnische moslims in dienst van de SS ‘Handschar’ divisie

Hajj Amin al-Husseini was de groot-mufti van Jeruzalem en voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een overtuigde medestander van de nationaal-socialisten. Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, zag Husseini in hem een partner in zijn strijd tegen de joden. Om zijn steun te betuigen vertrok hij naar het Derde Rijk en bezocht hij verscheidene concentratiekampen. Hij moedigde Hitler aan om de volkerenmoord ook toe te passen op de joden van Noord-Afrika en Palestina.

Al snel wordt Husseini in het Midden-Oosten en Joegoslavië het dankbare en fanatieke hulpje van de Führer. De baas van het SS-hoofdkantoor, Gottlob Berger, zag in Husseini een gouden greep. De moslimleider kreeg een prachtige villa in Zehlendorf en kwam op de loonlijst van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en de SS te staan. Op 24 maart 1943 belegde Berger in Berlijn een bijeenkomst met Husseini en Artur Phleps, een vertrouweling van SS-leider Heinrich Himmler. Er werden plannen gesmeed voor een moslimeenheid van de Waffen-SS, Hitlers elite-troepen, in Joegoslavië. Na die bijeenkomst reisde Husseini door de Balkan, waar hij de moslimleider Alija Izetbegovic ontmoette. In de grote moskee van Sarajevo wist hij de moslims met een felle en emotionele toespraak aan zich te binden. Hij noemde de Bosnische moslims 'het beste van de islam'. De enige voorwaarde die de mufti aan deze klus verbond was een belofte van Hitler: na de oorlog moest de Füher ook de joden van het Midden-Oosten uitroeien.

Husseini haalde een aantal volgelingen naar Duitsland om ze militair te trainen en ze later in te zetten voor het nationaal-socialisme. "Duitsland voert strijd met het Wereldjodendom, de hoofdvijand van de Islam", zei de moslimleider in een rede. "De vijand van mijn vijand is mijn vriend." In een andere toespraak zei hij: "De Moslims, die zwaar hebben geleden onder de handen van hun vijanden, zullen nooit een betere bondgenoot hebben dan het Duitse Rijk. Maar tussen al zijn vrienden, heeft het nationaal-socialistische Duitsland geen betere of trouwere vriend dan de Moslims."

Afbeelding
Amin El Hoesseini inspecteerd moslimstrijders van SS "handschar"

Husseini recruteerde uit zijn aanhang ook Arabische terroristen die in hetzelfde jaar 1943 werden opgeleid aan de Algemene Spionageschool voor de SS in Park Sorghvliet in Den Haag. De mannen kregen sabotagecursussen en werden onderricht in het gebruik van radiozenders en automatische wapens. Ook werden zij gekneed in het gebruik van explosieven. Een van de leerlingen was Fawzi al Kutub, tot in de jaren zeventig actief als terrorist. Het bezoek van Husseini aan Izetbegovic in de lente van 1943 legde hem geen windeieren. Achtduizend moslims dienden zich vrijwillig aan bij de Bosnische SS-divisie Handschar, het Arabische woord voor kromzwaard.

De islamitische SS'ers - en onder wie ook Izetbegovic - legden een eed van trouw af aan Hitler: "Ik zweer aan de Führer, Adolf Hitler, als Oppperbevelhebber van de Duitse strijdkrachten, trouw en moed. Ik leg de gelofte van gehoorzaamheid af aan de Führer en de meerderen die hij uitkiest."

Afbeelding
Moeftie Amin El Hoesseini bij zijn moslimsoldaten van SS "handschar"

De moslimlegioenen van de mufti namen deel aan massamoorden op duizenden Servische verzetsstrijders, joden en zigeuners. Hele dorpen worden platgebrand. Zelfs de Duitse officieren waren geschokt door de wreedheid van de islamitische SS'ers. Enkele moslimsoldaten zouden zelfs het hart van hun tegenstander hebben uitgesneden.

Op 31 januari 1943 had het Zesde Leger van Maarschalk Paulus gecapituleerd in de Slag om Stalingrad wat de facto het begin van het einde inluidde van het 1000-jarige Derde Rijk. Daarnaast was Himmler tussen de 350 miljoen moslims van de wereld op zoek naar sympathie voor zijn anti-Britse en anti-semitische ideologie. Engeland hield vele gebieden gekoloniseerd in het Midden-Oosten zoals bv Egypte en... Palestina, of het waren voormalige Britse kolonies zoals Irak, Iran en Afghanistan. Een bondgenoot vond hij in de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin El Hoesseini.

In 1944 kwamen Hitlers troepen in de knel. Op 1 maart van dat jaar deed Husseini in Berlijn een dramatische oproep op de radio: "Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de joden waar je ze ook maar vinden kunt. Dit behaagt aan God, de geschiedenis en de godsdienst."

Maar op 22 april 1945 krijgen Izetbegovic en zijn SS-kameraden een doodsklap. De partizanen joegen 1400 nazi-soldaten over de kling, onder meer een groot gedeelte van de Handschar-divisie. Veel van de andere leden van de eenheid werden op hun vlucht over de Oostenrijkse grens door Engelse soldaten gevangengenomen. Een aantal van hen reist later naar Palestina om tegen de joden te vechten.

Groot-Moeftie Amin El Hoesseini
Himmler zocht bondgenoten voor zijn plannen en vond die onder meer in de figuur van de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin El Hoesseini, met wie hij vooral zijn rabiaat antisemitisme deelde en in hem een natuurlijke bondgenoot zag tegen het Britse wereldrijk, dat sinds 1917 Palestina bezet hield in het voordeel van de joden

Haj Mohammed Effendi Amin El Husseini werd in 1893 geboren in Jeruzalem, dat toen de hoofdstad was van Palestina (het huidige Israël) en in die tijd deel uitmaakte van het Turkse Ottomaanse Rijk. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was hij artillerie officier in het Ottomaans-Turkse leger, gestationeerd in Smyrna. In 1917 keert hij terug naar Jeruzalem dat in hetzelfde jaar door de Britten werd gekoloniseerd.

Afbeelding
Groot-Mufti Hajj Amin al-Husseini van Jeruzalem op bezoek bij Adolf Hitler

Amin El Hoesseini verzette zich tegen het principe van de joodse staat. Hij was voorstander om Palestina in te lijven bij Syrië en wordt de aanstichter en organisator van tientallen rellen en aanslagen tegen de joden tot hij in 1920 wordt opgepakt en tot tien jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld. Een jaar later verkrijgt hij amnestie en wordt op 8 mei 1921 Groot-Moefti van Jeruzalem. Hij zal dat blijven tot 1 oktober 1948 wanneer hij wordt afgezet door het Hoogste Arabische Comité waarvan hij zelf sinds 25 april 1936 de president was. Hij overleed op 5 juli 1974 in Beiroet.

Hij organiseert het Arabisch Palestijnse verzet en als aanstichter van nieuwe rellen in 1928-29, 1930, 1936 enz. wordt hij voor zijn vele terroristische activiteiten op 1 oktober 1937 verplicht het land uit te vluchten. Via Libanon, Irak en Italië bereikt El Hoesseini Duitsland en vind veilig onderdak in het Derde Rijk van Adolf Hitler die sinds 1933 aan de macht was. In de jaren dertig zochten de nazi's aanvankelijk nog naar een locatie om de Europese en Duitse joden naar toe te deporteren, het zogeheten Madagaskar Plan.

Al in december 1931 heeft de Groot-Moefti een eerste contact met de Bosnische moslims wanneer hij een Groot-Islamitische Conferentie organiseerde in Jeruzalem die hij zelf voorzat. Aanwezigen zijn Uzeiraga Hadzihasanovic, de president van de Joegoslavische Moslim Organisatie (JMO), de Bosnische moslimleider Mehmed Spaho en Mujaga Merhemic. Franz Reichert, de directeur van de Palestijnse afdeling van het Deutsches Nachrichten Buro (Duits Nieuws Bureau) van 1933 tot 1938, legde de eerste contacten tussen nazi-Duitsland en moslimleiders uit het Midden-Oosten. De Moefti benaderde afgevaardigden van het nazi regime en verzocht om samenwerking op 21 juli 1937 wanneer hij de Duitse consul ontmoette in Jeruzalem. Later zond hij nog een afgevaardigde naar Berlijn om zijn samenwerking met de nazi-top te onderhandelen.

In 1939, verhuist de Moefti zijn hoofdkwartier naar Bagdad, hoofdstad van Irak, waar hij een politieke afdeling opzet die nauwe banden onderhoud met Duitsland en Italië. Berlijn was er op uit om een As Berlijn-Bagdad te scheppen en bereidde een pro-nazi staatsgreep van Irak voor. De Irakese generaal Rashid Ali el Gailani, een militante moslim nationalist en de Golden Square, een groep van pro-nazi Irakese officieren, pleegden kort daarna een coup. De Groot-Moefti schreef een brief naar Adolf Hitler die hem antwoordde: 'De Führer heeft uw brief goed ontvangen op 20 januari. Hij is zeer geïnteresseerd in wat u hem schreef omtrent de nationalistische strijd van de Arabieren. Duitsland is bereid om met u samen te werken en u te ondersteunen met alle mogelijke militaire en financiële hulp.'

Nazi-Duitsland zend wapens en vliegtuigen naar Irak om de strijdkrachten van de Groot-Moefti bij te staan maar de desondanks slagen de Britten er in om Irak te heroveren. De Groot-Moefti en Generaal El Gailani kunnen ontkomen naar Teheran in Iran. Op 9 mei 1941 roept de Groot-Moefti via de omroep een fatwa uit en kondigt de Jihad (Islamitische heilige oorlog) af tegen Groot-Brittannië. De Moeftie wil de oprichting van een Arabisch-Islamitische Unie waarin worden verenigd: Irak, Saoudi-Arabië, Syrië, Palestina, Trans-Jordanië en Egypte samen met Duitsland en Italië om een Pan-Moslim/Arabisch Blok van landen te stichten.

Yasser Arafat familie?
Een hardnekkige mythe die nog steeds stand houd is dat Yasser Arafat (1929-2004), de jarenlange leider van de PLO, familie zou zijn geweest van de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin El Hoesseini. Yasser Arafat, zijn volledige naam luidde Mohammed Abdel Raouf Arafat al-Qudwa El Husseini, is zelf de enige bron van deze mythe. Zo beweerde Arafat dat hij in Jeruzalem werd geboren maar de meeste huidige wetenschappelijke bronnen citeren Kaïro (Egypte) als zijn geboorteplaats. Over zijn vermeende familieband (via zijn moeder) met Amin El Husseini schreef de Palestijnse historicus Said Aburish dat "De jonge Arafat de steun zocht van alle Palestijnen om zich van zijn leiderschap te verzekeren en daarbij kon hij zich geen feiten permitteren die zijn niet-Palestijnse wortels aan het licht zouden brengen. Vandaar dat Arafat aldoor zèlf de legende bleef onderhouden dat hij geboren was in Jeruzalem en familie was van de belangrijke Hoesseini-clan van de stad."

Afbeelding
Palestijnse politie brengt de Nazi groet.

Afbeelding
Hezbollah strijders brengen de Nazi groet, 11 november 2001

Mein Kampf
Een Arabische vertaling van Adolf Hitlers Mein Kampf is sinds enige jaren te koop in de gebieden die vallen onder de Palestijnse autoriteit. Het bereikte in korte tijd de Palestijnse boeken-toptien. Het gaat om de heruitgave van een oorspronkelijke Libanese editie uit 1963 en 1995. Vertaler Luis Al-Haj merkt in de inleiding onder andere op:

"Deze vertaling van Mein Kampf is ongewijzigd gelaten door de censuur. We zorgden ervoor Hitlers opvattingen en theorieen over nationalisme, regimes en etniciteit zonder enige verandering door te geven omdat zij nog niet verouderd zijn en omdat wij, in de Arabische wereld, nog altijd lukraak op al die drie gebieden te werk gaan."

Ook is het boek 'Mein Kampf' van Adolf Hitler populair in Turkije waar er in 2005 al meer dan 50.000 exemplaren van verkocht zijn. Daarmee is het boek dat Hitler tussen 1924 en 1926 schreef, een bestseller in het land. Volgens een woordvoerder van een Turkse uitgeverij heeft de populariteit van het boek te maken met een opkomend nationalisme en anti-semitisme in het land.

Afbeelding
Moslim Nazi soldaten in gebed tot Allah.

http://www.venomi.eu/SP%20art%202004+5/2005-05.htm
<!-- google_ad_section_end -->
Laatst gewijzigd door Anonymous op di jul 10, 2012 4:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De link tussen Islam en nationaal-socialisme

Bericht door Pilgrim »

Interessant filmpje over de Groot-Moeftie Amin El Hoesseini.

Laatst gewijzigd door Anonymous op di dec 18, 2012 12:11 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
yoka
Berichten: 105
Lid geworden op: vr jul 24, 2009 1:52 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door yoka »

@ BFA
Hitler was een socialist. Socialisme is een vorm van communisme. Dit zijn Gnostische ketterijen, ontstaan uit het Christendom."
:roll:
The gnostic demiurge bears resemblance to figures in Plato's Timaeus and Republic. In the former the demiourgós is a central figure, as benevolent creator of the universe who works to make the universe as benevolent as the limitations of matter will allow; in the latter, the description of the leontomorphic 'desire' in Socrates' model of the psyche bears a resemblance to descriptions of the demiurge as being in the shape of the lion; the relevant passage of The Republic was found within a major gnostic library discovered at Nag Hammadi,[15] wherein a text existed describing the demiurge as a 'lion-faced serpent'.[13]

Elsewhere this figure is called 'Ialdabaoth',[13] 'Samael' (Aramaic: sæmʕa-ʔel, 'blind god') or 'Saklas' (Syriac: sækla, 'the foolish one'), who is sometimes ignorant of the superior God, and sometimes opposed to it; thus in the latter case he is correspondingly malevolent.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnosticisme"

1: Hitler was NATIONAAL socialisme - bovendien RASSENTHEORIE - slechts voor het 'Zuiver Arische Ras' - heeft niets te maken met Nieuwe Testament.

2: Hitler was geen christen - integendeel Kerstmis werd 'het Lichtfeest', Wagner stond hoog in Hitler's vaandel door zijn opera's over oude Germaanse Goden. Hitler bewonderde KORAN - de Joodse Thora verdraaid geplagiariseerd.
De groen/ecologische romantiek kan je ook aanzien als een vorm van gnostiek.
:roll:
Net zoals Neo-Paganisme. Dit gaat samen met het ecologisme.
:roll:

Het centrale kenmerk van álle religies betekent een ander 'hemels' bestaan'. Van vóór en na de Oude Egyptenaren die - zeer geniaal op aarde - alles voor de Oude Egyptenaren slechts gedaan werd om toegelaten te worden tot het 'hiernamaals'.
Er wordt gewerkt naar een Armagedonn, een eindstrijd die de werkelijke eigenaar laat overwinnen. Het bestaande uitveegt.
o.a. door fundi moslim Ammajinnidad in Iran die heilig in 'ammagedon' gelooft - een plaats nabij Jeruzalem waar 'het einde der tijden zal gebeuren' - inderdaad ook door christene'; en Joden (?) - de totaal-vervulling van het O.T. en N.T.
Christendom is kapitalisme
:rolleyes:

Waar haal je dat uit het Nieuwe Testament:
'De rijke man zal eerder in de hemel komen dan door het oog van een naald te kunnen kruipen'. 'aan de armen der aarde het hemelrijk'.
Dat 'kapitalisme' ten grondslag het Nieuwe Testament ligt is verder volledige nonsense om dat Oude- en contemporaine Chinezen - geen christenen - grootmeesters waren en zijn in kapitalisme - handelaren die winst maakten door alle eeuwen heen kapitalisten w.o. zeer zeker de Arabieren die stinkrijk werden door handel - echter zónder Nieuwe Testament sociale voorzieningen.

Christendom/Nieuwe Testament is juist 'SOCIALISME - waarin en waaruit Europa's HUMANISME voortkwam - de eerste Humanisten waren christenen - w.o. Erasmus.

Socialisme ontstond in de 19e eeuw door de strijd van arbeidersbewegingen voor gelijke rechten en lonen t.o. de elite, de groot industriëlen, die -ten koste van arbeiders rijk waren en dat zo wilden houden - ook in Nederland waar ondanks 'industrialisatie' grote armoede heerste en totale wantoestanden in fabrieken, voor wasvrouwen en dienstmeiden - en kinderarbeid afgeschaft moest worden ook in Duitsland en U.K.
Christendom bracht overbevolking
Hallo! Overbevolkt India, China, Thailand, Bangladesh, Pakistan .... zijn 'Christendom'?
Deze groenen geven dan ook aan het Nazisme de rechtvaardiging voor: Uitroeingskampen, Extra wrede behandeling van overwonnenen met grote aantallen doden tot gevolg.
Heh? Djengis Kahn, Idi Amin (moslim), Mao, Burma, Noor Korea, Stalin's uitroeiingkampen ....
Experimenten op mensen ipv dieren.
JUIST (!) het gevolg van het verheerlijken/vergoddelijken van de seculiere WETENSCHAP.

Lees vooral: Theodore Roszak: 'Het einde van niemandsland'- Politiek en transcendentie in the postsindustriële samenleving'; Meulenhof Amsterdam; ISBN 90290 00570. Of mogelijk in herdruk.
(Velen denken dat de Nazis zichzelf zagen als übermenschen. Dit is niet zo. Zij waren het Herrenvolk dat de wereld moest leiden. Dit Herrenvolk kan de Ubermensch creëren uit oorlog.)
Dumpfkopf: HERRENVOLK betekent UEBERMENSCHEN die de wereld willen overheersen - en daaróm iedereen die niet paste in de waanzin 'Herrenvolk zijn ARISCH - vermoordden - uitsloten dóór oorlog.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door mercator »

yoka schreef: Dumpfkopf: HERRENVOLK betekent UEBERMENSCHEN die de wereld willen overheersen - en daaróm iedereen die niet paste in de waanzin 'Herrenvolk zijn ARISCH - vermoordden - uitsloten dóór oorlog.
Neen. Het is in het belang van de overwinnaars van 1945 het Nazisme als iets totaal unieks en duivels voor te stellen . Maar er waren en zijn veel meer overeenkomsten tussen nazisme en hedendaags socialisme dan je zou denken. Het soc economische plan van Hitler c.s. bijv. is na WO II grotendeels uitgevoerd door politici als Spaak en Den Uyl. OOk de euro-crisis nu is in oorsprong het gevolg van een collectivistisch ideetje van het 3de Rijk.

Anti-semitisme en totalitaire ideeën vond je toen overal in Europa, ook bij christen-en sociaal democraten.

Ook het concentratie-kampgebeuren was geen doelbewust uitgestippelde duivelse politiek maar het liep helemaal anders dan de Nazi's gewild hadden uit op een catastrofe. Ook met medeweten en medeplichtigheid van de Westerse 'democratieën".

Ik zeg dit niet om het Nazisme uit de wind te zetten, maar te wijzen op de grote verwantschap tussen Nazisme en Socialisme nu.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door BFA »

yoka schreef: 1: Hitler was NATIONAAL socialisme - bovendien RASSENTHEORIE - slechts voor het 'Zuiver Arische Ras' - heeft niets te maken met Nieuwe Testament.
Waar heb ik die verbinding gemaakt?
Gnostiek verwerpt de schenking van de Aarde aan de mens. Gnostiek wil deze Aarde teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.
Dit maakt Gnostiek een negatie van het NT.
PS: Voor de mens de Aarde kreeg was deze van Lucifer.
Het voornnaamste kenmerk van Gnostiek is het niet tevreden zijn met de wereld zoals deze is. Zich als reactie daar op een onrealistische manier buiten zetten. Op basis van uitsluiting van deze wereldlijke realiteit politiek bedrijven.
Gnostiek leidt altijd hierdoor naar vernietiging van wat is. Mist de kracht om uit de puinhopen die het veroorzaakt heeft iets nieuws op te bouwen.
yoka schreef: 2: Hitler was geen christen - integendeel Kerstmis werd 'het Lichtfeest', Wagner stond hoog in Hitler's vaandel door zijn opera's over oude Germaanse Goden. Hitler bewonderde KORAN - de Joodse Thora verdraaid geplagiariseerd.
Ik heb nooit gezegd dat Hitler Christen was.
Hitler bouwde aan wat genoemd werd: 'Nieuw Christendom'.
'Nieuw Christendom' is geen Christendom maar een revisionisme van het Christendom. Met paganistische elementen aan toegevoegd en kent door de centraalstelling van de staatssymbolen, in tegenstelling tot het Christendom een éénheid tussen staat en religie.
De staat wordt als het ware de religie.

Wagner was een componist uit de Romantiek.
Het is de symbolentaal uit de Romantiek die Wagner Hitlers hofcomponist maakte. Het is niet zo dat Wagner schreef om Hitler te behagen.
yoka schreef:Experimenten op mensen ipv dieren.

JUIST (!) het gevolg van het verheerlijken/vergoddelijken van de seculiere WETENSCHAP.
Lees 'Impeachment of men' van Nazi-ideologe Savatri Devi erop na.
Is makkeliik te vinden, de groenen hebben dit opnieuw uitgegeven.
Gaat gedeeltelijk hoe het probleem van de overbevolking op te lossen door het laten verdwijnen van Westerse Geneeskunde, Westerse landbouwtechnieken en ziektes en natuurrampen hun werk laten doen.
Gaat over de rechten van het dier die menselijke experimenten verantwoord maken.
yoka schreef: Velen denken dat de Nazis zichzelf zagen als übermenschen. Dit is niet zo. Zij waren het Herrenvolk dat de wereld moest leiden. Dit Herrenvolk kan de Ubermensch creëren uit oorlog.)

Dumpfkopf: HERRENVOLK betekent UEBERMENSCHEN die de wereld willen overheersen - en daaróm iedereen die niet paste in de waanzin 'Herrenvolk zijn ARISCH - vermoordden - uitsloten dóór oorlog.
Arier komt uit het Sanskriet en betekent: heersende klasse.
Her, in het Duits betekent Heer of Heerser. Herrenvolk: Volk van heersers

De Ubermensch is een project van de Nazi's. Die übermensch ging evolueren uit 1 000j oorlog.
Lees: 'The Golden Furnace' van Nazi-ideologe Savatri Devi. Dit boek gaat over dit Eugenetisch project. (verboden boek)

Het groene project dat Hitler van plan was met de mensen kan je ook lezen in: 'Souvenirs et Reflections d'une Arienne.' weer van Savatri Devi. (verboden boek)

Wat Savatri schrijft wordt bevestigd in 'De dagboeken van Goebbels' en 'Hitler m'a dit'

Er zijn nog een paar interessante Nazi-filosofen, wiens denkbeelden volledig parallel lopen met die van de hedendaagse groene beweging. Alleen zijn die meelopers van die Groene Beweging zich daar niet van bewust.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door mercator »

BFA schreef: Wagner was een componist uit de Romantiek.
Het is de symbolentaal uit de Romantiek die Wagner Hitlers hofcomponist maakte. Het is niet zo dat Wagner schreef om Hitler te behagen.
Hitler zelf hield meer van operettes en romantische films. Wagner ging wat boven zijn petje.De Bayreuther Festspiele woonde hij alleen in het begin van zijn carriere mee om één van de sponsors van zowel dat festival als de NSDAP te plezieren, de pianofabrikant Bechstein.
Ik kan me niet voorstellen dat de boodschap van Verlossing door Eigen Inzicht van Parsifal op veel goedkeuring van Hitler mocht rekenen.

Verder heeft Hitler nauwelijks iets over Wagner verteld. De mythe van Wagner als Nazi-hofkomponist gaat alleen terug op een obscuur pamfletje van Wagner uit 1840 Uber das Judentum in der Musik.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De link tussen Islam en nationaal-socialisme

Bericht door Pilgrim »

Belangrijke Nazi’s steunden enthousiast de islamitische zaak en een aantal van hen bekeerden zich zelfs tot de Islam.


Aribert Ferdinand Heim
Aribert Ferdinand Heim (born 28 June 1914 – allegedly died 10 August 1992)[1] was a former Austrian doctor, also known as Dr. Death. As an SS doctor in a Nazi concentration camp in Mauthausen, he is accused of killing and torturing many inmates by various methods, such as direct injections of toxic compounds into the hearts of his victims.
.....
Heim had settled in Cairo in 1962 where he converted to Islam. According to his neighbour, "His life was very ordered: exercise in the morning, then prayers at the main Al-Azhar mosque, and long sessions spent reading and writing while he sat on a rocking chair."[21] The reporters investigating his case found an Egyptian death certificate and confirmed its authenticity.

http://en.wikipedia.org/wiki/Aribert_Heim" onclick="window.open(this.href);return false;

Johann von Leers
In April 1938 von Leers was named professor at the Friedrich-Schiller University in Jena, and his area of expertise was "Legal, Economic, and Political History on a Racial Basis" (Rechts-, Wirtschafts- und politische Geschichte auf rassischer Grundlage). He mastered five languages: English, French, Spanish, Dutch, and Japanese.[38] As a young man he participated in the nationalistic youth movement Adler u. Falken (Eagles and Hawks), where he formed a lifelong association with Heinrich Himmler. He was one of the early members of the Nazi Party, and in 1929 Goebbels made him his protégé.

Von Leers had been a committed member of the German Movement of Faith, a project under Himmler's patronage whose purpose was to "free Germany from the imperialism of Jewish-Christianity" by creating a new pagan religion to take its place.[40] An Israeli researcher found indications that, in cooperation with a certain Friedrich Lamberty-Muck[41] who advocated polygamy, von Leers became one of the initiators of a plan to increase the Aryan race through breeding, an initiative which Himmler enthusiastically adopted and subsequently resulted in the Lebensborn project.

Von Leers was the expert in Jewish affairs. An open advocate of genocide, he was one of the most radical anti-Semitic publicists of the Third Reich. The Jewish philosopher Emil Fackenheim explained that von Leers took the position that "states harboring Jews were harboring the plague, and that the Reich had the moral duty and by the principle of hot pursuit, the legal right to conquer such countries, if only to wipe the plague out."
.....
After the war, von Leers lived incognito in Italy until 1950 when he fled to Argentina, where he served as editor of the Nazi monthly Der Weg and entered into close contact with Adolf Eichmann. After the fall of Peron in 1955, he moved to Cairo where he served in the Egyptian Information Department. Encouraged by the ex-Mufti who was also living in Egypt, he converted to Islam and assumed the names Mustafa Ben Ali and Omer Amin Johann von Leers.

http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/Show ... 0&IID=1704" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Anonymous op vr feb 18, 2011 12:34 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De link tussen Islam en nationaal-socialisme

Bericht door Pilgrim »

En hier nog een kort artikel dat de nazi-link met de Islam goed samenvat en wat destijds op de website 'Vooraan' heeft gestaan (deze site bestaat niet meer).
Nationaal-socialisme en islam

"Daar waar de christelijke kerken op gespannen voet stonden met de nationaal-socialistische leer wegens de rassentheorieën en het militarisme, daar waren er verrassende overeenkomsten met de islam. De islam en het nationaal-socialisme staan allebei agressieve strijdbaarheid en een hoog geboortecijfer voor. Hitler verzuchtte dan ook eens, dat het beter was geweest als de duitsers moslims zouden zijn, want dan zouden ze ten minste agressiever en opofferingsgezinder zijn dan de deemoedige christenen, die als veel te gewetensvol werden beschouwd.

Uiteraard deelde de islam met het nationaal-socialisme de afkeer tegen de joden. De Groot-Moefti van Jeruzalem bezocht Hitler tijdens de oorlog en benadrukte dat moslims en nationaal-socialisten dezelfde vijand hadden, namelijk de joden. Dit werd onder andere ingegeven door de joodse emigratie naar Palestina, die al vóór de oorlog op gang was gekomen en de angelsaksische overheersing van de wereldeconomie. Bijna het gehele Midden Oosten viel onder het ‘Britse imperium’ en de amerikaanse handel strekte zich tot ver binnen de islamitische wereld uit.

Veel moslims zagen (en zien nog steeds) in Hitler de man, die de angelsaksische macht over de wereld en de joodse invloed zou breken. Toen de Duitsers zich in 1941 in Noord-Afrika begonnen te roeren in de strijd tussen de britten en de italianen verzuimden zij niet om gebruik te maken van de pro-duitse gezindheid onder de arabische moslims. Zij richtten zowaar een ‘Arabisch Legioen’ op om de arabieren in te schakelen in de strijd om het Suezkanaal en de daarachter liggende olievelden van het Midden Oosten te kunnen bereiken."
....
En dan is er nog de bedenkelijke rol van Hajj Amin al-Husseini, de in het artikel genoemde groot-moefti van Jeruzalem van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was verantwoordelijk voor de vergassing van 5000 Joodse kinderen, omdat hij verhinderde dat ze tegen Duitse krijgsgevangenen werden geruild.

"Mein Kampf" is nog steeds erg populair in de islamitische wereld. Vooral in Turkije is het op dit moment een besteller.
Laatst gewijzigd door Anonymous op vr feb 03, 2012 6:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door mercator »

Zou het te ver gaan om het anti-Israel gevoelen van alles wat zich "links" noemt te linken aan de band nazisme-socialisme ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

mercator schreef:Zou het te ver gaan om het anti-Israel gevoelen van alles wat zich "links" noemt te linken aan de band nazisme-socialisme?
Nee hoor; prima! Ik probeer in deze topic juist aan te tonen dat nazisme ook een vorm van socialisme is en dat 'extreemrechts' een mythe is. Vooral Goebbels noemde het nationaal-socialisme links en socialistisch. Dat 'anti-Israel gevoelen' is in werkelijkheid vaak een nieuwe vorm van antisemitisme.
Laatst gewijzigd door Anonymous op zo mei 16, 2010 9:43 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De link tussen Islam en nationaal-socialisme

Bericht door Pilgrim »

De Islam werd in het Derde Rijk ook gepropageerd als een betere godsdienst dan het Christendom. Een bekend propagandaboek om de Islam te promoten was 'Allahs Sonne über dem Abendland' van Sigrid Hunke, waarin ze stelt dat Europa haar beschaving aan de Islam te danken. Een idee dat nog steeds bestaat onder veel wetenschappers. BFA heeft het op dit forum herhaaldelijk over dit boek gehad.
”Sigrid Hunke (1913 - 1999) was a German author. She is known for her work in the field of religious studies. Sigrid Hunke joined the Germanistischer Wissenschafteinsatz, the German Sciences Service of the SS, the organization conceived of by Heinrich Himmler to oversee the Germanization of Northern Europe. She called Adolf Hitler "the best model that history has ever offered to Germany." Hunke was also known for her claims of Muslim superiority over Western values. She asserts in her essay Allahs Sonne über dem Abendland or Allah's sun over the Occident that "the influence exerted by the Arabs on the West was the first step in freeing Europe from Christianity."

Na Nazi-schrijfster Hunke werd deze lijn van “de islam bracht vanaf 750 de Griekse wijsheid naar Europa” (wiskunde, astronomie, geneeskunde, filosofie) voortgezet door onder anderen Edward Said, Alain de Libera and Mohammed Arkoun. In die optiek zou West-Europa de Renaissance aan de islam te danken hebben.
....
Hunke beschrijft de islam als een pionierende en beschavende godsdienst, ‘waar het Westen alles aan te danken heeft’.

Afbeelding

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6034" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door BFA »

De invloed van 'allah's sunne ...' is niet alleen wetenschappelijk maar ook politiek.
Het is het narratief van dit boek dat op het ogenblik gebruikt wordt om Islam als verrijking van onze maatschappij te promoten.

De oorsprong van dit boek blijft verborgen daar andere Oriëntalisten zich hier vanaf de jaren 60' op gebaseerd hebben. Het is vooral naar hun werk dat teruggegrepen wordt.

Allah's Sunne ... is een boek dat geschreven met maatschappelijk politieke doeleinden in het achterhoofd, niet met wetenschappelijke. Het is niet meer dan redelijk om heel hard aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid van dit boek te twijfelen.

Dit boek verdient het om, om die redenen onder aandacht gebracht te worden. Zeker nu, het is nu dat onze politiek zich van dit narratief bedient.
Iemand die zich van het Nazi-narratief bedient mag men terecht Nazi noemen.
Dit Nazi-narratief vindt men vooral terug bij socialisten en groenen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Soms denk ik dat veel gesneuvelde nationaal-socialisten gereïncarneerd zijn als moslims en ons op deze manier weer opnieuw willen overheersen. :cool:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door BFA »

Pilgrim schreef:Soms denk ik dat veel gesneuvelde nationaal-socialisten gereïncarneerd zijn als moslims en ons op deze manier weer opnieuw willen overheersen
De Mohammedaanse ideologie is ouder dan het Nazisme.
Nazisme heeft zich voor een deel gebaseerd op de systemen van misleiding en onderdrukking die het Mohammedanisme toepaste en deze geperfectioniseerd.
Mohammedanen hebben uit deze Duitse drang naar perfectie geleerd. Dit maakt de Mohammedanen geen directe reïncarnatie.

Ik zie de ideologen van de Groene beweging als de reïncarnatie van de Nazistische ideologen. Zeker waar het om overbevolking gaat en de oplossingen ervoor. De vijand is veranderd maar verder is er geen verschil in de gewilde resultaten.

Savatri Devi schrijft dat er maar iets meer dan 1 % van de Duitse bevolking echt wist waar Hitler en het Nazisme heen wilde. 10 % was er zich ongeveer van bewust. In de groene beweging is dit hetzelfde.
Bij de groene beweging is het percentage dat zich er ongeveer van bewust is nog kleiner. De top is beter in het verbergen van zijn ware bedoelingen dan de Nazis waren. Die top bevindt zich in de hoger regionen van Greenpeace, De club van Rome, WWF, Nature, ...
Hun volgelingen zijn even misleid als de Duitsers waren.

De Alliantie tussen Groenen en Mohammedanen is er ook.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49890
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Pilgrim »

Hier een interessante recensie over het boek van wijlen Jaques van Doorn over het nationaal-socialisme. Zo fout als van Doorn was over de islamisering zo goed was zijn beoordeling over het socialistische karakter van het nationaal-socialisme.
Duits Socialisme

Jeroen Kuiper 21 april 2010

Afbeelding

Soms kom ik een boek tegen waarvan ik denk: die koop ik wel als paperback of in de ramsj. Het betreft uiteraard boeken, gewichtig gezegd, aan de periferie van mijn interessesfeer. Zo’n boek was J.A.A. van Doorn’s Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme (2007). In dit boek vraagt Van Doorn zich af in hoeverre het nationaal-socialisme socialistisch was. Over het algemeen wordt het immers als extreem-rechts en reactionair betiteld. De nazi’s zetten de militaire traditie van Pruisen voort, zegt de een. Ze maakten gebruik van het falen van de burgerij die geen vitale democratie had kunnen constitueren, zegt de ander. Ze waren een masker van het kapitalisme, zegt de derde, een communist. Iedereen krijgt dus de schuld: de monarchie en de adel, de liberale burgerij en de kapitalisten, maar niet de arbeiders. Van Doorn stelt de vraag wat de rol van de sociaal-democratie is. Zijn boek bestaat, zoals het hoort, uit drie delen: eerst beschouwt hij de sociaal-democratie in Duitsland, vervolgens de verhouding van het socialisme tot het nationalisme en ten slotte het nationaal-socialisme.

Sociaal-democratie in Duitsland
Bij het ontstaan van de sociaal-democratie in Duitsland zou je een grote rol van Karl Marx verwachten. Maar nee, Marx zag de revolutie van de proletariërs als een noodzakelijke ontwikkeling, partijvorming en activisme achtte hij niet nodig. Hij was weliswaar bij de Internationale betrokken, maar zat niet in het bestuur. Niet iedereen ging echter op zijn handen zit. Het was de Duitser Ferdinand Lassalle die in 1863 Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein oprichtte. Een jaar later stierf hij overigens na een duel om een vrouw. Niet alleen koos hij in weerwil van Marx voor het activisme, maar hij pleitte ook voor een nationalistisch staatssocialisme, terwijl Marx, zoals bekend, sterk internationaal was gericht en bovendien meende dat staten zouden verdwijnen. De Lasalleaanse richting hield echter geen stand in de nieuwe Sozialistische Arbeiterpartei (SAP), vanaf het ontstaan in 1875 tot 1890 door Bismarck trouwens als Reichsfeinde aangemerkt. In de SAP won het door Karl Kautsky werd uitgewerkt marxisme, het kautskyanisme. Het kautskyanisme was niet nationalistisch maar internationalistisch, niet activistisch maar afwachtend: ‘Bereit sein ist alles’.

Met de Eerste Wereldoorlog verliet de sociaal-democratische partij (inmiddels SPD geheten) de marixistisch koers en werd reformistisch, maar theoretisch bleef het marxistisch, internationalistisch en pacifistisch denken. In 1918 kreeg de eeuwige oppositiepartij regeringsverantwoordelijkheid in de nieuwe Weimarrepubliek, maar strande al twee jaar later. Ze kwam tussen 1928-1930 weer even terug in de regering, maar mislukte ernstig. Het kabinet viel toen de SPD-ministers net als hun fractie tegen het kabinetsbesluit tot de bouw van pantserkruisers stemden. Er volgde totdat de nazi’s de boel overnamen een conversatief zakenkabinet, dat het parlement negeerde. De sociaal-democraten waren de enigen die de liberaal-democratische republiek hadden gesteund, maar niet van harte.

Nationalisme en socialisme
Er was wel een nationalistische onderstroom in de Duitse sociaal-democratie. Reeds voor de NSDAP waren er sociaal-patrioten of nationaal-socialisten. Zij richtten zich op Duitsland en pleitten voor een Planwirtschaft, gebaseerd op het veronderstelde Duitse vermogen tot organisatie en orde. Zij keerden terug naar Lasalle, dus tegen het internationalisme en materialisme van het marxisme. De ideeën van Spengler en Jünger, de arbeider als politiek soldaat, sloten hierbij aan. Zij worden gewoonlijk als conversatief beschouwt, maar, oppert Van Doorn, verbindt Jünger niet het Pruisische staatsidee met de totale technocratie van de Sovjet-Unie als het model van het toekomstige Duitsland? Dit Duits staatssocialisme moest Duitsland behoeden voor het Engelse commercialisme. Deze onderstroom, Linke Leute von Rechts, uitte zich echter vooral verbaal, in publicaties. Ze zijn volgens Van Doorn te beschouwen als de intellectuele bovenbouw van het nazisme.

Het nazisme, met de bizarre gelijkstelling communist = jood = kapitalist, was weliswaar antimarxistisch, maar laverde tussen nationalisme en socialisme. Met name Gregor Strasser en (verrassend genoeg) Joseph Goebbels hingen naar links en deden radicaal-socialistische voorstellen, zoals de afschaffing van het privé-eigendom, die echter door Hilter werden beteugeld. Aan de andere kant marcheerden de ongeregelde knokploegen van oud-militairen.

Het socialistische van het nationaal-socialisme
Het is populair om het nationaal-socialisme als een tijdelijke dwaling, een bedrijfsongeval te zien. Als het eindpunt van de Pruisische afwijking van de tendens naar de moderne, liberale democratie. Het nationaal-socialisme was echter opvallend onpruisisch: barokke ipv strakke architectuur, Hilter was charismatisch verleider i.p.v. koel-militaire dictator, de leiders kwamen voornamelijk uit katholiek i.p.v. protestant milieu.

Bovendien is het moeilijk nazi-Duitsland als een totalitaire staat te beschouwen die met terreur de massa in bedwang houdt. Bekend is de statistiek dat de Gestapo slechts 8.000 medewerkers had (1 op 10.000 burgers), terwijl de Stasi er 91.000 had (1 op 180). De nazi-staat was op voluntarisme gebaseerd: ‘de Führer tegemoet werken’ (vgl. Ian Kershaw). Vergeleken met Stalin die continu op zijn hoede was, die zijn naaste medewerkers goed in de gaten hield, die enorme prestatiedruk op de bevolking legde, lijkt Hilter lui. Men kon zich bovendien vrij ten lande bewegen en naar het buitenland reizen. De boeken van Thomas Mann, buitenlandse boeken en kranten waren vrij verkrijgbaar. Jazz en swing, als verwerpelijke negermuziek beschouwd, was volop te horen en te koop. Ook waren slechts enkele films verboden. Alleen de beeldende kunst kreeg harde klappen. Er waren meer uitvoeringen van Shakespeare dan in de rest van de wereld bij elkaar. Uit opinie-onderzoek van de SD in maart 1945 gaven de geënquêteerden onverbloemd kritiek op de leiding. In Amerikaanse onderzoeken eind ‘45 en eind ‘46 gaf 47% van de ondervraagden te kennen dat het nationaal-socialisme een goed idee was geweest dat echter slecht was uitgevoerd. In 1950 was dit zelfs 57%. Pas eind jaren 50, toen de misdaden openlijk erkend werden en de daders vervolgd, verdween het positieve beeld. Niet toevallig waren deze anti-joodse massamoorden door het regime geheimgehouden. Van Doorn concludeert dat nazi-Duitsland geen totalitaire gevangenis was, maar gebaseerd op enthousiasme en vrijwilligheid van de bevolking. Hannah Arendt lijkt dus ook hier de fout in te zijn gegaan (haar andere fout was de verdedigingsstrategie van Eichmann [ik, bureaucratisch ambtenaar, voerde maar het bevel uit] voor de waarheid aan te nemen [banaliteit van het kwaad]).

Daarnaast startte het nationaal-socialisme een ‘moderniseringsoffensief’ en niet alleen op militair gebied. Bekend zijn de autosnelwegen, de introductie van de radio en de film, de auto voor de massa. Minder bekend de modernisering in de wetenschap en cultuur. Als eerste ontdekte bijvoorbeeld nazi-Duitsland het verband tussen roken en longkanker en vormde beleid om het roken tegen te gaan: tabaksaccijns, perscampagnes, een rookverbod in veel publieke gebouwen en werkruimtes. De psychologie werd uit de ivoren toren gehaald: de sterke filosofische oriëntatie werd ingeruimd voor vakmatige professionaliteit die kon worden ingezet voor personeelsselectie. In de sociologie kwam allerlei onderzoek naar arbeid, bedrijf, bestuur en bevolking op gang. Het Bauhaus werd gestolen en zonder succes heropend, maar de voormalige leden werkten met het regime mee (zoals Ludwig Mies van der Rohe, Ernst Neufert). Zijn naar Engeland gevluchte oprichter Walter Gropius nam opdrachten van de nazi’s aan. Volgens Albert Speer was de Bauhausarchitectuur de officiële stijl van het Derde Rijk geweest als Hilter niet de persoonlijke voorkeur voor barokke kitsch had gehad.

Het nationaal-socialisme was weliswaar antimarxistisch, maar toch een socialisme. De arbeid en de arbeider werden geïdealiseerd. Er was geen sprake van de vervreemding van de arbeid, zoals bij Hegel en Marx, maar werken was bevorderend voor sociale integratie. Het was niet kapitalistisch, want het ging om gemeenschapsdienst, niet om het geld. De arbeidscultus was niet louter holle ideologie: het Deutsche Arbeidsfront (DAF) organiseerde allerlei programma’s en verwierf miljoenen leden. Net als tegenwoordig gold ontspanning in de vrije tijd als bevorderend voor de productiviteit. Het vrijetijdsprogramma Kraft durch Freude (KDF) is bekend van de Volkswagen kever, maar organiseerde ook concerten, theatervoorstellingen en vakanties. Daarnaast was er het programma Schönheit der Arbeit (SDA), dat aandacht besteedde aan de kwaliteit van de werkomgeving: van licht, lawaai en temperatuur op de werkplek tot bloemen in de kantines. Verder streefde het regime naar nivellering (de tweede betekenis van Gleichschaltung): in het leger telde niet zoals voorheen afkomst, maar prestaties; het verschil tussen hoofd- en handarbeiders werd afgeschaft. De sociale collectivieit van de militaire frontgemeenschap van 1914 diende als voorbeeld voor de te vormen niet-burgelijke volksgemeenschap.

Van Doorn concludeert dat het Derde Rijk inderdaad op weg naar socialisme. Wat de sociaal-democraten niet lukte, lukte de nationaal-socialisten wel: modernisering en nivellering. Het was geen socialisme in marxistisch-leninistische zin: de productiemiddelen werd niet genationaliseerd /gesocialiseerd, maar wel vond er een ‘cultuuromslag’ plaats. Het ging niet om de klassenstrijd, maar om het vormen van een egalitaire volksgemeenschap. Het privé-eigendom (het kapitaal) blijft bestaan, maar beperkt binnen regels van het gemeenschappelijke belang. Niet het kapitaal, maar de mensen werden gesocialiseerd, zo werd gezegd. Dus volksgemeenschapsocialisme of gezindheidssocialisme in plaats van marxistische klassesocialisme. In het Nederlandse taalgebied heten zij religieus-socialisten en cultuursocialisten, zoals Jacques de Kadt en de Belg Hendrik de Man. Het cultuursocialisme is anders dan het marxisme ook een culturele vernieuwingsbeweging. Zowel het kapitalisme als het marxisme zijn hedonistisch en materialistisch, het verschil is de klasse die de macht heeft. Het cultuursocialisme wil het op bezit en macht gerichte eigenbelang vervangen door de gezindheid van het gemeenschapsgevoel. Op sociaal gebied probeerde men de volksgemeenschap te integreren door de arbeiders maatschappelijk te laten stijgen via allerlei programma’s. Daarnaast voerde men op economisch gebied anticyclisch beleid middels een programma van openbare werken en daarom kreeg dit plansocialisme waardering van Keynes.

De grootste bijdrage aan de militaire nederlaag van nazi-Duitsland werd geleverd door de Sovjet-Unie. De liberaal-democratieën moesten een tegenbod doen om het volk voor zich te winnen, dachten sommigen: het kapitalisme van een menselijk gezicht voorzien. Zo vormde de Nederlandse regering in ballingschap (commissie Van Rhijn) al plannen voor een sociale voorzieningenstelsel. Na de oorlog begon de opmars van de verzorgingsstaat, die dus niet als een breuk met het nationaal-socialisme, maar als een voorzetting, hoewel op democratische wijze, gezien kan worden. Van Doorn meldt dat Maarten van Rossem over de continuïteit van de naoorlogse sociale wetgeving met de nazi-tijd een scriptie had willen schrijven, maar vanwege de dreiging van sociale uitsluiting op de universiteit ervan afzag. (Nu hij met emeritaat is, zou hij dat alsnog kunnen doen, lijkt me).

De fout van de Duitse sociaal-democratie voor de nazi-opkomst is volgens Van Doorn de onwil om te integreren in het nationale verhaal. Beslissend was de zege van de leer van Marx over het staatssocialisme van Lassalle. Lassalle zou als voorloper van het socialisme-in-het-nationaal-socialisme gezien kunnen worden, maar is door de nazi’s nooit als zodanig aangemerkt (hij was immers joods). Het probleem van de sociaal-democratie in Duitsland was dat haar socialisme geen Duits socialisme was.

Conclusie
Of Van Doorn gelijk heeft, weet ik niet, dat is bij geschiedenis altijd moeilijk te bepalen. Van Doorn’s aandacht voor welke socialistische maatregelen werden genomen, in plaats van voor de retoriek, is een sterk punt. Wellicht zou een meer empirisch onderzoek ter onderbouwing gewenst zijn.

Wat moeten we hier nu mee? In ieder geval leert het de les dat je je niet te veel van al te simpele indelingen, links – rechts, reactionair – modern, goed – fout, moet aantrekken. Misschien leert het bovendien invoelen wat de Duitse kiezer in het nationaal-socialisme aantrok, waarom Heidegger (in 1933-1934 als rector van de Freiburgse universiteit voor de nazi’s actief) sprak van de innerlijke grootheid van het nationaal-socialisme.

http://www.jeroenkuiper.info/recensies/duits-socialisme" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Anonymous op vr jul 23, 2010 8:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4929
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: (Nationaal) socialistische aktie

Bericht door Schepsel »

@ BFA
Savatri Devi schrijft dat er maar iets meer dan 1 % van de Duitse bevolking echt wist waar Hitler en het Nazisme heen wilde. 10 % was er zich ongeveer van bewust. In de groene beweging is dit hetzelfde.
Bij de groene beweging is het percentage dat zich er ongeveer van bewust is nog kleiner. De top is beter in het verbergen van zijn ware bedoelingen dan de Nazis waren. Die top bevindt zich in de hoger regionen van Greenpeace, De club van Rome, WWF, Nature, ...
Hun volgelingen zijn even misleid als de Duitsers waren.
Hoe weet je dat?
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.
Plaats reactie