Wilders en het monopolie op de waarheid

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Navane » Di Mar 25, 2014 1:32 pm

Wilders verklaarde op zaterdagavond 22 maart over zijn ‘Marokkanentoespraak’ dat hij ‘de waarheid had gesproken en niets verkeerds had gezegd’. In dit ene zinnetje zit de essentie van de hele politieke situatie van de westerse wereld samengevat.

De waarheid van Wilders is dat de islam een godsdienst is de seculariteit uitdrukkelijk afwijst. De bewijzen daarvoor zijn talrijk. In de islam is het centrale begrip de tawhid, de eenheid van god en mens. De leefregels zoals omschreven in de koran zijn niet vrijblijvend, maar vormen onderdeel van een contract met god. Wie dit contract niet nakomt, zal de straf daarvoor in het hiernamaals ondervinden.
De islam schrijft voor het leven op aarde niet meer is dan een voorbereiding op het leven in het hiernamaals. Om tijdens het aardse leven zo goed mogelijk deze voorbereiding in praktijk te kunnen brengen, raadt de koran de gelovige aan om alleen te leven te midden van moslims en de omgang met christenen en joden te vermijden (soera 2).

In de moderne westerse samenleving is de scheiding van geloof en staat vormgegeven in de seculariteit. Mensen kunnen geloven in een god, maar de overheid is geen mens en kent daarom geen geloof. Deze politieke constructie heeft een basis in de bijbel.
De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de geboden van god dienen te worden nageleefd, maar tevens dat dit ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is. Jezus maakte het onderscheid tussen het wereldlijke en het eeuwige: ‘Betaal Caesar daarom wat van Caesar is, maar god wat van god is’ (Mattheüs 22:21). De reden vertelt hij in Johannes 18:36: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’ Tijdens het concilie van Nicea (325) besloten de kerkleiders hun steun te geven aan de Romeinse keizer in ruil voor erkenning van het christendom als staatsreligie. Deze uitruil werd door de moslims eeuwen later gezien als een verdraaiing van de bijbelteksten.

Er gaapt dus een enorme kloof tussen het westerse wereldbeeld en dat van de islam. Een kloof die niet van recente oorsprong is, maar die heeft bestaan vanaf het prille begin van de islam en misschien zelfs wel een van de aanleidingen is geweest tot het ontstaan ervan. Moslims zien christenen en joden als mensen die de boodschap van god hebben verdraaid of zelfs geheel hebben verlaten, terwijl ze beter zouden moeten weten. Ze zijn dus ketters en vertegenwoordigen het slechte. Het valt niet te verwachten dat ware gelovigen zich door slechte mensen laten vertellen hoe ze moeten leven.

We hebben dus te maken met twee waarheden die elkaar uitsluiten. De waarheid van de seculiere samenleving is dat alle overtuigingen binnen een staat met elkaar moeten kunnen samenleven, zolang ze maar de onderlinge gelijkheid van de burgers en het geweldsmonopolie van de overheid erkennen. Bij deze twee punten kunnen we al gelijk vraagtekens stellen. Moslims zien christenen en joden zeker niet als gelijkgerechtigde burgers. De Jodenster is een uitvinding van een moslim heerser in de 9de eeuw en christenen waren onder moslim bestuur overal tweederangsburgers, die alleen werden geduld omdat ze belastingen opbrachten (hun onderscheidende kleur was blauw). Het is niet voor niets dat in moslim landen geleidelijk alle joden en christenen zijn weggetrokken. Het is daarnaast ondenkbaar dat moslims andere groepen, zoals homoseksuelen, atheïsten en hindoes als gelijkwaardige medeburgers zullen zien. De koran verbiedt dat immers uitdrukkelijk.

Marokkanen zijn allen moslims. Het argument dat niet alle moslims even vroom of fanatiek zijn heeft geen werking, omdat de individuele moslim niets kan veranderen aan het geloof. Net zomin als dat een individuele katholiek iets kan veranderen aan de opvattingen van de paus. Als de koran bepaalde zaken voorschrijft, dan zal de sociale druk en de sociale cohesie onder moslims er voor zorgen dat de fanatiekelingen het vuile werk opknappen en dat de overige moslims erbij toekijken. Deze laatsten hebben er geen belang bij om zich te verzetten tegen de fanatiekelingen, omdat hun eigen overtuigingen zulks uitsluiten en hun sociale belangen er niet bij gediend zijn.

Vaak wordt het argument gehanteerd dat de Marokkanen hier eigenlijk Nederlanders zijn en dus seculiere opvattingen zouden hebben. De werkelijkheid is genuanceerder. Eén op de drie Marokkanen spreekt thuis geen Nederlands (Integratierapport van het Sociaal Cultureel Planbureau 2012, p. 69). Marokkaanse en Turkse jongeren verlaten de middelbare school bijna drie keer zo vaak als autochtone jongeren zonder startkwalificatie (idem, p. 78). Zonder startkwalificatie is het uiteraard moeilijk om werk te vinden en dit verklaart meteen waarom de jeugdwerkloosheid onder deze groepen ook relatief hoog is. Turken en Marokkanen gaan in hun vrije tijd hoofdzakelijk om met leden van hun eigen groepen (67 % resp. 57%, p. 150). Opvallend is dat onder Marokkanen en Turken de tweede generatie in hogere mate crimineel gedrag vertoond dan de eerste generatie, terwijl de tweede generatie hier geboren is en dus beter geïntegreerd mag worden verondersteld (p. 173). Ruim 60 % van de Marokkaanse jongeren is wel eens door de politie aangehouden (p. 181).

Moslim jongeren integreren te weinig doordat ze teveel in hun eigen cultuur blijven hangen. Dat is geen nieuws: moslim ouders worden geacht hun kinderen als moslims op te voeden. De normen en waarden van die opvoeding staan in veel opzichten vijandig tegenover de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Uiteraard manifesteert zich dit bij ieder individu op verschillende wijze, al naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden van dat individu.

De meeste politieke partijen in Nederland ontkennen dit spanningsveld hardnekkig. De ontkenning is onderdeel van hun monopolie op de waarheid. Het monopolie bepaalt immers het fatsoen. Iedere mening die er buiten valt is onfatsoenlijk. Dat het van links evenzeer onfatsoenlijk is om bij elk verschil van mening meteen dingen te roepen als ‘racisme, ‘discriminatie’ en ‘uitsluiting’ wordt nooit ter discussie gesteld. Want de sociaaldemocratie is nu eenmaal de dominante doctrine in het westen. En de dominante doctrine kan zich veroorloven om juist emotionele prikkels te gebruiken om mensen in het gareel te dwingen en niet te vertrouwen op hun eigen verstand.

Het maakt ook niet uit wat Wilders had gezegd. Als Wilders had gezegd: ‘Willen jullie minder of meer criminele Marokkanen?’ dan was het verwijt geweest ‘dat zoiets niet kan vanwege internationale wetgeving’ of ‘vanwege de sociale worteling van de criminelen’ of ‘dat ze daar alleen maar slechter van worden.’
Als Wilders had gezegd ‘Willen jullie minder of meer islam?’ dan zou het verwijt zijn geweest ‘dat alle moslims over een kam worden gescheerd’ of ‘dat de islam niet verantwoordelijk is’ of ‘dat de mensen niet verantwoordelijk zijn voor een geloof’, enz. enz.
Want gevestigde partijen zullen alles doen om het monopolie op de waarheid te behouden. Het krachtigste middel daartoe is van de waarheid een leugen te maken en van de leugen een waarheid.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Manon » Di Mar 25, 2014 1:41 pm

Hear hear!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75250
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Ariel » Di Mar 25, 2014 9:17 pm

Geen speld tussen te krijgen. Jij moet dit artikel naar elke politieke partij sturen Navana.
Alhoewel, als ze dit lezen en misschien nadenken, dan zeggen ze toch nog....JA, MAAR!!!!!!!...................
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor H.Numan » Wo Mar 26, 2014 2:31 am

Prima stuk. Zit maar een serieuze fout in:
Mensen kunnen geloven in een god, maar de overheid is geen mens en kent daarom geen geloof. Deze politieke constructie heeft een basis in de bijbel.

Je kunt ALLES wat je maar wilt al dan niet ondersteunen of afwijzen met de correcte bijbel (of koran) citaten. Simpel een kwestie van zoeken wat je nodig hebt en negeren wat dat tegenspreekt.

Historisch gezien hebben alle kerken zo hard als ze konden gevochten tegen democratie, iets dat tot zeer recent werd gezien als 'van de duivel'. Niet een kerk. Alle kerken. Zonder uitzondering. Secularisatie was mogelijk ondanks de kerken, zeer zeker niet dank zij de kerken. De ARP staat voor Anti-Revolutionaire Partij. Ze zijn dus tegen revolutie. Welke revolutie in het bijzonder? De Franse revolutie.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Navane » Wo Mar 26, 2014 11:59 am

H.Numan schreef:Prima stuk. Zit maar een serieuze fout in:
Mensen kunnen geloven in een god, maar de overheid is geen mens en kent daarom geen geloof. Deze politieke constructie heeft een basis in de bijbel.

Je kunt ALLES wat je maar wilt al dan niet ondersteunen of afwijzen met de correcte bijbel (of koran) citaten. Simpel een kwestie van zoeken wat je nodig hebt en negeren wat dat tegenspreekt.

Historisch gezien hebben alle kerken zo hard als ze konden gevochten tegen democratie, iets dat tot zeer recent werd gezien als 'van de duivel'. Niet een kerk. Alle kerken. Zonder uitzondering. Secularisatie was mogelijk ondanks de kerken, zeer zeker niet dank zij de kerken. De ARP staat voor Anti-Revolutionaire Partij. Ze zijn dus tegen revolutie. Welke revolutie in het bijzonder? De Franse revolutie.


Jouw reactie is inhoudelijk juist, maar de vaststelling dat een overheid onzijdig is omdat een overheid geen geloof kan belijden staat er los van. De bijbel is doorgaans gebruikt om het bestaande gezag te legitimeren, zowel door de katholieke kerk als door bijv. Luther.
Meestal waren de kerkelijke autoriteiten traditioneel van karakter en dus geneigd om de monarchie te verkiezen boven democratie.

Het is opmerkelijk dat je in dit verband de Franse Revolutie noemt. Toen de derde stand in 1789 aan koning Lodewijk XVI vroeg om voortaan een dubbele vertegenwoordiging te mogen hebben, dus de helft van de Staten uit te maken ipv een derde, was het de adel die er op aandrong bij de koning om nee te zeggen en desnoods de democratiseringsbeweging met geweld de kop in te drukken. De koning aarzelde. De geestelijkheid, een van de drie standen, en dan vooral de lagere geestelijken, kozen in meerderheid de kant van de burgerij.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

mercator
Berichten: 19111
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor mercator » Wo Mar 26, 2014 1:33 pm

Navane schreef:Want gevestigde partijen zullen alles doen om het monopolie op de waarheid te behouden. Het krachtigste middel daartoe is van de waarheid een leugen te maken en van de leugen een waarheid.


Door 50 jaar Marxistische indoctrinatie zijn wij dat gewoon beginnen vinden. De meest absurde zaken vinden wij aanvaardbaar. Rotzooi wordt als geniale kunst verkocht bijv. Met Islam is het exact zo: de Koran is rotzooi maar aan onze universiteiten wordt die rotzooi met alle respect bestudeerd.
Ontwikkelingshulp, nog zoiets. Dat wordt aangeprezen als een absolute plicht van regeringen én burgers, en legioenen mensen zijn bereid hun zuurverdiende centen naar de andere kant van de wereld te sturen om lui te verwennen die ze niet kennen en hen meestal dan nog vijandig gezind zijn. Ik vind zoiets compleet van de gekke .
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Manon » Wo Mar 26, 2014 1:47 pm

Met Islam is het exact zo: de Koran is rotzooi maar aan onze universiteiten wordt die rotzooi met alle respect bestudeerd.


Ja hoor, de KATHOLIEKE universiteit van Leuven heeft een Leerstoel Islamitische theologie ingericht!
Is dat niet leuk?

De KU Leuven richt vanaf het volgende academiejaar een éénjarige opleiding 'islamitische theologie en godsdienstwetenschappen' in. Het betreft een optie binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De opleiding kwam tot stand in overleg met Vlaamse moslimgemeenschappen, UGent en Universiteit Antwerpen.

Het nieuwe master betreft een optie binnen de 'master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie' van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. In deze opleiding wordt de islam bestudeerd vanuit historisch, thematisch en vergelijkend perspectief. De studenten maken kennis met de manieren waarop binnen de islam over geloof en leven wordt nagedacht en de uitdagingen en kansen van een gelovig engagement in een West-Europese context.

De opleiding staat open voor iedereen die over een academisch bachelordiploma beschikt. Voor professionele bachelors - bijvoorbeeld leraar secundair onderwijs met als vak islamitische godsdienst - zijn schakelprogramma's of verkorte academische bachelors voorzien.
Opleiding tot iman
Het masterdiploma geeft toegang tot beroepen zoals consulent in de moslimgemeenschap en leraar islam. De KU Leuven wil deze éénjarige opleiding binnen een vijftal jaren uitbouwen tot een volwaardige bachelor- en masteropleiding, die ook opleidt tot iman.

Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet, die de opleiding dit jaar steunt met 140.000 euro en de volgende jaren telkens 160.000 euro heeft voorzien, wees erop dat deze het resultaat is van het overleg dat hij organiseerde tussen de moslimgemeenschap, onderwijswereld en politie.

Rik Torfs, rector van de KU Leuven, wees op het grote belang van de kennis van levensbeschouwingen om te komen tot een goede samenleving. Lieven Boeve, decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, hoopt te kunnen starten met 10 tot 20 studenten
http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1827726/2014/03/24/KU-Leuven-richt-master-islamitische-theologie-in.dhtml
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19111
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor mercator » Wo Mar 26, 2014 2:02 pm

Manon schreef:Opleiding tot iman
Het masterdiploma geeft toegang tot beroepen zoals consulent in de moslimgemeenschap en leraar islam. De KU Leuven wil deze éénjarige opleiding binnen een vijftal jaren uitbouwen tot een volwaardige bachelor- en masteropleiding, die ook opleidt tot iman.

Dat bedoel ik dus. Zo een persbericht wordt dan de wereld ingestuurd en NIEMAND verroert zich. Terwijl het van eenzelfde absurditeit is als pakweg een door de overheid gefinancierde opleiding tot Afrikaanse sjamaan die in de weer gaat met kippenbloed en hysterische dans.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor H.Numan » Do Mar 27, 2014 2:46 am

Navane schreef:Jouw reactie is inhoudelijk juist, maar de vaststelling dat een overheid onzijdig is omdat een overheid geen geloof kan belijden staat er los van. De bijbel is doorgaans gebruikt om het bestaande gezag te legitimeren, zowel door de katholieke kerk als door bijv. Luther.
Meestal waren de kerkelijke autoriteiten traditioneel van karakter en dus geneigd om de monarchie te verkiezen boven democratie.

Het is opmerkelijk dat je in dit verband de Franse Revolutie noemt. Toen de derde stand in 1789 aan koning Lodewijk XVI vroeg om voortaan een dubbele vertegenwoordiging te mogen hebben, dus de helft van de Staten uit te maken ipv een derde, was het de adel die er op aandrong bij de koning om nee te zeggen en desnoods de democratiseringsbeweging met geweld de kop in te drukken. De koning aarzelde. De geestelijkheid, een van de drie standen, en dan vooral de lagere geestelijken, kozen in meerderheid de kant van de burgerij.

Navanne, op dit forum wordt er vaak wat eigenaardig gekeken naar atheïsme. Omdat vanouds links sterk tegen religie gekant is wordt atheïsme door velen hier als ietwat linksig of extreem links idee gezien. De meeste mensen schrikken als ik tegen ze zeg dat ik atheïst ben. Om hun tere zieltjes te sparen zeg ik meestal dat ik niet geloof. Exact hetzelfde, maar daar schrikt niemand van.

Onze samenleving, of je dat nu leuk vind of niet, is seculier. Dat is de basis en hoeksteen voor onze rechtspraak. Ons recht is niet gebaseerd op de bijbel, maar op Romeins recht, Germaans recht en Frans recht. Dat er in de bijbel 'gij zult niet doden' staat is prachtig. Maar het heeft alleen geen rechtskracht.

Een religie bestrijdt je echt niet met een andere religie. Je moet het bestrijden met goede argumenten. "Mijn religie is beter/liever/aardiger/democratischer dan de jouwe" is geen argument. Dat is wat kinderen op de kleuterschool doen. Bovendien is het zinloos. Het laatste waar mohammedanen van onder de indruk zijn is nou net dat. Het interesseert ze totaal niet dat hun religie helemaal niet vreedzaam is. Daar gaan ze nou net prat op!

Op z'n best werkt dat argument onder westerse mensen met een betere opleiding, maar nou net die mensen zijn overwegend niet gelovig. Vergelijk het eens met iets anders. Stel dat iemand de bijbel of de koran bestrijdt door te stellen dat de Tipitaka (Boeddhistische heilige schrift) beter is. Spreekt jouw dat aan?

Over de ARP:
Dat is toch echt de achtergrond van de naam van de ARP. Ik kan er ook niets aan doen. Daarvoor moet je klagen bij Abraham Kuipers... sorry.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Schepsel!
Berichten: 1044
Lid geworden op: Wo Okt 23, 2013 12:51 pm
Locatie: De zetel van Iblis

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Schepsel! » Do Mar 27, 2014 12:02 pm

De versie van de bijbel die je nu in de winkel koopt is sowieso een orthodoxe variant van allerlei vormen die er waren maar verworpen werden: je kon er niet zo fijn de scherpslijper mee uithangen en macht kon je er ook al niet zo goed op baseren. Zo ik begreep. Wel jammer, maar zo is het blijkbaar gegaan met het Woorden van God grabbelen!
(^v^)

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Ozes » Do Mar 27, 2014 7:24 pm

Navanne, op dit forum wordt er vaak wat eigenaardig gekeken naar atheïsme. Omdat vanouds links sterk tegen religie gekant is wordt atheïsme door velen hier als ietwat linksig of extreem links idee gezien. De meeste mensen schrikken als ik tegen ze zeg dat ik atheïst ben. Om hun tere zieltjes te sparen zeg ik meestal dat ik niet geloof. Exact hetzelfde, maar daar schrikt niemand van.


Schepsel, Zwartmeer, Manon, en Ariel zijn ook atheisten. Niemand die van hun schrikt, dus het zal zo zijn dat je je eigen ervaringen op de atheïsten op dit forum in het algemeen projecteert. Het zal eerder iets met je eigen commentaar te maken hebben. Ik merk vaak dat echt toegewijde atheïsten het gevoel hebben dat ze erg rebels bezig zijn, dat ze aan de christelijke zijde ook maar iets hebben om tegen te strijden, dat is niet zo. Er is geen christelijke onderdrukking, er komt geen christelijke onderdrukking, en die onderdrukking is er in feite nooit geweest.

De populaire seculiere ideologieën zijn inderdaad allemaal links,op zich is dit geen verrassing, in feite is elke Europeaan deels links, het mainstream conservatisme in Nederland bestaat uit vele facetten waarvan een deel voortkomt uit de werken van linkse ideologen. De 20e eeuw was een socialistische eeuw, daar bestaat geen twijfel over.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6526
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Ali Yas » Do Mar 27, 2014 11:05 pm

Schepsel! schreef:De versie van de bijbel die je nu in de winkel koopt is sowieso een orthodoxe variant van allerlei vormen die er waren maar verworpen werden: je kon er niet zo fijn de scherpslijper mee uithangen en macht kon je er ook al niet zo goed op baseren. Zo ik begreep.

Dan heb je het niet goed begrepen. Over de "juiste" inhoud van wat we nu het Nieuwe Testament noemen was men het al heel vroeg min of meer eens. Het is off-topic, maar dit moest ik even kwijt.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Schepsel!
Berichten: 1044
Lid geworden op: Wo Okt 23, 2013 12:51 pm
Locatie: De zetel van Iblis

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Schepsel! » Vr Mar 28, 2014 11:39 am

Hmm, wie is ''men'' dan? Er is bijvoorbeeld schijnbaar een evangelie van Judas geweest, of van Philip, enzovoorts. Die heeft men dan de deur uit gedaan, en naar het schijnt had je in de eerste eeuwen van het christendom allerlei profeten en predikers met hun eigen varianten, de een populairder dan de ander. Of sloegen die alleen op het OT?
(^v^)

mercator
Berichten: 19111
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor mercator » Vr Mar 28, 2014 11:47 am

Ozes schreef: De 20e eeuw was een socialistische eeuw, daar bestaat geen twijfel over.

Dat klopt, zo zeer zelfs dat organisaties die zich nu "gelovig Christelijk" noemen helemaal doordrongen zijn van Marxisme.s Zondags in de mis krijg je van de priester gratis een Gutmenschen preek die niet zou misstaan in een vergadering van Greenpeace militanten. Christendom was vroeger een cultuur-en ordebrengende factor, sinds pakweg 40 jaar is het helemaal opgeslorpt door socialisme. Als atheïst kappen op het Christendom is dus helemaal passé.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Navane » Vr Mar 28, 2014 8:25 pm

H.Numan schreef:[
Onze samenleving, of je dat nu leuk vind of niet, is seculier. Dat is de basis en hoeksteen voor onze rechtspraak. Ons recht is niet gebaseerd op de bijbel, maar op Romeins recht, Germaans recht en Frans recht. Dat er in de bijbel 'gij zult niet doden' staat is prachtig. Maar het heeft alleen geen rechtskracht.

Een religie bestrijdt je echt niet met een andere religie. Je moet het bestrijden met goede argumenten. "Mijn religie is beter/liever/aardiger/democratischer dan de jouwe" is geen argument. Dat is wat kinderen op de kleuterschool doen. Bovendien is het zinloos. Het laatste waar mohammedanen van onder de indruk zijn is nou net dat. Het interesseert ze totaal niet dat hun religie helemaal niet vreedzaam is. Daar gaan ze nou net prat op!


Ik heb wel even moeten nadenken over jouw reactie.

Het betoog in mijn artikel zegt alleen dat er een basis in de bijbel en de kerkgeschiedenis is te vinden voor de seculiere samenleving. Tot aan Napoleon bestonden er drie vormen van recht naast elkaar het Romeins Recht, het feodale recht en het kerkelijke recht, waarvan het feodale recht het belangrijkste was omdat de meeste mensen daaronder vielen. De situatie die jij schetst in het citaat hierboven bestaat naar mijn idee pas sinds Napoleon in Europa.

Waar ik heen wilde en dat heb ik misschien niet voldoende duidelijk aangegeven in het artikel is dat de MODERNE seculiere staat, zoals ontstaan door toedoen van voornamelijk Napoleon, de logische voortzetting is van de seculiere staat die eigenlijk al door de Romeinen is ingesteld. Augustus verenigde alle volken en religies onder zijn beheer, mits ze aan een voorwaarde voldeden, namelijk eer betonen aan de keizer. Vandaar het 'geef aan caesar wat des caesars is'. Joden en moslims ging dit te ver, vandaar de joodse opstand en in het geval van de moslims de enorme afkeer die moslims hebben van 'farao's', er is zelfs een soera aan gewijd in de koran. Moebarak was een farao, de moordenaar van Anwar Sadat riep na zijn dood 'ik heb de farao gedood'. Voor moslims is de farao het ultieme symbool van de verheerlijking van wereldse macht boven de goddelijke macht en dus de ontkenning van de tawhid, de eenheid van god en wereld. De farao is voor moslims wat caesar is in de bijbel, maar met dit verschil dat christenen leren het wereldlijke gezag te dulden, terwijl moslims leren dat het wereldlijk gezag alleen geduld mag worden als het de moslims toestaat een islamitisch leven te leiden.

Het verschil in houding wordt bepaald door het leerstuk van de tawhid. De tawhid maakt het noodzakelijk dat een moslim leeft onder de sharia, het goddelijk recht en niet kan leven onder seculier recht.

Ik ben het eens met wat je schrijft over de agressie van islam. Maar ik heb niet bedoeld om te betogen dat christendom 'beter' zou zijn dan islam, alleen dat islam onverenigbaar is met een seculiere samenleving, terwijl bijna alle andere geloven wel verenigbaar zijn met de seculiere staat.

Verder begrijp ik uit jouw reactie dat je christendom met conservatisme vereenzelvigd. De ARP was inderdaad conservatief, maar dan ook duidelijk opgericht om een tegenkracht tegen het socialisme te vormen.
Naast de clerus in Frankrijk die grotendeels de kant van de revolutionaire burgerij kozen, zijn er meer voorbeelden die aantonen dat niet alle kerkdienaren het conservatisme van hun kerkorganisatie deelden.
In Mexico was het een priester, Hidalgo, die de revolutie begon die het land onafhankelijk maakte van Spanje (1810).
In veel Zuid-Amerikaanse landen stonden de priesters bekend als communisten in de jaren zestig.
Recent nog heeft Paus Francisco het nodig gevonden om te verklaren dat de 'priesters die werkten met de allerarmsten niet als communisten gezien moesten worden.'
Deze voorbeelden geven aan dat de scheidslijn tussen communisten (die het atheïsme hanteerden als onderdeel van hun doctrine) en het christelijke geloof soms erg kronkelig verloopt.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor H.Numan » Za Mar 29, 2014 2:21 am

Navane schreef:Ik heb wel even moeten nadenken over jouw reactie.

Het betoog in mijn artikel zegt alleen dat er een basis in de bijbel en de kerkgeschiedenis is te vinden voor de seculiere samenleving...

Dan heb je totaal niet begrepen waar (volgens mij) het probleem zit. En bovenstaande zin laat me overduidelijk zien dat je het ook niet wilt begrijpen.

Het idee dat de kerk (of meer algemeen: religie) democratie omarmd op vrijwillige basis, laat staan dat ze een seculiere samenleving voorstaan is eigenlijk te zot om verder te bespreken. Toch zou ik erg graag willen weten wat die basis is. Als de bijbel iets niet ondersteunt is het wel een seculiere samenleving. Dus ik zou graag willen horen waarop je dat baseert.

Ja, je kunt met veel fantasie en creatief denken een of twee argumenten in de bijbel vinden die een seculiere samenleving ondersteunen. En door de (enorme) rest die dat niet ondersteunen te negeren. Je kunt (zonder veel moeite) argumenten vinden die de holocaust ondersteunen. Of dat de aarde plat is, en in 6 dagen ongeveer 6000 jaar geleden is geschapen. Tussen haakjes, hoe praten slangen?

Dat is nou net een argument om de bijbel of de koran niet als bewijs te gebruiken. Omdat je alles wat je maar wilt op grond van de bijbel kunt goedpraten of veroordelen.

Je artikel is prima. Goed stuk. Met 1 bijzonder zwak punt, hetgeen ik probeer aan te tonen. Wat jij nu doet is dat nogal onbelangrijk punt verheffen tot kern punt van je betoog.

Ik begrijp best dat het voor gelovigen van groot belang is dat je in de hemel ofwel lammetjespap uit gouden bordjes eet ofwel 72 hoeren krijgt. Voor niet gelovigen (en dat is toch echt het overgrote deel van de samenleving) is het eerder lachwekkend dan iets anders.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Navane
Berichten: 577
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 12:25 pm

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Navane » Za Mar 29, 2014 12:14 pm

H.Numan schreef:Het idee dat de kerk (of meer algemeen: religie) democratie omarmd op vrijwillige basis, laat staan dat ze een seculiere samenleving voorstaan is eigenlijk te zot om verder te bespreken. Toch zou ik erg graag willen weten wat die basis is. Als de bijbel iets niet ondersteunt is het wel een seculiere samenleving. Dus ik zou graag willen horen waarop je dat baseert.


Ik heb ook nooit beweerd dat de kerk democratie zou omarmen, alleen dat de kerk zich meestal neerlegt bij de status quo, als dat op een gegeven moment democratie is dan aanvaarden ze dat. Ook Luther deed dat, zie mijn vorige reactie.
Ik heb ook nooit beweerd dat de kerk een seculiere samenleving voorstaat, wel dat de christelijke kerk al in de tijd van Augustinus de tweezwaardenleerhanteerde en dat daarmee een BASIS was gelegd voor de latere moderne seculiere samenleving. De Bijbelcitaten die bij dit onderwerp worden aangevoerd heb ik gegeven in het artikel. Lees dit maar eens:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweezwaardenleer

Ja, je kunt met veel fantasie en creatief denken een of twee argumenten in de bijbel vinden die een seculiere samenleving ondersteunen. En door de (enorme) rest die dat niet ondersteunen te negeren. Je kunt (zonder veel moeite) argumenten vinden die de holocaust ondersteunen. Of dat de aarde plat is, en in 6 dagen ongeveer 6000 jaar geleden is geschapen. Tussen haakjes, hoe praten slangen?


Het is geen kwestie van fantasie of creativiteit, maar een lijn van denken die door historici algemeen gehanteerd wordt. Argumenten vinden die de holocaust ondersteunen, ik betwijfel het sterk. Dat de aarde plat is, is nooit een kerk standpunt geweest, wel dat de zon rond de aarde draaide ipv andersom
Slangen hebben geen stembanden, dus kunnen ze ook niet praten.Jammer Hans , allemaal stromanargumenten.

Ik begrijp best dat het voor gelovigen van groot belang is dat je in de hemel ofwel lammetjespap uit gouden bordjes eet ofwel 72 hoeren krijgt. Voor niet gelovigen (en dat is toch echt het overgrote deel van de samenleving) is het eerder lachwekkend dan iets anders.

Nou ik ben geen gelovige maar ik heb wel de achtergronden bestudeerd.
Als wij onze cultuur niet verdedigen, wie gaat het dan wel doen?

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Wilders is goed bezig. Doorgaan zo!

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Mar 29, 2014 8:16 pm

Heel goed stuk Navanne. Het is simpel samen te vatten. Het gaat primair in de wereld om het uitoefenen van macht over mensen. Daar hoef je geen groot pedagoog of psycholoog voor te zijn. Dat begint al bij de idioot God volgens de bijbel. Sterker nog, een bepaalde slang deed er ook zijn voordeel mee. Uiteraard met medeweten van God. Ook kinderen beginnen daar al mee als ze kleuter zijn. En daar komt geen ouder aan te pas. Het zit gewoonweg in de mens gebakken. Om met de woorden van onze gewaardeerde smaakvolle geschiedkundige Numan te spreken: het is evolutionair bepaald. Dat is het natuurlijk niet, maar ik ben dan ook een notoire dwarsligger. Alleen een dwaas wil maar niet begrijpen dat zonder intelligentie geen intelligentie tot stand kan komen. Verder is alle religie kinderlijk eenvoudig te bespotten vanwege zijn kolderieke onzin en levendige fantasie die voor waar gebeurd wordt ingepeperd bij de arm zaligen van geest, net zoals de evolutietheorie.

Meer dan een paar duizend jaar geleden was er al een prediker Gods die verkondigde aan een ieder die aandacht voor hem had:
Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden die onder de zon geschieden ten tijde dat de ene mens macht heeft over de ander tot diens onheil. (Prediker 8:9)

Zoiets noemt men in goed jargon een open deur intrappen. En daar zijn allerlei in God bedoelde kwade geesten uiterst bedreven in. Dus, wie is die prediker dan bij naam? Naar het schijnt moet dat de beroemde en bejubelde Salomo geweest zijn. Hij was immers de wijste man in de bijbelse geschiedenis volgens deskundigen die het weten kunnen. Vette pech voor die klootzakken. Ik ben namelijk gespecialiseerd godsdienstwaanzinoloog en ik kan een ieder verzekeren dat die koning Salomo een van de grootste bijbelse klootzakken was. Logisch. Hij lapte alle regels van God aan zijn laars. Je moet maar lef hebben. Of was hij een zonderling en uitzondering Gods met een tekort aan een Vrije-Wil complex?

Laat ik niet te moeilijk doen. De bijbel is een boekie en niet meer dan dat. En wie aan de hand van een boekie gaat bepalen dat het allemaal de onovertreffelijke trap is, moet stante pede tegen de muur geëxecuteerd worden (wet van Darwin). Alleen door de wereld te verlossen van een overvloed aan seniele hoogst merkwaardige DNA vervuilende onnuttige personen, maakt een kennisbeschaving kans te overleven. Denk hier maar eens goed over na! Ik heb dit niet verzonnen. [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor H.Numan » Zo Mar 30, 2014 3:34 am

Erg jammer. Je schrijft dus enkel stukjes voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt artikel twaalf. Zonde. Wat een verspilling van talent. :cry:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6526
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Wilders en het monopolie op de waarheid

Berichtdoor Ali Yas » Zo Mar 30, 2014 9:48 am

Navane schreef:Dat de aarde plat is, is nooit een kerk standpunt geweest, wel dat de zon rond de aarde draaide ipv andersom

En dat laatste is volgens Newtoniaanse mechanica ook niet helemaal waar: de zon en de Aarde draaien om elkaars gemeenschappelijke zwaartepunt. :smartass:
Truth sounds like hate to those who hate truth.

mercator
Berichten: 19111
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wilders is goed bezig. Doorgaan zo!

Berichtdoor mercator » Zo Mar 30, 2014 12:57 pm

'Hans van de Mortel' schreef:Laat ik niet te moeilijk doen. De bijbel is een boekie en niet meer dan dat.

Nee, idd niet te moeilijk doen. Het Marokkanendrama is een technisch probleem en kan alleen op een technische manier opgelost worden. Wat in de boekjes staat is van geen enkel belang. Het zijn de technische evoluties die eerst komen, de ideologie komt later. De Bijbel en alle andere boekjes zijn pas mogelijk geworden nadat het schrift is uitgevonden. Al die allochtonen hier zijn hier gekomen na en door de veralgemening van luchttransport. Dat luchttransport hebben wij hen ter beschikking gesteld, we kunnen het weer afnemen ook.

Neem nu al die zwarten in Marokko die die Spaanse enclaves bestormen. Oh oh groot probleem. Helemaal niet natuurlijk, zet 220 Volt op dat hek en er zal geen één nog overkomen, probleem opgelost.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 19 gasten