ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door Scarlatti »


http://ejbron.wordpress.com/2011/09/09/ ... /#comments" onclick="window.open(this.href);return false;

ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOEDIG TER VERANTWOORDING WORDEN GEROEPEN!

LEES HET ORIGINELE ARTIKEL[/i]


[media id=1405087451602v size=large]

Wij islamcritici kunnen er zo vaak als we willen op wijzen, dat het primaire doel van de islam de wereldheerschappij is. We kunnen onze beweringen bewijzen met duizenden uitspraken van islamitische geleerden, met honderden foto's van demonstrerende moslims overal ter wereld, waarop ze affiches omhooghouden, waarop ze exact datgene eisen respectievelijk voorspellen: de wereldheerschappij van de islam. We kunnen wijzen op de tientallen soera's en desbetreffende passages in de Hadiths, waarin dit wordt geëist. We kunnen uit duizenden boeken van islamitische geleerden citeren, die dit precies bevestigen: de islam is pas perfect, wanneer hij de wereldheerschappij bezit.

Het is echter net, alsof je tegen een muur praat. Meer nog: die deze niet onderhandelbare islamitische aanspraak op wereldheerschappij alleen maar citeren, worden door diegenen, tegen wie deze aanspraak gericht is en die wij willen waarschuwen, als haatpredikers, aanhangers van een onbehouwen samenzweringstheorie van een "zogenaamde" islamisering van Duitsland en Europa, als "gekken" of potentiële massamoordenaars a la Breivik gestigmatiseerd.

Behalve de gebruikelijke belastering van ons islamcritici, hebben het politieke establishment, de links aangestuurde media en de zich al lang aan de islam opdringende partijen van alle politieke richtingen inhoudelijk echter niets in te brengen tegen onze feiten en terechte waarschuwingen. Bijzonder duidelijk is hun sprake- en hulpeloosheid te zien, wanneer de aanspraak op wereldheerschappij door de moslims zelf wordt geëist. Op niet mis te verstane wijze, wereldwijd, al lang in het hart van bijna alle grotere westerse steden (bijvoorbeeld in Nederland, zie foto boven) en direct voor de ogen van de aanwezige journalisten en politici.

Plotseling wordt datgene, waarop wij islamcritici al tientallen jaren wijzen, door duizenden islamitische kelen en honderden islamitische affiches op indrukwekkende wijze en onweerlegbaar bevestigd.
Maar in alle gevallen blijven de media zwijgen. Want of ze zijn er intellectueel niet toe in staat om die haat- en wereldheerschappijdemonstraties van de moslims in verband te brengen met de haat- en wereldheerschappijfilosofie van de islam, of ze zien dat de waarschuwingen van islamcritici op een dramatische manier worden bevestigd en willen hun fatale foutieve inschatting m.b.t. de islam niet toegeven.

Hoe media over de islam liegen en deze mooipraten
Daarom worden zulke demonstraties door de media of doodgezwegen of als een "op zichzelf staand geval", als iets, wat "absoluut niets met de islam te maken zou hebben", mooi gepraat.
Of ze grijpen naar de klassieke standformulering van de westerse dhimmi's, dat het bij de islam in principe om een vreedzame religie zou gaan, die noch met de meer dan 17.000 wereldwijde terreuraanslagen sinds 9/11 (met meer dan 1 miljoen doden), en al helemaal niets met eermoorden, gedwongen huwelijken genitale verminkingen en dergelijke te maken zou hebben.

Voor die dingen zijn uitsluitend zogenaamde "islamisten", verdwaalde moslims, verantwoordelijk, die de islam niet goed begrepen zouden hebben en deze op de meest grove wijze zouden ontsieren.
Maar die tweedeling van de islam in een goede en een slechte tak is alleen te vinden in de hoofden van negerende westerlingen.
Moslims zijn op de hoogte van de principiële gewelddadigheid van hun religie.
Onlangs was zelfs de diepgelovige Erdogan hevig verontwaardigd over deze scheiding van zijn geloof door “ongelovigen” door op een bijeenkomst in de microfoon te roepen, dat men de islam niet in een vreedzame en onvreedzame, een goede en een slechte islam mag verdelen: want er zou maar één enkele islam bestaan. Basta!

De islam: genocide als programma
Welnu, de tweedeling van de islam in een goede en een slechte tak is niets anders dan een hulpconstructie van westerse intellectuelen, die niet willen begrijpen, dat de islam qua karakter een intens gewelddadige religie is. ing van zijn geloof door "ongelovigen" door op een bijeenkomst in de microfoon te roepen, dat men de islam niet in een vreedzame en onvreedzame, een goede en een slechte islam mag verdelen:
want er zou maar één enkele islam bestaan. Basta!


Geen enkele andere grote religie uit de wereldgeschiedenis celebreert zo'n en tot in alle hoeken van de religie genestelde geweldscultuur dan de islam. Op meer dan 2000 (!) plaatsen in de koran en de Hadith worden moslims er door Allah en Mohammed in bevelvorm ertoe opgeroepen op "ongelovigen" te jagen, te doden, zelfs uit te roeien ("Dood!", "Bestrijd!", "Versla!" etc.). Want alleen hun existentie zou - aldus Allah en Mohammed - de oprichting van de islamitische wereldvrede in de weg staan. Pas daarna, nadat de wereld van "ongelovigen" gezuiverd zou zijn en de islam wereldwijd zou heersen, zou er "wereldwijde en eeuwige vrede" (dar al-Islam) komen. De leer van een noodzakelijke globale genocide: dat is het hoofdkenmerk van de islamitische boodschap.

Eenzelfde monolithische aanspraak kennen we ook van andere totalitaire systemen: nationaalsocialisme en communisme predikten ook een wereldvrede, die daarna realiteit zou worden wanneer de hele wereld Arisch respectievelijk communistisch geworden zou zijn.
Niet zonder reden zijn rechts en links nauwe bondgenoten van de islam.

De fatale foutieve beoordeling van het genocidale karakter van de islam door westerse politici en intellectuelen kan voortkomen uit de meest verschillende motieven: onwetendheid, negeren, onverbeterlijk "goedmenschendom", maar ook openlijke vijandigheid tegenover hun westerse samenlevingen hebben veel journalisten, publicisten, marxisten en communisten doen besluiten tot een openlijke of heimelijke collaboratie met de islam.
Ze hopen allemaal, dat deze eindelijk in staat is de "zaak" achter de rug te brengen, een zaak, die noch het communisme noch het nationaalsocialisme gelukt is: de vernietiging van de door hen zo gehate burgerlijke samenlevingen.

Intussen begrijpen echter steeds meer mensen, dat ze door hun westerse elites om de tuin zijn geleid en in een situatie werden gebracht, die ze nooit wilden: een immigratievloed van historische omvang heeft het culturele, religieuze en staatkundige karakter van de meeste Europese landen al onherkenbaar verminkt.
[media id=1405088509YH5L size=large]

Het totale falen van de westerse elites
Want met de niet tot integratie in staat zijnde islam kwamen in de vorm van moslims niet in de eerste plaats gastarbeiders of tot integratiewillige immigranten, maar vertegenwoordigers van een gevaarlijke politieke ideologie, die zich al 1400 jaar met succes camoufleert als vreedzame religie, maar in werkelijkheid de vernietiging en verovering van alle "ongelovigen" predikt. Eerst heel zachtjes en met schijnbaar vreedzame bedoelingen komend, maken de moslims op steeds sterkere en mateloze wijze aanspraak op speciale rechten voor hun geloofsgemeenschap, naarmate hun aandeel in de totale bevolking van de opnamelanden groter wordt. Ze sluiten zich in "tegensamenlevingen" (het begrip parallelsamenleving leidt hier op een dwaalspoor) van de "ongelovigen" af en eisen, i.p.v. zich te integreren in de opnamesamenleving, de "integratie" van de opnamesamenleving in de wetten van de islam.
Mochten de "ongelovigen" weigeren om de speciale wensen van de moslims te vervullen, dan nemen islamitische verenigingen (en islamitische individuele daders) regelmatig hun toevlucht tot directe of indirecte bedreigingscenario's (dreiging met terreur, moord, massale protesten e.d.).

Onze westerse politiek heeft zich door deze bedreigingen laten intimideren en zich tegenover de islamitische eisen bijna in het stof geworpen. Veel rechters en officieren van justitie hebben zich door de islamitische eisen laten beïnvloeden of intimideren en buigen in toenemende mate de heersende wetten om ten gunste van de rechtsopvatting van de sharia.

Het falen van de westerse elites kan niet langer verontschuldigd en geaccepteerd worden. Om het drastischer te formuleren: media, politiek en het overige politieke establishment zijn door hun stilzwijgen m.b.t. de islamitische bedreiging, en nog erger: door de ontkenning van het feit, dat zo´n bedreiging bestaat, al lang zelf een bedreiging voor de westerse landen geworden.

Ontkenners en ondersteuners van de islamisering zullen spoedig ter verantwoording worden geroepen


Tegen de verantwoordelijken zij gezegd:
we zullen de namen van de verraders noteren. Of het nu om kleine schrijvertjes in een of ander redactiekantoor, om chef-redacteuren,
om directies van uitgeverijen, om huichelachtige - tot de islam bekeerde - islamwetenschappers, om politici of om partijen verenigingen en instituten gaat:

Wie onder misachting van heersende wetten de islam helpt, wie met gebruikmaking van dreigscenario's terechte kritiek van burgers wegwuift of hele groepen kiezers politiek als nazi's, rechtsen of vreemdelingenhaters stigmatiseert, zal niet alleen verantwoordelijkheid moeten afleggen in Neurenberg 2.0. De namen van de verraders van Europa zullen voor eeuwig in een "Hall of Shame" worden opgeschreven en gepubliceerd en hun daden zullen minutieus worden gedocumenteerd. In de toekomstige geschiedenisboeken zullen leerlingen de namen van de verraders ooit net zo te weten komen zoals ze nu de namen kennen van Hitler, Goebbels, Göring, Hess en de vele andere helpers van het nationaalsocialisme. En ze zullen de namen van de helden bij de redding van Duitsland net zo eerbiedig uitspreken als die van de gezusters Scholl, van Georg Elser of van graaf Stauffenberg.

Ere, wie ere toekomt
We zijn er al lang mee bezig om de strijders tegen de islamisering met naam en toenaam te noteren, inclusief de omstandigheden waaronder ze gevochten hebben. Al die moedige en dappere mensen, al diegenen, die burgermoed tonen en zich tegen de islam en het hem begunstigende politieke establishment verzetten, zullen ooit een ereplaats in de Duitse geschiedenis krijgen.

Het ligt aan ieder individu zelf welke weg hij wil inslaan. Nog steeds kunnen dolenden zich aansluiten bij het verzet tegen de islamisering. Ieder individu moet nu, in deze het noodlot in zich dragende tijd, zijn volledige politieke positie bepalen. Of hij wil of niet.

Een vlucht uit de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van Europa, voor de toekomst van onze kinderen en voor de beslissing of we in de toekomst nog vrije lucht kunnen inademen of slaven van een barbaarse ideologie worden, is er niet meer. Want wat de islam eenmaal heeft ingelijfd, staat hij nooit meer af. De islamisering is al te ver voortgeschreden om nog door één enkele politieke partij te kunnen worden gecorrigeerd.

Onze vijanden staan uitstekend opgesteld: wij kunnen niets gelijkwaardigs, noch financieel noch structureel, tegenover het wereldwijde netwerk van financieel daadkrachtige islamitische verengingen. Tegen de massieve, tot op dit moment voortdurende, doelbewuste, gelijktijdig echter brutaal ontkende, stimulering van de islamitische massa-immigratie door het politieke establishment delven we schijnbaar structureel het onderspit.

Het verzet neemt toe
Maar het verzet in de vrije westerse landen is juist de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Steeds meer mensen keren zich af van de leugenachtige berichtgeving van de officiële staatsmedia en informeren zich via het internet. Als de links verziekte pro-islamitische groeperingen zoals "Die Linke", "de Groenen", grote delen van de SPD en andere burgerlijke partijen, als de verstandige koppen in de deelstaatparlementen en het Duitse parlement, in de wetenschap en het onderzoek, de nog steeds aanwezige verstandige koppen bij de media, publicisten, sociologen niet anders over de dingen gaan denken en mee gaan doen aan de redding van onze geweldige cultuur en civilisatie, dan zal een vreselijke burgeroorlog onafwendbaar zijn. Daarvoor waarschuwen niet alleen vooraanstaande Europese politiemensen al lange tijd, maar ook buitenlandse veiligheidsdiensten zoals de CIA, de Mossad en de Russische geheime dienst.
[media id=1405089298aCcE size=large]
Neemt u de juiste beslissing! Maak deel uit van de oplossing van het probleem van de islamisering en sluit je aaneen tot regionale, gemeentelijke of nationale verzetsbewegingen. Word lid van islamkritische verengingen of van partijen zoals BPE of DIE FREIHEIT. Of sluit je aan bij PI-groepen. Investeer in fantasie, moed, doorzettingsvermogen - in het klein en in het groot.

Er zijn al genoeg woorden gewisseld. Het is de hoogste tijd om iets definitiefs te doen. Wacht niet op een Messias, een aanvoerder of een charismatische figuur, die in plaats van uzelf de hele zaak wel even zal rechtbuigen. Word zelf actief. Wie weet, misschien steekt er veel meer in u dan u tot nu toe heeft vermoed. En wees niet bang.

Wees alleen maar bang voor één ding: de angst om niet voor de juiste zaak gekozen te hebben en de angst om niets gedaante hebben toen uw hulp dringend nodig was.

We hebben geen geld en geen macht. Maar de waarheid staat aan onze kant. Daarom zullen we zegevieren! Hoe het ook zij.

Michael Mannheimer

September 2011-09-09
Bron:
http://tinyurl.com/44l2xmm" onclick="window.open(this.href);return false;
Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

(Bovenstaand artikel geeft niet per se de mening van de vertaler weer. Dit geldt overigens eveneens voor alle andere vertalingen van E.J. Bron)

E.J. Bron is ook te volgen via Twitter
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
peter calluy
Berichten: 120
Lid geworden op: di okt 05, 2010 12:10 am

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door peter calluy »

Een islamitische visie op Europa


Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de
25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld ?


Antwoord van M. Sabaoui: Zeker. het Islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: In Frankrijk is uw Godsdienst toch erkend en vertegenwoordigd. Er zijn meer dan 1.500 moskeeën.

Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Charia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv. waar er een islamitische meerderheid is van ong. 60 %. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de charia opleggen aan alle inwoners.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd ?


Antwoord: U onderschat de Islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet-mohammedanen ?


Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet ? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want God wil dat !
Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterksten zijn is het omdat God dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc... Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.


Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financier en voed hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen geworden) in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van God. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, zelfs uw autoriteiten erkennen 1.400 buitenwettelijke gebieden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen ?


Antwoord: Onze "vreedzame" invasie op Europees niveau is nog niet ten einde.
Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds
grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts u zelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabië bv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen, waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert ? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen Arabieren meer auto's in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen, enz... Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.
Allah Akbar!
________________________________________
:yuk:
http://www.youtube.com/watch?v=tonyptTRHq8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=3oY_Ie_k ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=auEa0MYr ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qt4WVmwh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door Scarlatti »

Spoiler! :
peter calluy schreef:Een islamitische visie op Europa


Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de
25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld ?


Antwoord van M. Sabaoui: Zeker. het Islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: In Frankrijk is uw Godsdienst toch erkend en vertegenwoordigd. Er zijn meer dan 1.500 moskeeën.

Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Charia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv. waar er een islamitische meerderheid is van ong. 60 %. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de charia opleggen aan alle inwoners.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd ?


Antwoord: U onderschat de Islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet-mohammedanen ?


Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet ? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want God wil dat !
Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterksten zijn is het omdat God dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc... Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.


Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financier en voed hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen geworden) in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van God. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, zelfs uw autoriteiten erkennen 1.400 buitenwettelijke gebieden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen ?


Antwoord: Onze "vreedzame" invasie op Europees niveau is nog niet ten einde.
Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds
grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts u zelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabië bv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen, waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert ? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen Arabieren meer auto's in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen, enz... Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.
Allah Akbar!
________________________________________
:yuk:
I rest my case..... en daarom vind ik dus dat bijltjes dag niet snel genoeg kan komen!
Kennen jullie deze site??
http://infohit.nl/multicul/landverraders.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ik vond m vandaag voor t eerst dankzij diens reaktie op het artikel!!!

Mooi mooi mooi! whistling: :roll2: t kàn niet vlug genoeg gebeurd zijn met deze ignorante maar zeker niet te onderschatten willoze islamvolgelingen...
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door Scarlatti »

nou hàd ik dit artikel al eens eerder gelezen dit interview dus Peter, en daar werd toen van gezegd dat t een 'fake artikel' zou betreffen, die journalist zou helemaal niet bestaan... hoe het ook zij, feit blijft dat t duidelijk islamitsche opmerkingen zijn...
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door naar boven »

peter calluy schreef:Een islamitische visie op Europa

Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de
25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.
...
Die kettingmail is bijzonder hardnekkig. Om de zoveel tijd duikt hij weer op. Het is een hoax.
RTFM

Gebruikersavatar
peter calluy
Berichten: 120
Lid geworden op: di okt 05, 2010 12:10 am

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door peter calluy »

Wel ja, een hoax ( wat ik niet wist, ik kreeg hem vandaag van een Professor ) waar Abu Imran het in ieder geval roerend eens zal zijn. Hoax of niet.

En hij is echt geen 'hologram' :-)

P
http://www.youtube.com/watch?v=tonyptTRHq8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=3oY_Ie_k ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=auEa0MYr ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qt4WVmwh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: ONTKENNERS EN ONDERSTEUNERS VAN DE ISLAMISERING ZULLEN SPOED

Bericht door naar boven »

Professor of niet. Het is een hoax.
De islam-appeasers lachen zich een deuk om de onzin waar islamcritici elkaar mee op zitten te jutten. En ze hebben nog gelijk ook..
RTFM

Plaats reactie