Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8903
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door sjun »

A European government pays terrorist salaries and the world is silent?


In Nederland wordt een van de verantwoordelijke ministers voor terrorismefinanciering gewoon lijsttrekker en politiek leider van D66. Misschien moet er een kritisch onderzoek komen naar Nederlandse subsidiestromen en hun besteding. Zo mogen bijvoorbeeld de NGO's Addameer, Al-Haq en UAWC wel eens nader worden belicht. Abbas about terrorist murderers: “The most sanctified that we have"


Caught on Camera: European-funded NGOs at PFLP event
:unhappy:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8903
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door sjun »

`d66 heeft echter niet enkel Sigrid Kaag, het heeft ook Kajsa (Karin) Ollongren. Niet iedereen loopt even hard weg met deze partij en haar iconen. een kritische beschouwing van vier jaar Olongren als minister en de verwording van Nederland tot Eenpartijstaat..

Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Ik vind Martin zo geweldig. Hij doet het toch maar. Hardop de waarheid zeggen,
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

Sigrid Kaag (D66) zegt eindelijk iets over terreuraanslag op Franse leraar Samuel Paty

Door: Redactie, 9:28, 21 oktober 2020

Afbeelding

Twitterde na de onthoofding eerst nog over perspectief voor ”’jongeren”’ in Arabische wereld en Afrika

Afbeelding

Uiteraard rept Kaag met geen woord over de islam. Wel wijst ze graag op het perspectief van ”’jongeren”’ in de Arabische wereld en Afrika, waar ze na de onthoofding van Samuel Paty door een moslimterrorist *eerder* over twitterde dan over de aanslag.

Afbeelding

Enfin, misschien wat gratis geld naartoe sturen? Kan zijn dat het linea recta naar islamitische terroristen gaat, maar een kniesoor die daarop let.

https://tpo.nl/2020/10/21/sigrid-kaag-d ... muel-paty/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

De ‘inclusieve’ gulheid van Sigrid Kaag kent geen grenzen| Wynia's Week

Minister Sigrid Kaag wil een miljard euro aan bevriende organisaties geven. Sommige hebben zelf nauwelijks inkomsten.

Door WOUTER ROORDA

Minister Sigrid Kaag staat op het punt bijna een miljard euro belastinggeld te verstrekken aan bevriende organisaties. Komende week verdedigt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar begroting voor 2021 in de Tweede Kamer. Hierin is het subsidieprogramma Power of Voices opgenomen.

‘Power of Voices’ sluist de komende vijf jaar maar liefst 825 miljoen euro naar allerlei NGO’s waarvan de doelstellingen de minister bevallen, maar waarvoor verder nauwelijks rechtvaardiging is. Naast het programma ‘Power of Voices’ verdeelt het ministerie nog vele miljoenen aan subsidies aan (deels dezelfde) activistische groeperingen, zoals Milieudefensie, COC, Amnesty International etc. Ook krijgen tal van aan de VN en de EU gelieerde organisaties als de WHO, Unicef, UNWRA etc. jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

Kaag lijkt de Postcodeloterij wel
Voor Kaag lijkt besturen hetzelfde als subsidie uitdelen. Het departement doet denken aan de Postcodeloterij. Het formuleert ‘goede doelen’, waaraan het dan veel geld geeft. En er komen alleen maar goede doelen bij. Zo is de begroting inmiddels doordrenkt van terminologie over het tegengaan van klimaatverandering en moet het beleid ‘inclusief’ en ‘intersectioneel’ zijn. Ook is er een speciale Taskforce Corona Ontwikkelingssamenwerking.

Het is een merkwaardige manier om ontwikkelingshulp te bedrijven. In plaats van de eigen ideologische voorkeuren op te dringen aan arme landen zou je verwachten dat men kijkt naar wat werkt om deze landen rijker te maken. Om vervolgens daar het beleid op in te richten. Van een dergelijke gedachtegang is echter geen spoor te vinden in de begroting.

Het ministerie heeft ‘strategische partners’
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsstrategie is het meerjarenprogramma Power of Voices. Eerder dit jaar werden in dit kader twintig groepen van organisaties geselecteerd die in aanmerking komen voor een ‘strategische’ relatie met het ministerie voor de periode 2021 t/m 2025. Tot 16 oktober jl. hadden zij de tijd hun plannen verder te concretiseren. Hierna worden deze voor het einde van het jaar beoordeeld door het departement en valt er een besluit wie wel of niet per 1 januari 2021 voor een strategisch partnerschap in aanmerking komt.

Power of Voices bouwt voort op het programma ‘Samenspraak en Tegenspraak’ dat door de vorige minister Lilianne Ploumen (PvdA) in het leven werd geroepen. Beide programma’s willen langs de weg van politieke beïnvloeding verandering te weeg brengen in de landen die Nederland hulp geeft. Volgens het ministerie gaat het niet langer om het zelf slaan van waterputten, maar om de overheid in het desbetreffende land te dwingen dat te doen.

‘Theorie van verandering’
Power of Voices en een aantal andere subsidieregelingen vallen onder de bredere noemer ‘Versterking Maatschappelijk Middenveld’. Dat is een term die je niet direct met D66 associeert en die ook iets anders blijkt te betekenen dan wat we er hier in Nederland doorgaans onder verstaan. Die andere betekenis blijkt uit een nadere beschouwing van het selectieproces van organisaties voor het strategisch partnerschap. Het voornaamste onderdeel hiervan is een beschrijving van hoe de organisatie in kwestie de door het ministerie geformuleerde ‘Theory of Change’ in de praktijk denkt te brengen.

Deze verandertheorie stelt dat armoede, ongelijkheid en uitsluiting veroorzaakt worden door ongelijke machtsverdeling. Deze onderliggende oorzaak dient te worden aangepakt via lobby en pleitbezorging voor de allerarmsten en onderdrukten. Het veranderen van machtsrelaties via politieke beïnvloeding door maatschappelijke organisaties is dus de kern van de aanpak. Met als doel dat in deze landen wetten, beleid en/of normen veranderen en praktijken ‘duurzamer, billijker en inclusiever’ worden. Onheilspellend voegt het eraan toe dat de problemen in de landen daar zijn verweven met die hier.

Jelmer Kamstra, de Kaag-fluisteraar
Deze gedachten worden verder uitgewerkt op de door het ministerie gesponsorde website Include platform. Ze zijn geformuleerd door de Nijmeegse antropoloog Jelmer Kamstra, die inmiddels in dienst is getreden van het ministerie. Het achterliggende, uitgebreidere document staat vol verwijzingen naar antropologische en sociologische literatuur, waarvan het empirische gehalte gering is. Wie op zoek is naar bewijs voor deze ideeën zal het hier dan ook niet vinden, afgezien van wat case studies (waaronder het proefschrift van Kamstra) die de werking op lokaal niveau moeten aantonen.

Het marxistische karakter van deze verandertheorie is onmiskenbaar. Het is verder overgoten met een sausje van gendergelijkheid, waarmee al het beleid van Kaag is doordrenkt, en hieraan is een flinke snuif ‘Gloria Wekker’ toegevoegd. Verder dan deze sociologische benadering heeft de auteur nooit gekeken. De uitgebreide literatuurlijst laat bijvoorbeeld geen enkele economische studie zien, terwijl op dit terrein de afgelopen jaren belangrijk werk is verricht met wel een stevige empirische onderbouwing.

Een eenoog is al snel koning op een ministerie
Nu hoef ik niet het wetenschappelijke werk van Kamstra te beoordelen. Daarvoor zijn objectieve maatstaven ontwikkeld, volgens welke zijn wetenschappelijke publicaties op dit terrein niet alleen beperkt in aantal maar ook niet heel indrukwekkend zijn. Hoe kan iemand die niet in toptijdschriften over dit onderwerp heeft gepubliceerd toch een dergelijk stempel op het beleid drukken? De verklaring hiervoor is niet heel ingewikkeld: In de ideeënloosheid die ministeries kenmerkt, zo is mijn eigen ervaring, is iemand met het ‘juiste’ verhaal bij de gewenste uitkomsten al snel éénoog in het land der blinden. Het is nogal een smalle wetenschappelijke basis om 825 miljoen te distribueren.

Een externe adviescommissie bestaande uit Karin Geuijen en Hans Slegtenhorst houdt toezicht over dit verdelingsproces. Ook het cv van deze twee personen is op dit terrein niet bepaald indrukwekkend. Wel krijgen ze hiervoor een halve dag in de week aardig betaald volgens salarisschaal 18 van het Rijk.

Hoezo, dat prediken van ‘inclusiviteit’?
Het had geen kwaad gekund als men op het departement kennis had genomen van het veelgeprezen werk van de economen Daron Acemoglu en James Robinson. Hun boek Why nations fail laat op een toegankelijke manier zien wat de oorzaken van economische achterstand zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat het bevorderen van politieke pluriformiteit en van concurrentie, door het ontmantelen van economische machtsposities, de sleutel is tot ontwikkeling.

Het belang van een concurrerende markteconomie blijft in het verhaal van Kamstra helemaal buiten beschouwing. Ook het bevorderen van politieke pluriformiteit is geen prioriteit. Het gaat er vooral om ontwikkelingslanden een ideologie op te dringen die gendergelijkheid en inclusiviteit predikt.

Maar begon ons eigen ontwikkelingsproces als een soort van emancipatiestrijd op het terrein van gendergelijkheid en inclusiviteit? Geldt dat ook voor recentere voorbeelden als Singapore, Zuid-Korea en Taiwan? De geschiedenis leert dat emancipatie en inclusiviteit van de achtergestelde en allerarmste groepen niet het ontwikkelingsproces in gang zetten, zoals het ministerie gelooft. Het begint juist bij de middenklasse die door betere opleiding en meer middelen veranderingen gaat eisen op politiek en economisch gebied.

Minder ongelijkheid is uiteindelijk een gevolg van economische ontwikkeling, waar deze eerst vaak nog toeneemt. Ik daag het ministerie uit om mij één land te noemen waar deze aanpak heeft gewerkt. Ik noem er alvast een paar waar die heeft gefaald: Cuba, Zimbabwe, Venezuela, Suriname, Zuid-Afrika, Iran.

Waarom dan hulp naar (islamitische) landen die geen gendergelijkheid willen?
De landen op wie Nederland het beleid van ontwikkelingssamenwerking concentreert, bevinden zich vooral in Zuidwest Azië en de noordelijke helft van Afrika. Dit zijn landen waar de islam de dominante godsdienst is. Het valt moeilijk in te zien hoe deze streng-islamitische landen binnen afzienbare tijd een beleid gericht op gendergelijkheid en inclusiviteit gaan omarmen. Ook niet als je er jaarlijks een paar honderd miljoen euro tegenaan gooit. De ‘Theory of Change’ van Kaag blijft hier het antwoord op schuldig.

Kunnen NGO’s vanuit Nederland, al of niet met hulp van lokale organisaties, de gewenste verandering tot stand brengen? Dat is niet de vraag. Het gaat hier om een inspanningsverplichting. Slechts een bepaald soort organisaties voelt zich aangetrokken tot dit gedachtegoed. De verandertheorie die het ministerie hanteert zal in de praktijk vooral als een soort ideologisch filter dienen. Wie deze verandertheorie niet onderschrijft, kan geen strategisch partner worden van het departement en wordt uitgesloten van subsidie, zo stelt het aanbestedingsdocument expliciet.

COC en Milieudefensie betalen de huur van het geld van Kaag
Wie de verandertheorie wel onderschrijft, ontvangt een hele sloot geld met een vaag bestedingsdoel. De subsidie van het ministerie zal dan ook voor deze organisaties als een soort van basisfinanciering dienen, waaruit de kantoorkosten worden betaald en waarover men een sausje internationalisering giet.

Zonder de steun van Kaag zouden clubs als het COC en Milieudefensie een kwijnend bestaan lijden, omdat ze niet (COC) of nauwelijks (Milieudefensie) leden hebben die geld bijdragen en voor de rest zijn aangewezen op de Postcodeloterij. Die eigen middelen en de steun van de echte Postcodeloterij komen nu vrij voor het bewerken van de Nederlandse publieke opinie.

Wie zijn de resterende twintig organisaties die in aanmerking komen voor het strategisch partnerschap? We zullen het binnenkort te weten komen, maar het zijn waarschijnlijk dezelfde “usual suspects” als die welke deelnamen aan ‘Samenspraak en Tegenspraak’. De pluriformiteit in hun opvattingen is ver te zoeken, maar dat is ook geen doelstelling van beleid. Integendeel.

Met ontwikkelingssamenwerking heeft het allemaal niet heel veel te maken. Daarover meer in een volgende bijdrage.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »


Wat een slappe zak patat. ....Op de foto staat hij te lachen, hij neemt de spullen in ontvangst (want gratis) en daarna doet hij aangifte. Hoe schijnheil en hypocriet ben je dan.
Met corona besmette Jetten (D66) keurt ‘ongewenst huisbezoek’ boeren af en doet aangifte

Afbeelding

D66-voorman Rob Jetten gaat hoogstwaarschijnlijk aangifte doen tegen de boeren die hem dinsdagavond thuis opzochten. De actie van de boeren noemt hij ‘ontoelaatbaar’. ,,Een volgende keer is het misschien niet ludiek.’’

D66-fractieleider Rob Jetten is niet te spreken over het bezoek dat vijf boeren dinsdagavond aan zijn huisadres brachten. Hij zegt dat het ‘vreemd en onaangenaam’ voelt dat ze weten waar hij woont en daar filmbeelden en foto’s van verspreiden.

De boeren, lid van boerenactiegroep Farmers Defence Force waren dinsdagavond naar zijn huis gereden om hem een voedselpakket te brengen. Ze deden dit nadat Jetten bekend had gemaakt dat hij corona had en in thuisquarantaine zat.

Niet snel bang
Volgens Jetten hadden de boeren geen kwaad in de zin en hadden ze een vriendelijk gesprek. ,,Ik ben een vrij rustig type en nadat er was aangebeld en ik open deed, dacht ik meteen: de-escaleren. Het was vast ook aardig bedoeld en ik ben niet iemand die snel ergens bang voor is. Anders had ik ook wel meteen de deur weer dicht gedaan. Maar als je er foto's en filmbeelden van verspreidt, is het niet alleen maar bedoeld om aardig te zijn. Ik heb ze meteen gezegd dat ik niet wilde dat mijn huis herkenbaar op internet zou verschijnen.’’

Hij maakte de boeren ook meteen duidelijk dat hij in quarantaine zat. ,,Dus ik denk ook dat ze een hele slechte inschatting hebben gemaakt.’’

Voedselpakket naar bureau
De politie heeft het voedselpakket van de boeren mee naar het bureau genomen. Met de beveiliging van de Tweede Kamer en de politie wordt bekeken of er nadere maatregelen nodig zijn. De boeren kan huisvredebreuk ten laste worden gelegd.


,,Actiegroepen moeten politici niet thuis opzoeken’’, vindt Jetten. ,,Nu was het misschien een ludieke actie, maar een volgende keer gaan ze als ze kwaad zijn bij een politicus thuis verhaal halen. Je zult dan bijvoorbeeld maar een raadslid zijn in Zandvoort dat tegen de Formule 1 stemt of zo. In zo'n situatie moeten we niet terecht willen komen.’’

Met politici kan overal het gesprek worden aangegaan. ,,Maar er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur.’’

‘Ik hecht aan mijn privéleven’
Jetten stelt te hechten aan zijn leven als mens buiten de politiek. ,,Ik heb een woning waar ik thuis ben en waar ik niet door mensen ongevraagd wil worden gefilmd; hoe aardig ze het misschien ook bedoelen. Ik hecht aan mijn privéleven. Aan een plek waar ik naast de politicus Rob ook gewoon partner, vriend, broer en buurman ben.’’

D66 ligt al lang onder vuur van de boeren. Kamerlid Tjeerd de Groot heeft eerder al aangifte gedaan van bedreigingen. Ook zetten boeren de naam van Jetten al eens op een doodskist, net als die van Jesse Klaver. In Winterswijk moest de politie al eens ingrijpen toen Jetten daarbij een protestactie van de boeren was. Ook werd zijn auto al eens klemgereden.

‘Ik hoop dat het de laatste keer was’
De D66-leider verzette zich eerder ook publiekelijk tegen het feit dat boeren stikstofstrijder Johan Vollenbroek thuis in Nijmegen wilden opzoeken. ‘Onacceptabele intimidatie’ noemde hij dat toen.

Nu hebben de boeren volgens hem wederom een grens overschreden. ,,Ik hoop dat het de laatste keer was dat ik FDF – of welke actiegroep dan ook – thuis op bezoek kreeg. Ongewenste huisbezoeken behoren niet tot de onderdelen die een politicus tot zijn werk mag rekenen.’
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44672
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Mahalingam »

"De politie heeft het voedselpakket van de boeren mee naar het bureau genomen."
Gaan ze nu onderzoeken of die boeren een poging tot vergiftiging ten laste kan worden gelegd?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Gelukkig bellen D66 lieden nooit zomaar aan bij mensen.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

D66: “Verbinden” doe je zo...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8903
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door sjun »

Ariel schreef:
wo okt 28, 2020 4:32 pm
Gelukkig bellen D66 lieden nooit zomaar aan bij mensen.

Afbeelding
De nieuwe Jehova's, al komt D66 vooral uitverkoop van Nederlandse cultuur, Nederlandse waarden en Nederlands kapitaal aan de deur verleuren. En dan zijn er natuurlijk de nodige linkse hobbies die bekostigd moeten worden...
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Mahalingam
Berichten: 44672
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Mahalingam »

De gevaarlijkste grachtengordeldieren in Amsterdam zijn die van de D666-soort. En zeg er niks van want ze zijn een groep en groepsbelediging is racisme, juridisch gezien.
En filosofisch gezien zijn ze kleuters.
D66 en ChristenUnie willen spiegels op monumenten: 'Voor de zelfreflectie'

D66 en de ChristenUnie willen op monumenten zoals het Holocaustnamenmonument en het monument voor het Slavernijverleden spiegels, zodat bezoekers ook met zichzelf worden geconfronteerd.

Volgens indieners Don Ceder (CU) en Marijn Bosman (D66) moeten 'de spiegels naar het verleden' mensen uitnodigen om te reflecteren op de vraag: wat zou ik gedaan hebben?

'Zeker in deze tijd waarin veel gediscussieerd wordt over gevoelige episodes uit onze geschiedenis en daaraan verbonden over sommige beelden en monumenten, is dit initiatief wat ons betreft een welkome uitnodiging om niet te reflecteren op en misschien zelfs te oordelen over de ander, maar op en over onszelf', aldus Bosman en Ceder.

Het idee is 'geleend' van de gemeente Den Haag en aan de spiegels moet ook een QR-code worden gekoppeld, zodat bezoekers via hun smartphone meer informatie over de betreffende episode in de geschiedenis kunnen lezen. Voorlopig zouden vijf monumenten wat betreft de partijen in aanmerking moeten komen voor de spiegels. Naast de twee genoemde, denken de raadsleden aan de Dokwerker, het Nationaal Monument op de Dam en het Homomonument.

De speciale spiegels moeten nog worden ontworpen. Het initiatief zou bij elkaar 25.000 euro kosten. Morgen dienen de twee partijen hun voorstel in bij cultuurwethouder Touria Meliani.
https://www.at5.nl/artikelen/205398/d66 ... freflectie

En daar wordt ik nu zo moe van: die Gutmenschen met een plaat voor hun kop die naar zichzelf in spiegels gaan staren om goede onderbuikgevoelens te krijgen (welke, daar krijgen ze een instructie voor via een QR-code ) en om deugpuntjes te verzamelen.
Ik laat maar Geen Stijl aan het woord:
'D66 en CU willen SPIEGELS op monumenten'

KOST € 25.000 +++ "Zodat bezoekers ook met zichzelf worden geconfronteerd"

Soms denk je dat ze in de Amsterdamse gemeenteraad heus wel andere dingen doen dan met hun hoofd in hun eigen reet lopen en dan zie je weer zoiets dat je denkt: nee, die lopen écht alleen maar met hun hoofd in hun eigen reet.
Nu dit weer: Don Ceder alias de Bijlmerjezus wil samen met de rubberenruggengratiërs van Dawa66 spiegeltjes op monumenten, zoals het Holocaustnamenmonument, de Dokwerker en het moment voor het Slavernijverleden. "Zodat bezoekers ook met zichzelf worden geconfronteerd."
Prach-tig dat die monumenten er zijn, maar ze trekken kleine groepjes mensen, een nóg kleiner deel is zich bewust van de zweverige betekenis van die suffe spiegel en een nóg kleiner deel richt zijn leven anders in na een confrontatie met zijn of haar reflectie.
Anders gezegd: nobody gives a fuck. Het mooie van dit verhaal: "Het initiatief zou bij elkaar 25.000 euro kosten." Vijf-en-twin-tig-dui-zend euro voor een stel spiegels om 'bezoekers met zichzelf te confronteren'. Ze kunnen die spiegels ook gewoon uit de huizen van Don Ceder en Marijn Bosman halen; zelf kijken ze er toch niet in.
Amsterdam, u weet wel, de stad met een begrotingstekort van 200 miljoen en dus ook de stad waar bewoners jaar in jaar uit steeds iets strakker op de SP (dat staat voor SinaasappelPers) worden gedraaid, met nu weer +20% voor de OZB, +18% voor de afvalstoffenheffing en natuurlijk ook plusjes voor de rioolheffing. En terwijl die stoperahyena's huilen over een 'rotverhaal' willen ChristenUnie en D66 € 25.000 over de balk smijten voor een paar stomme spiegels. In wat voor een wereld leven die lui eigenlijk?
https://www.geenstijl.nl/5156186/doe-to ... rmaal-man/

En ik ben benieuwd of ze in Amsterdan een spiegel hufter-, vandaal-, kleuter-, allahtoon- en monkeyproof kunnen maken voor 5000 euro. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

D66 ongemakkelijk over idolate fanschare ’koningin Kaag’

Bij D66 klinkt gemor over een schaduwcampagne rond partijleider Sigrid Kaag. In juni werd een fanclub voor de D66-voorvrouw opgericht, maar partijleden lopen niet bepaald warm voor de inhoud – of in hun ogen afwezigheid daarvan – binnen die campagne.

Met haar imago als powervrouw heeft Kaag een idolate fanschare om zich heen verzameld. Op de Instagrampagina ’KaagPower’, die onlangs werd gelanceerd door enthousiaste volgelingen van Kaag, wordt de D66-lijsttrekker geportretteerd als een soort rockster. Dagelijks worden daar quotes en foto’s van de bewindsvrouw annex partijleider geplaatst. „Boss Lady.” „The Queen herself is jarig vandaag, happy birthday, Sigrid!.” Een beeltenis van Michelangelo’s beroemde plafondschildering De hand van God met daaroverheen een quote van Sigrid Kaag: „En al heb ik niet alle antwoorden, één ding weet ik zeker: het moet anders. Het moet beter. Het is tijd.”

’Nu wij!’
Ook is er een website ’KiesKaag.nl’, waar bezoekers posters van Kaag kunnen downloaden evenals andere vrouwelijke politici zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. „Nu wij!” staat er in chocoladeletters op de posters. Wat de directe relatie van Merkel of Ardern is – afgezien van hun geslacht – tot Kaag wordt niet geheel duidelijk.

Het team van ’KiesKaag’ verstuurt ook nieuwsbrieven met verhalen van vrijwilligers die in hun omgeving stemmen proberen te ronselen voor de D66-partijleider. „Laat je horen! Deel je passie, praat uit je hart en vertel je beweging waarom je hierin gelooft!”, zo wordt bijvoorbeeld ene Ellen Ertman geciteerd. „Zo ben je samen sterker!”

Kaag zelf overwegend positief
Sigrid Kaag zelf is overwegend positief over de beweging. „Ik vind het hartstikke goed dat jonge mensen zich met politiek bezighouden. Naast de geweldige inzet van veel D66-campaigners is er deze beweging ontstaan, waarin mensen van allerlei politieke kleur elkaar vinden: D66, GL, PvdA, VVD en ook jonge mensen die zich niet eerder met politiek bezig hielden”, laat ze weten in een reactie.

Maar onder partijleden klinkt gemor over de campagne. Een aantal D66’ers klaagt over ’leegte’ en het ’gebrek aan een verhaal’. Een prominente D66’er, die anoniem wil blijven, spreekt van een „bizarre parallelle campagne waar een totaal cynisch idee van kiezers uit spreekt.” „Erger dan een persiflage”, zegt hij over de posts op de Instagrampagina van KaagPower. „Als je zegt dat de campagne volledig gebouwd is op het vrouw-zijn van de lijsttrekker, dan stuit dat op geveinsd onbegrip. Terwijl het aan alles te zien is.”

’Veel vorm, weinig inhoud’
Een ander actief lid spreekt van „veel vorm en weinig inhoud”. „Ik vind dit echt verschrikkelijk. We hebben een goed programma met ladingen aan inhoud voor Nederland: en dit soort shit is volstrekt nutteloos. ”

„Mag ik een teiltje?”, reageert weer een ander lid van de partij op de post waarin ’koningin’ Sigrid Kaag wordt gefeliciteerd met haar verjaardag. Andere leden vragen zich af of de campagne „wel serieus bedoeld” is. Niet alleen de gepolijste posts, maar ook het feit dat de campagne totaal losgekoppeld is van de officiële D66-campagne stoort de leden: „Een aparte hashtag, nergens een partijlogo te bekennen, paars als kleur terwijl onze kleur groen is. Alsof ze niets met D66 te maken willen hebben.”

Géén onderdeel van officiële campagne
De schaduwcampagne maakt geen onderdeel uit van de officiële campagne van D66, benadrukt een woordvoerder, maar is een ’beweging van onderop’, een zogenoemde grassroots-beweging. „En die groeit en groeit. Er zijn 2000 enthousiastelingen en vrijwilligers bij betrokken. Van allerlei politieke kleuren.” Het landelijke campagneteam „kijkt op afstand” mee met wat ze doen, maar bemoeit zich verder niet met de inhoud, aldus de woordvoerder. De club zou wel mogelijk aanspraak kunnen maken op geld uit de campagnekas. Vrijwilligers moeten daartoe een verzoek indienen, dat door het landelijk bureau wordt beoordeeld.

Over het verwijt dat de campagne geen inhoud zou hebben zegt Kaag: „Ik snap ook wel dat ze niet allemaal mijn economisch manifest, speeches of het D66-verkiezingsprogramma lezen. Maar ik ben ook op discussieavonden geweest die deze groep organiseert, waar ik - toen dat qua corona nog kon - met 100 jongeren stevige inhoudelijke gesprekken heb gevoerd over hun zorgen over wonen of klimaat. Laten we het enthousiasme van jonge mensen vooral aanmoedigen.”
:smile7:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

Een aantal D66’ers klaagt over ’leegte’ en het ’gebrek aan een verhaal’.
Klagen ze hierover?? :huh: D666 heeft nooit een verhaal gehad, alleen maar leegte. Het was van meet af aan al een nihilistische partij en stond ook in mijn jeugd al bekend als een lege huls en als bijwagen van de PvdA.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Ook de koningin van de dood Pia Dijkstra is eigenaar van 39 hotelappartementen, maar verzweeg inkomsten voor de Kamer.
Het spook van corruptie hangt boven het hoofd van het prominente D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij blijkt behalve haar riante beloning als parlementariër ook nog eens flink wat geld op te strijken als eigenaar van een hotelappartement in Valkenburg, maar verzwijgt dit voor de Tweede Kamer.

Legio volksvertegenwoordigers blijken er nogal een potje van te maken wat betreft het melden van hun neveninkomsten en -functies aan de Tweede Kamer. Voorop in die stoet loopt Pia Dijkstra, het beroemde D66-Kamerlid dat onder anderen de orgaandonatiewet door de twee Kamers van de Staten-Generaal wist te loodsen. Dat wist ondersprogramma Zembla gisteren te onthullen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44672
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Mahalingam »

En nog meer geklaag onder het D666-volk.
Deel leden vindt de D66-lijst ‘niet jong en divers genoeg’

Een „sterke, diverse” mix van ervaringen en nieuwe talenten, noemde D66 de woensdag gepresenteerde kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Een groep leden ziet het iets anders: te weinig vernieuwing, te weinig kleur, te weinig jongeren. Ze willen de komende weken kandidaten hoger op de lijst proberen te krijgen. D66-leden kunnen tot 1 december stemmen over de lijst. Wie veel stemmen krijgt, komt hoger.

Jongerenafdeling Jonge Democraten wil daarom de komende weken „zeker één twintiger in de top twintig krijgen”, zegt hun persvoorlichter. Hij prijst de „diversiteit van de lijst”, maar mist verjonging. De komende weken gaan ze campagne voeren om onder meer het Winterswijkse raadslid Loes ten Dolle (25 jaar, plek 36) hoger op de lijst te krijgen.

Janarthanan Sundaram vindt de lijst juist niet divers genoeg. Met name de top tien van de conceptlijst vindt de voorzitter van het diversiteitsnetwerk, die zijn eigen kandidatuur introk, „te wit”. „Dit was behalve corona ook het jaar van de Black Lives Matter-protesten. Onze partij ging prominent naast de mensen in de protesten staan. Maar dat zien we onvoldoende terug op de lijst.” Gekleurde kandidaten op onder meer plek elf en negentien wil hij naar de top tien loodsen.

Teleurstelling over lijst is groot

Lijsttrekker Sigrid Kaag sprak de afgelopen tijd vaak over inclusief leiderschap en de noodzaak van diversiteit. „Door haar boodschap zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat maakt de teleurstelling over de lijst groot”, aldus Sundaram. Volgens hem komt dat doordat de partijtop zélf niet divers genoeg is – daarbij wel negerend dat de kandidatencommissie twee biculturele leden had. Ook zouden meerdere gekleurde kandidaten zich hebben teruggetrokken uit onvrede over hun plek, namen wil hij niet noemen.

Tegelijkertijd zijn er óók kandidaten die denken dat ze lager op de lijst zijn gezet juist omdát ze man, heteroseksueel en wit zijn. Zij vinden juist dat ervaring ondergeschikt is gemaakt aan diversiteit, deels door Kaags wens om inclusiever te worden. Dat vermoeden hebben ook huidige Kamerleden die na de verkiezingen het Binnenhof verlaten omdat ze hebben bedankt voor een volgens hen te lage plek op de lijst. Een van hen constateert: „Je functioneren zegt dus niet iets over je plek op de lijst.”

Te weinig tijd gegund

In alle gevallen gaat het om Kamerleden die er pas één termijn op hebben zitten. Velen van hen vinden dat hun meer tijd gegund had moeten worden om zich te bewijzen. Van de lichting Kamerleden die sinds de verkiezingen van 2017 aantrad, blijven alleen Rob Jetten en Jan Paternotte zeker over. Monica den Boer vertrok eerder dit jaar al, mede door druk vanuit de fractietop, die haar niet goed genoeg vond. Maarten Groothuizen en Jessica van Eijs kandideerden zich niet voor een nieuwe termijn. En zes zittende Kamerleden werden op lagere plekken gezet – alleen Rens Raemakers en Marijke van Beukering hebben hun kandidatuur gehandhaafd.

Uit de onvrede over de lijst blijkt ook welke verwachtingen D66’ers momenteel hebben van de komende verkiezingen: dat de partij zetels gaat verliezen. Met name de eerste vijftien zetels worden als ‘verkiesbaar’ gezien – hoger peilt de partij momenteel ook niet. Het ‘Kaag-effect’ waar de partijtop op hoopt, blijft vooralsnog uit. Ook sommige Kamerleden twijfelen over Kaags hoop om de grootste partij te worden. Uit die hoop zou ook de opbouw van de lijst voortkomen: een ervaren top tien, gevolgd door tien kandidaten met meer diversiteit.

„Je moet als partij voorbereid zijn op alle scenario’s. Je kan niet alleen sturen op 25 zetels”, zegt Sundaram. „Als we veertien zetels krijgen na de verkiezingen, dan hebben we twee mensen met een biculturele achtergrond in de Kamer. Daar kunnen we als progressieve partij niet tevreden over zijn.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/ve ... g-a4019875
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Dit zijn de 40 kandidaten. Op plek 27 een kopvod.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 44672
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Mahalingam »

Ik zie die nr. 27.
Is er hier iemand die kan duiden welk soort hoofddoek en verdere inpak kenmerkend zijn voor welke sekte? Of kan je het in veel gevallen herleiden tot het dorp waar de familie/clan vandaan komt (lokale klederdracht)?
Laatst gewijzigd door Mahalingam op vr nov 13, 2020 5:59 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
vr nov 13, 2020 4:23 pm
Ik zie die nr. 27.
Is er hier iemand die kan duiden welk soort hoofddoek en verdere inpak kenmerkend zijn voor welke sekte? Of kan je het in veel gevallen herleiden tot het dorp waar de familie/clan vandaan komt (loale klederdracht)?
Fonda komt uit Marokko. Ze is "Ontzettend vereerd met deze mooie plek"

En het blijkt dat zij ‘de meeste inspirerende D66-vrouw’ in Nederland is. lees ik.

Ook grappig.
Een D66-raadslid uit Den Haag heeft gisteren ruziegezocht met Harm Beertema, Tweede Kamerlid namens de PVV. Volgens de islamitische vrouw heeft de PVV’er het “verstand van een garnaal” omdat hij stelt dat leraren liever klassen vol allochtone kinderen vermijden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Ariel schreef:
di okt 13, 2020 5:07 pm

Onze Sigrid Al Kak, blijft met gulle hand geld geven aan kopstuk Al Nahhas, een kopstuk van de terreurgroep Ahrar al Sham.

Nederlandse subsidie voor oud-kopstuk terreurgroep loopt nog door

Sigrid Kaag en Blok wisten niet dat de jihadist ook meedeed bij het project. :nietverstaan: Wie gelooft dat?
Ex-lid Syrische terreurgroep weg bij door Nederland betaald project

Een voormalig kopstuk van een Syrische terreurgroep is vertrokken bij een project dat werd betaald door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het departement was door de kwestie in de verlegenheid gebracht omdat het niet op de hoogte was van de aanstelling van Labib al-Nahhas.

Dat hebben ministers Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. De kwestie kwam aan het licht door het onderzoeksprogramma Argos.

Nahhas was directeur van de burgerrechtenbeweging Syrian Association for Citizen’s Dignity (SADC). Hij werd betaald door het European Institute of Peace (EIP) dat voor het project geld heeft gekregen van Buitenlandse Zaken. Nahhas was eerder woordvoerder van Ahrar al-Sham, een strijdgroep die door de Nederlandse rechter is aangemerkt als terroristisch.

„Na intensief contact met het ministerie heeft EIP vorige week aangegeven dat Dhr. Al-Nahhas zich met onmiddellijke ingang terugtrekt uit het project”, schrijven de bewindslieden.

Tegenover een kritische Tweede Kamer liet minister Kaag vorige maand weten dat de subsidie niet was verleend als het ministerie van tevoren had geweten van de aanstelling van Nahhas. Het EIP is „onvoldoende transparant” geweest, aldus de ministers. Ze zijn voornemens de subsidie aan het EIP en SADC voort te zetten.

De Syriër Nahhas was onder meer woordvoerder van Ahrar al-Sham. Hij brak er vier jaar geleden mee omdat hij de groepering te radicaal vond worden. Daarna zou hij zich hebben ingezet voor een vreedzame oplossing van het bloedige conflict in Syrië. Nahhas heeft ook een Spaans paspoort en staat niet op een terreurlijst.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

“Democraten”66...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 80787
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Ariel »

Ook D66-senioren niet tevreden over Kaag

Na gemopper vanuit D66-gelederen over te weinig kleur, te weinig nieuwkomers en te weinig jongeren op de kandidatenlijst doet nu ook de seniorenafdeling van de democraten haar beklag. Het verkiezingsprogramma houdt te weinig rekening met 55-plussers, luidt de kritiek.

In een brief aan lijstrekker Sigrid Kaag laat de 150-koppige thema-afdeling senioren en samenleving weten dat D66 naar hun smaak te veel de oren laat hangen naar ’mensen met een jonge of middelbare leeftijd’. „D66 wil het belastingstelsel herzien, maar de rekening komt vooral bij gepensioneerden te liggen”, geeft voorzitter van de afdeling Hein van der Reijden als voorbeeld. Ook op de thema’s wonen en werken zijn senioren door D66 uit het oog verloren, vindt hij. „Denk daar over na”, zegt hij richting Kaag.

D66 krijgt het de afgelopen weken stevig voor de kiezen. Veel kritiek is er op de campagne #KiesKaag die volledig op Sigrid Kaag als persoon is gericht en niet op de partij of de inhoud. Ook Van der Reijden is er ongelukkig mee. „Ik denk dat die campagne nu snel zal verdwijnen.”

De nieuwe kandidatenlijst doet eveneens veel stof opwaaien. De lijst zou te weinig divers zijn, te weinig nieuwkomers bevatten en niet jong genoeg zijn. Anderen vrezen juist dat kandidaten een lage plek hebben gekregen, omdat ze blanke heteroseksuele mannen zijn.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8903
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door sjun »

Constanteyn Roelofs – Lijkt alsof D66 imago als truttige netnietsmarketeerspartij tot in karikaturale doorvoert
'D66 is nu eenmaal een belangenvereniging voor ambtenaren, consultants en bestuurders'
Door: Constanteyn Roelofs, 20 November 2020 TPO+

Astroturfing, kent u die uitdrukking? De term komt uit de Amerikaanse politiek en beschrijft bewegingen die doen alsof het burgerbewegingen van onderop zijn –grassroots-bewegingen – maar die feitelijk niets meer zijn dan marketingcampagnes van gevestigde belangen. Voorbeelden zijn milieucampagnes die geheel toevallig ingestoken zijn door de belangen van de olie-industrie en pseudovakbonden die niets anders doen dan verwarring in de vakbeweging schoppen, waar het grootkapitaal dan weer van profiteert. Astroturf is een soort kunstgras, dus u ziet waar deze beschrijving vandaan komt.

In ons regenachtige vaderland hebben we nu ook een sneu geval van Astroturfing. D66 heeft besloten om te doen alsof Sigrid Kaag, een vrouw die als externe minister is ingevlogen en daarvoor nog nooit een dag bij het winkelcentrum heeft staan flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen, als grassrootsicoon te lanceren. Het marketingteam noemt het met de Amerikaanse handboekjes in de hand een echte grassrootsbeweging, maar dit is natuurlijk van zo’n overduidelijke huichelachtigheid dat je je af gaat vragen of ze het zelf wel geloven. Er komt immers niets van bovenaf: de partijtop vraagt een minister van buiten, die blijkt het goed te doen en die mag vervolgens de kar trekken. Democratisch is het niet en geheel bekonkeld in de hogere echelons van de partij.

De gewezen diplomate kreeg een stel sneakers aangemeten om op een volks mens te lijken en de clowns van het marketingteam proberen nu diezelfde sneaker haar als handelsmerk aan te meten. Churchill had tenslotte ook z’n sigaar, Napoleon zijn bicorne en over de markante snorren van de politiek hoeven we het ook niet te hebben – maar deze iconen zijn nooit gemaakt, maar altijd verdiend. Dit soort imitatie-iconografie is veel te nep, om nog maar te zwijgen over de ‘spontane’ hashtag-acties die het volk moeten bewegen om eindelijk eens een meisje in het torentje te zetten. De campagne is zo klunzig dat je je bijna af gaat vragen of hier een soort camp-achtige ironie ingezet wordt, waarbij D66 z’n imago als een truttige netnietsmarketeerspartij tot in het karikaturale doorvoert om zo een onwaarschijnlijk electoraat bij elkaar te sprokkelen.

Het andere scenario, namelijk dat de partij écht gelooft dat er met een dergelijke pseudovolkse campagne een path to victory is naar een winst boven de VVD en dus een premierschap voor Sigrid Kaag (de eerste vrouw!) is zo bezijden de werkelijkheid dat het rechtstreeks uit het laatje politieke pipedreams komt. D66 is nu eenmaal een belangenvereniging voor ambtenaren, consultants en bestuurders, de deplorabele speklaag van de Nederlandse bureaucratie. Altijd goed voor 5-15% van de zeteltjes en het onmisbare glijmiddel in een moderne coalitie, maar meer ook niet. Om ook de Nederlanders die wel eerlijk geld verdienen met arbeid of ondernemerschap bij de droom te betrekken is meer nodig dan alleen het argument ‘maar ze is een vrouw en ze heeft ook leuke sneakers’.
TPO+ 20.11.20
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 22593
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door King George »

Ariel schreef:
vr nov 13, 2020 1:50 pm
Ook de koningin van de dood Pia Dijkstra is eigenaar van 39 hotelappartementen, maar verzweeg inkomsten voor de Kamer.
Het spook van corruptie hangt boven het hoofd van het prominente D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij blijkt behalve haar riante beloning als parlementariër ook nog eens flink wat geld op te strijken als eigenaar van een hotelappartement in Valkenburg, maar verzwijgt dit voor de Tweede Kamer.

Legio volksvertegenwoordigers blijken er nogal een potje van te maken wat betreft het melden van hun neveninkomsten en -functies aan de Tweede Kamer. Voorop in die stoet loopt Pia Dijkstra, het beroemde D66-Kamerlid dat onder anderen de orgaandonatiewet door de twee Kamers van de Staten-Generaal wist te loodsen. Dat wist ondersprogramma Zembla gisteren te onthullen.
Pilletje Pia deed een Sofietje in 't Veld?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

D(emonen)66...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 51252
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het wel en wee van D66, nu onder leiding van Sigrid Kaag.

Bericht door Pilgrim »

“Team Kaag”...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie