De 'wijsheid' van Timmermans

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Di Jul 10, 2018 12:21 am

BRIEFJE VAN KEES – Aan vicevoorzitter Frans Timmermans

Jan Dijkgraaf, 08-07-2018

Afbeelding

U durft nog wel gewoon te zeggen waar het op staat en u verdraait de geschiedenis tenminste niet

Geachte heer Timmermans,

De waarheid kan tegenwoordig ook niet meer gezegd worden, hè? Daarom ben ik, in tegenstelling tot mijn broer Jan, zo blij met een standvastige vicevoorzitter van de Europese Commissie als u.

U durft nog wel gewoon te zeggen waar het op staat. En u verdraait de geschiedenis tenminste niet. Ook niet als u daarna net zo ernstig wordt bedreigd als de door mij zeer gewaardeerde topjournalisten Chris Klomp, Elfie Tromp en Peter Breedveld, die al jaren 24/7 zwaarder dan die enge Geert Wilders worden bewaakt, omdat zij in hun artikelen de waarheid durfden op te schrijven.

Wat bezorgde u gisteren weer een eruptie van extreemrechtse haat?

Een tweet.

U schreef over een herdenkingsmonument in Oostenrijk: “Memorial to the 65,000 Austrian Jews killed by the Nazis 1938-1945. As Jorge Semprun said: “the EU was born in Buchenwald”.”

En ja hoor, daar kwamen ze uit hun holen, ongetwijfeld opgehitst door die vreselijke Weird Duk van de Telegraaf.

Ze zeiden het in nettere bewoordingen dan ik het samenvat, maar het komt er op neer dat ze vonden dat u de Holocaust misbruikte voor uw eigen politieke droom: de definitieve en totale eenwording van Europa.

Hoe durven mensen zo te twijfelen aan uw integriteit?

En hoe durven ze er vervolgens bij te halen dat er tussen de vele, vele oorlogsvluchtelingen uit delen van de wereld die het minder goed voor elkaar hebben dan Europa ook een énkeling zit die pleit voor sharia-wetgeving, die vindt dat 11 een prima huwbare leeftijd is voor meisjes en die niet van plan is later te gaan werken voor zijn geld? En hoe durven ze te suggereren dat joden in Europa thans wederom antisemitisme ontwaren en zelfs vluchten naar Israël, het land dat dagelijks honderden Palestijnse kinderen op brute wijze en zonder enige aanleiding vermoordt?

Hebben al die schreeuwers dan niet door dat de kameraden uit islamitische dictaturen die uitgehongerd van brakke rubberbootjes stappen op de Zuid-Europese stranden de joden van nu zijn?

Alles doen ze, meneer Timmermans, echt álles om u zwart te kunnen maken.

Terwijl iedereen die u in de ogen kijkt, ziet: Frans Timmermans deugt.

Deugender dan Frans Timmermans zijn ze er niet.

En dan krijgt u keer op keer stank voor dank.

Ik benijd u niet.

Maar ik bewonder u wel.

Ten diepste.

Met de meeste hoogachting,

Kees Dijkgraaf

PS. Stiekem heb ik dat krantje van mijn broer Jan te pakken gekregen. Waarom werkte u daar aan mee? Hoopt u echt dat zelfs hij ooit tot Het Goede Inzicht komt?

https://media.tpo.nl/column/briefje-van ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Wo Aug 22, 2018 4:19 pm

Frans Timmermans (EU) zaait verdeeldheid met extremistische retoriek “tegen nationalisme”

Door: Redactie, 12:41, 22 augustus 2018

Afbeelding

En daarom moet u verplicht van de EU houden, anders weer “geschiedenis herhaald” etc.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarschuwt Europa voor nieuw nationalisme. Hij doet dat in een verklaring ter gelegenheid van de jaarlijkse EU-herdenkingsdag voor de slachtoffers van totalitaire en autoritaire regimes.


“We moeten doorgaan met te vertellen wat in het verleden in Europa is gebeurd, zodat we niet dezelfde fouten maken in de toekomst”, schrijft hij in een gezamenlijke verklaring met commissaris Vera Jourova (Justitie). “Temeer nu de Europese normen voor menselijke waardigheid, fundamentele rechten, de rechtsstaat en democratie opnieuw worden uitgedaagd door extremistische, nationalistische en verdeeldheid zaaiende retoriek.”

De EU-herdenkingsdag is jaarlijks op 23 augustus, de dag waarop in 1939 nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie het zogenoemde Molotov-Ribbentrop-pact sloten, het niet-aanvalsverdrag tussen de twee machtsblokken.

“Dit pact stortte Europa nog dieper in een van de donkerste periodes. Miljoenen mensen werden vermoord en generaties Europeanen getekend”, aldus Timmermans en Jourova. “De namen van de miljoenen slachtoffers van dictatoriale regimes moeten behouden blijven en de herinneringen levend worden gehouden.”

Anp

https://tpo.nl/2018/08/22/frans-timmerm ... ionalisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Wo Okt 03, 2018 8:39 pm

De dolgedraaide diversiteitspraat van Frans Timmermans

Door: Paul Cliteur, 14:16, 02 oktober 2018

'Timmermans lijkt wel dronken geworden door de lyriek van het postmodernisme'

Geen oproep onzinniger, geen woord vager en nietszeggender dan het modewoord ‘diversity’. Diversity, diversity, diversity. Neem eurocommissaris Frans Timmermans, een verklaard pleitbezorger van ‘diversity’. Hij zegt in een kort fragment van 1:30 minuten dat op YouTube is voorzien van de titel Europe will be diverse, or war! dat Europa ‘diversiteit’ zou moeten accepteren. Ook zegt hij dat in sommige delen van Europa men tegenwoordig ‘diversity’ als een bedreiging ziet (‘threat’). Maar ‘diversity comes with challenges’, zegt hij dan. En ook: ‘diversity is humanity’s destiny’. Er is geen enkele natie in deze wereld die niet in de toekomst met ‘’ te maken krijgt. Het is ‘where humanity is heading’.

Er zijn politici die denken dat ze een natie kunnen inrichten van mensen ‘composed of one culture’. Maar dat kan niet, want ze baseren zich op een ‘past that never existed’. ‘Europe will be diverse’, zegt Timmermans. Maar ook: ‘All other parts of the world will be diverse’. De vraag is alleen maar: ‘How do we deal with that diversity?’. Zijn antwoord is dan: ‘By ensuring that our values determine how we deal with diversity and not giving up our values to refuse diversity’. Want: ‘That will bring us down as a society’. Als we dat vergeten dan zal Europa niet het Europa zijn dat we hebben gebouwd. En ook: ‘Europe will not remain a place of peace and freedom for very long’.

Er zit in Timmermans’s verhaal een vreemde spanning. Enerzijds benadrukt hij dat de door hem als wenselijk geachte toestand van ‘diversity’ onvermijdelijk is, anderzijds lijkt hij zich grote zorgen te maken dat sommige politici roet in het eten komen gooien. Dan denk je: waar maakt hij zich druk over? ‘Diversity’ is toch ‘destiny’? Maar goed, deze filosofische inconsistentie is niet het belangrijkste probleem met wat Timmermans voorstelt. Het belangrijkste lijkt mij het ongedifferentieerd diversiteitsbegrip. Laat ik daar iets dieper op ingaan.

Het eerste dat opvalt, is dat Timmermans het begrip ‘diversiteit’ niet toelicht. Als een soort mantra komt het in elke zin terug en wordt het met grote nadruk uitgesproken, alsof daar een zekere bedwelmende werking van moet uitgaan. Maar wat is het, die ‘diversity’? Hij laat het woord herhaaldelijk vallen alsof de inhoud voor zichzelf zou spreken, maar dat is natuurlijk onjuist. Men kan zich talloze vormen van diversiteit voorstellen. Diversiteit kan slaan op ideologische diversiteit, politieke diversiteit, religieuze diversiteit, etnische diversiteit, linguïstische diversiteit, culinaire diversiteit, seksuele diversiteit – de mogelijkheden zijn eindeloos.

Het is bepaald onjuist het te doen voorstellen alsof alle vormen van diversiteit toe te juichen zijn. Ik ga dat nu illustreren met twee voorbeelden. Eén is ontleend aan het strafrecht. Eén is ontleend aan de wereld van het staatsrecht.

Eerst het strafrecht. Elk land op de wereld en dus ook de Europese naties, kent een Wetboek van Strafrecht. In dat Wetboek van Strafrecht vinden we een codificatie van gedragingen die de makers van dat wetboek willen ontmoedigen: verkrachtingen, moord, doodslag, fraude, discriminatie, babybesnijdenis, laster en smaad – dat proberen fatsoenlijke samenlevingen uit te bannen. Hey, dat verkleint de ‘diversity’. Een samenleving mét verkrachtingen, moord, doodslag, fraude, discriminatie, babybesnijdenis, laster en smaad is namelijk ‘diverser’ dan zonder. Toch willen we dat soort ‘diversity’ niet. Timmermans ook niet, mag men verwachten. En we mogen hopen dat het ook niet ‘Europe’s destiny’ is dat we deze zaken allemaal moeten gaan dulden in Europa of ergens anders op de wereld uit naam van de ‘diversiteit’.

Nu komt het voorbeeld ontleend aan het staatsrecht. Een andere fout die Timmermans maakt in zijn redenering, is dat hij de homogeniteit van de waarden die Europa zichzelf als staatsrechtelijke idealen heeft aangemeten, niet onderkent. Timmermans denkt dat Europa alleen maar uit ‘diversity’ bestaat (of zou moeten bestaan), maar dat is onjuist. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (1950) heeft Europa zichzelf een catalogus van waarden gegeven waarmee men de ‘diversity’ wil reguleren. Er is wel ‘diversity’ mogelijk, maar altijd gereguleerd binnen bepaalde randvoorwaarden die zelf niet onderdeel vormen van die ‘diversity’. Die randvoorwaarden vinden we in de verdragen waarin Europese kernwaarden worden opgesomd en waarvan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) er één is. Dat EVRM zegt bijvoorbeeld dat we vrijheid van expressie moeten koesteren, net als vrijheid van godsdienst. Of dat we alle burgers op voet van gelijkheid moeten behandelen. Ook worden in Europese documenten bepaalde straffen uitgesloten zoals de doodstraf. Deze idealen (vrijheid van expressie, vrijheid van godsdienst, gelijkheid, uitsluiting van de doodstraf) beperken de ‘diversity’. En ze zijn ook bedoeld om de ‘diversity’ te beperken. Hoe ‘divers’ ook: Europa wil geen Europa zijn met landen mét en landen zonder de doodstraf.

Wat Timmermans dus niet begrijpt, is dat zijn idealen (als men ze zo mag noemen) helemaal geen Europese waarden en idealen zijn. Hij denkt dat hij de Europese waarden of de Europese politieke filosofie aan het formuleren is, maar niets is minder waar. Alle grote architecten van Europa zouden zich omdraaien in hun graf wanneer ze deze Eurocommissaris aan het woord zouden horen (Schuman, Monet). De waarden die hij formuleert zijn namelijk de waarden van het nihilisme, cultuurrelativisme, postmodernisme, identity politics en andere modieuze stromingen, maar beslist niet de waarden waarop Europa is opgericht. Timmermans’ ideaal, de ongerichte ‘diversity’, is, als we dat serieus zouden nemen, wat Europa naar de afgrond zou brengen.

Dat geldt overigens niet alleen voor Europa, het geldt voor elk statelijk of quasi-statelijk verband dat de dolgedraaide diversiteitsmanie van Timmermans zou accepteren. Sinds Ernest Renan (1823–1892) weten we dat een staat een natie nodig heeft. We hebben niet alleen grenzen, een organisatie, een leger en politie nodig om een staat te laten bestaan, maar ook een gedeeld geheel aan waarden en een wil om samen te leven op basis van die waarden (‘vivre ensemble’). Die set aan waarden verkleint de – dit stukje wordt voorspelbaar – ‘diversity’. Het probleem met Timmermans lijkt te zijn dat het hem helemaal ontbreekt aan elementaire kennis op het terrein van de politieke filosofie, de staatstheorie en het staatsrecht. Hij lijkt wel dronken geworden door de lyriek van het postmodernisme en met die dolgedraaide diversiteitspraat probeert hij nu anderen te verleiden. Laten we hopen dat dit niet gaat lukken. Eerlijk gezegd denk ik dat Viktor Orbán veel beter begrijpt wat de waarden van Europa zijn dan Frans Timmermans.

https://tpo.nl/column/prof-paul-cliteur ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Okt 12, 2018 1:55 am

'OVERWELDIGEND BEWIJS' (van het onbenul van staatssecretaris Timmermans)
Theo Richel - Gepubliceerd op 4 nov. 2009

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Okt 12, 2018 10:10 pm

Frans Timmermans wil met plasticverbod een ondoordacht succesje scoren

Door: Olguita Oudendijk, 20:39, 11 oktober 2018

Afbeelding

Grote woorden waar we heel weinig voor kopen: zo’n verbod lost niets op

Frans Timmermans stelt zich kandidaat om namens de Europese sociaaldemocraten voorzitter van de Europese Commissie te worden. Maar wat heeft hij nu eigenlijk bereikt?

Hij kwam met stip binnen, achter Juncker, op de tweede plek. Belast met ‘betere regelgeving’ en het bewaken van het rechtsstatelijk gehalte van de EU-landen. Het meest zichtbaar bleek zijn publieke ruzie met de Poolse regering over de benoeming van rechters. Hij leek er wel even op dat hij het parlement en de Raad zou meekrijgen in een artikel 7 procedure, maar hoewel de rel zich alweer enkele jaren voortsleept, is daarvan nog steeds geen sprake. Hetzelfde geldt voor het eveneens met een artikel 7 procedure bedreigde Hongarije. De kans dat het ooit komt tot meer dan boze verklaringen acht men uiterst klein.

Timmermans heeft in het laatste halfjaar van zijn ambtstermijn dus nog dringend een succesje nodig. En zie hier het voorstel om een verbod op het gebruik van eenmalig gebruikt plastic in te voeren. Bij de presentatie van zijn voorstel herkennen we Timmermans direct aan zijn grote woorden om de ernst van de situatie te benadrukken: “Als we zo doorgaan zit er in 2050 meer plastic in de zee dan vis”. Het verbod op dit plastic behelst niets minder dan het opschonen van “onze oceanen, ons milieu, ons eten” en zelfs “onze lichamen”.

Dit klinkt allemaal prachtig maar heeft weinig te maken met het oplossen van problemen zoals die van de plastic soep. Ons werelddeel heeft niets te maken met de plastic soep die onze oceanen vervuilt. Die wordt namelijk in hoofdzaak veroorzaakt door landen in Oost- en Zuidoost-Azië, waar men het anders dan bij ons met milieunormen helaas nog niet zo nauw neemt.

Er kleven nog meer nadelen aan het voorstel. Het is makkelijk om te roepen dat je plastic rietjes of wattenstaafjes wilt verbieden. Maar waar gaan we die dan mee vervangen? Papieren rietjes zijn minder flexibel en kunnen ook minder goed warme vloeistoffen verdragen. Voor bepaalde groepen lichamelijk gehandicapten is de beschikbaarheid van plastic rietjes van groot belang.

Bovendien zijn ze als zwerfvuil niet minder hinderlijk dan plastic rietjes. Artsen hebben al gevraagd om een ontheffing op het verbod, omdat alleen wegwerpplastic garant staat voor een steriele verpakking van medisch materiaal. En voor de verpakking van voedsel met beperkte houdbaarheid geldt dat de alternatieve verpakkingen het voedsel niet zo lang vers houden, waardoor dit voedsel eerder moet worden weggegooid. Wil je dat dan?

In plaats van extra regels op te leggen zonder daarvan de consequenties te overzien, kan Timmermans er beter voor zorgen dat de afspraken in ons eigen werelddeel worden nageleefd. Het is mooi om een recyclenorm van 55% in 2030 voor te stellen. Maar als het gaat om het recyclen van verzameld afval, halen de gemeenten in een groot aantal lidstaten nog steeds niet de Europees vastgelegde norm van 50% recycling. Waarom niet dat eerst afdwingen? Dat lijkt een stuk logischer dan extra regels opleggen waarmee je het probleem van de plastic soep helemaal niet gaat oplossen.

En tsja, de methode-Timmermans, het schetsen van grote beloften en inspirerende vergezichten lijkt misschien op het eerste oog aantrekkelijk, in de praktijk kopen we er heel weinig voor.

https://tpo.nl/2018/10/11/frans-timmerm ... je-scoren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40219
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Vr Okt 12, 2018 11:32 pm

Frans kan het nog onwijs moeilijk krijgen want er is een andere kandidaat.
Frans is pro-Turkije en Manfred Weber is tegen. Wie?
’Turkije wordt nooit EU-lid’
Turkije wordt nooit lid van de EU. Toetredingsgesprekken met het land worden officieel afgekapt als Manfred Weber, de leider van de christendemocraten in het Europees Parlement, volgend jaar de nieuwe president van de Europese Commissie wordt.

Dat zegt de Duitse conservatief zaterdag in een interview met De Telegraaf. Weber hoopt namens zijn politieke familie naar voren geschoven te worden geschoven als kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen. Hij maakt daarvoor een zeer goede kans.

De toetredingsgesprekken met Turkije liggen momenteel plat, zonder dat er vooruitzicht is op het opnieuw opstarten van onderhandelingen. Maar Weber wil er zo snel mogelijk een dikke rode streep door zetten. Formeel moeten de regeringsleiders en presidenten zo’n besluit nemen. „Maar als ik de Commissie leid heb ik wel een mandaat en ik zeg dat Turkije geen lid kan worden.”

Over de Brexit is hij pessimistisch. De kans is volgens hem levensgroot dat er een harde Brexit, zonder akkoord tussen de EU en het VK dus, komt. Niet omdat premier May onwillig is, maar omdat er geen enkele deal op voldoende draagvlak kan rekenen in het Britse parlement. „Er is chaos in Londen”, aldus Weber.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2674575/turkije-wordt-nooit-eu-lid
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73795
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Ariel » Za Okt 13, 2018 12:29 am

Ik heb me niet verdiept in Weber, maar hij klinkt gezonder dan onze Frans.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Okt 29, 2018 2:48 am

Opperheer Frans Timmermans heeft een belangrijke boodschap voor de mensheid: ‘Liefde verdringt haat!’

Door Michael van der Galien, 28 oktober 2018

Afbeelding
Frans Timmermans bij de bekendmaking van zijn lijsttrekkerschap in Heerlen.

Dat is wel heel indrukwekkend.

Het moge duidelijk zijn dat Frans Timmermans — u weet wel, die eurofiele PvdA’er — onderhand denkt dat hij al lang de voorzitter van de Europese Commissie is. Misschien dat iemand hem even kan uitleggen dat die eer vooralsnog naar Jean-Claude Juncker gaat. Officieel tenminste (want die zal ongetwijfeld te vaak dronken zijn om zijn functies naar behoren uit te oefenen).

Frans Timmermans
@TimmermansEU

Civility drives out rudeness, confidence drives out fear, curiosity drives out bigotry, love drives out hate, dialogue drives out violence. Sadly, the opposite is also true. The choice is ours to make. What will it be? Let yourselves be heard!
11:03 - 28 okt. 2018

“Beleefdheid verdringt onbeschoftheid, vertrouwen verdringt angst, nieuwsgierigheid verdringt vooroordelen, liefde verdringt haat, dialoog verdringt geweld. Jammer genoeg is het tegengestelde ook waar. Aan ons de keus. Wat zal het zijn? Laat je horen!”

Jawel, inderdaad, meneer eindigde zijn tweet met een oproep die dj’s normaal doen tijdens een concert: “Laat je horen.”

Zucht.

Het meest zorgwekkende hieraan is natuurlijk dat hij zich gedraagt als een soort van spirituele leider. Luistert meneer een beetje te veel naar de Dalai Lama? Denkt hij dat hij gezonden is door God om Europa te redden van... Ja, van wat eigenlijk? Van ‘rechts patriottisme?’ Is dat wat hij ‘haat’ noemt?

Ik word onderhand een beetje moe van deze man. Hij wordt steeds narcistischer.

Laten we in vredesnaam hopen dat Timmermans Juncker niet opvolgt. Dat zou zijn ego alleen maar voeden... en dat moeten we ten koste van alles voorkomen.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018 ... ingt-haat/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73795
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Ariel » Ma Okt 29, 2018 11:38 am

Pilgrim schreef:
Het meest zorgwekkende hieraan is natuurlijk dat hij zich gedraagt als een soort van spirituele leider. L


Deze man wordt ooit nog eens heilig verklaard.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Okt 29, 2018 10:36 pm

DE VERLICHTING VAN FRANSJE TIMMERMANS...

Geplaatst op 29 oktober 2018

Afbeelding
Een verlichte Frans Timmermans.

Verlichting gebeurt altijd plotseling. Zomaar ineens word je besprongen door het goddelijk inzicht. Want, let wel, de ware ‘verlichting’ is geen geleidelijk proces. Verlichting is als een afgrond, of je springt, of je springt niet. Welnu, spitse lezer van “E.J. Bron”, Fransje Timmermans heeft de grote sprong genomen. Hij is nu verlicht! Volgens de laatste berichten doet hij afstand van al zijn bezittingen. Nu begrijp ik ook waarom hij z’n baard liet staan.

We hebben nu dus een nieuwe Bhagwan Shree Rajneesh, een spiritueel leraar die ons het juiste pad wijst. Een uitspraak van den verlichte Meester: “Beleefdheid verdringt onbeschoftheid, vertrouwen verdringt angst, nieuwsgierigheid verdringt vooroordelen, liefde verdringt haat, dialoog verdringt geweld. Jammer genoeg is het tegengestelde ook waar. Aan ons de keus. Wat zal het zijn? Laat je horen!”

Is het niet geweldig? Zo’n dikke vadsige man, lid van de Brusselse Maffia, die plotsklaps het licht ziet? We gaan de goede kant op. Ik kan er nog steeds niet over uit!

Dit, waarde lezer, is met recht een gezegende dag.

Door: “Driek”

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/29 ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40219
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Ma Nov 05, 2018 11:57 pm

Timmerfrans definitief Spitzenkandidaat voor Europese sociaal-democraten EP 2019

Nou waar een klein land niet groot in kan zijn.

Onze minst favoriete PvdA'er (en dat is knap) is de enige politicus die namens de Sociaal-Democraten 'lead candidate' wil worden tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Een of andere Sloveen Slowaak waar we nog nooit van hadden gehoord heeft zijn kandidatuur ingetrokken, dus nu gaat Timmermans proberen Juncker op te volgen.
Dat gebeurt alleen als de Sociaal-Democraten de meeste zetels krijgen, maar helaas voor de PvdA'er is de kans dat zijn concurrent van de EPP de verkiezingen 'wint' ongeveer even groot als Timmerfrans' ego. Sowieso is die hele Spitzenkandidaat-procedure een schijnvertoning om te maskeren dat de verkiezingen voor het Europese Parlement op zichzelf ook een schijnvertoning zijn aangezien de grote partijen uiteindelijk allemaal commissarissen mogen leveren. Nou ja. Wij kunnen niet wachten op alle Bruce Springsteen Copyright Schendende Campagnefilmpjes.
https://www.geenstijl.nl/5144700/timmerfrans-definitief-spitzenkandidaat-voor-europese-sociaal-democraten-ep-2019/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Zo Nov 18, 2018 7:00 pm

Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, teleurgesteld over Oostenrijk: Migratie heeft “menselijkheid” nodig

Geplaatst op 18 november 2018

Afbeelding

Brussel – De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, is er naar eigen zeggen “zeer teleurgesteld” over dat Oostenrijk zich uit het globale migratiepact van de VN heeft teruggetrokken. Dat zou blijkbaar uit “binnenlandse politieke motieven” hebben plaatsgevonden, zei Timmermans. Bij het thema migratie zou er “duidelijkheid voor de hele wereld” nodig zijn, benadrukte hij.

Timmermans onderstreepte de betekenis van de “menselijkheid” bij het thema migratie: “We moeten tegen iedereen zeggen dat zij een rol zullen spelen”, aldus de vicevoorzitter van de Europese Commissie, ook wanneer Europa vanzelfsprekend voor de bewaking van de buitengrenzen zou moeten zorgen en er repatriëringen zouden komen. Vooral Afrika zou een “reusachtige uitdaging” zijn. Maar ook hier zou men moeten begrijpen “dat alleen maar een samenwerking met Afrika op de lange termijn resultaten zal opleveren”.

Wanneer men de migratiekwestie duurzaam zou willen oplossen, zou het niet alleen gaan om de bewaking van de buitengrenzen, maar ook om interne Europese solidariteit, zei Timmermans. Als deze er niet zou zijn, dan zou door het optrekken van de nationale grenzen het Schengen-gebied verloren gaan.

Dat het de hoge EU-functionaris niet alleen gaat om “menselijkheid”, blijkt uit een blik op zijn activiteiten tot nu toe. Timmermans geldt inzake immigratie als ultra-liberale dader uit overtuiging, die in oktober 2015 met een rede voor het zogenaamde “EU Fundamental Rights Colloqium”, waaraan veel aandacht werd geschonken, zijn masker liet vallen. Timmermans riep destijds de leden van het Europees Parlement ertoe op hun inspanningen te verhogen om het proces van de omzetting van “multiculturele diversiteit” wereldwijd te versnellen. Volgens hem zullen “monoculturele staten verdwijnen”. De massa-immigratie van islamitische mannen naar Europa zou een middel tot dit doel zijn. Geen land zou de onvermijdelijke vermenging kunnen ontlopen. Veelmeer zouden de immigranten ertoe aangespoord moeten worden om ook “de meest verwijderde plekken van de planeet te bereiken om te garanderen dat er nergens meer homogene samenlevingen blijven bestaan.”

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/18 ... eid-nodig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Dec 14, 2018 11:46 pm

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19943
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor King George » Di Dec 18, 2018 11:23 am

"Geen hoge hekken om Europa. Dat is extreem rechts."Dan is dit zeker Frans Timmermans' extreem rechtse villa?

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Feb 25, 2019 3:52 pm

BRIEFJE VAN JAN – Aan Spitzenkandidat Timmermans

Door: Jan Dijkgraaf, 9:01, 25 februari 2019

Afbeelding

'Wij willen leven en uit die levenswil ontlenen wij het recht en de plicht tot eenwording van Europa'

Beste meneer Timmermans,

We kunnen veel van u zeggen, maar niet dat u, zoals Mark Rutte, geen visie heeft.

Daar kwam ik achter toen ik de speech kreeg toegespeeld die u zaterdagavond hield op de Nederlandse ambassade na het congres van de Europese sociaal-democraten in Madrid.

De inhoud sprak mij niet bepaald aan, maar van een visie op de Nederlandse rol in Europa getuigde hij wél.

Omdat u zichzelf nogal graag hoort praten, herhaal ik de tekst hieronder nog even.

“Ik waardeer het dat ik het voorrecht heb met u, de vrienden van de beweging, te mogen spreken. Tegen uw volk, mijn volk, ons volk, waarmee ik mij met iedere vezel van lichaam en ziel verbonden weet.

U weet dat wij onze volkeren jarenlang hebben voorgehouden dat Europa van aangezicht verandert. Zij wilden niet horen, zij wilden niet geloven en zij wilden niet zien. Ze wilden doorgaan op de oude paden. En nog zijn er velen in Nederland die niet begrijpen dat Europa van aangezicht verandert. Wij hopen en vertrouwen dat ons zal mogen gelukken de ogen te openen van die honderdduizenden, die nog niet hebben begrepen, die nog niet hebben verstaan van die roepstem die gaat door gans Europa.

Die honderdduizenden begrijpen niet die grote mogelijkheden en ook moeilijkheden van de tijd die komende is. De taak is om een sterk, groot, fier, zelfbewust Nederlands volk te vormen. De Europese stam heeft vele loten en wij kunnen de op een na sterkste loot vormen indien wij zijn gesneden uit het hout dat nodig is om straks te laten zien dat het Nederlandse volk nog marcheren kan.

Wat ons verenigt is dat wij onbewust, al sinds jaren, allen hebben gehunkerd naar een Europa dat we kunnen respecteren. Hebben gehunkerd naar een Europees volk waarop wij trots kunnen zijn en dat wij met onze diensten, onze toewijding, onze arbeid, ons bloed in stand houden. Met elkander gaan wij dat Europa bouwen. En daarom zwoegen wij. En daarom zoeken wij met elkander die weg naar het hogere die de enkeling nooit alleen, maar die wij alleen tezamen wel zullen kunnen vinden.

De komende tien jaren zullen beslissend zijn voor het zijn of niet zijn van het Europese volk. Door de beweging eendrachtig, onvervaard te dienen, met alle kracht waarover wij beschikken, met alle liefde voor onze volkeren en Europa, diep in onze harten.”

Ik vertrouw op uw moed, op uw doorzettingsvermogen, op uw discipline, op uw solidariteit, op uw wil om de beweging te dienen. Ik vertrouw op uw idealisme. Houd elkander bij de pols, laat niet los. Dan komt de dag, onze dag, waarop we Europa kunnen respecteren en wij fier kunnen zijn deel uit te maken van het Europese volk.

Wij willen leven. En uit die levenswil ontlenen wij het recht en de plicht tot eenwording van Europa. Want een uiteengeslagen volk heeft geen toekomstmogelijkheid. Aan ons de taak dit volk te herenigen en weer vertrouwen te geven in de toekomst.

Wij moeten een beweging zijn die het gehele volk betrekt, ieder zijn plaats geeft, en laat mee marcheren naar een nieuwe toekomst. Samen zullen wij dit doel bereiken. Ik kan het niet. Gij kunt het niet. Maar wij tezamen, wij kunnen het wel. Omdat wij doordrongen zijn van de liefde voor ons volk en ons Europa.

Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid. Samen zullen wij een vernieuwd Nederlands volk opbouwen dat zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen. En uit de vervulling van die plichten zullen onze rechten voortvloeien. Het recht om te leven in een onafhankelijk Europa, het recht op een bestaan voor u en uw kinderen.

Miljoenen mensen hebben de Russen al geofferd. Met maar een doel: een militaire macht te scheppen, zo groot en zo sterk, dat ze Europa zouden kunnen overweldigen. Ik geloof dat er maar zeer weinigen zijn geweest, die de enorme grootte van dat gevaar hebben onderkend.

Europa dankt dat aan het instinct en het genie van Jean-Claude Juncker, die ontwaard heeft dat daar in het oosten die geweldige wolk, die donderwolk, zich samenpakte boven Europa. Er was van Europa anders geen snars over gebleven. Het grootste gevaar dat Europa ooit bereikt heeft, is afgewend. Het is het genie van Jean-Claude Juncker geweest, het is het staatsmanskunst van Angela Merkel geweest, het is de opofferingsgezindheid en de dienstbaarheid geweest van miljoenen, die zorg dragen dat Europa niet verloren gaat. Wij weten wat wij hen verschuldigd zijn en dat zij op ons kunnen rekenen.

Ik voel mij verantwoordelijk voor de toekomst van ons volk. Ik ben naar de huidige president van de Commissie gegaan in Brussel en heb hem gezegd, niet als particulier, maar als vertegenwoordiger van mijn vaderland, dus ook namens u: één, dat naar mijn mening het welzijn en voortbestaan van het Nederlandse volk alleen gewaarborgd kan worden in het lotsverbonden houden van alle Europese volkeren. Tweedens: dat ik het geloof heb dat ik, Frans Timmermans, de volgende van God gegeven Europese leider ben, die tot roeping heeft de Europese volkeren uit de nood en bedreigingen van heden te leiden naar een licht in de toekomst. Ten derde: dat ik de onwrikbare overtuiging heb dat ik, Frans Timmermans, als leider, nimmer iets zou eisen dat in strijd zou zijn met de eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandse volk. En dat ik uit deze drie dingen de consequentie trek, de verbondenheid op leven en dood, van alle Europeanen. Hoezee!


Kijk.

Da’s nog eens andere koek dan “ik baal van de verwarring”.

En wat ik ook wel waardeer, is dat u in zo’n intieme setting gewoon eerlijk bent over uw ware bedoelingen.

U hoeft helemaal geen mondkapjes die neerstortende vliegtuigpassagiers voor doen te verzinnen, of Hongaarse geheime diensten die u met twee iPhones in de aanslag zichtbaar volgen, om duidelijk te maken waar u écht voor staat.

Groet,

JanD

PS. Me nieuwe nieuwsbrief is uit!

https://tpo.nl/2019/02/25/briefje-van-j ... immermans/

Tweedens: dat ik het geloof heb dat ik, Frans Timmermans, de volgende van God gegeven Europese leider ben, die tot roeping heeft de Europese volkeren uit de nood en bedreigingen van heden te leiden naar een licht in de toekomst.

Ik kan haast niet geloven dat hij dit echt gezegd heeft... Of is dit toch satire?! :shock:

Het lijkt haast wel of je Anton Mussert hoort spreken. Zou hij gereïncarneerd zijn? Bestaat reïncarnatie? :thinking:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mar 01, 2019 11:31 pm

Dus toch een grap! :smile4: Ik vond de overeenkomst met Mussert ook wel wat erg groot...

BRIEFJE VAN JAN – Aan Frans ‘Spitzenkandidat’ Timmermans

Door: jndkgrf, 9:01, 01 maart 2019

Afbeelding

Je mag in dit land Pim Fortuyn, Geert Wilders en Thierry Baudet neerzetten als fascisten, gráág zelfs

Meneer Timmermans,

Eerder deze week waren er wat mensen boos op me.

Ik schreef u namelijk een briefje waarin ik u woorden van de voormalige NSB-leider Anton Mussert in de mond legde.

Je mag in dit land Pim Fortuyn, Geert Wilders en Thierry Baudet neerzetten als fascisten, gráág zelfs.

Maar zodra je constateert dat de PvdA’er die de heerser over de EU wil worden, “Spitzenkandidat” Timmermans, steeds meer gelijkenis begint te vertonen met het gajes dat in de eerste helft van de jaren ’40 van de vorige eeuw een volk knechtte en een Groot Europeesch Rijk wilde opdringen, ben je af.

Anton Mussert zei: “Wij moeten een beweging zijn die het gehele volk betrekt, ieder zijn plaats geeft, en laat meemarcheren naar een nieuwe toekomst. Samen zullen wij dit doel bereiken. Ik kan het niet. Gij kunt het niet. Maar wij tezamen, wij kunnen het wel. Omdat wij doordrongen zijn van de liefde voor ons volk en ons Europa.

Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid. Samen zullen wij een vernieuwd Nederlands volk opbouwen dat zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen. En uit de vervulling van die plichten zullen onze rechten voortvloeien. Het recht om te leven in een onafhankelijk Europa, het recht op een bestaan voor u en uw kinderen.”

U twitterde gisteren: “I can feel something changing in Europe. I am proud when I see my kids marching in the street for climate change. It is time to put an end to right-wing rewriting of history. It is time for us to write the future. And to make it a progressive future. Yes we know parts of our history were bloody. But we don’t want to go back there. That’s why we need the European Union.”

En u besloot, zoals ‘extreem-rechts’ dat ook altijd doet, met… de ‘nationale’ vlag van de EU.

Afgezien van het feit dat u Engels lult en Mussert vorigeeeuws Nederlands: kunt u mij één voorbeeld geven uit het citaat van Mussert waar u het mee oneens bent?

En één voorbeeld uit úw citaat waarmee voormalig NSB-leider Anton Mussert het oneens zou zijn geweest?

Ik wed van niet.

U heeft wel geluk dat we sinds halverwege de vorige eeuw een beschavingsoffensief hebben gehad.

Anton Mussert werd na de bevrijding van Nederland schuldig bevonden aan hoogverraad. Op 7 mei 1946 werd hij geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.

Ik denk dat u er vanaf komt met wachtgeld. En daarna een mooi baantje bij de VN.

Groet,

JanD

PS. Ik kwam er trouwens gisteren pas achter dat u vroeger in een bandje speelde.

https://tpo.nl/2019/03/01/briefje-van-j ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Mar 07, 2019 2:54 am

We tonen aan waar de zes kartelpartijen ter gelegenheid van de verkiezingen hun kiezers naar de mond praten met dingen die ze na de verkiezingen toch niet gaan doen.

We houden het oog op de bal (#stemzeweg) en geven mensen die lijken te gaan doen wat wij willen geen ongelijk als we zeker weten dat ze uit hun nek lullen.

Maar er is één ding dat wij niet doen.

Dat heeft te maken met opvoeding.

En dan doel ik niet eens op die smerige Bart Stofberg-campagne van D66, want ergens denk ik diep van binnen dat Pia Dijkstra zo ongelooflijk leeg van binnen is, en dom, dat ze niet eens snapt wat er niet deugt aan het opzetten van een palliatieve podcast vlák voor verkiezingen.

Nee, ik doel op die gozer van de PvdA.

Die vieze, vuile smerige ransaap, die Joseph Goebbels van de 21ste eeuw, die zelfs Johan Cruijff misbruikt om zieltjes te winnen voor zijn partij en zichzelf.

Deze:

Afbeelding

Stem ze weg, mensen.

Stem ze weg.

Groet,

JanD

https://tpo.nl/2019/03/06/briefje-van-j ... echtigden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mar 15, 2019 11:07 pm

De krankzinnige spreekt...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mar 25, 2019 3:57 pm

Video! Frans Timmermans noemt Baudet ‘een idioot’ en, u raadt het al, linkt aanslag Nieuw-Zeeland aan Baudet

Door Wout Willemsen, 17 maart 2019

Afbeelding
Foto: Frans Timmermans ligt onder vuur. Partij van de Arbeid (bron: Flickr).

Tijdens de aftrap van de ‘Hackathon voor de 99%’ kon Timmerfransje het niet laten om Baudet even ‘een idioot’ te noemen en te insinueren dat hij zulke mafkezen als in Nieuw-Zeeland kan inspireren. Heel fraai weer!

Hier kunt u het filmpje zien.

Timmermans’ analyse getuigt van een kortzichtigheid van jewelste. Hij haalt Rotterdam aan als voorbeeld van hoe verschillende nationaliteiten vreedzaam samen kunnen leven. Potverdikkie zeg, wat hebben ze het daar toch goed! Ook zou het mensen ‘heel strijdbaar’ maken.

Juist ja, zo’n terrorist aan de andere kant van de wereld met een arsenaal aan wapens, maakt ‘mensen met een diverse achtergrond’ strijdbaar. ‘Zo van, dit laten wij ons hier niet gebeuren,’ voegt Fransje er nog aan toe. Maar ja, als daar in Rotterdam een mafkees met een AK-47 op ‘sproeistand’ de boel neerschiet, blijft er volgens mij niet zoveel van die strijdbaarheid over.

Al snel komt dan de aap uit de mouw. “Die idioot,” doelend op Baudet met zijn ‘homeopathische verdunning’ uitspraak, zou dan met zulke gedachten ‘mensen die niet goed sporen’ tot dergelijke daden aan kunnen zetten. Veel makkelijker dan dat kun je het jezelf niet maken, volgens mij. Toch heb ik de moeite genomen om zijn hypothese even bloot te leggen:

‘Iemand zegt iets en een ander, die overigens niet spoort, zou het zomaar kunnen geloven en er naar kunnen gaan handelen.’

Ja Fransje, zo ken ik er nog een paar. Straks word jij verantwoordelijk gehouden voor een aanslag op Baudet door iemand ‘die niet spoort’ omdat jij Baudet aanwees als degene waardoor aanslagen, zoals in Christchurch, konden gebeuren. Dat tolerante kosmopolitische gedram mondde ook ooit uit in de Franse Revolutie. Dus doen alsof elke mafkees die naar geweld neigt, losgaat door iets wat een ander zei, terwijl je zelf aan ‘de goede kant’ meent te staan, slaat de boel toch echt iets té plat. Maar ja, verkiezingstijd hè!

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019 ... an-baudet/

In dit artikel een reactie op de uitspraken van Timmermans:

https://tpo.nl/2019/03/17/tpo-checkt-ze ... ot-geweld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Di Mar 26, 2019 7:48 pm

BRIEFJE VAN JAN – Aan Franz Timmermans

Door: jndkgrf, 9:31, 26 maart 2019

Afbeelding

‘I will not accept the job offer to become the psychiatrist of Sylvana Simons’

Meneer Timmermans,

Het is u weer gelukt: slappe lach in Eesterga.

Namelijk toen u gisteren twitterde: “¡No pasarán! I will not accept the support of the extreme right to become President of the EU Commission, because I will not be an accomplice to racists, sexists or homophobes.”

U beloofde niet de steun van ‘extreemrechts’ te accepteren in uw poging om de koning van het Groot Europeesch Rijk te worden. Liever geen stem van partijen als Vlaams Belang, de FPÖ, het Rassemblement National, Lega Nord, de Vijfsterrenbeweging en de PVV dan de positie van de hoogste baas van ‘Europa’, zoals mensen zoals u de EU abusievelijk blijven noemen.

ROFLOL.

De gedachte dat de ‘extreem rechtse’ partijen uw kandidatuur zouden steunen is zó lachwekkend, dat ik meteen allemaal volstrekt ridicule dingen ging verzinnen die ik zou weigeren.

Het hoofdredacteurschap van de Joop.

Een uitnodiging voor de Amsterdamse politie-iftar.

Excuses van Peter Breedveld.

Het redacteurschap van de derde ‘roman’ van Eus.

Een lintje.

Koffie met Joris Demmink.

“¡No pasarán! I will not accept the job offer to become the psychiatrist of Sylvana Simons, because I will not be an accomplice to racists, sexists or whitophobes.”

Grapjes, meneer Timmermans, grapjes.

Tot ik me realiseerde dat waar ik zat te dollen, u zat te liegen.

Iemand die bereid is zich vier jaar lang te laten vernederen door de dronkenlap Jean-Claude Juncker, die zich voor het oog van de camera’s op zijn hoofd laat zoenen door de Grote Leider (kun je nagaan wat er achter gesloten deuren gebeurt), doet álles voor een baantje.

Iemand die bereid is om de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag op de MH17 te schofferen door live op televisie een mondkapjesverhaal te verzinnen, doet álles voor een baantje.

Iemand die bereid is om de pensioenpotten van zijn landgenoten te stelen, om er een bindend Verdrag van Marrakesh door te drukken, om de grenzen open te zetten voor honderdduizenden zich ‘vluchtelingen’ noemende grote sterke kerels uit Afrika, iemand die voor ruim 400 miljoen euro Klimatjugend inhuurt om de centen van de klimaatindustrie en de stemmen van de klimaatsekteleden mee binnen te halen, doet álles voor een baantje.

Dus als u straks bij de verkiezing van de ‘President of the EU Commission’ één stem nodig heeft en die moet komen van de partij van Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strachte of Filip de Winter, dan pákt u die stem. Sterker: dan vraagt u bij wie van de vijf u eh... de ster mag likken.

Dat is helaas geen grap, dat is uw karakter.

Groet!

JanD

PS. Elke avond -exclusief!- het ‘Toetje van Jan’ ontvangen? Dat kan!

https://tpo.nl/2019/03/26/briefje-van-j ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 5458
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor sjun » Di Mar 26, 2019 10:25 pm

Deze duiding van Frans Timmermans kan mee voor de typerende quote van het jaar:
Iemand die bereid is om de pensioenpotten van zijn landgenoten te stelen, om er een bindend Verdrag van Marrakesh door te drukken, om de grenzen open te zetten voor honderdduizenden zich ‘vluchtelingen’ noemende grote sterke kerels uit Afrika, iemand die voor ruim 400 miljoen euro Klimatjugend inhuurt om de centen van de klimaatindustrie en de stemmen van de klimaatsekteleden mee binnen te halen, doet álles voor een baantje.
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44545
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Zo Aug 25, 2019 2:35 am

Frans Timmermans...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6410
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Ali Yas » Zo Aug 25, 2019 6:13 am

Het is niet of-of maar en-en: het accepteren van "diversiteit" nu leidt tot (burger-) oorlog straks.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73795
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Ariel » Wo Sep 04, 2019 1:49 pm

Rutte wil Europese klimaat-portefeuille voor Timmermans

Premier Rutte spreekt vanavond op het Catshuis met de nieuwe voorzitter van de commissie, Ursula von der Leyen, over de Nederlandse wens om Eurocommissaris Frans Timmermans de portefeuille klimaat en energie te geven. Nederland wil namelijk graag het klimaatbeleid in de Europese Unie bepalen.

Timmermans wordt in ieder geval de vervanger van Von der Leyen, de eerste vice-voorzitter, in Brussel de First Vice President geheten. Maar het gaat het kabinet vooral om wat hij te doen krijgt, om hoeveel macht er bij de Nederlandse Eurocommissaris terechtkomt.

Stempel
De afgelopen vijf jaar in de commissie-Juncker hield Timmermans zich bezig met betere regelgeving. Het moest simpeler, geen overbodige wetsvoorstellen meer vanuit Brussel. Dat had tot gevolg dat alle wetsvoorstellen die de andere commissarissen bedachten eerst langs het bureau van Timmermans moesten. Pas als er een stempel van de Nederlander opstond, konden ze verder.

Voor Nederland had dat twee grote voordelen. Om te beginnen werden er minder wetten en regels door de commissie bedacht, maar Nederland wist, via Timmermans, ook wat er speelde, welke plannen er aankwamen, zodat de politiek zich daarop kon voorbereiden.

Nieuwe invloed
Bij de onderhandelingen over de taken van de nieuwe Eurocommissarissen hoopt Nederland weer een post te krijgen waar alles samenkomt, bijvoorbeeld klimaat en energie. Niet zozeer dat Timmermans dan praktische regels gaat bedenken over hoe de EU-landen aan de verschillende doelstellingen kunnen voldoen, maar als coördinator kan hij dan bekijken of de verschillende afdelingen elkaar niet tegenwerken.

En de allerbelangrijkste reden: er komt een nieuwe toets voor alle nieuwe wetten en regels die de commissie bedenkt: de zogenoemde duurzaamheidstoets. Zijn de plannen duurzaam genoeg?

Woorden als 'afrekenbaar' en 'zo maak je er echt werk van', vallen veelvuldig, tijdens het wetgevingsproces. En dan heb je zo'n toets nodig en iemand die dat in de gaten houdt, oftewel Timmermans. Als hij dat gaat doen, heeft Nederland opnieuw een informatievoorsprong, omdat net als de afgelopen vijf jaar alle informatie via het bureau van de Nederlandse Eurocommissaris loopt.

Hoe verlopen de gesprekken verder?
De verdeling van de onderwerpen is altijd lastig. Geen enkel land wil opgescheept worden met een commissaris die alleen gaat over een onderwerp als meertaligheid. Bovendien moet gekeken worden naar de machtsverhoudingen tussen oost, west en zuid en ook nog eens naar de verdeling over de verschillende politieke partijen.

In de voorlopige plannen van Von der Leyen komt er een soort kernkabinet, waarvan de commissarissen allemaal de titel vicevoorzitter (Vice President) mogen dragen, waarbij de sociaaldemocraten en de christendemocraten ieder twee commissarissen krijgen, de liberalen één en de groenen ook één.

Daar is nog gedoe over, omdat de liberalen (ReNew) het liefst twee kandidaten hebben en niet snappen waarom er per se een vertegenwoordiger van de groenen in dat kernkabinet moet.

Stroperige ambtelijke procedures
Verder wil Von der Leyen dat de leden van het kernkabinet meer macht krijgen. Nu mogen ze niet zomaar andere Eurocommissarissen aansturen en dat moet veranderen. De communicatie moet niet meer via stroperige ambtelijke procedures lopen, maar rechtstreeks, waarbij de vicevoorzitters meer politieke aanwijzingen kunnen geven.

De gesprekken over de verdeling van de portefeuilles gaan de komende dagen verder. Over een paar weken moet de lijst met namen naar het Europees Parlement waar de juridische commissie gaat onderzoeken of de kandidaten geschikt zijn; of er geen sprake is van belangenverstrengeling of strafbare feiten uit het verleden.

De hoorzittingen in het parlement waarin de kandidaten worden beoordeeld zijn dan tussen 30 september en 8 oktober.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 40219
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De 'wijsheid' van Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Di Sep 10, 2019 1:19 pm

We hebben een nieuwe KlimaatPaus. Hoe die is verkozen is vaag en er was geen schoorsteen waar witte rook uit kwam.
En het plan van de nieuwe klimaatbaas is dat er in 2050 nergens in de EU meer rook uit een schoorsteen komt. Rook maken is dan bij wet verboden.
Timmermans klimaatchef in Europese Commissie
Nederland had ingezet op een belangrijke portefeuille waarin Timmermans aan de top van de Brusselse informatiepiramide blijft. Dat is nu gewaarborgd.
De Deense Margrethe Vestager krijgt als de andere eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft. Ook onder meer mededinging, valt onder haar.

Timmermans gaat het werk leiden rond een ‘Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Hij krijgt klimaatactie onder zich, maar ziet ook toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/454915392/timmermans-klimaatchef-in-europese-commissie

"informatiepiramide" ? Dat noemen gewone mensen toch een apenrots?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten