Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Geert Wilders laat het er niet bij zitten, en gelijk heeft hij.
Op weg naar de politie om aangifte te doen tegen een Officier van Justitie en twee advocaten Generaal wegens ernstig vermoeden valsheid in geschrifte.

Dit is pas het begin. Alle ambtenaren en politici die met politiek proces te maken hebben kunnen hun borst natmaken.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Wilders doet aangifte tegen officier van justitie

9 september 2019

Afbeelding

“Ernstig vermoeden valsheid in geschrifte”

DEN HAAG – Geert Wilders kondigt aan aangifte te doen tegen een officier van justitie en twee advocaten-generaal in het strafproces tegen de PVV-leider. Wilders beschuldigt ze van valsheid in geschrifte. Volgens hem bevat het proces-verbaal dat tegen hem is opgesteld in het minder-Marokkanenproces onwaarheden.


„Het OM en alle andere betrokkenen (ambtenaren en politici) die een rol hebben gespeeld bij mijn politieke vervolging kunnen hun borst natmaken”, kondigt Wilders aan. „Ze kunnen zich opmaken voor een serie aangiften en procedures, strafrechtelijk en mogelijk civiel.” De aangiften tegen officieren van justitie Bos en advocaten-generaal Van Roessel en Sta zijn het begin, zegt Wilders.

De aangifte volgt op het openbaar worden van bewijzen dat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zich inhoudelijk hebben gemengd in het strafproces tegen Wilders voor zijn ophitsende vraag aan zijn achterban tijdens de verkiezingsavond van maart 2014 of ze meer of minder Marokkanen wensten. De advocaten-generaal stellen in het proces-verbaal dat er geen overleg is gevoerd tussen het ministerie van Justitie en de top van het OM. Nu blijkt dat dit overleg wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Wilders kondigt op Twitter aan terug te slaan naar voormalig minister van Justitie Opstelten, diens opvolger Grapperhaus en premier Rutte. „Opstelten, de ambtenaren van Justitie, VVD-premier Rutte, Grapperhaus, ze zullen hier allemaal niet mee wegkomen.”

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Tweet van Geert: “AANGIFTE GEDAAN!”

Afbeelding

(Klik HIER voor filmpje!)

Geplaatst door: E.J. Bron (via Twitter; Geert Wilders)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Het Haagse gerechtshof kan het ’minder-Marokkanen’-proces tegen PVV-leider Geert Wilders per direct stoppen. Uit recent op tafel gekomen e-mails van medewerkers van het Openbaar Ministerie en het departement van justitie, daterend uit 2014, blijkt onomwonden dat er sprake is van een politiek proces. Dat betoogde Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, dinsdag.

Saskia Belleman volgt het proces.
In hoeverre was de minister er bij betrokken? Die betrokkenheid was anders dan de rechter tot nu toe werd voorgespiegeld, zegt Knoops. “Ivo” komt met regelmaat voor in de mails. Er blijkt uit dat er overleg was over de lijn die de ambtenaren hadden uitgezet, zegt Knoops.

Wat Knoops betreft is het duidelijk dat minister Opstelten er persoonlijk bij betrokken was, zegt Knoops. Citaat uit de mails: “Zoals gisteren aan Ivo toegezegd kunnen we donderdag in de loop van de dag bezien of deze lijn aanpassing behoeft nav eventuele commotie.”

Opstelten had moeten ingrijpen. Heeft hij niet gedaan, en daarmee stemde hij impliciet in met wat zijn ambtenaren deden, zegt Knoops. Hij is politiek verantwoordelijk voor zijn departement.

Het staat wat de verdediging betreft vast dat het rechtssysteem in de kern is geraakt door de gang van zaken. Er was geen sprake van een formele aanwijzing van de minister om te vervolgen, maar materieel wel, zegt de advocaat.

Het OM verschuilt zich al jaren achter de stelling dat Opstelten formeel geen aanwijzing tot vervolging heeft gegeven. Knoops: “Wat hier is gebeurd is erger. Dat je bewust geen aanwijzing op papier zet, maar materieel bemoei je je wel met de vervolging.”

Het OM probeerde zich vorige week “vertwijfeld uit dit jurdisch moeras te redden door te zeggen dat Opstelten niet aan het bureau van het OM stond.” Knoops: “Nee, natuurlijk niet. Uit de mails blijkt dat zijn ambtenaren probeerden hem uit de wind te houden.”

Wat er wél is gebeurd, is erger dan Opstelten die naast de OM-burelen staat, zegt Knoops. “Dit is geraffineerder en vele malen erger dan een formele aanwijzing. Hier is in het geheim gezorgd voor een stimulans aan het OM om te vervolgen.”

Wás Opstelten maar zo dapper en transparant geweest om een formele aanwijzing te geven, zegt Knoops. Hij zegt dat het het OM zou sieren om toe te geven dat hier veel is misgegaan, en de vervolging zou stoppen.

Schorsing tot half 2. Dan komt het OM met een reactie.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Om gek van te worden deze uitspraken van Sta. :scratch:
We zitten weer binnen. Advocaten-generaal Sta en Van Roessel zitten klaar voor een reactie op het verhaal van de verdediging van Wilders

Sta somt de stukken op die inmiddels aan het dossier zijn toegevoegd. Ambtsberichten, nota’s, e-mails, waaronder die van afgelopen vrijdag.

De verdediging vindt dat al die stukken onontkoombaar moeten leiden tot niet ontvankelijkheid van het OM. Daar denken Sta en Van Roessel heel anders over.

Het OM heeft de vervolgingsbeslissing genomen, en de minister is daar conform de wet op de rechterlijke organisatie over ingelicht, zodat hij zijn politieke verantwoordelijkheid kon nemen, zegt AG Sta.

Sta herhaalt, het OM heeft zelfstandig die beslissing genomen om te vervolgen. De term ‘voorgenomen beslissing’ die een ambtenaar gebruikte, doet niets af aan het feit dat die beslissing al was genomen, benadrukt hij.

Dat de verdediging het herhaald benadrukken dat het OM zelfstandig die beslissing nam “een mantra” noemt, doet niets af aan het feit, zegt AG Sta

Sta zegt dat de verdediging selectief citeert uit alle stukken. “Dat het OM een en ondeelbaar is betekent niet dat we allemaal klonen zijn die hetzelfde (moeten) denken”, zegt Sta,met een verwijzing naar de opvatting van het LECD, en het wetenschappelijk buro van het OM.

Het OM besloot ook zelfstandig om Wilders te vervolgen voor de uitlating op de markt in Loosduinen op 12 maart 2014, zegt Sta. Dat was geen gevolg van de inmenging van ambtenaren.

Dat het OM later, na grondige bestudering van de wet en jurisprudentie heeft geconcludeerd dat ook de uitlating van 12 maart strafbaar was, moge duidelijk zijn uit het requisitoir tijdens de zaak bij de rechtbank.

Sta zegt dat het OM al had aangekondigd nog nader onderzoek te zullen doen naar de stappen 2 en 3, en de vraag of “deelname aan het maatschappelijk debat nog wel disculperend zou moeten werken.”

Sta blijft herhalen, de 4 punten waarover Opstelten wilde overleggen, gaan niet over het nemen van de vervolgingsbeslissing. “Er was geen sturing van het departement op die beslissing. Die was immers al genomen?”

Maken de nieuwste stukken het oordeel anders? “In alle magistratelijkheid zeggen wij: Nee. Dat is ons standpunt”, zegt AG Sta.

De mails waar de verdediging naar verwijst, zijn allemaal mail tussen ambtenaren van het departement, zegt Sta. Mails die werden verstuurd na het bekendmaken door het OM van de vervolgingsbeslissing aan Opstelten. “Het is niet gek dat ze daarover spreken.”

Sta zegt dat het inderdaad vreemd is dat de ambtenaren het inhoudelijk hebben over de strafzaak. “Verbazend. Maar die gang van zaken heeft geen consequenties voor deze strafzaak. Niet aannemelijk is geworden dat de minister een initiërende rol speelde. Integendeel.”

Er is geen enkele aanwijzing dat die mails de zaaksofficieren hebben bereikt, zegt Sta. “Als dat wel zo zou zijn, dan hadden ze die mails terstond gepikeerd terzijde geschoven, omdat zíj gaan over de vervolging.”

De mails leveren geen bouwstenen op voor het gevoerde niet ontvankelijkheidsverweer, zegt Sta. “Er is gecorrespondeerd over de woordvoeringslijn en over de persberichten. Het is volstrekt logisch dat daarover overleg was tussen departement en OM.”

Sta blijft herhalen, wat de ambtenaren ook met elkaar uitwisselen, op 10 september 2014 was de beslissing om Wilders te vervolgen al genomen.

Sta gaat verder over de boosheid van Wilders over opmerkingen van ambtenaren die zich afvragen of ze het requisitoir kunnen krijgen om “nuttige opmerkingen” te kunnen maken. “Menig mens heeft de afgelopen dagen gemeend daar iets over te moeten zeggen.”

“Maar moeten de mails van de ambtenaren leiden tot niet ontvankelijkheid van het OM? Nee”, zegt Sta. Hij zegt wel verbaasd te zijn geweest over de mails van de ambtenaren. “Het was een interne mailwisseling.”

Suggesties over mogelijke verweren zijn niet terug te vinden in de departementale nota voor de minister, zegt de AG. “Niet de mails, maar die nota is relevant. En alleen die nota is het door de minister geaccordeerde eindresultaat.”

Bovendien zijn de opmerkingen van de ambtenaren van na de datum waarop het OM de beslissing om te vervolgen al had genomen, zegt Sta.

Sta wijst erop dat de opmerking van een ambtenaar die suggereert het requisitoir op voorhand op te vragen, door een collega wordt beantwoord met “Nee, we moeten niet de indruk wekken dat we meeprocederen.

Opstelten heeft zich verre gehouden van beïnvloeding, zegt Sta. Dat heeft hij tijdens zijn getuigenverhoor gezegd, en dat is bevestigd door 2 andere topambtenaren en door OM-baas Herman Bolhaar

Het requisitoir is niet opgevraagd door het ministerie, zegt AG Sta, en ook niet opgestuurd. De AG’s hebben zich in ieder geval op geen enkele manier laten beïnvloeden door ambtenaren, zegt Sta

Het moge duidelijk zijn, wat het OM betreft is er geen enkele reden voor een niet ontvankelijkheid.

Er is geen onherstelbare inbreuk gemaakt op het recht van #Wilders op een eerlijk proces, zegt Sta. En evenmin is sprake van een oneerlijk proces. “Niet ontvankelijkheid komt slechts in uitzonderlijke gevallen in beeld.”

Wilders is op geen enkele wijze in zijn verdediging beknot, zegt Sta. “Ook niet doordat sommige deskundigen pas in hoger beroep zijn gehoord. Het komt vaker voor dat in hoger beroep nader onderzoek wordt gedaan.”

Op de ernstige aantijging dat het OM het hof verkeerd heeft voorgelicht, zegt Sta dat alles wat het OM heeft gezegd, gebaseerd was op informatie die de AG’s op dat moment hadden. “Zaken die nu bekend zijn geworden, waren bij ons niet bekend.”

Wat de AG’s betreft is het OM gewoon ontvankelijk in de vervolging.

Knoops wil wat tijd om een reactie voor te bereiden. En vraagt of de livestream ook mag aanblijven als de verdediging aan het woord komt. “Kennelijk hebben we die faciliteit vanmorgen niet gehad.

Schorsing tot 3 uur
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16300
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:
Het OM besloot ook zelfstandig om Wilders te vervolgen voor de uitlating op de markt in Loosduinen op 12 maart 2014, zegt Sta. Dat was geen gevolg van de inmenging van ambtenaren.
Nee, men handelde niet uit zelfstandigheid, maar wel als gevolg van inmenging door linkse activisten, hand in hand met een aantal Marokkaanse moslims. Ik meen dat zo'n duizend handtekeningen 'eisten' dat er vervolging ingesteld zou worden.
Waren er slechts 50, het OM had waarschijnlijk verder uit het raam gekeken. :hypocrite:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Het Hof verleent geen toestemming aan de NOS om het verweer van Wilders uit te zenden. Daarna gaat de stream wel live als het OM aan het woord is.

Na vragen hierover van Knoops zegt de rechtbank van niets te weten.

Wat zegt de NOS?

Afbeelding

Knoops begint aan zijn reactie op het OM
Knoops zegt dat je alles wat je zegt moet kunnen onderbouwen met bewijzen. “Dat hebben we vanmorgen gedaan. We hebben 2 uur en 20 minuten alles onderbouwd met bewijzen. Het OM kwam met blote stellingen, en onderbouwde niks.”

De conclusie is gerechtvaardigd dat de niet ontvankelijkheid aan de orde is, concludeert Knoops. “Het OM heeft 13 keer herhaald dat het echt op 10 september een vervolgingsbeslissing heeft genomen. Maar het OM heeft het hof zand in de ogen gestrooid.”

Knoops leest voor uit een stuk, waaruit volgens hem blijkt dat het OM op 10 september alleen een beslissing nam om te vervolgen voor de uitlatingen op 19 maart. Niet voor die op 12 maart, aldus Knoops

“Dat verklaart waarom die ambtenaren op de trein sprongen om het OM mee te krijgen in de vervolging ook voor de uitlatingen op 12 maart”, zegt Knoops.

“Dat is het gat waar die ambtenaren namens de minister in springen”, benadrukt Knoops

Uit een ambtsbericht van 17 december 2014 blijkt dat toen pas de beslissing is genomen tot vervolging van Wilders, zegt Knoops. Voor zowel 12 als 19 maart. Dat strookt met het filmpje waarin de persofficier in oktober vertelt dat de beslissing nog niet is genomen, aldus Knoops.

Knoops verwijst ook naar een opmerking van het OM dat “nog nader werd onderzocht of deelname aan het maatschappelijk debat disculperend moet werken”. Er was dus geen definitieve beslissing op 10 september, concludeert Knoops.

De ambtenaren schatten in dat alleen vervolging van Wilders voor zijn uitspraken op 19 maart, tot een vrijspraak zou leiden. De strafrechter zou dan waarschijnlijk zeggen: die uitlatingen lijken op die van 12 maart, en die vindt het OM niet strafbaar.

Maar op zichzelf maakt het niet uit, zegt Knoops. Er was hoe dan ook twijfel over de vraag of dit een haalbare vervolging was. Dat was voor de ambtenaren aanleiding om zich ermee te gaan bemoeien.

Het OM zou met dit alles niet bekend zijn geweest, zegt Knoops. “Zelfs de AG’s waren verbaasd dat ambtenaren zich inhoudelijk met de zaak hadden beziggehouden. Dat wordt voor het eerst in 5 jaar door het OM erkend.”

Het was dus niet een louter eenzijdig voorlichten van de minister”, concludeert Knoops. Dat zou het OM volgens hem nu ook toegeven.

Dat deze AG’s niet met alle aspecten bekend waren, zoals over het overleg met de minister over het aangiftetraject, is niet-relevant, zegt Knoops. Elders binnen het OM was het wél bekend.

Met maar liefst 5 documenten is aangetoond dat informatie over de inhoudelijke kant van de zaak, ook het OM heeft bereikt, zegt Knoops

Uit mails waarin ambtenaren schrijven dat ze “het aan het OM zullen doorgeven”, blijkt dat binnen het OM wel degelijk bekend was dat ambtenaren zich ermee bemoeiden. Dat de AG’s dat niet wisten, doet er niet toe, vindt Knoops

Knoops: “Dan kan niet met de blote stelling worden volstaan ‘Ja, dat heeft ons nooit bereikt’. Of ‘We zouden er niets mee hebben gedaan’. Dat er wel degelijk iets mee is gedaan, blijkt uit het requisitoir”, zegt Knoops

Het OM kan ook helemaal niet zeggen dat de minister geen initiërende rol speelde, vindt Knoops. “Dat weten de AG’s helemaal niet.”

Dat het OM zegt dat de verdediging niet hard kan maken dat er met de minister over de kwetsbaarheden in het strafproces is gesproken, is de omgekeerde wereld, vindt Knoops. “Op wie rust nou de bewijslast na al deze bewijzen?”

De minister is wel degelijk op de hoogte geweest van de inhoudelijke gedachten van zijn ambtenaren, en heeft die tot de zijne gemaakt, concludeert Knoops.

“Ik kan geen enkele andere conclusie trekken dan dat het departement zijn boekje ver te buiten is gegaan”, zegt Knoops. Hij citeert deskundigen die in meerdere kranteninterviews hun visie gaven.

“Wat hier is gebeurd is niet meer te herstellen”, zegt Knoops. “Er is inbreuk gemaakt op de kern van het systeem. Wilders is bovendien ernstig beknot in zijn verdediging omdat deze nieuwe stukken niet meer aan getuigen konden worden voorgehouden.”

De verhoren van de getuigen, zoals Opstelten en topambtenaren, zouden een heel andere weding hebben gekregen als de verdediging ze met deze stukken had kunnen confronteren, zegt Knoops. Nu bleken die getuigen aan geheugenverlies te lijden

Knoops: “Er is sprake van een grove veronachtzaming van het recht van Wilders op een eerlijk proces”, zegt Knoops. “Er moet vandaag nog een einde komen aan deze procedure.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Het OM mag weer reageren. Dat wilden de AG’s eerst niet, “want dan blijven we herhalen

AG Sta ontkent dat het OM het hof zand in de ogen heeft gestrooid. Sta bestrijdt dat op 10 september het OM alleen besloot om Wilders te vervolgen voor zijn uitlatingen op 19 maart. Dat is beperkt citeren door de verdediging, zegt hij

In datzelfde bericht staat “dat het toch in de rede ligt om Wilders ook te vervolgen voor zijn uitlatingen op 12 maart”, leest Sta voor.

Het OM en de verdediging lezen de stukken anders. “We blijven in cirkeltjes ronddraaien. Het is een woordenspel. Ik heb wel te doen met uw hof.”

Sta bevestigt weer dat hij en zijn collega inderdaad verbaasd waren over de inhoudelijke opmerkingen van de ambtenaren. “Maar dat eea ook met de minister zou zijn besproken, is een conclusie die je niet mag trekken.”

“Wat wij zien is dat de opmerkingen en suggesties over mogelijke verweren, de nota voor de minister van 16 september 2014 niet hebben gehaald”, zegt AG Sta

De 4 punten die Opstelten blijkens een aantekening op de stukken wilde bespreken, hadden geen betrekking op de inhoud van de strafzaak, zegt Sta.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Wilders is nu aan het woord

https://nos.nl/livestream/npo-nieuws.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Om half 6 hoort Wilders de uitspraak van het hof.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Hof wil minder-Marokkanenproces niet staken: zaak gaat door

Het Haagse gerechtshof neemt voorlopig geen beslissing over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bij de vervolging van Geert Wilders in het minder-Marokkanenproces. De PVV-leider ziet in vrijgegeven documenten bewijs dat ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben geprobeerd zich te bemoeien met zijn vervolging. Het hof stelt hem vooralsnog niet in het ongelijk, maar wil eerst alles horen in het proces.
Het hof beslist dat de aangifte van Wilders tegen de officier van justitie en tegen de advocaten-generaal aan het procesdossier worden toegevoegd. De verdediging had daarom gevraagd.

Wat de niet-ontvankelijkheid van het OM betreft: het OM wil alles zorgvuldig, in volle omvang en in onderlinge samenhang beoordelen. En wil dus dat de zaak nu verdergaat. Een beslissing komt uiterlijk bij einduitspraak op 11 oktober

Het proces gaat nu dus door, maar dat betekent niet automatisch dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard. dat kan dus nog in een later stadium

Knoops wil tijd om zich met Wilders en het verdedigingsteam te beraden ,,op hoe we nu als verdediging verder moeten gaan."

De verdediging was toch klaar voor het pleidooi, vraagt AG Sta een tikje cynisch?

De advocaten-generaal dachten vorige week nog dat de planning wel zo kunnen worden gehaald. Dat wordt nu onzeker

AG Sta kiest zijn woorden zorgvuldig, maar het is duidelijk dat hij wil dat de zaak doorgaat. Knoops vindt zijn opmerking ,,totaal ongepast", en vindt het belachelijk dat Sta kennelijk vindt dat de verdediging nu om half 6 moet doorgaan met het pleidooi.

Knoops zegt dat hij niet eens weet of de verdediging wel kan doorgaan. Hij noemt het onacceptabel dat het OM de verdediging onder druk zet. ,,Wisten wij vorige week dat deze aap uit de mouw zou komen?

Wilders vult aan: ,,We weten niet óf we verdergaan en hoe we verdergaan." De hints in de richting van een wraking zijn duidelijk.

Andere optie is die van het neerleggen van de verdediging. Dan ligt de zaak ook stil

Een wraking behoort eigenlijk niet tot de mogelijkheden. Het hof heeft het verzoek van Wilders en zijn advocaten niet afgewezen, maar slechts uitgesteld. Daar kun je moeilijk de schijn van vooringenomenheid in lezen.

Het hof besluit voor vandaag het onderzoek te onderbreken. Vrijdag om half 10 verder.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Hoogleraren: ’Nachtmerrie voor alle partijen’

Door Daniël van Dam, 10 september 2019

Afbeelding

“Wilders-proces is ontaard in een grote kliederboel”

Het ministerie van Justitie had zich nooit met de Wilders-zaak moeten bemoeien. Een doodzonde, zeggen hoogleraren nu blijkt dat ambtenaren zich achter de schermen bemoeiden met het proces en aandrongen op een stevige aanpak. „De stekker moet uit het proces.”


Het Wilders-proces is inmiddels ontaard in een grote kliederboel, stelt de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans na de zoveelste onthulling vast. „Een nachtmerrie voor alle partijen.”

Ook de rechtsgeleerde Afshin Ellian, hoogleraar te Leiden, is geschokt door de recente onthulling. „Ik kon het bijna niet geloven. Want er is nu de schijn gewekt dat dit een politiek aangestuurd proces is”, stelt Ellian die een vergelijking maakt met het ’Turkije van Erdoğan en het Rusland van Poetin’. „Het monddood maken van je politieke tegenstander. Doodeng.”

Afgelopen weekend werden e-mails vrijgegeven waaruit blijkt dat justitieambtenaren achter de schermen bij het OM aandrongen op vervolging van Wilders.

’Kwaadaardig’
Ze vonden de minder-Marokkanen-uitspraak in 2014 van de PVV-leider, toen ook oppositieleider, ’kwaadaardig’, zo blijkt uit e-mails in bezit van RTL Nieuws. Het Haags parket van het OM zag aanvankelijk helemaal niets in een zaak tegen Wilders vanwege diens ’minder Marokkanen’-uitspraak tijdens een campagne op de Haagse markt. En de gewraakte uitspraken tijdens de verkiezingsavond waren volgens het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het OM ’niet onnodig grievend’, blijkt uit de stukken. Uiteindelijk belandde Wilders voor het hekje. Mede door druk van het ministerie, zo lijkt het, concludeert Ellian na het lezen van de documenten.

Uiterst explosief: het ministerie zei altijd dat het zich nóóit inhoudelijk met de zaak had bemoeid. Maar dat lijkt nu glashard gelogen, concludeert Ellian. En het gaat zelfs veel verder dan bemoeienis, stelt de Leidse hoogleraar. „Het ministerie wilde de zaak aansturen en zelfs leiding geven.” Zo wordt er aangedrongen op een stevige aanpak. En wil ’Den Haag’ meelezen met het requisitoir van het OM.

De minister van Justitie mag het OM ’een aanwijzing’ geven omtrent vervolging, vertelt hoogleraar Wim Voermans. Maar alleen in uitzonderlijke, gevoelige processen zoals bijvoorbeeld over euthanasiezaken. Terughoudendheid en transparantie zijn bij zo’n opdracht het uitgangspunt. De Kamer en de rechter moeten worden geïnformeerd. Zodat politieke bemoeienis voor iedereen overduidelijk is, aldus Voermans.

Intensief
Dat was in de Wilders-zaak niet aan de orde, stelt het ministerie: want er lag immers geen formele aanwijzing dat de zaak moest worden opgepakt door het OM. Maar dat is nu moeilijk vol te houden, zegt de Nijmeegse hoogleraar staats- en bestuursrecht Paul Bovend’Eert op basis van de nieuw geopenbaarde documenten. De ambtenaren bemoeiden zich zo intensief met de zaak, alsof er wél een aanwijzing was gegeven. Hij vindt de handelwijze van het ministerie ’kwalijk’.

Bovendien had het departement nooit zijn vingers aan de zaak moeten branden, vindt hij. Daardoor lijkt het alsof het een oppositieleider monddood wilde maken, en ontstaat de geur van een politiek proces. Ook de Amsterdamse hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder (VU) vindt dat het departement ’op afstand had moeten blijven’. „De buitenwacht weet nooit wat het motief is om de Wilders-zaak voor te dragen.”

Daarom moet de stekker uit het proces, zegt Ellian die eerder getuige-deskundige was in de Wilders-zaak. De schijn van een politiek proces is al voldoende om hiermee te stoppen, vindt hij. Of dat gebeurt, is aan de rechter, stelt Voermans. Vorige week tijdens Wilders’ hoger beroep oordeelde het Hof op basis van de informatie die toen beschikbaar was, dat daar geen aanleiding voor was.

Geen kans
De rechters zouden nu kunnen oordelen dat Wilders met een achterstand aan de zaak is begonnen, stelt Voermans. „En dat hij geen kans heeft gehad op een eerlijk proces. Dit is niet zoals het hoort.” De kou is nog niet uit de lucht, voorspelt de hoogleraar. „Het gaat hier om een politicus die voor de rechter staat. Dat is heel, héél gevoelig.”

De kans dat de stekker eruit gaat, acht emeritus-hoogleraar strafrecht Theo de Roos niet heel groot. Dan zou het OM plotseling moeten betogen dat het onder druk is gezet door het ministerie om Wilders te vervolgen. En zou de rechter dus kunnen besluiten om het Wilders-proces af te blazen, legt De Roos uit. „Maar ik verwacht niet dat dit gaat gebeuren”, zegt De Roos. Het OM heeft eerder al gezegd dat het zelfstandig een besluit heeft genomen over de vervolging van Wilders. Dan zou het vreemd zijn dat het Openbaar Ministerie ineens 180 graden draait, stelt hij vast.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Tweet van Geert...

Afbeelding

HET OM GEEFT HET GEWOON TOE! – inhoudelijke bemoeienis ambtenaren voormalig VVD-Minister van Justitie Opstelten met mijn strafzaak! Dit zei de Advocaat-Generaal vanmiddag letterlijk (zie boven).

Geplaatst via: E.J. Bron (via Twitter; Geert Wilders)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Dit is zo schunnig! Verweer Wilders gericht op beschadigen tegenpartij...

Geplaatst op 11 september 2019

Afbeelding

Gisteren hield het OM vol dat er met het strafproces tegen Wilders niets mis is. Men schijnt daar niet te beseffen dat zelfs de schijn van een politiek proces al voldoende zou moeten zijn om dit circus te stoppen. Aan deze nachtmerrie voor alle partijen moet zo snel mogelijk een eind komen. En daarna is het hoog tijd dat de schuldigen aan de klopjacht op Wilders zich verantwoorden.

Daar denkt Jacco Gunst van het Reformatorisch Dagblad (RD) heel anders over. Als we Jacco moeten geloven, heeft Wilders niets te klagen en is zijn verweer er alleen maar op gericht om de tegenpartij te beschadigen. Dat de gerenommeerde en internationaal gerespecteerde advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops in de Wilders-files zonder meer leest dat het ministerie van Justitie en Veiligheid, destijds onder minister Opstelten, volop invloed heeft uitgeoefend op de beslissing om Wilders te vervolgen, wordt gebagatelliseerd. Lak hebben aan het beginsel van de scheiding der machten, sjoemelen met de elementaire beginselen van de rechtsstaat is voor het RD minder erg dan het grote doel: Wilders moet en zal gestraft worden.

Lezers van het RD krijgen zinnen voorgeschoteld als “Het lijkt PVV-leider Wilders opnieuw te lukken een show te maken van zijn strafzaak.” Wie zo’n zin leest denkt toch beland te zijn op Joop.nl, waar we een even schandalig stuk, compleet met Godwin, aantreffen.

Het kwaadaardig geschrijf van Jacco Gunst haalde de voorpagina van de krant van gisteren. Veel lezers van het RD kijken geen tv. Geen nood. De redactie van het RD neemt de propagandafunctie van de NOS gretig over. En ja, beweren dat Wilders een show opvoert, terwijl hij met zijn advocaat vecht voor zijn recht, is inderdaad kwaadaardig en komt neer op ordinaire, laaghartige laster en is daarmee ook in strijd met het eigen hoogdravende mission statement van het Reformatorisch Dagblad. Kennelijk snappen ze bij het RD niet dat het in een rechtsstaat normaal hoort te zijn dat het OM bewijs moet leveren, dat een verdachte zich met alle legitieme middelen verdedigt en dat rechters onafhankelijk en onbevooroordeeld zijn...

Het is de onbeschaamdheid ten top om Wilders te beschuldigen van ‘beschadigen van de tegenpartij’, terwijl het hele proces tegen Geert Wilders – naar nu blijkt – gericht is op het beschadigen van een ‘lastige’ politicus. Alsof Wilders tijdens dit proces niet constant is tegengewerkt. Zo mocht Nederland de getuigenis van Paul Cliteur ter verdediging van Wilders niet live zien. Een verzoek van de verdediging om meer onderzoek te doen naar het besluit van het Openbaar Ministerie om Alexander Pechtold niet te vervolgen voor een vergelijkbare uitspraak over Russen werd afgewezen. Getuigen werden niet toegewezen. Rechters gaven blijk van vooringenomenheid. Ze hebben zelfs van Marokkanen een ras gemaakt om Wilders maar te kunnen veroordelen. En dan blijkt het hele proces vanaf het begin besmet. Om het nog maar niet te hebben over het gesjoemel met de aangiften. Wie was er hier nu aldoor op uit om wie te beschadigen?

Maar het kan altijd nog erger. Jacco sluit zijn lasterlijk artikel af met “Eén ding staat echter vast: van een normaal, ordelijk proces is al lang geen sprake meer. Wilders heeft zijn doel bereikt.” Dit slaat echt alles. Al vanaf het begin van het ‘minder Marokkanen proces’ heeft Wilders gezegd dat de vervolging politiek gestuurd werd. En velen met hem vermoedden dit ook. Alleen al het circus rond de aangiften (ook genegeerd door het OM) gaf daar al alle aanleiding toe. En nu alle signalen er op wijzen dat Wilders van meet af aan gelijk had en onthullingen zijn bewering ondersteunen, heet het bij het RD: “Wilders’ actie ´beschadig de tegenpartij´ begint vruchten af te werpen.”

De angst dat de jager, het OM of het ministerie van justitie, de prooi wordt, spat er bij het RD af. Waarom eigenlijk? Een krant hoeft toch alleen de feiten te laten spreken? Ook als ze voor de zittende macht onwelgevallig zijn. Dat het RD dit niet doet, laat zien dat de krant zich volledig heeft bekeerd tot schunnige mainstream berichtgeving.

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/11 ... genpartij/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

CARTOON/FOTOSHOPPER: “Rutte wast handen in onschuld”

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Tien vijanden van de democratische rechtsstaat

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Aangifte Wilders binnen bij OM

De aangifte die PVV-leider Geert Wilders maandag deed tegen de officier van justitie en advocaten-generaal die betrokken zijn bij zijn strafzaak, is binnengekomen bij het Openbaar Ministerie. Dat meldt het OM donderdag. Het landelijk parket van het OM bestudeert de aangifte.

Wilders verdenkt de magistraten ervan dat zij de rechter hebben voorgelogen over de bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de strafzaak. Het OM ontkent dat er sprake is geweest van beïnvloeding door het ministerie, onder meer bij het besluit Wilders te vervolgen voor zijn omstreden en volgens justitie beledigende uitspraken over Marokkanen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80738
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Ariel »

Wilders: ’Ik ben nog lang niet met ze klaar’

Rond het proces tegen de ’minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders stond deze week alles op zijn kop. Explosieve mails tonen aan dat ambtenaren van het ministerie van Justitie zich inhoudelijk bemoeiden met de vervolging van de PVV-voorman. De coalitie hield met Denk een debat over de kwestie tegen, tot na de uitspraak in oktober. In een exclusief interview met De Telegraaf voorspelt Wilders zwaar weer voor het kabinet.

Geert Wilders leidt de tweede partij van het land en is oppositieleider. Aan politiek komt de PVV-voorman echter nauwelijks toe, omdat hij zich in de rechtszaal moet verdedigen om uitspraken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Als hij na weer een slopende dag in de ’bunker’ bij Schiphol onder zware beveiliging thuis wordt gebracht, is hij gebroken. „Aan de ene kant krijg ik er energie van, omdat ik er strijdbaar door word. Maar ik val ook vaak op bed neer, voor Pampus”, zegt Wilders.

De afgelopen week verliep spectaculair, met mails waaruit bleek dat ambtenaren van Justitie het OM allerlei suggesties hebben gedaan en waardeoordelen plakten op uw uitspraken. Hoe heeft u deze week beleefd?
„Het is een achtbaan. Toen ik de mails las... werd ik heel boos. Maar ik ben er ook echt misselijk van geworden. Aan de ene kant was het een bevestiging van wat ik altijd al dacht: dat dit een politiek proces is. Maar aan de andere kant vroeg ik me ook af in welk land we hier in hemelsnaam wonen. Het is gewoon bijna corruptie.”

Was dat ook hét moment dat u dacht: nu hebben we ze te pakken?
„Nou ja, blijkbaar niet. Het hof heeft ons geen gelijk gegeven. Ik denk dat dit alleen al genoeg is om het OM tien keer niet ontvankelijk te verklaren en het proces te stoppen. Allerlei rechtsgeleerden, echt niet mijn vrienden, gaven dat ook aan. Hopelijk besluit het hof daar alsnog toe.”

Maar dat gebeurt dan op basis van fouten in aanloop naar het proces, niet vanwege een weging of uw uitspraken rond minder Marokkanen door de beugel kunnen?
„Het zijn niet zomaar fouten; het raakt de kern van de rechtsstaat, van onze democratie. Dat de uitvoerende macht, ministers, ambtenaren of ambtenaren namens de minister zich niet met een proces van wie dan ook mogen bemoeien. En zeker niet met die van de oppositieleider. Dat gebeurt in Rusland. Bij Polen en Hongarije gaat er een eurocommissaris heen om zich te beklagen en ook de Nederlandse minister spreekt er schande van. Hier in eigen land gaan we over tot de orde van de dag. We hebben nu zwart op wit dat een minister via de rechterlijke macht een oppositieleider probeert kalt te stellen.”

Uit de mails bleek ook dat ambtenaren aangaven dat toenmalig minister Opstelten juist zo ver mogelijk bij het proces vandaan wilde blijven. Waaruit blijkt volgens u dat de minister opdracht tot bemoeienis heeft gegeven?
„Ambtenaren doen alles namens de minister. En de minister heeft ook een persbericht goedgekeurd, waar een vergelijking tussen mijn uitspraken en die van PvdA’ers Samsom en Spekman uit verwijderd was.’’

Maar kunt u op basis van wat er nu ligt ook hardmaken dat de minister echt opdracht heeft gegeven? Hij is zonder meer verantwoordelijk geweest voor wat de ambtenaren deden, maar dat is nog wel iets anders dan ergens opdracht toe geven?
„Dat weet ik niet. Ik weet dat we een notariële verklaring hebben waarin staat dat een ambtenaar Opstelten hoorde zeggen dat ’Wilders ons voor de voeten loopt’. Ik weet dat Opstelten, wat eerder werd ontkend, over de zaak met het OM heeft gesproken. Ik weet dat er door hem meer onwaarheden dan waarheden zijn gesproken. Maar ja, tijdens de getuigenverhoren was er collectief geheugenverlies en zei Opstelten op negen van de tien vragen dat hij het zich niet kon herinneren. Niet sterk en niet geloofwaardig.”

U heeft Opstelten als gedoogpartner in Rutte I in het zadel geholpen, toch?
„Ik kon een veto uitspreken over ministers. Als ik het had willen tegenhouden, had dat gekund. Met de kennis van nu had ik hem parkeerwachter gemaakt. Op zijn best.”

De reden dat ik ernaar vraag is, dat tijdens Rutte I duidelijk werd dat er een soort tegenmacht begon te ontstaan in de ambtenarij. Een vierde macht van ambtenaren die zich keerde tegen gedoogsteun en politieke wensen van de PVV.
„In die tijd waren er ook mensen die zeiden dat als de PVV echt zou meeregeren, ze sommige besluiten niet zouden uitvoeren, zouden staken of ontslag nemen. Er was bij sommige ambtenaren antipathie richting de PVV en dat zie je nu ook in de stukken terug in het proces. Ze noemen me kwaadaardig, racistisch, dat er hard tegen me moet worden opgetreden. Er heerst haat en afkeer, blijkt uit die stukken. Ambtelijke betrokkenheid is zonneklaar. We weten nu een hele hoop en we weten ook een hele hoop niet.”

Wat weten we nog niet?
„De rechtbank Midden-Nederland buigt zich nog over een aantal WOB-verzoeken van RTL. Door eerdere WOB-verzoeken weten we inmiddels dat minister Grapperhaus van Justitie de kluit ook flink heeft belazerd. Als je ziet wat er nu staat in drie stukken, dan is het nog maar het topje van de ijsberg.”

Waar baseert u dat vermoeden op?
„We hebben hier op de fractie vergeleken waar het ministerie eerst zaken weg lakte en betitelde als ’persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren’ of ’leidt tot onevenredige schade voor mijn ambtsvoorganger’. Inmiddels weten we dus wat er is weg gelakt. Teksten als: ’We hebben hierover het OM geïnformeerd’. Niks persoonlijke beleidsopvattingen! Je krijgt er kippenvel van. Het is puur politiek gemarchandeer.”

U zei net dat Grapperhaus de kluit ook flink heeft belazerd. Uit kringen rond de minister klinkt dat ambtenaren die selectie hebben gemaakt en dat de minister niet persoonlijk honderden mails heeft beoordeeld op wat er wel en niet over naar buiten mag. Kunt u zich daar wat bij voorstellen?
„Zijn handtekening staat eronder. Maar het is goed dat u dit aangeeft. Hij stuurde vorige week een briefje naar de Kamer waarin hij verzweeg wat we nu weten, over de bemoeienis van Justitie-ambtenaren. Hij heeft de Kamer op het verkeerde been gezet en eigenlijk onjuist geïnformeerd. Dat kan hem zijn kop kosten.”

Uit de stukken blijkt ook dat er destijds een advies aan Grapperhaus’ voorganger Opstelten is gestuurd om minister-president Rutte te informeren. Is hij volgens u ook betrokken?
„Dat weet ik niet. Ik heb vermoedens.”

Wat zijn die?
„Ik denk dat het ondenkbaar is dat de minister-president hier niet meer van geweten heeft, maar ik heb geen bewijs. Daarom wil ik ook een debat met Rutte! Ik ken hem, Rutte vond dit belangrijk, hij is een controlefreak. Maar wat wist hij allemaal? Wat is er binnen de VVD allemaal bekokstoofd? ’Ik zal dat partijtje van jou decimeren’, zei Rutte in 2011 tegen me na de breuk in het Catshuis. Zijn vriend Opstelten heeft dat natuurlijk ook gehoord. Ik hou niet van samenzweringstheorieën, maar...”

Het is een zware beschuldiging, om de premier als medeplichtig te bestempelen.
„Daarom. En die doe ik dus pas als ik bewijs heb. Ik sluit niet uit dat het zo is. Ik weet nu wel waar ze toe in staat zijn. Maar de coalitie wil het debat pas na het vonnis.”

Kan de rechter nog een eerlijk oordeel vellen als de Kamer zich erover heeft uitgesproken?
„Als de Kamer concludeert dat dit niet deugt: natuurlijk. De rechter is ook een burger, die luistert daarnaar. Dat helpt mij.”

Kan de rechter het niet zonder bemoeienis van de Kamer af?
„Misschien niet. Zou u het risico lopen als u verdachte was?”

Ik zou alles uit de kast halen.
„Dat bedoel ik. Ik ben nog lang niet met ze klaar.”

Na de uitspraak in oktober gaat de Kamer er wel over spreken. Wat verwacht u dat er dan gebeurt?
„Dit heeft zonder overdrijven de potentie dat het kabinet hierop valt. Honderd procent. Dit raakt de kern van onze rechtsstaat. Het gaat ook niet alleen meer over Geert Wilders. Het gaat over de scheiding van machten, over de vierde macht van de ambtenarij die zich al dan niet op aansturen van de politiek bemoeit met parlementariërs van de oppositie. Er ligt nu al genoeg om het proces te stoppen. Als dat inderdaad gebeurt, komt heel het kabinet in heel zwaar weer.”

Bent u nog iets van plan?
„Ook als mijn zaak klaar is, zal ik alles doen om de onderste steen boven te krijgen en de verantwoordelijken bestraft te krijgen. Als we dit nu toestaan en er zit morgen een SP-GroenLinks kabinet, dan kan zomaar meneer Jetten van D66 de klos zijn. Of meneer Dijkhoff van de VVD. Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen: ik ga ze helemaal gek maken. Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Het dilemma van het Wilders-proces

Geplaatst op 14 september 2019

Afbeelding

Als het aan onze regenten, met of zonder befjes, had gelegen, dan was Wilders al lang geleden onthoofd met een zwaard zonder kling. Omdat zijn kwelling dan eeuwigdurend is. Dat zwaard blijkt nu het zwaard van Damocles te zijn. Er is grote kans dat het kabinet er over gaat vallen. Waarom?

Het uitgesproken vonnis ‘schuldig, zonder strafoplegging’ lijkt op het eerste gezicht vrij onschuldig. Maar dat is het niet. Voor u en mij is het dodelijk. Dat komt door de precedentwerking. Elk uitgesproken vonnis kan de juridische basis vormen van volgende vonnissen. Dat noemen we jurisprudentie. Stel je een boekenkast voor van wand tot wand. Op één plank staan de wetboeken van Nederland. Hou je nog ruimte over ook. De rest van die boekenkast staat vol met de jurisprudentie. Op basis van beiden wordt door rechters recht gesproken.

Als Wilders schuldig wordt bevonden, zonder strafoplegging, is er een precedent geschapen. In een volgende zaak kan de rechtbank gebruik maken van dat vonnis, en dan wèl straf opleggen. Niet tegen Wilders, dat durven ze niet. Maar tegen u of mij. Dan is die € 5000,- enkel een voorbeeld. Het kan best hoger worden. Als u naar het Zwarte Pieten-proces gekeken heeft, weet u dat het Openbaar Ministerie heel ver durft te gaan. Alleen niet tegen Wilders.

Wat voor mogelijkheden had de rechter? Naar de gevangenis sturen is de eerste optie. Fantastisch, zou Wilders gezegd hebben. Wetende dat hij op dat moment de status van volksheld en martelaar krijgt en vrijwel zeker de volgende premier gaat worden. Een witte Nelson Mandela creëren, dat zag de rechtbank niet zitten. Dus die mogelijkheid valt af.

De tweede mogelijkheid was de boete die de officier eiste. Voor zoveel promotie zou de PVV miljoenen moeten betalen. En nu geeft de rechtbank het weg voor slechts vijf ruggen! Wederom, Wilders zou er echt niet mee zitten. Hij wint, dus ook dit valt af.

De laatste mogelijkheid is waar de rechter voor gekozen heeft. Schuldig, maar zonder strafoplegging. Een soort van ‘neem 2 aspirientjes, en bel me morgen als het niet over is’. De rechters dachten hier mee weg te komen. Helaas. En Wilders en de officier gingen in hoger beroep. De een om vrijspraak te krijgen, de ander om een zo hoog mogelijke boete af te dwingen.

Toen begon de ellende pas echt. Er werd gewobt door journalisten. Stukken verschenen boven tafel. Grotendeels gecensureerd, maar duidelijk genoeg om te bewijzen dat het proces inderdaad een kangoeroeproces is. De rechtbank staat compleet voor paal. Het Openbaar Ministerie staat voor paal. Sterker nog, het hele departement van justitie en het kabinet zelf staan voor paal.

Het wordt met de dag duidelijker dat op het allerhoogste niveau voor het proces begon, besloten is om Wilders te veroordelen. Met ‘het allerhoogste niveau’ bedoel ik uiteindelijk de giechel in het Torentje. Natuurlijk wist Opstelten er van. Hij was de man die zei – nu zwart op wit – dat Wilders hen voor de voeten liep. Natuurlijk heeft Opstelten last van het politieke vergeetachtigheidssyndroom. Hij kon zich ook niet herinneren dat hij een paar miljoen aan een drugsdealer had teruggegeven. Daarvoor kreeg hij destijds de zak.

Het is maar de vraag of Grapperhaus dit kan overleven. Oké, hij is niet persoonlijk verantwoordelijk. Maar wel de verantwoordelijke man op dit moment. En nuttige ballast voor Rutte om te dumpen. Ik denk dat Ferdinand al hard bezig is om te zoeken naar een gouden parachute. Het zou niet de eerste keer zijn dat Rutte kabinetsleden overboord kiepert om zichzelf te redden.

Of dat lukt is een vraag, want Mark Rutte heeft nu zelf een giga probleem. Het grootste probleem van zijn carrière. De kans is heel groot dat hij zijn ontslag moet aanbieden, want zeggen dat hij er niets van wist gaat niet werken. De beslissing om Wilders te vervolgen is weliswaar voorbereid door ambtenaren (ook iets wat helemaal niet mag), maar uiteindelijk een kabinetsbeslissing. Als hij zou zeggen dat hij er niets vanaf wist, dan is hij ofwel een enorme leugenaar of een compleet incompetente premier die geen idee heeft wat zijn departementen uitvreten. Met andere woorden: die vlieger gaat niet op.

Ja, natuurlijk is Mark een dwangmatige leugenaar. Dat weet ik ook wel. U en ik krijgen nog steeds een duizendje van ‘m, om een voorbeeld te geven. Maar er is een verschil tussen verkiezingsleugens en het parlement compleet om de tuin leiden. Het eerste kan hem vergeven worden, maar het tweede een stuk minder, en zeker niet op de schaal waarop het nu gebeurd is.

De trias politica is op grove wijze geschonden. Sterker nog, Vrouwe Justitia is groepsverkracht door het kabinet, de verantwoordelijke minister, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en de minister-president zelf. Als hij niet persoonlijk meedeed, dan gaf hij minstens handige aanmoedigingen en zorgde voor vaseline en touw. Dat is meer dan genoeg reden voor het ontslag van het volledige kabinet.

Misschien zelfs voor een parlementaire enquête. Of die er komt, ik denk het niet. Als de Kamer al voor zou stemmen, dan biedt Rutte het ontslag van de regering aan voor de motie wordt aangenomen. Dat kunt u als een zekerheid zien. Het kabinet kan een parlementaire enquête niet overleven, en ook niet toestaan. De rot zit veel te diep om te gaan peuren.

Maar nu komt die flinterdunne meerderheid in het parlement om de hoek kijken. Het proces Wilders raakt de kern van de rechtsstaat en onze democratie. Als het parlement een parlementaire enquête zou weigeren, dan moet je als parlementslid wel heel sterk in je schoenen staan. Zijn de VVD-D66 in staat om alle neuzen op 1 lijn te houden? Als er een paar VVD´ers en D66´ers voor zouden stemmen, is het kabinet verleden tijd. Of er VVD´ers of een van de 66 Dhimmies dat zou doen, ik betwijfel het. Die partijen zitten op slot. Een D66´er zei eens: “Je kan als parlementair tegen de partij stemmen. Maar dat slechts één keer.” Bij de VVD, hetzelfde verhaal. De laatste conservatieven zijn vertrokken met Rita Verdonk.

Maar er zijn 2 partijen die net zo’n hekel hebben aan Wilders als bovenstaande, maar ... ze adverteren met ‘een geweten’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘gerechtigdheid’. Dat zijn het CDA en de CU. Het zou me niet verbazen als het kabinet zal vallen, omdat een paar parlementariërs uit die hoek inderdaad een geweten blijken te hebben.

Kort en bondig: het Wilders-proces is het zwaard van Damocles voor het kabinet en justitie. De PVV gaat nu al omhoog in de peilingen, en dat is slechts het begin.

Door: H. Numan

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/14 ... rs-proces/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wilders. Een nieuw rechtszaak om minder, minder.

Bericht door Pilgrim »

U kunt dhr. Wilders steunen door onderstaande petitie te tekenen en te bevestigen.

https://petities.nl
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie