Paus Franciscus

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Paus Franciscus: Een goede herder moet nu zijn schapen beschermen

Door Lawrence A. Franklin, 3 Juli 2016

Afbeelding
Paus Franciscus (links) kan zijn beoordeling van de acties van voormalig pausen beginnen met paus Leo de Grote (rechts). In 452 A.D. reed Leo te paard Rome uit naar Attila de Hun om hem ervan te overtuigen niet de eeuwige stad binnen te vallen.

Het was goed om te horen dat Paus Franciscus vorige week de genocide op de Armeniërs in Turkije aan de kaak stelde, en de wereld eraan herinnerde dat dit nooit meer mag gebeuren.

Het Vaticaan heeft verscheidene andere punten om het islamitische extremisme het hoofd te bieden. Paus Franciscus zou zijn enorme populariteit kunnen kapitaliseren en aanwenden ter bestrijding van de Jihad-agressie door woord, pen en zwaard. Hij zou ook de besluiten kunnen bekijken van de voormalige pausen die ooit het verzet georganiseerd hebben tegen de existentiële bedreigingen tegen de joods-christelijke beschaving. Verscheidene van zijn voorgangers werden volledig in beslag genomen door allerlei initiatieven, toen een zwak en verdeeld Europa niet in staat was om zich te verdedigen.

Paus Franciscus kan zijn onderzoek beginnen met Paus Leo de Grote. In 452 na Chr. reed deze Rome uit, te paard, om Attila de Hun te ontmoeten en hem te overtuigen niet de eeuwige stad binnen te vallen.

Paus Franciscus kan vervolgens het staatsmanschap bestuderen van Paus Pius V, die hielp met het opzetten van de Heilige Liga in maart 1571. Deze alliantie - van Venetië, Spanje, de Republiek Genua, het Pausdom en Oostenrijkse Habsburgse militaire contingenten – bundelde zijn maritieme militaire middelen ter bestrijding van een overweldigend superieure vloot van de Ottomanen. [1] Als de Turken zouden zegevieren, zou de hele Middellandse Zee hen toebehoren. Echter, op 7 juni 1571 vernietigde de Heilige Liga de Turkse Marine in de wateren van de Golf van Korinthe, ten zuidwesten van Griekenland. [2] Het Vaticaan beoordeelde de overwinning als een wonder. Deze onverwachte maritieme overwinning leek zeker een goed antwoord op de gebeden van tienduizenden matrozen en soldaten die knielden op het dek van hun schepen.

Paus Franciscus kan ook de toespraken en de brieven van Paus Urbanus II raadplegen, wiens plechtige en inspirerende woorden de ridders van Europa aanzetten tot het verdedigen van de heilige plaatsen in het Heilige Land. Urbanus' aandringen op de klasse van Europa's professionele strijders "tot het opnemen van het Kruisvaarderskruis" was het antwoord van het christendom op het zo vaak roofzuchtige beleid van de islam tegen de christelijke pelgrims.

En daarenboven werden de plaatsen die van belang waren voor de christenen overal verwoest door het Seltsjoek Turkse rijk. De antichristelijke pogroms werden zo intens dat in 1095, de orthodoxe keizer van Constantinopel, Alexius Comenius, Paus Urbanus opriep troepen te sturen om de Turken te temmen. Urbanus nam de uitdaging aan, en riep de Raad van Clermont bijeen in 1095. Hij drong er bij de Europese ridders op aan om hun gewelddadige neigingen te heiligen in de verdediging van hun mede-christenen.

De eerste van zeven Kruistochten naar het Heilige Land begon later in datzelfde jaar met het innemen van Jeruzalem op 14 juli 1099. Deze beweging was het begin van Europa's tegenaanval, na eeuwen van islamitische veroveringen van voormalig christelijke gebieden. Na honderden jaren van bezetting, geweld en slaven-achtige dienstbaarheid, waar de christenen een bedreigde soort was geworden in een gebied dat ooit het eerste was om het christendom te omarmen.

Paus Franciscus zou ook in een encycliek een veroordeling kunnen uitspreken tegen de radicale islam. Dit zou volledig binnen de bevoegdheid en de traditie van het pausdom vallen. Een dergelijke encycliek zou een afspiegeling zijn van de betekenis van Paus Pius XI "Mit Brennender Sorge"[3] (met brandende zorg) toen hij de doctrine van de racistische suprematie van de nazi's veroordeelde. Deze encycliek bekritiseerde het nationaal-socialisme met zijn buitensporige nadruk op de prioriteit van de staat boven de soevereiniteit van God. Deze encycliek is, enigszins ironisch, geschreven door kardinaal Eugenio Pacelli, die twee jaar later paus Pius XII werd. Hij was de paus die vaak bekritiseerd is, omdat hij zich niet sterk genoeg confronteerde tegenover de nazi's terwijl er massamoorden plaats vonden in de Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Veel effectiever was Pius XI in het veroordelen van het communisme in zijn "Divini Redemptoris"[4] (de Goddelijke Verlosser). Deze encycliek was een aanklacht tegen het onderdrukken van de mensenrechten, en de klasse-oorlogsvoering, en het materialisme. Sommige van haar passages zouden ook kunnen dienen als passende kritiek op verschillende principes van de extremistische islam. Een voorbeeld: "Het communisme is erop gericht de sociale orde te verstoren en het fundament van de christelijke beschaving te ondermijnen." [5] En verder: "Hele volkeren verkeren in gevaar terug te vallen in barbarij, erger dan wat het grootste deel van de wereld onderging bij de komst van de Verlosser (het Romeinse rijk)." [6]

De Heilige Vader kan ook de gelegenheid aangrijpen om te spreken over de plaag van het gewelddadige moslimextremisme in het islamitische onderwijs -- zoals Grand Imam Ahmed al-Tayeb deed in februari 2015. Hij is het hoofd van de Egyptische Al-Azhar Universiteit - dat is het leidende centrum van de leer van de soennitische islam - en hij sprak ook op een internationaal podium, met betrekking tot de klimaatverandering op een algemene vergadering van de VN, ook in 2015.

Een andere internationale gelegenheid zou kunnen zijn een oproep van het Vaticaan om de wereldgodsdiensten bijeen te roepen in Assisi, de plek waar in het verleden drie van dergelijke vergaderingen waren. [7] Een net zo dramatische manoeuvre zou het potentieel kunnen doen herleven van de geest van een christelijk Europa, met een pauselijke oproep aan een plenaire zitting van de Europese Unie. De zeldzaamheid van een dergelijke gebeurtenis zou de aandacht van de politieke elite van het hele continent trekken. Een nog nadrukkelijker gebaar zou een verzoek zijn van de paus aan het adres van de vergadering van de NAVO. Een dergelijke stap zou aantonen dat de leiding van 's werelds krachtigste religieuze instelling de islamitische bedreiging bekijkt met betrekking tot het verdringen van de Grieks-Romeins idealen en de Joods-christelijke waarden. Deze initiatieven zouden kunnen dienen als het onderwijs van bepaalde momenten, waarbij het Vaticaan de gevallen uit het verleden zou kunnen detailleren, toen een agressieve islamitische macht dreigde het christelijke rijk te verzwelgen. Franciscus zou gemakkelijk de geschiedenis van de jihads kunnen schetsen. Hij kan aantonen hoe "wij" dit alles al zagen: buiten de poorten van Wenen, [8] in de bergen van de Pyreneeën, [9] en de met bloed doordrenkte eilanden van de Middellandse Zee. [10]

Hij zou de islamitische leiders kunnen uitdagen tot specifieke hervormingen om de theologische rechtvaardiging voor gewelddadig en intolerant gedrag weg te nemen. Hij zou moslims van goede wil kunnen oproepen hun moed te tonen om hun geloof te heroveren. Hij zou de gematigden kunnen helpen door wijzigingen in de islam te suggereren, die zouden worden toegejuicht door zowel vele moslims als de westerse beschaving. Paus Franciscus fungeert als gastheer van periodieke werksessies met gematigde Sunni en Shi'a Moslims. Deze sessies kunnen dienen als een kans om meer en betere vertrouwensrelaties op te bouwen tussen het christendom en de islamitische wereld. Met deze oproepen kon het Vaticaan de moslimgeleerden oproepen "opnieuw de poorten te openen van de Ijitihad [onafhankelijke verhoor, redenering]," en het opnieuw bekijken van de krijgshaftige passages uit de Koran. Hoe dan ook, de trompet moet worden geblazen, zonder aarzeling. De toon mag geen voorlopige zijn. Het moet doorslaggevend zijn in spraak, woord en daad.

De goede herder moeten nu zijn schapen beschermen, en de beschaving redden in dit proces. De Heilige Vader moet de rol van paus opnemen, inderdaad, als leider van het Westen. Als de oude profeten, die Israëls koningen in tijden van gevaar adviseerden, zo kan de paus de mantel opnemen als de spirituele gids van het westen, en haar leiders aansporen om moed te vatten en te vechten, met de wil om te verduren.

Dr. Lawrence A. Franklin was het Iran Bureau Officier voor de minister van Defensie Rumsfeld. Hij diende ook in actieve dienst in het Amerikaanse leger en als kolonel in de Air Force Reserve, waar hij militair Attaché was bij de Ambassade van de V.S. in Israël.

[1] "De Pauselijke Staten" door Marino Berengo "Italia" andere elementen opgenomen in de maritieme strijdkrachten van Sicilië, Sardinië, hertogdom Savoye, Napels, de Maltezer orde.

[2] New World Encyclopedia "Slag bij Lepanto."

[3] "Mit Brennender Sorge" werd gepubliceerd op 10 maart 1937, toen het werd gelezen van de kansel van elke katholieke kerk in Duitsland op passie zondag, vóór het begin van de Heilige Week.

[4] Katholieke Directory: encycliek "Divini Redemptoris"

[5] Tekst van "Divini Redemptoris"

[6] ibid.

[7] De eerste van deze sessies werd genoemd door paus Johannes Paulus II, de tweede door paus Benedictus XVI, en de derde door paus Franciscus.

[8] de Ottomaanse Turken voerden twee grote aanvallen uit op Wenen, de hoofdstad van het Oostenrijks-Hongaarse rijk van de Hapsburg-dynastie. Deze mislukte aanslagen hebben plaatsgevonden in 1529 en 1683. De eerste aanval werd geleid door Sultan/kalief Süleyman. De tweede aanval werd geleid door Kara Mustapha Pasha. Deze aanval werd gestopt in de nacht van 11 september door de komst van christelijke/katholieke troepen onder leiding van koning John Sobieski van Polen en Frankrijks hertog van Lotharingen.

[9] Charles Martel (Karel de Grote) versloeg de binnenvallende islamitische legers in Poitiers in Frankrijk in 732, na de islamitische overwinningen in de bergen tussen Spanje en Frankrijk.

[10] Voor het grootste deel van de jaren 1500 streden het Ottomaanse Turkije en het katholiek Spanje en Portugal over de controle van de belangrijkste eilanden in de Middellandse Zee: Cyprus, Kreta, Rhodos en anderen.

http://nl.gatestoneinstitute.org/8380/p ... beschermen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

Dat zou de paus allemaal kunnen doen. Maar hij doet het niet, daarom is deze paus een grote NUL.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe paus

Bericht door mercator »

Ariel schreef:Dat zou de paus allemaal kunnen doen. Maar hij doet het niet, daarom is deze paus een grote NUL.
Alles wat uit de Derde Wereld komt is danig gefrustreerd door en afgunstig op de Westerse verworvenheden. Doe daar nog een vleug Marxistische "bevrijdingstheologie" bovenop en je krijgt een ouwe mei68 hippie in een soepjurk: Paus Franciscus.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Paus beledigt katholieken met terreurvergelijking

Afbeelding

“Ik wil niet van islamistisch geweld spreken. Ook katholieken begaan misdaden. Ik lees elke dag in de kranten over gewelddadigheden in Italië en dat zijn gedoopte katholieken, het zijn gewelddadige katholieken. Ik denk dat het niet juist is om de islam met geweld te identificeren.”
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Paus Franciscus in de nabije toekomst...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:Paus Franciscus in de nabije toekomst...
Ik kan niet wachten..En kan het misschien een beetje snel, want het leven duurt maar even.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Maar Ariel toch...! :shock:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:Maar Ariel toch...! :shock:

I know. maar deze oude man geeft aan zijn schapen de boodschap dat als zij lief zijn voor islam, islam en moslims op hun beurt het zelfde respect aan christenen zullen geven. Wij weten dat dat niet waar is, en waarschijnlijk weet de paus dat ook, maar toch misleidt hij christenen die onder zijn hoede staan. De man moet weg, en snel. Hij is levensgevaarlijk. Hij mag van mij ook oplossen in thin air of ter hemel varen zoals Jezus. Als hij maar verdwijnt.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Misschien komt dat wel omdat hij niet volgens de regels gekozen is. Het is in feite een illegale paus.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8076
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuwe paus

Bericht door sjun »

De man is een sociaal activist en een populist. Met betrekking tot islam weet hij de geest erachter niet te onderscheiden of hij misleidt moedwillig zijn volgelingen. Let wel. sociaal activisme is zo nu en dan nodig om te voorkomen dat een samenleving afglijdt en uitbuiterij tot een minimum beperkt blijft maar van een kerkvader mag verwacht worden dat hij de perverterende en omkerende leer van Mohammed publiek aan de kaak stelt en daar niet mee koketteert.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe paus

Bericht door mercator »

sjun schreef:De man is een sociaal activist en een populist. Met betrekking tot islam weet hij de geest erachter niet te onderscheiden of hij misleidt moedwillig zijn volgelingen. Let wel. sociaal activisme is zo nu en dan nodig om te voorkomen dat een samenleving afglijdt en uitbuiterij tot een minimum beperkt blijft maar van een kerkvader mag verwacht worden dat hij de perverterende en omkerende leer van Mohammed publiek aan de kaak stelt en daar niet mee koketteert.
Het is mogelijk dat deze seniele, naïeve oude man nog in de mei 68 dagen leeft van Che Guevara, Allende en Dom Helder Camara.
Het zou ook kunnen dat hij een monsterverbond ambieert tussen de Mensen van het Boek-de volgelingen van de monotheïstische religies-tegen de seculieren en atheïsten.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuwe paus

Bericht door Pilgrim »

Paus Franciscus de Nul is een ramp voor het Westen

Geplaatst op 3 augustus 2016

Afbeelding

Franciscus krijgt aanvallen van seniele dementie als hij met Alitalia hoog in de lucht is. Een geval van luchtziekte?

“Ik houd er niet van om van islamitisch geweld te spreken, want als ik de kranten doorblader zie ik elke dag geweld. Ook in Italië: hier vermoordt er een zijn verloofde, terwijl ergens anders iemand zijn schoonmoeder vermoordt en weer een ander... En dat zijn toch ook gedoopte Katholieken, nietwaar? Het zijn gewelddadige Katholieken. Als ik het heb over islamitisch geweld moet ik het ook hebben over Katholiek geweld. Nee, nee, niet alle moslims zijn gewelddadig, noch zijn alle Katholieken dit. Er is geweld in alle religies... Maar één ding is zeker: ik denk dat er bijna altijd in elk geloof een klein groepje fundamentalisten zal zijn. Die hebben wij ook.

Maar men kan niet zeggen, en dit is niet eerlijk en niet juist, dat de islam terroristisch zou zijn. Het terrorisme is overal. Denk aan het tribale terrorisme in de Afrikaanse landen.”


Laat maar zitten, die Franciscus met zijn absurde vergelijkingen. Hij, het oude idool van de katholieken die uit gewoonte “bewierookt” wordt en voor wie de jongeren van de JMJ [Jesus, Maria, Joseph] zwijmelen en blaten als een stel verliefde schapen.

Om een organisatie van terroristische moslims en de individuele daden die soms ook door Katholieken worden bedreven op dezelfde lijn te plaatsen, is toch wel de climax van het hedendaags relativisme. De grootschalige executies, de islamitische moorden, de vervolgingen van Katholieken en Jezidi´s worden op hetzelfde niveau geplaatst als geweld dat wordt gepleegd door verdriet of wraak of in een vlaag van woede.

Paus Franciscus wil de uitvoerder zijn van een verbond tussen alle religies, vandaar zijn weigering om het islamitisch geweld te veroordelen. Deze “alliantie” heeft ten doel om een ieder die zich als Godslasteraar, atheïst of zij die elke godsdienst afwijzen met hun hele stoet van redeloze volgelingen te willen isoleren.

De Kerk heeft nooit de verstoring tussen de geestelijke macht en de wereldlijke macht willen aanvaarden, die er voor verantwoordelijk voor was dat de “Grandeur” van haar Kerk verdween. Ze probeert die weer te herstellen. Paus Franciscus de Nul is niet alleen. Hollande, Valls en Cazaneuve reiken hem de hand.

Belastingen om moskeeën en imams te kunnen financieren, systematische veroordeling van hen die de islam bekritiseren of de bescherming van “religieuze” gebouwen van de moslims. De Franse en andere “EU”-regeringen pretenderen niet te begrijpen wat ISLAM is. Een zgn. religie die geen enkele andere duldt, die vindt dat zij zelfs superieur is aan alle andere vormen van macht en die bezig is een groot planetair conflict te veroorzaken. Zij hopen nog steeds dat wij niet begrijpen dat moslims barbaren zijn, want zoals de naam van hun zgn. godsdienst al aanduidt [islam = onderwerping], zijn zij onderworpen aan een absolute macht, zij hebben alle vrijheid van “rede” verloren.

Het gaat niet om “weerstand” waaraan de politici appelleren (een term die op zich al negatief is, want zij betekent dat we al verslagen zijn...), maar de erkenning dat de islam in het Westen de overwinning al heeft behaald. Door hun woorden en daden liegen zowel de Paus als de Europese regeringen om te proberen degenen die zich teweerstellen [tegen de islam] de lust tot vechten tegen de islam te ontnemen. Zij verzekeren zich hierdoor van de rust en vrede van hen die al sinds heel lang berusten in de ontstane situatie.

De enige vergelijking die men zou moeten maken: hoeveel aanslagen gepleegd door christenen de afgelopen jaren en hoeveel door moslims ? Het antwoord is een maat voor de rampspoed die het Westen te wachten staat.

Bron: http://ripostelaique.com

Door: Marcus Graven

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/03 ... et-westen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8076
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuwe paus

Bericht door sjun »

Tijd dat er weer een Urbanus II komt die orde op zaken stelt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe paus

Bericht door mercator »

sjun schreef:Tijd dat er weer een Urbanus II komt die orde op zaken stelt.
Dat, en lieden als Godfried, Adhemar en Tancred en vele andere Europeanen die niet te beroerd waren om de moslims aan te pakken met risico voor eigen leven. Alleen de Hollandse ridders wilden niet mee op kruistocht.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

sjun schreef:Tijd dat er weer een Urbanus II komt die orde op zaken stelt.
Tijd dat deze man verdwijnt. Gekidnapt door gekkies van ISIS. Laat hij daar zijn achterlijke ideen maar spuien.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

mercator schreef: Alleen de Hollandse ridders wilden niet mee op kruistocht.
Dat wist ik niet. Weer wat geleerd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8076
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuwe paus

Bericht door sjun »

Quatsch.
Rond 1095, nadat Jeruzalem door de moslims was bevrijd, bracht Petrus de Kluizenaar de "boerenkruistocht" op de been om dit stadje in Palestina te veroveren op 'de ongelovigen'. De onderneming werd een catastrofe. Enkele Amsterdammers en Haarlemers namen deel aan deze kruistocht.

Graaf Willem I deed in 1217 aan het hoofd van een leger Hollanders en Friezen mee aan de vijfde kruistocht. De kruistochten moesten het Heilige Land bevrijden van de islamitische heersers. Deze vijfde kruistocht oogst alleen succes in Egypte, bij de havenstad Damiate. Willem kwam op tijd en beladen met roem terug en wist zich daarmee te bevrijden van een pauselijke excommunicatie als gevolg van zijn strijd tegen de Engelse Koning John Lackland (een broer van Richard Leeuwenhart).

Lees ook: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 1(1923)–P.J. Blok, hoofdstuk 3: De Nederlanders in de kruistochten, waarin nog meer wetenswaardigheden staan opgetekend.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2564
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door silkyboxershortXL »

David Wood:
What Pope Francis Needs to Know about Islam
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8076
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuwe paus

Bericht door sjun »

Wellicht kan de Argentijnse korenmaat iets met Ezechiël 34?
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2564
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door silkyboxershortXL »

Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77458
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door Ariel »

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8168
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door xplosive »

Als we doen wat deze paus graag wil dan kunnen net zo goed meteen ons hoofd op het hakblok leggen. Wat een naïeve idioot is deze paus!
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Nieuwe paus

Bericht door mercator »

xplosive schreef:Als we doen wat deze paus graag wil dan kunnen net zo goed meteen ons hoofd op het hakblok leggen. Wat een naïeve idioot is deze paus!
Hij heeft net een roedel nieuwe kardinalen benoemd ("gecreëerd" heet dat) . Allemaal ouwe kerels uit de derde wereld en 1 onschadelijke linkse Belg . Dat zal ervoor zorgen dat de volgende paus een zwarte zal zijn want de kardinalen kiezen een nieuwe paus. De profetie van Gerard Reve uit 1987 weldra zal er in ons Nederland geen blanke meer aan te pas komen en de paus zal een zwarte zijn
zal dus uitkomen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8076
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuwe paus

Bericht door sjun »

Voor devote katholieken is het toch aan te raen om zelf de christelijke overleveringen eens ter hand te nemen. Bijvoorbeeld de brief aan de gemeente van Laodicea waarin het navolgende aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

Openbaring 3:15, 16
“Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”


Het lijkt te ontbreken aan zicht omdat leugen en waarheid kennelijk niet meer onderscheiden worden door de opperherder van de katholieke gemeenschap die zich in een soort wensdenken wentelt en dàt zijn schapen voorhoudt. Zo dwaalt deze gemeente steeds verder weg in de misleiding. De mantel van de gerechtigheid lijkt uit het zicht te zijn verdwenen en vervangen door eentje van behaagzucht.

Het gaat nog even door in dezelfde brief:

Openbaring 3:18,19
“Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”


Misschien moet de betekenis van de kruisiging weer eens onderwezen worden. Het schijnt dat sommigen alleen al van het symbool in razernij ontsteken.

Afbeelding

De brief stipt nog even aan:

Openbaring 3:20,22
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”


Kom op Jorge Mario, even die oren uitspuiten.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2564
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Nieuwe paus

Bericht door silkyboxershortXL »

Pope warns media handing out Poop that you eat
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA
Plaats reactie