Pagina 2 van 2

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:24 am
door Ozes
King George schreef:Strategischadviseur,


Ik heet u van harte welkom op dit forum. Ik heb zomaar het gevoel dat ergens in een van jouw vorige forumlevens onze paden elkaar al eens hebben doorkruisd. :razz:
Weet ik wel zeker ;)

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:25 am
door King George
Joodse gemeenschap moet niet om excuus vragen

ma 09-01-2012
Vorige week ontstond een discussie over de vraag of de hedendaagse regering excuses moest aanbieden voor de wijze waarop de regering in Londen tijdens de oorlog met de anti Joodse maatregelen omging.

Dit was naar aanleiding van het boek “Judging the Netherlands” van Manfred Gerstenfeld.

Koningin Wilhelmina deed praktisch niets voor de Joden in bezet Nederland. Van de 33 toespraken voor radio Oranje besteedde ze in slechts 2 aandacht aan de Jodenvervolging. De eerste keer was eind 1942, toen de deportaties naar de vernietigingskampen al waren begonnen. Fractieleider Wilders reageerde op de discussie met Kamervragen. CIDI directeur Naftaniel werd door verschillende media om het standpunt van CIDI gevraagd. In de Volkskrant van 6 januari zei Naftaniel:

'Excuses moet je krijgen, daar moet de Joodse gemeenschap niet om vragen. Een excuus heeft ook weinig effect, aangezien de meeste overlevenden van de oorlog er niet meer zijn. Het zou alleen van historisch belang zijn voor de samenleving als geheel. Nederlanders zijn opgegroeid met het idee dat de Oranjes een heroïsche rol hadden in de Tweede Wereldoorlog, terwijl koningin Wilhelmina bitter weinig heeft gedaan. Excuses aanbieden betekent echter ook afrekenen met de rol van de koningin, en daar zal haar kleindochter Beatrix niet blij mee zijn. De Joodse gemeenschap had er bovendien meer aan gehad als de PVV een andere positie had ingenomen met betrekking tot het ritueel slachten, dan zich hierop te storten.'


http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Jood ... ragen.html

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:31 am
door King George
'Excuses moet je krijgen, daar moet de Joodse gemeenschap niet om vragen.
Excuses kan het Huis van Oranje ook aanbieden. Of liever gezegd: Schaamte kan het Huis van Oranje ook uit zichzelf betuigen. Daar hoeft niet om gebedeld te worden.
Een excuus heeft ook weinig effect, aangezien de meeste overlevenden van de oorlog er niet meer zijn.
Als deze zaak natuurlijk maar lang genoeg in de doofpot die stinkt als een beerput blijft zitten, dan zullen na vele decennia vanzelf wel de laatst overlevenden afsterven. Nog even volhouden met het in de doofpot houden...
Het zou alleen van historisch belang zijn voor de samenleving als geheel. Nederlanders zijn opgegroeid met het idee dat de Oranjes een heroïsche rol hadden in de Tweede Wereldoorlog, terwijl koningin Wilhelmina bitter weinig heeft gedaan.
Aha... Dus dat mogen wij niet weten... Coute que coute moet een zoet sprookje in stand gehouden worden. Bea moet op de Dam kunnen blijven pronken met de veren van de Amerikaanse soldaten die onder hun steentjes in Margraten liggen...
Excuses aanbieden betekent echter ook afrekenen met de rol van de koningin, en daar zal haar kleindochter Beatrix niet blij mee zijn.

Aha... coute que coute moet de schone schijn worden opgehouden en waarheidsvinding moet daar maar voor gebrandofferd worden...
De Joodse gemeenschap had er bovendien meer aan gehad als de PVV een andere positie had ingenomen met betrekking tot het ritueel slachten, dan zich hierop te storten.'
Kom op! Niets, maar dan ook niets rechtvaardigt het instand houden van slachthuizen als martelfabrieken op grond van een religieus boekje. De Joodse gemeenschap is juist gebaat geweest bij hun continue vermogen moderniteit te kunnen verwezenlijken; te kunnen innoveren. En niet bij relifundi's die de klok van de vooruitgang willen tegenhouden.

Re: Het kabinet ziet geen aanleiding voor excuses

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:34 am
door Pilgrim
strategischadviseur schreef:Ok, dit verhaal is een beetje een allegaartje van losse verbanden geworden, maar het is aan U om de losse eindjes te verbinden. Ik heb vierkante ogen ;)
Erg interessant! Maar dit laatste is onzin:
strategischadviseur schreef:Doel is natuurlijk het Vierde Rijk.;)
Er is veel mis met de EU, maar het is niet opgericht vanuit het nationaal-socialisme. De nazi’s wilden ook een ‘verenigd’ Europa, maar onder Duitse heerschappij. Dat is niet hetzelfde als een min of meer democratische EU, waarin alle landen zeggenschap hebben. Toegegeven, de EU is overigens nog steeds te ondemocratisch. De eigenlijke ‘vader van de EU’ en promotor van het ideaal van een verenigd Europa was graaf Koudenhove-Calergie die destijds moest vluchten voor de nazi’s. Het idee dat de EU het toekomstige Vierde Rijk is wordt vooral geloofd door christelijke fundi’s en is bedacht door de obscure Amerikaanse theoloog Hal Lindsey. Hij is met zijn boeken over de eindtijd miljonair geworden, maar maakte net als de Jehova Getuigen de fout om nauwkeurige voorspellingen te doen, die natuurlijk niet uitkwamen. Dat de EU, waarin alles van compromissen aan elkaar hangt, als springplank kan dienen voor een wereldwijde dictatuur is gewoon volslagen onzin. Ook geloven ze in de zogenaamde ‘rapture’ (opname) waarin de christelijke gelovigen vlak voor het einde van de wereld veilig worden opgenomen in de hemel. In de populaire christelijke boekenreeks ‘Left behind’ wordt deze overtuiging gepopulariseerd. De associatie met de Bilderbergroep riekt trouwens ook naar een enorme complotwaanzin, namelijk het geloof in een wereldwijde samenzwering om het Vierde rijk te stichten en waarin zelfs ook UFO’s en demonen een rol spelen. Google maar eens op ‘Europa’, ‘antichrist’, ‘Vierde Rijk’ en ‘eindtijd’.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:40 am
door King George
Maar het Vierde Rijk is natuurlijk wel een verzamelbegrip voor een Europese superstaat, waar de nationale beschavingen iedere soevereiniteit hebben verloren of gaan verliezen en een klein groepje happy few leeft als een staat in een staat, geheel vervreemd van de beschavingen en ingezetenen die zij menen te vertegenwoordigen. We hebben nu al weinig meer te vertellen in ons eigen land wat betreft eigen nationale wetgeving te kunnen ontwerpen en toepassen.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:24 pm
door strategischadviseur
King George schreef:Maar het Vierde Rijk is natuurlijk wel een verzamelbegrip voor een Europese superstaat, waar de nationale beschavingen iedere soevereiniteit hebben verloren of gaan verliezen en een klein groepje happy few leeft als een staat in een staat, geheel vervreemd van de beschavingen en ingezetenen die zij menen te vertegenwoordigen.
Daar heeft u gelijk in het een misvatting het Vierde Rijk als een continuatie van het Derde te zien met name daar het Derde het Nationale hoog in het vaandel had hetgeen van het Vierde bepaaldelijk niet gezegd kan worden. Ik spreek nu overigens op eigen titel en niet als strategisch adviseur van de vereniging maar merk daar wel bij op dat de vereniging de Europese culturen hoog wenst te houden en derhalve ook de islamisering bestrijd.

Dit even ter verduidelijking. Het Vierde Rijk, in tegenstelling tot het Derde, is gericht tegen de autochtone volkeren van de Europese landen daar het (1) de islamisering (2) internationalisering (3) de opheffing van etnische homogeniteit voorstaat. Derhalve gaat de vergelijking met het Derde Rijk niet op maar wel met de Marxistische uitgangspunten.
King George schreef: We hebben nu al weinig meer te vertellen in ons eigen land wat betreft eigen nationale wetgeving te kunnen ontwerpen en toepassen.
Zeer zeker en dit zal steeds verder toenemen indien wij dit toelaten derhalve is het cruciaal dat partijen zoals de PVV onze steun krijgen en behouden. Het is derhalve ook beangstigend dat op bepaalde fora, die wij beide kennen, een trend bestaat zich van de PVV af te keren.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 3:58 pm
door strategischadviseur
King George schreef: Als deze zaak natuurlijk maar lang genoeg in de doofpot die stinkt als een beerput blijft zitten, dan zullen na vele decennia vanzelf wel de laatst overlevenden afsterven. Nog even volhouden met het in de doofpot houden...
Dat is juist het CIDI zegt hiermee, en dit in "afstemming" met de doofpotmakers, dat ook zij de doofpot gesloten wenst te houden en daarmee de slachtoffers feitelijk nogmaals slachtoffert. De vraag die gesteld moet worden is wat is nu eigelijk de agenda van het CIDI? Gaat het hier om waarheid of politiek opportunisme?
King George schreef:
Aha... Dus dat mogen wij niet weten... Coute que coute moet een zoet sprookje in stand gehouden worden. Bea moet op de Dam kunnen blijven pronken met de veren van de Amerikaanse soldaten die onder hun steentjes in Margraten liggen...
Ook waar en gegeven de mate waarin Oranje (indien deze nog bestaat) zich in ieder geval gedurende de opkomst en uitbreiding van het Derde Rijk zich met haar verbonden heeft is dat onaanvaardbaar en zou een organisatie zoals het CIDI er alles aan gelegen moeten zijn de onderste steen boven te halen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat het opportunisme van Oranje zover gegaan is dat zij zich pas van het Derde Rijk afgekeerd heeft toen het ten onder ging of met andere woorden als ratten het zinkende schip verlieten. Ja dat pronken is ronduit walgelijk.
King George schreef: Aha... coute que coute moet de schone schijn worden opgehouden en waarheidsvinding moet daar maar voor gebrandofferd worden...
Juist en derhalve is het ook zo schokkend dat het CIDI hier aan meewerkt en mensen die de waarheid naar boven halen en het Nederlandse volk met dit aspect van de geschiedenis in het reine willen brengen en de verantwoording daar willen leggen waar die ook was en is een dermate slag in het gezicht geeft.
King George schreef: Kom op! Niets, maar dan ook niets rechtvaardigt het instand houden van slachthuizen als martelfabrieken op grond van een religieus boekje. De Joodse gemeenschap is juist gebaat geweest bij hun continue vermogen moderniteit te kunnen verwezenlijken; te kunnen innoveren. En niet bij relifundi's die de klok van de vooruitgang willen tegenhouden.
Zeer juist en bovendien faciliteert het CIDI de islamisering van Nederland dit in ieder geval impliciet hetgeen dan weer direct aan de doelstellingen van Eurabia conformeert. Zij doet hen die zij zegt te vertegenwoordigen hiermee zeer zeker geen dienst daar zoals u terecht zegt "... De Joodse gemeenschap is juist gebaat geweest bij hun continue vermogen moderniteit te kunnen verwezenlijken; te kunnen innoveren..." de vraag die derhalve gesteld moet worden luid wat is nu de feitelijke agenda van organisaties zoals het CIDI gaat het om de "doelgroep" of gaat het om wat geheel anders?

Het aantal relifundi's binnen die doelgroep is heel klein en zelf marginaal te noemen het aantal mensen binnen die doelgroep die familieleden verloren zijn en zeer groot maar daaraan lijkt het CIDI maar zeer weinig gelegen daar indien dit anders zou zijn het CIDI zowel de PVV als de Belangenorganisatie voor de volle procent zou steunen.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: vr jan 13, 2012 10:45 pm
door strategischadviseur
Hier wat achtergrond informatie waaruit blijkt dat er reeds vroeg relaties bestonden tussen elementen binnen het Nederlands overheidsapparaat en de Gestapo. De vraag is natuurlijk van waaruit dit gesanctioneerd werden in hoeverre dit aansluit op de hartelijke banden die Oranje onderhield.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Bui ... land.dhtml

Nazi's hadden begin jaren dertig al goede contacten in Nederland

Nederland was al veel vroeger veel sterker geïnfiltreerd door nazi-Duitsland dan tot nu toe werd aangenomen. De Gestapo stond al vroeg in de jaren dertig in verbinding met hoge en lagere Nederlandse ambtenaren....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In een nieuw Bundesarchief in Berlijn trof Van Roon in augustus materiaal uit de DRR aan waaruit blijkt dat er in 1935 al werd samengewerkt tussen Nederland en Duitsland om 'marxistische en joodse elementen' aan te houden. De Gestapo, de geheime politie van Duitsland, zou begin 1935 de Amsterdamse procureur-generaal van Harinxsma thoe Slooten hebben overreed een brief te schrijven aan de minister van Justitie. Hierin stelde deze voor een concentratiekamp te bouwen voor Duitse communisten die naar Nederland waren gevlucht en hier asiel hadden aangevraagd. Al in maart 1935 werd het Fort Honswijk, ten zuiden van Utrecht, voor dat doel ingericht.

Harinxma was bang dat nadat het Saarland zich bij Duitsland had aangesloten Nederland zou worden overspoeld met communisten die vluchtten voor het nazi-regime. Deze door de Gestapo aangewakkerde angst bestond bij meerdere overheidsdienaren, zo blijkt volgens Van Roon uit documenten.

De Amsterdamse politiecommissaris Broekhoff meldde in 1935 persoonlijk aan de Gestapo in Berlijn dat de Nederlandse minister van Justitie mee zou werken aan gezamenlijke bestrijding van 'kommunistischer und marxistischer Umtriebe.' Broekhoff stimuleerde informatie-uitwisseling, waarmee direct na de bezetting in mei 1940 tweehonderdvijftig naar Nederland gevluchte Duitse 'illegalen' door de Sicherheits Polizei werden opgepakt.

Van Roon heeft ook een lijst gevonden met namen van zeventien pro-Duitse Nederlandse (hoofd-) commissarissen tot wie de Duitse troepen en instanties zich konden wenden na de inval. Op die lijst stond, behalve Broekhoff, ook de politiecommissaris L. Einthoven die na de oorlog directeur werd van de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten (BVD). Volgens Van Roon wijst dit er op dat Einthoven in die jaren contacten had met de Gestapo. Einthoven zou in de bezettingstijd samen met de latere premier J. de Quay en J. Linthorst de Nederlandse Unie opzetten.

Niet alleen in de wereld van justitie en politie zou de infiltratie dieper zijn geweest dan voorheen aangenomen. Veel hoge ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken waren erg op nazi-Duitsland gericht. Het ministerie eiste in 1933 de gehele handelspolitiek voor zich op en richtte deze meer op Duitsland. Met Economische Zaken gingen de departementen van Defensie, Sociale Zaken en Koloniën meer richting Duitsland kijken, aldus Van Roon.

De hoogleraar betitelt de activiteiten van de ambtenaren als 'proto-collaboratie'. Van Roon zegt geschrokken te zijn van het materiaal dat hij heeft gevonden. 'Ik word meer en meer somber over de jaren dertig, al moet gezegd dat in de grensstreken vluchtelingen uit nazi-Duitsland door Nederlandse burgers werden geholpen. Niet alleen de contacten met de Gestapo waren er al vroeg, ook het verzet.'

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 2:41 am
door H.Numan
Dat is mogelijk maar er zijn veel betere redenen:
1- De regering vluchtte het land uit en pleegde daarmee hoogverraad. De grondwet verbood destijds dat de regering onder welke omstandigheden dan ook het land verliet. Dat is heel stilletjes na de oorlog uit de grondwet gehaald. Koningin Wilhelmina kan zich beroepen op overmacht: ze wilde helemaal niet vluchten. De regering bood haar een Engels fregat (?) aan die haar naar Zeeland zou brengen. Maar de kapitein had andere orders van Londen. De regering niet. Die zijn dus willens en wetens gevlucht.
2- De Duitsers moesten dus het landsbestuur overnemen en deden dat ook. Onze ambtenaren volgden doodeenvoudig de order die er al waren. De mogelijkheid dat de regering de benen zou nemen bestond niet. Ergo, men moest doodeenvoudig de orders volgen van het wettige gezag. En na 15 mei 1940 was dat de Duitse bezetter.
3- Wat niet zo gek veel mensen weten - Lou de Jong heeft 't keurig weggepoetst - is dat NL ambtenaren zeer slecht betaald werden. Op 15 mei 1940 werden ze automatisch gelijk aan Duitse ambtenaren en kregen 300% loonsverhoging. Niks aardigs of omkoperij; ze verdienden vanaf die dag hetzelfde salaris als een vergelijkbare Duitse ambtenaar. En het oude gezegde luidt: wiens brood men eet...

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 3:09 am
door Ozes
Ik zou toch meer willen weten over hoe de Nederlandse kranten/Politici destijds met het nazisme omgingen.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 3:25 am
door H.Numan
Zeer positief. Duitsland was voor de oorlog onze grote broer. We spraken bijna dezelfde taal, hadden ongeveer dezelfde cultuur. Vandaag de dag is Engels de trend, destijds in mindere mate was dat Duits. Duitse muziek stond bij ons op de hitparade. De gewone Nederlander was niet zo in die oorlog geïnteresseerd. Zorgen dat je zelf overeind blijft was veel belangrijker. Tamelijk logisch, lijkt me.

Maar de Geallieerden waren helemaal niet zo blij met het nogal erg hoge aantal Nederlanders dat voor Duitsland vocht. Nederland leverde het hoogste aantal SSers buiten Duitsland op. En dat waren 100% vrijwilligers. Voor iedere Engelandvaarder waren er op z'n minst 100 vrijwilligers voor de Wehrmacht. Toegegeven, een jongeman kon een stuk gemakkelijker dienst nemen in de Wehrmacht dan in het Engelse leger. Maar dan toch. Verder waren er vrijwel geen bezettingstroepen. De troepen die hier waren, waren op vakantie om uit te rusten van het Oostfront. De bezetter? Dat waren we zelf. De politie was meer dan voldoende.

De NS kreeg een persoonlijk compliment van Heinrich Himmler wegens hun boven verwachting goede inzet en efficiëntie met het vervoeren van Joden tot aan de kampen in Duitsland zelf. Himmler wilde dat de Reichsbahn ging kijken hoe de NS zo efficient kon werken, en dat dan overnemen.

Dat is dus nogal een verkeerd plaatje voor de Geallieerden. Vandaar dat Lou de Jong opdracht kreeg om dit netjes weg te schrijven en op te poetsen.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 4:38 pm
door King George
@ strategischadviseur,

Zou aan deze zaak ook niet meer internationale ruchtbaarheid gegeven moeten worden. Ik kan me zo voorstellen dat als kringen rondom Pamela Geller en Bat Ye'or zich ook in deze zaak zouden gaan mengen, het Huis van Oranje wel eens extra in het nauw gedreven kan worden.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 7:04 pm
door strategischadviseur
King George schreef:@ Strategischadviseur,

Zou aan deze zaak ook niet meer internationale ruchtbaarheid gegeven moeten worden. Ik kan me zo voorstellen dat als kringen rondom Pamela Geller en Bat Ye'or zich ook in deze zaak zouden gaan mengen, het Huis van Oranje wel eens extra in het nauw gedreven kan worden.
Geachte King ik ben het geheel met uw advies eens de zaak te internationaliseren middels het doorgeven van materiaal aan de door u genoemde kringen. Intern wordt daar ook reeds over gesproken en het ligt in de bedoeling alle stukken in het Engels te vertalen zodat zij ook internationaal inzichtelijk worden. BTJWSN als organisatie wil ook internationaal actief worden zowel m.b.t. de Joodse slachtoffers als het behoud van de Europese waarden, normen en cultuur hetgeen b.v. Bat Ye'or en ook Faithfreedom tot een natuurlijke bondgenoot maakt. Het moge duidelijk zijn dat gezien de achtergrond van de oprichter, een achtergrond die diep in de Europese cultuur verankerd ligt, BTJWSN wars van Islamisering en cultuur relativering is.

Het Huis van Oranje dat feitelijk als zodanig niet eens meer bestaat en daarmee tot een aanfluiting geworden is, dit dan nog los van haar rol in WW II en de jaren daaraan vooraf gaande, is een obstakel voor de democratie en ook de verwerking van WW II. Ik zal daar op persoonlijke titel nog op terug komen.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 7:07 pm
door strategischadviseur
Eerste reactie van BTJWSN op de afwijzing van het Wilders, Zalm, Borst initiatief:

Verzoek ervoor te zorgen dat alsnog recht wordt gedaan aan de Nederlandse geschiedenis met betrekking tot de Jodenvervolging/Twee artikelen

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460Aan: alle Leden van de Tweede KamerZeist, 14 januari 2012

Betreft: Verzoek ervoor te zorgen dat alsnog recht wordt gedaan aan de Nederlandse geschiedenis met betrekking tot de Jodenvervolging/Twee artikelenL.S.,

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamerfractie van de PVV onder leiding van Fractievoorzitter Geert Wilders de huidige Nederlandse regering onder leiding van Minister President, de heer Rutte verzocht de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden alsnog excuses aan te bieden voor de lakse houding van het toenmalige staatshoofd, koningin Wilhelmina en de toenmalige Nederlandse regering in ballingschap ten aanzien van de Jodenvervolging. Dit verzoek is jammer genoeg afgewezen door de heer Rutte. Dit is bijzonder betreurenswaardig omdat hiermee wéér een goede kans is gemist om het Nederlandse verleden in de Tweede Wereldoorlog op een waardige en goede, constructieve manier - óók naar de toekomst toe - af te kunnen sluiten.

Ter informatie en voor uw beeldvorming zend ik u graag twee artikelen toe, die ik in het Nederlandse dagblad, De Volkskrant ten aanzien van de Jodenvervolging en het in Nederland reeds vroeg aanwezige Nazisme heb aangetroffen. Van harte spreek ik hierbij de oprechte wens uit dat alsnog een oplossing zal worden gevonden om het verleden vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers openlijk alsnog vanuit de huidige Nederlandse regering recht te doen, zodat dit verleden door een openlijke erkenning vanuit de Nederlandse overheid op een goede wijze kan worden afgesloten en er goede, concrete historische en maatschappelijk lessen naar de toekomst toe kunnen worden overgedragen. Door het bij voorbaat al afwijzen van het verzoek van de PVV - zonder naar andere mogelijkheden te zoeken is deze kans bij voorbaat gemist. Hier hebben zowel Nederlandse Joden als Nederlandse niet-Joden géén baat bij. Een volk en dus ook het Nederlandse volk kan alleen op een concrete wijze leren van haar geschiedenis en deze lessen op een constructieve wijze naar de toekomst toe uitdragen, wanneer dit verleden openlijk onder ogen wordt gezien en daadwerkelijk wordt erkend. Of dit nu in de vorm van excuses of in een andere vorm plaatsvindt.

Namens de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) verzoek ik u allen in uw functie als Leden van de Tweede Kamerf er alsnog voor zorg te dragen dat door de huidige Nederlandse regering in welke vorm dan ook alsnog openlijk wordt recht gedaan aan de Jodenvervolging, zodat het gehele Nederlandse volk (Joden en niet-Joden) dit historische hoofdstuk alsnog kan afsluiten en hieruit naar de toekomst toe duidelijke voor iedereen zichtbare lessen kan trekken.

Mijn adviseurs en ikzelf willen u hier uiteraard bij helpen. U kunt ons bereiken via de in dit e-mailhoofd vermelde telefoonnummers en e-mailadressen.

Tot slot: het Nederlandse volk (Joden en niet-Joden) hebben er recht op dit belangrijke historisch hoofdstuk met betrekking tot de Jodenvervolging op een goede en concrete wijze af te sluiten, zodat hieruit duidelijke en voor iedereen zichtbare lessen naar de toekomst toe kunnen worden getrokken. Het is uw plicht als onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers ervoor te zorgen dat dit inderdaad gebeurd, zodat hiermee recht wordt gedaan aan de Nederlandse geschiedenis en aan het Nederlandse volk, dat er via het uitbrengen van haar stem voor heeft gezorgd dat u allen tot onze volksvertegenwoordigers bent benoemd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga, Directeur
Jan Peter Mante, Strategisch Adviseur
Fred IJspeerd, Juridisch Adviseur
Jan Lammers, Politiek AdviseurCC Deze mail is in kopie o.a. naar alle Nederlandse mediakanalen verzonden om daarmee aan te geven dat wij dit
initiatief openlijk uit willen dragen.

___________________________________________________________________________________________

'Radio Oranje repte niet over deportatie'
De Volkskrant - OPINIE - Meindert Fennema - 10/01/12, 06:00

© ANP. Dr. L. de Jong bij de presentatie van het laatste (26e) deel van zijn levenswerk ¹Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Pas in mei 1943 laat de regering in Londen weten dat ambtenaren niet mogen meewerken aan de deportatie van Joden. Maar dan is het voor de meeste Joden te laat, schrijft hoogleraar Meindert Fennema.
· Ambtenaren moesten zich na de oorlog wel verantwoorden; de regering niet
'Wij weten', zei koningin Beatrix in 1995 in de Knesset, 'dat velen van onze landgenoten zich moedig en soms met succes hebben verzet (tegen de jodenvervolging, MF) en dikwijls met gevaar voor eigen leven hun bedreigde medemensen hebben bijgestaan. Bij ons bezoek aan Yad Vasjem gisteren hebben wij ook hun namen vereeuwigd gezien onder de bomen die daar zijn geplant. Maar wij weten ook dat dit de uitzonderingen waren en dat het Nederlandse volk de ondergang van zijn joodse medeburgers niet heeft kunnen verhinderen.'

De historica Selma Leydesdorff schrijft naar aanleiding hiervan dat de koningin haar excuses aanbood 'voor de enorme bijdrage van het Nederlandse volk (vele Henken en veel dames met de naam Ingrid) aan de Jodendeportaties. Zij liep daarbij ver voor de troepen uit, en zij verdient daarvoor blijvend bewondering.'

Ik weet het, in de strijd tegen Geert Wilders en voor de verdediging van ons vorstenhuis is bijna alles geoorloofd, maar dit gaat zelfs voor een linkse historica wel érg ver.

Antisemitische spreekkoren
In maart 2011 stelde Richard de Mos (PVV) Kamervragen aan de minister over de spreekkoren 'Hamas hamas alle joden aan het gas' in het ADO-stadion. Hij wilde weten wat de minister ging doen om het antisemitisme uit de voetbalstadions te weren. Hij werd door ADO-aanhangers met de dood bedreigd. In diezelfde tijd vroeg ik een oud-burgemeester van Amsterdam of hij als burgemeester ooit krachtig was opgetreden tegen antisemitische spreekkoren. Zijn antwoord: 'Daarvoor was ik teveel voetbalfan.'

In de Tweede Wereldoorlog werd de strijd tegen de Jodenvervolging ondergeschikt gemaakt aan het winnen van de oorlog, veertig jaar later werd de strijd tegen het antisemitisme ondergeschikt gemaakt aan het winnen van een voetbalwedstrijd.
Moet de huidige burgemeester van Amsterdam zich nu verontschuldigen voor de slappe houding van oud-burgemeester Van Thijn? Het lijkt mij niet, maar hij moet er wel lering uit trekken.

En dat geldt ook voor de houding van de Nederlandse regering in ballingschap. Want Leydesdorff kan nu wel spreken van de 'enorme bijdrage van de Nederlandse bevolking aan de Jodendeportatie', feit blijft dat daar door de regering in Londen niet tegen werd gewaarschuwd. Voor radio Oranje was de deportatie geen issue.

De beruchte burgemeesters in oorlogstijd waren aangebleven op verzoek van de regering die hun in een Aanwijzing uit 1937 opdracht gaf op hun post te blijven. Nederlandse ambtenaren 'zullen in het belang van de bevolking er naar streven, dat het bestuur ook onder gewijzigde omstandigheden zoo goed mogelijk zijn taak blijft vervullen'. Alleen als de ambtenaar 'door in functie te blijven, zodanige diensten aan den vijand zou bewijzen, dat deze grooter kunnen worden geacht dan het nut, dat voor de bevolking aan zijn aanblijven verbonden is, zal hij zijn post moeten verlaten'.

Gezond verstand
De invulling van deze vage formulering werd overgelaten aan de praktijk en ervaring van de betrokken ambtenaar, 'aan zijn gezond verstand en zijn nationale geweten', aldus de secretaris-generaal H.M. Hirschfeld. Zij werden inzake de Jodenvervolging niet verder geadviseerd door de regering in ballingschap die daarop toch een beter zicht had dan de Nederlandse bevolking onder de Duitse bezetting.

Had de regering in Londen, misschien bij monde van A. den Doolaard of Loe de Jong op Radio Oranje, niet enige aanvullende aanwijzingen kunnen geven aan de zittende magistratuur en het openbaar bestuur over wat te doen tegen de Jodenvervolging? Dan had zij misschien ook de Nederlandse bevolking kunnen oproepen tot steun aan de Joodse landgenoten. Niets daarvan. Pas in mei 1943 schreef L.H.N. Bosch van Rosenthal een commentaar op de Aanwijzing dat door de Londense regering werd overgenomen, waarin wordt gesteld dat Nederlandse ambtenaren niet mogen meewerken aan de deportatie van Joden. Maar dan is het voor de meeste Joden al te laat.

Joodse leed
Maar de hoge ambtenaren die waren blijven zitten, moesten zich, anders dan de regering in Londen, na de oorlog wél verantwoorden en hun werd de maat genomen alsof de regering in Londen wél opdracht gegeven had zich tegen de jodenvervolging te verzetten. Loe de Jong schrijft in zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dat secretaris-generaal Hans Hirschfeld 'zijn hart gesloten had voor het joodse leed'. Hij verzuimde daarbij te schrijven: 'net als ik overigens, en wij deden dat allebei in opdracht van de Nederlandse regering'.

Loe de Jong is dood, maar Selma Leydesdorff nog niet. Misschien kan zij namens Loe de Jong excuses aanbieden voor deze hypocrisie in de geschiedschrijving over goed en fout in de oorlog.

Meindert Fennema is hoogleraar politieke theorie aan de UvA en auteur van de biografie van Hans Hirschfeld (Man van het Grote Geld)

_______________________________________________________________________________________________

Nazi's hadden begin jaren dertig al goede contacten in Nederland
De Volkskrant 19/12/97, 00:00
Nederland was al veel vroeger veel sterker geïnfiltreerd door nazi-Duitsland dan tot nu toe werd aangenomen. De Gestapo stond al vroeg in de jaren dertig in verbinding met hoge en lagere Nederlandse ambtenaren....

Van onze verslaggever
AMSTERDAM

In een nieuw Bundesarchief in Berlijn trof Van Roon in augustus materiaal uit de DRR aan waaruit blijkt dat er in 1935 al werd samengewerkt tussen Nederland en Duitsland om 'marxistische en joodse elementen' aan te houden. De Gestapo, de geheime politie van Duitsland, zou begin 1935 de Amsterdamse procureur-generaal van Harinxsma thoe Slooten hebben overreed een brief te schrijven aan de minister van Justitie. Hierin stelde deze voor een concentratiekamp te bouwen voor Duitse communisten die naar Nederland waren gevlucht en hier asiel hadden aangevraagd. Al in maart 1935 werd het Fort Honswijk, ten zuiden van Utrecht, voor dat doel ingericht.
Harinxma was bang dat nadat het Saarland zich bij Duitsland had aangesloten Nederland zou worden overspoeld met communisten die vluchtten voor het nazi-regime. Deze door de Gestapo aangewakkerde angst bestond bij meerdere overheidsdienaren, zo blijkt volgens Van Roon uit documenten.
De Amsterdamse politiecommissaris Broekhoff meldde in 1935 persoonlijk aan de Gestapo in Berlijn dat de Nederlandse minister van Justitie mee zou werken aan gezamenlijke bestrijding van 'kommunistischer und marxistischer Umtriebe.' Broekhoff stimuleerde informatie-uitwisseling, waarmee direct na de bezetting in mei 1940 tweehonderdvijftig naar Nederland gevluchte Duitse 'illegalen' door de Sicherheits Polizei werden opgepakt.
Van Roon heeft ook een lijst gevonden met namen van zeventien pro-Duitse Nederlandse (hoofd-) commissarissen tot wie de Duitse troepen en instanties zich konden wenden na de inval. Op die lijst stond, behalve Broekhoff, ook de politiecommissaris L. Einthoven die na de oorlog directeur werd van de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten (BVD). Volgens Van Roon wijst dit er op dat Einthoven in die jaren contacten had met de Gestapo. Einthoven zou in de bezettingstijd samen met de latere premier J. de Quay en J. Linthorst de Nederlandse Unie opzetten.
Niet alleen in de wereld van justitie en politie zou de infiltratie dieper zijn geweest dan voorheen aangenomen. Veel hoge ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken waren erg op nazi-Duitsland gericht. Het ministerie eiste in 1933 de gehele handelspolitiek voor zich op en richtte deze meer op Duitsland. Met Economische Zaken gingen de departementen van Defensie, Sociale Zaken en Koloniën meer richting Duitsland kijken, aldus Van Roon.
De hoogleraar betitelt de activiteiten van de ambtenaren als 'proto-collaboratie'. Van Roon zegt geschrokken te zijn van het materiaal dat hij heeft gevonden. 'Ik word meer en meer somber over de jaren dertig, al moet gezegd dat in de grensstreken vluchtelingen uit nazi-Duitsland door Nederlandse burgers werden geholpen. Niet alleen de contacten met de Gestapo waren er al vroeg, ook het verzet.'

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 9:12 pm
door strategischadviseur
H.Numan schreef:Zeer positief. Duitsland was voor de oorlog onze grote broer. We spraken bijna dezelfde taal, hadden ongeveer dezelfde cultuur. Vandaag de dag is Engels de trend, destijds in mindere mate was dat Duits. Duitse muziek stond bij ons op de hitparade. De gewone Nederlander was niet zo in die oorlog geïnteresseerd. Zorgen dat je zelf overeind blijft was veel belangrijker. Tamelijk logisch, lijkt me.
Dat is bekend en natuurlijk bestond en bestaat er een grotere verwantschap met Duitsland dan met andere landen echter hierbij moet dan ook de vraag gesteld worden in hoeverre de zeer goede banden tussen Oranje en de NSDAP hierin een als voorbeeldfunctie heeft gewerkt.
H.Numan schreef: Verder waren er vrijwel geen bezettingstroepen. De troepen die hier waren, waren op vakantie om uit te rusten van het Oostfront. De bezetter? Dat waren we zelf. De politie was meer dan voldoende.
Ook dat is juist Nederland was inderdaad een soort vakantie oord zoals u dat aangeeft.
H.Numan schreef: De NS kreeg een persoonlijk compliment van Heinrich Himmler wegens hun boven verwachting goede inzet en efficiëntie met het vervoeren van Joden tot aan de kampen in Duitsland zelf. Himmler wilde dat de Reichsbahn ging kijken hoe de NS zo efficient kon werken, en dat dan overnemen.
Ook dat kan ik niet ontkennen maar stel dan de vraag of dit nu het gevolg van de opstelling van het topmanagement van de NS (grappig de S hoeft niet eens aangepast te worden) en daar het Nederlands Grootkapitaal sterk aan het huis van oranje verbonden is is het woord "we" misschien toch onterecht daar er een verschil bestaat tussen (wij onderdanen) en de Oranje kliek. En laat ons nu wel zijn de gevallen Willem Oltmans en Edwin Karel Willem de Roy van Zuydewijn doen toch wel zeer sterk denken aan zeg maar een wat totalitiare instelling van die kliek.

Het lijkt mij dan ook dat de kwestie van verwerking en schoon schip maken meerdere dimensies heeft die zich niet beperken tot hetgeen nu op tafel ligt. De hele kwestie is van belang voor meerdere partijen zowel Joods als Nederlands en het laatste de kwestie van schuldgevoel onder het volk dat echter onderdaan was en derhalve niet schuldige.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: za jan 14, 2012 9:25 pm
door strategischadviseur
De ontwikkelingen gaan snel daarom hier een tweede brief aan de TK en de Media

Verzoek herdenking Holocaust Memorial Day in Nederland tot een officiële, nationale herdenkingsdag te maken
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460Aan: alle Leden van de Tweede KamerZeist, 14 januari 2012

Betreft: Verzoek ervoor te zorgen dat alsnog recht wordt gedaan aan de Nederlandse geschiedenis met betrekking tot de Jodenvervolging/Twee artikelenL.S.,Onderstaande informatie ontving BJTWSN dankzij de nieuwsbrief van het Joods Historisch Museum, waarop wij zijn geabonneerd. Op zondag, 29 januari a.s. vindt om 11.00 uur de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau plaats. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz uit tot een herdenkingsdag. Deze dag wordt The Holocaust Memorial Day genoemd. Wereldwijd worden op deze Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en ander genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.

In andere landen wordt Holocaust Memorial Day op officieel niveau herdacht. Holocaust Memorial Day wordt in vele landen wereldwijd op de nationale kalender gezet (kalender met daarop vermeldt de officiële vrije dagen, herdenkings- en feestdagen) en deze herdenkingsdag heeft in vele landen een officiële, nationale statuur, zoals bijvoorbeeld Wapenstilstandsdag, de dag waarop in Frankrijk en België het einde van de eerste wereldoorlog wordt herdacht.De afgelopen weken heeft in Nederland volop de discussie gespeeld over het wel of niet aanbieden van excuses door de huidige Nederlandse overheid voor de lakse rol van de Nederlandse regering en het staatshoofd tijdens de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot de Jodenvervolging. De huidige Nederlandse regering heeft besloten bij monde van Minister President, de heer Rutte om geen excuses aan te bieden. De discussie over de schuldvraag rispt van tijd tot tijd weer op. Omdat de rol van de Nederlandse overheid vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog naar onze Joodse medeburgers veel te wensen over heeft gelaten, blijft dit een uiterst moeilijke en moeizame discussie. Ook bij discussies over de huidige situatie tussen Israël en de Palestijnen wordt de Jodenvervolging er vaak op een historisch onjuiste wijze bijgehaald. De afgelopen weken liet Ronny Naftaniël, de directeur van het CIDI weten dat de huidige Joodse bevolking in Nederland geen behoefte meer heeft aan excuses. Wij begrijpen dit standpunt, maar het wel of niet afronden van deze historische discussie gaat niet alleen onze Joodse medeburgers, maar ook de niet-Joodse medeburgers aan.Het is in het belang van het Nederlandse volk dat de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland volledig onder ogen wordt gezien en in alle opzichten volledig wordt erkend. De vervolging van onze Joodse medeburgers is mogelijk geweest, omdat het overgrote deel van de Nederlandse regering, maar óók de ambtenaren, zoals de Nederlandse Politie en het Nederlandse Spoorwegpersoneel en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking de andere kant opkeek of de orders van hogerhand met betrekking tot hun Joodse medeburgers klakkeloos hebben uitgevoerd. Het gevolg is geweest dat een groot deel van onze medeburgers, louter en alleen vanwege het feit dat zij Joods waren, zijn weggevoerd naar de concentratiekampen en uiteindelijk zijn uitgemoord.Het is belangrijk dat er thans voor eens en altijd van overheidswege een besluit wordt genomen dat er voor zorgt dat de Jodenvervolging op een nationale, officiële wijze in de toekomst niet meer kan worden vergeten, zodat het verleden daarmee officieel wordt erkend en er openlijk en duidelijk lessen naar de toekomst toe kunnen worden getrokken. Hoewel in Nederland Holocaust Memorial Day en de bevrijding van Auschwitz dankzij het initiatief van o.a. het Nederlands Auschwitz Comité jaarlijks terecht wordt herdacht, heeft deze herdenking niet de officiële, nationale statuur zoals bijvoorbeeld Wapenstilstandsdag in Frankrijk en België. Het is onvoldoende om de Holocaust onder de 4 en 5 Mei herdenking te voegen. Onze omgekomen Joodse medeburgers vallen immers niet onder militaire of onder burgerslachtoffers. Onze Joodse medeburgers werden – uitsluitend vanwege hun Joodse afkomst - doelbewust en selectief door de toenmalige bezetter uitgekozen om op technische, fabrieksmatige wijze te worden uitgeroeid.Mijn adviseurs en ikzelf hebben op 8 november 2011 met twee beleidsambtenaren van de Minister en de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS, de heren Floor en Stoffel ons voorstel besproken om van Holocaust Memorial Day in Nederland tot een officiële, nationale herdenkingsdag te maken. Het voordeel is dat een discussie over het wel of niet aanbieden van excuses door de Nederlandse overheid – waar men klaarblijkelijk in Nederland niet uit kan komen – op deze manier kan worden vermeden, maar onze Joodse medeburgers in de toekomst tóch die officiële, nationale erkenning krijgen, die zij verdienen en waarmee de herdenking van de Holocaust in zowel de huidige als de toekomstige tijd wél volledig en daadwerkelijk gestalte krijgt.Het is in het belang van het Nederlandse volk – Joodse en niet-Joodse Nederlandse burgers – dat de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland volledig onder ogen wordt gezien en in alle opzichten volledig wordt erkend. Alleen dan kan een belangrijk hoofdstuk in onze vaderlandse geschiedenis uiteindelijk worden afgerond en kunnen er op een duidelijke en concrete wijze lessen naar de toekomst toe worden geleerd.Mijn drie adviseurs en ikzelf verzoeken u hierbij dan ook vriendelijk ervoor zorg te dragen dat Holocaust Memorial Day dezelfde nationale, officiële statuur krijgt als Wapenstilstandsdag in België en Frankrijk en in Nederland als officiële, nationale herdenkingsdag zal worden erkend. Onze juridisch adviseur heeft ontdekt dat dit op een gemakkelijke, niet al te veel moeite kostende wijze kan worden ingericht. Het voorstel dat door hem is opgesteld en dat door onze organisatie bij de Minister en de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS is ingediend en door ons is besproken met de hierboven genoemde twee beleidsambtenaren treft u als bijlage bij dit e-mailbericht aan.Uiteraard zijn mijn adviseurs en ikzelf volkomen bereid uw vragen nader te beantwoorden en uw van nadere informatie te voorzien. Wanneer u informatie bij ons wilt inwinnen of ons wilt uitnodigen voor een gesprek, verzoek ik u vriendelijk contact met ons op te nemen via de in dit e-mailhoofd vermelde telefoonnummers.Wij zien uw reactie op ons verzoek – onder dankzegging voor alle door u in deze te nemen moeite – met grote belangstelling tegemoet.Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)Anne Louis Cammenga, Directeur
Jan Peter Mante, Strategisch Adviseur
Fred IJspeerd, Juridisch Adviseur
Jan Lammers, Politiek AdviseurCC Deze mail is in kopie o.a. naar alle Nederlandse mediakanalen verzonden om daarmee aan te geven dat wij dit initiatief openlijk uit willen dragen.________________________________________________________________________________________________Informatie over Holocaust Memorial Day / Holocaust Herdenking / Auschwitz Herdenking 2012
Bronnen: Joods Historisch Museum/Nederlands Auschwitz ComitéHolocaust Memorial Day

Op 27 januari 1945 werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het door Duitsland bezette Polen bevrijd. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz uit tot een herdenkingsdag. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en ander genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.De Nationale Auschwitz Herdenking is uitgebreid met de Holocaust Memorial Day. Rondom deze dag worden in Nederland door vele organisaties activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden afgesloten met de Holocaust Memorial Day/Nationale Auschwitz Herdenking, welke plaats vindt op de laatste zondag in januari.Holocaust Herdenking / Auschwitz Herdenking 2012
U bent van harte uitgenodigd aan deze herdenking deel te nemen. Zondag 29 januari in Amsterdam om 11.00 uur Stille Tocht vanaf het Stadhuis naar het Wertheimpark.

Het programma rondom de Auschwitz Herdenking:10:00 uur
Stadhuis Amsterdam, ingang Amstel (Opera): Boekmanzaal open11:05 uur
Vertrek Stille Tocht naar Wertheimpark11:30 uur
Begin Herdenking met een toespraak door de burgemeester van Amsterdam, gevolgd door een muzikale bijdrage van Sinti en Roma, waarna het Jizkor en Kaddisj worden uitgesproken. Hierna is er gelegenheid voor organisaties en particulieren hun kransen en bloemen bij het monument te leggen.12:15 uur
Einde Herdenking

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: ma jan 16, 2012 11:40 pm
door strategischadviseur
Onderwerp Reactie van Mevrouw L. (Linda) Voortman, Tweede Kamerlid namens de Tweede Kamerfractie van Groen Links op verzoeken van BJTWSN m.b.t. het maken van excuses door de huidige Nederlandse overheid/het officieel en nationaal herdenken in de toekomst van Holocaust Memorial Day
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460Aan: alle Leden van de Tweede KamerZeist, 14 januari 2012

Betreft: Reactie van Mevrouw L. (Linda) Voortman, Tweede Kamerlid namens de Tweede Kamerfractie van Groen Links op de verzoeken van BJTWSN m.b.t. het maken van excuses door de huidige Nederlandse overheid/het officieel en nationaal herdenken in de toekomst van Holocaust Memorial DayL.S.,

Hieronder treft u twee reacties d.d. 15 januari jl. aan van Mevrouw L. (Linda) Voortman, Tweede Kamerlid namens de Tweede Kamerfractie van Groen Links op de verzoeken van BJTWSN m.b.t. het maken van excuses door de huidige Nederlandse overheid/het officieel en nationaal herdenken in de toekomst van Holocaust Memorial Day. Uiteraard houd ik u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

_________________________________________________________________________________________________________
Onderwerp: Re: Verzoek herdenking Holocaust Memorial Day in Nederland tot een officiële, nationale herdenkingsdag te maken
Verzonden: zo, 15. jan 2012
Van: Voortman L.

Geachte heer Cammenga,

Ik heb reeds meerdere keren om een kabinetsreactie gevraagd. Die moest toen wachten omdat de staatssecretaris eerst op werkbezoek ging om hierover met betrokkenen te praten. Ik zal binnenkort vragen om ons de reactie nu te doen toekomen zodat wij hierover een debat kunnen voeren.

Vriendelijke groet,

Linda Voortman

GroenLinks

Verstuurd vanaf mijn iPhone
_____________________________________________________________________________________________
Onderwerp: Re: Verzoek ervoor te zorgen dat alsnog recht wordt gedaan aan de Nederlandse geschiedenis met betrekking tot de Jodenvervolging/Twee artikelen
Datum: zo, 15. jan 2012
Van: Voortman L.

Geachte heer Cammenga

Mijn fractiegenoot Liesbeth van Tongeren heeft desgevraagd laten weten dat excuses gepast zouden zijn. Ik neem aan dat de PVV in een debat de kaninetsreactie aan de orde zal stellen en zal voorstellen dat er alsnog excuses gemaakt moeten worden. Dan zullen wij ons standpunt herhalen en indien nodig ook dienovereenkomstig stemmen.

Vriendelijke groet

Linda voortman.
Verstuurd vanaf mijn iPhone
_____________________________________________________________________________________________

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: wo jan 18, 2012 6:52 pm
door King George
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-53427380
E-mail 1: [email protected]
E-mail 2: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460Tweede Kamerfractie van Groen Links
T.a.v. Mevrouw drs. L. Voortman
Plein 2
2511 CR Den HaagZeist, 17 januari 2012

Betreft: Reactie op uw e-mailbericht namens Mevrouw L. Voortman, Lid van de Tweede Kamerfractie van Groen Links met betrekking tot de Holocaust herdenking


Geachte mevrouw Vos,

Het doet mijn organisatie en mijzelf bijzonder goed om via u te vernemen dat mevouw Voortman namens de Tweede Kamerfractie van Groen Links de herdenking van de Holocaust op 29 januari a.s. in haar agenda heeft gezet. Mevrouw Voortman geeft door middel van haar oprecht betrokken aandacht voor de Holocaust herdenking een belangrijk signaal af tegen fascisme en antisemitisme zowel in het heden als naar de toekomst toe. Mijn organisatie en ikzelf zijn mevrouw Voortman voor dit belangrijke statement dan ook bijzonder erkentelijk.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

----- originele bericht --------

Onderwerp: Holocaust herdenking
Datum: di, 17. jan 2012
Van: Vos I.

Geachte heer/mevrouw,

Namens mevrouw Voortman laat ik u weten dat zij de herdenking in haar agenda heeft gezet.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Vos
Persoonlijk medewerker Liesbeth van Tongeren en Linda Voortman
GROENLINKSTweede-Kamerfractie
E: [email protected]
T: 070-318 36 83 / 318 30 30
werkdagen maandag t/m donderdag

Bezoekers a.u.b. melden aan adres: Plein 2, Den Haag. Er dient altijd een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
Helaas gebeurt het regelmatig dat door wijzigingen in de Kameragenda gemaakte afspraken kort tevoren moeten worden gewijzigd of geannuleerd.

Re: De regering: wat doen ze?

Geplaatst: wo jan 18, 2012 10:06 pm
door Scarlatti
strategischadviseur schreef:
Scarlatti schreef:Met stijgende verbijstering las ik deze beide documenten, ik neem aan het waarheidsgetrouwe documenten zijn?
Zeer zeker alle documentatie is waarheidsgetrouw en is bovendien door ons persoonlijk nogmaals gechecked. U heeft gelijk het is verbijsterend.

:shock: en dit kan maar ongestraft voortduren?? Ondanks deze algemeen verspreide wetenschap??

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: zo jan 22, 2012 2:47 am
door King George
Correspondentie tussen de heer A.(Ab) H. Bouvy over o.a. de lakse houding van de Nederlandse overheid in
ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog (toenmalige regering en toenmalige staatshoofd) en van het
overgebleven Nederlandse overheidsapparaat in Nederland zelf ten aanzien van de Jodenvervolging in Nederland
en over de moreel dubbele houding van het Nederlandse volk naar de heer J. (Jorge) Zorreguieta toe.

De gehoorzaamheid van het Nederlandse ambtenaren-apparaat is inderdaad legendarisch. Dat was niet alleen zo in 1940-1945 maar is nu,2012, nog precies hetzelfde. Een voorbeeld ‘Brusselse richtlijnen’ zijn door het Europese Parlement aangenomen ‘wetsvoorstellen’ en dienen als ‘richtlijn’ voor nationale wetgeving.
En alleen in Nederland worden deze Europese ‘wetsvoorstellen’ zonder enige parlementaire bemoeienis in onze wet en regelgeving opgenomen. Herhaaldelijk hebben Duitse bezettingsautoriteiten zich uitgesproken over de ‘gehoorzaamheid’ van Nederlandse overheidsdienaren en de rechterlijke macht! Maar ook bijv. over de Universiteit van Amsterdam, daar had men geen last van!

Daar komt nog bij dat velen van deze ambtelijke collaborateurs zich aan het einde van de oorlog, na september 1944, als leden van het ‘verzet’ zijn gaan gedragen.
Hieruit is voortgekomen het zgn.’pseudo-verzet’ ook wel ‘pseudo-illigaliteit’ genoemd. Sporadisch leest men iets over dit deel van het ‘verzet’, bijv. in het boek ‘Een na-oorlogse moord in mei ’45′ over de moord op de Haagsche advocaat mr.H.de Boer waaraan de kernplot van de film Zwartboek is ontleend.
A.(Ab) H. Bouvy

_________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw reactie op het hoofdstuk “Schuldvraag over de Jodendeportatie” uit het boek Hollandse Nieuwe van Sylvain Ephimenco, journalist van het dagblad Trouw en schrijver van de Opinie-rubriek. Het is interessant om te lezen hoe u een parallel weet te trekken van het verleden naar de huidige tijd toe.

Het was mij absoluut niet bekend dat de ‘kernplot’ van de film ‘Zwartboek’ is ontleend aan de moord in mei ’45 op de Haagsche advocaat, de heer mr. H. de Boer. Uit welke bronnen heeft u deze infomatie gehaald? Wanneer u ons de door geraadpleegde bronnen wilt meedelen, waaruit u deze informatie heeft gehaald, is dit niet alleen interessant voor de lezers van onze website, maar stelt u hen en ons daarmee ook in staat ons (nog) verder in deze materie te verdiepen.

Ook de namen van de door u geraadpleegde bronnen op de gehoorzaamheid van de Nederlandse ambtenaren; de collaborateurs en over de ‘pseudo-illegaliteit’ zullen zowel voor onze lezers als voor mijn medewerkers en mijzelf ongetwijfeld een belangrijke aanvulling op kennis betekenen.
U zult onze lezers, mijn medewerkers en mijzelf hier een groot plezier me doen.

Voor de door u in deze te nemen moeite zeg ik u bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

_________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Cammenga,

Het citaat m.b.t. de film ‘Zwartboek’ is van Paul Verhoeven, de regisseur van de film, en staat vermeld op de omslag van het betreffende boek. De periode 1945-1950 is minstens zo belangrijk geweest dan de vijf jaren daarvoor. Toch is er maar bitter weinig over die tijd in de boeken te vinden. Iemand die er wel veel over heeft geschreven was de journalist L.A. Rodrigues Lopes. In de jaren 1946-1951 schreef hij wekelijks in “De Ochtendpost’ en later in ‘De Nieuwe Post’ over wat er allemaal niet deugde, en wat daarvan de oorzaak was, in het na-oorlogse Nederland. Hoewel de weekbladen waarvoor hij schreef een ‘beruchte’ reputatie hadden, komt men zijn naam in geen enkel overzicht van journalisten tegen. De betreffende weekbladen kon men tot medio jaren tachtig van de vorige eeuw nog aantreffen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Inmiddels is de collectie tot enkele exemplaren teruggebracht en zijn deze slechts met speciale toestemming in te zien.
Lopes had in de oorlog in England gezeten en daar ook het één en ander meegemaakt waaraan de autoriteiten maar liever niet herinnerd werden.
Lopes overleed november 1952 aan een hartaanval, maar sommigen o.a. ‘Pasquino’ in ‘De Telegraaf’ had daar zo’n zijn gedachten over.

Uw vraag m.b.t. de ‘bronnen’ waaruit ik mijn gegevens haal, dat zijn boeken o.a. het onlangs verschenen boek over de “Hoge Raad’ in oorlogstijd, en krantenknipsels uit deze ‘doofpot-periode’. Persoonlijk ben ik niet iemand, zoals dr.L.de Jong, die denkt in ‘goed’ en ‘fout’, maar probeer ik alles in een proces van oorzaak en gevolg te zien.

In het algemeen kan ik zeggen dat men tijdens de oorlog tot de overtuiging was gekomen dat de oorzaak van onze zwakke verdediging in de meidagen van 40 zowel als het grote aantal met de Duitsers mee-werkende ambtenaren en het ‘verdeelde’ verzet gezocht moest worden in de ‘verdeelde’ vooroorlogse samenleving!

Men kende elkaar niet en men wantrouwde elkaar!
Gedurende de oorlog had men elkaar beter leren kennen en was men vast-besloten om het na de oorlog anders te gaan doen. Helaas waren er groepen die daar geen belang bij hadden en de ‘boel’ gesaboteerd hebben.

Over al deze zaken vind u vrijwel niets in de geschiedenisboeken maar zegt dat meer over de kwaliteit van het geschiedenisonderzoek dan over het belang van de betreffende periode.

met vriendelijke groeten
AHB

_________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw snelle reactie op mijn vragen. Op hetgeen u aangeeft in uw e-mailbericht kan ik alleen maar beamend instemmen. Er is bijzonder veel informatie voorhanden náást de zogenaande “officiële” berichtgeving over de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld de naslagwerken over deze periode zoals die door de heer dr. L. de Jong zijn vervaardigd.

De zéér omstreden rol van de Nederlandse Politie ten aanzien van onze Joodse medeburgers gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt in deze werken absoluut onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Dit komt deels omdat de heer De Jong direct na de oorlog uiteraard niet alle informatie voorhanden had, maar dit heeft ook te maken met het feit dat de toenmalige machthebbers beslist niet alles voor het voetlicht gebracht wilden zien. In een aantal andere wetenschappelijke publicaties wordt deze rol echter wel degelijk belicht.

Een bekende mythe is bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheid absoluut niet op de hoogte was van de inval van het Duitse leger in Nederland op 10 mei 1940. Na de inval van het Duitse leger reageerde de toenmalige Nederlandse regering alsof men absoluut niet op de hoogte was geweest van de Duitse veroveringsplannen. Niets is minder waar. Diverse malen is de Nederlandse overheid geïnformeerd over het feit dat Duitsland van plan was ons land aan te vallen. Zo liet Majoor Sas, militair attaché in Berlijn weten dat Adolf Hitler een aanval op Nederland wilde laten uitvoeren. Zijn berichten werden echter vol ongeloof ontvangen.
Op 10 januari 1940 maakte een Duits militair vliegtuigje een noodlanding bij Maasmechelen (België). De inzittenden probeerden in paniek papieren te verbranden; deze papieren bevatten het plan Fall Gelb, het Duits offensief tegen Frankrijk, België en Nederland. De Nederlandse inlichtingendienst deed dit echter als een een misleidingsoperatie af.
De inlichtingenbron van majoor Sas was kolonel Hans Oster, werkzaam bij de Duitse spionagedienst Abwehr. Toen Hitler de planning van Fall Gelb wijzigde, gaf Oster verschillende malen nieuwe datums door. De opeenvolgende wijzigingen van de datum veroorzaakten in politiek Den Haag steeds meer ongeloof. Toen Sas dan ook op 9 mei meldde dat op 10 mei de Duitse inval plaats zou vinden, was er vrijwel niemand meer die hem geloofde.

Het vreemde is nu dat er écht wel een aantal zéér goede, inhoudelijk kritische historische werken over de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd. Zelf heb ik hierover ook contact gehad met vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke instituten. Zij klaagden naar mij toe steen en been dat het absoluut niet mogelijk deze werken via de Nederlandse media onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Zelf heb ik ontdekt dat het eigenlijk bijzonder gemakkelijk is om veel historische – óók bijzonder pijnlijke – informatie via archieven en wetenschappelijke nationale en internationale werken te bemachtigen. Het valt mij echter persoonlijk op dat hieraan inderdaad weinig tot geen aandacht in de Nederlandse media wordt besteed en áls er al aandacht wordt besteed aan wetenschappelijk bewezen feiten, die echter – vanwege hun aantoonbare en onbetwistbare eerlijkheid en hoge waarheidsgehalte – pijnlijk zijn voor – levende of inmiddels overleden – overheidsfunctionarissen dan slaat dit dan ook vervolgens in als een bom.

Het boven water halen van informatie over geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en over de rol daarin van de betrokken overheidsfunctionarissen zal overigens beslist niet gemakkelijk zijn, omdat tegen het einde van de oorlog veel informatie is vernietigd. Ook in de decennia daarna. Wat u schetst in uw reactie over het terugbrengen van een collectie weekbladen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tot slechts enkele exemplaren komt mij dan ook helaas bijzonder bekend voor. Let u ook maar eens op websites, die wetenschappelijk goed onderbouwde, maar voor de Nederlandse overheid en haar dienaren eerlijke, aantoonbaar objectieve, maar daardoor soms ook uiterst pijnlijke informatie tonen. Deze websites zijn vaak binnen enkele dagen al weer verwijderd. Dit is voor mij een teken dat – net wat u ook aangeeft in uw stuk – niet iedereen altijd “even verheugd” is met het onder de aandacht brengen van een groot publiek van een aantal feiten, die inhoudelijk weliswaar volkomen juist zijn, maar onze mening over de rol van de Nederlandse overheid en haar dienaren in het verleden enorm bijstelt.

Dit neemt uiteraard niet weg dat ik het volledig met u eens ben dat er nog veel historische informatie over de Tweede Wereldoorlog en over de rol van haar toenmalige overheidsfunctionarissen naar haar Joodse medeburgers toe niet verschenen is en/of niet onder de aandacht is gebracht van het Nederlandse publiek. Het is mijns inziens dan ook hoog tijd dat dit alsnog gebeurd. Het is mijns inziens immers alleen mogelijk om naar de toekomst toe lessen uit het verleden te trekken, wanneer alle informatie over een bepaalde periode in onze vaderlandse geschiedenis boven water komt om vervolgens breed te worden bediscussieerd. Alleen dan is breed gedragen maatschappelijk debat mogelijk, waaruit vervolgens conclussies kunnen worden getrokken en lessen kunnen worden geleerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

__________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Cammenga,

Altijd leuk te corresponderen met mensen die er ook iets van af weten en zich niet met ‘wetenschappelijke’ kluiten in het riet laten sturen!
In uw reactie noemt u Sas als de ‘boodschapper’ naar wie niet geluisterd werd. Ja, ik ken deze geschiedenis en hoe ook Sas tragisch aan z’n eind is gekomen,en de vermoedelijke oorzaak daarvan.
Maar dat er niet naar hem geluisterd werd en hij pas na de oorlog de ‘credits’ voor zijn waarschuwingen kreeg, heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er ook andere berichten in ‘Den Haag’ binnenkwamen. Berichten, o.a. het ‘Philipscontact’ en de relatie van Hasselman en, niet te vergeten de geheime informant die contact had met een ‘inner circle’ van het Kabinet! De inlichtingenofficier kapt. Van der Plassche, werd er zelfs zo ‘gestoord’ van ‘dat hij tussen de middag naar het ‘Dierenpark Wassenaar’ ging om daar ‘normale’ wezens te observeren’, zoals hij voor de Parlementaire Enquette Commissie verklaarde.

Verder kwam ik in mijn dossier ‘Zorreguieta’ ook een slachtoffer van de niet-geleerde lessen van de geschiedenis, een artikel tegen uit ‘De Waarheid’ van 10 januari 1948:

‘Zij, die bleven zitten’

‘Het was nodig dat een groot aantal maatregelen genomen moesten worden om de consumptie te verminderen teneinde voorraden voor het Duitse rijk te verkrijgen.

Om dit mogelijk te maken moest Seyss er voor zorgen, dat al deze beperkingsmaatregelen de handtekening van Nederlanders droegen. Met voldoening constateerde hij in zijn rapport:

‘Inderdaad dragen tot nu toe bijna alle instructies die voor het inbeslagnemen en verdelen der voorraden getroffen zijn ook de verorderingen over de beperkingen van de openbare meningsuitingen die uitgevaardigd zijn en de overeeenkomsten
getroffen voor het vervoer van buitengewone voorraden naar het Rijk alle handtekeningen van de Nederlandse secretarissen-generaal of bevoegde leiders van het economisch leven’.

Ze hadden kunnen aftreden, constateert Seyss, ze deden het niet en dus schreef hij:

‘terecht te kunnen concluderen dat zij aan de gestelde eisen vrijwillig hadden voldaan’.

De conclusie van ‘De Waarheid’ is:’Commentaar overbodig’

Vandaag de dag zouden we er misschien iets anders over denken, in elk geval is dit toch een aanleiding om ons toch wat te matigen m.b.t. het oordeel over andere personen, bijv. de vader van Maxima!

met vriendelijke groeten
AHB
__________________________________________________________________________________________________

Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw goede observatie van mijn persoonlijke instelling en voor het door u daaraan verbonden vriendelijke compliment. Inderdaad, ik ben niet iemand die zich met zogenaamde ‘wetenschappelijke’ kluiten in het riet laat sturen en die zelf inderdaad het naadje van de kous wilt weten. Zoals de Bijbel het al zo mooi zegt: “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”.

Het is vokomen waar wat u zegt. Veel mensen wisten van een aantal zaken af, maar kozen ervoor te doen alsof zij van de “prins geen kwaad” wisten of wisten zich na de oorlog “ineens” weer een aantal zaken te herinneren, wanneer dit in hun persoonlijke of politieke kraam te pas kwam.

Zo werden na de Tweede Wereldoorlog beruchte collaborateurs, zoals de industrieelFentener van Vlissingen, de Nederlandse kapitein Hasselman en de tot Nederlander genaturaliseerde Sigurd van Ilseman. Deze laatse was gehuwd met Elisabeth, Barones van Bentinck, die later hofdame werd van koningin Juliana. Von Ilseman was tot in 1941 Vleugeladjudant van de in 1918 naar Nederland gevluchte keizer Wilhelm II van Duitsland, die miljoenen doden op zijn geweten heeft en wiens tweede echtgenote, Hermine een fevent aanhangster van de Nazi’s was, Zij zorgde ervoor dat o.a. de beruchte Hermann Göring in Doorn met veel egards door haar echtgenoot, de ex-keizer werd ontvangen. Kapitein Hasselman had landverraad gepleegd, maar kon rustig een schitterende bliksemcarrière maken in het Nederlandse leger. Industrieel Fentener van Vlissingen had tot tweemaal toe vanwege zijn industriële diensten aan Nazi-Duitsland van Adolf Hitler de hoge Duitse onderscheiding, het IJzeren Kruis gekregen, maar dat belette niemand om hem na de oorlog te vragen voorzitter te worden van een zuiveringsraad. De kleine “jongens” en “meisjes”, zoals het moffenhoertje en de SS-bewaker van gevangenen werden na de oorlog meedogenloos gestraft. Voor hen werkte het wrekende zwaard van Vrouwe Justitia in al haar grootse en indrukwekkende gerechtigheid. De grote “jongens” en “meisjes” werden echter gespaard en konden na de oorlog in Nederland rustig de draad van hun leven weer oppakken alsof er niets was gebeurd.

U heeft gelijk met uw opmerking ten aanzien van de heer Zorreguieta. Hier geldt weer de typisch Nederlandse Calvinistische trek om meedogenloos hard te oordelen over de “spinter” in het oog van de ander, maar tevens de neiging om de “balk” in het eigen nationale “oog” absoluut niet te willen zien. In een telefoongesprek dat ik in de afgelopen periode met de heer Dr. H.(Hans) Ph. Vogel, Pro Republica, heb mogen voeren, deelde hij mij op basis van wetenschappelijke gegevens mee dat de zogenaamde Nederlandse verontwaardiging en zelfs hetze tegen de komst van de heer Zorreguieta wel héél erg schijnheilig was. De heer Vogel liet mij weten dat het Videla-regime voor een bijzonder groot deel is gefinancieerd door het Nederlandse bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft dusdanig geïnvesteerd in het Videla-regime dat terecht kan worden beweerd dat het Videla-regime tot dusver alle stormen des tijds heeft kunnen weerstaan, dankzij de financiële steun van het Nederlandse bedrijfsleven. De heer Vogel liet mij dan ook weten dat als de heer Zorreguieta niet aanwezig mocht zijn in de kerk tijdens het huwelijk van zijn dochter Màxima met Willem Alexander men de Nederlandse captains of industrie van Shell, Philips en Unilever dan eigenlijk ook had moeten verbieden om bij dit huwelijk aanwezig te zijn. De heer Vogel heeft deze wetenschappelijk onderbouwde mening overigens niet alleen telefonisch aan mij geventileerd, maar ten tijde van het huwelijk van Màxima met Willem Alexander óók via een artikel in het Parool in zijn hoedanigheid als gast én als dé Argentinië-specialist tijdens een aantal bekende, nationale talkschows.

U geeft terecht de door u volledig onderbouwde schriftelijke opmerking weer van Seys Inquart ten aanzien van de Nederlandse secretarissen-generaal of bevoegde leiders van het economisch leven. Daar wil ik graag de opmerking van Hanns Albin Rauter, Generalkommissar für das Sicherheitswesen en tevens Höherer SS-und Polizeiführer in het bezette Nederland in de Tweede Wereldoorlog naast zetten. U weet ongetwijfeld dat deze man één van de leiders van het Duitse bestuur in Nederland was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De door Hitler en Himmler voorgestane rassenleer (die onder meer tot de deportatie van en moord op Joden, Slaven en zigeuners zou leiden) kon geheel op zijn instemming rekenen. Deze zelfde Hanns Albin Rauter schreef in een brief aan Adolf Hitler dat hij nergens in Europa zoveel medewerking had ondervonden bij “die Judenendlösing” als juist in Nederland. Op 25 maart 1945 werd Hanns Albin Rauter op 54-jarige leeftijd nabij Scheveningen gefussileerd. Heel veel Nederlanders, die boter op hun hoofd hadden en – als zij nog in leven zijn – nog steeds hebben, zullen ongetwijfeld destijds bijzonder opgelucht adem hebben gehaald, toen zij het bericht van zijn executie vernamen. Met de dood van deze ronduit weerzinwekkende man verdween tevens een lastige getuige, die – als hij niet was geëxecuteerd – het veel Nederlanders na de oorlog met al zijn kennis over hun wérkelijke gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog nog enorm lastig had kunnen maken.

Uiteraard hoef ik u met al uw kennis en kunde niet te vertellen dat Nederland het grootste aantal collaborateurs van heel Europa kende. Ook ga ik ervan uit dat u weet dat in Nederland velen geld hebben verdiend met het zogenaamde “Kopgeld”, het bedrag dat een Nederlander kon verdienen, wanneer hij of zij een Joodse medeburger aangaf bij de overheid. Onze arme Joodse medeburgers werden dan vervolgens opgehaald door Nederlandse Politieagenten, die weer onder het toezicht van de Duitse SS en SA in Nederland vielen. Een typisch voorbeeld van de bekende spreuk: “Als in Nederland het kasboek open gaat, gaat de Bijbel dicht”. Kortom: Nederlanders past héél, héél, héél veel bescheidenheid en ingetogenheid, wanneer zij het wagen een oordeel te vellen over bewoners van andere landen. Deze bescheidenheid past zeker bij een land dat tot op de dag van vandaag het nog niet op heeft kunnen brengen om onze Joodse medeburgers excuses aan te bieden voor het lakse gedrag van de Nederlandse overheid in ballingschap ten aanzien van de Jodenvervolging. Angstig en laf als dit land is dat er dan misschien een smet zal vallen op de toenmalige leden van de Nederlandse regering. Waarbij de Nederlandse Joodse burgers net als tijdens in de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog
eigenlijk weer volledig opnieuw door de Nederlandse regering en het Nederlandse volk in de kouw wordt gezet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: zo jan 22, 2012 2:52 am
door King George
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-33685255
E-mail: [email protected]
Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;
K.v.K.-Dossiernummer 50469460
H.M. de Koningin
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Zeist, 21 januari 2012


Betreft: Compliment voor goede ontvangst in de afgelopen week van Premier Netanyahu van Israël / Positieve opmerking over Jorge Zorreguieta, de vader van uw schoondochter Màxima met betrekking tot uw volk


Majesteit,

Graag wil ik u hierbij mijn oprechte complimenten doen toekomen voor de keurige wijze waarop u Premier Netanyahu van Israël in de afgelopen week in Den Haag heeft ontvangen. Kijkend naar het gedrag van de regering en het staatshoofd in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog, vind ik dit echt een hele verbetering. Kijkend ook naar de wijze waarop uw volk tijdens de Tweede Wereldoorlog haar Joodse medeburgers volkomen in de kouw heeft laten staan en door óf passief óf actief eraan mee te werken dat onze Joodse medeburgers destijds konden worden geïsoleerd, weggetransporteerd en uitgeroeid konden worden, vind ik het gedrag van u als huidig staatshoofd thans heel wat aangenamer om naar te kijken.

Natuurlijk, er zijn heel wat economische belangen voor Nederland ten aanzien van Israël. Nederland kan heel wat verdienen aan Israël en vice versa en als er iets te verdienen valt, kan uw volk ineens héél erg aardig worden. Uw volk doet immers nooit iets voor niets en wilt als het even kan er altijd graag beter van worden, maar in vergelijking tot de behandeling van Joden door uw volk tijdens de Tweede Wereldoorlog is de ontvangst van Premier Netanyahu van Israël afgelopen week in Den Haag door u en door onze Minister-President, de heer M. (Mark) Rutte zonder meer een hele verbetering te noemen.

Om u te tonen dat ik de beroerdste niet ben, treft u hieronder ter informatie de schriftelijke correspondentie aan tussen de heer A.(Ab)H. Bouvy en mijzelf aan op de website van onze organisatie http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;. Wij beiden zijn - zoals u zelf kunt constateren - van mening dat de houding van uw volk naar de vader van uw schoondochter Màxima, de heer J. (Jorge) wel héél erg schijnheilig en hypocriet is geweest. De heer Zorreguieta mocht immers tijdens het huwelijk van uw zoon, Willem Alexander met Màxima op 02-02-2002 niet bij de trouwplechtigheid van zijn dochter in Nederland aanwezig zijn. Hij was immers nauw verbonden geweest aan het regime van Dictator Videla, die verantwoordelijk is geweest aan de moord op talloze Argentijnse burgers. Maar hoeveel mensen van uw volk hebben wel niet grof verdiend aan dit Videla-regima? Hoeveel mensen uit uw volk zijn er niet verantwoordelijk voor geweest dat talloze Joodse medeburgers door hun passieve of actieve houding konden worden geïsoleerd, weggetransporteerd en konden worden uitgeroeid. Hoeveel van de toenmalige Nederlandse ambtenaren hebben hier toen niet aan meegewerkt? Wat te denken bijvoorbeeld van de toenmalige Nederlandse Politie, die destijds onder de SS en de SA viel en die eraan heeft meegeholpen dat Joodse burgers werden opgepakt en werden afgevoerd. Hun afschuwelijk einde toegemoet in Hitlers concentratiekampen. Nee, uw volk past dan ook een heel wat bescheidener en gematiger houding ten aanzien van het verleden van de heer Zorreguieta, wanneer men de passieve en actieve houding van ditzelfde volk in aanmerking neemt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De PVV heeft wat dat betreft zonder meer gelijk dat wij ons goed bewust moeten zijn van onze Joods, Christelijke, Humanistische, Europese wortels. Zegt de van origine Joodse Bijbel het immers niet zo prachtig dat wij eerst moeten letten op de balk in ons eigen oog en dan pas moeten gaan zeuren over de splinter in het oog van de ander?

Fouten maken is overigens menselijk. Iedereen maakt fouten, dus ongetwijfeld heeft uw grootmoeder die ook gemaakt. Niemand is immers onfeilbaar. Zelfs Zijne Heiligheid, de Paus uit Rome niet. Al denkt hij dit van wel. Kom op, wat is er nu zo erg aan om excuses aan te bieden aan onze Joodse medeburgers en hun nabestaanden voor de lakse houding van de Nederlandse regering in ballingschap (toenmalige regering en toenmalig staatshoofd) ten aanzien van de Jodenvervolging. Een mens wordt er alleen maar groter van, wanneer hij of zij excuses aanbiedt aan een ander. Nooit kleiner. Zo moeilijk is dit toch niet? Ik heb - nota bene - het zelf oprecht vanuit de grond van mijn hart op kunnen brengen om mijn excuses aan u aan te bieden in mijn vorige aan u persoonlijk gerichte e-mailbericht. Is het dan werkelijk niet mogelijk om een groots gebaar; een statement te maken naar onze overgebleven Joodse medeburgers uit de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden? Kosten excuses dan zo enorm veel? Is het dan zo moeilijk om te zeggen: "Het spijt ons oprecht vanuit de grond van ons hart. Wij hadden jullie als Joodse medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit, nooit, nooit zo in de kou mogen laten staan. Jullie zijn ons volk. Jullie behoren bij ons. Jullie zijn één met ons." Het zou van grote, innerllijke aristocratische klasse en van innerlijke zieleadel getuigen, wanneer u en uw regering dit alsnog op kunnen brengen om dit te doen.

Zorgt u er samen met uw regering er in ieder geval voor dat de herdenking van de Holocaust naar de toekomst toe voor altijd geborgd blijft. Zodat de Holocaust in de toekomst door zowel de huidige als de toekomstige generaties nooit meer zal worden vergeten. Onze organisatie heeft - om dit te bevorderen - een voorstel ingediend bij de Minister en de Staatssecretaris van VWS om ervoor te zorgen dat Holocaust Memorial Day, zoals dit in 2005 in een resolutie is voorgesteld en geaccordeerd door de Verenigde Naties, in de toekomst óók in Nederland tot een officiële, nationale herdenkingsdag zal worden gemaakt, zoals dit reeds in een aantal andere landen in o.a. Europa is gerealiseerd.

Mijn adviseurs en ikzelf zijn uiteraard volkomen bereid hierover nader met u van gedachten te wisselen en ons voorstel nader aan u toe te lichten. Wanneer u informatie in wilt winnen of mijn adviseurs en mijzelf uit wilt nodigen voor een inhoudelijk gesprek kunt u contact met mij opnemen via de in dit e-mailhoofd vermelde telefoonnummers en e-mailadres. Wij zullen u graag met onze informatie van dienst zijn.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga,
Directeur

Bijlagen - Correspondentie tussen de heer A.(Ab) H. Bouvy over o.a. de lakse houding van de Nederlandse overheid in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog (toenmalige regering en toenmalige staatshoofd) en van het overgebleven Nederlandse overheidsapparaat in Nederland zelf ten aanzien van de Jodenvervolging in Nederland en over de moreel dubbele houding van het Nederlandse volk naar de heer J. (Jorge) Zorreguieta toe.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: zo jan 22, 2012 12:26 pm
door Onslaught01
Wat men zich moet realiseren is dat niet alleen joden zijn gestorven in de tweede wereldoorlog! MEn haalt continue het geloof erbij! Zeg gewoon miljoenen nederlanders zonder enig onderscheid te maken. Dan zijn we af wat dat gezeik en geklaag van een ieder...

het moet niet gekker worden...

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: zo jan 22, 2012 1:14 pm
door Ariel
Onslaught01 schreef:Wat men zich moet realiseren is dat niet alleen joden zijn gestorven in de tweede wereldoorlog! MEn haalt continue het geloof erbij! Zeg gewoon miljoenen nederlanders zonder enig onderscheid te maken. Dan zijn we af wat dat gezeik en geklaag van een ieder...

het moet niet gekker worden...
Lachen meneer Onslaught. De religie er bijhalen en klagen is dus alleen geoorloofd voor Moslims? En de Joden zijn niet vermoord omdat het Nederlanders waren, maar omdat ze van Joodse afkomt waren. Het is dus duidelijk waarom de Joden zijn gestorven. Hitler ( net zoals de moslims) had een pest hekel aan Joden en niet aan blonde blauwogige Nederlanders.

Re: Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtof

Geplaatst: ma feb 06, 2012 5:54 pm
door King George
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: "Anne Louis Cammenga" <[email protected]>
Datum: 6 feb 2012 16:23
Onderwerp: Vriendelijk verzoek om een afspraak inzake excuses huidige Nederlandse overheid t.a.v. vroegere rol overheid m.b.t. Jodenvervolging en m.b.t. verzoek om officiële, nationale herdenking Holocaust Memorial Day in Nederland
Aan: <[email protected]>Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Antonlaan 432

3701 VT ZEIST

Tel.: 030-6939412

Mob.: 06-53427380

E-mail 1: [email protected]

E-mail 2: [email protected]

Website: http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;

K.v.K.-Dossiernummer 50469460

Tweede Kamerfractie van de Christen-Unie

T.a.v. Mevrouw E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink

Plein 2

2511 CR Den Haag

Zeist, 6 februari 2012Betreft: Vriendelijk verzoek om een afspraak inzake excuses huidige Nederlandse overheid t.a.v. vroegere rol overheid m.b.t. Jodenvervolging en m.b.t. verzoek om officiële, nationale

herdenking Holocaust Memorial Day in NederlandGeachte mevrouw Wiegman,Naar aanleiding ons breed verzonden e-mailbericht, waarin wij aandacht vragen voor ons verzoek aan de huidige Nederlandse regering om excuses aan te bieden voor de rol van de vroegere Nederlandse regering met betrekking tot de Jodenvervolg en met betrekking tot ons verzoek om een officiële, nationale herdenking van Holocaust Memorial Day in Nederland willen wij u hierbij graag vriendelijk om een persoonlijke afspraak met u verzoeken om onze standpunten hierover voor u uiteen te zetten en nader aan u toe te kunnen lichten.Onze organisatie is erkend door de Nederlandse overheid en staat ingeschreven bij alle sociale digitale WMO-loketten in heel Nederland. Onze doelen zijn:

1. 1. Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en het - daar waar het maar mogelijk is - helpen van

burgers, die het slachtoffer zijn geworden van fascisme en antisemitisme.

2. Het bevorderen van de Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).

3. Het voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme via o.a. het verstrekken van informatie en via de media.

4. Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal/internationaal fascisme en antisemitisme te voorkomen en te bestrijden.Als bijlage bij dit e-mailbericht treft u ons voorstel aan voor een officiële, nationale herdenking van Holocaust Remembrance Day in Nederland, zoals dit is weergegeven in de op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7) in de Verenigde Vergadering van de Verenigde Naties en waar wij vanuit onze organisatie in het door ons opgestelde document een praktische invulling hebben gegeven om deze herdenking ook in Nederland daadwerkelijk te kunnen realiseren.Wij vinden het belangrijk dat Holocaust Memorial Day in de toekomst officieel op nationaal niveau in Nederland zal worden herdacht als symbool tegen genocide wereldwijd in welke vorm dan ook, zodat op die manier niet alleen de slachtoffers van de Holocaust en alle andere slachtoffers van genocide voortaan daadwerkelijk officieel en nationaal zullen worden herdacht en er zowel in het heden als in de toekomst een permanent signaal uit zal blijven gaan tegen fascisme en antisemitisme.Op woensdag, 1 februari jl. hebben wij tijdens een persoonlijk gesprek in de Tweede Kamer hierover gesproken met Linda Voortman, het Tweede Kamerlid voor de fractie van Groen Links. Op donderdag, 9 februari a.s. voeren wij hierover het gesprek met Hanke Bruins Slot, het Tweede Kamerlid voor de fractie van het CDA. Ook met de Fractievoorzitter de ChristenUnie in Zeist, David van Ballegooijen en zijn collega, Wouter Catsburg heb ik hierover contact gehad. In het verleden hebben zij onze organisatie en haar doelen menigmaal met schriftelijke adhesiebetuigingen ondersteund. U kunt deze terugvinden op de website van onze organisatie http://www.bjtwsn.org" onclick="window.open(this.href);return false;. Voor nadere informatie verwijs ik u dan ook graag naar hen beiden door.Wij vinden de beide hierboven onderwerpen van dermate groot belang dat wij vanuit onze organisatie graag hierover nader met u het gesprek aan willen gaan en wij zien u reactie op ons verzoek om een afspraak dan ook met grote belangstelling tegemoet.Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)Anne Louis Cammenga, Directeur

Fred Lammer, Juridisch Adviseur

Peter Mante, Strategisch Adviseur