Ritueel slachten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73262
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Ongelooflijk PvdA-argument: Allah weet het beter dan Thieme

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 08, 2011 12:52 am

Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk lijden en pijn moet zijn. Het ritueel bestaat al 1400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al niet lijden.”


:laugh1: Ja, tegen een niet bestaande Allah kan zelfs mevrouw Thieme niet op.
Het lijkt mij dat Moslims zich voortaan zonder verdoving moeten laten opereren of anders moeten ze maar honing op een open breuk of ander lestsel smeren. Dat is ook voorgeschreven door Allah, en Allah weet het beter. .
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Ongelooflijk PvdA-argument: Allah weet het beter dan Thieme

Berichtdoor Dhana » Zo Mei 08, 2011 1:07 am

Dieven de hand afhakken, stenigen en ophangingen zijn dan wel weer normaal? De barmhartige allah die kennelijk meer op heeft met dieren dan met mensen. :yuk:
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73262
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 15, 2011 10:56 am

Hoe voor- en tegenstanders van de rituele slacht van rol wisselden
Bart Wallet −


opinie Volgens historicus Bart Wallet was het toestaan van ritueel slachten voor progressief Nederland lang de lakmoesproef voor de multiculturele samenleving; populistisch en christelijk rechts verafschuwden het daarom. Waarom brokkelt de steun nu af?
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er vrijwel voortdurend gedebatteerd over het ritueel slachten, met het huidige initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren als voorlopige climax. Maar het politieke klimaat waarin over het ritueel slachten werd gesproken, is zienderogen veranderd. Er zijn ruwweg drie fases te onderscheiden in het debat over ritueel slachten, dat sinds 1945 een testcase blijkt te zijn voor de omgang van een christelijke dan wel seculiere meerderheid met minderheidsgroepen.

Opperrabbijn Justus Tal had in 1945, pas opgedoken uit de onderduik, wel andere zorgen aan zijn hoofd dan het verdedigen van het joodse ritueel slachten. Toch moest hij direct volop aan de bak, om in de Nederlandse samenleving ruimte te bevechten voor deze vitale voorziening voor religieuze joden. De anti-Joodse propaganda in de oorlogsjaren trok ook op dit thema na 1945 nog zijn sporen.

Al in 1940 hadden de nazi's, als tweede anti-joodse maatregel, Joden verboden om nog langer onverdoofd ritueel te slachten. Verdoving werd door de halacha, het Joodse recht, expliciet uitgesloten voor of na de ene haal met een scherp mes door de hals. De nazi's vonden het een 'onbegrijpelijke misstand' dat Nederland tot dusver 'deze wreede slachtmethode verdroeg, hoewel het Nederlandsche volk zeker te beschouwen is als een volk van dierenvrienden'. De Nederlandse opperrabbijnen, in het nauw gedrongen en uit verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de Joodse gemeenschap, stonden bij uitzondering toe dat de dieren voor de slacht elektrisch verdoofd werden.

Precies die uitzonderingsbepaling werd na 1945 door politici en slachthuizen aangegrepen. Hoewel de overlevende opperrabbijnen direct na de Bevrijding lieten weten dat verdoving niet langer was toegestaan, werd op lokaal niveau geprobeerd de hervatting van het onverdoofde rituele slachten tegen te gaan. Al in november 1945 lag het abattoir in Almelo dwars en in 1949 wilde de burgemeester van Winterswijk niet meewerken. Telkens werd verwezen naar de oorlogsjaren: toen mocht het toch ook, waarom nu weer moeilijk doen?

Met de bevrijding van Nederland waren alle door de Duitsers uitgevaardigde wetten opgeheven of voorlopig geschorst. Hiermee werd ook de koosjere slacht weer toegestaan, volgens de vooroorlogse Voedselkeuringswet van 1919. Die wet bepaalde dat in principe verdoofd werd geslacht, maar dat thuisslacht en Joodse slacht hieraan niet hoefden te voldoen. Over het hele land waren tot in de oorlog koosjere slagers te vinden, ook in plaatsen met maar weinig Joodse inwoners. Veel niet-Joodse Nederlanders aten destijds koosjer vlees. Deze slagerijen hadden vaak een lange geschiedenis, die terugging tot de achttiende of negentiende eeuw, als rond zo'n slagerij een Joodse gemeenschap ontstond. Slechts als er koosjer vlees voorhanden was, kon er ook een Joodse gemeente komen.

Die vrijheid om overal in het land koosjer te slachten was er na 1945 niet lang meer. De overheid luisterde naar het gemor van de dierenbeweging, politici en medewerkers van abattoirs, en kwam in 1948 met nieuwe regels. Een nieuw principe werd geïntroduceerd: er mocht slechts ritueel geslacht worden in een regio waar een duidelijke behoefte was aan koosjer vlees. Daarnaast mocht het alleen nog maar in veertien abattoirs plaatsvinden. Deze maatregel bleek de nekslag te zijn voor net opnieuw gestarte koosjere slagerijen in plaatsen als Steenwijk waar maar een klein aantal Joden de oorlog had overleefd. Niet-Joodse klanten telden niet langer mee.

Alleen in de grotere plaatsen kon hierdoor nog koosjer geslacht worden. De koosjere slagers Keizer in Amsterdam, Samson in Enschede, De Leeuw in Den Haag, Marcus in Zwolle en Keizer in Utrecht waren een begrip in Joods Nederland. Zij zetten de eeuwenoude tradities voort en verkochten hun vlees nog altijd aan een gemengd publiek.

De nieuwe regels betekenden niet dat het ritueel slachten uit de gevarenzone was. In 1949 drong de overheid er al weer op aan bij opperrabbijn Tal om de elektrische verdoving ¿ net als in oorlogstijd ¿ toe te staan. Tal was verontwaardigd en vond het een aantasting van de constitutionele rechten van de Joden. Voor hem was de overheidsdruk een van vele naoorlogse maatregelen waaruit bleek dat de overheid geen rekening wilde houden met de gedecimeerde Joodse gemeenschap. De gemeenschap was nu zo klein geworden dat op vooroorlogse uitzonderingsbepalingen voor Joden aan alle kanten werd beknibbeld, naast het ritueel slachten bijvoorbeeld ook de zondagsopstelling voor Joodse winkels.

Tal schreef een lijvig rapport, vol vooroorlogs materiaal ter verdediging van de sjechieta, de rituele slacht, als diervriendelijk en humaan. Zijn redding was dat de veterinaire hoofdinspecteur dit rapport ter beoordeling voorlegde aan drie Nederlandse experts, die verdeeld reageerden. Hierdoor was er onvoldoende basis voor wijziging van de wet en bleef die verder onaangetast. Ook de export van koosjer vlees - onder meer naar de jonge staat Israël - werd hierdoor goedgekeurd.

Hoewel de koosjere vleesvoorziening slechts een randverschijnsel was in het grotere geheel van de vleesconsumptie, lag ze in de eerste naoorlogse periode, van ruwweg 1945 tot 1970, regelmatig onder vuur. Zo organiseerde de Dierenbescherming in 1954 een grote campagne. In het herzuilde Nederland, met ruimte voor diversiteit binnen een algemeen-christelijke Leitkultur, wilden de meeste politieke partijen echter de Joodse minderheid in het nieuwe, kleine en duidelijk afgebakende domein accepteren. Evenals protestanten en katholieken, genoten ook Joden immers vrijheid van godsdienst en mochten ze dat publiek beleven. De introductie van behoefte als criterium strafte daarbij de Joodse gemeenschap eigenlijk af op haar gedecimeerde omvang na de oorlog. In het parlement kwam de kritiek op de sterk gereduceerde koosjere slacht slechts van de SGP, die in haar visie op Nederland als protestants-christelijke natie geen aparte zuilen accepteerde. Naast het 'vreselijk lijden voor deze dieren' kon de orthodox-protestantse partij het ritueel slachten ook niet terugvinden in de mozaïsche wetgeving in het Oude Testament en moest het dus uit de latere Joodse traditie komen. En die erkende de SGP niet.

De komst van een toenemend aantal islamitische gastarbeiders, die later nieuwe Nederlanders bleken te zijn, veranderde de omgang met het dossier aanzienlijk. De wet verschafte op dat moment geen ruimte voor de islamitische slachtwijze en staatssecretaris Bartels verzekerde in 1966 een bezorgd PvdA-kamerlid dat uit overleg met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap was gebleken dat dit ook niet nodig was. Bartels wist niet dat hij had gesproken met de kleine en gematigde groep Ahmadiyya-moslims, die op geen enkele wijze de grote islamitische meerderheid vertegenwoordigden.

Veel moslims kozen er daarom voor, zeker rond het islamitisch Offerfeest, clandestien te slachten. Dat liep regelmatig uit de hand. In 1969 gingen in Den Haag woedende autochtone bewoners drie Marokkanen te lijf die een bok ritueel wilden slachten. De politie moest de mannen ontzetten.

Werkgevers en politici trokken zich daarna het lot van de islamitische nieuwkomers aan. Voor een goed arbeidsklimaat, zo stelden de stichtingen Bijstand Buitenlandse Werknemers Brabant en Limburg, moesten er betere voorzieningen voor hen komen, zoals de slacht volgens hun eigen ritus. In 1975 werd daarom de mogelijkheid geschapen dat de minister in bijzondere gevallen, met name tijdens het Offerfeest, ontheffing kon verlenen.

Om het voortdurende clandestiene slachten tegen te gaan en omdat er rechtsongelijkheid ontstond ten opzichte van de Joodse gemeenschap werd in 1977 de islamitische ritus uiteindelijk geaccepteerd. Daarbij werd de islamitische regeling geënt op de Joodse, hoewel de wetgever zich daarbij duidelijk in allerlei bochten moest wringen. Want anders dan bij de Joodse gemeenschap, ontbrak eenduidige islamitische regelgeving, evenals opgeleide slachters en een islamitische eenheidsorganisatie. De wet veronderstelde daarmee iets wat er (nog) niet was.

Vanaf 1977 zaten joods en islamitisch ('halal') ritueel slachten in hetzelfde schuitje. Ondanks onderlinge verschillen, maken ze samen het 'ritueel slachten' in Nederland uit. De groei van de islamitische minderheid zorgde er daarnaast voor dat het thema niet uit de belangstelling verdween, maar voortdurend op de politieke agenda bleef.

De culturele revolutie van de jaren zestig had inmiddels grondig het politieke klimaat veranderd. De verzuilde inrichting van de samenleving en zeker de algemeen-christelijke maatschappijvisie waren op hun retour. Hiervoor in de plaats kwam het progressieve zelfbeeld van Nederland als gidsnatie, die de discriminatie en uitsluiting in de oorlogsjaren nooit meer zou herhalen. Etnische en religieuze minderheden, zowel de oude Joodse als de nieuwe islamitische, moesten daarom de ruimte krijgen om hun eigen cultuur en identiteit vrijuit te beleven. De notie van de multiculturele samenleving was geboren.

Die stempelde vooral de kijk van de Partij van de Arbeid, maar ook van andere progressieve partijen als D66 en de PPR, op het ritueel slachten. Door nieuwe Europese regelgeving werd daar vanaf begin jaren tachtig tot midden jaren negentig voortdurend over gedebatteerd. Voor de PvdA werd het ritueel slachten de lakmoesproef van de nieuwe multiculturele samenleving. In 1984 betoogde kamerlid Buurmeijer dat integratie betekende dat er sprake moest zijn van wederzijdse aanpassing. De Nederlandse samenleving diende daarom ruimte te bieden aan minderheden 'voor de eigen identiteitsbeleving'.

En dat gebeurde ook. Hoewel hier en daar de voorschriften werden aangescherpt, nam vooral het islamitisch slachten een hoge vlucht. In 1999 kon Wim Kok bij de algemene beschouwingen dan ook met enige trots op het ritueel slachten wijzen en zeggen: "Dat zijn veranderingen die recht doen aan de multiculturele samenleving zoals die zich ontwikkelt. Daarbij worden regels aangepast om recht te doen aan de normatieve opvattingen van nieuwkomers."

Het was zelfs zo dat de Nederlandse gereguleerde aanpak van ritueel slachten, binnen de slachthuizen en met strikte regels, door het 'gidsland' als exportproduct werd gezien. In 1993 drukte de Tweede Kamer de minister op het hart om in EU-verband de Nederlandse aanpak te verdedigen. De export van ritueel geslacht vlees was een lastiger dossier, het ministerie van landbouw en visserij probeerde er enkele malen tevergeefs vanaf te komen. De Kamermeerderheid vond dat export moest blijven bestaan, zeker naar landen waar de godsdienstvrijheid met voeten werd getreden en het ritueel slachten verboden was, zoals Zwitserland.

Kritiek op het ritueel slachten kwam van de partijen die moeite hadden met de multiculturele samenleving. Ze richtten hun pijlen op de islamitische slacht. In 1976 sprak 'boer' Koekoek van de rechts-populistische Boerenpartij - later zélf veroordeeld voor dierenmishandeling - er al schande van dat "dieren met messen, bijlen, hamers en mokers worden vermoord zonder enige verdoving". De staatssecretaris corrigeerde hem fijntjes dat van bijlen, hamers en mokers niets bekend was en dat de regering pal stond voor de rechten van minderheden.

De kleine christelijke partijen stelden zich regelmatig kritisch op. GPV-senator Van der Jagt, die mede namens de RPF sprak, kwam in 1989 in aanvaring met staatssecretaris Ginjaar-Maas. Deze had gesteld dat de overheid de normen en waarden van culturele minderheden overneemt voor zover je het ermee eens bent. Voor zover je het er niet mee eens bent moet je ze in ieder geval accepteren. Van der Jagt gruwde van dit cultuurrelativisme en zag Nederland nog altijd als een land met christelijke normen en waarden. Het beleid rond ritueel slachten zag hij als een voorbeeld van hoe het niet moest. Ginjaar-Maas vond dat Van der Jagt een lesje in tolerantie nodig had en de kwestie ook eens moest benaderen vanuit de optiek van de ander.

Maar de kritische vragen van de kleine christelijke partijen vielen in het niet bij de consequente anti-campagne van Janmaats Centrumpartij. Regelmatig protesteerde Janmaat tegen wat hij zag als 'een middeleeuwse martelpraktijk'. Hij voelde zich een roepende in de woestijn: "De politici liegen over zogenaamde vreemdelingenhaat, antisemitisme, racisme en zijn bereid ter wille van nieuw stemvee mee te huilen met de meest middeleeuwse folteraars."

Terwijl progressief Nederland het ritueel slachten als kroonstuk van de multiculturele samenleving zag, was het voor Janmaat juist symbool voor het verval van Nederland. Hoogontwikkelde, geïndustrialiseerde landen zouden dergelijke primitieve religieuze praktijken juist moeten verbieden, aldus Janmaat.

Vanaf de millenniumwisseling waaide weer een andere wind. Als er een thema is waarop de impact bleek van '9/11' en de Fortuyn-revolte, dan is het wel het ritueel slachten. De kritiek in delen van de samenleving op de multiculturele samenleving vond steeds meer stem in politiek Den Haag, waardoor het draagvlak voor ritueel slachten zienderogen verdampte. Tegen de achtergrond van de ontwikkeling sinds 1945 vond een aantal opmerkelijke verschuivingen plaats die het huidige succes van Marianne Thieme met haar initiatiefwet verklaren.

Kritiek op het ritueel slachten was tot dusver vooral gekomen van kleine rechtse partijen die kritiek hadden op de multiculturele samenleving. De LPF nam die kritische instelling na 2000 over, en later de PVV - beide fors grotere partijen én doorgedrongen tot het centrum van de macht. Het anti-geluid klonk nu niet alleen meer in de marge, maar ook in regeringskringen.

De intrede in 2006 in het parlement van de Partij voor de Dieren zorgde ervoor dat ook in de progressieve flank in toenemende mate kritisch over het ritueel slachten werd gesproken. SP, GroenLinks en D66 voegden zich bij de tegenstanders. Voor de laatste twee partijen betekende dit een afscheid van het gematigde beleid vóór Fortuyn.

Ritueel slachten gold tot in de jaren negentig vooral als een culturele uiting van etnische minderheden. In de nieuwe eeuw werd ritueel slachten weer meer (als in de periode vóór 1970) gezien als een religieus gebruik. Hierdoor veranderden de grenzen in het politieke spectrum aanzienlijk. De kleine christelijke partijen, ChristenUnie en SGP, behoren nu samen met het CDA tot de verdedigers van het ritueel slachten. Zij zien hierin een nieuwe aanval van seculiere partijen op religieuze praktijken en vrezen voor volgende stappen die ook hen kunnen raken.

Progressieve partijen hergroeperen zich eveneens. Nu de multiculturele samenleving failliet is verklaard, wordt sterke nadruk gelegd op een nieuwe, seculiere Nederlandse identiteit gevuld met progressieve waarden als vrouwen- en homo-emancipatie. Ritueel slachten als vreemd en weerzinwekkend religieus gebruik past daar niet langer in. De koerswijziging van de PvdA is een duidelijk signaal dat deze partij de erfenis van Fortuyn heeft verwerkt, het multiculturele ideaal heeft laten vallen en gekozen heeft voor het seculiere meerderheidsvertoog. Daarmee lijkt het erop dat de 'multiculturele samenleving' een overgangsconcept is geweest om diversiteit mogelijk te maken in de overgang van een algemeen-christelijke naar een seculiere samenleving.

De drie partijen (en hun voorlopers) die sinds 1945 het brede midden uitmaken, CDA, PvdA en VVD, hebben het ritueel slachten steeds verdedigd tegenover met name de rechterflank. Het CDA vanuit de verzuilde maatschappijvisie en de godsdienstvrijheid en de PvdA vanuit het multiculturele ideaal. De VVD op haar beurt vanuit het liberale principe van godsdienstvrijheid en het inzicht dat juist door het toestaan van de uitzonderingsregeling recht wordt gedaan aan de fundamentele gelijkheid van iedere burger. Het afbrokkelen van de steun voor het ritueel slachten in het politieke midden en de verschuiving naar het christelijke politieke kamp, laat de kracht zien van het nieuwe seculiere vertoog.

De huidige opperrabbijn van Amsterdam, Aryeh Ralbag, zit daarmee in een aanzienlijk lastiger positie dan zijn voorganger Tal. Waar Tal een beroep kon doen op de religieuze geschakeerdheid van de Nederlandse samenleving, moet Ralbag tegen een seculiere meerderheid oproeien. Dat zal hem alleen lukken als hij het weet te verbinden met de progressieve waarden die het hart uitmaken van de nieuwe Nederlandse Leitkultur.

Bart Wallet is historicus. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van Joden in Nederland na 1945.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie- ... lden.dhtml
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor H.Numan » Zo Mei 15, 2011 11:20 am

Ik heb een heel eenvoudige oplossing die acceptabel moet zijn voor iedereen:
Halal slachten mag. Maar wel onder voorwaarden.
Iemand die halal-koosjer slachten noodzakelijk vind moet zich registeren. Heeft verder geen gevolgen, behalve voor die persoon zelf. Want in het vervolg krijgt die persoon geen verdoving meer bij medische behandelingen.

Is volkomen logisch: die mensen vinden dat het langzaam de strot doorzagen van dieren moet kunnen, ter meerdere glorie van hun goden. Aangezien die goden geen verdovingen hebben uitgevonden, dat niet toestaan (lees de koran en het OT er maar op na) geldt dat dus ook voor hun zelf. Dus voortaan verdoofd u zich maar door heel hard te bidden.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Ritueel slachten. Een normatieve opvatting

Berichtdoor hans van de mortel » Zo Mei 15, 2011 3:33 pm

Tsja . . . wat moet je nu met zo'n documentaire? Oeverloos gelul. Lees hieronder even de uitspraak van een van de grootste huichelaars die Nederland in de politiek heeft gekend.
In 1999 kon Wim Kok bij de algemene beschouwingen dan ook met enige trots op het ritueel slachten wijzen en zeggen: "Dat zijn veranderingen die recht doen aan de multiculturele samenleving zoals die zich ontwikkelt. Daarbij worden regels aangepast om recht te doen aan de normatieve opvattingen van nieuwkomers."

Normatieve opvattingen. Ja ja, het staat er echt. O wat heb ik een afschuw van deze smerige gluiperige gladjanus kapitalist, ex-super PvdA-aanhanger. Dat hij kapitalist is geworden vind ik op zich al smerig, maar begrijpelijk van een profiteur parasiet.

In Nederland geldt de Nederlandse wetgeving. En deze wetgeving houdt op geen enkele manier rekening met mijn normatieve opvattingen. Die Kok is en blijft een smerige intrigant van de ergste soort. Hij zal altijd bekend blijven als de grootste biefstuk socialist schurk aller tijden. BAH! Onbetrouwbaar naar mannetje. Ik griezel van die man als ik hem in gedachte naar voren haal. Dan heb ik liever met tien van die moslim advocaten te maken zoals die mafketel in Den Haag. Die is tenminste eerlijk en consequent. Als ik ergens een hekel aan heb dan is het wel aan huichelaars.
:yuk:
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73262
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Ariel » Vr Mei 20, 2011 10:18 pm

Waarom moet men Moslims belonen als ze onder verdoving hun schaap laten slachten?
Waarom blijft men aaien. Gewoon onverdoofd ritueel slachten verbieden en men is klaar...Tweede poging voor ritueel slachten onder verdoving bij Antwerps Offerfeest

Het Antwerpse stadsbestuur hoopt dit jaar eindelijk te kunnen starten met het aanbieden van een rituele slachting onder verdoving bij het jaarlijkse Offerfeest in november. Er loopt opnieuw een aanbestedingsprocedure voor bedrijven en organisaties die daarvoor kunnen zorgen. De stad benadrukt dat er druk overleg wordt gepleegd met de betrokken geloofsgemeenschappen.
Ook vorig jaar wilde Antwerpen al een dergelijk initiatief nemen, maar het bedrijf dat toen was uitgekozen kon volgens de stad uiteindelijk te weinig garanties bieden dat de slachting nog volgens de traditie zou kunnen verlopen. De schapen moeten namelijk nog in leven zijn op het moment dat ze de keel worden overgesneden.

Dit jaar, op zondag 6 november, zou het dus wel moeten lukken. Wie kiest voor een slachting onder verdoving, zou een korting krijgen ten opzichte van de traditionele slachting, die ook nog zal worden aangeboden. Of er zich al bedrijven of organisaties kandidaat hebben gesteld, en hoe ver men dan wel staat met de aanbestedingsprocedure wil men op de betrokken stadsdiensten niet gezegd.

Het is niet duidelijk of er veel gelovigen geïnteresseerd zullen zijn, gezien de kritiek die onder meer de Moslimexecutieve heeft op het project. Donderdag wordt in de Rubenszaal in Berchem alvast een documentaire getoond over het onderwerp, waarna een publiek debat volgt. Schepenen Bungeneers (Open VLD) van Dierenwelzijn en Monica De Coninck (sp.a) van Diversiteit waren hierop uitgenodigd, maar kunnen naar eigen zeggen niet aanwezig zijn. (belga/sps)

http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/art ... est.dhtml#
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73262
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Ariel » Di Mei 24, 2011 12:11 pm

Tja Mohammed Benzakour. :evil: Wat is pijn. Misschien moet jij als je ooit nog eens geopereerd moet worden, de verdoving weigeren.
Dan kan je voelen of je tijdens je operatie wel of geen pijn voelt.

Huichelachtigheid in debat over rituele slacht
Mohammed Benzakour,


Halal vlees is al lang halal niet meer: 99 procent komt uit de bio-industrie. En tegenstanders lijden aan tergende scoringsdrift.
Thuis aten wij veel vlees, bergen vlees. Een bord zonder vlees was als koffiecichorei: noodconsumptie. Niet voor niets dat het belangrijkste moslimfeest, het Offerfeest, draait om het dier.

Nog steeds zie ik mijn moeder in de keuken met opgestroopte mouwen korte metten maken met die meterslange schapendarmen, spoelend, knippend, knoopjes makend. Niets van het dier werd gespaard; alles belandde goed gekruid en gestoofd in onze magen; de vacht eindigde niet zelden als karpet of warme onderlegger voor in bed.

We hebben het hier over een eeuwenoude cultus, overgedragen van generatie op generatie: de eerste vega-moslim moet ik nog tegenkomen. Halal is een geharnaste ritus en elke socioloog kan uitleggen dat een gemeenschap zonder rites een dode gemeenschap is. Alleen al om die reden raakt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden aan het hart van de multiculturele samenleving - waarbij je je kunt afvragen hoe deugdelijk het überhaupt is dat een clubje principiële vegetariërs leefregels bedenkt voor principiële vleeseters.

Oude rites en gebruiken kun je niet zomaar overboord gooien. Kan de PvdD zich een Prinsjesdag zonder koets en hoedjes voorstellen? Of een nieuwjaarsnacht zonder vuurwerk?

De hele discussie draait om pijn. Maar wat is pijn? Waar staat de precieze meting van de pijnreactie van een koe voor? Over de fysiologie van de pijn zijn kasten vol geschreven, maar geen van die boeken leidt tot iets concreets. Als twee mensen met een hamer op hun duim slaan, hebben ze allebei pijn, maar er is geen enkele methode die kan meten wiens duim de meeste pijn heeft. Tegenover het Wageningse onderzoeksrapport waarmee de PvdD zwaait, zijn een dozijn andere onderzoeksrapporten te plaatsen die stellen dat de rituele slacht stukken humaner is dan de pin of elektroshock.

Extra smoezelig is dat de hele discussie gevoed lijkt door wederzijdse huichelachtigheid. De tergende zucht naar 'scoren' staat recht tegenover de selectieve drift bij de geloofsgemeenschappen.
Wie werkelijk verbetering voorstaat van het dierenwelzijn kan zijn kostbare tijd en energie beter besteden aan het voortraject van die miljoenen kiloknallers bij de buurtsuper in plaats van een 'halszaak' te maken van dat pietluttige last-minute van een paar koeien en schapen. Immers, wie de gruwelijke megapraktijken kent achter de schermen van onze bio-industrie kan alleen maar schuddebuiken over die keelsnede.

Anderzijds, de moslims die nu plotseling moord en brand schreeuwen en op de bres springen voor het 'humane' karakter van de rituele slacht zijn oostindisch blind. Want hoe ritueel ook hun lamskoteletten, erg halal is het allemaal allang niet meer. Halal is een totaalconcept, diervriendelijkheid van wieg tot graf. Teksten uit de Koran en de Hadith hameren aldoor op respect en dierwaardigheid; een dier mag om te beginnen absoluut niet worden opgesloten. Dit reikt toch verder dan dat vrome 'bismillah' tijdens die oostelijk gerichte halssnede. Zouden de boze moslims weten dat 99 procent van hun boodschappen bij de islamitische slager afkomstig is uit de bio-industrie?

Toch geloof ik dat onze moslims rustig kunnen gaan slapen. Aan de hele kwestie kleeft namelijk iets unieks: moslims en joden zitten voor eenmaal in hetzelfde schuitje. Niettemin, mocht het morgen in de Tweede Kamer toch anders lopen, dan zal, zoals zo vaak, het bloed - letterlijk - kruipen waar het niet gaan kan. Een oude Marokkaanse man fluisterde me onlangs in: 'Ze kunnen me wat in Den Haag. Ik slacht dat schaapje weer ouderwets gezellig op m'n balkonnetje'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/a ... acht.dhtml
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Manon » Di Mei 24, 2011 1:18 pm

Een oude Marokkaanse man fluisterde me onlangs in: 'Ze kunnen me wat in Den Haag. Ik slacht dat schaapje weer ouderwets gezellig op m'n balkonnetje'.


natuurlijk man! wetten zijn er toch enkel voor dhimmies nietwaar?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 39836
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Mahalingam » Wo Mei 25, 2011 3:08 pm

Bij de Lidl en de Aldi zie ik vaak kip liggen in de wagentjes van de gehoofddoekten. Want kip is altijd halal, zo vertellen ze elkaar. En halal vlees is zo duur!
In Maleisië geloof men anders. Wel gematigd, zo beweren ze altijd, maar toch strikter wat betreft Nederlandse kip.
Maleisië weigert Nederlands halalvlees
Maleisië heeft alle import van halalvlees uit Nederland stopgezet. "Geen enkele certificeerder die zijn verantwoordelijkheid als moslim serieus neemt, zou dat vlees als halal accepteren", zegt de Maleisische halalautoriteit JAKIM in de Volkskrant.
Een delegatie van de organisatie bracht eind vorig jaar een bezoek aan Nederlandse slachthuizen.
De organisatie inspecteert ook certificeringsorganisaties. Maleisië importeerde uit Nederland alleen vlees van pluimvee. Ieder jaar ging voor ongeveer dertien miljoen euro naar het land.

http://www.nu.nl/economie/2523454/maleisie-weigert-nederlands-halalvlees.html
Het theologische dispuut:
Sommige certificeerders zeggen volgens de krant dat iedereen wel weet dat dieren in Nederland verdoofd worden geslacht, andere bureaus zeggen dat halal zonder meer 'zonder verdoving' moet betekenen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Manon » Wo Mei 25, 2011 4:11 pm

ik veronderstel wel dat ze in de kippenslachterij (zonder verdoving) 's morgens met één bismillah ding de hele kippenren hebben gedoopt? me dunkt gaan ze dat niet kippetje per kippetje prevelen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

ceremonieel slachten

Berichtdoor hans van de mortel » Do Mei 26, 2011 8:02 am

Aan halal vlees moet een luchtje hangen. De stank van Allah!
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

mercator
Berichten: 18760
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor mercator » Do Mei 26, 2011 8:23 am

H.Numan schreef:Iemand die halal-koosjer slachten noodzakelijk vind moet zich registeren. Heeft verder geen gevolgen, behalve voor die persoon zelf. Want in het vervolg krijgt die persoon geen verdoving meer bij medische behandelingen.


Logisch. Halal open hart operaties en voor de moslim kindertjes onverdoofd appendix laten verwijderen !
Halal maagverkleining voor de hoofddoek-dames.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Heidens slachten

Berichtdoor hans van de mortel » Do Mei 26, 2011 8:34 am

mercator schreef:
H.Numan schreef:Iemand die halal-koosjer slachten noodzakelijk vind moet zich registeren. Heeft verder geen gevolgen, behalve voor die persoon zelf. Want in het vervolg krijgt die persoon geen verdoving meer bij medische behandelingen.


Logisch. Halal open hart operaties en voor de moslim kindertjes onverdoofd appendix laten verwijderen !
Halal maagverkleining voor de hoofddoek-dames.

Eens kijken wie er nog langer over zoiets 'belangrijks' als halal wil doorzeuren. We moeten terug naar de tijd van het logisch denken. :laugh1:
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

mercator
Berichten: 18760
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: ceremonieel slachten

Berichtdoor mercator » Do Mei 26, 2011 8:42 am

hans van de mortel schreef:Aan halal vlees moet een luchtje hangen. De stank van Allah!


Dat luchtje hangt er zo wie zo aan, want dat halal gedoe heeft niets met hygiëne te maken. Men kijke maar even op plaatjes van slagerijen in Marokko bijv., daar kan je een met vliegen overdekte afgehakte kamelenkop kopen en een bak schapendarmen, alles uitermate Allah welgevallig :D .
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Dhana » Do Mei 26, 2011 9:04 am

Spoiler! :
Ariel schreef:Tja Mohammed Benzakour. :evil: Wat is pijn. Misschien moet jij als je ooit nog eens geopereerd moet worden, de verdoving weigeren.
Dan kan je voelen of je tijdens je operatie wel of geen pijn voelt.

Huichelachtigheid in debat over rituele slacht
Mohammed Benzakour,


Halal vlees is al lang halal niet meer: 99 procent komt uit de bio-industrie. En tegenstanders lijden aan tergende scoringsdrift.
Thuis aten wij veel vlees, bergen vlees. Een bord zonder vlees was als koffiecichorei: noodconsumptie. Niet voor niets dat het belangrijkste moslimfeest, het Offerfeest, draait om het dier.

Nog steeds zie ik mijn moeder in de keuken met opgestroopte mouwen korte metten maken met die meterslange schapendarmen, spoelend, knippend, knoopjes makend. Niets van het dier werd gespaard; alles belandde goed gekruid en gestoofd in onze magen; de vacht eindigde niet zelden als karpet of warme onderlegger voor in bed.

We hebben het hier over een eeuwenoude cultus, overgedragen van generatie op generatie: de eerste vega-moslim moet ik nog tegenkomen. Halal is een geharnaste ritus en elke socioloog kan uitleggen dat een gemeenschap zonder rites een dode gemeenschap is. Alleen al om die reden raakt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden aan het hart van de multiculturele samenleving - waarbij je je kunt afvragen hoe deugdelijk het überhaupt is dat een clubje principiële vegetariërs leefregels bedenkt voor principiële vleeseters.

Oude rites en gebruiken kun je niet zomaar overboord gooien. Kan de PvdD zich een Prinsjesdag zonder koets en hoedjes voorstellen? Of een nieuwjaarsnacht zonder vuurwerk?

De hele discussie draait om pijn. Maar wat is pijn? Waar staat de precieze meting van de pijnreactie van een koe voor? Over de fysiologie van de pijn zijn kasten vol geschreven, maar geen van die boeken leidt tot iets concreets. Als twee mensen met een hamer op hun duim slaan, hebben ze allebei pijn, maar er is geen enkele methode die kan meten wiens duim de meeste pijn heeft. Tegenover het Wageningse onderzoeksrapport waarmee de PvdD zwaait, zijn een dozijn andere onderzoeksrapporten te plaatsen die stellen dat de rituele slacht stukken humaner is dan de pin of elektroshock.

Extra smoezelig is dat de hele discussie gevoed lijkt door wederzijdse huichelachtigheid. De tergende zucht naar 'scoren' staat recht tegenover de selectieve drift bij de geloofsgemeenschappen.
Wie werkelijk verbetering voorstaat van het dierenwelzijn kan zijn kostbare tijd en energie beter besteden aan het voortraject van die miljoenen kiloknallers bij de buurtsuper in plaats van een 'halszaak' te maken van dat pietluttige last-minute van een paar koeien en schapen. Immers, wie de gruwelijke megapraktijken kent achter de schermen van onze bio-industrie kan alleen maar schuddebuiken over die keelsnede.

Anderzijds, de moslims die nu plotseling moord en brand schreeuwen en op de bres springen voor het 'humane' karakter van de rituele slacht zijn oostindisch blind. Want hoe ritueel ook hun lamskoteletten, erg halal is het allemaal allang niet meer. Halal is een totaalconcept, diervriendelijkheid van wieg tot graf. Teksten uit de Koran en de Hadith hameren aldoor op respect en dierwaardigheid; een dier mag om te beginnen absoluut niet worden opgesloten. Dit reikt toch verder dan dat vrome 'bismillah' tijdens die oostelijk gerichte halssnede. Zouden de boze moslims weten dat 99 procent van hun boodschappen bij de islamitische slager afkomstig is uit de bio-industrie?

Toch geloof ik dat onze moslims rustig kunnen gaan slapen. Aan de hele kwestie kleeft namelijk iets unieks: moslims en joden zitten voor eenmaal in hetzelfde schuitje. Niettemin, mocht het morgen in de Tweede Kamer toch anders lopen, dan zal, zoals zo vaak, het bloed - letterlijk - kruipen waar het niet gaan kan. Een oude Marokkaanse man fluisterde me onlangs in: 'Ze kunnen me wat in Den Haag. Ik slacht dat schaapje weer ouderwets gezellig op m'n balkonnetje'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/a ... acht.dhtml


Zo vreemd dat vrouwen dan weer onverdoofd gestenigd of opgehangen hoeven worden. Of ligt die verwondering aan mijn beperkte geestelijke vermogens? Ik pleit dat ook voor een een halal behandeling van vrouwen van de wieg tot het graf. Dus niks niet slaan met een tandenschrobbetje of meisje inwendig uiteen laten rijten door een op seks beluste volwassen kerel.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Mahalingam
Berichten: 39836
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: ceremonieel slachten

Berichtdoor Mahalingam » Do Mei 26, 2011 11:54 am

mercator schreef:
hans van de mortel schreef:Aan halal vlees moet een luchtje hangen. De stank van Allah!


Dat luchtje hangt er zo wie zo aan, want dat halal gedoe heeft niets met hygiëne te maken. Men kijke maar even op plaatjes van slagerijen in Marokko bijv., daar kan je een met vliegen overdekte afgehakte kamelenkop kopen en een bak schapendarmen, alles uitermate Allah welgevallig :D .

Zin in een broodje buikloop?
Bijna de helft van alle gecontroleerde shoarmazaken voldoet niet aan de Warenwet. Dat blijkt uit een rapport van de Voedsel en Warenautoriteit.

Volgens het rapport zouden er ratten, muizen en kakkerlakken in de keukens rondlopen en is het vlees soms bedorven.
Zacky Faltas (57) van shoarmazaak Jeruzalem in Delft bevestigt het beeld in het AD. In zijn keuken lopen, net als in veel andere horecazaken in het stadscentrum, muizen rond. 'Maar,' zegt hij stellig, 'dat maakt mijn zaak nog niet slecht.'

De afgelopen 10 jaar is bij controles gebleken dat er bij 42 procent van de shoarmazaken iets mis is.

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/05/shoarmazaken_zijn_smerig.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor BFA » Do Mei 26, 2011 12:12 pm

Er bestaan Joodse Shoarmazaken ook. Duidelijk beter van kwaliteit dan de Islamitische.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2504
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor silkyboxershortXL » Do Mei 26, 2011 1:17 pm

Als je weet hoe een moslim denkt, de verachting van niet-moslims, dat kun je daar toch je eten niet meer vandaan halen? Er is een warentest geweest.
http://player.omroep.nl/?aflID=10553553
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: Zo Jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Schepsel » Do Mei 26, 2011 2:25 pm

Als het de moslim geen zak kan schelen dat de kaffer een bord gepimpte rotting eet, is het nóg een vreemde kwestie. Net als met die mensen die hun behoefte doen temidden van de groenten: Dat ze dat zélf kunnen en zelf in dat semi-riool kunnen verblijven; ik zou er geen minuut over peinzen! Zo is het ook met hun keukens. Muizen zijn schattig, maar dan in een kooitje of in het bos, en ik hoef geen kakkerlakjes tussen mijn kookgerei, daar zou ik toch wel een beetje van gruwelen. Echter, voor hen is dat blijkbaar prima te verdragen.
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Ritueel slachten. Met gratis vliegen en kakkerlakken

Berichtdoor hans van de mortel » Do Mei 26, 2011 2:41 pm

Schepsel schreef:Als het de moslim geen zak kan schelen dat de kaffer een bord gepimpte rotting eet, is het nóg een vreemde kwestie. Net als met die mensen die hun behoefte doen temidden van de groenten: Dat ze dat zélf kunnen en zelf in dat semi-riool kunnen verblijven; ik zou er geen minuut over peinzen! Zo is het ook met hun keukens. Muizen zijn schattig, maar dan in een kooitje of in het bos, en ik hoef geen kakkerlakjes tussen mijn kookgerei, daar zou ik toch wel een beetje van gruwelen. Echter, voor hen is dat blijkbaar prima te verdragen.

Moslims met hun autoritaire gezag over alles en nog wat, met hun debiele regeltjes waar de honden nog geen brood van lusten, zouden zich moeten schamen. Want honden eten geen bedorven vlees. Ook geen ongelovige honden. Het hele achterlijke gredrag en tweedehands superioriteitsgevoel van de aanhangers van dat vieze enge mannetje Mohammed spruit voort uit maar één ding:

ISLAMITISCHE SUPERIORITEIT IN AGRESSIEVE GODSDIENSTWAANZIN
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Mahalingam
Berichten: 39836
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Mahalingam » Di Mei 31, 2011 2:50 pm

D666 congresseerde. Dat doen ze vaak. Schijnt nodig te zijn.
Het belangrijkste wapenfeit deze keer is: de kamerfractie is te verstaan gegeven dat ze helemaal fout zitten met hun steun voor de wet tegen halal slachten. Godsdienstvrijheid, daar valt dat onder dus geen verbod. Het ziet er niet naar uit dat D666 de wet zal kunnen tegenhouden; daarvoor is de meerderheid in de kamer te groot.
Congres D66 stemt tegen verbod op ritueel slachten
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/298562/Congres-D66-stemt-tegen-verbod-op-ritueel-slachten.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Manon » Di Mei 31, 2011 3:32 pm

Mahalingam schreef:D666 congresseerde. Dat doen ze vaak. Schijnt nodig te zijn.
Het belangrijkste wapenfeit deze keer is: de kamerfractie is te verstaan gegeven dat ze helemaal fout zitten met hun steun voor de wet tegen halal slachten. Godsdienstvrijheid, daar valt dat onder dus geen verbod. Het ziet er niet naar uit dat D666 de wet zal kunnen tegenhouden; daarvoor is de meerderheid in de kamer te groot.
Congres D66 stemt tegen verbod op ritueel slachten
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/298562/Congres-D66-stemt-tegen-verbod-op-ritueel-slachten.htm

dus een religie die toch maar lekker de eerstgeborene wil laten offeren, kan op de steun van D66 rekenen wegens "godsdienstvrijheid"?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 39836
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Mahalingam » Di Mei 31, 2011 4:01 pm

D666 beslist per geval wat wel en niet tot de godsdienstvrijheid behoort. Vandaar dat ze zoveel congressen hebben.
In jouw te berde gebrachte geval zullen ze wel een compromis uitdenken: als het kind opgegeten wordt dan valt het niet meer onder godsdienstvrijheid. Of: het valt pas onder de godsdienstvrijheid als ze het kind ook opeten.
Maar ook kan het dat ze het niet onder de godsdienstvrijheid scharen omdat het voor Joden ook verboden is om Christenkindjes te offeren en/of op te eten. Gelijkheid voor de wet.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73262
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Ritueel slachten

Berichtdoor Ariel » Ma Jun 06, 2011 1:08 pm

Islamitische en joodse aanhangers van de partij zijn bepaald niet te spreken over het partijstandpunt. [c045.gif]
Hoeveel Joodse aanhangers heeft de PvdA? Job Cohen en zijn vrouw ? Misselijk om de Joden te gebruiken als het de PvdA goed uitkomt.

Spijt PvdA ritueel slachtverbod

De PvdA heeft het verbod op onverdoofd ritueel slachten niet goed ingeschat. De partij had de achterban in een eerder stadium moeten raadplegen over de kwestie, zegt PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen tegen nu.nl. "Dat is gewoon niet goed gegaan." De sociaaldemocraten gaven onlangs hun steun aan het voorstel van de Partij voor de Dieren.

Islamitische en joodse aanhangers van de partij zijn bepaald niet te spreken over het partijstandpunt. "Terwijl je je standpunten bepaalt moet je met de achterban gaan praten. Dat is onvoldoende gebeurd", zegt Ploumen. De partij moet allerlei bijeenkomsten voor leden organiseren om de steun uit te leggen.

Eerder sprak het congres van D66 zich uit tegen het voorstel, terwijl de Kamerfractie het had gesteund. De partijleden vinden dat godsdienstvrijheid zwaarder moet wegen dan dierenleed.

Uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit is de conclusie getrokken dat de onbedwelmde slacht dieren extra stress en pijn oplevert. Dat was reden voor een aantal partijen zich tegen deze vorm van slachten uit te spreken.

Alleen CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen het voorstel de wet aan te passen. Het parlement houdt volgende week een hoorzitting over de kwestie.

http://www.depers.nl/binnenland/573489/ ... erbod.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Ritueel slachten. Afhankelijk van de stemwijzer

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Jun 06, 2011 7:55 pm

Ariel schreef: Eerder sprak het congres van D66 zich uit tegen het voorstel, terwijl de Kamerfractie het had gesteund. De partijleden vinden dat godsdienstvrijheid zwaarder moet wegen dan dierenleed.

Is dat zo? Mmmm. Atheïsten die vanuit hun theologische kennis van oordeel zijn gekomen dat godsdienstvrijheid meer realiteit vertegenwoordigt dan wetenschappelijk vastgesteld dierenleed? Het kotsgehalte van de politiek stijgt hiermee tot buiten zijn eigen proporties.

Weer een prima staaltje dus van free publicity voor de bevordering van de politieke desinteresse van het volk. Volksverlakkerij. Smerige huichelachtige politiek ten voeten uit. Tijd voor de revolutie. Ik heb het al zo vaak gezegd: rotte eieren en tomaten. Dat is wat politici toekomt. Het liefst gepaard gaande met de meest verschrikkelijke scheldwoorden. Te beginnen met 'KANKERLEIERS'.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten