Forum voor Democratie (FVD)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Een Kerstoverdenking door professor Paul Cliteur over Urgenda en de Hoge Raad

Door: FVD - 23 december

Op 20 december 2019 werd geschiedenis geschreven. NRC Handelsblad omschrijft het als volgt:

“De Hoge Raad beleefde vrijdag een primeur. Voor het eerst las de hoogste rechter in Nederland zijn uitspraak ook in het Engels voor. Vanwege het aanwezige internationale publiek. ‘The Supreme Court decides that the order to the Dutch state, issued by the district court and confirmed by the court of appeal is definitively upheld.'

Er had toen al twee keer luid applaus en gejoel geklonken vanuit het publiek bij het lezen van de uitspraak in het Nederlands. Voor juristen werd deze vrijdag geschiedenis geschreven. Nooit eerder dwong een rechter een land om een strenger klimaatbeleid te voeren.”


Interessant, nooit eerder dwong een rechter een land een strenger klimaatbeleid te voeren. Bij ons wel dus. Het gaat mij even over dat dwingen door de rechter. Dus niet de regering bepaalt welk klimaatbeleid wordt gevoerd, de rechter bepaalt dat. De rechter, deze keer bij naam genoemd (Kees Streefkerk), vertelde dat Nederland volgend jaar 25 procent minder broeikasgassen moet uitstoten dan in 1990. En wel op basis van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, meldt de krant.

Let op de woorden “op basis van”. Want in die Europese Verklaring staat natuurlijk niets over 25 procent. Het is Kees Streefkerk die iets vindt. Om dat vervolgens aan ons op te leggen. En alsof Kees Streefkerk wel aanvoelt waar de schoen wringt, geeft hij ook nog uitleg over zijn actie. Dit is de enthousiaste beschrijving van het rechterlijk optreden door NRC:

“Streefkerk maakte ook korte metten met de bewering van de staat dat de rechter zo op de stoel van de politiek gaat zitten.”

Korte metten dus, volgens NRC. Het is allemaal OK.

Maar is dat wel zo? Heeft de rechter niet een beslissing genomen die de regering kennelijk niet wil en grote delen van het electoraat ook niet? Waarom zou de Hoge Raad (Kees Streefkerk) de wil van het volk mogen weerstreven? Met welk recht?

Montesquieu
Lang geleden was er een man die luisterde naar de sprookjesachtige naam Montesquieu (1689-1755). Hij dacht dat om de vrijheid van de burgers te waarborgen men moest onderscheiden tussen drie staatsfuncties: 1. Elke staat maakt wetten, 2. Op basis van die wetten wordt bestuurd, 3. De rechter oefent controle uit over dat bestuur op basis van diezelfde wetten.

Maar Montesquieu onderscheidde niet alleen deze drie activiteiten, hij zei ook nog dat wetgevende macht (1), uitvoerende macht (2) en rechterlijke macht (3) in een evenwichtige verhouding tot elkaar zouden moeten geplaatst. De ene macht moet niet “op de stoel” van de andere gaan zitten.

Goed bestuur
Tot zover heb ik Montesquieu weergegeven, nu stap ik over op mijn eigen interpretatie van die drie machtenleer (trias politica). Er zijn namelijk drie interpretaties van het gewenste evenwicht binnen die trias. Kees Streefkerk verwoordt er maar één.

De eerste heet democratie. Dan ligt het zwaartepunt van de macht bij de burgers die via gekozen vertegenwoordigers de richting van het beleid kunnen bepalen. In de Montesquiviaanse typologie: meeste macht bij de wetgever. Centraal voor de richting die we uitgaan zijn de discussies in het parlement. Het parlement vertolkt de wil van het volk. De wetgever maakt de wetten, de ambtenaren voeren die uit. Net als de rechter.

De tweede heet bureaucratie. Dan ligt niet het centrum van de macht bij de wetgevende macht, maar bij de uitvoerende macht. Het zijn ambtenaren die niet zozeer het beleid “uitvoeren” maar de richting daarvan bepalen. De motivering hierachter is vaak dat het volk niet bekwaam genoeg is om te weten welke kant het uit moet met het land, dus dat kan je beter aan de experts overlaten.

Een derde interpretatie die men aan de trias kan geven is die van de dikastocratie. Dan zijn het de rechters die de belangrijkste politieke beslissingen nemen. Zij doen dat overigens – zeggen ze zelf – “op basis” van het recht. Streefkerk vertelde in zijn toelichting op het oordeel van de Hoge Raad dat de uitvoering van het klimaatbeleid weliswaar toekomt aan parlement en regering, maar het is aan de rechter om te beoordelen of dat beleid wel binnen de grenzen van het recht blijft. “Dat is een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat.”

Wat Streefkerk er niet bij vertelt, is dat het recht vaak heel vaag is en dat in een democratie rechters heel voorzichtig moeten zijn met politieke uitspraken. In de democratie (in tegenstelling tot de dikastocratie) zorgt de rechter dat hij buiten de politiek blijft. In een democratie wordt geregeerd op basis van “het recht”, maar niet op basis van geheel nieuwe rechterlijke vonnissen. Een “rechtsstaat” (rule of law) is ook iets wezenlijk anders dan een “rechtersstaat” (rule of men). Wanneer dus zelfs NRC zegt “nooit eerder dwong een rechter een land een strenger klimaatbeleid te voeren” dan zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. We zijn in een rechtersstaat terecht gekomen in plaats van in een rechtsstaat. In een dikastokratie in plaats van in een democratie.

Forum voor democratie
Waarom kiezen niet alle politieke partijen voor de democratie en laten zij zich meezuigen in de bureaucratie of dikastokratie? De reden daarvoor is dat sommige politieke partijen hun politieke wensen beter via de ambtenarij en de rechterlijke macht kunnen verwerkelijken dan via het parlement.

Volgens de jongste peilingen van 22 december staan PVV en FVD op 19 en 18 zetels, VVD en PvdA elk op 19. In een democratie zouden PVV en FVD daarom min of meer evenveel politieke macht moeten vergaren. Het probleem is echter dat VVD en PvdA ook belang hebben bij een bureaucratie en dikastocratie omdat mensen van hun politieke kleur oververtegenwoordigd zijn binnen het ambtelijk apparaat en binnen de rechterlijke macht. Maar om precies diezelfde reden is FVD ook voor het hernemen van de wetgevende macht. Een herstel van democratie. De burgers moeten weer kunnen beschikken over hun eigen land. Zij willen hun land terug. En dat betekent ook een kritiek op dikastocratie en bureaucratie. Daarom ook is Forum voor democratie een forum voor democratie.

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/ ... 1c2ac17db5
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Dit is waarom de "97% consensus" niet klopt
Forum voor Democratie - 24 dec. 2019


We worden dagelijks bang gemaakt met hysterische spookverhalen over de ondergang van de aarde door apocalyptische “klimaatverandering”. Maar wat is daar van waar? Klimaatactivisten beweren dat "97 procent van de wetenschappers" het eens is over de feiten, de oorzaken en de urgentie om in te grijpen. Dit is totale onzin! In dit filmpje laten we zien hoe het zit
Word NU lid van Forum voor Democratie
Forum voor Democratie - 12 dec. 2019

Forum voor Democratie heeft bijna 40.000 leden. Een ongekend resultaat waarmee we de grootste ledenpartij van Nederland kunnen worden - zeker als we doorgroeien! Bent u nog geen lid? Word dat dan nu - al vanaf 25 euro per jaar! Spoor mensen in uw omgeving aan om dat ook te doen! Hoe meer leden wij vóór 1 januari hebben, des te meer financiering wij ontvangen - en des te minder subsidie er overblijft voor de kartelpartijen. Wacht dus niet en word onmiddellijk lid van Forum voor Democratie! Klik hier.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Als de campagnetijd aanbreekt, wordt immigratie van stal gehaald

11 januari 2020

Afbeelding

Het is een patroon: Vlak voor de verkiezingen beloven VVD en CDA een verandering van het failliete immigratiemodel. In zijn column opent Rob Roos, Europarlementariër voor FVD, de aanval op deze misleidende politiek.

Zodra u in het nieuws leest dat er ergens in Nederland een gevaarlijke slang is ontsnapt, dan weet u dat de komkommertijd is aangebroken. Ditzelfde fenomeen geldt als gevestigde politieke partijen in de media over immigratie beginnen te oreren. Dat is het officiële startschot van de verkiezingscampagne.

Op 21 december 2019 gaf Mark Rutte (VVD) de aftrap met de kop in de Telegraaf dat ‘Schengen in gevaar’ is. Op 3 januari 2020 volgde Hugo de Jonge (CDA): ‘Tachtigduizend migranten per jaar is te veel voor Nederland’. En op 9 januari gaf Ankie Broekers-Knol (VVD) in de Telegraaf aan dat zij de “asielteugels wil aantrekken”. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland op 17 maart 2021. Gezien het tijdstip van deze retoriek kan worden geconcludeerd dat de regeringspartijen er rekening mee houden dat het kabinet de rit niet zal uitzitten.

Immigratie, de daaruit voortvloeiende multiculturele samenleving en gebrekkige integratie is al vele jaren een van de grootste problemen van onze maatschappij. Pim Fortuyn was er heel uitgesproken over en veroorzaakte daarmee rond de eeuwwisseling een politieke revolte. Onze westerse normen en waarden staan in vele opzichten haaks op de waarden die in andere culturen gebruikelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkheid van mannen en vrouwen en homorechten. Dat kan je pas oplossen als je het wilt zien én durft te bespreken. En daar zit het probleem: CDA en VVD zien het wel, maar bespreken het alleen als de verkiezingen voor de deur staan. Daarna is het business as usual. Vorig jaar gingen beide partijen nog akkoord met het Marrakech-pact en het kinderpardon. Aanpakken hebben ze nooit gedaan, terwijl zij juist bij uitstek de regeringspartijen zijn die dit allang hadden moeten doen. Er is niet eens een demografische visie terwijl de huidige ontwikkeling van de bevolking enorme gevolgen heeft voor onze woningmarkt, mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en uiteraard cultuur.

Het Centraal Planbureau zegt dat ons land behoefte heeft aan arbeidsmigratie vanwege vergrijzing. Dat valt nog te bezien als straks een groot deel van het werk niet meer door mensen wordt gedaan. De industriële revolutie 4.0 is begonnen. Artificial Intelligence (AI) en robotica zullen een grote rol in ons arbeidsproces gaan vervullen. Veel banen worden straks door deze technologieën overgenomen. Het aantal nieuw gecreëerde banen in deze sector is van zeer specialistisch niveau en significant minder dan het aantal banen dat verdwijnt.

Kennis en arbeid die we wél nodig hebben, en niet aanwezig zijn in ons land, kunnen we invullen door arbeidsmigratie. Dat is echter een selectief proces, zoals dat in een bedrijf gebruikelijk is. Je neemt alleen mensen aan die je daadwerkelijk nodig hebt. Dan is de voorwaarde dat zij over de juiste opleiding en competenties beschikken. Canada en Australië doen dat ook. De immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten zijn daar niet voor opgeleid en voegen in die zin geen waarde toe aan onze maatschappij.

Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier dus niet over vluchtelingen maar over immigranten die uit economische overwegingen naar ons land toe komen. Het probleem is dat de juridische scheidslijn tussen vluchteling en economische migrant onder druk van internationale gerechtshoven en activistische rechters steeds dunner wordt. Daarmee worden de verplichtingen voor EU- lidstaten ook steeds groter. Europese ambtenaren doen wat dat betreft een flinke duit in het zakje. Er komt geen democratisch proces meer aan te pas. In 2011 kopte Trouw nog: ‘Het kabinet moet binnen Europa steun zoeken om het Europees Hof aan banden te leggen. De rechters in Straatsburg bedreigen wetten in EU-landen die democratisch tot stand zijn gekomen.’ De VVD maakte toen een stap in de goede richting, maar daar is met het progressieve beleid van Rutte uiteindelijk niets van waargemaakt.

Voor FVD is aanpak van immigratie een absolute noodzaak en geen verkiezingsretoriek. Wij zullen dit probleem wel aanpakken als de kiezer ons bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen voldoende mandaat geeft. Niet de rechter, maar de volksvertegenwoordiging bepaalt wie ons land in komt en wie niet. Het democratisch proces moet worden hersteld door het Europees Hof aan banden te leggen waardoor wij het Australisch immigratiemodel kunnen invoeren. Als tussentijdse oplossing vangen we aan met het Deense immigratiemodel. Het is hoog tijd dat we concrete maatregelen tot uitvoering gaan brengen. Dat kan, mits de kiezer zich niet door de praatjes van de VVD en CDA bij de neus laat nemen.

Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

https://forumvoordemocratie.nl/ep/actue ... 1c2ac17db5
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

BRIEFJE VAN JAN – Aan Carola Schouten

Jinek in een deuk, publiek lachen en klappen – en wat deed u?

Door: Jan Dijkgraaf , 9:31, 15 januari 2020

Beste Carola,

Je zat gisteravond bij Jinek.

Daar werd een filmpje vertoond van mensen die wandelden langs snelwegen en soms maar net aan de dood ontsnapten.

Later was er een fragment van Thierry Baudet, die vond dat rechters te veel op de stoel van de politiek gingen zitten, bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak en bij de terugkeer van de slagersvrouwen en -kinderen uit het kalifaat.

Jij suggereerde dat Baudet daarmee de bijl aan de wortel van de rechtsstaat zette.

Waarop de ook aanwezige schrijver Herman Koch zei: “We gunnen Baudet een wandeling langs de snelweg.”

Jinek in een deuk natuurlijk.

Publiek lachen en klappen natuurlijk.

En wat deed jij?

Niets.

Jij liet deze door een schrijver uitgesproken doodswens van een parlementariër, vergelijkbaar met zo’n doodskist met de naam van Klaver erop tijdens het boerenprotest, gewoon lopen.

Je zat er vrolijk bij.

Niet als een boer met kiespijn, maar schaapachtig glimlachend.

Kijk, dat vind ík nou een minister onwaardig.

Dat Jinek haar verachting voor Thierry Baudet niet kan verbergen, maar vrolijk wordt van zo’n als grap verpakte doodswens, ach… Wie met een foto van Hillary Clinton op haar nachtkastje slaapt en in eigen land het beste klikt met Robbie Jetten, is niet wijzer.

Maar van jou had ik een kleine interventie verwacht.

Gemiste kans, poes.

Groet,

JanD
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Amsterdam maakt excuses voor slavernij, FVD weigert
9 jan. 2020


Omdat de gemeente Amsterdam in al haar deugdrang besloten heeft om excuses te maken voor de slavernij van eeuwen geleden, is er voor de vorm een ‘wetenschappelijk’ onderzoek besteld. Dit onderzoek en de aangewezen commissie zijn niet serieus te nemen, Annabel Nanninga prikt de zelfkastijdende flauwekul door.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Ik was vorige week nog bij de nieuwjaarsborrel van de FvD en het viel me op dat er behoorlijk wat mensen rondliepen met zo'n 'klimaat optimist'-shirt van Jensen. En het was behoorlijk druk. Veel wijn gedronken met bitterballen.. :cool:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77338
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef: Veel wijn gedronken met bitterballen.. :cool:
Was het gratis eten en drinken ?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Ariel schreef:Was het gratis eten en drinken ?
Nee! Toegangsprijs was 6 euro, met daarbij twee drankjes inbegrepen. Daarna moest je de drankjes zelf betalen. De borrelhapjes die rond gedeeld werden (bitterballen, kaas(stengels)) waren uiteraard wel gratis.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Horeca is duurder.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Paul Cliteur (FVD): ‘Politiecommissarissen die oproepen tot moord op mensen als Fortuyn ontregelen de staat volledig!’

Door Paul Cliteur, 20 januari 2020

Afbeelding

Paul Cliteur – senator voor Forum voor Democratie – heeft met zorg en ongerustheid gekeken naar tv-uitzendingen van afgelopen weken. Bij WNL op Zondag mocht een politiecommissaris aanschuiven die ooit heeft verkondigd dat we Geert Wilders moeten mollen, en bij Jinek zat komiek Herman Koch die Thierry Baudet een ‘wandeling langs de snelweg’ toewenste. “Als dan politiecommissarissen begrip hebben voor de moordenaar of zelfs oproepen tot het vermoorden van mensen die soortgelijke opvattingen ventileren als Fortuyn en Van Gogh, dan ontregelt dat de staat volledig,” aldus Cliteur.

Bart Reijmerink schrijft bij DDS op 18 januari over een aangekondigd televisieoptreden van de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Joop van Riessen. Van Riessen zou aanschuiven bij het programma van WNL op zondag op 19 januari 2020 (NPO 1, 10.00-11.00). Reijmerink introduceert Van Riessen als de man die wat “pikante opmerkingen” had gemaakt over de PVV. Hij citeert ook een tweet van Geert Wilders die kritiseert dat “De man die me al in 2007 wilde “mollen” en alle PVV’ers het land wil uitzetten wordt doodleuk door WNL Op Zondag van Bert Huisjes uitgenodigd om over criminaliteit te babbelen.” Bij het artikel van Reijmerink is ook het fragment gevoegd uit een uitzending van Pauw in 2007, waarin Van Riessen over Wilders zegt: “In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen ‘we mollen ‘m’. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen.” Sprekend over de PVV-stemmers zegt Van Riessen dat het gaat om duizenden mensen die niet passen in een nieuwe samenleving die we aan het maken zijn en die hier niet thuis horen.

Het is een interessant punt dat Reijmerink aan de orde stelt. Ik ontmoet in Den Haag nooit mensen die zich hier ernstige zorgen over maken. Aan de universiteiten ook niet. Toch weten we dat het voorkomt. In NPO-programma’s schuiven keurige mensen aan praattafels aan die Baudet een wandeling langs de snelweg toewensen (Herman Koch) en talkshowhosts (in dit geval Jinek) gedragen zich apathisch of vinden het een beetje risqué maar toch ook wel erg leuk (Jinek). De overige tafelgasten kijken op zijn best geschrokken toe, maar zitten vaak wat zenuwachtig te giechelen.

Nu geef ik toe, ik zeg niet dat ik het zelf als tafelgast beter zou doen, want in feite kan je geen kant uit. Je wilt niet live opstaan en zeggen: dit is smakeloos. De meeste mensen zijn ook niet ad rem genoeg om zich er direct met de juiste bewoordingen van te distantiëren. Bovendien: praatprogramma’s zijn gericht op gezelligheid. Maar het hele kleine beetje dat je misschien kan doen, is toch nog eens uitleggen waarom het publiekelijk fantaseren over een aanstaande dood van een politieke tegenstander niet een goed idee is. Dat ga ik nu doen.

Eerst iets dat helemaal onderbelicht is gebleven. Joop van Riessen is voormalig politiecommissaris. Hij is om te beginnen ambtenaar en ambtenaren zouden zich zeer terughoudend moeten opstellen in het doen van politieke uitspraken. Hij zou dus ook geen commentaren moeten geven op het verkiezingsprogramma van een politieke partij; niet op het programma van de PVV, maar ook niet op het programma van de PvdA.

Het tweede punt is ernstiger. Joop van Riessen gaat (of ging) over het handhaven van de openbare orde en de rechtshandhaving. Een van de meest ernstige en ondermijnende dingen voor een staat is eigenrichting. Als Volkert van der Graaf in 2002 dus besluit Pim Fortuyn te vermoorden (effectief mollen) omdat hij het oneens is met de politieke uitspraken van Fortuyn (Fortuyn moest worden “gestopt”) dan is dat een van de meest ondermijnende dingen die in een staat kunnen gebeuren. Als Mohammed Bouyeri in 2004 besluit Theo van Gogh te vermoorden (ook effectief mollen) dan heeft dat een enorme invloed niet alleen op de vermoorde persoon en zijn naasten, maar een gigantisch effect op de vrijheid van expressie. Met die effecten hebben we tot op de dag van vandaag te maken.

Als dan politiecommissarissen begrip hebben voor de moordenaar of zelfs oproepen tot het vermoorden van mensen die soortgelijke opvattingen ventileren als Fortuyn en Van Gogh, dan ontregelt dat de staat volledig.

Wat te doen? Ik geef toe, dat is nog niet zo eenvoudig. Maar misschien dit als suggestie: WNL zou een verklaring kunnen afgeven waarom ondanks het feit dat Van Riessen zeer ongelukkige dingen gezegd heeft in 2007 hij nu, 13 jaar later, toch weer een comeback moet kunnen maken. Of dit: Van Riessen zelf zou kunnen aangeven waarom hij nu een heel andere persoon, met heel andere opvattingen, is dan in 2007.

Zo zijn misschien meer dingen te bedenken zijn, betere ook dan ik nu voorstel, maar als helemaal niets van dien aard gebeurt, dan blijf ik Van Riessen een misfit vinden in een praatprogramma over misdaadcijfers.

Hij begon gisteren, op 19 januari, zijn optreden met iets te zeggen over Auschwitz en welke indruk dat op hem had gemaakt. Hij was daar, en wat hij daar voelde was haast niet te beschrijven.

Laten we toch eens proberen te beschrijven wat daar door je heen zou kunnen gaan als voormalig politiecommissaris. Een van de meest gruwelijke dingen van het Derde Rijk was dat daar de overheid, ook de politie, bruut geweld gebruikte tegen politieke tegenstanders. Dat lijkt mij de les die we voortdurend voor ogen moeten houden in het jaar dat we 75 jaar bevrijding gaan vieren. Dat de overheid nooit, maar dan ook nooit illegaal geweld mag gebruiken tegen zijn burgers. En ook nooit dat geweld mag gedogen.

Prof. dr. Paul Cliteur is Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... -volledig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Door dit totaal onrechtvaardige ECB-beleid verdwijnt uw spaargeld
Forum voor Democratie - 20 jan. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Sjoemelt het KNMI met hittegolfdata? FVD eist openheid van zaken!
22 jan. 2020


Het KNMI blijkt in 2016 historische temperatuurmetingen in De Bilt te hebben aangepast. Door deze “homogenisatie” kon het aantal “geregistreerde” hittegolven tussen 1901 en 1951 spectaculair dalen. Waren het er eerst nog 23 - nu zijn het er nog maar 7. Daardoor lijkt het alsof er tegenwoordig veel meer hittegolven zijn dan vroeger. En hebben klimaatalarmisten weer een stok om mee te slaan. FVD eist openheid van zaken!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Hij die het zwaard hanteert, die zal ermee getroffen worden. Karma is a bitch. Met modder gooien werd Maarten Kluit fataal. [icon_lol.gif]


 • ’SP-politicus opgestapt na nazi-tweet aan Baudet’

  Updated Gisteren, 23:44
  Gisteren, 23:38 in BINNENLAN
  D

  Afbeelding
  De Groningse SP-voorman Maarten Kluit is opgestapt na een dubieuze tweet richting Thierry Baudet (FvD). Ⓒ VENEMA MEDIA

  GRONINGEN - De in opspraak geraakte Maarten Kluit is opgestapt als fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen. Dat meldt RTV Noord. Hij schold Forum-leider Thierry Baudet zondag in een tweet uit voor ’nazi’.

  Kluit, beheerder van het account ’Linksgekkie Des Vaderlands’, schreef zondag naar Baudet: ’mond dicht Nazi’. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat ’hij aan alle kanten laat blijken dat hij dat gedachtegoed aanhangt’.

  „Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan”, vertelde Kluit, sinds 1 januari fractievoorzitter, telefonisch. Op Twitter bood hij overigens wel excuses aan voor de tweet. Nu is hij dus, na overleg met zijn fractie en het afdelingsbestuur, opgestapt. Zijn account is inmiddels afgeschermd.

De Telegraaf
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Nou kan hij eindelijk naar de kapper. [icon_lol.gif]
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Mahalingam »

Dat zal hij niet doen.
Dit is zijn handelsmerk: een Lenin baardje.

Afbeelding

Je ziet Maarten Kluit en je weet direct dat je met een heuse revolutionair te maken hebt.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Mahalingam schreef:
Spoiler! :
Dat zal hij niet doen.
Dit is zijn handelsmerk: een Lenin baardje.

Afbeelding
Je ziet Maarten Kluit en je weet direct dat je met een heuse revolutionair te maken hebt.

Eerder met een reactionair.

De SP is van een partij die onder straatvechter Jan Marijnissen over een breed vlak kiezers en sympathisanten kon verwerven omdat hij in gewoon Nederlands iets los kon maken in het politieke debat gedegenereerd tot een regressieve en repressieve sekte. Dus dit was de SP. Afschrijven die hap!
Laatst gewijzigd door King George op ma jan 27, 2020 4:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Eens, in een heel grijs verleden, thans voltooid ver verleden tijd, waren de klassieke hard core socialisten en communisten er nog voor de arbeiders. Het moet gezegd worden: De analyses klopten en de voorspellingen zijn uitgekomen.


Afbeelding


Afbeelding
Laatst gewijzigd door King George op vr feb 07, 2020 9:17 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Mahalingam »

Afbeelding
Eva Vlaardingerbroek: ‘Juist na zo’n aanval komt idealisme in me naar boven’

Ze werd luid bejubeld, maar ook keihard aangepakt na haar speech bij Forum voor Democratie. Rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek (23) haakt niet af. ‘Ik laat me niet leiden door angst.’

Dat zijn dus allemaal Brazilianen, vertelt Eva Vlaardingerbroek. Ze kreeg er ineens dik vijftienduizend volgers bij op Instagram. Op zondag 1 december had de rechtsfilosoof een geruchtmakende speech gehouden op het congres van Forum voor Democratie, haar partij. Twee weken erna stond ze met een interview in De Telegraaf. Die speech werd begin januari van Portugese ondertiteling voorzien, het interview werd vertaald. ‘En toen explodeerde mijn Instagram.’ Ze is nu ook gastcolumnist bij Conexão Política, een Braziliaanse nieuwswebsite van rechtse signatuur.
Spoiler! :
Op Instagram heeft ze 23.000 volgers, op Twitter bijna 30.000. Aan het einde van het gesprek, als ze vertelt over haar politieke ambities: ‘Ik vraag me af wat de beste manier is. We leven in volstrekt andere tijden dan vijftien jaar geleden. Op iedereen met meer dan duizend volgers wordt de term “influencer” geplakt. Dat slaat nergens op, maar er zijn wel twee manieren om invloed uit te oefenen.

‘Of door mee te draaien in het systeem, of van buitenaf. Het is een van de twee, of eerst het een en dan het ander. Iedereen zoekt heel zelfstandig zijn eigen platform. En die zijn voor anderen binnen handbereik. Door je ideeënwereld zo naar buiten te brengen, kun je grote invloed hebben.’

Haar stage in Brussel is net voorbij

Het interview is in Café Dudok in Hilversum. In de omroepstad wonen haar ouders en ze groeide er op. Haar Franse vriend Julien Rochedy is erbij. ’s Ochtends waren ze in Amsterdam om te zoeken naar woonruimte. Na afloop gaan ze verder. Het afgelopen half jaar woonde het stel – Rochedy is schrijver – samen in Brussel, waar zij stage liep bij Rob Roos, europarlementariër namens Forum voor Democratie. Die stage is net voorbij. De komende jaren gaat Vlaardingerbroek aan de slag als docent-onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

In haar speech hekelde ze de hedendaagse feministen. ‘Die hebben het niet meer alleen maar over de rechten van vrouwen. Ze hameren op de rechten van minderheden, de rechten van mensen die worden onderdrukt, noem maar op. Dat mannen en vrouwen in Nederland gelijk zijn voor de wet, is niet voldoende. Ze willen niet alleen gelijkheid van kansen, maar ook van uitkomsten, en zelfs gelijkheid in aard: er mogen geen verschillen meer bestaan tussen mannen en vrouwen.

‘Het punt met gelijkheid is: het is nooit voldoende. Je vindt altijd wel iets waarin geen volledige gelijkheid is. Totdat je op een gegeven moment in een soort van communistische samenleving leeft. Die gedachtegang zie ik terug bij die vrouwen. Bij hun marsen lopen ze ook met marxistische vlaggen.’

Vlaardingerbroek kreeg luid applaus

Wat haar het meest verbaast, is dat die feministen voor massa-immigratie zijn. ‘De westerse man,’ zei ze tijdens haar speech, ‘is de aartsvijand, maar dat er honderdduizenden alleenstaande mannen uit zeer patriarchale samen­levingen komen, dat is blijkbaar geen probleem.’ Vlaardingerbroek kreeg luid applaus. En ze kreeg de lachers op haar hand toen ze over het okselhaar van feministen sprak.

‘Dat is misschien een ding, ja. Omdat mensen zeggen: “Jij vindt het niet leuk als mensen het over jouw uiterlijk hebben, maar zelf doe je het bij anderen ook.” Ik kan het uitleggen. Voor mij is het geen esthetisch argument. Mij maakt het niet uit of iemand okselhaar heeft of niet. Maar veel van die jonge vrouwen gebruiken het als een politiek statement. Het laten groeien van je okselhaar draagt inhoudelijk niets bij aan het debat. Je hoeft daar niets voor te doen. Eigenlijk is het geestelijke luiheid. Dat punt wilde ik maken.’

Ze heeft er geen spijt van. En voor alle duidelijkheid: ze is geen antifeminist. ‘Ik wil de eerste golf feministen, de vrouwen die voor fundamentele vrijheden hebben gestreden, niet afvallen. Zonder die vrijheden had ik niet op dat podium gestaan.’

De speech, voor drieduizend aanwezigen, voelt als een overwinning. Ze zou tijdens het congres met een microfoon faciliterend door de zaal lopen, maar vroeg of ze deze keer een inhoudelijke bijdrage mocht leveren. ‘Ik had duidelijk het gevoel dat ik daar klaar voor was. Na al mijn tweets en een interview in Café Weltschmerz in oktober vond ik het een logische vervolgstap.’

Haar speech houden, voelde als een magische ervaring


Ze mocht, en niemand in de partij, zegt ze, informeerde naar die inhoud. ‘Ik heb er lang op zitten broeden. Mijn ouders hebben de speech als enigen vooraf gelezen. Ik heb hem vijf keer voor de spiegel geoefend. De dingen die ik doe, wil ik heel erg goed doen; ik was zó zenuwachtig. Het was een magische ervaring.’

Je zou kunnen denken: Vlaardingerbroek staat na haar optreden te boek als een talent en wordt gekoesterd en gecoacht in Forum voor Democratie, dat – als de peilingen niet liegen – de komende jaren om mensen verlegen zit. Lachend: ‘Als er een talentenklasje is in de partij, dan zit ik er niet in.’ Dan: ‘Ik geloof niet dat er iets is veranderd aan mijn positie.’

Met partijleider Thierry Baudet spreekt ze nauwelijks. ‘Ik zie hem bij partij-evenementen. Dan is het: “Eva, hoi, hallo.” Ik kom niet op het kantoor in Amsterdam.

‘Ik zit niet in de harde kern, zeg maar. Jammer? Nee, hoor. Ik heb een goede verstandhouding met de mensen binnen de partij. Ze hebben me gezien, ze weten hoe ik spreek. Ze kunnen me vinden.’

Haar studententijd in Utrecht beviel niet

In 2016, ze was twintig, sloot ze zich aan bij Forum voor Democratie. Dat voelde als een openbaring. Vlaardingerbroek studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Dat beviel niet. Ze had te maken met docenten en studenten met wie ze (‘ik was al rechts’) weinig gemeen had. De stad vond ze verstikkend.

‘Bij Forum ontmoette ik gelijkgestemden. Op de universiteit was ik die niet ­tegengekomen en in mijn sociale leven eigenlijk ook niet. De meeste vrienden die ik had, waren niet geïnteresseerd in politiek. Of ze waren dat wel en dan wat linkser dan ik, dus hadden we het er maar niet over.

‘Rottijd is een te groot woord, maar mijn studententijd was niet de tijd van mijn leven, die het voor veel mensen wel is. Ik had moeite om uit te vinden waar ik bij paste. Ik dacht heel anders dan mijn docenten. Op academisch vlak viel ik buiten de boot. Dat voelde best eenzaam. De paar vrienden die ik op de universiteit had, trokken zich daar wat terug.

‘Een vriendengroep had ik niet. Ik had wel heel goede vrienden, maar die kenden elkaar niet. Dat was lastig als ik jarig was. Ik vroeg me altijd af: wat gebeurt er als ik die mensen in één kamer zet?’

Vlaardingerbroek stapte over naar rechtsfilosofie

Na drie jaar ging Vlaardingerbroek naar München in Duitsland voor een uitwisselingsprogramma. Bij terugkomst besloot ze naar Amsterdam te verhuizen en over te stappen naar rechtsfilosofie. ‘Rechten is een soort wiskunde. Je krijgt een probleem voorgelegd. Dat probleem moet je oplossen. Je slaat een wetboek open, zet stap één, twee, drie en vier, en daar komt iets uit. Dat is het dan, heel grof gezegd.

‘Rechtsfilosofie heeft extra dimensies. Waarom is die wet zo? Hoe is die ingericht? Welke ideeën zitten daarachter, welke maatschappelijke tendensen en opvattingen? Het waarom vind ik interessanter dan het wat.’

Haar afstudeerscriptie heet De contractualisering van seks in het #MeToo-tijdperk. ‘Het concept van wederzijdse instemming met seks, het zogeheten consent-model, is contractueel van aard. Het gaat om aanbod en aanvaarding. Je bereikt overeenstemming en sluit een contract. Die kant gaan we op.

‘In onze zedenwetgeving staat dwang centraal. Als ik word verkracht en daarvan aangifte doe, dan moet door Justitie worden bewezen dat er dwang heeft plaatsgehad. Veel vrouwen “bevriezen” als ze worden belaagd. Het lukt ze niet om te zeggen: ik wil dit niet. Dat maakt het vaak moeilijk om dwang te bewijzen.

‘In bijvoorbeeld Zweden is de wetgeving al aangepast. Niet dwang, maar de vrijwilligheid van de seks staat centraal. Vrijwilligheid kun je vastleggen, dwang uiteraard niet. De bedoeling is dat er voor de seks een soort pauze wordt ingelast, waarin mensen aan elkaar moeten vragen: ben je hier okay mee?

‘Dat is voor de romantiek niet heel bevorderlijk, maar er zitten ook kwalijke kanten aan. Hoort zo’n juridisch instrument wel thuis in de privésfeer? Moet de wetgever ingrijpen in de slaapkamer? Ik geloof niet in een wereld waarin we overal veilige plaatsen moeten creëren, waarin mensen alleen maar bezig moeten zijn met regels, regels en regels, en ze niet meer op hun intuïtie moeten afgaan.’

Ze ziet in het consent-model allerlei gevaren voor vrouwen

‘Er is al een app, Legal­Fling, waarmee je je partner kunt filmen en een instemmingsverklaring kunt opnemen. Je kunt aangeven of je wel of niet een soa hebt en of je wel of niet aan de pil bent. Blijkt er achteraf contractbreuk gepleegd, dan kun je via die app schade claimen.

‘Ik vind dat nogal indringend. Ik zie er allemaal problemen in en ook gevaren voor vrouwen. Zo’n contract is een momentopname. Om tien over twaalf kun je denken: seks is goed, ik teken. Om vijftien over twaalf kun je denken: toch maar niet. Als iemand dan besluit zich toch boven op je storten, dan heeft hij of zij een soort Get Out of Jail Free Card in handen. Een deugdzaam en fatsoenlijk mens heeft zo’n contract niet nodig.’

Haar ouders werken beiden in de klassieke muziek bij de publieke omroep. Politieke betrokkenheid kreeg ze niet met de paplepel ingegoten. ‘Ik keek naar het Jeugdjournaal en ik had een abonnement op Kidsweek. Ik kan me herinneren dat ik al heel jong aansloeg op een stuk over een meisje met een boerka. Het ging over discriminatie en er werd een vergelijking gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Ik vond juist die boerka discriminerend en onderdrukkend. Dat verhaal klopt niet, dacht ik. Mijn ouders zeiden: schrijf zelf een stuk. Dat heb ik gedaan en opgestuurd.’

Door de debatclub op school durft ze stappen te zetten


Op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum ging ze bij de debatclub. ‘Klinkt kneuzerig, maar dat heeft bij mij een metamorfose teweeggebracht. Angst en onzekerheid heb ik nog steeds, dat zit in mijn karakter, maar ik durf stappen te zetten en dat heb ik daar geleerd. Ik ben er ook getraind in retorica. Ik merkte dat ik daarin goed was. En als je iets goed kunt, dan vind je het meestal ook heel leuk. Debatteren was mijn hobby.

‘Ik was geen rebel, nee. Mijn broertje moest door mijn ouders de hele tijd worden gemotiveerd om zijn huiswerk te maken. Mij werd gevraagd: “Hé, doe je nog eens wat anders?” In mijn eerste jaar in Utrecht werd ik wat relaxter. Omdat ik die studie niet zo boeiend vond, denk ik. Het fanatieke kwam terug toen ik in Leiden mijn master moest doen. Ik wilde per se cum laude slagen en dat is ook gelukt.’

Haar vader, artistiek leider en programmeur van de NTR ZaterdagMatinee, laat zich tegenwoordig ook op Twitter gelden. ‘De wereld van de muziek en kunst is nogal links, natuurlijk. Eigenlijk sinds ik politiek actief ben, treedt hij naar buiten. Voor de grap zegt hij weleens: “Ik ben door mijn dochter geradicaliseerd.”’

Vlaardingerbroek werd weggezet als arisch prinsesje

Vlaardingerbroek werd na haar optreden op het congres hard aangevallen. Ze figureerde in een artikel in de Volkskrant over mooie, jonge, veelal blonde vrouwen die ‘het gezicht van radicaal-rechts’ vormen. Columnisten van het dagblad zetten Vlaardingerbroek weg als ‘dienstmaagd van radicaal-rechts’ en ‘arisch prinsesje’. Wie in het kamp-Baudet zit, deugt niet. Dat haar partner Julien bevriend is met de Forum-leider en bij de jeugdafdeling van het Franse Front National zat, helpt ook niet.

‘Ik ben echt geschrokken van dat stuk. De insinuaties zijn misselijk­makend. En dan zetten ze me ook nog eens pontificaal op de cover van het ­zaterdagkatern. Waarom, vraag ik me af. Omdat ik mooi, jong en blond ben, zeg je. Ja, maar voor hen is dat het bewijs dat ik niets kan.’

Kennelijk horen verdachtmakingen erbij. Een reden om de politiek niet in te gaan, is het niet. ‘Ik twijfel weleens. Wil ik dat wel? Krijg ik ooit een gezin? Ik denk ook dat de politiek veeleisend is. Het is een 24/7-job. Maar ik laat me niet leiden door angst. Juist na zo’n aanval komt het idealisme in me naar boven. Als ik me uit het veld zou laten slaan, dan krijgen ze gedaan wat ze willen. Dan hebben ze succes. Dat gun ik ze niet.

‘Hoe groot is de kans dan nog dat jonge vrouwen en mannen die net zo denken als ik, daarmee naar buiten komen? Ja, voor veel mensen is zeggen wat je denkt op de universiteit een soort ­coming-out. Ik heb daarover eerder ­gesproken en geschreven. Ik krijg dan ­zoveel reacties op Instagram en Twitter.’

Nu eerst aan het werk in Leiden. Wellicht wil ze ooit ook promoveren. ‘Ik richt me nu op het schrijven van een mooi ­onderzoeksvoorstel. Ik wil er zeker dingen naast blijven doen. Politiek blijft trekken. Op welk moment in mijn leven dat vorm moet krijgen, is nog niet helder. Ik ga sowieso door als opiniemaker en met het ontwikkelen van mijn eigen ideeën.’
Met video: https://www.elsevierweekblad.nl/nederla ... n-193866w/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Ik heb gisteravond iets gemist, geloof ik. Want ik hoorde o.a. hoogleraren, een rechter en andere moraalclaimers aan het hoogste woord over hoe schandalig het was wat Thierry Baudet in een discussie met Rob Jetten over het functioneren van de rechterlijke macht uitsprak. Had zo'n debat wel uitgezonden mogen worden, want mensen konden dan dat walgelijke wat Thierry Baudet rondbazuinde horen. En de redactie had hem de mond moeten snoeren. Het is dat ik nu geen tijd heb, maar ik ga zeker kijken. Ik lees alvast graag de reacties van degenen die het hebben gezien en gehoord of eerder dan ik uitzending gemist of zo gaan volgen. Als er zo hard moord en brand van de daken moet worden geschreeuwd, dan ga ik haast denken dat Thierry Baudet onaangenaam ware dingen heeft gezegd.

Deze recensie heb ik alvast.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/232086 ... audet.html

En verslag:Dat wordt kijken!
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Hoewel zoveel geëtaleerde gesubsidieerde domheid eigenlijk om van te janken is omdat dit met onze gedwongen belastingbetalingen waarbij wij door de cleptocraten van roverheid een poot worden uitgedraaid geschiedt, is het ergens ook wel iets om je te moeten bescheuren van het lachen.

Subsidiesponzen die ons bakken vol belastinggeld kosten voeren het hoogste woord en schreeuwen bij herhaling als zeen hangende plaat hard als een hol hun mantra's vat van de daken over van alles en nog wat wat en over hoe wij en anderen moeten en niet mogen denken, zeggen, handelen, maar het lijkt er wel op dat hethen zelf aan de minste benodigde hoeveelheid simpel gewoon gezond verstand ontbreekt om ook maar iets te kunnen snappen van wat er leeft onder mensen in de maatschappij. Ze leven in een andere wereld die de werkelijke wereld niet is. Ze zijn gewoon compleet volksvreemd. Werkelijk waar, bijvoorbeeld een horoscoop ergens in een krant of in een tijdschrift of een glazen bol ergens op een kermis bij de waarzegster of op een tafeblad gelegde Tarotkaarten uit de Grote Arcana ergens op straat bij een tarotlezer bieden zelfs een nauwkeurigere visie op het heden, het verleden en voorspelling over de toekomst dan wat al die subsidiesponzen bij elkaar schreeuwen.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

Thierry Baudet noemt vrouwen lastigvallende Marokkanen... Marokkanen. Links WOEST

Door Michael van der Galien, 1 februari 2020

Afbeelding

Het blijft een bijzonder vreemd fenomeen om te zien: als iemand iets zegt over de afkomst van criminelen of straatterroristen wordt links witheet van woede... terwijl de identiteitspolitiek juist bij links zo belangrijk is. Nu is men weer boos op Thierry Baudet. Die noemt vrouwen lastig vallende Marokkaanse Nederlanders in een tweet namelijk “Marokkanen.” En dat mag niet.

“Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein,” aldus Baudet op Twitter. “Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!”

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

In tijden dat de politie terecht klaagt over met onvoldoende capaciteit te zijn bedeeld blijkt er geen capaciteitstekort te zijn voor meningsjuridisering. De politie heeft aangifte gedaan om een tweet van Thierry Baudet. Boze politie overweegt aangifte tegen Thierry Baudet om ‘Marokkanen-tweet’ Een nieuwe politieke inquisitie lijkt in de maak. Krachtdadig optreden, is het niet?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21293
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door King George »

Na drie dagen tijd dat ik nu aanhoor en -zie hoe heel die politiek correcte goegemeente het grote feest van meehuilen met de Marokkanen viert vraag ik me af hoeveel ellende die Marokkanen alweer op hun kerfstok bijgeschreven hebben. Want die ellende verdwijnt niet met hun grote feest van meehuilen. En dan zijn er helaas weer veel slachtoffers bijgeschreven.

Zo'n zes jaar huilden ze dagenlang om "minder minder minder" en ze dachten een goede vangst te hebben gedaan. De premier Mark Rutte deed ook nog een duit in het zakje wat betreft meehuilen met de Marokkanen.Groen Links ging zelfs over tot een grote partij t-shirts met als opschrift "Ik ben een Marokkaan" afdrukken en droeg deze in hun optocht der idioten.

Afbeelding

Negen dagen lang was het groot feest van meehuilen. En toen werd deze grote partij t-shirts onverkoopbaar, want toen vond er een zeer gewelddadige, gewapende overval op een juweliersechtpaar in Deurne plaats. Godzijdank kon de vrouw van het echtpaar voor haar man die in levensgevaar was en doodsangsten had uit te staan levensreddend handelen. In plaats van weer nieuwe slachtoffers hadden we godzijdank twee recidiverende gewelddadige, gewapende overvallers minder minder minder > Twee doden bij gewapende overval op juwelier Goldies in Deurne En het meehuilen met de Marokkanen hield abrupt op en niemand droeg nog een t-shirt met als opschrift "Ik ben Marokkaan". Nederland was back to reality.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Pilgrim »

NIEUW! Het FVD Journaal 31 januari 2020: BREXIT dag!
31 jan. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42485
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Forum voor Democratie (FVD)

Bericht door Mahalingam »

De media laten geen gelegenheid voorbij gaan om mee te werken aan de demonisatie van Thierry.
Hij twitterde:
Afbeelding
"Statement incident in de trein

Afgelopen vrijdagavond heeft zich in mijn naaste omgeving een vervelend incident voorgedaan. Twee jonge vrouwen die goede bekenden van mij zijn, vertelden me dat zij in de trein hoogst onaangenaam zijn bejegend door een groep mannen. Dit waren controleurs, maar dat was voor de vrouwen onduidelijk. De wijze waarop zij werden aangesproken was voor de vrouwen zeer intimiderend. Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ‘legitimatie’ toonden. Die legitimatie bevreemdde de vrouwen, omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel. Toen de vrouwen dat kenbaar maakten, werd gedreigd hen ‘mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel, was volgens hen geen sprake. Ook nadat zij geldige vervoersbewijzen toonden bleef de groep mannen de rest van de reis op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen.

De vrouwen in kwestie hebben zich zowel tijdens het restant van de treinreis, als na het uitstappen en tijdens de wandeling terug naar hun huis zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media - te snel, en te stevig. Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten."
https://www.facebook.com/37983725906203 ... 19425/?d=n
En velen vonden het nodig om demonstratief op het morele paard te klimmen.
Zelfs de politie maakt schaarse onderzoeks- en vergadertijd vrij om te zien of er misschien wettelijk iets strafbaars is gebeurd. Krijgt Theirry nu ook net zoveel aandacht van ze als Wilders?
Politie boos over 'Marokkanen-tweet' Baudet en overweegt aangifte
e politie gaat onderzoeken of er aangifte gedaan kan worden tegen Forum-Leider Thierry Baudet vanwege zijn 'Marokkanen-tweet' van afgelopen vrijdag. "We gaan kijken of er sprake is van een strafbaar feit en onderzoeken of we aangifte kunnen doen", laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten aan RTL Nieuws.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politie ... t-ns-tweet

En spuit 11 die ook modder geeft is DENK :
DENK
@DenkNL
Afgelopen weekend zijn duizenden Marokkaans-Nederlandse dierbare vrienden ernstig lastig gevallen door fake news van @ThierryBaudet
. #Baudet #FvD

✅
Debat aangevraagd
✅
Kamervragen aangemeld

Wat doen leugens en haatzaaiende tweets van politici met de samenleving?
https://twitter.com/DenkNL/status/1224307888514052097
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie