Het demoniseren van Geert Wilders.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door naar boven »

Het wordt steeds dwazer met de academici. Deze auteur slaagt er in om een aantal juiste constateringen te vervlechten met absurde beweringen waarbij de werkelijkheid geheel op z'n kop wordt gezet. Toppunt van wansmaak: Pim Fortuyn die als Wilders-bestrijder avant la lettre wordt opgevoerd..


De rechterlijke macht als commerciële belangenbehartiger van de regering? Misstanden en rechterlijke dwalingen van onze rechterlijke macht die als “incident” worden afgedaan? Een doorgeslagen registratiecultuur? Een staat die de insiders bevoordeelt? Calculerende studenten die vwb hun toekomst vertrouwen op hun netwerk? Gedoogbeleid dat rechts-normvervaging in de hand werkt? Burgemeesters die nergens op af (kunnen) worden gerekend? Politieke partijen die het verkeerde voorbeeld geven door ondemocratisch te werk te gaan bij het benoemen van een lijstaanvoerder?

Akkoord, dat zijn allemaal kwalijke misstanden.

Maar een Gerechtshof dat Wilders, de poppenspeler, de machtigste politicus van het land, niet durft te veroordelen? Wilderscritici die wellicht in de toekomst niet op bescherming van de staat kunnen rekenen? Wilderscritici die het lot van Fortuyn beschoren zullen zijn? Wilderscritici die aan zelfcensuur gaan doen? Een overheid, een rechtelijke macht, collaborerende politieke partijen en baantjesjagers die volledig gedirigeerd worden door Geert Wilders?

:D Je moet er maar opkomen..

Geert Wilders gevolg van het wegkwijnen van de Nederlandse rechtstaat

Als Nederland een robuuste rechtsstaat zou zijn, zoals nu door de verdedigers van “over rechts” vaak beweerd wordt, dan zouden gewone burgers over de (al dan niet gedogende) rol van Wilders in de regering niets te vrezen hebben. Dan zou bijvoorbeeld de voorgenomen naamswijziging van het Ministerie van Justitie naar een Ministerie van Veiligheid slechts een staaltje van wat enge public relations zijn. Maar in ons land is juist, wanneer de politieke en commerciële belangen van de regering op het spel staan, de rechterlijke macht gaandeweg steeds meer het verlengde van de regering geworden in plaats van de onpartijdige hoeder van onze grondrechten te zijn.

In de praktijk blijken juist bij politiek gevoelige rechtszaken rechters in Nederland zeer beïnvloedbaar te zijn. Wie de rechtsgang die Srebrenica-nabestaanden hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden gevolgd heeft, kan weinig gerust zijn op het functioneren van de rechterlijke macht. In die rechtszaak werd de uitkomst gemanipuleerd door plotselinge vervanging van een rechter ten nadele van de slachtoffers. Rechters werden ook opzichtig vervangen bij de rechtszaken die projectontwikkelaar Chipshol had aangespannen tegen de Luchthaven Schiphol, inmiddels uitgegroeid tot een vastgoed- en parkeer-bedrijf in het Groene Hart, waarin verschillende overheden lucratieve aandeelhouder zijn. Ingewijden die carrière willen maken begrijpen dat soort signalen prima. Of zouden onze rechters niet mensen van vlees en bloed zijn?

Zo glijden we vanzelf naar de toestanden die in Singapore heel gewoon zijn: daar valt politiek getinte rechtspraak in belangrijke zaken heel goed samen met een normale, efficiënte en ongetwijfeld onpartijdige rechtspraak in civiel-rechtelijke zaken. De rechters slapen er vast prima, maar niemand twijfelt daar ooit over de uitkomst van een zaak als de regering duidelijk maakt iets belangrijk te vinden.

De hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State, heeft in de ingeslagen politisering van de rechterlijke cultuur een zeer bedenkelijke zaak gespeeld. Nadat de Europese grondwet door een referendum was afgewezen, concludeerde de Raad van State in maart 2008 dat het Verdrag van Lissabon geen Europese grondwetswijziging is. Vrezend voor de groeiende invloed van Geert Wilders werd een tweede referendum over het Verdrag van Lissabon niet nodig geacht. Moet deze club van politieke renteniers ons nu tegen de uitwassen van een autoritaire regering gaan beschermen?

Nederland wordt, als het om basale mensenrechten gaat, regelmatig door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties op de vingers getikt. Het contrast met onze oosterburen is verrassend groot. Duitsland heeft een constitutioneel hof dat op verre afstand staat van de regering en dikwijls duidelijk tegen haar in opereert. In de moderne Duitse rechtscultuur zit de bescherming van de grondrechten dan ook diep verankerd.

Misstanden en rechterlijke dwalingen van onze rechterlijke macht worden daarentegen heel vaak als “incident” afgedaan, en het liefst met de mantel der liefde bedekt. Er is in ons justitieel apparaat geen cultuur van gerechtigheid: honderden medewerkers van Justitie wisten dat in de Schiedammerpark zaak willens en wetens bewijsmateriaal achtergehouden was. De regering beloofde afgelopen maand voor de zoveelste keer dat opnamen van advocaten en hun cliënten in de toekomst automatisch vernietigd zullen worden; dit natuurlijk tot het volgende incident.

“Regels zijn regels,” hoort men vaak, maar onze staat kan haar eigen regels veel te makkelijk zonder gevolgen negeren. Mocht ze toch hiervoor aangesproken worden dan volgt dikwijls reparatiewetgeving die de betrokken de hand boven het hoofd houdt. Een symptoom hiervan is de rechterlijke vendetta tegen klokluiders die in geen ander democratisch land zulke schrijnende vormen aanneemt.

De relatief geruisloze invoering in 2005 van een verplichte legitimatie was waarschijnlijk de cruciale bestuurlijke omslag. Vanaf dat moment zijn we in de ogen van de staat geen burgers meer maar een nummer met een bijbehorend risico-profiel. Die wet was niet zozeer het gevolg van onrust over terreurdreigingen, maar een natuurlijk uitvloeisel van een bureaucratisch-administratief proces dat onder vooruitstrevend Paars al was ingezet met het helaas niet berucht genoege artikel 8a van de politiewet van 1993. Die politiewet gaf de politie het recht om onder relatief minimale voorwaarden legitimatie op te eisen.

Ofschoon Nederland tot de veiligste landen ter wereld behoort, is de staat dus al lang niet meer een scheidsrechter op afstand; de overheid heeft vergaande bevoegdheden om vooral controlerend te werk te gaan. Onder vermelding van fraudebestrijding komen alle burgers vanzelf in de gekoppelde bestanden. Het ideaal van de volledig maakbare en emanciperende samenleving is misschien losgelaten, maar daar is een weinig subtiele registratiecultuur voor in de plaats gekomen. Privacy past blijkbaar niet bij de tijdsgeest van data-mining.

Het zijn dus niet alleen de verdedigers van “over rechts” die een misplaatst vertrouwen in onze rechtsstaat hebben. De eloquente, veelal linkse critici die het gevaar Wilders benoemen idealiseren de praktijk van onze, naar binnen gerichte gerechtelijke en administratieve cultuur. De wet zou geloof in haar overtuiginskracht (sic) moeten uitstralen. Nederlandse vonnissen lijken echter door houterige computer-programma's geschreven te zijn.

Bovendien, en dit is kwalijker, zijn de Wilders-bashers helemaal blind voor hoe de gewone Nederlandse politieke praktijk de rechtstaat dagelijks ondergraaft. Een rechtstaat is meer dan alleen het goed functioneren van onpartijdige rechters, met duidelijke, transparente regels en het respecteren van burgerrechten. Om het simpel te verwoorden: de wet moet in een rechtsstaat boven de poppetjes staan. In Nederland is dit niet zo. Ik doel niet alleen op de enorme bemoeizucht van de overheid; de wet is in ons land vooral een manier om goed georganiseerde belangen te bevooroordelen. Dit is misschien onvermijdelijk in een democratie, maar het is hoogste tijd om hier stil te staan bij hoe onze democratie anti-democratische en weinig rechtschapen tegenkrachten heeft opgeroepen

Nederland is het enige Westerse land zonder lobbyisten en belangenvertegenwoordigers; hier heeft men het over het "maatschappelijk middenveld". Maar afgezien van de vraag over hoe goed of slecht dat middenveld an sich functioneert, het heeft weinig oog voor spelers langs de lijn. In onze maatschappij betekent dat vooral ongewild zelfstandigen en part-timers, laag-opgeleiden, en mensen in het grijze circuit de dupe worden van een steeds onzekere wereld. Want, hoe meer de staat voor de insiders zorgt, hoe meer de slecht georganiseerden als onbeschermde stootkussens van de maatschappij optreden.

Om misverstanden te voorkomen: het gaat me hier nu niet over hoe moreel het is dat de modale werker in onze samenleving de lucratieve arbeidsvoorwaarden van de bestuurslagen van de veelal hoog-opgeleiden in de collectieve sector, de zelfstandige bestuursorganen (universiteiten, ziekenhuizen, woning-cooperaties, nutsbedrijven enz.), en nu ook de financiële dienstverlening moeten dragen. Het gaat me erom dat de hoogopgeleide elite het devies van meer markt-werking vooral voor de anderen laat opgaan. Een gemiddelde VMBOer zal meer dan een Masterstudent de tucht van de markt in haar leven voelen. De grote club van politiek benoemden en politiek gedekten ontrekt zich van alle risico’s.

Nee, waar het hier om draait is dat elke keer dat de wet als een grabbelton gebruikt wordt om politieke insiders door middel van subsidies, regelgeving, en verbodsbepalingen te belonen en beschermen, dit ten koste gaat van onze zo veelgeprezen rechtsstaat. Elke burger ziet dagelijks dat de staat hele groepen uitverkorenen voortrekt. Tegelijkertijd wordt het resultaat van al die politieke transacties als een soort onvermijdelijk natuurverschijnsel gepresenteerd. Dit liefs met een stempel van goedkeuring van het CPB, ofschoon die na alle missers van de afgelopen jaren een toontje lager zou mogen zingen. Die discrepantie tussen de uitkomsten van politieke beslissingen en de claims van de ingehuurde voorlichters en de communicatiedeskundigen ontgaat de burger niet. Waarom zou hij gemeenschapszin en solidariteit tonen als de bestuurders en haar consulenten zo weinig het goede voorbeeld geven? Omdat de overheid zichzelf handig kan beschermen en bron van gunsten is, maakt de Nederlander zich boos op de groepen zonder macht en invloed. Dit is de bron van het ressentiment van de Nederlander, dat zich uit in irritatie over de vermeende voorkeursbehandeling van migranten. Paul Scheffer is alom geprezen voor zijn moed voor het doorbreken van het taboe over de multiculturele samenleving. Maar hij zweeg over de cultuur die het zoeken naar zondebokken mogelijk maakt. Zijn moed werd natuurlijk met een professoraat beloond. Dit soort onrecht is natuurlijk van alle tijden.

Terzijde, het is geen toeval dat de calculerende en bierzuipende student donders goed weet dat in ons land wie je kent op termijn belangrijker is dan de cijfers die je haalt. Eenmaal bij de top van de bestuurspiramide belandt, kan het sociale en ondernemende product van ons ‘systeem van studievrienden’ natuurlijk terecht verlangen dat de universiteiten met minder geld de studenten efficiënt door de diploma-molen halen.

Onze wet wordt misschien nog in de meeste gevallen blind toegepast, maar ze wordt over het algemeen door mensen met een prima oog voor de belangen van insiders geschreven. Ik geef een voorbeeld waar progressief Nederland in het buitenland vaak heel trots op is: ons drugsbeleid. Ik negeer voor het gemak de kleine corruptie en rechts-normvervaging die door gedogen (van koffieshops, enz.) in de hand gewerkt wordt. “Nette” mensen kunnen voor eigen gebruik heel makkelijk zonder kans op vervolging aan soft drugs komen. Dit lijkt verlicht. Maar de “criminelen” die voor al onze fatsoenlijke burgers hennep telen en vervoeren, kunnen ook met zekere regelmaat naar de gevangenis gaan. De wet is -- om het beleefd te formuleren -- niet bepaald kleurenblind. Zowel de critici van rechts die multiculturele en internationale hobby’s van de wetgever vaak hekelen als de linkse goegemeente zijn hier opvallend zwijgzaam over.

Die andere, zeer belangrijke peiler (sic) van de rechtstaat, wetshandhaving, is in Nederland nog altijd de verantwoordelijkheid van de ongekozen burgemeester. De gewone burger kan hem of haar nergens op afrekenen. Die burgemeesters krijgen inmiddels regelmatig te maken met grootschalige ongeregeldheden, ook buiten de voetbal-stadions en strandfeesten. Den Bosch (2010), Groningen (1997), Utrecht (2007), Culemborg (2010), Gouda (2008) zijn de afgelopen jaren allemaal getuige geweest van straat-rellen. De vonken zijn allemaal lokaal, maar deze middeleeuwse toestanden zijn nationaal. Relschoppers worden zoals Amsterdamse krakers in het verleden vaak met nieuwe openbare voorzieningen afgekocht. De roep om krachtige maatregelen en sterk leiderschap van de bange, genegeerd-voelende burgers is dan onvermijdelijk. Agenten worden aangemoedigd om steeds harder op te treden; maar repressie werkt misschien respect voor de wethandhaver maar niet voor de wet in de hand.

Het probleem van rechtshandhaving speelt ook in het openbare debat. Critici van Wilders worden al regelmatig bedreigd. Politici die aarzelen om met hem in zee te gaan zwijgen dan liever. Zullen die critici in de toekomst op bescherming van de staat kunnen rekenen? Het lot van Fortuyn stemt niet hoopvol. Wie zich het geval Willem Oltmans herinnert weet hoe het Nederlandse journalisten en critici vergaat die tegen de regering ingaan. Oltmans kon nog op machtige, ‘ons soort mensen’-vrienden rekenen. Dat toeval zal weinig critici gegund worden. Zelfcensuur zal de norm worden. Wie dit overtrokken vindt moet niet vergeten hoe gemakkelijk Barend en Van Dorp voor de Hells Angels op prime-time door de knieën gingen. Hoeveel cartoonisten zullen zich na de arrestatie van Gregorius Nekschot eerst bedenken?

Binnenkort staat de machtigste politicus van het land opnieuw voor de rechter. Het Openbaar Ministerie wilde Wilders in eerste instantie niet vervolgen. Zal een gerechtshof daarover in de toekomst nog een keer anders durven beslissen? Zal een rechter ooit tot een veroordeling durven komen? De belangen van de medewerkers van het Openbaar Ministerie lijken meer gediend te worden door het niet-tegenwerken van zijn beleidsprogramma dan het beschermen van de rechtstaat.

Als gevangenen in Nederlandse cellen omkomen, dan treedt de verantwoordelijke minister, zoals het hoort af. Die zelfde afgetreden minister kan dan wel binnen een half jaar weer minister (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn. Inmiddels bepaald (sic) Wilders de grenzen van het debat in een symbolische politieke cultuur waarin de politieke team players weten dat het goed met hun toekomstige loopbaan geregeld is.

Het is een vergissing te denken dat het probleem is dat onze politieke elite geen antwoord heeft op de op de onderbuik gerichte campagnes van Wilders. Wilders is een product van politiek Den Haag. Ze heeft, zo heb ik met het voorgaande willen betogen, zijn heerschappij door middel van de aantasting van de rechtstaat al lang en breed voorbereid.

Hoe het ook met de formatie afloopt, Wilders kan als een poppenspeler zich straks verschuilen achter partijen die democratisch heten te zijn. Maar tijdens de afgelopen verkiezingscampagne vertrouwden noch het CDA noch PvDA haar eigen leden met democratische inspraak over de keuze van lijstaanvoerder. Misschien hadden zij gezien hoe lastig het indertijd voor onze nieuwe, beoogde premier was om de inmiddels in de anonimiteit verdwenen Rita Verdonk op democratische wijze achter zich te houden. Ook de herverkiezing van Femke Halsema als lijsttrekker ging tegen de regels van de eigen partij in. Het is allemaal goed te verklaren. Maar onze politieke klasse, die haar voorbeeldfunctie negeert, loopt niet bepaald warm voor democratische spelregels voor hen zelf. De burger heeft weinig bemoedigende conclusies hieruit getrokken.

Eric Schliesser, PhD, BOF Professor of Philosophy and Moral Sciences, Ghent University
RTFM

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

In Duitsland is heel bekend: Frau Antje.

Afbeelding

Daar is ooit deze parodie op gemaakt:

Afbeelding

En waar komen onze super-linksen (Krapuul website) mee? Deze armzalige variant:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Zwartmeer »

Dat ze nou niet zo creatief zijn om frau Geertje te bedenken...
Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: zo jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Schepsel »

Vanavond werd even na 22:00 een partij die volgens het programma op Nederland 2 neo-nazistisch genoemd en extreem-rechts, en er werd toen een vergelijking getrokken met Nederland, en de overwinning van rechts en onder andere Wilders. Een incriminerende vergelijking dus. Niet direct, maar net onder de oppervlakte.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

naar boven
Berichten: 5047
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door naar boven »

Zwartmeer schreef:Dat ze nou niet zo creatief zijn om frau Geertje te bedenken...
Zo heet Wilders al lang niet meer. Het is tegenwoordig, in de vocabulaire van de anti-Wildersen: Die.

'Die Wilders' zus en 'Die Wilders' zo.

Vermoedelijk hopen ze dat een Engelstalige Volkert het oppikt..
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6295
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Joost van der Valk filmproducties

Bericht door hans van de mortel »

Zwartmeer schreef:
hans van de mortel schreef:De film maakt voor een buitenstaander duidelijk dat islam niet deugt. En daar is het ons toch om te doen, nietwaar?
Kun je die Joost van der Valk niet eens porren om, niet alleen over een criticus van de islam een documentaire te maken, maar ook over de islam zelf. Dan kunnen mensen zelf bepalen of Wilders gelijk heeft of niet. En als ie dat niet wil vraag dan wat de bezwaren zijn.
Ik heb hem een paar dagen geleden gemaild. Hier volgt zijn antwoord:
Van: joostvandervalk e-mailadres
Onderwerp: RE: Complimenten
Datum: 29-09-2010 13:33:27 GMT+02:00
Aan: e-mailadres


Ha Hans,

Dank je wel voor je positieve reactie ! Die kan ik best gebruiken, want de negatieve reacties waren helaas niet van lucht.

We hebben goede hoop dat de film in Engeland uitgezonden gaat worden, er is in ieder geval veel interesse ! Misschien is het ook meer een film voor het buitenland, in Nederland waren veel dingen die ik in de film naar voren breng al bekend.

De islam als onderwerp voor een film is natuurlijk groots, maar eerder als serie lijkt me. Een megalomaan project en schitterend, maar een crime om gefinancierd te krijgen.

The life of Mohammed is misschien wel iets haalbaars. Ik ga er eens over denken.

Alles goed verder ?

All best, Joost
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

De media zoemen met allerlei alternatieven voor de afkortingen van de politieke partijen.
Bekenden zijn: "Partij van de Allahtonen', D666. Een nieuwe voor mij is: "Partij voor Verbod en Verbanning".
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

René Danen vindt het nog altijd jammer dat pas bij zijn aanklacht tegen Nekschot de politie overging tot stasi-methoden. Hadden ze veel eerder moeten doen bij zijn aanklachten.
René Danen: waarom geen huiszoeking bij Geert Wilders? Door Carel Brendel

Soms geloof je je eigen ogen niet. Zojuist las ik een kritiekloos interview van NRC Handelsblad met René Danen, ‘zelfstandig communicatie- en organisatieadviseur’ en vooral voorzitter van Nederland Bekent Kleur (NBK). Deze club werkt nauw samen met de extreemlinkse en antidemocratische Internationale Socialisten, maar daarvan blijven de NRC-lezers onkundig.

In het vraaggesprek (2 oktober 2010, helaas niet online) stelt Danen dat Wilders nog niet hard genoeg is aangepakt door justitie. “Danen vindt dat het OM (openbaar ministerie) het tot nu heeft laten afweten als aanklager”, schrijft de krant. Daarna volgt een zeer alarmerende en onweersproken uitspraak van Danen. “Een strafrechtelijk onderzoek tegen Wilders is er feitelijk nooit geweest. Hij is niet verhoord en er is geen huiszoeking gedaan.”

U leest het goed. De voorzitter van de nationale gedachtepolitie betreurt het dat een Nederlands parlementslid geen ‘Nekschot-behandeling’ heeft ondergaan, dat hij niet is verhoord en dat er geen huiszoeking bij hem is gepleegd, zoals je zou kunnen verwachten in de door Danens vrienden nagestreefde heilstaat. Opnieuw doet hij zijn bijnaam ‘Stasi-Danen’ alle eer aan.

Geplaatst op 3 oktober 2010
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Huiszoeking.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12347
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Zwartmeer »

Deze gast die dit filmpje gemaakt heeft is voor keiharde straffen. Zo probeert ie de islam te verdedigen. Ik heb er het volgende commentaar bij gegeven:
In Islam stealing is punished by cutting off hands. But a much worse crime like plundering seems to be oke. Why?

Sunaan Abu Dawud Book 38, Number 4378: Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (peace_be_upon_him) said: Cutting of hand is not to be inflicted on one who plunders, but he who plunders conspicuously does not belong to us.
Als hij nou zo dom is om de hadith van Abu Dawud ter discussie te stellen wijs ik hem op de zware straffen, waar hij zo'n voorstander van is, die op dat soort kritiek staan.

Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Paniek in kunstenaarsland. Al hun creativiteit wordt van zolder gehaald om er maar voor te zorgen dat de subsidie blijft stromen. En wat levert die creativiteit op?
Bij het CDA congres:
Muzikanten van onder meer het Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie, Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest, die betogen tegen de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur, delen aan wachtende congresgangers folders en brieven uit. De brieven zijn ondertekend door algemeen directeur Anton Kok van het Muziekcentrum van de Omroep.
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINN ... gres.dhtml

En ook een kunstenaarscollectief is gaan brainstormen (what is in a name?) en kwam met dit:
'Kunstenaars Hoorn zetten aan tot haat tegen Wilders'
In Hoorn (Noord-Holland) konden afgelopen zondag kinderen een afbeelding van Geert Wilders bekogelen met servies en andere voorwerpen, onder het mom van kunst.

Een voormalige kleuterjuf en PVV-stemmer uit Hoorn stoorde zich zo aan de actie dat ze aangifte heeft gedaan tegen Hotel Mariakapel. 'Ik had dit ook bij willekeurig welke andere politicus gedaan. Op die manier wakker je agressie aan bij kinderen,' zegt ze tegen de Enkhuizer Courant.
Bezuinigen
Woordvoerder Jantine Wijna van Hotel Mariakapel wil geen commentaar geven op de vraag of kinderen in het kunstenaarscentrum een foto van Wilders hebben bekogeld.
De kunstwereld is niet blij met het centrum-rechtse kabinet van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV, dat wil bezuinigen op subsidies voor kunst en cultuur.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Neder ... m?rss=true
Zo was er ook een stille veiling, waar de planten uit TERRARIUM verdeeld werden tussen geinteresseerden. En er was een kraam waar je een poppetje te water kon laten gaan, gemodelleerd naar de ouderwetse kermisattractie waar je kunt mikken op een figuurtje dat balanceert boven een teil met water. In het geval van FAIR bestond het figuurtje uit een popje van stof en wcrollen, op een dwarsbalk boven de teil geplaatst. Bezoekers konden kiezen uit een aantal verschillende gezichten gezichten van binnen- en buitenlandse politici, die ze op het popje konden bevestigen.
Toen bleek dat de installatie door enkele bezoekers als grievend werd ervaren is deze uit de ruimte verwijderd.
http://www.hotelmariakapel.nl/hmk3/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76152
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Ariel »

Net zoals Ayaan is ook Geert Wilders niet welkom als buur.
Wilders-colonne wekt ergernis bij buurt
door Inge Lengton

DEN HAAG - De buren van Geert Wilders ergeren zich groen en geel aan de chauffeurs van de PVV-politicus. Zij jagen hun zwaarbeveiligde auto?s met hoge snelheid door een Haagse villawijk.

In de kinderrijke buurt geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Volgens de gepikeerde buren lapt de bestuurder van Wilders’ dienstauto deze aan zijn laars. Dat geldt ook voor de beveiligingsauto die Wilders op de voet volgt. De racende wagens zouden voor levensgevaarlijke taferelen in het doorgaans zo rustieke wijkje zorgen.

„Absurd”, briest Hagenaar Hans, die onlangs haast van zijn fiets af is gereden door de zwaarbeveiligde auto’s. „De bestuurders stoppen voor niemand. Ze rijden soms wel 80 kilometer per uur. We mogen van geluk spreken dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd.”

Ook de buurtvereniging stoort zich aan de hoge snelheden van de politieke bolides. „Wij hebben geen fietspaden in de wijk. Wel heel smalle, sterk slingerende straten. Als daar een moeder met haar kleine kind fietst en de Wilders-colonne vliegt voorbij dan levert dat een onveilig gevoel op. Het zijn behoorlijk grote auto’s”, aldus een woordvoerster.

In de wijk is er begrip voor de extra beveiliging van Wilders. „Ik snap best dat die wagens niet voor elk wissewasje zullen stoppen”, zegt Hans. „Maar ga dan ergens anders wonen. Niet op een woonerf vol kleine kinderen.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7864 ... html?p=6,2" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat reacties van buren die geen last hebben.
Geert woont bij mij om de hoek, dus ik kom deze colonne van meestal 3 auto's regelmatig tegen. Netjes aan de snelheid rijdt men meestal niet, maar wel defensief en relatief veilig. De bestuurders zijn zeker geen losgeslagen PVVérs of afvallige CDAérs. Voorop staat dat het triest is dat iemand, wie het ook is, zo'n belachlijk strenge beveiliging helaas nodig heeft.
Gelul van jaloerse en anti-Wilders figuren. Woon zelf in deze buurt en het valt echt allemaal reuze mee. In de buurt regeert roddel en achterklap en iedereen naait elkaar op over de risico's van een figuur als Wilders in de buurt. U begrijpt dat ik anoniem reageer om te voorkomen dat ik de volgende buurt paria wordt...
Ik woon in deze straat. wie is deze hans ??? zeker door de media opgetrommeld figuur van 5 straten verder. om te kunnen zeuren. de overlast valt mee. en deze hans moet zich eens gaan afvragen waarom wilders beveiligd moet worden ! mede door figuren zo als hij.
De betreffende auto's mogen niet stil staan i.v.m. veiligheid, en die DKDB-mannen kunnen echt wel goed en veilig rijden. Het hele traject de wijk uit is nog geen 150 meter. Enne..... wie is die Hans eigenlijk, ik ken hem niet.
Een echte buurman, Den haag | 08:41 | 07.10.
Woon zelf in het wijk en moet je zeggen en volk wat er woon doet zich beter voor dan dat ze zijn en hebben. Hans is gewoon een mannetje wat de aandacht wil. Krijggt hij nl. niet van zin vrouw. Het valt inderdaad op dat Wilders rijdend met BMW's en zwaarlicht in het wijk rijd. Logisch... deze man wordt nl. bedreigd door een bepaald slag volk. Geloof mij dat deze man liever lopent door het wijk loopt hoor. Kom op en doe is positief!!
Ik ben ook bewoner van deze bewuste wijk het valt allemaal mee mensen hou eens op om te proberen deze man in een slecht daglicht te zetten kijk eerst eens naar je zelf allemaal een fijne dag verder
bijna buurman, haagwijk
Haha....ik woon in die buurt....ik heb er geen last van. De buurt is in ieder geval veiliger dan de gemiddelde buurt in Den Haag en omstreken...overigens rijden die buurtbewoners op de weg naar onze buurt ook gewoon >50 zoals iedereen...de hypocritie regeert. Jammer dan Nederland mensen huisvest die de strenge beveiliging van Wilders noodzaakt..daar hoor je (s)links nooit over.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Met Ayaan Hirsi Ali heeft de 'buurtactie' van haar buren toendertijd bijgedragen in de vlucht van haar. Vanwege veiligheidsrisico mocht ze niet meer wonen in de buurt van mensen.
Gaan wat duistere lieden nu hetzelfde proberen?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6295
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Demoniseren van Geert Wilders versus ophemelen Mohammed

Bericht door hans van de mortel »

Mahalingam schreef:Met Ayaan Hirsi Ali heeft de 'buurtactie' van haar buren toendertijd bijgedragen in de vlucht van haar. Vanwege veiligheidsrisico mocht ze niet meer wonen in de buurt van mensen.
Gaan wat duistere lieden nu hetzelfde proberen?
Vergelijk het bovenstaande commentaar maar eens met alle mohammedanen in de wereld. Zijn mohammedanen dom? Ik denk het welk. De meesten in ieder geval. Volgens die mohammedanen is Mohammed de liefste aller mensen geweest. En dat niet alleen: er was geen vredelievender persoon dan hun geliefde profeet die met de vrede van Allah erop uittrok. U weet wel waarvoor.

En wij? De rest van de wereld? Bijna de hele rest van de wereld deelt die mening niet. Want die zegt: Mohammed was een boef. Hij was dus helemaal niet vredelievend. Sinds wanneer bestaan er vredelievende boeven? Mohammed sloeg erop los; hij overviel handelskaravanen die hij vervolgens leeg plunderde. Hij was dus ook nog eens een dief. Daarbij promoveerde hij later tot aanvoerder van zijn plunderende strijdmakkers die al plunderend en rovend, koppen afhakten van al hun tegenstanders. Dat stak deze moordenaar niet onder stoelen of banken. Want daar gaat nu juist dit proces over.

Waarom men hier zo lang over moet doen, heeft waarschijnlijk alles te maken met de theatrale vormgeving van dit proces. Het moet immers net echt lijken.

Maar goed, ONZE kennisbeschaving noemt Mohammed een barbaar die de karwats en het kromme zwaard hanteerde om zijn tegenstanders terecht te wijzen. Mohammedanen verwerpen ONZE kennisbeschaving. Vandaar dat zij zonder blikken of blozen, hun Mohammedje vertroetelen als een pasgeboren vredelievend wegwerp kindje.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76152
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Ariel »

Peter R. de Vries: Beriep Wilders zich maar vaker op zijn zwijgrecht

AMSTERDAM - Peter R. de Vries laat weten er geen problemen mee te hebben als Geert Wilders zich op zijn zwijgrecht beroept. "Het zou een zegen voor het land zijn als hij dat in de toekomst vaker doet."

De Vries trekt fel van leer op zijn website: "De man die naar zijn zeggen altijd op de bres staat voor de vrijheid van meningsuiting, maar zich in een proces tegen hem op zijn zwijgrecht beroept. Alles kan en mag natuurlijk, maar het voelt even ongerijmd als een praktiserend prostituee die verkondigt dat ze de reïncarnatie van majoor Bosshardt is."

Volgens de misdaadverslaggever beroept niet zomaar iedere verdachte zich op zijn zwijgrecht. "Het is mij in de loop der jaren wel opgevallen dat het een aparte categorie is die zich hier doorgaans op beroept. Meestal zijn het verdachten voor wie de bewijslast er minder florissant uit ziet..."

"Ik heb zelf niet in het minst een bezwaar tegen het feit dat Wilders zich op zijn zwijgrecht beroept. Integendeel zelfs, het zou een zegen voor het land zijn als hij dat in de toekomst vaker doet", schrijft De Vries.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7874 ... buitenland" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6295
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Peter R. de Vries heeft hekel aan Geert Wilders

Bericht door hans van de mortel »

Ariel schreef:
Peter R. de Vries: ”Beriep Wilders zich maar vaker op zijn zwijgrecht”
Prachtig! Het is net alsof ik dat stuk zelf geschreven heb. Maar dan niet over Wilders maar over islam en zijn aanhangers, vol agressie en afkeer. Klopt! Ik mag die islam niet. De Vries mag Wilders niet en daarop wordt Wilders dan afgerekend. Want ook hier met geen woord over de inhoud: islam en koran. Trouwens, zo’n Peter R. de Vries zou toch minstens uit hoofde van zijn beroep geïnteresseerd moeten zijn in de crimineel Mohammed. Maar niks van dit alles.

Krachtpatser De Vries is in mijn ogen iemand die zijn vak zeer goed verstaat. En van mij mag hij zeker blijven. Maar hij moet niet denken dat hij God is. Dat doe ik ook niet. Ik ben namelijk beter dan God!
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Peter R. de Vries heeft hekel aan Geert Wilders

Bericht door Monique »

hans van de mortel schreef: Ik ben namelijk beter dan God!
Ja, kunst..... jij bestaat.
Amorele atheistische nitwit

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Demoniseren op zijn Duits. Dus grondig.
http://www.welt.de/debatte/kommentare/a ... Weltbewegt
Geert Wilders' Dummheit ist nicht strafbar Von Alan Posener
Wilders' Berlin-Rede ist gemein, engherzig und dumm. Sie bewegt sich aber im Rahmen dessen, was in einer Demokratie gesagt werden darf.
Wilders zijn Berlijn rede is gemeen, bekrompen en dom. De rede bevind zich binnen het raamwerk van wat kan worden gezegd in een democratie.
En dan gaat het verder los. De linksen in Duitsland moet het ook zeer benauwd hebben. Mogelijk vanwege Sarrazin?
Spoiler! :
Geert Wilders gerät wegen seiner islamfeindlichen Aussagen in die Kritik

Von Alan Posener

Niemand, der mich kennt, wird annehmen, dass ich auch nur die geringste Sympathie für Geert Wilders empfinde. Allein schon seine blondierten Haare sind eine Zumutung. Und es ist klar, dass er den Kampf der Kulturen, den er heraufbeschwört, mit seinen dummen Sprüchen provoziert. Allein, Dummheit ist nicht strafbar. Sollte es jedenfalls nicht sein.

Ist Wilders ein Rassist? Davon bin ich überzeugt. Ist er islamophob? Nach eigenem Bekunden fürchtet er den weltweiten Sieg des Islam. Das ist eine irrationale Angst, denn der Islam hat ungefähr so viel Aussicht, die Welt zu erobern, wie Henryk M. Broder, Präsident des Zentralrats der Juden zu werden.

Die reinste Verschwörungstheorie

Doch weder Rassismus noch Islamophobie sind an und für sich strafbar. Sie sind dumm. Erst wenn der Rassist zum Rassenhass auffordert, der Islamophobe zum Pogrom gegen Muslime (und eine Kopftuchsteuer ist bescheuert, aber kein Pogrom), hat man den Bereich des Strafbaren erreicht, den Punkt, wo jener Popper’sche Satz greift, dass es für die Feinde der Toleranz keine Toleranz geben darf, will sich die Demokratie nicht selbst aufgeben.
Die Möglichkeit, dass jemand – etwa – den Vergleich des Koran mit „Mein Kampf“ als Aufforderung verstehen könnte, Gewalt gegen Muslime anzuwenden, getreu der alten KPD-Formel „Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft!“, bedeutet nicht, dass jener Vergleich an sich schon Gewalt beinhaltet oder gutheißt.
Anzeige

Ich habe mir die Rede angeschaut, die Wilders neulich in Berlin gehalten hat. Die Rede enthält eine klare Formulierung der islamfeindlichen Ideologie, die in ihrer letzten Konsequenz die Ausgrenzung und Marginalisierung der Muslime Europas „im Interesse unserer Kinder und unserer nationalen Identität“ fordert. Sie ist antiliberal und – wie ich unten zeigen werde – in ihrer politischen Analyse die reinste Verschwörungstheorie.

Alle Kulturen sind gleichwertig

Sie enthält nirgends eine Aufforderung zur Gewalt. Sie ist gemein, engherzig und dumm. Sie bewegt sich aber im Rahmen dessen, was politisch in einer Demokratie gesagt werden darf.

Wilders argumentiert gegen die Ideologie, der zufolge keine Kultur einer anderen überlegen ist, alle Kulturen also gleichwertig seien. Demgegenüber vertritt Wilders die Meinung, dass unsere westliche Zivilisation die freieste und reichste der Weltgeschichte sei. Darin stimme ich ihm unbedingt zu.

Unsere Zivilisation ist der christlichen, jüdischen oder islamischen Zivilisation des Mittelalters entschieden überlegen. Bekanntlich stimmt der gegenwärtige Papst dieser Einschätzung nicht zu; er ist der Meinung, dass die christliche Kultur des Mittelalters unserer „Kultur des Todes“ in wesentlichen Punkten überlegen war, und er hat das wiederholt geschrieben und gesagt.

Vergleich mit dem Kommunismus

Er hat auch wiederholt geschrieben und gesagt, dass er den Islam als Verbündeten im Kampf gegen die gottfeindliche Kultur des Westens begreift. In diesem Punkt bin ich näher bei Wilders als bei Benedikt XVI einerseits oder den Anhängern Edward Saids und der radikalen Ideologie des Kulturrelativismus andererseits, der im politischen Diskurs der Rechten mit voller – und böser – Absicht gleichgesetzt wird mit der politisch-gesellschaftlichen Praxis des Multikulturalismus.

In dieser Rede vergleicht Wilders den Islam mit dem Kommunismus; in anderen Reden vergleicht er den Islam mit dem Faschismus. Tatsächlich ist es nicht abwegig, die Ursprungsdoktrin des Islam als eine totalitäre Ideologie zu deuten, die vollkommene Unterordnung – Islam bedeutet ja Unterwerfung – des Individuums unter Gottes Willen fordert.

(Wenn man freilich die Apostelgeschichte liest, findet man eine ähnliche Totalunterwerfung – bei Aufgabe jeglichen persönlichen Besitzes und durchgehend kommunaler Lebensweise – in der urchristlichen Gemeinde Jerusalems, die eher einer heutigen Psychosekte als einer normalen Gemeinde in einer der heutigen Amtskirchen glich. Aber das nur nebenbei.)

Es gibt "den Islam" nicht

Der Vergleich des Islam mit dem Kommunismus (oder Faschismus) offenbart jedoch sogleich den Denkfehler Wilders’ und der Islamophoben. Denn es gibt „den Islam“ nicht. Ich rede nicht allein von der Aufspaltung in Sunni und Schia, Sufi und andere Sekten; ich rede nicht allein davon, dass es überhaupt keine Organisation „des Islam“ insgesamt gibt, keine Möglichkeit, die „Umma“ oder ideelle Weltgemeinschaft der Muslime, in irgendeine Richtung zu bewegen.

Die gewaltige Mehrheit der Muslime in Indien sind zuerst indische Staatsbürger, dann erst Muslime, ähnliches gilt in Pakistan, in Indonesien, in Malaysia – und in Europa und den USA. Türken und Araber verachten sich gegenseitig nicht weniger, weil beide Muslime sind. Die Feindschaft zwischen den arabischen Staaten Marokko und Algerien ist nicht weniger tief, weil beide Staaten muslimisch sind.

Der muslimische König Jordaniens hat nicht gezögert, am „Schwarzen September“ 5000 muslimische Palästinenser zu meucheln, und die Armeen der Türkei, Syriens, des Irak und des Iran haben zu verschiedenen Zeiten kein Problem damit gehabt, Ähnliches den Kurden anzutun. Und so weiter und so fort.

Der Islam als globale politische Kraft

Die islamischen arabischen Staaten am Golf einschließlich Saudi-Arabien haben vor dem islamischen Staat Iran erheblich mehr Angst als vor dem jüdischen Staat. Man muss nur kurz über die jüngste Geschichte – etwa den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak – und die gegenwärtige politische Situation nachdenken, um auf weitere Beispiele zu kommen.

„Der Islam“ ist also die Bezeichnung einer Religion und einer im weitesten Sinne politischen Ideologie; ansonsten aber ist er eine Einbildung im Kopf einiger Dschihadisten und jener Islamophoben, die ihnen auf den Leim gegangen sind.

Den Islam als globale politische Kraft gibt es genauso wenig, wie es das Judentum als globale politische Kraft gegeben hat. Gewiss, die Protokolle der Weisen von Zion waren eine Fälschung, während die Botschaften Osama bin Ladens echt sind; aber Osama spricht genauso wenig für den Islam wie die vom zaristischen Geheimdienst ersonnenen Weisen Zions auf dem Prager Friedhof für das Judentum sprachen. Niemand spricht für den Islam. Niemand wird je für den Islam sprechen können. „Den Islam“ gibt es in diesem Sinne nicht.

Eine islamische Weltverschwörung gibt es nicht

Ganz anders beim Kommunismus. Es gab die Kommunistische Internationale. Es gab Lenin und Stalin, die KPdSU und die KP Chinas, Vietnams usw. Es gab kommunistische Zellen in den Betrieben, Institutionen, Armeen und Stadtteilen, es gab kommunistisch gelenkte Gewerkschaften, Jugendorganisationen und Befreiungsbewegungen, kommunistische Fraktionen in den Parlamenten; es gab kommunistische Staaten mit straff organisierten Millionenheeren und mit Atombomben, es gab kommunistische Spione und „Inoffizielle Mitarbeiter“, und bis zur Spaltung des Kommunismus zuerst durch Tito und dann durch Mao gab es eine einheitliche Lenkung dieser Weltarmee des Kommunismus und durch sie der Heerschar ihrer Sympathisanten und Mitläufer.

Innerhalb weniger Tage konnte eine neue strategische Linie weltweit umgesetzt werden. Innerhalb weniger Minuten hätten die Interkontinentalraketen des Kommunismus die westliche Zivilisation auslöschen können.

Insofern ist der Vergleich des Islam mit dem Kommunismus irreführend, ja im Wortsinn irre. Anders als die jüdische Weltverschwörung gab es die kommunistische Weltverschwörung. Aber eine islamische Weltverschwörung gibt es nicht.

Erinnerung an McCarthy

Wilders und seine Anhänger und Apologeten betonen immer wieder, dass sie keine Rassisten seien und dass sie mit den antiliberalen Bewegungen der herkömmlichen radikalen Rechten nichts zu tun hätten. Nun, die Konstruktion einer weltweiten Islam-Verschwörung, deren Waffen vor allem biologischer Art – Zuwanderung und Vermehrung – sein sollen, hat schon Ähnlichkeiten mit Ideologien der Rechtsradikalen.

Auch die Behauptung, die gesamte politische Klasse würde versagen, ist, ebenso wie die Verdammung der linksliberalen Intelligenz als irgendwie „antinational“, dem Arsenal der Rechtsradikalen entnommen. Mir scheint aber, dass Wilders’ Kommunismus-Vergleich eine andere Parallele nahe legt. Er und seine Claqueure erinnern an McCarthy und Co. in den 1950er Jahren.

Wie gesagt, die Bedrohung durch den Kommunismus war viel größer als die Bedrohung durch „den Islam“ heute; es gab auch in der Tat Spione der UdSSR und Sympathisanten des Kommunismus in vielen Regierungseinrichtungen der USA. Joe McCarthy war erheblich weniger derangiert in seinem Denken als es Geert Wilders ist.

Tiefes Misstrauen gegen die liberale Gesellschaft

Aber die Methoden McCarthys, die Hysterie, die er entfacht hat, der plumpe Antikommunismus, der noch jeden Sozialdemokraten als „Pinko“ der heimlichen Sympathie mit dem Totalitarismus verdächtigte – all das hat der Demokratie am Ende mehr geschadet als es der Kommunismus konnte.

Vor allem entsprangen der McCarthyismus wie der Wilderismus einem tiefen Misstrauen gegen die liberale Gesellschaft und ihre Ausstrahlungskraft; am Ende schluckte McCarthy, schluckt Wilders die Losungen der ärgsten Feinde der Demokratie.

Das alles ist im hohen Grade ekelhaft, aber nicht strafbar.

Auch böswillige Kritik muss erlaubt sein

Was nun den Vergleich des Koran mit „Mein Kampf“ angeht, eines Buchs aus dem 7. mit einem Buch aus dem 20. Jahrhundert, so ist das abwegig. Beide Bücher sind ziemlich langweilig, aber da enden schon die Ähnlichkeiten. Jedoch deckt das Recht auf freie Meinungsäußerung auch schiefe Vergleiche.

Es versteht sich von selbst, dass auch die radikale – auch die dumme, auch die böswillige – Kritik angeblich heiliger Bücher erlaubt sein muss, sonst geht die Freiheit flöten. Heute wird Geert Wilders bestraft, weil er den Koran mit „Mein Kampf“ verglichen hat, morgen vielleicht einer, der den Koran als eine von aller Poesie und von allen Widersprüchen gereinigte und darum platte Version der Bibel bezeichnet. Wehret den Anfängen!
Veel commentaren zoals deze:
"Wenn Dummheit strafbar wäre, stünde sicher ein gewisser Alan Posener als erster vor Gericht."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

Het niet-op-bezoek-komen van het indonesische opperhoofd is mede de schuld van Wilders. Zo zie je maar hoe nadelig Geert is voor ons buitenland beleid! Dit alles volgens welingelichte kringen.
http://www.nd.nl/artikelen/2010/oktober ... m-wilders-
Het afzeggen van het staatsbezoek van de Indonesische president Yudhoyono had wel degelijk meer oorzaken dan het verzoek tot arrestatie door de RMS. Volgens directbetrokkenen was het kort geding van de RMS ,,de stok om de hond mee te slaan''. Die hond was vooral 'het probleem Wilders'.[...]
Al langer hadden de Nederlanders gemerkt dat president Yudhoyono het bezoek liever wilde uitstellen, nadat Wilders door zijn verkiezingswinst een belangrijke politieke rol in handen had gekregen.
En het duurt niet lang of het bekende verhaaltje komt van D666:
D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) vermoedde dinsdag al dat het afzeggen van het staatsbezoek iets te maken had met de PVV. "Het zou zeer goed kunnen dat het nieuwe kabinet zijn schaduw vooruit werpt", zie ze. "De samenwerking met de PVV is lastig uit te leggen in het buitenland. Wij begrijpen wat gedoogsteun inhoudt, maar in andere landen zien ze dat de PVV gewoon een kabinet mogelijk maakt."
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Bui ... ders.dhtml
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door mercator »

Waarom was het bezoek van de Indonesische stamoudste dan zo belangrijk? Kim Jong Il komt toch ook niet?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 41699
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Mahalingam »

We hebben het al 40 jaar moeten doen zonder een bezoek van een Indonesisch opperhoofd. Dus een paar jaar langer wachten, daar ligt niemand wakker van.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Monique »

Als die malloot inderdaad niet komt mede door Wilders, dan vraga ik me af hoeveel D66 hem betaald heeft?
Amorele atheistische nitwit

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door mercator »

Ja, en Ahmadjinehad zal ook niet meer wilenl komen hoor, wat een ramp voor Nederland
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5303
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Scarlatti »

t is pure smeerlapperij van linx weer, die malloot, prima benaming overigens voor hem, is er niet omdat de Molukkers hier in Nederland een kort geding hadden aangespannen tegen hem en om zijn onmiddellijke aanhouding hadden gevraagd bij aankomst op het vliegveld.
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

mercator
Berichten: 19152
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door mercator »

Je kan die Indonesische president dan wel een malloot noemen-als moslim is hij dat per definitie-maar hij treedt wel een stuk fermer op tegen de baarden en salafisten dan de autoriteiten hier. Dat zie je trouwens in alle moslim broedgebieden, de terroristen van ginder komen naar hier omdat ze hier in de watten worden gelegd.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5303
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Bericht door Scarlatti »

vind je Mercator?? er is daar anders ook een fikse toename van moslims gekomen toch?
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Plaats reactie