Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan

Sjeng
Berichten: 5518
Lid geworden op: Di Dec 07, 2004 3:52 am

Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan

Berichtdoor Sjeng » Wo Nov 23, 2005 9:50 pm

Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan

Bron: refdag.nl

DEN HAAG (ANP) – Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) maakt partijcoryfee Hans Wiegel opnieuw scherpe verwijten. Hij stelt „stiekem" dat zij niet verdraagzaam is en geen respect voor andersdenkenden heeft. En „op enkele bon mots" na laat Wiegel volgens haar amper van zich horen over de problemen van immigratie en integratie.

Dat schrijft Hirsi Ali woensdag in een brief waarmee zij reageert op het „welgemeende advies" van Wiegel, in de vorm van een open brief in dagblad Trouw van die zelfde dag.

De ’woordenwisseling’ tussen de twee VVD–prominenten gaat daarmee onverminderd door. Het begon met Hirsi Ali die Wiegel in een vraaggesprek in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005 een „reactionair conservatief" noemt. Zij nam die woorden dinsdag deels terug, tegenover journalisten zeggend dat ze bij nader inzien het woord ’reactionair’ niet had moeten gebruiken. Haar brief opent ermee dat ze die termen niet als scheldwoord had bedoeld.

Link naar artikel: http://www.refdag.nl/artikel/1238983/Hi ... w+aan.html

Maroc_21
Berichten: 1813
Lid geworden op: Di Feb 01, 2005 10:30 am

Re: Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan

Berichtdoor Maroc_21 » Wo Nov 23, 2005 9:55 pm

Sjeng schreef:Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan


Ze valt hem aan omdat hij een man is! Haar mannenhaat reikt de hemel. Ze is naar Nederland uit het dorre Somalie gekomen omdat ze dacht dat het hier vrouwen alleenheerschappij was. Daarin is ze wel teleurgesteld! Ik heb medelijden met prins WA als hij koning wordt ;)
Zeg: “Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie zonden vergeven" (Koran3:31)

Sjeng
Berichten: 5518
Lid geworden op: Di Dec 07, 2004 3:52 am

Re: Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan

Berichtdoor Sjeng » Wo Nov 23, 2005 9:58 pm

Maroc_21 schreef:
Sjeng schreef:Hirsi Ali valt Wiegel opnieuw aan


Ze valt hem aanomdat hij een man is! Haar mannenhaat reikt de hemel. Ze is naar Nederland uit het dorre Somalie gekomen omdat ze dacht dat het hier vrouwen alleenheerschappij was. Daarin is ze wel teleurgesteld! Ik heb medelijden met prins WA als hij koning wordt ;)

Wat een rare interpretatie van dit nieuwsbericht.
Ze hebben toch een inhoudelijk conflict; bijvoorbeeld: zij wil het bijzonder onderwijs (gesegegreerd onderwijs, met als scheidingsmuur de religie die de ouders van de kinderen aanhangen) afschaffen, hij wil het behouden. Bovendien heeft Ayaan Hirsi Ali niks tegen mannen, alleen tegen vrouwenonderdrukking.

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Wo Nov 23, 2005 11:02 pm

"Rouvoet richtte zijn verwijt met name tot de fractie van D66 en tot VVD-Kamerlid Hirsi Ali. Hij stelt dat zij zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk en hun afkeer van religie zo belijden, dat dit tot intolerantie leidt."

Dus een afkeer naar intolerante religies, een afkeer naar segregatie in het onderwijs is tegenwoordig intolerant. Ik wil Uw dagmatische leer niet volgen meneer/mevrouw.....sorry voor mijn intolerantie!

Sjeng
Berichten: 5518
Lid geworden op: Di Dec 07, 2004 3:52 am

Berichtdoor Sjeng » Do Nov 24, 2005 12:13 am

Ayaan Hirsi Ali heeft opnieuw VVD-coryfee en partijgenoot Hans Wiegel opnieuw scherpe verwijten gemaakt. Het liberale Kamerlid vindt dat de oud-partijleider suggereert dat zij niet verdraagzaam is en geen respect voor andersdenkenden heeft. Ook zou Wiegel zich onttrekken aan het debat over de problemen van immigratie en integratie.

Het verwijt volgt op een welgemeend advies van Wiegel, dat weer volgde op een interview met Hirsi Ali waarin ze hem een reactionair conservatief noemde. "Niet op de persoon spelen, geen wiggen drijven, niet zo fanatiek, respect voor andersdenkenden en verdraagzaamheid: zo kunnen wij onze Nederlandse samenleving versterken en een toekomst bieden", zo stelde Wiegel in een open brief in dagblad Trouw vanochtend. "Ik dacht: ach, die man woont in Dieren of Diever of zoiets, op zo'n ideale, idyllische plek. Volkomen levend in het 'land van ooit', literally. Hij is niet geraakt door de globalisering, door de migratie, door de nieuwe werkelijkheid", had Hirsi Ali eerder deze week in een interview in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005 gesteld over de man die tussen 1977 en 1981 vice-premier van Nederland was.

"'Ons allochtone volksdeel' zoals u het belieft te noemen, gaat mij evenzeer aan het hart als u. Waaruit blijkt, zoals u stiekem impliceert, dat ik niet verdraagzaam ben en geen respect voor andersdenkenden heb?", zegt Hirsi Ali in een nieuwe reactie. Daarbij vraagt ze zich af wat de visie van Wiegel is over bijvoorbeeld de gevolgen van de immigratie in Europa. Ze nodigt de oud-partijleider uit voluit deel te nemen aan het politieke debat, 'met al uw retorische gaven en met al uw verborgen argumenten' in plaats van iedere keer maar weer te koketteren met een mogelijke terugkeer in de landelijke politiek.

Bron: fok.nl

Sjeng
Berichten: 5518
Lid geworden op: Di Dec 07, 2004 3:52 am

Berichtdoor Sjeng » Do Nov 24, 2005 3:49 am

Brief Ayaan Hirsi Ali aan Hans Wiegel (23-11-05)

Bron: NOS Nieuws

Den Haag, 23 november 2005

Geachte heer Wiegel,

Toen ik u ‘een reactionaire conservatief’ noemde, bedoelde ik dat niet als scheldwoord. Uit uw tweede brief in één etmaal aan mij verbindt u deze aanduiding met de tijd dat u politiek leider van de VVD was: ‘Reactionair ben ik vaak genoeg – in linkse kring – genoemd. Zoiets deert mij niet. Integendeel.’ Ik gebruikte die term meer als plaatsbepaling, in de betekenis die Van Dale eraan geeft: ‘strevend naar behoud of herstel van de oude en het nieuwe afwijzend’.

Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige oudere politici graag terug willen naar het Nederland van vroeger, het Nederland van voor de massale immigratie van mensen uit niet-westerse culturen. Ik denk dat dat niet mogelijk is. Er zou veel gewonnen zijn als u dat besef ook deelachtig zou worden. Maar daar lijkt het nog niet op.

Eerlijk gezegd vind ik uw brief een beetje merkwaardig. U schrijft: ‘Ik hoop dat U – in de beste liberale traditie – wilt kiezen voor verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden. Doet U dat niet, dan leidt dat tot een verscherping van tegenstellingen in ons volk. Doet U dat wel, dan ben ik graag bereid tot een gesprek.’

U bent toch - en dat meen ik zeker te weten - voor een open debat. U hebt het toch niet nodig om voorwaarden te stellen aan een gesprek. U hoeft uzelf toch niet op de borst te slaan over ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect voor andersdenkenden’. ‘Ons allochtone volksdeel’ zoals u het belieft te noemen, gaat mij evenzeer aan het hart als u. Waaruit blijkt, zoals u stiekem impliceert, dat ik niet verdraagzaam ben en geen respect voor andersdenkenden heb? Hebben we de tijd niet achter ons gelaten, dat we elkaar om de oren meppen met deze slogans van de politieke correctheid? Geachte Heer Wiegel, we hoeven toch niet terug naar de tijd van Ad Melkert?

Laten we een open debat voeren over de problemen van deze tijd. En ik stel het – vanzelfsprekend - zeer op prijs dat u daaraan deelneemt. Maar voorzover ik weet, hebt u er tot nu toe in het openbaar geen blijk van gegeven u te hebben verdiept in de problemen van immigratie en integratie. Het zou zo mooi zijn als u eens liet weten wat uw visie is op bij voorbeeld de gevolgen van de immigratie in Europa. Maar behalve enkele bon mots hoor ik zo weinig van u.

Laten we ook een open debat voeren over de positie van het bijzonder onderwijs. Ik pleit al enige tijd voor afschaffing van art. 23 omdat dat artikel volgens mij de enorme achterstand van niet-westerse immigranten in stand houdt en vergroot. Het onderwijs is het beste middel om migranten in Nederland te integreren. Dankzij art. 23 zijn onze scholen gescheiden langs lijnen van etniciteit en geloof. Voor de migranten is dit buitengewoon nadelig. Zij krijgen geen kans om met autochtone Nederlanders om te gaan, om de taal te leren, en de sociale, vaak ongeschreven codes te leren die voor een goed functioneren in Nederland noodzakelijk zijn. Wat nu ‘vrijheid van onderwijs’ heet, betekent onvrijheid voor het kind van migranten-ouders. Dat kind heeft minder kansen op een succesvol leven.

Wanneer u mijn opvatting over dit onderwerp niet deelt, dan hoor ik daar graag uw argumenten bij. Misschien kunt u aantonen dat art. 23 de segregatie juist niet bevordert. Of misschien heeft u veel betere methoden om de segregatie in onderwijs en samenleving aan te pakken. Laat het mij alstublieft weten.

Wat in elk geval niet volstaat, is om steeds naar Cort van der Linden te verwijzen. Temeer omdat de werkelijkheid in Nederland sinds 1913 nogal sterk veranderd is. U probeert de indruk te wekken dat de liberalen in 1917 dolgelukkig waren met art. 23. Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van onze partij, heeft onlangs uiteengezet dat de ‘concessie inzake het onderwijs’ de liberalen in meerderheid pijn in het hart deed: ‘Tegenwoordig wekken sommige VVD’ers de indruk dat grondwetsartikel 23 een liberale verworvenheid is, waaraan een goede VVD’er niet zou mogen tornen. De verdedigers van het grondwetsartikel in zijn huidige vorm hebben in ieder geval het historisch gelijk niet aan hun zijde.’

Misschien is het beter dat u niet iedere keer maar weer, zoals deze week nog in het televisieprogramma van Catherine Keijl, koketteert met uw mogelijke terugkeer in de landelijke politiek, maar gewoon voluit aan het politieke debat deelneemt met al uw retorische gaven en met al uw verborgen argumenten. U bent van harte welkom in Den Haag.

Hoogachtend,

Ayaan Hirsi Ali


Link naar brief: http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen ... iegel.html

nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

Berichtdoor nina » Do Nov 24, 2005 3:03 pm

In de Trouw viel zelfs te lezen dat Hirsi Ali geen kritiek op Wiegel moet hebben omdat hij een 'gerespecteerd erelid' is. Haar wordt verweten 'persoonlijk' te zijn en 'op de man te spelen'. Maar het artikel in Trouw kan er zelf ook wat van.

www.trouw.nl: Hirsi Ali drijft wig in samenleving

Hirsi Ali drijft een wig in de VVD, en in de samenleving

-
Volgens Hirsi Ali vertoeft Wiegel, wonend in Drenthe, daar zelfs letterlijk. Hij is ver weg van de Randstad, niet geraakt door migratie, globalisering, kortom, ’de nieuwe werkelijkheid’.

De aanleiding voor deze persoonlijke aanval op Wiegel is dat hij begin dit jaar de onderwijsvrijheid, het recht van burgers om eigen scholen te stichten, als een fundamenteel liberaal recht verdedigde.
-
Binnen de VVD is altijd ruimte geweest voor verschillende visies, maar het kamerlid zet de boel nu op scherp door het gelijk van haar visie op te eisen. Dat ze dat doet onder het schofferen van het erelid van de partij, getuigt van weinig politiek gevoel en zegt meer over haar dan over Wiegel.

Inhoudelijk is de kwestie helder: waar staat de VVD in haar visie op het bijzonder onderwijs? Het is tijd dat politiek aanvoerder Van Aartsen op dat punt klare wijn schenkt. Te lang laat hij over deze vraag onduidelijkheid bestaan. Zelf heeft hij zich aanvankelijk uitgesproken voor afschaffing, maar later kwam hij daarvan weer half en half terug. De jongste uitspraken van Hirsi Ali zijn ondubbelzinnig: ze wil van het bijzonder onderwijs af. Het kamerlid drijft daarmee een wig in haar partij. Erger is dat zij met haar radicale visie een wig in de samenleving drijft.


Hirsi Ali krijgt alvast op voorhand in haar eentje de schuld, mocht het mis gaan in onze samenleving.

Maar Wiegel kan ook best de boel op scherp zetten en wiggen drijven.

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1132725622557.html

Wiegel kapittelt Hirsi Ali in brief

Door onze redacteur Egbert Kalse

DEN HAAG, 23 NOV. VVD-erelid Hans Wiegel heeft vanochtend per brief geëist dat zijn partijgenote Ayaan Hirsi Ali haar standpunten herziet. Daarmee is het conflict tussen de VVD-coryfee en het Kamerlid geëscaleerd, nadat Hirsi Ali gisteren kritiek op zijn standpunten had geuit.

Wiegel roept zijn partijgenote op haar mening over ,,de vrijheid van onderwijs, de integratie en het omgaan met ons allochtone volksdeel'' te wijzigen. Hij stelt dat Hirsi Ali met haar opstelling ,,geen bruggen slaat, maar wiggen drijft en kloven verbreedt'' en weigert een gesprek met haar als zij haar standpunt niet herziet. ,,Ik hoop dat u - in de beste liberale traditie - wilt kiezen voor verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden. Doet u dat niet, dan leidt dat tot een verscherping van tegenstellingen in ons volk. Doet u dat wel, dan ben ik graag bereid tot een gesprek'', aldus Wiegel.


Volgens mij is Hirsi Ali toch de andersdenkende die geen respect krijgt. Het lijkt er in de politiek om te gaan om je mening aan te passen zogauw je merkt dat er te verbeten op je standpunten wordt gereageerd, en er twee groepen met verschillende opvattingen dreigen te ontstaan.

(PS het zijn alleen wat fragmenten, voor de volledige artikelen moet je de links volgen.)

Bengazi
Berichten: 293
Lid geworden op: Do Mei 29, 2003 10:17 am
Contact:

Berichtdoor Bengazi » Zo Nov 27, 2005 9:29 pm

Ik moet zeggen dat Hirsi Ali in haar gedrevenheid het niet mee heeft om als niet aanstichter van het conflict gezien te worden maar met
Ik hoop dat u - in de beste liberale traditie - wilt kiezen voor verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden.
is het toch Wiegel die meer verdraagzaamheid moet tonen.

En artikel 23 als Liberaal fundament is echt geen VVD-standpunt. Het is alleen maar om het CDA te vriend te houden. Dus niet Hirsi Ali maar WIegel verdraait het VVD-standpunt.

Bengazi
Berichten: 293
Lid geworden op: Do Mei 29, 2003 10:17 am
Contact:

Berichtdoor Bengazi » Zo Nov 27, 2005 9:31 pm

Den Haag, 23 november 2005

Geachte heer Wiegel,

Toen ik u ‘een reactionaire conservatief’ noemde, bedoelde ik dat niet als scheldwoord. Uit uw tweede brief in één etmaal aan mij verbindt u deze aanduiding met de tijd dat u politiek leider van de VVD was: ‘Reactionair ben ik vaak genoeg – in linkse kring – genoemd. Zoiets deert mij niet. Integendeel.’ Ik gebruikte die term meer als plaatsbepaling, in de betekenis die Van Dale eraan geeft: ‘strevend naar behoud of herstel van de oude en het nieuwe afwijzend’.

Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige oudere politici graag terug willen naar het Nederland van vroeger, het Nederland van voor de massale immigratie van mensen uit niet-westerse culturen. Ik denk dat dat niet mogelijk is. Er zou veel gewonnen zijn als u dat besef ook deelachtig zou worden. Maar daar lijkt het nog niet op.

Eerlijk gezegd vind ik uw brief een beetje merkwaardig. U schrijft: ‘Ik hoop dat U – in de beste liberale traditie – wilt kiezen voor verdraagzaamheid en respect voor andersdenkenden. Doet U dat niet, dan leidt dat tot een verscherping van tegenstellingen in ons volk. Doet U dat wel, dan ben ik graag bereid tot een gesprek.’

U bent toch - en dat meen ik zeker te weten - voor een open debat. U hebt het toch niet nodig om voorwaarden te stellen aan een gesprek. U hoeft uzelf toch niet op de borst te slaan over ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect voor andersdenkenden’. ‘Ons allochtone volksdeel’ zoals u het belieft te noemen, gaat mij evenzeer aan het hart als u. Waaruit blijkt, zoals u stiekem impliceert, dat ik niet verdraagzaam ben en geen respect voor andersdenkenden heb? Hebben we de tijd niet achter ons gelaten, dat we elkaar om de oren meppen met deze slogans van de politieke correctheid? Geachte Heer Wiegel, we hoeven toch niet terug naar de tijd van Ad Melkert?

Laten we een open debat voeren over de problemen van deze tijd. En ik stel het – vanzelfsprekend - zeer op prijs dat u daaraan deelneemt. Maar voorzover ik weet, hebt u er tot nu toe in het openbaar geen blijk van gegeven u te hebben verdiept in de problemen van immigratie en integratie. Het zou zo mooi zijn als u eens liet weten wat uw visie is op bij voorbeeld de gevolgen van de immigratie in Europa. Maar behalve enkele bon mots hoor ik zo weinig van u.

Laten we ook een open debat voeren over de positie van het bijzonder onderwijs. Ik pleit al enige tijd voor afschaffing van art. 23 omdat dat artikel volgens mij de enorme achterstand van niet-westerse immigranten in stand houdt en vergroot. Het onderwijs is het beste middel om migranten in Nederland te integreren. Dankzij art. 23 zijn onze scholen gescheiden langs lijnen van etniciteit en geloof. Voor de migranten is dit buitengewoon nadelig. Zij krijgen geen kans om met autochtone Nederlanders om te gaan, om de taal te leren, en de sociale, vaak ongeschreven codes te leren die voor een goed functioneren in Nederland noodzakelijk zijn. Wat nu ‘vrijheid van onderwijs’ heet, betekent onvrijheid voor het kind van migranten-ouders. Dat kind heeft minder kansen op een succesvol leven.

Wanneer u mijn opvatting over dit onderwerp niet deelt, dan hoor ik daar graag uw argumenten bij. Misschien kunt u aantonen dat art. 23 de segregatie juist niet bevordert. Of misschien heeft u veel betere methoden om de segregatie in onderwijs en samenleving aan te pakken. Laat het mij alstublieft weten.

Wat in elk geval niet volstaat, is om steeds naar Cort van der Linden te verwijzen. Temeer omdat de werkelijkheid in Nederland sinds 1913 nogal sterk veranderd is. U probeert de indruk te wekken dat de liberalen in 1917 dolgelukkig waren met art. 23. Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van onze partij, heeft onlangs uiteengezet dat de ‘concessie inzake het onderwijs’ de liberalen in meerderheid pijn in het hart deed: ‘Tegenwoordig wekken sommige VVD’ers de indruk dat grondwetsartikel 23 een liberale verworvenheid is, waaraan een goede VVD’er niet zou mogen tornen. De verdedigers van het grondwetsartikel in zijn huidige vorm hebben in ieder geval het historisch gelijk niet aan hun zijde.’

Misschien is het beter dat u niet iedere keer maar weer, zoals deze week nog in het televisieprogramma van Catherine Keijl, koketteert met uw mogelijke terugkeer in de landelijke politiek, maar gewoon voluit aan het politieke debat deelneemt met al uw retorische gaven en met al uw verborgen argumenten. U bent van harte welkom in Den Haag.

Hoogachtend,

Ayaan Hirsi Ali

En dit noemt Van Aartsen een verkeerde toonzetting :?: :?: :?:

Gebruikersavatar
Dan Cannon
Berichten: 228
Lid geworden op: Za Mei 17, 2003 10:03 pm

Berichtdoor Dan Cannon » Do Dec 01, 2005 6:00 pm

Bengazi schreef: En dit noemt Van Aartsen een verkeerde toonzetting :?: :?: :?:


Ach ja, Bengazi.

Volgens mij had Van Aartsen het over "zo gaan wij niet met onze ereleden om".
In andere woorden: "Als het orakel spreekt, dient Hirsi Ali gewoon haar brutale smoel te houden".

Niet te geloven dat ik die Wiegel nog niet zo lang geleden wel een goeie vent vond, een man die nu in naam van politieke correctheid verwacht dat mensen zelf-censuur toepassen.

En Van Aartsen is natuurlijk een kruipdiertje van het ergste soort. Die ziet allang dat Wiegel het leiderschap weer wil overnemen dus die heeft met het likken vast een voorsprong genomen.
Daar hebben andere oudleden als Bolkestein natuurlijk maling aan.
Islam is anti-ongelovigen, dus ben ik anti-Islam.

Ik ben de grootste minderheid in de wereld: een individu - David Gulbraa.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten