Het wel en wee van D66

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Wo Okt 03, 2018 1:20 pm

In de stilte van Kaag echoot de holle lach van Rutte

Columnist Ewald Engelen is minder te spreken over de Herzberglezing van Sigrid Kaag dan de rest van krantenlezend Nederland. Volgens hem is waarover ze sprak minder interessant dan waarover ze zweeg.

Op Twitter, mijn venster op Nederland, werd minister Kaag zo ongeveer de hemel in geprezen om haar Herzberglezing van afgelopen zondag. Eindelijk een politicus met visie; eindelijk een beschaafd tegengeluid tegen de platte polarisatie van Wilders, Blok of Baudet; eindelijk iemand die het opnam voor het Europese integratieproject en de mondiale orde; eindelijk iemand die een pleidooi hield voor fatsoen en respect; eindelijk iemand die de woorden vond waarmee het populisme bestreden kon worden.

Het was de taal van de gegoede middenklasse die Kaag sprak. Geen wonder. Zij is er de belichaming van. Vader musicus, zijzelf belezen, bereisd, carrière gemaakt in de diplomatie, bij multinationale organisaties, dol op boeken, kerkjes, musea – osm, zoals het vroeger heette: ons-soort-mensen.

En als je de krantenkoppen mag geloven, dacht het journaille er net zo over. Kaag raakt snaar, kopte het NRC Handelsblad. Bij Trouw heette het dat zwijgen over populisme gevaarlijk is. In het AD heette het dat Kaag opriep tot meer weerwoord tegen het populisme. En in De Volkskrant noemde stercolumnist Sitalsing Kaags lezing ‘een verademing’. Het zegt meer over het journaille dan over Kaag: allemaal encanailleren ze zich met dezelfde gegoede middenklasse die Kaag belichaamt.

Stilte, heette haar lezing. Ze begon met een verhandeling over goede en slechte stiltes, om te eindigen met een lofzang op de wereld van na 1989 die ons vrede, welvaart en voorspoed heeft gebracht. Een situatie die ons zo gewoon is geworden dat we, verwende nesten die we zijn, niet beseffen hoe bevoorrecht we zijn. Aldus Kaag. Of hoezeer de multilaterale wereldorde — waar zij haar carrière, status en inkomen aan heeft te danken — dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. En hoezeer deze orde dus verdediging behoeft tegen de irrationele krachten van nationalisme en xenofobie. Dát is zo ongeveer Kaags boodschap.

Als je echter luistert naar de stilte die zij in haar eigen tekst laat vallen, hoor je de echo van een wereldbeeld dat na de val van de muur hegemoniaal werd en dertig jaar later Trump en de Brexit baarde. Haar lofzang op de multilaterale wereldorde – en daar hoort de Europese Unie uitdrukkelijk bij – rept namelijk met geen woord over de structurele onevenwichtigheden in de verhouding tussen kapitaal en arbeid die het heeft veroorzaakt. Mondialisering is fijn geweest voor de factor kapitaal, maar heeft desastreus uitgepakt voor de factor arbeid. Kijk de arbeidsinkomensquote er maar op na.

Noch tref je in haar lezing ook maar een vingerwijzing aan naar de ecologische rampspoed die globalisering heeft veroorzaakt. Volgens data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving is de ontgrenzing van het kapitaal gepaard gegaan met een dramatische achteruitgang van het milieu. Ging tot aan de jaren zeventig de stijging van onze welvaart gelijk op met die van ons welzijn, vanaf de jaren zeventig zijn beide maatstaven steeds meer verschillende waardes gaan aanwijzen: de stijging van onze welvaart is ten koste gegaan van ons welzijn.

Maar het ergste is dat Kaag met geen woord rept over de democratische erosie die haar zo bejubelde wereldorde heeft veroorzaakt. De Europese Unie, de euro, onafhankelijke centrale banken, multilaterale handelsverdragen, de arbitragehoven waar je als multinational overheden kunt aanklagen – het is allemaal bedoeld om de regels van de internationale marktorde buiten het bereik van boze kiezers te houden. Het onttronen van politiek en democratie is het expliciete doel geweest van de neoliberale intellectuelen die volgens de Amerikaanse ideeënhistoricus Quinn Slobodian aan de wieg ervan hebben gestaan.

Wat mij betreft is Kaags Herzberglezing niets anders dan de vriendelijke, herbivore kant van hetzelfde hardvochtige neoliberalisme dat ons sinds 2010 vijftig miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen heeft gekost. Dat ons een ondemocratisch Europa en ondemocratische handelsverdragen heeft gegeven. Dat ons in een op roof en uitbuiting gebaseerd gefinancialiseerd kapitalisme heeft doen belanden. Dat onze verzorgingsstaat heeft uitgekleed. En dat ons een premier heeft gegeven die zonder enige argumentatie een belasting wil afschaffen die Nederlandse burgers twee miljard euro per jaar gaat kosten — een kostenplaatje waar diezelfde burger voor mag opdraaien.

Ruttes provocerende lach is niet het contrapunt van Kaags zalvende mijmering, zoals de babbelende kaste lijkt te denken. Die is slechts de cynische overdrijving ervan. Wie goed luistert, hoort dat Kaag net zoveel minachting koestert voor de reële vernederingen en krenkingen van de lager opgeleide Nederlander als Rutte zelf. Alleen is het bij Kaag gehuld in de beschaafde klanken van de estheet — en klinkt het dus niet door in wat ze zegt, maar in waarover zij zwijgt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Wo Okt 03, 2018 2:04 pm

Tegenstemmen stil in machtsbolwerken

Geachte Sigrid Kaag, u gaf afgelopen zondag in Amsterdam de zgn. Abel Herzberg Lezing. Staat u me toe om daar enkele kanttekeningen bij te plaatsen?

Georganiseerd door o.a. Dagblad Trouw wordt sinds 1990 jaarlijks de Abel Herzberg Lezing gegeven ter herinnering aan deze Joodse schrijver. Als seculiere zionist was hij uiterst kritisch over Israëls politiek, maar over de noodzaak van het bestaan van het Joodse land bestond bij hem geen twijfel. Zijn beroemdste uitspraak luidde: ’Zonder Israël is elke Jood een ongedekte cheque’.

Arafat
In uw lezing benadrukt u het belang de thema’s van onze tijd te bespreken, maar u verzweeg dat uw bestaan jarenlang verweven is geweest met de kliek rond roverhoofdman Yassir Arafat, die het zionistische Israël wilde vernietigen. U moet getuige geweest zijn van de fraude, de corruptie, het geweld, het bedrog, veroorzaakt door de tribale elites waarvan uw Palestijnse man prominent lid was. Helaas geen woord hierover in uw lezing, die genoemd is naar een zionist.

Uw lezing heeft een curieuze, quasi-literaire vorm die het begrip van uw stuk behoorlijk verduistert. Dit lijkt me de samenvatting: u pleit fel voor de Europese eenwording omdat nationalisme en tribalisme tot oorlog leiden. Ook beweert u dat het lastig is om je uit te spreken over bepaalde onderwerpen, en waarschuwt u voor ’fake nieuws’. Ook zegt u dat er moed voor nodig is om je uit te spreken: „Wees niet stil! Wij zijn met velen. Onze stem is nodig.”

Maar, mevr. Kaag: de meeste media en politici pleiten toch voor Europese eenwording? De strijd tegen nationalisme is toch al decennia onderdeel van de agenda van de progressieve media en van de supranationale elites, net als het waarschuwen voor fake nieuws?

Uitspreken
De werkelijkheid laat precies het tegenovergestelde zien van wat u beweert: het is juist lastig om in het openbaar het standpunt uit te dragen dat de Europese supranationale elites ondemocratisch en autoritair een eenheid afdwingen. Wie durft te stellen dat het gevaarlijk is om het zelfbeschikkingsrecht van de Europese volken onder dwang van niet-gekozen Brusselse bureaucraten af te schaffen, wordt in de media direct afgebrand. Ofwel: de moed om je uit te spreken is juist nodig bij de mensen die het niet met uw standpunten eens zijn. De hele dag hoor ik in de media en politieke centra van Europa niets anders dan úw stem.

U zegt: „Als ik naar mijzelf mag kijken: Ik ben vrouw. Katholiek opgevoed. Een Nederlander. Mijn enige nationaliteit. Ik was diplomate en nu politica. Een echtgenote, en moeder van vier kinderen. (...) Soms word ik, vanwege mijn huwelijk en carrière, behandeld als vreemdeling in eigen land. En dan vraag ik me af: wie bepaalt dat eigenlijk? Wie de Nederlandse vreemdeling is, en wie niet?”

Maar mevr. Kaag: u bent toch heel lang weggeweest uit ons land? Natuurlijk wordt u dan door velen met enige afstand bekeken. En daarbij: u stond niet op de kieslijst van D66, u heeft niet geflyerd, niet aan discussies deelgenomen, niet op tv het D66-programma verdedigd, u was niet eens D66-lid, u was een onbekende vreemdeling.

U werd ’geparachuteerd’, zoals dat heet: u werd D66-lid toen een ministerspost opdoemde. U krijgt als ’vreemdeling’ 160.000 euro per jaar van het Nederlandse volk, plus onkosten, auto met chauffeur, allerlei voorrechten, en dan toch klagen dat u behandeld wordt als ’vreemdeling’ na decennialang in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt?

U heeft de mooie post van ’minister van Handel’ gekregen. Mag ik zeggen dat ik dat, ondanks mijn respect voor u, bizar vind? U heeft geen ervaring met handel. U weet niet hoe het is om een bedrijfje of winkeltje te leiden, hoe het is om met producenten of afnemers te onderhandelen en ervoor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de huur te betalen. U heeft uw leven geleid in de gesubsidieerde wereld van de VN en hulporganisaties. U bent Minister van Subsidie.

Arena
U suggereert in uw lezing dat het zwaar is om uw waarheden te ventileren in de publieke arena waar volgens u nationalisten, racisten en antisemieten de boventoon voeren. Ik zie een heel andere publieke arena, eentje die beheerst wordt door de taboes van links, niet door die van extreemrechtse haters, die gelukkig slechts een marginale rol spelen.

Uw lezing heet „Wees niet stil, wij zijn met velen.” Maar in de instituties van de macht (Brussel, Den Haag, Hilversum) zijn de meeste tegenstemmen stil, ook al zijn ze ook met velen. Ik vind dus dat uw lezing onder al die semi-literaire tierelantijntjes een fake probleem aanroert: u en de uwen zijn niet stil maar propageren dag en nacht uw opvattingen en oordelen. U bent het establishment, u bent de macht, u maakt uw opponenten stil door het referendum af te schaffen.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het verdelen van de subsidies. En mocht u in de buurt zijn, wees welkom voor een kop koffie.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Mahalingam » Wo Okt 03, 2018 2:29 pm

En na Leon Dewinter in de Telegraaf nu Paul Scheffer in de NRC.
De uitputting van het liberale wereldbeeld

Sigrid Kaag sprak afgelopen zondag onheilszwangere woorden: „Een donkere en bedreigende stilte. Een bepaalde stilte in de samenleving. In de politiek. De stilte van wel weten wat er speelt. Horen wat er geroepen wordt. Maar het er niet over hebben. En er ook niet echt iets aan doen. (...) Die stilte kan langzaam maar zeker aanzwellen tot collectief zwijgen. Een zwijgen dat uiteindelijk oorverdovend kan worden.”

De klaagzang van Kaag was krachtig, maar ook gespeend van zelfonderzoek. Haar wereldbeeld is omschreven: overal hoort ze de echo’s van de jaren dertig. De context van de Abel Herzberglezing droeg daar ongetwijfeld aan bij. Het viel me wel op dat de minister met de uitspraak dat ze soms wordt behandeld als „vreemdeling in eigen land”, in het spoor raakte van het populisme dat ze bestreed.

Ik zou zeggen dat elke verdediging van de tolerantie begint met een doordenking van de grenzen van het liberale wereldbeeld. Volgens de politieke wetenschapper Yascha Mounk valt de liberale democratie uiteen in haar samenstellende delen. De ‘democratie’ gaat in zijn optiek over rechten van de meerderheid, terwijl ‘liberale’ staat voor individuele rechten en rechten van minderheden.

We zien we nu hoe democratie en liberalisme met elkaar in conflict kunnen komen. Volgens Mounk toont onze tijd de gelijktijdige opmars van illiberale democratie en ondemocratisch liberalisme. Bij dat eerste moeten we denken aan populistische politiek die met een beroep op de meerderheid de rechten van minderheden in de rechtsstaat afbreekt. Bij het laatste gaat het om technocratische politiek die weliswaar individuele rechten wil waarborgen maar met een beroep op globalisering de zelfbeschikking door meerderheden langzaam uitholt.

De uitputting van het liberale paradigma, waarin het verdwijnen van grenzen en de verbreiding van de markteconomie centraal stonden, markeert de overgang naar nieuwe verhoudingen. De historicus Niall Ferguson stelt dat de financiële crisis in de westerse wereld en de opkomst van het populisme een verandering inluiden. De globalisering is volgens hem doorgeschoten: de voordelen komen vooral terecht bij de 20 procent meest welvarende mensen.

De afgelopen weken leveren alleen al in eigen land genoeg voorbeelden, zoals de affaire bij ING die schuldig werd bevonden aan het op grote schaal witwassen van criminele vermogens. De zaak werd met een boete afgewikkeld maar liet, zeker na de recente ophef over het salaris van de topman Ralph Hamers, een nare smaak achter. Tien jaar na de val van Lehman Brothers luidt het algemene oordeel dat de cultuur bij banken niet wezenlijk is veranderd.

Daar komt de kwestie van de dividendbelasting bij. Het kabinet waar minister Kaag onderdeel van is, maakt een keuze die veel geld kost, dat beter aan publieke zaken had kunnen worden besteed. Toch gaat het uiteindelijk niet om die twee miljard. Het besluit symboliseert een diepe onrechtvaardigheid: kapitaal wordt steeds minder belast, arbeid moet steeds meer de overheidsbestedingen dragen.

We hoeven niet ver te zoeken naar de voornaamste oorzaken van de opkomst van het populisme in onze tijd, zoals de Martin Wolf van de Financial Times, onlangs schreef: „Elites moeten een beetje minder liberalisme promoten, een beetje meer respect tonen voor de banden die burgers bijeen houden en meer belasting betalen.” Laat dat ‘een beetje’ maar weg, zeker als het over belastingen gaat.

Daarachter gaat de grote vraag van onze tijd schuil: kunnen we nog in vrijheid vorm geven aan onze toekomst? Zonder een geloof in de betekenis van collectief handelen gaat het niet lukken. Wanneer het midden de maakbaarheid opgeeft, dan werpen de meer radicale stemmen zich op als hoeder van dat idee.

De hoogleraar Europese politiek Ulrike Guérot schrijft in een meeslepend pleidooi voor Europa: „We verliezen de liberale democratie dus niet door het rechts-populisme, maar doordat deze democratie zich niet aan haar beloftes heeft gehouden. Over het ressentiment dat de elites nu in het gezicht slaat hoef je je niet te verbazen. Het is meer dan gerechtvaardigd.”

De ongelijkheid en de vervreemding die de globalisering oproept zoeken een uitweg. We hebben eerder gezien hoe het gevoel van onveiligheid zich tegen de democratie kan keren, hoe de vrijheid in diskrediet kan raken. Over het falen van de liberale elites had Sigrid Kaag met eenzelfde hartstocht kunnen spreken. Maar ze had het er niet over – en doet er ook niet echt iets aan.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/02/de-uitputting-van-het-liberale-wereldbeeld-a2080464
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Do Okt 04, 2018 12:28 am

Regeren is vooruitzien moet de PVV Gelderland gedacht hebben. Pechthold motten we hier niet.

Motie PVV: Pechtold mag geen commissaris van de Koning worden

De vacature moet nog worden opengesteld, maar D66-leider Alexander Pechtold mag geen commissaris van de Koning in Gelderland worden. Dat vindt de Gelderse PVV, die vanavond een motie daartoe indiende bij het vaststellen van de profielschets.

Dat voorstel werd overigens verworpen: alleen de 5 leden van de PVV stemden voor, de overige 44 stemmen waren tegen.

,,We moeten niet de indruk hebben dat zo'n belangrijke post geen onderdeel is van de Haagse banencarrousel’’, stelde PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber tijdens de vergadering over de eisen aan de nieuwe commissaris.

,,De kans bestaat dat we worden opgescheept met een uitgerangeerde coalitiegenoot’’, voegde Faber toe. Om af te sluiten met de mededeling dat de naam van Alexander Pechtold 'rond gonst'. ,,Maar die past hier echt niet. Om Gelderlanders hiervoor te behoeden, dienen wij een motie in die de eventuele benoeming van Pechtold als commissaris van de Koning moet voorkomen.’’
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Mahalingam » Vr Okt 05, 2018 2:04 pm

En dan socioloog Eric Hendriks in Elsevier:
‘Kaags lezing is één bak clichés’
Ik beluisterde en las de Abel Herzberg-lezing van D66-minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en maak me nu grote zorgen. Niet over de bruinhemden, die volgens de minister op het punt staan ons land over te nemen, maar over de oprukkende wansmaak.

Iedereen schijnt het namelijk een prachtige lezing te vinden. Volgens de NRC heeft Kaag een ‘snaar geraakt’. Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing noemt de lezing ‘zinderend’ en ‘een verademing’. Zelfs Thierry Baudet, die zelf doelwit is van Kaags kritiek, twitterde dat haar ‘mooie, literaire lezing’ ‘beeldend en onderhoudend geschreven’ is. Dat zegt toch wat, als de grote ideologische tegenstander zulke complimenten uitdeelt. Wát je verder ook van Kaags politieke boodschap mag vinden, haar lezing is in elk geval van het hoogste literaire en intellectuele niveau – toch?

Spoiler! :
Aanstellerige bak clichés

Nou ik vind Kaags lezing een aanstellerige bak clichés. De minister presenteert zich als de dappere verzetsstrijder van een hoogopgeleide kosmopolitische elite, die het o zo zwaar heeft. Maar de ergste aanstellerigheid schuilt in het ritme van de zinnen zelf. In het ritme van korte zinnen en zinsdelen. Gescheiden door vele pauzes. Pauzes tussen het gesprokene. Pauzes die moeten benadrukken hoe diepzinnig het gesprokene is. Die dramatisch klinken. Maar al snel vervelend worden. Vervelend, omdat het zo pagina’s lang doorgaat. Vervelend, omdat zo’n schokkerige, repetitieve stijl maar een paar zinnen spannend klinkt en daarna vooral lijkt op een literair spraakgebrek.

Kaags centrale beeldspraak is die van de stilte die moet worden doorbroken. Nu blijken er echter ook goede stiltes te bestaan, die een ‘stille kracht’ vormen en daarom juist niet moeten worden doorbroken. Kaag haalt het voorbeeld aan van een stilte op precies het juiste moment in een muziekstuk. O wat een inzicht. Nee, de te doorbreken stiltes zijn uiteraard de slechte stiltes. Deze slechte stiltes zijn ‘oorverdovend’, ‘onheilspellend’, ‘bedreigend’ en ‘wegkijkend’, en blijken de meest verscheiden vormen aan te nemen. Zo heb je bijvoorbeeld: ‘De stilte van het zwijgen, als een totaalverbod op een godsdienstige tekst wordt voorgesteld.’

Stilte doorbreken?

Toch loopt dit wijdlopige exposé uiteindelijk uit op één concrete oproep: we moeten eindelijk de moed opbrengen om de stilte rond het populisme te doorbreken. Partijen als de PVV en het FvD worden namelijk niet of nauwelijks gekritiseerd, maar daar is wel alle reden toe. Kaag legt uit dat ze doen denken aan de bruine jaren dertig. Poe, het is er uit. Ze doorbreekt het zwijgen, door dit dan eindelijk te zeggen.

Hmm, toch is ’t gek: ik meen me te herinneren dat Fortuyn zestien jaar geleden al iets dergelijks over een bruin verleden voor de voeten werd geworpen. En dat we het sindsdien nauwelijks over iets anders hebben dan rechts populisme en de overeenkomsten met de nazi’s. Elke dag is het weer een groot Godwinfeest op Twitter. Ik dacht daarom dat Wilders en Baudet, samen met Stef Blok en Klaas Dijkhoff, tot de meest gekritiseerde mensen van ons land behoorden. Waar is er hier een stilte?

De middelmaat schreeuwt van de daken, de goede smaak is verstomd

Tsja, misschien is ‘de stilte doorbreken’ niet zo’n toepasselijke beeldspraak als je een bekende positie verdedigt in een van de luidruchtigste publieke discussies. Dit geldt trouwens evenzeer voor sommige mensen uit het tegengestelde kamp, die klagen dat er ‘eindelijk eens kritiek op de islam moet komen’. Want daar zou je ook nooit iets over horen. Ja, het is tegenwoordig onder conformisten in de mode om ‘taboedoorbrekend’ te zijn, door precies de dingen te roepen die men binnen het eigen politieke kamp al jaren roept. Het gangbare D66-verhaal – jéétje, wat een taboe!

Maar goed, de middelmatigheid van Kaags lezing viel bijna niemand op. Men was juist luid enthousiast over haar literaire kwaliteiten, dúrf en diepgang. De literaire kwaliteiten van de onpassende beeldspraak. De durf om het bekende D66-verhaal te herhalen. De diepgang van een dramatische toon. Ach, in ons luidruchtige landje, schreeuwt de middelmaat van de daken, terwijl de goede smaak is verstomd.
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2018/10/kaags-lezing-is-een-bak-cliches-648380/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Vr Okt 05, 2018 3:31 pm

LOL. Arthur van Amerongen gaat paranormaal

Feest! Nationale Pechtold-uitzwaaidag!

ARTHUR VAN AMERONGEN

Alexander Pechtold was natuurlijk al een ‘dead man walking’, maar morgen is het dan zo ver. En wat een indrukwekkend decor voor een staatsman om af treden: de Brabanthallen in Oeteldonk!

Ik was op 20 maart 1983 voor de eerste keer en tevens de laatste keer in de Brabanthallen want ik moest met een piepjong vriendinnetje mee naar het definitieve afscheidsconcert van Doe Maar. Ik droeg roze-groene gympies en een button met Henny Vrienten want je moet toch wat om zo’n bakvis in bed te krijgen. Overigens werd ik een paar jaar daarna kutzwager van Henny. We frequenteerden dezelfde kroeg in Amsterdam, aan de Vijzelstraat, en we hadden kennis aan dezelfde barkeepster. Meer kan ik er op dit moment niet over kwijt want alle betrokkenen leven nog. Sterker nog: Henny Vrienten treedt nog steeds op met Doe Maar en als ik nu weer een vijftienjarige verloofde zou hebben, zou ik zo weer naar een optreden gaan. Desnoods in de Roda Hal in Kerkrade.

En nu ik het toch over Limburg heb: ik heb met Rob Muntz eens een gevoelig radioportret gemaakt van Johnny Hoes. De opnames vonden plaats in de legendarische Telstar-studio in Weert en die hele hut was behangen met gouden platen van allemaal bekende Nederlandse bands waaronder dus Doe Maar.
Wat deed Hoes nou? Hij kocht tegen afbraakbedragen de rechten van tientallen zieltogende of gestorven bands op, in de hoop dat die ooit weer eens populair zouden gaan worden. Ik meen dat ik hem op 20 maart 1983 bij de uitgang van de Brabanthallen zag staan, in een regenjas en met een afkoopcontractje voor Vrienten cum suis. Terwijl ik dit tik, hoor ik de ouwe Hoes schateren in zijn graf.

Pechtolds legendarische afscheidsspeech

Dat gebakkenluchtcongres van D66 kost overigens veertig euro: alsof je een emmer leegschudt. Ik meen dat ik destijds vijftien guldentjes moest betalen voor Doe Maar, inclusief twee Bossche bollen.
Maar goed, 88.15 gulden is natuurlijk best de moeite waard als je Pechtolds legendarische afscheidsspeech bij mag wonen, van 16.35 tot 17.00 uren.
Ik zie hem er toe in staat zich voor de zoveelste keer op de borst te kloppen over de Klimaatwet.
Eerder die dag vindt er op het congres een zogeheten subsessie plaats met de titel: Klimaatwet & Klimaatakkoord: het groenste regeerakkoord ooit omgezet in daden.

Als ik het goed begrepen heb, gaat dat hele misbaksel van D66 voorlopig niet door omdat het financieel en praktisch niet haalbaar blijkt te zijn. Er dreigde dientengevolge weer een crisis binnen de Judassen-coalitie en als het comfortabele pluche van de Tweede Kamer in het gedrang komt, is Pechtold er als de kippen bij om kroonjuwelen, beloftes en principes bij het oud vuil te zetten.
Ik ga er vanuit dat hij zelf het belang van aftreden niet inziet. Pechtold heeft de afgelopen tien jaar een snoeiharde angstcultuur geschapen en zich omringd met jaknikkers, paladijnen, retenlikkers en sycofanten. Zelfs als een D66-lid ook maar een ietsiepietsie kritiek had op Pechtold, werd hij of zij onmiddellijk uit de banencaroussel geflikkerd. De angst regeerde en regeert. Morgen in de Brabanthallen ook. De spanning zal dan ook te snijden zijn.Daarom zal het aftreden morgen zo moeilijk zijn voor Pechtold. Hij gelooft het zelf niet. Ik moet denken aan de verbaasde koppen van Ferdinand Marcos van de Filipijnen, van Nicolae Ceaușescu van Roemenië en aan José Mourinho als die binnenkort ontslagen wordt bij Manchester United: ‘maar iedereen houdt van mij. Het volk wil mij!’
Pechtold is natuurlijk klein bier in vergelijking met die drie meneren maar het mechanisme is hetzelfde: een narcistische persoonlijkheidsstoornis, volkomen losgezongen van welke werkelijkheid dan ook.
De vraag is niet hoe Pechtold de geschiedenis in wil gaan maar hoe hij daadwerkelijk de geschiedenis in zal gaan. Als Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht zal hij nog maar sporadisch de krant halen met lintknippen, zaklopen, koekhappen, een iftartje en andere folklore.

Niemand zal vergeten dat hij alle kroonjuwelen van HAFMO en D66 heeft verkwanseld. Google zal het bouwgrondschandaal in Leiden niet vergeten, noch de privéjet naar de Oekraïne, noch zijn relatieperikelen noch het stuitende gelieg over de kwestie van de twee Armeens kinderen. Niemand zal medelijden met hem hebben want Pechtold heeft al heel lang geen gunfactor meer. Tijdens zijn laatste optreden in de Tweede Kamer werd hij gefileerd en te kakken gezet door Geert Wilders en de ‘privékwesties’. Iedereen zag hoe Wilders de muizenval spande. En ja hoor, Pechtold liep er rechtstreeks in. Er hoefde geen eens een blokje kaas als aas in.

Ooit de lieveling van de parlementaire pers

Het is niet meer voor te stellen dat hij ooit de lieveling van de Nederlandse parlementaire pers was. Maar ach, dat was Frans Timmermans ook. Als er ergens gratis honing uit een aars valt te likken, zijn onze parlementaire hoernalisten er als de mestkevers bij. Het ontbrak er nog maar aan dat de pers niet mee deed aan de schandalige high five na de afronding van de algemene politieke beschouwingen onlangs.

Ik sluit niet uit dat Pechtold zich morgenmiddag om 16.55 toch bedenkt en roept: ‘Ik blijf. En ik doe het voor jullie. En voor het landsbelang.’

Op naar de drie zetels, hoor je de hele Brabanthal dan denken, om daarna toch de handjes aan flarden te applaudisseren.
Ik had het al niet zo op de Nederlandse politiek maar door Pechtold, Ollongren et les autres heb ik er echt een bloedhekel gekregen. Walgelijk opportunisme, met het pluche en de macht als enige ideologie. Bah. Ik ben blij dat Hans van Mierlo dit niet meer mee hoeft te maken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Mahalingam » Vr Okt 05, 2018 6:45 pm

Een reclamefilmpje van D666. Of het echt reclame is voor die partij, ik weet het niet. Hoever kan je gaan om onbenulligheid als een deugd te presenteren?
In ieder geval kan je in luttele seconden alle modieuze klimaatkreten horen en weet je wat het doemscénario is.
Video:


D66
‏Verified account @D66
De opwarming van de aarde wacht niet op de ideale politieke omstandigheden. Wij komen nú in actie!
Nederland wordt daardoor een van de eerste landen ter wereld die de klimaatdoelen van Parijs gaat halen.

Dan kan Pechtold zich dus laten belouweren op het congres morgen en voor de komende jaren het vingertje wijzen naar de rest van de wereld die het klimaataccoord niet uitvoeren.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47087
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Pilgrim » Vr Okt 05, 2018 11:52 pm

Juist over de politieke islam bleef Kaag oorverdovend stil

Door: Erdal Balci, 2 okt 2018

Afbeelding

Sigrid Kaag wil meer geluid horen. In de Abel Herzberglezing, die ze afgelopen zondag hield, maakte de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich sterk voor meer solidariteit met de medemens en riep iedereen op om in dat opzicht minder stil te zijn. Ik schrijf dit stuk om haar een hart onder de riem te steken en de lezer in alle bescheidenheid te wijzen op een voorval waarbij het helemaal niet zo stil was en haar ministeriële oren de oorverdovende kreten hebben genegeerd.

Het is inderdaad erg stil. Om te beginnen bij haar eigen D66. De partij met diepe seculiere wortels stroomt de laatste jaren onder het mom van ‘religie is geen taboe meer bij D66’ als het meest verse water in de watergang. Eerder werd de PvdA al meegevoerd, en is inmiddels opgeslokt door het moeras van de door religie ingegeven politiek.

Er worden in gebedshuizen bijeenkomsten georganiseerd om te praten over hoe de verhouding tussen religie en liberalisme verbeterd kan worden. De sociaal-liberale partij van Hans van Mierlo die mensenrechten, individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel had, is onder leiding van Alexander Pechtold getransformeerd naar een politieke beweging die rechtspopulisme en christelijke conservatisme bestrijdt, maar in alle talen zwijgt over de opkomst van het islamisme en over de postmoderne identiteitspolitiek.

Het nieuwe pragmatische credo is dat, ondanks de vele misstanden onder de minderheden, deze nieuwe Nederlanders tijd verdienen om uit zichzelf te emanciperen. In alle ‘stilte’ worden kinderen van witte scholen door D66-bestuurders op excursie naar moskeeën begeleid waar de kinderen voorgelicht worden over gebed, besnijdenis, hoofddoeken enzovoort.

Lyrische reacties uit eigen parochie
Gezien de lyrische reacties van de eigen parochie op de lezing van Kaag gaat zij de zwaar gehavende Pechtold opvolgen en wordt dit beleid door haar naar een hoger niveau getild. Kaag is het nieuwe boegbeeld van de linksliberalen. Als politica lijkt ze niet alleen de ogen te sluiten voor de asymmetrie tussen de bevolkingsgroepen in onze steden, maar ook geen bewaar te hebben tegen de opkomst van de politieke islam in eigen land en in de rest van de wereld.

In haar lezing steekt zij de loftrompet over de Europese democratie waarin de universele waarden als het onafhankelijke recht en het vrije woord zodanig verankerd zijn. Daarbij laat ze doorschemeren dat angst voor de afbraak van onze democratie ongegrond is. Vanuit haar gemakkelijke fauteuil stelt zij de achterban gerust en is wederom stil over de meest prangende kwestie van onze tijd.

Je hoort haar niet over islamisten en hun obsessie voor politieke macht. En wat er met de positie van de vrouwen gebeurt als dat patriarchaat eenmaal die macht naar zich toe trekt. Immers, veel meer dan de christenen en de joden zijn de islamisten de vijand van het modernisme. Nog meer dan dat modernisme haten ze de vrouw die naar dat modernisme evolueert. Waar de andere religies het stadium hebben bereikt dat ze vrouwen slechts adviseren om goede huisvrouwen en goede moeders te zijn, houdt de islam de vrouw door middel van bindende, religieuze teksten binnenshuis en achter de sluier.

Stilte regeert
Om terug te komen op de veel besproken ‘stilte’ van Kaag, die was ook oorverdovend in alle islamitische gemeenschappen toen bekend werd dat IS vrouwen ontvoerde om ze als seksslaven aan de man te brengen. De verrichtingen van Boko Haram schokten de wereld en men leefde mee met de meiden die door de jihadisten eveneens ontvoerd en als seksslaven misbruikt werden. Een stem van grote verontwaardiging vanuit de islamitische landen heb ik tot nu toe niet gehoord. Want de moslims zijn in verwarring. De praktijken van IS en Boko Haram zijn zonder twijfel afschuwelijk, maar aan de andere kant betekent een stem van protest ook de veroordeling van de werkwijze van mannen die aan de basis stonden van de groei van hun geloof.

Stilte regeert dus ook in de islamitische kringen. Maar gelukkig niet altijd. Het onrecht en de onderdrukking maken dat dappere mensen zich met gevaar voor eigen leven verzetten tegen de despoten met de koran in de hand. Het staatsbezoek van Sigrid Kaag aan Iran, het land van de allereerste islamistische revolutie, was toevallig in een tijd waarin meisjes de knuppelslagen van de politie trotseerden om hun stemmen te laten horen voor gelijkheid tussen man en vrouw. De politie brak de benen en de armen van die meiden om ze het stilzwijgen op te leggen. Kaag, die niet van stilte houdt, sloot haar oren voor de kreten van die meisjes, deed een hoofddoek om bij de Ayatollahs en gaf op die manier legitimiteit aan hun regime.

Sindsdien is het weer stil in Iran. Die dappere meiden houden zich nu koest, in huis, op straat, in de gevangenis. Hun stilzwijgen weerklinkt het land waar minister Kaag een pleidooi heeft gehouden tegen de stilte. Hoort u hun kreten ook?

https://www.hpdetijd.nl/2018-10-02/stil ... -214256665
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Za Okt 06, 2018 11:30 am

Vandaag Congres D66 . Hoe loopt dat af?

Afbeelding

Alexander Pechtold gaat een veel minder lastig partijcongres tegemoet dan hij wellicht had verwacht. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting beloofde zaterdag een van de twistappels te worden. Maar nu het kabinet heeft besloten de maatregel te ’heroverwegen’ is de hete aardappel voorlopig van tafel.

Maar de dividendbelasting is niet het enige onderwerp op de agenda dat tot stevige discussies kan leiden. Zo is een deel van de D66-achterban niet blij met het stringente asielbeleid van het kabinet.

Kinderpardon
Tijdens de formatie maakte de partij zich samen met de ChristenUnie sterk voor een ruimer kinderpardon, maar moest ze zich neerleggen bij de huidige situatie. CDA en VVD wilden juist van het kinderpardon af.

De kwestie stond de laatste tijd weer volop in de aandacht met alle ophef rond de Armeense kinderen Lili en Howick. Een motie van een aantal D66-leden die de partij opriep ervoor te zorgen dat „gewortelde kinderen niet worden uitgezet”, haalde de uiteindelijke lijst om procedurele redenen niet.

Een aantal leden wil de reputatie van de partij die bestuurlijke vernieuwing nastreeft nieuw leven inblazen. Op de lijst waarover wordt gestemd staan vijftien voorstellen om de burger meer direct te betrekken bij de landelijke en lokale politiek.

Houdbaarheidsdatum Pechtold
Naast het officiële programma wordt er ook al maanden gespeculeerd over een ander onderwerp: de houdbaarheidsdatum van de partijleider. Pechtold leidt zijn fractie al sinds 2006, en de geruchten over zijn vertrek worden de laatste tijd steeds luider. Mogelijk grijpt hij het congres aan om zijn afscheid van Den Haag aan te kondigen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Za Okt 06, 2018 11:33 am

Kasja Ollongren komt niet...Ziet ze de bui al hangen?

Vandaag moet ik D66 congres in Den Bosch missen door griep. Zo balen!! Ik volg het van afstand. Goed congres gewenst!
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Za Okt 06, 2018 12:56 pm

D66 teleurgesteld in eigen fractie

D66’ers zijn het zat dat ze voortdurend moeten uitleggen waarom de Kamerfractie akkoord is gegaan met de afschaffing van het raadgevend referendum. Op het partijcongres in Den Bosch werd een motie van treurnis ondersteund.

Het betekent een tik op de vingers voor de Tweede Kamerfractie onder leiding van partijleider Alexander Pechtold. Hij sprak met VVD, CDA en CU af om het raadgevend referendum ten grave te dragen. D66-minister Kajsa Ollongren maakte dat vervolgens pijlsnel in orde.

„Het leek wel of het werd goedgepraat”, blikte een lid terug op de verdediging van de fractie toen het voormalig kroonjuweel de nek werd omgedraaid. Het afschaffen van deze vorm van volksraadpleging ligt erg gevoelig bij de achterban van D66, de partij die ooit om het hardst pleitte voor meer inspraak voor burgers.

Peilingen
Sinds D66 meeregeert en het referendum hielp afschaffen gaat het slecht met de partij bij verkiezingen en in peilingen. Dat merken D66-politici in het land ook, zeker nu er regionale verkiezingen op het programma staan. „Het is één van de dingen waar je op aangesproken wordt”, klaagde een lid. „We hadden dan niet zoveel mensen verloren als we nu wel aan het verliezen zijn.”

Partijprominent Boris van der Ham, die ook wel eens als toekomstig leider wordt getipt deed nog een duit in het zakje: „Als je zoiets afschaft, kom dan met een alternatief. De manier waarop het is gecommuniceerd heeft ongelooflijk veel onrust bij D66’ers en kiezers veroorzaakt. Dat hebben we niet goed gedaan.” Hij kon rekenen op een stevig applaus, waarna men in grote meerderheid voorstelde de motie van treurnis aan te laten nemen door het congres.

Aan het eind van de middag spreekt partijleider Alexander Pechtold het congres nog toe.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Za Okt 06, 2018 1:55 pm

Even tussendoor. Hier is Kasja Karin Hildur Ollongren nog gezond. Maar wat is dit voor een eng plaatje. :shock:

Is dit de Hitler Jugend. :thinking:

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Mahalingam » Za Okt 06, 2018 3:10 pm

Zij inspecteert de nieuwe bemanning van het Starship 'Holland'.
Dit is de oude bemanning.

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Za Okt 06, 2018 5:12 pm

Pechthold stapt op !!!!!!!!! Ik kijk nu naar zijn toespraak.

Veel applaus, ik weet niet of dat is omdat hij opstapt.

Tranen bij onze MinPres.

Mark Rutte
‏@MinPres

Afscheid Alexander Pechtold is een groot verlies voor de NL’se politiek, maar ik ga hem ook persoonlijk missen. Scherp, slim, resultaatgericht en in het persoonlijk contact ook nog een heel plezierig mens.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47087
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Pilgrim » Za Okt 06, 2018 8:29 pm

BREAKING!: Alexander Pechtold stopt als partijleider van D66

Geplaatst op 6 oktober 2018

Afbeelding

Alexander Pechtold vertrekt als partijleider van D66. “Het is mooi geweest.”

De fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, maakte Pechtold bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch. “Vandaag, vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald, het is tijd voor nieuw leiderschap”, aldus Pechtold in zijn speech.

‘Groot verlies’
[icon_lol.gif]
Volgens premier Mark Rutte is het vertrek van Pechtold een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. “Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen”, aldus Rutte.

Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.

Bron: www.rtlnieuws.nl

https://ejbron.wordpress.com/2018/10/06 ... r-van-d66/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Zo Okt 07, 2018 12:39 am

Over de doden niets dan goed

Collega's steken loftrompet over "ras-parlementariër" Pechtold

Het aanstaande vertrek van D66-voorman Alexander Pechtold wordt algemeen betreurd door de verschillende politieke kopstukken uit Den Haag. Via Twitter en Facebook klinkt hun waardering voor de politicus die 12,5 jaar D66 heeft geleid.

Premier Rutte spreekt over een "groot verlies" voor D66 en voor de Nederlandse politiek. Hij noemt hem een uitstekend debater die houdt van het politieke handwerk. "Wat ik in Pechtold bewonder, is dat hij altijd weer op zoek gaat naar oplossingen die goed zijn voor het land", laat Rutte op Facebook weten. "Ik zal hem ook persoonlijk erg missen."

Vakmanschap
CDA-leider Buma heeft waardering voor Pechtolds grote politieke vakmanschap en collegialiteit. Gert-Jan Segers van coalitiepartij ChristenUnie prijst Pechtold als een markant politicus. "Met wederzijds respect voor onze onderlinge verschillen hebben we goed samengewerkt", zegt Segers.

Lodewijk Asscher van oppositiepartij PvdA laat weten dat hij de scherpe dialogen en de mooie samenwerking met Pechtold zal missen. "Altijd ten dienste van de democratie." GroenLinks-leider Klaver twittert: "Ik heb genoten van je debat-skills, scherpte en humor." SP-leider Marijnissen wenst hem het allerbeste voor de toekomst.

PVV-leider Wilders, die zeer vaak in conflict kwam met de leider van D66 reageerde met de korte tekst "Adieu Alexander." SGP-leider Van der Staaij zegt de interrupties van de "rasparlementariër" te zullen missen. "We waren ideologische tegenpolen, maar wisten elkaar te vinden als het nodig was. "

En Baudet van Forum voor Democratie twittert: "Poll! Welk kartelbaantje heeft Ollongren voor Pechtold bedisseld nu blijkt dat hij al in juni besloot te vertrekken? Burgemeester Meppel, voorzitter Kampeerraad, iets in Brussel
( ) of presentator Kitsch&Kunst."
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47087
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Pilgrim » Zo Okt 07, 2018 3:00 pm

HYPOCRIET...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Mahalingam » Zo Okt 07, 2018 3:12 pm

Ariel schreef:Kasja Ollongren komt niet...Ziet ze de bui al hangen?

Vandaag moet ik D66 congres in Den Bosch missen door griep. Zo balen!! Ik volg het van afstand. Goed congres gewenst!


Een wijs besluit van haar want: "je moet nooit in de zaal zijn als de koning sterft."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47087
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Pilgrim » Zo Okt 07, 2018 11:37 pm

BRIEFJE VAN JAN – Aan Twitteraars, reaguurders en andere gezelligerds

Door: Jan Dijkgraaf, 7:07, 07 oktober 2018

Afbeelding

Gun Alexander Pechtold een waardig afscheid; ga niet lopen kloten

Beste Twitteraars, reaguurders en andere gezelligerds,

Wat zijn jullie toch een stelletje rancuneuze klootzakkies.

Gisteren maakte Alexander Pechtold bekend dat hij na ruim twaalf jaar afscheid neemt als partijleider van D66 en fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Sinds hij 4330 dagen geleden Tweede Kamerlid werd, hebben jullie ontzettend veel plezier gehad aan Alexander Pechtold.

Was het niet omdat jullie een algeheel gevoelen van afkeer om ’s mans pedanterie konden uitmelken via jullie podia, dan was het wel vanwege wat integriteitsincidentjes. Ik bedoel: die reis met Kees Verhoeven in de privé-jet van een bevriende zakenman naar de Oekraïne in de aanloop naar het referendum, dat appartementje in Scheveningen en onlangs de onthullingen over zijn ex-vriendin (abortus, woede-aanvallen, pilletjes) waren cadeautjes. Cadeautjes die andere Kamerleden die 4330 dagen geleden begonnen, zoals Raymond de Roon, Madeleine van Toorenburg en Joël Voordewind, jullie niet gaven.

Gun de man dan een waardig afscheid.

Ga niet lopen kloten.

Ga niet, zoals Victor Kortijs, in Teletekst-pagina’s zitten Photoshoppen om te bewijzen dat de Staatsomroep niet deugt.

Ga niet, zoals Maarten Brante, roepen dat Vrij Nederland het failliet van de Nederlandse journalistiek aantoont door het nieuws over Pechtolds vertrek vier maanden onder de pet te houden om als eerste een zalvend afscheidsinterview te kunnen brengen.

En ga zeker niet, zoals jullie straks, beweren dat Alexander Pechtold een gore leugenaar is.

Ja, Alexander Pechtold zei gisteren in zijn afscheidsspeech dat jullie geen enkele rol hebben gespeeld in zijn besluit om te stoppen. Letterlijk zei hij: “Dierbaar is mijn herinnering aan het moment in maart dat ik met mijn kinderen besprak dat ik dit najaar zou stoppen. Het was tijdens het eten. Mijn dochter en zoon, beiden puberende tieners, keken me opgelucht aan. ‘Goed zo pap, dan ben je mooi wat vaker thuis’.”

Jullie denken dan natuurlijk weer: “Huh? In maart? Maar op 28 maart werd hij toch voorzitter van de Kunstcommissie van de Tweede Kamer? Die commissie ging zich toch bezighouden met de aanschaf van nieuwe kunstwerken voor na de renovatie van het Binnenhof vanaf 2020? Als hij in maart al wist dat hij op 6 oktober zou aftreden, waarom nam hij die klus dan nog aan?”
Dat is voor jullie vast genoeg bewijs dat Alexander Pechtold die tekst over zijn kinderen verzon. Dat hij zijn met naam genoemde kinderen Elske en Jacco gebruikte om het verhaal mooier te maken dan het is.

Maar waarom nou altijd zo negatief?

Het kan toch zijn dat hij op 29, 30 of 31 maart spontaan bedacht dat hij op 6 oktober zou stoppen en het meteen aan zijn kinderen vertelde?

Of dat toen stiekem al bekend was dat per 1 januari 2019 een opvolger als commissaris van de koning in Noord-Holland voor Johan Remkes moet aantreden?

Dat kán toch?

Nou dan.

Bedank Alexander Pechtold liever voor alle mooie momenten die jullie dankzij hem hebben gehad. En wees niet zo wantrouwig.

Het is zoals de minister-president gisteren twitterde: “Afscheid Alexander Pechtold is een groot verlies voor de NL’se politiek, maar ik ga hem ook persoonlijk missen. Scherp, slim, resultaatgericht en in het persoonlijk contact ook nog een heel plezierig mens.”

Vooral dat laatste mogen jullie je weleens in de oren knopen.

Want we weten allemaal: onze minister-president liegt nooit.

Groet,

JanD

PS. Verlengingsaanbieding!

UPDATE Nieuws! Ik weet wie de biografie van Alexander Pechtold schrijft!

https://tpo.nl/column/briefje-van-jan-a ... elligerds/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Di Okt 09, 2018 10:58 am

D66-fractie kiest opvolger Pechtold De namen van Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, Rob Jetten, Kees Verhoeven en Steven van Weyenberg duiken het vaakst op en bij de vrouwen wordt vooral Pia Dijkstra genoemd. Pechtold zegt dat hij zich niet met zijn eigen opvolging heeft bemoeid. „Ik heb geen adviezen gegeven.”

Wordt het een meisje of jongetje...

Afbeelding

Wij wachten in spanning af.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: D66 met Alexander Pechthold aan het roer

Berichtdoor Ariel » Di Okt 09, 2018 11:33 am

Het is een jongetje geworden. De baby heet Rob Jetten en is de nieuwe fractievoorzitter D66.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20571
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het wel en wee van D66

Berichtdoor King George » Di Okt 09, 2018 11:43 am

Geflipt D66-raadslid: ‘De Nederlandse vlag is uit China naar Europa gebracht door Moslims!’

Afbeelding
Foto: D66'er Margarita Jeliazkova. Bron: Jeliazkova / Twitter.

Door Tim Engelbart 9 oktober 2018

Volgens het Enschedese D66-raadslid Margarita Jeliazkova komt de Nederlandse vlag oorspronkelijk uit China. Moslims hebben de nationale driekleur vervolgens verscheept naar Nederland. Net als de tulpen, voegt Jeliazkova er aan toe. Ze doet haar uitspraken om fel te ageren tegen de PVV, die met succes heeft weten te bewerkstelligen dat er een Nederlandse vlag in de raadszaal van Enschede komt.

Afbeelding

Op Facebook én Twitter heeft D66-raadslid Margarita Jeliazkova gisteravond stampij gemaakt over de Nederlandse vlag. De lokale volksvertegenwoordiger voor de zieltogende sociaal-liberale partij heeft woedend uitgehaald naar de PVV, die in Enschede gisteravond een huzarenstukje geregeld kreeg: de Nederlandse vlag zal komen te wapperen in de raadszaal.

Dat is natuurlijk tegen het zere been van D66, die het liefst heeft dat we ons met huid en haar verkopen aan Brussel en de vage ideeën van “wereldburgerschap” en “multiculturele blijheid”. Een Nederlandse vlag? Dat helpt daar niet bij! Of om met Jeliazkova’s Enschedese D66-collega Gertjan Tillema te spreken: “Het debat [ging niet goed]. Dat stond vanuit rechts bol van de ‘Nederlanders eerst’-retoriek.”

Maar een meningsverschil is natuurlijk nog tot daar aan toe. Maar om daarom dan ook maar een portie nepnieuws te verspreiden? Want de Nederlandse vlag komt helemaal niet uit China, dus laat staan dat moslims (“de Muslims”) ‘m hebben verscheept richting ons land. Wie hier op gaat googlen, vindt niks.

Waar de vlag dan wél vandaan komt? Willem Wever weet natuurlijk alles, en heeft ook hier het antwoord op:

    “De Nederlandse vlag was een paar eeuwen geleden nog oranje-wit-blauw. De Geuzen waren de eersten die de Nederlandse vlag mee naar Nederland namen. Waarom de Geuzen juist voor deze kleuren hebben gekozen weet niemand precies.

    De oranje kleur is waarschijnlijk gekozen, vanwege Willem van Oranje. Maar waarom ze ook voor wit en blauw kozen is niet bekend. Rond 1800 is de vlag veranderd van oranje-wit-blauw naar rood-wit-blauw. Rood zou een duidelijkere kleur zijn. Andere mensen zeggen weer dat oranje een te dure kleur was.”

Kortom: geloof Willem Wever, en negeer het hatelijke nepnieuws van D66 Enschede. Met je “misbruik door verdeeldheid en haatzaaien”.


DDS
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66

Berichtdoor Ariel » Di Okt 09, 2018 11:54 am

Wat zou de reden zijn dat D66 Rob Jetten (31) als nieuwe fractie voorzitter gekozen heeft? Willen ze met een jeugdige uitstraling Groen Links leeg eten? Weg met Jesse Klaver, en hallo Rob Jetten.

Ik ben er van overtuigd dat menig jongmeisjes hart sneller gaat kloppen bij het zien van de brede glimlach van Rob.

En misschien zal Rob vrouwen die lijden aan het Lege Nest Syndroom (Empty Nest Syndrome) ook een nieuwe invulling aan hun leven kunnen geven.

Maar....Rob Jetten is pas uit de luiers, en ik kijk met verholen spanning uit hoe ons Robje zich als D66 baasje zal verhouden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41248
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het wel en wee van D66

Berichtdoor Mahalingam » Di Okt 09, 2018 12:16 pm

Ik zag de video met Rob Jetten als nieuw (democratisch in de fractie) gekozen baasje.
En ik dacht:

Afbeelding
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75291
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66

Berichtdoor Ariel » Di Okt 09, 2018 12:19 pm

Oei!!! dat gaat extra geld kosten.

Op de website van D66 heeft Jetten onmiddellijk de nieuwe titel fractievoorzitter opgespeld gekregen. In de door hem zelf beschreven biografie laat hij zich vooral voorstaan op ’het zetten van grote stappen naar een schone toekomst’, vanwege de ’historische klimaatwet’ waar hij aan heeft gewerkt.

„Mijn generatie wil dat klimaatverandering nú wordt aangepakt. Dat we over onze schaduw heen stappen. Dat we niet zwelgen in het eigen gelijk. Maar samenwerken.”


De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 16 gasten