De PVV is fascistisch

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47034
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De PVV is fascistisch

Berichtdoor Pilgrim » Za Nov 06, 2010 6:14 pm

'Als je fascisme signaleert, moet je dat ook hardop zeggen'

6 november 2010

Door: Goudswaard, M.A.

Deze week publiceerde cultuurfilosoof Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut, een opzienbarend boek waarin hij Geert Wilders en zijn PVV omschrijft als prototypes van het fascisme. Een gesprek over struisvogelpolitiek, dreigend geweld, en het belang van geestelijke vorming.

Rob Riemen heeft zijn boek deze week toegestuurd aan alle leden van het kabinet en aan alle leden van de Tweede Kamer. Dat is een ongebruikelijke stap, maar het illustreert wel met welk gevoel voor urgentie Riemen zijn 62 pagina's tellende werk heeft geschreven. Hij maakt zich grote zorgen over de opkomst van Wilders en ziet angstwekkende parallellen met de ontwikkelingen in de jaren twintig en dertig.

Hij wil geen paniek zaaien, geen onnodig grote woorden gebruiken. Al weet hij heel goed dat het gebruik van het woord fascisme de aandacht trekt. Toen hij dat begrip vorig jaar in een interview met NRC Handelsblad voor het eerst in de mond nam om de opkomst van Wilders te duiden, stroomden de reacties binnen. Ook van mensen op wat hij noemt 'verantwoordelijke posities', die blij waren dat hij het fenomeen Wilders in alle scherpte neerzette. Maar die zelf het woord fascisme niet wilden gebruiken.

Gevaarlijke ontwikkeling

'Als je een gevaarlijke ontwikkeling signaleert, moet je die ook bij de naam noemen. Ik weet dat ik daarmee een taboe doorbreek, maar alleen als we benoemen wat er aan de hand is, hebben we een kans het gevaar te keren', zegt Riemen in zijn rijkelijk met boeken gevulde werkkamer. Uit die boeken citeert hij gretig in De eeuwige terugkeer van het fascisme. Onder meer Friedrich Nietzsche, Ortega y Gasset, Paul Valéry en Thomas Mann passeren de revue. Zij beschrijven hun eigen tijd, maar hun analyses lijken maar al te vaak over 2010 te gaan.

Riemen is directeur van het Nexus Instituut dat hij in 1994 oprichtte en dat aan de weg timmert met lezingen, conferenties en de publicatie van het tijdschrift Nexus. Hij schreef talloze essays, publiceerde in 2009 het goed verkopende Adel van Geest, maar mengde zich nog niet eerder zo expliciet in het politieke debat. Is hij een nieuwe fase ingegaan?

Aanval op beschaving

Riemen: 'Ik heb dit stuk heel bewust niet in het tijdschrift Nexus gepubliceerd. Het Nexus Instituut wil boven de partijen staan, het is niet links of rechts, niet religieus of antireligieus. Wij staan voor het bewaren en doorgeven van de waarden die ten grondslag liggen aan het Europese humanisme. Maar tegelijkertijd kan ik mijzelf niet buiten mijn tijd plaatsen. Als je dan zoveel verschijnselen ziet die een aanval op onze beschaving vormen, moet je ook iets doen. Anders ben je niet geloofwaardig. Tot het wezen van het humanisme behoort dat je de dingen in hun totaliteit ziet, kunst en esthetica staan niet los van de politiek, en andersom.'

Hoe bent u ertoe gekomen om uw leven te wijden aan het uitdragen van het humanisme?

'Het korte antwoord is: De Toverberg van Thomas Mann, de laatste grote bildungsroman, een meesterwerk. Dat boek gaat over een jonge man die in een sanatorium in de Zwitserse bergen terechtkomt en daar zeven jaar lang gesprekken voert over de grote vragen van het leven. Dat waren precies de vragen waarmee ik me bezighield, ik herkende me in die jongen. Wat is goed leven? Wat is waarheid? Wat is schoonheid? Dat wilde ik weten. Na een uiterst moeizame middelbare schooltijd ben ik theologie en filosofie gaan studeren. Tien jaar lang heb ik op mijn eigen bergtop boeken zitten lezen. In een piepkleine flat in het grauwe Tilburg-Noord, gelukkig nog wel gelegen aan het Wagnerplein. Net toen ik me realiseerde dat ik nu toch echt een bestaan moest opbouwen, kwam ik in contact met uitgever en boekhandelaar Johan Polak, hij is mijn geestelijke vader geweest.'

Wat was zijn invloed op u?

'Hij inspireerde mij door de keuzes die hij na de oorlog maakte. Hij had met eigen ogen gezien hoe het fascisme had geprobeerd het Europese cultuurgoed te vernietigen en wilde daar iets tegenoverstellen. Dat waren zijn uitgeverij en zijn boekhandel, waarin alle grote schrijvers uit de Europese cultuur een plaats kregen. Hij was het die mij enorm steunde bij het opzetten van een tijdschrift, Nexus. Via deze publicatie kon ik me in totale onafhankelijkheid bezighouden met de grote vragen, die bijna obsessies voor me waren. Met als doel de waarden waar die Europese cultuur voor staat, bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Toen Polak in 1992 onverwacht overleed, heb ik al snel besloten door te gaan. Ik heb toen het Nexus Instituut opgericht, veel buitenlandse denkers naar Nederland gehaald, en daarmee een steeds groter publiek bereikt. Alleen met een tijdschrift was dat nooit gelukt.'

Hoe bent u zo in de ban geraakt van boeken?

'Ik kom uit een eenvoudig katholiek arbeidersgezin. Mijn moeder leerde mij op mijn derde lezen. Voetballen kon ik niet, maar lezen kon ik als de beste. Van haar heb ik de eerbied voor het boek meegekregen. Als de kinderen een boek wilden hebben, wist ze daar altijd geld voor te vinden. Boeken hebben voor mij iets sacraals. Een boek moet voor mij ook een fysiek ding zijn. Je zult mij niet snel zien met een e-book, dat is toch zoiets als seks hebben met een sekspop.'

'Mijn ouders hebben me geleerd dat boeken iets bijzonders zijn en dat studeren een voorrecht is. Mijn vader was vakbondsbestuurder, mijn moeder kwam na het jappenkamp ook bij de vakbond terecht. Zij hebben mij doordrongen van het belang van sociale rechtvaardigheid en van de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen, van loodgieter tot koningin.'

U schrijft dat wij allen, en vooral de elites, verantwoordelijk zijn voor de opkomst van de PVV. Waarom?

'Ik heb mij afgevraagd hoe het komt dat er zoveel parallellen zijn tussen de jaren twintig en dertig en wat we nu om ons heen zien gebeuren. We zien een charismatische leider van een ondemocratische beweging, we zien overal populisme om de massa te mobiliseren, we zien dat de eigen groep wordt neergezet als slachtoffer en dat er een vijand wordt aangewezen om de wrok op te richten. Toen waren het de joden, nu zijn het de moslims die als groep worden weggezet. Ik heb de indruk dat veel mensen die overeenkomsten niet in de gaten hebben. Dat komt omdat politieke partijen hun eigen gedachtegoed verloochenen, universiteiten hun studenten onvoldoende opleiden tot zelfstandig denkende mensen, in het bedrijfsleven het gelddenken overheerst, en de media liever achter de massa aanlopen dan een kritische spiegel voor het volk zijn. Mensen zijn in de steek gelaten door hun elites, daar zit de kern van het probleem.'

U schrijft dat de centrumpartijen struisvogelpolitiek bedrijven als het om Wilders gaat. Opwinding over de PVV is er genoeg. Is het probleem niet eerder dat de andere partijen niet weten wat ze met hem aan moeten?

'Het feit dat het nieuwe kabinet zich laat gedogen door Wilders, is de ultieme vorm van struisvogelpolitiek. Daarmee begeven de regeringspartijen zich op een hellend vlak, want Wilders is nu een gerespecteerde speler geworden in Den Haag, die zij ook nog eens laten bepalen waarover het politieke debat gaat.'

'Zij gaan eraan voorbij dat de PVV net als de fascisten uit het verleden geen enkel positief idee heeft voortgebracht over de toekomst van ons land. De PVV wil terug naar vroeger, zonder al die vreemdelingen. Hun partijprogramma staat vol met leugens. Zo beweren zij dat zij de joods-christelijke traditie verdedigen tegen de islam. Nonsens, want in die traditie staat juist centraal dat je mensen niet uitsluit. Zij benadrukt wat ons mensen verenigt, namelijk het besef dat de menselijke waardigheid voorop moet staan, dat geestelijke waarden als gerechtigheid, compassie en het zoeken naar waarheid en schoonheid de essentie zijn van ons bestaan.'

'Het probleem van de centrumpartijen is dat zij zelf niet meer weten waar ze voor staan. Iedereen in Den Haag klaagt over de trivialisering van het politieke debat, ik zou zeggen: doe daar wat aan! Laat zien wat je idealen zijn, laat zien dat politiek meer is dan de kunst van het mogelijke.'

Fascisme wordt vaak geassocieerd met geweld. Ziet u daarvoor ook nu aanwijzingen?

'We moeten ons goed realiseren dat we aan het begin staan van het hedendaagse fascisme. In Italië en Duitsland is het ook heel geleidelijk tot ontwikkeling gekomen, het werd door miljoenen mensen met open ogen verwelkomd. Het is dus niet zo dat de fascisten met grof geweld aan de macht zijn gekomen.'

'Tegelijkertijd moeten we ons goed realiseren wat er kan gebeuren als je een groep consequent stigmatiseert, steeds tegen ze zegt dat ze er niet bijhoren, dat ze nooit goede Nederlanders kunnen zijn. Als je dat doet in een context van een steeds agressievere samenleving, kun je wachten op het moment dat iemand uit die groep iets geks doet. En dan gaat het mis, dan moet er opeens hard tegen die groep worden opgetreden. Als je ressentiment maar lang genoeg voedt, roept dat altijd geweld op. Ik wil mijn analyse niet stilhouden tot het te laat is.'

Kan het tij nog worden gekeerd?

'Ja, natuurlijk kan dat, er is een heel grote meerderheid van Nederlanders die Wilders niet steunt. Ik heb dit boek geschreven om mensen wakker te schudden, het debat rond Wilders uit de emotionele sfeer te halen, en nuchter te kijken naar wat er gebeurt. Het gaat erom dat meer mensen zich realiseren dat ook het fascisme-Wilders staat voor intellectuele leegte, dat hij de problemen van de mensen die het moeilijk hebben niet zal oplossen.'

'Als dat lukt, verliest Wilders bij de volgende verkiezingen een groot deel van zijn aanhang, en kunnen we ons gaan bezighouden met de echte problemen waar we voor staan. Niet alleen de integratie van allochtonen, maar ook de economische en technologische ontwikkeling, de vergrijzing en de opkomst van China en India.'

Het is uw missie mensen te verheffen tot zelfstandig denkende wezens, die daardoor niet achter populisten aanlopen. Hoe staan we ervoor?

'We hebben de morele plicht om optimistisch te zijn. Als ik niet optimistisch was over het verantwoordelijkheidsbesef van mensen, was ik nooit met Nexus begonnen. Het is ook allemaal niet zo ingewikkeld. Wat heeft er nu echt waarde in het leven? Dat kan iedereen toch in tien seconden bedenken? We weten dat vriendschap belangrijk is, we weten ook dat het in het leven niet gaat om geld en roem, maar om de vraag hoe je in waarheid kunt leven, wat je verantwoordelijkheid is. Socrates zei het al, en het is nog steeds zo. Het besef moet doordringen dat het leven niet alleen leuk en aangenaam kan zijn. We kunnen het tij nog keren, maar de tijd begint wel te dringen.'

Hoe ziet u uw eigen toekomst?

'Ik wil ervoor zorgen dat Nexus blijft bestaan, ook als ik er niet meer ben. En ik wil een internationale academie oprichten, waar topstudenten uit de hele wereld twee jaar lang worden ondergedompeld in de Europese cultuur. Zodat zij als ze straks politicus of ceo zijn, weten wat democratie is, wat ethiek inhoudt, en wat individuele vrijheid betekent. Verder ga ik fondsen werven om 500 boeken uit te geven die bewaard moeten worden. Er ligt nog zoveel moois onder het stof! Kunst biedt ons de taal om ons innerlijke leven te begrijpen, te zien wat er werkelijk toe doet, en onze ervaringen te delen. Bezuinigen op kunst is nu echt het stomste wat je kunt doen.'

http://www.fd.nl/artikel/20656327/fasci ... dop-zeggen
Laatst gewijzigd door Anonymous op Di Okt 25, 2011 6:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor H.Numan » Zo Nov 07, 2010 2:12 am

Tenzij deze knaap een zeer begiftigd schrijver is, hetgeen ik bijzonder sterk betwijfel, is 62 pagina's geen boek maar een pamflet. Normaliter is 62 pagina's nauwelijks voldoende voor 1 hoofdstuk. Laat staan het hele boek. Aangezien hij politicus is, is het een politiek pamflet.
Geen begiftigde schrijver, maar een schrijver van vergift dus.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Zo Nov 07, 2010 10:53 am

"De mensen zijn in de steek gelaten door hun elites..." en je weet al direct welke kant het opgaat. Waar staat ergens in steen gebeiteld dat een elite nodig is ? De "zelfstandig denkende" burgers waar die Riemen graag zou hebben hebben toch helemaal geen elite nodig?
Maar zoals elke linkse "denker" bedoelt hij gewoon zijn eigen elite. Exact zoals Bos tegen de moslims:
wij socialisten weten hoe de ideale maatschappij eruit ziet en we gaan die voor jullie realiseren!
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47034
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De PVV is fascistisch

Berichtdoor Pilgrim » Za Nov 13, 2010 11:34 pm

Rob Riemen, schaamt u zich voor zoveel onzin

Frits Bolkestein

Volgens Rob Riemen, directeur van het Tilburgse Nexus Instituut, zijn ‘Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme’. Dit is onzin!

Dit is onzin. Het verraadt onbegrip over het ontstaan van het fascisme.

Het fascisme begon als een cultureel verschijnsel. Zijn voorlopers waren intellectuelen. Bergson en zijn vitalisme, uitgedrukt in het begrip ‘elan vital’. Sorel en zijn revolutionaire syndicalisme. Vooral Marinetti en zijn futurisme, die meende dat ‘tot de tanden gewapende bataljons het hoogtepunt van de esthetica vormden’. Het fascisme was een elitaire beweging met als bestaansgrond de ontkenning van universele waarden. Een kind kan zien dat dit op Geert Wilders slaat als een tang op een varken.

Freud heeft Mussolini een van zijn boeken gestuurd met de opdracht: ‘Van een oude man die in de Duce de held van de cultuur begroet.’ Heeft Wilders een dergelijk boek van een vooraanstaande intellectueel ontvangen?

Mussolini
De meest vooraanstaande Italiaanse intellectueel van die tijd was de historicus Benedetto Croce. In juni 1924 stemde hij voor Mussolini in een motie van goedkeuring. Croce was een voorbeeld van de ambivalente houding jegens het fascisme van de Europese intelligentsia. Welke intellectuelen hebben Wilders gesteund?

Tegen het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw ontstond een algemene weerzin tegen de Verlichting en het liberale rationalisme. Dat is merkwaardig want het liberalisme was toen bezig zijn beloften waar te maken. Het stemrecht werd overal uitgebreid tot het algemeen was en de welvaart ging gestaag omhoog. Waarom dan toch die afkeer van het rationalisme? Het moet de verveling zijn geweest. Men vond het rationalisme saai. Het fascisme was nieuw en dynamisch. Intellectuelen lopen achter ideeën aan, niet omdat die deugen, maar omdat zij spannend zijn.

Onwillekeurig moet men denken aan de culturele revolutie van 1968 en de jaren daarna en het ideeëngoed van ‘Tien over Rood’. Men vond de PvdA saai. Wij weten nu wat dat heeft opgeleverd.

Volgens Riemen staan wij aan het begin van het huidige fascisme. Hij vergelijkt deze tijd met de jaren twintig van de vorige eeuw. Ook dat is onzin. Europa had toen een rampzalige oorlog doorgemaakt. Nu niet. Inflatie in Duitsland had dat land twee keer verruïneerd. Nu is zij te verwaarlozen. Sociale zekerheid bestond toen niet. Nu wel. Nederlanders zijn niet vervuld van ressentiment. Volgens het CBS zijn de meesten tevreden.

Rechtsorde
Verstoort Geert Wilders de Nederlandse rechtsorde? Neen. Terecht heeft het OM vrijspraak geëist. Wat de Nederlandse rechtsorde wel verstoort, is het feit dat Wilders bescherming door de politie nodig heeft. Daartegen wordt te weinig geprotesteerd.

Riemen noemt Wilders een populist. Maar wat is populisme precies? Behalve dan een verzamelnaam voor alles waaraan men de pest heeft. Bij mijn weten zijn leden van de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Is het dan zo gek dat zij hun oor te luisteren leggen bij wat het volk vindt?

Door Wilders met het fascisme in verband te brengen, trivialiseert Riemen het werkelijke fascisme. Mussolini was nog wel wat anders dan de leider van de PVV. Rob Riemen moest zich schamen zoveel onzin de wereld in te sturen.

Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen. Wilders heeft voldoende verwerpelijks gezegd over de Europese Unie en de islam om dat mogelijk te maken.

Frits Bolkestein is voormalig VVD-leider. Hij betoogt dat wie Wilders in verband brengt met het fascisme, het werkelijke fascisme trivialiseert. Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen met feiten en argumenten.

http://www.google.nl/search?q=wilders&h ... CC0QqAIwAA
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Zo Nov 14, 2010 2:53 pm

Nobelprijs winnaar Vargas Llosa vindt Wilders ook een "monster dat moet verslagen worden" . Van een lid van een club die Vredesprijzen aan Arafat en Obama geeft kan je zo iets verwachten natuurlijk.
Dat noemt zich dan een "intellectueel". Een-zelfverklaarde-intellectueel snuift van verachting voor het gewone plebs dat het allemaal niet goed begrijpt, volgens de over het paard getilde Zuid Amerikaan is " het populisme en nationalisme van Wilders" een groot gevaar dat uitgeroeid moet worden.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 41228
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Mahalingam » Zo Nov 21, 2010 11:02 pm

Zondag rustdag. Maar de demonisatie gaat door. In Buitenhof (StaatsTV) is er altijd een vast onderwerp: de PVV. Ook vandaag. Conclusie: Wilders en zijn partij zijn geen fascisten zoals laatst in die brochure bewezen werd. De PVV wil democratisch meespelen en wil geen afschaffing van het democratische systeem. Maar die achterban? Die is potentieel wel een bedreiging. Die kan opeens de anti-parlementaire kant opmarcheren. Hoor het maar aan op 41:00
http://player.omroep.nl/?aflID=11728789
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor naar boven » Ma Nov 22, 2010 1:01 am

Mahalingam schreef:Zondag rustdag. Maar de demonisatie gaat door. In Buitenhof (StaatsTV) is er altijd een vast onderwerp: de PVV. Ook vandaag. Conclusie: Wilders en zijn partij zijn geen fascisten zoals laatst in die brochure bewezen werd. De PVV wil democratisch meespelen en wil geen afschaffing van het democratische systeem. Maar die achterban? Die is potentieel wel een bedreiging. Die kan opeens de anti-parlementaire kant opmarcheren. Hoor het maar aan op 41:00
http://player.omroep.nl/?aflID=11728789

Tja.
De demonisering heeft zich, wegens het uitblijven van effect, onlangs verplaatst van Geert Wilders en de PVV van Geert Wilders naar de achterban van Geert Wilders.

Dat gaat met zo'n onherkenbaar en pluriform gezelschap 'white trash' natuurlijk al helemaal niet lukken. Niemand voelt zich aangesproken.

En de vraag is, als deze demonisering mislukt is: wat dan? Grootschalige stembusfraude dan maar?
RTFM

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 10:58 am

naar boven schreef:En de vraag is, als deze demonisering mislukt is: wat dan? Grootschalige stembusfraude dan maar?


Fysieke uitschakeling van Wilders lijkt mij de logische stap nadat de vorige technieken mislukt zijn.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2537
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Het demoniseren van Geert Wilders.

Berichtdoor silkyboxershortXL » Ma Nov 22, 2010 12:49 pm

Zo zo Remieg Aarts, Wilders een charismatische illusie. En 24 zetels daarom.

Misschien ondanks zijn charisma 24 zetels? Gewoon omdat hij een met graagte ondersteunde
visie verkondigt. Die breeeed gedragen wordt omdat het zo duidelijk en zonder potsierlijke
convicties en fabulaties recht op het doel afgaat en dit zonder hoogdravende hoogleraar prietpraat doet. Inderdaad,
het is een illusie die 24 zetels te wijten aan het charisma van Wilders, wat denkt het arrogant heerschap Remieg dat hij is om mij te plaatsen, dat hij denkt dat ik PVV stem omdat ik verblind ben door de persoonlijkheid Wilders en maar wel zomaar een fascistisch beweging zou gaan aanhangen? Dat is heel goed te verklaren. Beschouwing vanuit zijn kloosterlijke, maar vorstelijk bezoldigde dienstbetrekking als hoogleraar zijn alle mensen ondermaats. En dan is afdalen naar het beschermde 'binnenhof', dat ver van al het rechts plebejisch bruin, een veilige haven biedt om aan ons zijn intellectuele vruchten deelachtig te maken.
De teflon coating van Geert is gemaakt van de heldere constatering dat het met de islam niet helemaal pluis is en niet alleen als het er om gaat dit in te voegen in een democratische beschaving. Simpel.
Maar, weledele Remieg, Uw schijnend licht is niet meer dan een stiekem lampje onder de dekens. Kom onder dat beddegoed vandaan en merk dat de dageraad aanstaande is en besef dat het Uw lichtje ijdel maakt.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 12:59 pm

silkyboxershortXL schreef:Zo zo Remieg Aarts, Wilders een charismatische illusie. En 24 zetels daarom.het lijkt er haast op dat links de PVVstemmers verwart met Mohammedanen. Dat is idd een slag volk dat blindelings achter het Grote Voorbeeld aanholt, zelfs( of daarom?) als ze weten dat het een moordenaar, een gek en een pedofiel is. Links WIl dat zo zien. Maar elke individuele PVVstemmer heeft zo zijn/haar eigen redenen om de moslims spuugzat te zijn, daar hebben ze Wilders écht niet voor nodig. Die spreekt uit wat zij denken.
Ik lees net dat bij een onderzoek onder Nederlandse en Belgische 14/15 jarigen de weerzin tegen migranten het grootste is in heel Europa, NB bij de bevolkingsgroep waarvoor politiek een ver van mijn bed show is, hoe komt dat ? Omdat elk van hen wel s uitgescholden, gepest, bestolen of in elkaar geslagen is door de Islamitische verrijkers. En die weerzin groeit, ondanks de nimmer aflatende stroom poco-propaganda die in het onderwijs en media over die doelgroep wordt uitgekieperd.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 1:05 pm

silkyboxershortXL schreef: Beschouwing vanuit zijn kloosterlijke, maar vorstelijk bezoldigde dienstbetrekking als hoogleraar zijn alle mensen ondermaats.


Enkele zeldzame uitzonderingen daargelaten is heel de academische wereld een bastion van links, de top die de mei68ers konden bereiken doorheen de "gang door de instellingen"( infiltratie van binnenuit nadat de revolutie mislukt was omdat de arbeiders er geen pap van lustten). Maar er is dan ook haast niemand meer die serieus neemt wat zo een professortje of onderzoekertje meent te moeten zeggen over de "fascist Wilders".
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor naar boven » Ma Nov 22, 2010 4:56 pm

mercator schreef:
naar boven schreef:En de vraag is, als deze demonisering mislukt is: wat dan? Grootschalige stembusfraude dan maar?

Fysieke uitschakeling van Wilders lijkt mij de logische stap nadat de vorige technieken mislukt zijn.

Opnieuw?
Dat zou ze hooguit een paar jaar uitstel geven en deze keer geen 8 jaar, maar 2 tot 4 jaar.

Ze zullen toch wel begrijpen dat er na het fysiek uitschakelen van eerst Fortuyn en vervolgens Wilders weer een nieuwe charismatische leider op zal staan? Eentje die er nog een schepje bovenop doet..
RTFM

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 5:24 pm

naar boven schreef:Dat zou ze hooguit een paar jaar uitstel geven en deze keer geen 8 jaar, maar 2 tot 4 jaar.

Ze zullen toch wel begrijpen dat er na het fysiek uitschakelen van eerst Fortuyn en vervolgens Wilders weer een nieuwe charismatische leider op zal staan? Eentje die er nog een schepje bovenop doet..


Dat zou kunnen, maar ook niet. En is met Fortuyn en Wilders de voorraad charismatische leiders gewoon uitgeput. Elk jaar uitstel worden de Mohammedanen sterker dus als links pakweg 5 jaar kan winnen door Wilders te elimineren is de Islamisering al weer een stukje verder opgeschoten en heeft die ev. nieuwe leider het nog moeilijker.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Monique » Ma Nov 22, 2010 5:53 pm

Het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat "we" de Nederlandse linxe regering ervan verdenken om politieke tegenstanders uit de weg te (laten) ruimen.
Zelfs dat het in je opkomt is al triest.
Het feit DAT het in je opkomt geeft wel aan dat er kennelijk aanleiding voor is.

Het is dat een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking dezelfde verdenkingen heeft anders zou ik aan mijn verstandelijke vermogens gaan twijfelen.
Amorele atheistische nitwit

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor naar boven » Ma Nov 22, 2010 5:58 pm

mercator schreef:Dat zou kunnen, maar ook niet. En is met Fortuyn en Wilders de voorraad charismatische leiders gewoon uitgeput.

Hoe weet jij dat?
Wie had er in 2002 van Geert Wilders gehoord?
Pas in 2004, na de afslachting van Van Gogh, kwam Wilders een beetje in beeld.
En in 2006 (9 zetels voor de PVV) dacht men nog met een eendagsvlieg te maken te hebben.
Een charismatische leider kan zomaar uit het niets tevoorschijn komen: als het achtergelaten gat maar groot genoeg is springt er altijd wel iemand in.
Het gaat alleen maar mis als iedereen tegelijk in het gat wil springen en er niet iemand bij zit die boven de rest uitsteekt.

Elk jaar uitstel worden de Mohammedanen sterker dus als links pakweg 5 jaar kan winnen door Wilders te elimineren is de Islamisering al weer een stukje verder opgeschoten en heeft die ev. nieuwe leider het nog moeilijker.

Of makkelijker, omdat er postuum vaak serieuzer en met meer waardering naar de standpunten van het lijk gekeken wordt.

Het wordt nu wel een behoorlijk morbide discussie, sorry..
RTFM

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 7:01 pm

naar boven schreef:Hoe weet jij dat?


Ik weet evenmin als jij wat er zou kunnen gebeuren na de dood van Wilders.
Ik zou je argument ook kunnen omkeren: de moordenaars van Fortuyn en Van Gogh hebben gezien dat er na die moorden helemaal geen opstand of wat dan ook kwam, dus waarom zouden ze het niet nog s proberen? Als het 2 keer lukt om een tegenstander fysiek uit te schakelen, waarom dan geen 3de keer? Als de afweging wordt gemaakt dat het gevaarlijker is om Wilders in leven te laten dan hem om te brengen gààt Wilders, tenzij hij zelf de macht grijpt en zijn vijanden onschadelijk maakt.
Wie had er in 2002 van Geert Wilders gehoord?

De Winter van het Vlaams Blok zegde in 1985 al hetzelfde-op vele punten-als Wilders nu. Dus in overdrachtelijke zin, "leefde" Wilders toen al.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 7:04 pm

naar boven schreef:Het wordt nu wel een behoorlijk morbide discussie, sorry..


Nee, ik vind dat een realistische discussie. Als je het vanuit de hoek van de vijanden van Wilders bekjkt is een moord op Wilders veruit de aantrekkelijkste optie. Op Krapuul-site, door Th von der Dunk etc. wordt daar openlijk toe opgeroepen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Ma Nov 22, 2010 7:09 pm

Monique schreef:Het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat "we" de Nederlandse linxe regering ervan verdenken om politieke tegenstanders uit de weg te (laten) ruimen.


Wat dat betreft staan we in België verder, en kijken we daar helemaal niet van op. We hebben hier de politieke moorden op Lahaut, Lumumba(daar had zelfs de koning van België himself de hand in),Cools gehad, de moordende linkse terreur van de CCC en de Bende van Nijvel...
Bij jullie is het redelijk recent, en daarom mss zo moeilijk te bevatten. Maar wat dacht je bijv. van het plotse overlijden van Milosevic in Scheveningen?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2537
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor silkyboxershortXL » Ma Nov 22, 2010 8:20 pm

mercator schreef:
Monique schreef:Het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat "we" de Nederlandse linxe regering ervan verdenken om politieke tegenstanders uit de weg te (laten) ruimen.


Bedenkend dat GW elk moment een 20 man sterke ploeg bewakers heeft is het niet onlogisch dat we hier onze gedachte over hebben.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75271
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Ariel » Wo Aug 31, 2011 3:35 pm

De PVV is fascistisch .

De PVV-parlementariër Johan Driessen is het daar niet mee eens en heeft kamer vragen gesteld. Hij heeft de bewindsman letterlijk gevraagd of de minister de mening deelde dat Riemen "niet goed snik" is en "Zo nee, waarom niet?''

Nee zegt Donner…Rob Riemen van het Nexus Instituut is "wel goed snik."

De minister antwoordt woensdag de mening van Driessen "niet te delen''. Driessen was boos, omdat Riemen de PVV fascistisch noemde. Volgens Donner moet Riemen dat zelf weten, of zijn instituut nu subsidie krijgt of niet.
Hij uitte zich op persoonlijke titel. De minister vindt ook dat het hemzelf ,"minder past om een oordeel uit te spreken over de wijze waarop gebruikt wordt gemaakt van de vrije meningsuiting."

Spoiler! :
Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid
Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat
de Nexus-directeur de PVV fascistisch noemt. (Ingezonden 10 augustus 2011).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Nexus-directeur: PVV blijkt weer fascistisch’? 1)
Antwoord 1:
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid
fascistisch is en de bijl wil zetten aan de wortel van de democratie, niet goed snik is? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord 2:
Ik deel die mening niet. Meer in het algemeen past het mij als minister minder om een oordeel uit
te spreken over het gebruik dat van de vrije meningsuiting wordt gemaakt.

Vraag 3
Deelt u de mening dat zolang deze directeur van het Nexus Instituut is dit clubje beter geen
subsidie kan krijgen? Bent u bereid bij de provincie Noord-Brabant aan te dringen op een
subsidiestop? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3:
Het is aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant een afweging te maken betreffende de
subsidiëring van het Nexus Instituut en andere subsidieontvangende instellingen. Overigens zou
het bedenkelijk zijn indien bestuursorganen zich bij de beslissing over subsidies zouden laten
leiden door de vraag of de ontvanger hun onwelgevallige meningen uit. Dat raakt al gauw aan de
essentie van de vrijheid van meningsuiting.

Vraag 4
Deelt u de mening dat het voor het aanzien van de Sociaal Economische Raad (SER) beter zou zijn
als haar voorzitter niet in de Raad van Toezicht van het Nexus Instituut zou zitten, zolang de
directeur van het Nexus Instituut op welke manier dan ook bij dat subsidieclubje betrokken is? 2)
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4:
De uitingen van de directeur van het Nexus Instituut over het gedachtegoed van de PVV in het
essay ‘De Eeuwige terugkeer van het Fascisme’, dat hij op persoonlijke titel schreef, staan wat mij
betreft los van de doelstellingen van het Nexus Instituut, te weten het bieden van inzicht in
eigentijdse vragen en het vormgeven van het cultuurfilosofische debat. De uitingen die de directeur
van het Nexus Instituut op persoonlijke titel doet, de subsidie van de provincie Noord-Brabant aan
het Nexus Instituut en het lidmaatschap van de voorzitter van de Sociaal Economische Raad van de
Raad van Toezicht van het Nexus Instituut, zijn dan ook zaken die los van elkaar staan.Nieuwsuur. Discussie tussen Rob Riemen en Arend Jan Boekenstein
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41228
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Mahalingam » Wo Aug 31, 2011 9:48 pm

De pep-talk van Riemen op het Lowlands festival heeft nogal wat mensen in de pen doen klimmen.
Bert Brussen begon met:
De organisator van Lowlands stuurde alle 55.000 festivalbezoekers een mailtje met daarin het verzoek PVV-fractiemedewerkers per e-mail te spammen.

Vooral de motivatie voor deze spamoproep spreekt boekdelen: 'Muziek en cultuur in de volle breedte verzoent en verbindt. Daar kunnen de Hofnar van Prins Carnaval van Kleingeesterveen en zijn marionettenkabinet nog veel van leren, dus laten we ze een wijze les mailen.'

Waarop de bekende von der Dunk direct reageerde.
Het is deze rancune jegens de culturele elite, die ook spreekt uit de jongste poging Rob Riemen het zwijgen op te leggen, die de PVV regelrecht tot geestelijk erfgenaam van völkisch Rechts uit het Interbellum stempelt: een constatering die tot het grote taboe van deze tijd is uitgegroeid, omdat dan direct die vaste falanx van demoniseringsdemagogen in actie komt (ook nu vast weer), waardoor beschaafd Nederland zich al veel te lang laat intimideren.

Je kan het hier lezen:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2874000/2011/08/29/Brussen-vs-Von-der-Dunk-over-de-kunstsubsidies.dhtml
Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies

Let wel dat Brusse nergens iets zegt over subsidie. Hij heeft het over 'dat er bezuinigd wordt'.
En dan komt Eric van Eerdenburg, festivaldirecteur van Lowlands aan het woord:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2877362/2011/08/30/Lowlands-directeur-Brussen-hou-toch-op-met-je-gelul.dhtml
Brussen, hou toch op met je gelul!
en hij loopt helemaal leeg. Hij komt met een krachtig (in zijn optiek)
Brussen, Brussen, wat ben je toch slecht geïnformeerd en wat klets je toch uit je nek. Je lijkt Geert Wilders wel. Is je 'oeuvre' een open sollicitatie voor een functie als communicatiemedewerker voor de PVV?

En hier is dan de rest van dit verheffende schrijven:
Spoiler! :
Lowlands krijgt helemaal geen subsidie van de Rijksoverheid. Daarmee gaat je hele stuk nergens meer over. Het is intuïtief broddelwerk uit de onderbuik. Dat jouw schrijverij welkom is bij een flink aantal gesubsidieerde of van overheidswege gefinancierde bedrijven en instellingen, daar heb ik geen probleem mee. Of jouw werk voor hen relevant is en kwalitatief door de beugel kan moet de raad van toezicht of het bestuur van de betreffende instelling maar bepalen.

Maar laten we terugkomen op het punt waarmee jij mij voor gek probeert te zetten, door middel van je manke vergelijking met een verwende kleuter. Met je Jip en Janneke-gelul probeer je de aandacht af te leiden van de kern van de zaak: is de PVV een NSB 2.0? Is het de Nederlandse neo-fascistische beweging? Want we horen je nooit als Wilders c.s. stelselmatig het islamitisch geloof in een kwaad daglicht stelt, de moslims het land uit wil zetten, de leugens over een niet bestaande 'tsunami van immigranten' verspreidt. Ook niet over de disproportionele korting op de cultuursubsidies. Ook het stelselmatig met respectloos taalgebruik naar beneden halen van een hele sector door zowel Wilders als Mark Rutte, Halbe Zijlstra en Bart de Liefde heb je kritiekloos laten passeren. Het haatkraaien tegen vermeend links en het opeisen van een subsidiestop tegen intellectuele elites die voor hen onwelgevallige meningen poneren; allemaal niet interessant voor je blogvolgers blijkbaar. Maar Brussen: het is toch hetzelfde rijtje als in de jaren '30 van de vorige eeuw, maar in een nieuw jasje. Het jasje type Fascisme 2.011.

Haatgekraai
Kijk eens door de bril van het fascisme bij alle beleidsvoorstellen en Kamervragen van deze 'beweging'. Stap voor stap worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgehitst en voorstellen gedaan die een 'joods-christelijk-cultuurzuiver vaderland' dichterbij moeten brengen. Rancune en ressentiment tegen alle andersdenkenden opgevoerd in steeds harder woordgebruik en toonzetting. Geen enkel perspectief op constructieve haalbare oplossingen voor problemen. Alleen maar haatgekraai en leugens.

De voelsprieten van Rapid Razor Bob (festivalmascotte van Lowlands, red.) zijn zeer gevoelig voor nieuwe tendensen in muziek en cultuur in bredere zin. Ook voor tendensen in de politiek. Politiek debat is sinds jaar en dag onderdeel van de programmering van Lowlands. Links, rechts, liberaal, zelfs jij, en Wilders mochten er hun zegje doen. Rob Riemen ook. Ja, ik ben het van harte met de laatstgenoemde eens. Dat Lowlands als organisatie zo duidelijk stelling neemt, is nieuw. Er is namelijk latent iets aan de hand wat verder gaat dan het debat tussen voornoemde stromingen. De tolerantie verdwijnt uit ons denken. Tolerantie is naast de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van denken de spil van de democratie.

F-woord
Waar in een democratie ruimte hoort te zijn voor andersdenkenden en anderslevenden hitst Wilders op tegen tolerantie. De wetenschappelijke onderbouwing voor beleid lijkt niet meer ter zake te doen. De wijsheid die richting geeft aan wetgeving - en daarmee de genuanceerdheid en grenzen aan de tolerantie - wordt belachelijk gemaakt. Dat is de techniek van het fascisme. De oppositie durft het F- woord niet in de mond te nemen. De coalitie VVD-CDA zelf zal natuurlijk niet toegeven dat ze met 'popi-fascisten' in een gedoogknijptang zitten.

Als deze partijen de ernst hiervan niet durven te benoemen is het een mooie traditie van de popcultuur om het tegengeluid te laten horen. Er is gelukkig ook een groot legioen serieus te nemen journalisten die dit steeds luider aanzwellend geluid ondersteunt, een legioen waar jij jezelf helaas voor gediskwalificeerd hebt.

Voordat je begint tegen te sputteren en je volgende quasi cabareteske stukje al gaat schrijven, doe eindelijk eerst eens wat huiswerk. Lees Riemens boekje De eeuwige terugkeer van het fascisme en probeer het twee dagen lang tot je door te laten dringen. Lees enkele passages desnoods nog een keer als je de nuance er van niet helemaal begrijpt. Pas dan wil ik weer wat van je horen.

Eric van Eerdenburg is festivaldirecteur van Lowlands

Om kort te zijn : hij beweert dat Brussen beweerd heeft dat Lowlands subsidie krijgt. Dat is niet zo en daarom is zijn hele verhaal onzin. "Lowlands krijgt helemaal geen subsidie van de Rijksoverheid. "
Dit is geen leugen.
Hier komt Bert met zijn reactie:
http://www.dejaap.nl/2011/08/30/beste-meneer-van-eerdenburg/
Beste meneer van Eerdenburg, bedankt voor uw vriendelijke en betrokken reactie op mijn column. Zoals ik al dacht en had verwacht bent u een prachtvoorbeeld van een vrije geest: uw woord is wet, wie daar wat tegenin brengt kan rekenen op vernedering, gescheld en zelfs het in een kwaad daglicht stellen van al mijn overige werk en het op uiterst gemene wijze vernederen van al mijn opdrachtgevers die wél prijs stellen op mijn werkzaamheden

Spoiler! :
Beste meneer van Eerdenburg, bedankt voor uw vriendelijke en betrokken reactie op mijn column. Zoals ik al dacht en had verwacht bent u een prachtvoorbeeld van een vrije geest: uw woord is wet, wie daar wat tegenin brengt kan rekenen op vernedering, gescheld en zelfs het in een kwaad daglicht stellen van al mijn overige werk en het op uiterst gemene wijze vernederen van al mijn opdrachtgevers die wél prijs stellen op mijn werkzaamheden (al koester ik niet de illusie dat u al mijn werk hebt gelezen of u zich zelfs maar in mij hebt verdiept). Het liefst zou u eigenlijk zien dat mijn mond op uw commando wordt gesnoerd, getuige de laatste zin “pas dan wil ik weer wat van je horen”.

Ik begrijp best dat u boos bent. Het moet immers pijn doen als de jaarlijkse subsidie van 55.000 euro die u al jaren krijgt van de gemeente Dronten door notabene GroenLinks ter discussie wordt gesteld. Het stelselmatig blijven ontkennen van deze jaarlijkse subsidie door het af te doen als “gemeentesponsoring”, zal de pijn weinig verzachten. In mijn Volkskrant-column zelf stel ik echter helemaal nergens dat Lowlands subsidie krijgt: ik hekelde slechts uw oproep aan alle bezoekers om PVV-politici te spammen en gebruikte uw woeste oproep als voorbeeld van de vele reacties op het kunstbeleid. Van enige verwijzing naar subsidie is in die column geen sprake. De beschuldiging dat ik mij niet goed geïnformeerd zou hebben is daarom een onterechte beschuldiging. Sterker: nu blijkt dat Lowlands wel degelijk subsidie krijgt van de gemeente Dronten lijkt het er meer op dat u zelf niet goed geïnformeerd bent. Excuses hiervoor zouden u niet misstaan.

Duveltje uit een doosje
Wat ik niet begrijp is waarom u, juist met uw reactie, mij in mijn gelijk bevestigt. Alleen maar omdat er een krantencolumnist is die het niet met u eens is, springt u als een doorgedraaid duveltje uit een doosje om uw onvrede en frustratie met veel misbaar duidelijk te maken. Het is exact wat ik beschreef in mijn, ik geef het toe, wellicht al te infantiele vergelijking met het jongetje dat geen koekjes meer krijgt: woest stampvoetend gaat u over op platvloerse beledigingen en tracht u de boodschapper van al dat onheil zwart te maken. Wat hebben mijn overige stukken nu toch met de kern van de zaak te maken? Hoezo zou mijn volgende stukje “quasi cabaret” zijn? Waarom neemt u mijn mening eigenlijk niet serieus? Vindt u zichzelf werkelijk zo’n grote gelijkhebber dat u alle meningen die niet de uwe zijn, inclusief de door een democratische meerderheid verkozen regeringsleden en hun al even democratisch tot stand gekomen regeringsbeleid denkt te mogen reduceren tot cabaret? Als u dat werkelijk onder “argumenten” verstaat kunt u beter zelf solliciteren bij de PVV.

Ook noemt u mij “een journalist die zichzelf heeft gediskwalificeerd om serieus te worden genomen”. Vreemd. Mijn enige “diskwalificatie” behelst het niet met u eens zijn. Dat lijkt mij toch, in een door u kennelijk zo geliefde democratie en pluriforme samenleving, een van de fundamenten die dat samen leven mogelijk maken. Maar nee : alleen de journalisten die samen met u optrekken, en, net als u, bereid zijn Wilders een “fascist” te noemen en Rob Riemen gelijk te geven zijn “serieus te nemen”. Tsja. Als u het dan toch over de NSB heeft: het op deze manier wegzetten van journalisten en het uitsluiten van opiniemakers die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, doet inderdaad aan minder gelukkige periodes uit onze geschiedenis denken.

Liefhebber van democratie
Zelf ben ik een liefhebber van de democratie. Ik houd van debat. Ik houd van meningen. Ook van die van u. Maar ook van die van Wilders. Juist omdat ik van de democratie houd, weiger ik Wilders uit te sluiten. Of hem “fascist” of “NSB’er” te noemen. In een ware democratie wordt namelijk niemand uitgesloten. De moslims niet, de andersdenkenden niet maar ook de PVV’ers of cultuurhaters niet. In een ware democratie wordt de stem van anderhalf miljoen mensen gewoon gerespecteerd. Het feit dat de PVV in de gedoogregering zit is niets meer dan een keurig werkende democratie in de praktijk. Precies zoals we dat altijd hebben gewild. Een betere staatsvorm is niet denkbaar.

Het uitsluiten van gekozen volksvertegenwoordigers, of het zaaien van angst en haat door ze te vergelijken met vreselijke regimes uit de geschiedenis, is bijzonder kwaadaardig en beslist anti-democratisch. Daar doe ik niet aan mee. Net zo min als ik inga op uw kwaadaardige beschuldigingen over “haatgekraai” en “leugens”. Als ik me daarmee “diskwalificeer” als “serieus te nemen journalist” bij iemand die als inhoudelijk argument niet verder komt dan op dezelfde manier propaganda te bedrijven en personen uit te sluiten als waar hij anderen van beschuldigt, zie ik niet in wat ik daar dan aan heb verloren.

En nee, ik heb het boekje van Riemen nog steeds niet tot me door laten dringen maar laat nu wél gewoon van me horen, zonder daarvoor uw toestemming te hebben gevraagd. Vervelend he, dat niet iedereen maar automatisch doet wat u wilt? Dat krijg je nou eenmaal, in een functionerende open democratie.

Maar er is wel 60.000 euro 'korting' ieder jaar van de gemeente.

En hier is dan het bewijs van subsidie, een subsidie die nu door Gr. Links in de gemeenteraad wordt aangevallen.
Afbeelding
College wil Lowlands subsidie in 30 jaar afbouwen
In 2007 melde toenmalig wethouder De Graaf deze subsidie aan de raad omdat deze in een verder verleden zonder medeweten van de raad was overeengekomen met Lowlands. De raad besloot de subsidie af te bouwen. Als antwoord melde het college gisteren dat de subsidie jaarlijks met 3% wordt afgebouwd, maar dat dit door een 'foutje' niet uit de begroting bleek.

http://dronten.groenlinks.nl/node/31842
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 19118
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor mercator » Do Sep 01, 2011 10:31 am

En dan moet je weten dat die linkse pop-circusartiesten in de meest walgelijke kapitalistische luxe leven als loon voor de geluidsoverlast die ze produceren. Popfestivals zouden geen cent subsidie moeten krijgen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 41228
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Mahalingam » Vr Sep 02, 2011 5:02 pm

Nausicaa Marbe is terug van vakantie en is verbaasd over wat Riemen in die tussentijd aan onzin heeft weten uit te slaan.
'Rob Riemen was de verzetsclown op Lowlands'
Nu de nieuwste joekel: 'Bij de eerste crisisverschijnselen zal de fascistische kanker opnieuw groeien als kool en langzaam maar zeker ons hele maatschappelijk lichaam gaan overwoekeren!' Aan het woord is de cultuurpessimist Rob Riemen op Lowlands.[...]
Natuurlijk valt deze verzetsclown de PVV niet aan met feiten. Denker Riemen staat vér boven de multiculturele werkelijkheid in concreto: haar levende weefsel, haar complexe én triviale problemen. Terwijl hij in navolging van z'n gabber Socrates oproept het moeilijke op te zoeken, ten antwoord op verplatting, veegt hij zelf de complexe sociale vraagstukken die hem niet uitkomen van tafel. Degene die Wilders een leugenaar noemt, grossiert zelf in intellectueel bedrog.[...]
Het is te hopen dat deze armoede van geest niet het gemeenzame antwoord op Wilders wordt. Leuteraars, ophitsers en emotieprimaten genoeg in dit land, nu is het zaak denkers te vinden zonder smetvrees voor ruwe feiten.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6250/Nausicaa-Marbe/article/detail/2885300/2011/09/02/Rob-Riemen-was-de-verzetsclown-op-Lowlands.dhtml
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41228
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Mahalingam » Vr Sep 02, 2011 10:35 pm

Het college van Riemens voor de Lowlands University (ja op dat festival doen ze ook aan wetenschap!) is hier op video. Duur 50 minuten.
http://coolpolitics.nl/projecten/Lowlands%20University/videos
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 41228
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De PVV is fascistisch .

Berichtdoor Mahalingam » Ma Sep 12, 2011 8:54 pm

De Tilburgse (en Nijmeegse en Groningse) zaak van de wetenschappelijke oplichterij, strek zich steeds verder uit. Hier een zijlijntje:
Martin Bosma is eens gaan spitten in de werken van Rob Diemen.
Zo voert Riemen heel veel belangrijke personen op om zijn mening te onderbouwen. Een van de favorieten is Menno ter Braak.
http://www.geenstijl.nl/archives/images/pvvmailie.html
"Zij zijn niet in echte oplossingen geïnteresseerd, want ze hebben de misstanden nodig om te kunnen blijven schelden.", en "Dat is ook het enige waar ze echt verstand van hebben: schelden en haten. Ze hebben geen enkel positief idee, het enige wat ze willen is het uitleven van het ressentiment."
Dit wordt gebracht als een citaat van Menno ter Braak. Uit 'Het nationaal-socialisme als rancuneleer' . Maar dat is er niet in terug te vinden.
http://www.geenstijl.nl/archives/images/mennotbraak.pdf
Hier het verhaaltje en de bijbehorende kamervragen.
http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/42-martin-bosma/4631-opnieuw-wetenschappelijke-fraude-in-tilburg.html
De tekst van het relevante deel van de standaard-speech van Riemers is er ook te vinden.
Angst voor vrijheid is een oud verhaal.
In 1937 is er een Nederlandse cultuurcriticus, Menno ter Braak, die ziet dat er in ons land een beweging in opkomst is die de angst voor vrijheid en de rancune in de samenleving politiek gaat gebruiken.
Ter Braak constateert, met stijgende verbazing en verontrusting:
‘Er is nu een politieke beweging aan het groeien die voortdurend boos is en de boosheid en agressie in de samenleving aanwakkert!’
‘Zij zijn niet in echte oplossingen geïnteresseerd, want ze hebben de misstanden nodig om te kunnen blijven schelden.’
‘Dat is ook het enige waar ze echt verstand van hebben: schelden en haten. Ze hebben geen enkel positief idee, het enige wat ze willen is het uitleven van het ressentiment.”...

Martin Bosma:
“Riemen voert Menno ter Braak consequent op als iemand die al voor de Tweede Wereldoorlog commentaar leverde op Geert Wilders. Riemen “citeert” steeds zo dat het lijkt alsof Ter Braak iets zegt over de PVV en haar ideeën. Dit is keiharde wetenschappelijke fraude. Zoiets mag niet zonder gevolgen blijven. Onbegrijpelijk dat het Nexus Instituut van meneer en mevrouw Riemen meer dan een miljoen per jaar toucheert, terwijl de core-business ervan haat tegen de PVV lijkt te zijn. Het wordt tijd voor grote schoonmaak in Tilburg. Zeker na de fraude-gevallen die vorige week aan het licht kwamen.”
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten