Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Prof. Paul Cliteur: Wilders-proces is doorzichtige poging regering, OM, politie om af te leiden van eigen falen

Door: Paul Cliteur, 12:58, 16 juli 2019

Afbeelding
Geert Wilders in de rechtbank van het Justitieel Complex Schiphol voor de hervatting in het proces tegen hem. ANP REMKO DE WAAL

‘Met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig, falen is daarbij bijna niet mogelijk’

“In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op.”

Zo staat het in Vertrouwen in de toekomst, het regeerakkoord 2017-2021, waarin het kabinet haar plannen voor de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-coalitie formuleert. Het regeerakkoord gaat verder met:

“Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.”

LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). Op de website van het College voor de Rechten van de Mens wordt de volgende omschrijving gegeven aan de laatste twee begrippen, die het minst bekend zijn:

“Transgender personen zijn mensen die een verschil ervaren tussen hun beleving of expressie van gender en het geslacht dat hen bij de geboorte is toegekend. Intersekse personen zijn geboren met een lichaam dat biologisch gezien niet voldoet aan de standaard definitie van vrouw of man.”

Op 12 maart 2019 stemde de Eerste Kamer:

“met een overweldigende meerderheid in met het wetsvoorstel om geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie uitdrukkelijk op te nemen als discriminatiegrond in de Algemene Wet Gelijke Behandeling(AWBG).”

Volgens de initiatiefnemers kan daarmee de structurele achterstand van transgender en intersekse personen worden teruggedrongen. Weliswaar konden onder de oude AWGB transgender en intersekse personen zich ook verweren tegen discriminatie, maar dat ging dan door een beroep te doen op ‘geslacht’.

Erwin Dijkstra maakt een onderscheid in het emancipatieproces van kwetsbare minderheden tussen: a. de strijd tegen de strafbaarheid van bepaald identiteitsgebonden gedrag en b. de strijd voor gelijkheid. Die strijd voor gelijkheid speelt een belangrijk element in de zogenaamde ‘identiteitspolitiek’. Wat dat inhoudt zal hierna nog worden verklaard, maar eerst moeten we teruggaan naar die passage uit het regeerakkoord.

Op het eerste gezicht lijkt die passage uit Vertrouwen in de toekomst helder. Iedereen is gelijk geboren. Je mag zijn wie je wilt zijn. Wordt die vrijheid beknot en ben je niet veilig? Dan treedt de overheid actief op.

Dat klinkt goed.

Maar laten we eens nu eens kijken naar de mogelijke interpretaties van die passage. Stel we richten onze aandacht even op homoseksualiteit.

Homoseksualiteit is een seksuele voorkeur die soms op weerstand van de rest van de samenleving stuit. Homoseksuelen hebben ook te maken met intimidatie in het openbare leven. In grote steden is zelfs sprake van geweldsdreiging. Dat kan natuurlijk niet, volgens het regeerakkoord, en men mag verwachten dat de overheid tegen dat geweld actief optreedt, zoals men aankondigt.

Goed, dat zou men verwachten. Maar stel nu eens dat uit criminologisch onderzoek blijkt dat ten aanzien van dat geweld tegenover homoseksuelen met name één bepaalde groep jongeren oververtegenwoordigd is, namelijk Marokkaanse jongeren. Stel. Wat gaat dat actieve optreden van de overheid dan inhouden?

Dat kan twee vormen aannemen.

De eerste is dat de overheid deze criminaliteit goed in kaart gaat brengen en met strafsancties met name de aangegeven dadersgroep gaat aanpakken. De overheid wordt dan actief op het terrein van de criminaliteitsbestrijding. Ook is mogelijk dat de overheid ten aanzien van die specifieke groep van daders pedagogische maatregelen gaat nemen. De overheid wordt dan actief op het terrein van de preventie.

Maar ook een tweede reactie is mogelijk en die reactie concurreert met criminaliteitsbestrijding en met preventie. Die tweede reactie is dat de overheid ernstig schrikt van het gegeven dat een bepaalde nationale groep (Marokkanen vormen een nationaliteit, geen ras, zoals het OM ten onrechte heeft aangenomen, een aanname waarin de Rechtbank Den Haag het OM gevolgd is en op basis waarvan Wilders veroordeeld is) oververtegenwoordigd is in de criminaliteitscijfers.

Die schrikreactie van de overheid leidt ertoe dat het ‘actieve overheidsoptreden’ inhoudt dat de boodschappers van dit slechte nieuws het zwijgen wordt opgelegd. Die tweede aanpak zou men de ‘politiek correcte’ aanpak kunnen noemen. Dan gaat men geen overheidsgeld aanwenden om de daders het leven zwaar te maken, maar overheidsgeld aanwenden om de boodschappers van het onwelkome nieuws het leven zwaar te maken.

En dat betekent in ons land: dan gaat men politici als Wilders laten vervolgen om hem het zwijgen op te leggen. Niet omdat hij geen gelijk heeft, maar juist omdat hij wel gelijk heeft. Juist omdat hij gelijk heeft, zijn zijn uitlatingen zo ergerlijk en zelfs gevaarlijk. Het vestigt namelijk de aandacht op een falende overheid die niet slaagt in wat men kan beschouwen als de kerntaak van de staat: het realiseren van een veilige omgeving voor de wetsgetrouwe burgers tegenover diegenen die de wetten schenden.

Eigenlijk is dat vreemd, niet? De overheid begint met ronkende taal over gelijkwaardigheid, de vrijheid om te zijn wie je wil zijn, beloftes over actief optreden, maar dat optreden richt zich niet op de groep waarvan de homoseksuelen het meeste te duchten hebben. Dat actieve optreden concentreert zich op iemand die zelf nooit homoseksuelen heeft belaagd, nooit heeft aangegeven daar iets tegen te hebben, zelfs op iemand die het ergert dat homoseksuelen tot slachtoffer worden gemaakt.

Wie tegen déze achtergrond die zin uit het regeerakkoord nog eens doorleest, ziet meteen hoe sinister die klinkt als men die zin anders interpreteert. Hier is die zin nog een keer: “Waar die veiligheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op”. Het “beschermen van onze waarden” die volgens de regering “continu onze aandacht nodig hebben” gebeurt dan niet door diegenen die deze waarden schenden op te pakken en te vervolgen, maar diegenen die waarschuwen tegen de verloedering en het geweld aan te pakken.

We zien nu ineens wat die actieve overheid inhoudt. Dat is strijd voeren tegen discriminatie, niet strijd voeren tegen gewelddadige jongeren die homo’s belagen. Ineens zijn dan dader en slachtoffer omgewisseld. De gehele Marokkaanse gemeenschap is nu in zijn veiligheid beknot. Waardoor? Door de uitlatingen van Geert Wilders. Hij heeft gediscrimineerd. En alle aandacht voor de veiligheid van de homoseksuelen op straat is ineens veranderd in de veiligheid van een etnische minderheid.

Het actieve optreden van de overheid betekent ineens niet meer dat de hoofdcommissaris van politie moet garanderen dat homoseksuelen vrij op straat kunnen rondlopen, maar de hoofdcommissaris kan gezellig aanschuiven aan de Iftar, want het is tenslotte de Marokkaanse gemeenschap die het slachtoffer is. Slachtoffer van het opiniedelict van Wilders. Hij heeft iets geroepen waardoor men zich ‘beledigd’ kan voelen. Iets geroepen dat men kan construeren als ‘aanzetten tot discriminatie’ (artikel 137d Strafrecht). Of het ‘beledigen’ van een groep op grond van ‘ras’ (artikel 137c Strafrecht).

Wie daar onbevangen tegen aan kijkt zou op het eerste gezicht kunnen denken dat men als Alice in Wonderland is beland. Maar wie daar iets langer over nadenkt ziet toch wel een bepaalde logica. Die benadering heeft namelijk grote voordelen voor de overheid. Die actieve overheid hoeft namelijk niet meer te presteren op punten waarop het lastig resultaten boeken is. En aanschuiven aan de Iftar is eenvoudig, leuk bovendien, en het vermanend toespreken van de burgerij over discriminatie is ook niet zo moeilijk. Maar Marokkaanse jongeren in het gareel krijgen is heel lastig en onze politie slaagt daar dan ook totaal niet in.

Deze nieuwe benadering heeft zulke grote voordelen dat het ook begrijpelijk wordt dat die op grote schaal gevolgd wordt. Immers met geld van de gemeenschap Wilders vervolgen is eenvoudig. Falen is daarbij bijna niet mogelijk. Terwijl falen in het aanpakken van het straatgeweld heel goed mogelijk is.

De bewijzen van dat falen vliegen ons dagelijks in het gezicht. Dus kiest de overheid de gemakkelijkste weg: Wilders aanpakken in plaats van Marokkaanse straatschoffies. Het enige wat daarvoor nodig is, is propaganda dat we meer lijden onder de opinies van Geert Wilders dan onder de zwembaden die onveilig worden gemaakt. Die propaganda wordt ons door de hoofdcommissarissen gretig verstrekt.

https://tpo.nl/2019/07/16/prof-paul-cli ... gen-falen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door King George »

Bewijs voor bemoeienis proces-Wilders, PVV-leider overweegt stappen

41 minuten geleden
Aangepast: 21 minuten geleden


Oud-minister Ivo Opstelten en topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich persoonlijk bemoeid met de strafzaak tegen Geert Wilders. Vijf jaar na de omstreden 'minder-Marokkanen'-uitspraak duikt bewijs op dat zij invloed hebben uitgeoefend, vóórdat het Openbaar Ministerie (OM) definitief besloot Wilders te vervolgen.

Dit blijkt uit een tot dusver geheime ambtelijke nota uit 2014, die het ministerie vrijgaf aan RTL Nieuws. In die nota staat dat in september alleen nog sprake is van een 'voorgenomen' beslissing van het OM over de vervolging van Wilders.

Dat is belangrijk omdat het ministerie en het OM altijd hebben gezegd dat er al op 10 september een definitieve beslissing door het College van procureurs-generaal was genomen. Uit de nota blijkt dat dat niet waar is.

Voorafgaand aan de definitieve beslissing tot vervolging wordt er overleg gevoerd tussen Justitie en het OM.

Inhoudelijke bemoeienis

Opstelten geeft op 20 september in rode de letters de instructie aan zijn ambtenaren dat hij de strafzaak tegen Wilders wil bespreken: "Zie vier punten van het OM." Dat blijkt uit zijn krabbel op de nota, en uit de inventaris van handtekeningen. Dat overleg over 'de zaak W.' vindt op 25 september plaats met de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, op de kamer van de minister.

Afbeelding
De aantekeningen van Opstelten in rood op de nota.

Uit een interne mail van het ministerie blijkt dat het gaat om inhoudelijke bemoeienis met een mogelijk strafproces. Dit ligt extreem gevoelig. Welke punten Opstelten en zijn ambtenaren wilden bespreken is weggelakt omdat dat 'persoonlijke beleidsopvattingen' zouden zijn. De onthulling staat haaks op wat Opstelten, Bolhaar en topambtenaren in vertrouwelijke getuigenverhoren hierover tegen het Gerechtshof hebben gezegd, waar nu het hoger beroep loopt.

Wilders is woest

Verder blijkt dat topambtenaren commentaar gaven en suggesties deden aan het OM om zich beter te prepareren op de zaak-Wilders, voordat een definitief vervolgingsbesluit was genomen. Ook liet het ministerie later persberichten van het OM aanpassen, omdat dat politiek beter uitkwam.

Afbeelding
De bewuste mail met in de onderwerpregel 'bespreking zaak W.'

PVV-leider Wilders reageert 'woest': "Deze nieuwe onthullingen zijn weerzinwekkend. Er blijkt herhaaldelijk inhoudelijk overleg te zijn geweest over mijn zaak tussen de top van het ministerie en het OM, nog voordat een definitieve vervolgingsbeslissing genomen was. Het is allemaal met geen pen te beschrijven."

Juridische stappen

Wilders hoopt dat het Gerechtshof dinsdag, als de zaak weer dient, 'een einde maakt aan dit belachelijke politieke proces'. De PVV-leider beraadt zich op juridische stappen tegen de hoofdrolspelers, omdat zij volgens hem mogelijk een ambtsmisdrijf hebben begaan.

De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops zegt: "Deze stukken laten geen andere conclusie toe, dan dat er tussen de top van het ministerie en het OM veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden op inhoudelijke en beleidsmatige aspecten over een voorgenomen vervolgingsbeslissing."

'Pijnlijke onthulling'

Hij noemt dit 'nieuw bewijs', dat aantoont dat 'het OM de strafrechter onjuist heeft voorgelicht over de politieke interventie'. Jarenlang is juist ontkend dat er enig overleg is geweest; dat bleek eerder al niet te kloppen. Knoops zegt dat het OM daarom z’n recht op vervolging heeft verspeeld.

Volgens politiek commentator Frits Wester is sprake van een 'pijnlijke' onthulling: "Of het Gerechtshof het team-Wilders gelijk geeft en de vervolging wordt gestopt, moet dinsdag blijken. Maar het is al wel glashelder dat het OM niet de waarheid heeft gesproken. Het hele beeld wordt steeds smoezeliger. Ook de huidige minister Grapperhaus wordt ernstig in verlegenheid gebracht. Want hoe kan het dat de hoofdrolspelers, die nota bene door zijn ministerie zijn voorbereid voor hun getuigenverhoor, het Gerechtshof op het verkeerde been zetten?"

Vrijgegeven documenten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de documenten vrijgegeven in een procedure van RTL Nieuws, nadat de rechtbank Midden-Nederland daartoe opdracht gaf een nieuw besluit te nemen. (Alle documenten tref je hier en hier).

Het OM wil geen antwoord geven op vragen omdat de zaak 'onder de rechter' is: "De zittingszaal is de aangewezen plek om in te gaan op de inhoud van de zaak." Het OM heeft altijd volgehouden dat het 'zelfstandig' het besluit heeft genomen om Wilders te vervolgen.

Het ministerie blijft ook bij die uitleg, zei een woordvoerder gisteravond. Het ministerie bevestigt dat de opdracht 'bespreken' van Opstelten is. Ook blijkt uit antwoorden op vragen van RTL Nieuws dat Opstelten en de hoge ambtenaar hiervan op de hoogte waren toen ze als getuigen werden gehoord door het Hof, maar hier juist niets over vertelden.


RTL
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt met nadere informatie over vermeende politieke bemoeienis in de zaak tegen PVV-leider Wilders, als de rechter daar behoefte aan heeft. Zegt Grapperhaus.
Die toezegging doet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws over die zaak. De omroep concludeert op basis van opgevraagde stukken dat oud-minister Opstelten heeft zich wel degelijk persoonlijk bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Dinsdag wordt de strafzaak vervolgd.

„Als de rechter zegt: ik mis nog een document of toelichting, dan verleen ik volledige medewerking”, belooft de CDA-bewindsman. De documenten die RTL in handen heeft zijn deels onleesbaar gemaakt. Volgens Grapperhaus zijn er voor de rechter echter geen geheimen. Ook de ’afgelakte’ passages mogen wat hem betreft aan de rechter wordt geopenbaard. Verder wil de minister geen commentaar geven, omdat hij het ongepast vindt om dat te doen in een lopende strafzaak. „Het Openbaar Ministerie heeft gezegd zelf de beslissing te hebben genomen en zo hoort het ook. Ik heb geen aanwijzingen dat dat anders is gegaan.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Geert Wilders over bemoeienis met proces: “Maffiapraktijken”
PVVpers - Gepubliceerd op 30 aug. 2019

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Knoops: proces Wilders op losse schroeven

Het hoger beroep van Geert Wilders staat op losse schroeven. Vanaf dinsdag krijgt de advocaat van Geert Wilders de kans om te laten weten wat de PVV’er vindt van het ’minder Marokkanen’-proces waarin hij momenteel terechtstaat. Advocaat Geert-Jan Knoops gaat direct vragen de zaak aan te houden, nu er opnieuw stukken zijn opgedoken waaruit bemoeienis van voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten zou blijken in de beslissing Wilders te vervolgen.

„Er is geen andere conclusie meer mogelijk”, zei Knoops vrijdag. „Ik kan me niet voorstellen hoe het OM zich hier nog uit gaat kletsen.” Wilders noemde het stuk weerzinwekkend. Hij is dinsdag aanwezig bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, liet hij al weten.

De opgedoken nota kwam vrijdag via RTL Nieuws naar buiten. Via een WOB-procedure probeert RTL stukken boven tafel te krijgen over de vermeende invloed van het ministerie op de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie. De rechtbank Midden-Nederland buigt zich daar momenteel over.

Knoops gaat het hof vragen de zaak aan te houden tot alle stukken boven tafel zijn. Als het hof akkoord gaat, loopt het proces opnieuw vertraging op. Eerder werd de rechtbank al onder meer succesvol gewraakt door de verdediging, waarna er nieuwe rechters kwamen. Voor het pleidooi van Knoops zijn vier zittingsdagen uitgetrokken, de uitspraak staat nu nog gepland voor 11 oktober.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder „Minder! Minder!” als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat. „Het sloganachtig karakter van de speech, uitgedragen in verkiezingstijd met veel retorische stijlfiguren, de interactie met de zaal en het gebruik van de media dragen daartoe bij.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Prof. Paul Cliteur – De Staat versus Wilders is een vergissing

Door: Paul Cliteur, 11:39, 02 september 2019

Afbeelding
Geert Wilders in de rechtbank van het Justitieel Complex Schiphol. ANP REMKO DE WAAL

De veroordeling is niet alleen in strijd met de rechtsstaat, maar ook met democratie

Morgen gaat het proces Wilders weer van start en staat een uitspraak uit 2014 centraal. Of liever gezegd een vraag. Die vraag, gesteld in een café in Den Haag, was of men in Nederland minder Europese Unie wilde? En minder PvdA? En minder Marokkanen? Het luisterend publiek wilde van al die drie minder. Minder, minder, minder, antwoordde het publiek.

Het OM ging over tot vervolging op grond van het laatste. Minder EU wensen is in Nederland (nog) niet strafbaar. Hoewel … Minder PvdA wensen ook niet. Hoewel … Maar minder Marokkanen wensen wel. Dat zou beledigend zijn voor alle Marokkanen, hoewel de leider van de PVV toch echt had toegelicht dat het hem ging om Marokkaanse jeugdcriminelen.

Het juridisch zwakke punt in deze veroordeling is dat minder mensen van een bepaalde nationaliteit wensen in Nederland, volgens de letter van de wet, niet strafbaar is. De wet spreekt alleen van “ras” (artt. 137c en d Sr.). En als Marokkanen een “ras” zouden vormen dan zouden Nederlanders, Russen, Belgen en Amerikanen ook een ras zijn. De rechtbank Den Haag heeft Wilders dus veroordeeld zonder wettelijke grondslag. Dat is een ondermijning van de rechtsstaat.

Inmiddels is daar nog iets bijgekomen. RTL Nieuws heeft materiaal naar boven gehaald dat de minister onder wie de vervolging is ingezet (minister Ivo Opstelten, VVD) zich actief heeft bemoeid met de vervolging van de PVV-politicus. Dat is problematisch: de ene politicus die aandringt op vervolging van een concurrerende politicus. Mag een minister dan nooit het OM aansturen? Jawel, maar dan moet dat openlijk geschieden. Dan moet de minister aangeven dat hij dat heeft gedaan, zodat een politieke beoordeling van zijn beleid kan plaatsvinden. Het materiaal dat nu naar boven is gekomen wijst erop dat de minister tersluiks zijn invloed heeft laten gelden. De stelling dat we hier te maken hebben met een “politiek proces” is daardoor alleen maar sterker geworden. De veroordeling van Wilders is dus niet alleen in strijd met de rechtsstaat, maar ook met democratie. In een democratie horen politici niet te worden veroordeeld voor de standpunten die zij aan het electoraat willen voorleggen.

Inmiddels zit de politiek met het proces Wilders flink in zijn maag. Met collega Afshin Ellian heb ik het boek De Staat versus Wilders geschreven. Wij zijn geen lid van de PVV maar we zijn wel bezorgd over de staat van de Nederlandse rechtsstaat, over de politisering van de rechterlijke macht. Wij hadden het boekje willen aanbieden aan politici en andere betrokkenen. Gewoon om een debat los te krijgen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het mij niet is gelukt een boek aangeboden te krijgen. De een na de ander gaf aan dat men zich niet wilde uitspreken over de kwestie. Vaak onder de dekmantel dat de zaak “nog onder de rechter” is. Maar wacht eens, we kunnen ons toch wel buigen over de vraag of het verstandig is wat zich nu afspeelt? Hebben we niet allemaal een verantwoordelijkheid voor het hooghouden van het democratisch en rechtsstatelijk karakter van onze staatsinstellingen?

De Staat versus Wilders is een vergissing.

https://tpo.nl/2019/09/02/prof-paul-cli ... ergissing/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de zaak in hoger beroep tegen PVV-leider Wilders hervat. Wilders werd in december 2016 veroordeeld voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. Hij werd schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar de rechter legde hem geen straf op.

Vanochtend heeft zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, het woord genomen. Hij zei direct dat hij later in de ochtend met een verzoek komt. Waarschijnlijk zal hij het hof vragen het proces aan te houden om nader onderzoek te doen naar de vraag of de politiek zich heeft bemoeid met de vervolging van Wilders.

Aanleiding daarvoor zijn stukken die boven water zijn gekomen, Volgens Wilders' verdediging blijkt uit die stukken dat voormalig minister van Justitie Opstelten zich heeft bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. De stukken kwamen naar buiten via RTL Nieuws, dat via de rechter probeert om alle documenten openbaar te krijgen.
Tobias den Hartog volgt het proces.
Knoops kondigt aan in te willen gaan op de vermeende bemoeienis van Opstelten met besluit #Wilders te vervolgen. Zegt 2 uur te willen spreken en zal daarna een verzoek doen, dat kan bv. zijn om de zaak stil te laten leggen.

Knoops stuurt er erg op aan het proces #wilders te laten stilleggen voor nader onderzoek naar de vermeende rol van Opstelten in besluit om Wilders te vervolgen.

Knoops stelt dat ''ambtelijke top'' sprak over hoe er gereageerd moest worden op verweren van #Wilders maar stelt dat die passages zijn weggelakt. Het ministerie zegt dat het alleen ging over hoe er naar de pers moest worden gereageerd, niet over inhoud, maar vorm.

Knoops stelt dat in ieder geval duidelijk wordt dat Opstelten het gesprek met OM initieerde

Knoops: ,,Er is hier gewoon, dat kan niet worden ontkend, tussen ambtenaren gesproken over de inhoud in de zaak

Knoops zegt 'het zal wel' dat OM zélf besloot #Wilders te vervolgen. ,,Maar het is relevant dat er een poging gedaan van sturing door de ambtelijke en politieke top van het ministerie

Knoops: ,,Het ging dus veel verder dan het voorlichten van Opstelten. De top van het ministerie heeft zich inhoudelijk bezig gehouden met de zaak van dhr #Wilders."

Knoops: alle gegevens wijzen erop dat de ambtelijke top zich heeft bemoeid met het bouwen van een zaak tegen #Wilders

Knoops: formeel heeft OM beslissing genomen om Wilders te vervolgen. ,,Maar daar gaat het al niet meer om." Hij wijst op de 'medewerking' van de ambtelijke top bij het vervolgen. ,,Het is vers twee wat die invloed was."
  • BREEK! ANP meldt ondertussen dat minister Grapperhaus zegt dat Opstelten geen stem had in besluit Wilders te vervolgen, maar overlegde met ambtenaren over beveiliging en communicatie rond rechtszaak
Overigens is Knoops druk aan het pleiten in de zaak #Wilders. Hij weet nog niet dat Grapperhaus nu meldt -per brief aan de Kamer- dat gesprekken tussen ambtenaren en Opstelten zouden zijn gegaan over communicatie en beveiliging als er een proces kwam. Niet over inhoud.
  • Grapperhaus schrijft aan Kamer dat 'uit e-mailverkeer' blijkt dat ambtenaren zich hebben 'gebogen over de consequenties van de vervolgingsbeslissing'. ,,Daarbij kan men denken aan zaken als het tijdstip van en de planning rondom het naar buiten brengen.''

    Grapperhaus schrijft ook dat onder ambtenaren besproken werd of 'de afdeling communicatie' moest worden betrokken, 'eventuele beveiligingsaspecten' en 'het al dan niet informeren van de minister-president' over 'de genomen vervolgingsbeslissing'.
Knoops herhaalt dat hij 'gesterkt' is in de conclusie dat minister en ambtelijke top een 'inhoudelijke bijdrage' hebben geleverd bij het tot stand komen van de strafzaak tegen #Wilders.

Knoops stuurt aan op een verzoek om proces -al dan niet tijdelijk- te staken. #wilders Hij zegt steeds straks met een verzoek te komen aan het hof, dus dat zal die strekking hebben.

Knoops zegt dat de verhoren van Opstelten, toenmalig OM-baas Bolhaar en de hogere ambtenaren heel anders waren verlopen als de nota's die nu zijn gekomen er toen al hadden gelegen. ,,Dan hadden ze misschien niet aan geheugenverlies geleden."

Knoops concludeert dat hof onvoldoende is voorgelicht door OM over wat er ambtelijk werd gewisseld over zaak #Wilders en dat daarmee de zaak gestaakt zou moeten worden. Het OM heeft vervolgingsrecht heeft verspeeld.

Knoops: ,,U bent om de tuin geleid, net als wij, de verdediging."

Knoops somt op: Opstelten wist van besluitvorming vervolgingsbeslissing, er was overleg over, er was ambtelijke bemoeienis (tips over welke verweren gevoerd zouden worden).

Knoops: ,,Ik ben er van overtuigd dat we vandaag gewoon kunnen stoppen."

Knoops is nu klaar. Het OM wil gaan reageren op verzoek proces te staken. Vragen daar wel tijd voor.

Knoops merkte nog wel fijntjes op dat hij anders 426 pagina's pleidooi klaar heeft liggen om verder te gaan

OM heeft 2 uur nodig om te reageren. Zegt korter te houden dan Knoops. Om 14.00 uur gaat zaak verder.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Grapperhaus: OM had besluit Wilders al genomen

Het Openbaar Ministerie had al besloten PVV-leider Wilders te vervolgen toen het aanschoof voor overleg met toenmalig minister Opstelten van Justitie en Veiligheid. Ze bespraken daar niet of de PVV-voorman moest worden vervolgd, maar overlegden over wanneer ze dat naar buiten zouden brengen en andere praktische zaken, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

„Na het ter kennis brengen van de vervolgingsbeslissing hebben - zo blijkt uit e-mailverkeer - ambtenaren op het ministerie zich gebogen over de consequenties van de vervolgingsbeslissing”, aldus Grapperhaus.

Volgens de CDA-bewindsman ging die correspondentie dus niet over de beslissing om te vervolgen zelf. „Daarbij kan men denken aan zaken als het tijdstip van en de planning rondom het naar buiten brengen, het in dat kader erbij betrekken van de afdeling communicatie, de eventuele beveiligingsaspecten, en het al dan niet informeren van de minister-president over de genomen vervolgingsbeslissing.„Kortom: Opstelten zou zich niet bemoeid hebben met de vraag óf er vervolgd moet worden.

Het OM en het ministerie hebben steeds volgehouden dat Opstelten geen stem had in de vervolging van Wilders. Het OM zou dat besluit zelf hebben genomen. Maar RTL Nieuws kreeg vorige week documenten boven water die daarover opnieuw twijfels opriepen. Opstelten bleek te hebben overlegd met de OM-top op het moment dat er slechts een ’voorgenomen besluit’ lag om een strafzaak tegen Wilders te openen.

Het besluit was feitelijk echter wel degelijk genomen, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het stond enkel nog niet helemaal vast omdat het OM de verdachte altijd nog de kans geeft daarop te reageren.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

De vieze smerige politiek verwacht nog steeds dat het Nederlandse volk de politiek en politieke leiders serieus neemt als volwaardige betrouwbare partners in de geloofwaardigheid van politici en de rechterlijke macht in een democratie die 'fascistische' beperkingen kent op de vrijheid van meningsuiting.

De Nederlandse staat heeft een monster geschapen: De Gedachtenpolitie.

De Gedachtenpolitie is te vergelijken met de Gestapo van de nazi's. Gedachten mogen, maar mogen niet geuit worden wanneer deze niet stroken met het beleid van de heersende machthebbers dat niet ver weg staat van ordinaire dictators. Geuite gedachten worden daarom bij het minste geringste dat de stank van de politiek in de weg staat, uitgelegd als racistisch, discriminerend, fascistisch, en beledigend wanneer dat zo te pas komt in het te voeren politieke beleid. Ook al betreft het de mislukte mensensoort moslims: een mensensoort dat in alles haaks staat op waar we het allemaal voor gedaan hebben, waarvoor we gestreden hebben al die honderden jaren.

Het proces tegen Wilders toont onomstotelijk aan dat de mens met macht, neigt naar corrupt gedrag wanneer de waarheid onaangenaamheden met zich meebrengt. Want het erkennen en toegeven dat moslims behoren tot de mislukte mensensoort moslims wordt niet door de logica tegengehouden maar door de hypocrisie van achterbakse onpasselijke politieke bestuurders die zich verschuilen achter de mogelijkheid van walgelijke machtsuitoefening over mensen die geen blad voor de mond nemen waar het aankomt op het vertellen van de waarheid.

Het Proces Wilders is een walgelijke slechte soap van de slechtste soort die een vrij mens zich kan voorstellen in de rechtszaal. De verwijzing naar het boek van Frans Kafka Het Proces laat zich raden. Kafka was een originele waarheidlievende integere schrijver; het Nederlandse OM corrumpeert met de rechterlijke macht, gedreven door de maffia-politiek van Rutte en zijn bende die - daar lijkt het op - zijn omgekocht door de moslimkoningen in de Arabische wereld.

Bartje Geert moet hangen. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Door de smerigheid van de politiek is de stank altijd dichterbij dan veraf.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Nieuwe twijfels in proces-Wilders

Eindigt het proces tegen Geert Wilders nu nieuwe informatie wijst op ongeoorloofde politieke bemoeienis? Het gerechtshof wil het naadje van de kous weten.

Woensdag om 12.00 uur moest er in de postbus van het Haagse gerechtshof een pak papier landen. Het hof wil namelijk van het Openbaar Ministerie een serie nota’s, e-mails en ambtsberichten waarin Wilders bewijs ziet dat zijn proces een poging is om hem politiek monddood te maken.

De PVV-leider is er heilig van overtuigd dat voormalig minister Ivo Opstelten (VVD) om die reden het Openbaar Ministerie onder druk heeft gezet om Wilders te vervolgen.

Die theorie kreeg vorige week nieuwe voeding, toen RTL nog niet eerder geopenbaarde documenten kreeg van het ministerie van Justitie. Daarin is te lezen hoe ambtenaren suggesties deden aan het OM voor als Wilders naar hen zou uithalen in de media zodra het strafproces over zijn ‘minder Marokkanen’-oproep zou worden aangekondigd.

Cruciaal daarbij is de datum van de stukken: op het moment van versturen in 2014 zou er formeel nog geen besluit hebben gelegen Wilders te vervolgen. Er zou toen alleen nog maar een ‘voornemen’ zijn geweest. Advocaat Geert-Jan Knoops ziet daarom politieke bemoeienis uit het departement voordat Wilders door het OM tot verdachte werd bestempeld.

Knoops benadrukte gisteren het belang van de documenten: in eerdere verhoren tijdens dit proces van Opstelten, de toenmalige OM-baas en hoge ambtenaren, hadden zij geheugenverlies. “Deze documenten zijn toen gewoon achtergehouden. Uw hof is om de tuin geleid.”

Het Openbaar Ministerie wuift dat allemaal weg. Het besluit Wilders te vervolgen nam het OM zelf. Opstelten had een ministeriële instructie hiertoe kunnen geven, maar dat deed hij niet. Een goed deel van de opgeduikelde nota’s dateert van ná het besluit tot vervolgen. En aan wat ambtenaren onderling uitwisselen, heeft het OM geen enkele boodschap.

Beveiligingsaspecten
Huidig minister van Justitie Ferd Grapperhaus houdt deze lijn aan. Hij antwoordde dinsdag tijdens de zitting op Kamervragen dat gesprekken tussen Opstelten, ambtenaren en de top van het OM alleen gingen over procedurele zaken.

Daarbij ging het er volgens het ministerie bijvoorbeeld om dat de afdeling communicatie erbij moest worden betrokken als het persbericht de deur zou uitgaan. Of over ‘eventuele beveiligingsaspecten’ die onder de loep genomen moesten worden. En over de vraag of de minister-president geïnformeerd diende te worden over ‘de genomen vervolgingsbeslissing’.

Niettemin oordeelde het gerechtshof na een dag bakkeleien dat het de e-mails en ambts­berichten nog eens wil bestuderen. En dan niet in de vorm zoals RTL die kreeg – waarbij grote delen waren weggelakt, zoals namen van afzenders en ontvangers. De rechters willen de originele volledige variant zien, om morgen te beoordelen of het Openbaar Ministerie haar recht op vervolging niet heeft verspeeld.

Het kan een klein succesje worden genoemd voor Wilders, tegen wie net als bij de rechtbank een geldboete van 5000 euro is geëist. Als hij het hof kan overtuigen dat het OM hem niet langer geloofwaardig kan vervolgen, eindigt de zaak. Zo niet, dan heeft advocaat Geert-Jan Knoops een pleidooi van 426 pagina’s gereed met argumenten voor vrijspraak.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Het minder marokkanen proces tegen Geert Wilders is niet alleen een politiek proces, maar nu ook een showproces geworden, louter alleen nog om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting te bepalen.
Het failliet van de rechtstaat.
Hof: proces Wilders gaat vooralsnog door

Geert Wilders legt zich niet neer bij de beslissing van het hof om het Openbaar Ministerie in zijn zaak voorlopig niet niet-ontvankelijk te verklaren.

Het hof vond dat de strafzaak over de Minder Marokkanenuitspraken uit 2014 gewoon kan doorgaan vandaag, en dat een definitief oordeel over de vermeende politieke invloed die op het OM is uitgeoefend, bij de einduitspraak op 11 oktober wordt genomen.

’Onbegrijpelijk en eenzijdig’
Wilders is van mening dat het hof te beperkt is geweest in het opvragen van stukken die zouden wijzen op die politieke bemoeienis. „Onbegrijpelijk een eenzijdig”, vond hij.

Volgens de PVV-leider heeft het hof uitgerekend om de „keiharde bewijzen” van die bemoeienis niet gevraagd. Het zou onder meer gaan om een mailwisseling tussen ambtenaren van het ministerie van justitie, waarin wordt voorgesorteerd op mogelijke verweren in een strafzaak.

"Je broek zakt toch af als je dat allemaal leest?"
Volgens Wilders staat inmiddels vast dat het OM zelf helemaal niet wilde vervolgen, en eigenlijk vond dat de uitlatingen die hij deed op 12 en 19 maart niet strafbaar waren. Dat er tóch werd besloten tot vervolging kan maar op één ding wijzen, zegt hij: dat het moest van de minister van justitie. „Men vreesde anders voor een storm van kritiek. Je broek zakt toch af als je dat allemaal leest?”

Wilders tegen het hof: „U heeft dat totaal genegeerd. Wilt u soms de waarheid niet weten? Hoe ver reikt de arm van het departement in mijn zaak?”

Het hof kreeg van Wilders en zijn verdediging opnieuw het dringende verzoek om alle stukken op te vragen, en ook te wachten op de uitkomst van een procedure die RTL aanspande met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Knoops: „Het kan toch niet zo zijn dat er straks op 11 oktober een oordeel ligt, en dat dat oordeel wordt ingehaald door de werkelijkheid.” De verdediging is volgens Knoops ernstig gehandicapt door het ontbreken van die bewijzen.

Ongekende bemoeienis
Volgens Wilders doet het er niet toe of ambtenaren met elkaar mailden over mogelijke verweren in de zaak voordat, of nadat het OM de beslissing nam om te vervolgen. „Het is ongekend dat een ministerie zich bemoeit met een strafzaak. Als ik vraag om een harde straf voor een Marokkaan die iemand in elkaar slaat, dan is de wereld te klein. Dan moet ik de scheiding der machten respecteren. En dit kan allemaal wel?”

Het hof beraadt zich op het hernieuwde verzoek van de verdediging.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Aan Geert Wilders

Posted on 5 september 2019 by Jan Dijkgraaf

Afbeelding
Geert Wilders (PVV) en de toenmalige minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD)

Beste meneer Wilders,

Vandaag horen we of het Gerechtshof de zaak tegen u vanwege uw vraag aan uw kiezers of ze meer of minder Marokkanen willen verder gaat behandelen.

We weten dat de politiebureaus, die doorgaans letterlijk en figuurlijk slechts zeer beperkt open staan voor het doen van aangifte, destijds extra openingsuren hadden om mensen de gelegenheid te geven aangifte tegen u te doen.

We weten dat er op die bureaus voorbedrukte aangifteformulieren klaar lagen, waarop uiteindelijk 6474 mensen, aangejaagd door burgemeesters, de politietop (!), moskeebestuurders en de onvermijdelijke BN’ers, bij het kruisje kwamen tekenen.

We weten dat een ambtenaar de toenmalige VVD-minister van Justitie Ivo Opstelten tegen diens naaste medewerker (daar is-ie weer: secretaris-generaal Joris Demmink) heeft horen zeggen dat u vervolgd moest worden, “want die loopt ons te veel voor de voeten”.

We weten dat het ministerie van Justitie tot op de dag van vandaag documenten over deze zaak achterhoudt.

We weten dat VVD-minister Ivo Opstelten en de toenmalige hoogste baas van het Openbaar Ministerie Herman Bolhaar tijdens getuigenverhoren acuut geheugenverlies veinsden.

We weten uit een uitspraak van persofficier van Justitie Alexandra Oswald van 8 oktober 2014 dat VVD-minister Ivo Opstelten bij het getuigenverhoor, het Openbaar Ministerie bij de behandeling van de strafzaak tegen u én de huidige CDA-minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus tegen de Tweede Kamer liegen als ze zeggen dat voor 25 september 2014 al besloten was om u voor de rechter te slepen.

Die data zijn belangrijk, omdat de partijen die tegen u samenspannen steeds zeggen dat VVD-minister Ivo Opstelten (de marionet van uw politieke tegenstander Mark Rutte) zich pas bemoeide met de zaak nádat de vervolgingsbeslissing was genomen, terwijl die beslissing volgens Alexandra Oswald dus weken later pas werd genomen.

Ieder weldenkend mens (die door eventuele antipathieën jegens u heen kijkt), voelt aan zijn water dat dit proces tegen u een politiek proces is en dat er tijdens de rechtszaak werd en ook nu nog wordt gelogen alsof het gedrukt staat.

Ieder Gerechtshof dat de rechtsstaat serieus neemt, zou dus vandaag het Openbaar Ministerie met een spreekwoordelijke schop onder de kont het bos in moeten sturen en zorgen dat dit politieke proces tegen u vandaag eindigt.

Maar we weten wel beter.

Groet,

JanD

UPDATE RECHTSSTAAT IS FAILLIET

UPDATE 2 Dit hele verhaal kan ook in drie plaatjes: glas, plas, was.

https://www.briefjevanjan.nl/aan-geert-wilders-3/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Wilders-proces voor rechtstaat zoutzuur

NAUSICAA MARBE

Het Wilders-proces brengt deze week zo veel onthullingen, dat de strapatsen van het OM en het ministerie van Justitie rond de vervolging niet meer te overzien zijn.

De vraag of dit een politiek proces is, blijkt meer dan gerechtvaardigd. De bewijzen dat Justitie zich met het proces bemoeide stapelen zich op, mede dankzij onthullingen van RTL Nieuws, dat via de rechter inzage in geheime ambtsberichten afdwong. Of er nu wel of niet een politieke opdracht tot vervolging was, het OM en Justitie blijven schimmigheid en desinformatie verspreiden en dat doet vermoeden dat er veel toegedekt moet worden. Kafkaëske verwikkelingen die als zoutzuur in het aangezicht van de rechtstaat bijten.
Spoiler! :
Ondanks deze opzienbarende informatie zet het gerechtshof het proces door. De nieuwe bewijsstukken tonen bemoeienis van het ministerie nog voordat er een beslissing tot vervolging van Wilders was genomen. We weten dat de minister van Justitie en de hoogste baas van het OM Bolhaar overleg hadden, nog voordat de beslissing viel. We wisten ook dat ze dat ontkenden. We weten nu dat het OM elkaar tegensprekende berichten over het vervolgingsbesluit naar buiten bracht. We weten dat de huidige minister van Justitie ook aan het ontkennen is. We weten dat uit ambtelijke stukken blijkt dat de ontkenningen van het OM en Justitie niet kloppen. Ook weten we dat het ministerie de persberichten rond de vervolging censureerde en dat ambtenaren van Justitie het OM van juridische ammunitie voorzagen om de vervolging te rechtvaardigen.

Bananenrepubliek
Voor of na het besluit, het doet er voor deze schending van de trias politica niet toe: de bemoeienis van Justitie met de vervolging schendt de scheiding der machten en voedt de verdenking van een politiek proces. OM en Justitie regisseerden kennelijk gezamenlijk een showproces tegen de politieke stoorzender Wilders, de grootste tegenstander van de VVD. Zulke praktijken horen bij een bananenrepubliek waar een despoot naar hartenlust met zijn politieke tegenstanders kan sollen, gesteund door een corrupt justitieel apparaat.

Het hof ziet geen reden om het proces te stoppen. Onvoorstelbaar. De rechter zei gistermiddag dat het maatschappelijke belang van het proces groter is dan het belang van Wilders. Pardon? Hogere belangen bepalen dus het belang van het proces, ook al zou het juridisch verdedigbaar zijn het proces te stoppen omdat Wilders onrecht is gedaan. Hoe moet je zo’n raadselachtige uitspraak interpreteren? Dat de samenleving gebaat is bij een proefproces over de politieke standpunten van de PVV? Of dat de samenleving gebaat is bij een proces dat de bemoeienis van Justitie verder onderzoekt? Beide motivaties zijn nadelig voor Wilders, die kennelijk uit ideologische motieven extra lang in het beklaagdenbankje moet blijven.

Die maatschappelijke motivatie komt overeen met nieuws uit de koker van Wilders’ advocaat Knoops. Hij onthulde gisteren dat het OM eerst niet wilde vervolgen, vanwege gebrek aan juridische grond om de uitspraken van Wilders in strijd met de wet te zien. Pas nadat gedupeerden met een artikel 12-procedure hadden gedreigd, besloot men alsnog te vervolgen. Ook het aantal aangiftes blijkt doorslaggevend te zijn geweest, al heeft het OM dat eerder stellig ontkend. De geschiedenis herhaalt zich. Ook bij het eerste Wilders-proces wilde het OM in eerste instantie in 2008 niet vervolgen: gebrek aan juridische grond. Ook het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie adviseerde destijds tegen vervolging. Wat blijkt? Jaren later gaf het omtrent de tweede vervolging hetzelfde advies. In 2009 heeft het gerechtshof het OM gedwongen alsnog te vervolgen. Nu maakte het OM zelf een onverklaarbare ommezwaai. Dat OM, waarover Justitie telkens beweert dat het zelfstandig beslissingen neemt, honoreert dus toch dwang en druk. Terecht concludeert Knoops dat het OM uit angst voor maatschappelijke commotie ging vervolgen en daardoor misbruik maakte van het vervolgingsrecht.

"Ziekelijk gordijn van leugens"
Waren politieke belangen doorslaggevend voor de vervolging? Zwart op wit bewijs van een directe opdracht is er (nog) niet. Maar feit blijft dat niet juridische argumenten over strafbaarheid, maar de onwenselijke politieke lading van Wilders’ uitspraken tot vervolging leidden. Het OM vervolgt niet omdat het de uitspraken strafbaar acht, maar omdat groepen in de samenleving de politieke uitspraken onwenselijk vinden.

Of zou het hof soms dit proces doorzetten om de ministeriële manipulaties die voor Wilders nadelig uitpakten, nader te onderzoeken? Uit de onwillige opstelling spreekt dat niet. Bovendien is het pervers om daarvoor een hoger beroep te gebruiken en de veroordeelde te blijven roosteren, terwijl onderzoek naar een politieke opdracht een eigen proces verdient – met Wilders als aanklager.

Welke uitspraak er ook volgt, onderzoek naar de rol van het OM en Justitie in dit puinzooidossier is urgent. Om te weten of dit een politiek proces is en zo ja, hoe ministers en officieren van justitie dermate konden afglijden dat ze de rechtsstatelijkheid die alle burgers voor willekeur moet beschermen beschadigen. En als het geen politiek proces was, rijst de vraag waarom het OM en Justitie zo’n ziekelijk gordijn van leugens en misleidingen optrokken. Er zijn kabinetten voor minder gevallen. De maatschappelijke schade is ontstellend, hier moeten nog meer tegels gelicht worden. Deze zaak stinkt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Tweet van Geert

Afbeelding

5 jaar lang al dit politieke proces. Waar nu blijkt dat het OM het niet eens strafbaar vond. Waar het ministerie van Justitie het OM hielp met verweren. Waar persberichten met de minister werden besproken en aangepast. Tuig. Maar niemand zal me stoppen!

Geplaatst via: E.J. Bron (via Twitter; Geert Wilders)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Wilders: Wilt u de waarheid soms niet weten?

Geschreven: 05 september 2019

Afbeelding
Geert Wilders tijdens zijn pleidooi.

De tekst die Geert Wilders vanochtend uitsprak in de rechtbank op Schiphol:

Meneer de Voorzitter, leden van het Hof,

Het besluit dat u net genomen heeft om door te gaan met deze rechtszaak en ons verzoek tot niet-ontvankelijkheid van het OM af te wijzen, is eenzijdig en onbegrijpelijk.

U heeft alleen die stukken opgevraagd die Minister Grapperhaus na de ministerraad u had aangeboden te leveren. Erg toevallig allemaal. Maar u bent volstrekt voorbij gegaan aan de keiharde bewijzen die er inmiddels zijn dat het ambtenaren van het ministerie van Justitie en dus namens de minister zich inhoudelijk met de strafzaak tegen mij hebben bemoeid. Ze hebben suggesties over inhoudelijke verweren nota bene naar het OM gestuurd. Ze hebben persberichten aangepast waar de namen van mijn toenmalige collega’s Samson en Spekman moesten worden weggelakt.

Ze hebben zich in strijd met alle regels van de scheiding der machten bemoeid met mijn strafzaak waarbij het totaal niet van belang is of ze dat nou voor of na de beslissing tot vervolging hebben gedaan. Want ze hadden dat nooit mogen doen!

En u negeert dat volkomen, net als het OM dat gisteren totaal onweersproken heeft gelaten. Waarom heeft u die stukken niet opgevraagd? We hebben hierover gisteren nog een brief naar u gestuurd om u dringend te verzoeken ook die stukken op te vragen en niet alleen de stukken die minister Grapperhaus u aanbood.

Als u een fair en evenwichtig besluit had willen nemen had u ook die en dus alle stukken moet opvragen. Het is onbegrijpelijk dat u dat niet heeft gedaan. Wilt u de waarheid soms niet weten? Hoeveel verder nog de arm van het departement in mijn zaak reikt blijft nu onduidelijk.

Ik verzoek u daarom met klem die stukken over het sturen van suggesties voor inhoudelijke verweren door het departement van Justitie namens de Minister naar het OM en het aanpassen van het persbericht door politici van de PvdA er ineens uit te fietsen, alsnog op te vragen en volledig onderzoek te doen naar de volle omvang van de beïnvloeding en bemoeienis van het departement van Justitie met mijn strafzaak.

Ik verzoek u ook alle stukken die we nog niet hebben en die er zijn zoals blijkt uit de bijlage van het antwoord van de minister op het WOB verzoek van RTL en overzicht van stukken dat minister Grapperhaus dinsdag meestuurde in antwoord op kamervragen ook op te vragen en de zaak aan te houden tot die stukken er zijn en dat onderzoek is voltooid.

U heeft voor de pauze gevraagd of wij bij ons verzoek blijven dat we eergisteren hebben gedaan. Ik zal uitleggen waarom. Uit bladzijde 5, 10 en 14 van het ambtsbericht blijkt dat juridisch geen enkele zaak tegen mij en het dus een politiek proces is. Het OM vond dat zelf en sprak zelfs over een sepot.

Het belang dat u ook die stukken opvraagt is bevestigd door de inhoud van het ambtsbericht van 10 september 2014 waarin tot mijn grote ontsteltenis staat dat het OM zelf voor mijn uitlating van 12 maart 2014 een sepot voorstelde. Maar dit niet aan de Minister aanraadde vanwege de grote kans op een artikel 12 sv procedure.
Men was bang voor een stroom van kritiek op het sepot besluit. Er was juridisch dus eigenlijk geen zaak. Zo staat letterlijk in dit ambtsbericht.
En waarom moest ik dan toch worden vervolgd? Dan heeft u hiermee dus de politieke reden.

Het OM was van mening dat zowel de uitspraken op 12 maart als die op 19 maart onderdeel waren van het maatschappelijk debat. En ook het LECD vond dat er juridisch geen, ik herhaal geen, zaak was tegen mij voor de uitspraken op 19 maart 2014.

Er staan nog veel meer voorbeelden in maar de slotsom van dit ambtsbericht is dat er juridisch dus geen enkele zaak was tegen mij, zo blijkt uit het ambtsbericht. En toch sta ik hier al vijf jaar.
En dat betekent dat dit een politiek proces is.
En dit betekent dat alle stukken op tafel moeten komen. Dus ook de stukken die we eergisteren aan u hebben gevraagd.

Het is ongehoord en onacceptabel dat het ministerie van Justitie het OM helpt en zich inhoudelijk bemoeit met een strafzaak tegen de leider van de oppositie. Die bewijzen liggen er al. U negeert ze, u vraagt niks op, u onderzoekt het niet en lijkt het antwoord niet te willen horen. Dat kan toch niet. Inmenging vanuit het ministerie mag toch niet. In Noord-Korea of Cuba of Saoedi-Arabie gebeurt zoiets maar toch niet hier.
Ik vraag u met de grootst mogelijke klem dat u mijn verzoeken vandaag honoreert.

https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert- ... weten.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Het “Wilders-proces”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders

Topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich inhoudelijk bemoeid met de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Zij drongen er bij het Openbaar Ministerie (OM) op aan om Wilders in de zaak over 'minder Marokkanen'-uitspraken zo stevig mogelijk aan te pakken.

Dit blijkt uit nog geheime documenten die in bezit zijn van RTL Nieuws. Vorige week onthulden we dát er bemoeienis was, uit de inhoud blijkt nu hoe ver dit ging. (De documenten kun je hier lezen.)

'Schandalig'
De bemoeienis ligt zeer gevoelig, omdat het gaat om een strafzaak tegen een oppositieleider. Ministerie en OM ontkenden tot voor kort iedere vorm van inhoudelijk overleg en afstemming over de zaak-Wilders. De PVV-leider reageert verbijsterd op de nieuwe onthullingen en noemt het 'schandalig'.

Uit de stukken blijkt nu dat ambtenaren het OM voedden met argumenten tegen Wilders, die een opponent was van de toenmalig minister, VVD'er Ivo Opstelten. Zij noemen zijn uitspraken 'kwaadaardig' en 'racistisch'. Als deze ambtenaren een zeer vertrouwelijk ambtsbericht van het College van procureurs-generaal aan minister Opstelten van 10 september 2014 hebben gelezen, vraagt een van hen zich af: "Is het OM wel overtuigd van de wenselijkheid en haalbaarheid van vervolging?"

Geen reden voor strafzaak
Zij adviseren het OM er juridisch met gestrekt been in te gaan. De aanleiding is discussie binnen het OM over de zaak. Het OM Den Haag wilde de strafzaak rond de eerste 'minder Marokkanen'-uitspraak op 12 maart 2014 zelfs seponeren, zo bleek vorige week, ruim vijf jaar later. En de eigen experts van het OM, van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie, zagen ook in de uitspraken op de verkiezingsavond van 19 maart 2014 geen goede reden voor een strafzaak. Zij vonden de uitspraken 'niet onnodig grievend'.

De Wilders-files: waarom geheime stukken over bemoeienis OM explosief zijn
De topambtenaren vonden dat Wilders niet alleen moest worden vervolgd voor de uitspraken op de verkiezingsavond, maar ook moest worden aangepakt voor de eerste uitspraken, omdat anders de héle zaak 'juridisch-inhoudelijk' niet vol te houden zou zijn.

"Ik zou dit aan de rechter overlaten en zo min mogelijk beperkingen aanbrengen in hetgeen je voorlegt aan de rechter." De ambtenaren geven verder een reeks juridische adviezen, ook over hoe het OM inhoudelijk moet omgaan met verweren van de verdediging. Letterlijk: "Over een aantal punten heb ik vandaag al wel even met de collega van het Pag (parket-generaal, het OM, red.) gesproken." En: "Ik zal de punten die je noemt aan de collega van het OM meegeven."

'Onvoorstelbaar'
Wilders kondigt aan dat hij en zijn advocaat Knoops het Hof opnieuw zullen vragen het proces te stoppen. Dinsdag dient het hoger beroep weer. Wilders: "Het is onvoorstelbaar dat het ministerie van Justitie zich tot in detail met mijn zaak heeft bemoeid. Het lijkt een hetze, een afrekening van de VVD-minister en zijn departement, tegen mij."

PVV-leider Geert Wilders is des duivels nu bekend is geworden dat hij is vervolgd voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak na vergaande bemoeienis door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De PVV-leider wijst erop dat de beïnvloeding door de ambtenaren daadwerkelijk gevolgen had. In het ambtsbericht van het College van procureurs-generaal werd namelijk niets gezegd over het 'dat gaan we regelen', zoals Wilders in maart 2014 zei bij de 'minder, minder'-uitspraken. De topambtenaren drongen er bij het OM op aan dit Wilders wel ten laste te leggen, omdat dat juridisch sterker was. Dit punt werd december 2014 inderdaad opgenomen in de dagvaarding.

'Grapperhaus niet open geweest'
PvdA-Kamerlid Attje Kuijken zegt dat 'opnieuw de schijn van politieke bemoeienis' met het proces-Wilders ontstaat, terwijl iedere vorm van overleg juist steeds was ontkend: "Ik wil uitleg van minister Grapperhaus over wat er is besproken met het OM en ook weten waarom de minister hier niet eerder open over is geweest."

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen: "Als ik dit lees, vind ik dat ambtenaren van het ministerie te veel 'meedenken' met de inhoud van de zaak. Ik vind dat merkwaardig. Het OM is geen buitendienst van het ministerie, maar een deel van onze magistratuur. Het lijkt erop dat het departement heel veel controle wil hebben. Dat past in het beeld dat ambtenaren koste wat het kost proberen hun bewindspersoon uit de wind te houden."

Meelezen
Opmerkelijk in de documenten is ook de opmerking van een topambtenaar: "Krijgen we het requisitoir vooraf, zoals in de zaak-Martijn? (Het verbod op pedofielen-vereniging Martijn, red.) Dat zou ik verstandig vinden, dat kunnen jij en X 'meelezen' en waar nuttig opmerkingen doorgeven."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat het gaat om stukken die zijn ingebracht in de strafzaak. "Dit betekent dat mij uiterste terughoudendheid past ten aanzien van de inhoud van de overlegde documenten. Ik zal mij daarom – juist omdat ik mij niet meng in individuele strafzaken –daarover nu niet uitlaten." Het ministerie geeft geen antwoord op de vraag van RTL Nieuws of ook in de zaak Wilders over het requisitoir is overlegd tussen OM en ministerie.

Grapperhaus heeft in antwoorden op Kamervragen steeds benadrukt dat híj zich 'niet mengt in individuele strafzaken'.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door King George »

Aan Mark R.

Posted on 9 september 2019 by Jan Dijkgraaf

Meneer Rutte,

De politiebureaus extra open.

Voorbedrukte aangifteformulieren.

Politiechefs die hoogstpersoonlijk aangiftes opnamen.

Burgemeesters die mensen aanmoedigden aangifte te doen.

Mainstream media die het aangiftecircus publicitair ‘begeleidden’, tot kadertjes met openingstijden van de bureaus aan toe.

Een Openbaar Ministerie dat onvoldoende reden zag om tot vervolging over te gaan.

Een minister van Justitie en een baas van het Openbaar Ministerie die tijdens een verhoor aan acuut geheugenverlies leden.

Ambtenaren van het ministerie van Justitie én een minister van VVD-huize die zich intensief bemoeiden met de voorbereiding van de strafzaak.

Uit onderstaand mailtje (en uit een uitspraak van de persofficier van justitie) blijkt: dat deden ze al vóór de beslissing was genomen om de jacht op Geert Wilders voor de rechtbank voort te zetten.

Afbeelding

Kortom: ja, het proces tegen Geert Wilders is een politiek proces.

En ja, daar wist u alles van.

Want van alle echt gevoelige zaken die onder uw bewind gebeuren bent u op de hoogte.

Zeker op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het Wilders-proces past ook perfect in uw uitspraak uit 2012: “Ik zal dat partijtje van jou tot nul zetels decimeren!”

En toen dat niet lukte, besloot u maar om Wilders’ leven (dankzij al bijna vijftien jaar 24/7 de strengst denkbare beveiliging toch al geen pretje) tot een nóg grotere hel te maken?

Ik weet ook wel dat u -als die er al komen- debatten in de Tweede Kamer over deze kwestie moeiteloos overleeft. En dat er geen parlementaire enquete komt. En dat Wilders in hoger beroep weer wordt veroordeeld zonder strafoplegging.

Maar manmanman, wat is dit éng!

Ik heb altijd volgehouden dat Pim Fortuyn is omgelegd door een boze dierenactivist met vitamine B12-tekort.

Maar als je ziet wat u en de uwen allemaal uit de kast halen om Wilders een kopje kleiner te maken...

Als je ziet dat die ‘boze dierenactivist’ élk proces tegen zijn voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidsstelling won...

Als je ziet dat die ‘boze dierenactivist’ slechts één voorwaarde nooit aanvocht bij de rechter (het verbod om met journalisten te praten)…

...dan sluit ik niets meer uit.

Want mijn geloof in de integriteit van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht is door het Wilders-proces aardig aan het eh… decimeren.

En verder ben ik trots op mezelf dat ik het einde van dit briefje heb gehaald zonder te gaan schelden.

Dat kostte me namelijk verrekte veel moeite!

Groet,

JanD

https://www.briefjevanjan.nl/aan-mark-r/
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Wildersgate.....Dit zijn ze.
De hoofdrolspelers in dit drama die hebben samengespannen om Wilders kalt te stellen.

Zomaar een gedachte . Worden twee van deze kerels misschien gechanteerd door de ambtenaren van het ministerie van Justitie , dat als ze niet meewerken met hun, ze een boekje open doen over de misbruikzaak van jongetjes?

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door King George »

Laatst gewijzigd door King George op ma sep 09, 2019 2:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49808
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

De gevolgen van de rechtszaak-Wilders...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door King George »

Drie namen van topambtenaren van Justitie komen naar boven drijven:

1. Pieter Cloo, hoogste ambtenaar van Justitie tussen 2012 – 2015. Hij was vertrouweling van Opstelten en Rutte, die tegen de zin van de andere topambtenaren door Opstelten is binnengehaald. Om het ‘klusje Wilders te klaren?

2. Birgit Roes en 3. Gerard Sta
Beiden zijn advocaten-generaal, die de strafeis namens het OM uitspraken. Over Gerard Sta stond in december 2018 nog dit in de krant: “De politiek heeft zich niet bemoeid met de vraag of Geert Wilders moest worden vervolgd voor discriminatie. Dat zei advocaat-generaal Gerard Sta, de aanklager bij het gerechtshof in Den Haag, vandaag tijdens de derde dag van de regiezitting waarin een nieuw rechterstrio het hoger beroep tegen de PVV-leider moet voorbereiden”.

We kunnen nu vaststellen dat advocaat-generaal Gerard Sta keihard heeft staan te liegen (in opdracht van Justitie waarschijnlijk). In de ‘beste’ traditie van de VVD, waar bv. Rutte en Wiebes het liegen tot dagelijkse praktijk hebben verheven.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21303
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door King George »

Gerard Roes gespot in 2012. En raad eens tussen wie?

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

‘Explosieve’ onthulling in zaak-Wilders: ‘Dit proces moet onmiddellijk stoppen’

In het ‘minder-Marokkanen’-proces drongen topambtenaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2014 aan op een harde aanpak van Geert Wilders wegens ‘kwaadaardige’ uitspraken. Die onthulling van RTL Nieuws leidt tot grote verontwaardiging, niet alleen bij de PVV-leider, maar ook bij politici van links tot rechts.

Uit geheime documenten die RTL Nieuws via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft opgevraagd, bleek zondagavond 8 september dat ambtenaren 0p het ministerie van Justitie en Veiligheid een zo stevig mogelijke aanpak van de PVV-leider wilden. In stukken uit de herfst van 2014 is te lezen hoe ambtenaren het Openbaar Ministerie (OM) voedden met argumenten vóór de vervolging van de PVV-leider. Zo werden zijn uitspraken – Wilders had op de verkiezingsavond 19 maart 2014 een zaal vol aanhangers gevraagd of zij ‘meer of minder Marokkanen’ wilden, waarna het publiek ‘minder’ scandeerde – betiteld als ‘kwaadaardig’ en ‘racistisch’.

Ook de reactie van Wilders op de oproep ‘minder, minder, minder’ die vanuit het publiek kwam, was volgens het ministerie noemenswaardig. ‘Ik zal de appreciatie van “dat gaan we regelen” bij het OM onder de aandacht brengen,’ schrijft een ambtenaar, nadat die er door een collega van op de hoogte was gebracht dat een dergelijke ‘actiebereidheid/aanzet om de daad bij het woord te voegen’ een rol speelde in eerdere zaken.

OM achtte ‘minder-Marokkanen’-uitspraken aanvankelijk niet strafbaar
Aanvankelijk zag het Openbaar Ministerie in de uitlatingen van Wilders geen reden voor een strafzaak, omdat die uitspraken ‘niet onnodig grievend’ zouden zijn. Een week voordat de PVV-leider op de verkiezingsavond de vraag om ‘meer of minder Marokkanen’ stelde, had hij op 12 maart 2014 tijdens een campagnebezoek aan Loosduinen ook al gezegd dat Den Haag een stad met ‘als het even kan wat minder Marokkanen’ moet worden. Het Openbaar Ministerie achtte ook die uitspraak destijds niet strafbaar, en wilde de zaak in eerste instantie seponeren.

De eerdere uitspraken van Wilders speelden voor de ambtenaren ook een belangrijke rol bij de eventuele vervolging door het Openbaar Ministerie. In een bericht met de vraag ‘Is het OM wel overtuigd van de wenselijkheid en haalbaarheid van vervolging?’ schrijven de ambtenaren dat er juridisch nauwelijks onderscheid is tussen de eerdere ‘minder Marokkanen’-uitspraak in Loosduinen en de uitlatingen tijdens de verkiezingsavond, een week later. Als dat onderscheid er al is, dan zou het de vraag zijn ‘of je het in de rechtszaal juridisch inhoudelijk kunt uitleggen,’ is te lezen in de brief.

Ambtenaren bespraken mogelijke verweren Wilders
Opmerkelijk is verder dat de ambtenaren mogelijke verweren van Wilders met elkaar bespreken, zoals dat de PVV-voorman zelf geen ‘minder’ heeft gezegd, en dat hij ‘alleen zegt wat Nederlanders in overgrote meerderheid vinden over Marokkanen en wat statistieken bewijzen: o.a. dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit en dat 73 procent van de islamitische bevolking in Nederland de jihad steunt (was zijn hoofd motto in recente Kamerdebat)’.

Tevens blijkt uit de mailwisselingen dat uit het persbericht over de vervolging van de PVV’er een zin is geschrapt over een vergelijking tussen Wilders’ uitspraken en uitlatingen van Hans Spekman en Diederik Samsom. Zij hadden respectievelijk gezegd dat ‘Marokkanen die niet willen deugen’ moeten worden vernederd ‘voor de ogen van hun eigen mensen’ (2008), en dat Marokkaanse jongeren een ‘etnisch monopolie’ op bepaalde overlast hebben (2011). De PVV had aangifte van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie tegen de twee PvdA’ers gedaan, maar hun uitlatingen waren volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Het niet vervolgen van Spekman en Samsom ‘bewijst het politieke karakter van mijn flutproces,’ zei Wilders in april 2016.

Opstelten, OM hebben politieke inmenging of beïnvloeding altijd ontkend
Hoewel het niet expliciet is verboden, komt het in Nederland zelden voor dat een minister of diens ambtenaren met het Openbaar Ministerie spreken over een strafzaak en helemaal niet bij die van een politicus. Normaal gesproken besluit het OM daar zelfstandig over. RTL Nieuws maakte eerder deze maand bekend dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) overleg had met het OM, nog voor het besluit tot vervolging bekend werd.

In dat overleg zou Opstelten hebben gezegd dat de PVV-leider moest worden vervolgd. Ook verkreeg RTL Nieuws een document met aantekeningen van Opstelten. Hij had daarop geschreven: ‘Bespreken. Zie vier punten OM.’ Zowel Opstelten als het OM heeft tot dusver altijd ontkend dat van politieke inmenging ooit sprake is geweest.

Wilders reageert woedend op de meest recente onthullingen, waaruit volgens hem blijkt dat het OM hem niet wilde vervolgen, maar dat na aandringen van het ministerie alsnog deed. De PVV-leider stelt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich ‘niet vóór het besluit tot vervolging, niet na het besluit van vervolging’ nooit mag bemoeien met een rechtszaak. ‘Ze hebben gezorgd dat er toch werd vervolgd,’ zegt hij tegen RTL Nieuws, dat hem opzocht in Italië. ‘Dat gebeurt in Rusland en in Cuba nog niet.’

‘Deze rechtszaak moet nu stoppen,’ concludeert Wilders. ‘De Kamer moet, vandaag ben ik het, morgen kan het een ander zijn, dit met een parlementaire enquête tot op de bodem uit gaan zoeken’. Op Twitter voegt hij eraan toe dat Opstelten, premier Mark Rutte (VVD) en de huidige minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) ‘hier allemaal niet mee wegkomen’. De PVV-voorman gaat ze ‘bestoken tot alles boven tafel is en ze ervoor een hoge prijs hebben betaald’.

Andere partijen hebben eveneens verontwaardigd gereageerd. Zo noemt Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry Baudet het ‘doodeng’ en ‘onacceptabel’ dat ‘een regering (…) parlementaire oppositie om politieke redenen gaat vervolgen. Tegen het advies van het OM in’. Dat gebeurt volgens hem in landen Rusland en China, maar ‘nu ook bij ons’. Baudet lijkt net als Wilders voorstander van een parlementaire enquête: ‘Parlement moet tanden laten zien.’

’Ambtenaren bemoeiden zich inhoudelijk met zaak Wilders ’
Topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich inhoudelijk bemoeid met de rechtszaak tegen Geert Wilders. Terwijl het OM de uitlatingen over ’minder Marokkanen’ niet strafbaar vond,...

Wilders krijgt ook bijval van 50Plus-leider Henk Krol, die het net als de PVV-leider hoog tijd vindt om het proces te staken. ‘Ik zeg: over en uit. Dit ondermijnt het vertrouwen van de gewone burger. Laat nu eindelijk alles boven tafel komen.’ Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) schrijft dat ‘het OM (…) geen buitendienst van het ministerie, maar een deel van onze magistratuur’ is. ‘Ambtenaren van het ministerie denken wel heel erg mee met de inhoud van de zaak.’ SP-leider Lilian Marijnissen stelt de vraag ‘waarom minister Grapperhaus hierover niet eerlijk is geweest’. Volgens haar is ‘opheldering snel nodig’.

Grapperhaus geeft die opheldering in elk geval voorlopig nog niet. Net als na eerdere onthullingen in het proces-Wilders zegt de minister dat hem ‘uiterste terughoudendheid past ten aanzien van de overlegde documenten’. Daarom wil hij zich niet uitlaten over de onthullingen van zondagavond. ‘Juist omdat ik mij niet meng in individuele strafzaken.’

Toen premier Mark Rutte maandagochtend door RTL Nieuws naar zijn reactie werd gevraagd, reageerde de premier ontwijkend. ‘Daar kan ik echt niks over zeggen, dat is een zaak, daar heeft Grapperhaus al op gereageerd gisteren.’ Ook toen hem werd gevraagd of de Tweede Kamer wel genoeg was geïnformeerd, hield Rutte zich op de vlakte. ‘Het is een lopende rechtszaak, dus wij moeten ons daar in een scheiding der machten niet over uitlaten.’
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie