Onze (eventuele) roots?....

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 189
Lid geworden op: ma jan 16, 2012 7:23 pm

Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Leader »

Dit onderwerp: De Verloren 10 Stammen van Israël, heeft mij al langer bezig gehouden en waarom steunen wij toch altijd het land Israël? Alle landen die hierin aan bod komen, o.a. Nederland, de Scandinavische landen, Amerika en Groot Brittanië, vinden hun oorsprong in het land Israël. Dit zijn dan de verloren 10 stammen, de overige 2 stammen zijn de later ontstane Joden uit de stammen Juda en Dan.

De oorsprong van deze "landverhuizing" van de 10 verloren stammen uit het Noordelijke deel van het land Israël was vanuit een gevangenschap door de Assyriërs, later werd ook het zuidelijke deel van Israël gevangen genomen door de Babyloniërs. De Joden zijn altijd herkenbaar gebleven door het houden van de Sabbat en later m.b.v. de Engelsen terug gekomen naar Israël, ik zou bijna zeggen met alle (huidige) gevolgen van dien.

We weten allemaal dat de arabieren, ontstaan uit de zoon van slavin Hagar en Abraham, vanuit de profetieën door God voorspelt, is als een wildebras, nou, ik zie overeenkomsten (Genesis 16:12). Later kreeg Abraham nog een zoon uit Sara en deze heette Isaäk en hier is de lijn van Israël uit geboren. Uit Genesis 16:19 blijkt dat God een verbond met Isaäk sluit en uit deze lijn zijn dan ook zéér welvarende landen gekomen, dit zijn de landen uit de verloren 10 stammen. Die welvaart is ook door God belooft.

Men behoeft overgens niet gelovig te zijn om dit eens te onderzoeken en lijkt mij zeer de moeite waard, waar wij nu eigenlijk als volk vandaan komen, bovendien houden wij ons als landen van de "verloren 10 stammen" elkaar altijd behoorlijk vast. De Nederlanders zouden dan afkomstig zijn van de stam Zebulon.


PROFETIE KOMT TOT LEVEN:

Waar zijn de "Verloren" Stammen van Israël?

door Dr. Douglas S. Winnail


BRON: Tomorrow's World - januari-februari 2004

Wetenschappers en bijbelkenners hebben lang nagedacht over de verblijfplaatsen van de Verloren Stammen van Israël. Velen nemen aan, dat zij uit de geschiedenis verdwenen zijn na een periode van gevangenschap in het oude Assyrië of dat zij teruggetrokken zijn naar Jeruzalem om bekend te worden als Joden. Anderen beweren, dat zij de Verloren Stammen in een afgelegen hoek van de aarde "gevonden" hebben. Deze speculatieve ideeën laten na hetgeen de Bijbel openbaart en de geschiedenis vermeldt over de stammen van Israël.

De meeste moderne wetenschappers begrijpen de betekenis van de bijbelprofetieën niet, die de huidige locaties van de zogenaamde Verloren Stammen aangeven. Omdat vele profetieën verzegeld waren "tot de eindtijd" (Daniël 12:4), waren voorspellingen over de stammen van Israël bedoeld om net voor de terugkeer van Jezus Christus te worden begrepen! Deze opmerkelijke profetieën komen nu tot leven!

Specifieke Karakteristieken
Bijna 4000 jaar geleden openbaarde God aan Jacob specifieke karakteristieken, die de afstammelingen van zijn 12 zonen zouden identificeren "in toekomende dagen" (Genesis 49:1) Ongeveer drie eeuwen later schreef Mozes dezelfde profetieën. (Deuteronomium 33)

Alhoewel vele traditionele Christenen aannemen, dat deze Oudtestamentische profetieën niet langer relevant zijn, kan niets verder van de waarheid af zijn! Wij leven in een tijd, dat wij kunnen terugkijken op gebeurtenissen en kunnen herkennen hoe deze oude profetieën vervuld zijn door landen, die nu bestaan!

De Bijbel voorspelde, dat Juda de Messias zou voortbrengen; een donkerogig volk zou zijn, dat bekend stond om hun getrouwheid aan de Oudtestamentische wetten van God en zou zijn als een leeuw, die zich kromt op de nek van hun vijanden (Genesis 49:8-12) - een treffende beschrijving van de Joden in de moderne staat Israël. Maar hoe zit het met de andere stammen?

Niet Altijd Verloren
Het is belangrijk om te weten, dat de zogenoemde "verloren" stammen niet altijd verloren zijn geweest. Jezus zei aan Zijn 12 discipelen om "tot de verloren schapen van het huis Israëls" te gaan. (Matteüs 10:6) Om die missie te vervullen moest de locatie van de Israëlitische stammen bekend zijn! Het boek van Jakobus is gericht aan "de twaalf stammen in de verstrooiing". (Jacobus 1:1) Jacobus schreef aan een bekend publiek. Josephus, een Jood schreef dat in de 1e eeuw n. Chr. "De tien stammen tot nu toe verder dan de Eufraat waren en een immense menigte waren". (Antiquities of the Jews, [ Joodse Oudheden] - 11:5:2) Zij waren in Parthië - een gebied ten zuiden van de Kaspische Zee - waar de Israëlieten eeuwen eerder in gevangenschap waren gegaan.

Vroeg in de 4e eeuw n. Chr. tekende Eusebius op, dat de Apostel Thomas naar Parthië ging en Andreas ging naar Scythië - gebieden bij de Zwarte en Kaspische Zee waar de Israëlieten woonden. (History of the Church,[Geschiedenis van de Kerk], 3:1:1) Vroege overleveringen verbinden de dienaarschappen van Bartholomeus en Philippus ook met dezelfde gebieden en geven aan dat de Apostelen in hun tijd de locatie van de Israëlitische stammen kenden.

Om nu profetie te begrijpen is het belangrijk om de identiteit en locatie te kennen van de moderne Israëlitische volken, omdat tumultueuze gebeurtenissen, die net vóór de terugkeer van Christus zullen plaatsvinden, iedereen die in deze landen woont zal treffen. (zie Jeremia 30:7)

De profeet Jesaja schrijft, toen hij de terugkeer van de verstrooide stammen naar Jeruzalem beschreef: "Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim". (Jesaja 49:12) De verstrooide stammen waren ten noorden en ten westen van Jeruzalem. Maar hoe kunnen wij hen onderscheiden? Dit is één van de redenen waarom de karakteristieken, die in Genesis 49 en Deuteronomium 33 vermeld staan, belangrijk zijn.

Kinderen van Jozef
Deze profetie openbaart, dat de kinderen van Jozef - Manasse en Efraim - de meest vooraanstaande Israëlitische volken zouden zijn aan het einde van het tijdperk, te beginnen rond 1800 n. Chr. - 2520 jaar nadat zij in gevangenschap waren genomen. Aan de afstammelingen van Manasse werd voorspeld, dat zij een groot volk zouden worden en Efraim zou een groep (of menigte) van volken worden. (Genesis 35:11; 48:19) Samen zouden zij de beste plaatsen van de aarde erven, de poorten van hun vijanden bezitten, koloniseren rond de wereld en een grootmoedig volk zijn, dat bijdraagt aan het welzijn van de mensheid. (Genesis 22:17-18; 49:22-26)

Deze beloften werden vervuld door de Verenigde Staten, de Britten en landen van de Britse Gemenebest. Geen andere landen komen in de buurt om deze eindtijd beschrijving te evenaren. De bijzonderheden van dit onderwerp zijn te ingewikkeld om die in een kort artikel volledig te dekken; voor verdere informatie kunt U geheel kosteloos ons informatief boekje aanvragen: Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië?

Opwindende aanwijzingen
Andere beknopte beschrijvingen, die in Genesis 49 worden gegeven openbaren opwindende aanwijzingen over de hedendaagse afstammelingen van de "verloren" stammen.

De stam Ruben zou een dichtbevolkte natie worden en de macht en waardigheid van een eerstgeborene tonen, maar "onstabiel als water" zijn en geneigd tot bevredigende seksuele begeerten. (Genesis 49:3-4; Deuteronomium 33:6) Deze beschrijving is goed van toepassing op het hedendaagse Frankrijk, dat afstamt van de Galliërs, die afkomstig waren van Israël. Als een Franse Minister President er openlijk een maîtresse op na houdt trekt niemand de wenkbrauwen op. Eeuwenlang had Frankrijk een koloniaal keizerrijk en het Frans was de taal van de diplomatie. Maar de superioriteit van Frankrijk nam af ten gunste van de V.S. en de landen van het Gemenebest.

Van de stam Dan werd voorspeld, dat het "een slang op de weg" zou zijn (Genesis 49:17); het rondtrekkende volk zou haar merkteken achterlaten in plaatsnamen zoals Denemarken.

Zebulon zou aan de zee wonen en een "haven der schepen wezen" (Genesis 49:13 SV) en "Verheug u......over uw uittocht".(Deuteronomium 33:18-19 SV) Dit wijst op een zeevarende kuststaat met welvarende handel - zoals de Nederlanders.

Gad "woont als een oude leeuw" en speelt een leidende rol tussen naties, als iemand, die "de gerechtigheid verricht". (Deuteronomium 33:20-21 SV) Dit brengt Zwitserland in gedachten - neutraal sinds de jaren 1500, in hoge mate gemilitariseerd met een focus op defensie en thuisbasis van talrijke internationale organisaties.

Simeon en Levi zouden verstrooid worden tussen de stammen vanwege hun gewelddadige aard en eigenwijze daden. (Genesis 49:5-7) Toch zouden de Levieten bij de stammen de leraren zijn van de statuten van God. (Deuteronomium 33:8-11) en werden zij geselecteerd om in de tempel te dienen vanwege hun muzikale talenten. (1 Kronieken 15:16-22)

Aser zou "vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren" (Genesis 49:20; Deuteronomium 33:24-25) en in ijzer, brons en olie handelen. Issachar wordt beschreven als "een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken". (Genesis 49:14-15 SV) Nafthali als "een losgelaten hinde", die "schone woorden laat horen". (Genesis 49:21) en Benjamin als "een verscheurende wolf". (Genesis 49:27)

Deze oude profetieën - die bedoeld waren om in de laatste dagen begrepen te worden - leggen de locaties en rollen in de eindtijd uit van de hedendaagse Israëlitische naties. De Kerk, die Jezus Christus stichtte kreeg de opdracht om de mensen van deze landen te informeren, waarom zij gezegend werden en wat hun toekomst inhoudt.

• • • • • • •
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door mercator »

Zulke dingen kan je toch alleen maar met een glimlach en hoofdschuddend lezen...wat die ouwe Joden allemaal niet verzonnen zeg.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1427
Lid geworden op: vr okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Bericht door KevinB »

Ik zou de roots en oorsprong van de volkeren der Nederlanden (Nederland en Vlaanderen) en bij uitbreiding van andere volkeren ook wel interessant vinden. Maar ik vraag me wel af of daar geen betere methoden voor zijn dan bijbelse profetieën, bijbelexegese en theologie. Ik vind het eerlijk gezegd ook een nogal warrig artikel waarin op heel wat dingen niet in gegaan wordt.

PS: Een link naar de bron/ het oorspronkelijk artikel zou handig zijn.
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 189
Lid geworden op: ma jan 16, 2012 7:23 pm

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Leader »

mercator schreef:Zulke dingen kan je toch alleen maar met een glimlach en hoofdschuddend lezen...wat die ouwe Joden allemaal niet verzonnen zeg.
Ja, ik weet het niet......wie weet hoe het ontstaan van Europa allemaal begon, het kán een theorie zijn. West Europa en Amerika waren totaal vergeven van de Joden, totdat Hitler in Europa langskwam.

Die verwevenheid met de Joden is er altijd wel geweest, sterker nog, het gehele christelijke geloof komt voort uit het Joodse geloof, met de arabieren hebben we totaal niets! worthy:
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 189
Lid geworden op: ma jan 16, 2012 7:23 pm

Re:

Bericht door Leader »

KevinB schreef:Ik zou de roots en oorsprong van de volkeren der Nederlanden (Nederland en Vlaanderen) en bij uitbreiding van andere volkeren ook wel interessant vinden. Maar ik vraag me wel af of daar geen betere methoden voor zijn dan bijbelse profetieën, bijbelexegese en theologie. Ik vind het eerlijk gezegd ook een nogal warrig artikel waarin op heel wat dingen niet in gegaan wordt.

PS: Een link naar de bron/ het oorspronkelijk artikel zou handig zijn.
Het is héél veel leeswerk.... 8)

http://www.wereldvanmorgen.org/artikel_ ... tammen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.go ... iscip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/vsgbprof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.go ... raels.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49761
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Pilgrim »

Prachtig artikel Leader!! Ik zal het artikel ook opslaan en bewaren. Het is al vaker gezegd: de Europese cultuur heeft Judeo-Christelijke wortels. Het is de Joods/Christelijke/humanistische cultuur wat prachtig gesymboliseerd wordt door de Europese vlag met de 12 gouden sterren! Ingewijden weten dat dat niet toevallig is. En de Europese (Westerse) cultuur is ook een 'eenheid in verscheidenheid'. Linksen die de Europese integratie een multicultureel project noemen (om zo de multicul te promoten) zijn verblinde dwazen. Het is de gemeenschappelijke Westerse cultuur die alle Europeanen met elkaar verbindt. :rock:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door mercator »

Leader schreef: Die verwevenheid met de Joden is er altijd wel geweest, sterker nog, het gehele christelijke geloof komt voort uit het Joodse geloof, met de arabieren hebben we totaal niets! worthy:
Het Romeinse Rijk zorgde voor een cultureel continuüm van Schotland tot Afghanistan, waarbinnen iedereen zich als Romeins burger vrij kon bewegen, en daar behoorden de Joden ook toe, zo simpel is het. Voor de Romeinse annexaties en buiten die grenzen waren geen Joden te vinden.
Met hilarische fantasieën over "stammen" etc. heeft dat helemaal niets te maken.
De Joden hebben ook nooit enige invloed op de Europese cultuur uitgeoefend, maar wel omgekeerd: de Joden hebben de Westers/Antieke beschaving overgenomen. Wat trouwens een heel goed idee was.
De zgz. Joods/Christelijke wortels van de Europese beschaving is 100% een mythe.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re:

Bericht door mercator »

KevinB schreef:Ik zou de roots en oorsprong van de volkeren der Nederlanden (Nederland en Vlaanderen) en bij uitbreiding van andere volkeren ook wel interessant vinden. Maar ik vraag me wel af of daar geen betere methoden voor zijn dan bijbelse profetieën, bijbelexegese en theologie.
Ik weet dat wel zeker. Maar dat is allemaal al heel lang geweten, en met fabels uit het M Oosten heeft dat niets te maken. Je had gedurende het neolithicum een autochtone bevolking die vanaf pakweg 800 BC door de ingeweken Kelten vanuit Spanje werd beïnvloed, later kwamen daar Germaanse volkeren uit het Noorden bij. Rond die tijd begon ook de Romeinse annexatie van Gallië-dat staat allemaal beschreven in de memoires van Julius Caesar. Je kan dus stellen dat er tot pakweg 50 BC geen enkele Jood of Arabier of Afrikaan hier rondliep en dat dat begonnen is met de unificatie in de Romeinse Tijd.
Al die theorieën over de Stammen van Judea zijn wetenschappelijk bullsh*t. Joseph Smith haalde dat ook uit de kast om zo te kunnen "bewijzen" dat de native Indians van de VS zo een verloren stam waren. Die waren per boot eventjes van Palestina naar de Great Plains gekomen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49761
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Pilgrim »

mercator schreef:Het Romeinse Rijk zorgde voor een cultureel continuüm van Schotland tot Afghanistan, waarbinnen iedereen zich als Romeins burger vrij kon bewegen, en daar behoorden de Joden ook toe, zo simpel is het.
Daar heb je tot op zekere hoogte gelijk. Die tijd was eigenlijk al een beetje modern te noemen omdat er toen al sprake was van een soort toerisme.
mercator schreef:Voor de Romeinse annexaties en buiten die grenzen waren geen Joden te vinden.
Weer een statement, die volgens mij onmogelijk te bewijzen is. Volksverhuizingen zijn er trouwens altijd geweest, ook vóór het Romeinse rijk.
mercator schreef:De Joden hebben ook nooit enige invloed op de Europese cultuur uitgeoefend, maar wel omgekeerd: de Joden hebben de Westers/Antieke beschaving overgenomen. Wat trouwens een heel goed idee was.
Welnee, het is al vaker ter sprake gekomen dat Joden juist héél invloed op de Europese cultuur hebben uitgeoefend, maar natuurlijk ook omgekeerd. Zelfs Columbus was vermoedelijk een Jood en ze maakten tijdens hun reis gebruik van Joodse uitvindingen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:
mercator schreef:Voor de Romeinse annexaties en buiten die grenzen waren geen Joden te vinden.
Weer een statement, die volgens mij onmogelijk te bewijzen is. Volksverhuizingen zijn er trouwens altijd geweest, ook vóór het Romeinse rijk.
Ik bedoel dat er voor de Romeinse Tijd nergens sporen van Joodse aanwezigheid in Europa te vinden zijn. Wetenschappelijk gezien moeten we het er dus maar op dat er geen waren. Zonder lijk heb je ook geen moord. Ik vermoed dat de Joden toen een soort zigeuners waren die meetrokken met de legioenen als nomadische handelaars en ambachtslieden en dat ze zich daar settelden waar een kolonie gesticht werd.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef: Welnee, het is al vaker ter sprake gekomen dat Joden juist héél invloed op de Europese cultuur hebben uitgeoefend, maar natuurlijk ook omgekeerd. Zelfs Columbus was vermoedelijk een Jood en ze maakten tijdens hun reis gebruik van Joodse uitvindingen.
Zoals ? Maar je maakt de gedachtefout dat als er iets wordt uitgevonden door een Jood, dat ook ineens een intrinsiek Joodse uitvinding zou zijn. Als ik morgen iets uitvind, is dat dat een "Belgische" uitvinding ?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49761
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Pilgrim »

mercator schreef:Zoals ?
De kwadrant en de Catalon Atlas.

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/gesch ... sitie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
KevinB
Berichten: 1427
Lid geworden op: vr okt 14, 2011 4:42 pm
Locatie: Vlaanderen

Bericht door KevinB »

Leader schreef:Het is héél veel leeswerk.... 8)

http://www.wereldvanmorgen.org/artikel_ ... tammen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.go ... iscip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/vsgbprof.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.versatel.nl/gemeente.van.go ... raels.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt, Leader, als ik eens tijd heb zal ik dat eens bekijken.

Aangezien ik niet gelovig ben, ben ik niet echt geneigd om op basis van Bijbelse profetieën of Bijbelexegese zaken te gaan aannemen. Ik blijf zulk een uitleg in het algemeen warrig vinden, en ik verkies toch wetenschappelijke methoden (genetisch onderzoek bijvoorbeeld) om de oorsprong van mensen en volkeren te traceren. Wat niet betekent dat ik dit niet interessant vind, maar ik blijf het verhaal van die twaalf stammen van Israël maar een beetje een warrig, gek verhaaltje vinden en heel waarschijnlijk vind ik het allemaal niet. Maar ja, wie weet. En het kan eventueel een aanknopingspunt zijn.

Wat wel zeker zo is, Europa en de westerse beschaving hebben zeker een belangrijke oorsprong in de Levant. Al dan niet door bloedbanden, daar spreek ik me niet over uit.

De Europese cultuur heeft diverse invloeden. Christelijke, uiteraard, maar zeker ook joodse. Daarnaast ook invloeden van de Grieken en de Romeinen. Ook de Renaissance, de Verlichting en het Humanisme komen uit die traditie voort, overigens. Zoiets is nooit mogelijk geweest, en zal vermoedelijk nooit mogelijk worden in de islamitische wereld. De islam is in steen gebeiteld en vastgezet. Een zwarte steen in een bedenkelijke setting in een kubus in Mekka.

Ik begin het trouwens almaar vreemder te vinden dat men spreekt over drie Abrahamistische religies (Jodendom, Christendom en Islam). Jodendom en Christendom zijn duidelijk verwant, maar de islam is fundamenteel verschillend van aard, en er kan hooguit van gezegd worden dat ze in de vroege dagen van de islam zaken overgenomen hebben, al dan niet aangepast of verkracht. Ik zie zelf eigenlijk zeer weinig verwantschap tussen de twee andere en de islam. Ik gebruik het begrip dan ook maar zelden meer.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re:

Bericht door mercator »

KevinB schreef: Ik begin het trouwens almaar vreemder te vinden dat men spreekt over drie Abrahamistische religies (Jodendom, Christendom en Islam). Jodendom en Christendom zijn duidelijk verwant, maar de islam is fundamenteel verschillend van aard, en er kan hooguit van gezegd worden dat ze in de vroege dagen van de islam zaken overgenomen hebben, al dan niet aangepast of verkracht. Ik zie zelf eigenlijk zeer weinig verwantschap tussen de twee andere en de islam. Ik gebruik het begrip dan ook maar zelden meer.
Het is ongeveer zoals de geschiedenis van Coca Cola. Eerst had je de échte Coca Cola van apotheker Pemberton(Abraham), dan kwam er een nog iets zoetere versie Pepsi Cola( Jezus), en dan uiteindelijk de super goedkope en inferieure Aldi Cola van de brouwer Mohammed. De meeste suikerziekten en obesitas zullen wel door die Aldi Cola worden veroorzaakt, maar het was wél Pemberton die op het onzalige idee kwam om zo een drankje te bekokstoven. Dàt is de verwantschap tussen de hersenspinsels van de Drie Bedriegers Abraham, Jezus en Mohammed.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 189
Lid geworden op: ma jan 16, 2012 7:23 pm

Re: Re:

Bericht door Leader »

mercator schreef:
KevinB schreef: Ik begin het trouwens almaar vreemder te vinden dat men spreekt over drie Abrahamistische religies (Jodendom, Christendom en Islam). Jodendom en Christendom zijn duidelijk verwant, maar de islam is fundamenteel verschillend van aard, en er kan hooguit van gezegd worden dat ze in de vroege dagen van de islam zaken overgenomen hebben, al dan niet aangepast of verkracht. Ik zie zelf eigenlijk zeer weinig verwantschap tussen de twee andere en de islam. Ik gebruik het begrip dan ook maar zelden meer.
Het is ongeveer zoals de geschiedenis van Coca Cola. Eerst had je de échte Coca Cola van apotheker Pemberton(Abraham), dan kwam er een nog iets zoetere versie Pepsi Cola( Jezus), en dan uiteindelijk de super goedkope en inferieure Aldi Cola van de brouwer Mohammed. De meeste suikerziekten en obesitas zullen wel door die Aldi Cola worden veroorzaakt, maar het was wél Pemberton die op het onzalige idee kwam om zo een drankje te bekokstoven. Dàt is de verwantschap tussen de hersenspinsels van de Drie Bedriegers Abraham, Jezus en Mohammed.
Ja mercator, 't is maar net allemaal wat men geloven wilt, maakt ook verder niets uit. Ik heb hier een goed gevoel bij, temeer omdat het geheel prima onderbouwd is als je de linken neemt die ik doorgegeven heb aan KevinB. Als je hetgeen in de tijdgeest neemt, was er in Europa nagenoeg geen populatie, het begon allemaal in het Midden Oosten. Vandaar uit ging men per slot van rekening Europa in.
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Re:

Bericht door mercator »

Leader schreef:[ Als je hetgeen in de tijdgeest neemt, was er in Europa nagenoeg geen populatie, het begon allemaal in het Midden Oosten. Vandaar uit ging men per slot van rekening Europa in.
??? Volgens de archeologie was er al evengoed bewoning in W en N Europa in het neolithicum als in het M Oosten, we kregen pas invloed uit die contreiën na de Romeinen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 189
Lid geworden op: ma jan 16, 2012 7:23 pm

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door Leader »

mercator schreef:Zulke dingen kan je toch alleen maar met een glimlach en hoofdschuddend lezen...wat die ouwe Joden allemaal niet verzonnen zeg.
Mercator, ik denk dat je een denkfoutje maakt. de Joden en Israëlieten waren twee verschillende volkeren, de term Jood is immers later ontstaan.

Het noorden van Israël was immers veel eerder verdwenen en dus opgegaan in waarschijnlijk N-W. Europa en later ook Amerika. Het zuidelijke deel is veel later gevangen genomen en bleef de sabbat houden en deze mensen (Joden) bleven daardoor altijd herkenbaar. Ook de latere Joden zwierven over Europa en de wereld, maar nogmaals deze bleven de sabbat houden en beleiden, met daaraan gekoppeld het z.g. Jodendom.

Mondjesmaat kwamen de Joden terug naar Israël. De "verloren 10 stammen" van het z.g. Noordelijke Rijk was een ander verhaal, deze waren dus onvindbaar, omdat ze hun gedachtengoed totaal kwijt raakten en dus op gingen in plaatselijke tradities van de desbetreffende landen, etc. (van wat er aan populatie was).

Daar heb je natuurlijk gelijk in, er was wel wat populatie, maar zeer gering.
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Onze (eventuele) roots?....

Bericht door mercator »

Leader schreef:
Daar heb je natuurlijk gelijk in, er was wel wat populatie, maar zeer gering.
Vreemd, je moet maar ergens een schop in de grond steken hier en er komt vanalles uit het neolithicum naar boven, dus er was best wel bevolking voordat die stammen van Israel naar hier zouden gekomen zijn.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Plaats reactie