CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan, Peetoomen e.a.

Mahalingam
Berichten: 39645
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Mahalingam » Wo Jan 18, 2012 11:16 pm

Even over die procenten (de 1 en de 99%).
Er zijn niet zo veel >150K euro verdieners. Geschat wordt dat er een opbrengst van een solidariteitsbelasting zal zijn van een 100 miljoen. De rijkste 10% huishoudens betaalt 223 maal zoveel belasting als de armste 10%. De rijkste 10% betaalt meer dan de andere 90% samen.
(CBS inkomensverdeling en lastendruk in Nederland )
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Do Jan 19, 2012 12:15 pm

Het volksverraad van het CDA
Joost Niemoller


Het CDA is eruit: Meer immigratie is goed voor ons.Nederland staat aan de vooravond van een enorme ramp die de economie onderuit zal halen. Met de open grenzen naar Oost-Europa, de miserabele werkomstandigheden daar, de crisis die de situatie verergert, de niet aflatende demografische groei in Afrika, plus de aanhoudende armoede en de corruptie in de Afrikaanse landen, zal een ongekende paupergolf Nederland gaan overspoelen.

De immigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide autochtonen werden erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuwe kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentisering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de immigratie. Verschijnselen die allemaal wetenschappelijk zijn vastgelegd.

Van de gewenste kennismigratie zal geen sprake zijn. Kennismigranten die iets voorstellen kiezen voor de landen waar ze meer kunnen verdienen, zoals de VS, maar ook Groot Brittannië. Hoog ontwikkelde verzorgingsstaten als Nederland hebben kennismigranten alleen hoge belastingaanslagen te bieden. Kennismigranten verlaten Nederland juist. De emigratie van de hoog opgeleiden neemt met het jaar toe.

Al sinds jaar en dag is door economen uitgerekend dat de vergrijzing nooit door immigratie opgelost kan worden. De immigranten vergrijzen even hard. De hele wereld vergrijst sowieso (maar Afrika nog het minst) en vergrijzing is een relatief beperkt probleem dat heel goed intern opgelost kan worden.

Voor wie zich een beetje in de feiten verdiept, is het al snel duidelijk: Over immigratie valt niets positiefs te zeggen. En dan zwijgen we nog maar helemaal over de internationale asielwetgeving die aan de hele wereld de hoop biedt om in rijke landen opgenomen te worden, waarna een uitzichtloos bestaan in de uitkeringswereld zal volgen.

Maar het CDA heeft in zijn oneindige wijsheid besloten dat er meer immigratie moet komen.

Meer immigratie!

Want: Dat is goed voor de economie.

Er kan maar één verklaring zijn voor deze fatale beslissing: Het CDA heeft zich laten influisteren door de werkgeverslobby. Die ijvert al sinds jaar en dag voor meer goedkope arbeidskrachten. De Polen van een jaar geleden zitten al in de uitkering, er moeten nieuwe goedkope Polen komen, en aangezien het nog goedkoper kan, wordt het nu tijd voor de Bulgaren en de Roemen. De kosten van de onvermijdelijke gezinshereniging (niet tegen te houden, want de grenzen staan immers wagenwijd open) zullen afgewenteld worden op de Nederlandse samenleving, net zoals dat gebeurde in de jaren zeventig, toen de gastarbeiders massaal in de uitkeringen gedrukt werden.

Ook toen waren het de christelijke partijen, met de toen nog kleine VVD, die zich op sleeptouw lieten nemen door de textielbaronnen en de directeuren van de staalfabrieken. Die weigerden structurele maatregelen te nemen om hun achtergebleven bedrijfstak op te krikken, of fabrieken te stichten in lagelonenlanden, gingen voor het snelle geld, dat ze in hun zakken staken, waarna de fabrieken alsnog werden opgeheven.

Deze cynische gang van zaken gaat zich nu herhalen. Over tien jaar is het hele Westland op de fles, en zitten de bazen met de winst in het buitenland.

Het CDA zegt:

De immigratie is 'een verrijking voor Nederland, ook economisch',

Zaterdag, op het congres zal daarmee worden ingestemd.

Waar halen ze de gore moed vandaan. Het is te hopen dat deze volksverraders hiermee zichzelf het laatste zetje naar de ondergang hebben gegeven.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/ ... an-het-cda
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Do Jan 19, 2012 5:40 pm

Compassie is niet lief

‘Com-passie’ komt uit het Latijn en betekent ‘mede-lijden’, daar helpt geen lieve moeder aan. Compassion is het Engelse woord waarmee het Arabische woord raHma wordt vertaald. In de Koran staat het begrip raHma centraal. De Nederlandse vertaling van raHma is meestal ‘barmhartigheid’, als in ‘Heer, erbarm u’, in het Grieks Kyrie eleison, vandaar ‘Kyrie-eleis’ in de kerstliedjes. ‘Heer erbarm u’ is een gebed dat in de meeste christelijke godsdienstoefeningen een aantal malen voorkomt.

Het is altijd moeilijk te zeggen wat een woord ‘eigenlijk’ betekent, omdat het de gebruikers zijn die aan een woord een betekenis toekennen, ongeacht de afkomst van het woord. Maar hoe je het Nederlands ook gebruikt, er is een verschil tussen ‘liefde’ en ‘barmhartigheid’, en ook tussen ‘medelijden’ en ‘liefde’. Een verpleegster heeft ongetwijfeld medelijden met een stervende patiënt, maar dat is geen liefde of barmhartigheid.

De beul die een man onthoofdt, kan daarbij barmhartigheid of compassie betrachten door zijn zwaard scherp te slijpen en in één keer raak te slaan, de alternatieven overdenken stemt niet vrolijk. Maar dat is geen liefde of medelijden.

Een man die met een vrouw naar bed gaat, doet dat niet uit barmhartigheid of medelijden, maar uit liefde. Liefde tussen mensen is iets dat in principe op gelijke hoogte blijft; barmhartigheid, medelijden en compassie gaan daarentegen van boven naar beneden. Wie medelijden of barmhartigheid koestert, weet zich hoger dan de gekoesterde.

Er is nog iets aan de hand met liefde: de fysieke voorwaarde voor geslachtsgemeenschap (we hebben het hier over de erexie) is een teken van liefde, desnoods van lust, maar nooit, echt helemaal nooit, van medelijden of barmhartigheid. Een erectie uit erbarmen of compassie, het komt niet voor.

Wanneer de mens over God spreekt, moet hij beelden gebruiken die bij zijn toehoorder bekend zijn. De verhouding tussen God en mens wordt dan ook steeds onder woorden gebracht met behulp van beelden die ontleend zijn aan gewone duidelijke dagelijkse situaties als vader en kind; man en vrouw; slaaf en eigenaar; leerling en leraar; feestganger en gastheer; Reve en ezel; romanschrijver en romanpersonage; en er is meer, veel meer, soms heel bizar.

In de bijbel, in het Jodendom en in het christendom, zijn de twee beelden die het meest gebruikt worden ‘vader en kind’ en ‘man en vrouw’. De band tussen die twee wordt normaal gesproken ‘liefde’ genoemd, en niet ‘medelijden’ of ‘barmhartigheid’. Bijbel en de godsdiensten die op de bijbel steunen, vragen de gelovigen een vorm van liefde te betrachten die ‘naastenliefde’ genoemd wordt. Ook moderne hedendaagse ongelovigen uit de post-christelijke traditie menen ondanks hun geloofsafval nog steeds dat naastenliefde een superieure levenshouding is.

Kan het woord ‘naastenliefde’ vertaald worden in de taal van de politiek? Het antieke Athene van Socrates kende eigenlijk geen democratie in onze moderne betekenis van het woord, maar wel isonomie, ‘gelijkheid [van een ieder] voor de wet’. De politieke vertaling van naastenliefde is dan ook isonomie: behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Derdewereldlanden, ontwikkelingslanden en islamitische landen kennen geen isonomie, zelfs als er af en toe verkiezingen worden gehouden.

Eerlijke verkiezingen zijn de kroon op de isonomie, net zoals de stichting van een staat de kroon is op het opgebouwd hebben van de instellingen die een staat nodig heeft om te kunnen functioneren. (Daarom is een Palestijnse staat, hoe vaak hij ook wordt uitgeroepen, geen staat maar een wensdroom). Isonomie wordt bedreigd door die politieke partijen die er naar streven om sommige burgers wel, en andere burgers niet, hun vrijheden, hun verantwoordelijkheden en hun loon en spaargeld te laten afpakken door de overheid, onder welk idealistisch mom dat ook gebeurt.

In de koran en de islam is het meest gebruikte beeld voor de band tussen God en mens dat van eigenaar en slaaf, en in dat beeld gaat de ideale verhouding tussen die twee al snel ‘barmhartigheid’ of ‘rechtvaardigheid’ genoemd worden, en dat is dan ook precies wat de Koran en de islam van gelovigen vragen, in de behandeling van elkaar. (Rechtvaardigheid is ‘handelen volgens de sharia’, dan weet u dat ook weer). Het beeld van ‘vader en kind’ of ‘man en vrouw’ wordt door islamitische theologen als godslasterlijk en ongepast beschouwd.

Wanneer het CDA, tot voor kort maar misschien nog steeds een van de belangrijkste politieke organisaties van het Nederlandse christendom, de ‘naastenliefde’ inruilt voor ‘barmhartigheid’, dan zal daar door de Wijzen van Mekka heftig op geproost worden. Het is te veel eer voor Nederland om te denken dat het een echte feestdag wordt in Mekka en Medina, maar vrolijkheid zal er zeker zijn. Professor Tariq Ramadan als de Barmhartige Partijleider wordt dan een reëel toekomstbeeld. We zullen nog met veel heimwee naar de Rattus Catholicus terugverlangen. Het zal een erenaam worden die onze kleinkinderen met liefde zullen fluisteren als ze het over vroeger hebben.

Hans Jansen.

http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/co ... -lief.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Vr Jan 20, 2012 11:03 am

Afbeelding


Ernst Hirsch Ballin,... met bidvlek ...Is van mening dat men eerst het debat moet afronden over de koers, daarna er een verkiezingsprogramma moet komen en dan komt de lijsttrekker in beeld. .

Van de coalitie van VVD, CDA en PVV moet Hirsch Ballin nog altijd niets hebben. Hij constateert dat, zoals hij van tevoren had voorspeld, PVV-leider Geert Wilders zich in de gedoogconstructie niet gedeisd houdt.

'Voortdurend moeten we zeggen dat wat hij zegt niet namens het CDA wordt gezegd. Maar intussen is er wel de noodzaak om te bezuinigen. Bovendien zitten we in een ingewikkelde Europese situatie waar we mee moeten omgaan.'

Vrijdagmiddag presenteert het CDA het onderzoek naar een nieuwe koers. Zaterdag wordt het besproken op een partijcongres.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Leader » Vr Jan 20, 2012 2:55 pm

Ja, het is ff afwachten welke kant het opgaat met onze vrienden. 8)
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Vr Jan 20, 2012 8:54 pm

Wat moeten we ons hier bij voorstellen? [c045.gif]

Strategisch Beraad: CDA wordt partij van radicale midden

Regeringspartij CDA moet een partij worden van 'het radicale midden'. Oud-minister Aart Jan de Geus presenteerde vrijdag het rapport 'Kiezen en Verbinden' over de nieuwe partijkoers van de christen-democraten.

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Polit ... midden.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Leader » Vr Jan 20, 2012 10:19 pm

Draaien waar nodig? Doet mij eigenlijk meer aan een andere partij denken [hypocrite.gif]
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Za Jan 21, 2012 12:05 am

'Het radicale midden van het CDA heeft niets met het echte leven te maken'
OPINIE - Amdanda Kluveld


De zoektocht van het CDA naar het radicale midden getuigt van een zekere lafheid om echte problemen onder ogen te zien. Het zal eerder kiezers wegjagen dan aantrekken, betoogt columniste Amanda Kluveld.

Morgen is het CDA-congres en ik kan op het moment dat ik dit schrijf nog niet beschikken over de twee stukken die daar aan de leden worden gepresenteerd: het rapport van het Strategisch Beraad en het eindrapport van de commissie-Geel, Nieuwe woorden, nieuwe beelden. Vanmiddag is er een persconferentie over het rapport van het Strategisch Beraad, maar dan moet dit stukje al lang en breed binnen zijn, dus daar kan ik niet op wachten. Ik kan daarom alleen wat vermoedens uitspreken over wat er staat in die rapporten, waar de leden de komende maanden overal in plaatselijke CDA-afdelingen over gaan debatteren.

Wat al bekend is, is dat het CDA volgens het Strategisch Beraad moet opschuiven naar het radicale midden. Wat is een radicaal midden? Het totale midden? Het absolute middelpunt? En waarvan precies zou het dan het radicale midden zijn? Tussen links en rechts? Tussen kosmopolitisme en provincialisme? Tussen progressief en conservatief? Tussen populisme en grachtengordel fatsoenlijkheid? Tussen denken over sturing door de markt en sturing door de overheid?

Het probleem met jezelf als het radicale midden zien, is dat je hetgeen waarvan je jezelf als het midden beschouwt, tot radicale uitersten maakt. Daarmee presenteer je een soort nieuwe werkelijkheid, die hoogst waarschijnlijk niets met de realiteit te maken heeft. Ik hoop dat het Strategisch Beraad dat goed heeft doordacht, anders is het concept radicale midden gedoemd om de geschiedenis in te gaan als synoniem voor 'middelmatigheid'. Ik zeg gedoemd, maar misschien is het wel zo dat middelmatigheid weliswaar onwenselijk is als streven, maar wel een veel eerlijker omschrijving van de huidige staat van het CDA. Middelmatigheid zal daarom voor veel meer mensen heel wat begrijpelijker zijn dan het radicale midden.

Medelijden
Ik geef het toe, dat woord radicaal zit mij dwars. Vooral als ik het lees in combinatie met het voorlopige rapport van de commissie-Geel over de hertaling van de uitgangspunten van het CDA. Daarin wordt beweerd dat compassie een houding is, die kenmerkend is voor velen die zich tot het CDA voelen aangetrokken. De Commissie zou daarom graag zien dat het CDA van de toekomst zich nadrukkelijk profileert als de partij die kiest voor compassie, en die zich juist daarin onderscheidt van andere partijen. De partij van het radicale midden als partij van het nadrukkelijke medelijden dus. Een partij die koerst op een kompas van ongebreideld mededogen met alles en iedereen.

Ja, dat is radicaal vanuit het midden. Het is tegelijkertijd ook varen op een kompas waarvan de wijzer dolgedraaid is, waardoor je boot om de eigen as op open zee rondjes maakt. Het is afscheid nemen, radicaal alweer, van een stabiele koers en van weloverwogen politieke keuzes. Het is feitelijk afscheid nemen van de politiek die - tussen de regels door - in het voorlopige verslag van de commissie-Geel vooral wordt neergezet als iets waar je zover mogelijk vandaan zou moeten blijven. Het gaat in de politiek namelijk om onder meer macht en pragmatisme, vuige zaken, die weliswaar in het prachtige compassieverhaal niet passen maar er wel degelijk bij horen, want politiek en mens zijn niet perfect en zullen dat nooit worden. Het is beter om dat toe te geven dan dit te verhullen met mierzoete sprookjes over kloppende harten vol compassie.

Rok dragen
De termen radicale midden en compassie en de mistroostige pogingen om uitgangspunten te hertalen, getuigen van een zekere lafheid om onder ogen te zien welke problemen kiezers (ook voormalige kiezers van het CDA) ervaren. Wat heb je aan een kloppend hart vol compassie, als je toch echt het idee hebt dat je in de buurt waar je woont niet veilig over straat kunt gaan als je bijvoorbeeld een rok draagt. Wie heeft er dan eigenlijk compassie met jou? Het CDA? Misschien wel, maar die partij heeft ook compassie met degenen die jou het leven zuur maken als je de straat op gaat.

Wat heb je aan het radicale midden tussen overheidsregulering en marktwerking, als je door geen werkgever meer wordt aangenomen als je tegen de vijftig loopt terwijl je gewoon een fatsoenlijk en kundig werknemer bent, al heel je leven? Wat heb je aan nieuwe woorden, nieuwe beelden en een radicaal midden, als je denkt dat een heleboel zaken die voor jou van belang zijn - waarden, normen, cultuur - ten onder gaan en je het idee hebt dat niemand in de politiek, en misschien juist het CDA niet, zich dat werkelijk aantrekt? Aan een partij die geen keuzes durft te maken en dit verhult met woorden als verbindingen leggen en bruggen bouwen? Aan een partij die nooit vuile handen maakt? Niets. Het maakt de keuze voor een andere partij hooguit wat gemakkelijker. Dat is wat ik voorspel.

Amanda Kluveld is historica en columnist van vk.nl.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6175/Ama ... aken.dhtml
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42874
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jan 22, 2012 3:18 am

De flapdrol Pechtold geeft ook zijn mening over de koers van het CDA. :laugh1:

'CDA-koers is papieren koers'

Laatste update: 21 januari 2012 22:25 info

AMSTERDAM - Zolang het CDA dit conservatieve kabinet met de PVV overeind houdt, wordt doelbewust de polarisatie versterkt en de economie verzwakt.

Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

De nieuwe richting die het CDA heeft uitgestippeld voor de komende 10 à 15 jaar, noemt Pechtold een ''papieren koers''. Tijdens een congres sprak het CDA zaterdag over de nieuwe koers.

Pechtold: ''Ik zeg tegen het CDA: nieuwe woorden, nieuwe beelden zijn prachtig, maar dan ook nieuwe, bijpassende daden. Een papieren koers is geen koers.''

http://www.nu.nl/politiek/2720966/cda-k ... koers.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor H.Numan » Zo Jan 22, 2012 9:08 am

Jee, de Pechvogel. Leeft die nog? :prop:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Zo Jan 22, 2012 12:01 pm

Pilgrim schreef:De flapdrol Pechtold geeft ook zijn mening over de koers van het CDA. :laugh1:Natuurlijk. Die begint nu te stoken, want hij wil dat het kabinet zo snel mogelijk valt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Leader » Zo Jan 22, 2012 2:51 pm

Ariel schreef:
Pilgrim schreef:De flapdrol Pechtold geeft ook zijn mening over de koers van het CDA. :laugh1:Natuurlijk. Die begint nu te stoken, want hij wil dat het kabinet zo snel mogelijk valt.
De flapdrol, dat was Koenders toch? Okee, dan hebben we er twee, haha. :laugh1:
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Zo Jan 22, 2012 4:12 pm

Het CDA heeft bij Maurice de Hond weer een virtuele stem verloren. Dus is het nu snel tijd voor uitleg. Ineens gaat het nu om immigranten die met hun kennis en kwaliteiten een bijdrage leveren aan die samenleving. Goh...Raar. Ook Wilders is niet tegen dit soort immigranten. Niemand heeft ooit moeilijk gedaan over dit soort immigranten.

Van Haersma Buma: CDA staat nog achter Regeerakkoord

zondag 22 januari 2012

CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zegt dat coalitiepartners VVD en PVV zich geen zorgen hoeven te maken nu het CDA een nieuwe koers voor de lange termijn heeft gekozen. 'We staan voor onze afspraken.'

Dat zegt Haersma Buma zondag in VPRO-programma Buitenhof.

‘We houden de nieuwe koers in ons achterhoofd, maar er zijn nu eenmaal afspraken gemaakt. Daar staan we achter.’ Dat een deel van de regeringsplannen haaks lijkt te staan op de nieuwe CDA-koers, vindt de fractieleider logisch. ‘Een Regeerakkoord is altijd een compromis. Dat begrijpen kiezers ook.’

'Ik heb echt gekozen voor een coalitie en wil tot 2015 het maximale eruit halen. Daar hebben de coalitiepartners recht op en daar heeft Nederland recht op,' benadrukt Van Haersma Buma.

Nieuwe koers
In de tussenrapportage van het strategisch beraad worden immigranten bijvoorbeeld een noodzakelijke verrijking van Nederland genoemd. Het kabinet wil immigratie juist verminderen. Volgens Van Haersma Buma is dit geen conflict. De regering is voor de komst van immigranten die Nederland met hun kennis en kwaliteiten verder kunnen helpen.

Volgens Van Haersma Buma is het goed dat het CDA zich van de PVV afzet met de nieuwe opvattingen over immigratie. ‘Daarbij verschillen we ook heel veel met de PVV. Het CDA staat bijvoorbeeld pal voor godsdienstvrijheid, dat iedereen zijn eigen geloof mag belijden.’

Spanningen
Volgens de fractievoorzitter zijn er spanningen tussen de nieuwe koers van het CDA en het beleid van de regering, maar zijn deze verschillen niet onoverkomelijk.

Oud-minister Ernst Hirsch Ballin verwacht dat de nieuwe koers van het CDA ook uiting zal krijgen in het kabinet-Rutte. ‘Het congres reageerde heel positief op de nieuwe plannen. Die kun je niet tot 2015 in de ijskast zetten,’ zei Hirsch Ballin in Nieuwsuur. Als het kabinet niet valt, zijn de volgende verkiezingen in 2015.

Door Marlou Visser

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Polit ... kkoord.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Wo Jan 25, 2012 6:47 pm

Heel radicaal: het CDA heeft geen strategie

Het CDA wil ‘kiezen en verbinden’. Dat zegt het Strategisch Beraad van die partij. Ja, strategisch!

Dit wordt het ‘onversneden’ CDA-geluid: kiezen en verbinden. Waartoe leidt dit? Radicaal in het midden. Wat is dat? Weten Aart Jan de Geus en de andere 22 leden van het Strategisch Beraad wat de term ‘het radicale midden’ betekent?

De Geus definieerde het als volgt: 'Wel strikt zijn én open staan in de wereld. Dat is radicaal in het midden en ook niet zo ver weg van het regeringsbeleid. Wel wat verder weg van onze gedoogpartner.'

Applausmachine
Wat zei De Geus eigenlijk? Het CDA moet 'strikt' zijn. Is dit een ander woord voor de PVV-plannen? Het CDA moet 'open' zijn. Is dit dan een ander woord voor ontwikkelingssamenwerking en de steun aan de euro?

Maar nu doet het CDA niets anders dan strikt en open zijn. Niemand begrijpt wat het CDA wil. En dat is het grote probleem van de partij. De applausmachine van het CDA-congres komt niet overeen met de werkelijkheid.

Het hoofdpunt van het Strategisch Beraad ziet er als volgt eruit: ‘Identiteit en verbinding: respect en tolerantie zijn belangrijke waarden. Nederland is een open samenleving, bij problemen is participatie de oplossing. Het CDA is niet van de polarisatie en het uitvergroten van verschillen. Jarenlang is er weggekeken bij de moeilijkheden rondom immigratie, nu zijn we doorgeslagen naar het andere uiterste. Godsdienst is geen bedreiging of overblijfsel van een inferieure cultuur.’

Holle woorden
Deze zinnen zeggen niets meer. Het zijn holle woorden. Kijk bijvoorbeeld naar het woord 'godsdienst', ze hebben het over godsdienst en niet de islam. Maar Nederlanders zien godsdienst in het algemeen niet als bedreiging - wel de islam.

Het CDA had altijd een comfortabele positie tussen rechts en links. Ze regeerde een periode met rechts en dan weer een periode met links. Coalities met links waren niet altijd succesvol.

Met premier Jan Peter Balkenende begon een nieuwe traditie: economische hervormingen en normen en waarden. Het CDA onder Balkenende kon deze twee doelen bereiken in een coalitie met rechtse partijen. Daarna ging het CDA een coalitie aan met de PvdA onder het motto 'Samen'. Het werd een gigantische mislukking. Samen is toch niets anders dan ‘verbinden’? Of bedoelen ze met het woord 'verbinden' iets anders?

Brug vormen
Nu wil het CDA iets anders. Het CDA wil nu kabinetten vormen die rechts en links met elkaar kunnen verenigen. Zij willen een brug vormen tussen de VVD en de PvdA. Ze zeggen tegen de kiezer: een stem op het CDA is een verbindende stem, die de VVD en PvdA samenbrengt in een kabinet.

Dat is erg grappig! Kiezen en verbinden! Maar waar blijft het woordje 'kiezen'? Op deze manier wordt niet gekozen, maar gelijmd. Het CDA wil kennelijk niet kiezen, maar een lijmfunctie hebben tussen partijen die al vastberaden keuzes hebben gemaakt: PvdA en VVD.

Voor het kiezen moet je bij links en rechts zijn, voor het vormen van een kabinet, voor het verbinden van rechts en links moet je bij het CDA zijn.

Kabinetsmakelaar
In gewone mensentaal betekent dit dat het CDA in de toekomst kabinetsmakelaar wil zijn. Het volk maakt nogal ingewikkelde keuzes en daardoor wordt de vorming van een kabinet uiterst moeilijk. Daarop anticipeert het CDA: een kabinetsmakelaar. Dat is wat Nederland in de ogen van het CDA nodig heeft.

Ik moet mijn CDA-vrienden teleurstellen: het CDA is een lege partij geworden. De partij van horizon en harmonie is getransformeerd tot professionele tussenpersoon, een mediator. Wie gaat daar nou op stemmen?

Uit het laatste opinieonderzoek blijkt dat de meeste kiezers van het CDA naar de VVD en PVV zijn gevlucht. Die partijen maken echte keuzes, bij hen komen we het woord 'verbinden' niet tegen.

Kleurloosheid
Het probleem van het Strategisch Beraad van het CDA is de kleurloosheid. Wie op een tussenpersoon of kabinetsmakelaar stemt, weet niet waarop hij heeft gestemd. Want als dit strategische document het vertrekpunt van het CDA is, dan kunnen we het toekomstige verkiezingsprogramma van het CDA niet serieus nemen.

Een makelaar heeft geen programma, wel een doel: het verkopen van huizen. En de CDA-makelaar heeft ook een doel: als verbindingsofficier de strijdende partijen bij elkaar brengen in een kabinet. Hoe succesvol zou deze verbindingswens zijn? Dat weet niemand. Het succes valt ook nog niet te garanderen, omdat het afhankelijk is van andere partijen.

Het Strategisch Beraad van het CDA heeft aangetoond dat het CDA geen strategie heeft. Dit is pas radicaal. Radicaal in het midden is radicaal in nietszeggende woorden.

Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshi ... ategie.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 39645
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Mahalingam » Ma Jan 30, 2012 4:36 pm

In 2010 stonden de neuzen anders. Kijk maar hier naar de notitie (pdf)
Kansrijk op weg naar burgerschap
http://www.cda.nl/Upload/HaersmaBuma/Notitie%20Kansrijk%20op%20weg%20naar%20burgerschap.pdf
´Het uitgangspunt voor een nieuwe kijk op immigratie is het inzicht dat niemand een recht heeft om in andermans land te zijn, net zomin als iemand een recht heeft om in andermans huis te trekken. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent zo’n aanspraak niet, evenmin als het gevestigd internationaal recht, het ontwerp voor een Grondwet van de Europese Unie, of enig ander gezaghebbend juridisch of ethisch lichaam. Toegang krijgen tot een land is een privilege dat iemand kan verdienen – en dat iemand zou moeten kunnen verdienen, onder redelijke voorwaarden, te stellen door de nieuwe gemeenschap waarbij hij zich wil aansluiten -, maar niet een recht dat alle vreemdelingen kunnen opeisen. ‘ (pag.6)[...]
Het CDA is tegen (nationale en Europese) pardonregelingen. Algemene pardonregelingen voor ex-asielzoekers of illegalen staan haaks op het individuele karakter van beoordeling van aanvragen en zijn in wezen een beloning van het rekken van verblijf, illegaliteit en het faciliteren van illegaliteit (door werkgevers, huisjesmelkers enz.) en moeten daarom worden tegengegaan. (pag.29)
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Rechtsliberaal
Berichten: 172
Lid geworden op: Do Sep 02, 2010 8:52 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Rechtsliberaal » Ma Jan 30, 2012 4:42 pm

Ahh, zo kennen we de gristelijke draaikonten fruitmand weer :? Met dank aan trutjes Ruth Bergrede, poesje Ferrier - haar enige recht is haar aanrecht - en lullo politicoloog Koppejan

Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Leader » Di Jan 31, 2012 10:28 am

ZE KOMEN ER WEL BIJ HET CDA, DAAR ZORGT HENK WEL VOOR.... :razz:

Afbeelding
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Di Feb 07, 2012 10:31 pm

Stedelijke allochtoon is het 'radicale midden' Dat zegt moslim en raadslid voor het CDA Ibrahim Wijbenga. Hij is van mening dat het CDA zich moet richten op allochtone kiezers die in grote steden wonen, want die worden niet of nauwelijks bereikt.
Laten we even naar Ibrahim luisteren. http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/a ... dden.dhtml

Slechts drie procent van de pakweg vier miljoen kiesgerechtigden in de steden stemt CDA, een onthutsend cijfer. Want juist in onze steden wonen grote groepen allochtone kiezers met een confessionele achtergrond die zich in principe thuis zouden moeten voelen bij het CDA. In plaats van deze kiezers voor zich te winnen, heeft het CDA hen de afgelopen jaren van zich vervreemd door de grote steden links te laten liggen en tot overmaat van ramp een gedoogconstructie aan te gaan met een politieke partij die allochtonen als tweederangsburgers beschouwt. De gevolgen liegen er niet om. De partij verliest dramatisch in de peilingen en slaagt er niet in het tij te keren.

Enkele tientallen CDA-raads- en statenleden hebben de partij inmiddels verlaten of keerden na jaren trouwe dienst niet meer terug. Deze neergang kan het CDA alleen ombuigen als het erin slaagt allochtone stedelingen met een confessionele achtergrond aan zich te binden. Als belijdend moslim kan ik uit eigen ervaring zeggen dat de doorsnee moslim dichter bij het CDA staat dan bij welke andere partij dan ook. Maar dan moet het CDA zich wel openstellen voor de moslimgemeenschap, en politieke keuzes maken die ruimte schept voor allochtone CDA-bestuurders van confessionele komaf.


Dus...Als ik het goed begrijp moeten er meer CDA moslim bestuurders komen. Waarom krijg ik een raar gevoel als ik dit lees? Ik heb het gevoel dat moslims via ibrahim willen infiltreren in het hart van een Christelijke partij. Ze doen maar. Moslims mogen van mij het CDA cadeau krijgen....Ik vertrouw het CDA allang niet meer.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42874
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Pilgrim » Di Feb 07, 2012 10:41 pm

Ik zit al lange tijd te denken aan een nieuwe moderne rechtse christelijke partij. Volgens mij moet er zoiets komen om het CDA te vervangen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5302
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Scarlatti » Di Feb 07, 2012 11:12 pm

Ariel? Dat staat toch ook in de koran dat ze moeten infiltreren, de mossel?!! MIJ verbaast dit niet hoor, wat mij VERBIJSTERT is dat de Roverheid dit niet verbaast en er niet iets aan DOET! Het zijn in mijn ogen volks- en landverraders waar wat mij betreft de doodstraf op moet staan!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor H.Numan » Wo Feb 08, 2012 2:09 am

politiek correct schreef:Want juist in onze steden wonen grote groepen allochtone kiezers met een confessionele achtergrond die zich in principe thuis zouden moeten voelen bij het CDA.

Welke randdebiel van de Windesheim school heeft dit geschreven? Een mohammedaan die zich thuis voelt bij een Christelijke partij? :roll2:
Dat is uitsluitend bij gebrek aan beter.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Mahalingam
Berichten: 39645
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Mahalingam » Do Feb 09, 2012 10:59 am

CDA naar vernieling door geldgebrek? Is toegang tot hun congres dan gratis? Bij Gr. Links moeten aanwezigen betalen.
'CDA is blut en schrapt mogelijk najaarscongres'
CDA-voorzitter Ruth Peetoom overweegt het najaarscongres in oktober te schrappen, omdat de partij er geen budget voor heeft. Dit scheelt ongeveer een ton aan organisatiekosten.
De partij heeft veel extra kosten gehad. Het CDA organiseerde in januari een nieuwjaarscongres om rapporten over de koers en de beginselen te presenteren. Daarvoor was zoveel animo, dat extra zaalruimte moest worden ingehuurd. Daarnaast werd in 2010 een extra congres gehouden om te stemmen over deelname aan een regering die wordt gedoogd door de PVV.

Subsidie
De partij krijgt sinds de laatste verkiezingen ook veel minder subsidie. Dit bedrag is gekoppeld aan het aantal zetels in de Tweede Kamer. Bij de laatste verkiezingen halveerde de partij bijna, van de 41 zetels bleven er 21 over.
Het aantal leden daalt sinds 2007. In 2011 verloor de partij netto ruim 4.600 leden. Dit scheelt niet alleen contributie, maar zorgt ook dat de partij minder subsidie krijgt. ‘We zoeken naarstig naar manieren om extra inkomsten te krijgen of te bezuinigen,’ zegt een partijwoordvoerder.

Ook heeft de Tweede Kamer besloten dat het opleiden van leden van de Staten en gemeenteraden niet meer wordt vergoed, waardoor partijen dit zelf moeten betalen. Dat kost het CDA ook zo’n 100.000 euro, zegt Peetoom.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/330082/CDA-is-blut-en-schrapt-mogelijk-najaarscongres.htm
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Do Feb 09, 2012 11:05 am

:shock: Het is toch wat!!!! De PVV en hun leider G. Wilders kosten het CDA handen vol geld. Al twee keer hebben ze een anti Wilders congres moeten houden, en nog is Wilders niet dood.
Zo zie je maar dat bidden niet altijd werkt. !!!!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5302
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Scarlatti » Do Feb 09, 2012 9:31 pm

aachhhh heeft de kamer besloten geen geld meer ervoor te geven... t IS toch wat zeg!!! En dus is t niet meer belangrijk ineens hahahahahaa en kan dàààr op bezuinigd worden... wat vàllen ze toch door de mand!

Uitgeven v andermans geld is gemakkelijk nietwaar! Opzouten met dit soort lui! Weerzinwekkend!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72937
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: CDA naar vernieling door Ferrier, Koppejan en Peetoom

Berichtdoor Ariel » Ma Feb 20, 2012 10:42 am

Zucht...Willem Aantjes, Oud lid van de Waffen SS heeft zich ook aangesloten bij de andere CDA slopers. Geen wonder want als NSB-er wil je graag dat Nederland vrij blijft van Joden en van mensen die sympathie voor Joden hebben en voel je meer dan een normale sympathie voor alles wat naar Islam ruikt. . Ik vraag me af hoe het komt dat deze seniele man en oud nazi zo wie zo zijn mond nog open durft te doen

Afbeelding

CDA-coryfee roept CDA'ers op tot verzet tegen PVV

maandag 20 februari 2012

Volgens CDA-coryfee Willem Aantjes laat zijn partij zich dagelijks vernederen door PVV-leider Geert Wilders. 'Als Wilders zegt dat het CDA een toontje lager moet zingen, doet het CDA dat dan ook,' zegt Aantjes.

Dat zegt de CDA’er in een interview met nu.nl.

De CDA-oprichter is een bekend tegenstander van de samenwerking van het CDA met de PVV.

Volgens Aantjes durft de partij zich niet uit te spreken tegen de PVV omdat de partij de kleinste van de drie coalitiepartners is en in de peilingen nog veel minder zetels heeft. ‘Als we er zo mee omgaan, zal het alleen maar slechter worden,’ zegt Aantjes. ‘We moeten Wilders van repliek gaan dienen.’

Voorschot
Wilders nam vorige week een voorschot op de komende onderhandelingen voor nieuwe bezuinigingen. Hij zei geen enkele maatregel te willen accepteren als niet ook fors wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dit wil het CDA absoluut niet.

Toen CDA-leider Maxime Verhagen eerder zei dat alles moet worden overwogen, ook versobering van de hypotheekrenteaftrek, twitterde Wilders dat hij een toontje lager moest zingen.

De PVV-leider dreigde met verkiezingen als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Daar is hij inmiddels op teruggekomen, maar er moet wel voor zeker een miljard worden gesneden in hulp.

Door Marlou Visser

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Polit ... en-PVV.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten